Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11"

Transcriptie

1 JAARBERICHT 2012

2 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 11 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht 14 Overige gegevens 23 Bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat 23 Resultaatsbestemming 23 Bestuurdersbelangen 23 Gelieerde partijen 23 Uitvoering stemrechten 24 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 25 Specificatie van de beleggingen per 31 december Aandelenportefeuille 27 Vastgoedportefeuille 28 Gekochte optieportefeuille 28 Geschreven optieportefeuille 29 Samenstelling beleggingsportefeuille 30 Overzicht van de intrinsieke waarden 31 Doelstelling en algemeen beleggingsbeleid van het fonds 32 Vijf jaar Pyramidefonds 33 1

3 Pyramidefonds Het Pyramidefonds is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening en een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is opgericht op 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. Het Pyramidefonds is een Nederlands beleggingsfonds, waarvan het beleggingsbeleid in eerste instantie gericht is op vermogensgroei. Participanten kunnen toe- en uittreden via de beheerder Wijs & van Oostveen B.V. Toetreding tot het Pyramidefonds is mogelijk per iedere eerste dag van de maand. Uittreding is mogelijk per iedere laatste dag van de maand. Toe- en uittreding vindt plaats tegen de dan geldende intrinsieke waarde van het fonds, verminderd met de van toepassing zijnde kosten. In het belang van de participant kan onder buitengewone omstandigheden de open-end structuur worden opgeschort. Het beheer over het Pyramidefonds wordt gevoerd door Wijs & van Oostveen B.V. In het kader van het beheren van beleggingsinstellingen is de beheerder in het bezit van een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. Wijs & van Oostveen richt zich met name op vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only. Als zodanig beschikt Wijs & van Oostveen B.V. over een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. Wijs & van Oostveen staat in voornoemd kader onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Beheerder: Wijs & van Oostveen B.V. Herengracht BT AMSTERDAM Directie: S. Sarphatie R. Gribbroek Bewaarder: Accountant: Kas-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V. Spuistraat VT AMSTERDAM Deloitte Accountants B.V. Orlyplein DP AMSTERDAM Belastingadviseur: Deloitte Belastingadviseurs B.V. Orlyplein DP AMSTERDAM 2

4 Verslag van de beheerder Ontwikkeling van het fonds De intrinsieke waarde van één participatie steeg in de verslagperiode van 62,63 naar 68,72. Dat is een stijging van 9,7%. In dezelfde periode steeg de AEX-index eveneens met 9,7% van 312,47 naar 342,71 punten. Het aantal participaties nam in de verslagperiode met 10,9% af van tot , terwijl het fondsvermogen met 2,3% daalde van 41,728 miljoen tot 40,779 miljoen. Stocks climb the wall of worry In het beleggersjargon bestaan veel uitdrukkingen en gezegden. Welke naar onze mening goed bij het afgelopen jaar past, is: stocks climb the wall of worry. Vrij vertaald houdt dit in dat aandelen doorgaans stijgen in tijden van onrust en zorgen. Dat gaat ongeveer zo: beleggers krijgen bijna dagelijks slecht nieuws te verwerken en zijn daardoor behoorlijk risico-avers. De meeste beleggers hebben in zo n situatie hun aandelenbelang al behoorlijk teruggebracht, waardoor er weinig nieuwe verkopers (van aandelen) overblijven. Het duurt dan ook niet lang of de koersen stabiliseren. Hetzelfde slechte nieuws blijft echter keer op keer herhaald worden in de media, zonder dat er wezenlijk nieuwe feiten te melden zijn. Op dat moment beginnen de eerste (professionele) partijen alweer aandelen (bij) te kopen. Hierdoor beginnen de koersen langzaam te stijgen, zonder dat het slechte nieuws uit de media verdwijnt. Er is nu vooral onbegrip bij het beleggend publiek waarom de aandelenkoersen stijgen, ondanks de negatieve berichten. Deze cyclus houdt meestal enige tijd aan totdat ook de volgende groep beleggers de moed heeft gevonden om toch maar weer in te stappen. Door deze nieuwe groep kopers en het gebrek aan verkopers blijven de koersen verder oplopen. Dit proces blijft zoals u zult begrijpen doorgaan totdat de verhouding tussen kopers en verkopers ver genoeg is doorgeslagen naar de andere kant of totdat zich echt nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan. Gedurende deze mentale kwelling zijn de koersen ondertussen flink opgelopen en dus kan opnieuw de conclusie worden getrokken: stocks climb the wall of worry. Periferie in de problemen Vorig jaar begonnen de aandelenbeurzen optimistisch. Vooral de instelling van de LTRO, de faciliteit die de ECB aan de Europese banken bood om goedkoop geld te lenen, op 29 februari zorgde voor vertrouwen bij beleggers. Toch draaiden de aandelenbeurzen plotsklaps in maart door grote economische problemen en de angst voor een faillissement van Griekenland. Beleggers vreesden een domino-effect, waarbij de Griekse problemen zouden kunnen overslaan naar andere landen van de Europese periferie. Beurzen gingen in korte tijd met 15 tot 30% onderuit. Maar ook werd in korte tijd een zeer kredietwaardig land als Spanje (AA-rating tot januari 2012) door kredietbeoordelaar S&P afgewaardeerd tot BBB-, een rating die lager is dan die van bijvoorbeeld Letland of Litouwen. Ondertussen liep de Spaanse werkloosheid op tot boven de 25%, nam de sociale onrust toe en belandde de eurozone in een officiële recessie. Ondanks de vele overlegsituaties slaagden de Europese politieke leiders er niet in om het tij te keren. Daarvoor waren de meningsverschillen te groot. Wel bereikten ze een akkoord dat de Europese Centrale Bank (ECB) als redder in nood zou mogen gaan 3

5 optreden. Dit was een belangrijk keerpunt in het sentiment bij beleggers. Op 26 juli gaf Mario Draghi, de president van de ECB, zijn beruchte speech dat de ECB er binnen haar mandaat alles aan zou doen wat nodig is om de euro te redden. Hij doelde hiermee vooral op het (massaal) opkopen van staatsobligaties van de genoemde probleemlanden. Deze woorden misten hun uitwerking op de financiële markten niet: de Spaanse aandelenbeurs steeg in de maanden daarna circa 40% en de risicopremie op Spaanse staatsobligaties halveerde. Ook in Italië en Portugal zagen we soortgelijke reacties. Zo had het beursjaar toch nog een positief einde. Financiële markten De AEX-index steeg afgelopen jaar van 312,47 naar 342,71 punten, een winst van 9,7%. Hiermee heeft de AEX-index het verlies van 2011 grotendeels goedgemaakt. Binnen de eurozone bleven de verschillen uiteindelijk groot, ondanks de genoemde rally van de zuidelijke lidstaten aan het einde van het jaar. Zo daalde de Spaanse IBEX-index met 4,7%, maar steeg de Duitse DAX-index met 29,1%. Veel grote internationale aandelenbeurzen lieten in tegenstelling tot de Europese indices slechts een gematigde stijging zien. In euro s gemeten steeg de beursindex van Shanghai (China) met 2,4%, steeg de Japanse Topix-index met 3,0% en de Amerikaanse Dow Jones-index met 5,3%. De Braziliaanse Bovespa-index daalde in 2012 zelfs met 4,1%. Zoals elk jaar waren er ook weer grote uitschieters. In negatieve zin waren dat de beurzen van Cyprus (-61,2%) en Oekraïne (-36,4%). De grootste positieve uitschieters waren afgelopen jaar te vinden in Turkije (+58,3%) en Egypte (+40,6%). Opnieuw hebben Europese obligaties een uitstekend jaar achter de rug. De Europese index voor staatsobligaties (iboxx Euro Sovereigns) steeg afgelopen jaar met 11,0%. Europese bedrijfsobligaties deden het nog een stukje beter met een totaalrendement van 13,6%. Had u afgelopen jaar in veilige Duitse staatsobligaties belegd, dan was het rendement slechts 4,3% geweest. Ten slotte is het rendement op Amerikaanse obligaties van 0,2% (gemeten in euro s) ronduit teleurstellend geweest voor beleggers die hun beleggingen internationaal hadden gespreid. Hiermee werd de inflatie niet bijgehouden en kunnen we spreken van een achteruitgang van het vermogen op basis van koopkracht. De beste regio s om vorig jaar in te beleggen, waren de opkomende markten. Daar stegen de obligaties gemiddeld zo n 17%. Bij de overige beleggingscategorieën lieten hedge funds over het gehele jaar een bescheiden winst zien van gemiddeld 3,1%, alhoewel de onderlinge resultaten van de strategieën sterk verschilden. Zo daalden de CTA s met gemiddeld 7,4% in 2012, terwijl de Event Driven -strategieën gemiddeld met 4,6% stegen. Grondstoffen waren afgelopen jaar de slechtste beleggingscategorie met een negatief rendement van 2,8% (gemeten in euro s). Van de belangrijkste sub-indices stegen de Landbouwgrondstoffen met 2,0% en de Edelmetalen met 4,3%. De sub-index Industriële Metalen daalde met 1,2% en Energie zelfs met 11,1%. Beleggingsbeleid Gedurende de verslagperiode is door de beheerder slechts een aantal noemenswaardige wijzigingen in de beleggingsportefeuille aangebracht. 4

6 Zo is het belang in het Franse olieconcern Total ruim gehalveerd. Vooral eind maart heeft de beheerder het belang iets afgebouwd als gevolg van de onzekerheid over de gevolgen van het gaslek in de Noordzee dat werd ontdekt op 27 maart. Op 8 mei deed Carlos Slim, de rijkste man ter wereld, de aankondiging dat hij zijn belang in KPN wilde vergroten tot 28%. Het aandeel KPN steeg daarop in eerste instantie 17%, maar moest in de maanden daarna deze koerswinst toch weer prijsgeven. Erger nog, vanaf het niveau waarop Carlos Slim het aandeel KPN had ingekocht, is de koers nagenoeg gehalveerd. Voor de beheerder was dit het moment om het belang in KPN, meestal in combinatie met langlopende putopties, stapsgewijs te vergroten. In de laatste maanden van het jaar is de positie in KPN verder vergroot ten koste van het aandeel France Telecom en is de winst op een groot aantal putopties KPN met succes verzilverd. Het belang in de Franse supermarktketen Carrefour is bij oplopende koersen teruggebracht en de fractionele belangen in Credit Agricole en TomTom zijn in z n geheel verkocht. Tot slot is het obligatiebelang in de portefeuille verkocht, omdat het effectieve rendement van de leningen niet meer interessant was. Vooruitzichten Economie In ons basisscenario gaan wij ervan uit dat het economisch klimaat in de eurozone niet echt verbetert dit jaar. Wel verwachten wij dat de pijn gelijkmatiger verdeeld zal worden tussen de zwakkere landen in het zuiden en de sterkere landen in het noorden van de eurozone. De werkloosheid zal in veel landen hoog blijven en er zal door de bezuinigingen weinig geld beschikbaar zijn voor nieuwe investeringen. Ook zijn er weinig tekenen dat de huizenmarkt in de eurozone spoedig zal verbeteren. Door de aanhoudende economische zwakte gaan tegelijkertijd steeds meer mensen twijfelen aan de rol van de eurozone en de voordelen die deze muntunie biedt. Ook dit jaar zal daarom weer een cruciale rol zijn weggelegd voor de ECB, het IMF en de Europese Commissie. Zijn zij in staat om samen met de politieke leiders tot structurele oplossingen te komen en het vertrouwen te herstellen? Wij gaan ervan uit dat dit een grote uitdaging zal worden, omdat de economische groeiperspectieven van Frankrijk en Duitsland minder gunstig zijn dan vorig jaar, waardoor de bereidheid tot compromissen afneemt. Ten slotte kunnen de verkiezingen in Duitsland het politieke landschap in Europa wellicht veranderen, waardoor de onzekerheid bij beleggers zou kunnen terugkeren. Wij denken dat Angela Merkel het in haar nieuwjaarsspeech juist verwoordde: De crisis in de eurozone is nog lang niet over. In de Verenigde Staten lijkt het erop dat een aantal aflopende lastenverlichtingen zullen worden verlengd, waardoor de koopkracht van de Amerikaanse consument niet ernstig zal worden aangetast. De conse - quentie hiervan is wel dat het begrotingstekort van de Amerikaanse overheid groot blijft en dat daardoor de discussie over de staatsschuld opnieuw zal kunnen aanwakkeren. De meeste Amerikanen beseffen namelijk dat hun staatsschuld de laatste jaren te hoog is opgelopen en dat bezuinigen waarschijnlijk een onvermijdelijke keuze is. Net als in de eurozone zal dit op korte termijn een drukkend effect op de economische groei kunnen hebben. Desondanks gaan wij er in ons basisscenario van uit dat de economische groei in de VS het komende jaar tussen 1 en 2% zal liggen. De huizenmarkt laat immers de eerste tekenen van herstel zien, de lagere energieprijzen 5

7 zijn goed voor de koopkracht en de werkloosheid is iets gedaald. Daarnaast zien we een vermogenstoename door de gestegen aandelenmarkt, wat de consumptieve bestedingen positief beïnvloedt. In tegenstelling tot de meeste economieën van de landen van de G10, verwachten we een aanhoudend hoge groei in Azië en de frontier markets. Maar ook in andere opkomende markten zien wij positieve signalen. Zo was de economische groei in Brazilië vorig jaar vrijwel stilgevallen, maar die zal dit jaar kunnen herstellen door de renteverlagingen van de Braziliaanse centrale bank (2012: van 11,0% naar 7,25%) en door de daling van de Braziliaanse real, die de export van het land kan stimuleren. Daarnaast verwachten wij dat de investeringen die nodig zijn voor het WK voetbal (2014) en de Olympische Spelen (2016) een positief effect hebben op de groeicijfers. Maar ook in Rusland verwachten wij voor dit jaar een hogere economische groei dan in De (definitieve) toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie en de politieke stabiliteit zullen naar onze mening beleggers en investeerders aantrekken. Daarnaast heeft de Russische overheid de financiën op orde, zodat er voldoende ruimte is voor een fiscale stimulans indien dat nodig mocht zijn. Aandelen Afgelopen jaar hebben beleggers al kunnen zien dat een lage economische groei niet samen hoeft te gaan met lage beleggingsresultaten, en vice versa. Ondanks de Europese recessie en de tegenvallende winstgroei bij veel Europese bedrijven presteerden de aandelen uit de eurozone goed. Dit heeft voornamelijk te maken met de hogere waardering (lees: koerswinst verhouding) die beleggers bereid waren te betalen voor aandelen. Deze hogere waarderingen waren op hun beurt voornamelijk gedreven door factoren als het gebrek aan interessante alternatieven en het afgenomen (systeem)risico door het beleid van de ECB. Wij denken dat deze herwaardering eenmalig was en dat de focus van beleggers dit jaar vooral op de onderliggende winstgroei gericht zal zijn. In Europa denken wij dat het voor de categorie aandelen belangrijk is om bij de bepaling van een juiste waardering vooral te kijken naar de aanwezigheid van bedrijven in groeimarkten. De winstgroei zal immers voor een groot deel vanuit deze regio s moeten komen. Daarnaast zien wij de komende maanden kansen ontstaan in sectoren die lange tijd uit de gratie zijn geweest, zoals de Nutssector en de sector Telecommunicatie. In de VS zien wij op dit moment beperkte mogelijkheden door de opgelopen waarderingen en door de historisch zeer hoge winstmarges die Amerikaanse bedrijven nu realiseren. In combinatie met de optimistische verwachtingen van analisten is de kans op tegenvallers daardoor groot. Een lage weging van deze regio is daarom in onze ogen gerechtvaardigd. Vastrentende waarden Tegen de verwachting van velen in, daalde de Europese kapitaalmarktrente in de eurozone verder in In Duitsland daalde de 10-jaars rente per saldo met 51 basispunten tot 1,32%, de laagste slotstand in decennia. Het risico van een rentestijging lijkt hierdoor toe te nemen, zodat het rendement op obligaties komend jaar wel eens tegen kan gaan vallen. Wij denken dat het niet zo n vaart zal lopen en gaan er in ons basisscenario van uit dat de rente rond het huidige niveau van 1,5% zal stabiliseren. De inflatie is onder controle en de economie blijft voorlopig zwak. Maar ook door 6

8 regulering (Basel III en Solvency II) blijven banken en verzekeraars in veilige obligaties beleggen. Vanuit deze regelgeving moeten zij de komende jaren steeds meer safe assets aanhouden als buffer voor hun risicovollere beleggingen op de balans. Ten slotte is ook de ECB bereid om de minder veilige obligaties op te kopen indien zij dit nodig acht. Ondanks onze visie van een (per saldo) zijwaartse rentebeweging is deze categorie toch niet erg interessant voor beleggers. Daarvoor zijn de aanvangsrendementen te laag en het mogelijke risico te groot indien de markt anders beweegt dan wij verwachten. Overige onderwerpen Risicobeheersing Risico s verbonden aan een belegging in het fonds Elke belegging geschiedt voor rekening en risico van de participanten. De beheerder dient echter bij het beleggen van het kapitaal grote zorg vuldigheid in acht te nemen. Hoewel door middel van efficiënt portfoliomanagement de risico s die gepaard gaan met een belegging in het fonds worden gespreid, kunnen de volgende risico s worden onderscheiden: Algemene beleggingsrisico s De hele markt of een categorie van beleggingen kan zowel stijgen als dalen, waardoor de prijs en de waarde van de beleggingen worden beïnvloed. Daarnaast kan de waarde van de individuele beleggingen in het fonds zowel stijgen als dalen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers ontvangen bij verkoop mogelijk minder terug dan hun oorspronkelijke inleg. De hoogte van het risico is afhankelijk van de keuzes die door de beheerder van het fonds worden gemaakt binnen de kaders van het beleggingsbeleid. Een waardestijging of -daling van de beleggingen in het fonds heeft een directe invloed op de intrinsieke waarde van de participatie. De waarde van de beleggingen wordt beïnvloed door de inflatie (ook wel geldontwaarding genoemd). Door inflatie zal de koopkracht van de euro in de toekomst lager zijn. Het is mogelijk dat de beleggingsopbrengsten van de financiële instrumenten in portefeuille niet voldoende zijn om de werkelijke inflatie te compenseren. De beleggingen in het fonds beogen niet bescherming te bieden tegen inflatie. Het fonds is onderhevig aan het potentiële risico van erosie als gevolg van intrekkingen van rechten van deelneming. Vaste kosten zoals accountantskosten hebben bij een kleiner beheerd vermogen een grotere impact op de intrinsieke waarde van participaties van participanten in het fonds. Deze impact geldt niet voor de kosten die worden berekend als een percentage van het beheerd vermogen, zoals kosten van toezicht, bewaarloon en de beheervergoeding). Financiële en fiscale wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Financiële en fiscale voordelen die bestonden ten tijde van de toetreding kunnen ten nadele van de participant wijzigen. 7

9 Specifieke beleggingsrisico s Gebruik van derivaten Het fonds kan gebruikmaken van afgeleide instrumenten. Deze kunnen worden toegepast voor zowel het afdekken van risico s als voor efficiënt portefeuillebeheer. Daarbij kan ook sprake zijn van hefboomwerking, waardoor de gevoeligheid van het fonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Dit betekent dat bij extreme marktbewegingen door het gebruik van derivaten het fonds in waarde harder kan dalen dan de markt. Het gebruik van derivaten brengt met zich mee dat het fonds zogenaamde marginverplichtingen aangaat. Een marginverplichting ontstaat wanneer een optie wordt geschreven ofwel verkocht. De verplichting uit een dergelijke optie kan worden gedekt door het bezit van financiële instrumenten zoals gekochte opties, aandelen, obligaties, dan wel door liquide middelen. Het risico van het gebruik van derivaten wordt beperkt door risicobeheer, waaronder monitoring van de marginverplichtingen van het fonds. Concentratierisico Het risico dat verbonden is aan een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde soorten of bepaalde markten. Indien het fonds in meerdere individuele financiële instrumenten in eenzelfde sector, geografisch gebied, categorie of markt belegt, kunnen concentraties in dergelijke klassen plaatsvinden waardoor het risico bestaat dat de beleggingsportefeuille van het fonds als gevolg van deze concentratie in haar geheel gevoeliger wordt voor algemene en specifieke marktbewegingen in deze klassen. Het fonds streeft naar een acceptabel niveau van het concentratierisico. Verhandelbaarheidsrisico In uitzonderlijke situaties kan er sprake zijn van verminderde verhandelbaarheid van de rechten van deelneming van het fonds. Toetreding is mogelijk per iedere eerste dag van de maand en uittreding per iedere laatste dag van de maand, behoudens wettelijke bepalingen en de opschortmogelijkheid zoals toegelicht in hoofdstuk 8 van het prospectus (beschikbaar via en kosteloos opvraagbaar via Wijs & van Oostveen). Daarnaast kan de beheerder eenzijdig tot inkoop van alle door een participant gehouden participaties besluiten ingeval van enig handelen door de participant in strijd met de fondsvoorwaarden dan wel indien, gelet op het belang van het fonds of anderszins, voortzetting van de relatie in redelijkheid niet van de beheerder gevergd kan worden. Wisselkoersrisico De beleggingen van het fonds kunnen deels luiden in vreemde valuta. Wisselkoersveranderingen kunnen derhalve een negatieve of positieve invloed hebben op de waardeontwikkeling van het fonds en daarmee tevens op de waardeontwikkeling van een participatie. Valutarisico s worden niet (altijd) afgedekt. In dit jaarbericht is een overzicht opgenomen van de beleggingen en de valutasoort waarin deze luiden. Tegenpartijrisico (kredietrisico of debiteurenrisico) Het risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij ten aanzien van een reeds ingenomen positie in gebreke blijft. Het in gebreke blijven van een tegenpartij kan een direct negatief gevolg hebben voor de waarde van de betreffende belegging en daarmee de intrinsieke waarde van de participatie. De beheerder neemt bij de selectie van tegenpartijen 8

10 de nodige zorgvuldigheid in acht, waaronder de verwachte risico/ rendementsverhouding van de ingenomen positie. Afwikkelingsrisico Het risico dat een afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet of niet op tijd of zoals verwacht mag worden, plaatsvindt. Dit risico wordt beperkt doordat het overgrote deel van de transacties van het fonds plaatsvindt via gereglementeerde beurzen/markten. Bewaarrisico Het bewaarrisico is het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarder (KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V.) of van onderbewaarnemer (KAS BANK Effectenbewaarbedrijf N.V., het bewaarbedrijf). Het verlies van in bewaring gegeven activa heeft een negatieve invloed op de intrinsieke waarde van de participatie. Uitleenrisico De financiële instrumenten waarin het fonds belegt, kunnen worden uitgeleend tot een maximum van 100%. Bij het uitlenen van financiële instrumenten bestaat de mogelijkheid dat de inlenende partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit risico zal door het fonds worden afgedekt door de overeenkomsten van bruikleen uitsluitend aan te gaan met banken in de Europese Unie en uitsluitend tegen afgifte van een contractueel overeengekomen garantie van ten minste 100% van het aantal betrokken financiële instrumenten. Beleggen met geleend geld Beleggen met geleend geld leidt tot een groter risico voor de participanten. Beleggen met geleend geld kan tot gevolg hebben dat hogere rendementen worden gehaald, maar ook dat verlies kan worden geleden. Door het aangaan van geldleningen of andere verplichtingen bestaat het risico van mogelijke tekorten van de beleggingsinstelling. Hierdoor kan voor participanten een verplichting ontstaan om de ontstane tekorten aan te zuiveren. Het fonds is gehouden tot een beperking in het aangaan van geldleningen van maximaal 10% van het fondsvermogen. Om het risico van verlies van de betreffende financiële instrumenten in het bewaarbedrijf te beperken, is het bewaarbedrijf opgenomen in een aparte juridische entiteit, die geen ondernemingsrisico loopt en waarvan het vermogen is afgescheiden van het vermogen van het moederbedrijf, KAS BANK N.V. Hierbij is de functie van dit bewaarbedrijf louter het bewaren en administreren van effecten. Derivaten, zoals opties, en liquiditeiten zijn niet opgenomen in de bewaarbedrijven en zijn bij een eventueel faillissement van de bank (KAS BANK N.V.) onderdeel van de boedel. Liquiditeitsrisico Het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Het grootste deel van de beleggingen in het fonds wordt gevormd door beursgenoteerde financiële instrumenten. Dit heeft een positieve invloed op de verhandelbaarheid van deze beleggingen. In extreme situaties van snelle waardeveranderingen of grote onzekerheid op de financiële markten kan het liquiditeitsrisico zich (tijdelijk) 9

11 openbaren. In uitzonderingssituaties kan dit gebrek aan liquiditeit in de markt tot gevolg hebben dat: - posities niet kunnen worden verkocht terwijl de liquiditeiten noodzakelijk zijn voor de uitkering aan uittredende participanten. In dit geval kan opschorting van de inkoop van participaties van toepassing zijn; - posities tegen ongunstige condities moeten worden verkocht omdat de liquiditeiten uit deze verkoop noodzakelijk zijn voor de uitkering aan uittredende participanten. In dit geval kan dit negatieve gevolgen hebben voor de intrinsieke waarde van de participaties. Dividendrisico Hiermee wordt bedoeld het risico dat de uitgekeerde dividenden op de beleggingen in het fonds voor wat betreft vorm of hoeveelheid niet overeenkomen met de verwachtingen van de beheerder. De beheerder heeft geen invloed op het dividendbeleid van de uitgevende instellingen van de betreffende financiële instrumenten (veelal aandelen). Het niet of in beperkte mate ontvangen van dividenden heeft invloed op de waardeontwikkeling van het fonds en daarmee tevens voor de waardeontwikkeling van een participatie. Bedrijfsvoering De beheerder beschikt over een beschrijving van de administratieve organisatie en het systeem van interne controle als bedoeld bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht. Wij verklaren met een redelijke mate van zekerheid dat gedurende de verslagperiode geen constateringen zijn gedaan op basis waarvan wij zouden moeten concluderen: Dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering (AO/IC) niet voldoet aan de daaraan te stellen (wettelijke) eisen. Dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Amsterdam, 20 februari 2013 Beheerder: Wijs & van Oostveen B.V. De directie, S. Sarphatie R. Gribbroek 10

12 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na verwerking resultaat) ACTIEF Voetnoot Beleggingen 1) (longposities) Aandelen Vastgoedfondsen Vastrentende waarden Gekochte opties Vorderingen 2) Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen 3) PASSIEF Beleggingen 1) (shortposities) Geschreven opties Kortlopende schulden 4) Schulden uit hoofde van transacties in financiële instrumenten Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL ACTIVA MINUS PASSIVA Eigen vermogen 5) Nominale waarde participaties Agioreserve Algemene reserve ( ) ( ) TOTAAL EIGEN VERMOGEN

13 WINST- EN VERLIESREKENING OVER Voetnoot Opbrengsten uit beleggingen 6) Interest Uitleen financiële instrumenten Dividend Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) ( ) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) Overige bedrijfsopbrengsten 7) TOTAAL OPBRENGSTEN ( ) TOTAAL KOSTEN 8) RESULTAAT ( ) 12

14 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2012 (volgens indirecte methode) KASSTROOM UIT BELEGGINGSACTIVITEITEN Resultaat ( ) Aanpassingen voor: niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) aankopen beleggingen ( ) ( ) verkopen beleggingen mutatie vorderingen (6.922) mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen) (89.740) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten KASSTROOM UIT FINANCIERINGS- ACTIVITEITEN Uitgegeven participaties Teruggenomen participaties ( ) ( ) ( ) ( ) Mutatie liquide middelen (inclusief deposito s) ( ) Stand liquide middelen per 1 januari (inclusief deposito s) Stand liquide middelen per 31 december (inclusief deposito s)

15 Toelichting op de balans, de Winst- en verliesrekening en het Kasstroomoverzicht ALGEMEEN Het Pyramidefonds is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening. Het fonds heeft geen rechtspersoonlijkheid. Het economisch eigendom van de beleggingen berust bij de participanten, die hiervoor een bewijs van inschrijving krijgen uitgereikt. Het juridisch eigendom van de beleggingen berust bij de bewaarder. De bewaarder is Kas-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V., gevestigd te Amsterdam. Als beheerder van het Pyramidefonds treedt Wijs & van Oostveen B.V. op. De beheerder houdt zich bezig met het management van het fonds en dan met name het beleggingsbeleid. Wijs & van Oostveen voert ook de transacties uit voor het Pyramidefonds. Bij aan- en verkoop van financiële instrumenten wordt provisie in rekening gebracht, welke geheel toekomt aan de beheerder, Wijs & van Oostveen. Uit deze transactiekosten betaalt Wijs & van Oostveen direct of indirect alle betrokken partijen (inclusief beurzen) voor hun diensten met betrekking tot de uitvoering, de clearing & settlement en de administratieve verwerking van de transacties. Conform het prospectus kan de inkoop van participaties in het belang van de participanten door de beheerder worden opgeschort, indien naar het uitsluitend oordeel van de beheerder zich een bijzondere omstandigheid voordoet die dit rechtvaardigt. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING Algemeen De jaarrekening van het Pyramidefonds is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet in dat kader aan de gestelde vereisten als genoemd bij of krachtens Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. De toegepaste waarderingsgrondslagen gaan uit van de historische kosten. De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen de nominale waarde. Opbrengsten en kosten De opbrengsten en kosten worden, voor zover ze er betrekking op hebben, toegerekend aan de verslagperiode ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in deze periode hebben geleid. 14

16 Omrekening buitenlandse valuta Activa en passiva luidende in buitenlandse valuta worden omgerekend tegen de valutakoersen aan het einde van de verslagperiode. Deze koers bedraagt per 31 december 2012: 1 USD = 0,75778 (per 31 december 2011: 1 USD = 0,77235) Transacties gedurende de verslagperiode in vreemde valuta worden verwerkt tegen de dan geldende dagkoers. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat Beleggingen (financiële instrumenten) Beleggingen worden gewaardeerd naar de laatst gedane (beurs)koersen of noteringen. Gekochte posities respectievelijk geschreven posities in derivaten worden gewaardeerd tegen de laatst bekende bid-koers respectievelijk ask-koers. Indien geen bid- of ask-koers beschikbaar is, dan vindt waardering plaats op grond van de laatst gedane (beurs)koers of notering. Indien de in de vorige alinea genoemde (beurs)koers of notering niet representatief is voor de actuele marktwaarde van een financieel instrument of het betreffende instrument is niet beursgenoteerd, dan vindt waardering plaats op basis van maatschappelijk geaccepteerde waarderingsgrondslagen. Financiële instrumenten genoteerd in buitenlandse valuta worden gewaardeerd met inachtneming van een representatieve koers van de betreffende valuta ten opzichte van de euro. De gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen worden tussentijds ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht. Transactiekosten Transactiekosten bij aankoop worden geacht onderdeel uit te maken van de kostprijs van de financiële instrumenten. Transactiekosten bij verkoop worden in mindering gebracht op de verkoopopbrengst. Dividenden De dividenden worden verwerkt op de datum van de aankondiging, waarbij de definitieve dividenduitkering bekend dient te zijn. Belasting Het fonds wordt aangemerkt als fiscaal transparant. Dit wil zeggen dat, voor wat betreft de fiscale aspecten, door het fonds heen wordt gekeken naar de achterliggende participanten. Het fonds is derhalve niet onderhevig aan belastingheffing over beleggingsopbrengsten. GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT 15 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

17 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans en de winst- en verliesrekening Balans 1. BELEGGINGEN Het verloop van de beleggingen was in 2012 als volgt (opties inclusief shortposities): Beginstand Aankopen Verkopen Resultaat Eindstand Aandelen Vastgoedfondsen Vastrentende waarden Opties ( ) Bovengenoemd resultaat kan als volgt worden gespecificeerd: Gerealiseerde waardeveranderingen bij verkoop ( ) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen De omloopfactor van de activa wordt berekend als de verhouding tussen het totaalbedrag van beleggingstransacties minus het totaalbedrag aan transacties van deelnemingsrechten ten opzichte van de gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds. De omloopfactor van de activa in 2012 bedraagt 48% (2011: 129%). De omloopfactor is berekend op een gemiddeld intrinsieke waarde op basis van 13 meetmomenten (maanden). In de jaarrekening over 2011 is deze berekening gemaakt op basis van 5 meetmomenten (kwartalen). Op basis van 5 meetmomenten was de omloopfactor over 2011: 131%. Per 31 december 2012 heeft het Pyramidefonds financiële instrumenten uitgeleend ter waarde van (31 december 2011: ). Het Pyramidefonds gaat uitsluitend overeenkomsten van bruikleen aan met banken in de Europese Unie en tegen afgifte van een contractueel overeengekomen garantie van ten minste 100% van het aantal betrokken financiële instrumenten. Gedurende de verslagperiode is deze garantie afgegeven door KAS BANK N.V. 16

18 2. VORDERINGEN Overige vorderingen De overige vorderingen betreffen per ultimo 2011 voornamelijk de opgelopen rente op obligaties. Overlopende activa Dit betreffen hoofdzakelijk de nog te ontvangen bedragen uit hoofde van transacties in financiële instrumenten inzake de verkoop van beleggingen. 3. LIQUIDE MIDDELEN Onder de liquide middelen zijn de banksaldi van het fonds opgenomen. Deze gelden staan ter vrije beschikking. 4. KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden uit hoofde van transacties in financiële instrumenten Dit betreffen de nog af te rekenen transacties in financiële instrumenten inzake de aankoop van beleggingen. Overige schulden en overlopende passiva Onder de overige schulden en overlopende passiva zijn de reserveringen voor nog te betalen kosten opgenomen. 5. EIGEN VERMOGEN Nominale waarde participaties De nominale waarde per participatie bedraagt 45,38. In 2012 zijn in totaal 414 participaties uitgegeven en teruggenomen. Per 31 december 2012 zijn er participaties uitstaande. 17

19 Nominale waarde participaties Stand per 1 januari Uitgegeven participaties Teruggenomen participaties ( ) ( ) Stand per 31 december Agioreserve Stand per 1 januari Gestort bij uitgave van participaties Onttrokken bij terugname van participaties ( ) ( ) Stand per 31 december Algemene reserve Stand per 1 januari ( ) ( ) Resultaat ( ) Stand per 31 december ( ) ( ) 18

20 Winst- en verliesrekening 6. OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN Interest Onder dit hoofd zijn de interestbaten opgenomen op eventuele deposito s, vastrentende waarden en overige banktegoeden, alsmede de interestlasten op de schulden aan kredietinstellingen. Uitleen financiële instrumenten (security lending) Dit betreffen de opbrengsten uit de in bruikleen gegeven financiële instrumenten. Dividend Hieronder wordt het netto ontvangen dividend verantwoord Brutodividend Dividendbelasting Nettodividend Ingehouden dividendbelasting In het verslagjaar 2011 heeft een foutief verwerkt dividend geleid tot een te hoog verantwoord bedrag aan ingehouden dividendbelasting. Deze verwerking heeft geen invloed gehad op de berekende intrinsieke waarde van het fonds. In de fiscale overzichten aan participanten over 2011 is echter het bedrag aan ingehouden dividendbelasting te hoog weergegeven. In overleg met de Belastingdienst en teneinde de fiscale gevolgen van deze foutieve verwerking te corrigeren, is besloten de correctie in het fiscale jaar 2012 te laten plaatsvinden. De post ingehouden dividendbelasting is in 2012 gecorrigeerd met een bedrag van , 0,06 per participatie. Voor nieuw toegetreden participanten zal het fiscale gevolg van de correctie in 2012 per participant worden verrekend. 7. OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN De overige bedrijfsopbrengsten bestaan grotendeels uit: Uitkering Lehman Brothers Holding Inc. Het fonds heeft in de eerste helft van 2012 een definitieve uitkering ontvangen van het failliete Lehman Brothers Holding Inc. op de Dutch Power Notes VII. Deze uitkering ( 6.701) is verwerkt onder de overige bedrijfsopbrengsten. Voor de Dutch Power Notes VII rust nu nog een claim op Lehman Brothers Treasury B.V., de Nederlandse uitgevende instelling van 19

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 JAARBERICHT 2013 NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 Eind 2013 heeft de beheerder van het Pyramidefonds besloten om de naam van het beleggingsfonds met ingang van 30 januari 2014 te wijzigen in het Blue

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8 JAARBERICHT 2011 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2011 8 Winst- en verliesrekening over 2011 9 Kasstroomoverzicht over 2011 10 Toelichting op

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012 Pagina 1 Jaarverslag Juno Selection Fund -2012- Pagina 1 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools Halfjaarverslag ASR Beleggingspools periode: 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene Informatie ASR Beleggingspools Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder ASR Nederland

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Verslag over 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per aandelenklasse 5 Verslag

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS

JUNO INVESTMENT PARTNERS JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2009 Pagina 2 Jaarverslag Juno Selection Fund 2009 Pagina 3 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie