A M B T S H A L V E A A N P A S S I N G E N 166 P R O C E D U R E 1 Z I E N S W I J Z E N 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A M B T S H A L V E A A N P A S S I N G E N 166 P R O C E D U R E 1 Z I E N S W I J Z E N 2"

Transcriptie

1

2

3 P R O C E D U R E 1 Z I E N S W I J Z E N 2 A M B T S H A L V E A A N P A S S I N G E N 166 I

4

5 !" " #$% $#%&$ '()#$% #*#+ &##$,$ #*-(#(.*(%($#/ $# /#&$'$)# $%%#*#$#% ##0 *# # $ *#$#% /#&$'%&%# **$1+&,##1*$ #)$* *23$#0*# -###)# ##*%#)# %&* ) )# %$#%&# *)#*) ) $$)$ # $##$#) )##$4 # $% %&# *$ # %4 $)#$ $% # $##) )*% #* #$ #0%$ # #) ## #*%#%$ #5&#/ % *$# #$6 1

6 7"6087" 2 ')$% )##$ ## $#) )$%9 8/ *(! :(1::/-+##:( *,; --'<--8 #()#%#( :2(3 /=7+##(*,; /> 05** #*(#*(:.*+##( *,; 8=.("&*"&*(3!% +##1(*1,; /505% ** #*22(3/?* +##1 (*1,( 9 #%'8* $58* 46#('* 6.5#; #%.. $.". #; #%-8. $". (* 6=5#; #%8/.6%$56%(* 6=5#; #%A %#*$A %#*(* 5#; #; #%"8. %&$!5*(* 5#; #%#$ #; 6%B-&B( 7#*:(36%+##3 &(*1,; 0/*(A*:3(6-+##(4 *:,; =##% C0 +##:(*,; 50#(% (:..*+##3 6%'*('*1(#( #&(*3&,; $ -#)((38 +##1 (*3,; ='#(7(32?7( (35"7 +##(*:$###,; ''6/A(% 2( 3(13565%+## (*,; (&# 3( (*,; 6% &" *(<"(:'>.*+## 3&(*,; /##$(/ (22".##( 11( 225.##( AD##&$'(*A 4

7 #/A% /A+##3&(4 A$ $#&$'('%2(:.7.*+##&(*3&,; % **/505(#*22(3/?* ( A A / #%56*('**2(:.4 *+##(&(*&+4$#,( $# 4$#,($# +24$#,($# %$$(*: +4$#,($# %$$1(*4 1+*$#,,; 0 % 8 (= ( 3(5!% +##&(*2&,;.##*.#$ ( (15-5( 6% -%#A**.*$# %" %/+## (*&E,;.##*.#$ ( (15-5( A 6#*=&(-4.%+## (*&E,; AA*.*(< AA.(#*( :.*+##(*,; D ("* (:=.*+## (*,; 0 % *( :1(1-55+##1 (*,; -/% (/2(:"5.*+##1& (*&,; 6 C*#(A# #*2(:0.* +##2&(*2&,;. 5"/ (7 (*&,;. %.% (#%..% +##(*,; DD % (/# (*,; 8.(/ (*&,; A%$#(/ /+## (*,; =*$/*#*#$ #( #% (/ #1(*,; D%&(/* *1,; '$ A $*$(/* (*,; 5$(#%5/#*(.A3(12/5(+4 ##:&(*3&,; DD 5/=%(. A54 ( (15-5( #%/ A5#+##3&(4 *3&+&E,; / C. */A(8!$( :(155( A# A5#+##& (*&,; 3

8 4. F/A(#%.A*( (5"-(4 #&6(/ 1(3 %+## (*3,;.6#(/*#(: A.*+##( *:,; 8- (A"&& (7"-+##2&(4 *2&,; 88-4'(A"&& (7"-+##&4 (*&,;.##*.#$ ( (15-5( 9-8. *(/ * (:./.*;.!A% 4-(/ * (:./.*; 588/ $#(/ * 1(:./.*; $#/(* 2(:..*; +##3&(*3&&E,; (/ * (:./.*+##(4 *3,; 0$ $(#%"0$ (/$:(:6'.*+#4 #:(*:,; /$(5-6%(/$(:6'.*+##: (*1,; -58/ *(/###*(:.*+##(4 *,; 8-%(/ (: 8.*+## (*,;!#$ ( :1(231/**( =#&.*$ 7(/ (: 8.*+##&( *&+,&,; -5.> 6%)#)(' #(:2=54 #+##2&(*:&+&E, &,;! #$ $( (:7-.*( # & ($#*(3 %+##: (*1,; (=*(:1A" %#+##1& (*&,; ( (35"7( * (/ 8/.6%(* (*&,; >5#+##:& (*&,;! #$ ( (:7-.*(.4 %=#*('** =5#+## (*,; 1,; =*/A/*#*#$ #( #%D/% (** 55# +##1(*,; ##$( :(25/.##% ( " *! #&/A(** /+## (*+&E,,; 85>(" 7#*(36%+##2& (*1&,;! ( #$ ( (:7-.*( # %A* ("*(:67.*+##:(4 *, 8/ *("(:'>.*+##3&(4 *,;

9 -./**(" *,; DD /0 *( " (:.".*+##(*3,; *&,; -#$#(- :(:.*+##1( *1,; /$5%*/5/A( %( (11/"/4 ( 8-/(- :(:/".*+##1 (*,;. *#$ C*#( 21(5!-( # (*&,; (- :(:/".*+##&(4 *&,; 8$6 (- (3/!%+##:4 *2,;. %'(- (*:&,; ##$( :(25/.##% ( #% 50 #(- *+&E,3,;.*=% (-# *8*5 (-# /A /+##1(*,;.##*.#$ ( (15-5( 9 8$0F(# (:6..*; 808 (# (:6..*; -8 %(# :(:6..*; 8 %4> (# :(:6..*; 8"/ *(-$#(:6.*;.8*(# 3(:6.*; 8 %(# 2(:6..*; +##3&(*3&&E,; #($8A%&4' +##1&(*&,;.$G/-$*4#(=A +##2(*:,; 5-.0#($# 2&(*2&,;. *#$ C*#( 21(5!-( "0. -8/*(*:(:'6.*+##:(*4 1,; 8$#A8# %#$ C (5%*3(3:2 >=$#(4 75# +##&(*3&,; 8* %4#$ (/*21(133 8( 0-$(#*1(:.*+##(4 *+,;.##*.#$ ( (15-5( 9 5

10 6 A%#$" 4" *( *(:'.*; -0( #*(:'.*; +##3&(*3&+&E,; $(#*1(:'!.*+##:(*4 :,; *(2(:5'.*+##: (*,; A# #$ (5* :(21.55#( 04 (3(:50.*+##&(* 3&,;.7( 1(2/.5#( #%-8' $-..6%(>* (3 %+#4 #&(*&+&E,&,;. %5(> #*2(:.*DD &#/.4 5( # *&,;! ( #$ ( (:5-.*( $ >46%**(>%& 5#+##: (*,; /#(8(> (*2&,;.##*.#$ ( (15-5( 9 /% (- (/ "% (0%- * 8&($#/* /0 - *(0%- * 88 %(0%- * &$'<*(- $#; +##3&(*3&&E,; =*$*#*#$ #+##1(*,; =*$*#*#$ #+##1(*,; -8A% *,; %8/ *$=/ *4/*(>% #*( :'=.*+##&(*3&,; 5D>%!5>%(>% #*3(:'=.*+## 1&(*3&,; -8/*&(>% #*(:'=.*+##: (*,; 8 *(>#*:(:.*+##&(4 *,; -8.A (A# -5-6%(> (*,; D8%&(> (*1,; $#/*( 1(1:/!( /.$ 4 #/A(. #/A( /A(6/A/. +#4 #(*&E3,; 6$=%

11 .##*.#$ ( (15-5( 9 8" *(7$ /5.-#*(7$ 8-.#. (6% - **(7$ /0 *(6% +##3&(*3&&E,; D/* &'(<=% 5#+##&(*&,; 8-/*(=% 5#+## (*,; "E! /A % > (= 242(:0.*+##2( *,;! 5 #$ ( :7-.*( #% $/ *(= 23(:0.*+##: (*,; /.5#$ A"!/A= DD (&#/.5(6 %"**(= (: 7.*+##:(4 *1,;. %7#45$ %(=% (:.*+## &(*&,; $ /A(#%.8(# 3(:.4 *(+##2&(*2&,; >*5#$$# $( 333(1500#( $ $# 3(:.*+##1 0> (=*$#1(:?.*+##2&( *&,;.$8'(=*$#2(:?.*+##1 (*1,; - )#4**8/# (=*$#:(:?.4 *+##(*1,; 8>$(/%# (*1,. %A(## >&(.###(3>%+##: (*:,; (//>*( (35"7( % *(# $#+##(4 *:,; =0#(" (3 %+##3&(4 *:,; /88. D.(%&(3?%(+##2&( *3&) )(2&) )2 &) ),;. *#$ C*#( 21(5!-( /*(%&:(3?%+##:(* :,; #E'(/*( (:32.5/E(. % &( #*:4(:'.*+##3&(*,;! #$ ("8.7#( (:7-.*4 ( $#&'*(#- 3(36!% +##2&(*&,; 7

12 8 '0*(#* (38%+##&4 (*,;. *#$ C*#( =D. *( 21(5!-( 8&& (# (:6..*+##&4 (*&,; >(8'(# (*1,; )**(&-8*(# (:6+#4 #3&(*,; 88" 4>($* (:6/.*+##&( *:&,; 5/ ($* 1(:6/.*+##&( *&,; %08&$-&4$( #*1( :'.*+##&(*2&,; A## - (/ $( 8A#(8$5* (3" +##:( *1,; / %( 8>$(#*3(:6=.*+4 ##:(*1,; 1&,; A*( #*(3/%( A%##& % +##(*:,;. %6*(# 5#+##1 (*1,; =*.*#&( 5#(+#4 #&(*&,; 0 ( :1(:A!.*+##&(4 *&,;. *#$ C*#( =D. *( 21(5!-( /8( # :(:58.*+## (*1,;. *#$ C*#( =D. *( 21(5!-( 80- & (- (:.*+##&4 (*1,; 8$#6( #3(:..*+##& (*:&,; 8/( #(: =.*+##: (*1,;. %>=*(#%-8>=*$-> =*4 %(6%#*:(:'/.*+##&( *&,; 0.*(6%$# (*,; DD (&#/.5(.- %6 (6%$# (*,; -/A (6%$# 6%- % +,5)(/* 2(1?- /+##1(*,; 6%- % +,5)(/* 2(1?- /+##1(*,;

13 ! #$ (585 ( (:5-.*( %580% 47##%8> (6 (:'5.*+##:(*,; (*,;!#$ (A' ( :1(231/**(..* $08. (6 (:.*+##&(4 *&,; *2,;!#$ (A' ( :1(231/**( =4-#4 $)4 #&- $(8'.A(6 1$#+4 ##:&(*1&,; DD (&#/.5( # %'(6 &(*1&,; =*$/*#*#$ ( 85'%( 6 D& (&#/.5( # %'(6 (*,; "#(#-( :2(5/-( =#% 4 %+##&(*&,;. %/*&(6$ (:'.*+## (*,; DA (6 *&,;. *#$ C*#( =D. *( 21(5!-( "A**(6 22(:..*+##1 (*1,; -8&(6**:(:.A.*+##& (*&,; 58.*('** =5#+##& (*2&,; 8D/*4#(>$ (*2&,; 5#+##&(*3&,; D850(' (:6.*+##&( *:&,; (//>*( (35"7( #%8A%&( &E,;!/)%(.8 ('**(:.*+#4 6$ " %(<85 ( * #+##1&(*1&,; - (A#(:6.*+##:(* 1,; "D$ (A$(3'%+##3(4 *3,; %$0 (0% #*:(=-+##&4 (*&,; /**!-/**4H #+##:(*1,; 9

14 10-88=*(0#1(:..*+##:( *1,; '7(0 :(:7.*+##&( *3&,; =*$*#*#$ ( #%84 (0%#- * *,; DD (&#/.5(80. =%( #%7(0%#- * 3$# +##&(*&,;. %6%**4A (0%#- * $#+##2&(*&,;. % %45 *(0%#- * #+*1&,; #E'(/*(A 23( (:32.5/E( % %45 *(0%#- * #+##&(*&,; D80.% (/ (*3&,;. %50-(0*1(:68.* +##1(*1,;!#/*#(!6**(0*2(:68.*+4 ##1(*1, ) )$-% 4(A# #*3(:0.* * 2 $###)) )$** #%## #&$$#%#**$ #4 *#

15 !"# #) )## $%.*.(: #% %&%# B4 %#IB/ I*# $## &))$* #%$% 4 #% # * $### #*# B/ I $4 #* # )%*# %) #$#*) #*$ %%#%$$# ## +$*,#*#$# #$#$#*)% ###>% #*(& ## # / * ##$#$#*)%&# % #$# #$## #()# &** 4& *### ## )& ) $# %**# ) #)*#+$ %, " &% ##% # & #$)& $ ""%&""%' ( #&#$##% $#*$# )#%# ) #)#% ###)& 12$%# $(# *# )#&* $$ %." ###% #)#%# &&#$ $ $$%##)) )#) #& :$#%$% #)# J $####$# % #$ "#$* $KK &#& *$*#&)*#$# * $+)L,$*($#M4* &)A # )$ #$$# "#$#$& ) *#$&#+#,$& #$$ $$%# #$)*$#& # # $ $%###& #$ &#&)%$ #$ *$# #$##& #$:)& #)#$ "#$)%N&# $$%# )#%#(#*O #%$% #$# 2 %# $##-"64%##%# )#%# /#) F *%# $1# 2%#$##&#% #*$ & #$::$ *&$#& #) #A-4%/#$ 11

16 )$"#$#& #$ %"#$ #%*# 12 ##$ #)**% *#% #( *%#$ $#* $%#$#% # $*#$ %###$*# *##$$%##$# % #%###$#% #( %*#$%." )*#)#%# &&%* ##)%%." *#% **#$#4 % /###**#& $#$# *#$ /# $$%#*## %#*# $* %% $$%# %%#$$($& #& $$*$ : #%$$$*$ #0%#$%#)$$#A-% %& # #A-%#*% $ $& #$$#$ * # /#% # * #$ #$# ##%# %$& 5 &* 4&) $#%#*$& #$# #E$%# $ % $$#4 &* ) *+, #&##) ) #* $#) )$# AA*.*+AA.,##$) ##$##) ###)#) #.*# $%#** 4 #.* * A)#%##2 #-. % $$") E2$#$% :# $ # ##)*$%$ #6%$%#/ $ 7 # *$# #$6#* %# # $# *$3*3$# # $6+31<,##$#$ # $A ## $* $&*#*) % *#$&# $ $* %$ (###% # $ $"#$#$#$$# *#$ #%# #

17 &%$#6%A ###) &* ###$#$ #$* &%%#$% % & ##2### P:* &*# %(%( &*$$)## P:* 13 )$% $###$%$# %4 # $##$$(#4 #2### P:*#*$% % & $### P:**# $*((%(&*$$) /0(1,+, ) )%)%###$% " $###% %*#)*%# $ %) ##$#$ %# $%#"#*##%%$ *% $ #) )*### "# ##$$ $#%#%##( ###) %%&"##% # %*0$)#)# &# ### # $# %*$2% %=- #)$*) % ## ##**$#)** $##& $ #% *# "&$##$%$ %# %**$## $ #* $###$# $## %* &%*(# % ##$# # $##$$#$$% #$##&#($$& % 4 &&$2)#$#&*#)#%#$# $%=-%#"# ###)* # $* $*##$##*#%# $# ##*%$#$(3$#Q %)$% 6#'( #$* )#%# #****$# $$%#5 )* ##%#() #$ ###%$(# )##$$#* **# # #) )# ###$##*$ ( #%### %#*&&*##%." #F $%$$%$* # )%$#* $%#$*&&$# #%#& &)L )#%# ) #$#% *&%# )# %# $# "## %$)#$# # *#(# #*$*)%)& $#%#$##$## %*#& # % $* F ## #) )# #### %$)*M4 * $% A.(#&* $#%#&# #()## #$ $*#

18 14 &#**%#)$ $ %$ % # # #N #O#*)$* ) % $ %$### $####*### $ # $ % #* #&* 4) $#%# ### ##*#$#%#$%$#)+$*% %**#$), %&)***%$# # )# #$# $ % "6#$#$## 0#P"6 ## $#**$ ##$# %$ +Q,#**#### % % # # ##*% % %)#) $#)$# *#%##*2: ) $#%#$%$$$**$ $ $%#E%#** ##2 %# $# ##%%# %*# ##& (#$#& * $## %# # &$##$)*#.% $% *." +&&4, #)$)# (# )#%#(#)%##%$#%." #*####$% )#% $* %." $ %& J $#%# $% 6%$##*#%Q#$ $%## #)#$ # $*& )*#%## )## %$# #%### * $ $* /**#*$% **# &#$# *"$## & ##4$+$( $($*#(#,%." #$%**##** #$ # E #*# $*# $*# /###(:# # #*%#% * ##)**. $* #)$$%$4*$ && #*% *%# #)#)$#**$+#& $,* $# $* % %% #0)#*$####**# ## #)/*&$#& %*#$%." )*#)#%# &&%* ##)%%." *#% **#$#4 % /###**#& $#$# *#$

19 ) )## $)$% $# $:(:*#! 20(3% ( 4 #) )#%$# # #" *()$ # $####* (# ## # &###)** % # **$ # %#* $$##*## #"# *)$% %$# % #F %* %$- %$ %#$**#*# * $##* #$#%*#$#%*$#"6% %$# $#%$##$ %#%$$#"64)"# %$# %% ####6# $+*, &$ #$#%*##% $ %$ #$)%*#$% * ##*%# $)%$%##%##%### %4 %#$%#% $$ # % **# $#% ##*$)* #&#$##$ # (#*%#$*$ # $))##* **#%#$ #$)## %# *# # #$ #*###% #$##( %$## % #*) # ##$#%#&*)$#(% $)%&&#$##%#)$#%#* * #))$#)##%$% # " &* $#%#$ 4$* $#%##%$* )## #A %$# )* %$%# $ $#$(## $$#&* #* %*%#& $## $)# 4&$#)**# $ ## % &#)#$ "# ##%." # $## )# * %**##$$% %." %#)% %* 4* # &&&#$# # $ ## * &# &&%&4## &# #E*# #%&&$# %& ( *$$%#* ##*%." ##$##*N O))# $##$ #* #&*& 15

20 # $#**%#$$%#)# **##* #)%%#$ %$ ** ## # ### 16 )$#7%4#)##%& $%$ "#%&**%)$#% &J6$$##$%&&%*#$# E$%##*%# R*$# #"6))/## ##'* *# %E#%*))% $)# * $#$ ##$%#$%'* & $ $%#$$ 5 # #* #'*##*(#&&$ # %#*# "64##**#%#$#"64) $)$$ $#% # # # ## 0#4"6 %$# # #$$# 6$ # %**$# *% # %** ** #&$$## ) % %* #$%% # /*&* 4&) $#%# $)$ * 4<&*%#/*&* 4&) $#%#) $#))# ###*$%$#)# $ % *#%&$% &* 4) $#%#)## # ##* % $4* ** %$** $####*# # $4<* # #7 $#*%# %# %# )&#& $#*&%*** * %#." #$)# ## ## %% %$ % &$*$$##." ##$#%*#*)%)# #% 0)### F$# ## % % ### $#)***%# ##* ****# )#)) $# #$$%." %& #&&) %$$%###/##$ )$ ## #*# * $% &&&&#&&)#&# # $#% $## $

21 $# $)**%# ###$##**+# *#*, #$ * #*$ # $# &## ) * # $ # *# #$#&J% %#$#% % $# ##* % ) )##*$#)#*22#4 $## 4$* % %$*) %$$#%##4 &: 5 + #) )#$##*%#$%%#$ $ *2# (# %#$ $#(*#$$%$ # #:# $% *$# #) )#$ ## %#*F $#$($# $4 %# & &* () 6$ # *#$ &#%/ $ %+/," $##*$ $# $) #)#*%#$ #% *#$% %$##5 *A#+5A, #$# *$#5&#/ % * #$6 $2:&&#%% 6% & *#$ $ %&&##" #** % $#( & * $&#&*# % $'# *%#*# %)$ %#%$ $*)%%#) Q $()#$% %%A # & $*) # *%&& $#$%/ $ %5#* $$)$# #*$ )# *%##*#3%&# */#)$# $#*#&*E#$ $E:#$# ) $$ # # #5A&$'%# $$ %)$*# % #$ )#)** $##$ #5A&$'#$*9:5A&$'#$ $*$#$# $# %*%#)$$$# ##(#$%#(#$* )#%# # %$%%# ##)$ 17

22 18 $$7 %#$$(& 2(#$#)#/+!,$+ &,### #$%###( # $### &#/) $#$/$ (##%#$%* #*#$$)*%##(%% $ %)**( $#$# $$$#$#5A&$' 6 - #(&+ "$#*#$%$) $#%#$*")*&##%$ N ONO #)*## N O * /# NO % $ $ )#(*12#)#*#* ##)#)&#12#* $ 2 *&##*$%# %# N ONO# $& N O *# $#%#A$ $#) )##)*$# N/ O*#$%$% %&E)$% 0 &# %# &&Q)$ % $#!" "#$##&&Q)$ # *### *#$ %## % # #$ # #$#%*$#"6# $* #*##"6"# )##$#$ $##$ ## $)*$#)$#"6$)#$# $ $ ##**$& J #**)**#) &Q#$# #%#$%###$)*% (##)*** #$ # $# *%&#$9 / %$ %*$#"6$* #$# ; %$#*#&$2 ; *$%. #*#$ Gemeentelijke reactie *12## ####)&# ##4 )KK ##$##

23 # ## $#$# K %&**+ $%&O,$#$#0 )* # %&**##$# * %*## # # %**$**##*$% % #% #*)##) # % ) ## +$#5 %0#,) ) /#"6#) # # / )4 #)##$ % #)$ #$&4 (%%#(%% <&#**$4 # % #($$)$#% %#$ &#* ##+4#("64 #"64 #,*# $#$#4 K#%&O () # )#)#4 #$& (%%#(%% <&#4 **$4# % #($$) $#% %#$&#*/ %$#4 *$ ##$$# % D4 & #& #$ 9I%$#& %#4 $%##) #%#**$4 # %$$(%#(# %& I #)*$## #* % $& *##$ # % % $# %## $ *+$* %%#$%# %, ')$%%##$*)#+4 ##,&*)%##%#%#(* %&&$ $$ 0*)%##%4 #%#(*%$ &&)%4 )#)## #%#$% # *)% ##$# %#$#$4 #)$ $## %*&#% %#$%* %# %/ $##4 #* %#* 5####$&&# *4 *#( *## ##$#*$# $# #$ %#& #$7## *#*#%%&#*# # %*#$%####F %& $# )$#%& $# %& $#%)%*$# ')$# # &$#$ #$ $ &**$%%$KK&# ##N &*$$P O( 9 19 #$*$#E2 #; # %#$#$#$*# ; #%& #** *%#&; # #+** *$#,%#4 %$; % *# # %*# $ *;

24 20 % *## $# #%#%&# #$#())$ ; $# $#$#$ * $##; #$%#$%$&*# ($4 #*$##9 #%FQ % $###**$&* # #; #$# $##)#% % #) $# %&)***%$# # )# #$# $ % "6#$#$## 0#P"6 ## $#**$ ##$# %$ +Q,#**#### **#%*$#"6#$#/ $#-6 )$$###% % *# ')$$& # ##%4 & # #$$ 4E $4 #(#$$& * %# * # % # #$)* +#%$#,% 4 %$ ## ## #*#*#%# #$#* &% # *%## "$** %*#$##$##)& ## #$#*#$# #. #*# ####$# $)# #* # #$ ## ####$ 5E)# *E%## ) )## $)$%$#$#&# *12( % ##$$$4 ###$# (% $# #$#% $$ %# #$ *##$# )$% )$* %##/ (&5 %+ #,%$$#%# % 7 /+ *$%0#%$)# $#%#$* $N/ ONO)(#* )#)#$#"#$## ## )* #$# / $# ## # % ) # #$# $%$*# * 0 ### )#$###% )%$## %##* ## & *##$* %&"# $##

25 Gemeentelijke reactie # ## $#$# K %&**+ $%&O,$#$#0 )* # %&**##$# * %*## # # %**$**##*$% % #% #*)##) # % ) ## +$#5 %0#,) ) /#"6#) # # / )4 #)##$ % #)$ #$&4 (%%#(%% <&#**$4 # % #($$)$#% %#$ &#* ##+4#("64 #"64 #,*# $#$#4 K#%&O () # )#)#4 #$& (%%#(%% <&#4 **$4# % #($$) $#% %#$&#*/ %$#4 *$ ##$$# % D4 & #& #$ 9I%$#& %#4 $%##) #%#**$4 # %$$(%#(# %& I #)*$## #* % $& * ##$ # % % $# %## $ *+$* %%#$%# %, ')$%%##$*)#+4 ##,&*)%##%#%#(* %&&$ $$ 0*)%##%4 #%#(*%$ &&)%4 )#)## #%#$% # *)% ##$# %#$#$4 #)$ $## %*&#% %#$%* %# %/ $##4 #* %#* 5####$&&# *4 *#( *## 21 ##$#*$# $# #$ %#& #$7## *#*#%%&#*# # %*#$%####F %& $#0 # +%,#$%## $$# %$** ##%#$$4 #%(#%&##**$%#&+4 *,% $E$*$(:%% *)$ *$# #&)$% $#$ ( & %##$%##&* ) )## $)$%)$*4 %##/ (&5 %+#,%$4 $#%# %

26 8 20(0 22 #) )## / () ####*# %*### #####*% %*))& # $(###N &*$$4 O $ $#(#%$% % *) NO #"#$## N/ O*&*# BI *# *)%#**$#/4($ $ $ 5#$)#%$ # &*$* #$# /% $#(6%$$#(/ $#/##* ## #"#$)%# $# /#6%$ #% # = #5)* *# % #A #) ) %# ) & #A#) $# $#%$#%# $#%# %*$A#%# # $ #$ $* #%#%- ### &$% %&*# # $"#$)%# %%%/ $# $"#$)%# ( #() # $ # #* $# % # # A###$#" %)#*$ %$*#)#$*%$* ###%* 21")## $ # %*%#$$*#$#$ # # #%*$#$*# %&# $###$ $ *)#"&* $#%# %$#*# * $#.&#*$## &#* 4*%# * #)$# %$#" $ #*) # % *$*)%# $##*# $ $ $# %$)4 Q4# % # #&)$% $#$ (& %##$%##&* ')$#%#% ##$* ##

27 )%%# %# $# %)#% #()#$%$ % * %# %#&% $* >$#$#* # %$*#% #$#)## #$A*$( ### #)#$ # $$A*#%4&))*$ ### # ) ###* *%## A*%%#4 * ) )## $)$% $#$4 ##%#% %76*# # #% *#* % ##)/ (&5 %+#,##% %$# 9:0" "# $$##) )## ##$*##%%$%#( )$# ## "#$#/ ## $# #& $$##*%## # ## ##*# # ) # $#$( $# # # ()## # ( )#%4 #$#%*$# %%&# % $ *#"6 $A###"6*#*(#$&* 4 ) $#%#**#*( * $ & "#$)%$#)$#"6 $)###$ $ ##%#)$# "6%*##)#$ $# ####%&% %$%# * #%%$$**)%# ###)*** $%#$#* "#$ ( %%$ % %$ #)*)%#) #$ $# #$&##% %* $)#))A# %* &## ($#)* # ## $#$# K %&**+ $%&O,$#$#04 )* # %&**##$# * %*## # 4 # %**$**##*$% %4 #% #*)##) # % ) ## +$#5 %0#,)) 23

28 24 /#"6#) # # / )4 #)##$ % #)$ #$&4 (%%#(%% <&#**$4 # % #($$)$#% %#$ &#* ##+4#("64 #"64 #,*# $#$#4 K#%&O () # )#)#4 #$& (%%#(%% <&#*4 *$4# % #($$)$ #% %#$&#*/ %$#* $ ##$$# % D4&4 #& #$ 9I%$#& %#4 $%##) #%#**$4 # %$$(%#(# %& I #)*$## #* %$ & *##$ # % % $# %##4 $ *+$* %%#$%# %, ')$%%##$*)#+4 ##,&*)%##%#%#(* %&&$ $$ 0*)%##%4 #%#(*%$ &&)% )#)## #%#$% #4 *)% ##$# %#$#$4 #)$ $## %*&#% %#$%* %# %/ $## #* %#* 5####$&&# **4 #( *## " %&# %&% * ##*##$#"6)(# $$ ##*$)-6 #"6 # #% **#& %#"$)# $ $#$#$&$##$# %##"6% $ ###*#### $#& %#$# ##$#$%# 0#% %))*##E *#)$%##%# ##$ *#$%$%*%#% A#)$%#&* **$*$%)*% ##* *** ) )## $)$%)$*4 %##/ (&5 %+#,%$4 $#%# % $ -9# # ##) )#$## % $% #### *#*##* %#%#

29 F *$#(## ( #$# # "#$#% #$ **(% ))#% $* $ #*% $ ## #$#$##(# %& *#/ ##$%# ##*#&## *%#$) "#$###% %$* # *#% %$% #%#*#$ #)$ $*# # " *%#$ ##** # # #$$# $ **()#% ##$# $#*## &***# %$# #*%# $4< * #& $%&* $#%# $## $% $## ##*##) %$*#%# # # $## $4 <* %#*# #( # $##$# *$$<& %**# $#$## %& *)A# # ### #& #$# %####& $#& ** $## % %#$# ##$#$%# 0#% %)%#)*## E*#)$%##%# #(#* ## %$**#$*#$%$ %*%#% A#) $%#&* **$ *$%)*% # #**** $ %=-&#$#&# * *%#$$ =- E ##&#)%#7#)%**$# ##)&*#) %* % ## # ) )##*$)$%$$* 22# * 4 $ % % $*) ) *22####E%$ #$#%4$#)% %$1: "#$)%#)E% 25

30 % $#*$%)# ###$###E%$#) $# # %##$ %####* 26 ) )#$#)##% $#$4 %#$# &*##&%4 *## # %*# /0 #) )#$### #$ $$$#*E*# *$$## %$Q# $##$ $$$*(#) $# # %*$ $1 $&$% # #$## ##% "#E$#()#$#*#% #*$##$$ $# *# #)7# ** % #$*)S#E $*):S##$#%) ) #05/#)% )###$%)&# ()#%& #)*7#* %*** # #$#$* *##*%#$%)$ % #$##$%# $ $ $$#E) $% / $ %%*#$$##$ ###$# $ #) $*# $ * $*$($*& #$)*$ E %&*##*# #$$%*$#$%4 ")%$& ##4 ##%#%$#* # $4 ##*%### *QE# # ')$#*%#$# $* %* ##% *ES$%## #% %#$# )# ******* ) # # %$#&$$% $ #*$) ) )## $)$%$$& *3:##E)$1 20(:10;

31 %#$# *#$*#) )# ) )#$### $ ##%=-4 " *E$ * 5 % )4 $$ #) 5 %## *=-$$ #$" *%&$% ## %#* $ ###%=- %( &#&#( %* ## * %* ###"# $##**#* $##)*%*#$% $*#*#*%# % ##*# %$5 #**# % *%#(*&Q %# #** *%##* #*# $ % " $ % ###$ #/%# *" */###*A ##$ * $$* %$# %#$ $ $##$#% %%)% ()$#)(*KKKK $ %## $#=- ##$#**$ ## #$##$ # %$**) $%*# ## *%=- )# #*### %#$%#& $P***$#% #$%=-+ % #$, $*)# # %$** #)) $ # # ## %$**)## % #& $%# $ % ##$ )# #* ##$ ## ####$ 5 E)#*E*## % ) )## $)$% $#$ %4 ##$! 0 %#$# *#%%##%#$## %%# #) )#$)%#)#$# '*#$ +*,)# ## $$***#A #%&# *# #) *$#Q$% *#**$## **#% $$% # #$$$# $ *$ *# ##*#5 ## #*(###$#$# %# #(#*%#&*$##$*$$) # ## #* %**% $##$ # #*) #&&$)(F *** $ #** * %*(#$( 27

32 28 ***4# %*$(#)%#$ *%##%#$ #&# $% $**%& $ %* $#% #)$# $%$** $#% $+#,(% %# #( %# $# %$# )(#$# # $%$$*$$ ## $* &** # $#(# * *%& $ $##$ #) #$*(###E)($# )# % :%&##$&$' ##* $% *A$ * $* (# $%)%%& $%$** #(#%$### $* )# $ #(##$)* ##$%&# $ # ***%&#$# * $* $# ##$# $ #%# # # *$% %"A.( #*2 0 #*29/0#))# %*% " &$# %$#. %-% %&5% %$#$# $#*# 7#%$#)#$* )#*#% $ #5$#* $%$**#$* # *# #&#%$ **$##Q##**$ $****## %*$#$ %##)**%*#$# *# %*$ $% $% $**### %$## $* % #Q# &&& *%#(#%#($)$ $#$) %** % =##&$' $ " $# *$$ %##)% **##*$$#

33 5 < 0$$#) ) ##% $ %#$ + %,$)#% $*# #)%$ #$#) %**))% #$#*# $#) % $## #* *#$& * #%$#6$ #* #6$ ##$#$# $)# $5 # ##( *%)$% %###$ $ 6 /0(1,+, ) )%)%###$% " $###% %* $ %) ##$#$ %# $%#"#*##%%$ *% $ #) )*### % $ %#$$) $$ %$ "#$%# %###$ #*# %$ N$*#O(#* <&&# ## )&##$%#% $##**")& ## #)$ $%$ #) $##) ) 5$ # $# % %)*%# *# #$)%&&* $# $)# * $%* $* ##*% #) ##$#$ %#$% * $ $%#& *#$% $# $ #% %# # # * $ %#/$ AA/ AA.(##$#%(*#)** #$ %*##&$') **% $# $ $#$ ##) # $ #*#( $ #(*#&*#)%# & # * #$#)# # % $ $)# %*<*$ * #$#$$#*"###* *##*#$ =# %* #$# * $ $%# %# %&# #%$# %* # # %&&#.####* #&&# #### &) 29

34 #&###* ####$% # % &# ($ %#$$) )# ## #)%%$)# A $% $ 30 5$ $%# ##$# % #$$)&*# $ " #*** %#*## ##**$ # #() $#=# %** +=,&# (# $ #*)%#* ** # #A ##% $* ** ## $## $#***$ #*$% # %*&# # **## # ### $ *#$% % # %# #) )#$###* $# $ # #*##%$*$%& *#$####( #(* %*$%$%$ % # $ #)##%%#$ ( #74%** %*# " *$2:& %#$) #* #$ %$$#N %$)O# *##0 ### %# % &# #* %# %*# #( #$ %* $ #$$#$# ##$) #% # $#%#**%#$ #) ))#%$$$$ # %$#***)$#%## %$( %*****## #**# %# %#(## # % %&##)$ ## #$6% $ % ) $#%#% )$ % $ ## ## #($ ##& %&&$# # $# # $$## * *# %# %#* % ###% # #*##&#* *$)% & )<& &##% )*$#) #$ # *# %# %&$###%*"$ **# ) 5$2 #&##%#%# ### $ # %$###$% %**$% $##$ %& -###$)*#*#"6% #$#* %$# ) =##

35 %#* $#*#0# "64## )$E)* 5*# *#%$% )* ## %* *" * **# () $## $ B7% 2I $ ##)) )$# "### %$# %# 6# $+*,% %#$ # % A %$# #(#%$$##( $ $#%#*#." 4*% &# "**#*#$ %#$) )#%# %$# $#&$' 5$ ##### $#) $## 222$#%$% )* #**%*#$#5##$& #*# # * $$$*)* ( $**$)) )% # $#$# %*#)# * $4&$ %$ #*4&*)#$#AA/ &%**%#$## ##* #**# %## % )*%#$# ##*# %** &**%&Q$# %# %$##) $#% # # #* ##%%##$#*$# ## ##% $ %+#$,$)A**#N#O 6&## $$( Q#$#)## #KK&* ###%=# $ % $)$##*$%# * ) )#AA/%&### $ #* ## %# ) ))*% "$ % *$ *#$#$* #$%$#$# *#&*### ) $#%# *** :$#"$#$(: $# $#)%$% # $#%$#$$$# 7%#)*#&$'#&$$'"# %%##% #$ # Het ontwerpbestemmingsplan geeft de wettelijke mogelijkheden weer ten aanzien van overgangsrecht. Overgangsrecht is opgenomen en in de begrippen is uitgelegd wat onder bestaand wordt gebruikt ten aanzien van gebruik en bouwen. Ons inziens is voldoende tegemoet gekomen aan het overgangsrecht en is voldoende duidelijk wat daaronder wordt verstaan. 31 De gemeentelijke ambitie is in de toelichting overgenomen uit de Structuurvisie landelijk

36 gebied. De structuurvisie is aan de gemeenteraad voorgelegd. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet niet in de realisatie van een plan. Als een plan wordt ingediend, is realisatie alleen mogelijke na een herziening van het bestemmingsplan en is het aan de gemeenteraad om al dan niet tot vaststelling over te gaan. 32 Momenteel is de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan naar het vast te stellen bestemmingsplan aan de orde en niet de Structuurvisie. De Structuurvisie is reeds vastgesteld waarin de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid zijn vastgelegd. De procedure en informatievoorziening omtrent dat beleidsdocument is nu niet meer aan de orde. Daar waar de Structuurvisie vertaald kan worden naar het bestemmingsplan is dat gebeurd. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zal de gemeenteraad de inhoud van het bestemmingsplan vastleggen en daarmee de kaders waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden. Daarbij is ook rekening gehouden met het beleid uit het reconstructieplan. De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is één van de doelen van het voorliggende bestemmingsplan. Naast ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijven, overige bedrijven en de ontwikkeling van nevenactiviteiten en andere voorzieningen is het van belang om bij het toestaan van ontwikkelingen een bijdrage te eisen voor de ruimtelijke kwaliteit. Het betreft daarbij maatwerkoplossingen die op elke locatie anders zullen uitpakken en daardoor niet concreet in het bestemmingsplan kunnen worden verwoord. In het bestemmingsplan zijn geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt, ondanks dat dat wellicht een ambitie is uit de Structuurvisie. Grootschalige nieuwe ontwikkelingen worden dan ook niet opgenomen in voorliggend bestemmingsplan. Een afweging wordt gemaakt bij concrete initiatieven. Een slechtweervoorziening biedt een ondernemer recreanten te ontvangen als het slecht weer is. De mogelijkheden die geboden worden binnen de recreatieterreinen zoals aangegeven in de bestemmingsomschrijving biedt mogelijkheden voor detailhandel en horecamogelijkheden passend bij het recreatiebedrijf. Natuurbehoud krijgt concreet invulling door de toegekende bestemmingen Natuur en Bos en Waarde EHS. In deze bestemmingen is een beschermende regeling opgenomen en een toetsingsmogelijkheid bij nieuwe ontwikkelingen. Als er gronden zijn gelegen waar ook de dubbelbestemming Waarde-EHS geldt mogen ontwikkelingen geen significante effecten op natuurwaarden met zich meebrengen. Ons inziens is het natuurbelang voldoende meegenomen in voorliggend bestemmingsplan. De opgenomen begrippen en definities in het bestemmingsplan zijn ons inziens duidelijk genoeg om het beleid mee tot uitvoer te brengen. Daar waar toelichting nodig is is dat in de toelichting van het bestemmingsplan gebeurd. # ## $#$# K %&**+ $%&O,$#$#04 )* # %&**##$# * %*## # 4 # %**$**##*$% %4 #% #*)##) # % ) ## +$#5 %0#,)) /#"6#) # # / )4 #)##$ % #)$ #$&4 (%%#(%% <&#**$4 # % #($$)$#% %#$ &#* ##+4#("64 #"64 #,*# $#$#4 K#%&O () # )#)#4 #$& (%%#(%% <&#*4 *$4# % #($$)$ #% %#$&#*/ %$#* $ ##$$# % D4&4

37 #& #$ 9I%$#& %#4 $%##) #%#**$4 # %$$(%#(# %& I #)*$## #* %$ & *##$ # % % $# %##4 $ *+$* %%#$%# %, ')$%%##$*)#+4 ##,&*)%##%#%#(* %&&$ $$ 0*)%##%4 #%#(*%$ &&)% )#)## #%#$% #4 *)% ##$# %#$#$4 #)$ $## %*&#% %#$%* %# %/ $## #* %#* 5####$&&# **4 #( *## #$*## )###* ### ###**$#) % # $#$##*% #$ #6$ $ )# $% $$# $ %*#)###*## 6$ $$#)% * *#*#*##< *#)+$ %$)(#,& )*#*)%*# # )##$%#& $# /# %$###&#& **#$% *)#* # $*# $*# /###(:# # #*%# %* ##)** &## ) * # $ # *# #$#&J% %#$#% % $# ##* % ) )## $)$% $## *##$*##)#$ :(:) )## $)$%) $* %##/ (&5 %+#, %$$#%# % 33

38 7 +0(1/' 34 = #6%*##$* #& *#$ $ %$##$ % ##&#*# %( )$# ###*# 0##$ *$ * %####$ ) )#$)$%)$# #$#$##0 $8.1. "# ##% # $ %* ##$# %##% * $#*#"#$#( ##*### #) )#*#$ %#*$$# $$% * ")$& * $ *2 "*$*$* # # * $ #%* ##)% *##$)%&&#* $$ ##* $# ##*NO $# # $#$ % %# $ <&#$ &&$#$$% %&(#( %( *((*(&)*)*%'% *##)*) $###)*(&4 &#)*(#)*# %*#%*#$ # % (#%*%#)*$ #$ #)*#&&$%% % $###)%(#**$*%#P$%)$$ &&#"6 #)%*#$# %*# % #)%/ %# #*$# %##$# ##*&#D4 &#$%#$%# *:)$#$/ B%* **% IB#%#%&&I(B**I) %# #$ #$ * ##5*::#:2:## 0##& %#*$&$*$ #*&$($##$ $#$# 5*1)$#$/ B# $I(B$##* I(B$)I( B*$)I(B*I(B& I B$)I)##* A **:##") ###$#$#) ##)%* ##*$#&* # # $%*

39 ####***#) $#%# $*3$ # *(#*$# $) $&&$%&+#)*)L,)$## #)%'$$*#% #' %." #%$#$. $## * 5#) %#>%& $## #% %*#)%#$ (#* #$#$)$#$&$* )#%# %# %*# % &##$) *$$$*#))##$# * " *$#*#%$## $#$$#A# *%# ** & #*2*#*)& # # %&# # $#$# % #& $#) $## $ #*# $## ( &%A5/4#A$ # * *$$# % $$ &#%/ 4 $ %+/,"$##*$ $# $)#)#*%#$ #% *#$% %$# #5 *A#+5A,# # &*$% $$(#%& * $** $% $% $$##)## )#&* $#%# "&&$%$*#% % &)##)%%." * $## $#*%." %& #% ) &* 4) $#%#$## $#*##*$%%#)% **$## ####4 $ *) ) ##*" * $# %%#)## #* %# *# $%#%$-#*$% & $& %$% #%##*$#$0 #*#%##$ # ###* #.#* #*#) )%$##*# %.% #$$%#*## # # #$ $%##&&#%#%&# #&*$#)##$ $ 35 A*$#&*9." 9%&& 9##$#&&

40 36 $# $%%#$ $#$ # $## &#$ #%$#)# &#$$#$$$*$ #* #))%)&# %$ &#$ #$#*1$%$#)#*%# * #$)*/# $& #**#$#**##%# &$#)$%* )) **$ %# $*# $*# /###(:# # #*%# %* ##)** *# # *$ % %)&#*#$$ #*# $#% &#*%#$%*$# #& %&%*##) *%# 5*3&## ## % $) $#%#* %##* %*# #." #%$% *#*##$% $#$.%&##0#% %) -)$%%# #$% *# #% %#/###)#*$##% ) ) $####*%*# *$8 #&*$* ##*%#% #>%& ##%#& )## %%#*# $ #)%#$ #*#$%*$% )# # #$$ % #% #*$* A%*$# / %# $# (#%&#$#$# / )## $%*$# N/ O> )## % 5 $%* %) ## # $#$%#)%$# )#) #5 %() % )$#%# $ A%$%#) $*# ##$#$% $ A# ) )$# #* $## $%* ) )#$)$%)$#$ *#$:(:

41 $.1. "# ##% # $ %* ##$# %##% * $#*#"#$#( ##*### 37 # #$& (#%& #$ "*$*$* # # * $ #%* ##)% *##$)%&&#* $$ ##* $# ##* $# # $#$ % %# #$7 # * #2$##:# +&# *12, #)%*$#)*#) %#$##*$#& #%# ###(# #)$*2)$4 %$ * &## A# #&# * #/$# ### )*$ $*(( %#$*E&$$*E $%&+ *(( &4&(%$$( $ ##)*)L,# /*21)$#$ *%##$##" #)*$ #% %* #$ * % ) *$#)&)# $$%&() ##$ ##)* )L (#)% N #ONO*2 ##*"#* *$B #I*2#$ %# +#($ (#&(&% ( # %##)#&#(###*%# $#* *%*+,$# %# ####* #$$(& #* #* ##** ) B% #I $#$ # #$**#$ %## BO I(B%%I(B IB$##* #*I# $# B %*)I+ 2:2,)#(B #*& #I+2,$# $*#B)#IB*$)I %$"#&#&#(##) $#$() 9 +*,( % %# %*(4# Q#$(# Q#$( % #&(* %#%#(%$$#(# *#(# &#$% %#( %( *##$&(**($#(** )#*( )&#)%#(& #( #+1,(# %* #% #(#) ( # (*2( %($&( *$**# #&#**:)$# $/ B%***% IB #%#%&&I(**)%# # $ #$ *##5*1

42 )$#$/ B#$I( B$##* I(B$)I(B* $)I(B*I(B& IB $)I)##* 38 ")#$# $2(:## $)2:#+:#, " $# *) $#% %&*#$# #$ $## *##$ %#*#"# $##$ ##*%#)* ##* *21*)$"$ * *#*#* *** $#(## *># $# %$ #)*&$*# # B$# I ##*#* $%&** *$%$* $ $* "#$*%$*.*222#$ $**# $2%&$#"* ** $# " *$#*# ##***** &&$## $%&)*% *% B$#&*I(B# %*#I(B$#$I B#%#I#&# /#& ) #+*2,* # $ ##** #( #E$* 3 & &&$#$$% %&(#( %( *((*&)*)*%'% *##)*) $###)*(&4 &#)*(#)*# %*#%*#$ # % (#%*%#)*$ #$ #)*#&&$%% % $###)%(#**$*%#P$%)$$ " *%#&)*($ #$#)*# #$$ #$ )$# # *(###)* $#&&#"6 #)%*#$# %* # % #)%/ %##* $# %##$# ##*&#D4&# $%#$%# 5*::#:2:## 0##& %#*$&$*$#* &$($##$ $#$# A **:##") $*%#$& ()##)*#$ $ *$*3 %$ 2#6$#& $(#*#$ #$)$#& $) ##" #% %*$##% $#(##$$%# ##/$#%#)* #$ ##() /$$))%**

43 ")$#& #$**) *%#%&& *%#)$ $$%&)$###)% "#$$* #(#%$&# '%." # $##*%#%$#$. 39 5#) %#>%& $## #% %*#)%#$ (#* #$#$)$#$&$* )#%# %# $%$*'#*2## $* $:1 ####)#)* )6) #%$ % #% $ # $ %%E $ #$ ##%$ $ $ #&4& %*# % &##$) *$$$*#))##$# * # $%* # * *$#*# #$# * $#$$#$ ** & #*2*#*)& # # %&# # $#$# % #& $#) $## $ #*# $## *%A5/4# $#$ % #$ ##A$ #* *$ $# % $$ &#%/ 4 $ %+/,"$##*$ $# $)#)#*%#$ #% *#$% %$# #5 *A#+5A,# # &*$% $$(#%& * $** $% $% $$##)## )#&* $#%# &#%#*###%#$% %F*##%* #%F*$ %# 7)# % ###$# %#$*$ # *#)#$##&### #**# % **#* &* $#%#$*)%#& $#%#%$#)$# # $% #) %%$ * %#%#<& # %.%)%**$##)%$%# %#*$####4$#* &)#* %##)*#*

44 40 "&&$%$*#% % &)##)%%." * $## $#*%& #%." % ) &* 4) $#%#$## ##$#*##*$%% #)%**$## #### 4$ &&$ %#$#*$## ##**$)** %#0 *#$)* %# ##***# %####$$## %')$##%## % ##%#%#$## ##) $## # # % " #* *$& #%##)%%#*** *2) ) ##*" * $# %%#)## #* %# *# $%#%$-#*$% & $& %$% #%##*$#$0 #*#%##$ # ###* #.#* #*#) )%$##*# %.% #$$%#*## # # #$ $%##&&#%#%&# #&*$#)##$ $ $# $%%#$ $#$ # $## &#$ (#%$#)# &#$$#$$$*$ #* #))%)&# %$ &#$ #$#*1$%$#)#*%# * #$)*/# $& #**#$#**##%# &$#)$%* )) **$ %# #) %$# #*##* A%$##$# #$)* #)# % * # &* $#%#%." ###*&& $#*# $#$%#*#* $ * &E##*% $ ##* ) #$###)%##&* $#%### %% )$####*% *#*$ #$( #* #$#$ $%# #$$## * ##*%#% ')$ # $##*#* # %$# # #E ###$#&#* #& $ $)*2:## ##### #### # #* %$*#%$#+, $)##$ *$$$$ #*4 A*$#&*9." 9%&& 9##$#&&

45 *% %&>$# ###$ #####" $*)#)& $* %*% ** &* $#%##$)**### %*#$%&4 %# 5*21 &#5 %#N)OKK#$## ## *$#$ $4<* # *#% $*$* # &(#& #$# #$#$#%$#* "#&$# %$$)* $## ###4$*$#*$ )$$##$ % ##*$#$ % $**)*##$ #')%$# $# $*%#% $*# #% % $*#*%#%$** ')$## # #%* #*# A)$#* ** %+ %,#$#% *#$ )# $ $ % % $ # $* %## %$*##### #+#&,#% %#&)&%## *A$ #* *)% # #** %#$E # $& 3 % %##* $ "&& )#)%%."." ## %##)* *$$####*%#$ #&&$%*##) $*# $*# /###(:# # #*%# %* ##)** *# # +A5/,)$&#% %%)&#*# $$ #*#$#% &#*%#$%*$##& %&% *##)*%# 5*3&## ## % $) $#%#* %##* %*# /2 KKKK$#A-%#$) &#$#%& #$ %# #& $&#*#$ #& $% )##)## & $$$*% %* *%###& )*$ #%# 5#* $*& #$*##$ % $%& /#$%%)* % %##$#)## # % )# #& #$)$#* #$#$# #4$ 41

46 42 ***#$#%#) $)%$# #& %$*# $* #& # #%%#*## # #* '#*$% $ $ %#& %=- #." #%$% *#*##$% $#$.%&##0#% %) -)$%%# #$% *# #% %#/###)#*$##% #>%& ##%#& )## %%#*# $ #)%#$ #*#$%*$% )# # #$$ % #% #*$* '#*2 #&##Q%) &#*$#%##)$ A%*$# N/ O %# $# (#%&#$#$# / )## $%*$# / > )## % $ % ##$ )# #* ##$ ## ####$ 5 E)#*E 5 $%* %) ## # $#$%#)%$# )#) #5 %() % )$#%# $ A%$%#) $*# ##$#$% $ A# ) )$# #* $## $%* ) )#$)$%)$#$ *#$:(: $$ <<0.# # $##$##* ###*$* %#*&&##%." #)%"# %#)%(+#$* #*$,#$*" *$ ## $ %* # $###% ##$ $ ()#*%# % $$* (&$ (**$E % $* $*2: 2 #%$ %#." 4 ##)#$#&# $# *#) *$3 # # (##) $% %# #'#>#$) $# % $# %&)$ *#*#&&$#%#)#%## %##**##%$# %)

47 *%%#&#&$(%$# $ (#$%%*$ # %( %$$%$ % =#** # $$ ##$*$ %#)#%#$ ##$* # %$#$/#%# #$ $##) $#%#$ # $)#& **#%&# ### )#* "#$##%#)%# B # I%#$* #$##$ ##*$*# $ #%#$#)$ -$ ($%$* ; 5%*$ # # %** ; 5**# ##$(:%(# #$$2*# # #E%#$#$* %#&( #$#)$# 5 *#* # #* $ A%#* # # $* <." A #%#%*#% %." #%*# %#* $4 &* &$&&%#.# )#**#*$ #% #$ # % ##=-4## %#$$ $**$ $E $$%#* $##6$ <A%#* $$#$#)*) $ #$ * $##5*2#$*%(#% *%#& #%%#$##*$ & O % $* ##*%##$#$# A # $$$**%$## 5#Q *# %#% ####** ##& $#<) # $#$ %# #)&#% # %." )#$##$##* /#E**# * &$&& )### ()##) O )# %." )&&$% &#*#(## *#$### *# O ) J *%# % $%$* ## ## (%*#)*#)*$# /# ## *%##*%# )$###$ $#$ ##$%*#$$# *#$ )$$*)# ## N*$##O # #$$ %$$ % 43

48 #$%&&**$*(#$* $%#) #$## #*$ $% %$* %##." $# $ #$#%&&& 44 $%## #& &(()L *#&%##* *$% *%# $*%&&$& % #&&$ $ : 2 $## #)% &&#564 )%." $*( )##* # $#$##$##$# &&* $* )* % ) $#%#*(## -)# $$# #) # #% %%) # $)$#)%#4 # $#)$# $%$* ) #(# *$# $# ***# %*4 *#%$# ) 4 $#%%#*$#$#$ A %$*# $*)#)) $# #%." 2 ##&%$4 *#* #* *#%* 0)$ #)$#&%& $# $ ### $#$ # *%#)&* 4& ) $#%#* $###$# 4 ###(& ## %# A%$#)## *" #$####4$(*% # $%% #$#$$ 4 # ##% %%)*$ %$# ) $#%#*)#( &%**$# %# %# % ##4 **# A%$ %&%**$##* *#&)%*** ')$#$ %$#*9 4 $ # %$#(*# %$* ; 4 #)#$### #$*# %$*4 **#*###; 4 5$**%$*(* ##$4 #%#** E(:% #4 *&; 2 A*$#&*9." 9%&& 9##$#&&

49 4 E# *%#$ %#$)# #$% #+$ $$%#,# $## %#$# $*$ E%$### $#)$4 ##$## 7 #$*% %4 ***##$#6$ % * 4 #)* %**)#&4 *$ %$( *2# & O *$ &# # % %$** & # #) %$ ##*####% 4 )*%# #) ##*%## *()#() $#4 ')$#& $#<&)##) 4 #*2#(*2:2(*#(* # %$** #*%#))$% )$# %." #$# O E4 **&&%*# # $%/ &E%/ &( #*#%E $ % % & $%##%E *&*)4 # ##### %**# Q$## * %&&# # *%#*###)** &&$% / & #*#$ &#$%$$#*# (% * %&4 &A%$#&&%#$##*# 4 O *#! $# $###)*$ %$#&&$# $##)%*)* $#*$$# *)#* %# $* *##$%/ &E 4 ###$#*$+*,*$4 #")*#**#)$#$ % 4 #*$# ##%." A#*4 $#)&##(# *# %$* % )#$ %*$#4 # %#$%# $$%# 4 ### %#$$) $ 4## %#$ &* $4## %#$#$$ $$4 %# #% 5##**4 #)# #$** $$%# )# # $$%# (# E#$*$%#&&%** $#% $$ ##%E $ ##$*$ $$%# E #A&# %*$ 4## %#$ $$%# % 4 / &E%$## # %( $%#**$# #(*%# #$ &#)%)* $# E$)#% $###$%# %# %#%*#**$4 %#%$# $$##)& *)##$ $$%# 45

50 46 # ## # *#$* & &&#4#) #**%4 $*(*# $$#*%# #% #() $##$$$4 * #% ) $#%# $#$#E:-%#4 **#O # %#/$#) $$ $$* #:& #$4 # &$&&$%+6%&&(("&&4 & #$ * &$* #$P$ $#, *$## ##$ %$4 #*# *#$####) *#$#+ %$, #**& * $&$(*$#&$#)*) 4 *%*#$%/ &*#*4 $$$ %#$ #)%% / &E#$##)%***#)4 * #% $ $% ##$##$ ##$4 %#(# )%$ #*##)%#% * %#4&*%# $ &*$# $#$ %# ## $## ") $ ## &* $#%# &&%* % $ (##&& %# %7)%%." 56 $ #* #)%#*##%$ *%##." )$$##! $# $#$ $#! $# #&%4 **#$ 4# 7#$ #$%#$#%#*4 $&&! $##%." #4 $# Q&) %$# *# $ $ $4<4* ##4 %# ) $#0% :2)." +#,% $*# $*# /###(:# # #*%#%4 * ##)** ) )#$)$%)$#$ *#:#$##(: $) & )%#%#$#) )$AA.*# $ #&## $ A%#> % $##&)$# $%$* )** % "#$## **## % #$# $# 4****A**#* *### A*$#&*9." 9%&& 9##$#&&

51 A)$#) )AA.$##*% $# %#A)### A* # **# **$#&%." #)% $(* &$ #) # # $##% %%) $# *$#%#%4 *$% 7 )# $% $ +0(1/% %&## #%#% %## #$#(# )$ #% #) # # $# # *### $( %+,#%#$ # &* #%&#* * "#$)%# )## #**#$#$# $# 0)# #*:#/$ #2 # BI"#$)%# BIB5 %#I #% #*6**%" #$)%# B=#4 I&B/#&4I * %0 &#$#*#*%*) BI*#$##B5 %#I #6%*# # # N0O# #/$#$#** /$#. #*4%$#0 NO #"#$)%# )B5 %#I BI##- % #" # $#$* %%$#/$$&##- %'* $)#$:($ $*$% $# "#$)%#&&## BI /# %%$ $))#)## N %#O *(## #&%** $##$"64 *1 %#>#*$# #* 1 ## #- $## N/ O N0O#)"#$)%# "#$#$#$ # #& $# 47

52 5%&#) #(#***## 4 ) $#%0 % * 48 ')$# ##$# #)# 0*#*## 4 # %%##$ *$*<& %4 # )# %(& # #*%## #* %*$ #/$#E & %%# % 4 * $#*$# #% #* % $$ 4 $)## #$$ #) #$#)$##$ %%$#/$ )% %%&4 ## #$#"6)# 0#4"6* $%#>#*# "%& # $##%*#( %#(# %#)$ $# # *$$)##** # / $#>#* %#># * ) )## $)$%$# 4 00#P"6####/$ $ " ( *#.*((:1(3)### BI' #% ))# #($ #) )## # B/ I $ )##$$ * "6 )# #$ NO ) )#$)$#$*# / * $! %2 5*2#*%#% % *#*$ $$ $%##/$*&$% * #% (##$##$# &* $#%# ##+%,$4 ***) #)$%*) $##& $5./,; ) )%)%#*# *#5#((2 #/ 23%#&/ 23# ) )## % $#*$

53 ###:%$$##* %#$#) )%%$$# ###$$#(# $#/Q*# #%&#$* ## 0#:*%#*## *$# #&%$(# * %$% #& %# *$ #)#*4 *$# & #***#) #&%*#$# $ /.% #*##* #$ %4 ##)** &#Q%)$#/ 23 *#E%$ E4 $*$##& $3 %/ ;#)>& )$% # / >& %$) $6.0(1.0( # ## #* % % /%#)*# "*# ### B5% %$% I(#%#)*## %5% %)&#$%# /% %#*# #4 #### # %##( %##4 *## )$#% %$%) # %%#$##$#0#% % ))$%%#%#%4 * $% $7 = = *#/# $)#$E ## )#" #) $2:: $*%&##& $*"# % $%$*$#$*$(:% % %# $ #% #$*)( #$&*)%#)$%###E* )% ##%$*%$# *$%$ 49

54 50 $$# %$** ##%#$$4 #%(#%&##**$%#&+* 4,% $E$*$(:%% $$%$* *$#&# *%4 ##.%#*%#%$*$##)##%4 *%#$$$ %$**## &* 4&) $#%#5&%**$#$#* &* $#%#&) $#%## ) $# ##$ $# ) # % $##*%#$$$% % $* )$#% %$%) # %%#$##$#0#% % ))$%%#%#%4 * $% %## )#*$ %$**)%$#$ $#% %$%)#)%#%# )8 :. '# # * ##$# #*# % $$## #$$ ## / 2#$/-.## %#&$$-0# / 2KK 1 #$( #% )##(#### %$)### %# ## #$ #%$#& %& # " *$)&# /#& & %# ###%# #6$ ##$ *#$*$% % $#&#% $#%# #)#$ *&%** *###& Q## $##4$4#&#% #$#% #(#%%$(# *$ )#%%$ $$%# %% A%*$ %$ $*# % *$ $####04 *## * $N#*#O#$ #% *$# #$$#%%#* $#$ ) *$KK#& $#$# $##&**# * $KK%+ $$#$#$%%#&, #* %#) KK $$* #%# ')$% $# #$ #### * #)%.%%Q#$##& $# #)# %#** $#

55 &##*%%#*) * 51

56 ) <( 52 #) )## ##/ 1 #%& $#$%*$% ##$####& #6%:)$$ : $#%# $$#% )#)#& $$"# $##& $* #&:% )#%#&%##$ # *##& # #)#$## # $##.# **1#$# $$% $*# ##$## $# %#$% ) ###& 4 A)#$# "& #* " %# #**$4 ## $# "$$%$*%&# $#A# $$*%#%$$ %#$%#( $#%# $( %# A $$$%#&)#$#& $# ##*# $####4 $#$& *$* $ # )$ - '# # * $%$$##&#/ *"# % - ####%#$* #& $*$: #)* ##$ )$* *" #$#$#% #*$% #*#$&)$%* $* %#&)#*# $*#& #)%### % 4 #& $ %#% % *%**$ #$#

57 )) =9( #)) )#:##(#**%# $/* 5) #$)*#$**#% $+ #4$4 #4,%## )#% (#$F Q%#% #%# % # $%#% $# % # $#(%#$%#( $ # $#% $%$ % *#*#(##**%$#$ )* )$##$ )#%&)#&$1" #* # ###4$4#4 $## # #*# %# $/#5#(%) 5)$#$# * (##$$% $2 2 $# ## %&$#(# " *$ $#$$#)* %# % %&$#)&Q$ &* $#%#$$$%#% % % /#5#( %)5)$"#$)%###$ 0)$ 4& % /# /* %(1%(#$%&(%# *## #$##) &#% # #%###*%#*&& %&#$#% % %*#$%5))%#& **$#$4 )$* %$ 5& *)*#%# $%##.%$ #% #%&*#-#**%#* ##$** $$*$%#% # #*%$(%$*$#* #**$* #*& *) $ # # $* A# % #&* $#%#) % 5) #*:#$# *# /* &# $* &%$ # 5) #$#0#*) ##$## $)#& ) &&$ #%&# )$#%# %##" #)&&(*#)** $#%*$##%*#$#* #(% ) )## $)$%$$#$4 #&* $#%#*:) $% 53

58 5))$%$$#$**$%#% #*%$#* 54 ) # #%$)#&#/* 2$ $ %$ * ()#%#& ## % /#5#(%)5))# * $##%# %$ # %&#$ ##$% $ # # %()##%#$ % * U&#% % /#5#(%)5)KKKK$" %E+#, & 4 # ##(*$##& $#* *% 4* # #*%#$*##+E2 E &#&,)% $ $% 2: )* #%$&& %# )**(: $# %*#%#%##$ %#** %( % $##$ #$%/* 2% /#5 #%)5)%#$*)%% $ *#%#()#%#$ # &# #% )*%#####%# #$ % $*#&## $# %#%# % # # ### )#*# $#& $ $*% 5)#$ E%$&4& %#) #%% ###(:&#*&$ 4 %#& %%#)E%4 &##$#& % ) )## $)$%&$# #& $# $*%#)##$ %# %$##$ 9** $$ ($ **$& %$$##E#$*#2 ), # ###U&#$#)$% A%/* 242 #%# #& $*$2 $ A % % 2: $ : 2 "#$)%% #5#( %)5)%/* 242$##$

59 A)#%##2 ) )## $)$%&$# #& $# $*% )! = = #$$%*$#&#/%$* )%#$$##* )) %&$$#$*$%$*( ## )$%$*&&Q*#&*#)# &)#*# #$### 5% %$%2 %$$#)##* *$ ## #)$#### #*)%#$ #$$% %# #) $$# %$** ##%#$$4 #%(#%&##**$%#&+* 4,% $E$*$(:%% $$%$* *$#&# *%4 ##.%#*%#%$*$##)##%4 *%#$$$ %$**## &* 4&) $#%#5&%**$#$#* &* $#%#&) $#%## ) $# ##$ $# ) # % $##*%#$$$% % $* %#$# ##$#$%# 0#% %))*##E *#)$%##%# ##$ *#$%$%*%#% A#)$%#&* **$*$%)*% ##* *** 55

60 ) #) )# ##% $# / # # $%* # # %##$##%#)%%%$#) ) $###$## $## #) )#*#$ %#*$$# $$% * ")$& * $ *2#)$*2)$4 % $ * &## A# #&# * #/$#### )*$ $*(%#$*E&$ $*E $%&+ *(( &4 &(%$$($ ##)*)L,#7 # *#2$##:# +&# *12, #)%*$#)* #) %#$##*$#& #%# ###(# / *21)$#$ "*$*$* # # * $ #%* ##)% *##$)%&&#* $$ ##* $# ##*NO $# # $#$ % %# #$ #)) )##)%#$)$% & #&#/$ **#&% $#$)* * $* $ /# #$%#*$ # $#&#)$#<#*#$# *# $$%&)$##*#$$% %$$ $##)%**"#$ # $(%$$( *($ O )%$#A $#-- #)%#$ $$%## #: %#*$#)#%#/:)%$) ##)**:$ $ /#)& #)% & &( #E$ &*. 65*$ )#%# &&#$$* 4$#$* *$ * %#%$## *$ #& #"#$ %$%* $)#%# O.#) % *%##$*%#%--4#$ ##)* %#* )#%# &&#$%*#$#& )# %# &&$88#*!88) ## $ # $#%#$ $#)#%# ## &%% $ $/*)*#E#& $$# % # %" % *#**%# #% / %$$ #$)#**#& $%# #)%#* $ %$*$%$ # *%#) ##*# % %& #%$## +"6," *$ $$%#(# % ** &#&%###$ $$#(#$$#*## &%#)##*%*$# %

61 %# *A % $ ))*##)%#$$ &&)$###)% $ #) ) #% $#&*2:*#"*#$## #**)$#04 &$+*,$# #$# $$ # ###Q/# $$**&$ $#(%$%# #)##.D/ # *# ##6*A%#)## $# $ %#*))##* *#%# * *$ #%$ ##%# ## ### $*2: A #) )*$%##& #%( %$+&$,#& $ : $ ## *###)$*#) %*# # $$%&)*%'%* ##)*(&4&#)*(#)*# %* #%*#$# % (%* #)* #&&$%% % $###)%(#**$*%#P$%)$$ #$ $#$ # $$#$*** *%# *%# #$#$ $ *(*' %)%%# #)* #&#&& %# #4 " *%#&)*($ # $#)*##$$ #$ )$# #*(###)* $#&& #"6 #)%*#$# %* # % #)%/ %##* $# %##$# ##*&#D4&# $%#$%# *%##$##" #)*$ #% %* #$ * % ) *$#)&)# $$%&() ##$ ##)* )L (#)% N #OBI*2 ##*"#* *$B #I*2#$ %# +#($ (#&(&% ( #,%##)#&#(###*%# $#* *%*+,$# %# ####* #$$(& #* #* ##** ) B% #I $#$ # #$*#B)#IB*$)I %$*:)$#$/ B%***% IB#%#%&&I( B**I)%# #$ #$ *##5*::#:2:# # 5*1)$#$/ B#$I(B$##* I(B $)I(B*$)I(B*I( B& IB$)I)##*"# &#&#(##)$# $() 9 +*,(% %# %*( 4# #$(# Q#$( %#&(* % #%#(%$$#(# *#(#&#$% % 57

62 58 %#( %(*##$&(**( $#(** )#*()&#)%#(& #( #+1,(# # % #(#) ( # %($&(*$ **##&#* ")#$# $2(:## $)2:#+:#, " $# *) $#% %&*#$# #$ $## *##$ %#*#"# $##$ ##*%#)* ##**21*)$"$ * *#*# *** $#(## *># $# %$ #)*&$*# # B$# I ##*#* $%&**# $# B %*)I+2:2, #(B #* & #I+2,$#$*$% $* $$* "# $*%$*.*222# $ $**#$2%&$# "* ** $#" *$# *# ##***** &&$## $%&)*% *%)B$#&*I(B# %*#I(B$# $IB#%#I#&# /#& ) #+*2,* # $ **#$ %# #B I(B%%I(B IB$## *#*I##** #( # E$*3 & 0##& %#*$&$*$ #*&$($##$ $#$# A **:##") $*%#$& ()##)*#$ $ *$*3 %$ 2#6$#& $(#*#$ #$)$#& $) ##" #% %*$##% $#(##$$%# ##/$#%#)* #$ ##() $$))%** ")$#& #$**) *%#%&& *%#)$ $$%&)$###)%"#$ $* #(#%$&# '%." # $##* %#%$#$. "#% $#$ & # %*# % &##$) *$$$*#))##$# * # $%* # * *$#*#

63 #$# * ###)$*# 3 ###%##) )$A# %# ** 59 & #*2*#*)& # # %&# # $#$# % #& $#) $## $ #*# $## ( &%A5/4#A$ # * *$$# % &&$ %#$#* $####**$)** %#0*#$)* %# ##***# %####$ $## %')$##%## % ##%#%#$## ##)$## # # % " #* *$& #%##)%% #*** $$ &#%/ 4 $ %+/,"$##*$ $# $)#)#*%#$ #% *#$% %$# #5 *A#+5A,# # &*$% $$(#%& * $** $% $% $$##)## )#&* $#%# /& # %#&% #** ###%%&A#) )#$# %% #)4 ###**#* $%$$% % #&%." : )&&#$$%*#4 ##&%." *# $%##$ &&# %." % )#%#* %." )$ (#*)#%#( ##." )$$##! $#$#$ $#! $# #&%**#$ 4# 7#$ #$%#$ #%#*$&&! $## %." #$# Q&) % $#*# $ A **##<&$ 4 * $## #44 $$# &## ) $##6$ =#*-##$$ $# #**#4$## #$$#)#*## #*$ % $ $ /*)$#$$ % #$)#%#-%( %##$% $ %(*%*#$# ###**#$# ##$# # #*# % %%) %4# %$*#)$#) %#* % # $# : A*$#&*9." 9%&& 9##$#&&

64 60 %#*#%$$ #)4 ##"*#$# #** # *#$#$**# 5 *#***% %* () %**$#$#%#%*$ 4 E%$#& *#E4 E%#) #)&& %4 #$$ ##$#$# % #% $4 #%# "&&$%$*#% % &)##)%%." * $##! $#% )&* 4) $#%# $####$#*# #*$%%#)%**$# # ####4$ #." #%*#*#$#4 % #) %$# /#.*#)& #*##* A%$##$# #$)* #)# % * # &* $#%#%." ###*&& $#*# $#$%#*#* $ * &E##*% $ ##* ) #$###)%##&* $#%### 5%% ) ) $## ##*%*#*$ #$( #*#$#$ $%# #$ $##* ##*%#% ')$ #$##*#* # %$# # #E ###$#&#* # $ $)*2:## ##### #### # #* %$*#%$#+, $)"*% %& $)#* $# $# %#### $ " $*)#)&$* %* % **&* $#%# *$#$ $4<* # *#% $*$* # &(#& #$# #$#$#%$#* "#&$# %$$)* $## ###4$*$#*$ )$$##$ # %$ $####**# * 4*%## * % ##*$#$ %$**) *##$ #')%$#$# *%#%$ *# #% %$* #*%#%$**

65 ')$## # #%* #*# A)$#* ** %+ %,#$#% *#$ )# $$#$$# % % % $ # $* %## %$*##### #+#&,#% %#&)&%## *A$ #* *)% # *%##$# #$ $%##&&#%#%&# #&*$#)##$ $ $# $%%#$ $#$ # $## &#$ #%$#)# &#$$#$$$*$ #* #))%)&# %$ &#$ $*# $*# /###(:# # #*%#% ##)** *## &#% %%)&#*#$$ # *#$#% &#*%# $%*$##& %&%* (##)*%# /2 KKKK$#A-%#$) &#$#%& #$ %# #& $&#*#$ #& $% )##)## & $$$*% %* *%###& )*$ #%# 5#* $*& #$*##$ % $%& /#$%%)* % %##$#)## #% )# #& #$)$# * #$#$# #4 $ ***#$#%#) $)%$# #& %$* #$* #& # #%%#* ### #* '#*$% $$ %#& %=- #." #%$% *#*##$% $#$.%&##0#% %) -)$%%# #$% *# #% %#/###))$##% A%*$# / %# $# (#%&#$#$# / )## $%*$# / > )## % 5 $%* %) ## # $#$%#)%$# )#) #5 %() % )$#%# $ A%$%#) $*# ##$#$% $ A# ) )$# #* $## $%* 61

66 $ % ##$ )# #* ##$ ## ## $ 5 E)#*E 62 ) )#$)$#$*# )6 >. #&#% $*$ #&* #/1# %$ $ #$(*)%## $%# *#%*# 5#( "( 2:# # #+#$#N3,$ * " # $#) # $*# *#)%*$#"#$#### N/#&O*#$*$+*, $ #%*:# %$ %#& ## B=#% #&(%# %$*( $*I' ##$#$( *)%## $%9#&(#% #&( &4< *)%#(%$$# #%# +## $*,#&$%$2 )##%# $)#*U$ #(# )##$)## #"#$)%# $ )4 %#$)U$ #* ##$ ###$#$) #$# % ##$##&$ $ ##%# $#)$)## %$N#%# %$*( $*O#*##) $#$ $$ $)#* #% 54 %#$% #$*$ *) #) "$# $$*%#%$$4 %#$%#% # *()*)$#%# $5 )% $#)$##%#$#&4 $*5 ## #$# #4 $*&)#* %#### #$& *$* #$ #+$ )$% *##, ## )#$% #$## B#&I()#*%#"$###4 %$$%)#& ) )## $)$%$$%4 $*# *%

67 )7.0 0? A ##)# #%$*#/ 1 %#U##) )#% $* #### $$#**$% #&# % $##& $$ ###& ##$&)#*# /#$$###& *&)#*#$ #*# $%$* 8.2 "# ##%% * /*#)** #%% ## #& *** $ # #.# $#( ## *$%#&5 E#& ($# #* %#$)%#B4#4 4#4*4 I#& #) )###& %#& %*#& ##() +# %,( (%%#( $# $( #(%#$#FO $*$ *=#* $# $*(##*)## #5(#'#/*##& ## ##& *%# **%# #. $# #*%#() $ $ #% ###*##%#** ##$ $#)%%9 % # #& ** #"# %$ * #%#&)%$#(## %##*#% $#** ")#&#%&#*) * #$# #&%&)%%# 0** *: 1%#&" # 4$& #)##) 4( * 4& $#")% #E*2 #%* ##( #$#$%#$)%" A %# #$##* # # # %## # # $ #$ $# # $#*# &%$$#$#&#%# $ $#**$& # #**# # $ FO $#) $%#)$$ #$####%**#% #))$* E& $$ # #)**"$##))() 63

68 64 $#*$#** # $ $$ # # *## * %#)**"))# % **(#**)%% $ #E#& %$$% %#$%#& " %*E $#&**4$#)**+%*, #% ##*'$ *# % * $ #*#)# $#$ %### $ $% %$#&* %*) #% %& $#$*#$ $##$$$##()##% # # )#)*#(# * $$ #$$* F#$#& #$$ ##*($) " $)$ ###)$)*# # $ # %% $# **)$%*()## * #(%$*# #"#$## # $$)#*$% #&" #$)%E%# ( )%*&$##)**$%#& #$##* ##* 6 4 ##NO)##**#%4 &% $* $* # #*%#%$# 4 *%##')$#)*4 %#####N$& O$#$#%( E %$$#$& $### $<E#& * *#)*%%$E#& # # *4 * # **$&* *4 %#$# $ #%#& ) $# ##$# ) )## $)$%$%* $&$&#%$###N$& O% %$* *%#$ " /#$#$# #$# $ "#$##$ %#/*#%*#.*( ( 11 # "#$)%# %# $# # $$4 $#%&% %** #& )4 #$* % #* %*##$% *# # #*##$#$ () * %## /#$.*

69 $ #) )#$#2&) ))*% /*# ###% %$$&# #&$### # *$## %.*( ( 11 )% %%*# $ #) )# ###%#$# *%%%)$# $# *# ### %&$%$$ # (## $#$ $ "##) ) ###% %%*# #$* $### # ##*%#$*#$ #*) %%*#.*( (11)# %#(##)%$## *$## %##*$ %$$#4 *># ( #$*$## %#$ A)### ).1. #) )# ##% $# / * 4 # # $%* # # %##$##%#)%%%$#) ) $###$## $## #)) )##)%#$)$% & #&#/ * #&%$ #$)* * # $#%#$ $#)#%# ## &%% $ $/*)*#E#& $$# % # %" % *#**%# #% / %$$ #$)#**#& $%# #)%#* $ %$*$%$ #*%#) ##*# % %& #%$## +"6," *$ $$%#(# % ** &#&%###$ $$#(#$$#*## &%# ##*%*$# % 65

70 66 %# *A % $ ) )*##)%#$$ &&)$###)% $ #) ) #% $#&*2:*#"*#$## #)$#04 &$+*,$# #$# A #) )*$%##& #%( %$+&$,#& $ : $ ## *###)$*#) %*# #$$ # ### Q/#$$**&$ $#(%$%# #) ##.D/ #*# ##6* A%#)##$# $ %#*)) ##**#%# * *$#%$ # #%# ##### $*2: $$%&)*%'%* ##)*(&4&#)*(#)*# %* #%*#$# % (%* #)* #&&$%% % $###)%(#**$*%#4$%)$$ #$ $#4$ # $$#$*** *%# *%# #$#$ $ *(*' %)%%# #)* #&#&& %# #4 &&$#$$% %&(#(%( *((*&)*) *%'%*##)*) $# ##)*(&4&#)*(#)*# %* #%*#$# % (%* #)* #)*$ #$#)*" *%# &)*($ #$#)*##$$ # $ )$# #*(###)* $#&&#"6 #)%*#$# %*# % #)%/ %# #*$# %##$# ##*&#D4 &#$%#$%# #) )#*#$ %#*$$# $$% * ")$& *$ *2#)$ *2)$4 %$ * & ## A# #& # * #/$#### )*$ $*(%# $*E&$$*E $% &+ *(( &4&(%$$($ # #)*)L,#7 # *#2$## :# +&#*12, #)%*$#)*#) % #$##*$#& #%# ## #(# /*21)$# $ "*$*$* # # * $ #%* ##)% *##$)%&&#* $$ ##* $# ##* $# # $#$ % %# #$

71 +*1,%##$##" #)* $ #% %* #$ * % ) *$#)&)# $$%&() ##$ ##)* )L (#)% 67 N #OBI*2 ##*"#* *$B #I*2#$ %# +#($ (#&(&% ( #,%##)#&#(###*%# $#* *%*+,$# %# ####* #$$(& #* #* ##** ) B% #I $#$ # #$*#B)#IB*$)I %$ ")#$# $2(:## $)2:#+:#, " $# *) $#% %&*#$# #$ $## *##$ %#*#"# $##$ ##*%#)* ##**21*)$"$ * *#*# *** $#(## *># $% %$ #)*&$*# # B$# I ##*#* $%&** # $# B %*)I+2:2, #(B #*& #I+2,$#$ *$%$* $$* "#$*%$*.* 222#$ $**#$ 2%&$#"* ** $#" *$#*#**#$ %# #B I(B%%I(B I B$##*#*I*:)$# $/ B%***% IB #%#%&&I(B**I)%# # $ #$ *##5*:: #:2:## 5*1)$ #$/ B#$I(B$## * I(B$)I(B*$)I( B*I(B& IB$)I )##*"#&#&#(##) $#$() 9 +*,( % %# %*(4# Q#$(# Q#$( % #&(* %#%#(%$$#(# *#(# &#$% %#( %( *##$&(**($#(** )#*( )&#)%#(& #( #+1,(# %* #% #(#) ( # (*2( (** %( $&(*$** ##&#* ##***** &&$## $%&)*% *% B$#&*I(B# %*#I(B$#$I B#%#I#&#

72 /#& ) #+*2, *# $ ##** #( #E$* 3 & 68 0##& %#*$&$*$ #*&$($##$ $#$# A **:##") $*%#$& ()##)*#$ $ *$*3 %$ 2#6$#& $(#*#$ #$)$#& $) ##" #% %*$#% $#(##$$%# ##/$#%#)* #$ ##() $$))%** ")$#& #$**) *%#%&& *%#)$ $$%&)$###)%"#$ $* #(#%$&# '%." # $##*%#% $#$. %*# % &##$) *$$$*#))##$# * # $%* # * *$#*# #$# * ###)$*# 3 ###%##) )$A# %# ** %#&#/ * 4 # %#& # &%$# &# 4 $% /#" $**# $(:%$# %$* ###$# $$%#* % *)# #E$*$(: %* 5& *$## %* )$%* $ # A **##<&$ 4 * $## #44 $$# &## ) $##6$ =#*-##$$ $# #**#4$## #$$#)#*## ##$# # #*# % %%) %4# %$*#)$#) %#* $##$% #% #*#%$$ #)##"*4 #$# #** #*#$ #$**#

73 "&&$%$*#% % &)##)%%." 1 * $## $#% )&* 4) $#%# $####$#*# #*$%%#)%**$# # ####4$ #." #%*#*#$#4 % & #*2*#*)& # # %&# # $#$# % #& $#) $## $ #*# $## ( &%A5/4#A$ # * *$$# % &&$ %#$#* $####**$)** %#0*#$)* %# ##***# %####$ $## %')$##%## % ##%#%#&$## ##)$## # # % " #* *$& #%##)%% #*** $$ &#%/ 4 $ %+/,"$##*$ $# $)#)#*%#$ #% *#$% %$# #5 *A#+5A,# # &*$% $$(#%& * $** $% $% $$##)## )#&* $#%# #) %$# /#.*#)& #*##* A%$##$# #$)* #)# % * # &* $#%#%." ###*&& $#*# $#$%#*#* $ * &E##*% $ ##* ) #$###)%##&* $#%### 5%% ) ) $## ##*%*#*$ #$( #*#$#$ $%# #$ $##* ##*%#% ')$ #$##*#* # %$# # #E ###$#&#* # $ $)*2:## ##### #### # #* %$*#%$#+, $)"*% %& ) # #)**% " $*)#)&$* % *% **&* $#%# 69 1 A*$#&*9." 9%&& 9##$#&&

74 #$)**###%*#$% &4 %# 70 *$#$ $4<* # *#% $*$* # &(#& #$# #$#$#%$#* /$)* $#####4$*$# *$ )$$##$ # %$ $####**# * 4*%## * % ##*$#$ %$**) *##$ #')%$#$# *%#%$ *# #% %$* #*%#%$** % % $ # $* %## %$*##### #+#&,#% %#&)&%##4 *A$ #* *)% #4 #** %#$E # $& 3 % %##* 4 $ #$ $%##&&#%#%&# #&*$#)##$ $ $# $%%#$ $#$ # $## &#$ (#%$#)# &#$$#$$$*$ #* #))%)&# %$ &#$ $*# $*# /###(:# # #*%# %* ##)** *# # +A5/,)$&#% %%)&#*# $$ #*#$#% &#*%#$%*$##& %&% *##)*%# /2 KKKK$#A-%#$) &#$#%& #$ %# #& $&#*#$ #& $% )##)## & $$$*% %* *%###& )*$ #%# 5#* $*& #$*##$ % $%& /#$%%)* % %##$#)## #% )# #& #$)$# * #$#$# #4 $ ***#$#%#) $)%$# #& %$* #$* #& # #%%#* ### #* '#*$% $$ %#& %=- #." #%$% *#*##$% $#$.%&##0#% %) -)$%%# #$% *# #%

75 %#/###)#*$##% A%*$# / %# $# (#%&#$#$# / )## $%*$# / > )## % 71 5 $%* %) ## # $#$%#)%$# )#) #5 %() % )$#%# $ A%$%#) $*# ##$#$% $ A# ) )$# #* $## $%* $ % ##$ )# #* ##$ ## ## $ 5 E)#*E ) )#$)$%)$#$ *#:#$##(: 9 %*#$#$$##$# & ** %$*%#%$$%%#$DF # / * "#$#%#+#4 %,# # # $* $*#% %#&# Q##!&# F *$# ###-") # # *%F%#$FO ##*# *#*#$) +1 #) )#$#$%#&/$:#BAI $%)#&$* #%# $# )E $ #A4## %#& # $ $%#%E $ ##) #%# # #$ #! %

76 72 $)*#%*#$# *)##)&) $%#&#/$"#$#$#% %#* *%#&*" &E* ()#< #%#() # $"#SE $#$$#$ *# A** % $*$: $## $# % & "#$##$*$ $ E # #C*& 4 $)#$$%%** % $*$: "#$##)**% ()# #**# #5###)(# #$ %&5 ) )#$( )#$)* #$$%*")$4 & ####$*%$#* # $##*%### *QE## $*$** % # #"# ### # #**)##* *A$**##$#& $# ##4$"$ & *($#)$$ ##**( #$* $ # $# $%*%*##4 $#A##$##$*%* $##2: ) )## $)$% $%4 $* ##*3#)#$ 2: 5 ", #) )#$#%*#/###*# " % $#/%*)### *)##%#*% ###$*$ #$#$)%%* * %$ %$ $$# %$** ##%#$$4 #%(#%&##**$%#&+* 4,% $E$*$(:%% $$%$* *$#&# *%4 ##.%#*%#%$*$##)##%4 *%#$$$ %$**## &* 4&) $#%#5&%**$#$#*

77 &* $#%#&) $#%## ) $# ##$ $# ) # % $##*%#$$$% % $* 73

78 6 /" ( 74 #) )#$#%$*$%/ )5# )## $%$*$$# 5##%$* $ #&%$)* %## )#$# ##)#)#$) # %$# $$*$%$*#%# ##"#&&##%%#$ ##& ##$$* $$# %$** ##%#$$4 #%(#%&##**$%#&+* 4,% $E$*$(:%% $$%$* *$#&# *%4 ##.%#*%#%$*$##)##%4 *%#$$$ %$**## &* 4&) $#%#5&%**$#$#* &* $#%#&) $#%## ) $# ##$ $# ) # % $##*%#$$$% % $* 7 #&%#)(#%%# $ # #$# $% # $*$#/.*$) )#%# *%###### # *#"#$#$* #& $ * %#(#####)*# %" *$4#$)#&"#*#&%& $ %##$####4 % #$ 5Q #$*)%#%$A# $%# %J* % &&F(*$* N&&$O#)*)%# #N*O $ #)*#& # *# )$ %#%# **&%**$ # $##%$$ $% *5 $###%#*$ ##*)%# #*#&##%#5#J #$ *##%&#*> % $#$ $# %&** % " *$ $ %$##<-00(#)%*# *#)$)%# %$ E&)$4#$)#& % $% %*# $ &)A# $##$#* #)**###$% #& $)%* #E $ ##*( %##$#* #*#

79 % %%###% %E* # $ $% %&#$ )+N$O,*#& #% ## #%$% $4<$ N& O#& $ # %* #$%/ =#% 5$ $ &&#$** $% *#&# $&&Q&&$#& $#J * % %%&* /%#& #&F **#$#$% 4 *# %)&* $#"# $##** $$# $*%$$4 %#$ & $#* $###%#%$**$# #**.%$# #(4 $# %*# %4 #**"$#& *(##)$ $ $ #**(##$* $ # %&###&# N&#%*# **#*#)*(#$#$*$ %%&#O"N)&O##$#$*$%%&#4 #$#%* 8 "* %## /#%#$ $#:%%#$ #$$% /#&$ '(##*# B/ I# $)*#%# *###$#)*$*"%& 4 $*$ %$ $# #* $ % ) )#$)$% $#$# $* # # ### #) )#$##$#$ % $#*5#$#* # # %#& $ #$* *###%*$#*4 #/ #)*$)/# * 75

80 $)%##& #%$*5%$)* %$(##)*$%#%&#*# 76 ##%$)*% * 2## & O #%$**##/# ##*$ #%$*A# &* *##*%##* $* *%$* #* %## *%*$%$* * * #*#(% % %&#%*$# %* $% ### # 5 %)##$ #(%##)%%%$% #$$)* %# # #*##*$ *$# #*$*#$#$ # #$)')$%%$*4 $##*2##)# $** # %*# *#*$4 )%$**## $$*&##& %## $#$ $$* $ # #$%##) #### % % * $#/ #*$#$* $##)#)## 5 % ) )#$)$%)$# / # 5 % ) / %&%$*#/ #)#* #& **# *%#%$* ##%#&# $* $#)$$** ## N=#4 $#O23*A4% 4 $#%&# *$21#)#$# %/# *## $# $## ### &&$$#)%#$$* % #)##*# $## O #$#*# $ $* ##% # %

Nota van beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplan Wonen. Algemeen

Nota van beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplan Wonen. Algemeen 1 Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplan Wonen Algemeen Periode van terinzagelegging Het ontwerpbesluit heeft met ingang van 15 februari 2014 gedurende 6 weken (tot en met 28 maart)

Nadere informatie

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Inhoud 1. Inleiding en juridische procedure 2 2. Zienswijzen overlegpartners 2 - Waterschap Hunze en Aa s 3. Gevolgen voor het bestemmingsplan 4 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Brookhuis West. 9 september 2014

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Brookhuis West. 9 september 2014 Rapport Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Brookhuis West 9 september 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 Procedure ontwerpbestemmingsplan 3. Samenvatting en beantwoording 4. Aanpassingen 4.1 Aanpassingen als gevolg

Nadere informatie

in";11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" De raad van de gemeente Bergen,

in;11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Catharinastraat 47-49 WellerlooL De raad van de gemeente Bergen, gemeent e Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" in";11n Limburg De raad van de gemeente Bergen, Overwegende: dat het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

goes mannee 1e herziening bestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs in ruimtelijke ordening

goes mannee 1e herziening bestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs in ruimtelijke ordening goes mannee 1e herziening bestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs in ruimtelijke ordening goes mannee 1 e herziening bestemmingsplan identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 728.007513.71

Nadere informatie

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 bestemmingsplan Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 Gemeente Venlo Datum: 11 november 2011 Projectnummer: 70102.04 ID: NL.IMRO.0983.BPL2010010BTBLFLD-VA01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Herziening 4 2.1 Bouwregels

Nadere informatie

Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten Paraplubestemmingsplan Huisvesting arbeidsmigranten Zienswijzenrapport Gemeente Horst aan de Maas mei 2013 INLEIDING De gemeente Horst aan de Maas heeft het paraplubestemmingsplan huisvesting arbeidsmigranten

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN OOTMARSUM, DENEKAMPERSTRAAT 67 TE OOT- MARSUM

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN OOTMARSUM, DENEKAMPERSTRAAT 67 TE OOT- MARSUM REACTIENOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN OOTMARSUM, DENEKAMPERSTRAAT 67 TE OOT- MARSUM Behorende bij raadsbesluit dd. 16 december 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Behandeling

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Garnwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Garnwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Garnwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Garnwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.01 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Aanpassing van de regels behorende bij de 6 e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied - Reimerswaal

Aanpassing van de regels behorende bij de 6 e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied - Reimerswaal Aanpassing van de regels behorende bij de 6 e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied - Reimerswaal Artikel 1 Definities Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: - aan lid 56 wordt na sublid a een

Nadere informatie

Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 21 december 2012 Referentie: NH/ML/MvD/12.084 Faxnummer: 088-888 66 36

Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 21 december 2012 Referentie: NH/ML/MvD/12.084 Faxnummer: 088-888 66 36 Vestiging Haarlem Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon Postbus 8 1760 AA ANNA PAULOWNA Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 21 december 2012 Referentie: Faxnummer:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent. Gemeente Uden

Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent. Gemeente Uden Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1000 Datum: Februari

Nadere informatie

Bijlage 6: Nota van Zienswijzen

Bijlage 6: Nota van Zienswijzen Bijlage 6: Nota van Zienswijzen Nota van Zienswijzen (met ambtshalve wijzigingen) Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2010, Drielseweg 21 Gemeente Maasdriel Nota van Zienswijzen (met ambtshalve wijzigingen)

Nadere informatie

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek gemeente Roermond Verslag inspraak en vooroverleg Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinzone Roerstreek februari 2013 Het voorontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerreinzone Roerstreel

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Onderwerp: Bestemmingsplan "Buitengebied Montferland"; heroverweging Dijksestraat 53a Didam

Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Montferland; heroverweging Dijksestraat 53a Didam Raadsvoorstel Registratienr: 13int01213 Agendapunt: Onderwerp: Bestemmingsplan "Buitengebied Montferland"; heroverweging Dijksestraat 53a Didam Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting:

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG

NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG Het voorontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Middenweg en Giessenburg heeft van 27-01-2012 tot en

Nadere informatie

Brenda Eekhof. Hallo Brenda,

Brenda Eekhof. Hallo Brenda, Van: Eggink, EC (Esther) [EC.Eggink@overijssel.nl] Verzonden: vrijdag 27 juni 2014 11:46 Aan: Onderwerp: RE: vooroverleg voor ruimtelijk plan; parapluherziening Hallo Brenda, Ik heb net een reactie terug.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Nota Van Beantwoording

Nota Van Beantwoording Nota Van Beantwoording Zienswijzen en wijzigingen Bestemmingsplan Julianadorp Noord 2009 d.d. 5 januari 2011 28 februari 2011 Nota van Beantwoording zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Julianadorp

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 10 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00239* 14RDS00239 Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Bedrijvenpark Lingewaard" met planidentificatienummer NL.IMRO.1705.14-VG01 met "Reactienota zienswijzen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wooldrik-Hogeland Zuid - herziening 2 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Bestemmingsplan Wooldrik-Hogeland Zuid - herziening 2 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Wooldrik-Hogeland Zuid - herziening 2 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen [geanonimiseerde versie op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens] Gemeente Enschede Dienst Stedelijke

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Functie-uitbreiding gemeentehuis

Nota zienswijzen bestemmingsplan Functie-uitbreiding gemeentehuis Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0152-VAST 27 november 2014 T14.15150 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 Zienswijzen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Procedure 2 1.3 Zienswijzen en gemeentelijke reactie en conclusie

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Raadsinformatiebrief Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Inleiding/aanleiding Op 29 september 2010 heeft uw raad het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd

Nadere informatie

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787)

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Inleiding In dit routeboek wordt een beschrijving gegeven van de stappen

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

Raadsvoorstel B. en W.

Raadsvoorstel B. en W. Raadsvoorstel B. en W. Datum voorstel: 23 december 2009 Vergaderdatum: 12 januari 2010 Uiterste datum collegebehandeling: 12 januari 2010 Uiterste datum raad: 21 januari 2010 Naam opsteller: Angeliek Willems

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

PARTIËLE HERZIENING BESTEM- MINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN ZUIDLAND RAADSHEERENHOEK 7 GEMEENTE BERISSE april 2014

PARTIËLE HERZIENING BESTEM- MINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN ZUIDLAND RAADSHEERENHOEK 7 GEMEENTE BERISSE april 2014 PARTIËLE HERZIENING BESTEM- MINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN ZUIDLAND RAADSHEERENHOEK 7 GEMEENTE BERISSE april 2014 Bestemmingsplan Partiële herzieining bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidland Raadsheerenhoek

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen Zienswijzennota behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2011/72. Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te Wekerom

Behoort bij V.R. 2011/72. Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te Wekerom Behoort bij V.R. 2011/72 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te Wekerom 16 augustus 2011 Inhoud Zienswijzen... 3 Zienswijzenoverleg... 6 2 Het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Aanvraag bestemmingswijziging Handelskade/Lekboulevard

Aanvraag bestemmingswijziging Handelskade/Lekboulevard 2 O 15-146 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Aanvraag bestemmingswijziging Datum 13 maart 2015 Handelskade/Lekboulevard Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. j n g p e t er

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

naam opsteller: E. Wentink telefoonnummer: 399 678 e-mailadres: e.wentink@doetinchem.nl

naam opsteller: E. Wentink telefoonnummer: 399 678 e-mailadres: e.wentink@doetinchem.nl Bestemmingsplan Buitengebied - 2012 voor beeldvormende raad naam opsteller: E. Wentink telefoonnummer: 399 678 e-mailadres: e.wentink@doetinchem.nl Voorstel: 1. De Nota van zienswijzen, Nota van wijzigingen

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied Tussen Poelweg en Noorddammerweg. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied Tussen Poelweg en Noorddammerweg. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied Tussen Poelweg en Noorddammerweg Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied - Tussen Poelweg en Noorddammerweg heeft in

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer?

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer? b ii i i p? I Iii 5 4 i zi 6 i 8 i 1 i i 12 i 14 i Zi 16 i Z D 18 i Zi 2 2 i b ii 3 ii iii i Iii iii i i Ui 21. 5. Ui 23. 5. D izii i i i Ji 213 Ji 213 A 213 pb 213 i i i i p z i bi b b. D z i ii p. i

Nadere informatie

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Maart 2013 Wat is de ecologische hoofdstructuur (EHS)? De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode Postbus 44 5490 AA Sint-Oedenrode. Sint-Oedenrode, 22 augustus 2011

Aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode Postbus 44 5490 AA Sint-Oedenrode. Sint-Oedenrode, 22 augustus 2011 Aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode Postbus 44 5490 AA Sint-Oedenrode Sint-Oedenrode, 22 augustus 2011 Betreft: inspraakreactie ontwerpbestemmingsplan buitengebied Geachte heer, mevrouw, Middels deze

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Dorpshuisplein - Amerongen

Nota van beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Dorpshuisplein - Amerongen April 2012 3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 1.1 Inhoud van deze nota 4 1.2 Procedure 4 1.3 Leeswijzer 5 2 Zienswijzen 6 2.1 Reclamant 2.1 6 Bijlage 1 Tekening behorende bij zienswijze reclamant 2.1 10 4

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Nota beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk II

Nota beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk II Nota beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk II Het ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk II (met de daarop betrekking hebbende stukken) heeft overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Regionaal Bedrijvenpark Laarakker- Zuid

Regionaal Bedrijvenpark Laarakker- Zuid Regionaal Bedrijvenpark Laarakker- Zuid Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 20 maart 2015 / rapportnummer 2993 23 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

COMMENTAAR OP DE ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN. Buitengebied P-Veluwe (NL.IMRO.0243.BP00031-0002)

COMMENTAAR OP DE ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN. Buitengebied P-Veluwe (NL.IMRO.0243.BP00031-0002) COMMENTAAR OP DE ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Buitengebied P-Veluwe (NL.IMRO.0243.BP00031-0002) 1. Korte inleiding Harderwijk is gelegen op de grens tussen Veluwe en Randmeren en wil graag de ruimtelijk

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Definitieve nota: 9 december 2009 Inhoud plan Het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling "Partiële

Nadere informatie

Vaststellen bestemmingsplan 'Rijnhal-Decathlon' Aan de gemeenteraad. Arnhem, 5 augustus 2014

Vaststellen bestemmingsplan 'Rijnhal-Decathlon' Aan de gemeenteraad. Arnhem, 5 augustus 2014 Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 29 september 2014 Documentnummer : 2014.0.072.353 Zaaknummer: 2014-03-00149 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Rijnhal-Decathlon' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

LEEUWARDEN BEWEGINGSCENTRUM RENGERSLAAN

LEEUWARDEN BEWEGINGSCENTRUM RENGERSLAAN BESTEMMINGSPLAN LEEUWARDEN BEWEGINGSCENTRUM RENGERSLAAN Bijlagen bij toelichting bijlage 1 bijlage 2 raadsbrief & ontwerp-besluit publicatietekst Blad 2 vaststelling bestemmingsplan Leeuwarden - bewegingscentrum

Nadere informatie

Inleiding In het kader van het vroegtijdig betrekken van de gemeenteraad bij bestemmingsplanprocedures wordt uw aandacht gevraagd voor het volgende.

Inleiding In het kader van het vroegtijdig betrekken van de gemeenteraad bij bestemmingsplanprocedures wordt uw aandacht gevraagd voor het volgende. gemeente Bunnik Discussienota Aan: Van: leden van de gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Datum: 12 oktober 2015 Onderwerp: Vooroverlegplan Hollendewagenweg 21 Werkhoven Geachte leden van

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Behorende bij het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Beekzicht Herziening 1"

Nota van zienswijzen. Behorende bij het bestemmingsplan Bedrijventerrein Beekzicht Herziening 1 Nota van zienswijzen Behorende bij het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Beekzicht Herziening 1" 1. Inleiding Het plangebied van bestemmingsplan "Bedrijventerrein Beekzicht Herziening 1" betreft de eerste

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d.

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. 24 juni 2010 De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Onderwerp Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Portefeuillehouder Collegevergadering Raadsvergadering Adam Elzakalai Steller Jolanda

Nadere informatie

De Haan * AGW. Gemeente HARĽİNGEN. I n g e k o m e n. 2 6 m. 2ŰW. No. 14.004316

De Haan * AGW. Gemeente HARĽİNGEN. I n g e k o m e n. 2 6 m. 2ŰW. No. 14.004316 14.004316 De Haan * AGW A D V O C A T E N Sc N O T A R I S S E N Gemeente HARĽİNGEN AANTEKENEN Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen Postbus 10000 8860 HA HARLINGEN I n g e k o m e n 2 6

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Schema 1 Verschillen Ontwikkelingsplan en Structuurvisie en vertaling Bestemmingsplan

Gemeente Ede. Memo. Schema 1 Verschillen Ontwikkelingsplan en Structuurvisie en vertaling Bestemmingsplan Gemeente Ede Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 31 mei 2011 Zaaknummer : 667851 Onderwerp : Relatie en communicatie ruimtelijke plannen buitengebied gemeente Ede

Nadere informatie

2005. Nr. : 05.157. Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005.

2005. Nr. : 05.157. Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005. 2005. Nr. : 05.157. Dnst. : BOWO Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005. Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bestaat voor een belanghebbende die schade lijdt

Nadere informatie

NOTITIE VAN ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN SCHOONOORD, T VOSSEHOL -------------------------------------------------------

NOTITIE VAN ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN SCHOONOORD, T VOSSEHOL ------------------------------------------------------- NOTITIE VAN ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN SCHOONOORD, T VOSSEHOL ------------------------------------------------------- I. Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan lag van 1 april 2014 tot en met 12 mei 2014

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013

Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013 Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013 Over het ontwerpbestemmingsplan Zuidhorn Oostergast Brede School zijn vier zienswijzen ingediend. Omwille van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers P. Visser

Raadsvoorstel. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers P. Visser Titel Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 41-43 Nummer 13/68 Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Leefomgeving Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 41-43 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

onderwerp: Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat'

onderwerp: Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat' g e m e e n t e Rijssen-Holter\v Rijssen, 16 juni 2015 Voorstel van het college aan de raad raadsvergadering: 24 september 2015 agendanummer: 12 opgemaakt door: WOEV portefeuillehouder: R.J. Cornelissen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Herziening Laagraven - Oudwulverbroek Gemeente Houten

Bestemmingsplan Herziening Laagraven - Oudwulverbroek Gemeente Houten Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening van de regels 5 Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels 9 Artikel

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied heeft in de periode van 6 maart

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING 5 MAART 2015 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1.1 Aanleiding en doel van het plan 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Willem Alexanderweg 79, Cothen

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Willem Alexanderweg 79, Cothen Besluit van burgemeester en wethouders Datum B&W-vergadering 27 augustus 2013 Behandelend ambtenaar Jeroen Staps Afdeling Strategie, Beleid en Projecten Portefeuillehouder Robbert Peek Paraaf afdelingshoofd

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Besluit. Nr. 26. Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011

Besluit. Nr. 26. Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011 Besluit Nr. 26 Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011 gelet op: de Partiële Herziening Structuurvisie de Nota van Beantwoording Partiële

Nadere informatie

3.4.3. Bestemmingsplanwijziging op eigen initiatief

3.4.3. Bestemmingsplanwijziging op eigen initiatief 3.4.3. Bestemmingsplanwijziging op eigen initiatief Vanaf 1 juli 2008 kan iedereen, een burger, een bedrijf, maar ook een bestuursorgaan, zoals bijvoorbeeld een waterschap, op eigen initiatief vragen om

Nadere informatie

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum afdeling ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur team ontwikkeling januari

Nadere informatie

OVEREENKOMST Planschade en kwaliteitsbijdrage. herziening bestemmingsplan Buitengebied - Meinweg.2Herkenbosch -

OVEREENKOMST Planschade en kwaliteitsbijdrage. herziening bestemmingsplan Buitengebied - Meinweg.2Herkenbosch - OVEREENKOMST Planschade en kwaliteitsbijdrage herziening bestemmingsplan Buitengebied - Meinweg.2Herkenbosch - Pagina 2 van 5 Bestemmingsplan Memweg 2 Herkenbosch Ondergetekenden: De gemeente Roerdalen,

Nadere informatie

gemeente Leek Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Diepswal, partiële herziening 2003" d.d. 3 0 AUG, 2004 mij bekend, de raadsgriffïer van Leek Inhoud:

gemeente Leek Bestemmingsplan Bedrijventerrein Diepswal, partiële herziening 2003 d.d. 3 0 AUG, 2004 mij bekend, de raadsgriffïer van Leek Inhoud: gemeente Leek Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Diepswal, partiële herziening 2003" Inhoud: Toelichting Voorschriften Plankaart nr. Bijlagen Leek juli 2004 Ga-;:'z\ ;r ;r;ï dcor gsdi.--utc =irds s\ihr.

Nadere informatie

Inspraak voorontwerp - bestemmingsplan. inspraak bestemmingsplan Binnenstad

Inspraak voorontwerp - bestemmingsplan. inspraak bestemmingsplan Binnenstad Inspraak voorontwerp - bestemmingsplan Binnenstad Nieuwegein opbouw presentatie 1. wat is een bestemmingsplan? 2. inhoud van het bestemmingsplan toelichting kaart en voorschriften wat is een bestemmingsplan?

Nadere informatie

Agrarisch bedrijf. Agrarisch. bouw- en nokhoogten nokhoogten 5. De Bocht in Aanpassen

Agrarisch bedrijf. Agrarisch. bouw- en nokhoogten nokhoogten 5. De Bocht in Aanpassen 1. Gemert-Bakel Buitengebied herziening, april 2012; bestaande uit tien ontwikkelingen Adres Plan Oude bestemming Nieuwe bestemming 1. Milschot 36 in De Aanpassing bouwblok, Agrarisch bedrijf Agrarisch

Nadere informatie

: Bestuursovereenkomst uitvoering reconstructie- en gebiedsplannen

: Bestuursovereenkomst uitvoering reconstructie- en gebiedsplannen Raad : 5 juli 2005 Agendanr. : Doc.nr : B200503535 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : Bestuursovereenkomst uitvoering reconstructie- en gebiedsplannen Toelichting Op grond van artikel

Nadere informatie

Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING. Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen

Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING. Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Reg.nr. 2012/3128 B&W d.d. 15-5-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Bestemmingsplan : Zuilichem, t Boske Behorend bij raadsbesluit : 26 september 2013 I. Procedure ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied.

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. 1. Inleiding Deze Toelichting baseert zich op het inpassingsplan Greenportlane, zoals

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

RESPONSNOTA ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Pannerden Deukerdijk 42

RESPONSNOTA ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Pannerden Deukerdijk 42 RESPONSNOTA ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Pannerden Deukerdijk 42 Bezoekadres Markt 5 6915 AH Lobith Postadres: Postbus 49 6916 ZG Tolkamer t. (0316) 56 56 00 f. (0316) 56 56 75 e. rijnwaarden@rijnwaarden.nl

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

Titel : Vaststellen partiële herziening PRS en PRV provincie Utrecht, WAV-kaart en bijbehorende Nota van Beantwoording. Ontwerpbesluit pag.

Titel : Vaststellen partiële herziening PRS en PRV provincie Utrecht, WAV-kaart en bijbehorende Nota van Beantwoording. Ontwerpbesluit pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 21 januari 2014 NUMMER PS PS2014RGW02 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER Mw. C. Raijmaekers DOORKIESNUMMER 3700 REGISTRATIENUMMER 80F24DD9 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Evaluatie einde WAZ Doel en vraagstelling Opdrachtnemer APE / P. de Jong, L. von Meyfeldt, A. Tsiachristas. Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking getreden.

Nadere informatie

1)estuursreclaqirA,IL

1)estuursreclaqirA,IL Raad vanstate 1)estuursreclaqirA,IL Raad van de gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB GOOR Gemeente Hof van Twente [Nr: [Afdeling: Bvo: a / nee lingekomen: 2 JULI 2015 Kopie aan: Archief: \N / NR

Nadere informatie