inhoud Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en OTIB november 2009 Aansluiten splitunit airco Otib-nieuws Cursussen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en OTIB november 2009 Aansluiten splitunit airco Otib-nieuws Cursussen"

Transcriptie

1 Katern voor scholing, her- en bijscholing 21 inhoud 1 Aansluiten splitunit airco 5 Otib-nieuws 5 Cursussen Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en OTIB november 2009 Aansluiten splitunit airco Koelinstallaties zijn er in vele soorten en maten. Er zijn koelinstallaties om voedingsmiddelen en andere producten te koelen of in te vriezen. Andere installaties koelen lucht voor bedrijfsprocessen of voor bedrijfsruimten en woningen, al of niet in combinatie met luchtzuivering, droging en/of bevochtiging. Dit soort installaties wordt airconditioner genoemd. In woningen en kleine kantoorruimten worden wel zogenoemde splitunits toegepast. Dat zijn kleine koelmachines die uit een binnen- en een buitendeel bestaan. In zijn eenvoudigste vorm is het alleen een luchtkoeler, maar steeds meer fabrikanten voegen er functies, zoals drogen, filteren en zelfs verwarmen, aan toe. Dit artikel gaat over de montage en aansluiting van splitunits in woningen. Door Han Brouwer-Keij Een splitunit is een koelmachine die de lucht koelt in een vertrek. De unit bestaat uit: een binnen- en een buitendeel. In het buitendeel zitten de condensor en compressor. In het binnendeel zitten de verdamper en thermostaatvoeler. Beide delen zijn door leidingen met elkaar verbonden. In elk deel zit een ventilator. De werking van een splitunit De vier belangrijkste onderdelen van een splitunit zijn: - compressor; - verdamper; - expansieventiel; - condensor. Deze onderdelen zijn door leidingen met elkaar verbonden. Het geheel is gevuld met een koudemiddel, bijvoorbeeld R410A. Verder zijn er nog twee ventilatoren die de lucht langs de verdamper en condensor blazen, en een regeling met thermostaat. Soms is er ook nog een voorziening om de installatie te ontdooien. De compressor (buitenunit) zuigt het gasvormig koudemiddel uit de verdamper (binnenunit) en pompt dit onder hoge druk en temperatuur naar de condensor (buitenunit). Door de druk te verhogen is het kookpunt van het koudemiddel sterk verhoogd. De ventilator in de buitenunit blaast de buitenlucht langs de condensor. Hierdoor koelt het koudemiddel in de condensor af waardoor het wordt omgezet in een vloeibaar koelmiddel. Bij het condenseren komt warmte vrij zonder dat de temperatuur van het koudemiddel daarbij daalt. De opgenomen warmte wordt dus afgestaan aan de buitenlucht. Belangrijke normen en richtlijnen Met ingang van 1 januari 2010 treedt de Uitvoeringsregeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties in werking. Tot die tijd gelden in elk geval de volgende richtlijnen nog. - Stek-eisen (vervallen per 1 januari 2010) - Informatieblad l45 Regelgeving voor koelinstallaties - Europese verordening 2037/2000 betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen - Besluit ozonlaagafbrekende stoffen milieubeheer Regeling lekdichtheid koelinstallaties in de gebruiksfase Europese verordening 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen - Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer - Warenwetbesluit drukapparatuur 21 1

2 Pas als het koudemiddel is gecondenseerd, koelt het af en stroomt via het expansieventiel terug naar de verdamper. In het expansieventiel wordt de druk en de temperatuur enorm verlaagd. Door de lagere druk wordt het kookpunt ook veel lager. De ventilator van de binnenunit blaast de warme lucht uit het vertrek langs de koude verdamper. In de verdamper zorgt de warmte uit de lucht dat het koudemiddel gaat koken en dus verdampt. Voor verdamping is energie nodig die uit de lucht wordt opgenomen. Hierdoor koelt de lucht af en wordt dus gekoeld opnieuw het vertrek ingeblazen. Koudere lucht kan minder vocht bevatten dan warmere lucht. Bij het afkoelen komt er, zeker in het begin, water vrij dat moet worden afgevoerd. Tijdens dit verdampingsproces blijft de temperatuur van het koudemiddel gelijk. Als de ingestelde temperatuur is bereikt, wordt de compressor uitgeschakeld. De ventilatoren hebben meestal een nadraaitijd om de energie af te voeren. 1. Principewerking splitunit. 2. Mobiele splitunit. Soorten splitunits Splitunits kunnen op verschillende manier worden ingedeeld. Er zijn bijvoorbeeld stationaire en mobiele units. Verder zijn er mono-splitunits (met slechts één verdamper, voor een vertrek) en multisplitunits (met meerd dan één verdamper, voor verschillende vertrekken). Ook is er nog onderscheid te maken in het binnendeel. Er zijn binnendelen voor in het plafond, aan het plafond, hoog of laag aan de wand en hoog aan de wand in een hoek. Ten slotte kan nog onderscheid worden gemaakt tussen splitunits met uitsluitend koelwerking en splitunits met koelwerking en verwarming (warmtepomp). Bij de split units met verwarmingsmogelijkheden zit er een omkeerklep in de unit. Bij omschakeling stroomt het koudemiddel precies andersom door de leidingen. De verdamper en de condensor wisselen hierdoor van functie. Mobiele splitunits zijn vooral handig voor de verhuur aan mensen die geen stationaire splitunit kunnen of mogen installeren. Het voordeel van een mobiele unit is dat deze snel in een andere ruimte is in te zetten en dat er geen installatie in het zicht hangt als er geen koeling nodig is. Het 3. Voorbeeld van splitunit laag aan de wand (links) en hoog aan de wand en in het plafond. 4. Koelen (links) en verwarmen. 21 2

3 nadeel is dat de leidingen naar de buitenunit altijd door een geopend raam of openstaande deur moeten en dat een mobiele unit moeilijk langs de openbare weg is te gebruiken. Rendement Het rendement van koelmachines en warmtepompen is veel hoger dan honderd procent. Het rendement van een splitunit is in de verwarmingsfunctie (dus als warmtepomp) in het algemeen hoger dan in de koelfunctie. In de verwarmingsfunctie spreken we van de COP (coefficient of performance). Hoe hoger de COP, hoe energiezuiniger het systeem. Bij dit soort installaties is de COP bijvoorbeeld 3,6. Dat betekent dat wanneer de compressor en de ventilatoren W verbruiken, de geleverde warmte W is. Warmtepompen die hun warmte niet via een buitenunit aan de lucht overdragen, maar aan het grondwater hebben een veel hoger rendement. De COP ligt dan in de buurt van 8. In de koelstand wordt het rendement weergegeven in de EER (energie-efficiëntie ratio). Als de EER 2,6 is en de compressor en de ventilatoren verbruiken W, dan is het geleverde koelvermogen W. Logboek- en onderhoudsplicht Koelinstallaties met een koudemiddel - inhoud van 3 kg of meer zijn logboek- en onderhoudsplichtig. Aan dit soort installaties mogen alleen hiervoor gekwalificeerde monteurs en bedrijven werken. Tot 1 januari 2010 zijn dat Stek-erkende bedrijven en monteurs met een Stek-diploma. Ook als een installatie niet logboekplichtig is, moeten wel schriftelijke bewijzen van de verrichte handelingen worden afgegeven. Hiervoor kan een standaardwerkbon worden gebruikt. Het origineel gaat naar de eigenaar en/of beheerder, een kopie is voor de bedrijfsadministratie. Plaats van de binnenunit De standaardlengte van de leidingen tussen binnenunit en buitenunit is meestal 4 of 5 m. Bij langere lengten is vaak extra koudemiddel nodig. Hiervoor is het nodig dat de installatie wordt gevacumeerd. Dit moet door een daarvoor bevoegde persoon worden uitgevoerd. De plaats van de binnenunit en de buitenunit zijn dus erg afhankelijk van elkaar. Als het een plafond - unit betreft onder een plat dak kan de binnenunit meestal wel in het midden van het vertrek worden geplaatst. Een wandunit kun je beter aan een buitenmuur ophangen. Alle units moeten waterpas worden gemonteerd. Een plafondunit kan daarom niet aan een hellend dak worden gemonteerd. In plafondunits zit een klein gootje waarin het condenswater wordt opgevangen, dat vervolgens via het condenswaterpompje wordt afgevoerd. Wandunits hebben standaard geen condenswaterpompje. Plaats de binnenunit niet in de buurt van: - warmtebronnen (lampen, gasbranders, zoninstraling en dergelijke); - plaatsen waar oliedamp of kookdamp wordt geproduceerd; - plaatsen waar ultrasoon geluid wordt geproduceerd, zoals een werkplaats met machines (dit verstoort de afstandbediening); - gordijnen of kasten (dit verstoort de luchtstroom). Verder moet de bovenkant van een hoog hangende wandunit op minstens 2,30 m zitten en moet de vrije ruimte tussen de bovenkant van de unit en het plafond minsten 0,15 m zijn. Tussen de zijkant en de muur moet minstens 12 cm vrije ruimte worden gehouden. Over het algemeen wegen binnenunits niet meer dan ongeveer 10 kg en kunnen aan bijna elke constructie worden bevestigd, maar ze hebben een geluidsproductie van 20 db (niet hoorbaar) tot 50 db (duidelijk hoorbaar). Plaats de binnenunit aan een zware wandconstructie. Lichte wandconstructies, zoals gipsplaten, versterken het geluid. Meestal moet het filter van de binnenunit nog worden geplaatst. Plaats van de buitenunit Een buitenunit moet op een zodanige plaats staan dat de buren geen last hebben van het geluid en de luchtstroom. Verder mag de luchtstroom niet gericht staan op inlaatopeningen, te openen ramen en deuren en dierenverblijven, zoals volières of hondenhokken. De buitenunit wordt bij voorkeur lager geplaatst dan de binnenunit, op muurbeugels aan de gevel of op kunststofbalkjes op een plat dak van bijvoorbeeld een garage. De buitenunit kan beperkt hoger worden gehangen dan de binnenunit. Hoeveel hoger is afhankelijk van het merk. Wel moet rekening worden gehouden dat de condenswaterafvoer nergens omhoog mag lopen. Is er geen andere mogelijkheid omdat de afvoer bijvoorbeeld in een hoger gelegen goot moet uitmonden, dan moet in de binnenunit een condenswaterpomp worden geïnstalleerd. Als de buitenunit hoog aan de gevel is geplaatst en de installatie kan ook worden gebruikt als verwarming, dan moet een condenswaterafvoer worden aangebracht om te voorkomen dat er condenswater lekt. Ook hier geldt dat een condenswaterpomp moet worden geïnstalleerd als de condenswaterafvoer omhoog loopt. De uiteinden van de condenswaterafvoer(en) moeten vrij uitmonden. De unit wordt met de inlaatzijde naar de muur geplaatst. Tussen de muur en de buitenunit moet een ruimte worden gehouden van 30 cm. Boven de buitenunit moet minsten 60 cm vrij worden gehouden, net als aan de zijkant waar de aansluitingen zitten. Aan de andere zijde moet 30 cm vrij worden gehouden. Vacumeren Als de installatie is aangelegd, moet de installatie worden afgeperst en de niet-condenseerbare gassen uit de installatie worden verwijderd (vacumeren). Dit gebeurt met een vacuümpomp. Dit moet door een hiervoor erkend bedrijf worden gedaan. Niet condenseerbare gassen zijn stikstof, zuurstof en lucht met daarin waterdamp. Waterdamp in de installatie kan bevriezen en zelfs kapot vriezen van bijvoorbeeld het expansieventiel veroorzaken. Waterdamp condenseert wel binnen de werkingstemperatuur van de installatie. Stikstof en zuurstof pas bij een veel lagere temperatuur. Ze zijn dus alleen in de installatie niet-condensbaar. Het is niet nodig de installatie te vacume- 5a. Vacuümpomp met koudemiddelfles. 21 3

4 Stappenplan montage hoog geplaatste binnenunit - lees de installatiehandleiding van de fabrikant; - bepaal de plaats van de binnen- en de buitenunit en controleer of de afstand niet groter is dan de leidinglengte; - controleer of bij de binnenunit een wandcontactdoos met randaarde aanwezig is; - monteer de montageplaat van de binnenunit, 15 cm uit het plafond, waterpas aan de muur; - gebruik bij het boren een stofzuiger; - controleer in de handleiding van de fabrikant waar de leidingen door de gevel moeten worden gevoerd; - teken het hart van het gat af op de binnenmuur; - boor van binnenuit met een lange boor (langer dan 30 cm) met een diameter van 8 mm een gat schuin naar beneden onder een hoek van 5 10 graden; - boor met een zeven-gatenzaag door het binnenspouwblad (de diameter is afhankelijk van het merk en het type koppelingen en is meestal mm); - boor van buitenaf op dezelfde manier door het buitenspouwblad; - verwijder zorgvuldig steenresten, stof en de isolatie uit de spouw; - monteer de voedingskabel(s) en de signaalkabels volgens de handleiding van de fabrikant; - leg de kabels onder de trekontlasting en schroef deze stevig vast; - buig de koelleidingen voorzichtig uit de unit; - monteer de condenswaterafvoerslang; - bundel de geïsoleerde koelleidingen, de condenswaterafvoer en de kabels naar de buitenunit; - schuif het gebundelde leidingpakket door het gat; - haak de bovenkant van de binnenunit aan de montageplaat; - klik de onderkant van de binnenunit vast op de montageplaat; - dicht het gat van de leidingdoorvoering aan de binnenzijde af met stopverf, kit of purschuim om vuile tochtstrepen op de muur te voorkomen (wat het handigst is, hangt af van de constructie van de unit); - let op! Steek de stekker niet in het stopcontact zolang de installatie niet helemaal klaar is; - controleer of het filter is geplaatst; - monteer bij muurmontage de muurbeugels met trillingsdempers en de buitenunit volgens instructie van de fabrikant (Buitenunits zijn zwaar, werk daarom met twee monteurs.); - Als de buitenunit niet op beugels maar op een plat dak komt, monteer hem dan op kunststof balkjes - verwijder de beschermkappen en monteer de koelleiding meteen aan de leidingen vanaf de binnenunit. Zorg ervoor dat er geen regenwater in de leiding kan komen; - verleng de condenswaterafvoer; - bundel de koelleidingen, de kabels en de condenswaterslang. Zorg dat de condenswaterslang aan de kant van de gevel zit; - werk de bundel kabels en leidingen netjes weg in een goot; - verwijder de beschermkappen en monteer de koelleidingen aan de buitenunit, draai de koppelingen stevig aan en rol de overtollige leiding voorzichtig achter de unit; - monteer de voeding- en signaalkabels en zet deze vast met de trekontlasting; - monteer het afdekkapje weer; - controleer of alle verbindingen goed zijn gemaakt; - controleer of de condenswaterafvoer vrij uitmondt; - als geen speciale snelkoppelingen en in de fabriek gevacumeerde leidingen zijn gebruikt, moet nu de installatie worden afgeperst en gevacumeerd. Dit moet door een hiervoor erkend bedrijf worden gedaan. Nu kan de installatie in bedrijf worden genomen: - open de kranen in de volgorde die de fabrikant heeft opgegeven. Dat is altijd eerst de vloeistofleiding en dan de dampleiding. Houd ook de wachttijd aan die de fabrikant opgeeft; - steek de stekker in het stopcontact; - plaats de batterijen in de afstandbediening; - stel de installatie in bedrijf volgens opgave van de fabrikant en controleer alle functies; - ruim gereedschap en rommel op; - leg de gebruiker uit hoe de installatie moet worden bediend. In de instructiefilm op is de montage te zien van een plafond splitunit airco van Carrier door installatiebedrijf Warmte Service Utrecht. Bekijk de video op 21 4

5 aansluiten splitunit airco otib-nieuws cursussen ren als de installatie minder dan 3 kg koudemiddel bevat en de binnenunit, buitenunit en de leidingen al zijn gevacumeerd en met speciale snelkoppelingen met elkaar kunnen worden verbonden, zonder dat er lucht in de leidingen kan treden. Benodigde koelvermogen Voor de nauwkeurige berekening van het benodigde koelvermogen moet per vertrek een koellastberekening worden gemaakt. Het benodigde vermogen is onder andere afhankelijk van: - de inhoud van de ruimte; - het aantal personen en het werk dat ze verrichten; - de oriëntatie van de vensters; - het raamoppervlak; - enkel of dubbel glas; - de zonwering; - het aantal deuren; 5b. Voorbeeld van een speciale snelkoppeling. - de hoeveelheid elektrische apparaten; - het soort belendende ruimten (geïsoleerd dak, verwarmd vertrek, en dergelijke); - de mate van ventilatie. Als vuistregel kan worden aangehouden dat per m 3 ruimte voor een normaal geïsoleerde woning 40 W nodig is. Als er veel factoren zijn die meer koelvermogen vragen, zoals extra zoninstraling, geen isolatie en enkel glas, kan het benodigde vermogen worden verhoogd tot maximaal 50 W/m 3. Voor zeer goed geïsoleerde woningen met weinig zoninstraling, goede zonwering en dubbel glas kan het benodigde vermogen worden verlaagd naar minimaal 30 W/m 3. Onderhoud Het filter in het binnenunit moet om de veertien dagen worden gereinigd. Dit is iets dat de gebruiker zelf kan doen. Het jaarlijkse onderhoud bestaat uit controleren op lekkage, reinigen van de condensor en filters, controleren van afsluiters, beveiligingen, elektrische aansluitingen, regelapparatuur en roosters. En het smeren en reinigen van de ventilatoren. 500 basisscholen ontvangen Tech Ed Cursussen splitunit airco Aircosystemen: service en onderhoud Voor wie? Monteur koudetechniek (Mk). Waar? Aircomonteur Voor wie? Monteur en servicemonteur. Waar? Orka, Buitenkwartier 89, Zwartsluis Monteur airconditioning (inclusief Stek) Voor wie? Installatiemonteur E&W Waar? Orka, Buitenkwartier 89, Zwartsluis De afgelopen weken ontvingen 500 basis - scholen een speciaal kennismakingspakket van het online-spel Tech Ed. Met dit educatieve spel wil Otib leerlingen uit de groepen 7 en 8 op een aantrekkelijke en interactieve wijze kennis laten maken met alle aspecten van de technische installatiebranche. Missie: Help Hamster Ed zijn familie te redden! Tech Ed is een educatief online-spel voor leerlingen tussen de tien en twaalf jaar oud, waarbij de speler elektro- en installatietechniek kan toepassen binnen een herkenbare en grappige context. Het spel sluit aan op het lesprogramma van basisscholen en laat vooral zien dat techniek erg leuk is. Het realiseren van instroom van jonge vaktalenten in de technische installatiebranche begint immers met interesse voor techniek op jonge leeftijd. Meer informatie: Servicemonteur airconditioning Voor wie? Stek-monteur, monteur koudetechniek (Mk) en installatiemonteur. Waar? Orka, Buitenkwartier 89, Zwartsluis Koude- en luchtbehandelingstechniek aircomonteur Voor wie? Schoolverlater vmbo BB en arbeidsmarktgekwalificeerd assistent. Waar? 21 5

- Business uitvoering

- Business uitvoering - Business uitvoering Sommige airco's zijn verkrijgbaar in een business uitvoering, dit houdt in dat de buitenunit is voorzien van een hoge- en lagedrukbeveiliging. Deze beschermt de compressor bij storingen.

Nadere informatie

Airco Electra kabel Afstandsbediening

Airco Electra kabel Afstandsbediening Haal de airco uit de doos, controleer deze op beschadigingen en controleer of de inhoud compleet is met instructie manual: Airco Electra kabel Afstandsbediening Verwijder de plakband op de airco binnenunit

Nadere informatie

MaxiCool Montagetips

MaxiCool Montagetips MaxiCool Montagetips Lees eerst de bijgeleverde handleiding van het apparaat!!! 1. Haal de binnen-unit voorzichtig uit de doos. 2. Verwijder de verpakking en transport tape van de binnen-unit. Gebruik

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding www.home-appliance.nl JAN07v1/SCH www.home-appliance.nl JAN07v1/SCH Installatie handleiding voorwoord Gefeliciteerd met de aankoop van uw airconditioning. Wanneer u de volgende stappen nauwkeurig volgt

Nadere informatie

2.Verwijder de verpakking en transport tape van de binnen-unit. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen om taperesten te verwijderen.

2.Verwijder de verpakking en transport tape van de binnen-unit. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen om taperesten te verwijderen. 1.Haal de binnen-unit voorzichtig uit de doos. 2.Verwijder de verpakking en transport tape van de binnen-unit. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen om taperesten te verwijderen. 3.Verwijder de montageplaat

Nadere informatie

Alles wat u wilt weten over airconditioning

Alles wat u wilt weten over airconditioning seizoen Alles wat u wilt weten over airconditioning Overzicht assortiment Voorwaarden montage De betaalbare luxe van airconditioning Een airconditioning is niet meer weg te denken uit ons vaak vochtige

Nadere informatie

AC-TRSP-2.7/3.5 SPLIT AIRCONDITIONER INSTALLATIEHANDLEIDING

AC-TRSP-2.7/3.5 SPLIT AIRCONDITIONER INSTALLATIEHANDLEIDING AC-TRSP-2.7/3.5 SPLIT AIRCONDITIONER INSTALLATIEHANDLEIDING Installatiehandleiding Tronix Split Airconditioner Gefeliciteerd met uw aankoop van deze Tronix airconditioner. U beschikt hiermee over een airconditioner

Nadere informatie

ClimateBooster Handleiding

ClimateBooster Handleiding ClimateBooster Handleiding Meer comfort met minder energie. Inleiding Energie besparen Met de ClimateBooster kunt u de aanvoertemperatuur van uw verwarmingsinstallatie verlagen en bespaart u ca. 10% energie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Split airconditioning wandmodel GWH09UB-K3DNA4F/O GWH12UB-K3DNA4F/O GWH18UB-K3DNA4F/O

Gebruikershandleiding. Split airconditioning wandmodel GWH09UB-K3DNA4F/O GWH12UB-K3DNA4F/O GWH18UB-K3DNA4F/O Gebruikershandleiding Split airconditioning wandmodel GWH09UB-K3DNA4F/O GWH12UB-K3DNA4F/O GWH18UB-K3DNA4F/O Lees voor het in gebruik nemen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Instructies INHOUD

Nadere informatie

De nieuwe airco s van AGPO Ferroli. Een koud kunstje

De nieuwe airco s van AGPO Ferroli. Een koud kunstje De nieuwe airco s van AGPO Ferroli Een koud kunstje Airco s van AGPO Ferroli Heerlijk, die zomers. Ze worden steeds warmer. Maar in uw huis is die zomerse warmte vaak niet gewenst. AGPO Ferroli heeft voor

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevolen procedure voor vacumeren

Tabel 1 Aanbevolen procedure voor vacumeren Wijbenga info sheet 12: Vacumeren Inleiding Deze keer geen luchtig onderwerp. Na de bouw van een koelinstallatie zal deze in bedrijf genomen moeten worden. Deze inbedrijfstelling bestaat uit een aantal

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK Montage-instructies voor cassetteschermen ALVORENS U VAN UW ROLLUIK KUNT GAAN GENIETEN DIENT U EERST HET ROLLUIK TE MONTEREN INHOUD VERPAKKING VERPAKKING 1 1. PANTSER IN KAST

Nadere informatie

HANDLEIDING airco diagnose gereedschap A/C Vloeistof Check artikelnummer: 501175 (complete set)

HANDLEIDING airco diagnose gereedschap A/C Vloeistof Check artikelnummer: 501175 (complete set) HANDLEIDING airco diagnose gereedschap A/C Vloeistof Check artikelnummer: 501175 (complete set) 1.0 Voorwoord 1) Deze handleiding richt zich tot de airco monteur, die door opleiding, of door speciale training,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 1/8 LUCHTGORDIJN ECONOMIC B

GEBRUIKSAANWIJZING 1/8 LUCHTGORDIJN ECONOMIC B GEBRUIKSAANWIJZING 1/8 Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke instructies en adviezen voor veilig gebruik. Om het product goed te laten functioneren en voor uw eigen veiligheid is het belangrijk dat

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Ruimteverwarming met warmtepompen:

Ruimteverwarming met warmtepompen: Ruimteverwarming met warmtepompen: principes en werking van verschillende warmtepompsystemen en toepassingen in woningbouw TRIAS ENERGETICA 2 1 Dus 1. Eerst goed isoleren en luchtdicht bouwen (de warmtebehoefte

Nadere informatie

Installatiehandleiding Sensa Verticaal

Installatiehandleiding Sensa Verticaal Installatiehandleiding Sensa Verticaal Versienummer 06.00 NL Algemeen Eisen bij installatie Binnenspouwblad sterk genoeg om ClimaRad Sensa Verticaal te kunnen dragen. Stijve en sterke muurconstructie achter

Nadere informatie

Hydrolution systeem. Milieubewust genieten van totaalcomfort in uw woning. Hydrolution_verwarmen, koelen en warm tapwater met één systeem

Hydrolution systeem. Milieubewust genieten van totaalcomfort in uw woning. Hydrolution_verwarmen, koelen en warm tapwater met één systeem Hydrolution systeem Milieubewust genieten van totaalcomfort in uw woning Hydrolution_verwarmen, koelen en warm tapwater met één systeem Een comfortabele binnenomgeving vergroot de kwaliteit van het leven.

Nadere informatie

Milieubewust genieten van totaalcomfort in uw woning

Milieubewust genieten van totaalcomfort in uw woning Hydrolution systeem Milieubewust genieten van totaalcomfort in uw woning Hydrolution_verwarmen, koelen en warm tapwater met één systeem Een comfortabel binnenklimaat vergroot de kwaliteit van het leven.

Nadere informatie

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen Pool & Spa Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 1 De Hydro-Pro warmtepompen 3/2/2012 2:49:46 PM Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 2 3/2/2012 2:49:50 PM Efficiënt en economisch De warmte van de buitenlucht

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41 Montage-instructie Rolluik RV40 - RV41 Inhoud verpakking 1 1. pantser in kast 2. bediening a. handbediening: koord- of bandopwinder b. elektrisch: schakelaar + stekker c. afstandbediend: afstandbediening

Nadere informatie

NL. ClimaRad Sensa Horizontaal Installatiehandleiding

NL. ClimaRad Sensa Horizontaal Installatiehandleiding 07.00 NL ClimaRad Sensa Horizontaal Installatiehandleiding Algemeen Eisen bij installatie Borstweringhoogte van tenminste 650 mm (alleen in bijzondere gevallen (minimale vensterbankdiepte) kan men met

Nadere informatie

AIRCONDITIONER Mono-Split Multi-Split

AIRCONDITIONER Mono-Split Multi-Split Mono-Split Multi-Split FBR Mono-Split en Multi-Split Elegant design, 3 snelheden + automatisch, slaapstand, Draadloze LCD-afstandsbediening, automatische herstart, Filters op 3 niveaus, anti-vorst beveiliging.

Nadere informatie

STORINGEN BASIS. www.vb-klimaattechniek.nl

STORINGEN BASIS. www.vb-klimaattechniek.nl STORINGEN BASIS Wanneer u bij een storing komt, overleg dan eerst met de klant en probeer de klacht zo goed mogelijk te analyseren. Vaak worden storingen veroorzaakt door verkeerd gebruik, verkeerde montage

Nadere informatie

10 gratis tips om een goede airco uit te kiezen

10 gratis tips om een goede airco uit te kiezen 10 gratis tips om een goede airco uit te kiezen Tip 1. Koop een airco die niet plug & play is. Er zijn verschillende airco systemen op de markt die plug & play zijn. Dit houdt in dat u zelf de airco op

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

Verwarmen, Koelen, Ventileren

Verwarmen, Koelen, Ventileren Gebruikershandleiding d.d. 1 mei 2015 Verwarmen, Koelen, Ventileren Appartementen dr. Struyckenplein, Rijpstraat en Jan Ligthartstraat Heeft u een storing aan de verwarming, de koeling of de ventilatie?

Nadere informatie

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING INLEIDING Vanwege de oprakende fossiele brandstoffen worden we met zijn alle gedwongen op zoek te gaan naar verbeterde of alternatieve energieopwekkers. Van hout naar kolen naar olie naar gas en nu naar

Nadere informatie

1.3. Vloerverwarming wordt gevoed vanuit het buffervat, vloerkoeling rechtstreeks vanuit hydrobox en optioneel ventilator-convectoren aangesloten.

1.3. Vloerverwarming wordt gevoed vanuit het buffervat, vloerkoeling rechtstreeks vanuit hydrobox en optioneel ventilator-convectoren aangesloten. Bestekstekst Green Package 2 1. Omschrijving installatie 1.1. De woning wordt voorzien van een Green Package installatie voor verwarming, koeling en warm tapwaterbereiding. Het leveren en monteren binnen

Nadere informatie

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RV A+ Versie NL 11/2013 Pagina 1 van 8 Voor ingebruikname Na transport dient het apparaat minstens 24 uur te blijven staan voordat u het aan het

Nadere informatie

..2.0 INNOVATIE IN AIR CONDITIONING AIRCO ZONDER BUITENUNIT

..2.0 INNOVATIE IN AIR CONDITIONING AIRCO ZONDER BUITENUNIT ..2.0 INNOVATIE IN AIR CONDITIONING AIRCO ZONDER BUITENUNIT 2.0: EENVOUDIGE MONTAGE MINIMALE VISUELE IMPACT KRACHTIG, STIL EN ENERGIE EFFICIËNT Om de lucht binnenshuis te kunnen koelen hebben gangbare

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Air Trade Centre. ASG/ASOG ASGI/ASOGI

Gebruikershandleiding Air Trade Centre. ASG/ASOG ASGI/ASOGI Gebruikershandleiding Air Trade Centre. ASG/ASOG ASGI/ASOGI Dank u voor het kiezen van de ATC Airconditioning Unit, voor een correcte werking verzoeken wij u deze gebruikers handleiding voor ingebruikname

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Montage-instructie Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlager voorzien van neopreen (of ritslager) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Producten. Lucht/water-warmtepomp, verwarmingscapaciteit van 18,2 t/m 31,0 kw/h (A2/W35) Bouwgrootte: Eco-9 t/m 16 LS-T en LS-T/HG

Producten. Lucht/water-warmtepomp, verwarmingscapaciteit van 18,2 t/m 31,0 kw/h (A2/W35) Bouwgrootte: Eco-9 t/m 16 LS-T en LS-T/HG Producten Lucht/water-warmtepomp, verwarmingscapaciteit van 18,2 t/m 31,0 kw/h (A2/W35) Bouwgrootte: Eco-9 t/m 16 LS-T en LS-T/HG Besturingseenheid (standaard) Afstandbediening Ruimtethermostaat 1 Eco-9

Nadere informatie

Airco PDF AIRCO PDF. AutobedrijfLeoHoeben. AutobedrijfLeohoeben

Airco PDF AIRCO PDF. AutobedrijfLeoHoeben. AutobedrijfLeohoeben Airco PDF AIRCO PDF AutobedrijfLeoHoeben AutobedrijfLeohoeben Hoe werkt het airco systeem in uw voertuig. Het airco systeem voor auto s bestaat uit een gesloten systeem waarin onder druk een koudemiddel

Nadere informatie

Ecoverter. hoog-voelbaar inverter splitairco

Ecoverter. hoog-voelbaar inverter splitairco Ecoverter hoog-voelbaar inverter splitairco 1 Ecoverter Onklopbaar zuinige koeling voor technische ruimtes Computerruimtes of serverrooms moeten constant gekoeld worden om de bedrijfskritische apparatuur

Nadere informatie

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel)

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) 1 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

Inhoud: 1x Lynx watergekoelde airco 1x Gebruikershandleiding 1x Controller t.b.v. Lynx watergekoelde airco (foto 7) 1x Luchtrooster (reeds

Inhoud: 1x Lynx watergekoelde airco 1x Gebruikershandleiding 1x Controller t.b.v. Lynx watergekoelde airco (foto 7) 1x Luchtrooster (reeds 2 1 4 3 6 5 8 7 12 13 Inhoud: 1x Lynx watergekoelde airco 1x Gebruikershandleiding 1x Controller t.b.v. Lynx watergekoelde airco (foto 7) 1x Luchtrooster (reeds gemonteerd) (foto 5) 4x Trillingsdemper

Nadere informatie

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Handleiding DRINK-38/SE Belangrijke aanwijzingen: De in dit document genoemde apparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en koelen van dranken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Split airconditioning wandmodel GWH09QB-K3DNA1G I/O GWH12QC-K3DNA1G I/O GWH18QD-K3DNA1G I/O GWH24QE-K3DNA1G I/O

Gebruikershandleiding. Split airconditioning wandmodel GWH09QB-K3DNA1G I/O GWH12QC-K3DNA1G I/O GWH18QD-K3DNA1G I/O GWH24QE-K3DNA1G I/O Gebruikershandleiding Split airconditioning wandmodel GWH09QB-K3DNA1G I/O GWH12QC-K3DNA1G I/O GWH18QD-K3DNA1G I/O GWH24QE-K3DNA1G I/O Lees voor het in gebruik nemen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig

Nadere informatie

GEH(09)AA-K3DNA1C/I GEH(18)AA-K3DNA1C/I

GEH(09)AA-K3DNA1C/I GEH(18)AA-K3DNA1C/I Model: GEH(09)AA-K3DNA1C/I GEH(12)AA-K3DNA1C/I GEH(18)AA-K3DNA1C/I Inhoud Werking en onderhoud Instructies voor in gebruik name. Instructies voor gebruik.. Naam en functie van ieder onderdeel. Werking

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING GREE AIRCONDITIONERS MODEL: Hoek KFR 35 GJW / N30E (R 407C)

GEBRUIKSAANWIJZING GREE AIRCONDITIONERS MODEL: Hoek KFR 35 GJW / N30E (R 407C) A25 GEBRUIKSAANWIJZING GREE AIRCONDITIONERS MODEL: Hoek KFR 35 GJW / N30E (R 407C) Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door RoHS Conform Instructie Manual Hoek 2015.doc

Nadere informatie

Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding. Type 3.0

Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding. Type 3.0 Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding Type 3.0 April 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie 1 2 Bediening binnenunit 2 3 Thermostaat instellen 3 3.1 Instelling controleren 3 3.2 Koelen of verwarmen

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

Comfortunit Zehnder Artic

Comfortunit Zehnder Artic Belangrijke kenmerken Geschikt voor toepassing in combinatie met de WHR 93 en 95 Luxe versies Koeling mogelijk van 15 tot 45m3/h Geringe geluidsproductie Constante inblaastemperatuur Comfortunit voor topkoeling

Nadere informatie

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning Bewonersinformatie Rosmalen Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning 2 Voorwoord Afgelopen periode heeft BAM Woningbouw in opdracht van de eigenaar van uw woning, a.s.r., uw woning verbeterd. Bij de woningverbetering

Nadere informatie

Verwarming & Airconditioning. oplossing. «Ik wens een. op het niveau van mijn ambities!» Plafondmodel HANDELSZAKEN TERTIAIR

Verwarming & Airconditioning. oplossing. «Ik wens een. op het niveau van mijn ambities!» Plafondmodel HANDELSZAKEN TERTIAIR Verwarming & Airconditioning «Ik wens een oplossing op het niveau van mijn ambities!» Plafondmodel HANDELSZAKEN TERTIAIR Plafondmodel Ik wens het beste onthaal. Ik wens een oplossing die grote ruimtes

Nadere informatie

Cooling & Heating Innovations

Cooling & Heating Innovations Cooling & Heating Innovations W A R M T E P O M P E N D e w a r m t e p o m p a l s w a r m t e b r o n i s d é o p l o s s i n g v o o r onze dagelijkse behoefte aan verwarming met een zo hoog mogelijk

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door Montage-instructie Rolpoort RV55 - RV77 - Vision Door Inhoud verpakking 1 1. pantser 2. kap met as 3. geleiders 4. ophangveren 5. afdekdopjes 6. bediening a. elektrisch: schakelaar + stekker b. afstandbediend:

Nadere informatie

Verwarming & Airconditioning. «Ik wens het beste van het beste, ik wil me goed voelen!» Vloermodel RESIDENTIEEL

Verwarming & Airconditioning. «Ik wens het beste van het beste, ik wil me goed voelen!» Vloermodel RESIDENTIEEL Verwarming & Airconditioning * «Ik wens het beste van het beste, ik wil me goed voelen!» Vloermodel RESIDENTIEEL Vloermodel Ik wens comfort. Ik wens gebruiksgemak. Ik wens stilte. Ik wens de beste prestaties.

Nadere informatie

Sanitaire warmtepompen

Sanitaire warmtepompen Sanitaire warmtepompen 7 SANITAIRE WARMTEPOMPEN NUOS Een compleet gamma voor elke behoefte NUOS is een nieuw gamma sanitaire warmtepompen van Ariston in totale harmonie met het milieu. Door de energie

Nadere informatie

HSClimate. Airconditioning Eenvoudig Commercieel / PAC Units Kanaalmodellen 2015 AIRCONDITIONER COLLECTIE KOELEN EN COMFORT

HSClimate. Airconditioning Eenvoudig Commercieel / PAC Units Kanaalmodellen 2015 AIRCONDITIONER COLLECTIE KOELEN EN COMFORT Airconditioning Eenvoudig Commercieel / PAC Units Kanaalmodellen HSClimate Solutions B.V. Exclusief Hisense Importeur Benelux 2015 AIRCONDITIONER COLLECTIE KOELEN EN COMFORT R410A Inverter-serie Technologie

Nadere informatie

Wand/plafond en vloermodel airconditioners

Wand/plafond en vloermodel airconditioners Creators of air Wand/plafond en vloermodel airconditioners Japanse TopkwalITeIT airconditioners Fuji electric: voorsprong in techniek en betrouwbaarheid. Fuji Electric is een van de grootste Japanse bedrijven

Nadere informatie

Warmtepompen : Wanneer wel of niet?

Warmtepompen : Wanneer wel of niet? Warmtepompen : Wanneer wel of niet? TRIAS ENERGETICA 2 Dus 1. Eerst goed isoleren en luchtdicht bouwen (de warmtebehoefte beperken) 2. Dan duurzame energietechnieken maximaal benutten 3. Als laatste fossiele

Nadere informatie

Installatie & Gebruikers Handleiding

Installatie & Gebruikers Handleiding Nagano airconditioners Duct type Installatie & Gebruikers Handleiding Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw watergekoelde airco. Deze airco is uitermate geschikt om het klimaat van uw ruimte optimaal

Nadere informatie

Installatie overzicht bij EPC-concepten

Installatie overzicht bij EPC-concepten Installatie overzicht bij EPC-concepten Dit boekje geeft een overzicht van de belangrijkste installaties zoals die nu op de markt aanwezig zijn. PelserHartman probeert u een zo volledig mogelijk overzicht

Nadere informatie

Omdat techniek een ander klimaat nodig heeft dan de mens. EC Tower - effectieve klimaatregeling voor de technische ruimte met een hoge warmtelast

Omdat techniek een ander klimaat nodig heeft dan de mens. EC Tower - effectieve klimaatregeling voor de technische ruimte met een hoge warmtelast Omdat techniek een ander klimaat nodig heeft dan de mens EC Tower - effectieve klimaatregeling voor de technische ruimte met een hoge warmtelast Het juiste koelsysteem voor uw technische ruimte In technische

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

14/12/2015. Wegwijs in de koeltechniek voor de niet koeltechnieker. Auteur: Rudy Beulens

14/12/2015. Wegwijs in de koeltechniek voor de niet koeltechnieker. Auteur: Rudy Beulens Wegwijs in de koeltechniek voor de niet koeltechnieker Auteur: Rudy Beulens E-mail: rudy.beulens@sbmopleidingen.be 1 Wat is koeltechniek Is een verzameling van technische oplossingen Bedoeld om ruimten,

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

Koelruimte-luchtgordijnen

Koelruimte-luchtgordijnen Koelruimte-luchtgordijnen Koelruimte-luchtgordijn Koelruimte-luchtgordijnen bieden grote voordelen aan de industrie, distributie en detailhandel in de voedingsmiddelenbranche. Door een luchtgordijn boven

Nadere informatie

Handleiding. Metal stud wand. montage

Handleiding. Metal stud wand. montage Handleiding Metal stud wand montage Metal stud wand handleiding Hoe plaatst u een metal stud wand en waar moet u aan denken? Welke gereedschappen en materialen heeft u nodig? Wij leggen u in 7 stappen

Nadere informatie

Ecoair Ontworpen voor directe expansie warmtepompsystemen

Ecoair Ontworpen voor directe expansie warmtepompsystemen LUCHTGORDIJNEN Ecoair Ontworpen voor directe expansie warmtepompsystemen Ecoair Energiebesparend en een hoog comfort Energiebesparend en een hoog comfort, de optimale combinatie tussen luchtgordijn en

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Warmte in de koudetechniek, een hot item

Warmte in de koudetechniek, een hot item Wijbenga info sheet 5: Warmte in de koudetechniek, een hot item In het ontwerp van een koelinstallatie wordt steeds meer aandacht besteed aan het energieverbruik. Dit kan bereikt worden door een zo hoog

Nadere informatie

Duurzame klimaatinstallaties in Etten-Leur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 6-11-2015 Siem Goede

Duurzame klimaatinstallaties in Etten-Leur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 6-11-2015 Siem Goede Duurzame klimaatinstallaties in Etten-Leur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 6-11-2015 Siem Goede Vraagstelling Inventariseren van de WKO-installaties van de complexen Wachter-Valpoort en Contrefort-Chrispijn.

Nadere informatie

Ventileren voor een optimale luchtkwaliteit

Ventileren voor een optimale luchtkwaliteit Ventileren voor een optimale luchtkwaliteit Maandag 4 september 2017 Panoramazaal 1. Algemeen... 2 Waarom ventileren?... 2 2. Twee opties: Individueel of collectief... 2 3. Relevante info voor collectieve

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A Bedankt voor de aankoop van dit airconditioningsysteem. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, voor het in gebruik nemen van de installatie.

Nadere informatie

ClimateBooster Convector Pro Handleiding

ClimateBooster Convector Pro Handleiding ClimateBooster Convector Pro Handleiding Meer comfort met minder energie. Inleiding Energie besparen Met de ClimateBooster convector Pro kunt u de aanvoertemperatuur van uw verwarmingsinstallatie verlagen

Nadere informatie

Handleiding Comfort Mat

Handleiding Comfort Mat Handleiding Comfort Mat Het toppunt van comfort. Het toppunt van eenvoud. Elektrische vloerverwarming Inleiding In deze handleiding van de elektrische vloerverwarming beschrijven wij stapsgewijs waar u

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Free Match

Gebruikershandleiding Free Match Gebruikershandleiding Free Match Split airconditioning Buiten unit GWHD(18)NK3FO / GWHD(18)NK3KO GWHD(24)NK3GO / GWHD(24)NK3MO GWHD(36)NK3AO / GWHD(36)NK3BO GWHD(42)NK3AO Lees voor het in gebruik nemen

Nadere informatie

Montage handleiding. Rolluiken

Montage handleiding. Rolluiken Montage handleiding Rolluiken Dit rolluik is geschikt voor buitengebruik en voldoet aan de volgende Europese richtlijnen voor CEmarkering (deze zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving): De richtlijn voor

Nadere informatie

SATELLIET SPLIT SYSTEEM

SATELLIET SPLIT SYSTEEM SATELLIET SPLIT SYSTEEM Cooling Only en Warmtepomp Capaciteitsrange van 14,5 tot 98 kw AIRCOOLAIR COOLING ONLY EN WARMTEPOMP Capaciteitsrange van 14,5 tot 98 kw Split Systeem Airconditioner voor kanaalaansluiting

Nadere informatie

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing EcoAir 60 Gebruiksaanwijzing Technische specificaties. Algemeen Netspanning: 230V/50Hz Ampère: 16 Wattage: 3000 Afmeting: 515x975x40mm (BxHxD) Gewicht leeg: 42 kg Pompen Aantal: 2x (douche- en afvalwater)

Nadere informatie

Zo kiest u het juiste ventilatiesysteem

Zo kiest u het juiste ventilatiesysteem bouwmaterialen Zo kiest u het juiste ventilatiesysteem Productoverzicht Stappenplan installatie Keuzehulp Waarom ventileren? Wij brengen ongeveer 90% van ons leven door in gesloten ruimtes, waarvan ongeveer

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599R Ritz V599 Ritz XL Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL V540 Ritz Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlage voorzien van neopreen (ofwel ritsgeleider) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

Verwarming & Airconditioning. «Ik wens mijn oplossing VRIJ te kiezen. in functie van elke configuratie» Solution. MultiZONE

Verwarming & Airconditioning. «Ik wens mijn oplossing VRIJ te kiezen. in functie van elke configuratie» Solution. MultiZONE Verwarming & Airconditioning «Ik wens mijn oplossing VRIJ te kiezen in functie van elke configuratie» Solution RESIDENTIEEL LICHT TERTIAIR Solution Ik wens een optimaal comfort, wat ook de indeling is

Nadere informatie

Pool & Spa De Hydro-Pro warmtepompen

Pool & Spa De Hydro-Pro warmtepompen Pool & Spa De Hydro-Pro warmtepompen Creating Connections Bosta, uw totaalleverancier in zwembadartikelen Bosta heeft al meer dan 60 jaar ervaring in de handel in leidingsystemen en toebehoren. We zijn

Nadere informatie

Opgave 1 Een ideaal gas is een gas waarvan de moleculen elkaar niet aantrekken en bovendien als puntmassa s opgevat kunnen worden.

Opgave 1 Een ideaal gas is een gas waarvan de moleculen elkaar niet aantrekken en bovendien als puntmassa s opgevat kunnen worden. Uitwerkingen Een ideaal gas is een gas waarvan de moleculen elkaar niet aantrekken en bovendien als puntmassa s opgevat kunnen worden. Opmerking: in een ideaal gas hebben de moleculen wel een massa. Alleen

Nadere informatie

Handleiding installaties 70 Appartementen Eeuwsels te Helmond

Handleiding installaties 70 Appartementen Eeuwsels te Helmond Adres : t Bogtje 12 5095 CD Hooge Mierde Tel. nr. : 013-5091268 Fax. nr. : 013-5092623 E-mail : info@schoormans.nl Bankrelatie : Rabobank Bladel-Reusel Rek. nr. : 12.28.00.370 KvK Eindhoven : 18041927

Nadere informatie

TOMA. Alles in deze gebruiksaanwijzing aangegeven met het symbool zijn veiligheidswaarschuwingen. Volg deze instructies altijd.

TOMA. Alles in deze gebruiksaanwijzing aangegeven met het symbool zijn veiligheidswaarschuwingen. Volg deze instructies altijd. Inleiding. De door u aangekochte oven is een Nederlands produkt vervaardigd bij TOMA te Volkel. Hierbij is gebruik gemaakt van de beste stenen, isolatie en verwarmingselementen. Inhoudsopgave: Omschrijving.

Nadere informatie

Pool & Spa De Hydro PRO warmtepompen

Pool & Spa De Hydro PRO warmtepompen Pool & Spa De Hydro PRO warmtepompen Creating Connections Bosta, uw totaalleverancier in zwembadartikelen Bosta heeft al meer dan 60 jaar ervaring in de handel in leidingsystemen en toebehoren. We zijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1 Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1 Lees deze gebruikershandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens uw airconditioning in bedrijf te nemen. Bewaar deze zorgvuldig!

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Wandmodel. airconditioners. Creators of air JAPANSE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS

Wandmodel. airconditioners. Creators of air JAPANSE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS Creators of air Wandmodel airconditioners JAPANSE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS De nieuwe LU-serie van Fuji Electric: dun & stijlvol design Het dunne en stijlvolle design is mogelijk gemaakt door een Ø5mm

Nadere informatie

Midea Airconditioning Pushing The Limit. single / multi-split WANDUNITS. Warmtepomp - aan / uit

Midea Airconditioning Pushing The Limit. single / multi-split WANDUNITS. Warmtepomp - aan / uit Midea irconditioning Pushing The Limit Warmtepomp - aan / uit WNDUNITS single / multi-split WNDUNITS Warmtepomp - aan / uit - single / multi-split X-Type Multi X-Type Vertu Midea irconditioning is wereldwijd

Nadere informatie

Wandmodel Multi Split Systeem multirelax. een moderne, aërodynamische en functionele

Wandmodel Multi Split Systeem multirelax. een moderne, aërodynamische en functionele Wandmodel Multi Split Systeem multirelax een moderne, aërodynamische en functionele Met het wandmodel Multi split systeem van Lennox, kunnen verschillende ruimtes met één enkele buitenunit individueel

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem

LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK VOERTUIGEN HANDLEIDING Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem INHOUDSOPGAVE DIC laadzuil met plug and play systeem 1 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Pool & Spa De Duratech warmtepompen

Pool & Spa De Duratech warmtepompen Pool & Spa De Duratech warmtepompen De ideale oplossing voor de verwarming van uw zwembad en spa. Bosta... a perfect fit! Bosta, uw totaalleverancier in zwembad artikelen Bosta heeft al meer dan 60 jaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler. Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W

Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler. Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W Voorwoord Geachte klant, Met de Techneco warmtepompboiler heeft u een apparaat aangeschaft, waarmee u de

Nadere informatie

Montageinstructies Plissés

Montageinstructies Plissés Benodigdheden Pen & Liniaal Waterpas Schroefboor Of schroevendraaier /montagesteun monteren Let er bij de montage van de plafondclip resp. de montagesteun voor de profielen op dat de afstand tussen de

Nadere informatie

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER EOS PLUS HP DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER Lucht-water warmtepomp voor de productie van Sanitair Warm Water zonder gebruik van gas. Deze pomp, speciaal

Nadere informatie

ZWEMBADONTVOCHTIGERS. Zwembadontvochtigers Economisch ruimteklimaat in privé wellnessruimten en zwembaden. Kwaliteit met systeem 1-2015

ZWEMBADONTVOCHTIGERS. Zwembadontvochtigers Economisch ruimteklimaat in privé wellnessruimten en zwembaden. Kwaliteit met systeem 1-2015 ZWEMBADONTVOCHTIGERS Zwembadontvochtigers Economisch ruimteklimaat in privé wellnessruimten en zwembaden 1-2015 Kwaliteit met systeem ZWEMBADONTVOCHTIGERS Serie SLE De exclusieve luchtontvochtigers voor

Nadere informatie

tapwater warmtepompen - overzicht Warmtepompen voor warm tapwater Voordelen die overtuigen :

tapwater warmtepompen - overzicht Warmtepompen voor warm tapwater Voordelen die overtuigen : - overzicht Warmtepompen voor warm tapwater Voordelen die overtuigen : GECERTIFICEERD RENDEMENTRECORD Het hoogste rendement ooit, zo blijkt uit de testen. Het is de eerste ventilatiewarmtepomp met EHPA-label.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing tapbuffet

Gebruiksaanwijzing tapbuffet Gebruiksaanwijzing tapbuffet Start van de dag Voordat dat u de dag begint, controleer of alle uitlopen van de bierkranen schoon zijn. Ondanks u de dag ervoor alles hebt gereinigd, is het mogelijk dat tijdens

Nadere informatie