TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015"

Transcriptie

1 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015

2 Inhoud 1. Verkopende partijen Voorrang woningborg bepalingen Peil-P van de woning Grondwerk Riolering Bestrating Terreininventaris Funderingen Gevels, bouwmuren en binnenwanden Vloeren Daken Ventilatievoorzieningen Diverse materiaal en uitvoeringsomschrijvingen Kozijnen, ramen en deuren Trappen en aftimmerwerk Goten en hemelwaterafvoer Ventilatieafvoer en rioolbeluchting Vloer-, wand en plafondafwerking Tegels Vloertegels Keukeninrichting Beglazing en schilderwerk Sanitair Installaties Waterinstallatie Elektrische installatie Gasinstallatie Centrale verwarming Mechanische ventilatie Telecommunicatievoorzieningen Schoonmaken en oplevering Wijzigingen tijdens de bouw Algemeen Ruimteomschrijving volgens het bouwbesluit Materialen- en kleurenstaat Verwarmingssysteem... 9 Datum: 19 maart 2015 Pagina: 2 van 10

3 1. Verkopende partijen Voor de koop van uw woning tekent u twee overeenkomsten welke onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, te weten; een koopovereenkomst voor (de afkoop van) de erfpachtcanon en een aandeel in het gemeenschappelijk binnenterrein, deze sluit u met de Verkoper. Hiernaast tekent u een aannemingsovereenkomst voor de bouw van uw woning, deze sluit u met de aannemer, HSB Bouw, ook aangeduid als de Ondernemer. De aannemer verstrekt u uw Woningborg garantie voor uw woning. 2. Voorrang woningborg bepalingen Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. 3. Peil-P van de woning - Peil komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de woonkamer. - Alle hoogtematen worden vanuit dit peil aangegeven. - De juiste peilmaat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouwen en Wonen van de gemeente Amsterdam. - Het vloerpeil van de vrijstaande bergingen ligt ca. 5 cm onder Peil. 4. Grondwerk - De tuinen worden afgewerkt met een door de gemeente Amsterdam aan te brengen leeflaag van 1 meter dikte. Deze leeflaag is geschikt voor beoogd gebruik. - Als bodemafsluiting onder de begane grondvloer wordt een dampdichte betonvloer Zie hiervoor hoofdstuk Riolering - De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling van de riolering zijn in de koop- /aanneemsom begrepen. - Het betreft een zogenaamd gescheiden kunststof buizenstelsel aangesloten op de gemeentelijke riolering. De hemelwaterafvoer wordt hiermee gescheiden van de vuilwaterriolering aangelegd. - In de zij- en achterpaden zijn straatkolken opgenomen die zijn aangesloten op de gemeenschappelijke riolering. Deze riolering wordt aangesloten op de gemeentelijke hemelwaterriolering of op de nabijgelegen watergang, of lozen op open water. - De hemelwaterafvoer van de berging wordt aangesloten op de riolering in het gemeenschappelijke achterpad. - Het rioleringssysteem wordt belucht en voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. 6. Bestrating - De bestrating voor de woningen met bouwnummers 69 t/m 80 wordt aangelegd in gebakken klinkers, waarbij voor de entree van bouwnummers 69 t/m76 een trap wordt Een en ander volgens tekening. - De bestrating van het terras achter de woning en het gedeelte voor de toegangsdeur van de berging wordt aangelegd in grijze betontegels van 50 x 50 cm. - De maatvoering van de bestrating op de verkooptekeningen komt niet overeen met de maatvoering zoals omschreven in deze technische omschrijving. De technische omschrijving is maatgevend. 7. Terreininventaris - Bij de woning wordt in de achtertuin een halfsteens gemetselde berging voorzien van houten dak aangebracht, in enkele of geschakelde uitvoering. Doordat halfsteens metselwerk niet geheel waterdicht is kan enige vochtdoorslag plaatsvinden. - Tegen de achterzijde van de berging wordt een draadstalen hekwerk voorzien van hedera beplanting - Door het plantseizoen kan het zijn dat de beplanting pas na oplevering wordt - In / aan de voorgevel van bouwnummer 70 zullen voorzieningen worden aangebracht voor montage van een verlichtingsarmatuur voor openbare verlichting. Het ontwerp en levering van dit armatuur wordt door de gemeente verzorgt. 8. Funderingen - Voor de woningen worden gewapende betonnen heipalen met daarop een raster van gewapende betonnen funderingsbalken De betonvloeren van de bergingen worden eveneens op heipalen gefundeerd. - De paalafmetingen worden door de constructeur bepaald aan de hand van sonderingen. - Tussen het raster van gewapende betonnen funderingsbalken zal een dampdichte betonvloer als bodemafsluiting worden - De ruimte onder de begane grondvloer van de woning wordt geventileerd door middel van roosters in de gevels. 9. Gevels, bouwmuren en binnenwanden - De gemetselde buitengevels van de woningen worden uitgevoerd in baksteen, zogenaamd schoon metselwerk. Voor de kleur en/of afwerking van de bakstenen zie de kleurenstaat. - In de spouw van de buitengevels van de woning wordt isolatie van minerale wol aangebracht zodanig, dat de gevel een gemiddelde warmteweerstand (Rc) van minimaal 4,00 m 2 K/W heeft. - De buitengevels worden voorzien van een aantal open stootvoegen ten behoeve van de spouwventilatie en/of afwatering. - In het gevelmetselwerk worden conform het advies van de constructeur en de baksteenleverancier dilataties Deze geveldilataties worden niet nader afgewerkt. - Binnenspouwbladen van de voor- en de achtergevel worden in kalkzandsteen van 10 cm dik uitgevoerd. Waar dit constructief noodzakelijk is, zal kalkzandsteen van 12 of 15 cm worden toegepast. - Niet-dragende binnenwanden worden in gipslijmblokken van 7 en/of 10 cm dik uitgevoerd. - De woningscheidende wanden worden uitgevoerd als een ankerloze spouwmuur van kalkzandsteen, 2 x 12 cm dik. Datum: 19 maart 2015 Pagina: 3 van 10

4 - Op de begane grond, 1 e, 2 e en (indien van toepassing) 3 e verdieping worden betonnen stabiliteitswanden aangebracht, nabij de trap, conform de verkooptekeningen. 10. Vloeren - De begane grondvloer van de woning is uitgevoerd in prefabbeton, aan de onderzijde voorzien van isolatie zodat de vloer een gemiddelde warmteweerstand (Rc) van minimaal 4,0 m 2 K/W heeft. - De vloer van de vrijstaande berging is een niet nader afgewerkte ongeïsoleerde betonvloer. - Voor de toegang tot de ruimte onder een deel van de begane grondvloer van de woning wordt in de hal een sparing in de begane grondvloer gemaakt, afgedekt met een geïsoleerd vloerluik. - Verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in gewapend beton op een geprefabriceerde bekistingsbreedplaatvloer. - Op aanwijzing van de constructeur zullen op enkele plaatsen stalen liggers in de vloer worden opgenomen. Deze stalen liggers zullen aan de onderzijde veelal afgewerkt worden met een brandwerend plaatmateriaal. Deze stalen liggers met afwerking zullen (deels) onder het plafond uit kunnen steken. 11. Daken - Het platte dakgedeelte van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde dakconstructie. Bovengenoemde daken hebben een gemiddelde warmteweerstand (Rc) van minimaal 5,0 m 2 K/W. - De platte daken van de gemetselde bergingen bestaan uit plaatmateriaal op een houten balklaag, de daken zijn ongeïsoleerd. - De platte daken worden voorzien van een bitumineuze en/of EPDM dakbedekking en indien noodzakelijk van grind. - Voor woningen met een buitenruimte (dakterras) geldt dat ter plaatse van de toegangsdeur naar deze buitenruimte een opstap van toepassing is. Deze opstap zal meer dan 25 cm bedragen. - Het dakterras zal worden voorzien van betontegels welke op afschot zijn 12. Ventilatievoorzieningen - In de toevoer van verse lucht wordt voorzien door toepassing van ventilatieroosters boven de gevelkozijnen. - De ruimte onder de begane grondvloer van de woning wordt geventileerd met muisdichte roosters in de gevel. - De bergingen worden op een natuurlijke wijze geventileerd door roosters en/of ventilatiespleten. 13. Diverse materiaal en uitvoeringsomschrijvingen 13.1 Kozijnen, ramen en deuren - Zie voor de kleurstelling de kleuren- en materialenstaat. - Buitengevelkozijnen, ramen en deuren worden in aluminium uitgevoerd. - De binnenzijde van de buitengevelkozijnen, ramen en deuren worden in dezelfde kleur als de buitenzijde uitgevoerd. - In de geveltekeningen zijn de te openen ramen aangeduid met diagonaalstrepen. - De te openen ramen in de gevel worden uitgevoerd als zogenaamde draaikiepramen. - De raambomen worden uitgevoerd in grijs gelakt aluminium. - De deurkrukken en deurschilden worden uitgevoerd in blank geanodiseerd aluminium. - Alle ramen en deuren van de woning en berging worden voorzien van hang- en sluitwerk en gelijksluitende cilindersloten (alleen de deuren) die voldoen aan de normen van bouwbesluit en inbraakwerendsheidsklasse 2. - Onder de buitendeuren op de begane grond van de woning wordt een kunststof dorpel - Onder de gevelraamkozijnen worden aan de buitenzijde waterslagen van prefab beton Aan de binnenzijde worden bij kozijnen die niet tot op de vloer doorlopen marmercomposiet vensterbanken aangebracht, m.u.v. het kozijn naar het dakterras. - De binnenkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte houten montagekozijnen zonder bovenlicht, waarin fabrieksmatig afgelakte stompe deuren worden - Onder de deuren van de toiletruimte(n) en de badkamer worden kunststenen dorpels Bij de overige binnendeuren worden geen dorpels - De berging zal worden voorzien van een hardhouten kozijn en een samengestelde houten deur voorzien van glasopening Trappen en aftimmerwerk - De trappen en de traphekken worden in vurenhout uitgevoerd, de trap op de begane grond vanuit de entree/hal wordt uitgevoerd met stootborden (gesloten trap). - De trap op de verdieping(en) wordt uitgevoerd als een open trap zonder stootborden. - Langs de trappen wordt op de wand of aan het traphek een blank gelakte ronde houten leuning - De trapgaten en lepe hoeken worden afgetimmerd met stroken plaatmateriaal en afgeschilderd Goten en hemelwaterafvoer Langs de gevels worden, daar waar op de tekening is weergegeven, kunststof hemel-waterafvoeren Deze afvoeren worden aangesloten op het hemelwaterriool van de gemeente of afgevoerd naar open water Ventilatieafvoer en rioolbeluchting - De woningen worden voorzien van een ventilatieafvoerkanaal voor de mechanische ventilatie en een buis voor het beluchten van de riolering. Voornoemde afvoerleidingen worden aangesloten op afzonderlijke dakdoorvoeren. 14. Vloer-, wand en plafondafwerking - De betonvloeren van de woning worden voorzien van een zandcement afwerklaag, met uitzondering van de betegelde ruimtes. De meterkast wordt niet voorzien van een dekvloer. In de dekvloer van de begane grondvloer is over de vloerverwarmingsleidingen een onbehandeld (krimp)wapeningsnet opgenomen. - Indien ten gevolge van de regelgeving noodzakelijk, wordt (een deel van) de afwerklaag aangebracht op 20 mm isolatie. - De vloer van de gemetselde bergingen worden niet voorzien van een dekvloer. - In badkamer en toilet worden vloertegels aangebracht (zie hoofdstuk 14.1). Datum: 19 maart 2015 Pagina: 4 van 10

5 - De wanden in het toilet worden rondom tot ca. 1,50 m hoogte van wandtegels voorzien (zie voor soort en maat tegel hoofdstuk 14.1). - De wanden in de badkamer worden rondom tot plafondhoogte van wandtegels voorzien (zie voor soort en maat tegel hoofdstuk 14.1). - De wandgedeeltes boven het tegelwerk in het toilet worden voorzien van structuurspuitwerk. - De overige wanden worden behangklaar*) afgewerkt, met uitzondering van de meterkast en ter plaatse van de opstelruimte van de technische installatie op de tweede verdieping. Er wordt geen behang *) oppervlak uitgevoerd als reparatie- of filmwerk geschikt voor dikker behang, sierpleister en dergelijke. - Er worden geen vloerplinten - De betonnen plafonds in de woning worden voorzien van structuurspuitwerk met uitzondering van de meterkast. V-naden aan de onderzijde van verdiepingsvloeren worden niet opgevuld. - De betonnen plafonds in de woning zullen niet worden gestukadoord, waardoor het plafond ten gevolge van optredende zeeg mogelijk niet geheel vlak zal zijn. - De onderzijde van de dakplaten alsmede de houten balklaag van het platte dakvlak in de houten bergingen blijven in het zicht en worden niet nader afgewerkt Tegels Vloertegels - De badkamer en het toilet worden voorzien van zwarte vloertegels in de afmeting 20 x 20 cm. - De vloertegels worden grijs gevoegd. Wandtegels - De badkamer en het toilet worden voorzien van glanzende witte wandtegels in de afmeting 20 x 25 cm. - De wandtegels worden wit gevoegd en staand en recht boven elkaar verwerkt. De uitwendige hoeken worden afgewerkt met behulp van een kunststof hoekprofiel. De wand- en vloertegels worden niet strokend - De maatvoering van het tegelwerk op de verkooptekeningen komt niet overeen met de maatvoering zoals omschreven in deze technische omschrijving. De technische omschrijving is maatgevend. 15. Keukeninrichting - In de woning wordt geen keuken aangebracht - Na oplevering kunt u de door u gewenste keuken (laten) plaatsen. In de woning zijn standaardvoorzieningen aanwezig in de vorm van wandcontactdozen en loze leidingen voor elektra, evenals een afgedopte aansluiting voor riolering en water. De keuken is tevens voorzien van twee afzuigpunten die zijn aangesloten op het systeem van de mechanische afzuiging. Deze afzuigpunten kunnen niet worden verplaatst. De positie van de standaard aansluitpunten wordt aangegeven op de contracttekening. - Middels de meer- en minderwerklijst heeft u de mogelijkheid voor de sluitingsdatum bepaalde aansluitpunten te wijzigen of toe te voegen. - Aftimmeringen in de woning worden met een watergedragen dekkend beitssysteem afgewerkt met uitzondering van de binnenzijde van de meterkast en alle fabrieksmatig afgelakte onderdelen. - Van de trappen worden alleen de in het zicht komende delen van de bomen en de traphekken geschilderd met een watergedragen verf. De treden en/of stootborden van de trappen en de onderzijde van de gesloten trap in de kast op de begane grond zijn alleen voorzien van de fabrieksmatige grondverf laag. - De houten leuningen van de trap worden transparant gelakt. - In het zicht komende koperen waterleidingen in badkamer en toilet(ten) worden geschilderd. - De kleuren van het schilderwerk zijn in het kleurenschema opgenomen. 17. Sanitair - In alle woningtypen wordt sanitair van Villeroy & Boch aangebracht met Grohe kranen. Het basis sanitair, inclusief de benodigde schachten, plateaus en dergelijke worden uitgetekend op de nultekeningen van de showroom. Hierop kunnen geringe afwijkingen in voorkomen ten opzichte van de verkooptekeningen. - De woningen worden voorzien van sanitair uit de serie Subway (m.u.v. bad) met Grohe éénhendel mengkranen uit de serie Eurodisc voor wastafel, een eenhendelknop fonteinkraan uit de serie Concetto en een thermosstatische mengkraan uit de serie Grohtherm 2000 voor douche en bad. Zie hiervoor ook de bijlage visualisaties in uw meer- en minderwerklijst. - Het sanitair bestaat per ruimte uit: Toilet begane grond (en 2 e verdieping bnrs 69 t/m76): - keramisch wandcloset subway 2 met inbouwreservoir, kleur wit; - zitting wandcloset type subway 2; - keramisch fontein subway 37 cm, kleur wit; - verchroomde éénknops fonteinkraan; - verchroomde sifon met muurbuis. Indeling badkamer eerste verdieping: - keramisch wandcloset subway 2 met inbouwreservoir, kleur wit; - zitting wandcloset type subway 2; - keramische wastafel subway 60 cm, kleur wit; - verchroomde éénhendel wastafelmengkraan; - verchroomde sifon met muurbuis; - ronde spiegel 60 cm doorsnede; - planchet Geesa Cono; - kunststof doucheput met RVS deksel 15 x 15 cm; - verchroomde thermostatische douchemengkraan Grohtherm 2000 met handdouche, slang en glijstang type Grohe Tempesta Duo; - kunststof ligbad Sphinx 300, 80 x 180 cm, kleur wit; - verchroomde thermostatische badmengkraan Grohtherm 2000; - ten behoeve van de wasmachine wordt nabij de opstelplaats een verchroomde tapkraan en kunststof afvoergarnituur 16. Beglazing en schilderwerk - In gevelkozijnen en buitendeuren van de woning wordt HR** isolatieglas - In de deur van de vrijstaande berging wordt bruut draadglas of veiligheidsglas Datum: 19 maart 2015 Pagina: 5 van 10

6 18. Installaties - De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de gas-, wateren elektrische installatie zijn bij de koop-/aanneemsom inbegrepen. - De woning voldoet aan een energieprestatiecoëfficiënt van 0,6. - De woning wordt voorzien van een cv ketel in combinatie met een warmtepomp. - In de berging/technische ruimte worden leidingen in het zicht 18.1 Waterinstallatie - Aanleg volgens voorschriften en via een verbruiksmeter aangesloten op het leidingennet nutsbedrijven en gebruiksgereed opgeleverd. - Tappunten op de koudwaterleiding: keukenkraan, wastafelmengkraan, badmengkraan (indien van toepassing), douchemengkraan, wasmachinekraan, toilet(ten), fonteinkraan en de buitenkraan welke is gepositioneerd onder het buitenlichtpunt aan de achtergevel. - Tappunten op de warmwaterleiding die worden aangelegd vanaf de cv-ketel: keukenkraan, wastafelmengkraan, badmengkraan (indien van toepassing) en de douchemengkraan. - De cv-ketel voldoet aan warmwaterklasse CW Elektrische installatie - Aanleg volgens voorschriften en via een verbruiksmeter aangesloten op het net nutsbedrijven en gebruiksgereed opgeleverd. - Uitvoering volgens het centraaldozensysteem. - Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen worden standaard uitgevoerd als inbouw, kleur alpine wit. In de woonkamer, keuken, de slaapkamers en de zolder worden de wandcontactdozen naast elkaar op ca. 30 cm boven de vloer Op overige plaatsen naast elkaar op ca. 105 mm boven de vloer. Ter plaatse van de op tekening middels stippellijn aangegeven opstelplaats van de keuken naast elkaar op ca. 125 cm boven de vloer, tenzij anders is aangegeven. - In de berging, de meterkast en op de tweede verdieping ter plaatse van de installatieopstelling wordt de installatie uitgevoerd in opbouw. Het wandlichtpunt in de badkamer wordt op 180 cm hoogte achter de spiegel - De buitengevellichtpunten wordt op ca. 200 cm hoogte - De woning wordt voorzien van een belinstallatie bestaande uit een beldrukknop, huisbel/zoemer en een transformator in de meterkast. - Aan het plafond in de entree en op de overloop van de eerste en tweede verdieping wordt een rookmelder - De rookmelders worden overeenkomstig de normen van het Bouwbesluit De rookmelders worden op het lichtnet aangesloten en zijn voorzien van batterijen, zodat deze ook werken wanneer het lichtnet is uitgevallen Gasinstallatie - Aanleg volgens voorschriften en via een verbruiksmeter aangesloten op het gasleidingennet. - Aansluitpunt nabij de cv-ketel. - Aansluitpunt ter plaatse van de van de keuken Centrale verwarming - De woning wordt voorzien van een gasgestookte HRketel, alsmede een luchtwarmtepomp. De cv-ketel regelt ook het warm tapwater (zie hoofdstuk 18.1). - In de te verwarmen vertrekken in de woning wordt een zogenaamde lage temperatuurverwarming als hoofdverwarming aangelegd. De lage temperatuurverwarming wordt door vloerverwarming gerealiseerd. De leidingen van de vloerverwarming worden in de dekvloer aangebracht en hebben een maximale aanvoertemperatuur van ca. 50 C. - De verdeler met toevoerleidingen op de begane grond onder de trap en de tweede verdieping in de technische ruimte worden in het zicht zonder nadere afwerking De verdeler op de eerste verdieping wordt in slaapkamer 1 in het zicht aangebracht en afgewerkt met een omkasting. - De badkamer wordt voorzien van een decorradiator. - De keuze van de vloerafwerking is bepalend voor de afgifte van de warmte. Dat betekent dat er een daarvoor geschikte vloerbedekking aangebracht dient te worden (zie hoofdstuk 25 verwarmingssysteem ). - De temperatuurregeling geschiedt door één vaste thermostaat t.b.v. de temperatuurregeling van de begane grond en één draadloze thermostaat t.b.v. de temperatuurregeling van de verdiepingen. Zo kunt u de temperatuur op de begane grond en de verdiepingen onafhankelijk van elkaar regelen. - De berekening van de capaciteit geschiedt conform de ISSO publicatie 51, waarbij de nachtverlaging en de opwarmtijd in verband met het vloerverwarmingssysteem niet van toepassing zijn. - Bij gelijktijdige verwarming en gesloten deuren en ramen van alle te verwarmen vertrekken kunnen de volgende temperaturen worden bereikt en gehandhaafd: - Verblijfsruimten 20 C (keuken, woonkamer en slaapkamers) - Verkeersruimten 15 C (entree en overloop) - badruimte (badkamer) 22 C - toilet(ten) onverwarmd 18.5 Mechanische ventilatie - De woning heeft een ventilatiesysteem met een individuele afzuigunit met CO2 sturing op de begane grond in de hoofdbediening. De hoofdbediening is centraal op de begane grond aangebracht conform tekening. - De keuken, de badkamer, de toiletruimte(n) en nabij de opstelplaats van de wasmachine wordt een afzuigpunt aangebracht, aangesloten op de afzuigunit. - Aansluiten van afzuigkappen op dit systeem kan leiden tot vervuiling en stankoverlast. Conform Woningborg kan om deze reden enkel een recirculatie afzuigkap in de keuken worden toegepast. 19. Telecommunicatievoorzieningen - Voor telefoon en voor centrale antenne-inrichting worden conform tekening in de woonkamer en indien op tekening aangegeven de slaapkamer(s) bedrade aansluitpunten De leidingen zijn doorgevoerd vanuit de meterkast en worden niet nader aangesloten in de meterkast. De aansluitingen vanuit de straat naar de meterkast wordt niet aangebracht, dit dient de verkrijger zelf na oplevering aan te vragen bij een serviceprovider. Datum: 19 maart 2015 Pagina: 6 van 10

7 20. Schoonmaken en oplevering - Minimaal twee weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. - De gehele woning wordt "bezemschoon" opgeleverd. Het sanitair, het tegelwerk en de beglazing wordt "zeemschoon" opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. 21. Wijzigingen tijdens de bouw - Binnen het bouwplan is realisering van individuele woonwensen mogelijk, indien dit technisch uitvoerbaar is. Meerwerk kan, mits aangegeven vóór de sluitingsdata en voor zover het werk het toelaat, worden gekozen uit de meer- en minderwerklijst. Zie hiervoor de meer- en minderwerklijst met toelichting. - Alle wijzigingen in opdracht van de verkoper en/of in opdracht van de koper verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden behorend bij de overeenkomst, evenals het Bouwbesluit. 22. Algemeen 1. In de aanneemsom / tot de werkzaamheden van de aannemer / Ondernemer als genoemd in de aannemingsovereenkomst zijn niet begrepen: - De eventuele waarborgsommen voor de levering van water en elektra. - De aansluitkosten van de woning op het telefoon- en CAI net. - Het aanbrengen van de telefoonaansluiting vanuit de straat naar de meterkast. - Saneringswerkzaamheden - Infrastructurele voorzieningen. - Het woonrijp maken van het terrein. - Aanleg van overige voorzieningen buiten de woning. 2. Alle afspraken gemaakt met personeel van de ondernemer betreffende de datum van oplevering, betalingen, wijzigingen, verrekeningen en alle andere aangelegenheden betreffende de bouw en het daarmee verband houdende, zijn slechts geldig nadat daarvan een schriftelijke bevestiging van de directie van de ondernemer is gekregen. 3. Detailwijzigingen in het ontwerp, de constructie, de installaties en de afwerking blijven voorbehouden aan de verkoper, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het gebouwde. Eveneens moet een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiende uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. 4. Ten aanzien van de in deze technische omschrijving genoemde merken en types moet een voorbehoud worden gemaakt in verband met mogelijke productwijzigingen voor de daadwerkelijke installatie van deze producten. De ondernemer behoudt zich het recht voor genoemde merken en types te vervangen door een gelijkwaardig product. 5. De plaatsen van hemelwaterafvoeren, schakelaars, lichtpunten, wandcontactdozen, sanitaire toestellen en cv- en ventilatieapparatuur alsmede afzuigventielen zijn bij benadering op de plattegronden aangegeven. Maatverschillen tussen tekeningen en realiteit zijn mogelijk. 6. Op de plattegronden ingetekende apparatuur e.d. behoren alleen tot de standaardlevering, indien dit uitdrukkelijk in de technische omschrijving is vermeld. 7. De op tekening aangegeven oppervlakten per ruimte zijn de gemeten oppervlaktes op vloer. Voor enkele ruimtes is gebruik gemaakt van de "krijtstreepmethode" zoals toepasbaar volgens het Bouwbesluit. 8. Voor nadere toelichting op het gebied van het Bouwbesluit en de toegepaste krijtstreepmethode ligt er een Bouwbesluit-tekening en/of berekening van de woning ter inzage bij de ondernemer. 23. Ruimteomschrijving volgens het bouwbesluit Ruimte Bouwbesluitterm Woonkamer Verblijfsruimte Keuken Verblijfsruimte Entree Verkeersruimte Kast Bergruimte Toilet Toiletruimte Meterkast Meterruimte Berging Bergruimte Overloop Verkeersruimte Slaapkamers Verblijfsruimte Badkamer Badruimte Zolder Onbenoemde ruimte Datum: 19 maart 2015 Pagina: 7 van 10

8 24. Materialen- en kleurenstaat Onderdeel Materiaal Kleur Gevelmetselwerk Baksteen Oranjerood Voegwerk Zand-cement Lichtgrijs Plint Baksteen Mangaan Voegwerk plint Zand-cement Donkergrijs Reliëfstroken eerste verdieping Baksteen Groen geglazuurd Hemelwaterafvoeren PVC Grijs Lateien Staal Koperbruin Raamdorpels Prefab beton Grijs Afdekbanden Prefab beton Grijs Leuning borstwerking dakterras Staal Groen Privacyscherm met brute draadglas Staal Donkergrijs Stoephek bouwnummer 49 t/m 56 Staal Donkergrijs Exterieur algemeen Dakdoorvoeren Kunststof Zwart Gevelkozijnen Aluminium Donkergrijs Ramen Aluminium Donkergrijs Deur(en) voor- en achtergevel Aluminium Donkergrijs Doorvalbeveiliging bij kozijnen Staal Donkergrijs Loopdeur berging Hout Donkergroen Gemetselde bergingen Metselwerk Oranjerood Berging kozijn Hout Wit Aluminium daktrim Aluminium Naturel Interieur Vensterbanken Marmercomposiet Bianco C Ventilatieroosters Metaal Naturel Binnendeuren Plaatmateriaal Alpine wit Binnendeurkozijnen Hout Alpine wit Schakelmateriaal Kunststof Alpine wit NB. De binnenzijde van de gevelkozijnen, -ramen en deuren worden in dezelfde kleur afgewerkt als de buitenzijde. Datum: 19 maart 2015 Pagina: 8 van 10

9 25. Verwarmingssysteem Lage temperatuur (LT) verwarmingssysteem De verwarming in een woning is op maat ontworpen. Traditioneel wordt in Nederland gekozen voor een aanvoerwatertemperatuur van ca. 90 C. In dit plan is gekozen voor een aanvoertemperatuur met een maximum van ca. 50 C, dit geeft een betere luchtkwaliteit, meer veiligheid in huis en een aanzienlijk beter thermisch comfort. LT-afgiftesysteem Uw woning beschikt standaard over vloerverwarming gebaseerd op een lage temperatuur verwarmingssysteem. Zowel op de begane grond als op de verdiepingen (eventueel in de badkamer aangevuld met een radiator) wordt deze vloerverwarming aangelegd. Dat wil zeggen dat in de cementdekvloer een leidingnet van buizen is gelegd, waardoor warm water stroomt met een temperatuur met een maximum van ca. 50 C. Deze temperatuur is voldoende om een behaaglijk gevoel te krijgen. De toepassing van vloerverwarming betekent echter dat u rekening moet houden met het feit dat niet elke vloerbedekking geschikt is. De warmte moet redelijk gemakkelijk afgegeven kunnen worden aan deze vloerbedekking, daar anders de (cementdek) vloer te warm zal worden en schade het gevolg kan zijn. Als vloerbedekking zijn keramische plavuizen of natuursteen tegels zeer geschikt. Deze hebben een lage zogenaamde warmteweerstand (nemen warmte snel op). In de dekvloer van de begane grondvloer is een onbehandeld (krimp)wapeningsnet opgenomen. Indien u daar een marmeren vloer wilt aanbrengen kunt u in overleg met de kopersbegeleider een alternatief (krimp)wapeningsnet laten aanbrengen zodat er geen roestplekken in het marmer zichtbaar worden. In de handel zijn echter ook tapijten, parket, grindvloeren of andere vloerbedekkingen geschikt voor vloerverwarming. Laat u goed informeren of u inderdaad de juiste bedekking aanschaft en of er aanvullende bewerkingen nodig zijn zoals het egaliseren of impregneren van de zandcement dekvloer. Meestal staat in de technische gegevens vermeld welke warmteweerstand voor dit type van toepassing is. De warmteweerstand van de vloerbedekking incl. luchtlagen mag niet hoger zijn dan 0,10 m 2 K/W. Om geen isolerende luchtlaag onder de vloerbedekking te laten ontstaan is het aan te bevelen om de vloerbedekking te verlijmen. Comfort en binnenklimaat Stralings- en luchttemperatuur Het thermisch comfort van de mens wordt zowel door de stralings- als door de luchttemperatuur beïnvloed. In een vertrek kan een lagere luchttemperatuur worden gecompenseerd door een hogere stralingstemperatuur. Vloer- en wandverwarming, hebben een groter stralingsaandeel dan traditionele hoge temperatuur verwarmingssystemen. Daardoor laten ze een lagere luchttemperatuur in het vertrek toe. In de praktijk blijkt, dat dit door bewoners als positief wordt ervaren. Bovendien leidt een lagere luchttemperatuur tot energiebesparing doordat de ventilatieverliezen geringer zijn. Temperatuurverdeling Bij vloer- en wandverwarming is de temperatuurverdeling in een vertrek gelijkmatiger dan bij hoge temperatuur verwarmingssystemen. Dit geldt vooral voor vloer- en wandverwarming. Bovendien veroorzaken vloer- en wandverwarming minder luchtcirculatie. Het gevolg is een gelijkmatiger temperatuurverdeling in verticale richting. In woningen met vloerverwarming zal de bewoner zich hierdoor eerder behaaglijk voelen dan in woningen met traditionele radiatorenverwarming. Huisstofmijt Bij vloerverwarming ligt de vloertemperatuur hoger dan bij andere verwarmingssystemen. Dit leidt tot een uitstekend thermisch comfort, zowel door een hogere oppervlaktetemperatuur als door aanstraling van de onderbenen. Bovendien is de relatieve vochtigheid in de grenslaag lager dan bij andere verwarmingssystemen, hetgeen de ontwikkeling van huisstofmijt belemmert. Geur en stofschroei Bij afgiftesystemen met een hoge oppervlaktetemperatuur kan stofschroei optreden, die een hinderlijke geur en relatief veel zwevend stof veroorzaakt. Bij LT-systemen komt dit, als gevolg van de relatief lage temperatuur van de verwarmingselementen, nauwelijks voor. Minder zwevende stofdeeltjes Een hogere temperatuur van het verwarmingselement veroorzaakt, vooral boven en rondom radiatoren, hogere luchtsnelheden. Hierdoor worden meer en ook zwaardere stofdeeltjes meegenomen. Vloer- en wandverwarming kennen door de lagere luchtsnelheden minder stofcirculatie. Epidemiologisch onderzoek bevestigt dat gezondheidsklachten ten gevolge van zwevende stofdeeltjes in de binnenlucht, afnemen bij een lagere verwarmingstemperatuur. Veiligheid Traditionele radiatorsystemen worden tot 90 C heet. Al vanaf 40 C kunnen bij aanraking met de huid verbrandingsverschijnselen optreden. Dat risico is bij LTsystemen vrijwel nihil. Radiatoren zijn bovendien obstakels waaraan mensen zich, door vallen of stoten, kunnen verwonden. Wand-, vloer- en luchtverwarming zijn in dat opzicht duidelijk veiliger, vooral voor kinderen en ouderen. Temperatuurfluctuaties/temperatuurregeling Snelle temperatuurfluctuaties rond een gemiddelde, comfortabele temperatuur zijn hinderlijk, evenals snelle opwarming of afkoeling. Regelsystemen zijn echter doorgaans niet geavanceerd genoeg om dit te voorkomen. Lage temperatuur verwarmingssystemen leiden vanwege hun grotere thermische massa tot minder klachten over temperatuurfluctuaties. Rekening dient gehouden te worden met gelijkmatig verwarmen. Als de massa van de woning teveel afkoelt, zal het langer duren voordat de woning weer op temperatuur is. Het wordt daarom niet aanbevolen om een temperatuur verlaging in te stellen bij afwezigheid. Oververhitting Door de steeds betere woningisolatie en het benutten van direct invallende zonne-energie neemt het risico van oververhitting in de zomer toe. Om dit te voorkomen zijn aanvullende voorzieningen nodig, zoals (buiten)zonwering, extra ventilatie en natuurlijke koeling. Datum: 19 maart 2015 Pagina: 9 van 10

10 Comfortbeleving Onderzoek in de praktijk toont aan dat verwarmingssystemen met een relatief groot aandeel aan stralingswarmte (zoals wand- en vloerverwarming) door bewoners gunstig worden beoordeeld. In zijn algemeenheid wordt het binnenklimaat in woningen met lage temperatuur verwarmingssystemen als comfortabel en prettig ervaren. Vrijwaringstekst Deze brochure is met zorg samengesteld aan de hand van de verstrekte gegevens door de bij de totstandkoming van dit project betrokken bouwkundigen, gemeentelijke diensten en andere disciplines. De afgebeelde artist impressions, plattegronden, inrichting van het openbaar gebied en de tekstinhoud geven een zo goed mogelijk beeld van de woningen en omgeving. Daar de ontwikkeling van een stadsgebied een voortdurend proces is waarbij wijzigingen onvermijdelijk zijn, kunnen aan de inhoud van deze brochure geen rechten worden ontleend. Als gevolg van wijzigingen voortvloeiend uit eisen van overheid, architect en nutsbedrijven voorbehouden. Datum: 19 maart 2015 Pagina: 10 van 10

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : De Broeckgouw fase 7 & 8 in Volendam Architect : Luijten Smeulders Architecten Steenbergen van Cauter Architectuur

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : De Broeckgouw fase 7 & 8 in Volendam Architect : Luijten Smeulders Architecten Steenbergen van Cauter Architectuur 13 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : De Broeckgouw fase 7 & 8 in Volendam Architect : Luijten Smeulders Architecten Steenbergen van Cauter Architectuur Volendam, 7 april 2015 Inhoud 1. VOORRANG WONINGBORG

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : De Broeckgouw fase 4 en 6 in Volendam Architect : Luijten Smeulders Architecten Steenbergen van Cauter Architectuur

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : De Broeckgouw fase 4 en 6 in Volendam Architect : Luijten Smeulders Architecten Steenbergen van Cauter Architectuur 13 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : De Broeckgouw fase 4 en 6 in Volendam Architect : Luijten Smeulders Architecten Steenbergen van Cauter Architectuur Volendam, 31 augustus 2012 Inhoud 1. VOORRANG WONINGBORG

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek TECHNISCHE OMSCHRIJVING Recreatieve Appartementen te Gorishoek 04-02-2013 Inhoudsopgave Peil... 3 Grondwerk... 3 Buitenriolering... 3 Terreinverharding... 3 Constructie... 3 Gevels... 3 Binnenwanden...

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

Afwerkstaat Parkblok Houthaven Amsterdam - algemene ruimten en exterieur

Afwerkstaat Parkblok Houthaven Amsterdam - algemene ruimten en exterieur Afwerkstaat Parkblok Houthaven Amsterdam - algemene ruimten en exterieur Algemene ruimten Onderdeel Materiaal Kleur Parkeergarage Rijbaan Gebakken klinker dikformaat Parkeerplaatsen Gebakken klinker dikformaat

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

TYPE C 9 gezinswoningen aan de Heemstede - Amstelveen

TYPE C 9 gezinswoningen aan de Heemstede - Amstelveen TYPE C 9 gezinswoningen aan de - Amstelveen deheemseheeren.nl 2 Woningtype C Deze negen gezinswoningen liggen aan de tussen de bestaande bebouwing en de toekomstige woningen van type B. Ze worden gebouwd

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden WWW.NIEUWKIJKDUIN.NL APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden Jan des Bouvrie appartement Type A #1, #8, #15, #22 25,0 m² 79,0 m² SCHEMATISCHE DOORSNEDE DOORNSEDE APPARTEMENTENCOMPLEX

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Bostulp en Fonteinkruid SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl impressie d.d. dec 2006 woningtype 1 d.d. dec 2006 slaapkamer berging verklaring: entree 1,9 m² badkamer slaapkamer woonkamer keuken 29,5 m² 5,5 m² keuken entree mk toilet gang 13685 gang toilet badkamer

Nadere informatie

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening.

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening. project: Willemstad, Kloosterblokje IV fase 2, 5 woningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke. De woningen worden aangesloten op nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektra, evenals

Nadere informatie

Parnassushof. Plattegronden en informatie. 54 moderne en duurzame eengezins - woningen

Parnassushof. Plattegronden en informatie. 54 moderne en duurzame eengezins - woningen arnassushof lattegronden en informatie 54 moderne en duurzame eengezins - woningen Woningtype A Woningtype < 250 > < 250 > < 127 > < 297 > < 127 > < 297 > < 234 > < 234 > < 270 > < 270 > egane grond egane

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk 4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk made by Groothuis inspired by you P L A A N Stadsdennen-Oost A N N I E S A L O M O N S L A A N A N N A B L A M A N Een typische jaren vijftig

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen 8 Cirkel Woningen Schout van Heeckerenring Heerlen 1 Lekker buiten wonen met de voordelen van een stad binnen handbereik. Litscherveld is heerlijk rustig gelegen ten noorden van het centrum van Heerlen

Nadere informatie

Jasmijn. Technische omschrijving. www.jasmijnlint.nl. Natuurlijk thuiskomen. Inlichtingen & verkoop. ontwikkeling & Realisatie

Jasmijn. Technische omschrijving. www.jasmijnlint.nl. Natuurlijk thuiskomen. Inlichtingen & verkoop. ontwikkeling & Realisatie JasmijnLint is onderdeel van www.limmerlinten.nl www.jasmijnlint.nl Jasmijn Inlichtingen & verkoop ontwikkeling & Realisatie Natuurlijk thuiskomen Rietveld Makelaars O.G. Rijksweg 102 1906 BK Limmen T

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Bayeuxlaan Eindhoven. Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Bayeuxlaan Eindhoven. Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bayeuxlaan Eindhoven Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING project: Eindhoven, Bayeuxlaan, 25 huurwoningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 4 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 4 eengezinswoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN HET BUITENLEVEN IN MEPPEL 15 woningen

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap.

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap. Wommels - Skries 10 Woningen in het uitbreidingsplan Wommels Noordoost? Deze kans is perfect voor de starter. De woningen worden compleet opgeleverd met kunststof kozijnen, badkamer geheel betegeld, toilet

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving A D L N N R N E O O R T 5 B I J Z O N D P E W N O E N D A T S E S S U T Technische omschrijving TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : Poort 5 te Vijfhuizen Realisatie : HSB Bouw B.V. Volendam, 26 september 2015

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER TECHNISCHE INFORMATIE - AFWERKSTAAT - KLEUR-EN MATERIAALSTAAT V 3.0 d.d. 20-02-2013 THUIS IN WORMERVEER wandelweg 89-91 te Wormerveer V3.0

Nadere informatie

STAD VAN DE ZON type WESTRAND

STAD VAN DE ZON type WESTRAND STAD VAN DE ZON type WESTRAND 3 vrijstaande woning 26 twee onder één kapwoningen Architect Kuiper Compagnons te Rotterdam Opdrachtgever Hallokaties CV te Alkmaar, een participatie van: Vos Holding BV AM

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.5423 Aanbouw achtergevel + 240cm A 5400 OH Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 240 cm, inclusief het aanbrengen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Woningtype Dagpauwoog Marterstraat Plangebied Weverspoort Helmond Datum: 16-07-2013 Aanbieder Woonpartners Kasteel Traverse 1 5701 NR HELMOND Pagina 1 van 11 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Kleuren & materialen. Bouwbesluit

Kleuren & materialen. Bouwbesluit Renvooi ouwkundig Kleuren & materialen Spouwmuur mm Spouwmuur mm hsb mm Gevelopbouw bu-bi: - metselwerk 100mm - luchtspouw 40mm - isolatie 120mm - kalkzandsteen 100mm Gevelopbouw bu-bi: - metselwerk 100mm

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN RUST, RUIMTE ÉN DE VOORDELEN VAN BRUISEND ROERMOND 2 VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN HEERLIJK WONEN IN ASENRAY Asenray maakt deel uit van Roermond.

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 1 van 17 Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 2 van 17 Keuze Code Omschrijving Prijs Kopersmeer- en minderwerkopties 22.02ab Uitbreiding begane grond type A en B achterzijde

Nadere informatie

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Het huis en de omgeving Leusden is een dynamische gemeente waar veel gebeurd, onder andere op het gebied van sport, spel, recreatie en

Nadere informatie

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk 270-272 Fase 2 in Lijnden Project: Onder de Pannen Lijnden (Fase 2) Woningtype: 2 onder 1 kap (D,Dsp,D en E) Peil van de woning De bovenkant

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden 2 e FASE GROOTE JONKVROUW BARONES dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden De BARONES is de absolute topper in het plan, een riante 2-onder-1-kapwoning met een zee aan ruimte en vele

Nadere informatie

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

2 kadewoningen, type Keyzer

2 kadewoningen, type Keyzer 2 kadewoningen, type Keyzer LOCATIE WONINGEN Wonen in een stoere en tegelijk stijlvolle ambiance aan de kade en dat op loopafstand van het centrum van Almere Poort! 2 Deze impressietekening is vervaardigd

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

TYPE A 30 grote gezinswoningen aan het water - Heemstede Amstelveen

TYPE A 30 grote gezinswoningen aan het water - Heemstede Amstelveen TYPE A 30 grote gezinswoningen aan het water - Heemstede Amstelveen deheemseheeren.nl 2 Woningtype A Deze dertig Heemse Heeren weten u vast en zeker te charmeren. In de ruime en rustige straten komen ze

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k.

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k. Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: 209.500 k.k. Kerkewei 22 Op een perceel van 250 m2 gelegen nieuw te bouwen vrijstaande bungalow met 2 slaapkamers, berging, patiotuin op het zuiden en inspraak bij

Nadere informatie

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend.

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend. CENTRUMPLAN Technische omschrijving appartementen blok 3 en 4 Blok 3: 57 appartementen Blok 4: 36 appartementen (gecombineerd met koopappartementen) Een ontwikkeling van A.S.R. vastgoed ontwikkeling Ontwerp

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk)

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk) Lijstkleur: roze KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST Datum: 4-feb-15 Voor bouwnummer :... Woningtype :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)...

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 1 vrijstaande woning 10 twee-onder-een-kapwoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN

Nadere informatie

Technische omschrijving en afwerkstaat

Technische omschrijving en afwerkstaat Technische omschrijving en afwerkstaat Bedrijfsverzamelgebouw Lock/Stock Industrieweg 9 E in Elst (Gld) 14 september 2013 Pagina 1 van 5 Technische omschrijving Peil Het peil (P=0) is bovenkant afgewerkte

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie