STORINGEN BASIS.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STORINGEN BASIS. www.vb-klimaattechniek.nl"

Transcriptie

1 STORINGEN BASIS Wanneer u bij een storing komt, overleg dan eerst met de klant en probeer de klacht zo goed mogelijk te analyseren. Vaak worden storingen veroorzaakt door verkeerd gebruik, verkeerde montage en gebrekkige voorlichting/onderhoud. Voordat u tot een goede storingsanalyse kunt komen dient u de volgende zaken te controleren. Verkeerd de installatie in goede staat? Zijn de filters schoon? Is de binnenunit goed gemonteerd en kan deze vrij uitblazen? Is de condensor van de buitenunit schoon en staat de unit op een goed geventileerde plaats? Is de maximale leidinglengte niet overschreden en is de koelleiding goed gemonteerd? Is de koudemiddelvulling in orde? Staan de afsluiters van de buitenunit volledig open? Kan het condenswater van de binnen- en buitenunit goed weglopen? Is de installatie voorzien van een geaard stopcontact of een geaarde voeding, en is de groep waar deze op aangesloten is niet overbelast? Is de spanning in orde? Zijn alle kabelverbindingen in orde? Wordt de unit goed gebruikt? Zijn de ingestelde waarden reëel? Tijdens koelen en verwarmen draait de ventilator dan minimaal op medium snelheid? Is de capaciteit van de installatie toereikend? Blijven deuren en ramen zoveel mogelijk gesloten? Indien u er zeker van bent dat de airco aan de voorafgaande punten voldoet kunt u de apparatuur controleren aan de hand van de storingsmelding aangegeven door de installatie.

2 FASEVOLGORDE/FASE ONTBREEKT Voor alle 380V buitenunits geld dat er een fasebeveiliging in de unit aanwezig is (draaistroombeveiliging). Deze bestaat uit een print die het draaiveld van de fases controleert en een relais vrijgeeft, indien alles in orde is. Wanneer het relais niet wordt vrijgegeven: Wissel 2 fases. Meet of er 3 fases aanwezig zijn en of de spanning in orde is. Meet het verbruik per fase met een ampèretang, indien er grote verschillen zijn, controleer dan de magneetschakelaar en de automaat. Indien dit alles al in orde is, maar de storing blijft, vervang dan de draaistroombeveiliging. TIP: Met een meterset kunt u controleren of de draairichting in orde is, door heel even het 380V-relais van de compressor in te duwen. Als de compressor dan zuigt en perst zijn de 3 fases goed aangesloten.

3 Wat is er aan de hand? HOGE STROOMOPNAME Wanneer de installatie 4 keer in 1 uur of 4 keer in een cyclus een te hoog ampèrage meet, zal de unit volledig uitschakelen. Deze kan alleen gereset worden door de units minimaal 3 minuten volledig spanningsloos te maken. De verbruikstroom word gemeten op de print van de binnenuit bij 220V installaties en op de print van de buitenunit bij 380V installaties. Nadat de unit is gereset: Meet de voedingsspanning. Niet in orde > pas deze aan. Ampèrage wel in orde > vervang print. Ampèrage niet in orde > controleer de werking van de compressor. Bij 220V installaties controleert u ook de condensator van de compressor. Controleer de koudemiddelvulling. Controleer alle elektrische aansluitingen (ook op compressor). Voldoet de automaat en is de werkschakelaar in orde? Indien al de voorgaande zaken in orde zijn, dient u de compressor te vervangen. Indien deze storing zich maar af en toe voordoet, kan deze veroorzaakt worden door de volgende zaken: De installatie wordt in het verkeerde werkgebied toegepast. Mogelijk op te lossen met behulp van een winterregeling. De airco is te klein berekend en schakelt nooit uit op temperatuur. Vervang de installatie. De airco is te groot en schakelt heel vaak aan en uit. Monteer een vertragingsrelais, zodat de airco minimaal 10 minuten stilstaat tussen 2 cyclussen. De airco heeft geen eigen groep en de groep wordt overbelast bij het opstarten van de compressor. Pas de groep aan. Er is regelmatig een spanningsdip in het net. Pas de verdeelkast aan.

4 LAAGSPANNINGS-ZEKERING DEFECT Op de print van de binnenunit is in geval van 380V-installaties een zekering geplaatst in het 12V of 24V gedeelte van de besturing. Deze zorgt ervoor dat de spoelen van de verschillende relais van spanning worden voorzien, wanneer dat nodig is. Indien een spoel van de relais defect is, zal de zekering smelten en krijgt u deze storingsmelding. Deze storing kunt u oplossen door de print te vervangen. Deze manier van afzekeren wordt bijna niet toegepast, de meeste printen zijn beveiligd in de voedingsspanning en smelten bij overbelasting van elk onderdeel. EEPROM NIET IN ORDE Deze storing wordt veroorzaakt, doordat de geheugenchip (EEPROM) op de print niet goed functioneert. Dit word vaak veroorzaakt door invloeden van buiten de installatie, bijvoorbeeld door GSM-netwerk of een draadloos netwerk (WiFi). U dient de unit te resetten, door deze minimaal 3 minuten volledig spanningsloos te maken. Wanneer de storing zich dan niet herstelt, vervang dan de print van de binnenunit. Het kan voorkomen dat na een reset de storing verdwijnt, maar dat deze later weer af en toe terugkomt. U kunt dan het beste een netwerkfilter monteren in de voeding.

5 TEMP. BEVEILIGING COMPRESSOR Op de persleiding van de compressor is een bimetaal gemonteerd, dat verbreekt bij een temperatuur tussen 98 C en 102 C. De temperatuur mag niet hoger worden, omdat koudemiddel dan gaat ontleden en koelolie verbranden. Na voldoende afgekoeld te zijn hersteld het bimetaal zichzelf. Controleer het volgende: Is er een lekkage geweest, waardoor er koelolie is weggelopen? Is de compressor mechanisch defect? Is de spanning in orde? Is de condensor schoon? Draait de condensorventilator? Is de koudemiddelinhoud in orde? Zijn de leidinglengtes niet overschreden? Zit er lucht in de installatie? Kan de buitenunit voldoende ventileren? Krijgt de compressor vloeistofslag? Wanneer de vorige punten in orde zijn, controleert u het bimetaal. Laat deze voldoende afkoelen (evt. Demonteren) en meet vervolgens de weerstand. Deze moet 0 ohm zijn. Weerstand 0 ohm: Test de compressor, door kort de magneetschakelaar in te duwen. Indien deze goed functioneert, maar de storing blijft bestaan, dient u de print te vervangen. Weerstand afwijkend: in dit geval dient u het bimetaal te vervangen

6 VERDAMPERVENTILATOR Deze storing wordt veroorzaakt, doordat de ventilatormotor: Niet draait. 300RPM te snel draait. Minder dan 400RPM draait. Controleer eerst alle elektrische aansluitingen! Wanneer de ventilatormotor niet draait: Controleer de voedingsspanning op de ventilator. Controleer de condensator van de ventilator. Controleer of de trommel van de ventilator vrij kan draaien en nergens wordt gehinderd. Controleer of de lagers in orde zijn. Wanneer condensator en voedingsspanning in orde zijn en de trommel vrij kan bewegen, maar de ventilator toch niet draait, dient u de ventilatormotor te vervangen. Wanneer de condensator niet in orde is, of niet alle standen functioneren dient u de print te vervangen. Wanneer de voedingsspanning niet in orde is, dient u de automaat te controleren, en evt. de zekering op de print te vervangen. Wanneer de ventilatormotor te veel toeren draait: Controleer de spanning (en zorg dat deze in orde is). Controleer de lagers (indien nodig vervangen). Zorg dat de trommel goed vast zit op de as van de motor. Controleer de trommel op beschadiging (indien nodig vervangen). Controleer de condensator (indien defect, vervang print). Zorg dat de filters in de verdamper schoon zijn. Zorg ervoor dat de airco vrij kan uitblazen.

7 COMMUNICATIE STORING Deze storingsmelding heeft bij verschillende units een andere oorzaak. We kunnen deze in de volgende groepen verdelen: Aan/Uit-modellen Single Split. DC Inverter-modellen Single Split. Aan/Uit-modellen Multi Split. DC Inverter-modellen Multi Split. Bij aan/uit modellen Single Split wordt deze storing veroorzaakt, wanneer de buitenunit niet binnen 5 minuten reageert op een commando van de binnenunit. Controleer de bekabeling. Controleer de voedingsspanning. Controleer of de relais van de print van de binnenunit schakelen en 220V naar de juiste klem op de buitenunit sturen. Wanneer relais niet schakelen, vervangt u de print van de binnenunit. Wanneer de zwakstroomkabel tussen T3, E en 5V gemonteerd is, controleert u de volgorde. Bij een 380V buitenunit dient u de fasevolgorde te controleren.

8 CONDENSOR TEMP. SENSOR Controleer de aansluitingen op de print en de stekkerverbindingen. Meet de weerstandswaarde volgens de tabel, wanneer deze niet in orde is, vervangt u de voeler. Wanneer deze wel in orde is of een veel te hoge waarde meet, controleert u eerst de volgende punten: o Zit er lucht in de installatie? o Is de condensor vervuild? o Is de unit overvuld? o Kan de buitenunit voldoende ventileren? o Is de condensorventilator in orde en is de vleugel niet beschadigd? o Werkt de winterregeling (wanneer deze is geïnstalleerd)? o Staan alle kranen goed open? o Zitten er geen knikken in de leiding? o Is de maximale leidinglengte niet overschreden? o Is de compressor mechanisch in orde? Wanneer dit alles in orde is, vervangt u de print waar de condensorvoeler op aangesloten is. HOGE CONDENSOR-TEMPERATUUR (Buitenunit Duo/Trio Corona) Controleer het volgende: Is de condensor schoon? Staat de buitenunit op een goed geventileerde plaats? Is er lucht in de installatie aanwezig? Is de koudemiddelvulling in orde? Draait de condensorventilator? Is de vleugel van de condensorventilator in orde? Is de compressor mechanisch in orde? Is de max. leidinglengte niet overschreden? Zijn de leidingen niet geknikt? Wanneer deze zaken in orde zijn en de storing is niet weg, meet u de weerstandswaarde van de voeler (en vergelijk deze met de tabel) en controleert u de aansluitingen. Weerstandswaarde niet in orde? > Vervang de voeler. Weerstandswaarde en verbindingen in orde? > Vervang de print.

9 RT3A/RT3B/RT4 SENSOR STORING (Buitenunit Duo/Trio Corona) Controleer het volgende: Zijn de aansluitingen in orde? Meet de weerstandswaarde en vergelijk deze met de tabel. Weerstandswaarde niet in orde? > Vervang de voeler. Weerstandswaarde en alle verbindingen wel in orde? > Vervang de print. DRUKBEVEILIGING In een aantal units is een hogedruk beveiliging gemonteerd. Deze zorgt ervoor dat de maximale werkdruk niet overschreden kan worden. Indien u deze storing krijgt controleert u de volgende zaken: Is de condensor schoon? Is de koudemiddel-inhoud in orde? Staan de kranen volledig open? Zit er lucht in de installatie? Werkt de condensorventilator? Kan de buitenunit voldoende ventileren? Zijn er leidingen geknikt of verstopt? Is de maximale leidinglengte overschreden? Wanneer dit allemaal in orde is en de installatie is voldoende afgekoeld, meet u de weerstand over de hogedrukbeveiliging. Bij een weerstand van 0 ohm kunt u de installatie weer opstarten. Wanneer de weerstand oneindig is, vervangt u de drukopnemer. Wanneer de storing blijft bij een weerstand van 0 ohm, vervangt u de print.

10 RUIMTE TEMP. SENSOR Wanneer uw toestel deze storing geeft, controleert u het volgende: Controleer de verbindingen op de print en de stekker-verbinding van de sensor. Indien niet in orde; herstellen. Meet de weerstandswaarde van de voeler en vergelijk deze met de bijbehorende tabel. Indien de waarde afwijkt, vervangt u de voeler. Indien deze waarde wel overeenkomt, maar de storing is nog steeds aanwezig, vervangt u de print van de binnenunit. VERDAMPER TEMP. SENSOR Wanneer uw toestel deze storing geeft, controleert u het volgende: Controleer de verbindingen op de print en de stekker-verbinding van de sensor. Indien niet in orde; herstellen. Meet de weerstandswaarde van de voeler en vergelijk deze met de bijbehorende tabel. Indien de waarde afwijkt, vervangt u de voeler. Indien deze waarde wel overeenkomt, maar de storing is nog steeds aanwezig, kan de storing nog veroorzaakt worden doordat de voeler een afwijkende waarde meet. Bijvoorbeeld: o Verdamper wordt niet warm tijdens verwarmen. o Verdamper vriest in. o Verdamper doet onvoldoende mee, ten gevolge van een gebrek aan koudemiddel. Indien de staat van uw installatie en de waarde van de voeler in orde zijn, maar de storing blijft, vervang dan de print van de binnenunit.

11 SENSOR TEMP. TABEL

12 CONDENSWATER-STORING Verwijder de onderplaat (het paneel) van uw cassette-unit. In de hoek van de lekbak ziet u een zwarte afvoerplug. Verwijder deze en laat het condenswater in een emmer lopen. Zet de unit in de functie koelen en kijk via het gat van de afvoerplug of de pomp draait. De pomp draait niet? Controleer of de vlotter schakelt en goed op de print is gemonteerd. In de hoogste stand moet de weerstand over de vlotter 0 ohm zijn. Wanneer dat niet het geval is, dient u de vlotter te vervangen. Indien de vlotter slecht contact maakt, dient u dat te repareren. Wanneer de vlotter schakelt, maar de pomp krijgt geen 220V, vervang dan de print. Wanneer de pomp wel 220V krijgt, maar niet draait, dient u te controleren of de as van de pomp vrij kan draaien en niet geblokkeerd wordt door vuil. Controleer tevens de stekkerverbinding. Indien nu uw storing nog steeds aanwezig is, vervang dan de pomp. Wanneer u er zeker van bent dat de vlotter goed is en de pomp draait, kunt u de afvoerplug opnieuw monteren. Verwijder het afdekplaatje boven de afvoer-aansluiting en giet hier water in. Indien de unit weer in storing gaat: Controleer of de vlotter vrij kan bewegen en de as van de vlotter niet vervuild is. Controleer of de beugel van de vlotter recht is en de vlotter hier goed in is gemonteerd. Controleer of de lekbak schoon is. Is de maximale opvoerhoogte van de pomp niet overschreden? Is de waterkolom niet te groot van diameter? Is de afvoer goed gemonteerd en niet verstopt? Heeft u overdruk op uw riool? Is de afvoer voorzien van voldoende beluchting? Wordt er geen water van een andere unit in deze unit geheveld? Indien deze punten in orde zijn, maar de storing blijft: vervang de pomp.

13 Unit gaat niet meer in storing: Wanneer er om een of andere reden teveel water in de lekbak komt, kan de pomp dit niet snel genoeg wegwerken en zal er een storing ontstaan. Wanneer u de lekbak geleegd heeft, zal de storing opgelost zijn. Houd wel rekening met de volgende zaken: Vriest de binnenunit niet dicht? Is de waterkolom niet te groot? Wordt er water van andere installaties in uw airco geheveld? Is er voldoende beluchting? Is de diameter van de hoofdafvoer in orde en onder voldoende afschot gemonteerd? Kan er overdruk op uw afvoer ontstaan? Is de weerstand van de afvoer niet te groot (vervuiling, veel bochten)? Is het extreem vochtig weer en wordt de verkeerde ventilatorsnelheid toegepast? Indien de unit het hele jaar door koelt, is er een winterregeling gemonteerd? Is er een stroomstoring geweest? FUNCTIE-CONFLICT Bij duo, trio en free-matching multi splits, zal in alle geconditioneerde ruimtes de dezelfde functie gekozen moeten worden. De buitenunit kan niet het ene circuit laten koelen en het andere laten verwarmen tegelijkertijd. In het geval van verschillende functie-instellingen, zal verwarmen altijd voorrang krijgen. De units die in de functie koelen of ontvochtigen staan, zullen uitschakelen en het rode alarm ledje zal gaan knipperen.

GWHD(56S)NM3CO. Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.

GWHD(56S)NM3CO. Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. GWHD(56S)NM3CO Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. RoHS Conform GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI Inleiding Super Free Match past de geavanceerde productie-technologie

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Energion warmtepomp. Energion 6 / 8 / 10 Energion 6C / 8C / 10C Boiler B150V/H. 8A.52.90.00/03.10 Wijzigingen voorbehouden

Gebruikshandleiding. Energion warmtepomp. Energion 6 / 8 / 10 Energion 6C / 8C / 10C Boiler B150V/H. 8A.52.90.00/03.10 Wijzigingen voorbehouden Gebruikshandleiding Energion warmtepomp Energion 6 / 8 / 10 Energion 6C / 8C / 10C Boiler B150V/H 8A.52.90.00/03.10 Wijzigingen voorbehouden 2 De Energion Warmtepomp met 150 liter boiler 3 VOORWOORD De

Nadere informatie

WANDMODEL AIRCONDITIONER

WANDMODEL AIRCONDITIONER Bedieningsvoorschrift WANDMODEL AIRCONDITIONER airconditioner ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC condensingunit AOYR07LCC AOYR09LCC AOYR12LCC AOYR14LCC AOYR18LCC importeur voor Nederland:

Nadere informatie

Handleiding voor de warmtepomp. IVT (Greenline) (Locatie: Bavel, Den Haag, Houten)

Handleiding voor de warmtepomp. IVT (Greenline) (Locatie: Bavel, Den Haag, Houten) Handleiding voor de warmtepomp IVT (Greenline) (Locatie: Bavel, Den Haag, Houten) Korte handleiding voor het gebruik van de warmtepomp In de folder warmtepomp en bronwarmte (te downloaden via www.eneco.nl

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

AQV09E Series AQV12E Series AQV18E Series AQV24E Series. Air Conditioner. Nederlandse gebruikershandleiding DB98-30754A(4) Crystal wandmodel

AQV09E Series AQV12E Series AQV18E Series AQV24E Series. Air Conditioner. Nederlandse gebruikershandleiding DB98-30754A(4) Crystal wandmodel AQV09E Series AQV12E Series AQV18E Series AQV24E Series Air Conditioner Nederlandse gebruikershandleiding DB98-30754A(4) Crystal wandmodel kenmerken van uw nieuwe airconditioner Koele zomeraanbieding Tijdens

Nadere informatie

voorschrift 28.01 W 28.02 WT 32.01 W 32.02 WT www.awb.nl AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift 28.01 W 28.02 WT 32.01 W 32.02 WT www.awb.nl AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift 28.01 W 28.02 WT 32.01 W 32.02 WT AAN DE INSTALLATEUR Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid van het AWBconcept, heeft deze

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

Oplossen van problemen in de koelinstallatie REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips voor de monteur

Oplossen van problemen in de koelinstallatie REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips voor de monteur Oplossen van problemen in de koelinstallatie REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips voor de monteur Inhoud Pagina Fouten in koel-installaties, algemeen...3 Het opsporen van fouten zonder meetinstrumenten...3

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

Hoe werkt uw elektrische installatie en rookmeldsysteem?

Hoe werkt uw elektrische installatie en rookmeldsysteem? Hoe werkt uw elektrische installatie en rookmeldsysteem? hèt installatieteam Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Uw elektrische installatie in het kort 3 2. Werkzaamheden die niet onder de garantie vallen

Nadere informatie

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 1 INHOUD Pagina Checklist voor de inbedrijfstelling... 3 Afmetingen/benodigde vrije ruimte...

Nadere informatie

dagelijks gebruik wonen met karakter

dagelijks gebruik wonen met karakter dagelijks gebruik wonen met karakter wonen met karakter Hoe kan ik besparen op energie, hoe moet ik ventileren, hoe vul ik de verwarming bij, hoe voorkom ik dat er wordt ingebroken, en wat moet ik doen

Nadere informatie

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek Uitleg en Garantiebepalingen Versie CONCEPT Rudi d.d. 17-9-2014 Verdeler nr. Order nr. Installatiedatum INHOUDSOPGAVE Vloerverwarming, wat nu?! 6 Uitleg

Nadere informatie

De werking van een auto-airconditioningsysteem

De werking van een auto-airconditioningsysteem Praktisch functioneren Wat vaak over het hoofd gezien wordt, is dat een airconditioning een bestuurder en passagiers gedurende ieder seizoen comfort en veiligheid biedt, dus niet alleen in zomer- maar

Nadere informatie

2.1 KLIMAAT EN INSTALLATIES IN DE WONING

2.1 KLIMAAT EN INSTALLATIES IN DE WONING 2.1 KLIMAAT EN INSTALLATIES IN DE WONING Centrale verwarming Het overgrote deel van de woningen van WVH is voorzien van centrale verwarming (cv). Een cv-installatie is een gesloten systeem. Water zet uit

Nadere informatie

Handleiding Artel Easy series

Handleiding Artel Easy series Handleiding Artel Easy series RR Trading Tolbert 1 of 17 Rev. 08 Inhoud opgave 1. Dagelijks gebruik... 3 2. Bediening van de Easy Pelletkachel... 5 3. De Toetsen en functies van het display... 5 4. De

Nadere informatie

Reservoir PRO3-VAQ PRO7-VAQ

Reservoir PRO3-VAQ PRO7-VAQ Installatiehandleiding VAQ Lees voor het installeren eerst deze handleiding Inleiding De werking van de Quooker Het Quooker-systeem bestaat uit een klein reservoir onder het aanrecht dat aangesloten is

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Wijnklimaatkasten

GEBRUIKSAANWIJZING. Wijnklimaatkasten GEBRUIKSAANWIJZING DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Wijnklimaatkasten (Foto - DX-28.88K) Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie, zoals veiligheids- en installatievoorschriften over

Nadere informatie

Veiligheidskeuring Gas & Elektra

Veiligheidskeuring Gas & Elektra Traviastraat 132 2555 VJ Den Haag Veiligheidskeuring Gas & Elektra Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur BV! Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit

Nadere informatie

Veiligheidskeuring installaties conform de NTA 8025

Veiligheidskeuring installaties conform de NTA 8025 Mauritsstraat 125 3341 EL HENDRIK-IDO-AMBACHT Veiligheidskeuring installaties conform de NTA 8025 Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur B.V.! Perfectkeur B.V.! is NEN-EN-ISO 9001: 2008

Nadere informatie

Installatie. Uitpakken en waterpas zetten. Water- en elektrische aansluiting

Installatie. Uitpakken en waterpas zetten. Water- en elektrische aansluiting WITXL 149 Installatie! Het is belangrijk dit boekje te bewaren zodat u het kunt raadplegen wanneer u maar wilt. In het geval dat u de machine verkoopt, of u verhuist, moet het boekje bij de machine blijven

Nadere informatie

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE MODELLEN DRE 52 DRE 80 DRE 120 INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE Nederland WARMWATER VOORRAADTOESTELLEN Lees deze handleiding zorgvuldig Waarschuwing Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het toestel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Anna

Veelgestelde vragen Anna Veelgestelde vragen Anna Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Installatie van Anna... 2 ALGEMEEN... 2 IK KOM ER NIET UIT BIJ STAP 1 VAN DE INSTALLATIE: VERBINDEN MET WIFI-NETWERK.... 3 IK KOM ER NIET UIT BIJ

Nadere informatie

inhoud Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en OTIB november 2009 Aansluiten splitunit airco Otib-nieuws Cursussen

inhoud Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en OTIB november 2009 Aansluiten splitunit airco Otib-nieuws Cursussen Katern voor scholing, her- en bijscholing 21 inhoud 1 Aansluiten splitunit airco 5 Otib-nieuws 5 Cursussen Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en OTIB november 2009 Aansluiten splitunit airco Koelinstallaties

Nadere informatie

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIE & GEBRUIKSHANDLEIDING OCTO8415E. Vaskemaskine Wasmachine

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIE & GEBRUIKSHANDLEIDING OCTO8415E. Vaskemaskine Wasmachine DA INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIE & GEBRUIKSHANDLEIDING OCTO8415E Vaskemaskine Wasmachine INDEX Geachte klant, U hebt een wasmachine van BRANDT aangeschaft. Wij willen u hier graag voor

Nadere informatie

Nature Spa s; Inleiding & gebruikshandleiding.

Nature Spa s; Inleiding & gebruikshandleiding. Nature Spa s; Inleiding & gebruikshandleiding. Gefeliciteerd met de aankoop van uw Nature spa. De Nature spa is samengesteld en opgebouwd uit de meest geavanceerde componenten en met begrippen als comfort,

Nadere informatie

Zekeringen. Introductie. Meten is weten. Wie kiest?

Zekeringen. Introductie. Meten is weten. Wie kiest? Zekeringen Introductie. Over de noodzaak tot beveiligen van een PDU (Power Distribution Unit / stekkerblok / energielijst/ contactdoos etc. ) doen veel theorieën de ronde. Een zekering is per definitie

Nadere informatie

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort.

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort. COMBI NAIR UHR Installatievoorschrift Daalderop, veelzijdig in warmte Daalderop, opgericht in 1880 in Tiel, is in Nederland marktleider op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige

Nadere informatie