TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015"

Transcriptie

1 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015

2 Inhoud 1. Verkopende partijen Voorrang woningborg bepalingen Peil-P van de woning Grondwerk Riolering Bestrating Terreininventaris Funderingen Gevels, bouwmuren en binnenwanden Vloeren Daken Ventilatievoorzieningen Diverse materiaal en uitvoeringsomschrijvingen Kozijnen, ramen en deuren Trappen en aftimmerwerk Goten en hemelwaterafvoer Ventilatieafvoer en rioolbeluchting Vloer-, wand en plafondafwerking Tegels Vloertegels Keukeninrichting Beglazing en schilderwerk Sanitair Installaties Waterinstallatie Elektrische installatie Gasinstallatie Centrale verwarming Mechanische ventilatie Telecommunicatievoorzieningen Schoonmaken en oplevering Wijzigingen tijdens de bouw Algemeen Ruimteomschrijving volgens het bouwbesluit Materialen- en kleurenstaat Verwarmingssysteem... 9 Datum: 19 maart 2015 Pagina: 2 van 10

3 1. Verkopende partijen Voor de koop van uw woning tekent u twee overeenkomsten welke onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, te weten; een koopovereenkomst voor (de afkoop van) de erfpachtcanon en een aandeel in het gemeenschappelijk binnenterrein, deze sluit u met de Verkoper. Hiernaast tekent u een aannemingsovereenkomst voor de bouw van uw woning, deze sluit u met de aannemer, HSB Bouw, ook aangeduid als de Ondernemer. De aannemer verstrekt u uw Woningborg garantie voor uw woning. 2. Voorrang woningborg bepalingen Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. 3. Peil-P van de woning - Peil komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de woonkamer. - Alle hoogtematen worden vanuit dit peil aangegeven. - De juiste peilmaat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouwen en Wonen van de gemeente Amsterdam. - Het vloerpeil van de vrijstaande bergingen ligt ca. 5 cm onder Peil. 4. Grondwerk - De tuinen worden afgewerkt met een door de gemeente Amsterdam aan te brengen leeflaag van 1 meter dikte. Deze leeflaag is geschikt voor beoogd gebruik. - Als bodemafsluiting onder de begane grondvloer wordt een dampdichte betonvloer Zie hiervoor hoofdstuk Riolering - De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling van de riolering zijn in de koop- /aanneemsom begrepen. - Het betreft een zogenaamd gescheiden kunststof buizenstelsel aangesloten op de gemeentelijke riolering. De hemelwaterafvoer wordt hiermee gescheiden van de vuilwaterriolering aangelegd. - In de zij- en achterpaden zijn straatkolken opgenomen die zijn aangesloten op de gemeenschappelijke riolering. Deze riolering wordt aangesloten op de gemeentelijke hemelwaterriolering of op de nabijgelegen watergang, of lozen op open water. - De hemelwaterafvoer van de berging wordt aangesloten op de riolering in het gemeenschappelijke achterpad. - Het rioleringssysteem wordt belucht en voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. 6. Bestrating - De bestrating voor de woningen met bouwnummers 69 t/m 80 wordt aangelegd in gebakken klinkers, waarbij voor de entree van bouwnummers 69 t/m76 een trap wordt Een en ander volgens tekening. - De bestrating van het terras achter de woning en het gedeelte voor de toegangsdeur van de berging wordt aangelegd in grijze betontegels van 50 x 50 cm. - De maatvoering van de bestrating op de verkooptekeningen komt niet overeen met de maatvoering zoals omschreven in deze technische omschrijving. De technische omschrijving is maatgevend. 7. Terreininventaris - Bij de woning wordt in de achtertuin een halfsteens gemetselde berging voorzien van houten dak aangebracht, in enkele of geschakelde uitvoering. Doordat halfsteens metselwerk niet geheel waterdicht is kan enige vochtdoorslag plaatsvinden. - Tegen de achterzijde van de berging wordt een draadstalen hekwerk voorzien van hedera beplanting - Door het plantseizoen kan het zijn dat de beplanting pas na oplevering wordt - In / aan de voorgevel van bouwnummer 70 zullen voorzieningen worden aangebracht voor montage van een verlichtingsarmatuur voor openbare verlichting. Het ontwerp en levering van dit armatuur wordt door de gemeente verzorgt. 8. Funderingen - Voor de woningen worden gewapende betonnen heipalen met daarop een raster van gewapende betonnen funderingsbalken De betonvloeren van de bergingen worden eveneens op heipalen gefundeerd. - De paalafmetingen worden door de constructeur bepaald aan de hand van sonderingen. - Tussen het raster van gewapende betonnen funderingsbalken zal een dampdichte betonvloer als bodemafsluiting worden - De ruimte onder de begane grondvloer van de woning wordt geventileerd door middel van roosters in de gevels. 9. Gevels, bouwmuren en binnenwanden - De gemetselde buitengevels van de woningen worden uitgevoerd in baksteen, zogenaamd schoon metselwerk. Voor de kleur en/of afwerking van de bakstenen zie de kleurenstaat. - In de spouw van de buitengevels van de woning wordt isolatie van minerale wol aangebracht zodanig, dat de gevel een gemiddelde warmteweerstand (Rc) van minimaal 4,00 m 2 K/W heeft. - De buitengevels worden voorzien van een aantal open stootvoegen ten behoeve van de spouwventilatie en/of afwatering. - In het gevelmetselwerk worden conform het advies van de constructeur en de baksteenleverancier dilataties Deze geveldilataties worden niet nader afgewerkt. - Binnenspouwbladen van de voor- en de achtergevel worden in kalkzandsteen van 10 cm dik uitgevoerd. Waar dit constructief noodzakelijk is, zal kalkzandsteen van 12 of 15 cm worden toegepast. - Niet-dragende binnenwanden worden in gipslijmblokken van 7 en/of 10 cm dik uitgevoerd. - De woningscheidende wanden worden uitgevoerd als een ankerloze spouwmuur van kalkzandsteen, 2 x 12 cm dik. Datum: 19 maart 2015 Pagina: 3 van 10

4 - Op de begane grond, 1 e, 2 e en (indien van toepassing) 3 e verdieping worden betonnen stabiliteitswanden aangebracht, nabij de trap, conform de verkooptekeningen. 10. Vloeren - De begane grondvloer van de woning is uitgevoerd in prefabbeton, aan de onderzijde voorzien van isolatie zodat de vloer een gemiddelde warmteweerstand (Rc) van minimaal 4,0 m 2 K/W heeft. - De vloer van de vrijstaande berging is een niet nader afgewerkte ongeïsoleerde betonvloer. - Voor de toegang tot de ruimte onder een deel van de begane grondvloer van de woning wordt in de hal een sparing in de begane grondvloer gemaakt, afgedekt met een geïsoleerd vloerluik. - Verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in gewapend beton op een geprefabriceerde bekistingsbreedplaatvloer. - Op aanwijzing van de constructeur zullen op enkele plaatsen stalen liggers in de vloer worden opgenomen. Deze stalen liggers zullen aan de onderzijde veelal afgewerkt worden met een brandwerend plaatmateriaal. Deze stalen liggers met afwerking zullen (deels) onder het plafond uit kunnen steken. 11. Daken - Het platte dakgedeelte van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde dakconstructie. Bovengenoemde daken hebben een gemiddelde warmteweerstand (Rc) van minimaal 5,0 m 2 K/W. - De platte daken van de gemetselde bergingen bestaan uit plaatmateriaal op een houten balklaag, de daken zijn ongeïsoleerd. - De platte daken worden voorzien van een bitumineuze en/of EPDM dakbedekking en indien noodzakelijk van grind. - Voor woningen met een buitenruimte (dakterras) geldt dat ter plaatse van de toegangsdeur naar deze buitenruimte een opstap van toepassing is. Deze opstap zal meer dan 25 cm bedragen. - Het dakterras zal worden voorzien van betontegels welke op afschot zijn 12. Ventilatievoorzieningen - In de toevoer van verse lucht wordt voorzien door toepassing van ventilatieroosters boven de gevelkozijnen. - De ruimte onder de begane grondvloer van de woning wordt geventileerd met muisdichte roosters in de gevel. - De bergingen worden op een natuurlijke wijze geventileerd door roosters en/of ventilatiespleten. 13. Diverse materiaal en uitvoeringsomschrijvingen 13.1 Kozijnen, ramen en deuren - Zie voor de kleurstelling de kleuren- en materialenstaat. - Buitengevelkozijnen, ramen en deuren worden in aluminium uitgevoerd. - De binnenzijde van de buitengevelkozijnen, ramen en deuren worden in dezelfde kleur als de buitenzijde uitgevoerd. - In de geveltekeningen zijn de te openen ramen aangeduid met diagonaalstrepen. - De te openen ramen in de gevel worden uitgevoerd als zogenaamde draaikiepramen. - De raambomen worden uitgevoerd in grijs gelakt aluminium. - De deurkrukken en deurschilden worden uitgevoerd in blank geanodiseerd aluminium. - Alle ramen en deuren van de woning en berging worden voorzien van hang- en sluitwerk en gelijksluitende cilindersloten (alleen de deuren) die voldoen aan de normen van bouwbesluit en inbraakwerendsheidsklasse 2. - Onder de buitendeuren op de begane grond van de woning wordt een kunststof dorpel - Onder de gevelraamkozijnen worden aan de buitenzijde waterslagen van prefab beton Aan de binnenzijde worden bij kozijnen die niet tot op de vloer doorlopen marmercomposiet vensterbanken aangebracht, m.u.v. het kozijn naar het dakterras. - De binnenkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte houten montagekozijnen zonder bovenlicht, waarin fabrieksmatig afgelakte stompe deuren worden - Onder de deuren van de toiletruimte(n) en de badkamer worden kunststenen dorpels Bij de overige binnendeuren worden geen dorpels - De berging zal worden voorzien van een hardhouten kozijn en een samengestelde houten deur voorzien van glasopening Trappen en aftimmerwerk - De trappen en de traphekken worden in vurenhout uitgevoerd, de trap op de begane grond vanuit de entree/hal wordt uitgevoerd met stootborden (gesloten trap). - De trap op de verdieping(en) wordt uitgevoerd als een open trap zonder stootborden. - Langs de trappen wordt op de wand of aan het traphek een blank gelakte ronde houten leuning - De trapgaten en lepe hoeken worden afgetimmerd met stroken plaatmateriaal en afgeschilderd Goten en hemelwaterafvoer Langs de gevels worden, daar waar op de tekening is weergegeven, kunststof hemel-waterafvoeren Deze afvoeren worden aangesloten op het hemelwaterriool van de gemeente of afgevoerd naar open water Ventilatieafvoer en rioolbeluchting - De woningen worden voorzien van een ventilatieafvoerkanaal voor de mechanische ventilatie en een buis voor het beluchten van de riolering. Voornoemde afvoerleidingen worden aangesloten op afzonderlijke dakdoorvoeren. 14. Vloer-, wand en plafondafwerking - De betonvloeren van de woning worden voorzien van een zandcement afwerklaag, met uitzondering van de betegelde ruimtes. De meterkast wordt niet voorzien van een dekvloer. In de dekvloer van de begane grondvloer is over de vloerverwarmingsleidingen een onbehandeld (krimp)wapeningsnet opgenomen. - Indien ten gevolge van de regelgeving noodzakelijk, wordt (een deel van) de afwerklaag aangebracht op 20 mm isolatie. - De vloer van de gemetselde bergingen worden niet voorzien van een dekvloer. - In badkamer en toilet worden vloertegels aangebracht (zie hoofdstuk 14.1). Datum: 19 maart 2015 Pagina: 4 van 10

5 - De wanden in het toilet worden rondom tot ca. 1,50 m hoogte van wandtegels voorzien (zie voor soort en maat tegel hoofdstuk 14.1). - De wanden in de badkamer worden rondom tot plafondhoogte van wandtegels voorzien (zie voor soort en maat tegel hoofdstuk 14.1). - De wandgedeeltes boven het tegelwerk in het toilet worden voorzien van structuurspuitwerk. - De overige wanden worden behangklaar*) afgewerkt, met uitzondering van de meterkast en ter plaatse van de opstelruimte van de technische installatie op de tweede verdieping. Er wordt geen behang *) oppervlak uitgevoerd als reparatie- of filmwerk geschikt voor dikker behang, sierpleister en dergelijke. - Er worden geen vloerplinten - De betonnen plafonds in de woning worden voorzien van structuurspuitwerk met uitzondering van de meterkast. V-naden aan de onderzijde van verdiepingsvloeren worden niet opgevuld. - De betonnen plafonds in de woning zullen niet worden gestukadoord, waardoor het plafond ten gevolge van optredende zeeg mogelijk niet geheel vlak zal zijn. - De onderzijde van de dakplaten alsmede de houten balklaag van het platte dakvlak in de houten bergingen blijven in het zicht en worden niet nader afgewerkt Tegels Vloertegels - De badkamer en het toilet worden voorzien van zwarte vloertegels in de afmeting 20 x 20 cm. - De vloertegels worden grijs gevoegd. Wandtegels - De badkamer en het toilet worden voorzien van glanzende witte wandtegels in de afmeting 20 x 25 cm. - De wandtegels worden wit gevoegd en staand en recht boven elkaar verwerkt. De uitwendige hoeken worden afgewerkt met behulp van een kunststof hoekprofiel. De wand- en vloertegels worden niet strokend - De maatvoering van het tegelwerk op de verkooptekeningen komt niet overeen met de maatvoering zoals omschreven in deze technische omschrijving. De technische omschrijving is maatgevend. 15. Keukeninrichting - In de woning wordt geen keuken aangebracht - Na oplevering kunt u de door u gewenste keuken (laten) plaatsen. In de woning zijn standaardvoorzieningen aanwezig in de vorm van wandcontactdozen en loze leidingen voor elektra, evenals een afgedopte aansluiting voor riolering en water. De keuken is tevens voorzien van twee afzuigpunten die zijn aangesloten op het systeem van de mechanische afzuiging. Deze afzuigpunten kunnen niet worden verplaatst. De positie van de standaard aansluitpunten wordt aangegeven op de contracttekening. - Middels de meer- en minderwerklijst heeft u de mogelijkheid voor de sluitingsdatum bepaalde aansluitpunten te wijzigen of toe te voegen. - Aftimmeringen in de woning worden met een watergedragen dekkend beitssysteem afgewerkt met uitzondering van de binnenzijde van de meterkast en alle fabrieksmatig afgelakte onderdelen. - Van de trappen worden alleen de in het zicht komende delen van de bomen en de traphekken geschilderd met een watergedragen verf. De treden en/of stootborden van de trappen en de onderzijde van de gesloten trap in de kast op de begane grond zijn alleen voorzien van de fabrieksmatige grondverf laag. - De houten leuningen van de trap worden transparant gelakt. - In het zicht komende koperen waterleidingen in badkamer en toilet(ten) worden geschilderd. - De kleuren van het schilderwerk zijn in het kleurenschema opgenomen. 17. Sanitair - In alle woningtypen wordt sanitair van Villeroy & Boch aangebracht met Grohe kranen. Het basis sanitair, inclusief de benodigde schachten, plateaus en dergelijke worden uitgetekend op de nultekeningen van de showroom. Hierop kunnen geringe afwijkingen in voorkomen ten opzichte van de verkooptekeningen. - De woningen worden voorzien van sanitair uit de serie Subway (m.u.v. bad) met Grohe éénhendel mengkranen uit de serie Eurodisc voor wastafel, een eenhendelknop fonteinkraan uit de serie Concetto en een thermosstatische mengkraan uit de serie Grohtherm 2000 voor douche en bad. Zie hiervoor ook de bijlage visualisaties in uw meer- en minderwerklijst. - Het sanitair bestaat per ruimte uit: Toilet begane grond (en 2 e verdieping bnrs 69 t/m76): - keramisch wandcloset subway 2 met inbouwreservoir, kleur wit; - zitting wandcloset type subway 2; - keramisch fontein subway 37 cm, kleur wit; - verchroomde éénknops fonteinkraan; - verchroomde sifon met muurbuis. Indeling badkamer eerste verdieping: - keramisch wandcloset subway 2 met inbouwreservoir, kleur wit; - zitting wandcloset type subway 2; - keramische wastafel subway 60 cm, kleur wit; - verchroomde éénhendel wastafelmengkraan; - verchroomde sifon met muurbuis; - ronde spiegel 60 cm doorsnede; - planchet Geesa Cono; - kunststof doucheput met RVS deksel 15 x 15 cm; - verchroomde thermostatische douchemengkraan Grohtherm 2000 met handdouche, slang en glijstang type Grohe Tempesta Duo; - kunststof ligbad Sphinx 300, 80 x 180 cm, kleur wit; - verchroomde thermostatische badmengkraan Grohtherm 2000; - ten behoeve van de wasmachine wordt nabij de opstelplaats een verchroomde tapkraan en kunststof afvoergarnituur 16. Beglazing en schilderwerk - In gevelkozijnen en buitendeuren van de woning wordt HR** isolatieglas - In de deur van de vrijstaande berging wordt bruut draadglas of veiligheidsglas Datum: 19 maart 2015 Pagina: 5 van 10

6 18. Installaties - De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de gas-, wateren elektrische installatie zijn bij de koop-/aanneemsom inbegrepen. - De woning voldoet aan een energieprestatiecoëfficiënt van 0,6. - De woning wordt voorzien van een cv ketel in combinatie met een warmtepomp. - In de berging/technische ruimte worden leidingen in het zicht 18.1 Waterinstallatie - Aanleg volgens voorschriften en via een verbruiksmeter aangesloten op het leidingennet nutsbedrijven en gebruiksgereed opgeleverd. - Tappunten op de koudwaterleiding: keukenkraan, wastafelmengkraan, badmengkraan (indien van toepassing), douchemengkraan, wasmachinekraan, toilet(ten), fonteinkraan en de buitenkraan welke is gepositioneerd onder het buitenlichtpunt aan de achtergevel. - Tappunten op de warmwaterleiding die worden aangelegd vanaf de cv-ketel: keukenkraan, wastafelmengkraan, badmengkraan (indien van toepassing) en de douchemengkraan. - De cv-ketel voldoet aan warmwaterklasse CW Elektrische installatie - Aanleg volgens voorschriften en via een verbruiksmeter aangesloten op het net nutsbedrijven en gebruiksgereed opgeleverd. - Uitvoering volgens het centraaldozensysteem. - Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen worden standaard uitgevoerd als inbouw, kleur alpine wit. In de woonkamer, keuken, de slaapkamers en de zolder worden de wandcontactdozen naast elkaar op ca. 30 cm boven de vloer Op overige plaatsen naast elkaar op ca. 105 mm boven de vloer. Ter plaatse van de op tekening middels stippellijn aangegeven opstelplaats van de keuken naast elkaar op ca. 125 cm boven de vloer, tenzij anders is aangegeven. - In de berging, de meterkast en op de tweede verdieping ter plaatse van de installatieopstelling wordt de installatie uitgevoerd in opbouw. Het wandlichtpunt in de badkamer wordt op 180 cm hoogte achter de spiegel - De buitengevellichtpunten wordt op ca. 200 cm hoogte - De woning wordt voorzien van een belinstallatie bestaande uit een beldrukknop, huisbel/zoemer en een transformator in de meterkast. - Aan het plafond in de entree en op de overloop van de eerste en tweede verdieping wordt een rookmelder - De rookmelders worden overeenkomstig de normen van het Bouwbesluit De rookmelders worden op het lichtnet aangesloten en zijn voorzien van batterijen, zodat deze ook werken wanneer het lichtnet is uitgevallen Gasinstallatie - Aanleg volgens voorschriften en via een verbruiksmeter aangesloten op het gasleidingennet. - Aansluitpunt nabij de cv-ketel. - Aansluitpunt ter plaatse van de van de keuken Centrale verwarming - De woning wordt voorzien van een gasgestookte HRketel, alsmede een luchtwarmtepomp. De cv-ketel regelt ook het warm tapwater (zie hoofdstuk 18.1). - In de te verwarmen vertrekken in de woning wordt een zogenaamde lage temperatuurverwarming als hoofdverwarming aangelegd. De lage temperatuurverwarming wordt door vloerverwarming gerealiseerd. De leidingen van de vloerverwarming worden in de dekvloer aangebracht en hebben een maximale aanvoertemperatuur van ca. 50 C. - De verdeler met toevoerleidingen op de begane grond onder de trap en de tweede verdieping in de technische ruimte worden in het zicht zonder nadere afwerking De verdeler op de eerste verdieping wordt in slaapkamer 1 in het zicht aangebracht en afgewerkt met een omkasting. - De badkamer wordt voorzien van een decorradiator. - De keuze van de vloerafwerking is bepalend voor de afgifte van de warmte. Dat betekent dat er een daarvoor geschikte vloerbedekking aangebracht dient te worden (zie hoofdstuk 25 verwarmingssysteem ). - De temperatuurregeling geschiedt door één vaste thermostaat t.b.v. de temperatuurregeling van de begane grond en één draadloze thermostaat t.b.v. de temperatuurregeling van de verdiepingen. Zo kunt u de temperatuur op de begane grond en de verdiepingen onafhankelijk van elkaar regelen. - De berekening van de capaciteit geschiedt conform de ISSO publicatie 51, waarbij de nachtverlaging en de opwarmtijd in verband met het vloerverwarmingssysteem niet van toepassing zijn. - Bij gelijktijdige verwarming en gesloten deuren en ramen van alle te verwarmen vertrekken kunnen de volgende temperaturen worden bereikt en gehandhaafd: - Verblijfsruimten 20 C (keuken, woonkamer en slaapkamers) - Verkeersruimten 15 C (entree en overloop) - badruimte (badkamer) 22 C - toilet(ten) onverwarmd 18.5 Mechanische ventilatie - De woning heeft een ventilatiesysteem met een individuele afzuigunit met CO2 sturing op de begane grond in de hoofdbediening. De hoofdbediening is centraal op de begane grond aangebracht conform tekening. - De keuken, de badkamer, de toiletruimte(n) en nabij de opstelplaats van de wasmachine wordt een afzuigpunt aangebracht, aangesloten op de afzuigunit. - Aansluiten van afzuigkappen op dit systeem kan leiden tot vervuiling en stankoverlast. Conform Woningborg kan om deze reden enkel een recirculatie afzuigkap in de keuken worden toegepast. 19. Telecommunicatievoorzieningen - Voor telefoon en voor centrale antenne-inrichting worden conform tekening in de woonkamer en indien op tekening aangegeven de slaapkamer(s) bedrade aansluitpunten De leidingen zijn doorgevoerd vanuit de meterkast en worden niet nader aangesloten in de meterkast. De aansluitingen vanuit de straat naar de meterkast wordt niet aangebracht, dit dient de verkrijger zelf na oplevering aan te vragen bij een serviceprovider. Datum: 19 maart 2015 Pagina: 6 van 10

7 20. Schoonmaken en oplevering - Minimaal twee weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. - De gehele woning wordt "bezemschoon" opgeleverd. Het sanitair, het tegelwerk en de beglazing wordt "zeemschoon" opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. 21. Wijzigingen tijdens de bouw - Binnen het bouwplan is realisering van individuele woonwensen mogelijk, indien dit technisch uitvoerbaar is. Meerwerk kan, mits aangegeven vóór de sluitingsdata en voor zover het werk het toelaat, worden gekozen uit de meer- en minderwerklijst. Zie hiervoor de meer- en minderwerklijst met toelichting. - Alle wijzigingen in opdracht van de verkoper en/of in opdracht van de koper verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden behorend bij de overeenkomst, evenals het Bouwbesluit. 22. Algemeen 1. In de aanneemsom / tot de werkzaamheden van de aannemer / Ondernemer als genoemd in de aannemingsovereenkomst zijn niet begrepen: - De eventuele waarborgsommen voor de levering van water en elektra. - De aansluitkosten van de woning op het telefoon- en CAI net. - Het aanbrengen van de telefoonaansluiting vanuit de straat naar de meterkast. - Saneringswerkzaamheden - Infrastructurele voorzieningen. - Het woonrijp maken van het terrein. - Aanleg van overige voorzieningen buiten de woning. 2. Alle afspraken gemaakt met personeel van de ondernemer betreffende de datum van oplevering, betalingen, wijzigingen, verrekeningen en alle andere aangelegenheden betreffende de bouw en het daarmee verband houdende, zijn slechts geldig nadat daarvan een schriftelijke bevestiging van de directie van de ondernemer is gekregen. 3. Detailwijzigingen in het ontwerp, de constructie, de installaties en de afwerking blijven voorbehouden aan de verkoper, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het gebouwde. Eveneens moet een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiende uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. 4. Ten aanzien van de in deze technische omschrijving genoemde merken en types moet een voorbehoud worden gemaakt in verband met mogelijke productwijzigingen voor de daadwerkelijke installatie van deze producten. De ondernemer behoudt zich het recht voor genoemde merken en types te vervangen door een gelijkwaardig product. 5. De plaatsen van hemelwaterafvoeren, schakelaars, lichtpunten, wandcontactdozen, sanitaire toestellen en cv- en ventilatieapparatuur alsmede afzuigventielen zijn bij benadering op de plattegronden aangegeven. Maatverschillen tussen tekeningen en realiteit zijn mogelijk. 6. Op de plattegronden ingetekende apparatuur e.d. behoren alleen tot de standaardlevering, indien dit uitdrukkelijk in de technische omschrijving is vermeld. 7. De op tekening aangegeven oppervlakten per ruimte zijn de gemeten oppervlaktes op vloer. Voor enkele ruimtes is gebruik gemaakt van de "krijtstreepmethode" zoals toepasbaar volgens het Bouwbesluit. 8. Voor nadere toelichting op het gebied van het Bouwbesluit en de toegepaste krijtstreepmethode ligt er een Bouwbesluit-tekening en/of berekening van de woning ter inzage bij de ondernemer. 23. Ruimteomschrijving volgens het bouwbesluit Ruimte Bouwbesluitterm Woonkamer Verblijfsruimte Keuken Verblijfsruimte Entree Verkeersruimte Kast Bergruimte Toilet Toiletruimte Meterkast Meterruimte Berging Bergruimte Overloop Verkeersruimte Slaapkamers Verblijfsruimte Badkamer Badruimte Zolder Onbenoemde ruimte Datum: 19 maart 2015 Pagina: 7 van 10

8 24. Materialen- en kleurenstaat Onderdeel Materiaal Kleur Gevelmetselwerk Baksteen Oranjerood Voegwerk Zand-cement Lichtgrijs Plint Baksteen Mangaan Voegwerk plint Zand-cement Donkergrijs Reliëfstroken eerste verdieping Baksteen Groen geglazuurd Hemelwaterafvoeren PVC Grijs Lateien Staal Koperbruin Raamdorpels Prefab beton Grijs Afdekbanden Prefab beton Grijs Leuning borstwerking dakterras Staal Groen Privacyscherm met brute draadglas Staal Donkergrijs Stoephek bouwnummer 49 t/m 56 Staal Donkergrijs Exterieur algemeen Dakdoorvoeren Kunststof Zwart Gevelkozijnen Aluminium Donkergrijs Ramen Aluminium Donkergrijs Deur(en) voor- en achtergevel Aluminium Donkergrijs Doorvalbeveiliging bij kozijnen Staal Donkergrijs Loopdeur berging Hout Donkergroen Gemetselde bergingen Metselwerk Oranjerood Berging kozijn Hout Wit Aluminium daktrim Aluminium Naturel Interieur Vensterbanken Marmercomposiet Bianco C Ventilatieroosters Metaal Naturel Binnendeuren Plaatmateriaal Alpine wit Binnendeurkozijnen Hout Alpine wit Schakelmateriaal Kunststof Alpine wit NB. De binnenzijde van de gevelkozijnen, -ramen en deuren worden in dezelfde kleur afgewerkt als de buitenzijde. Datum: 19 maart 2015 Pagina: 8 van 10

9 25. Verwarmingssysteem Lage temperatuur (LT) verwarmingssysteem De verwarming in een woning is op maat ontworpen. Traditioneel wordt in Nederland gekozen voor een aanvoerwatertemperatuur van ca. 90 C. In dit plan is gekozen voor een aanvoertemperatuur met een maximum van ca. 50 C, dit geeft een betere luchtkwaliteit, meer veiligheid in huis en een aanzienlijk beter thermisch comfort. LT-afgiftesysteem Uw woning beschikt standaard over vloerverwarming gebaseerd op een lage temperatuur verwarmingssysteem. Zowel op de begane grond als op de verdiepingen (eventueel in de badkamer aangevuld met een radiator) wordt deze vloerverwarming aangelegd. Dat wil zeggen dat in de cementdekvloer een leidingnet van buizen is gelegd, waardoor warm water stroomt met een temperatuur met een maximum van ca. 50 C. Deze temperatuur is voldoende om een behaaglijk gevoel te krijgen. De toepassing van vloerverwarming betekent echter dat u rekening moet houden met het feit dat niet elke vloerbedekking geschikt is. De warmte moet redelijk gemakkelijk afgegeven kunnen worden aan deze vloerbedekking, daar anders de (cementdek) vloer te warm zal worden en schade het gevolg kan zijn. Als vloerbedekking zijn keramische plavuizen of natuursteen tegels zeer geschikt. Deze hebben een lage zogenaamde warmteweerstand (nemen warmte snel op). In de dekvloer van de begane grondvloer is een onbehandeld (krimp)wapeningsnet opgenomen. Indien u daar een marmeren vloer wilt aanbrengen kunt u in overleg met de kopersbegeleider een alternatief (krimp)wapeningsnet laten aanbrengen zodat er geen roestplekken in het marmer zichtbaar worden. In de handel zijn echter ook tapijten, parket, grindvloeren of andere vloerbedekkingen geschikt voor vloerverwarming. Laat u goed informeren of u inderdaad de juiste bedekking aanschaft en of er aanvullende bewerkingen nodig zijn zoals het egaliseren of impregneren van de zandcement dekvloer. Meestal staat in de technische gegevens vermeld welke warmteweerstand voor dit type van toepassing is. De warmteweerstand van de vloerbedekking incl. luchtlagen mag niet hoger zijn dan 0,10 m 2 K/W. Om geen isolerende luchtlaag onder de vloerbedekking te laten ontstaan is het aan te bevelen om de vloerbedekking te verlijmen. Comfort en binnenklimaat Stralings- en luchttemperatuur Het thermisch comfort van de mens wordt zowel door de stralings- als door de luchttemperatuur beïnvloed. In een vertrek kan een lagere luchttemperatuur worden gecompenseerd door een hogere stralingstemperatuur. Vloer- en wandverwarming, hebben een groter stralingsaandeel dan traditionele hoge temperatuur verwarmingssystemen. Daardoor laten ze een lagere luchttemperatuur in het vertrek toe. In de praktijk blijkt, dat dit door bewoners als positief wordt ervaren. Bovendien leidt een lagere luchttemperatuur tot energiebesparing doordat de ventilatieverliezen geringer zijn. Temperatuurverdeling Bij vloer- en wandverwarming is de temperatuurverdeling in een vertrek gelijkmatiger dan bij hoge temperatuur verwarmingssystemen. Dit geldt vooral voor vloer- en wandverwarming. Bovendien veroorzaken vloer- en wandverwarming minder luchtcirculatie. Het gevolg is een gelijkmatiger temperatuurverdeling in verticale richting. In woningen met vloerverwarming zal de bewoner zich hierdoor eerder behaaglijk voelen dan in woningen met traditionele radiatorenverwarming. Huisstofmijt Bij vloerverwarming ligt de vloertemperatuur hoger dan bij andere verwarmingssystemen. Dit leidt tot een uitstekend thermisch comfort, zowel door een hogere oppervlaktetemperatuur als door aanstraling van de onderbenen. Bovendien is de relatieve vochtigheid in de grenslaag lager dan bij andere verwarmingssystemen, hetgeen de ontwikkeling van huisstofmijt belemmert. Geur en stofschroei Bij afgiftesystemen met een hoge oppervlaktetemperatuur kan stofschroei optreden, die een hinderlijke geur en relatief veel zwevend stof veroorzaakt. Bij LT-systemen komt dit, als gevolg van de relatief lage temperatuur van de verwarmingselementen, nauwelijks voor. Minder zwevende stofdeeltjes Een hogere temperatuur van het verwarmingselement veroorzaakt, vooral boven en rondom radiatoren, hogere luchtsnelheden. Hierdoor worden meer en ook zwaardere stofdeeltjes meegenomen. Vloer- en wandverwarming kennen door de lagere luchtsnelheden minder stofcirculatie. Epidemiologisch onderzoek bevestigt dat gezondheidsklachten ten gevolge van zwevende stofdeeltjes in de binnenlucht, afnemen bij een lagere verwarmingstemperatuur. Veiligheid Traditionele radiatorsystemen worden tot 90 C heet. Al vanaf 40 C kunnen bij aanraking met de huid verbrandingsverschijnselen optreden. Dat risico is bij LTsystemen vrijwel nihil. Radiatoren zijn bovendien obstakels waaraan mensen zich, door vallen of stoten, kunnen verwonden. Wand-, vloer- en luchtverwarming zijn in dat opzicht duidelijk veiliger, vooral voor kinderen en ouderen. Temperatuurfluctuaties/temperatuurregeling Snelle temperatuurfluctuaties rond een gemiddelde, comfortabele temperatuur zijn hinderlijk, evenals snelle opwarming of afkoeling. Regelsystemen zijn echter doorgaans niet geavanceerd genoeg om dit te voorkomen. Lage temperatuur verwarmingssystemen leiden vanwege hun grotere thermische massa tot minder klachten over temperatuurfluctuaties. Rekening dient gehouden te worden met gelijkmatig verwarmen. Als de massa van de woning teveel afkoelt, zal het langer duren voordat de woning weer op temperatuur is. Het wordt daarom niet aanbevolen om een temperatuur verlaging in te stellen bij afwezigheid. Oververhitting Door de steeds betere woningisolatie en het benutten van direct invallende zonne-energie neemt het risico van oververhitting in de zomer toe. Om dit te voorkomen zijn aanvullende voorzieningen nodig, zoals (buiten)zonwering, extra ventilatie en natuurlijke koeling. Datum: 19 maart 2015 Pagina: 9 van 10

10 Comfortbeleving Onderzoek in de praktijk toont aan dat verwarmingssystemen met een relatief groot aandeel aan stralingswarmte (zoals wand- en vloerverwarming) door bewoners gunstig worden beoordeeld. In zijn algemeenheid wordt het binnenklimaat in woningen met lage temperatuur verwarmingssystemen als comfortabel en prettig ervaren. Vrijwaringstekst Deze brochure is met zorg samengesteld aan de hand van de verstrekte gegevens door de bij de totstandkoming van dit project betrokken bouwkundigen, gemeentelijke diensten en andere disciplines. De afgebeelde artist impressions, plattegronden, inrichting van het openbaar gebied en de tekstinhoud geven een zo goed mogelijk beeld van de woningen en omgeving. Daar de ontwikkeling van een stadsgebied een voortdurend proces is waarbij wijzigingen onvermijdelijk zijn, kunnen aan de inhoud van deze brochure geen rechten worden ontleend. Als gevolg van wijzigingen voortvloeiend uit eisen van overheid, architect en nutsbedrijven voorbehouden. Datum: 19 maart 2015 Pagina: 10 van 10

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Ontwikkeld door: Meer weten? Punt Makelaars Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Tel. 030 273 74 64 nieuwbouw@puntmakelaars.nl Lauteslager Makelaars

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder

TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder Blok 34 en 35 Plan Nieuwland-Oost, Brielle 22 juni 2015 Afbeelding blok 35 Rehorst Bouw Algemene Informatie en Technische Omschrijving Datum

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

22 Appartementen. Technische omschrijving. te Vaals. V on Clermontpark ;'~: >. ';"\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, ..-. :;:~;'"(rl n ':,:~:'r;?kl f.

22 Appartementen. Technische omschrijving. te Vaals. V on Clermontpark ;'~: >. ';\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, ..-. :;:~;'(rl n ':,:~:'r;?kl f. Technische omschrijving 22 Appartementen V on Clermontpark te Vaals ;'~: >. ';"\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, -,. i\t;..-. :;:~;'"(rl n ':,:~:'r;?kl f. Landgraaf, 14 juni 2007 InhoudsoP!!ave: 1. Algemene

Nadere informatie

De Rietkraag. Waddinxveen. Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! 12 woningen type Rietgors

De Rietkraag. Waddinxveen. Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! 12 woningen type Rietgors De Rietkraag Waddinxveen 12 woningen type Rietgors Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! Inhoudsopgave Voorwoord 2 Voorwoord 3 Waddinxveen 5 De Triangel 7 enieten in een gloednieuw huis 8 Situatietekening

Nadere informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie www.bestensuite.nl 19 sfeervolle jaren 30 woningen Meer informatie Van Santvoort Makelaars, Eindhoven Edenstraat 1, 5611 JM Eindhoven T 040 269 25 30 info@eindhoven.vansantvoort.nl ERA makelaardij Ed Willems

Nadere informatie

Holland Park Buitengewoon

Holland Park Buitengewoon Holland Park Buitengewoon wonen Blok 1 in het kort 131 appartementen gemeenschappelijke binnentuin 80 parkeerplaatsen appartementen vanaf 43 m 2 tot 136 m 2 eigen grond Wonen in Blok 1 3 WELKOM IN HOLLAND

Nadere informatie

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep Kleurrijk wonen in Colorant Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep 1 Colorant 2 3 Brouwerspoort Veenendaal: nieuwe binnenstad vol beloften Wonen in een binnenstad heeft bijzondere kwaliteiten.

Nadere informatie

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem Scheepmakersdijk 3 luxe stadswoningen te Haarlem Voorwoord Waar de Scheepmakersdijk en de Papentorenvest elkaar raken staat het pronkstuk De Adriaan. Hier vind je de sporen terug van de eerste forse groei

Nadere informatie