A M B T S H A L V E A A N P A S S I N G E N 166 P R O C E D U R E 1 Z I E N S W I J Z E N 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A M B T S H A L V E A A N P A S S I N G E N 166 P R O C E D U R E 1 Z I E N S W I J Z E N 2"

Transcriptie

1

2

3 P R O C E D U R E 1 Z I E N S W I J Z E N 2 A M B T S H A L V E A A N P A S S I N G E N 166 I

4

5 !" " #$% $#%&$ '()#$% #*#+ &##$,$ #*-(#(.*(%($#/ $# /#&$'$)# $%%#*#$#% ##0 *# # $ *#$#% /#&$'%&%# **$1+&,##1*$ #)$* *23$#0*# -###)# ##*%#)# %&* ) )# %$#%&# *)#*) ) $$)$ # $##$#) )##$4 # $% %&# *$ # %4 $)#$ $% # $##) )*% #* #$ #0%$ # #) ## #*%#%$ #5&#/ % *$# #$6 1

6 7"6087" 2 ')$% )##$ ## $#) )$%9 8/ *(! :(1::/-+##:( *,; --'<--8 #()#%#( :2(3 /=7+##(*,; /> 05** #*(#*(:.*+##( *,; 8=.("&*"&*(3!% +##1(*1,; /505% ** #*22(3/?* +##1 (*1,( 9 #%'8* $58* 46#('* 6.5#; #%.. $.". #; #%-8. $". (* 6=5#; #%8/.6%$56%(* 6=5#; #%A %#*$A %#*(* 5#; #; #%"8. %&$!5*(* 5#; #%#$ #; 6%B-&B( 7#*:(36%+##3 &(*1,; 0/*(A*:3(6-+##(4 *:,; =##% C0 +##:(*,; 50#(% (:..*+##3 6%'*('*1(#( #&(*3&,; $ -#)((38 +##1 (*3,; ='#(7(32?7( (35"7 +##(*:$###,; ''6/A(% 2( 3(13565%+## (*,; (&# 3( (*,; 6% &" *(<"(:'>.*+## 3&(*,; /##$(/ (22".##( 11( 225.##( AD##&$'(*A 4

7 #/A% /A+##3&(4 A$ $#&$'('%2(:.7.*+##&(*3&,; % **/505(#*22(3/?* ( A A / #%56*('**2(:.4 *+##(&(*&+4$#,( $# 4$#,($# +24$#,($# %$$(*: +4$#,($# %$$1(*4 1+*$#,,; 0 % 8 (= ( 3(5!% +##&(*2&,;.##*.#$ ( (15-5( 6% -%#A**.*$# %" %/+## (*&E,;.##*.#$ ( (15-5( A 6#*=&(-4.%+## (*&E,; AA*.*(< AA.(#*( :.*+##(*,; D ("* (:=.*+## (*,; 0 % *( :1(1-55+##1 (*,; -/% (/2(:"5.*+##1& (*&,; 6 C*#(A# #*2(:0.* +##2&(*2&,;. 5"/ (7 (*&,;. %.% (#%..% +##(*,; DD % (/# (*,; 8.(/ (*&,; A%$#(/ /+## (*,; =*$/*#*#$ #( #% (/ #1(*,; D%&(/* *1,; '$ A $*$(/* (*,; 5$(#%5/#*(.A3(12/5(+4 ##:&(*3&,; DD 5/=%(. A54 ( (15-5( #%/ A5#+##3&(4 *3&+&E,; / C. */A(8!$( :(155( A# A5#+##& (*&,; 3

8 4. F/A(#%.A*( (5"-(4 #&6(/ 1(3 %+## (*3,;.6#(/*#(: A.*+##( *:,; 8- (A"&& (7"-+##2&(4 *2&,; 88-4'(A"&& (7"-+##&4 (*&,;.##*.#$ ( (15-5( 9-8. *(/ * (:./.*;.!A% 4-(/ * (:./.*; 588/ $#(/ * 1(:./.*; $#/(* 2(:..*; +##3&(*3&&E,; (/ * (:./.*+##(4 *3,; 0$ $(#%"0$ (/$:(:6'.*+#4 #:(*:,; /$(5-6%(/$(:6'.*+##: (*1,; -58/ *(/###*(:.*+##(4 *,; 8-%(/ (: 8.*+## (*,;!#$ ( :1(231/**( =#&.*$ 7(/ (: 8.*+##&( *&+,&,; -5.> 6%)#)(' #(:2=54 #+##2&(*:&+&E, &,;! #$ $( (:7-.*( # & ($#*(3 %+##: (*1,; (=*(:1A" %#+##1& (*&,; ( (35"7( * (/ 8/.6%(* (*&,; >5#+##:& (*&,;! #$ ( (:7-.*(.4 %=#*('** =5#+## (*,; 1,; =*/A/*#*#$ #( #%D/% (** 55# +##1(*,; ##$( :(25/.##% ( " *! #&/A(** /+## (*+&E,,; 85>(" 7#*(36%+##2& (*1&,;! ( #$ ( (:7-.*( # %A* ("*(:67.*+##:(4 *, 8/ *("(:'>.*+##3&(4 *,;

9 -./**(" *,; DD /0 *( " (:.".*+##(*3,; *&,; -#$#(- :(:.*+##1( *1,; /$5%*/5/A( %( (11/"/4 ( 8-/(- :(:/".*+##1 (*,;. *#$ C*#( 21(5!-( # (*&,; (- :(:/".*+##&(4 *&,; 8$6 (- (3/!%+##:4 *2,;. %'(- (*:&,; ##$( :(25/.##% ( #% 50 #(- *+&E,3,;.*=% (-# *8*5 (-# /A /+##1(*,;.##*.#$ ( (15-5( 9 8$0F(# (:6..*; 808 (# (:6..*; -8 %(# :(:6..*; 8 %4> (# :(:6..*; 8"/ *(-$#(:6.*;.8*(# 3(:6.*; 8 %(# 2(:6..*; +##3&(*3&&E,; #($8A%&4' +##1&(*&,;.$G/-$*4#(=A +##2(*:,; 5-.0#($# 2&(*2&,;. *#$ C*#( 21(5!-( "0. -8/*(*:(:'6.*+##:(*4 1,; 8$#A8# %#$ C (5%*3(3:2 >=$#(4 75# +##&(*3&,; 8* %4#$ (/*21(133 8( 0-$(#*1(:.*+##(4 *+,;.##*.#$ ( (15-5( 9 5

10 6 A%#$" 4" *( *(:'.*; -0( #*(:'.*; +##3&(*3&+&E,; $(#*1(:'!.*+##:(*4 :,; *(2(:5'.*+##: (*,; A# #$ (5* :(21.55#( 04 (3(:50.*+##&(* 3&,;.7( 1(2/.5#( #%-8' $-..6%(>* (3 %+#4 #&(*&+&E,&,;. %5(> #*2(:.*DD &#/.4 5( # *&,;! ( #$ ( (:5-.*( $ >46%**(>%& 5#+##: (*,; /#(8(> (*2&,;.##*.#$ ( (15-5( 9 /% (- (/ "% (0%- * 8&($#/* /0 - *(0%- * 88 %(0%- * &$'<*(- $#; +##3&(*3&&E,; =*$*#*#$ #+##1(*,; =*$*#*#$ #+##1(*,; -8A% *,; %8/ *$=/ *4/*(>% #*( :'=.*+##&(*3&,; 5D>%!5>%(>% #*3(:'=.*+## 1&(*3&,; -8/*&(>% #*(:'=.*+##: (*,; 8 *(>#*:(:.*+##&(4 *,; -8.A (A# -5-6%(> (*,; D8%&(> (*1,; $#/*( 1(1:/!( /.$ 4 #/A(. #/A( /A(6/A/. +#4 #(*&E3,; 6$=%

11 .##*.#$ ( (15-5( 9 8" *(7$ /5.-#*(7$ 8-.#. (6% - **(7$ /0 *(6% +##3&(*3&&E,; D/* &'(<=% 5#+##&(*&,; 8-/*(=% 5#+## (*,; "E! /A % > (= 242(:0.*+##2( *,;! 5 #$ ( :7-.*( #% $/ *(= 23(:0.*+##: (*,; /.5#$ A"!/A= DD (&#/.5(6 %"**(= (: 7.*+##:(4 *1,;. %7#45$ %(=% (:.*+## &(*&,; $ /A(#%.8(# 3(:.4 *(+##2&(*2&,; >*5#$$# $( 333(1500#( $ $# 3(:.*+##1 0> (=*$#1(:?.*+##2&( *&,;.$8'(=*$#2(:?.*+##1 (*1,; - )#4**8/# (=*$#:(:?.4 *+##(*1,; 8>$(/%# (*1,. %A(## >&(.###(3>%+##: (*:,; (//>*( (35"7( % *(# $#+##(4 *:,; =0#(" (3 %+##3&(4 *:,; /88. D.(%&(3?%(+##2&( *3&) )(2&) )2 &) ),;. *#$ C*#( 21(5!-( /*(%&:(3?%+##:(* :,; #E'(/*( (:32.5/E(. % &( #*:4(:'.*+##3&(*,;! #$ ("8.7#( (:7-.*4 ( $#&'*(#- 3(36!% +##2&(*&,; 7

12 8 '0*(#* (38%+##&4 (*,;. *#$ C*#( =D. *( 21(5!-( 8&& (# (:6..*+##&4 (*&,; >(8'(# (*1,; )**(&-8*(# (:6+#4 #3&(*,; 88" 4>($* (:6/.*+##&( *:&,; 5/ ($* 1(:6/.*+##&( *&,; %08&$-&4$( #*1( :'.*+##&(*2&,; A## - (/ $( 8A#(8$5* (3" +##:( *1,; / %( 8>$(#*3(:6=.*+4 ##:(*1,; 1&,; A*( #*(3/%( A%##& % +##(*:,;. %6*(# 5#+##1 (*1,; =*.*#&( 5#(+#4 #&(*&,; 0 ( :1(:A!.*+##&(4 *&,;. *#$ C*#( =D. *( 21(5!-( /8( # :(:58.*+## (*1,;. *#$ C*#( =D. *( 21(5!-( 80- & (- (:.*+##&4 (*1,; 8$#6( #3(:..*+##& (*:&,; 8/( #(: =.*+##: (*1,;. %>=*(#%-8>=*$-> =*4 %(6%#*:(:'/.*+##&( *&,; 0.*(6%$# (*,; DD (&#/.5(.- %6 (6%$# (*,; -/A (6%$# 6%- % +,5)(/* 2(1?- /+##1(*,; 6%- % +,5)(/* 2(1?- /+##1(*,;

13 ! #$ (585 ( (:5-.*( %580% 47##%8> (6 (:'5.*+##:(*,; (*,;!#$ (A' ( :1(231/**(..* $08. (6 (:.*+##&(4 *&,; *2,;!#$ (A' ( :1(231/**( =4-#4 $)4 #&- $(8'.A(6 1$#+4 ##:&(*1&,; DD (&#/.5( # %'(6 &(*1&,; =*$/*#*#$ ( 85'%( 6 D& (&#/.5( # %'(6 (*,; "#(#-( :2(5/-( =#% 4 %+##&(*&,;. %/*&(6$ (:'.*+## (*,; DA (6 *&,;. *#$ C*#( =D. *( 21(5!-( "A**(6 22(:..*+##1 (*1,; -8&(6**:(:.A.*+##& (*&,; 58.*('** =5#+##& (*2&,; 8D/*4#(>$ (*2&,; 5#+##&(*3&,; D850(' (:6.*+##&( *:&,; (//>*( (35"7( #%8A%&( &E,;!/)%(.8 ('**(:.*+#4 6$ " %(<85 ( * #+##1&(*1&,; - (A#(:6.*+##:(* 1,; "D$ (A$(3'%+##3(4 *3,; %$0 (0% #*:(=-+##&4 (*&,; /**!-/**4H #+##:(*1,; 9

14 10-88=*(0#1(:..*+##:( *1,; '7(0 :(:7.*+##&( *3&,; =*$*#*#$ ( #%84 (0%#- * *,; DD (&#/.5(80. =%( #%7(0%#- * 3$# +##&(*&,;. %6%**4A (0%#- * $#+##2&(*&,;. % %45 *(0%#- * #+*1&,; #E'(/*(A 23( (:32.5/E( % %45 *(0%#- * #+##&(*&,; D80.% (/ (*3&,;. %50-(0*1(:68.* +##1(*1,;!#/*#(!6**(0*2(:68.*+4 ##1(*1, ) )$-% 4(A# #*3(:0.* * 2 $###)) )$** #%## #&$$#%#**$ #4 *#

15 !"# #) )## $%.*.(: #% %&%# B4 %#IB/ I*# $## &))$* #%$% 4 #% # * $### #*# B/ I $4 #* # )%*# %) #$#*) #*$ %%#%$$# ## +$*,#*#$# #$#$#*)% ###>% #*(& ## # / * ##$#$#*)%&# % #$# #$## #()# &** 4& *### ## )& ) $# %**# ) #)*#+$ %, " &% ##% # & #$)& $ ""%&""%' ( #&#$##% $#*$# )#%# ) #)#% ###)& 12$%# $(# *# )#&* $$ %." ###% #)#%# &&#$ $ $$%##)) )#) #& :$#%$% #)# J $####$# % #$ "#$* $KK &#& *$*#&)*#$# * $+)L,$*($#M4* &)A # )$ #$$# "#$#$& ) *#$&#+#,$& #$$ $$%# #$)*$#& # # $ $%###& #$ &#&)%$ #$ *$# #$##& #$:)& #)#$ "#$)%N&# $$%# )#%#(#*O #%$% #$# 2 %# $##-"64%##%# )#%# /#) F *%# $1# 2%#$##&#% #*$ & #$::$ *&$#& #) #A-4%/#$ 11

16 )$"#$#& #$ %"#$ #%*# 12 ##$ #)**% *#% #( *%#$ $#* $%#$#% # $*#$ %###$*# *##$$%##$# % #%###$#% #( %*#$%." )*#)#%# &&%* ##)%%." *#% **#$#4 % /###**#& $#$# *#$ /# $$%#*## %#*# $* %% $$%# %%#$$($& #& $$*$ : #%$$$*$ #0%#$%#)$$#A-% %& # #A-%#*% $ $& #$$#$ * # /#% # * #$ #$# ##%# %$& 5 &* 4&) $#%#*$& #$# #E$%# $ % $$#4 &* ) *+, #&##) ) #* $#) )$# AA*.*+AA.,##$) ##$##) ###)#) #.*# $%#** 4 #.* * A)#%##2 #-. % $$") E2$#$% :# $ # ##)*$%$ #6%$%#/ $ 7 # *$# #$6#* %# # $# *$3*3$# # $6+31<,##$#$ # $A ## $* $&*#*) % *#$&# $ $* %$ (###% # $ $"#$#$#$$# *#$ #%# #

17 &%$#6%A ###) &* ###$#$ #$* &%%#$% % & ##2### P:* &*# %(%( &*$$)## P:* 13 )$% $###$%$# %4 # $##$$(#4 #2### P:*#*$% % & $### P:**# $*((%(&*$$) /0(1,+, ) )%)%###$% " $###% %*#)*%# $ %) ##$#$ %# $%#"#*##%%$ *% $ #) )*### "# ##$$ $#%#%##( ###) %%&"##% # %*0$)#)# &# ### # $# %*$2% %=- #)$*) % ## ##**$#)** $##& $ #% *# "&$##$%$ %# %**$## $ #* $###$# $## %* &%*(# % ##$# # $##$$#$$% #$##&#($$& % 4 &&$2)#$#&*#)#%#$# $%=-%#"# ###)* # $* $*##$##*#%# $# ##*%$#$(3$#Q %)$% 6#'( #$* )#%# #****$# $$%#5 )* ##%#() #$ ###%$(# )##$$#* **# # #) )# ###$##*$ ( #%### %#*&&*##%." #F $%$$%$* # )%$#* $%#$*&&$# #%#& &)L )#%# ) #$#% *&%# )# %# $# "## %$)#$# # *#(# #*$*)%)& $#%#$##$## %*#& # % $* F ## #) )# #### %$)*M4 * $% A.(#&* $#%#&# #()## #$ $*#

18 14 &#**%#)$ $ %$ % # # #N #O#*)$* ) % $ %$### $####*### $ # $ % #* #&* 4) $#%# ### ##*#$#%#$%$#)+$*% %**#$), %&)***%$# # )# #$# $ % "6#$#$## 0#P"6 ## $#**$ ##$# %$ +Q,#**#### % % # # ##*% % %)#) $#)$# *#%##*2: ) $#%#$%$$$**$ $ $%#E%#** ##2 %# $# ##%%# %*# ##& (#$#& * $## %# # &$##$)*#.% $% *." +&&4, #)$)# (# )#%#(#)%##%$#%." #*####$% )#% $* %." $ %& J $#%# $% 6%$##*#%Q#$ $%## #)#$ # $*& )*#%## )## %$# #%### * $ $* /**#*$% **# &#$# *"$## & ##4$+$( $($*#(#,%." #$%**##** #$ # E #*# $*# $*# /###(:# # #*%#% * ##)**. $* #)$$%$4*$ && #*% *%# #)#)$#**$+#& $,* $# $* % %% #0)#*$####**# ## #)/*&$#& %*#$%." )*#)#%# &&%* ##)%%." *#% **#$#4 % /###**#& $#$# *#$

19 ) )## $)$% $# $:(:*#! 20(3% ( 4 #) )#%$# # #" *()$ # $####* (# ## # &###)** % # **$ # %#* $$##*## #"# *)$% %$# % #F %* %$- %$ %#$**#*# * $##* #$#%*#$#%*$#"6% %$# $#%$##$ %#%$$#"64)"# %$# %% ####6# $+*, &$ #$#%*##% $ %$ #$)%*#$% * ##*%# $)%$%##%##%### %4 %#$%#% $$ # % **# $#% ##*$)* #&#$##$ # (#*%#$*$ # $))##* **#%#$ #$)## %# *# # #$ #*###% #$##( %$## % #*) # ##$#%#&*)$#(% $)%&&#$##%#)$#%#* * #))$#)##%$% # " &* $#%#$ 4$* $#%##%$* )## #A %$# )* %$%# $ $#$(## $$#&* #* %*%#& $## $)# 4&$#)**# $ ## % &#)#$ "# ##%." # $## )# * %**##$$% %." %#)% %* 4* # &&&#$# # $ ## * &# &&%&4## &# #E*# #%&&$# %& ( *$$%#* ##*%." ##$##*N O))# $##$ #* #&*& 15

20 # $#**%#$$%#)# **##* #)%%#$ %$ ** ## # ### 16 )$#7%4#)##%& $%$ "#%&**%)$#% &J6$$##$%&&%*#$# E$%##*%# R*$# #"6))/## ##'* *# %E#%*))% $)# * $#$ ##$%#$%'* & $ $%#$$ 5 # #* #'*##*(#&&$ # %#*# "64##**#%#$#"64) $)$$ $#% # # # ## 0#4"6 %$# # #$$# 6$ # %**$# *% # %** ** #&$$## ) % %* #$%% # /*&* 4&) $#%# $)$ * 4<&*%#/*&* 4&) $#%#) $#))# ###*$%$#)# $ % *#%&$% &* 4) $#%#)## # ##* % $4* ** %$** $####*# # $4<* # #7 $#*%# %# %# )&#& $#*&%*** * %#." #$)# ## ## %% %$ % &$*$$##." ##$#%*#*)%)# #% 0)### F$# ## % % ### $#)***%# ##* ****# )#)) $# #$$%." %& #&&) %$$%###/##$ )$ ## #*# * $% &&&&#&&)#&# # $#% $## $

21 $# $)**%# ###$##**+# *#*, #$ * #*$ # $# &## ) * # $ # *# #$#&J% %#$#% % $# ##* % ) )##*$#)#*22#4 $## 4$* % %$*) %$$#%##4 &: 5 + #) )#$##*%#$%%#$ $ *2# (# %#$ $#(*#$$%$ # #:# $% *$# #) )#$ ## %#*F $#$($# $4 %# & &* () 6$ # *#$ &#%/ $ %+/," $##*$ $# $) #)#*%#$ #% *#$% %$##5 *A#+5A, #$# *$#5&#/ % * #$6 $2:&&#%% 6% & *#$ $ %&&##" #** % $#( & * $&#&*# % $'# *%#*# %)$ %#%$ $*)%%#) Q $()#$% %%A # & $*) # *%&& $#$%/ $ %5#* $$)$# #*$ )# *%##*#3%&# */#)$# $#*#&*E#$ $E:#$# ) $$ # # #5A&$'%# $$ %)$*# % #$ )#)** $##$ #5A&$'#$*9:5A&$'#$ $*$#$# $# %*%#)$$$# ##(#$%#(#$* )#%# # %$%%# ##)$ 17

22 18 $$7 %#$$(& 2(#$#)#/+!,$+ &,### #$%###( # $### &#/) $#$/$ (##%#$%* #*#$$)*%##(%% $ %)**( $#$# $$$#$#5A&$' 6 - #(&+ "$#*#$%$) $#%#$*")*&##%$ N ONO #)*## N O * /# NO % $ $ )#(*12#)#*#* ##)#)&#12#* $ 2 *&##*$%# %# N ONO# $& N O *# $#%#A$ $#) )##)*$# N/ O*#$%$% %&E)$% 0 &# %# &&Q)$ % $#!" "#$##&&Q)$ # *### *#$ %## % # #$ # #$#%*$#"6# $* #*##"6"# )##$#$ $##$ ## $)*$#)$#"6$)#$# $ $ ##**$& J #**)**#) &Q#$# #%#$%###$)*% (##)*** #$ # $# *%&#$9 / %$ %*$#"6$* #$# ; %$#*#&$2 ; *$%. #*#$ Gemeentelijke reactie *12## ####)&# ##4 )KK ##$##

23 # ## $#$# K %&**+ $%&O,$#$#0 )* # %&**##$# * %*## # # %**$**##*$% % #% #*)##) # % ) ## +$#5 %0#,) ) /#"6#) # # / )4 #)##$ % #)$ #$&4 (%%#(%% <&#**$4 # % #($$)$#% %#$ &#* ##+4#("64 #"64 #,*# $#$#4 K#%&O () # )#)#4 #$& (%%#(%% <&#4 **$4# % #($$) $#% %#$&#*/ %$#4 *$ ##$$# % D4 & #& #$ 9I%$#& %#4 $%##) #%#**$4 # %$$(%#(# %& I #)*$## #* % $& *##$ # % % $# %## $ *+$* %%#$%# %, ')$%%##$*)#+4 ##,&*)%##%#%#(* %&&$ $$ 0*)%##%4 #%#(*%$ &&)%4 )#)## #%#$% # *)% ##$# %#$#$4 #)$ $## %*&#% %#$%* %# %/ $##4 #* %#* 5####$&&# *4 *#( *## ##$#*$# $# #$ %#& #$7## *#*#%%&#*# # %*#$%####F %& $# )$#%& $# %& $#%)%*$# ')$# # &$#$ #$ $ &**$%%$KK&# ##N &*$$P O( 9 19 #$*$#E2 #; # %#$#$#$*# ; #%& #** *%#&; # #+** *$#,%#4 %$; % *# # %*# $ *;

24 20 % *## $# #%#%&# #$#())$ ; $# $#$#$ * $##; #$%#$%$&*# ($4 #*$##9 #%FQ % $###**$&* # #; #$# $##)#% % #) $# %&)***%$# # )# #$# $ % "6#$#$## 0#P"6 ## $#**$ ##$# %$ +Q,#**#### **#%*$#"6#$#/ $#-6 )$$###% % *# ')$$& # ##%4 & # #$$ 4E $4 #(#$$& * %# * # % # #$)* +#%$#,% 4 %$ ## ## #*#*#%# #$#* &% # *%## "$** %*#$##$##)& ## #$#*#$# #. #*# ####$# $)# #* # #$ ## ####$ 5E)# *E%## ) )## $)$%$#$#&# *12( % ##$$$4 ###$# (% $# #$#% $$ %# #$ *##$# )$% )$* %##/ (&5 %+ #,%$$#%# % 7 /+ *$%0#%$)# $#%#$* $N/ ONO)(#* )#)#$#"#$## ## )* #$# / $# ## # % ) # #$# $%$*# * 0 ### )#$###% )%$## %##* ## & *##$* %&"# $##

25 Gemeentelijke reactie # ## $#$# K %&**+ $%&O,$#$#0 )* # %&**##$# * %*## # # %**$**##*$% % #% #*)##) # % ) ## +$#5 %0#,) ) /#"6#) # # / )4 #)##$ % #)$ #$&4 (%%#(%% <&#**$4 # % #($$)$#% %#$ &#* ##+4#("64 #"64 #,*# $#$#4 K#%&O () # )#)#4 #$& (%%#(%% <&#4 **$4# % #($$) $#% %#$&#*/ %$#4 *$ ##$$# % D4 & #& #$ 9I%$#& %#4 $%##) #%#**$4 # %$$(%#(# %& I #)*$## #* % $& * ##$ # % % $# %## $ *+$* %%#$%# %, ')$%%##$*)#+4 ##,&*)%##%#%#(* %&&$ $$ 0*)%##%4 #%#(*%$ &&)%4 )#)## #%#$% # *)% ##$# %#$#$4 #)$ $## %*&#% %#$%* %# %/ $##4 #* %#* 5####$&&# *4 *#( *## 21 ##$#*$# $# #$ %#& #$7## *#*#%%&#*# # %*#$%####F %& $#0 # +%,#$%## $$# %$** ##%#$$4 #%(#%&##**$%#&+4 *,% $E$*$(:%% *)$ *$# #&)$% $#$ ( & %##$%##&* ) )## $)$%)$*4 %##/ (&5 %+#,%$4 $#%# %

26 8 20(0 22 #) )## / () ####*# %*### #####*% %*))& # $(###N &*$$4 O $ $#(#%$% % *) NO #"#$## N/ O*&*# BI *# *)%#**$#/4($ $ $ 5#$)#%$ # &*$* #$# /% $#(6%$$#(/ $#/##* ## #"#$)%# $# /#6%$ #% # = #5)* *# % #A #) ) %# ) & #A#) $# $#%$#%# $#%# %*$A#%# # $ #$ $* #%#%- ### &$% %&*# # $"#$)%# %%%/ $# $"#$)%# ( #() # $ # #* $# % # # A###$#" %)#*$ %$*#)#$*%$* ###%* 21")## $ # %*%#$$*#$#$ # # #%*$#$*# %&# $###$ $ *)#"&* $#%# %$#*# * $#.&#*$## &#* 4*%# * #)$# %$#" $ #*) # % *$*)%# $##*# $ $ $# %$)4 Q4# % # #&)$% $#$ (& %##$%##&* ')$#%#% ##$* ##

27 )%%# %# $# %)#% #()#$%$ % * %# %#&% $* >$#$#* # %$*#% #$#)## #$A*$( ### #)#$ # $$A*#%4&))*$ ### # ) ###* *%## A*%%#4 * ) )## $)$% $#$4 ##%#% %76*# # #% *#* % ##)/ (&5 %+#,##% %$# 9:0" "# $$##) )## ##$*##%%$%#( )$# ## "#$#/ ## $# #& $$##*%## # ## ##*# # ) # $#$( $# # # ()## # ( )#%4 #$#%*$# %%&# % $ *#"6 $A###"6*#*(#$&* 4 ) $#%#**#*( * $ & "#$)%$#)$#"6 $)###$ $ ##%#)$# "6%*##)#$ $# ####%&% %$%# * #%%$$**)%# ###)*** $%#$#* "#$ ( %%$ % %$ #)*)%#) #$ $# #$&##% %* $)#))A# %* &## ($#)* # ## $#$# K %&**+ $%&O,$#$#04 )* # %&**##$# * %*## # 4 # %**$**##*$% %4 #% #*)##) # % ) ## +$#5 %0#,)) 23

28 24 /#"6#) # # / )4 #)##$ % #)$ #$&4 (%%#(%% <&#**$4 # % #($$)$#% %#$ &#* ##+4#("64 #"64 #,*# $#$#4 K#%&O () # )#)#4 #$& (%%#(%% <&#*4 *$4# % #($$)$ #% %#$&#*/ %$#* $ ##$$# % D4&4 #& #$ 9I%$#& %#4 $%##) #%#**$4 # %$$(%#(# %& I #)*$## #* %$ & *##$ # % % $# %##4 $ *+$* %%#$%# %, ')$%%##$*)#+4 ##,&*)%##%#%#(* %&&$ $$ 0*)%##%4 #%#(*%$ &&)% )#)## #%#$% #4 *)% ##$# %#$#$4 #)$ $## %*&#% %#$%* %# %/ $## #* %#* 5####$&&# **4 #( *## " %&# %&% * ##*##$#"6)(# $$ ##*$)-6 #"6 # #% **#& %#"$)# $ $#$#$&$##$# %##"6% $ ###*#### $#& %#$# ##$#$%# 0#% %))*##E *#)$%##%# ##$ *#$%$%*%#% A#)$%#&* **$*$%)*% ##* *** ) )## $)$%)$*4 %##/ (&5 %+#,%$4 $#%# % $ -9# # ##) )#$## % $% #### *#*##* %#%#

29 F *$#(## ( #$# # "#$#% #$ **(% ))#% $* $ #*% $ ## #$#$##(# %& *#/ ##$%# ##*#&## *%#$) "#$###% %$* # *#% %$% #%#*#$ #)$ $*# # " *%#$ ##** # # #$$# $ **()#% ##$# $#*## &***# %$# #*%# $4< * #& $%&* $#%# $## $% $## ##*##) %$*#%# # # $## $4 <* %#*# #( # $##$# *$$<& %**# $#$## %& *)A# # ### #& #$# %####& $#& ** $## % %#$# ##$#$%# 0#% %)%#)*## E*#)$%##%# #(#* ## %$**#$*#$%$ %*%#% A#) $%#&* **$ *$%)*% # #**** $ %=-&#$#&# * *%#$$ =- E ##&#)%#7#)%**$# ##)&*#) %* % ## # ) )##*$)$%$$* 22# * 4 $ % % $*) ) *22####E%$ #$#%4$#)% %$1: "#$)%#)E% 25

30 % $#*$%)# ###$###E%$#) $# # %##$ %####* 26 ) )#$#)##% $#$4 %#$# &*##&%4 *## # %*# /0 #) )#$### #$ $$$#*E*# *$$## %$Q# $##$ $$$*(#) $# # %*$ $1 $&$% # #$## ##% "#E$#()#$#*#% #*$##$$ $# *# #)7# ** % #$*)S#E $*):S##$#%) ) #05/#)% )###$%)&# ()#%& #)*7#* %*** # #$#$* *##*%#$%)$ % #$##$%# $ $ $$#E) $% / $ %%*#$$##$ ###$# $ #) $*# $ * $*$($*& #$)*$ E %&*##*# #$$%*$#$%4 ")%$& ##4 ##%#%$#* # $4 ##*%### *QE# # ')$#*%#$# $* %* ##% *ES$%## #% %#$# )# ******* ) # # %$#&$$% $ #*$) ) )## $)$%$$& *3:##E)$1 20(:10;

31 %#$# *#$*#) )# ) )#$### $ ##%=-4 " *E$ * 5 % )4 $$ #) 5 %## *=-$$ #$" *%&$% ## %#* $ ###%=- %( &#&#( %* ## * %* ###"# $##**#* $##)*%*#$% $*#*#*%# % ##*# %$5 #**# % *%#(*&Q %# #** *%##* #*# $ % " $ % ###$ #/%# *" */###*A ##$ * $$* %$# %#$ $ $##$#% %%)% ()$#)(*KKKK $ %## $#=- ##$#**$ ## #$##$ # %$**) $%*# ## *%=- )# #*### %#$%#& $P***$#% #$%=-+ % #$, $*)# # %$** #)) $ # # ## %$**)## % #& $%# $ % ##$ )# #* ##$ ## ####$ 5 E)#*E*## % ) )## $)$% $#$ %4 ##$! 0 %#$# *#%%##%#$## %%# #) )#$)%#)#$# '*#$ +*,)# ## $$***#A #%&# *# #) *$#Q$% *#**$## **#% $$% # #$$$# $ *$ *# ##*#5 ## #*(###$#$# %# #(#*%#&*$##$*$$) # ## #* %**% $##$ # #*) #&&$)(F *** $ #** * %*(#$( 27

32 28 ***4# %*$(#)%#$ *%##%#$ #&# $% $**%& $ %* $#% #)$# $%$** $#% $+#,(% %# #( %# $# %$# )(#$# # $%$$*$$ ## $* &** # $#(# * *%& $ $##$ #) #$*(###E)($# )# % :%&##$&$' ##* $% *A$ * $* (# $%)%%& $%$** #(#%$### $* )# $ #(##$)* ##$%&# $ # ***%&#$# * $* $# ##$# $ #%# # # *$% %"A.( #*2 0 #*29/0#))# %*% " &$# %$#. %-% %&5% %$#$# $#*# 7#%$#)#$* )#*#% $ #5$#* $%$**#$* # *# #&#%$ **$##Q##**$ $****## %*$#$ %##)**%*#$# *# %*$ $% $% $**### %$## $* % #Q# &&& *%#(#%#($)$ $#$) %** % =##&$' $ " $# *$$ %##)% **##*$$#

33 5 < 0$$#) ) ##% $ %#$ + %,$)#% $*# #)%$ #$#) %**))% #$#*# $#) % $## #* *#$& * #%$#6$ #* #6$ ##$#$# $)# $5 # ##( *%)$% %###$ $ 6 /0(1,+, ) )%)%###$% " $###% %* $ %) ##$#$ %# $%#"#*##%%$ *% $ #) )*### % $ %#$$) $$ %$ "#$%# %###$ #*# %$ N$*#O(#* <&&# ## )&##$%#% $##**")& ## #)$ $%$ #) $##) ) 5$ # $# % %)*%# *# #$)%&&* $# $)# * $%* $* ##*% #) ##$#$ %#$% * $ $%#& *#$% $# $ #% %# # # * $ %#/$ AA/ AA.(##$#%(*#)** #$ %*##&$') **% $# $ $#$ ##) # $ #*#( $ #(*#&*#)%# & # * #$#)# # % $ $)# %*<*$ * #$#$$#*"###* *##*#$ =# %* #$# * $ $%# %# %&# #%$# %* # # %&&#.####* #&&# #### &) 29

34 #&###* ####$% # % &# ($ %#$$) )# ## #)%%$)# A $% $ 30 5$ $%# ##$# % #$$)&*# $ " #*** %#*## ##**$ # #() $#=# %** +=,&# (# $ #*)%#* ** # #A ##% $* ** ## $## $#***$ #*$% # %*&# # **## # ### $ *#$% % # %# #) )#$###* $# $ # #*##%$*$%& *#$####( #(* %*$%$%$ % # $ #)##%%#$ ( #74%** %*# " *$2:& %#$) #* #$ %$$#N %$)O# *##0 ### %# % &# #* %# %*# #( #$ %* $ #$$#$# ##$) #% # $#%#**%#$ #) ))#%$$$$ # %$#***)$#%## %$( %*****## #**# %# %#(## # % %&##)$ ## #$6% $ % ) $#%#% )$ % $ ## ## #($ ##& %&&$# # $# # $$## * *# %# %#* % ###% # #*##&#* *$)% & )<& &##% )*$#) #$ # *# %# %&$###%*"$ **# ) 5$2 #&##%#%# ### $ # %$###$% %**$% $##$ %& -###$)*#*#"6% #$#* %$# ) =##

35 %#* $#*#0# "64## )$E)* 5*# *#%$% )* ## %* *" * **# () $## $ B7% 2I $ ##)) )$# "### %$# %# 6# $+*,% %#$ # % A %$# #(#%$$##( $ $#%#*#." 4*% &# "**#*#$ %#$) )#%# %$# $#&$' 5$ ##### $#) $## 222$#%$% )* #**%*#$#5##$& #*# # * $$$*)* ( $**$)) )% # $#$# %*#)# * $4&$ %$ #*4&*)#$#AA/ &%**%#$## ##* #**# %## % )*%#$# ##*# %** &**%&Q$# %# %$##) $#% # # #* ##%%##$#*$# ## ##% $ %+#$,$)A**#N#O 6&## $$( Q#$#)## #KK&* ###%=# $ % $)$##*$%# * ) )#AA/%&### $ #* ## %# ) ))*% "$ % *$ *#$#$* #$%$#$# *#&*### ) $#%# *** :$#"$#$(: $# $#)%$% # $#%$#$$$# 7%#)*#&$'#&$$'"# %%##% #$ # Het ontwerpbestemmingsplan geeft de wettelijke mogelijkheden weer ten aanzien van overgangsrecht. Overgangsrecht is opgenomen en in de begrippen is uitgelegd wat onder bestaand wordt gebruikt ten aanzien van gebruik en bouwen. Ons inziens is voldoende tegemoet gekomen aan het overgangsrecht en is voldoende duidelijk wat daaronder wordt verstaan. 31 De gemeentelijke ambitie is in de toelichting overgenomen uit de Structuurvisie landelijk

36 gebied. De structuurvisie is aan de gemeenteraad voorgelegd. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet niet in de realisatie van een plan. Als een plan wordt ingediend, is realisatie alleen mogelijke na een herziening van het bestemmingsplan en is het aan de gemeenteraad om al dan niet tot vaststelling over te gaan. 32 Momenteel is de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan naar het vast te stellen bestemmingsplan aan de orde en niet de Structuurvisie. De Structuurvisie is reeds vastgesteld waarin de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid zijn vastgelegd. De procedure en informatievoorziening omtrent dat beleidsdocument is nu niet meer aan de orde. Daar waar de Structuurvisie vertaald kan worden naar het bestemmingsplan is dat gebeurd. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zal de gemeenteraad de inhoud van het bestemmingsplan vastleggen en daarmee de kaders waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden. Daarbij is ook rekening gehouden met het beleid uit het reconstructieplan. De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is één van de doelen van het voorliggende bestemmingsplan. Naast ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijven, overige bedrijven en de ontwikkeling van nevenactiviteiten en andere voorzieningen is het van belang om bij het toestaan van ontwikkelingen een bijdrage te eisen voor de ruimtelijke kwaliteit. Het betreft daarbij maatwerkoplossingen die op elke locatie anders zullen uitpakken en daardoor niet concreet in het bestemmingsplan kunnen worden verwoord. In het bestemmingsplan zijn geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt, ondanks dat dat wellicht een ambitie is uit de Structuurvisie. Grootschalige nieuwe ontwikkelingen worden dan ook niet opgenomen in voorliggend bestemmingsplan. Een afweging wordt gemaakt bij concrete initiatieven. Een slechtweervoorziening biedt een ondernemer recreanten te ontvangen als het slecht weer is. De mogelijkheden die geboden worden binnen de recreatieterreinen zoals aangegeven in de bestemmingsomschrijving biedt mogelijkheden voor detailhandel en horecamogelijkheden passend bij het recreatiebedrijf. Natuurbehoud krijgt concreet invulling door de toegekende bestemmingen Natuur en Bos en Waarde EHS. In deze bestemmingen is een beschermende regeling opgenomen en een toetsingsmogelijkheid bij nieuwe ontwikkelingen. Als er gronden zijn gelegen waar ook de dubbelbestemming Waarde-EHS geldt mogen ontwikkelingen geen significante effecten op natuurwaarden met zich meebrengen. Ons inziens is het natuurbelang voldoende meegenomen in voorliggend bestemmingsplan. De opgenomen begrippen en definities in het bestemmingsplan zijn ons inziens duidelijk genoeg om het beleid mee tot uitvoer te brengen. Daar waar toelichting nodig is is dat in de toelichting van het bestemmingsplan gebeurd. # ## $#$# K %&**+ $%&O,$#$#04 )* # %&**##$# * %*## # 4 # %**$**##*$% %4 #% #*)##) # % ) ## +$#5 %0#,)) /#"6#) # # / )4 #)##$ % #)$ #$&4 (%%#(%% <&#**$4 # % #($$)$#% %#$ &#* ##+4#("64 #"64 #,*# $#$#4 K#%&O () # )#)#4 #$& (%%#(%% <&#*4 *$4# % #($$)$ #% %#$&#*/ %$#* $ ##$$# % D4&4

37 #& #$ 9I%$#& %#4 $%##) #%#**$4 # %$$(%#(# %& I #)*$## #* %$ & *##$ # % % $# %##4 $ *+$* %%#$%# %, ')$%%##$*)#+4 ##,&*)%##%#%#(* %&&$ $$ 0*)%##%4 #%#(*%$ &&)% )#)## #%#$% #4 *)% ##$# %#$#$4 #)$ $## %*&#% %#$%* %# %/ $## #* %#* 5####$&&# **4 #( *## #$*## )###* ### ###**$#) % # $#$##*% #$ #6$ $ )# $% $$# $ %*#)###*## 6$ $$#)% * *#*#*##< *#)+$ %$)(#,& )*#*)%*# # )##$%#& $# /# %$###&#& **#$% *)#* # $*# $*# /###(:# # #*%# %* ##)** &## ) * # $ # *# #$#&J% %#$#% % $# ##* % ) )## $)$% $## *##$*##)#$ :(:) )## $)$%) $* %##/ (&5 %+#, %$$#%# % 33

38 7 +0(1/' 34 = #6%*##$* #& *#$ $ %$##$ % ##&#*# %( )$# ###*# 0##$ *$ * %####$ ) )#$)$%)$# #$#$##0 $8.1. "# ##% # $ %* ##$# %##% * $#*#"#$#( ##*### #) )#*#$ %#*$$# $$% * ")$& * $ *2 "*$*$* # # * $ #%* ##)% *##$)%&&#* $$ ##* $# ##*NO $# # $#$ % %# $ <&#$ &&$#$$% %&(#( %( *((*(&)*)*%'% *##)*) $###)*(&4 &#)*(#)*# %*#%*#$ # % (#%*%#)*$ #$ #)*#&&$%% % $###)%(#**$*%#P$%)$$ &&#"6 #)%*#$# %*# % #)%/ %# #*$# %##$# ##*&#D4 &#$%#$%# *:)$#$/ B%* **% IB#%#%&&I(B**I) %# #$ #$ * ##5*::#:2:## 0##& %#*$&$*$ #*&$($##$ $#$# 5*1)$#$/ B# $I(B$##* I(B$)I( B*$)I(B*I(B& I B$)I)##* A **:##") ###$#$#) ##)%* ##*$#&* # # $%*

39 ####***#) $#%# $*3$ # *(#*$# $) $&&$%&+#)*)L,)$## #)%'$$*#% #' %." #%$#$. $## * 5#) %#>%& $## #% %*#)%#$ (#* #$#$)$#$&$* )#%# %# %*# % &##$) *$$$*#))##$# * " *$#*#%$## $#$$#A# *%# ** & #*2*#*)& # # %&# # $#$# % #& $#) $## $ #*# $## ( &%A5/4#A$ # * *$$# % $$ &#%/ 4 $ %+/,"$##*$ $# $)#)#*%#$ #% *#$% %$# #5 *A#+5A,# # &*$% $$(#%& * $** $% $% $$##)## )#&* $#%# "&&$%$*#% % &)##)%%." * $## $#*%." %& #% ) &* 4) $#%#$## $#*##*$%%#)% **$## ####4 $ *) ) ##*" * $# %%#)## #* %# *# $%#%$-#*$% & $& %$% #%##*$#$0 #*#%##$ # ###* #.#* #*#) )%$##*# %.% #$$%#*## # # #$ $%##&&#%#%&# #&*$#)##$ $ 35 A*$#&*9." 9%&& 9##$#&&

40 36 $# $%%#$ $#$ # $## &#$ #%$#)# &#$$#$$$*$ #* #))%)&# %$ &#$ #$#*1$%$#)#*%# * #$)*/# $& #**#$#**##%# &$#)$%* )) **$ %# $*# $*# /###(:# # #*%# %* ##)** *# # *$ % %)&#*#$$ #*# $#% &#*%#$%*$# #& %&%*##) *%# 5*3&## ## % $) $#%#* %##* %*# #." #%$% *#*##$% $#$.%&##0#% %) -)$%%# #$% *# #% %#/###)#*$##% ) ) $####*%*# *$8 #&*$* ##*%#% #>%& ##%#& )## %%#*# $ #)%#$ #*#$%*$% )# # #$$ % #% #*$* A%*$# / %# $# (#%&#$#$# / )## $%*$# N/ O> )## % 5 $%* %) ## # $#$%#)%$# )#) #5 %() % )$#%# $ A%$%#) $*# ##$#$% $ A# ) )$# #* $## $%* ) )#$)$%)$#$ *#$:(:

41 $.1. "# ##% # $ %* ##$# %##% * $#*#"#$#( ##*### 37 # #$& (#%& #$ "*$*$* # # * $ #%* ##)% *##$)%&&#* $$ ##* $# ##* $# # $#$ % %# #$7 # * #2$##:# +&# *12, #)%*$#)*#) %#$##*$#& #%# ###(# #)$*2)$4 %$ * &## A# #&# * #/$# ### )*$ $*(( %#$*E&$$*E $%&+ *(( &4&(%$$( $ ##)*)L,# /*21)$#$ *%##$##" #)*$ #% %* #$ * % ) *$#)&)# $$%&() ##$ ##)* )L (#)% N #ONO*2 ##*"#* *$B #I*2#$ %# +#($ (#&(&% ( # %##)#&#(###*%# $#* *%*+,$# %# ####* #$$(& #* #* ##** ) B% #I $#$ # #$**#$ %## BO I(B%%I(B IB$##* #*I# $# B %*)I+ 2:2,)#(B #*& #I+2,$# $*#B)#IB*$)I %$"#&#&#(##) $#$() 9 +*,( % %# %*(4# Q#$(# Q#$( % #&(* %#%#(%$$#(# *#(# &#$% %#( %( *##$&(**($#(** )#*( )&#)%#(& #( #+1,(# %* #% #(#) ( # (*2( %($&( *$**# #&#**:)$# $/ B%***% IB #%#%&&I(**)%# # $ #$ *##5*1

42 )$#$/ B#$I( B$##* I(B$)I(B* $)I(B*I(B& IB $)I)##* 38 ")#$# $2(:## $)2:#+:#, " $# *) $#% %&*#$# #$ $## *##$ %#*#"# $##$ ##*%#)* ##* *21*)$"$ * *#*#* *** $#(## *># $# %$ #)*&$*# # B$# I ##*#* $%&** *$%$* $ $* "#$*%$*.*222#$ $**# $2%&$#"* ** $# " *$#*# ##***** &&$## $%&)*% *% B$#&*I(B# %*#I(B$#$I B#%#I#&# /#& ) #+*2,* # $ ##** #( #E$* 3 & &&$#$$% %&(#( %( *((*&)*)*%'% *##)*) $###)*(&4 &#)*(#)*# %*#%*#$ # % (#%*%#)*$ #$ #)*#&&$%% % $###)%(#**$*%#P$%)$$ " *%#&)*($ #$#)*# #$$ #$ )$# # *(###)* $#&&#"6 #)%*#$# %* # % #)%/ %##* $# %##$# ##*&#D4&# $%#$%# 5*::#:2:## 0##& %#*$&$*$#* &$($##$ $#$# A **:##") $*%#$& ()##)*#$ $ *$*3 %$ 2#6$#& $(#*#$ #$)$#& $) ##" #% %*$##% $#(##$$%# ##/$#%#)* #$ ##() /$$))%**

43 ")$#& #$**) *%#%&& *%#)$ $$%&)$###)% "#$$* #(#%$&# '%." # $##*%#%$#$. 39 5#) %#>%& $## #% %*#)%#$ (#* #$#$)$#$&$* )#%# %# $%$*'#*2## $* $:1 ####)#)* )6) #%$ % #% $ # $ %%E $ #$ ##%$ $ $ #&4& %*# % &##$) *$$$*#))##$# * # $%* # * *$#*# #$# * $#$$#$ ** & #*2*#*)& # # %&# # $#$# % #& $#) $## $ #*# $## *%A5/4# $#$ % #$ ##A$ #* *$ $# % $$ &#%/ 4 $ %+/,"$##*$ $# $)#)#*%#$ #% *#$% %$# #5 *A#+5A,# # &*$% $$(#%& * $** $% $% $$##)## )#&* $#%# &#%#*###%#$% %F*##%* #%F*$ %# 7)# % ###$# %#$*$ # *#)#$##&### #**# % **#* &* $#%#$*)%#& $#%#%$#)$# # $% #) %%$ * %#%#<& # %.%)%**$##)%$%# %#*$####4$#* &)#* %##)*#*

44 40 "&&$%$*#% % &)##)%%." * $## $#*%& #%." % ) &* 4) $#%#$## ##$#*##*$%% #)%**$## #### 4$ &&$ %#$#*$## ##**$)** %#0 *#$)* %# ##***# %####$$## %')$##%## % ##%#%#$## ##) $## # # % " #* *$& #%##)%%#*** *2) ) ##*" * $# %%#)## #* %# *# $%#%$-#*$% & $& %$% #%##*$#$0 #*#%##$ # ###* #.#* #*#) )%$##*# %.% #$$%#*## # # #$ $%##&&#%#%&# #&*$#)##$ $ $# $%%#$ $#$ # $## &#$ (#%$#)# &#$$#$$$*$ #* #))%)&# %$ &#$ #$#*1$%$#)#*%# * #$)*/# $& #**#$#**##%# &$#)$%* )) **$ %# #) %$# #*##* A%$##$# #$)* #)# % * # &* $#%#%." ###*&& $#*# $#$%#*#* $ * &E##*% $ ##* ) #$###)%##&* $#%### %% )$####*% *#*$ #$( #* #$#$ $%# #$$## * ##*%#% ')$ # $##*#* # %$# # #E ###$#&#* #& $ $)*2:## ##### #### # #* %$*#%$#+, $)##$ *$$$$ #*4 A*$#&*9." 9%&& 9##$#&&

45 *% %&>$# ###$ #####" $*)#)& $* %*% ** &* $#%##$)**### %*#$%&4 %# 5*21 &#5 %#N)OKK#$## ## *$#$ $4<* # *#% $*$* # &(#& #$# #$#$#%$#* "#&$# %$$)* $## ###4$*$#*$ )$$##$ % ##*$#$ % $**)*##$ #')%$# $# $*%#% $*# #% % $*#*%#%$** ')$## # #%* #*# A)$#* ** %+ %,#$#% *#$ )# $ $ % % $ # $* %## %$*##### #+#&,#% %#&)&%## *A$ #* *)% # #** %#$E # $& 3 % %##* $ "&& )#)%%."." ## %##)* *$$####*%#$ #&&$%*##) $*# $*# /###(:# # #*%# %* ##)** *# # +A5/,)$&#% %%)&#*# $$ #*#$#% &#*%#$%*$##& %&% *##)*%# 5*3&## ## % $) $#%#* %##* %*# /2 KKKK$#A-%#$) &#$#%& #$ %# #& $&#*#$ #& $% )##)## & $$$*% %* *%###& )*$ #%# 5#* $*& #$*##$ % $%& /#$%%)* % %##$#)## # % )# #& #$)$#* #$#$# #4$ 41

46 42 ***#$#%#) $)%$# #& %$*# $* #& # #%%#*## # #* '#*$% $ $ %#& %=- #." #%$% *#*##$% $#$.%&##0#% %) -)$%%# #$% *# #% %#/###)#*$##% #>%& ##%#& )## %%#*# $ #)%#$ #*#$%*$% )# # #$$ % #% #*$* '#*2 #&##Q%) &#*$#%##)$ A%*$# N/ O %# $# (#%&#$#$# / )## $%*$# / > )## % $ % ##$ )# #* ##$ ## ####$ 5 E)#*E 5 $%* %) ## # $#$%#)%$# )#) #5 %() % )$#%# $ A%$%#) $*# ##$#$% $ A# ) )$# #* $## $%* ) )#$)$%)$#$ *#$:(: $$ <<0.# # $##$##* ###*$* %#*&&##%." #)%"# %#)%(+#$* #*$,#$*" *$ ## $ %* # $###% ##$ $ ()#*%# % $$* (&$ (**$E % $* $*2: 2 #%$ %#." 4 ##)#$#&# $# *#) *$3 # # (##) $% %# #'#>#$) $# % $# %&)$ *#*#&&$#%#)#%## %##**##%$# %)

47 *%%#&#&$(%$# $ (#$%%*$ # %( %$$%$ % =#** # $$ ##$*$ %#)#%#$ ##$* # %$#$/#%# #$ $##) $#%#$ # $)#& **#%&# ### )#* "#$##%#)%# B # I%#$* #$##$ ##*$*# $ #%#$#)$ -$ ($%$* ; 5%*$ # # %** ; 5**# ##$(:%(# #$$2*# # #E%#$#$* %#&( #$#)$# 5 *#* # #* $ A%#* # # $* <." A #%#%*#% %." #%*# %#* $4 &* &$&&%#.# )#**#*$ #% #$ # % ##=-4## %#$$ $**$ $E $$%#* $##6$ <A%#* $$#$#)*) $ #$ * $##5*2#$*%(#% *%#& #%%#$##*$ & O % $* ##*%##$#$# A # $$$**%$## 5#Q *# %#% ####** ##& $#<) # $#$ %# #)&#% # %." )#$##$##* /#E**# * &$&& )### ()##) O )# %." )&&$% &#*#(## *#$### *# O ) J *%# % $%$* ## ## (%*#)*#)*$# /# ## *%##*%# )$###$ $#$ ##$%*#$$# *#$ )$$*)# ## N*$##O # #$$ %$$ % 43

48 #$%&&**$*(#$* $%#) #$## #*$ $% %$* %##." $# $ #$#%&&& 44 $%## #& &(()L *#&%##* *$% *%# $*%&&$& % #&&$ $ : 2 $## #)% &&#564 )%." $*( )##* # $#$##$##$# &&* $* )* % ) $#%#*(## -)# $$# #) # #% %%) # $)$#)%#4 # $#)$# $%$* ) #(# *$# $# ***# %*4 *#%$# ) 4 $#%%#*$#$#$ A %$*# $*)#)) $# #%." 2 ##&%$4 *#* #* *#%* 0)$ #)$#&%& $# $ ### $#$ # *%#)&* 4& ) $#%#* $###$# 4 ###(& ## %# A%$#)## *" #$####4$(*% # $%% #$#$$ 4 # ##% %%)*$ %$# ) $#%#*)#( &%**$# %# %# % ##4 **# A%$ %&%**$##* *#&)%*** ')$#$ %$#*9 4 $ # %$#(*# %$* ; 4 #)#$### #$*# %$*4 **#*###; 4 5$**%$*(* ##$4 #%#** E(:% #4 *&; 2 A*$#&*9." 9%&& 9##$#&&

49 4 E# *%#$ %#$)# #$% #+$ $$%#,# $## %#$# $*$ E%$### $#)$4 ##$## 7 #$*% %4 ***##$#6$ % * 4 #)* %**)#&4 *$ %$( *2# & O *$ &# # % %$** & # #) %$ ##*####% 4 )*%# #) ##*%## *()#() $#4 ')$#& $#<&)##) 4 #*2#(*2:2(*#(* # %$** #*%#))$% )$# %." #$# O E4 **&&%*# # $%/ &E%/ &( #*#%E $ % % & $%##%E *&*)4 # ##### %**# Q$## * %&&# # *%#*###)** &&$% / & #*#$ &#$%$$#*# (% * %&4 &A%$#&&%#$##*# 4 O *#! $# $###)*$ %$#&&$# $##)%*)* $#*$$# *)#* %# $* *##$%/ &E 4 ###$#*$+*,*$4 #")*#**#)$#$ % 4 #*$# ##%." A#*4 $#)&##(# *# %$* % )#$ %*$#4 # %#$%# $$%# 4 ### %#$$) $ 4## %#$ &* $4## %#$#$$ $$4 %# #% 5##**4 #)# #$** $$%# )# # $$%# (# E#$*$%#&&%** $#% $$ ##%E $ ##$*$ $$%# E #A&# %*$ 4## %#$ $$%# % 4 / &E%$## # %( $%#**$# #(*%# #$ &#)%)* $# E$)#% $###$%# %# %#%*#**$4 %#%$# $$##)& *)##$ $$%# 45

50 46 # ## # *#$* & &&#4#) #**%4 $*(*# $$#*%# #% #() $##$$$4 * #% ) $#%# $#$#E:-%#4 **#O # %#/$#) $$ $$* #:& #$4 # &$&&$%+6%&&(("&&4 & #$ * &$* #$P$ $#, *$## ##$ %$4 #*# *#$####) *#$#+ %$, #**& * $&$(*$#&$#)*) 4 *%*#$%/ &*#*4 $$$ %#$ #)%% / &E#$##)%***#)4 * #% $ $% ##$##$ ##$4 %#(# )%$ #*##)%#% * %#4&*%# $ &*$# $#$ %# ## $## ") $ ## &* $#%# &&%* % $ (##&& %# %7)%%." 56 $ #* #)%#*##%$ *%##." )$$##! $# $#$ $#! $# #&%4 **#$ 4# 7#$ #$%#$#%#*4 $&&! $##%." #4 $# Q&) %$# *# $ $ $4<4* ##4 %# ) $#0% :2)." +#,% $*# $*# /###(:# # #*%#%4 * ##)** ) )#$)$%)$#$ *#:#$##(: $) & )%#%#$#) )$AA.*# $ #&## $ A%#> % $##&)$# $%$* )** % "#$## **## % #$# $# 4****A**#* *### A*$#&*9." 9%&& 9##$#&&

51 A)$#) )AA.$##*% $# %#A)### A* # **# **$#&%." #)% $(* &$ #) # # $##% %%) $# *$#%#%4 *$% 7 )# $% $ +0(1/% %&## #%#% %## #$#(# )$ #% #) # # $# # *### $( %+,#%#$ # &* #%&#* * "#$)%# )## #**#$#$# $# 0)# #*:#/$ #2 # BI"#$)%# BIB5 %#I #% #*6**%" #$)%# B=#4 I&B/#&4I * %0 &#$#*#*%*) BI*#$##B5 %#I #6%*# # # N0O# #/$#$#** /$#. #*4%$#0 NO #"#$)%# )B5 %#I BI##- % #" # $#$* %%$#/$$&##- %'* $)#$:($ $*$% $# "#$)%#&&## BI /# %%$ $))#)## N %#O *(## #&%** $##$"64 *1 %#>#*$# #* 1 ## #- $## N/ O N0O#)"#$)%# "#$#$#$ # #& $# 47

52 5%&#) #(#***## 4 ) $#%0 % * 48 ')$# ##$# #)# 0*#*## 4 # %%##$ *$*<& %4 # )# %(& # #*%## #* %*$ #/$#E & %%# % 4 * $#*$# #% #* % $$ 4 $)## #$$ #) #$#)$##$ %%$#/$ )% %%&4 ## #$#"6)# 0#4"6* $%#>#*# "%& # $##%*#( %#(# %#)$ $# # *$$)##** # / $#>#* %#># * ) )## $)$%$# 4 00#P"6####/$ $ " ( *#.*((:1(3)### BI' #% ))# #($ #) )## # B/ I $ )##$$ * "6 )# #$ NO ) )#$)$#$*# / * $! %2 5*2#*%#% % *#*$ $$ $%##/$*&$% * #% (##$##$# &* $#%# ##+%,$4 ***) #)$%*) $##& $5./,; ) )%)%#*# *#5#((2 #/ 23%#&/ 23# ) )## % $#*$

53 ###:%$$##* %#$#) )%%$$# ###$$#(# $#/Q*# #%&#$* ## 0#:*%#*## *$# #&%$(# * %$% #& %# *$ #)#*4 *$# & #***#) #&%*#$# $ /.% #*##* #$ %4 ##)** &#Q%)$#/ 23 *#E%$ E4 $*$##& $3 %/ ;#)>& )$% # / >& %$) $6.0(1.0( # ## #* % % /%#)*# "*# ### B5% %$% I(#%#)*## %5% %)&#$%# /% %#*# #4 #### # %##( %##4 *## )$#% %$%) # %%#$##$#0#% % ))$%%#%#%4 * $% $7 = = *#/# $)#$E ## )#" #) $2:: $*%&##& $*"# % $%$*$#$*$(:% % %# $ #% #$*)( #$&*)%#)$%###E* )% ##%$*%$# *$%$ 49

54 50 $$# %$** ##%#$$4 #%(#%&##**$%#&+* 4,% $E$*$(:%% $$%$* *$#&# *%4 ##.%#*%#%$*$##)##%4 *%#$$$ %$**## &* 4&) $#%#5&%**$#$#* &* $#%#&) $#%## ) $# ##$ $# ) # % $##*%#$$$% % $* )$#% %$%) # %%#$##$#0#% % ))$%%#%#%4 * $% %## )#*$ %$**)%$#$ $#% %$%)#)%#%# )8 :. '# # * ##$# #*# % $$## #$$ ## / 2#$/-.## %#&$$-0# / 2KK 1 #$( #% )##(#### %$)### %# ## #$ #%$#& %& # " *$)&# /#& & %# ###%# #6$ ##$ *#$*$% % $#&#% $#%# #)#$ *&%** *###& Q## $##4$4#&#% #$#% #(#%%$(# *$ )#%%$ $$%# %% A%*$ %$ $*# % *$ $####04 *## * $N#*#O#$ #% *$# #$$#%%#* $#$ ) *$KK#& $#$# $##&**# * $KK%+ $$#$#$%%#&, #* %#) KK $$* #%# ')$% $# #$ #### * #)%.%%Q#$##& $# #)# %#** $#

55 &##*%%#*) * 51

56 ) <( 52 #) )## ##/ 1 #%& $#$%*$% ##$####& #6%:)$$ : $#%# $$#% )#)#& $$"# $##& $* #&:% )#%#&%##$ # *##& # #)#$## # $##.# **1#$# $$% $*# ##$## $# %#$% ) ###& 4 A)#$# "& #* " %# #**$4 ## $# "$$%$*%&# $#A# $$*%#%$$ %#$%#( $#%# $( %# A $$$%#&)#$#& $# ##*# $####4 $#$& *$* $ # )$ - '# # * $%$$##&#/ *"# % - ####%#$* #& $*$: #)* ##$ )$* *" #$#$#% #*$% #*#$&)$%* $* %#&)#*# $*#& #)%### % 4 #& $ %#% % *%**$ #$#

57 )) =9( #)) )#:##(#**%# $/* 5) #$)*#$**#% $+ #4$4 #4,%## )#% (#$F Q%#% #%# % # $%#% $# % # $#(%#$%#( $ # $#% $%$ % *#*#(##**%$#$ )* )$##$ )#%&)#&$1" #* # ###4$4#4 $## # #*# %# $/#5#(%) 5)$#$# * (##$$% $2 2 $# ## %&$#(# " *$ $#$$#)* %# % %&$#)&Q$ &* $#%#$$$%#% % % /#5#( %)5)$"#$)%###$ 0)$ 4& % /# /* %(1%(#$%&(%# *## #$##) &#% # #%###*%#*&& %&#$#% % %*#$%5))%#& **$#$4 )$* %$ 5& *)*#%# $%##.%$ #% #%&*#-#**%#* ##$** $$*$%#% # #*%$(%$*$#* #**$* #*& *) $ # # $* A# % #&* $#%#) % 5) #*:#$# *# /* &# $* &%$ # 5) #$#0#*) ##$## $)#& ) &&$ #%&# )$#%# %##" #)&&(*#)** $#%*$##%*#$#* #(% ) )## $)$%$$#$4 #&* $#%#*:) $% 53

58 5))$%$$#$**$%#% #*%$#* 54 ) # #%$)#&#/* 2$ $ %$ * ()#%#& ## % /#5#(%)5))# * $##%# %$ # %&#$ ##$% $ # # %()##%#$ % * U&#% % /#5#(%)5)KKKK$" %E+#, & 4 # ##(*$##& $#* *% 4* # #*%#$*##+E2 E &#&,)% $ $% 2: )* #%$&& %# )**(: $# %*#%#%##$ %#** %( % $##$ #$%/* 2% /#5 #%)5)%#$*)%% $ *#%#()#%#$ # &# #% )*%#####%# #$ % $*#&## $# %#%# % # # ### )#*# $#& $ $*% 5)#$ E%$&4& %#) #%% ###(:&#*&$ 4 %#& %%#)E%4 &##$#& % ) )## $)$%&$# #& $# $*%#)##$ %# %$##$ 9** $$ ($ **$& %$$##E#$*#2 ), # ###U&#$#)$% A%/* 242 #%# #& $*$2 $ A % % 2: $ : 2 "#$)%% #5#( %)5)%/* 242$##$

59 A)#%##2 ) )## $)$%&$# #& $# $*% )! = = #$$%*$#&#/%$* )%#$$##* )) %&$$#$*$%$*( ## )$%$*&&Q*#&*#)# &)#*# #$### 5% %$%2 %$$#)##* *$ ## #)$#### #*)%#$ #$$% %# #) $$# %$** ##%#$$4 #%(#%&##**$%#&+* 4,% $E$*$(:%% $$%$* *$#&# *%4 ##.%#*%#%$*$##)##%4 *%#$$$ %$**## &* 4&) $#%#5&%**$#$#* &* $#%#&) $#%## ) $# ##$ $# ) # % $##*%#$$$% % $* %#$# ##$#$%# 0#% %))*##E *#)$%##%# ##$ *#$%$%*%#% A#)$%#&* **$*$%)*% ##* *** 55

60 ) #) )# ##% $# / # # $%* # # %##$##%#)%%%$#) ) $###$## $## #) )#*#$ %#*$$# $$% * ")$& * $ *2#)$*2)$4 % $ * &## A# #&# * #/$#### )*$ $*(%#$*E&$ $*E $%&+ *(( &4 &(%$$($ ##)*)L,#7 # *#2$##:# +&# *12, #)%*$#)* #) %#$##*$#& #%# ###(# / *21)$#$ "*$*$* # # * $ #%* ##)% *##$)%&&#* $$ ##* $# ##*NO $# # $#$ % %# #$ #)) )##)%#$)$% & #&#/$ **#&% $#$)* * $* $ /# #$%#*$ # $#&#)$#<#*#$# *# $$%&)$##*#$$% %$$ $##)%**"#$ # $(%$$( *($ O )%$#A $#-- #)%#$ $$%## #: %#*$#)#%#/:)%$) ##)**:$ $ /#)& #)% & &( #E$ &*. 65*$ )#%# &&#$$* 4$#$* *$ * %#%$## *$ #& #"#$ %$%* $)#%# O.#) % *%##$*%#%--4#$ ##)* %#* )#%# &&#$%*#$#& )# %# &&$88#*!88) ## $ # $#%#$ $#)#%# ## &%% $ $/*)*#E#& $$# % # %" % *#**%# #% / %$$ #$)#**#& $%# #)%#* $ %$*$%$ # *%#) ##*# % %& #%$## +"6," *$ $$%#(# % ** &#&%###$ $$#(#$$#*## &%#)##*%*$# %

61 %# *A % $ ))*##)%#$$ &&)$###)% $ #) ) #% $#&*2:*#"*#$## #**)$#04 &$+*,$# #$# $$ # ###Q/# $$**&$ $#(%$%# #)##.D/ # *# ##6*A%#)## $# $ %#*))##* *#%# * *$ #%$ ##%# ## ### $*2: A #) )*$%##& #%( %$+&$,#& $ : $ ## *###)$*#) %*# # $$%&)*%'%* ##)*(&4&#)*(#)*# %* #%*#$# % (%* #)* #&&$%% % $###)%(#**$*%#P$%)$$ #$ $#$ # $$#$*** *%# *%# #$#$ $ *(*' %)%%# #)* #&#&& %# #4 " *%#&)*($ # $#)*##$$ #$ )$# #*(###)* $#&& #"6 #)%*#$# %* # % #)%/ %##* $# %##$# ##*&#D4&# $%#$%# *%##$##" #)*$ #% %* #$ * % ) *$#)&)# $$%&() ##$ ##)* )L (#)% N #OBI*2 ##*"#* *$B #I*2#$ %# +#($ (#&(&% ( #,%##)#&#(###*%# $#* *%*+,$# %# ####* #$$(& #* #* ##** ) B% #I $#$ # #$*#B)#IB*$)I %$*:)$#$/ B%***% IB#%#%&&I( B**I)%# #$ #$ *##5*::#:2:# # 5*1)$#$/ B#$I(B$##* I(B $)I(B*$)I(B*I( B& IB$)I)##*"# &#&#(##)$# $() 9 +*,(% %# %*( 4# #$(# Q#$( %#&(* % #%#(%$$#(# *#(#&#$% % 57

62 58 %#( %(*##$&(**( $#(** )#*()&#)%#(& #( #+1,(# # % #(#) ( # %($&(*$ **##&#* ")#$# $2(:## $)2:#+:#, " $# *) $#% %&*#$# #$ $## *##$ %#*#"# $##$ ##*%#)* ##**21*)$"$ * *#*# *** $#(## *># $# %$ #)*&$*# # B$# I ##*#* $%&**# $# B %*)I+2:2, #(B #* & #I+2,$#$*$% $* $$* "# $*%$*.*222# $ $**#$2%&$# "* ** $#" *$# *# ##***** &&$## $%&)*% *%)B$#&*I(B# %*#I(B$# $IB#%#I#&# /#& ) #+*2,* # $ **#$ %# #B I(B%%I(B IB$## *#*I##** #( # E$*3 & 0##& %#*$&$*$ #*&$($##$ $#$# A **:##") $*%#$& ()##)*#$ $ *$*3 %$ 2#6$#& $(#*#$ #$)$#& $) ##" #% %*$##% $#(##$$%# ##/$#%#)* #$ ##() $$))%** ")$#& #$**) *%#%&& *%#)$ $$%&)$###)%"#$ $* #(#%$&# '%." # $##* %#%$#$. "#% $#$ & # %*# % &##$) *$$$*#))##$# * # $%* # * *$#*#

63 #$# * ###)$*# 3 ###%##) )$A# %# ** 59 & #*2*#*)& # # %&# # $#$# % #& $#) $## $ #*# $## ( &%A5/4#A$ # * *$$# % &&$ %#$#* $####**$)** %#0*#$)* %# ##***# %####$ $## %')$##%## % ##%#%#$## ##)$## # # % " #* *$& #%##)%% #*** $$ &#%/ 4 $ %+/,"$##*$ $# $)#)#*%#$ #% *#$% %$# #5 *A#+5A,# # &*$% $$(#%& * $** $% $% $$##)## )#&* $#%# /& # %#&% #** ###%%&A#) )#$# %% #)4 ###**#* $%$$% % #&%." : )&&#$$%*#4 ##&%." *# $%##$ &&# %." % )#%#* %." )$ (#*)#%#( ##." )$$##! $#$#$ $#! $# #&%**#$ 4# 7#$ #$%#$ #%#*$&&! $## %." #$# Q&) % $#*# $ A **##<&$ 4 * $## #44 $$# &## ) $##6$ =#*-##$$ $# #**#4$## #$$#)#*## #*$ % $ $ /*)$#$$ % #$)#%#-%( %##$% $ %(*%*#$# ###**#$# ##$# # #*# % %%) %4# %$*#)$#) %#* % # $# : A*$#&*9." 9%&& 9##$#&&

64 60 %#*#%$$ #)4 ##"*#$# #** # *#$#$**# 5 *#***% %* () %**$#$#%#%*$ 4 E%$#& *#E4 E%#) #)&& %4 #$$ ##$#$# % #% $4 #%# "&&$%$*#% % &)##)%%." * $##! $#% )&* 4) $#%# $####$#*# #*$%%#)%**$# # ####4$ #." #%*#*#$#4 % #) %$# /#.*#)& #*##* A%$##$# #$)* #)# % * # &* $#%#%." ###*&& $#*# $#$%#*#* $ * &E##*% $ ##* ) #$###)%##&* $#%### 5%% ) ) $## ##*%*#*$ #$( #*#$#$ $%# #$ $##* ##*%#% ')$ #$##*#* # %$# # #E ###$#&#* # $ $)*2:## ##### #### # #* %$*#%$#+, $)"*% %& $)#* $# $# %#### $ " $*)#)&$* %* % **&* $#%# *$#$ $4<* # *#% $*$* # &(#& #$# #$#$#%$#* "#&$# %$$)* $## ###4$*$#*$ )$$##$ # %$ $####**# * 4*%## * % ##*$#$ %$**) *##$ #')%$#$# *%#%$ *# #% %$* #*%#%$**

65 ')$## # #%* #*# A)$#* ** %+ %,#$#% *#$ )# $$#$$# % % % $ # $* %## %$*##### #+#&,#% %#&)&%## *A$ #* *)% # *%##$# #$ $%##&&#%#%&# #&*$#)##$ $ $# $%%#$ $#$ # $## &#$ #%$#)# &#$$#$$$*$ #* #))%)&# %$ &#$ $*# $*# /###(:# # #*%#% ##)** *## &#% %%)&#*#$$ # *#$#% &#*%# $%*$##& %&%* (##)*%# /2 KKKK$#A-%#$) &#$#%& #$ %# #& $&#*#$ #& $% )##)## & $$$*% %* *%###& )*$ #%# 5#* $*& #$*##$ % $%& /#$%%)* % %##$#)## #% )# #& #$)$# * #$#$# #4 $ ***#$#%#) $)%$# #& %$* #$* #& # #%%#* ### #* '#*$% $$ %#& %=- #." #%$% *#*##$% $#$.%&##0#% %) -)$%%# #$% *# #% %#/###))$##% A%*$# / %# $# (#%&#$#$# / )## $%*$# / > )## % 5 $%* %) ## # $#$%#)%$# )#) #5 %() % )$#%# $ A%$%#) $*# ##$#$% $ A# ) )$# #* $## $%* 61

66 $ % ##$ )# #* ##$ ## ## $ 5 E)#*E 62 ) )#$)$#$*# )6 >. #&#% $*$ #&* #/1# %$ $ #$(*)%## $%# *#%*# 5#( "( 2:# # #+#$#N3,$ * " # $#) # $*# *#)%*$#"#$#### N/#&O*#$*$+*, $ #%*:# %$ %#& ## B=#% #&(%# %$*( $*I' ##$#$( *)%## $%9#&(#% #&( &4< *)%#(%$$# #%# +## $*,#&$%$2 )##%# $)#*U$ #(# )##$)## #"#$)%# $ )4 %#$)U$ #* ##$ ###$#$) #$# % ##$##&$ $ ##%# $#)$)## %$N#%# %$*( $*O#*##) $#$ $$ $)#* #% 54 %#$% #$*$ *) #) "$# $$*%#%$$4 %#$%#% # *()*)$#%# $5 )% $#)$##%#$#&4 $*5 ## #$# #4 $*&)#* %#### #$& *$* #$ #+$ )$% *##, ## )#$% #$## B#&I()#*%#"$###4 %$$%)#& ) )## $)$%$$%4 $*# *%

67 )7.0 0? A ##)# #%$*#/ 1 %#U##) )#% $* #### $$#**$% #&# % $##& $$ ###& ##$&)#*# /#$$###& *&)#*#$ #*# $%$* 8.2 "# ##%% * /*#)** #%% ## #& *** $ # #.# $#( ## *$%#&5 E#& ($# #* %#$)%#B4#4 4#4*4 I#& #) )###& %#& %*#& ##() +# %,( (%%#( $# $( #(%#$#FO $*$ *=#* $# $*(##*)## #5(#'#/*##& ## ##& *%# **%# #. $# #*%#() $ $ #% ###*##%#** ##$ $#)%%9 % # #& ** #"# %$ * #%#&)%$#(## %##*#% $#** ")#&#%&#*) * #$# #&%&)%%# 0** *: 1%#&" # 4$& #)##) 4( * 4& $#")% #E*2 #%* ##( #$#$%#$)%" A %# #$##* # # # %## # # $ #$ $# # $#*# &%$$#$#&#%# $ $#**$& # #**# # $ FO $#) $%#)$$ #$####%**#% #))$* E& $$ # #)**"$##))() 63

68 64 $#*$#** # $ $$ # # *## * %#)**"))# % **(#**)%% $ #E#& %$$% %#$%#& " %*E $#&**4$#)**+%*, #% ##*'$ *# % * $ #*#)# $#$ %### $ $% %$#&* %*) #% %& $#$*#$ $##$$$##()##% # # )#)*#(# * $$ #$$* F#$#& #$$ ##*($) " $)$ ###)$)*# # $ # %% $# **)$%*()## * #(%$*# #"#$## # $$)#*$% #&" #$)%E%# ( )%*&$##)**$%#& #$##* ##* 6 4 ##NO)##**#%4 &% $* $* # #*%#%$# 4 *%##')$#)*4 %#####N$& O$#$#%( E %$$#$& $### $<E#& * *#)*%%$E#& # # *4 * # **$&* *4 %#$# $ #%#& ) $# ##$# ) )## $)$%$%* $&$&#%$###N$& O% %$* *%#$ " /#$#$# #$# $ "#$##$ %#/*#%*#.*( ( 11 # "#$)%# %# $# # $$4 $#%&% %** #& )4 #$* % #* %*##$% *# # #*##$#$ () * %## /#$.*

69 $ #) )#$#2&) ))*% /*# ###% %$$&# #&$### # *$## %.*( ( 11 )% %%*# $ #) )# ###%#$# *%%%)$# $# *# ### %&$%$$ # (## $#$ $ "##) ) ###% %%*# #$* $### # ##*%#$*#$ #*) %%*#.*( (11)# %#(##)%$## *$## %##*$ %$$#4 *># ( #$*$## %#$ A)### ).1. #) )# ##% $# / * 4 # # $%* # # %##$##%#)%%%$#) ) $###$## $## #)) )##)%#$)$% & #&#/ * #&%$ #$)* * # $#%#$ $#)#%# ## &%% $ $/*)*#E#& $$# % # %" % *#**%# #% / %$$ #$)#**#& $%# #)%#* $ %$*$%$ #*%#) ##*# % %& #%$## +"6," *$ $$%#(# % ** &#&%###$ $$#(#$$#*## &%# ##*%*$# % 65

70 66 %# *A % $ ) )*##)%#$$ &&)$###)% $ #) ) #% $#&*2:*#"*#$## #)$#04 &$+*,$# #$# A #) )*$%##& #%( %$+&$,#& $ : $ ## *###)$*#) %*# #$$ # ### Q/#$$**&$ $#(%$%# #) ##.D/ #*# ##6* A%#)##$# $ %#*)) ##**#%# * *$#%$ # #%# ##### $*2: $$%&)*%'%* ##)*(&4&#)*(#)*# %* #%*#$# % (%* #)* #&&$%% % $###)%(#**$*%#4$%)$$ #$ $#4$ # $$#$*** *%# *%# #$#$ $ *(*' %)%%# #)* #&#&& %# #4 &&$#$$% %&(#(%( *((*&)*) *%'%*##)*) $# ##)*(&4&#)*(#)*# %* #%*#$# % (%* #)* #)*$ #$#)*" *%# &)*($ #$#)*##$$ # $ )$# #*(###)* $#&&#"6 #)%*#$# %*# % #)%/ %# #*$# %##$# ##*&#D4 &#$%#$%# #) )#*#$ %#*$$# $$% * ")$& *$ *2#)$ *2)$4 %$ * & ## A# #& # * #/$#### )*$ $*(%# $*E&$$*E $% &+ *(( &4&(%$$($ # #)*)L,#7 # *#2$## :# +&#*12, #)%*$#)*#) % #$##*$#& #%# ## #(# /*21)$# $ "*$*$* # # * $ #%* ##)% *##$)%&&#* $$ ##* $# ##* $# # $#$ % %# #$

71 +*1,%##$##" #)* $ #% %* #$ * % ) *$#)&)# $$%&() ##$ ##)* )L (#)% 67 N #OBI*2 ##*"#* *$B #I*2#$ %# +#($ (#&(&% ( #,%##)#&#(###*%# $#* *%*+,$# %# ####* #$$(& #* #* ##** ) B% #I $#$ # #$*#B)#IB*$)I %$ ")#$# $2(:## $)2:#+:#, " $# *) $#% %&*#$# #$ $## *##$ %#*#"# $##$ ##*%#)* ##**21*)$"$ * *#*# *** $#(## *># $% %$ #)*&$*# # B$# I ##*#* $%&** # $# B %*)I+2:2, #(B #*& #I+2,$#$ *$%$* $$* "#$*%$*.* 222#$ $**#$ 2%&$#"* ** $#" *$#*#**#$ %# #B I(B%%I(B I B$##*#*I*:)$# $/ B%***% IB #%#%&&I(B**I)%# # $ #$ *##5*:: #:2:## 5*1)$ #$/ B#$I(B$## * I(B$)I(B*$)I( B*I(B& IB$)I )##*"#&#&#(##) $#$() 9 +*,( % %# %*(4# Q#$(# Q#$( % #&(* %#%#(%$$#(# *#(# &#$% %#( %( *##$&(**($#(** )#*( )&#)%#(& #( #+1,(# %* #% #(#) ( # (*2( (** %( $&(*$** ##&#* ##***** &&$## $%&)*% *% B$#&*I(B# %*#I(B$#$I B#%#I#&#

72 /#& ) #+*2, *# $ ##** #( #E$* 3 & 68 0##& %#*$&$*$ #*&$($##$ $#$# A **:##") $*%#$& ()##)*#$ $ *$*3 %$ 2#6$#& $(#*#$ #$)$#& $) ##" #% %*$#% $#(##$$%# ##/$#%#)* #$ ##() $$))%** ")$#& #$**) *%#%&& *%#)$ $$%&)$###)%"#$ $* #(#%$&# '%." # $##*%#% $#$. %*# % &##$) *$$$*#))##$# * # $%* # * *$#*# #$# * ###)$*# 3 ###%##) )$A# %# ** %#&#/ * 4 # %#& # &%$# &# 4 $% /#" $**# $(:%$# %$* ###$# $$%#* % *)# #E$*$(: %* 5& *$## %* )$%* $ # A **##<&$ 4 * $## #44 $$# &## ) $##6$ =#*-##$$ $# #**#4$## #$$#)#*## ##$# # #*# % %%) %4# %$*#)$#) %#* $##$% #% #*#%$$ #)##"*4 #$# #** #*#$ #$**#

73 "&&$%$*#% % &)##)%%." 1 * $## $#% )&* 4) $#%# $####$#*# #*$%%#)%**$# # ####4$ #." #%*#*#$#4 % & #*2*#*)& # # %&# # $#$# % #& $#) $## $ #*# $## ( &%A5/4#A$ # * *$$# % &&$ %#$#* $####**$)** %#0*#$)* %# ##***# %####$ $## %')$##%## % ##%#%#&$## ##)$## # # % " #* *$& #%##)%% #*** $$ &#%/ 4 $ %+/,"$##*$ $# $)#)#*%#$ #% *#$% %$# #5 *A#+5A,# # &*$% $$(#%& * $** $% $% $$##)## )#&* $#%# #) %$# /#.*#)& #*##* A%$##$# #$)* #)# % * # &* $#%#%." ###*&& $#*# $#$%#*#* $ * &E##*% $ ##* ) #$###)%##&* $#%### 5%% ) ) $## ##*%*#*$ #$( #*#$#$ $%# #$ $##* ##*%#% ')$ #$##*#* # %$# # #E ###$#&#* # $ $)*2:## ##### #### # #* %$*#%$#+, $)"*% %& ) # #)**% " $*)#)&$* % *% **&* $#%# 69 1 A*$#&*9." 9%&& 9##$#&&

74 #$)**###%*#$% &4 %# 70 *$#$ $4<* # *#% $*$* # &(#& #$# #$#$#%$#* /$)* $#####4$*$# *$ )$$##$ # %$ $####**# * 4*%## * % ##*$#$ %$**) *##$ #')%$#$# *%#%$ *# #% %$* #*%#%$** % % $ # $* %## %$*##### #+#&,#% %#&)&%##4 *A$ #* *)% #4 #** %#$E # $& 3 % %##* 4 $ #$ $%##&&#%#%&# #&*$#)##$ $ $# $%%#$ $#$ # $## &#$ (#%$#)# &#$$#$$$*$ #* #))%)&# %$ &#$ $*# $*# /###(:# # #*%# %* ##)** *# # +A5/,)$&#% %%)&#*# $$ #*#$#% &#*%#$%*$##& %&% *##)*%# /2 KKKK$#A-%#$) &#$#%& #$ %# #& $&#*#$ #& $% )##)## & $$$*% %* *%###& )*$ #%# 5#* $*& #$*##$ % $%& /#$%%)* % %##$#)## #% )# #& #$)$# * #$#$# #4 $ ***#$#%#) $)%$# #& %$* #$* #& # #%%#* ### #* '#*$% $$ %#& %=- #." #%$% *#*##$% $#$.%&##0#% %) -)$%%# #$% *# #%

75 %#/###)#*$##% A%*$# / %# $# (#%&#$#$# / )## $%*$# / > )## % 71 5 $%* %) ## # $#$%#)%$# )#) #5 %() % )$#%# $ A%$%#) $*# ##$#$% $ A# ) )$# #* $## $%* $ % ##$ )# #* ##$ ## ## $ 5 E)#*E ) )#$)$%)$#$ *#:#$##(: 9 %*#$#$$##$# & ** %$*%#%$$%%#$DF # / * "#$#%#+#4 %,# # # $* $*#% %#&# Q##!&# F *$# ###-") # # *%F%#$FO ##*# *#*#$) +1 #) )#$#$%#&/$:#BAI $%)#&$* #%# $# )E $ #A4## %#& # $ $%#%E $ ##) #%# # #$ #! %

76 72 $)*#%*#$# *)##)&) $%#&#/$"#$#$#% %#* *%#&*" &E* ()#< #%#() # $"#SE $#$$#$ *# A** % $*$: $## $# % & "#$##$*$ $ E # #C*& 4 $)#$$%%** % $*$: "#$##)**% ()# #**# #5###)(# #$ %&5 ) )#$( )#$)* #$$%*")$4 & ####$*%$#* # $##*%### *QE## $*$** % # #"# ### # #**)##* *A$**##$#& $# ##4$"$ & *($#)$$ ##**( #$* $ # $# $%*%*##4 $#A##$##$*%* $##2: ) )## $)$% $%4 $* ##*3#)#$ 2: 5 ", #) )#$#%*#/###*# " % $#/%*)### *)##%#*% ###$*$ #$#$)%%* * %$ %$ $$# %$** ##%#$$4 #%(#%&##**$%#&+* 4,% $E$*$(:%% $$%$* *$#&# *%4 ##.%#*%#%$*$##)##%4 *%#$$$ %$**## &* 4&) $#%#5&%**$#$#*

77 &* $#%#&) $#%## ) $# ##$ $# ) # % $##*%#$$$% % $* 73

78 6 /" ( 74 #) )#$#%$*$%/ )5# )## $%$*$$# 5##%$* $ #&%$)* %## )#$# ##)#)#$) # %$# $$*$%$*#%# ##"#&&##%%#$ ##& ##$$* $$# %$** ##%#$$4 #%(#%&##**$%#&+* 4,% $E$*$(:%% $$%$* *$#&# *%4 ##.%#*%#%$*$##)##%4 *%#$$$ %$**## &* 4&) $#%#5&%**$#$#* &* $#%#&) $#%## ) $# ##$ $# ) # % $##*%#$$$% % $* 7 #&%#)(#%%# $ # #$# $% # $*$#/.*$) )#%# *%###### # *#"#$#$* #& $ * %#(#####)*# %" *$4#$)#&"#*#&%& $ %##$####4 % #$ 5Q #$*)%#%$A# $%# %J* % &&F(*$* N&&$O#)*)%# #N*O $ #)*#& # *# )$ %#%# **&%**$ # $##%$$ $% *5 $###%#*$ ##*)%# #*#&##%#5#J #$ *##%&#*> % $#$ $# %&** % " *$ $ %$##<-00(#)%*# *#)$)%# %$ E&)$4#$)#& % $% %*# $ &)A# $##$#* #)**###$% #& $)%* #E $ ##*( %##$#* #*#

79 % %%###% %E* # $ $% %&#$ )+N$O,*#& #% ## #%$% $4<$ N& O#& $ # %* #$%/ =#% 5$ $ &&#$** $% *#&# $&&Q&&$#& $#J * % %%&* /%#& #&F **#$#$% 4 *# %)&* $#"# $##** $$# $*%$$4 %#$ & $#* $###%#%$**$# #**.%$# #(4 $# %*# %4 #**"$#& *(##)$ $ $ #**(##$* $ # %&###&# N&#%*# **#*#)*(#$#$*$ %%&#O"N)&O##$#$*$%%&#4 #$#%* 8 "* %## /#%#$ $#:%%#$ #$$% /#&$ '(##*# B/ I# $)*#%# *###$#)*$*"%& 4 $*$ %$ $# #* $ % ) )#$)$% $#$# $* # # ### #) )#$##$#$ % $#*5#$#* # # %#& $ #$* *###%*$#*4 #/ #)*$)/# * 75

80 $)%##& #%$*5%$)* %$(##)*$%#%&#*# 76 ##%$)*% * 2## & O #%$**##/# ##*$ #%$*A# &* *##*%##* $* *%$* #* %## *%*$%$* * * #*#(% % %&#%*$# %* $% ### # 5 %)##$ #(%##)%%%$% #$$)* %# # #*##*$ *$# #*$*#$#$ # #$)')$%%$*4 $##*2##)# $** # %*# *#*$4 )%$**## $$*&##& %## $#$ $$* $ # #$%##) #### % % * $#/ #*$#$* $##)#)## 5 % ) )#$)$%)$# / # 5 % ) / %&%$*#/ #)#* #& **# *%#%$* ##%#&# $* $#)$$** ## N=#4 $#O23*A4% 4 $#%&# *$21#)#$# %/# *## $# $## ### &&$$#)%#$$* % #)##*# $## O #$#*# $ $* ##% # %

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum. 23 januari 2014

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum. 23 januari 2014 Rapport Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum 23 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 Procedure ontwerpbestemmingsplan 3. Samenvatting en beantwoording 4. Aanpassingen 4.1 Aanpassingen

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplan Wonen. Algemeen

Nota van beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplan Wonen. Algemeen 1 Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplan Wonen Algemeen Periode van terinzagelegging Het ontwerpbesluit heeft met ingang van 15 februari 2014 gedurende 6 weken (tot en met 28 maart)

Nadere informatie

Gemeente Bellingwedde. Advies over ingekomen zienswijzen bestemmingsplan Wedde-Wedderheide

Gemeente Bellingwedde. Advies over ingekomen zienswijzen bestemmingsplan Wedde-Wedderheide Gemeente Bellingwedde Advies over ingekomen zienswijzen bestemmingsplan Wedde-Wedderheide 1. Aanleiding De gemeente Bellingwedde is bezig met de actualisatie van het bestemmingsplan Wedde- Wedderheide.

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Inhoud 1. Inleiding en juridische procedure 2 2. Zienswijzen overlegpartners 2 - Waterschap Hunze en Aa s 3. Gevolgen voor het bestemmingsplan 4 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied West, 1 e herziening Ontwerp 2 Toelichting 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Op 14 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk het bestemmingsplan Buitengebied West

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

GEMEENTE ZEIST Nota van ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan Zorginstelling Dennendal Reinaerde

GEMEENTE ZEIST Nota van ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan Zorginstelling Dennendal Reinaerde GEMEENTE ZEIST Bestemmingsplan Zorginstelling Dennendal Reinaerde Datum : mei 2017 Versie : 08 Auteurs : mro b.v. 99.267 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. AMBTSHALVE AANPASSINGEN BESTEMMINGSPLAN...

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI. Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI. Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra. Gemeente Epe Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra *2015-09568* IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 11 augustus 2015 Nummer voorstel: 2015/61

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 11 augustus 2015 Nummer voorstel: 2015/61 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 11 augustus 2015 Nummer voorstel: 2015/61 Voor raadsvergadering d.d.: 29-09-2015 Agendapunt:

Nadere informatie

ZIENSWIJZENRAPPORT. Ontwerpbestemmingsplan Ijssalon Nostalgie Illikhoven, herziening

ZIENSWIJZENRAPPORT. Ontwerpbestemmingsplan Ijssalon Nostalgie Illikhoven, herziening ZIENSWIJZENRAPPORT Ontwerpbestemmingsplan Ijssalon Nostalgie Illikhoven, herziening 2011 INHOUD 1. Inleiding..... 2 A. Procedure..... 2 B. Ingekomen zienswijzen... 2 C. Leeswijzer.... 2 2. n en gemeentelijk

Nadere informatie

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Brookhuis West. 9 september 2014

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Brookhuis West. 9 september 2014 Rapport Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Brookhuis West 9 september 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 Procedure ontwerpbestemmingsplan 3. Samenvatting en beantwoording 4. Aanpassingen 4.1 Aanpassingen als gevolg

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening status: ontwerp idn: NL.IMRO.0281.BP00024-on01 gemeente Tiel datum: september 2015 Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

"Buitengebied Helmond gedeeltelijke herziening"

Buitengebied Helmond gedeeltelijke herziening Bestemmingsplan "Buitengebied Helmond gedeeltelijke herziening" Inhoud Toelichting Regels Bijlage: Tabel omgevingsvergunning voor de uitvoering van werken en/of werkzaamheden Verbeelding NL.IMRO.0794.0000BP110145.2000

Nadere informatie

Buitengebied 2009, partiële herziening De Wildert 4

Buitengebied 2009, partiële herziening De Wildert 4 Bestemmingsplan Buitengebied 2009, partiële herziening De Wildert 4 Nota van zienswijzen Vastgesteld 19 september 2017 Behoort bij het besluit van de gemeenteraad van Reusel-De Mierden d.d. 19 september

Nadere informatie

Namens cliënte, familie Van Kessel, woonachtig aan de Kwadestaartweg 10 te (5752 PV) Deurne, richt ik mij tot u met het volgende.

Namens cliënte, familie Van Kessel, woonachtig aan de Kwadestaartweg 10 te (5752 PV) Deurne, richt ik mij tot u met het volgende. Afz. Kerkstraat 2, 6095 BE Baexem College van Burgemeester en Wethouders van Deurne Postbus 3 5750 AA DEURNE Datum Betreft Ons kenmerk 4 februari 2014 Verzoek om omgevingsvergunning t.b.v. mantelzorg T19221.02.001/HAR

Nadere informatie

Beheersverordening Kornputkwartier

Beheersverordening Kornputkwartier Beheersverordening Kornputkwartier ID plan: NL.IMRO.1708.STWKornputkwtrBV1-VA01 datum: maart 2017 status: vastgesteld auteur: SRE Vastgesteld door de raad dd. de griffier, de voorzitter, NL.IMRO.1708.STWKornputkwtrBV1-VA01

Nadere informatie

in";11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" De raad van de gemeente Bergen,

in;11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Catharinastraat 47-49 WellerlooL De raad van de gemeente Bergen, gemeent e Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" in";11n Limburg De raad van de gemeente Bergen, Overwegende: dat het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

R e g e l s rgl

R e g e l s rgl R e g e l s 277.00.01.13.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o f d s t u k 1 I n l e i d e n d e r e g e l s Artikel 1 Begrippen 7 H o o f d s t u k 2 B e s t e m m i n g s r e g e l s Artikel 2 Herziening

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening

Wet ruimtelijke ordening Gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer Erwin de Bos 5 juni 2008 Inhoud Stand van zaken Kernpunten Wro Structuurvisie Bestemmingsplan Projectbesluit Beheersverordening Grondexploitatie Planschade Overgangsrecht

Nadere informatie

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied'

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied' Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00035* GR16.00035 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 6 april 2016 Agendanummer 8 Datum Raad 20 april 2016 Agendanummer

Nadere informatie

EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN

EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN Gemeente Vlissingen april 2016 TOELICHTING Planbeschrijving Op 12 oktober 2015 heeft de gemeente Vlissingen met Lidl Nederland

Nadere informatie

Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Geconsolideerd.

Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Geconsolideerd. Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Geconsolideerd. 13 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Huidige raadpleegbaarheid bestemmingsplan Buitengebied(eerste herziening) 3. Doel geconsolideerd

Nadere informatie

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 bestemmingsplan Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 Gemeente Venlo Datum: 11 november 2011 Projectnummer: 70102.04 ID: NL.IMRO.0983.BPL2010010BTBLFLD-VA01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Herziening 4 2.1 Bouwregels

Nadere informatie

goes mannee 1e herziening bestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs in ruimtelijke ordening

goes mannee 1e herziening bestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs in ruimtelijke ordening goes mannee 1e herziening bestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs in ruimtelijke ordening goes mannee 1 e herziening bestemmingsplan identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 728.007513.71

Nadere informatie

IIIIIIIIİIIIIIIMIIIIMI GR

IIIIIIIIİIIIIIIMIIIIMI GR Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen IIIIIIIIİIIIIIIMIIIIMI GR15.00025 Behandeld in Commissie Omgeving Datum Commissie 1 april 2015 Agendanummer 9 Datum Raad 15 april 2015 Agendanummer 7 Opsteller

Nadere informatie

NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE

NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE 1 september 2015 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding 5 2 Zienswijze(n) 7 3

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Herziening Alphensebaan 9. Gemeente Gilze en Rijen Vastgesteld

Bestemmingsplan Buitengebied Herziening Alphensebaan 9. Gemeente Gilze en Rijen Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied Herziening Alphensebaan 9 Gemeente Gilze en Rijen Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied, Herziening Alphensebaan 9 Gemeente Gilze en Rijen Vastgesteld Rapportnummer: 211x07790.084457_5

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 9

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 9 Raadsvoorstel Agenda nr. 9 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Ruiter 10 Someren Soort: Kaderstellend en besluitvormend Opsteller: M. ter Avest Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/019808

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Facetbestemmingsplan Recreatie. 20 juni 2013

Facetbestemmingsplan Recreatie. 20 juni 2013 Facetbestemmingsplan Recreatie 20 juni 2013 1. Inleiding Er zijn 2 aanleidingen voor het opstellen van het facetbestemmingsplan Recreatie. De eerste aanleiding is het opstellen van een nieuw Beleidsplan

Nadere informatie

Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten Paraplubestemmingsplan Huisvesting arbeidsmigranten Zienswijzenrapport Gemeente Horst aan de Maas mei 2013 INLEIDING De gemeente Horst aan de Maas heeft het paraplubestemmingsplan huisvesting arbeidsmigranten

Nadere informatie

Aan de Raad. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek een bedrijfswoning mogelijk te maken op het Camperpark Zeeland.

Aan de Raad. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek een bedrijfswoning mogelijk te maken op het Camperpark Zeeland. Voorstraat 31, Wissenkerke 4491 EV Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax 0113 377 300 Raadsvergadering d.d. 16 juni 2016 Aan de Raad No. 11. Wissenkerke, 7 juni 2016 Onderwerp: Bedrijfswoning

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Agendapunt 10-03 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Vierhuizenweg 5.

Nadere informatie

AfdclÍllg: hcstuursrechrspraak. G.P.M.J. Schuyt 070-4264569

AfdclÍllg: hcstuursrechrspraak. G.P.M.J. Schuyt 070-4264569 Raad vanstate AfdclÍllg: hcstuursrechrspraak 1 Gemeente Lansingerland 01 Inkomende Post d.d. 23/09/2013 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 113.42833 Raad van de gemeente Lansingerland

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Garnwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Garnwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Garnwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Garnwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.01 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011 BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b Vastgesteld op 27 september 2011 1. INLEIDING Op 28 april 2010 is er een overeenkomst gesloten waarin onder andere is overeengekomen, dat het stadsdeel middels een daarvoor

Nadere informatie

Olst-Wijhe. Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan. Olst/Wijhe, 28 maart Vastgesteld door de raad

Olst-Wijhe. Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan. Olst/Wijhe, 28 maart Vastgesteld door de raad Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Buitengebied Wijhe, Waterstraat 16, Olst-Wijhe Olst/Wijhe, 28 maart 2013 13.015601 Vastgesteld door de raad Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan

Nadere informatie

Aanpassing van de regels behorende bij de 6 e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied - Reimerswaal

Aanpassing van de regels behorende bij de 6 e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied - Reimerswaal Aanpassing van de regels behorende bij de 6 e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied - Reimerswaal Artikel 1 Definities Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: - aan lid 56 wordt na sublid a een

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN OOTMARSUM, DENEKAMPERSTRAAT 67 TE OOT- MARSUM

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN OOTMARSUM, DENEKAMPERSTRAAT 67 TE OOT- MARSUM REACTIENOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN OOTMARSUM, DENEKAMPERSTRAAT 67 TE OOT- MARSUM Behorende bij raadsbesluit dd. 16 december 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Behandeling

Nadere informatie

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 bestemmingsplan Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 Gemeente Venlo Datum: 21 december 2011 Projectnummer: 70102.04 ID: NL.IMRO.0983.BPL2010010BTBLFLD-VA01 SAB 2 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Herziening 6

Nadere informatie

Onderwerp Verzoek voorlopige voorziening en beroepschriften bestemmingsplan Buitengebied - Besluitvormend

Onderwerp Verzoek voorlopige voorziening en beroepschriften bestemmingsplan Buitengebied - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 augustus 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00634 Onderwerp Verzoek voorlopige voorziening en beroepschriften bestemmingsplan Buitengebied - Besluitvormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

Commentaarnota vooroverlegreacties bestemmingsplan Buitengebied

Commentaarnota vooroverlegreacties bestemmingsplan Buitengebied Commentaarnota vooroverlegreacties bestemmingsplan Buitengebied In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) is het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. C.V. beroep ingesteld. De Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan waarin het beroep gedeeltelijk gegrond is verklaard.

GEMEENTE BOEKEL. C.V. beroep ingesteld. De Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan waarin het beroep gedeeltelijk gegrond is verklaard. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 13 september 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Nieuw besluit op het bezwaar van Den Hollander Advocaten, namens Molenbrand

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Omgevingsaspecten

1. Aanleiding. 2. Omgevingsaspecten 1. Aanleiding De aanleiding voor het opstellen van een facetbestemmingsplan Ruimte-voorbedrijfsruimte is de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied door middel van een beheersverordening. Hiertoe

Nadere informatie

Bijlagen: - raadsvoorstel 12 - raadsbesluit 14

Bijlagen: - raadsvoorstel 12 - raadsbesluit 14 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING 1. INLEIDING 1.1 Inleiding en doel 1 1.2 Bestemmingsplan 1 2. BELEIDSKADER 2.1 Rijk 2 2.2 Provincie 3 2.3 Regio 5 2.4 Gemeente 6 3. UITVOERINGSASPECTEN 3.1 Milieuaspecten en fysieke

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Aan de raad, Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Voorstel: Het bestemmingsplan Buitengebied Hof vantwente, herziening Enterweg 13 overeenkomstig

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen en kennisgeving

Nota van Zienswijzen en kennisgeving Nota van Zienswijzen en kennisgeving Augustus 2015 Inhoudsopgave Zienswijzen 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Zienswijzen... 3 1.2.1. Indiener 1 (Zaaknummer Z27761)... 3 Kennisgeving 6 1.3. Algemeen... 6 1.4.

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

Regels 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430

Regels 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430 Regels 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430 1 HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430 met identificatienummer

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk'

Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' 1 HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg

Nadere informatie

Gemeente Wervershoof / Partiële herziening bestemmingsplan Onderdijk- Woningbouwlocatie

Gemeente Wervershoof / Partiële herziening bestemmingsplan Onderdijk- Woningbouwlocatie Gemeente Wervershoof 107509.01 / 16-12-10 Partiële herziening bestemmingsplan Onderdijk- Woningbouwlocatie Dirk Bijvoetweg REGELS INHOUDSOPGAVE blz HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1: Begrippen

Nadere informatie

1e partiële herziening Hoofdwinkelcentrum

1e partiële herziening Hoofdwinkelcentrum 1e partiële herziening Hoofdwinkelcentrum Huizen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0406.BPHWC2011H01-VG01 03-04-2014 ontwerp 26-06-2014 vastgesteld projectnummer:

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

30 en Torendijk 7. reactienota Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg. G emeent e Ho f van Twent e. Datum : 18 maart 2013

30 en Torendijk 7. reactienota Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg. G emeent e Ho f van Twent e. Datum : 18 maart 2013 reactienota Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg 14b, Slaghekkenweg 30 en Torendijk 7 G emeent e Ho f van Twent e Datum : 18 maart 2013 projectnummer : 110260 S A B R E A C T I E N O

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening. Gemeente Rucphen Vastgesteld

Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening. Gemeente Rucphen Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening Gemeente Rucphen Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening Gemeente Rucphen Vastgesteld Rapportnummer: IMRO-Idn: 211x06608.077039_1

Nadere informatie

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk MEMO Aan Van Betreft Gemeenteraad Montferland Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk Aanvullende informatie inzake Bestemmingsplan Buitengebied derde herziening Datum 12

Nadere informatie

Zienswijzennotitie bestemmingsplan Bedrijventerreinen Nijverheid t Belt, Twello, herziening Oude Rijksstraatweg 44 en 59

Zienswijzennotitie bestemmingsplan Bedrijventerreinen Nijverheid t Belt, Twello, herziening Oude Rijksstraatweg 44 en 59 Zienswijzennotitie bestemmingsplan Bedrijventerreinen Nijverheid t Belt, Twello, herziening Oude Rijksstraatweg 44 en 59-1 - 1. Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Nijverheid t Belt,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening

Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening bestemmingsplan Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening (vastgesteld) 2 bestemmingsplan Bestemmingsplan

Nadere informatie

Staat van Wijzigingen bestemmingsplan Oortjespad

Staat van Wijzigingen bestemmingsplan Oortjespad Staat van Wijzigingen bestemmingsplan Oortjespad Team Ruimtelijke Plannen 4 november 2015 en bestemmingsplan Oortjespad. NL.IMRO.0632.BPOORTJESPAD2-bVA1 Behoort bij besluit van de raad van de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Kern Epse 2010, herziening Waarde-Bos

Kern Epse 2010, herziening Waarde-Bos TOELICHTING van het bestemmingsplan Kern Epse 2010, herziening Waarde-Bos Gemeente Lochem Versie 12 november 2014 1. Inleiding De gemeenteraad van Lochem heeft op 27 juni 2011 het bestemmingsplan Kern

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

Nota beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Horsterweg 1 55

Nota beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Horsterweg 1 55 gemeente ermelo Nr. 13019431 Casenr. 2013-04065 Nota beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Horsterweg 1 55 Naam : ing. S. van Wijk - van Kooij, D. Schijff, M.Urb, mr. M.C.T. Wossink Afdeling

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 21 december 2012 Referentie: NH/ML/MvD/12.084 Faxnummer: 088-888 66 36

Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 21 december 2012 Referentie: NH/ML/MvD/12.084 Faxnummer: 088-888 66 36 Vestiging Haarlem Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon Postbus 8 1760 AA ANNA PAULOWNA Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 21 december 2012 Referentie: Faxnummer:

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/196342 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan 'Eerste partiële herziening Landelijk gebied Assendelft' Gevraagd besluit 1. Het bestemmingsplan 'Eerste partiële herziening

Nadere informatie

Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent. Gemeente Uden

Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent. Gemeente Uden Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1000 Datum: Februari

Nadere informatie

Gemeente Noordwijkerhout Registratienummer Raad Z

Gemeente Noordwijkerhout Registratienummer Raad Z Gemeente Noordwijkerhout Registratienummer Raad-14-01743 Z-12-05541 Advies aan raad Vergadering Gemeenteraad 2 5 SEP. 2014 Datum raadsvergadering 25 september 2014 Opgesteld door Gijs Imthorn Bijlagenummer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Artikel 1 Toepassingsverklaring 1. Artikel 2 Herziening van de bestemmingsplannen 1. Artikel 3 Slotbepaling 10

INHOUDSOPGAVE. Artikel 1 Toepassingsverklaring 1. Artikel 2 Herziening van de bestemmingsplannen 1. Artikel 3 Slotbepaling 10 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Toepassingsverklaring 1 Artikel 2 Herziening van de bestemmingsplannen 1 Artikel 3 Slotbepaling 10 Artikel 1 Toepassingsverklaring In artikel 2 van deze voorschriften is bepaald

Nadere informatie

Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied en Startdocument planm.e.r.

Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied en Startdocument planm.e.r. Informatiebrief van het college 2013 nummer 1148 Gorinchem, 18-02-2014 Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied en Startdocument planm.e.r. Geachte leden van de raad, Op 17 februari 2014 hebben

Nadere informatie

Bijlage 6: Nota van Zienswijzen

Bijlage 6: Nota van Zienswijzen Bijlage 6: Nota van Zienswijzen Nota van Zienswijzen (met ambtshalve wijzigingen) Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2010, Drielseweg 21 Gemeente Maasdriel Nota van Zienswijzen (met ambtshalve wijzigingen)

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom Engelen - Haverleij, 1e herziening (correctie Natuur en Sport)

Bestemmingsplan Kom Engelen - Haverleij, 1e herziening (correctie Natuur en Sport) 's-hertogenbosch Bestemmingsplan Kom Engelen - Haverleij, 1e herziening (correctie Natuur en Sport) vastgesteld januari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 2.1 2.2 Hoofdstuk 3 3.1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 16 september 2015. Steller Documentnummer Afdeling. S.L. Strauss 15I0006740 Ruimte

Burgemeester en Wethouders 16 september 2015. Steller Documentnummer Afdeling. S.L. Strauss 15I0006740 Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling 15I0006740 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229423 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

Onderwerp: Bestemmingsplan "Buitengebied Montferland"; heroverweging Dijksestraat 53a Didam

Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Montferland; heroverweging Dijksestraat 53a Didam Raadsvoorstel Registratienr: 13int01213 Agendapunt: Onderwerp: Bestemmingsplan "Buitengebied Montferland"; heroverweging Dijksestraat 53a Didam Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting:

Nadere informatie

Inspraakverslag. Hieronder zal een samenvatting van de reacties en een standpunt daarop worden gegeven.

Inspraakverslag. Hieronder zal een samenvatting van de reacties en een standpunt daarop worden gegeven. Inspraakverslag Het voorontwerp bestemmingsplan Kern Swalmen heeft ter inzage gelegen van 10 maart 2010 tot en met 20 april 2010. Gedurende deze periode is het voorontwerpbestemmingsplan voor overleg toegezonden

Nadere informatie

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek gemeente Roermond Verslag inspraak en vooroverleg Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinzone Roerstreek februari 2013 Het voorontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerreinzone Roerstreel

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 36/2013 Datum : 8 april 2013 B&W datum : Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening 2012 Aanleiding Vraag tijdens

Nadere informatie

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren ONTWERP Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Groot Sypel - Maltezerlaan 1. Vastgesteld bestemmingsplan

Groot Sypel - Maltezerlaan 1. Vastgesteld bestemmingsplan Groot Sypel - Maltezerlaan 1 Vastgesteld bestemmingsplan Groot Sypel - Maltezerlaan 1 Inhoudsopgave Toelichting Hoofdstuk 1 3 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Plangebied 4 1.4 De bij het plan

Nadere informatie

GEMEENTE GRAVE Bestemmingsplan Woonwijken, Grave Nota beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties

GEMEENTE GRAVE Bestemmingsplan Woonwijken, Grave Nota beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties GEMEENTE GRAVE Bestemmingsplan Woonwijken, Grave Nota beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties 2 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Woonwijken, Grave (NL.IMRO.0786.BPWoonwijkenGrave-on01) heeft

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL mei 2015 B&O-Ruimte

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL mei 2015 B&O-Ruimte DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 26 mei 2015 B&O-Ruimte CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-17526 Smeets/350 4595 eugene.smeets@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Vaststelling bestemmingsplan Sporthal

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55 Voor raadsvergadering d.d.: 21-06-2011 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Vaststelling van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Kerensheide"

Vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Kerensheide Betreft Vaststelling van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Kerensheide" Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - de 3 ingekomen

Nadere informatie

PARTIËLE HERZIENING BESTEM- MINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN ZUIDLAND RAADSHEERENHOEK 7 GEMEENTE BERISSE april 2014

PARTIËLE HERZIENING BESTEM- MINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN ZUIDLAND RAADSHEERENHOEK 7 GEMEENTE BERISSE april 2014 PARTIËLE HERZIENING BESTEM- MINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN ZUIDLAND RAADSHEERENHOEK 7 GEMEENTE BERISSE april 2014 Bestemmingsplan Partiële herzieining bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidland Raadsheerenhoek

Nadere informatie

Gemeente Boekel AB/ Z/

Gemeente Boekel AB/ Z/ Nota van Zienswijzen behorende bij bestemmingsplan Burgt 15 d.d. 29 maart 2012 Gemeente Boekel Ontwerpbesluit d.d. 13 september 2011 Ontwerp bestemmingsplan d.d. 14 september 2011 Ter visie van 21 september

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 10

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 10 Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Someren, 2e partiële herziening, bedrijfswoningen Vlasakkers Soort: Besluitvormend Opsteller: W.J.H.M. van Soerland Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Toelichting Wijzigingsplan Glastuinbouw Nieuwe Dijk 7 Artikel 3.6 Wro

Toelichting Wijzigingsplan Glastuinbouw Nieuwe Dijk 7 Artikel 3.6 Wro Toelichting Wijzigingsplan Artikel 3.6 Wro INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1. Gegevens initiatiefnemer...3 1.2. Glastuinbouw Het Grootslag...3 2. Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Het Grootslag 2003

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Overzicht indieners zienswijze... 3 3. Zienswijze, commentaar en wijziging...

Nadere informatie

*Z E79* Registratienummer: Z / 46235

*Z E79* Registratienummer: Z / 46235 *Z0502439E79* Registratienummer: Z -14-29221 / 46235 In de periode 2010 2014 zijn binnen de gemeente Goeree-Overflakkee vele bestemmingsplannen herzien. Bestemmingsplannen gaan vaak over grote grondgebieden

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wooldrik-Hogeland Zuid - herziening 2 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Bestemmingsplan Wooldrik-Hogeland Zuid - herziening 2 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Wooldrik-Hogeland Zuid - herziening 2 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen [geanonimiseerde versie op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens] Gemeente Enschede Dienst Stedelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie