Technical Manual DocuPRO embedded Client for Konica Minolta

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technical Manual DocuPRO embedded Client for Konica Minolta"

Transcriptie

1 DocuPRO embedded Client for Konica Minolta Technical Manual DocuPRO embedded Client for Konica Minolta Product Versie: Versie van deze handleiding: Inepro B.V. Alle rechten voorbehouden

2

3 DocuPRO embedded Client for Konica Minolta De meest veelzijdige embedded oplossing Bedankt dat u gekozen heeft voor de DocuPRO embedded Client for Konica Minolta. We zijn er van overtuigd dat U tevreden zult zijn over de aankoop van een van de beste oplossingen van vandaag. We willen u helpen om het beste resultaat te bereiken van uw DocuPRO embedded Client for Konica Minolta en om er veilig mee te werken. Deze handleiding bevat de informatie om dat doel te bereiken; leest u hem alstublieft zorgvuldig. Vanwege de constante veranderingen in onze produkten is deze handleiding aan onvermelde verandering onderhevig. Wij bevelen u sterk aan de gebruikerovereenkomst te lezen zodat u volledig begrijpt wat hij ondersteunt en wat uw verantwoordelijkheden zijn als eigenaar. Uw Inepro dealer is er op gebrand u tevreden te houden en zal graag uw vragen beantwoorden en uw zorgen wegnemen. Het allerbeste, Inepro BV.

4 DocuPRO embedded Client for Konica Minolta Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Produkten waarnaar verwezen wordt in dit document kunnen handelsmerken zijn van hun eigenaars. De uitgever en autheur maken geen aanspraak op deze handelsmerken. Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de samenstelling van dit document kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade die het gevolg is van fouten, nalatigheid of verandering in details van deze uitgave of de programma's en broncodes die er eventueel worden bijgeleverd, en voor de gevolgen van het afgaan op verkeerde informatie. Versie.0. geproduceerd: September 204 in Nieuw-Vennep, Nederland Uitgever Inepro B.V. Hoofdredacteur K. de Graaf Technische samenstelling P. Grimmerink K. de Graaf Cover Design H. Wagenaar K. de Graaf Team Coördinator R. Groen Productie Inepro B.V.

5 Inhoudsopgave Introductie Open API User Interface Open API Service Open API FTP Service Configuratie Communicatie Logging Troubleshooting Notities Version.0. Inepro B.V

6

7 Introductie I Deel

8 Introductie Introductie tot Open API Wat is Open API (Open Application Programmers Interface)? Het Open API systeem zorgt ervoor dat er gebruikers kunnen afdrukken, scannen en kopiëren op de multi-functional machines zonder dat er een extern betaalsysteem nodig is, omdat de software op het besturingssysteem van de machine draait. Hoe is Open API met elkaar verbonden? De Inepro Open API applicatie bestaat uit 3 programma's; Open API Service, Open API FTP Service, Open API User Interface (voor de PC), de eerste 2 draaien als een Windows Service, het laatste programma is de back office Graphical User Interface. 2 - DocuPRO embedded Client for Konica Minolta

9 Open API User Interface II Deel

10 Open API User Interface Open API User Interface Met de Open API User interface kan er een installatie gedaan worden op de Open API applicatie op een MFD (Multi Functional Device). De instellingen van de applicatie kunnen worden bekeken en het Listing Log moet worden uitgelezen. 4 - DocuPRO embedded Client for Konica Minolta

11 MFD's zoeken & Application aanmelden / verwijderen Via dit scherm kunnen de printers en MFD's die moeten worden beheerd door Open API worden gedefinieerd. De SNMP (Simple Network Management Protocol) versie moet op '' worden gezet, de SNMP versie 3 optie is voorbehouden voor eventueel gebruik in de toekomst. Het adres type moet altijd 'IPv4' zijn. De gebruiker kan zoeken per IP-adres evenals per DNS hostnaam. Als DNS wordt geselecteerd, zal er een 'hostname' veld getoond worden in plaats van een start en eind veld. De gedefinieerde printer en hun instellingen zullen worden opgeslagen in het RegisteredPrinters.xml bestand in de Open API folder. De Remove Selected Printer knop verwijderd een printer uit het bestand. De Delete Application knop verwijderd de applicatie van de printer. De Register Application knop zal de applicatie op de printer installeren. En als laatste zal de Restart Listening knop de communicatie (TCP/IP port 50003) tussen de printer en de (IneproOpenAPI.exe) herstarten. Version

12 Open API User Interface Configuration aanpassen In het General Configuration tekst vak kan de configuratie (Configuration.txt) worden aangepast of bekeken. Save Configuration & Restart Services zal uiteraard de configuratie opslaan en de Open API services herstarten. 6 - DocuPRO embedded Client for Konica Minolta

13 Selecteer Printer In dit keuzevak kan de versie van de applicatie die op de MFD draait gewijzigd worden. Dit moet alleen in samenspraak met Inepro support gebeuren! Het Enable Logging keuzevak kan worden gebruikt om extra logging te genereren voor de geselecteerde printer. Als er wijzigingen gemaakt worden moet de Save Configuration knop worden ingedrukt om de wijzigingen in het RegisteredPrinters.XML bestand op te slaan. Om de wijzigingen ook in de services dor te voeren moeten deze opnieuw worden gestart. De grafische gebruikersinterface applicatie is alleen nodig om wijzigingen door te voeren in de setup en configuratie en kan worden gesloten als deze niet gebruikt wordt. Version

14

15 Open API Service III Deel

16 Open API Service OpenAPI Service Deze service is de kern van Open API, en bestaat uit 4 onderdelen. Installeer de Open API modules De Open API bestaat uit 4 modules, waarvan een uitsluitend de installatie of de-installatie van de applicatie op de MFD verzorgd.. Setup module De setup module verzorgd de installatie of de-installatie van de applicatie op de MFD. De software op de MFD is verdeeld en drie modules, elk met zijn eigen functionaliteit. 2. Authenticatie embedded applicatie De Authenticatie module zal controleren of de gebruiker wel authentiek is. De gebruiker kan inloggen via het on-screen keyboard op de MFD, of door de kaart aan de kaartlezer te presenteren. Als de gebruiker inlogt via het on-screen keyboard, zal er een login verzoek naar de Inepro Business Server worden gestuurd. De Inepro Business Server zal de gebruikersgegevens controleren en als deze correct is de gebruiker inloggen op de MFD. Als de gebruiker inlogt via een gebruikerskaart, zal de kaartlezer een inlogverzoek naar de Inepro Business Server sturen, als dit verzoek wordt goedgekeurd, wordt de gebruiker ingelogt en de kaart- en gebruikersgegevens naar de MFD gestuurd. 3. PullPrint embedded applicatie Deze applicatie is verantwoordelijk voor het eigenlijke betaald afdrukken. De gebruiker kan een of meerder afdruktaken uit een lijst selecteren om te printen. De applicatie stuurt de lijst met de geselecteerde taken naar de Inepro Business Server, die de afdruktaken dan (via DocuPRO) zal vrijgeven. 0 - DocuPRO embedded Client for Konica Minolta

17 4. Scan embedded applicatie De Scan applicatie Zal de taak die door de gebruikers is ingescand wordt naar het betreffende adres gestuurd of naar de scan map van de gebruiker. Het adres en de scan map of 'Home Directory' kunnen worden ingesteld in de Inepro Back Office Manager. Voor deze functionaliteit moet de IneproOpenAPIFTP server actief zijn, en de gegevens van deze server moeten in de Inepro Back Office Manager zijn ingevuld! Lees meer over de Open API FTP server in dit hoofdstuk: Open API FTP server op pagina: 4 Version.0. -

18

19 Open API FTP Service IV Deel

20 Open API FTP Service Open API FTP Service De service moet alleen actief zijn als de Scan applicatie wordt gebruikt. Bekijk Configuration.txt op deze pagina: 4. De service zal de scan via FTP aan een SMTP server sturen, welke door het systeem is ingesteld door de systeem administrator, en de SMTP server zal de scan dan doorsturen naar het adres van de gebruiker de thuis map (home directory). 4 - DocuPRO embedded Client for Konica Minolta

21 Configuratie V Deel

22 Configuratie Configuratie De configuration.txt file is het belangrijkste beheer mechanisme voor het Open API systeem. Dit bestand bevindt zich in de installatiemap. In deze table staat het configuration.txt bestand, met een uitleg van de instellingen. Value Mask Default / example value ApplicationServerIP <IP Adres> SecondaryServerIP <IP Adres> PrimaryServerTimoutInSeconds <Integer> DebugLevel <Integer> MFPPortWithSSL <WindowsPort> IneproTerminalServiceURL <URL with port> IsPayConAuth PayConAuthListenPort <WindowsPort> MFPAdminUserName <Alfanumeric> MFPAdminPassword <Alfanumeric> IsFTPServerAvailable FTPServer FTPPort FTPUserName <Yes> or <No> <IP Adres> <WindowsPort> <Alfanumeric> FTPPassword <Alfanumeric> AuthAppNo AuthAppID <Integer> <Alfanumeric> AuthAppNode <Alfanumeric> Key 6 - DocuPRO embedded Client for Konica Minolta Description These 2 settings are the IP addresses on which the main and secondary OpenAPI server are running, normally there will be no 'SecondaryServer', in these cases, the secondary address is the same as the main (ApplicationServer) address. This is the timeout (in seconds) until the applicatie 20 returns a NACK after a request from or to the multifunctional. Debug level OpenAPISDK log. Always, unless specified differently by Inepro certified engineers. Port gebruikt voor communication between the multifunctional and service, don't change unless specified differently by Inepro certified engineers. Socket used for communication between 3.6:0035/ Open API and the Inepro soap/iter Business Server, don't minalinterf change unless specified ace differently by Inepro certified engineers. When this is set to, The Inepro IP card reader is used 0027 on the port number specified (0027 by default). Admin The User ID and password of the Admin account on the multifunctional. No These settings will determine if FTP is used to send the to the SMTP 2 server in the Scan sdk application. Additional setting for the FTP / SMTP sdk server can also be set here. Installatie settings for the 3 INEPRO embedded applications, don't change unless SIMWIN specified differently by

23 Value Mask Default / example value AuthAppListenPort PrintAppNo PrintAppID PrintAppNode PrintAppListenPort ScanAppNo ScanAppID ScanAppNode ScanAppListenPort IsGlobalFunctionLimitation EnableBox EnableColorPrint EnableColorSend EnableMonochromePrint EnablePrintSend EnableCopy EnableFax EnablePrint EnableScan EnableScanToUsb EnableScanToUsb EnableAddressManualInput RegistrationTimeOutInSeconds <WindowsPort> <Integer> <Alfanumeric> <Alfanumeric> <WindowsPort> <Integer> <Alfanumeric> <Alfanumeric> <WindowsPort> <Integer> INEPRO22 SIMWIN INEPRO33 SIMWIN ListenTimeOutInSeconds <Integer> 30 IsDebugMode EnableRawDataLogging ScanAppType <D> or <S> D EnableUserDefaultApplication EnableDefaultMyPanel DisplayDefaultMyPanel EnableCopyShortCut EnableScanFaxShortCut EnableBoxShortCut EnableImageDealerShortCut EnableBrowserShortCut EnableApplicationListShortCut <Pull print> or <Scan> EnableAccountMap CurrencySign <Character> ScanResolution ScanFileType?????? Standard PDF ScanColor??? FullColor Key DefaultApplicationName Pull print Description Inepro certified engineers. Customizable function restrictions, = enabled, 0 = disabled. Miscellaneous timeout settings, don't change unless specified differently by Inepro certified engineers. Enable writing to debug log files. = enabled, 0 = disabled. Log de xml data uitgewisseld tussen de OpenAPI en de BusinesServer. Set scan application type. (D)ynamic or (S)tatic. Set default applicatie and type, can be either Pull print or Scan. Set the MyPanel screen and enable / disable shortcuts. = enabled, 0 = disabled. Enable accounting for print/scan/copy on the multifunctional. Set the currency sign for the multifunctional. Default scan settings for the multifunctional, don't change unless specified differently Version

24 Configuratie Value Mask Key Default / example value Language??? English CCScreenMode <Select> or <Search> Select UserLabel PassLabel EnablePrintJobCustomScreen <Alfanumeric> <Alfanumeric> InitString <Alfanumeric> 8 - DocuPRO embedded Client for Konica Minolta Description by Inepro certified engineers. Language User Interface Multifunctional CostCenter screen format, Can be either Select or Search. User Password These user settings have no influence on the install / 0 or swipe uninstall procedures. card

25 Communicatie VI Deel

26 Communicatie Communicatie In het Open API system communiceren de modules en services met elkaar via verschillende protocollen en poorten. Deze worden hieronder gespecificeerd. Communicatie tussen OpenAPI en MFD Communicatie tussen OpenAPI en de MFD wordt gedaan via SOAP/XML boodschappen. Deze communicatie loopt over de poorten 50002, 50003, en (Bekijk Applistenport instelling op pagina: 7 ). Poort is beveiligd via SSL, omdat deze gebruikt wordt voor de authenticatie. (Authenticatie is de tweede stap in het toegangscontroleproces. De eerste stap in dit proces is identificatie, de derde en laatste stap is autorisatie.) Communicatie tussen OpenAPI en de Business Server. Communicatie tussen OpenAPI en de Inepro Business Server wordt gedaan door middel van XML boodschappen, Deze berichten worden door een socket verzonden. Het IP deel van een socket is het IP adres van de machine die op de Inepro Business Server loopt, het poort nummer is standaard De gegevens van de IP kaartlezer wordt verzonden over poort 0028 van de business server naar de Open AI service, over poort 0027 en vice versa. Deze poort kan worden gewijzigd in het configuration.txt bestand bij deze instelling: IsPayConAuth op 7 deze pagina:. De communicatie tussen OpenAPI en de Inepro Business Server kunnen worden gelogt voor debug doeleinden. (Bekijk IsDebugMode instelling op deze pagina: 7 en de logging checkbox in het printer configuration scherm). Communicatie tussen Inepro IP Kaartlezer en de Business Server. Communicatie tussen de kaartlezer en de Inepro Business Server loopt via TCP/IP poorten. De lezer communiceert met de Inepro Open API Server over poort DocuPRO embedded Client for Konica Minolta

27 Logging VII Deel

28 Logging Logging In the logging worden bepaalde systeem boodschappen gelogd, dit zijn gebruikelijkerwijs foutmeldingen maar, kunnen ook worden uitgebreid voor een uitgebreidere analyse. OpenAPIUserLevelLog Het belangrijkste log voor Open API is het OpenAPIUserLevelLog, dat standaard alleen foutmeldingen logt. Voor meer gedetailleerdeinformatie is de installing IsDebugMode in het configuration.txt bestand van belang, deze moet op '' staan. Het vinkje Enable Logging in de Select Printer' groep moet worden aangevinkt in de instellingen van de printer die moet worden geanalyseerd. OpenAPIRawRequest & OpenAPIRawResponse Communicatie tussen de Business Server en de Open API server kan in de OpenAPIRawRequest en OpenAPIRawResponse bestanden gelogd. Om dit in te schakelen, stelt men EnableRawDataLogging in op '' in het configuration.txt bestand. OpenAPISDK & OpenAPISDK2 Communicatie tussen de MFD en de Open API Server zal worden gelogd in de OpenAPISDK of OpenAPISDK2 logbestanden. Deze logbestanden moeten alleen worden ingesteld naar advies van Inepro Support, de standaardwaarde is DebugLevel= (uit). Deze logs zijn erg uitgebreid en kunnen in een erg beperkte tijd erg snel groeien, dus deze moeten met enige terughoudendheid worden gebruikt DocuPRO embedded Client for Konica Minolta

29 Troubleshooting VIII Deel

30 Troubleshooting Troubleshooting Als er dingen niet gaan zoals verwacht, neem dan eerst dit hoofdstuk voordat u contact opneemt met de Inepro Support. De kans is aanwezig dat u het zelf kunt oplossen. Het hoofdstuk is opgezet in een vraag - antwoord - oplossing stramien, dat wil zeggen eerst wordt het vraagstuk benoemd, dan wordt een van de mogelijke oorzaken gegeven en daarna de stappen waarmee deze oorzaak kan worden weggenomen. V - De applicatie wordt niet op de MFD geladen, waarom niet? A - Vermoedelijk is de copier niet klaar om de software te ontvangen omdat deze in een status is beland waarin hij dit niet kan. ) De MFD opnieuw opstarten (aan- en uitzetten) zorgt er vaak voor dat de MFD in de staat komt waarin de software ontvangen kan worden. a) Start de MFD opnieuw op. V - De applicatie wordt op de MFD geladen, maar er kan geen verbinding gemaakt worden? A - Er zijn problemen met de verbinding. ) Als een MFD constant: Connecting to server toont, is de netwerkkaart geblokkeerd. a) Om een netwerkkaart tot rust te dwingen kan SSL gestart worden in de beheerdersinstellingen. Deze instellingen kunnen gevonden worden onder 'administrator/network settings/forward/tcp socket settings/tcp socket/ menu'. 2) Ook kan een proces de netwerk in een loop houden. De MFD moet dan waarschijnlijk opnieuw gestart worden om dit te herstellen. a) Herstart de MFD. 3) Controleer of de business server draait. a) Zo niet, start dan de Business server. 4) Poorten kunnen geblokkeerd zijn. a) Controleer of de benodigde poorten open staan in de firewall, en of alle andere netwerkapparaten op de route van MFD naar server die ook open hebben, met name poort 0035 is van belang, deze moet open staan. 5) Services kunnen geblokkeerd zijn. a) Herstart de services. Als de stappen het probleem niet verhelpen, zet dan OpenAPIUserlevelLog aan, loop de procedure opnieuw door en stuur de gegenereerde logs (met de tijd, datum en relevante IP-adressen naar Inepro Support 24 - DocuPRO embedded Client for Konica Minolta

31 Notities IX Deel

32 Notities Notities Deze ruimte is bedoeld voor de notities van de lezer: 26 - DocuPRO embedded Client for Konica Minolta

33 Version

34

Geavanceerde gebruikershandleiding internet Cisco

Geavanceerde gebruikershandleiding internet Cisco Geavanceerde gebruikershandleiding internet Cisco Welkom bij Internet van Ziggo Van harte welkom bij Internet van Ziggo. Met deze geavanceerde handleiding kunt u de instellingen wijzigen van uw Wi-Fi

Nadere informatie

Audio present. Audio reduction Overload Sanction

Audio present. Audio reduction Overload Sanction NL DATEQ SPL5 Software handleiding Introductie 3 Introductie Power LIMITER µp Controlled Audio Level Guard TimeSlot 1 2 3 Audio present Audio reduction Overload Sanction Reduction RS232 SPL5 SPL 5 De SPL5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Netwerken deel 2: Home- en mediaserver

Netwerken deel 2: Home- en mediaserver Netwerken deel 2: Home- en mediaserver Prakticum: Freenas 8.0.1 door Auteur: zondag 17 februari 2013 Versie: U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw, in samenwerking

Nadere informatie

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Functies en kenmerken... 3 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 2.0 De camera

Nadere informatie

Galileo Desktop VPN. Installatiehandleiding

Galileo Desktop VPN. Installatiehandleiding Galileo Desktop VPN Installatiehandleiding INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1 WERKING GALILEO DESKTOP VPN... 3 1.2 CLIENT IDENTIFIERS EN GTIDS... 4 1.3 BENODIGDHEDEN VOOR GALILEO DESKTOP VPN... 4 1.4 DE

Nadere informatie

bestandsnaam: MAN8 FPMI NLED 3702.doc revisiedatum: 20042011 softwareversie: 3.7

bestandsnaam: MAN8 FPMI NLED 3702.doc revisiedatum: 20042011 softwareversie: 3.7 FacilityPro Manager Installatiehandleiding bestandsnaam: MAN8 FPMI NLED 3702.doc revisiedatum: 20042011 softwareversie: 3.7 Voordat u dit product mag gebruiken dient u akkoord te gaan met de ingesloten

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Server Installatie Handleiding Scia Engineer 14

Server Installatie Handleiding Scia Engineer 14 Server Installatie Handleiding Scia Engineer 14 1 De informatie in dit document is onderhevig aan verandering zonder aankondiging. Zonder de uitdrukkelijk geschreven toestemming van de uitgever mag niets,

Nadere informatie

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0 Norman Email Protection Versie 4.5 Voor Windows 2003 Small Business Server De inhoud van deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter informatie en

Nadere informatie

Axeos Telefooncentrale Algemene Handleiding. Administrator Interface Versie 1.4.1

Axeos Telefooncentrale Algemene Handleiding. Administrator Interface Versie 1.4.1 Axeos Telefooncentrale Algemene Handleiding Administrator Interface Versie 1.4.1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 4 INLOGGEN... 4 CONFIGURATIE / VOIP LINE / SHOW ALL... 4 CONFIGURATIE

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Document versie 6.4 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Handleiding Direct Admin

Handleiding Direct Admin Handleiding Direct Admin 1 Inhoudsopgave 1. Hoe te beginnen 1.1 Het registeren van een domeinnaam 5 1.2 Editing HTML 5 1.3 Voor het eerst inloggen op het beheer paneel 5/6 1.4 Het ticket ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding Directadmin Eindgebruikers

Handleiding Directadmin Eindgebruikers Handleiding Directadmin Eindgebruikers Inhoud 1. Beginnen... 5 1.1 Registreer een domeinnaam... 5 1.2 Bewerk HTML... 5 1.3 Inloggen... 5 1.4 Wachtwoord wijzigen... 6 1.5 Uitloggen... 6 2. Site uploaden...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

III Klanten Handleiding

III Klanten Handleiding III Klanten Handleiding Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 1.2 Klant interface... 3 1.3 ISPConfig Rechten van klanten... 4 1.4 Bewaren... 4 1.5 Veranderen van het ISPConfig Wachtwoord...

Nadere informatie

ISPConfig documentatie

ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie 1 Algemeen... 4 1 Wat is ISPConfig?... 4 2 Begrippen en structuur van de handleiding... 4 3 Installatie/upgraden/de-installeren... 4 3.1 Installatie... 4 3.2

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN Een handleiding van - Moving Art Studio ASBL Copyright Moving Art Studio Eleni Postantzi GNU Free Documentation Licence

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Siemens SpeedStream 5450 Router

Siemens SpeedStream 5450 Router Siemens SpeedStream 5450 Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Versie 1.4 Inhoudsopgave 1. Aansluiten van de router... 4 2 Instellingen van Windows voor een Zakelijk ADSL-verbinding...

Nadere informatie

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN HANDLEIDING STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie