Tarievenboek. Bedrijven. Hard werken aan zekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarievenboek. Bedrijven. Hard werken aan zekerheid"

Transcriptie

1 Tarievenboek Bedrijven Hard werken aan zekerheid

2 Bedrijven Inhoudsopgave: pagina Het MKB-Pakket... 3 Bedrijfsgebouwen... 3 Glas... 6 Inventaris en goederenvoorraad... 7 Bedrijfsschade Reconstructie/Extra kosten Aansprakelijkheid Milieuschade Rechtsbijstand Doorlopende zakenreis Elektronica Kostbaarheden Geld Transport: - Vervoer Eigen Zaken Transport overig Aanhangwagen Lichtreclame Landmateriaal Landbouwtractoren en -werktuigen Schadeverzekering voor Bestuurders Constructie All Risks Juni 2004 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de dekkingsoverzichten in dit boek. Mocht er verschil van mening ontstaan over de uitleg van de tekst in dit boek, dan prevaleren de daarop betrekking hebbende polisvoorwaarden. 1

3 2

4 MKB Pakket Een ondernemer is vaak 24 uur per dag bezig met zijn bedrijf. Maar ondanks alle aandacht, tijd en energie die men in het bedrijf steekt, is het niet te voorkomen dat een bedrijf aan bepaalde risico s wordt blootgesteld. Het waarborgen van de continuïteit van zijn bedrijf is voor een ondernemer het belangrijkste uitgangspunt. De keuze voor een goede verzekering helpt hierbij bepaalde risico s flink in te perken. Het MKB Pakket biedt uw cliënt de mogelijkheid zijn bedrijfsmiddelen, verlies van inkomsten, aansprakelijkheid en rechtsbijstand te verzekeren. De verzekeringen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd en samen met uw cliënt kunt u een op maat gesneden pakket samenstellen. Het MKB Pakket bestaat uit de volgende drie categorieën: 1. Schade aan bedrijfsmiddelen: voor iedere ondernemer geldt dat zijn materiële zaken beschadigd kunnen raken, gestolen kunnen worden of verloren kunnen gaan; 2. Verlies van bedrijfsinkomsten: de financiële gevolgen na een schade kunnen meer omvatten dan de waarde van de bedrijfsmiddelen. Indien een ondernemer gedwongen wordt zijn bedrijf voor een bepaalde tijd te sluiten, verliest hij inkomsten; 3. Geschillen en Claims bedrijfsactiviteiten kunnen materiële schade en/of lichamelijk letsel aan derden toebrengen. In deze categorieën kunnen de volgende verzekeringen worden gesloten: Schade aan bedrijfsmiddelen: Inventaris-/Goederenvoorraad Aanhangwagen (Zakenpolis) Bedrijfsmotorrijtuigen Elektronica Ongevallen Inzittenden Bedrijfsgebouwen Transport Huurdersbelang Doorlopende Zakenreis Lichtreclame Landmateriaal Glas 3

5 Verlies van bedrijfsinkomsten: Bedrijfsschade Reconstructie/Extra Kosten Geld Geschillen en Claims: Aansprakelijkheid Bedrijven Bedrijfsrechtsbijstand Milieuschade Aandachtspunten Het MKB Pakket biedt uw cliënt een aantal aantrekkelijke voordelen. Vanaf twee verzekeringen profiteert uw cliënt al van deze voordelen. Poliskosten en administratiekosten Poliskosten en administratiekosten Voor verzekeringen gesloten in het MKB Pakket worden geen polisen administratiekosten in rekening gebracht. Alleen bij een wijziging van het motorrijtuig wordt een bedrag van 8,50 (motoren 5, ) aan administratiekosten berekend. Termijnbetaling Uw cliënt kan de premie zonder toeslag per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betalen. Bij maatschappij-incasso kan bij een termijnpremie van 25, of minder uitsluitend via automatische incasso betaald worden. Premies Algemene premieaspecten Voor verzekeringen die binnen het MKB Pakket gesloten worden, gelden de tarieven die ook voor individueel gesloten verzekeringen gehanteerd worden. Worden de verzekeringen los en niet in het MKB Pakket gesloten dan worden polis- en administratiekosten en toeslag bij termijnbetaling berekend. 4

6 Bedrijfsgebouwen Onze maatschappij kent de volgende dekkingsmogelijkheden: Gevarenpolis voor bedrijfsgebouwen (uitgebreid) Dekkingsbeperking tot brand en brand/storm wordt geclauseerd op bovengenoemde polisvoorwaarden Omvang van de dekking Gevarenpolis voor bedrijfsgebouwen Gedekt zijn gebruikelijke schade-oorzaken, zoals: brand, ontploffing, blikseminslag en inductie, storm, water/neerslag, luchtverkeer, olie, rook en roet, diefstal, inbraak, vandalisme, relletjes, plundering en werkstaking. Tevens is gedekt schade door: - aanrijding en aanvaring van het bedrijfsgebouw, alsmede lading, afgevallen van of gevloeid uit voer- of vaartuigen; - omvallen van bomen, kranen, heistellingen, hoogwerkers, windmolens, antenne s en vlaggenmasten, alsmede het vallen van delen daarvan en delen van belendende gebouwen; - waterschade als gevolg van neerslag onvoorzien het bedrijfsgebouw binnengedrongen; - hagel aan daken, dakgoten, balkons en afvoerpijpen, doch met een maximum van 10% van het verzekerde bedrag; - sneeuwdruk, waaronder wordt verstaan beschadiging van het verzekerde bedrijfsgebouw door sneeuwbelasting op daken en tegen muren; - luchtdruk, als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht- of ruimtevaartuigen, alsmede het doorbreken van de geluidsbarrière. Daarnaast is het volgende van belang: - voor storm- en sneeuwdrukschade geldt een eigen risico van 2 van het verzekerde bedrag met een minimum van 450, en een maximum van 1.130, per gebeurtenis; - voor alle evenementen geldt dat ze zijn gedekt ongeacht of ze zijn veroorzaakt door een eigen gebrek of bederf. 5

7 Dekking boven het verzekerde bedrag: zonder maximering: bereddingskosten, salvagekosten en expertisekosten. Met maximering: - tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag: kosten van opruiming, tuinaanleg, noodvoorzieningen en aansprakelijkheid; - de kosten van huurderving worden gedurende ten hoogste 52 achtereenvolgende weken vergoed. Schaderegeling - bij schade biedt de verzekering overdekking van 20% voor het geval het verzekerde bedrag ontoereikend is; - bij gedeeltelijke schade wordt geen beroep gedaan op onderverzekering. Eigen risico Verplicht eigen risico: afhankelijk van de aard van het bedrijf en het verzekerde bedrag geldt er een overall eigen risico, exclusief de eigen risico's van brand, ontploffing en blikseminslag. Aandachtspunten Contractduur De verzekeringen worden gesloten op basis van een 10-jarig contract met stilzwijgende verlenging, tenzij anders is overeengekomen. Premies De premie is op aanvraag en wordt onder meer bepaald aan de hand van: - de bouwaard; - de dakbedekking; - de inrichting en het gebruik; - de ligging; - de belendingen; van het bedrijfsgebouw. 6

8 Secundaire uitbreidingen Indirecte neerslag Tegen premietoeslag kan het risico van indirecte neerslag worden meeverzekerd. Minimum jaarpremie : 57,50. Poliskosten : 13,75. Assurantiebelasting : 7% over premie en kosten. 7

9 Glas Deze verzekering geldt voor de aanwezige glas- en kunststofruiten in ramen en deuren, die dienen tot lichtdoorlating en deel uitmaken van het bedrijfsgebouw of het bij verzekerde in gebruik zijnde deel van dit bedrijfsgebouw. Omvang van de dekking Deze verzekering biedt de volgende dekking: - de maatschappij zal bij breuk of verlies van de verzekerde glas- en kunststofruiten, door onverschillig welke oorzaak, dit zo spoedig mogelijk doen vervangen door een andere ruit van dezelfde grootte en van ten minste dezelfde kwaliteit of, naar keuze, de kostprijs van de ruit vermeerderd met de inzetkosten in geld vergoeden; - in geval van breuk van de verzekerde glas- en kunststofruiten worden ook de kosten van noodvoorziening vergoed tot een maximum van 300, per gebeurtenis. Aandachtspunten Indexering Jaarlijks wordt de premie per de vervaldatum verhoogd of verlaagd met een percentage dat wordt ontleend aan de indexcijfers van de bouwkosten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Contractduur De verzekeringen worden gesloten op basis van een 5-jarig contract met stilzwijgende verlenging, tenzij anders is overeengekomen. Premies De premie is op aanvraag en wordt onder meer bepaald aan de hand van: - het gebruik van het gebouw; - het aantal ruiten boven 0,5m 2 ; - bijzondere glassoorten. Minimum jaarpremie : 36,. Poliskosten : 13,75. Assurantiebelasting : 7% over premie en kosten. 8

10 Inventaris en goederenvoorraad Onze maatschappij kent de volgende dekkingsmogelijkheden: Uitgebreide voorwaarden Dekkingsbeperking tot brand en brand/inbraak wordt geclausuleerd op bovengenoemde polisvoorwaarden Uitbreidingsmogelijkheden Het is mogelijk in bepaalde situaties een specifieke verzekering te sluiten. Zo n verzekering biedt een uitgebreidere dekking dan op een inventaris- en goederenverzekering kan worden geboden. Deze verzekeringen vallen onder een andere branche en komen daarom elders in dit boekje aan de orde. Omvang van de dekking Inventaris- en goederenvoorraadverzekering op Uitgebreide voorwaarden (Zakenpolis) Gedekt zijn gebruikelijke schade-oorzaken, zoals: brand, ontploffing, blikseminslag en inductie, storm, water/neerslag, luchtverkeer, olie, rook en roet, diefstal na braak, gewelddadige beroving/afpersing, vandalisme en relletjes. Tevens is gedekt schade door: - aanrijding en aanvaring van het gebouw, alsmede lading afgevallen van of gevloeid uit voer- en vaartuigen; - glasscherven als gevolg van het breken van ruiten van het gebouw en legplaten in etalages en vitrines; - omvallen van bomen, kranen, heistellingen, hoogwerkers, windmolens, antenne s en vlaggenmasten, alsmede het vallen van delen daarvan en delen van belendende gebouwen; - storing in de levering van elektriciteit, gas of water gedurende ten minste 6 uur; - sneeuwdruk, waaronder wordt verstaan beschadiging van het verzekerde gebouw door sneeuwbelasting op daken en tegen muren; - luchtdruk, als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht- of ruimtevaartuigen, alsmede het doorbreken van de geluidsbarrière; - inwerking van bijtende stoffen. 9

11 Daarnaast is het volgende van belang: - ook wanneer de inventaris en goederenvoorraad zich buiten het gebouw bevinden, geeft de verzekering een passende dekking; - voor alle gebeurtenissen geldt dat zij zijn gedekt ongeacht of ze zijn veroorzaakt door een eigen gebrek of bederf. Dekking boven het verzekerde bedrag: zonder maximering: bereddingskosten, salvagekosten en expertisekosten. Met maximering: - tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag: huurdersbelang, herstelkosten voor rekening van verzekerde als huurder van een gebouw, kosten van herstel van de tuin, opruimingskosten, kosten van vervoer en opslag van geredde verzekerde zaken, eigendommen van directie, firmanten, personeel en derden; - tot ten hoogste 5.000, per gebeurtenis: schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers, veroorzaakt door het uitvallen als gevolg van een defect aan bedoelde apparatuur; - tot ten hoogste 2.500, per gebeurtenis: aansprakelijkheid van de verzekerde voor de aan zaken van anderen toegebrachte schade als gevolg van water; - tot ten hoogste 1.250, per gebeurtenis: geld en geldswaardig papier alsmede acceptatie van vals geld en geldswaardig papier. Schaderegeling Bij schade biedt de verzekering overdekking van 25% met een maximum van , voor het geval de verzekerde som ontoereikend is. 10

12 Aandachtspunten Contractduur De verzekeringen worden gesloten op basis van een 10-jarig contract met stilzwijgende verlenging, tenzij anders is overeengekomen. Premies De premie is op aanvraag en wordt, afhankelijk van de dekking, onder meer bepaald aan de hand van: - de bouwaard; - de dakbedekking; - de inrichting en het gebruik; - de ligging; - de belendingen, van het gebouw. - de inbraakattractiviteit van de zaken; - de getroffen inbraakpreventieve maatregelen; - de regio waarin het gebouw is gelegen. 11

13 Secundaire uitbreidingen Bijverzekering van koelhuisschade Naast het in de polisvoorwaarden vermelde verzekerde bedrag voor koelhuisschade kan dit bedrag op aanvraag worden verhoogd. Indirecte neerslag Tegen premietoeslag kan het risico van indirecte neerslag worden meeverzekerd. Minimum jaarpremie : 57,50. Poliskosten : 13,75. Assurantiebelasting : 7% over premie en kosten. 12

14 Bedrijfsschade De bedrijfsschadeverzekering dekt de vermindering van de brutowinst als gevolg van teruggang van de productie en/of omzet door stilstand of stagnatie van het bedrijf, die rechtstreeks veroorzaakt is door een gedekte gebeurtenis. De bedrijfsschadeverzekering kan alleen in combinatie met de verzekering(en) van de inventaris en goederenvoorraad worden gesloten. Dekkingsmogelijkheden Onze maatschappij kent de volgende dekkingsmogelijkheden: Bedrijfsschadepolis (uitgebreid) Dekkingsbeperking tot brand wordt geclausuleerd op bovengenoemde polisvoorwaarden Omvang van de dekking Bedrijfsschadeverzekering (uitgebreid) De bedrijfsschadeverzekering biedt dekking voor de door verzekerde geleden bedrijfsschade die uitsluitend een gevolg is van: - materiële schade aan het gebouw en daarin aanwezige inventaris en/of goederenvoorraad; - straatafzetting of afsluiting van de toevoerweg te water, als gevolg van schade in een naburig perceel voor de tijd dat daardoor het gebouw niet toegankelijk is; - schade aan een gebouw en/of de inhoud van een naburig bedrijf of winkelcentrum dat publiektrekker voor het verzekerde bedrijf is of van een ander bedrijf dat deel uitmaakt van hetzelfde winkelcentrum als dat waar ook het bedrijf van verzekerde zich bevindt, waardoor het bedrijf of winkelcentrum tijdelijk geheel of gedeeltelijk moet worden gesloten; mits de schade is veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis. Gedekt zijn gebruikelijke schade-oorzaken, zoals: brand, ontploffing, blikseminslag en inductie, storm, water/neerslag, luchtverkeer, olie, rook en roet, diefstal na braak, gewelddadige beroving/afpersing, vandalisme en relletjes. 13

15 Tevens is gedekt schade door: - aanrijding en aanvaring van het gebouw, alsmede lading afgevallen van of gevloeid uit voer- en vaartuigen; - glasscherven als gevolg van het breken van ruiten van het gebouw en legplaten in etalages en vitrines; - omvallen van bomen, kranen, heistellingen, hoogwerkers, windmolens, antenne s en vlaggenmasten, alsmede het vallen van delen daarvan en delen van belendende gebouwen; - storing in de levering van elektriciteit, gas of water gedurende ten minste 6 uur; - sneeuwdruk, waaronder wordt verstaan beschadiging van het verzekerde gebouw door sneeuwbelasting op daken en tegen muren; - luchtdruk, als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht- of ruimtevaartuigen, alsmede het doorbreken van de geluidsbarrière; - inwerking van bijtende stoffen. Daarnaast is het volgende van belang: bij schade biedt de verzekering overdekking van ten hoogste 30%, met een maximum van ,, voor het geval het verzekerde bedrag ontoereikend is. Verzekerde heeft de keuze om in plaats van deze overdekking te kiezen voor een overdekking van 30% met naverrekening. Dekking boven het verzekerde bedrag: zonder maximering: extra kosten en expertisekosten. Met maximering: - tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag met een maximum van , op jaarbasis, de door verzekerde geleden bedrijfsschade als gevolg van een door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade aan in Nederland aanwezige zaken bij toeleveringsbedrijven, waar ten behoeve van verzekerde grondstoffen, halffabrikaten en/of eindproducten worden vervaardigd en/of zaken van verzekerde worden be- of verwerkt; Deze dekking geldt eveneens voor zaken van de verzekerde ter reparatie dan wel revisering aangeboden in reparatie-inrichtingen; - tot ten hoogste , per gebeurtenis de door verzekerde gemaakte kosten voor reconstructie van de in het bedrijf van verzekerde aanwezige administratie, die rechtstreeks veroorzaakt is door een gedekte gebeurtenis; 14

16 - tot ten hoogste 2.500, per gebeurtenis de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers, veroorzaakt door storing als gevolg van een defect aan bedoelde apparatuur. Schaderegeling De schade kan worden vastgesteld op basis van omzet- of productievermindering. Aandachtspunten Contractduur De verzekeringen worden gesloten op basis van een 10-jarig contract met stilzwijgende verlenging, tenzij anders is overeengekomen. Premies De premie is op aanvraag en wordt, afhankelijk van de dekking, onder meer bepaald aan de hand van: - de bouwaard; - de dakbedekking; - de inrichting en het gebruik; - de ligging; - de belendingen, van het gebouw. - de inbraakattractiviteit van de zaken; - de getroffen inbraakpreventieve maatregelen; - de lengte van de gekozen uitkeringstermijn. Secundaire uitbreidingen Indirecte neerslag Tegen premietoeslag kan het risico van indirecte neerslag worden meeverzekerd. Minimum jaarpremie : 50,. Poliskosten : 13,75. Assurantiebelasting : 7% over premie en kosten. 15

17 Reconstructie/Extra kosten De reconstructie-/extra kostenverzekering dekt de kosten voor het reconstrueren van gegevensbestanden, alsmede de extra kosten die gemaakt moeten worden om de normale werkzaamheden te kunnen voortzetten, als gevolg van een gedekte gebeurtenis. Dekkingsmogelijkheden Onze maatschappij kent de volgende dekkingsmogelijkheden: Reconstructie/ Extra Kosten verzekering (uitgebreid) Dekkingsbeperking tot brand wordt geclausuleerd op bovengenoemde polisvoorwaarden Omvang van de dekking Reconstructie-/Extra Kosten verzekering Gedekt zijn gebruikelijke schade-oorzaken, zoals: brand, ontploffing, blikseminslag en inductie, storm, water/neerslag, luchtverkeer, olie, rook en roet, diefstal na braak, gewelddadige beroving/afpersing, vandalisme en relletjes. Tevens is gedekt schade door: - aanrijding en aanvaring van het gebouw, alsmede lading afgevallen van of gevloeid uit voer- en vaartuigen; - glasscherven als gevolg van het breken van ruiten van het gebouw en legplaten in etalages en vitrines; - omvallen van bomen, kranen, heistellingen, hoogwerkers, windmolens, antenne s en vlaggenmasten, alsmede het vallen van delen daarvan en delen van belendende gebouwen; - storing in de levering van elektriciteit, gas of water gedurende ten minste 6 uur; - sneeuwdruk, waaronder wordt verstaan beschadiging van het verzekerde gebouw door sneeuwbelasting op daken en tegen muren; - luchtdruk, als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht- of ruimtevaartuigen, alsmede het doorbreken van de geluidsbarrière; - inwerking van bijtende stoffen. 16

18 Daarnaast is het volgende van belang 1. De verzekering wordt gesloten op basis van premier-risque. 2. Indien bij de administratie van het bedrijf van verzekerde gebruik wordt gemaakt van computers, is verzekerde verplicht minimaal éénmaal per week een back-up te maken van de gegevensbestanden en deze elders - buiten het gebouw - te bewaren. Schaderegeling Vergoeding van reconstructie- en/of extra kosten vindt plaats tot het verzekerde bedrag binnen een uitkeringstermijn van 52 weken vanaf het moment waarop de gebeurtenis waaruit de kosten ontstaan heeft plaatsgevonden. De uitkeringstermijn is ten hoogste 13 weken bij opheffing van het bedrijf of wanneer binnen 13 weken na de gebeurtenis nog geen maatregelen zijn getroffen om tot herstel over te gaan. Aandachtspunten Contractduur De verzekeringen worden gesloten op basis van een 10-jarig contract met stilzwijgende verlenging, tenzij anders is overeengekomen. Premies De premie is op aanvraag en wordt, afhankelijk van de dekking, onder meer bepaald aan de hand van: - de bouwaard; - de dakbedekking; - de inrichting en het gebruik; - de ligging; - de belendingen, van het gebouw. 17

19 Secundaire uitbreidingen Indirecte neerslag Tegen premietoeslag kan het risico van indirecte neerslag worden meeverzekerd. Minimum jaarpremie : 50,. Poliskosten : 13,75. Assurantiebelasting : 7% over premie en kosten. 18

20 Aansprakelijkheid Deze Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen dekt de aansprakelijkheid van verzekerde, ofwel uit de wet of uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting tot het vergoeden van door een derde geleden schade. Onder schade wordt verstaan schade aan personen, schade aan zaken en de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Omvang van de dekking De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen bestaat uit de navolgende rubrieken: Rubriek I : Bedrijfsaansprakelijkheid Onder deze rubriek wordt dekking verleend voor de aansprakelijkheid voor schade aan derden. Rubriek II : Werkgeversaansprakelijkheid Onder deze rubriek wordt dekking verleend voor schade aan personen (ondergeschikten) ten gevolge van ongeval of beroepsziekte. Rubriek III : Milieuaansprakelijkheid Onder deze rubriek wordt dekking verleend voor schade aan derden - anders dan schade aan de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang)- in verband met milieu-aantasting die plotseling en onzeker is. Dekking boven het verzekerde bedrag: na overleg met de maatschappij: bereddingskosten, proceskosten, rechtsbijstandkosten en wettelijke rente. Aandachtspunten Geldigheidsgebied De schade dient te hebben plaatsgevonden binnen Europa. Voor reizen, die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, is het geldigheidsgebied de gehele wereld. Het geldigheidsgebied voor schade, die voortvloeit uit het tijdens deze reizen daadwerkelijk verrichten van activiteiten blijft Europa. 19

21 Verzekerd bedrag Standaard wordt dekking verleend voor , per gebeurtenis, met een maximum van , per jaar. Dit bedrag is per verzekerde rubriek beschikbaar, maar per gebeurtenis zal niet meer worden uitgekeerd dan ,. Bij een verzekerd bedrag ad , met een jaarmaximum van , geldt een toeslag van 20% op het van toepassing zijnde tarief en de eventuele minimum premie. Overige verzekerde bedragen zijn op aanvraag. De aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden door brand, brandblussing en ontploffing is beperkt tot ten hoogste ,, waarbij een eigen risico geldt van 450, per gebeurtenis. Contractduur De verzekeringen worden gesloten op basis van een 10-jarig contract met stilzwijgende verlenging, tenzij anders is overeengekomen. Premies Detailhandel Voor de detailhandel worden de hieronder vermelde premie berekend over de omzet van het bedrijf. Aardappelen 0,29 Aardewerk 0,20 Antiquiteiten 0,32 Babyartikelen 0,29 Bad- en strandkleding 0,26 Bedden 0,27 Bedrijfskleding 0,26 Bloemen en planten 0,26 Boeken en tijdschriften 0,20 Bonneterie 0,26 Brood en banket 0,36 Bruidshuis 0,26 Bijouterieën 0,33 Chocolade en suikerwerken 0,36 Confectie 0,26 Copyshop 0,26 Cosmetica 0,42 Damesconfectie 0,26 Decoratieartikelen 0,33 Delicatessen 0,36 Dieren en benodigdheden 0,78 Doe het zelf 0,53 Dranken 0,33 Drogisterij 0,59 Feestartikelen 0,39 Film- en fotoartikelen 0,33 Foundations 0,26 Fournituren 0,20 Galanterieën 0,20 Gedestilleerd 0,33 Gelegenheidskledingverhuur 0,26 Gereedschappen 0,47 Glaswerk 0,33 Goud en zilver 0,26 Goudsmid 0,26 Handwerkartikelen 0,20 20

22 Hengelsportartikelen 0,26 Herenconfectie 0,26 Hobbyshop 0,56 Hondensalon 0,50 Horlogemaker 0,20 Huishoudelijke artikelen 0,52 Huwelijkskledingverhuur 0,26 IJs 0,36 IJzerwaren 0,47 Juwelier 0,26 Kaarsenboetiek 0,33 Kantoorbenodigdheden 0,26 Kapper (dames en heren) 1,05 Kapsalon (dames en heren) 1,05 Keramische producten 0,20 Kinderkleding 0,26 Kleding 0,26 Klokken 0,26 Koffers en tassen 0,26 % Korsetten 0,26 Kunsthandel 0,26 Kunstnijverheidsartikelen 0,37 Lampen 0,42 Leer en lederwaren 0,43 Limonade 0,33 Lingerie 0,26 Manufacturen 0,20 Meisjeskleding 0,26 Melk 0,33 Meubelen 0,33 Muziekinstrumenten 0,20 Naaimachines 0,20 Opticien 0,33 Overhemden 0,26 Parfumerie 0,59 Piano s 0,20 Regenkleding 0,26 Schilderijen (incl. reparatie) 0,26 Schoenen 0,20 Schoenmaker 0,26 Sigaren en sigaretten 0,26 Slagerij 0,42 Slijterij 0,42 Speelgoed 0,45 Sportartikelen 0,23 Stoffen 0,20 Suikerwerken 0,36 Tapijten (excl. leggen) 0,33 Tijdschriften 0,20 Trouwkledingverhuur 0,26 Uurwerken 0,26 Verf 0,37 Verlichtingsartikelen 0,42 Videotheek 0,33 Vis, schelp- en schaaldieren 0,42 Vlees en vleeswaren 0,42 Wafels 0,42 Werkkleding 0,26 Wijnen 0,36 Zilversmid 0,26 Zuivelproducten 0,33 De minimumpremie voor dit soort bedrijven bedraagt 75, per jaar Minimum eigen risico Met uitzondering van de hieronder vermelde groepen, geldt er een minimum eigen risico van 100, per gebeurtenis. Voor de volgende groepen gelden de daarbij vermelde eigen risico s: ZPP-ers (Zelfstandigen zonder personeel) 250, Detailhandel met bezorging 500, 21

23 Overige bedrijven De premie voor de overige bedrijven wordt berekend over het jaarloon en/of de omzet van het bedrijf. Bij de vaststelling van de totale loonsom dient te worden uitgegaan van het ongemaximeerde brutoloon Sociale Verzekeringswetgeving, te verhogen met een bedrag van , voor iedere firmant, eigenaar en dergelijke. De premie hiervoor is op aanvraag. Agrarische bedrijven Hiervoor verwijzen wij u naar het tarievenboek Agrarische Bedrijven. Beroepsaansprakelijkheid Voor een aantal beroepen, zoals advocaten, administratie- en assurantiekantoren is het mogelijk dit risico te verzekeren. De premie hiervoor is op aanvraag. Poliskosten : 3,75. Assurantiebelasting : 7% over premie en kosten. 22

24 Milieuschade Op de aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen en de brandverzekering is het risico voor milieuverontreiniging grotendeels uitgesloten. Voor dit risico biedt de Milieuschadeverzekering een oplossing. Omvang van de dekking Er bestaan binnen de milieuschadeverzekering een drietal dekkingsmogelijkheden: - Milieuschadeverzekering Rubriekenpolis Deze verzekering biedt dekking voor de kosten van sanering van grond, grondwater en oppervlaktewater bij verontreiniging van de eigen locatie, maar ook voor de belendende terreinen. Saneringskosten en gevolgschade veroorzaakt bij derden, zijn op de MSV niet gedekt op basis van aansprakelijkheid, maar in de vorm van een directe verzekering, hetgeen betekent, dat een gedupeerde rechtstreeks een beroep kan doen op de verzekering van de veroorzaker. - Milieuschadeverzekering Bij Derden Polis Deze verzekering biedt dekking voor de kosten van sanering van grond, grondwater en oppervlaktewater bij verontreiniging op de locatie van een ander dan de verzekeringsnemer waarop door of onder zijn verantwoordelijkheid het werk wordt uitgevoerd. - Milieuschadeverzekering Simple Risk Deze verzekering geldt voor benoemde bedrijven met maximaal l/kg gevaarlijke stoffen, waarvan de dekking overeenkomt met de Topdekking van de Rubriekenpolis. Dekkingsmogelijkheden De Milieuschadeverzekering Rubriekenpolis kent de navolgende dekkingsrubrieken: Rubriek I : Basisdekking gedekt zijn de navolgende gevaren: - brand; - ontploffing; - blikseminslag. 23

25 Rubriek II : Uitgebreide Gevarendekking de basisdekking aangevuld met: - storm; - vorst; - luchtverkeer; - aanrijding en aanvaring; - diefstal na braak en vandalisme; - relletjes en opstootjes; - overspanning/inductie; - omvallen van bomen, heistellingen en kranen; - breken, scheuren of barsten van bovengrondse tanks, silo s en drums en daarop aangesloten bovengrondse leidingen, mits het gevolg van enig van buiten komend onheil; - laden en/of lossen van stoffen die zich bevinden in gesloten emballage; - het vullen van vast opgestelde bovengrondse tanks. Rubriek III : Topdekking gedekt zijn de navolgende gevaren: - alle van buiten komende onheilen; - enig eigen gebrek van opstallen en roerende zaken, veroorzaakt door fouten in ontwerp, constructie, uitvoering of materiaal keuze. Aandachtspunten Meeverzekerde kosten De Milieuschadeverzekering Rubriekenpolis dekt bovendien naast de saneringskosten (binnen de grenzen van het verzekerde bedrag) de kosten van: - onderzoeks-/expertisekosten; - bereddingskosten; - kosten van preventieve sanering; - kosten in verband met het opruimen en afvoeren van asbest en daarmee verontreinigde materialen; - kosten van herstel of vervanging van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die als gevolg van de verontreiniging beschadigd zijn geraakt. 24

26 Voor de eigen locatie zijn tevens gedekt de kosten van: - herstelkosten van bestrating en beplanting die als gevolg van de sanering zijn beschadigd; - noodzakelijke kosten die gemaakt zijn om de sanering te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld het aanbrengen van hulpconstructies; - schade die het gevolg is van de sanering (hieronder worden de kosten van afbraak en herbouw begrepen). De Milieuschadeverzekering Bij Derden Polis dekt bovendien naast de saneringskosten (binnen de grenzen van het verzekerde bedrag) de kosten van: - onderzoeks-/expertisekosten; - bereddingskosten; Voor zover niet onder een andere verzekering gedekt, wordt tevens dekking verleend voor: - kosten van preventieve opruiming; - kosten in verband met het opruimen en afvoeren van asbest en daarmee verontreinigde materialen. Overloop De Milieuschadeverzekering Rubriekenpolis kent de navolgende regeling: indien het verzekerde bedrag voor de verzekerde locatie niet toereikend is en het voor derden beschikbare verzekerde bedrag nog niet (geheel) is aangewend, dan komt (het restant van) dat verzekerde bedrag ten goede aan het verzekerde bedrag voor de verzekerde locatie. De Milieuschadeverzekering Bij Derden Polis kent de navolgende regeling: indien het verzekerde bedrag voor de werklocatie niet toereikend is en het voor derden beschikbare verzekerde bedrag nog niet (geheel) is aangewend, dan komt (het restant van) dat verzekerde bedrag ten goede aan het verzekerde bedrag voor de werklocatie. Als geconstateerd wordt dat een derde aanspraak op vergoeding onder de polis zou kunnen maken, dan treedt deze overloop alleen in werking indien verzekeringsnemer een schriftelijke verklaring heeft overlegd. 25

27 Contractduur De verzekeringen worden gesloten op basis van een 1-jarig contract met stilzwijgende verlenging, tenzij anders is overeengekomen. Premies De premie wordt op aanvraag verstrekt. Voor agrarische ondernemers verwijzen wij u naar het tarievenboek Agrarische Bedrijven. Poliskosten : 3,75. Assurantiebelasting : 7% over premie en kosten. 26

28 Rechtsbijstand Op deze verzekering zijn verzekerd de verzekeringsnemer in zijn hoedanigheid als door de maatschappij geaccepteerd, alsmede zijn werknemers en bestuurders. Dekkingsmogelijkheden Voor ondernemers bestaan de navolgende dekkingsmogelijkheden: Categorie 1 = Rechtsbijstandverzekering voor Ondernemers Compact. Categorie 2 = Rechtsbijstandverzekering voor Ondernemers Ideaal. Categorie 3 = Rechtsbijstandverzekering voor Ondernemers Optimaal. Categorie 4 = Rechtsbijstandverzekering voor Ondernemers Optimaal (met toeslag). Voor het merendeel van de winkels en voor assurantiepersonen bestaat er het bijzondere tarief detailhandel tegen een afwijkende premiestelling. In de basisdekking (Ondernemers Optimaal) is standaard een particuliere dekking opgenomen, alsmede een dekking voor bedrijfsmotorrijtuigen. In de beroepenlijst zijn deze bedrijven opgenomen onder categorie W. Omvang van de dekking Rechtsbijstand voor Ondernemers Compact Deze verzekering geeft aanspraak op rechtsbijstand als verzekerde betrokken is geraakt in een geschil bij de uitoefening van zijn ondernemers activiteiten in zijn verzekerde hoedanigheid, voor zover het geschil betrekking heeft op een in geld waardeerbaar belang. De verzekerde activiteiten zijn: a - het verwerven van nog niet ter verzekering aangeboden onroerende zaken, bestemd voor eigen gebruik, met uitzondering van aannemingsovereenkomsten met een aanneemsom van meer dan , ; - het voorhanden hebben, onderhouden en verkopen van onroerende zaken, uitsluitend bestemd voor eigen gebruik; b. het verwerven, vervangen, voorhanden hebben en onderhouden van alle roerende zaken benodigd voor het eigen bedrijf; c. het aantrekken van diensten van anderen; d. het optreden als werkgever. 27

(155-04) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN RUBRIEK I WOON RIANT INBOEDELDEKKING

(155-04) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN RUBRIEK I WOON RIANT INBOEDELDEKKING Voorwaarden Woon Riant Inboedel (155-04) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel 4 Aanvang, duur en einde van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel

Nadere informatie

PRIVÉ PAKKET. Categorie Wonen CATW06

PRIVÉ PAKKET. Categorie Wonen CATW06 PRIVÉ PAKKET Categorie Wonen CATW06 II Privé Pakket Categorie Wonen Voorwaarden Dit boekje bevat de voorwaarden van de verzekering uit de categorie Wonen van het Privé Pakket. De categorie Wonen bestaat

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Versie IN2005

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Versie IN2005 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Wonen

Privé Pakket - Categorie Wonen Privé Pakket - Categorie Wonen CATW06 Dit boekje bevat de voorwaarden van de verzekering uit de categorie Wonen van het Privé Pakket. De categorie Wonen bestaat uit hulpverlening en de verzekeringsvormen,

Nadere informatie

4 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade:

4 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade: INBOEDELverzekering Voorwaarden uitgebreide inboedelverzekering - 300 21 704 12-11 1 De overeenkomst Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer en de maatschappij.

Nadere informatie

Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276)

Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276) Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276) Inhoud Bijzondere voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2 Omvang van de dekking... 1 Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Amsterdam Model B 03.5.06 B Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen/algemene onderwerpen 1 Bedrijfsschade 2 Reconstructiekosten 3

Nadere informatie

Wegwijzer in de polisvoorwaarden. Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Looptijd van de verzekering Art. 3 Schade

Wegwijzer in de polisvoorwaarden. Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Looptijd van de verzekering Art. 3 Schade Wegwijzer in de polisvoorwaarden Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Looptijd van de verzekering Art. 3 Schade Inboedel Art. 4 Begripsomschrijvingen Art. 5 Risicobekendheid en risicowijziging

Nadere informatie

Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden

Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Inboedel: alle roerende zaken die behoren tot de particuliere huishouding van verzekerde

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276)

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276) (276) A60.608-06/07 INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de woning Artikel 4 Gedekte gevaren/gebeurtenissen

Nadere informatie

1 januari 2014 blad 1 van 7

1 januari 2014 blad 1 van 7 Brandverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Inboedel Alle roerende zaken die behoren tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en elke andere persoon met wie de verzekeringnemer in

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket. Zekerheid voor de ondernemer

De Keyzer Zakelijk Pakket. Zekerheid voor de ondernemer De Keyzer Zakelijk Pakket Zekerheid voor de ondernemer 2 Loopt uw bedrijf onnodige risico s? Schade zakelijke markt 3 Risico s horen bij het ondernemerschap. Elke ondernemer die op zoek is naar nieuwe

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276)

Bijzondere Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de woning Artikel 4 Gedekte gevaren/gebeurtenissen buiten de woning Artikel 5 Dekking

Nadere informatie

MAXIMUM PLUS OPSTALVERZEKERING

MAXIMUM PLUS OPSTALVERZEKERING N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720 K.v.K. Rotterdam 24006247 MAXIMUM PLUS OPSTALVERZEKERING RS 270/01/1-2001 MODEL MPO 2001 Indeling van de voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Prudent (ELM.INB003)

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Prudent (ELM.INB003) ELMAC Assuradeuren bv Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Prudent () Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 7 Verhuizing; wijziging van het risico Artikel 2 Risico omschrijving Artikel 8 Verplichtingen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Speciaal (ELM.INB001)

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Speciaal (ELM.INB001) ELMAC Assuradeuren bv Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Speciaal () Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 7 Verhuizing; wijziging van het risico Artikel 2 Risico omschrijving Artikel 8 Verplichtingen

Nadere informatie

POLISBANK. Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201. Inhoudsopgave. Gascanddoa. Algemeene

POLISBANK. Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201. Inhoudsopgave. Gascanddoa. Algemeene 0 Gascanddoa POLISBANK Zwolsche Algemeene % Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201 Inhoudsopgave Algemene voornaarden Deze hebben betrekking op het contract enlof op een of meer verzekeringen uit het

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Inb.WP0008/12 Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen Artikel 8 waardebetaling en vergoeding Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 9 schadebetaling Artikel 3 Dekking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011)

ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011) ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Dekking van de verzekering Rubriek: Inboedel Rubriek: Woonhuis Rubriek: Aansprakelijkheid Rubriek:

Nadere informatie

Artikel 18 Begripsomschrijvingen 16 Artikel 19 Dekking 17 Artikel 20 Uitsluitingen 18 Artikel 21 Schaderegeling 21

Artikel 18 Begripsomschrijvingen 16 Artikel 19 Dekking 17 Artikel 20 Uitsluitingen 18 Artikel 21 Schaderegeling 21 POLISVOORWAARDEN STUDENTENPAKKET DELTA LLOYD: Inhoudsopgave Algemeen Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Premie 6 Artikel 4 Gewijzigde omstandigheden 7 Artikel 5 Einde

Nadere informatie

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDEL ---

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDEL --- 1 Inhoud Begrippen 1 Omvang van de dekking 2 Dekking binnen en buiten het gebouw 3 Uitsluitingen 4 Eigen risico bij stormschade 5 Beperkende voorwaarden 6 Algemeen eigen risico 7 Waardebepaling en vergoeding

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.2.58 D INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

VVE All-In Polis. Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid. Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid

VVE All-In Polis. Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid. Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid VVE All-In Polis Pagina 2 Onderdeel 1 Algemeen Pagina 7 Onderdeel 2 Brand Pagina 23 Onderdeel 3 Glas Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid Pagina 53

Nadere informatie

Voorwaarden Module Wonen. versie 15-01

Voorwaarden Module Wonen. versie 15-01 Voorwaarden Module Wonen Inhoudsopgave A Algemene Voorwaarden Wonen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 4 Schade Artikel 5 Premie Artikel 6 Wijzigingen Artikel 6.1 Bekendheid Artikel 6.2 Verplichtingen

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen 2009.04. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen 2009.04. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Risico-omschrijving

Nadere informatie

Inboedel verzekering (FWIN1101)

Inboedel verzekering (FWIN1101) Inboedel verzekering (FWIN1101) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet anders

Nadere informatie

Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden

Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden De Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden vormen een geheel. Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omschrijving van de dekking Art. 3 Inboedel

Nadere informatie

Zengen Schroeien Smelten Brandblussing 1995 Ontploffing T-I Blikseminslag Luchtverkeer Storm

Zengen Schroeien Smelten Brandblussing 1995 Ontploffing T-I Blikseminslag Luchtverkeer Storm Verzekering Inboedel Brand Zengen Schroeien Smelten Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Storm Water Stoom Neerslag Inbraak Diefstal Bereddingskosten Opruimingskosten Geld en Geldswaardig

Nadere informatie

Inboedel verzekering Kies en Klaar (FNIN1302KK)

Inboedel verzekering Kies en Klaar (FNIN1302KK) Inboedel verzekering Kies en Klaar (FNIN1302KK) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende

Nadere informatie