Wijkkrant Groenelaan 2015 nummer 1. Maatschappelijke ondersteuning. Thema-avond met de wethouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkkrant Groenelaan 2015 nummer 1. Maatschappelijke ondersteuning. Thema-avond met de wethouders"

Transcriptie

1 Wijkkrant Groenelaan 2015 nummer 1 Maatschappelijke ondersteuning Per 1 januari van dit jaar geldt de nieuwe WMO 2015, de wet op de maatschappelijke ondersteuning. De uitvoering ervan heeft de rijksoverheid geheel op het bord van de gemeenten geschoven. Hoe gaat Amstelveen daar mee om? En de wijk? Daarover gaan de pagina s 1, 4 en 5 van deze Groene Specht met artikelen over de thema-avond van 14 januari, over Vita en AanZ en over gezondheidscentrum Marne. Thema-avond met de wethouders Om acht uur is de zaal goed vol. Er moeten tafels bijgezet. Voorzitter Henk Bleekemolen opent en wethouder Jeroen Brandes houdt een inleiding. Hij zegt dat in Amstelveen het college als geheel verantwoordelijk is voor de uitvoering van de nieuwe wet; het is namelijk een heel grote portefeuille. Veel dingen zullen anders gaan en ambtenaren moet anders denken dan tot nu toe. Er liggen twee prikkelende stellingen voor. Ze zetten de gesprekken goed in gang. Stelling 1: Aanvragen bij het Amstelveenloket lopen altijd gesmeerd. Hoe kun je dat nu weten, het loket is nog maar pas open. Wat is dat loket eigenlijk? De wethouders Brandes en Raat leggen uit. Het is de vervanging van het oude WMO-loket in het gemeentehuis. Maar het is veel uitgebreider. Men kan er terecht met alle hulpvragen over leven en welzijn. Bijvoorbeeld over thuiszorg, schuldsanering, urgentieverklaringen bij verhuizing, enzovoort. Er zitten mensen die u op het juiste (vervolg-) spoor weten te zetten. Er zitten genoeg ambtenaren die in de afgelopen maanden intensief zijn ingewerkt en getraind. Net als tot nu toe kunt u bij een hulpbehoefte natuurlijk eerst met uw huisarts bellen. U kunt ook nog steeds terecht bij het ouderenspreekuur van Liesbeth Voorrips in De Bolder en De Marne. En de gemeente heeft een website (amstelveen.nl) waar u ruime informatie kunt vinden. Stelling 2: In Groenelaan hebben we een participatiewijk. Wat is wijkparticipatie eigenlijk? Het is deelnemen aan of deelnemen in de wijk. Daarover blijkt ter vergadering het een en ander te verhapstukken. Maar er lijkt in onze wijk een redelijk hoge partcipatiegraad te zijn. Er zijn allerlei dingen om aan deel te nemen: in De Bolder wordt veel georganiseerd, de wijk kent diverse koffieochtenden, enzovoort. Op flats lopen deze zaken soms niet erg vlot. En er bestaan zeker mensen die weinig openstaan voor zorg. Maar als buren wat aandacht hebben voor elkaar - ook als er een nieuwe komt - kunnen zorgwekkende situaties worden opgelost; wellicht ook via een melding bij het Amstelveenloket (zorg en overlast). De geslaagde thema-avond wordt om tien uur afgesloten. Daarna is er een drankje en kan geanimeerd worden nagepraat met de beide wethouders. 1

2 Wijkplatformnieuws Impressie van het wijkplatform van 25 november 2014 Er komen zo n veertig bewoners. Henk opent met een in memoriam voor Aafke van Maar en Ton Johannisse, beiden graag gezien in wijk en gemeente. Wat vang ik op van de vergadering? B&W blijken nu eens hier en dan eens daar te vergaderen. U kunt ze dus tegenkomen. Wie weet waar dat goed voor is? Andrea Kok stopt als penningmeester. Ze blijft in het dagelijks bestuur. Paul Bos volgt haar op; bij acclamatie. De bolderrenovatie start pas in januari De gemeente heeft ervoor gereserveerd, want ze is verplicht het wijkcentrum zeker 10 jaar voort te zetten. Het overleg over het vliegtuiglawaai loopt stroef in en om de Schiphol-omgevingsraad. Colofon Redactie: Elizabeth Fasol, Henk Bleekemolen, Evert van Gelderen, Tini Bartels, Melle Middel en Mientje Petrus Oplage: Verspreiding: Wijk Groenelaan Contact: De volgende edities van de Groene Specht verschijnen op: 21 april september november 2015 Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende nummer: 10 maart 2015 op bovenstaand adres of aan de receptie van de Bolder. Drukwerk door Print24 Op 14 januari 2015 zal er een voorlichtingsavond zijn over de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarover bestaat veel onrust. Twee wethouders zullen interactief een presentatie geven. Er komt een bruggetje, ergens naar het buitengebied. Het maakt niet veel indruk, lijkt me. Brandmeester Pommerol uit Aalsmeer houdt een interessante presentatie over brandveiligheid. Het gaat over kaarsen en kerstbomen, over fonduen, gourmetten, barbecuen, vuurkorven, open haard en vuurwerk. De vorige Groene Specht had het er ook over. Dan barst de vergadering los over de geplande rotonde op het kruispunt Groenelaan / Laan van de helende meesters. De heer Gilissen van verkeer vertelt aan de hand van een plattegrond, geprojecteerd op het scherm. Hij licht toe, hij beantwoordt vragen. Er bestaat veel zorg over de tegenstroomse fietsrijrichting op een deel van de rotonde. De gemeente kiest daarvoor, omdat ze denkt dat jongelui toch niet netjes een driekwart rotonde rechtsom nemen. Grote verkeersborden zullen het overige verkeer waarschuwen. Iemand vraagt cynisch naar een schatting van het aantal te verwachten doden. Enkelen suggereren de gemeente nieuwe oplossingen te zoeken in de ruimere omgeving van dit lastige gebied tussen Tulplaan en Langs de akker. De gemeente zet gewoon door en komt pas met aanpassingen als de toekomstige realiteit dat vraagt. De rotonde wordt zomer 2015 aangelegd; dat duurt 2,5 maand. De Bolder, het wijkplatform (met de wijkkrant) en de werkgroep Eten in de Olmen gaan samen in een stichting: wijkkoepel Groenelaan. Aldus besluit het wijkplatform soepel. Dat maakt sterker. Die stichting is inmiddels een feit. Melle Middel Uitnodiging Op 24 februari staat er een nieuwe bijeenkomst van het Wijkplatform Groenelaan op het programma. De agenda is nog niet definitief. Deze wordt een week vooraf - dus voor 17 februari - gepubliceerd op de website wijkplatformsamstelveen.nl en wordt uitgeprint op de balie van de Bolder gelegd. Wij zullen u in ieder geval bijpraten over de jongste ontwikkelingen in het wijkgebeuren in en rondom de Groenelaan: zoals de opening van Eten in de Olmen, de oprichting van de Stichting Wijkkoepel en de renovatie van de Bolder. Ook staan het Financieel verslag 2014 en de Begroting 2015 op de agenda. Verder gaat alle aandacht naar het maken van plannen voor de komende jaren. Wat gaan we oppakken, wat missen we in de wijk en hoe kan het beter? Wilt u meepraten meedenken over wijkzaken, zoals in deze Groene Specht worden genoemd, dan bent u van harte welkom op dinsdagavond 24 februari om uur in de Bolder. Tot dan. 2

3 Berichten Wijkkoepel Groenelaan Stichting Wijkkoepel opgericht In memoriam Met ingang van 1 januari 2015 heeft Groenelaan een Stichting Wijkkoepel die bestaande en nieuwe bewonersinitiatieven bundelt en faciliteert. De groepen die nu deel uitmaken van de Wijkkoepel Groenelaan zijn: de redactie van de Groene Specht, werkgroep de Bolder, werkgroep Eten in de Olmen en het Wijkplatform Groenelaan. Er was behoefte aan een zelfstandige stichting om als bewoners gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor activiteiten in de wijk, om met elkaar meer daadkracht te kunnen ontwikkelen en om sneller te kunnen werken. Het stichtingsbestuur bestaat uit een kleine groep mensen uit de verschillende groepen en wil vooral faciliteren en mogelijk maken. Éénmaal per maand komen de leden van alle groepen bijeen om gezamenlijke belangen en ontwikkelingen in de wijk te bespreken. De Wijkkoepel wil uiteindelijk naar één begroting van alle wijkzaken die met sociale samenhang te maken hebben. Het Wijkplatform blijft zich richten op 4 bijeenkomsten per jaar waar alle wijkbewoners welkom zijn om hun mening te geven over ontwikkelingen in de wijk met betrekking tot verkeer, groen, voorzieningen, veiligheid en dergelijke meer. In november vorig jaar zijn Aafke van Maar en Ton Johannissen kort na elkaar overleden. Aafke heeft zich jarenlang verdienstelijk gemaakt in het bestuur van het Wijkplatform Groenelaan. Aafke deed wat nodig was. Ze is voorzitter, secretaris en penningmeester geweest en kwam stevig voor de buurtbelangen op. Ton was vooral in de gemeentelijke politiek actief. Hij is fractievoorzitter voor het CDA geweest, maar kwam ook in het geweer als er zaken op wijkniveau niet naar zin verliepen. Een verlies voor de wijk en voor Amstelveen. Persoonlijk verloor ik er ook een paar aardige buren aan. We zullen hen missen. Henk Bleekemolen Renovatie de Bolder De renovatie van de Bolder zal naar verwachting eind van dit jaar beginnen. Op dit moment wordt uitgezocht of het programma van eisen - zeg maar een pakket verwachtingen en verlangens voor de nieuwe Bolder - te realiseren is en vooral wat dat kost. Een afvaardiging van de Bolder heeft daartoe gesprekken gevoerd met beleidsambtenaren. De komende weken wordt overleg gevoerd met de afdeling Bouwzaken. Op het moment dat er een eerste, realistisch ontwerp is zal dit onderwerp van gesprek zijn in de Boldergemeenschap en zal er een avond voor alle wijkbewoners worden georganiseerd. Daarna moeten de plannen een definitieve vorm krijgen. Dit moet dan vervolgens in het voorjaar leiden tot een besluit van de gemeenteraad. Daarna kan de aanbesteding plaatsvinden. 3

4 Als u zich niet op eigen kracht kunt redden, moet de gemeente u ondersteunen. Dat zegt de WMO. Dan kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Amstelveen regelt dit op haar eigen manier. Elke gemeente heeft haar eigen manier. Amstelveen zorgt voor begeleiding, voor dagbesteding. Amstelveen zorgt voor ondersteuning als het de mantelzorger wat teveel wordt. Amstelveen zorgt voor opvang bij huiselijk geweld. Amstelveen zorgt voor een thuis voor mensen met een psychische stoornis. En voor nog een paar dingen meer. De gemeente Amstelveen moet goed nagaan wat u persoonlijk precies aan ondersteuning nodig hebt. Daartoe kunnen goedopgeleide mensen met u in gesprek gaan. Daaruit kan bijvoorbeeld WMO blijken dat u het best een persoonsgebonden budget krijgt toegewezen. Dan kunt u uw ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Maar dat budget krijgt u niet geldelijk in handen. Want er zouden mensen kunnen zijn die er dan misbruik van maken. De Sociale Verzekerings Bank regelt de betaling van de diensten die u kiest. Amstelveen kijkt ook naar uw financiële situatie. Zij mag daaruit bepalen of zij van u een eigen bijdrage vraagt voor de wenselijke ondersteuning. Amstelveen heeft voor de uitvoering van deze wet een loket, het Amstelveenloket in het gemeentehuis ( ). Dat loket kan u behulpzaam doorverwijzen naar en contact tot stand brengen met diverse instanties die op het terrein van de zorg en ondersteuning in de wijk werkzaam zijn. Als u in 2014 onder de AWBZ viel en als die afspraak doorloopt tot in 2015, dan volgen er gesprekken in de loop van Wie terecht reeds ondersteuning geniet hoeft niets nadeligs te vrezen van de WMO. Maar onterechtheden lopen de kans ontdekt en vervolgens gecorrigeerd te worden. Het lijkt erop of de WMO-2015 een poging is om terug te keren naar een vroegere mentaliteit: elkaar realistisch en onbaatzuchtig helpen, waar nodig en mogelijk, redelijk en naar waarheid. Over Vita en AanZ Als u in de penarie zit moet u bij Vita zijn. Dan moet u wel in Amstelveen, Uithoorn, Ouderkerk aan de Amstel of Aalsmeer wonen. Want daar zijn de 80 professionals en 300 vrijwilligers van de stichting actief. Onze wijk zit dus goed. Wat is penarie? Als u zich (even) niet goed alleen kunt redden door ziekte of gevorderde leeftijd en er is niemand aan wie u kunt vragen om te helpen. Als u wat vergeetachtig wordt en bang bent dat u gaat dementeren. Als eenzaamheid u tot een last wordt. Als u in de knoei dreigt te komen door een lastige echtscheiding. Als u zo n moeite hebt met het verlies van een dierbare. Als u te maken hebt met huiselijk geweld. Als u wel wat advies kunt gebruiken bij de opvoeding van uw kind. Als u in de stress zit en zich onzeker voelt, bijvoorbeeld door uw baan. Noem verder maar op. Dat is penarie. Dus, als u zich on-wel voelt in uw leven. En als het de mensen die u helpen een beetje te zwaar wordt. Maar ook om te voorkómen dat u in de penarie komt, kan Vita u informatie en advies geven en ondersteuning-op-maat die bij uw specifieke hulpvraag hoort. Vita helpt bij on-wel zijn. Bij allerlei gebeurtenissen in het leven. Bij allerlei vragen. Met raad, met advies, met allerlei praktische zaken. De professionals hebben allen een HBO-opleiding in maatschappelijk danwel sociaalcultureel werk. En de vrijwilligers worden intens begeleid. U moet wel zelf contact zoeken. Wees niet bang dat de mensen van Vita baas over u gaan spelen; dat willen ze niet, dat mogen ze niet. Praat met uw huisarts. Ga naar het spreekuur in De Marne (do. 10:30-11:30) of in De Bolder (wo. 13:30-15:00); in Groenelaan werken Liesbeth Voorrips, ouderenadviseur tel en Adrienne Bosch, maatschappelijk werker tel Of kijk eerst even op de website Trouwens, sinds januari kunt u naar het Amstelveen-loket in het raadhuis; daar wordt u gewis verder geholpen. Als u iets leuks en/of nuttigs wilt in uw buurt of wijk, kunt u bij een wijkcoach van AanZ aankloppen om facilitatie. Want AanZ gaat voor wel-zijn, wel-zijn voor iedereen in de wijk. U moet zelf wel eerst een idee hebben en een beginnetje maken, samen met buurt- of wijkgenoten. Maar mocht u geen medestanders in uw eigen omgeving vinden, dan kunt u evengoed bij AanZ terecht. Aan wat voor initiatieven kunt u zoal denken? Een barbecue, een straatfeestje, een buurt-

5 Een interview op de Marne In het gezondheidscentrum Marne kunt u huisartsen, psychologen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, apothekers en thuiszorgmedewerkers raadplegen. Ook Liesbeth Voorrips, ouderen-adviseur en Adriënne Bosch, maatschappelijk werker, beiden van Vita welzijn en advies, hebben daar een werkplek. Zij beiden nemen deel aan dit interview. Liesbeth, hoe is het om in zo n concentratie van zorg te werken? De verscheidene hulpverleners in de Marne kunnen samen makkelijk overleggen wat voor een specifieke klant de optimale hulpcombinatie is uit de thuiszorgorganisaties Amstelring, Amstelland, ActiVite en Brentano. Ik help klanten kiezen, eventueel bij hen thuis. Want ik ben een onafhankelijke adviseur van ouderen. Ik heb in de Marne een inloopspreekuur op donderdag 10:30-11:30 en in De Bolder op woensdag 13:30-15:00. Is er armoede in Groenelaan? Dat weet je niet. Maar als je met een laag inkomen in een dure huurwoning blijft wonen, raakt je spaargeld op. Daar moet je tijdig mee voor de draad komen. Anders kom je in geldnood, in de bijstand, in de schuldsanering, in een toestand van gebrek. Wat is het sociale minimum? Adriënne: Dat is gelijk aan een bijstandsuitkering en dus afhankelijk van de gezinssamenstelling. Als mensen door ontslag of faillissement plotseling fors in inkomen achteruit gaan, dan stijgt de nood snel. Liesbeth: Soms krijgen we van de gemeente een seintje dat huisuitzetting dreigt. Dan springen wij in om wat te regelen. Bijna altijd lukt het om dakloosheid te voorkómen. Adriënne: We proberen met alle partijen, ook de verhuurder van de woning, om de tafel te gaan. Dat is integrale hulpverlening door sociale teams. Moet je ouderen deze digitale tijd insleuren? Liesbeth: Het digitale tijdperk gaat aan ouderen voorbij. Wij Over Vita en AAnZ (vervolg) overlegavondje, St. Maarten (11 november), een buurtboekje, een vuurwerkprogrammaatje, vuilopruimen, noaberhulp, een telefoondienst, samen eten, wandelen, klusjes voor elkaar doen. En nog aan een hele hoop andere dingen. Of denkt u dat dit een uitputtende opsomming is? Alle ideeën om het leven in eigen buurt/wijk aangenamer te maken zijn welkom. De wijkcoach kijkt samen met u hoe die ideeën gerealiseerd kunnen worden; denk aan de benodigde ruimte, de PR en wat dies meer zij. De wijkcoach kan u ook in contact brengen met bewoners in uw buurt of wijk die met dezelfde ideeën en wensen rondlopen. Elke wijk heeft wel een wijkcoach. Voor Groenelaan en Bankras Kostverloren is dat Betty van de Schraaff. Zij werkt op maandag, dinsdag en donderdag de hele dag en op woensdagochtend. Betty is te bereiken via b.van.de. of tel De wijkcoach neemt zelf ook wel wat initiatief, maar dat is juist om te stimuleren dat de wijkbewoners zelf tot buurt- en wijkinitiatief komen. Een van de speerpunten van AanZ en Vita voor 2015 is hun onderlinge samenwerking te versterken, kennis en expertise onderling uit te wisselen, om zo dubbelingen op te heffen en te voorkomen. 5 communiceren dus niet via internet, maar komen langs. Om bijvoorbeeld te praten over het moeilijker traplopen of over het verhuizen naar een andere woning als je ergens al 50 jaar woont. We hebben begrip voor zulke dingen, hebben ervaring en willen zó helpen dat de klant echt zelf goed beslist. Adriënne, wat is jouw werk in Groenelaan? Ik help de leeftijdsgroep van 18 tot 65 jaar. Ondermeer bij relatieproblemen. Neem het voorbeeld van de oudere getrouwde man die door ontslag thuis komt te zitten. Dat kan echtelijke problemen geven. Ik help de ontstane situatie bespreekbaar te maken tussen de echtelieden. Dat leidt vaak tot nieuwe inzichten. Ik stuur niet. Ik kijk niet met een vrouwelijk vooroordeel. Ook niet als de vrouw - zoals vaak - de eerste stap heeft gezet. Maar er is meer. Ook alleengaanden kunnen problemen hebben; het kan gaan over identiteit; over leven in verschillende culturen binnen een gezin; over slecht voor zichzelf opkomen. Het kan gaan om overlast of huiselijk geweld, gemeld door buren, politie of familie. Dat is vaak heel complex, vooral wanneer mensen zorg mijden, en het vraagt dus om teamwork. Vandaar onze sociale teams van breed geschoolde mensen, die samenwerkend contacten proberen te leggen. Dat is krachtig maatschappelijk werk wat elk sociaal probleem aankan. Liesbeth en Adriënne benadrukken tot slot: wacht niet te lang met hulp zoeken bij problemen. Kom langs op het inloopuur. U bent welkom!

6 Onze bijen in Amstelland Ingezonden stukken Maart is voor imkers een belangrijke maand. Zij houden dan een korte voorjaarsinspectie bij temperaturen van rond de 15 C, om te weten hoe de bijenvolken de winterperiode doorstaan hebben. Ieder bijenvolk krijgt in september ongeveer 15 kilogram vloeibare suiker, die ze, net als de honing, opslaan in de raat. De bijen hebben hier voldoende voer aan tot en met april. Natuurlijk bestrijden de imkers de beruchte Varroa-mijt. Een teveel kan een bijenvolk in twee jaar ten gronde richten. Voor de bestrijding passen imkers oplossingen met oxaalzuur en mierenzuur toe. De bloemen in de wijk Groenelaan zijn gezegend met een constant bezoek van onze bijen. Het bijenpark van de imkervereniging Amstelland ligt aan Langs de Akker in het Oosten van onze wijk. Het bestaat uit een tuin van ongeveer 1800 m 2, waarop stellingen staan voor de bijenvolken en het benodigde materiaal. De tuin is voor de bijen en voor andere insecten verdeeld in plantenvakken met diverse plantensoorten. Het clubgebouw bestaat uit een lokaal, een toiletruimte, een honingverwerkingsruimte en een winkel met imkerartikelen. Het lokaal wordt onder meer gebruikt voor de tuinlessen van de kinderschoolwerktuinen die naast het bijenpark liggen. De vereniging telt ongeveer 125 leden. Zij organiseert bijenteeltcursussen, geeft lezingen, ontvangt groepen voor rondleidingen en werkt samen met de afdeling NME (natuur- en milieueducatie) van de gemeente Amstelveen. Doordat de vereniging de laatste jaren veel nieuwe imkers heeft opgeleid, is er een goede verspreiding van bijenvolken in de hele regio. Hierdoor blijft het aantal bijenvolken in de regio nagenoeg stabiel. In Amstelveen staan bijvoorbeeld bijenvolken op het complex van de tuinvereniging Nesserlaan en van de tuinvereniging Langs de Akker. Zelfs in de voortuin van ondergetekende, op de hoek van de Watercirkel bij de Marne, staat een bijenvolk. Heeft u belangstelling voor onze hobby en wilt u een keer op het bijenpark komen kijken? Dat kan. Vanaf begin april tot en met eind september is de tuin open op elke dinsdagavond van tot uur. Op de eerste zondag van de maand juni, de Amstellanddag, houdt de vereniging open dag met demonstraties, rondleidingen enz., van tot uur. Voor informatie kunt u terecht bij ondergetekende, H.S. Kooij, tel: (020) Fiets/voetpad bestaat niet! De bel gaat. Ik doe open en voor de deur staat een man met een boos gezicht en in zijn hand een kapotte spijkerbroek. Ik herken de man, ik kwam hem vanmiddag tegen in het park achter de Kringloop. Ik vraag hem binnen en vraag wat hij wil. Hij wil zijn broek vergoed hebben. Het was een dure en nu zit er een scheur in. Ook is zijn fiets beschadigd. Ik wijs hem op de mand waarin mijn hondje ligt. Ze is beslist niet lekker en wat suf. Ze heeft een wond op haar kleine lijfje en ik een fikse doktersrekening. Ik laat hem deze zien en vraag of hij wil betalen. Nee dus. Wat nu bij deze impasse. Ik heb geen zin om mijn WA verzekering aan te spreken voor zijn broek. Dat is niet eerlijk, hij fietste ergens waar het niet mocht. Zijn antwoord: Iedereen doet het toch? Ja, maar als iedereen van de flat springt doet u dat dan ook? Nee dus. De broek en de hond zijn verzonnen, maar het zou zeker een paar keer per week waarheid kunnen zijn. Het pad achter de Kringlooop is een voetpad. Er staat een bord verboden voor fietsers! Boete wellicht tussen de 35 en 55 euro bij overtreding. Misschien moeten wij de asocialen verwennen met meer regels en borden. Het zegt meer over hen dan over ons. Elizabeth Fasol 6

7 Boldernieuws We starten een reeks persoonlijke typeringen van cursussen in De Bolder. De eerste cursus is Chi Kung. Waarom? Een van de redactieleden doet eraan mee. Daarom. Wie van u schrijft een volgende bijdrage? Neem contact op via Voor meer informatie over deze en andere cursussen kunt u contact opnemen met het cursusbureau, tel of Ik moest wat meer bewegen. Dus ging ik op fitness. O, wat saai. Dan maar eens kijken bij de tafeltennisclub. Dat ging prima, totdat ik dat ene gemene balletje óók wilde halen de zweepslag kostte maanden fysio. Blijkbaar te oud om te pingpongen. In een folder las ik over Chi Kung: langzaam en met aandacht bewegen. Dat levert vast geen zweepslag op. Dus een proefles genomen. We staan in een wijde kring. Dames in de meerderheid. In onze gewone kloffie. Rustig ademen, met aandacht. Hé, je lichaam voelt al anders en je doet nog bijna niks. Dan wiegen we heel rustig een beetje naar voren, naar achteren, naar links, naar rechts en in rondjes. Chi Kung Daarna beginnen de eenvoudige - meestal staande - oefeningen. Er is veel aandacht nodig om ze goed uit te voeren. Dan volgen moeilijker bewegingen. Nog meer focus. Ze vergen niet veel kracht; wel energie, maar voegen die ook toe. Ze vergen en stimuleren coördinatie. De docente doet alle oefeningen mee. Haar toelichtingen op vragen maken dat we de bewegingen in de loop van de tijd steeds beter uitvoeren. Een fractie verschil in uitvoering geeft een merkbaar andere ervaring in je lijf. Ik zit in m n 3 e jaar. Elke maandag een uur. Sommige oefeningen doe ik ook thuis. Ze houden me fit en soepel. Nuttig voor mijn dagelijks leven, nu en later. Uitgelicht De Bolder swingt Elke 1e vrijdag van de maand swingt het in De Bolder van 20 tot 23u. voor 5 incl. hapjes. Film Elke 4e zondag van de maand om 14:00 film in Bolder Cinema voor 4 incl koffie/thee. Inloop vanaf 13:30. Welke film? Zie mededelingenbord. Keuring voor rijbewijs Keuring voor verlenging rijbewijs? Spreekuur elke 2e en 4e vrijdag van de maand in De Bolder. Bel voor B/E of 52,50 voor B/D/E. Nog eens een wijkontbijt Die van 17 december 2014 was een groot succes. Meehelpen bij het wijkontbijt in maart? Informatie bij sociaal beheerder Peter van Ommen, Een boek voor een boek Ruil uw gelezen exemplaar voor een ander boek in de ruilbibliotheek. Iedere werkdag tussen 10:00 en 17:00 uur. Van de wijkagent Inloopspreekuur Onze wijkagent Hilco Kappert houdt elke 1 e en 3 e dinsdag van de maand tussen 14:00 en 15:00 een inloop-spreekuur in De Bolder. De Bolder biedt daartoe een plek met de nodige privacy. U hoeft er geen afspraak voor te maken. U loopt een kleine kans dat de wijkagent door bijzondere omstandigheden afwezig is. Dat kunt u informeren via of per mail: Hilco beantwoordt die mail snel. Buiten inloopspreekuur U kunt natuurlijk altijd een afspraak met de wijkagent maken voor een gesprek buiten het inloop-spreekuur. Hilco heeft dan alle nodige tijd voor u. Zo n gesprek kan plaatsvinden op het politiebureau, in wijkcentrum De Bolder - waar Hilco dan een vrije ruimte zoekt - of bij u thuis. Voorlichting veiligheid senioren Woensdag 18 februari 2015 van 15:00-16:30 in De Bolder. Voor wie doet u de deur open? 7 Voorlichting over veiligheid voor senioren woensdag 18 februari 2015 van uur PGM Locatie: Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140 te Amstelveen

8 Eten in de Olmen Tuinendag De mare waarde al een tijd rond. Een buurtrestaurant zou de deuren openen in de wijk Groenelaan. Sinds vrijdag 16 januari 2015 is dat echt. Erik van Leeuwen, clustermanager van Woonzorg, verrichtte de opening. Dit deed hij op speciaal verzoek van werkgroep Eten in de Olmen. Het buurtrestaurant Eten in de Olmen serveert iedere dinsdag en donderdag een vlees- en een vismaaltijd. Op vrijdag koken voorlopig Afrikaanse dames. Open van 17:00-21:00 uur. De menu s vindt u op de website: Reservering met eventueel uw voorkeur wat betreft maaltijd via telefoonnummer of Buurtbewoners hebben het plan uitgedacht en vrijwilligers voeren het idee uit. Dat het u moge smaken! En proost! Kunt u niet meer zelf uw tuin onderhouden? En heeft u een minimum-inkomen? Dan kunt u zich aanmelden voor de tuinendag op 21 maart. Bij de Buurthulpdienst, Wél graag bellen vóór 12 maart. Ook vrijwilligers kunnen zich hier aanmelden, of op Hoe meer vrijwilligers, hoe meer tuinen we kunnen doen. Deze tuinendag wordt georganiseerd door de Buurthulpdienst en de Ronde Tafel Amstelveen, in het kader van NL-DOET (de landelijke vrijwilligersdag). Ziggo doet wat Wethouder Jeroen Brandes, portefeuille lekker eten en drinken, onthulde samen met Erik het logo van Eten in de Olmen. Als cadeau overhandigde hij de ingelijste vergunning tot uitbaten van de eetzaal op Landtong 2, 1186 GP Amstelveen. Ziggo verandert binnenkort al zijn zenderinstellingen! Vrijwilligers van het restaurant verwelkomen iedereen uit de buurt en wijde omgeving. Mode design Joke Realiseert nieuwe kleding & vermaakt kleding Broekspijpen korten maken? Een nieuwe rits in een jas, broek of rok? Geen probleem! Bel me gerust. Joke Wijnen : Ook als u slechter ter been bent; ik haal en breng aan huis! Hulp nodig bij het instellen van de zenders? Mocht u problemen ondervinden bij het opnieuw instellen van de zenders voor uw televisie, dan kunt u ons dat laten weten. Wij gaan dan kijken of een vrijwilliger bij u thuis de zenders weer goed kan instellen. Meldt u voor deze service aan bij de Bolder, tel. nr Handig met het instellen van zenders? Mocht u handig zijn met het instellen van zenders en bent u bereid dat voor andere wijkgenoten ook in te stellen, dan zijn wij op zoek naar u. Meldt u aan als vrijwilliger bij de wijkcoach Betty van de Schraaff

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2.

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt maart 2015 Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. 2 Rommelmarkt 3 nieuwtjes uit het Huis van de Wijk Olympus 4 vrijwilligers gezocht 4 Het vondelpark informatiepunt

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. De respondenten 3. 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4. 4. Bijkomende redenen?* 5

1. Inleiding 2. 2. De respondenten 3. 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4. 4. Bijkomende redenen?* 5 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. De respondenten 3 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4 4. Bijkomende redenen?* 5 5. Hoe wil je wonen? Wat heb je daarbij vooral nodig? 7 6. Wat heb je daarnaast

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Deze maand in *Je Meent Het*

Deze maand in *Je Meent Het* Colofon Deze maand in *Je Meent Het* Kunst kijken in de Meent pag. 7 Tentoonstelling was wederom een groot success Jaarwisseling vuurwerk. pag. 11 De kinderen worden gewaarschuwd.. UED: nieuwkomer in het

Nadere informatie

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 IN DIT NUMMER: Update van Aan tafel +1 Lokale zonnestroom beschikbaar Buurtkracht ontdekt diverse initiatieven in de wijk Wateroverlast?

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Februari 2011 Jaargang 13, nr. 1 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Expertmeeting voor rol nieuwe wijkzuste Wijkzusters vergroten elkaars

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR GRAAN VOOR VISCH 1e HELFT 2014 0-12 JAAR 12-18 JAAR JAAR 1 Beste wijkbewoners, In deze folder vindt u een overzicht van de activiteiten georganiseerd door verschillende aanbieders in de wijk. De activiteiten

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie