Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8"

Transcriptie

1 JAARBERICHT 2011

2 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht 11 Overige gegevens 19 Bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat 19 Resultaatsbestemming 19 Bestuurdersbelangen 19 Gelieerde partijen 19 Uitvoering stemrechten 20 Controleverklaring 21 Specificatie van de beleggingen per 31 december Aandelenportefeuille 23 Vastgoedportefeuille 24 Vastrentende waarden-portefeuille 24 Gekochte optieportefeuille 25 Geschreven optieportefeuille 26 Samenstelling beleggingsportefeuille 27 Overzicht van de intrinsieke waarden 28 Doelstelling en algemeen beleggingsbeleid van het fonds 29 Vijf jaar Pyramidefonds 30 1

3 Pyramidefonds Het Pyramidefonds is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening en een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is opgericht op 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. Het Pyramidefonds is een Nederlands beleggingsfonds, waarvan het beleggingsbeleid in eerste instantie gericht is op vermogensgroei. Participanten kunnen toe- en uittreden via de beheerder Wijs & van Oostveen B.V. Toetreding tot het Pyramidefonds is mogelijk per iedere eerste dag van de maand. Uittreding is mogelijk per iedere laatste dag van de maand. Toe- en uittreding vindt plaats tegen de dan geldende intrinsieke waarde van het fonds, verminderd met de van toepassing zijnde kosten. In het belang van de participant kan onder buitengewone omstandigheden de open-end structuur worden opgeschort. Het beheer over het Pyramidefonds wordt gevoerd door Wijs & van Oostveen B.V. In het kader van het beheren van beleggingsinstellingen is de beheerder in het bezit van een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. Wijs & van Oostveen richt zich met name op vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only. Als zodanig beschikt Wijs & van Oostveen B.V. over een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. Wijs & van Oostveen staat in voornoemd kader onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Beheerder: Wijs & van Oostveen B.V. Herengracht BT AMSTERDAM Directie: S. Sarphatie R. Gribbroek Bewaarder: Accountant: Kas-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V. Spuistraat VT AMSTERDAM Deloitte Accountants B.V. Orlyplein DP AMSTERDAM Belastingadviseur: Deloitte Belastingadviseurs B.V. Orlyplein DP AMSTERDAM 2

4 Verslag van de beheerder Ontwikkeling van het fonds De intrinsieke waarde van één participatie daalde in de verslagperiode van 70,72 naar 62,63. Dat is een daling van 11,4%. In dezelfde periode daalde de AEX-index met 11,9% van 354,57 naar 312,47 punten. Het aantal participaties nam in de verslagperiode met 8,6% af van tot , terwijl het fondsvermogen met 19,1% daalde van 51,577 miljoen tot 41,728 miljoen. Economisch beeld Gedurende de eerste maanden van 2011 was het economisch beeld nog overwegend positief. In de VS liet de arbeidsmarkt een herstel zien en in Duitsland daalde de werkloosheid tot een naoorlogs dieptepunt. In China groeide de economie zelfs zo hard dat er werd gesproken van oververhitting. Voor de Europese centrale bank (ECB) waren de gunstige macro-economische ontwikkelingen zelfs aanleiding om de beleidsrente tot tweemaal toe te verhogen tot een niveau van 1,50%. Het positieve economische beeld veranderde echter na de kernramp in Fukushima (Japan) op 11 maart. Niet alleen kwam de Japanse economie in één klap tot stilstand, maar er bleek dat ook andere landen kwetsbaar waren als gevolg van de grote verwevenheid van de economieën. Tijdens de zomer raakte de Europese schuldencrisis in een nieuwe stroomversnelling, verloor de Verenigde Staten haar AAA-status en bereikte de onrust in Noord- Afrika een hoogtepunt. Dit leidde tot een vrije val van de aandelenbeurzen wereldwijd, waarbij de AEX-index alleen al in de eerste zeven handelsdagen van augustus met 19% daalde. Voor de ECB waren deze factoren reden om haar fout van eerder in het jaar te herstellen en de beleidsrente weer te verlagen tot 1,00%. Vooral in de tweede helft van de verslagperiode stond de economische groei in de meeste westerse landen onder druk door de stagnerende arbeidsmarkt, de afgenomen beschikbaarheid van krediet en afnemende investeringen van het bedrijfsleven. Tegelijkertijd konden de meeste overheden deze keer niet bijspringen. Integendeel, de meeste landen moeten de broekriem juist strakker aantrekken en 2011 stond vooral in het teken van bezuinigingen. Ondanks de veelbelovende start kwam de groei van de Amerikaanse economie in 2011 slechts uit op 1,7%. In 2010 bedroeg de groei nog 3,0%. In de VS werden afgelopen jaar ruim 1,8 miljoen banen gecreëerd en daalde de werkloosheid van 9,4% tot 8,5%. Deze verbetering van de arbeidsmarkt lijkt een positieve ontwikkeling, maar is in historisch perspectief echter zeer beperkt te noemen: in de periode gingen er immers 8,7 miljoen banen verloren en steeg de werkloosheid van 4,9% naar 10%. Het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt in 2011 was de zwakste in meer dan 60 jaar. In tegenstelling tot hetgeen men wellicht zou verwachten in deze turbulente tijden, liet het bedrijfsleven overwegend goede resultaten zien. In de VS boekten alle bedrijven tezamen een winst van ruim 1500 miljard dollar, een nieuw record. Maar ook in de eurozone zagen we dat met name de 3

5 multinationals keer op keer de markt in positieve zin wisten te verrassen. Veel bedrijven konden de marges op peil houden en wisten tevens te profiteren van de hoge groei in de opkomende economieën van Zuidoost-Azië en Latijns- Amerika. Ondanks alle problemen was de terugval in de eurozone minder groot. De economische groei zwakte af van 1,9% in 2010 tot 1,6% in Binnen de eurozone lieten vooral de Noord-Europese landen als Duitsland, Frankrijk en Nederland een relatief positief beeld zien. De belangrijkste redenen hiervoor waren een hogere exportwaarde en een verbeterd investeringsklimaat. De meeste Zuid-Europese landen kampen nog altijd met de nasleep van de recessie in 2009 en zij moeten bovendien veel meer bezuinigen dan de noordelijke landen. Hierdoor blijft de koopkracht van de Zuid-Europese consument onder druk staan en herstellen de investeringen slechts langzaam. Landen zoals Portugal en Griekenland verkeren nog altijd in een recessie. De renteverschillen op de kapitaalmarkt tussen de zwakkere en de sterkere Europese lidstaten liepen gedurende de verslagperiode zeer sterk uiteen. Zo daalde de Duitse kapitaalmarktrente met 113 basispunten tot 1,83%, terwijl de Portugese en Griekse kapitaalmarktrente met respectievelijk 676 en 2249 basispunten stegen tot 13,36% en 34,96%. Beleggers eisten van Portugal een flink hogere risicovergoeding als gevolg van de zeer zwakke financiële positie en zien een faillissement van Griekenland nu als onvermijdelijk. Net als Zwitserland, Noorwegen en Duitsland, werd de VS als veilige haven beschouwd. Beleggers kochten massaal staatsobligaties van deze landen, waardoor de kapitaalmarktrente in deze landen scherp daalde. In de VS zakte de lange rente gedurende de verslagperiode met 142 basispunten tot 1,88%. In de eerste helft van 2011 steeg de euro nog van $ 1,34 naar $ 1,45. Vooral het opgelopen renteverschil tussen de VS en de eurozone en het onconventionele beleid van de Fed zetten de waarde van de Amerikaanse dollar onder druk. De rol van de dollar als reservemunt van de wereld werd bovendien een aantal maal kritisch belicht, vooral door politici uit de opkomende landen. In de tweede helft van het jaar daalde de euro juist weer. Vooral de Europese schuldencrisis en de eerdergenoemde renteverlagingen van de ECB gedurende de tweede helft van de verslagperiode speelden hierbij een belangrijke rol. Per saldo zakte de euro in 2011 met 4 dollarcent om te eindigen op $ 1,30. Aandelenbeurzen Net als in 2010 ging ook vorig jaar de AEX-index voorspoedig van start en deze bereikte op 18 februari een hoogste slotstand van 374 punten. Daarna ging het snel bergafwaarts met de koersen. Met een verlies van ruim 20% eindigde het derde kwartaal van 2011 zelfs in de top 10 van slechtste kwartalen ooit (start AEX-index: 1983). Door het uitblijven van slecht nieuws liepen de aandelenkoersen de laatste vijf weken van het jaar weer op en zo werd een deel van het eerdere verlies goedgemaakt. Gedurende de verslagperiode verloor de AEX-index uiteindelijk 12% om te eindigen op ruim 312 punten. Op Europees sectorniveau was er afgelopen jaar zowel een duidelijke winnaar als een verliezer. De sector die er in positieve zin uitsprong, was de sector Gezondheidszorg. Beleggers kozen voor aandelen uit deze sector wegens 4

6 de geringe afhankelijkheid van de economische cyclus, de aantrekkelijke waardering en het hoge dividendrendement. Sanofi, het zwaarwegende aandeel in deze sector, steeg, inclusief het ontvangen dividend, met 24%. De sector die een flinke veer moest laten werd gevormd door de financials. Gemiddeld daalde deze sector met 31% waarbij afwaarderingen van meer dan 50% geen uitzondering waren. Commerzbank, de tweede bank van Duitsland op basis van het balanstotaal, daalde zelfs met 71%. Verder daalde de sector Nutsbedrijven met 25%. Deze sector kwam onder druk nadat in Duitsland besloten werd om diverse kerncentrales op termijn te gaan sluiten, naar aanleiding van de ramp in Fukushima. Gedurende de verslagperiode daalden de aandelenkoersen van de Duitse energiereuzen E.On en RWE met respectievelijk 27% en 45%. Niet alleen de AEX-index, maar vrijwel alle aandelenbeurzen deden in 2011 een flinke stap terug. De EuroStoxx 50-index daalde afgelopen jaar met 17%, een resultaat waar weinig analisten aan het begin van 2011 rekening mee hielden. Negatieve uitschieters in Europa waren Italië (-25%), Portugal (-28%), Oostenrijk (-35%) en Griekenland (-52%). De AEX-index deed het met een verlies van 12% dan nog relatief goed in Europa. De beurzen in Oost-Europa en Latijns-Amerika gingen relatief hard onderuit waarbij minnen van 20% of meer (gemeten in euro s) eerder regel dan uitzondering waren. Opvallend negatieve uitschieters waren Brazilië (-25%) en Turkije (-34%). De grotere aandelenbeurzen in Azië zoals die van China (-16%), Hong Kong (-17%) en India (-35%) deden eveneens een flinke stap terug. De positieve uitzondering van het afgelopen jaar was de VS. Daar sloot de toonaangevende S&P-index exact op dezelfde stand als het jaar daarvoor, namelijk op 1257 punten. Overige beleggingscategorieën Andere beleggingscategorieën zoals hedge funds (-9%), grondstoffen (-13%) en mid- en smallcapaandelen (-26%) deelden mee in de malaise op de financiële markten en boden beleggers weinig soelaas. Uitzonderingen binnen de categorie grondstoffen waren ruwe olie en goud. Deze grondstoffen stegen in het afgelopen jaar respectievelijk met 8 en 10%. Daarnaast bewezen eigenlijk alleen de eerdergenoemde obligaties hun stabiliteit en die lieten gemiddeld een positief resultaat van 2 à 3% zien in Binnen de Europese obligaties waren er overigens wel degelijk grote verschillen in performance. Zo daalden Italiaanse staatsleningen gemiddeld met 6%, maar stegen Duitse staatsleningen met bijna 10%. Nederlandse staatsleningen stegen met circa 9% in Beleggingsbeleid Gedurende de verslagperiode zijn door de beheerder een aantal posities geruild binnen dezelfde sector, hetgeen paste in de visie van een per saldo zijwaarts bewegende aandelenbeurs. Daarnaast zijn een aantal nieuwe posities zichtbaar als gevolg van afsplitsingen van bestaande posities in de portefeuille. Ten slotte zijn sommige belangen licht teruggebracht als gevolg van onttrekkingen uit het fonds. Zo is het belang in de Franse supermarktketen Carrefour opgehoogd ten laste van de positie in Ahold. Carrefour is een bedrijf dat in tegenstelling tot Ahold de winst en de omzet al voor een groot deel uit de opkomende markten haalt en zodoende een dynamisch groeiprofiel heeft. Eveneens 5

7 is de positie in het aandeel France Telecom verder uitgebouwd, terwijl de positie in KPN stapsgewijs is teruggebracht. KPN kwam in april met een winstwaarschuwing en werd door beleggers daarvoor flink afgestraft op de beurs. Het gehele bedrijfsmodel staat onder druk omdat consumenten steeds vaker (gratis) bellen via het internet en het gebruik van sms jes afneemt door communicatie via social media. De beheerder is van mening dat France Telecom, in tegenstelling tot KPN, aantrekkelijke groeimogelijkheden heeft door haar relatief grote aanwezigheid in opkomende markten. In combinatie met de lage waardering en het hoge dividendrendement is France Telecom daarom een kansrijke belegging in de sector Telecom. Het aandeel Total is binnen de sector Energie opgenomen in de portefeuille naast de belegging in Royal Dutch Shell, waarvan het belang van laatstgenoemde gedurende de verslagperiode is teruggebracht. Ondanks de gunstige vooruitzichten is het aandeel Total de afgelopen jaren duidelijk achtergebleven bij sectorgenoten en dat maakt het aandeel nu een aantrekkelijke belegging. Ook heeft de beheerder na de scherpe koersval in augustus het belang in een aantal financials licht verhoogd. Zo is de eerder in het jaar verkochte positie in AXA weer aangekocht. Ten slotte zijn een viertal obligaties in de portefeuille opgenomen van ondernemingen met een hoge kredietwaardigheid. De gezamenlijke marktwaarde van deze obligaties bedroeg aan het eind van de verslagperiode circa 2,5% van het fondsvermogen. Bij twee aandelen in de portefeuille heeft er een (af)splitsing plaatsgevonden gedurende de verslagperiode. Op 26 januari is de divisie roestvrijstaal van ArcelorMittal afgesplitst en zelfstandig naar de beurs gebracht onder de naam Aperam. Voor elke 20 aandelen ArcelorMittal kregen beleggers één aandeel Aperam erbij. Verder is op 26 mei de naam van het aandeel TNT gewijzigd in PostNL. Tegelijkertijd is het onderdeel Express afgesplitst onder de naam TNT Express en zelfstandig naar de beurs gebracht. Voor elk aandeel PostNL kregen beleggers één aandeel TNT Express erbij. Ten slotte zijn er twee relatief kleine posities in z n geheel verkocht. Het gehele belang in het aandeel Nokia is verkocht in januari. Nokia bleef marktaandeel verliezen aan concurrenten en het bedrijf lijkt de slag om de smartphones te hebben gemist. Bovendien was het belang in de portefeuille erg klein geworden. Na keer op keer tegenvallende bedrijfsresultaten is ook het Amerikaanse aandeel Cisco Systems verkocht. Net als Nokia bedroeg de aandelenpositie in Cisco Systems slechts 0,1% van de gehele portefeuille. Vooruitzichten In de komende maanden zal naar onze mening blijken dat een aantal landen in de eurozone in een milde recessie is geraakt. Een aantal van de vooruitlopende indicatoren wijst erop dat de eurozone een periode met benedengemiddelde economische groei tegemoet gaat. Zelfs voor de sterke landen wordt 2012 waarschijnlijk een lastig jaar. Een belangrijk vraagstuk blijft de Europese fiscale integratie. Krijgen politici voldoende steun van hun achterban om verdere integratie door te voeren en blijven de sterke landen daarbij bereid om de lasten van de zwakkere (voor een deel) over te nemen? Wij verwachten in 2012 opnieuw een grote rol voor de Europese Centrale Bank. Dit is voorlopig de enige instantie die voldoende middelen heeft om de herfinanciering van de staatsschuld in met name Spanje en Italië in goede banen te leiden en verdere stress op de financiële markten te voorkomen. 6

8 Daarbij achten wij de kans groot dat de beleidsrente in de eurozone nogmaals wordt verlaagd met 25 tot 50 basispunten. De Europese kapitaalmarktrente zal in ons gematigde economische basisscenario naar verwachting laag blijven. De economieën van de Verenigde Staten en de meeste landen in Azië en Latijns-Amerika zullen waarschijnlijk wel een positieve groei laten zien. Hierdoor zal de mondiale groei naar verwachting uitkomen op circa 3,5% in Conclusie Het komende jaar zal naar onze mening gekenmerkt worden door een grote beweeglijkheid op zowel politiek als economisch en sociaal gebied. Hierbij zullen ook de aandelenbeurzen flink kunnen bewegen. Zo zijn er bijvoorbeeld in een aantal landen presidentsverkiezingen die extra onzekerheid met zich mee kunnen brengen. Toch verwachten wij dat de winstgevendheid van het bedrijfsleven ook dit jaar hoog blijft, al kunnen de marges dit jaar iets onder druk komen. In combinatie met de huidige lage waardering legt dit naar onze mening een stevige bodem onder de aandelenmarkt. In het door ons geschetste economische scenario verwachten wij dat de inflatie laag blijft en dat obligaties ook in 2012 een licht positief rendement kunnen behalen. Overige onderwerpen Risicobeheersing In het prospectus van het Pyramidefonds zijn de van toepassing zijnde risico s en het beleid rond risico s en risicobeheersing opgenomen. Het prospectus is beschikbaar via en kosteloos opvraagbaar via Wijs & van Oostveen. Bedrijfsvoering De beheerder beschikt over een beschrijving van de administratieve organisatie en het systeem van interne controle als bedoeld bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht. Wij verklaren met een redelijke mate van zekerheid dat gedurende de verslagperiode geen constateringen zijn gedaan op basis waarvan wij zouden moeten concluderen: Dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering (AO/IC) niet voldoet aan de daaraan te stellen (wettelijke) eisen. Dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Amsterdam, 21 februari 2012 Beheerder: Wijs & van Oostveen B.V. De directie, S. Sarphatie R. Gribbroek 7

9 Balans per 31 december 2011 (na verwerking resultaat) Actief Voetnoot Beleggingen 1) (longposities) Aandelen Vastgoedfondsen Vastrentende waarden Gekochte opties Vorderingen 2) Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen 3) Passief Beleggingen 1) (shortposities) Geschreven opties Kortlopende schulden 4) Schulden uit hoofde van transacties in financiële instrumenten Schulden aan participanten Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL ACTIVA MINUS PASSIVA Eigen vermogen 5) Nominale waarde participaties Agioreserve Algemene reserve ( ) ( ) TOTAAL EIGEN VERMOGEN

10 Winst- en verliesrekening over Voetnoot Opbrengsten uit beleggingen 6) Interest (702) Uitleen financiële instrumenten Dividend Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) ( ) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) Overige bedrijfsopbrengsten 7) TOTAAL OPBRENGSTEN ( ) TOTAAL KOSTEN 8) RESULTAAT ( )

11 Kasstroomoverzicht over 2011 (volgens indirecte methode) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat ( ) Aanpassingen voor: niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) aankopen beleggingen ( ) ( ) verkopen beleggingen mutatie vorderingen (32.427) mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen) (89.740) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten KASSTROOM UIT FINANCIERINGS- ACTIVITEITEN Uitgegeven participaties Teruggenomen participaties ( ) ( ) ( ) ( ) Mutatie liquide middelen (inclusief deposito s) ( ) Stand liquide middelen per 1 januari Stand liquide middelen per 31 december (inclusief deposito s)

12 TOELICHTING OP DE BALANS, DE WINST- EN VERLIESREKENING EN HET KASSTROOMOVERZICHT ALGEMEEN Het Pyramidefonds is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening. Het fonds heeft geen rechtspersoonlijkheid. Het economisch eigendom van de beleggingen berust bij de participanten, die hiervoor een bewijs van inschrijving krijgen uitgereikt. Het juridisch eigendom van de beleggingen berust bij de bewaarder. De bewaarder is Kas-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V., gevestigd te Amsterdam. Als beheerder van het Pyramidefonds treedt Wijs & van Oostveen B.V. op. De beheerder houdt zich bezig met het management van het fonds en dan met name het beleggingsbeleid. Wijs & van Oostveen voert ook de transacties uit voor het Pyramidefonds. Bij aan- en verkoop van financiële instrumenten wordt provisie in rekening gebracht, welke geheel toekomt aan de beheerder, Wijs & van Oostveen. Uit deze transactiekosten betaalt Wijs & van Oostveen direct of indirect alle betrokken partijen (inclusief beurzen) voor hun diensten met betrekking tot de uitvoering, de clearing & settlement en de administratieve verwerking van de transacties. Conform het prospectus kan de inkoop van participaties in het belang van de participanten door de beheerder worden opgeschort, indien naar het uitsluitend oordeel van de beheerder zich een bijzondere omstandigheid voordoet die dit rechtvaardigt. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING Algemeen De jaarrekening van het Pyramidefonds is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet in dat kader aan de gestelde vereisten als genoemd bij of krachtens Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. De toegepaste waarderingsgrondslagen gaan uit van de historische kosten. De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen de nominale waarde. Opbrengsten en kosten De opbrengsten en kosten worden, voor zover ze er betrekking op hebben, toegerekend aan de verslagperiode ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in deze periode hebben geleid. 11

13 Omrekening buitenlandse valuta Activa en passiva luidende in buitenlandse valuta worden omgerekend tegen de valutakoersen aan het einde van de verslagperiode. Deze koers per 31 december 2011 bedraagt: 1 USD = 0,77235 Transacties gedurende de verslagperiode in vreemde valuta worden verwerkt tegen de dan geldende dagkoers. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Beleggingen (financiële instrumenten) De beleggingen worden gewaardeerd naar de laatst gedane (beurs)koersen of noteringen. Gekochte posities respectievelijk geschreven posities in derivaten worden gewaardeerd tegen de laatst bekende bid-koers respectievelijk ask-koers. Indien geen bid- of ask-koers beschikbaar is, dan vindt waardering plaats op grond van de laatst gedane (beurs)koers of notering. Indien de in de vorige alinea genoemde (beurs)koers of notering niet representatief is voor de actuele marktwaarde van een financieel instrument of het betreffende instrument is niet beursgenoteerd, dan vindt waardering plaats op basis van maatschappelijk geaccepteerde waarderingsgrondslagen. Financiële instrumenten genoteerd in buitenlandse valuta worden gewaardeerd met inachtneming van een representatieve koers van de betreffende valuta ten opzichte van de euro. De gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen worden tussentijds ten gunste c.q. ten laste van het resultaat gebracht. Transactiekosten Transactiekosten bij aankoop worden geacht onderdeel uit te maken van de kostprijs van de financiële instrumenten. Transactiekosten bij verkoop worden in mindering gebracht op de verkoopopbrengst. Dividenden De dividenden worden verwerkt op de datum van de aankondiging, waarbij de definitieve dividenduitkering bekend dient te zijn. Belasting Het fonds wordt aangemerkt als fiscaal transparant. Dit wil zeggen dat, voor wat betreft de fiscale aspecten, door het fonds heen wordt gekeken naar de achterliggende participanten. Het fonds is derhalve niet onderhevig aan belastingheffing over beleggingsopbrengsten. GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 12

14 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans en de winst- en verliesrekening Balans 1. BELEGGINGEN Het verloop van de beleggingen was in 2011 als volgt (opties inclusief shortposities): Beginstand Aankopen Verkopen Resultaat Eindstand Aandelen ( ) Vastgoedfondsen ( ) Vastrentende waarden Opties ( ) ( ) ( ) ( ) Bovengenoemd resultaat kan als volgt worden gespecificeerd: Gerealiseerde waardeveranderingen bij verkoop ( ) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen ( ) ( ) De omloopfactor van de activa wordt berekend als de verhouding tussen het totaalbedrag van beleggingstransacties minus het totaalbedrag aan transacties van deelnemingsrechten ten opzichte van de gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds. De omloopfactor van de activa in 2011 bedraagt 131% (2010: 34%). Per 31 december 2011 heeft het Pyramidefonds financiële instrumenten uitgeleend ter waarde van (31 december 2010: ). Het Pyramidefonds gaat uitsluitend overeenkomsten van bruikleen aan met banken in de Europese Unie en tegen afgifte van een contractueel overeengekomen garantie van ten minste 100% van het aantal betrokken financiële instrumenten. Gedurende de verslagperiode zijn deze garanties afgegeven door KAS BANK N.V. 13

15 2. VORDERINGEN Overige vorderingen De overige vorderingen betreffen voornamelijk de opgelopen rente op obligaties. Overlopende activa Dit betreffen hoofdzakelijk de nog te ontvangen bedragen uit hoofde van transacties in financiële instrumenten inzake de verkoop van beleggingen. 3. LIQUIDE MIDDELEN De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 4. KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden uit hoofde van transacties in financiële instrumenten Dit betreffen de nog af te rekenen transacties in financiële instrumenten inzake de aankoop van beleggingen. Schulden aan participanten Dit betreffen de gestorte bedragen inzake toetredende participanten (per de 1e van de maand volgend op het einde van de verslagperiode). Overige schulden en overlopende passiva Onder de overige schulden en overlopende passiva zijn de reserveringen voor nog te betalen kosten opgenomen. 14

16 5. EIGEN VERMOGEN Nominale waarde participaties De nominale waarde per participatie bedraagt 45,38. In 2011 zijn in totaal participaties uitgegeven en teruggenomen. Per 31 december 2011 zijn er participaties uitstaande Nominale waarde participaties Stand per 1 januari Uitgegeven participaties Teruggenomen participaties ( ) ( ) Stand per 31 december Agioreserve Stand per 1 januari Gestort bij uitgave van participaties Onttrokken bij terugname van participaties ( ) ( ) Stand per 31 december Algemene reserve Stand per 1 januari ( ) ( ) Resultaat ( ) Stand per 31 december ( ) ( ) 15

17 Winst- en verliesrekening 6. OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN Interest Onder dit hoofd zijn de interestbaten opgenomen op eventuele deposito s, vastrentende waarden en overige banktegoeden alsmede de interestlasten op de schulden aan kredietinstellingen. Uitleen financiële instrumenten (security lending) Dit betreffen de opbrengsten uit de in bruikleen gegeven financiële instrumenten. Dividend Hieronder wordt het netto ontvangen dividend verantwoord Bruto dividend Dividendbelasting Netto dividend OVERIGE OPBRENGSTEN De overige opbrengsten bestaan grotendeels uit de vergoeding transactiekosten bij toe- en uittreding. Vergoeding transactiekosten bij toe- en uittreding Indien en voor zover bij toe- en/of uittreding van vermogen in het fonds transactiekosten worden gemaakt voor het beleggen respectievelijk vrijmaken van dit vermogen, dan komen deze transactiekosten voor rekening van het fonds. Door de beheerder worden deze transactiekosten vergoed uit de door haar ontvangen toe- en/of uittredingskosten. De vergoeding bedraagt indien van toepassing 0,3%. In de verslagperiode heeft het fonds in dit kader een vergoeding ontvangen van

18 8. KOSTEN Verwerking kosten Kosten worden verwerkt in de maand waarin deze aan het Fonds in rekening worden gebracht. Met uitzondering van de maandelijkse beheervergoeding worden bij een factuurbedrag hoger dan de kosten geactiveerd en in twee maanden ten laste van het fondsvermogen gebracht. Voor toezichtkosten en accountants- en advieskosten wordt maandelijks ten laste van het fondsvermogen gedoteerd aan een reservering. De werkelijk ontvangen en betaalde facturen worden ten laste gebracht van deze reservering. Periodiek wordt de stand van de reservering vergeleken met de nog te verwachten kosten. Deze evaluatie kan leiden tot een aanpassing van de dotatie. De kosten worden als volgt gespecificeerd Beheervergoeding Kosten bewaring en margin Toezichtkosten Drukwerk, promotie- en portikosten Dotatie reservering accountants- en advieskosten Overige kosten (waaronder valutakoersverschillen) (290) De berekeningsgrondslag van bovenstaande kosten voor zover van toepassing is opgenomen in het prospectus van het Pyramidefonds. Een overzicht van de kosten over de afgelopen 5 jaren is opgenomen in het prospectus. De indeling van dit overzicht maakt het mogelijk om de werkelijke kosten te relateren aan het kostenniveau volgens het prospectus. Beheervergoeding De beheervergoeding bedraagt 0,1% (per maand) en wordt berekend over het fondsvermogen. De vergoeding wordt maandelijks in rekening gebracht. Specificatie accountants- en advieskosten De kosten van de accountant ten behoeve van in de verslagperiode uitgevoerde werkzaamheden kunnen als volgt worden gesplitst: onderzoek van de jaarrekening , overige controleopdrachten (waaronder de maandelijkse controle van de intrinsieke waarde) en voor niet controlediensten zoals de beoordeling van de fiscale overzichten en de dividend- en rentereseignering. De betaling van deze kosten is ten laste gebracht van de reservering. 17

19 Vergoeding bij toe- en uittreding De in rekening gebrachte vergoeding bij toe- en uittreding valt geheel toe aan Wijs & van Oostveen. Conform het prospectus wordt de volgende vergoeding in rekening gebracht bij toetreding, berekend over de afgifteprijs van de participatie: Bij een storting die niet hoger is dan ,5% Bij een storting tussen en % Bij een storting vanaf ,5% Bij uittreding bedraagt de vergoeding 1% van de intrinsieke waarde van de participaties. Indien en voor zover bij toe- en/of uittreding van vermogen in het fonds transactiekosten worden gemaakt voor het beleggen respectievelijk vrijmaken van dit vermogen, dan komen deze transactiekosten voor rekening van het fonds. Door de beheerder worden deze transactiekosten vergoed uit de door haar ontvangen toe- en/of uittredingskosten. De vergoeding bedraagt indien van toepassing 0,3%. Bij aan- en verkoop van financiële instrumenten in het eerste halfjaar van 2011 heeft beheerder Wijs & van Oostveen in totaal aan transactiekosten bij het Pyramidefonds in rekening gebracht. Van dit bedrag komt (40%) toe aan de direct of indirect bij de transacties betrokken partijen (inclusief beurzen) als vergoeding voor de dienstverlening met betrekking tot de uitvoering, de clearing & settlement en administratieve verwerking. Total Expense Ratio De Total Expense Ratio geeft de verhouding weer tussen de kosten van het Pyramidefonds, exclusief transactiekosten en dividendbelasting, in relatie tot de gemiddelde intrinsieke waarde. De Total Expense Ratio over de verslagperiode bedraagt 1,70% (2010: 1,61%). Personeel Het Pyramidefonds heeft geen werknemers in dienst. Amsterdam, 21 februari 2012 Beheerder: Wijs & van Oostveen B.V. De directie, S. Sarphatie R. Gribbroek 18

20 Overige gegevens BEPALINGEN OMTRENT DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT De bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat zijn opgenomen in hoofdstuk 10 (Resultaatsbestemming) van het prospectus. Op grond van het prospectus zal een positief resultaat na vaststelling van de jaarrekening worden toegevoegd aan de algemene reserve en worden herbelegd. Een negatief resultaat zal aan de algemene reserve worden onttrokken. RESULTAATSBESTEMMING Resultaat 2011 ( ) Onttrokken aan de algemene reserve ( ) Bestuurdersbelangen Gedurende de verslagperiode heeft de directie van de beheerder Wijs & van Oostveen B.V. in de navolgende fondsen een belang gehad, waar tegelijkertijd ook het Pyramidefonds in participeerde (in aantallen). Aantal aan het begin van de verslagperiode Mutaties in de verslagperiode Aantal aan het einde van de verslagperiode Kon. Ahold N.V. ING Groep N.V. Royal Dutch Shell (A) PLC Unilever N.V. CVA (160) (26) (200) (600) GELIEERDE PARTIJEN In de verslagperiode hebben de volgende transacties plaatsgevonden tussen Wijs & van Oostveen en het Pyramidefonds: Direct Beheervergoeding Transactiekosten bij aan- en verkoop van financiële instrumenten Kosten toe- en uittreden Vergoeding transactiekosten bij toe- en uittreding (13.900) Alle transacties met gelieerde partijen hebben tegen marktconforme voorwaarden plaatsgevonden. 19

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie