WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND statutair gevestigd te Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND statutair gevestigd te Utrecht"

Transcriptie

1 WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND statutair gevestigd te Utrecht 1. SOORTEN WEDSTRIJDEN art. 1.1.a Interne titelwedstrijd op verenigingsniveau voor leden of teams van de bij de KNDSB aangesloten vereniging. Bijv.: clubkampioenschappen. art. 1.1.b. Interne bekerwedstrijd op verenigingsniveau voor leden of teams van de bij de KNDSB aangesloten vereniging. Bijv.: eigen clubtoernooi art. 1.2.a Nationale titelwedstrijd voor leden en teams van de bij de KNDSB aangesloten verenigingen. Bijv.: bondscompetitie, persoonlijke kampioenschappen. art. 1.2.b Nationale bekerwedstrijd voor leden en teams van de bij de KNDSB aangesloten verenigingen. Bijv.: gesloten nationale toernooi, onder auspiciën van de KNDSB. art. 1.2.c Nationale oefen-, vriendschappelijke- of demonstratiewedstrijd voor leden en teams van de bij de KNDSB aangesloten verenigingen. art. 1.3.a Internationale titelwedstrijd voor leden"of teams die uitgezonden zijn door hun nationale sportbond voor doven, die aangesloten zijn bij de EDSO, CISS/ICSD en/of ICSC. Bijv.: EK, WK, Deaflympics. art. 1.3.b Internationale bekerwedstrijd voor leden en teams van nationale sportbonden voor doven of verenigingen die via hun nationale sportbond voor doven aangesloten zijn bij de EDSO, CISS/ICSD en/of ICSC. Bijv.: internationaal toernooi, georganiseerd door nationale doven sportbond of vereniging, in het binnenland of buitenland. art. 1.3.c Internationale oefen-,vriendschappelijke- of demonstratiewedstrijd voor leden en teams van verenigingen die via hun nationale sportbond voor doven aangesloten zijn bij de EDSO, CISS/ICSD en/of ICSC. art. 1.4 Interlandwedstrijden zijn wedstrijden die alleen open staan voor vertegenwoordigende teams van de KNDSB en vertegenwoordigende teams van andere bij de EDSO, CISS/ICSD en/of ICSC aangesloten landen. Dit kunnen teamwedstrijden en/of individuele wedstrijden zijn.

2 art. 1.5.a Open nationale bekerwedstrijd. onder auspiciën van de KNDSB, voor leden en teams van verenigingen die aangesloten zijn bij de KNDSB en leden/verenigingen die aangesloten zijn bij de nationale bond voor horenden van de desbetreffende sporttak. art. 1.5.b Open nationale bekerwedstrijd. georganiseerd door een KNDSB-vereniging en niet onder auspiciën van de KNDSB, voor leden, niet-leden, teams van verenigingen die aangesloten zijn bij de KNDSB en leden/teams van verenigingen die aangesloten zijn bij de nationale bond voor horenden van de desbetreffende sporttak. art. 1.6 Open internationale bekerwedstrijd voor leden en teams van verenigingen die aangesloten zijn bij de KNDSB, EDSO, CISS/ICSD en/of ICSC en leden/teams van verenigingen die aangesloten zijn bij de (inter)nationale bond voor horenden van de desbetreffende sporttak. 2. REGISTRATIE VAN WEDSTRIJDEN art. 2.1 Om deel te nemen aan de wedstrijden genoemd in artikelen 1.1.a., 1.1.b., 1.2.c, en 1.3.c is vertoon van een geldige lidmaatschapspas van de KNDSB niet vereist. art. 2.2 Het vertoon van een geldige lidmaatschapspas van de KNDSB is vereist bij de wedstrijden genoemd onder artikelen: 1.2.a, 1.2.b, 1.3.a, 1.3.b., 1.4, 1.5.a, 1.5.b en 1.6. Zonder een geldige lidmaatschapspas van de KNDSB wordt het individuele lid of de vereniging, voor wie het team uitkomt, beboet. art. 2.3 Bij wedstrijden, genoemd onder artikelen 1.2.a, 1.2.b, 1.3.a, 1.3.b, 1.4, 1.5.a, 1.5.b, en 1.6, worden officiële wedstrijdformulieren gebruikt. Indien voor een bepaalde sporttak geen officieel KNDSB-wedstrijdformulier bestaat, worden wedstrijdformulieren van de horende sportbond voor de desbetreffende sporttak gebruikt. art. 2.4 Bij wedstrijden, genoemd onder art. 1.5.b moeten anderen dan leden van de KNDSB op het officiële wedstrijdformulier als NIET-LID vermeld worden. 3. GOEDKEURING VAN WEDSTRIJDEN/TOERNOOIEN art. 3.1 Voor de wedstrijden, genoemd in artikelen 1.3.a, 1.3.b, 1.4, 1.5.a, 1.5.b, en 1.6, is een schriftelijke goedkeuring van de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak vereist. Indien een team van een vereniging of een KNDSB-lid (individueel) zonder bovenbedoelde goedkeuring toch aan deze wedstrijden deelneemt wordt een boete opgelegd.

3 art. 3.2 Voor wedstrijden, genoemd in artikelen 1.1.a., 1.1.b., 1.2.a, 1.2.b, 1.2.c en 1.3.c is geen schriftelijke goedkeuring van de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak vereist. Wèl zijn de verenigingen en de individuele deelnemers verplicht schriftelijk aan de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak melden dat zij aan deze wedstrijden wensen deel te nemen. art. 3.3 Aanvragen voor goedkeuring van deelname aan (internationale) wedstrijden, genoemd onder artikelen 1.3.b en 1.6, moeten uiterlijk acht (8) weken vóór de wedstrijddatum schriftelijk bij de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak worden ingediend. Dit geldt niet als art. 3.6 van kracht is. art. 3.4 Aanvragen voor goedkeuring van deelname aan (nationale) wedstrijden, genoemd onder artikelen 1.2.b, 1.5.a. en 1.5.b moeten uiterlijk zes (6) weken vóór de wedstrijddatum schriftelijk bij de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak worden ingediend. Dit geldt niet als art. 3.6 van kracht is. art. 3.5 Indien de aanvraag ontvangen wordt zeven dagen na het verstrijken van de tijdslimiet, wordt de vereniging beboet en kan alsnog goedkeuring verleend worden. Indien de aanvraag binnenkomt 14 dagen na het verstrijken van de tijdslimiet, wordt een dubbele boete opgelegd en kan alsnog goedkeuring verleend worden. Indien de aanvraag meer dan 14 dagen later ontvangen wordt, wordt in het geheel geen goedkeuring gegeven. art. 3.6 Aanvragen voor het organiseren van wedstrijden, genoemd onder artikelen 1.5.a, 1.5.b en 1.6, dienen uiterlijk zes (6) weken voor de wedstrijd bij de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak te worden ingediend. De organiserende vereniging vermeldt op het aanvraagformulier óók de namen van de uitgenodigde verenigingen en/of persoonlijke leden waarvoor toestemming voor deelname (volgens art. 3.3 en 3.4) wordt aangevraagd. art. 3.7 Indien de aanvraag onder artikel 3.6 niet binnen de genoemde termijn wordt ingediend, wordt geen goedkeuring verleend. art. 3.8 Indien een vereniging enig verschuldigd inschrijfgeld of boete aan de KNDSB niet heeft voldaan, wordt geen goedkeuring verleend, bedoeld onder artikelen 3.3, 3.4 en ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN/TOERNOOIEN art. 4.1 De ontvangende vereniging is verplicht acht weken voor de wedstrijddatum schriftelijk aan de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak de definitieve vaststelling omtrent plaats en aanvangsuur van de wedstrijd door te geven. Indien deze berichtgeving niet binnen genoemde termijn is ontvangen, wordt de vereniging een boete opgelegd. Dit geldt ook voor de wedstrijden, genoemd in art. 1.2.a en 1.2.b.

4 art. 4.2 Een vastgestelde wedstrijddatum kan door de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak op schriftelijk verzoek van één van de deelnemende teams worden gewijzigd. Dit schriftelijk verzoek moet, met bijvoeging van schriftelijke instemming van de tegenpartij, uiterlijk vier (4) weken vóór de wedstrijddatum worden ingediend. Het verzoek kan slechts in behandeling worden genomen na betaling van de hieraan verbonden kosten. art. 4.3 De ontvangende vereniging is verplicht ervoor te zorgen dat de wedstrijdaccommodatie en -materialen voldoen aan de voorschriften conform de spelregels van de horende sportbonden. art. 4.4 Als bij titelwedstrijden of bekerwedstrijden (art. 1.1.a., 1.1.b, 1.2.a, 1.2.b, 1.3.b, 1.5.a, 1.5.b en 1.6) de ingeschreven deelnemers en/of teams zich terugtrekken of niet opkomen, hoeft de betrokken vereniging of sectie de betaalde inschrijfgelden niet terug te betalen. art. 4.5 Zolang de vereniging de verplichtingen niet heeft nagekomen, wordt haar het recht ontnomen om aan wedstrijden in het kader van de artikelen 1.2.a, 1.2.b, 1.3.a, 1.3.b, 1.5,a, 1.5.b en 1.6 deel te nemen. 5. DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN art. 5.1 Als een vereniging of een individueel lid van de KNDSB aan een competitie van de horende sportbond in een bepaalde sporttak wil deelnemen, moet de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. art. 5.2 In geval wedstrijden in KNDSB-verband en bij de horende vereniging op één datum samenvallen, beslist de betrokken sporter of sportster, in overleg met zijn/haar horende vereniging en TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak aan welke wedstrijd hij/zij meedoet. art. 5.3 Een vereniging is verplicht de teams die zij voor de KNDSB-competitie heeft ingeschreven aan alle voor de competitie uitgeschreven wedstrijden te laten deelnemen. art. 5.4 Een deelnemer, die zich voor de persoonlijke nationale kampioenschappen heeft ingeschreven, is verplicht aan alle daarvoor uitgeschreven wedstrijden deel te nemen. art. 5.5 Iedere vereniging of individueel KNDSB-lid is onderworpen aan de regels inzake medische sportkeuring zoals door de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak is opgesteld.

5 art. 5.6 Nieuwe leden van een vereniging moeten voldoen aan de medische keuring met betrekking tot de sporttak, vóórdat zij aan de wedstrijden, genoemd in artikelen 1.2.a, 1.2.b, 1.3.a, 1.3.b en 1.4, mogen deelnemen. Bij overtreding hiervan wordt de vereniging een boete opgelegd. art. 5.7 Iedere vereniging is verplicht haar speelgerechtigde speelsters en/of spelers aan de nationale selectie of vertegenwoordigende teams van de KNDSB af te staan. Deze verplichting geldt niet voor geschorste of geroyeerde leden van de vereniging. art. 5.8 Een lid mag slechts voor een (1) vereniging deelnemen aan wedstrijden, genoemd in artikelen 1.2.a, 1.2.b, 1.3.a, 1.3.b, 1.4, 1.5.a, l.5.b, en 1.6. Hij/zij moet in bezit zijn van een geldige lidmaatschapskaart, waaruit blijkt dat hij/zij bij betrokken vereniging staat ingeschreven. art. 5.9 Geschorste of geroyeerde leden mogen niet deelnemen aan wedstrijden, genoemd onder artikelen 1.2.a, 1.2.b, 1.3.a, 1.3.b, 1.4, 1.5.a, 1.5.b, en 1.6. art a Voor een vereniging mag een speler/speelster van een lager team slechts twee (2) maal voor een hoger team uitkomen. Na de tweede maal wordt betrokken speler/speelster als teamlid van het hogere team beschouwd. art b Alleen voor internationale wedstrijden, genoemde onder artikelen 1.3.b, 1.3.c en 1.6 mag de vereniging aan minstens één (1) team, die onvolledig is, een of meer spelers/speelsters van een andere KNDSB verenigingen toevoegen, mits de onderstaande drie voorwaarden moet voldoen: 1. Wanneer het soortgelijke wedstrijdreglement van een land waar de bovengenoemde wedstrijden zich plaats vinden dit toestaat. 2. Vóór de sluiting van de inschrijving van die wedstrijden is het team volledig. 3. Wanneer het team ná de inschrijvingssluiting onvrijwillig niet volledig is, moet de vereniging toestemming krijgen van de afdeling van de betreffende sporttak. art c Voor een geval van de toepassing van het artikel 5.10.b is de vereniging volledig verantwoordelijk. Om de artikel 5.10.b toe te passen, moet de vereniging toestemming vragen aan de afdeling van de betreffende sporttak met een opgave van reden van het niet volledig geraakt zijn van het team en moet een bedrag betalen aan de KNDSB. Die bedrag wordt nimmer teruggegeven wanneer de vereniging geen toestemming gekregen heeft. Het aantal personen die aan het team mag toevoegen wordt door de afdeling bepaald. art Voor elke sporttak die onder de KNDSB beoefend wordt, gelden bij wedstrijden de wedstrijdreglementen van de horende sportbond van betreffende sporttak.

6 art Overtreding van genoemde wedstrijdreglementen bij wedstrijden, genoemd in artikelen 1.2.a, 1.2.b, 1.3.a, 1.3.b, 1.4, 1.5, en 1.6, wordt door de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak in de geest van de horende sportbond in behandeling genomen. 6. BIJZONDERE GEVALLEN ROND DE WEDSTRIJDEN art. 6.1 De KNDSB heeft verschillende sporttakken die het wedstrijdreglement van de horende sportbond volgen. Alle bijzondere gevallen zoals uitsluiting, terugtrekking, niet opkomen en dergelijke zijn in het wedstrijdreglement van de betreffende horende sportbond opgenomen. De TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak kan besluiten de boetes die aan het wedstrijdreglement van de horende bond gekoppeld zijn over te nemen of ze aan te passen. art. 6.2 Gevallen waarbij een team van een vereniging of een individuele deelnemer/deelneemster bij een wedstrijd niet opkomt, zullen door de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak behandeld worden conform de regels betreffende hetzelfde onderwerp van de horende sportbond. art. 6.3 In het geval dat een team van een vereniging of een individuele deelnemer/deelneemster zich na de sluiting van de inschrijving aan een competitie terugtrekt, zal door de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak gehandeld worden conform de regels inzake hetzelfde onderwerp van de horende sportbond van betreffende sporttak. art. 6.4 In het geval dat een vereniging met een onvolledig team aan een wedstrijd verschijnt, zal door de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak gehandeld worden conform de regels inzake hetzelfde onderwerp van de horende sportbond van betreffende sporttak. art. 6.5 In het geval dat een vereniging met een niet gerechtigde speler/speelster aan een wedstrijd deelneemt, zal door de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak gehandeld worden conform de regels inzake hetzelfde onderwerp van de horende sportbond van betreffende de sporttak. art. 6.6 In geval van het terugtrekken van een team van een vereniging, moet deze vereniging minimaal vier (4) weken van te voren de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak daarvan in kennis stellen. art. 6.7 Indien een team het veld/de zaal/het bassin voor het einde van de wedstrijd verlaat wordt de vereniging, waartoe het team behoort, een boete opgelegd.

7 art. 6.8 Indien de scheidsrechter genoodzaakt is de wedstrijd te staken wegens wangedrag van spelers, trainer of coach van een vereniging wordt de wedstrijd voor die vereniging verloren verklaard. De wedstrijd wordt niet opnieuw vastgesteld. De betrokken vereniging wordt een boete opgelegd. Onder wangedrag vallen: het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel aan spelers en officials. art. 6.9 De wedstrijdformulieren (zie artikel 2.3) dienen uiterlijk 8 x 24 uur na de wedstrijddatum in bezit te zijn van de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak. Voor nationale wedstrijden (art. 1.2.a en 1.2.b) dienen de wedstrijdformulieren uiterlijk 3 x 24 uur in bezit te zijn van de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak met uitzondering van zon- en feestdagen. art Indien na inlevering van de wedstrijdformulieren blijkt dat er van vervalsing sprake is, wordt de vereniging die het formulier verzonden heeft aansprakelijk gesteld. art Verenigingen die onvolledig of onjuist ingevulde wedstrijdformulieren inleveren wordt een boete opgelegd. art De TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak behoudt het recht om in bijzondere gevallen rondom wedstrijden te handelen, conform de regels van de horende sportbond die op dat onderwerp betrekking hebben. art De TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak behoudt het recht om boetes die aan de regels van de wedstrijdreglementen van de horende sportbond vastzitten, aan te passen. 7. PROTESTEN art. 7.1 Protesten, betrekking hebbende op een bepaalde wedstrijd, dienen binnen 7 dagen na de wedstrijddatum schriftelijk bij de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak te worden ingediend. Na ontvangst van het daaraan verbonden protestgeld wordt de zaak in behandeling genomen. Indien het protest wordt toegewezen, wordt het protestgeld terugbetaald. art. 7.2 Hoger beroep na een beslissing ten aanzien van een protest is mogelijk en wordt door de KNDSB-tuchtcommissie (art. 7 van statuten) in behandeling genomen.

8 8. NATIONALE KAMPIOENEN art. 8.1 Indien in een hele competitie twee of meer teams in aanmerking komen voor de nationale titel en indien het behaalde aantal punten gelijk is en als de secundaire criteria (doelsaldo enz.) eveneens onbeslist zijn, zal er een beslissing komen, die volgens de wedstrijdreglementen van de betreffende horende sportbond wordt bepaald. De daaruit voortkomende extra kosten, uitgezonderd de reiskosten, zijn voor rekening van de KNDSB. 9. SCHEIDSRECHTERS art. 9.1 Indien de scheidsrechters 15 minuten na de officiële aanvangstijd van de wedstrijd nog niet aanwezig zijn, wordt door de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak conform de regels inzake hetzelfde onderwerp van de horende sportbond van betreffende sporttak gehandeld. 10. OVERSCHRIJVING art Overschrijving van de ene naar de andere KNDSB vereniging kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend. Om te voorkomen dat er sprake zou kunnen zijn van ronselen teneinde het eigen clubniveau te verbeteren wordt de gevraagde overschrijving alleen verleend als er sprake is van: a - Liquidatie van eigen vereniging. b - Verhuizing of positieverbetering in persoonlijke sfeer (ander werk enz.). art Tot de datum waarop de overschrijving ingaat, blijft de aanvrager gerechtigd voor de vereniging, die hij/zij wenst te verlaten, uit te komen. art Een vereniging mag een speler die gerechtigd is uit te komen voor een andere vereniging in géén enkele wedstrijd laten spelen of aan haar training laten deelnemen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de vereniging waarvoor de speler/speelster gerechtigd is uit te komen. art Indien de aanvrager niet gerechtigd (niet in bezit van lidmaatschapskaart) is te spelen voor de vereniging, die hij/zij wenst te verlaten, hoeft geen aanvraag tot overschrijving bij de KNDSB worden ingediend om weer gerechtigd deel te nemen bij een nieuwe vereniging. art Na beëindigen van het lidmaatschap bij de vereniging is de gerechtigde speler verplicht een overschrijvingsformulier aan te vragen om lid van een andere vereniging te worden.

9 11. INTERLANDWEDSTRIJDEN art De interlandwedstrijden worden voor een bepaalde sporttak van de KNDSB georganiseerd door de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak. art De TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak is verplicht de verenigingen, waarvan de geselecteerde sporters/sters lid zijn, op de hoogte te stellen van hun vertegenwoordiging in de nationale selectie. (Zie ook artikel 5.7). 12. ALGEMENE BEPALINGEN art Het niet op tijd verstrekken c.q. indienen van opgaven van teams of persoonlijke deelnemers door verenigingen in verband met de organisatie van wedstrijden genoemd onder art. 1.2.a, 1.2.b wordt beboet. art Het is toegestaan aan de winnaar van een wedstrijd, genoemd in artikelen 1.1.a, 1.1.b., 1.2.b, 1.3.b, 1.5 en 1.6 geldprijzen of prijzen in natura aan te bieden. Hierdoor kan een integratiewerking met de horende sport verwezenlijkt worden. Aan de deelnemers van een wedstrijd mag geen loon of loonderving uitbetaald worden. Reis- en verblijfkosten worden niet als loon beschouwd. De leden mogen de gewonnen prijzen of medailles niet voor geld van de hand doen. art Bedankt een lid tijdens deelname aan de lopende competitie voor het lidmaatschap van een vereniging dan kan hij niet voor een andere, bij de KNDSB aangesloten, vereniging uitkomen in dezelfde competitie voordat deze is afgelopen. art Niet-Nederlanders, die in Nederland wonen, mits lid van de KNDSB, kunnen voor alle wedstrijden uitkomen behalve wedstrijden genoemd in art art a Tijdens alle wedstrijden genoemd onder artikelen 1.2.a tot en met 1.5.a en 1.6, onder auspiciën van KNDSB, EDSO, CISS/ICSD of ICSC, is het de deelnemende leden niet toegestaan hun hoortoestellen te dragen. art b Deelname aan de wedstrijden, genoemde in de artikelen 1.2.a, 1.2.b, 1.2.c, 1.3.b, 1.3.c, 1.4, 1.5.a en 1.6, onder auspiciën van KNDSB, EDSO, CISS/ICSD of ICSC, moet men zijn gehoorverlies minimaal 55 db zijn (CISS-regel). art c Deelname aan de wedstrijden, genoemde in het artikel 1.3.a, moet men zijn gehoorverlies minimaal 57 db zijn. art Degene die een overtreding van art begaat, wordt als een nietgerechtigde speler/ster beschouwd, tengevolge waarvan aan hem (individueel) of aan het team waarin hij uitkomt een strafmaatregel wordt opgelegd, conform de regels van de horende sportbond van betreffende sporttak.

10 art In geval van een overtreding van de bovengenoemde artikelen wordt het betrokken individuele lid of de betrokken vereniging, voor wie het team of het individuele lid uitkomt een boete opgelegd. art In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de TCD en/of afdeling van desbetreffende sporttak in de geest van de horende sportbonden voor de desbetreffende sporttak.

11 TARIEFLIJST Wedstrijdreglement 2009 minimum bedrag art. 1.1.a. interne titelwedstrijden vrij art. 1.1.b. interne bekerwedstrijden vrij art. 1.2.a art. 1.2.b art.1.3.b nationale titelwedstrijden -- bondscompetitie EUR 10,= per team -- jeugdbondscompetitie EUR 5,= per team -- pers. kampioenschappen: Senioren (persoonlijk) EUR 5,= per persoon Junioren (persoonlijk) EUR 3,= per persoon Senioren (dubbelspel) EUR 5,= per paar Junioren (dubbelspel) EUR 3,= per paar Senioren (mixspel) EUR 5,= per paar Junioren (mixspel) EUR 3,= per paar nationale bekerwedstrijden -- nationale toernooi - eigen cluborganisatie EUR 10,= per dag -- nationale toernooi - KNDSB organisatie: volleybal/veld-/zaalvoetbal EUR 20,= per team idem jeugd- EUR 10,= per team bowling/lawntennis EUR 20,= per team idem jeugd- EUR 10,= per team tafeltennis/schaken/zwemmen EUR 10,= per team idem jeugd- EUR 5,= per team waterpolo/badminton EUR 10,= per team idem jeugd- EUR 5,= per team persoonlijke snelschaaktoernooi EUR 5,= per persoon idem jeugd en 65+ EUR 2,50 per persoon persoonlijke nationale toernooi KNDSB organisatie: als persoonlijke kampioenschappen internationale bekerwedstrijden -- internationale toernooi in Nederland EUR 20,= per deelnemende land -- internationale toernooi in buitenland EUR 5,= per club art 1.5.a en Open nationale bekerwedstrijden 1.5.b -- open toernooi EUR 10,= per dag

12 art 1.6 open internationale bekerwedstrijden -- open internationale toernooi in Nederland EUR 20,= per club per land -- open internationale toernooi in buitenland EUR 5,= per club art 4.2 administratiekosten EUR 5,= per behandeling art 5.10.b behandeling van een toestemming EUR 25,-- per persoon art 7.1 protest EUR 25,= per behandeling art 10.1 overschrijving EUR 15,= per persoon

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN.

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. Inhoudsopgave ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. ARTIKEL 2 VASTSTELLING CONTRIBUTIE. ARTIKEL 3 INSCHRIJFGELD. ARTIKEL 4 CONTRIBUTIEBETALING. ARTIKEL 5 WIJZE VAN BETALING ARTIKEL 6 BIJZONDERE

Nadere informatie

* * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA. Postgiro: nr. 2665278. Artikel 1 : Speelgerechtigdheid.

* * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA. Postgiro: nr. 2665278. Artikel 1 : Speelgerechtigdheid. TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA DE Postgiro: nr. 2665278 * * * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 Artikel 1 : Speelgerechtigdheid. Alle leden van een bij de t.t.b. De Baronie (verder te noemen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter m.u.v.

Nadere informatie

Dynamic Tennis Bond Nederland

Dynamic Tennis Bond Nederland TOERNOOIREGLEMENT DYNAMICTENNIS BOND NEDERLAND (DTBN) Vastgesteld op de ALV d.d. 24 april 2010 en van kracht m.i.v. 01-01-2012 BEGRIPPEN Artikel 1 toernooi Een samenstel van wedstrijden en/of meerkampen

Nadere informatie

LIJST VAN ADMINISTRATIEVE HEFFINGEN, EN BOETES UIT WEDSTRIJDREGLEMENT

LIJST VAN ADMINISTRATIEVE HEFFINGEN, EN BOETES UIT WEDSTRIJDREGLEMENT LIJST VAN ADMINISTRATIEVE HEFFINGEN, EN BOETES UIT WEDSTRIJDREGLEMENT Aangepaste definitieve lijst van administratieve heffingen en boetes vanuit de AV NBB van 21 juni 2014, met daarin verwerkt de amendementen

Nadere informatie

Overschrijvingen, hoe zit dat?

Overschrijvingen, hoe zit dat? beeld: n de Koning Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Zuid II // november 2010 IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LE Colofon

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES REGLEMENT TRAINERS EN COACHES BEGRIPSBEPALINGEN Bondsbestuur : het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) Vereniging : organisatie-eenheid als bedoeld in artikel 3.2 van de statuten van de NBB

Nadere informatie

REGLEMENT ADMINISTRATIEVE HEFFINGEN

REGLEMENT ADMINISTRATIEVE HEFFINGEN REGLEMENT ADMINISTRATIEVE HEFFINGEN Uitgave November 2011 Administratieve Heffingen en Boetes 2011-2012 pag. 1-7 9. Reglement Boetes en Heffingen Rayon West 9.1 ALGEMEEN 990 Indien betalingstermijn van

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

Financieel Reglement District Rotterdam

Financieel Reglement District Rotterdam Financieel Reglement District Rotterdam Hoofdstuk1 Algemeen Artikel 10l Op dit reglement zijn de bepalingen van de Statuten en alle reglementen van de Vereniging Carambole van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Winterswijkse Watersport Vereniging

Winterswijkse Watersport Vereniging Huishoudelijk reglement Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijke reglement bevat een nadere uitwerking van de bepalingen gesteld in de statuten van WWV en mag geen bepalingen bevatten die met deze statuten

Nadere informatie

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 beeld: n de Koning Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LE Colofon Dit

Nadere informatie

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen)

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Betreft Senioren lid Junioren lid Pupillen lid Donateur Spelend Niet spelend Vrijwilliger Persoonlijke gegevens Man / Vrouw Achternaam: Voorletters:

Nadere informatie

Reglement SuperLeague Nederland Seizoen 2015-2016

Reglement SuperLeague Nederland Seizoen 2015-2016 1. ORGANISATIE a. De verantwoordelijkheid van de organisatie van de SuperLeague Nederland (SLN) berust bij het bestuur van de Nederlandse Darts Bond (NDB). b. Het bestuur stelt voor deze competitie een

Nadere informatie

1 Toepasbaarheid...2 1.1 Toepasbaarheid...2 1.2 Omvang en structuur van de afdelingscompetities...2

1 Toepasbaarheid...2 1.1 Toepasbaarheid...2 1.2 Omvang en structuur van de afdelingscompetities...2 AFDELINGSCOMPETITIEREGLEMENT NTTB AFDELING WEST Inhoudsopgave 1 Toepasbaarheid...2 1.1 Toepasbaarheid...2 1.2 Omvang en structuur van de afdelingscompetities...2 2 Gerechtigdheid tot spelen competitie...2

Nadere informatie

Beker van Belgie Dames 2015-2016

Beker van Belgie Dames 2015-2016 Beker van Belgie Dames 2015-2016 Art. 1: De stichting PROMBAS organiseert een tornooi voor seniores dames onder de benaming Beker van België Dames. Vanaf de eerste speeldag vallen de organisatiekosten

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP Persoonlijke gegevens Roepnaam M/V Man / Vrouw Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Adresgegevens Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactgegevens Contactgegevens

Nadere informatie

Artikel 2. Verenigingstenue. Artikel 3. Toelating tot het lidmaatschap. Artikel 7. Bestuur. Artikel 9. Vereniging. Artikel 10. Verenigingscontributie

Artikel 2. Verenigingstenue. Artikel 3. Toelating tot het lidmaatschap. Artikel 7. Bestuur. Artikel 9. Vereniging. Artikel 10. Verenigingscontributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inhoudsopgave Verenigingsreglement Pagina 2 Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Verenigingstenue Artikel 3. Toelating tot het lidmaatschap Artikel 4. Leden Pagina 3 Artikel 4. Leden

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT AFDELING LIMBURG

COMPETITIEREGLEMENT AFDELING LIMBURG COMPETITIEREGLEMENT (Deel III) AFDELING LIMBURG Werkgroep Competitiezaken Maurice Kemp, (Voorz.), Jan Krewinkel, (Secr.), Frank Moonen, (ACL), Wiel Schers (jeugdlicenties), Rik Wijnands, (Controle NAS)

Nadere informatie

Wijziging Bondscompetitiereglement

Wijziging Bondscompetitiereglement Agendapunt 12b. Wijziging Bondscompetitiereglement Aanleiding om het Bondscompetitiereglement (BCR) te wijzigen is dat bij de herziening van het Basis Regiocompetitiereglement (BRCR) een aantal termen,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Versie 30 juni 2015 Inhoud 1: Algemeen... 2 2: Inschrijving... 3 3: Beëindiging lidmaatschap... 4 4: Contributie... 5 5: Entreegeld... 6 6: Hardheidsclausule...

Nadere informatie

Competitie- toernooi- en trainingsreglement

Competitie- toernooi- en trainingsreglement Competitie- toernooi- en trainingsreglement E.S.U.V. Messed Up 19-04-2009 5 Artikel 1 Trainer Een trainer is een door de technische commissie aangesteld persoon die verantwoordelijk is voor het geven en

Nadere informatie

Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren)

Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren) Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren) 1. Inleiding 1.1 Doelstelling document Doelstelling van dit document is het weergeven van het beleid van de KNSB op het gebied van de uitzending van talentvolle

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement HELLAS-GLANA

Huishoudelijk reglement HELLAS-GLANA Huishoudelijk reglement HELLAS-GLANA Artikel 1. Algemene richtlijnen Sittard-Geleen, 30 maart 2014 Het bestuur van de Sittard-Geleense zwem-, waterpolo-, synchroonzwem en triatlonvereniging HELLAS-GLANA

Nadere informatie

AANMELDING. Wat krijg je als je lid wordt? CONTRIBUTIE

AANMELDING. Wat krijg je als je lid wordt? CONTRIBUTIE AANMELDING Aanmelden doe je bij de ledenadministratie. Het telefoonnummer is te vinden op de website degendten.nl (onder algemene informatie) en op het publicatiebord bij de ingang van zwembad de Blenk

Nadere informatie

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 De Regio Winter Buiten Competitie (RWBC) gaat in november 2014 weer van start en wordt gespeeld in de maanden november, december

Nadere informatie

Basisreglement NFB Ultimate Competities

Basisreglement NFB Ultimate Competities 1. Algemeen Dit Competitie Reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Ultimate van alle divisies en klassen. Het gestelde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Het indienen van twee verzoeken Opzeggen lidmaatschap voor 1 juni Geen plaats meer in eerste elftal of selectie Deadline 31 mei, 24.

Het indienen van twee verzoeken Opzeggen lidmaatschap voor 1 juni Geen plaats meer in eerste elftal of selectie Deadline 31 mei, 24. Het indienen van twee verzoeken Het indienen van twee verzoeken om overschrijving voor 31 mei is niet toegestaan. Buiten het feit dat een vereniging van een speler geen twee overschrijvingsformulieren

Nadere informatie

Informatie over NTTB ledenadministratie

Informatie over NTTB ledenadministratie Postbus 600 2700 MD Zoetermeer tel. 079-3438140 fax 079-3438150 e-mail bondsbureau@nttb.nl www.nttb.nl Postbank 268545 Informatie over NTTB ledenadministratie 2010 Uitgave december 2009 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Naam en domicilie Artikel 1 De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Smash" Zij is gevestigd te Vught. Zij is opgericht 5

Nadere informatie

Transferreglement van de Surinaamse Voetbal Bond (S.V.B.)

Transferreglement van de Surinaamse Voetbal Bond (S.V.B.) SURINAAMSE VOETBAL BOND Transferreglement van de Surinaamse Voetbal Bond (S.V.B.) Artikel 1 Definities In dit reglement wordt aan de na te noemen begrippen de betekenis gehecht die met die begrippen en

Nadere informatie

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015)

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015) Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015) # Probleem/situatie Oplossing Sanctie 1 Team komt niet opdagen, wat dan? Wedstrijd dient in de regel te worden ingehaald binnen 3 speelweken.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Antwerp Dynamics

Huishoudelijk reglement Antwerp Dynamics Huishoudelijk reglement Antwerp Dynamics 1. Algemeen De vereniging draagt als naam Antwerp Dynamics en is aangesloten bij de VBL onder het stamnummer 5016. Antwerp Dynamics gaat de verbintenis aan de statuten

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN EN REGLEMENTEN VAN DE NGC-DBS.

ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN EN REGLEMENTEN VAN DE NGC-DBS. ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN EN REGLEMENTEN VAN DE NGC-DBS. Per 1-1-2015 Subreglement 2 van artikel 25 van het Huishoudelijk reglement NGC-DBS. SUBARTIKEL 1. Tentoonstellingen: Alle door de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

7.3 Aandachtspunten rode kaarten/schorsingen en 7.3. instellen van beroep. De KNHB en tuchtzaken

7.3 Aandachtspunten rode kaarten/schorsingen en 7.3. instellen van beroep. De KNHB en tuchtzaken 7.3 Aandachtspunten rode kaarten/schorsingen en instellen van beroep 7.3 In het voorgaande zijn we ingegaan op de gele kaarten en alles wat daarbij komt kijken. In deze paragraaf benoemen we een aantal

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL R13.023 Invoering Beker van België U21 Betaald Voetbal Het UC legt onderstaande interpretatieve beslissing voor aan de Nationale Studiecommissie: 1. Motivering Teneinde de jonge, beloftevolle spelers van

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

Regels voor strafoplegging

Regels voor strafoplegging Regels voor strafoplegging De Algemene Vergadering van het KNKV heeft op 26 juni 2010 de volgende regels voor de bestraffing van overtredingen van wedstrijdbepalingen en onregelmatigheden, als bedoeld

Nadere informatie

HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR

HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR ARTIKEL 1: Lidmaatschap 1. Het lidmaatschap van BC Schrobbelaar wordt aangegaan voor een volledig basketbalseizoen (van september t/m juni) en wordt telkens voor een aansluitend

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING RECREATIEF ZAALVOETBAL ALMERE.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING RECREATIEF ZAALVOETBAL ALMERE. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING RECREATIEF ZAALVOETBAL ALMERE. Deelnemers Artikel 1 Groepen personen kunnen zich inschrijven als deelnemer van de stichting en de positie van zaalvoetbalteam verkrijgen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Richtlijnen voor het organiseren van toernooien

Uitvoeringsregeling Richtlijnen voor het organiseren van toernooien Uitvoeringsregeling Richtlijnen 1. Algemeen a. Om toestemming te krijgen voor het houden van een door goedgekeurd toernooi is het noodzakelijk deze uitvoeringsregeling stipt op te volgen. b. Een toernooi

Nadere informatie

REGIOCOMPETITIEREGLEMENT BADMINTON NEDERLAND

REGIOCOMPETITIEREGLEMENT BADMINTON NEDERLAND REGIOCOMPETITIEREGLEMENT BADMINTON NEDERLAND INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Hoofdstuk II: Hoofdstuk III: Hoofdstuk IV: Hoofdstuk V: Definities, afkortingen en algemene bepalingen Art. 1: Definities en afkortingen

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

T.Z.V.B. REGLEMENT TILBURGSE ZAALVOETBALBOND

T.Z.V.B. REGLEMENT TILBURGSE ZAALVOETBALBOND T.Z.V.B. REGLEMENT TILBURGSE ZAALVOETBALBOND AUGUSTUS 2006 REGLEMENT KOMPETITIEWEDSTRIJDEN ARTIKEL 01: ALGEMEEN Het bestuur van de T.Z.V.B. is belast met het vaststellen van en het houden van toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT VAN WEDSTRIJDEN WEDSTRIJDSPORT JEUGD 2014

REGLEMENT VAN WEDSTRIJDEN WEDSTRIJDSPORT JEUGD 2014 REGLEMENT VAN WEDSTRIJDEN WEDSTRIJDSPORT JEUGD 2014 Tevens wordt verwezen naar de matrix 1 REGLEMENT VAN WEDSTRIJDEN WEDSTRIJDSPORT JEUGDHONKBAL Ter bevordering van de leesbaarheid is het honkbal jeugdreglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

Apeldoorn Cup 2015-2016

Apeldoorn Cup 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Sponsoren binnen de federatie.... 2 Hoofdsponsor... 2 Overige sponsoren zijn.... 2 2. Reglement " Apeldoorn Cup"... 3 3. Deelnemende verenigingen seizoen 2015/2016 Apeldoorn cup... 6 4.

Nadere informatie

AANGESLOTENENREGLEMENT. Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland

AANGESLOTENENREGLEMENT. Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland AANGESLOTENENREGLEMENT Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 5 5 Betaling Jaarlijkse

Nadere informatie

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan die door de bowlingvereniging

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap 2014 ITF Taekwon-Do

Nederlands Kampioenschap 2014 ITF Taekwon-Do ITF-Nederland organiseert in samenwerking met Taekwon-Do School Amsterdam het: Nederlands Kampioenschap 2014 ITF Taekwon-Do INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION Stinus Blomlaan 17 3953 CB Maarsbergen NL58ING0001018058

Nadere informatie

Convenant "Samen gezellig en sportief voetballen"

Convenant Samen gezellig en sportief voetballen , Convenant "Samen gezellig en sportief voetballen" De besturen van de hieronder vermelde voetbalverenigingen willen graag dat hun spelers met plezier blijven voetballen en verwachten dat zij elkaar met

Nadere informatie

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Artikel 1. Algemeen Dit reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Open

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters)

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters) PERSOONSGEGEVENS AANMELDINGSFORMULIER ACHTERNAAM : M/V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden.

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. NFF District OOST Algemeen regionale afspraken, District Oost Datum: 30 januari 2014 Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. Wedstrijd reglement

Nadere informatie

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 Werkingscel

Nadere informatie

Concept Vraagprogramma (versie 2 oktober 2015) Indoor de Bergen 2015

Concept Vraagprogramma (versie 2 oktober 2015) Indoor de Bergen 2015 Wedstrijdplaats: Indoor de Bergen (779694) Recreatiepark De Bergen Zoetendaal 6 5446 PW Wanroij Wedstrijddatum: 18-22 november 2015 Inschrijvingen: Digitaal inschrijven vanaf 26 oktober 2015 via www.concours.nl

Nadere informatie

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING MIDDEN. Seniorenbulletin. Zeist, juli 2013

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING MIDDEN. Seniorenbulletin. Zeist, juli 2013 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING MIDDEN Seniorenbulletin Zeist, juli 2013 Voorwoord Het indelen van de competitie is ieder seizoen opnieuw een complexe puzzel. Des te meer specifieke wensen daaraan

Nadere informatie

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK MEI 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 mei 2014; inwerkingtredend op 1 juli 2014. Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Opstarten trainingen. De volgende teams starten hun trainingen op vanaf zaterdag 1 augustus: A1, B1, C1, D1 Alle overige teams kunnen hun trainingen

Nadere informatie

Voorwaarden zaalhockey 2015-2016

Voorwaarden zaalhockey 2015-2016 Voorwaarden zaalhockey 2015-2016 Binnenkort start het zaalhockeyseizoen 2015-2016 en zal de Almeerse Hockeyclub met naar onze verwachting ongeveer 72 wedstrijdteams deelnemen. Zaalhockey valt onder de

Nadere informatie

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013. Huishoudelijk reglement SHE Bedrocks Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013. Artikel 1 Algemene bepalingen 1) De vereniging genaamd Soft en Honkbalvereniging Emmen, hierna te

Nadere informatie

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee Aanvraagformulier Online VVE Verzekering Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst. Op de polis zijn de voorwaarden

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2013-2014 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Deze competitie heeft tot doel de

Nadere informatie

Deelnemersreglement Instantloterij

Deelnemersreglement Instantloterij Deelnemersreglement Instantloterij Dit reglement heeft instemming verkregen van de Kansspelautoriteit en is geldig vanaf 15 oktober 2014. is een merk van de lotto. Stichting de Nationale Sporttotalisator

Nadere informatie

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015)

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015) Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015) # Probleem/situatie Oplossing Sanctie 1 Team komt niet opdagen, wat dan? Wedstrijd dient in de regel te worden ingehaald binnen 3 speelweken.

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013

Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Zaterdag 29 juni, series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur 1. 50 m. vrije slag meisjes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Hieronder staan de belangrijkste onderdelen van de procedures met betrekking tot spelerspasjes beschreven,

Hieronder staan de belangrijkste onderdelen van de procedures met betrekking tot spelerspasjes beschreven, SPELERSPASJES Alle spelers vanaf D-pupillen leeftijd en ouder moeten in het bezit zijn van een geldige spelerspas. De spelerspas heeft een credit card formaat en bevat een gescande pasfoto, de verenigingsnaam,

Nadere informatie

Programmaboekje Regio Groningen. Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2012/ 2013

Programmaboekje Regio Groningen. Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2012/ 2013 Programmaboekje Regio Groningen Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2012/ 2013 Versie 14 januari Wijzigingen: Wedstrijden Poule Gro F2, E1 en E2 van 2 februari te Lewenborg zijn verplaatst naar Sporthal Hoogkerk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement HELLAS-GLANA

Huishoudelijk reglement HELLAS-GLANA Huishoudelijk reglement HELLAS-GLANA Artikel 1. Algemene richtlijnen Sittard-Geleen, 30 september 2015 Het bestuur van de Sittard-Geleense zwem-, waterpolo-, synchroonzwem- en triatlonvereniging HELLAS-GLANA

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW VABCO MOL ATLETIEK OPRICHTING BENAMING DOEL EN DUUR HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Art.1 Op 7 januari 1960 werd onze vereniging opgericht en als dusdanig aangesloten bij de

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Wedstrijdreglement NHV d.d. 20-06- 09 1

WEDSTRIJDREGLEMENT. Wedstrijdreglement NHV d.d. 20-06- 09 1 WEDSTRIJDREGLEMENT INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Definities Artikel 2: Soort wedstrijden Artikel 3: Toestemming voor spelen van wedstrijden Artikel 4: Verbod tot het spelen van wedstrijden Artikel 5: Speelseizoen

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016

Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016 Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016 Regelgeving Inleiding In dit document wordt de regelgeving van het Nederlands studentenkampioenschap (NSK) Baan 2016 beschreven. Hierin worden de

Nadere informatie

Algemeen Reglement Ned. Floorball en Unihockey Bond 15 oktober 2012-1 -

Algemeen Reglement Ned. Floorball en Unihockey Bond 15 oktober 2012-1 - Algemeen Reglement Ned. Floorball en Unihockey Bond 15 oktober 2012-1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Nadere informatie

Wedstrijdreglement huisleagues seizoen 2015-2016

Wedstrijdreglement huisleagues seizoen 2015-2016 Wedstrijdreglement huisleagues seizoen 2015-2016 In dit reglement gebruikte afkortingen: WS = Wedstrijdsecretariaat LV = League Voorzitter TC = Teamcaptain BvHL = Bowling vereniging Haarlemmerliede 1.

Nadere informatie

Voorwaarden voor lidmaatschap voor individuele leden van de Obstacle Course Racing Association Benelux ( OCRA Benelux )

Voorwaarden voor lidmaatschap voor individuele leden van de Obstacle Course Racing Association Benelux ( OCRA Benelux ) Voorwaarden voor lidmaatschap voor individuele leden van de Obstacle Course Racing Association Benelux ( OCRA Benelux ) Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die lid wil worden van de OCRA

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

NK ZWEMMEN TILBURG. ONK zwemmen korte baan 2014 De Drieburcht Tilburg 7, 8, 9 november 2014

NK ZWEMMEN TILBURG. ONK zwemmen korte baan 2014 De Drieburcht Tilburg 7, 8, 9 november 2014 ONK zwemmen korte baan 2014 De Drieburcht Tilburg 7, 8, 9 november 2014 In samenwerking met TRB-RES zullen de Nederlandse Kampioenschappen op de korte baan in De Drieburcht in Tilburg worden georganiseerd.

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND HOOFDSTUK I - ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT DAGCOMPETITIE INHOUD art. 9000 Algemeen 9001 Begripsbepalingen 9002 Toe te passen bepalingen 9003 Commissie Breedtesport Carambole 9004 Recht op deelnemen aan

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Beroep 5 Artikel 24 Indienen beroepschrift 5 Artikel 25 Kosten beroep 5 Artikel 26 Schorsende werking 5

Hoofdstuk 5: Beroep 5 Artikel 24 Indienen beroepschrift 5 Artikel 25 Kosten beroep 5 Artikel 26 Schorsende werking 5 Licentiereglement Inhoudsopgave Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 1: Soorten licenties 2 Artikel 1 Licentie A 2 Artikel 2 Licentie B 2 Artikel 3 Licentie C 3 Artikel 4 Licentie S 3 Artikel 5 Licentie R 3 Hoofdstuk

Nadere informatie