Tarievenboek. Bedrijven. Hard werken aan zekerheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarievenboek. Bedrijven. Hard werken aan zekerheid"

Transcriptie

1 Tarievenboek Bedrijven Hard werken aan zekerheid

2 Bedrijven Inhoudsopgave: pagina Het MKB-Pakket... 3 Bedrijfsgebouwen... 3 Glas... 6 Inventaris en goederenvoorraad... 7 Bedrijfsschade Reconstructie/Extra kosten Aansprakelijkheid Milieuschade Rechtsbijstand Doorlopende zakenreis Elektronica Kostbaarheden Geld Transport: - Vervoer Eigen Zaken Transport overig Aanhangwagen Lichtreclame Landmateriaal Landbouwtractoren en -werktuigen Schadeverzekering voor Bestuurders Constructie All Risks Juni 2004 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de dekkingsoverzichten in dit boek. Mocht er verschil van mening ontstaan over de uitleg van de tekst in dit boek, dan prevaleren de daarop betrekking hebbende polisvoorwaarden. 1

3 2

4 MKB Pakket Een ondernemer is vaak 24 uur per dag bezig met zijn bedrijf. Maar ondanks alle aandacht, tijd en energie die men in het bedrijf steekt, is het niet te voorkomen dat een bedrijf aan bepaalde risico s wordt blootgesteld. Het waarborgen van de continuïteit van zijn bedrijf is voor een ondernemer het belangrijkste uitgangspunt. De keuze voor een goede verzekering helpt hierbij bepaalde risico s flink in te perken. Het MKB Pakket biedt uw cliënt de mogelijkheid zijn bedrijfsmiddelen, verlies van inkomsten, aansprakelijkheid en rechtsbijstand te verzekeren. De verzekeringen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd en samen met uw cliënt kunt u een op maat gesneden pakket samenstellen. Het MKB Pakket bestaat uit de volgende drie categorieën: 1. Schade aan bedrijfsmiddelen: voor iedere ondernemer geldt dat zijn materiële zaken beschadigd kunnen raken, gestolen kunnen worden of verloren kunnen gaan; 2. Verlies van bedrijfsinkomsten: de financiële gevolgen na een schade kunnen meer omvatten dan de waarde van de bedrijfsmiddelen. Indien een ondernemer gedwongen wordt zijn bedrijf voor een bepaalde tijd te sluiten, verliest hij inkomsten; 3. Geschillen en Claims bedrijfsactiviteiten kunnen materiële schade en/of lichamelijk letsel aan derden toebrengen. In deze categorieën kunnen de volgende verzekeringen worden gesloten: Schade aan bedrijfsmiddelen: Inventaris-/Goederenvoorraad Aanhangwagen (Zakenpolis) Bedrijfsmotorrijtuigen Elektronica Ongevallen Inzittenden Bedrijfsgebouwen Transport Huurdersbelang Doorlopende Zakenreis Lichtreclame Landmateriaal Glas 3

5 Verlies van bedrijfsinkomsten: Bedrijfsschade Reconstructie/Extra Kosten Geld Geschillen en Claims: Aansprakelijkheid Bedrijven Bedrijfsrechtsbijstand Milieuschade Aandachtspunten Het MKB Pakket biedt uw cliënt een aantal aantrekkelijke voordelen. Vanaf twee verzekeringen profiteert uw cliënt al van deze voordelen. Poliskosten en administratiekosten Poliskosten en administratiekosten Voor verzekeringen gesloten in het MKB Pakket worden geen polisen administratiekosten in rekening gebracht. Alleen bij een wijziging van het motorrijtuig wordt een bedrag van 8,50 (motoren 5, ) aan administratiekosten berekend. Termijnbetaling Uw cliënt kan de premie zonder toeslag per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betalen. Bij maatschappij-incasso kan bij een termijnpremie van 25, of minder uitsluitend via automatische incasso betaald worden. Premies Algemene premieaspecten Voor verzekeringen die binnen het MKB Pakket gesloten worden, gelden de tarieven die ook voor individueel gesloten verzekeringen gehanteerd worden. Worden de verzekeringen los en niet in het MKB Pakket gesloten dan worden polis- en administratiekosten en toeslag bij termijnbetaling berekend. 4

6 Bedrijfsgebouwen Onze maatschappij kent de volgende dekkingsmogelijkheden: Gevarenpolis voor bedrijfsgebouwen (uitgebreid) Dekkingsbeperking tot brand en brand/storm wordt geclauseerd op bovengenoemde polisvoorwaarden Omvang van de dekking Gevarenpolis voor bedrijfsgebouwen Gedekt zijn gebruikelijke schade-oorzaken, zoals: brand, ontploffing, blikseminslag en inductie, storm, water/neerslag, luchtverkeer, olie, rook en roet, diefstal, inbraak, vandalisme, relletjes, plundering en werkstaking. Tevens is gedekt schade door: - aanrijding en aanvaring van het bedrijfsgebouw, alsmede lading, afgevallen van of gevloeid uit voer- of vaartuigen; - omvallen van bomen, kranen, heistellingen, hoogwerkers, windmolens, antenne s en vlaggenmasten, alsmede het vallen van delen daarvan en delen van belendende gebouwen; - waterschade als gevolg van neerslag onvoorzien het bedrijfsgebouw binnengedrongen; - hagel aan daken, dakgoten, balkons en afvoerpijpen, doch met een maximum van 10% van het verzekerde bedrag; - sneeuwdruk, waaronder wordt verstaan beschadiging van het verzekerde bedrijfsgebouw door sneeuwbelasting op daken en tegen muren; - luchtdruk, als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht- of ruimtevaartuigen, alsmede het doorbreken van de geluidsbarrière. Daarnaast is het volgende van belang: - voor storm- en sneeuwdrukschade geldt een eigen risico van 2 van het verzekerde bedrag met een minimum van 450, en een maximum van 1.130, per gebeurtenis; - voor alle evenementen geldt dat ze zijn gedekt ongeacht of ze zijn veroorzaakt door een eigen gebrek of bederf. 5

7 Dekking boven het verzekerde bedrag: zonder maximering: bereddingskosten, salvagekosten en expertisekosten. Met maximering: - tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag: kosten van opruiming, tuinaanleg, noodvoorzieningen en aansprakelijkheid; - de kosten van huurderving worden gedurende ten hoogste 52 achtereenvolgende weken vergoed. Schaderegeling - bij schade biedt de verzekering overdekking van 20% voor het geval het verzekerde bedrag ontoereikend is; - bij gedeeltelijke schade wordt geen beroep gedaan op onderverzekering. Eigen risico Verplicht eigen risico: afhankelijk van de aard van het bedrijf en het verzekerde bedrag geldt er een overall eigen risico, exclusief de eigen risico's van brand, ontploffing en blikseminslag. Aandachtspunten Contractduur De verzekeringen worden gesloten op basis van een 10-jarig contract met stilzwijgende verlenging, tenzij anders is overeengekomen. Premies De premie is op aanvraag en wordt onder meer bepaald aan de hand van: - de bouwaard; - de dakbedekking; - de inrichting en het gebruik; - de ligging; - de belendingen; van het bedrijfsgebouw. 6

8 Secundaire uitbreidingen Indirecte neerslag Tegen premietoeslag kan het risico van indirecte neerslag worden meeverzekerd. Minimum jaarpremie : 57,50. Poliskosten : 13,75. Assurantiebelasting : 7% over premie en kosten. 7

9 Glas Deze verzekering geldt voor de aanwezige glas- en kunststofruiten in ramen en deuren, die dienen tot lichtdoorlating en deel uitmaken van het bedrijfsgebouw of het bij verzekerde in gebruik zijnde deel van dit bedrijfsgebouw. Omvang van de dekking Deze verzekering biedt de volgende dekking: - de maatschappij zal bij breuk of verlies van de verzekerde glas- en kunststofruiten, door onverschillig welke oorzaak, dit zo spoedig mogelijk doen vervangen door een andere ruit van dezelfde grootte en van ten minste dezelfde kwaliteit of, naar keuze, de kostprijs van de ruit vermeerderd met de inzetkosten in geld vergoeden; - in geval van breuk van de verzekerde glas- en kunststofruiten worden ook de kosten van noodvoorziening vergoed tot een maximum van 300, per gebeurtenis. Aandachtspunten Indexering Jaarlijks wordt de premie per de vervaldatum verhoogd of verlaagd met een percentage dat wordt ontleend aan de indexcijfers van de bouwkosten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Contractduur De verzekeringen worden gesloten op basis van een 5-jarig contract met stilzwijgende verlenging, tenzij anders is overeengekomen. Premies De premie is op aanvraag en wordt onder meer bepaald aan de hand van: - het gebruik van het gebouw; - het aantal ruiten boven 0,5m 2 ; - bijzondere glassoorten. Minimum jaarpremie : 36,. Poliskosten : 13,75. Assurantiebelasting : 7% over premie en kosten. 8

10 Inventaris en goederenvoorraad Onze maatschappij kent de volgende dekkingsmogelijkheden: Uitgebreide voorwaarden Dekkingsbeperking tot brand en brand/inbraak wordt geclausuleerd op bovengenoemde polisvoorwaarden Uitbreidingsmogelijkheden Het is mogelijk in bepaalde situaties een specifieke verzekering te sluiten. Zo n verzekering biedt een uitgebreidere dekking dan op een inventaris- en goederenverzekering kan worden geboden. Deze verzekeringen vallen onder een andere branche en komen daarom elders in dit boekje aan de orde. Omvang van de dekking Inventaris- en goederenvoorraadverzekering op Uitgebreide voorwaarden (Zakenpolis) Gedekt zijn gebruikelijke schade-oorzaken, zoals: brand, ontploffing, blikseminslag en inductie, storm, water/neerslag, luchtverkeer, olie, rook en roet, diefstal na braak, gewelddadige beroving/afpersing, vandalisme en relletjes. Tevens is gedekt schade door: - aanrijding en aanvaring van het gebouw, alsmede lading afgevallen van of gevloeid uit voer- en vaartuigen; - glasscherven als gevolg van het breken van ruiten van het gebouw en legplaten in etalages en vitrines; - omvallen van bomen, kranen, heistellingen, hoogwerkers, windmolens, antenne s en vlaggenmasten, alsmede het vallen van delen daarvan en delen van belendende gebouwen; - storing in de levering van elektriciteit, gas of water gedurende ten minste 6 uur; - sneeuwdruk, waaronder wordt verstaan beschadiging van het verzekerde gebouw door sneeuwbelasting op daken en tegen muren; - luchtdruk, als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht- of ruimtevaartuigen, alsmede het doorbreken van de geluidsbarrière; - inwerking van bijtende stoffen. 9

11 Daarnaast is het volgende van belang: - ook wanneer de inventaris en goederenvoorraad zich buiten het gebouw bevinden, geeft de verzekering een passende dekking; - voor alle gebeurtenissen geldt dat zij zijn gedekt ongeacht of ze zijn veroorzaakt door een eigen gebrek of bederf. Dekking boven het verzekerde bedrag: zonder maximering: bereddingskosten, salvagekosten en expertisekosten. Met maximering: - tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag: huurdersbelang, herstelkosten voor rekening van verzekerde als huurder van een gebouw, kosten van herstel van de tuin, opruimingskosten, kosten van vervoer en opslag van geredde verzekerde zaken, eigendommen van directie, firmanten, personeel en derden; - tot ten hoogste 5.000, per gebeurtenis: schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers, veroorzaakt door het uitvallen als gevolg van een defect aan bedoelde apparatuur; - tot ten hoogste 2.500, per gebeurtenis: aansprakelijkheid van de verzekerde voor de aan zaken van anderen toegebrachte schade als gevolg van water; - tot ten hoogste 1.250, per gebeurtenis: geld en geldswaardig papier alsmede acceptatie van vals geld en geldswaardig papier. Schaderegeling Bij schade biedt de verzekering overdekking van 25% met een maximum van , voor het geval de verzekerde som ontoereikend is. 10

12 Aandachtspunten Contractduur De verzekeringen worden gesloten op basis van een 10-jarig contract met stilzwijgende verlenging, tenzij anders is overeengekomen. Premies De premie is op aanvraag en wordt, afhankelijk van de dekking, onder meer bepaald aan de hand van: - de bouwaard; - de dakbedekking; - de inrichting en het gebruik; - de ligging; - de belendingen, van het gebouw. - de inbraakattractiviteit van de zaken; - de getroffen inbraakpreventieve maatregelen; - de regio waarin het gebouw is gelegen. 11

13 Secundaire uitbreidingen Bijverzekering van koelhuisschade Naast het in de polisvoorwaarden vermelde verzekerde bedrag voor koelhuisschade kan dit bedrag op aanvraag worden verhoogd. Indirecte neerslag Tegen premietoeslag kan het risico van indirecte neerslag worden meeverzekerd. Minimum jaarpremie : 57,50. Poliskosten : 13,75. Assurantiebelasting : 7% over premie en kosten. 12

14 Bedrijfsschade De bedrijfsschadeverzekering dekt de vermindering van de brutowinst als gevolg van teruggang van de productie en/of omzet door stilstand of stagnatie van het bedrijf, die rechtstreeks veroorzaakt is door een gedekte gebeurtenis. De bedrijfsschadeverzekering kan alleen in combinatie met de verzekering(en) van de inventaris en goederenvoorraad worden gesloten. Dekkingsmogelijkheden Onze maatschappij kent de volgende dekkingsmogelijkheden: Bedrijfsschadepolis (uitgebreid) Dekkingsbeperking tot brand wordt geclausuleerd op bovengenoemde polisvoorwaarden Omvang van de dekking Bedrijfsschadeverzekering (uitgebreid) De bedrijfsschadeverzekering biedt dekking voor de door verzekerde geleden bedrijfsschade die uitsluitend een gevolg is van: - materiële schade aan het gebouw en daarin aanwezige inventaris en/of goederenvoorraad; - straatafzetting of afsluiting van de toevoerweg te water, als gevolg van schade in een naburig perceel voor de tijd dat daardoor het gebouw niet toegankelijk is; - schade aan een gebouw en/of de inhoud van een naburig bedrijf of winkelcentrum dat publiektrekker voor het verzekerde bedrijf is of van een ander bedrijf dat deel uitmaakt van hetzelfde winkelcentrum als dat waar ook het bedrijf van verzekerde zich bevindt, waardoor het bedrijf of winkelcentrum tijdelijk geheel of gedeeltelijk moet worden gesloten; mits de schade is veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis. Gedekt zijn gebruikelijke schade-oorzaken, zoals: brand, ontploffing, blikseminslag en inductie, storm, water/neerslag, luchtverkeer, olie, rook en roet, diefstal na braak, gewelddadige beroving/afpersing, vandalisme en relletjes. 13

15 Tevens is gedekt schade door: - aanrijding en aanvaring van het gebouw, alsmede lading afgevallen van of gevloeid uit voer- en vaartuigen; - glasscherven als gevolg van het breken van ruiten van het gebouw en legplaten in etalages en vitrines; - omvallen van bomen, kranen, heistellingen, hoogwerkers, windmolens, antenne s en vlaggenmasten, alsmede het vallen van delen daarvan en delen van belendende gebouwen; - storing in de levering van elektriciteit, gas of water gedurende ten minste 6 uur; - sneeuwdruk, waaronder wordt verstaan beschadiging van het verzekerde gebouw door sneeuwbelasting op daken en tegen muren; - luchtdruk, als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht- of ruimtevaartuigen, alsmede het doorbreken van de geluidsbarrière; - inwerking van bijtende stoffen. Daarnaast is het volgende van belang: bij schade biedt de verzekering overdekking van ten hoogste 30%, met een maximum van ,, voor het geval het verzekerde bedrag ontoereikend is. Verzekerde heeft de keuze om in plaats van deze overdekking te kiezen voor een overdekking van 30% met naverrekening. Dekking boven het verzekerde bedrag: zonder maximering: extra kosten en expertisekosten. Met maximering: - tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag met een maximum van , op jaarbasis, de door verzekerde geleden bedrijfsschade als gevolg van een door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade aan in Nederland aanwezige zaken bij toeleveringsbedrijven, waar ten behoeve van verzekerde grondstoffen, halffabrikaten en/of eindproducten worden vervaardigd en/of zaken van verzekerde worden be- of verwerkt; Deze dekking geldt eveneens voor zaken van de verzekerde ter reparatie dan wel revisering aangeboden in reparatie-inrichtingen; - tot ten hoogste , per gebeurtenis de door verzekerde gemaakte kosten voor reconstructie van de in het bedrijf van verzekerde aanwezige administratie, die rechtstreeks veroorzaakt is door een gedekte gebeurtenis; 14

16 - tot ten hoogste 2.500, per gebeurtenis de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers, veroorzaakt door storing als gevolg van een defect aan bedoelde apparatuur. Schaderegeling De schade kan worden vastgesteld op basis van omzet- of productievermindering. Aandachtspunten Contractduur De verzekeringen worden gesloten op basis van een 10-jarig contract met stilzwijgende verlenging, tenzij anders is overeengekomen. Premies De premie is op aanvraag en wordt, afhankelijk van de dekking, onder meer bepaald aan de hand van: - de bouwaard; - de dakbedekking; - de inrichting en het gebruik; - de ligging; - de belendingen, van het gebouw. - de inbraakattractiviteit van de zaken; - de getroffen inbraakpreventieve maatregelen; - de lengte van de gekozen uitkeringstermijn. Secundaire uitbreidingen Indirecte neerslag Tegen premietoeslag kan het risico van indirecte neerslag worden meeverzekerd. Minimum jaarpremie : 50,. Poliskosten : 13,75. Assurantiebelasting : 7% over premie en kosten. 15

17 Reconstructie/Extra kosten De reconstructie-/extra kostenverzekering dekt de kosten voor het reconstrueren van gegevensbestanden, alsmede de extra kosten die gemaakt moeten worden om de normale werkzaamheden te kunnen voortzetten, als gevolg van een gedekte gebeurtenis. Dekkingsmogelijkheden Onze maatschappij kent de volgende dekkingsmogelijkheden: Reconstructie/ Extra Kosten verzekering (uitgebreid) Dekkingsbeperking tot brand wordt geclausuleerd op bovengenoemde polisvoorwaarden Omvang van de dekking Reconstructie-/Extra Kosten verzekering Gedekt zijn gebruikelijke schade-oorzaken, zoals: brand, ontploffing, blikseminslag en inductie, storm, water/neerslag, luchtverkeer, olie, rook en roet, diefstal na braak, gewelddadige beroving/afpersing, vandalisme en relletjes. Tevens is gedekt schade door: - aanrijding en aanvaring van het gebouw, alsmede lading afgevallen van of gevloeid uit voer- en vaartuigen; - glasscherven als gevolg van het breken van ruiten van het gebouw en legplaten in etalages en vitrines; - omvallen van bomen, kranen, heistellingen, hoogwerkers, windmolens, antenne s en vlaggenmasten, alsmede het vallen van delen daarvan en delen van belendende gebouwen; - storing in de levering van elektriciteit, gas of water gedurende ten minste 6 uur; - sneeuwdruk, waaronder wordt verstaan beschadiging van het verzekerde gebouw door sneeuwbelasting op daken en tegen muren; - luchtdruk, als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht- of ruimtevaartuigen, alsmede het doorbreken van de geluidsbarrière; - inwerking van bijtende stoffen. 16

18 Daarnaast is het volgende van belang 1. De verzekering wordt gesloten op basis van premier-risque. 2. Indien bij de administratie van het bedrijf van verzekerde gebruik wordt gemaakt van computers, is verzekerde verplicht minimaal éénmaal per week een back-up te maken van de gegevensbestanden en deze elders - buiten het gebouw - te bewaren. Schaderegeling Vergoeding van reconstructie- en/of extra kosten vindt plaats tot het verzekerde bedrag binnen een uitkeringstermijn van 52 weken vanaf het moment waarop de gebeurtenis waaruit de kosten ontstaan heeft plaatsgevonden. De uitkeringstermijn is ten hoogste 13 weken bij opheffing van het bedrijf of wanneer binnen 13 weken na de gebeurtenis nog geen maatregelen zijn getroffen om tot herstel over te gaan. Aandachtspunten Contractduur De verzekeringen worden gesloten op basis van een 10-jarig contract met stilzwijgende verlenging, tenzij anders is overeengekomen. Premies De premie is op aanvraag en wordt, afhankelijk van de dekking, onder meer bepaald aan de hand van: - de bouwaard; - de dakbedekking; - de inrichting en het gebruik; - de ligging; - de belendingen, van het gebouw. 17

19 Secundaire uitbreidingen Indirecte neerslag Tegen premietoeslag kan het risico van indirecte neerslag worden meeverzekerd. Minimum jaarpremie : 50,. Poliskosten : 13,75. Assurantiebelasting : 7% over premie en kosten. 18

20 Aansprakelijkheid Deze Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen dekt de aansprakelijkheid van verzekerde, ofwel uit de wet of uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting tot het vergoeden van door een derde geleden schade. Onder schade wordt verstaan schade aan personen, schade aan zaken en de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Omvang van de dekking De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen bestaat uit de navolgende rubrieken: Rubriek I : Bedrijfsaansprakelijkheid Onder deze rubriek wordt dekking verleend voor de aansprakelijkheid voor schade aan derden. Rubriek II : Werkgeversaansprakelijkheid Onder deze rubriek wordt dekking verleend voor schade aan personen (ondergeschikten) ten gevolge van ongeval of beroepsziekte. Rubriek III : Milieuaansprakelijkheid Onder deze rubriek wordt dekking verleend voor schade aan derden - anders dan schade aan de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang)- in verband met milieu-aantasting die plotseling en onzeker is. Dekking boven het verzekerde bedrag: na overleg met de maatschappij: bereddingskosten, proceskosten, rechtsbijstandkosten en wettelijke rente. Aandachtspunten Geldigheidsgebied De schade dient te hebben plaatsgevonden binnen Europa. Voor reizen, die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, is het geldigheidsgebied de gehele wereld. Het geldigheidsgebied voor schade, die voortvloeit uit het tijdens deze reizen daadwerkelijk verrichten van activiteiten blijft Europa. 19

21 Verzekerd bedrag Standaard wordt dekking verleend voor , per gebeurtenis, met een maximum van , per jaar. Dit bedrag is per verzekerde rubriek beschikbaar, maar per gebeurtenis zal niet meer worden uitgekeerd dan ,. Bij een verzekerd bedrag ad , met een jaarmaximum van , geldt een toeslag van 20% op het van toepassing zijnde tarief en de eventuele minimum premie. Overige verzekerde bedragen zijn op aanvraag. De aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden door brand, brandblussing en ontploffing is beperkt tot ten hoogste ,, waarbij een eigen risico geldt van 450, per gebeurtenis. Contractduur De verzekeringen worden gesloten op basis van een 10-jarig contract met stilzwijgende verlenging, tenzij anders is overeengekomen. Premies Detailhandel Voor de detailhandel worden de hieronder vermelde premie berekend over de omzet van het bedrijf. Aardappelen 0,29 Aardewerk 0,20 Antiquiteiten 0,32 Babyartikelen 0,29 Bad- en strandkleding 0,26 Bedden 0,27 Bedrijfskleding 0,26 Bloemen en planten 0,26 Boeken en tijdschriften 0,20 Bonneterie 0,26 Brood en banket 0,36 Bruidshuis 0,26 Bijouterieën 0,33 Chocolade en suikerwerken 0,36 Confectie 0,26 Copyshop 0,26 Cosmetica 0,42 Damesconfectie 0,26 Decoratieartikelen 0,33 Delicatessen 0,36 Dieren en benodigdheden 0,78 Doe het zelf 0,53 Dranken 0,33 Drogisterij 0,59 Feestartikelen 0,39 Film- en fotoartikelen 0,33 Foundations 0,26 Fournituren 0,20 Galanterieën 0,20 Gedestilleerd 0,33 Gelegenheidskledingverhuur 0,26 Gereedschappen 0,47 Glaswerk 0,33 Goud en zilver 0,26 Goudsmid 0,26 Handwerkartikelen 0,20 20

22 Hengelsportartikelen 0,26 Herenconfectie 0,26 Hobbyshop 0,56 Hondensalon 0,50 Horlogemaker 0,20 Huishoudelijke artikelen 0,52 Huwelijkskledingverhuur 0,26 IJs 0,36 IJzerwaren 0,47 Juwelier 0,26 Kaarsenboetiek 0,33 Kantoorbenodigdheden 0,26 Kapper (dames en heren) 1,05 Kapsalon (dames en heren) 1,05 Keramische producten 0,20 Kinderkleding 0,26 Kleding 0,26 Klokken 0,26 Koffers en tassen 0,26 % Korsetten 0,26 Kunsthandel 0,26 Kunstnijverheidsartikelen 0,37 Lampen 0,42 Leer en lederwaren 0,43 Limonade 0,33 Lingerie 0,26 Manufacturen 0,20 Meisjeskleding 0,26 Melk 0,33 Meubelen 0,33 Muziekinstrumenten 0,20 Naaimachines 0,20 Opticien 0,33 Overhemden 0,26 Parfumerie 0,59 Piano s 0,20 Regenkleding 0,26 Schilderijen (incl. reparatie) 0,26 Schoenen 0,20 Schoenmaker 0,26 Sigaren en sigaretten 0,26 Slagerij 0,42 Slijterij 0,42 Speelgoed 0,45 Sportartikelen 0,23 Stoffen 0,20 Suikerwerken 0,36 Tapijten (excl. leggen) 0,33 Tijdschriften 0,20 Trouwkledingverhuur 0,26 Uurwerken 0,26 Verf 0,37 Verlichtingsartikelen 0,42 Videotheek 0,33 Vis, schelp- en schaaldieren 0,42 Vlees en vleeswaren 0,42 Wafels 0,42 Werkkleding 0,26 Wijnen 0,36 Zilversmid 0,26 Zuivelproducten 0,33 De minimumpremie voor dit soort bedrijven bedraagt 75, per jaar Minimum eigen risico Met uitzondering van de hieronder vermelde groepen, geldt er een minimum eigen risico van 100, per gebeurtenis. Voor de volgende groepen gelden de daarbij vermelde eigen risico s: ZPP-ers (Zelfstandigen zonder personeel) 250, Detailhandel met bezorging 500, 21

23 Overige bedrijven De premie voor de overige bedrijven wordt berekend over het jaarloon en/of de omzet van het bedrijf. Bij de vaststelling van de totale loonsom dient te worden uitgegaan van het ongemaximeerde brutoloon Sociale Verzekeringswetgeving, te verhogen met een bedrag van , voor iedere firmant, eigenaar en dergelijke. De premie hiervoor is op aanvraag. Agrarische bedrijven Hiervoor verwijzen wij u naar het tarievenboek Agrarische Bedrijven. Beroepsaansprakelijkheid Voor een aantal beroepen, zoals advocaten, administratie- en assurantiekantoren is het mogelijk dit risico te verzekeren. De premie hiervoor is op aanvraag. Poliskosten : 3,75. Assurantiebelasting : 7% over premie en kosten. 22

24 Milieuschade Op de aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen en de brandverzekering is het risico voor milieuverontreiniging grotendeels uitgesloten. Voor dit risico biedt de Milieuschadeverzekering een oplossing. Omvang van de dekking Er bestaan binnen de milieuschadeverzekering een drietal dekkingsmogelijkheden: - Milieuschadeverzekering Rubriekenpolis Deze verzekering biedt dekking voor de kosten van sanering van grond, grondwater en oppervlaktewater bij verontreiniging van de eigen locatie, maar ook voor de belendende terreinen. Saneringskosten en gevolgschade veroorzaakt bij derden, zijn op de MSV niet gedekt op basis van aansprakelijkheid, maar in de vorm van een directe verzekering, hetgeen betekent, dat een gedupeerde rechtstreeks een beroep kan doen op de verzekering van de veroorzaker. - Milieuschadeverzekering Bij Derden Polis Deze verzekering biedt dekking voor de kosten van sanering van grond, grondwater en oppervlaktewater bij verontreiniging op de locatie van een ander dan de verzekeringsnemer waarop door of onder zijn verantwoordelijkheid het werk wordt uitgevoerd. - Milieuschadeverzekering Simple Risk Deze verzekering geldt voor benoemde bedrijven met maximaal l/kg gevaarlijke stoffen, waarvan de dekking overeenkomt met de Topdekking van de Rubriekenpolis. Dekkingsmogelijkheden De Milieuschadeverzekering Rubriekenpolis kent de navolgende dekkingsrubrieken: Rubriek I : Basisdekking gedekt zijn de navolgende gevaren: - brand; - ontploffing; - blikseminslag. 23

25 Rubriek II : Uitgebreide Gevarendekking de basisdekking aangevuld met: - storm; - vorst; - luchtverkeer; - aanrijding en aanvaring; - diefstal na braak en vandalisme; - relletjes en opstootjes; - overspanning/inductie; - omvallen van bomen, heistellingen en kranen; - breken, scheuren of barsten van bovengrondse tanks, silo s en drums en daarop aangesloten bovengrondse leidingen, mits het gevolg van enig van buiten komend onheil; - laden en/of lossen van stoffen die zich bevinden in gesloten emballage; - het vullen van vast opgestelde bovengrondse tanks. Rubriek III : Topdekking gedekt zijn de navolgende gevaren: - alle van buiten komende onheilen; - enig eigen gebrek van opstallen en roerende zaken, veroorzaakt door fouten in ontwerp, constructie, uitvoering of materiaal keuze. Aandachtspunten Meeverzekerde kosten De Milieuschadeverzekering Rubriekenpolis dekt bovendien naast de saneringskosten (binnen de grenzen van het verzekerde bedrag) de kosten van: - onderzoeks-/expertisekosten; - bereddingskosten; - kosten van preventieve sanering; - kosten in verband met het opruimen en afvoeren van asbest en daarmee verontreinigde materialen; - kosten van herstel of vervanging van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die als gevolg van de verontreiniging beschadigd zijn geraakt. 24

26 Voor de eigen locatie zijn tevens gedekt de kosten van: - herstelkosten van bestrating en beplanting die als gevolg van de sanering zijn beschadigd; - noodzakelijke kosten die gemaakt zijn om de sanering te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld het aanbrengen van hulpconstructies; - schade die het gevolg is van de sanering (hieronder worden de kosten van afbraak en herbouw begrepen). De Milieuschadeverzekering Bij Derden Polis dekt bovendien naast de saneringskosten (binnen de grenzen van het verzekerde bedrag) de kosten van: - onderzoeks-/expertisekosten; - bereddingskosten; Voor zover niet onder een andere verzekering gedekt, wordt tevens dekking verleend voor: - kosten van preventieve opruiming; - kosten in verband met het opruimen en afvoeren van asbest en daarmee verontreinigde materialen. Overloop De Milieuschadeverzekering Rubriekenpolis kent de navolgende regeling: indien het verzekerde bedrag voor de verzekerde locatie niet toereikend is en het voor derden beschikbare verzekerde bedrag nog niet (geheel) is aangewend, dan komt (het restant van) dat verzekerde bedrag ten goede aan het verzekerde bedrag voor de verzekerde locatie. De Milieuschadeverzekering Bij Derden Polis kent de navolgende regeling: indien het verzekerde bedrag voor de werklocatie niet toereikend is en het voor derden beschikbare verzekerde bedrag nog niet (geheel) is aangewend, dan komt (het restant van) dat verzekerde bedrag ten goede aan het verzekerde bedrag voor de werklocatie. Als geconstateerd wordt dat een derde aanspraak op vergoeding onder de polis zou kunnen maken, dan treedt deze overloop alleen in werking indien verzekeringsnemer een schriftelijke verklaring heeft overlegd. 25

27 Contractduur De verzekeringen worden gesloten op basis van een 1-jarig contract met stilzwijgende verlenging, tenzij anders is overeengekomen. Premies De premie wordt op aanvraag verstrekt. Voor agrarische ondernemers verwijzen wij u naar het tarievenboek Agrarische Bedrijven. Poliskosten : 3,75. Assurantiebelasting : 7% over premie en kosten. 26

28 Rechtsbijstand Op deze verzekering zijn verzekerd de verzekeringsnemer in zijn hoedanigheid als door de maatschappij geaccepteerd, alsmede zijn werknemers en bestuurders. Dekkingsmogelijkheden Voor ondernemers bestaan de navolgende dekkingsmogelijkheden: Categorie 1 = Rechtsbijstandverzekering voor Ondernemers Compact. Categorie 2 = Rechtsbijstandverzekering voor Ondernemers Ideaal. Categorie 3 = Rechtsbijstandverzekering voor Ondernemers Optimaal. Categorie 4 = Rechtsbijstandverzekering voor Ondernemers Optimaal (met toeslag). Voor het merendeel van de winkels en voor assurantiepersonen bestaat er het bijzondere tarief detailhandel tegen een afwijkende premiestelling. In de basisdekking (Ondernemers Optimaal) is standaard een particuliere dekking opgenomen, alsmede een dekking voor bedrijfsmotorrijtuigen. In de beroepenlijst zijn deze bedrijven opgenomen onder categorie W. Omvang van de dekking Rechtsbijstand voor Ondernemers Compact Deze verzekering geeft aanspraak op rechtsbijstand als verzekerde betrokken is geraakt in een geschil bij de uitoefening van zijn ondernemers activiteiten in zijn verzekerde hoedanigheid, voor zover het geschil betrekking heeft op een in geld waardeerbaar belang. De verzekerde activiteiten zijn: a - het verwerven van nog niet ter verzekering aangeboden onroerende zaken, bestemd voor eigen gebruik, met uitzondering van aannemingsovereenkomsten met een aanneemsom van meer dan , ; - het voorhanden hebben, onderhouden en verkopen van onroerende zaken, uitsluitend bestemd voor eigen gebruik; b. het verwerven, vervangen, voorhanden hebben en onderhouden van alle roerende zaken benodigd voor het eigen bedrijf; c. het aantrekken van diensten van anderen; d. het optreden als werkgever. 27

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

Bedrijfsgebouwenverzekering

Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Als eigenaar van een bedrijfsgebouw loop je risico s op schade die vaak grote financiële gevolgen hebben. Daarom hebben wij een verzekering die deze

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering

Doorlopende reisverzekering Doorlopende reisverzekering Voor iedereen die er meerdere keren per jaar op uit trekt, is de Doorlopende Vakantiereisverzekering van de Europeesche een ideale oplossing. Vakantieplezier verzekerd, het

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Hoofdstuk 7: Milieu Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer;

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering. Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier

Doorlopende Reisverzekering. Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier Doorlopende Reisverzekering Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier ICS Doorlopende Reisverzekering: Uw vakantieplezier begint hier Als u steeds opnieuw een reisverzekering

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

MKB Pakket. Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf

MKB Pakket. Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf MKB Pakket Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf Deze informatie brochure bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering Wanneer je bedrijf stil komt te liggen door schade, heb je even geen inkomsten meer. Je vaste lasten lopen echter gewoon door. Deze verzekering dekt

Nadere informatie

ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel

ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel Schade & Inkomen www.nn.nl ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel De ZekerheidsCombinatie Detailhandel omvat een aantal schade verzekeringen, afgestemd op de in de

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

thuis- en Reispakket

thuis- en Reispakket verzekering thuis en Reispakket Voor huiseigenaren en huurders Pakketkorting tot 10% Flexibel samen te stellen pakket Kies de dekking die bij u past: Brons, Zilver of Goud Doorlopende Reis en Annuleringsverzekering

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering

Doorlopende Reisverzekering Doorlopende Reisverzekering Doorlopende Reisverzekering Zorgeloos op reis vanaf slechts 5 cent per dag. Sluit u ook elk jaar opnieuw een reisverzekering af? Dat kost u tijd en is bovendien onnodig duur.

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Belangrijkste verschillen

Belangrijkste verschillen Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Belangrijkste verschillen tussen de - en dekking van het Woon- & VrijeTijdpakket Het Woon- & VrijeTijdpakket is uitgebreid. Met het toevoegen van een basisdekking voldoet

Nadere informatie

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering BES1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie

Vergelijking dekking rubriek Wonen

Vergelijking dekking rubriek Wonen Dekkingsgebied Inboedel In huis in Nederland, Buitenshuis is gedekt: - in gemeenschappelijke ruimtes (tegen alle gebeurtenissen, alleen diefstal na braak) - op het terrein (tegen alle gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Addendum verbeteringen en uitbreidingen van de voorwaarden Woonpakket en voorwaarden Vakantieverzekering PCP v1.0

Addendum verbeteringen en uitbreidingen van de voorwaarden Woonpakket en voorwaarden Vakantieverzekering PCP v1.0 Addendum verbeteringen en uitbreidingen van de voorwaarden Woonpakket en voorwaarden Vakantieverzekering PCP v1.0 Woonpakket Voorwaarden Polismantel WP 0804/januari 2011 Algemene voorwaarden ALG 4 Einde

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht DLR 0813 / 08-2013 Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering U heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten bij de SOM. De verzekering is tot stand

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische kosten 5 Rubriek V

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD06 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

thuis- en Reispakket

thuis- en Reispakket verzekering thuis en Reispakket Voor huiseigenaren en huurders Pakket en looptijdkorting tot meer dan 15% Flexibel samen te stellen pakket Kies de dekking die bij u past: Brons, Zilver of Goud Doorlopende

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD10 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster Vraag Malus Bonus Algemeen Is de verzekering tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen? 0,8 1,2 Wat is de opzegtermijn in maanden

Nadere informatie

Tarieven voor schadeverzekeringen voor particulieren in het buitenland

Tarieven voor schadeverzekeringen voor particulieren in het buitenland De Tarieven voor schadeverzekeringen voor particulieren in het buitenland NnL 2 Schadeverzekeringen buitenland De premies voor de verzekeringen binnen de Europese Unie worden verhoogd met de (para)fiscale

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering De zorgverzekeraar voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering

Nadere informatie

Het Verzekeringspakket

Het Verzekeringspakket Het Verzekeringspakket Algemeen 2 Woonhuis, Inboedel- en combi verzekering 3 Aansprakelijkheid voor particulieren (A) 4 Gezinsongevallen 5 Rechtsbijstand 5 Caravan 6 Reis 6 Motorrijtuig/In- en opzittenden

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza reisverzekering

dekkingsoverzicht iza reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAR06 2 Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Uitgebreide Bedrijfsschadeverzekering. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Uitgebreide Bedrijfsschadeverzekering. Aanvullende begripsomschrijvingen Uitgebreide Bedrijfsschadeverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Dekking Artikel 4 Omvang

Nadere informatie

REAAL Bedrijven Totaalplan. Productinformatie Bezit

REAAL Bedrijven Totaalplan. Productinformatie Bezit REAAL Bedrijven Totaalplan Productinformatie Bezit 2 De bedrijfsmatige verzekeringen van REAAL REAAL Bedrijven Totaalplan 3 Uw klant wordt dagelijks geconfronteerd met risico s. Het ene risico is meer

Nadere informatie

Wat is een VvE Pakket?

Wat is een VvE Pakket? VvE PAKKET 2 Wat is een VvE Pakket? Een VvE Pakket voor Verenigingen van Eigenaren is een pakket waarin de meest essentiële verzekeringen voor Verenigingen van Eigenaren zijn opgenomen. Het VvE pakket

Nadere informatie

Agrarische bedrijfsgebouwenen roerende zakenverzekering

Agrarische bedrijfsgebouwenen roerende zakenverzekering Agrarische bedrijfsgebouwenen roerende zakenverzekering Agrarische bedrijfsgebouwenen roerende zakenverzekering De Agrarische bedrijfsgebouwen- en roerende zakenverzekering bestaat feitelijk uit twee verzekeringen,

Nadere informatie

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking.

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking. Verschillen Inboedel Verschillen Oud Nieuw Dekkingen Basis en Allrisk Dekkingsgebied Dekkingen De dekkingsgebieden zijn: - In het woonhuis - In ander woonhuis of gebouw - Buiten het woonhuis tot 10.000

Nadere informatie

thuis- en Reispakket

thuis- en Reispakket verzekering thuis en Reispakket Voor huiseigenaren en huurders Pakket en looptijdkorting tot meer dan 15% Flexibel samen te stellen pakket Kies de dekking die bij u past: Brons, Zilver of Goud Doorlopende

Nadere informatie

D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1

D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1 D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Duur en wijze van uitkering

Nadere informatie

OFFERTE (MANTEL) REIS- EN ONGEVALLENVERZEKERING

OFFERTE (MANTEL) REIS- EN ONGEVALLENVERZEKERING OFFERTE (MANTEL) REIS- EN ONGEVALLENVERZEKERING Offerte Verzekeringnemer Ingangsdatum Geldigheidduur offerte Leden NVKL (Nader) 3 maanden na afgifte Einddatum 1 januari 2012 Contractsduur Premievervaldag

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: AW2014 In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB Paragraaf 0 Algemeen deel Milieu Omvang van de verzekering Begrenzing naar verzekerd bedrag Per emissie of per reeks van emissies die met elkaar samenhangen of uit elkaar voortvloeien, vergoeden wij niet

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Het gemak van de complete Combipolis

Het gemak van de complete Combipolis Het gemak van de complete Combipolis Alles over de pluspunten van de Combipolis! Verzeker wat noodzakelijk is, combineer verzekeringen en profiteer zo van de unieke kortingsregeling: hoe meer verzekeringen,

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar en af te sluiten OOPakketkorting al vanaf

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

WATERSPORTVAKANTIE WATERSPORTVAKANTIE

WATERSPORTVAKANTIE WATERSPORTVAKANTIE REIS OP ZEKER REIS OP ZEKER met onze verzekering voor vaarvakanties/-reizen VAARVAKANTIE / VAARREIS Met de boeking die u heeft gedaan gaat u straks genieten van een heerlijke vaarvakantie of vaarreis.

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Milieuschadeverzekering

Milieuschadeverzekering Milieuschadeverzekering Milieuschadeverzekering De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten, als er onverwacht schadelijke stoffen in de bodem en/of het oppervlaktewater terecht zijn gekomen.

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

Onze schade «verzekerin. uw advies» gen en

Onze schade «verzekerin. uw advies» gen en ß Zakelijke schadeverzekeringen op een rij ß Kenmerken per product ß Belangrijkste voordelen ß Overzicht dekkingsvarianten ß Specialistische pakketten Onze schade «verzekerin gen en uw advies» Bedrijfsperspectief

Nadere informatie

Wat is een VvE Pakket?

Wat is een VvE Pakket? VVE PAKKET VvE Pakket informatie Wat is een VvE Pakket? Een VvE Pakket voor Verenigingen van Eigenaren is een pakket waarin de meest essentiële verzekeringen voor Verenigingen van Eigenaren zijn opgenomen.

Nadere informatie

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering - Premiebetaling voor max. 3 personen - Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd - Hulpverlening door ANWB-alarmcentrale - Uitstekende basisdekking incl. medische

Nadere informatie

Landmateriaalverzekering

Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking,

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Wat verzekert de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven? Wij verzekeren de aansprakelijkheid van jou en je medewerkers voor het beschadigen van goederen

Nadere informatie

Wintersportvakanties in Europa en wintersportactiviteit buiten Europa excl. reis en verblijf. kostprijs. kostprijs. kostprijs 1.

Wintersportvakanties in Europa en wintersportactiviteit buiten Europa excl. reis en verblijf. kostprijs. kostprijs. kostprijs 1. Europa Winter Basisdekking Dekkingsgebied Wintersportvakanties in Europa en wintersportactiviteit buiten Europa excl. reis en verblijf Maximale reisduur (aantal aaneengesloten dagen per reis) 60 dagen

Nadere informatie

Bijlage nr. 4 behorende bij en deeluitmakende van de Poolovereenkomst

Bijlage nr. 4 behorende bij en deeluitmakende van de Poolovereenkomst Bijlage nr. 4 behorende bij en deeluitmakende van de Poolovereenkomst --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De voordelige verzekering voor uw bestelauto s. Kies uw verzekering WA: verplichte basisverzekering die schade aan derden vergoedt WA + Beperkt Casco: extra vergoeding bij diefstal

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen

Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Dekking Artikel 3 Omvang

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

Inventaris- en goederenverzekering

Inventaris- en goederenverzekering Inventaris- en goederenverzekering Inventaris- en goederenverzekering? Deze verzekering dekt schade door onder andere brand, ontploffing, blikseminslag en diefstal aan je goederen en inventaris. Wij verzekeren

Nadere informatie

Landmateriaalverzekering

Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking,

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB Paragraaf 0 Algemeen deel Bedrijfsstagnatie Verzekerde U als verzekeringnemer; de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd. Bij milieu Als u naast deze bedrijfsschadeverzekering ook een milieuschadeverzekering

Nadere informatie

Het Zicht ondernemerspakket. Precies de zekerheid die u wenst

Het Zicht ondernemerspakket. Precies de zekerheid die u wenst Het Zicht ondernemerspakket Precies de zekerheid die u wenst In één keer verzekerd tegen nagenoeg alle risico s 2 Uw risico s in kaart gebracht Ondernemen betekent risico s lopen. Het is de kunst van de

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB Paragraaf 0 Algemeen deel Bedrijfsstagnatie Verzekerde U als verzekeringnemer; de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd. Bij milieu Als u naast deze bedrijfsschadeverzekering ook een milieuschadeverzekering

Nadere informatie

Milieuschadeverzekering

Milieuschadeverzekering Milieuschadeverzekering Milieuschadeverzekering De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten, als er onverwacht schadelijke stoffen in de bodem en/of het oppervlaktewater terecht zijn gekomen.

Nadere informatie

Zakenreis. Premie- en dekkingsoverzicht. Informatie voor de klant

Zakenreis. Premie- en dekkingsoverzicht. Informatie voor de klant Zakenreis Informatie voor de klant Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB Paragraaf 0 Algemeen deel Bedrijfsstagnatie Verzekerde U als verzekeringnemer; de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd. Bij milieu Als u naast deze bedrijfsschadeverzekering ook een milieuschadeverzekering

Nadere informatie

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK Alles onder 1 DAK pakket Dat is DAK Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket Het Alles onder 1 DAK pakket is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uw particuliere klant waarin alle dekkingen

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Tarieven. Woon- en Recreatiepakket en Totaalplan

Tarieven. Woon- en Recreatiepakket en Totaalplan Tarieven Woon- en Recreatiepakket en Totaalplan Juli 2009 Tarieven Dit boekje bevat tarieven voor het Woon-en Recreatiepakket en het Totaalplan. Voor meer productinformatie verwijzen wij u naar de brochures

Nadere informatie

GEWOON GOED GEZINSPAKKET. Woonhuis. Inboedel. Kostbaarheden. Aansprakelijkheid. Gezinsongevallen. Rechtsbijstand. Reis en annulering

GEWOON GOED GEZINSPAKKET. Woonhuis. Inboedel. Kostbaarheden. Aansprakelijkheid. Gezinsongevallen. Rechtsbijstand. Reis en annulering GEWOON GOED GEZINSPAKKET Woonhuis Inboedel Kostbaarheden Aansprakelijkheid Gezinsongevallen Rechtsbijstand Reis en annulering WIJ BESPAREN BIJ ZLM FLINK OP ONZE VERZEKERINGSPREMIE! In het ZLM Gezinspakket

Nadere informatie

Woonpakket Plus Opstalverzekering

Woonpakket Plus Opstalverzekering Opstalverzekering Unigarant een goede keus. Voordelen opstalverzekering U bent all risk verzekerd Garantie tegen onderverzekering Standaard geen eigen risico Glas standaard verzekerd Opstalverzekering

Nadere informatie

De kosten die u maakt om in contact te komen met alarmcentrale SOS International of andere hulpverleners worden vergoed.

De kosten die u maakt om in contact te komen met alarmcentrale SOS International of andere hulpverleners worden vergoed. REISVERZEKERING De Ideale Reisverzekering van de Europeesche. Gedekt zijn financiële risico's, maar het allerbelangrijkste is dat u wereldwijd verzekerd bent van snelle en professionele hulp door alarmcentrale

Nadere informatie

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inboedelverzekering... 1 2. Doorlopende (zaken)reisverzekering... 2 3. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren... 3 4. (Gezins)-Ongevallenverzekering...

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Wat verzekert de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven? Wij verzekeren de aansprakelijkheid van jou en je medewerkers voor het beschadigen van goederen

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie www.reaal.nl Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Uitgebreide indexverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Uitgebreide indexverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Uitgebreide indexverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

Mechanisatie Polis. in samenwerking met

Mechanisatie Polis. in samenwerking met Mechanisatie Polis in samenwerking met Mechanisatie Polis Voor u ligt de vernieuwde brochure over de COM Mechanisatie Polis. Deze exclusieve polis voor COM leden bestaat inmiddels al weer enige jaren en

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Inventaris-/goederenverzekering (IGV 2.1)

A. Bijzondere voorwaarden Inventaris-/goederenverzekering (IGV 2.1) A. Bijzondere voorwaarden Inventaris-/goederenverzekering (IGV 2.1) Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking binnen Nederland 4. Dekking boven het verzekerd

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Artikel 3 Indexering Dekking Artikel 4 Wijziging premie

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie

Onbezorgd op vakantie Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie Het hele jaar verzekerd Wanneer u van plan bent om meer dan één keer per jaar op vakantie te gaan, dan is het wel zo makkelijk als u maar één keer een verzekering

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online BedrijfsImpulz online Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de bouw BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de bouw U bent ondernemer en zet u dagelijks in om uw opdrachtgevers

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online BedrijfsImpulz online Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de detailhandel BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de detailhandel Als ondernemer in de detailhandel

Nadere informatie

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN Onderlinge Verzekerings Maatschappij Geesteren Gelselaar u.a. OVERZICHT SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRAADEN

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek E. Bijzondere voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek E, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013

Nadere informatie

Milieuschadeverzekering Agrarisch L 03.2.26 E. Inhoud

Milieuschadeverzekering Agrarisch L 03.2.26 E. Inhoud Voorwaarden Milieuschadeverzekering Agrarisch Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model L 03.2.26 E Inhoud ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN wat IS VERZEKERD

Nadere informatie

Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket

Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket Het Alles onder 1 DAK pakket is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uw particuliere klant waarin alle dekkingen prima op elkaar zijn afgestemd. Per

Nadere informatie

Reisverzekering Dekkingsoverzicht

Reisverzekering Dekkingsoverzicht Informatie voor de klant risicomanagers Wat is verzekerd? Vaste onderdelen De vaste onderdelen van de bestaan uit Bagage, Buitengewone kosten, Ongevallen, Geneeskundige kosten, Automobilistenhulp en Rechtsbijstand.

Nadere informatie

Alleen als u die heeft meeverzekerd

Alleen als u die heeft meeverzekerd Kortlopende Reisverzekering De reisverzekering kent 3 varianten: Basis, Comfort en Optimaal In het overzicht met dekkingen ziet u het verschil in de verzekerde bedragen tussen de drie reisverzekeringen.

Nadere informatie

VERZEKERINGSPAKKET VOOR SCHOONHEIDSINSTITUTEN. Verzekering voor inventaris en goederen. In samenwerking met:

VERZEKERINGSPAKKET VOOR SCHOONHEIDSINSTITUTEN. Verzekering voor inventaris en goederen. In samenwerking met: VERZEKERINGSPAKKET VOOR SCHOONHEIDSINSTITUTEN Verzekering voor inventaris en goederen In samenwerking met: Brandverzekering voor inventaris en goederen De uitgebreide Brandverzekering voor ANBOS leden

Nadere informatie

Kortlopende Reisen Annuleringsverzekering

Kortlopende Reisen Annuleringsverzekering Kortlopende Reisen - Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd - Hulpverlening door ANWB Alarmcentrale - Scherpe premies en vriendelijke voorwaarden Kortlopende Reis- en Met de kortlopende reis- en annuleringsverzekering

Nadere informatie