STORINGEN BASIS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STORINGEN BASIS. www.vb-klimaattechniek.nl"

Transcriptie

1 STORINGEN BASIS Wanneer u bij een storing komt, overleg dan eerst met de klant en probeer de klacht zo goed mogelijk te analyseren. Vaak worden storingen veroorzaakt door verkeerd gebruik, verkeerde montage en gebrekkige voorlichting/onderhoud. Voordat u tot een goede storingsanalyse kunt komen dient u de volgende zaken te controleren. Verkeerd de installatie in goede staat? Zijn de filters schoon? Is de binnenunit goed gemonteerd en kan deze vrij uitblazen? Is de condensor van de buitenunit schoon en staat de unit op een goed geventileerde plaats? Is de maximale leidinglengte niet overschreden en is de koelleiding goed gemonteerd? Is de koudemiddelvulling in orde? Staan de afsluiters van de buitenunit volledig open? Kan het condenswater van de binnen- en buitenunit goed weglopen? Is de installatie voorzien van een geaard stopcontact of een geaarde voeding, en is de groep waar deze op aangesloten is niet overbelast? Is de spanning in orde? Zijn alle kabelverbindingen in orde? Wordt de unit goed gebruikt? Zijn de ingestelde waarden reëel? Tijdens koelen en verwarmen draait de ventilator dan minimaal op medium snelheid? Is de capaciteit van de installatie toereikend? Blijven deuren en ramen zoveel mogelijk gesloten? Indien u er zeker van bent dat de airco aan de voorafgaande punten voldoet kunt u de apparatuur controleren aan de hand van de storingsmelding aangegeven door de installatie.

2 FASEVOLGORDE/FASE ONTBREEKT Voor alle 380V buitenunits geld dat er een fasebeveiliging in de unit aanwezig is (draaistroombeveiliging). Deze bestaat uit een print die het draaiveld van de fases controleert en een relais vrijgeeft, indien alles in orde is. Wanneer het relais niet wordt vrijgegeven: Wissel 2 fases. Meet of er 3 fases aanwezig zijn en of de spanning in orde is. Meet het verbruik per fase met een ampèretang, indien er grote verschillen zijn, controleer dan de magneetschakelaar en de automaat. Indien dit alles al in orde is, maar de storing blijft, vervang dan de draaistroombeveiliging. TIP: Met een meterset kunt u controleren of de draairichting in orde is, door heel even het 380V-relais van de compressor in te duwen. Als de compressor dan zuigt en perst zijn de 3 fases goed aangesloten.

3 Wat is er aan de hand? HOGE STROOMOPNAME Wanneer de installatie 4 keer in 1 uur of 4 keer in een cyclus een te hoog ampèrage meet, zal de unit volledig uitschakelen. Deze kan alleen gereset worden door de units minimaal 3 minuten volledig spanningsloos te maken. De verbruikstroom word gemeten op de print van de binnenuit bij 220V installaties en op de print van de buitenunit bij 380V installaties. Nadat de unit is gereset: Meet de voedingsspanning. Niet in orde > pas deze aan. Ampèrage wel in orde > vervang print. Ampèrage niet in orde > controleer de werking van de compressor. Bij 220V installaties controleert u ook de condensator van de compressor. Controleer de koudemiddelvulling. Controleer alle elektrische aansluitingen (ook op compressor). Voldoet de automaat en is de werkschakelaar in orde? Indien al de voorgaande zaken in orde zijn, dient u de compressor te vervangen. Indien deze storing zich maar af en toe voordoet, kan deze veroorzaakt worden door de volgende zaken: De installatie wordt in het verkeerde werkgebied toegepast. Mogelijk op te lossen met behulp van een winterregeling. De airco is te klein berekend en schakelt nooit uit op temperatuur. Vervang de installatie. De airco is te groot en schakelt heel vaak aan en uit. Monteer een vertragingsrelais, zodat de airco minimaal 10 minuten stilstaat tussen 2 cyclussen. De airco heeft geen eigen groep en de groep wordt overbelast bij het opstarten van de compressor. Pas de groep aan. Er is regelmatig een spanningsdip in het net. Pas de verdeelkast aan.

4 LAAGSPANNINGS-ZEKERING DEFECT Op de print van de binnenunit is in geval van 380V-installaties een zekering geplaatst in het 12V of 24V gedeelte van de besturing. Deze zorgt ervoor dat de spoelen van de verschillende relais van spanning worden voorzien, wanneer dat nodig is. Indien een spoel van de relais defect is, zal de zekering smelten en krijgt u deze storingsmelding. Deze storing kunt u oplossen door de print te vervangen. Deze manier van afzekeren wordt bijna niet toegepast, de meeste printen zijn beveiligd in de voedingsspanning en smelten bij overbelasting van elk onderdeel. EEPROM NIET IN ORDE Deze storing wordt veroorzaakt, doordat de geheugenchip (EEPROM) op de print niet goed functioneert. Dit word vaak veroorzaakt door invloeden van buiten de installatie, bijvoorbeeld door GSM-netwerk of een draadloos netwerk (WiFi). U dient de unit te resetten, door deze minimaal 3 minuten volledig spanningsloos te maken. Wanneer de storing zich dan niet herstelt, vervang dan de print van de binnenunit. Het kan voorkomen dat na een reset de storing verdwijnt, maar dat deze later weer af en toe terugkomt. U kunt dan het beste een netwerkfilter monteren in de voeding.

5 TEMP. BEVEILIGING COMPRESSOR Op de persleiding van de compressor is een bimetaal gemonteerd, dat verbreekt bij een temperatuur tussen 98 C en 102 C. De temperatuur mag niet hoger worden, omdat koudemiddel dan gaat ontleden en koelolie verbranden. Na voldoende afgekoeld te zijn hersteld het bimetaal zichzelf. Controleer het volgende: Is er een lekkage geweest, waardoor er koelolie is weggelopen? Is de compressor mechanisch defect? Is de spanning in orde? Is de condensor schoon? Draait de condensorventilator? Is de koudemiddelinhoud in orde? Zijn de leidinglengtes niet overschreden? Zit er lucht in de installatie? Kan de buitenunit voldoende ventileren? Krijgt de compressor vloeistofslag? Wanneer de vorige punten in orde zijn, controleert u het bimetaal. Laat deze voldoende afkoelen (evt. Demonteren) en meet vervolgens de weerstand. Deze moet 0 ohm zijn. Weerstand 0 ohm: Test de compressor, door kort de magneetschakelaar in te duwen. Indien deze goed functioneert, maar de storing blijft bestaan, dient u de print te vervangen. Weerstand afwijkend: in dit geval dient u het bimetaal te vervangen

6 VERDAMPERVENTILATOR Deze storing wordt veroorzaakt, doordat de ventilatormotor: Niet draait. 300RPM te snel draait. Minder dan 400RPM draait. Controleer eerst alle elektrische aansluitingen! Wanneer de ventilatormotor niet draait: Controleer de voedingsspanning op de ventilator. Controleer de condensator van de ventilator. Controleer of de trommel van de ventilator vrij kan draaien en nergens wordt gehinderd. Controleer of de lagers in orde zijn. Wanneer condensator en voedingsspanning in orde zijn en de trommel vrij kan bewegen, maar de ventilator toch niet draait, dient u de ventilatormotor te vervangen. Wanneer de condensator niet in orde is, of niet alle standen functioneren dient u de print te vervangen. Wanneer de voedingsspanning niet in orde is, dient u de automaat te controleren, en evt. de zekering op de print te vervangen. Wanneer de ventilatormotor te veel toeren draait: Controleer de spanning (en zorg dat deze in orde is). Controleer de lagers (indien nodig vervangen). Zorg dat de trommel goed vast zit op de as van de motor. Controleer de trommel op beschadiging (indien nodig vervangen). Controleer de condensator (indien defect, vervang print). Zorg dat de filters in de verdamper schoon zijn. Zorg ervoor dat de airco vrij kan uitblazen.

7 COMMUNICATIE STORING Deze storingsmelding heeft bij verschillende units een andere oorzaak. We kunnen deze in de volgende groepen verdelen: Aan/Uit-modellen Single Split. DC Inverter-modellen Single Split. Aan/Uit-modellen Multi Split. DC Inverter-modellen Multi Split. Bij aan/uit modellen Single Split wordt deze storing veroorzaakt, wanneer de buitenunit niet binnen 5 minuten reageert op een commando van de binnenunit. Controleer de bekabeling. Controleer de voedingsspanning. Controleer of de relais van de print van de binnenunit schakelen en 220V naar de juiste klem op de buitenunit sturen. Wanneer relais niet schakelen, vervangt u de print van de binnenunit. Wanneer de zwakstroomkabel tussen T3, E en 5V gemonteerd is, controleert u de volgorde. Bij een 380V buitenunit dient u de fasevolgorde te controleren.

8 CONDENSOR TEMP. SENSOR Controleer de aansluitingen op de print en de stekkerverbindingen. Meet de weerstandswaarde volgens de tabel, wanneer deze niet in orde is, vervangt u de voeler. Wanneer deze wel in orde is of een veel te hoge waarde meet, controleert u eerst de volgende punten: o Zit er lucht in de installatie? o Is de condensor vervuild? o Is de unit overvuld? o Kan de buitenunit voldoende ventileren? o Is de condensorventilator in orde en is de vleugel niet beschadigd? o Werkt de winterregeling (wanneer deze is geïnstalleerd)? o Staan alle kranen goed open? o Zitten er geen knikken in de leiding? o Is de maximale leidinglengte niet overschreden? o Is de compressor mechanisch in orde? Wanneer dit alles in orde is, vervangt u de print waar de condensorvoeler op aangesloten is. HOGE CONDENSOR-TEMPERATUUR (Buitenunit Duo/Trio Corona) Controleer het volgende: Is de condensor schoon? Staat de buitenunit op een goed geventileerde plaats? Is er lucht in de installatie aanwezig? Is de koudemiddelvulling in orde? Draait de condensorventilator? Is de vleugel van de condensorventilator in orde? Is de compressor mechanisch in orde? Is de max. leidinglengte niet overschreden? Zijn de leidingen niet geknikt? Wanneer deze zaken in orde zijn en de storing is niet weg, meet u de weerstandswaarde van de voeler (en vergelijk deze met de tabel) en controleert u de aansluitingen. Weerstandswaarde niet in orde? > Vervang de voeler. Weerstandswaarde en verbindingen in orde? > Vervang de print.

9 RT3A/RT3B/RT4 SENSOR STORING (Buitenunit Duo/Trio Corona) Controleer het volgende: Zijn de aansluitingen in orde? Meet de weerstandswaarde en vergelijk deze met de tabel. Weerstandswaarde niet in orde? > Vervang de voeler. Weerstandswaarde en alle verbindingen wel in orde? > Vervang de print. DRUKBEVEILIGING In een aantal units is een hogedruk beveiliging gemonteerd. Deze zorgt ervoor dat de maximale werkdruk niet overschreden kan worden. Indien u deze storing krijgt controleert u de volgende zaken: Is de condensor schoon? Is de koudemiddel-inhoud in orde? Staan de kranen volledig open? Zit er lucht in de installatie? Werkt de condensorventilator? Kan de buitenunit voldoende ventileren? Zijn er leidingen geknikt of verstopt? Is de maximale leidinglengte overschreden? Wanneer dit allemaal in orde is en de installatie is voldoende afgekoeld, meet u de weerstand over de hogedrukbeveiliging. Bij een weerstand van 0 ohm kunt u de installatie weer opstarten. Wanneer de weerstand oneindig is, vervangt u de drukopnemer. Wanneer de storing blijft bij een weerstand van 0 ohm, vervangt u de print.

10 RUIMTE TEMP. SENSOR Wanneer uw toestel deze storing geeft, controleert u het volgende: Controleer de verbindingen op de print en de stekker-verbinding van de sensor. Indien niet in orde; herstellen. Meet de weerstandswaarde van de voeler en vergelijk deze met de bijbehorende tabel. Indien de waarde afwijkt, vervangt u de voeler. Indien deze waarde wel overeenkomt, maar de storing is nog steeds aanwezig, vervangt u de print van de binnenunit. VERDAMPER TEMP. SENSOR Wanneer uw toestel deze storing geeft, controleert u het volgende: Controleer de verbindingen op de print en de stekker-verbinding van de sensor. Indien niet in orde; herstellen. Meet de weerstandswaarde van de voeler en vergelijk deze met de bijbehorende tabel. Indien de waarde afwijkt, vervangt u de voeler. Indien deze waarde wel overeenkomt, maar de storing is nog steeds aanwezig, kan de storing nog veroorzaakt worden doordat de voeler een afwijkende waarde meet. Bijvoorbeeld: o Verdamper wordt niet warm tijdens verwarmen. o Verdamper vriest in. o Verdamper doet onvoldoende mee, ten gevolge van een gebrek aan koudemiddel. Indien de staat van uw installatie en de waarde van de voeler in orde zijn, maar de storing blijft, vervang dan de print van de binnenunit.

11 SENSOR TEMP. TABEL

12 CONDENSWATER-STORING Verwijder de onderplaat (het paneel) van uw cassette-unit. In de hoek van de lekbak ziet u een zwarte afvoerplug. Verwijder deze en laat het condenswater in een emmer lopen. Zet de unit in de functie koelen en kijk via het gat van de afvoerplug of de pomp draait. De pomp draait niet? Controleer of de vlotter schakelt en goed op de print is gemonteerd. In de hoogste stand moet de weerstand over de vlotter 0 ohm zijn. Wanneer dat niet het geval is, dient u de vlotter te vervangen. Indien de vlotter slecht contact maakt, dient u dat te repareren. Wanneer de vlotter schakelt, maar de pomp krijgt geen 220V, vervang dan de print. Wanneer de pomp wel 220V krijgt, maar niet draait, dient u te controleren of de as van de pomp vrij kan draaien en niet geblokkeerd wordt door vuil. Controleer tevens de stekkerverbinding. Indien nu uw storing nog steeds aanwezig is, vervang dan de pomp. Wanneer u er zeker van bent dat de vlotter goed is en de pomp draait, kunt u de afvoerplug opnieuw monteren. Verwijder het afdekplaatje boven de afvoer-aansluiting en giet hier water in. Indien de unit weer in storing gaat: Controleer of de vlotter vrij kan bewegen en de as van de vlotter niet vervuild is. Controleer of de beugel van de vlotter recht is en de vlotter hier goed in is gemonteerd. Controleer of de lekbak schoon is. Is de maximale opvoerhoogte van de pomp niet overschreden? Is de waterkolom niet te groot van diameter? Is de afvoer goed gemonteerd en niet verstopt? Heeft u overdruk op uw riool? Is de afvoer voorzien van voldoende beluchting? Wordt er geen water van een andere unit in deze unit geheveld? Indien deze punten in orde zijn, maar de storing blijft: vervang de pomp.

13 Unit gaat niet meer in storing: Wanneer er om een of andere reden teveel water in de lekbak komt, kan de pomp dit niet snel genoeg wegwerken en zal er een storing ontstaan. Wanneer u de lekbak geleegd heeft, zal de storing opgelost zijn. Houd wel rekening met de volgende zaken: Vriest de binnenunit niet dicht? Is de waterkolom niet te groot? Wordt er water van andere installaties in uw airco geheveld? Is er voldoende beluchting? Is de diameter van de hoofdafvoer in orde en onder voldoende afschot gemonteerd? Kan er overdruk op uw afvoer ontstaan? Is de weerstand van de afvoer niet te groot (vervuiling, veel bochten)? Is het extreem vochtig weer en wordt de verkeerde ventilatorsnelheid toegepast? Indien de unit het hele jaar door koelt, is er een winterregeling gemonteerd? Is er een stroomstoring geweest? FUNCTIE-CONFLICT Bij duo, trio en free-matching multi splits, zal in alle geconditioneerde ruimtes de dezelfde functie gekozen moeten worden. De buitenunit kan niet het ene circuit laten koelen en het andere laten verwarmen tegelijkertijd. In het geval van verschillende functie-instellingen, zal verwarmen altijd voorrang krijgen. De units die in de functie koelen of ontvochtigen staan, zullen uitschakelen en het rode alarm ledje zal gaan knipperen.

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A Bedankt voor de aankoop van dit airconditioningsysteem. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, voor het in gebruik nemen van de installatie.

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 18K en 24K (, 0.5s No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoge druk Invries Hoge persgas Overstroom Communicatie Hoge weerstand Interne ventilator motor

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

WINTERREGELING MIDEA (Low Ambient Kit)

WINTERREGELING MIDEA (Low Ambient Kit) WINTERREGELING MIDEA (Low Ambient Kit) Wanneer moet ik een winterregeling gebruiken? U kunt een winterregeling gebruiken wanneer u wilt koelen bij lage buitentemperaturen. Buiten temperaturen lager dan

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2000-2004 URA-20 URA-25 URA-35 URA-45 URA-55 URA-65 URA-80 URA-95 Werking Voor men begint met de in bedrijfstelling is het raadzaam te controleren

Nadere informatie

code Foutmelding Omschijving en Mogelijke oplossingen

code Foutmelding Omschijving en Mogelijke oplossingen 2 en 3-Way systems ECOi-VRF code Foutmelding Omschijving en Mogelijke oplossingen E06 Communicatie fout Buitenunit ontvangt geen communicatie signaal van de binnenunit. Controleer de voeding en stuurstroom

Nadere informatie

38RA Serie. Bediening en onderhoud

38RA Serie. Bediening en onderhoud 38RA Serie PRO-DIALOG Regeling Bediening en onderhoud INHOUD 1 - VEILIGHEID...3 1.1 - Algemeen...3 1.2 - Voorkomen van elektrische schokken...3 2 - ALGEMENE BESCHRIJVING...3 2.1 - Algemeen...3 2.2 - Gebruikte

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB

TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB TECHNISCHE FUNCTIE SPECIFICATIES PC BOARD LCD 4004XE COOL EN HEAT CONTROLLER AIRCONDITIONING SYSTEEM MODEL ASB 1 Airned B.V., Ambachtsweg 17, 6581 AX Malden, t: 024-3582458 f: 024-3585911 e: info@airned.nl

Nadere informatie

Product informatie 3. Technische specificaties 4. Installatie / onderhoud 5. Thermometer BKM waterkoeler 6. Aansluitschema thermometer 7

Product informatie 3. Technische specificaties 4. Installatie / onderhoud 5. Thermometer BKM waterkoeler 6. Aansluitschema thermometer 7 Kombimix KWC-075 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Product informatie 3 Technische specificaties 4 Installatie / onderhoud 5 Thermometer BKM waterkoeler 6 Aansluitschema thermometer 7 Elektrisch schema waterkoeler

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1 Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1 Lees deze gebruikershandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens uw airconditioning in bedrijf te nemen. Bewaar deze zorgvuldig!

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design Lees deze gebruikershandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens uw airconditioning in bedrijf te nemen. Bewaar deze zorgvuldig! INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSDIAGRAM GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWAR 2011 VRA-2-8 VRA-2-12 VRA-2-16 VRA-2-20 VRA-2-28 VRA-2-32 VRA-2-38 VRA-2-46 VRA-2-53 VRA-2-60 VRA-2-70 VRA-2-80 VRA-2-93 VRA-2-106 Probleem Reden Oplossing

Nadere informatie

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op we

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op we Type I Type II (Inclusief CO ) WERKINGSPRINCIPE CHILLER 0 www.bravilor.com Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Free Match

Gebruikershandleiding Free Match Gebruikershandleiding Free Match Split airconditioning Buiten unit GWHD(18)NK3FO / GWHD(18)NK3KO GWHD(24)NK3GO / GWHD(24)NK3MO GWHD(36)NK3AO / GWHD(36)NK3BO GWHD(42)NK3AO Lees voor het in gebruik nemen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Air Trade Centre. ASG/ASOG ASGI/ASOGI

Gebruikershandleiding Air Trade Centre. ASG/ASOG ASGI/ASOGI Gebruikershandleiding Air Trade Centre. ASG/ASOG ASGI/ASOGI Dank u voor het kiezen van de ATC Airconditioning Unit, voor een correcte werking verzoeken wij u deze gebruikers handleiding voor ingebruikname

Nadere informatie

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display Bedienings display T4 koelkast storing zoeken Dit artikel omschrijft het fout zoeken en om de juiste diagnose te stellen als de koelkast problemen geeft. Het betreft de volgende modellen. Compressor type

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Inhoud: 1x Lynx watergekoelde airco 1x Gebruikershandleiding 1x Controller t.b.v. Lynx watergekoelde airco (foto 7) 1x Luchtrooster (reeds

Inhoud: 1x Lynx watergekoelde airco 1x Gebruikershandleiding 1x Controller t.b.v. Lynx watergekoelde airco (foto 7) 1x Luchtrooster (reeds 2 1 4 3 6 5 8 7 12 13 Inhoud: 1x Lynx watergekoelde airco 1x Gebruikershandleiding 1x Controller t.b.v. Lynx watergekoelde airco (foto 7) 1x Luchtrooster (reeds gemonteerd) (foto 5) 4x Trillingsdemper

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler. Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W

Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler. Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W Voorwoord Geachte klant, Met de Techneco warmtepompboiler heeft u een apparaat aangeschaft, waarmee u de

Nadere informatie

Handleiding aansluiten en in gebruik nemen zelfaanzuigende SHE pompen

Handleiding aansluiten en in gebruik nemen zelfaanzuigende SHE pompen Handleiding aansluiten en in gebruik nemen zelfaanzuigende SHE pompen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Uitvoering 3 Installatie 3 Vullen 5 Starten ( eerste keer) 5 Starten ( normaal gebruik) 5

Nadere informatie

Ontstoffingstechniek & Productieoptimalisatie. Montage- & Gebruiksinstructies LD Luchtmessen

Ontstoffingstechniek & Productieoptimalisatie. Montage- & Gebruiksinstructies LD Luchtmessen Montage- & Gebruiksinstructies LD Luchtmessen Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor installatie en gebruik van de LD (Lage Druk) luchtmessen van Fiktech B.V. Deze handleiding dient beschikbaar en

Nadere informatie

- Business uitvoering

- Business uitvoering - Business uitvoering Sommige airco's zijn verkrijgbaar in een business uitvoering, dit houdt in dat de buitenunit is voorzien van een hoge- en lagedrukbeveiliging. Deze beschermt de compressor bij storingen.

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

Nederlands Pagina 1-1. Deutsch Seite 2-1. New. Space Saver

Nederlands Pagina 1-1. Deutsch Seite 2-1. New. Space Saver Space Saver Nederlands Pagina 1-1 Deutsch Seite 2-1 New Space Saver Installation Guide Space Saver Installatiehandleiding en Gebruiksaanwijzing Ontdek de verborgen voordelen Wij streven continu naar om

Nadere informatie

Alles wat u wilt weten over airconditioning

Alles wat u wilt weten over airconditioning seizoen Alles wat u wilt weten over airconditioning Overzicht assortiment Voorwaarden montage De betaalbare luxe van airconditioning Een airconditioning is niet meer weg te denken uit ons vaak vochtige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DFE 20 T DFE 40 T DFE 80 T Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 1997-2000 URA-10 URA-15 URA-19 Werking Door het inschakelen van externe regelapparatuur wordt een elektrisch circuit tot stand gebracht en de rookgasventilator

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Airco Electra kabel Afstandsbediening

Airco Electra kabel Afstandsbediening Haal de airco uit de doos, controleer deze op beschadigingen en controleer of de inhoud compleet is met instructie manual: Airco Electra kabel Afstandsbediening Verwijder de plakband op de airco binnenunit

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

F 18000 F 24000 F 48000

F 18000 F 24000 F 48000 F 18000 F 24000 F 48000 Test alleereerst uw Climate System voor in gebruikneming. Zo kunt u voorkomen dat u niet voor verrassingen komt te staan wanneer u de ruimte reeds heeft ingedeeld. Uiteraard wordt

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

Hang warme travo s nooit in de ruimte waar de airco staat. Indien u dit doet zal het systeem nooit de aangegeven koelcapaciteit hebben.

Hang warme travo s nooit in de ruimte waar de airco staat. Indien u dit doet zal het systeem nooit de aangegeven koelcapaciteit hebben. S 12000 S 24000 S 32000 S 48000 S 80000 S120000 Test alleereerst uw Climate System voor in gebruikneming. Zo kunt u voorkomen dat u niet voor verrassingen komt te staan wanneer u de ruimte reeds heeft

Nadere informatie

Praktijkopdracht Airconditioning

Praktijkopdracht Airconditioning Praktijkopdract Airconditioning Naam: Docenten exemplaar Datum: Opdract: Visuele controle en werking contr. van de airco met et H log P diagram. Praktijktips voor de visuele controle en werking van de

Nadere informatie

Deze pompschakelaar kunnen wij U aanbieden voor 79 gemonteerd en wel. Zie onderstaande beschrijving van deze unieke pompschakelaar

Deze pompschakelaar kunnen wij U aanbieden voor 79 gemonteerd en wel. Zie onderstaande beschrijving van deze unieke pompschakelaar Ingeschreven KVK-maastricht nr.14084548 onder Installatietechniek DWC Schoutens BTW-nr.156857182B01 E mail : its@brunssum.net Web : www.installatietechniekdwcschoutens.nl Deze pompschakelaar kunnen wij

Nadere informatie

Omdat techniek een ander klimaat nodig heeft dan de mens. EC Tower - effectieve klimaatregeling voor de technische ruimte met een hoge warmtelast

Omdat techniek een ander klimaat nodig heeft dan de mens. EC Tower - effectieve klimaatregeling voor de technische ruimte met een hoge warmtelast Omdat techniek een ander klimaat nodig heeft dan de mens EC Tower - effectieve klimaatregeling voor de technische ruimte met een hoge warmtelast Het juiste koelsysteem voor uw technische ruimte In technische

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Mobiele Airconditioner Smartcool 2.0 Gebruikershandleiding

Mobiele Airconditioner Smartcool 2.0 Gebruikershandleiding Mobiele Airconditioner Smartcool 2.0 Gebruikershandleiding 6-1-2017 BELANGRIJK Installeer en gebruik deze mobiele airconditioner niet voordat u aandachtig deze gebruikershandleiding hebt doorgelezen. Bewaar

Nadere informatie

WANDMODELLEN AN AIRWELL GROUP COMPANY. www.airwell.nl

WANDMODELLEN AN AIRWELL GROUP COMPANY. www.airwell.nl PHOENIX PNX DCI WANDMODELLEN AN AIRWELL GROUP COMPANY www.airwell.nl Buitendeel GC 9-12-18 DCI Buitendeel gc 21 DCI Buitendeel gc 24 DCI RC4 DE DC INVERTER technologie De Inverter technologie omvat: een

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

Augustus 2013 Pagina 1

Augustus 2013 Pagina 1 Aanvullende Installatiehandleiding t.b.v. Tzerra & Calenta koppeling met de WTW unit met ingebouwde terugslagklep en voedingsspanning aansluiting voor de ketel Inleiding Met gebalanceerde ventilatie met

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Split airconditioning wandmodel GWH09QB-K3DNA1G I/O GWH12QC-K3DNA1G I/O GWH18QD-K3DNA1G I/O GWH24QE-K3DNA1G I/O

Gebruikershandleiding. Split airconditioning wandmodel GWH09QB-K3DNA1G I/O GWH12QC-K3DNA1G I/O GWH18QD-K3DNA1G I/O GWH24QE-K3DNA1G I/O Gebruikershandleiding Split airconditioning wandmodel GWH09QB-K3DNA1G I/O GWH12QC-K3DNA1G I/O GWH18QD-K3DNA1G I/O GWH24QE-K3DNA1G I/O Lees voor het in gebruik nemen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig

Nadere informatie

Aandachtspunten voor en na de meting

Aandachtspunten voor en na de meting Tips & Tricks Aandachtspunten voor en na de meting 1. Bewaar het toestel onder normale temperaturen De rookgasanalyser is temperatuurgevoelig. Laat het toestel dus niet in uw wagen liggen bij vriestemperaturen

Nadere informatie

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor)

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor) Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Xpower + regeling (toerengeregelde compressor) 1 Inhoud: 3. Overzicht unit typen 4. Configuratie infrarood afstandsbediening 8. Configuratie

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding www.home-appliance.nl JAN07v1/SCH www.home-appliance.nl JAN07v1/SCH Installatie handleiding voorwoord Gefeliciteerd met de aankoop van uw airconditioning. Wanneer u de volgende stappen nauwkeurig volgt

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Handleiding Softstarter

Handleiding Softstarter Handleiding Softstarter AUCOM CSX en CSXi Aucom CSX(i) v 1.3 juli-2004 PS.doc Electro Drive B.V. Wijzigingen voorbehouden Inhoudsopgave 1. Aandachtspunten... 3 2. Algemene beschrijving... 4 3. De eigenschappen

Nadere informatie

Inverter multi-split. airconditioners. Creators of air. Japanse topkwaliteit airconditioners

Inverter multi-split. airconditioners. Creators of air. Japanse topkwaliteit airconditioners Creators of air Inverter multi-split airconditioners Japanse topkwaliteit airconditioners Aansluitmogelijkheden per buitendeel Type: Duo split Triple split Quattro split Model code: ROG-14LAC2 ROG-18LAC2

Nadere informatie

Handleiding Zelfaanzuigende e-she pomp

Handleiding Zelfaanzuigende e-she pomp 15-11-2016 Versie 2.0 Handleiding Zelfaanzuigende e-she pomp Pagina 1 van 9 blz.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Uitvoeringen... 3 3. Installatie... 3 4. Inbedrijfstelling... 5 4.1.

Nadere informatie

Installatie & Gebruikers Handleiding

Installatie & Gebruikers Handleiding Nagano airconditioners Duct type Installatie & Gebruikers Handleiding Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw watergekoelde airco. Deze airco is uitermate geschikt om het klimaat van uw ruimte optimaal

Nadere informatie

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS T6590B1000 FANCOIL REGELAAR PRODUCT GEGEVENS KENMERKEN TOEPASSINGEN De T6590B1000 ruimteregelaar is ontworpen om de regelafsluiters, ventilator en extra elektrische in fancoil systemen te regelen. Een

Nadere informatie

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Mycomfort regeling (aan/uit compressor)

Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Mycomfort regeling (aan/uit compressor) Configuratieoverzicht en storingscodes Carrier splitsystemen met Mycomfort regeling (aan/uit compressor) 1 Inhoud: 3. Overzicht unit typen 4. Configuratie infrarood afstandsbediening 8. Configuratie Roomcontroller

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING GREE AIRCONDITIONERS MODEL: Hoek KFR 35 GJW / N30E (R 407C)

GEBRUIKSAANWIJZING GREE AIRCONDITIONERS MODEL: Hoek KFR 35 GJW / N30E (R 407C) A25 GEBRUIKSAANWIJZING GREE AIRCONDITIONERS MODEL: Hoek KFR 35 GJW / N30E (R 407C) Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door RoHS Conform Instructie Manual Hoek 2015.doc

Nadere informatie

BIZOBIKE Display handleiding E-Motion

BIZOBIKE Display handleiding E-Motion BIZOBIKE Display handleiding E-Motion Inhoudsopgave Materiaal & kleur 1 Functies 1 Interface 1 Installatie 1 Powerknop 1 Wandel assistent 2 Achtergrond verlichting 2 Batterij capaciteit 2 Afstand & trip

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

Verwarmingspomp voor zwembad INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING GUIDE

Verwarmingspomp voor zwembad INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING GUIDE Verwarmingspomp voor zwembad INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING GUIDE Inhoudsopgave I. Toepassing... 3 II. Kenmerken... 3 III. Technische parameters... 4 IV.Afmetingen... 5 V. Installatie-instructies...

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2.1 De ohmmeter 3. Aanwijzingen 3. 4. Klemaanduidingen 5. Opdracht 1 8. Opdracht 2 9. Opdracht 3 10.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2.1 De ohmmeter 3. Aanwijzingen 3. 4. Klemaanduidingen 5. Opdracht 1 8. Opdracht 2 9. Opdracht 3 10. 1. Inleiding 2 2.1 De ohmmeter 3. Aanwijzingen 3 4. Klemaanduidingen 5 Opdracht Meetvolgorde 6 Opdracht 1 8 Opdracht 2 9 Opdracht 3 10 Opdracht 4 11 Opdracht 5 12 Opdracht 6 13 Opdracht 7 14 Opdracht 89

Nadere informatie

Wandmodel. airconditioners. Creators of air JAPANSE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS

Wandmodel. airconditioners. Creators of air JAPANSE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS Creators of air Wandmodel airconditioners JAPANSE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS De nieuwe LU-serie van Fuji Electric: dun & stijlvol design Het dunne en stijlvolle design is mogelijk gemaakt door een Ø5mm

Nadere informatie

Branderketel 12V DC/ 24 V DC

Branderketel 12V DC/ 24 V DC Branderketel 12V DC/ 24 V DC Inhoudsopgave: blz Technische specificaties 2 Speciale waarschuwingen 3 Branderverstuiver / elektroden 3 Brandstofpomp 4-5 Elektrisch schema 6 Printplaat 6 Probleem / oplossing

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Verkort Handboek installatie

Verkort Handboek installatie Verkort Handboek installatie Dit handboek is een hulpmiddel voor monteurs. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de betreffende manuals of de Daikin Express website. voor ZEAS en Conveni-Pack. Nitrogen

Nadere informatie

Airconditioningsystemen SPLIT EN MULTISPLIT TECHNISCH HANDBOEK 1. www.airview.nl TECHNISCH HANDBOEK TECHNISCH HANDBOEK

Airconditioningsystemen SPLIT EN MULTISPLIT TECHNISCH HANDBOEK 1. www.airview.nl TECHNISCH HANDBOEK TECHNISCH HANDBOEK Airconditioningsystemen Airconditioningsystemen SPLIT EN MULTISPLIT www.airview.nl 1 Inhoudsopgave technisch handboek Voorwoord 3 Standaard aansluitschema s single- en multisplit DC Inverter 4 Standaard

Nadere informatie

Voorlopig error schema. Error 1=spanningsbewaking. Error 02=demo modus. Door op de klemmenstrook al dan niet een brug tussen 10&14 te maken

Voorlopig error schema. Error 1=spanningsbewaking. Error 02=demo modus. Door op de klemmenstrook al dan niet een brug tussen 10&14 te maken Voorlopig error schema Error 1=spanningsbewaking. Alleen op de 15000pro en kan de volgende oorzaken hebben: -Fase gekruist -Er mist een fase -Soms geeft de module over voltage alarm. Als dit gebeurd moet

Nadere informatie

Reparatievoorschriften Demonteren van het CF500 besturingsventiel

Reparatievoorschriften Demonteren van het CF500 besturingsventiel NL Reparatievoorschriften Demonteren van het CF500 besturingsventiel NL Demonteren van het CF500 besturingsventiel U heeft van Cargo Floor een besturingsventiel ontvangen ter uitwisseling van een defect

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE TP800P-TP800R-TP1200R. tuinpompen

INSTRUCTIEBOEKJE TP800P-TP800R-TP1200R. tuinpompen INSTRUCTIEBOEKJE TP800P-TP800R-TP1200R tuinpompen Hartelijk dank! 2 Hartelijk dank dat u voor een EUROM TP tuinpomp gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

Doet u dit niet, dan is het risico: heet vet uit de slang over u, of een ander, heen.

Doet u dit niet, dan is het risico: heet vet uit de slang over u, of een ander, heen. Handleiding BS 505 Let op! U werkt met heet vet. Let dus erg goed op met wat u doet. Draag veiligheidskleding bij vetfiltreren. Laat u niet afleiden en... werk volgens gebruiksaanwijzing. Wees voorzichtig!

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

Vaillant Airconditioning: Het stille genieten

Vaillant Airconditioning: Het stille genieten Vaillant Airconditioning: Het stille genieten Hethele jaar een behaaglijk woonklimaat We zijn er helemaal aan gewend om in de winter ons huis te verwarmen. Maar is het eigenlijk niet net zo vanzelfsprekend

Nadere informatie

Hooiland pomp, Handleiding

Hooiland pomp, Handleiding Hooiland pomp, Handleiding Versie Maart 2012 Bom Aqua B.V. tel 078 6150402/ 06 120 945 36 Oosteind 47 Email info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Opvoerhoogte van 20-75

Nadere informatie

Installatie instructie voor WTH koudwatermachines

Installatie instructie voor WTH koudwatermachines Leverancier : WTH Vloerverwarming en -koeling Type units : WSAT EE 17 t/m 91 Koudemiddel : R410A. Voor deze modellen is het niet noodzakelijk om een logboek bij te houden, omdat de inhoud van het koelmiddel

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing.

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. VDH doc. 9 Versie: v1. Datum: 1-4- Software: ALFA 45 Doc: DO9.WP8 Bereik: -5/+5 C, uitlezing per 1 C * Installatie.

Nadere informatie

Vloer en wand/plafondmodel Airconditioner

Vloer en wand/plafondmodel Airconditioner Vloer en wand/plafondmodel Airconditioner Creators of air Japanse topkwaliteit airconditioners Fuji Electric: voorsprong in techniek en betrouwbaarheid. Fuji Electric is een van de grootste Japanse bedrijven

Nadere informatie

Hoe werkt uw elektrische installatie en rookmeldsysteem?

Hoe werkt uw elektrische installatie en rookmeldsysteem? Hoe werkt uw elektrische installatie en rookmeldsysteem? hèt installatieteam Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Uw elektrische installatie in het kort 3 2. Werkzaamheden die niet onder de garantie vallen

Nadere informatie

Buispomp pomp T250 Handleiding

Buispomp pomp T250 Handleiding Buispomp pomp T250 Handleiding Versie November 2013 Bom Aqua B.V. Tel. 078-6150402 Oosteind 47 Email: info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Pomp Opvoerhoogte van 0-150

Nadere informatie

CV module Plus Installatievoorschriften

CV module Plus Installatievoorschriften CV module Plus Installatievoorschriften 2-15 1. BESCHRIJVING... 2 2. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Montage... 2 2.3 Aansluitschema's... 3 2.4 Tapwaterzijdige aansluiting... 6 2.5

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. "-" aansluiting. power LED. ventilator "+" aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2.

1. BESCHRIJVING. - aansluiting. power LED. ventilator + aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2. 1. BESCHRIJVING power LED "-" aansluiting ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact ventilator "+" aansluiting zekering 2. AANSLUITINGEN Verbind de inverter met de batterij (krokodillenklemmen meegeleverd)

Nadere informatie

Eco 10. Eco 10 Castelmonte 1 of 14 Rev. 01

Eco 10. Eco 10 Castelmonte 1 of 14 Rev. 01 Eco 10 Eco 10 Castelmonte 1 of 14 Rev. 01 Inhoud opgave 1. Dagelijks gebruik... 3 2. Eerste opstart... 4 3. Bediening van de Eco 10 Pelletkachel... 4 4. De Toetsen en functies van het display... 5 8. De

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

SATELLIET SPLIT SYSTEEM

SATELLIET SPLIT SYSTEEM SATELLIET SPLIT SYSTEEM Cooling Only en Warmtepomp Capaciteitsrange van 4,6 tot 14,5 kw DUCTAIR SATELLIET SPLIT SYSTEEM DUCTAIR Capaciteitsrange van 4,6 tot 14,5 kw De units Ductair van Lennox bieden één

Nadere informatie

Elektriciteit en veiligheid op het podium voedingen, beveiliging, zekeringen en aardlekschakelaars

Elektriciteit en veiligheid op het podium voedingen, beveiliging, zekeringen en aardlekschakelaars Elektriciteit en veiligheid op het podium voedingen, beveiliging, zekeringen en aardlekschakelaars Energievoorziening Van de centrale naar de gebruiker legt de stroom een lange weg af. In de centrale draait

Nadere informatie

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02 Set-Up instructies NL MULTICONTROLLER 0664040_R02 Pagina 3 4 5 6 7 8 9 Beschrijving van de set-up mogelijkheden: 0-10V. Gebruik deze instelling indien u de ventilator 0-10V wilt regelen. Aan/Uit. Gebruik

Nadere informatie

088U0240 / 088U0245. Handleiding CF-MC Hoofdregelaar

088U0240 / 088U0245. Handleiding CF-MC Hoofdregelaar 088U0240 / 088U0245 NL Handleiding 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK710 Danfoss 03/2011 Inhoud 1. Inleiding...................................................................... 4 2. Overzicht van het

Nadere informatie

Elektrische Doorstroomverwarmer

Elektrische Doorstroomverwarmer Elektrische Doorstroomverwarmer Installatiehandleiding 2 Gegevens Doorstroomverwarmer Artikel nr 15081070 Type 5E1551 IP class 44 230 V - 50 hz 1p 2000W 400 V - 50 hz 2p 4000W 400 V - 50 hz 3p 6000W Aansluitingen

Nadere informatie

HANDLEIDING IN BEDRIJF STELLEN VAN DRC SYSTEMEN

HANDLEIDING IN BEDRIJF STELLEN VAN DRC SYSTEMEN DRC SYSTEMEN Digital Refrigerant Control HCSU 1002 VD HCSU 1402 VD HCSU 2801 VD Inhoud DRC.D.IBS.2007-01 HANDLEIDING IN BEDRIJF STELLEN VAN DRC SYSTEMEN Koelleidingen Afstanden en hoogteverschillen Stijgleidingen

Nadere informatie

8.1 Storingssignalering De storingssignalering wordt zichtbaar op het moment dat er een storing in het toestel optreedt.

8.1 Storingssignalering De storingssignalering wordt zichtbaar op het moment dat er een storing in het toestel optreedt. Hoofdstuk 8 8. ssignalering De storingssignalering wordt zichtbaar op het moment dat er een storing in het toestel optreedt. Display Allure toestel Bij storingen zal op het toestel display een knipperende

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

Praktijkopdracht Airconditioning

Praktijkopdracht Airconditioning Praktijkopdract Airconditioning Naam: Docenten exemplaar Datum: Leerling nummer: Klas: Afdeling: Naam Docent: Paraaf Docent: Eindcijfer Totaal: Opdract 4 van 4 Visuele controle en werking contr. van de

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R hydrofoorgroepen 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HG hydrofoorgroep gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

2HEAT DHT: OPBOUW DIGITALE THERMO- en HYGROSTAAT

2HEAT DHT: OPBOUW DIGITALE THERMO- en HYGROSTAAT INTRODUKTIE DHT ; De 2HEAT-DHT thermo- en hygrostaat is een hoogwaardige regelunit die voor tal van toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEAT-DHT is een zeer geavanceerde thermo- en hygrostaat met een

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR A B C D E * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Lettercodeschijf B: Cijfercodeschijf C: Klemschroeven D: Bevestigingsnokjes E:

Nadere informatie

STAP 1. Legschema STAP 2

STAP 1. Legschema STAP 2 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN 1. BESCHRIJVING power LED sigarettenplug ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact zekering ventilator 2. AANSLUITINGEN Sluit de sigarettenplug aan op de sigarettenplughouder van uw wagen en verbind de

Nadere informatie