Wijkkrant Groenelaan 2015 nummer 1. Maatschappelijke ondersteuning. Thema-avond met de wethouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkkrant Groenelaan 2015 nummer 1. Maatschappelijke ondersteuning. Thema-avond met de wethouders"

Transcriptie

1 Wijkkrant Groenelaan 2015 nummer 1 Maatschappelijke ondersteuning Per 1 januari van dit jaar geldt de nieuwe WMO 2015, de wet op de maatschappelijke ondersteuning. De uitvoering ervan heeft de rijksoverheid geheel op het bord van de gemeenten geschoven. Hoe gaat Amstelveen daar mee om? En de wijk? Daarover gaan de pagina s 1, 4 en 5 van deze Groene Specht met artikelen over de thema-avond van 14 januari, over Vita en AanZ en over gezondheidscentrum Marne. Thema-avond met de wethouders Om acht uur is de zaal goed vol. Er moeten tafels bijgezet. Voorzitter Henk Bleekemolen opent en wethouder Jeroen Brandes houdt een inleiding. Hij zegt dat in Amstelveen het college als geheel verantwoordelijk is voor de uitvoering van de nieuwe wet; het is namelijk een heel grote portefeuille. Veel dingen zullen anders gaan en ambtenaren moet anders denken dan tot nu toe. Er liggen twee prikkelende stellingen voor. Ze zetten de gesprekken goed in gang. Stelling 1: Aanvragen bij het Amstelveenloket lopen altijd gesmeerd. Hoe kun je dat nu weten, het loket is nog maar pas open. Wat is dat loket eigenlijk? De wethouders Brandes en Raat leggen uit. Het is de vervanging van het oude WMO-loket in het gemeentehuis. Maar het is veel uitgebreider. Men kan er terecht met alle hulpvragen over leven en welzijn. Bijvoorbeeld over thuiszorg, schuldsanering, urgentieverklaringen bij verhuizing, enzovoort. Er zitten mensen die u op het juiste (vervolg-) spoor weten te zetten. Er zitten genoeg ambtenaren die in de afgelopen maanden intensief zijn ingewerkt en getraind. Net als tot nu toe kunt u bij een hulpbehoefte natuurlijk eerst met uw huisarts bellen. U kunt ook nog steeds terecht bij het ouderenspreekuur van Liesbeth Voorrips in De Bolder en De Marne. En de gemeente heeft een website (amstelveen.nl) waar u ruime informatie kunt vinden. Stelling 2: In Groenelaan hebben we een participatiewijk. Wat is wijkparticipatie eigenlijk? Het is deelnemen aan of deelnemen in de wijk. Daarover blijkt ter vergadering het een en ander te verhapstukken. Maar er lijkt in onze wijk een redelijk hoge partcipatiegraad te zijn. Er zijn allerlei dingen om aan deel te nemen: in De Bolder wordt veel georganiseerd, de wijk kent diverse koffieochtenden, enzovoort. Op flats lopen deze zaken soms niet erg vlot. En er bestaan zeker mensen die weinig openstaan voor zorg. Maar als buren wat aandacht hebben voor elkaar - ook als er een nieuwe komt - kunnen zorgwekkende situaties worden opgelost; wellicht ook via een melding bij het Amstelveenloket (zorg en overlast). De geslaagde thema-avond wordt om tien uur afgesloten. Daarna is er een drankje en kan geanimeerd worden nagepraat met de beide wethouders. 1

2 Wijkplatformnieuws Impressie van het wijkplatform van 25 november 2014 Er komen zo n veertig bewoners. Henk opent met een in memoriam voor Aafke van Maar en Ton Johannisse, beiden graag gezien in wijk en gemeente. Wat vang ik op van de vergadering? B&W blijken nu eens hier en dan eens daar te vergaderen. U kunt ze dus tegenkomen. Wie weet waar dat goed voor is? Andrea Kok stopt als penningmeester. Ze blijft in het dagelijks bestuur. Paul Bos volgt haar op; bij acclamatie. De bolderrenovatie start pas in januari De gemeente heeft ervoor gereserveerd, want ze is verplicht het wijkcentrum zeker 10 jaar voort te zetten. Het overleg over het vliegtuiglawaai loopt stroef in en om de Schiphol-omgevingsraad. Colofon Redactie: Elizabeth Fasol, Henk Bleekemolen, Evert van Gelderen, Tini Bartels, Melle Middel en Mientje Petrus Oplage: Verspreiding: Wijk Groenelaan Contact: De volgende edities van de Groene Specht verschijnen op: 21 april september november 2015 Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende nummer: 10 maart 2015 op bovenstaand adres of aan de receptie van de Bolder. Drukwerk door Print24 Op 14 januari 2015 zal er een voorlichtingsavond zijn over de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarover bestaat veel onrust. Twee wethouders zullen interactief een presentatie geven. Er komt een bruggetje, ergens naar het buitengebied. Het maakt niet veel indruk, lijkt me. Brandmeester Pommerol uit Aalsmeer houdt een interessante presentatie over brandveiligheid. Het gaat over kaarsen en kerstbomen, over fonduen, gourmetten, barbecuen, vuurkorven, open haard en vuurwerk. De vorige Groene Specht had het er ook over. Dan barst de vergadering los over de geplande rotonde op het kruispunt Groenelaan / Laan van de helende meesters. De heer Gilissen van verkeer vertelt aan de hand van een plattegrond, geprojecteerd op het scherm. Hij licht toe, hij beantwoordt vragen. Er bestaat veel zorg over de tegenstroomse fietsrijrichting op een deel van de rotonde. De gemeente kiest daarvoor, omdat ze denkt dat jongelui toch niet netjes een driekwart rotonde rechtsom nemen. Grote verkeersborden zullen het overige verkeer waarschuwen. Iemand vraagt cynisch naar een schatting van het aantal te verwachten doden. Enkelen suggereren de gemeente nieuwe oplossingen te zoeken in de ruimere omgeving van dit lastige gebied tussen Tulplaan en Langs de akker. De gemeente zet gewoon door en komt pas met aanpassingen als de toekomstige realiteit dat vraagt. De rotonde wordt zomer 2015 aangelegd; dat duurt 2,5 maand. De Bolder, het wijkplatform (met de wijkkrant) en de werkgroep Eten in de Olmen gaan samen in een stichting: wijkkoepel Groenelaan. Aldus besluit het wijkplatform soepel. Dat maakt sterker. Die stichting is inmiddels een feit. Melle Middel Uitnodiging Op 24 februari staat er een nieuwe bijeenkomst van het Wijkplatform Groenelaan op het programma. De agenda is nog niet definitief. Deze wordt een week vooraf - dus voor 17 februari - gepubliceerd op de website wijkplatformsamstelveen.nl en wordt uitgeprint op de balie van de Bolder gelegd. Wij zullen u in ieder geval bijpraten over de jongste ontwikkelingen in het wijkgebeuren in en rondom de Groenelaan: zoals de opening van Eten in de Olmen, de oprichting van de Stichting Wijkkoepel en de renovatie van de Bolder. Ook staan het Financieel verslag 2014 en de Begroting 2015 op de agenda. Verder gaat alle aandacht naar het maken van plannen voor de komende jaren. Wat gaan we oppakken, wat missen we in de wijk en hoe kan het beter? Wilt u meepraten meedenken over wijkzaken, zoals in deze Groene Specht worden genoemd, dan bent u van harte welkom op dinsdagavond 24 februari om uur in de Bolder. Tot dan. 2

3 Berichten Wijkkoepel Groenelaan Stichting Wijkkoepel opgericht In memoriam Met ingang van 1 januari 2015 heeft Groenelaan een Stichting Wijkkoepel die bestaande en nieuwe bewonersinitiatieven bundelt en faciliteert. De groepen die nu deel uitmaken van de Wijkkoepel Groenelaan zijn: de redactie van de Groene Specht, werkgroep de Bolder, werkgroep Eten in de Olmen en het Wijkplatform Groenelaan. Er was behoefte aan een zelfstandige stichting om als bewoners gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor activiteiten in de wijk, om met elkaar meer daadkracht te kunnen ontwikkelen en om sneller te kunnen werken. Het stichtingsbestuur bestaat uit een kleine groep mensen uit de verschillende groepen en wil vooral faciliteren en mogelijk maken. Éénmaal per maand komen de leden van alle groepen bijeen om gezamenlijke belangen en ontwikkelingen in de wijk te bespreken. De Wijkkoepel wil uiteindelijk naar één begroting van alle wijkzaken die met sociale samenhang te maken hebben. Het Wijkplatform blijft zich richten op 4 bijeenkomsten per jaar waar alle wijkbewoners welkom zijn om hun mening te geven over ontwikkelingen in de wijk met betrekking tot verkeer, groen, voorzieningen, veiligheid en dergelijke meer. In november vorig jaar zijn Aafke van Maar en Ton Johannissen kort na elkaar overleden. Aafke heeft zich jarenlang verdienstelijk gemaakt in het bestuur van het Wijkplatform Groenelaan. Aafke deed wat nodig was. Ze is voorzitter, secretaris en penningmeester geweest en kwam stevig voor de buurtbelangen op. Ton was vooral in de gemeentelijke politiek actief. Hij is fractievoorzitter voor het CDA geweest, maar kwam ook in het geweer als er zaken op wijkniveau niet naar zin verliepen. Een verlies voor de wijk en voor Amstelveen. Persoonlijk verloor ik er ook een paar aardige buren aan. We zullen hen missen. Henk Bleekemolen Renovatie de Bolder De renovatie van de Bolder zal naar verwachting eind van dit jaar beginnen. Op dit moment wordt uitgezocht of het programma van eisen - zeg maar een pakket verwachtingen en verlangens voor de nieuwe Bolder - te realiseren is en vooral wat dat kost. Een afvaardiging van de Bolder heeft daartoe gesprekken gevoerd met beleidsambtenaren. De komende weken wordt overleg gevoerd met de afdeling Bouwzaken. Op het moment dat er een eerste, realistisch ontwerp is zal dit onderwerp van gesprek zijn in de Boldergemeenschap en zal er een avond voor alle wijkbewoners worden georganiseerd. Daarna moeten de plannen een definitieve vorm krijgen. Dit moet dan vervolgens in het voorjaar leiden tot een besluit van de gemeenteraad. Daarna kan de aanbesteding plaatsvinden. 3

4 Als u zich niet op eigen kracht kunt redden, moet de gemeente u ondersteunen. Dat zegt de WMO. Dan kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Amstelveen regelt dit op haar eigen manier. Elke gemeente heeft haar eigen manier. Amstelveen zorgt voor begeleiding, voor dagbesteding. Amstelveen zorgt voor ondersteuning als het de mantelzorger wat teveel wordt. Amstelveen zorgt voor opvang bij huiselijk geweld. Amstelveen zorgt voor een thuis voor mensen met een psychische stoornis. En voor nog een paar dingen meer. De gemeente Amstelveen moet goed nagaan wat u persoonlijk precies aan ondersteuning nodig hebt. Daartoe kunnen goedopgeleide mensen met u in gesprek gaan. Daaruit kan bijvoorbeeld WMO blijken dat u het best een persoonsgebonden budget krijgt toegewezen. Dan kunt u uw ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Maar dat budget krijgt u niet geldelijk in handen. Want er zouden mensen kunnen zijn die er dan misbruik van maken. De Sociale Verzekerings Bank regelt de betaling van de diensten die u kiest. Amstelveen kijkt ook naar uw financiële situatie. Zij mag daaruit bepalen of zij van u een eigen bijdrage vraagt voor de wenselijke ondersteuning. Amstelveen heeft voor de uitvoering van deze wet een loket, het Amstelveenloket in het gemeentehuis ( ). Dat loket kan u behulpzaam doorverwijzen naar en contact tot stand brengen met diverse instanties die op het terrein van de zorg en ondersteuning in de wijk werkzaam zijn. Als u in 2014 onder de AWBZ viel en als die afspraak doorloopt tot in 2015, dan volgen er gesprekken in de loop van Wie terecht reeds ondersteuning geniet hoeft niets nadeligs te vrezen van de WMO. Maar onterechtheden lopen de kans ontdekt en vervolgens gecorrigeerd te worden. Het lijkt erop of de WMO-2015 een poging is om terug te keren naar een vroegere mentaliteit: elkaar realistisch en onbaatzuchtig helpen, waar nodig en mogelijk, redelijk en naar waarheid. Over Vita en AanZ Als u in de penarie zit moet u bij Vita zijn. Dan moet u wel in Amstelveen, Uithoorn, Ouderkerk aan de Amstel of Aalsmeer wonen. Want daar zijn de 80 professionals en 300 vrijwilligers van de stichting actief. Onze wijk zit dus goed. Wat is penarie? Als u zich (even) niet goed alleen kunt redden door ziekte of gevorderde leeftijd en er is niemand aan wie u kunt vragen om te helpen. Als u wat vergeetachtig wordt en bang bent dat u gaat dementeren. Als eenzaamheid u tot een last wordt. Als u in de knoei dreigt te komen door een lastige echtscheiding. Als u zo n moeite hebt met het verlies van een dierbare. Als u te maken hebt met huiselijk geweld. Als u wel wat advies kunt gebruiken bij de opvoeding van uw kind. Als u in de stress zit en zich onzeker voelt, bijvoorbeeld door uw baan. Noem verder maar op. Dat is penarie. Dus, als u zich on-wel voelt in uw leven. En als het de mensen die u helpen een beetje te zwaar wordt. Maar ook om te voorkómen dat u in de penarie komt, kan Vita u informatie en advies geven en ondersteuning-op-maat die bij uw specifieke hulpvraag hoort. Vita helpt bij on-wel zijn. Bij allerlei gebeurtenissen in het leven. Bij allerlei vragen. Met raad, met advies, met allerlei praktische zaken. De professionals hebben allen een HBO-opleiding in maatschappelijk danwel sociaalcultureel werk. En de vrijwilligers worden intens begeleid. U moet wel zelf contact zoeken. Wees niet bang dat de mensen van Vita baas over u gaan spelen; dat willen ze niet, dat mogen ze niet. Praat met uw huisarts. Ga naar het spreekuur in De Marne (do. 10:30-11:30) of in De Bolder (wo. 13:30-15:00); in Groenelaan werken Liesbeth Voorrips, ouderenadviseur tel en Adrienne Bosch, maatschappelijk werker tel Of kijk eerst even op de website Trouwens, sinds januari kunt u naar het Amstelveen-loket in het raadhuis; daar wordt u gewis verder geholpen. Als u iets leuks en/of nuttigs wilt in uw buurt of wijk, kunt u bij een wijkcoach van AanZ aankloppen om facilitatie. Want AanZ gaat voor wel-zijn, wel-zijn voor iedereen in de wijk. U moet zelf wel eerst een idee hebben en een beginnetje maken, samen met buurt- of wijkgenoten. Maar mocht u geen medestanders in uw eigen omgeving vinden, dan kunt u evengoed bij AanZ terecht. Aan wat voor initiatieven kunt u zoal denken? Een barbecue, een straatfeestje, een buurt-

5 Een interview op de Marne In het gezondheidscentrum Marne kunt u huisartsen, psychologen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, apothekers en thuiszorgmedewerkers raadplegen. Ook Liesbeth Voorrips, ouderen-adviseur en Adriënne Bosch, maatschappelijk werker, beiden van Vita welzijn en advies, hebben daar een werkplek. Zij beiden nemen deel aan dit interview. Liesbeth, hoe is het om in zo n concentratie van zorg te werken? De verscheidene hulpverleners in de Marne kunnen samen makkelijk overleggen wat voor een specifieke klant de optimale hulpcombinatie is uit de thuiszorgorganisaties Amstelring, Amstelland, ActiVite en Brentano. Ik help klanten kiezen, eventueel bij hen thuis. Want ik ben een onafhankelijke adviseur van ouderen. Ik heb in de Marne een inloopspreekuur op donderdag 10:30-11:30 en in De Bolder op woensdag 13:30-15:00. Is er armoede in Groenelaan? Dat weet je niet. Maar als je met een laag inkomen in een dure huurwoning blijft wonen, raakt je spaargeld op. Daar moet je tijdig mee voor de draad komen. Anders kom je in geldnood, in de bijstand, in de schuldsanering, in een toestand van gebrek. Wat is het sociale minimum? Adriënne: Dat is gelijk aan een bijstandsuitkering en dus afhankelijk van de gezinssamenstelling. Als mensen door ontslag of faillissement plotseling fors in inkomen achteruit gaan, dan stijgt de nood snel. Liesbeth: Soms krijgen we van de gemeente een seintje dat huisuitzetting dreigt. Dan springen wij in om wat te regelen. Bijna altijd lukt het om dakloosheid te voorkómen. Adriënne: We proberen met alle partijen, ook de verhuurder van de woning, om de tafel te gaan. Dat is integrale hulpverlening door sociale teams. Moet je ouderen deze digitale tijd insleuren? Liesbeth: Het digitale tijdperk gaat aan ouderen voorbij. Wij Over Vita en AAnZ (vervolg) overlegavondje, St. Maarten (11 november), een buurtboekje, een vuurwerkprogrammaatje, vuilopruimen, noaberhulp, een telefoondienst, samen eten, wandelen, klusjes voor elkaar doen. En nog aan een hele hoop andere dingen. Of denkt u dat dit een uitputtende opsomming is? Alle ideeën om het leven in eigen buurt/wijk aangenamer te maken zijn welkom. De wijkcoach kijkt samen met u hoe die ideeën gerealiseerd kunnen worden; denk aan de benodigde ruimte, de PR en wat dies meer zij. De wijkcoach kan u ook in contact brengen met bewoners in uw buurt of wijk die met dezelfde ideeën en wensen rondlopen. Elke wijk heeft wel een wijkcoach. Voor Groenelaan en Bankras Kostverloren is dat Betty van de Schraaff. Zij werkt op maandag, dinsdag en donderdag de hele dag en op woensdagochtend. Betty is te bereiken via b.van.de. of tel De wijkcoach neemt zelf ook wel wat initiatief, maar dat is juist om te stimuleren dat de wijkbewoners zelf tot buurt- en wijkinitiatief komen. Een van de speerpunten van AanZ en Vita voor 2015 is hun onderlinge samenwerking te versterken, kennis en expertise onderling uit te wisselen, om zo dubbelingen op te heffen en te voorkomen. 5 communiceren dus niet via internet, maar komen langs. Om bijvoorbeeld te praten over het moeilijker traplopen of over het verhuizen naar een andere woning als je ergens al 50 jaar woont. We hebben begrip voor zulke dingen, hebben ervaring en willen zó helpen dat de klant echt zelf goed beslist. Adriënne, wat is jouw werk in Groenelaan? Ik help de leeftijdsgroep van 18 tot 65 jaar. Ondermeer bij relatieproblemen. Neem het voorbeeld van de oudere getrouwde man die door ontslag thuis komt te zitten. Dat kan echtelijke problemen geven. Ik help de ontstane situatie bespreekbaar te maken tussen de echtelieden. Dat leidt vaak tot nieuwe inzichten. Ik stuur niet. Ik kijk niet met een vrouwelijk vooroordeel. Ook niet als de vrouw - zoals vaak - de eerste stap heeft gezet. Maar er is meer. Ook alleengaanden kunnen problemen hebben; het kan gaan over identiteit; over leven in verschillende culturen binnen een gezin; over slecht voor zichzelf opkomen. Het kan gaan om overlast of huiselijk geweld, gemeld door buren, politie of familie. Dat is vaak heel complex, vooral wanneer mensen zorg mijden, en het vraagt dus om teamwork. Vandaar onze sociale teams van breed geschoolde mensen, die samenwerkend contacten proberen te leggen. Dat is krachtig maatschappelijk werk wat elk sociaal probleem aankan. Liesbeth en Adriënne benadrukken tot slot: wacht niet te lang met hulp zoeken bij problemen. Kom langs op het inloopuur. U bent welkom!

6 Onze bijen in Amstelland Ingezonden stukken Maart is voor imkers een belangrijke maand. Zij houden dan een korte voorjaarsinspectie bij temperaturen van rond de 15 C, om te weten hoe de bijenvolken de winterperiode doorstaan hebben. Ieder bijenvolk krijgt in september ongeveer 15 kilogram vloeibare suiker, die ze, net als de honing, opslaan in de raat. De bijen hebben hier voldoende voer aan tot en met april. Natuurlijk bestrijden de imkers de beruchte Varroa-mijt. Een teveel kan een bijenvolk in twee jaar ten gronde richten. Voor de bestrijding passen imkers oplossingen met oxaalzuur en mierenzuur toe. De bloemen in de wijk Groenelaan zijn gezegend met een constant bezoek van onze bijen. Het bijenpark van de imkervereniging Amstelland ligt aan Langs de Akker in het Oosten van onze wijk. Het bestaat uit een tuin van ongeveer 1800 m 2, waarop stellingen staan voor de bijenvolken en het benodigde materiaal. De tuin is voor de bijen en voor andere insecten verdeeld in plantenvakken met diverse plantensoorten. Het clubgebouw bestaat uit een lokaal, een toiletruimte, een honingverwerkingsruimte en een winkel met imkerartikelen. Het lokaal wordt onder meer gebruikt voor de tuinlessen van de kinderschoolwerktuinen die naast het bijenpark liggen. De vereniging telt ongeveer 125 leden. Zij organiseert bijenteeltcursussen, geeft lezingen, ontvangt groepen voor rondleidingen en werkt samen met de afdeling NME (natuur- en milieueducatie) van de gemeente Amstelveen. Doordat de vereniging de laatste jaren veel nieuwe imkers heeft opgeleid, is er een goede verspreiding van bijenvolken in de hele regio. Hierdoor blijft het aantal bijenvolken in de regio nagenoeg stabiel. In Amstelveen staan bijvoorbeeld bijenvolken op het complex van de tuinvereniging Nesserlaan en van de tuinvereniging Langs de Akker. Zelfs in de voortuin van ondergetekende, op de hoek van de Watercirkel bij de Marne, staat een bijenvolk. Heeft u belangstelling voor onze hobby en wilt u een keer op het bijenpark komen kijken? Dat kan. Vanaf begin april tot en met eind september is de tuin open op elke dinsdagavond van tot uur. Op de eerste zondag van de maand juni, de Amstellanddag, houdt de vereniging open dag met demonstraties, rondleidingen enz., van tot uur. Voor informatie kunt u terecht bij ondergetekende, H.S. Kooij, tel: (020) Fiets/voetpad bestaat niet! De bel gaat. Ik doe open en voor de deur staat een man met een boos gezicht en in zijn hand een kapotte spijkerbroek. Ik herken de man, ik kwam hem vanmiddag tegen in het park achter de Kringloop. Ik vraag hem binnen en vraag wat hij wil. Hij wil zijn broek vergoed hebben. Het was een dure en nu zit er een scheur in. Ook is zijn fiets beschadigd. Ik wijs hem op de mand waarin mijn hondje ligt. Ze is beslist niet lekker en wat suf. Ze heeft een wond op haar kleine lijfje en ik een fikse doktersrekening. Ik laat hem deze zien en vraag of hij wil betalen. Nee dus. Wat nu bij deze impasse. Ik heb geen zin om mijn WA verzekering aan te spreken voor zijn broek. Dat is niet eerlijk, hij fietste ergens waar het niet mocht. Zijn antwoord: Iedereen doet het toch? Ja, maar als iedereen van de flat springt doet u dat dan ook? Nee dus. De broek en de hond zijn verzonnen, maar het zou zeker een paar keer per week waarheid kunnen zijn. Het pad achter de Kringlooop is een voetpad. Er staat een bord verboden voor fietsers! Boete wellicht tussen de 35 en 55 euro bij overtreding. Misschien moeten wij de asocialen verwennen met meer regels en borden. Het zegt meer over hen dan over ons. Elizabeth Fasol 6

7 Boldernieuws We starten een reeks persoonlijke typeringen van cursussen in De Bolder. De eerste cursus is Chi Kung. Waarom? Een van de redactieleden doet eraan mee. Daarom. Wie van u schrijft een volgende bijdrage? Neem contact op via Voor meer informatie over deze en andere cursussen kunt u contact opnemen met het cursusbureau, tel of Ik moest wat meer bewegen. Dus ging ik op fitness. O, wat saai. Dan maar eens kijken bij de tafeltennisclub. Dat ging prima, totdat ik dat ene gemene balletje óók wilde halen de zweepslag kostte maanden fysio. Blijkbaar te oud om te pingpongen. In een folder las ik over Chi Kung: langzaam en met aandacht bewegen. Dat levert vast geen zweepslag op. Dus een proefles genomen. We staan in een wijde kring. Dames in de meerderheid. In onze gewone kloffie. Rustig ademen, met aandacht. Hé, je lichaam voelt al anders en je doet nog bijna niks. Dan wiegen we heel rustig een beetje naar voren, naar achteren, naar links, naar rechts en in rondjes. Chi Kung Daarna beginnen de eenvoudige - meestal staande - oefeningen. Er is veel aandacht nodig om ze goed uit te voeren. Dan volgen moeilijker bewegingen. Nog meer focus. Ze vergen niet veel kracht; wel energie, maar voegen die ook toe. Ze vergen en stimuleren coördinatie. De docente doet alle oefeningen mee. Haar toelichtingen op vragen maken dat we de bewegingen in de loop van de tijd steeds beter uitvoeren. Een fractie verschil in uitvoering geeft een merkbaar andere ervaring in je lijf. Ik zit in m n 3 e jaar. Elke maandag een uur. Sommige oefeningen doe ik ook thuis. Ze houden me fit en soepel. Nuttig voor mijn dagelijks leven, nu en later. Uitgelicht De Bolder swingt Elke 1e vrijdag van de maand swingt het in De Bolder van 20 tot 23u. voor 5 incl. hapjes. Film Elke 4e zondag van de maand om 14:00 film in Bolder Cinema voor 4 incl koffie/thee. Inloop vanaf 13:30. Welke film? Zie mededelingenbord. Keuring voor rijbewijs Keuring voor verlenging rijbewijs? Spreekuur elke 2e en 4e vrijdag van de maand in De Bolder. Bel voor B/E of 52,50 voor B/D/E. Nog eens een wijkontbijt Die van 17 december 2014 was een groot succes. Meehelpen bij het wijkontbijt in maart? Informatie bij sociaal beheerder Peter van Ommen, Een boek voor een boek Ruil uw gelezen exemplaar voor een ander boek in de ruilbibliotheek. Iedere werkdag tussen 10:00 en 17:00 uur. Van de wijkagent Inloopspreekuur Onze wijkagent Hilco Kappert houdt elke 1 e en 3 e dinsdag van de maand tussen 14:00 en 15:00 een inloop-spreekuur in De Bolder. De Bolder biedt daartoe een plek met de nodige privacy. U hoeft er geen afspraak voor te maken. U loopt een kleine kans dat de wijkagent door bijzondere omstandigheden afwezig is. Dat kunt u informeren via of per mail: Hilco beantwoordt die mail snel. Buiten inloopspreekuur U kunt natuurlijk altijd een afspraak met de wijkagent maken voor een gesprek buiten het inloop-spreekuur. Hilco heeft dan alle nodige tijd voor u. Zo n gesprek kan plaatsvinden op het politiebureau, in wijkcentrum De Bolder - waar Hilco dan een vrije ruimte zoekt - of bij u thuis. Voorlichting veiligheid senioren Woensdag 18 februari 2015 van 15:00-16:30 in De Bolder. Voor wie doet u de deur open? 7 Voorlichting over veiligheid voor senioren woensdag 18 februari 2015 van uur PGM Locatie: Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140 te Amstelveen

8 Eten in de Olmen Tuinendag De mare waarde al een tijd rond. Een buurtrestaurant zou de deuren openen in de wijk Groenelaan. Sinds vrijdag 16 januari 2015 is dat echt. Erik van Leeuwen, clustermanager van Woonzorg, verrichtte de opening. Dit deed hij op speciaal verzoek van werkgroep Eten in de Olmen. Het buurtrestaurant Eten in de Olmen serveert iedere dinsdag en donderdag een vlees- en een vismaaltijd. Op vrijdag koken voorlopig Afrikaanse dames. Open van 17:00-21:00 uur. De menu s vindt u op de website: Reservering met eventueel uw voorkeur wat betreft maaltijd via telefoonnummer of Buurtbewoners hebben het plan uitgedacht en vrijwilligers voeren het idee uit. Dat het u moge smaken! En proost! Kunt u niet meer zelf uw tuin onderhouden? En heeft u een minimum-inkomen? Dan kunt u zich aanmelden voor de tuinendag op 21 maart. Bij de Buurthulpdienst, Wél graag bellen vóór 12 maart. Ook vrijwilligers kunnen zich hier aanmelden, of op Hoe meer vrijwilligers, hoe meer tuinen we kunnen doen. Deze tuinendag wordt georganiseerd door de Buurthulpdienst en de Ronde Tafel Amstelveen, in het kader van NL-DOET (de landelijke vrijwilligersdag). Ziggo doet wat Wethouder Jeroen Brandes, portefeuille lekker eten en drinken, onthulde samen met Erik het logo van Eten in de Olmen. Als cadeau overhandigde hij de ingelijste vergunning tot uitbaten van de eetzaal op Landtong 2, 1186 GP Amstelveen. Ziggo verandert binnenkort al zijn zenderinstellingen! Vrijwilligers van het restaurant verwelkomen iedereen uit de buurt en wijde omgeving. Mode design Joke Realiseert nieuwe kleding & vermaakt kleding Broekspijpen korten maken? Een nieuwe rits in een jas, broek of rok? Geen probleem! Bel me gerust. Joke Wijnen : Ook als u slechter ter been bent; ik haal en breng aan huis! Hulp nodig bij het instellen van de zenders? Mocht u problemen ondervinden bij het opnieuw instellen van de zenders voor uw televisie, dan kunt u ons dat laten weten. Wij gaan dan kijken of een vrijwilliger bij u thuis de zenders weer goed kan instellen. Meldt u voor deze service aan bij de Bolder, tel. nr Handig met het instellen van zenders? Mocht u handig zijn met het instellen van zenders en bent u bereid dat voor andere wijkgenoten ook in te stellen, dan zijn wij op zoek naar u. Meldt u aan als vrijwilliger bij de wijkcoach Betty van de Schraaff

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

BEWONERSINITIATIEFGROEPEN & WIJKPLATFORMS Meedenken en meedoen in uw wijk?

BEWONERSINITIATIEFGROEPEN & WIJKPLATFORMS Meedenken en meedoen in uw wijk? BEWONERSINITIATIEFGROEPEN & WIJKPLATFORMS Meedenken en meedoen in uw wijk? A M S T E LV E E N. N L AARVERSLAG 2 0 0 6 B eien&binden De relatie tussen de gemeente Amstelveen en haar inwoners is de laatste

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Woonvormen voor ouderen in Amstelveen www.vitawelzijnenadvies.nl 2 Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Algemene informatie In deze folder vindt u informatie over mogelijkheden op het gebied van wonen.

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DE WMO IS ER OOK VOOR HULP IN HET HUISHOUDEN Eén van de prestatievelden binnen de Wmo betreft de hulp in het huishouden. Onlangs zijn met acht organisaties

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Woonvormen voor ouderen in Amstelveen www.vitawelzijnenadvies.nl 2 Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Algemene informatie In deze folder vindt u informatie over mogelijkheden op het gebied van wonen.

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Dignis. De Kombuis. Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen

Dignis. De Kombuis. Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen Dignis De Kombuis Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen Zo lang mogelijk thuis, in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat is de wens van veel mensen. Soms lukt dat niet

Nadere informatie

PROGRAMMA Samen eten Keramieken Individuele laptop/tablet les

PROGRAMMA Samen eten Keramieken Individuele laptop/tablet les PROGRAMMA Samen eten Verschillende koks uit de buurt koken, we drinken een glas wijn en nemen het leven door. Datum: Iedere 2 e vrijdag van de maand Tijd: vanaf 17.00 uur tot ± 21.00 uur Prijs: 17,50 (incl.

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging Het pakket Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging is wonen in een verpleeghuis

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Onderzoek, diagnostiek en behandeling Wat Voor wie Waar Aanmelding / Informatie / Contact

Onderzoek, diagnostiek en behandeling Wat Voor wie Waar Aanmelding / Informatie / Contact Sociale kaart voor kwetsbare ouderen in Amstelland Onderzoek, diagnostiek en behandeling Diagnose dementie Dementie > 65 jaar Huisarts, POH Bij eigen huisarts Dementie < 65 jaar Alzheimercentrum VUmc Via

Nadere informatie

Mijn computer is leuk

Mijn computer is leuk Handleiding Mijn computer is leuk Ouders praten samen over computers, kinderen en opvoeding Pharos, 2014 Marjolijn van Leeuwen INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 De themabijeenkomst blz. 5 Thema 1, oefeningen

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Hudsonhof Activiteitenlijst april 2016. Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105

Hudsonhof Activiteitenlijst april 2016. Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst april 2016 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 1 Nieuw in april!! De maanden april en mei hebben de thema Armoede.

Nadere informatie

Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Welzijn Ouderen

Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Welzijn Ouderen Welzijn Ouderen Thuisadministratie Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Welzijn Ouderen Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Algemeen

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

PROGRAMMA Eten en filmavond Keramieken Computer/tablet les Poëzie en Stem Argentijnse Kookworkshop met Michiel de Vlieger

PROGRAMMA Eten en filmavond Keramieken Computer/tablet les Poëzie en Stem Argentijnse Kookworkshop met Michiel de Vlieger PROGRAMMA Eten en filmavond Verschillende koks uit de buurt koken, we drinken een glas wijn en sluiten af met een film. Datum: Iedere 2 e vrijdag van de maand Tijd: vanaf 17.00 uur tot ± 21.00 uur Prijs:

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Maandag 10.00 tot 21.30 uur / Inloop de Spil Loop eens binnen bij De Spil voor een kop koffie en een praatje. De krant ligt klaar om gelezen te

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Dan laat Soumiya aan Taban en Ama

Nadere informatie

Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning Meedoen in Zoetermeer Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 24420 Folder WMO-Algemeen_5_DRUK.indd 1 27-08-13 09:23 24420 Folder WMO-Algemeen_5_DRUK.indd 2 27-08-13 09:23 In

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst april 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst april 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof -9 057 KP Amsterdam Tel: 020 233405 Hudsonhof Activiteitenlijst april 205 Lichamelijke beweging Een beweegoloog is aanwezig op woensdag en vrijdagmiddag

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Optimale dienstverlening Tegenwoordig kunt u de gemeente Ommen op veel verschillende manieren benaderen. Naast een telefoontje, brief of bezoek aan de balie kunt u

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s 1 Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving. De Wmo is er voor iedereen, van jong

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

zorg- en dienstencentrum Harskamp Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Harskamp kan u van dienst zijn!

zorg- en dienstencentrum Harskamp Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Harskamp kan u van dienst zijn! zorg- en dienstencentrum Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella kan u van dienst zijn! Verzorgd wonen achter uw eigen voordeur Wonen doe je het liefst in je eigen huis. Ook, of misschien juist

Nadere informatie

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen. Meest gestelde vragen crisisnoodopvang Donderdag 19 november 2015 13:28 uur Algemeen Wanneer komen de vluchtelingen naar sporthal Molenbroek? Vrijdag 20 november. Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Schoolnieuws schooljaar Vrijdag 11 maart 2016 Dinsdag 15 maart Muziekavond. Woensdag 16 maart Studieochtend kleuters Leerlingen gr1/2 vrij

Schoolnieuws schooljaar Vrijdag 11 maart 2016 Dinsdag 15 maart Muziekavond. Woensdag 16 maart Studieochtend kleuters Leerlingen gr1/2 vrij Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 11 maart 2016 Dinsdag 15 maart Muziekavond Woensdag 16 maart Studieochtend kleuters Leerlingen gr1/2 vrij Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Nationale Rekendag

Nadere informatie

Gezondheidscentrum Kruisstraat 23a, 5502 JA Veldhoven

Gezondheidscentrum Kruisstraat 23a, 5502 JA Veldhoven CURSUSAANBOD Voorjaar2012 Gezondheidscentrum Kruisstraat 23a, 5502 JA Veldhoven Cursusaanbod in Zeelst Gezondheidscentrum de Bolzen start dit jaar met het geven van cursussen, workshops en lezingen. De

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL Wanneer kan ik een reactie op mijn brief verwachten? Hoe lang duurt het verlengen van mijn paspoort? Wanneer beslist de gemeente over mijn bouwplan? Met welke regels

Nadere informatie

Stap dichter naar huis. Zo fit mogelijk blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis

Stap dichter naar huis. Zo fit mogelijk blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis Stap dichter naar huis Zo fit mogelijk blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis 2 Waarom deze folder? Een ziekenhuisverblijf is een hele gebeurtenis, waarbij onderzoek en behandeling veelal centraal

Nadere informatie

Leden administratie. Inhoudsopgave. Overgang van 2014 naar 2015

Leden administratie. Inhoudsopgave. Overgang van 2014 naar 2015 Nieuwsbrief nummer 8 december 2014 Redactie: B. Muntinga, Vanghout 19, 9422 MG Smilde tel. 413688 e-mailadres: b.muntinga@planet.nl Het bestuur ziet er als het volgt uit: Voorzitter: A. Hendriks Zonnedauw

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Stad met een hart Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen In deze folder leest u: wat u van Ontmoeting en Dagbesteding voor ouderen kunt verwachten;

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

AMIGA4LIFE. Hooggevoelig, wat is dat? WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN

AMIGA4LIFE. Hooggevoelig, wat is dat? WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN AMIGA4LIFE Hooggevoelig, wat is dat? 7-10 jaar WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN 1 voorlichtingsbrochure hooggevoeligheid - www.amiga4life.nl Ik heb een talent! Ik kan goed

Nadere informatie

U in het middelpunt. Mevrouw M, 71 jaar.

U in het middelpunt. Mevrouw M, 71 jaar. Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrienden & Relaties

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrienden & Relaties MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Vrienden & Relaties s Avonds en in het weekend zit ik vaak alleen thuis. Ik bel dan wel eens met mijn vrienden, maar ze bellen me nooit terug. Ik heb verkering,

Nadere informatie

Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan?

Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan? Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan? Jolanda gaat op pad met onze Wandelcoach Tineke Franssen Jolanda (33) werkt als hypotheekadviseur in het bankwezen.

Nadere informatie

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien Nummer 1 December 2011 Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien LANDELIJK HEEFT 16% VAN DE JONGEREN PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN. Scoop richt zich bij coaching, counseling en training

Nadere informatie

Workshop A Hoe werkt de gemeenteraad?

Workshop A Hoe werkt de gemeenteraad? Workshop A Hoe werkt de gemeenteraad? Workshop A Hoe werkt de gemeenteraad? Korte omschrijving workshop De workshop begint met een kort filmpje over de gemeenteraad. De workshopleider doet vervolgens met

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk. Demet TV. Lesbrief 7. Het sollicitatiegesprek Afspraken maken

Thema Op zoek naar werk. Demet TV. Lesbrief 7. Het sollicitatiegesprek Afspraken maken Thema Op zoek naar werk. Demet TV Lesbrief 7. Het sollicitatiegesprek Afspraken maken Inleiding Maria heeft een sollicitatiegesprek met de manager. Deze les gaat over het tweede deel van het gesprek. Maria

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander

Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander Wanneer je zorgt voor een partner, kind of naaste uit je omgeving met Niet Aangeboren Hersenletsel kan het een uitdaging zijn balans te vinden in de

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

Wet werk en bijstand (Wwb) Wet investeren in jongeren (WIJ) U kunt bij Loket Altena terecht

Wet werk en bijstand (Wwb) Wet investeren in jongeren (WIJ) U kunt bij Loket Altena terecht U kunt bij Loket Altena terecht Op het gemeentehuis van Werkendam: van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur. Op het gemeentehuis van Woudrichem: op dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00

Nadere informatie

Persoonlijk plan (WMO)

Persoonlijk plan (WMO) Persoonlijk plan (WMO) 1.Wie ben ik? Opgesteld op: Ingevuld door: a. Persoonsgegevens van degene die ondersteuning nodig heeft. Naam: BSN: Geboortedatum: Adres: Telefoon: Email: Gezinssamenstelling: Mede

Nadere informatie

EFFE BUURTEN MET NAJAAR 2012. Gezondheidscentrum

EFFE BUURTEN MET NAJAAR 2012. Gezondheidscentrum EFFE BUURTEN MET NAJAAR 2012 Gezondheidscentrum Effe buurten met de huisarts, diëtist, fysiotherapeut of ergotherapeut? Gezondheidscentrum de Bolzen wil graag, naast gezondheidszorg, ook voorlichting bieden

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

DOE-TIPS ONA VOOR VRIJWILLIGERS EEN REALISTISCH BEROEPSBEELD

DOE-TIPS ONA VOOR VRIJWILLIGERS EEN REALISTISCH BEROEPSBEELD DOE-TIPS ONA VOOR VRIJWILLIGERS EEN REALISTISCH BEROEPSBEELD Het beroepsbeeld is het idee dat iemand heeft van bijvoorbeeld de taken, werkomstandigheden of werkcultuur in een beroep. De invulling van beroepen

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Kwaliteit is de norm Kwaliteit, dat is wat wij willen leveren. Natuurlijk, het is een mooi begrip en ook normaal. Maar wat betekent kwaliteit eigenlijk. Immers,

Nadere informatie

zorg- en dienstencentrum Lunteren Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Lunteren kan u van dienst zijn!

zorg- en dienstencentrum Lunteren Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Lunteren kan u van dienst zijn! zorg- en dienstencentrum Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella kan u van dienst zijn! Verzorgd wonen achter uw eigen voordeur Wonen doe je het liefst in je eigen huis. Ook, of misschien juist

Nadere informatie