Vaarweginformatie straks in elke gewenste taal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vaarweginformatie straks in elke gewenste taal"

Transcriptie

1 Zaterdag 17 september 2005 TECHNIEK WEEKBLAD SCHUTTEVAER 9 Omgaan met walstroom kan ingewikkeld zijn. Simpel een verlengsnoertje in de zuil prikken is niet altijd toegestaan en wél volgens de normen werken leidt al snel tot corrosie van de scheepshuid. Elektrische veiligheid wordt gewaarborgd door twee voorzieningen: de ouderwetse zekering, die tegen al te grote stroomsterkten beveiligt, bijvoorbeeld naar aanleiding van een kortsluiting. Ten tweede: de aardlekschakelaar, die afschakelt zodra stroom wegloopt via een onvoorzien pad, bijvoorbeeld via een lichaam van iemand die met zijn blote voeten in een nat gangboord staat. Scheidingstrafo ALS HET WERKT... DAN WERKT HET ZO: tekst: Jaap Gestman Geradts Beide voorzieningen moeten in elke 230 Volts walinstallatie aanwezig zijn en goed functioneren. Maar zij kunnen in conflict komen met de stituatie aan boord. Domweg een verlengsnoer van de zuil naar boord laten lopen is niet volgens de veiligheidsnormen. Bij een stalen schip bijvoorbeeld kunnen er grote ongelukken gebeuren. Wie op z'n blote voeten op het scheepsstaal staat en een beschadigde kabel of een defect apparaat aanraakt, kan deel gaan uitmaken van een stroomkring, vanaf de stroomvoerende draad, via het lichaam en het scheepsstaal naar het water en zo naar het geaarde walnet. De stroom wordt dan door het lichaam gepompt. Het is dan van de reactiesnelheid van de aardlekschakelaar afhankelijk of de persoon het overleeft. Het is technisch wel mogelijk het boordnet veilig uit te voeren. Er moet dan vooral op worden toegezien dat alle apparatuur volledig geïsoleerd wordt opgesteld van het scheepsstaal en dat geen aarding van leidingen of apparaten naar het scheepsstaal plaatsvindt. Dat is eigenlijk de situatie die men in elke woonkamer aan de wal kan aantreffen. In natte omgevingen en/of bij metalen oppervlakken stellen de normen echter aanvullende eisen. Dan dienen er zogenoemde vereffenings- of equipotentiaalleidingen te worden aangebracht tussen de natte en/of metalen oppervlakken en de aarde van het net. In huis is dit bij de geaarde metalen badkuip het geval. Bij een simpel verlengsnoer aan boord kan iemand die een stroomdraad waar spanning op staat aanraakt geëlektrocuteerd worden via een stroomkring met de stalen scheepshuid en het water. Dit houdt in, dat volgens de voorschriften een metalen schip dus met de aarde van de walstroominstallatie dient te worden verbonden. En daar voelen veel schippers nu juist niet voor, omdat het schip in dat geval, samen met de metalen damwanden een soort accu gaat vormen. Het metalen schip is dan verbonden met een vereffeningsgeleider naar de walstrooomzuil die op zijn beurt geaard is. Deze aardpen steekt in het (grond)water waarin zich ook de damwand en het schip bevinden. Er ontstaat zo een rondgaand circuit. Hierin hoeft geen stroom te lopen als daar geen reden voor is, maar indien het scheepsstaal en het damwandstaal enigszins van samenstelling verschillen, ontstaat een potentiaalverschil dat zorgt voor een rondgaande stroom, die het schip, dan wel de damwand kan opvreten, afhankelijk van welk staal het onedelst is. Daarbij komt, dat vele damwanden via een kleine spanningsbron kathodisch tegen corrosie worden beschermd. De spanning wordt daarbij zodanig op de damwanden aangebracht dat z'n ijzerdeeltjes geen neiging meer hebben in oplossing te gaan. Als het schip met de voorgeschreven vereffeningskabel op de walstroomzuil is aangesloten, zal het schip (via het grondwater) nu deel uitmaken van het kathodische beschermingscircuit van de damwanden. Aangezien de beschermende spanning zo is aangebracht dat de damwand niét zal roesten, zal het andere staal (het scheepsstaal) deze Een scheidingstrafo ontkoppelt het boordnet van het walnet. De stroomkring via de aardleiding naar de wal is hiermee verdwenen. Het schip heeft een eigen aarding. (Beeldbewerkingen Jeroen Bons) ondankbare taak van de damwanden moeten overnemen. Het scheepsstaal met de aarde van de walstroominstallatie verbinden mag dan voorgeschreven zijn, het is bijzonder slecht voor de huid van het schip, vooral als een naastgelegen damwand met een elektrische spanningsbron kathodisch wordt beschermd. Het lijkt er dus op dat de scheepseigenaar uit twee kwaden kan kiezen, ofwel de veiligheidseisen van de vereffeningskabel naast zich neerleggen, ofwel de normen respecteren en het schip langzaam maar zeker zien verdwijnen. De oplossing is de scheidingstrafo, die 230 Volt omzet in 230 Volt. Ogenschijnlijk dus geen voordeel, maar er zijn twee gescheiden wikkelingen en er is dus van wal- en een boordcircuit sprake. Hiermee is het toegestaan dat het schip z'n eigen aarde (de metalen scheepshuid) mag voeren, onafhankelijk van de wal. Het circuit scheepsstaal-vereffeningsleiding-grondwater-damwand is daarmee verbroken en het schip zal met de damwand geen stroomvoerende accu meer vormen en niet meer roesten of in oplossing gaan. Nadeel van de scheidingstrafo is wel, dat de zekeringen en aardlekschakelaar in het nu volledig gescheiden boordnet nogmaals moeten worden aangebracht. Dit maakt het, samen met de scheidingstrafo, tot een kostbare oplossing. Samenwerking Damen en Nevesbu PAPENDRECHT De Iv-Groep in Papendrecht en Damen Shipyards gaan samenwerken op het gebied van engineering. Damen Shipyards neemt daarvoor een belang in Iv-Nevesbu. Iv-Nevesbu is gespecialiseerd in ontwerp en engineering voor de maritieme offshore-industrie, marinebouw en gespecialiseerde scheepsbouwprojecten. Nevesbu is van oorsprong op de marinebouw gericht en haalt momenteel nog rond de helft van zijn omzet uit de marinebouw. 'Er bestond behoefte om de marinebouwkennis te concentreren', zegt Directeur René Berkvens van de Koninklijke Schelde Groep. 'Met deze samenwerking krijgt die gestalte. Bij Nevesbu bestond daarnaast behoefte aan uitbreiding van engineeringcapaciteit in de offshoreindustrie, waarin zij heel actief zijn. Het gaat in de offshore vaak om grote bestekken die snel moeten worden gemaakt. De samenwerking vergroot de slagkracht van Nevesbu, dat nu gebruik kan maken van de pool van engineers van De Schelde.' De Koninklijke Schelde werkt momenteel onder meer aan de bouw van korvetten voor de Indonesische marine. Er is een goede kans dat de werf straks ook voor de Koninklijke Marine een aantal korvetten gaat bouwen. De minister van Defensie studeert op de strategische herdefinitie van de marinevloot en de consequenties die dat heeft op de samenstelling van de oppervlaktevloot. Daarin is naar verwachting behoefte aan grote patrouillevaartuigen. De minister brengt hierover half oktober verslag uit aan de Tweede Kamer. (HH) RIS bundelt informatiebronnen voor verspreiding via internet Vaarweginformatie straks in elke gewenste taal Het River Information Services (RIS) wil de toegankelijkheid van de vele locale, nationale en Europese informatiebronnen vergroten door deze volgens een vast protocol te bundelen en via internet te verspreiden. De opbouw van het protocol wordt zodanig dat informatie in elke gewenste Europese taal kan worden opgeroepen. Een in Roemenië door een locale vaarwegbeheerder in het Roemeens op het systeem geplaatst scheepvaartbericht moet een Nederlandse schipper dus in het Nederlands kunnen openen. Een van de belangrijkste sites die deel van RIS gaat uitmaken is die van het Elektronisches Wasserstrassen- Informationssystem (Elwis) van de Duitse Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) die verantwoordelijk is voor 7300 kilometer waterweg. De website is nu nog alleen Duitstalig. Er zit weliswaar een Engelse knop op, maar wanneer die wordt ingedrukt verandert alleen de aanhef in het Engels. De informatie verschijnt gewoon in het Duits. Dat is jammer, want met een bericht als 'Sperrung Munitionsbergungsarbeiten', kunnen Engelstalige schippers niet zoveel. Toch geeft de site een goede indruk van de informatie die RIS de Europese binnenvaart straks in alle talen moet gaan bieden. Pegelstanden Elwis geeft uitgebreide verkeers- en waterstandsinformatie van de Duitse binnenwateren, met als doel de binnenvaart te helpen de maximaal mogelijke aflaaddieptes te bepalen en de reisduur te plannen. De pegelstanden zijn per rivier op te zoeken, waarbij naast de actuele waterstanden die van de vier voorafgaande dagen worden getoond. Zo geeft de WSD-Ost bijvoorbeeld uitgebreide informatie over de waterdieptes op de verschillende panden van de Elbe en het Elbe-Havelkanaal. Plaatselijke verondiepingen in het vaarwater worden per rivier of kanaal uitgebreid en Een van de twee Lister Blackstones in de machinekamer van de Toronto, voor de vervanging. systematisch geordend, vermeld, waarbij de actueelste ondieptes vetgedrukt zijn. Bijvoorbeeld de vrij recent gemelde ondiepte op de Rijn bij Nonnenwetter, tussen kilometer 640 en 641 op 35 meter uit de linkeroever. Vermeld wordt ook of de ondiepte is gemarkeerd, zoals bijvoorbeeld de ondiepe Beueler Platte (kmr 655/656) op zo'n 35 meter uit de rechteroever. De lijsten met geplande schuttijden van de sluizen in rivieren en kanalen met daarin vetgedrukt de geplande voorschuttingen met resterende schutruimte, moeten helpen de wachttijden te verkorten. Een actueel overzicht per sluis van het te verwachten en het actuele verkeersaanbod ontbreekt daarbij vooralsnog. Naast de binnenvaartberichten worden de berichten aan zeevarenden via deze site bekendgemaakt. Er is ook informatie over nationale, regionale en locale wetten, regels en verordeningen te vinden. Evenals informatie over tijden en plaatsen waarop examens voor binnenvaartpatenten worden afgenomen en informatie over de infrastructuur met verkeersstatistieken. Voor de scheepvaart belangrijke adressen zijn eenvoudig op te zoeken. Alle informatie is gratis. Abonnement Het is mogelijk een abonnement op actuele informatie te nemen, waarbij kan worden gekozen uit diverse vaargebieden. Bijvoorbeeld bepaalde pegelstanden op de Rijn, ijsberichten, maximaal toegestane aflaaddiepte of informatie over stremmingen. De informatie wordt naar wens per e- mail of SMS doorgegeven. Het abonnement is gratis. De gebruiker Elwis straks onderdeel RIS betaalt wel de verzendkosten. Die kosten bedragen in Duitsland ongeveer twintig cent per bericht. In het buitenland komen daar vaak roamingkosten bij. Onder de knop Elwis-Abo van de website staat uitgebreid beschreven hoe een abonnement kan worden genomen. 'Momenteel hebben 1815 mensen een abonnement', zegt medewerker Michael Brunch van Elwis. 'Inhoud en vorm van de verkeer- en waterstandberichten van het abonnement Cats vervangen Listers ms Toronto ANTWERPEN Antwerp Diesel Repair heeft onlangs het ms Toronto (110 x 9,60 meter, 3120 ton) van Jean Spitaels gehermotoriseerd. Sinds de bouw in 1972, stonden er twee Lister Blackstone hoofdmotoren in de machinekamer, met een vermogen van 660 pk per stuk bij 750 toeren. 'Die waren echt op', zegt Spitaels. 'Het laatste halfjaar verbruikten ze op een reis van Antwerpen naar Duisburg en terug 400 tot 500 liter smeerolie.' De Listers zijn in Antwerpen vervangen door twee Caterpillars 3508 van 972 pk bij 1600 toeren. passen we binnenkort aan aan de door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart gewenste internationale standaard voor berichten aan zeevarenden. Vanaf april 2006 kan ook een abonnement worden genomen op de Duitse berichten aan zeevarenden (ook Engelstalig - red.).' Decentrale informatie Om informatie snel te actualiseren is het in Elwis mogelijk pagina's die dagelijks of per uur moeten worden geactualiseerd (stremmingen, waterstanden) decentraal aan te passen. Locale autoriteiten van vaarwegen, sluizen en bruggen kunnen zo vanachter hun eigen PC wijzigingen doorvoeren. Voordeel is, dat locale verkeersinformatie snel kan worden ingevoerd door mensen die de locale situatie goed kennen. De website is te bezoeken via Brunch wijst nadrukkelijk op de link naar een Nederlandse vragenlijst (Telematik-Fragebogen NL-Fassung). 'Ervaringen van gebruikers uit de vaart helpen ons de informatievoorziening te optimaliseren. Wij willen graag dat zoveel mogelijk lezers de vragenlijst invullen.' (HH) Hoeveel uren de Listers de afgelopen drie decennia hebben gedraaid kan Spitaels niet zeggen. 'Er zitten geen urentellers op, maar het zullen er genoeg zijn.' In al die jaren zijn de motoren nooit compleet gereviseerd. 'De koppen zijn een paar keer gedaan en de verstuivers ook, maar ze zijn nooit helemaal uit elkaar geweest.' Spitaels heeft inmiddels voor het eerst met de nieuwe motoren gevaren. 'Ik ben er erg tevreden mee. De motoren zijn een stuk minder daverig en zeker in de woning is het rustiger. Maar hoe het motorgeluid werkelijk is ondervinden we pas wanneer we geladen te berg varen.' Een opvallend verschil is er in het gereedschap waarmee de monteurs nu in de machinekamer verdwijnen. 'Vroeger kwamen er twee mannen met grote gereedschapskisten en gigantische sleutels aan boord en nu komt er een mannetje met een laptop zonder sleutels.' Naast de motoren zijn ook de keerkoppelingen, de schroefassen, de schroefaslagers en de schroeven vervangen. Het werk in de machinekamer is voor een belangrijk deel uitbesteed aan Yerseke Engine Service uit Yerseke. Tijdens de hermotorisering is meteen de elektrische bedrading vernieuwd en is in het stuurhuis een compleet nieuwe lessenaar geplaatst, inclusief apparatuur en bedieningspanelen. 'Het veranderen van de motorfundaties is nog een hoop werk geweest', zegt Spitaels. 'De nieuwe motoren waren de helft korter en pasten in de breedte evenmin. Alles is weggebrand en nieuw gemaakt. (HH) VAARZAKELIJK Gegevens in deze rubriek vallen in zoverre buiten de verantwoordelijkheid van de redaktie dat niet alle verstrekte technische gegevens op nauwkeurigheid kunnen worden getoest. De berichten zijn doorgaans afkomstig van betrokken bedrijven. Kontiki Maresdealer Logistiekbeurs RAI gaat niet door MEEDEN Duiksportcentrum Kontiki Diving uit Meeden is sinds 1 augustus geautoriseerd dealer van Mares duikartikelen. Kontiki beschikt momenteel over een assortiment snorkels en duikmaterialen die voor zowel de recreatieve snorkelaar als de professionele duiker geschikt zijn. Zwembadvinnen, buitenwatervinnen, duikmaskers, snorkels, shorties, stablizing jackets, ademautomaten en nog veel meer toebehoren. Meer informatie is te vinden op Dankzij een samenwerkingsverband met reisorganisatie Borgeld Reizen, heeft Kontiki er nu ook zestien verkooppunten bij. Op alle reisbureaus zijn vakantie-snorkeluitrustingen verkrijgbaar. Klanten die niet de juiste maat kunnen vinden op een van de Borgeld-vestigingen, krijgen binnen 48 uur de juiste maat geleverd. Binnenkort kunnen vakantiegasten hun theorie- en binnenwaterzwembaddeel van een Open Water Diver (duik)cursus doen in het Van der Valk Hotel in Zuidbroek. Na twee duikdagen vliegen de vakantiegangers naar subtropische wateren om de opleiding af te maken. Voor meer informatie: Kontiki Diving Nederland, Meeden, tel of , AMSTERDAM/ROTTERDAM De organisatoren Ahoy' en Amsterdam RAI van Mainports & Logistics hebben de voorbereidingen voor de vakbeurs met congres stopgezet. Het voor april 2006 geplande evenement trok te weinig internationale belangstelling. In Nederland was er volgens de organisatoren wél belangstellings. Brancheorganisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hadden hun medewerking toegezegd, maar die bleef van internationale zijde uit. De beursorganisatoren vinden internationale deelname nu juist de onderscheidende succesfactor voor de lange termijn voor de beurs. Ze blijven marktontwikkelingen in de gaten houden en sluiten niet uit dat er in de toekomst alsnog een internationale beurs voor de logistieke sector komt. (JK) De machinekamer van de Toronto na plaatsing van de Caterpillars. (Foto's Ida de Braal) Coops en Nieborg bouwt lossysteem HOOGEZAND Coops & Nieborg Bulkhandling, dochter van Coops en Nieborg Groep BV in Hoogezand, heeft een nieuw lossysteem ontwikkeld voor de baggersector. Het concept is toepasbaar aan boord van zelflossende baggerschepen, binnenschepen en zeegaande bulkcarriers. Het schip wordt volgezogen door de eigen zuiginstallatie met lading (bijvoorbeeld zand of grind) en vaart naar haar bestemming. Daar wordt de discharger gestart en gaat het lossen door middel van grijperbak, lopende banden en de boomconveyor naar de Het Grab Discharge System is toepasbaar op zelflossende baggerschepen, binnenschepen en zeegaande bulkcarriers. (Artist's impression Coops en Nieborg) wal. Het apparaat kan met handmatige, half automatische en vol automatische bediening worden uitgevoerd. De discharger die Coops en Nieborg levert heeft een gegarandeerde capaciteit van 500 kuub per uur. De capaciteit van dit zogenoemde Grab Discharge System kan worden opgevoerd tot 3000 kuub per uur en is multifunctioneel. De transportband heeft een reikwijdte van circa vijftig meter en een swing van 270 graden. De eerste installatie wordt bij Volharding Shipyards in Harlingen geïnstalleerd op de Engelse hopperzuiger Arco Dee. Overname Het patent voor het lossysteem was in handen van Wiener & Co Apparatenbouw in Velsen-Noord en de vervaardiging hiervan gebeurde door WMH (Wiener Mineral Handling), de handelspoot van dit Noord-Hollandse bedrijf. Aan Coops en Nieborg werd de bouw van het staalwerk en de frameconstructies uitbesteed. Opdrachtgever was Hanson Aggregates Marine in het Engelse Southampton, aan wie al meerdere installaties zijn geleverd. Tijdens de bouw van de laatste, waarbij het staalwerk zich bij Coops en Nieborg al in het afbouwstadium bevond, ging het in 1899 opgerichte Wiener begin vorig jaar failliet. De curator benaderde daarop het constructiebedrijf aan het Winschoterdiep en men kwam tot een akkoord. Het Groninger bedrijf nam handelspoot WMH en, na onderhandeling met principaal Hanson, het gehele project over en verwierf hiermee de opdracht de discharger af te bouwen. Marktleider Coops en Nieborg BV werd in 1978 opgericht en is gespecialiseerd in ontwikkeling en productie van scheepssecties, luikenkranen en constructiewerk. Daarnaast is dit bedrijf marktleider in de vervaardiging van luikenkranen en pontonluiken en de productie van bordessen, voor- en achtermasten, klapbare masten en onderstellen voor speciale vrachtwagens. Tevens maakt Coops en Nieborg allerlei scheepssecties en (aluminium en roestvaststaal) constructies voor de vliegtuigindustrie. Bij het bedrijf werken 110 mensen. Directeur Henk Reinek voorziet een goede toekomst voor de afzet van dischargers en is met potentiële belangstellenden in onderhandeling. (HZ) Henk Reinek (links), algemeen directeur van Coops en Nieborg en projectleider Hans Verstappen voor het Grab Discharge System. (Foto Henk Zuur)

2 10 WEEKBLAD SCHUTTEVAER WATERSPORT AKTUEEL Zaterdag 17 september 2005 Donner naar de galeien Column Hans Vandersmissen Mijn oude vriend Kees heeft een aardig Deen spitsgattertje, waarmee hij jaarlijks naar Friesland tuft. Traditioneel tuf ik een dag mee. Kees is wijs en op leeftijd, hetgeen leidt tot diepzinnige gesprekken en plezier in het samen varen. Toch wekt het saai stomen wrevel vanwege de ongevoeligheid voor wind en stroom. Je merkt te verslappen: het ongebruikt laten van een zonnige zeilbries leidt tot onverschilligheid: je weet op zeker moment niet eens meer waar de wind vandaan komt. Waar ik in Pride of the Fleet een traject alleen vaar als het bezeild is, in hoog aandewindse bochten met een riempje aan lij soms een stuk in de wind moet roeien of jagen, voor bruggen de masten moet strijken, kortom me rot werk en geniet, zit je in zo'n stinkpot te wachten tot je er bent. De voorgeschreven 6 km/u in vaarten is slaapverwekkend, dus varen we 6 knopen: in Pride is dat vliegen, maar een motorboot wordt pas leuk als 'ie (veel) harder gaat. Uiteindelijk komt er een planerende boot en zo word je steeds hinderlijker: meer lawaai, fellere golfslag, gevaar voor ongeziene tegenliggers in scherpe bochten en steeds minder oog voor de beperkingen die de natuur oplegt. Schipperskunst raakt overbodig, met dubbelschroef, boegschroef en teveel vermogen. Zo wordt trots op een zeemanschappelijk geplande, mooi uitgevoerde manoeuvre vervangen door onverschilligheid. Met twee man roeiend, zeilend, bomend en jagend, ben je sportief de hele dag in de weer en heb je schik voor tien. Met twee man in een motorboot hangend trek je om 12 uur de jajemfles open. Sinds ook zeiljachten zo saai mogelijk zijn geworden, met rolzeilen, hydraulische lieren, sterke motoren en een batterij informatica, is laveren naar het stenen tijdperk verwezen en het bij duisternis weghalen van de vlag teveel werk geworden. In de jachthaven willen we niemand langszij en als de brug- of sluiswachter niet onmiddellijk draait, krijgt hij de wind van voren. Zo is het varen een getrouwe afspiegeling van de samenleving: naar mate het leven gemakkelijker wordt, wordt de waarde van rituelen als sociaal bindmiddel, van het plezier in vakkundig schipperen en, aan de wal, van onkreukbaarheid in het openbare leven, ja, van trots op integriteit, minder beseft. Zwelgend in luxe, verlangen daardoor zelfs sommige 'Miami Vice'-strijkijzerschippers naar kamperen in de zestienkwadraat, zoals je ook demente bejaarden hoort terugverlangen naar 'vroeger'. 'Vroeger, in de oorlog, was er nog saamhorigheid.' Vandaar dat marechaussees tot 1942 verzetstrijders van hun bed lichtten en vooral uit Nederland joden zo efficiënt weggevoerd konden worden? Eén ding is wel zeker: armoe maakt mensen afhankelijker van elkaar, wat strengere mores ingeeft en een hechtere samenleving. Zondaars worden hard afgerekend: wie van hongerigen een brood steelt wordt uitgekotst, terwijl wie in 'nouveaux riches'-milieu een miljoen achterover drukt, waarderend wordt toegelachen. Bij toenemende welvaart stijgt steevast het aantal echtscheidingen en vermogensdelicten. Hoe rijker, hoe hebberiger, ook al is men bovenbaas en verplicht tot integere voorbeeldfunctie. Onze samenleving is nu zó rijk, dat zelfs de magistratuur is gecorrumpeerd. De IRTaffaire wreef in hoe vanaf 1992 de integriteit binnen het Openbaar Ministerie wegzonk. De 'super-pg's' vanaf Van Randwijck deden weinig voor imagoverbetering en kennelijk is nog niets verbeterd. De recente ophef omtrent de moord op Nienke Kleiss duidt op neurotische gemakzucht: de verdachte bekende na zwaar verhoor en was bekend bij de politie, maar verder wees alles tegen Cees B. als dader: het DNA-profiel paste niet, B. werd niet herkend door een getuigend vriendje en had een sluitend alibi. Deze heldere feiten pasten echter niet in het beeld, dat al was gevormd en werden daarom genegeerd. Kenmerkend voor het ziektebeeld van wat Freudiaanse psychiaters een anale fixatie noemen, die kennelijk binnen de magistratuur collectief wordt geleden. Of was het gewoon domme gemakzucht van weldoorvoede ambtenaren, die niet weten hoe je integriteit schrijft? Minister Donner verwijt nu de ondermijning van het blunderend OM aan de media. Daarom beperken dictators altijd de persvrijheid. Als Donner na deze beschamende vertoning nog een smoes weet te bedenken om níet af te treden, ondergraaft hij de parlementaire democratie net zo hard als de suffe magistraten in Rotterdam het gezag van de rechtspraak hebben ondergraven. De door het duo Zorgdrager/Doctors van Leeuwen in gang gezette politisering van het OM heeft rampzalige gevolgen gehad; het wordt tijd dat de Tweede Kamer eindelijk eens serieus onderzoekt wat zich daar sinds de IRTaffaire heeft afgespeeld. Een officier van justitie in een gepolitiseerd apparaat, waarin persoonlijke verantwoordelijkheid is verdrongen door verschuilen achter de organisatie, is als een alcoholist met boegschroef en floddert zaken af. Bazen à la super-pg Brouwer en minister Donner, die proberen deze ranzigheid onder het vloerkleed te vegen, bewijzen dat het niet slechts die ene officier is die eerst maar eens moet leren wrikken. Naar de galeien met halfzachte magistraten, Donner voorop! PRODUCTEN & BEDRIJVEN Gegevens in deze rubriek vallen in zoverre buiten de verantwoordelijkheid van de redaktie dat niet alle verstrekte technische gegevens op nauwkeurigheid kunnen worden getoest. De berichten zijn doorgaans afkomstig van betrokken bedrijven. Minder bezoekers Hiswa te Water Met bezoekers heeft de Hiswa te Water ruim 2800 minder bezoekers getrokken dan vorig jaar. In 2003 bezochten mensen de beurs. Ook het rapportcijfer laat met een 7,5 een lichte daling zien ten opzichte van de 7,7 van vorig jaar. Het aantal boten bleef met 450 stuks gelijk. Uit de voorlopige resultaten van het bezoekersonderzoek blijkt de belangstelling voor zeiljachten te zijn toegenomen. 'Bijna de helft van het publiek kwam specifiek voor zeiljachten', meldt productmanager Cora Burger. 'Veertig procent kwam voor motorkruisers, motorjachten en sportboten.' Aanbieders van sloepen mogen zich verheugen in een nog steeds groeiende belangstelling. Kwam in 2003 nog tien procent van de bezoekers speciaal voor de sloepen naar IJmuiden, in 2004 was dat dertien procent en dit jaar zeventien procent. Van alle bezoekers overwoog de helft op korte termijn een nieuwe boot aan te schaffen. (EB) Nieuwe beurs Zeeland GOES De nieuwe Zeeuwse beurs Watersport Totaal in Goes wordt gekoppeld aan de Maritieme Dag Vlissingen, waardoor het evenement nu Watersport Totaal en Maritieme Dagen Zeeland heet. De beurs heeft volgend jaar plaats van 15 tot en met 17 april in de Zeelandhallen in Goes. Er wordt aandacht besteed aan varen, duiken, vissen, kunst, cultuur, historie en educatie. De organisatie wil een aantal activiteiten op locatie houden, zoals een tocht op een Zeeuwse Hoogaars, meevaren met de zeeverkenners, of roeien met de roeivereniging. Meer informatie geeft Inter- Expo, Zeelandhallen Goes, (0113) , Bezwaar aanleg kanaal WESTERDIEPSTERDALLEN De bevolking van het gehucht Westerdiepsterdallen is tegen de aanleg van een kanaal tusse n Veendam en het Zuidlaardermeer. Dit kanaal gaat vlak langs het dorp lopen en de bewoners vrezen overlast. Ze hebben een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Veendam. Het kanaal zou op een andere plek komen, maar toen bleek dat daar het beschermde waterweegbree groeide, werd het tracé verlegd. De bewoners zijn bang dat passerende boten hun uitzicht gaan bederven en voor geluidsoverlast zorgen. (NO) Eeuwe Kooi in de kuip van de 17,20 meter lange Van de Stadt 56, het grootste zeiljacht op de natte Hiswa. (Foto Evert Bruinekool) 'Een hoog Rolex-gehalte' K&M Yachtbuilders kreeg op de Hiswa in IJmuiden, zoals woordvoerder Eeuwe Kooi het noemt, 'een hoog Rolex-gehalte' over de vloer. Het publiek kwam voor de Van de Stadt 56, met 17,20 meter het grootste zeiljacht op de beurs. 'Hiervoor krijg je echt heel andere mensen op je stand dan voor een Bestevaer 65. Dit is toch meer iets voor de fijnproevers.' Het blank aluminium jacht is zeilbaar met twee en zo nodig ook met één persoon. 'Mensen willen veel ruimte, handelbaarheid en een minimum aan onderhoud. Met die wensen voor ogen is de Van de Stadt 56 ontworpen', zegt Kooi. Het vaargebied is groot door de variabele diepgang van 0,80 tot 3,20 meter. 'Een liftkiel en liftroeren', verklaart Kooi. 'En met een derde roertje, om in de haven optimaal te kunnen manoeuvreren.' Ronduit trots is Kooi op de zelfgebouwde giek. 'Wie een boot kan bouwen, is ook in staat een giek te bouwen. Zo'n giek kost in carbon à euro en weegt circa 120 Nieuwe V-tesse 'te gek' of 'afgrijselijk' De nieuwe V-tesse ontlokte op de Hiswa in IJmuiden zeer verschillende reacties. 'De een vindt dit motorjachtje "te gek", de ander "afgrijselijk". Er is geen middenweg', vertelt Roel van Olst van ONJ. 'Gewoonlijk verkopen wij uitsluitend ONJ-jachten, maar voor dit product hebben wij een uitzondering gemaakt.' kilo. Als zuinige Fries vind ik het onzin zoveel te betalen voor zo'n giek. Onze giek van twee en drie millimeter alustar, weegt zo'n 130 kilo en de productiekosten bedragen circa euro. Hij is dan wellicht iets zwaarder, maar wat betreft kwaliteit doet hij niet onder voor een exemplaar van carbon.' Elf en tachtig Kooi begon in 1997 met K&M Yachtbuilders. 'Wij zijn, tegen de economische ontwikkeling in, elk jaar gegroeid. In 2000 bouwden wij compleet in aluminium. Dat jaar leverden wij één boot op, de laatste jaren twee tot drie per jaar. Als ik zou klagen over een dipje, dan zou ik een enorme zeurpiet zijn. Het gaat uitstekend.' K&M bouwt nu een carbon racer voor Simonis Voogd, een 65-voeter van elf ton. 'Hartstikke extreem en super om te bouwen. En onlangs zijn wij begonnen aan een Colin Archer van 22 meter lang en tachtig ton. Oneerbiedig gezegd, een drijvende container, maar dan wel een hele mooie. Zo'n gevarieerde portefeuille is leuk.' (EB) Met haar 'pet', dikke stootrand en kleurstelling kan de V-tesse zeer uiteenlopende reacties oproepen. (Foto Evert Bruinekool) De ontwerper van de V-tesse noemt het de 'Mini Cooper op het water'. 'Het gaat om de fun-factor. Je kunt er geweldig snel mee varen en je hebt, zeker voor zo'n klein bootje, veel comfort en ruimte. Een luxe badkamer, een jacuzzi aan boord, lcd-televisie in de salon, aan dek en zelfs in de badkamer en dat allemaal in een jacht van tien meter lengte.' De basis van de V-tesse is de Rotterdamse watertaxi. 'Naar aanleiding van enthousiaste reacties van passagiers besloot V-tesse een aangepast ontwerp te maken voor een motorjachtje', vertelt Van Olst. 'Classicon uit Groot-Ammers bouwde het casco en Ritmeester uit Alblasserdam deed het interieur. De basisuitvoering kost euro. De V-tesse hier op de beurs komt op euro.' (EB) Veel ondernemers snappen technische CE-taal niet' NJI bepleit handhaving Wet pleziervaartuigen 'Zeven jaar na invoering van de Wet pleziervaartuigen is de kennis van de CE-regels onder de maat en verzuimt de overheid toe te zien op de naleving ervan.' Voor Gerwin Klok, branchemanager Nederlandse Jachtbouw Industrie, is de maat vol. 'De overheid moet de Europese en eigen regelgeving serieus nemen.' 'Tijdens Sail was er in het Muziekgebouw een expositie over de Nederlandse jachtbouw', vertelt Klok. Dat was indrukwekkend. En terecht, want wereldwijd neemt Nederland een belangrijke positie in als jachtbouwland. Maar tegelijkertijd worden ondernemers niet wijs uit de Wet pleziervaartuigen en verzuimt de overheid te handhaven. Dat vind ik een schrijnende situatie. Ondernemers begrijpen het lastige technisch Engels van de normbladen niet. De handhaving laat te wensen over en de geaccrediteerde keuringsinstanties interpreteren de complexe regels verschillend. Voor ondernemers is het verleidelijk met een schip langs verschillende instanties, zelfs in andere lidstaten, te "shoppen". Dit onder het motto "er is er vast wel een die het schip certificeert". Of waarom zelfs die moeite nemen? Als de overheid niet toeziet op naleving, kun je die Wet pleziervaartuigen net zo goed links laten liggen. Dat scheelt in de kosten, althans op korte termijn.' 'Centraal meldpunt voor CE-overtredingen nodig' Terreinwagen te kijk op golfbreker MEDEMBLIK De golfbreker voor het Regatta Centrum in Medemblik fungeerde eind augustus als parkeerplaats voor een Nissan-terreinwagen. De alternatieve plek was niet gekozen om een parkeerboete te voorkomen, maar diende als bedankje voor de Japanse autofabrikant, die twee watersportevenementen in Medemblik sponsorde. Het ging om een ludieke tegenprestatie voor de sponsor, zegt havenmeester Bob Hanenberg van het Regatta Centrum Medemblik. Martine Vos, die zich voor WSV Bestevaer met de organisatie van de zeilwedstrijden en watersportevenementen bezighoudt: 'Dankzij Nissan konden wij hier 27 en 28 augustus het Open Nederlands Kampioenschap voor Formule 18 catamarans houden. Het kampioenschap telde 38 deelnemers. Nissan sponsorde ook de Funsporttour voor surfers.' Alleen per schip Omdat de golfbreker alleen per schip bereikbaar is, zocht Hanenberg AMSTERDAM Circa 1000 deelnemers hebben zich ingeschreven voor de Marine Equipment Trade Show (METS), die van 15 tot en met 17 november wordt gehouden in de Amsterdamse RAI. 'Bijna negentig procent van de deelnemers en ruim zestig procent van de bezoekers komt van buiten Nederland', stelt RAI-productmanager Irene Dros. Ondernemers uit vijftien landen werken met een landenpaviljoen. Ze komen uit Canada, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Finland, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Praktijkrichtlijn Jachtbouwers, die wel van goede wil zijn, breken zich volgens Klok het hoofd over de ingewikkelde normbladen die zij voor veel geld moeten aanschaffen bij het Nederlands Normalisatie Instituut. 'Die staan vol formules en lastig technisch Engels, Frans of Duits. De NJI vindt dat de overheid moet zorgen voor correcte en betaalbare Nederlandse vertalingen. En liever nog zien wij een Nationale Praktijkrichtlijn Pleziervaartuigen. Een eenduidige praktijkinstructie, waaraan producent en een bedrijf, dat een schip met kraan beschikbaar wilde stellen. Na een rondje bellen had hij beet bij firma De Vries & van de Wiel uit Schagen. 'Dit bedrijf was met het kraanschip Thomas Sr op het Amstelmeer een vooroeverproject aan het uitvoeren. consument rechten kunnen ontlenen. Dat die NPR er niet is, is vooral een centenkwestie. Want het is duur om de her en der verspreide kennis bijeen te brengen en te formaliseren. Hieraan zou de overheid haar steentje moeten bijdragen.' Centraal meldpunt Bij handhaving hoeft de overheid niet alles zelf te doen. 'Een onafhankelijke partij kan zorgen voor een centraal meldpunt en zelf aan opsporing doen', vindt Klok. 'Dat gebeurt ook in de zuidelijke EU-lidstaten. Daar wordt de handhaving betaald uit de opgelegde boetes.' En ook voor verzekeraars, makelaars en financiële instellingen is volgens Klok een taak weggelegd. Zij zouden uitsluitend schepen moeten accepteren met een CE-certificaat. 'De onduidelijkheid en straffeloosheid van de Wet pleziervaartuigen bedreigen de reputatie van de Nederlandse jachtbouw', waarschuwt Klok. 'Soms wordt het CEcertificaat zelfs als optie aangeboden, net als de stuurautomaat of de satellietnavigatie. Zo kan Nederland zijn positie niet handhaven. De buitenlandse concurrentie zit immers niet stil. Er moeten heldere praktijkregels in het Nederlands komen, liefst een Nationale Praktijkrichtlijn, en er moet een alerte opsporingsinstantie komen.' (EB) Als schipper Tom Visser wilde meewerken, kon hij wel naar Medemblik varen om de Nissan te plaatsen en later weer op te halen', vertelt de havenmeester. Voor Tom Visser was Medemblik geen onbekend terrein. 'In de periode Kruiskamp met zijn nieuwe, diefonvriendelijke davit. (Foto Evert Bruinekool) Diefonvriendelijke davit VRIEZENVEEN Naar aanleiding van een diefstal van een bijboot compleet met een set davits heeft Consonant Yachts uit Vriezenveen een nieuw type davit ontwikkeld. 'Gebruiksvriendelijk en diefstalonvriendelijk', belooft directeur Mijnt Kruiskamp. 'Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat een boot met davit en al verdwijnt.' 'Achter op het schip was een plaat gelast en daarop zat de davit vastgebout', legt Kruiskamp uit. 'De dieven draaiden de bouten las en dat was dat. Als dat met een van je Europese nominatie voor C-Yacht LELYSTAD De C-Yacht van Zaadnoordijk Yachtbuilders is genomineerd voor European Yacht of the Year. Eerder dit jaar werd het jacht uitgeroepen tot Hiswa Zeilboot Op de eerste dag van Boot Düsseldorf wordt de winnaar van de Europese award bekendgemaakt. 'Dat worden nog een paar maanden stress', reageert commercieel manager Roel Wever. 'De award van de Hiswa leverde al veel publiciteit op in de binnen- en buitenlandse pers. En hoewel je het niet in aantallen kunt uitdrukken, hebben wij de indruk dat het sommige kandidaat-kopers net over de drempel helpt. Kun je nagaan wat het betekent als ze wordt uitgeroepen tot European Yacht of the Year.' (EB) Genomineerden Boot van het Jaar Drie motorboten en drie zeilboten zijn op de natte Hiswa genomineerd voor de titel Boot van het Jaar Bij de zeilboten zijn dat de Etap 46DS van Etap Yachting, de Standfast 43 van Standfast Yachts en de Hanse 400 van Hetterschijt Hanse Zeiljachten. Bij de Met de kraan van de Thomas Sr wordt de Nissan-terreinwagen op de golfbreker getakeld. (Foto PAS Publicaties) RAI noemt METS 'volgeboekt' Spanje, Turkije, de VS en Zweden. In navolging van de paviljoens voor jachthavenapparatuur en composieten is er dit jaar ook een superyacht-paviljoen. 'Hier staan specialistische bedrijven, die producten en diensten leveren voor bouwers van superjachten', legt Dros uit. 'Het paviljoen staat in de Europa foyer.' De beurs heeft plaats in het Europacomplex, het grootste gebouw van de RAI. 'In 2004 hadden wij 925 exposanten en we dachten dat in 2005 tenminste te kunnen evenaren. Om meer stands en betere faciliteiten te bieden wilden wij 1998/1999 ben ik hier in opdracht van De Vries & van de Wiel betrokken geweest bij de aanleg van de golfbreker en de dijken rond het Regatta Centrum. Het is leuk weer even terug te zijn.' Het hijsen van de terreinwagen was meer ruimte tot onze beschikking hebben. De zeven Europahallen bieden die ruimte. Nu we drie maanden voor de beurs al 1000 inschrijvingen hebben, zijn we helemaal volgeboekt. Voor volgend jaar moeten wij opnieuw op zoek naar meer ruimte.' Forumevenementen Voor en tijdens METS worden vier forumevenementen gehouden. Op 14 november is dat de Internationale Sailing Summit en op 15 en 16 november houdt European Boatbuilder in ontwerpen gebeurt, is dat behoorlijk gênant. Bij de nieuwe davit kun je geen kabels meer doorknippen. Die lopen door de roestvast stalen buizen door de spiegel van het schip naar binnen en zijn net als de lieren opgenomen in deze afsluitbare ruimte. De davit is ontworpen in de stijl van de Kuster.' De laatste drie schepen van Consonant zijn voorzien van de nieuwe davit. 'Van de klanten krijgen wij positieve reacties, ook omdat de davit makkelijk draait. Als je aan de steiger ligt, kun je de davit met de hand naar binnen draaien. Zo houd je de uitgang over de spiegel vrij.' (EB) motorboten is de keus gevallen op de Wajer Osprey 37 van Wajer Watersport, de Timeless 32 van Timeless Yachtbuilders en de Linssen Grand Sturdy 299 AC van Linssen Yachts. De winnaars worden bekendgemaakt bij de opening van de Hiswa 2006 in de RAI op dinsdag 1 maart. (EB) een peulenschil. 'Wij doen dit ook regelmatig met onze eigen auto. Het enige verschil is dat deze terreinwagen 400 kilo meer weegt. Maar daar zit onze kraan echt niet mee', stelt Visser, die samen met zijn vrouw op de Thomas Sr woont. (PAS) samenwerking met METS het Technology Forum voor de jachtbouwindustrie. Marina World biedt 16 november een internationaal forum voor managers, eigenaars, ontwerpers, ontwikkelaars en leveranciers van jachthavens. The Yacht Report houdt 15, 16 en 17 november een internationale conferentie voor 'de sector luxe jachten'. Ook wordt weer de Design Award METS uitgereikt. De jury beoordeelt ingezonden nieuwe producten op ontwerp, functionaliteit, originaliteit, innovatie, gebruiksvriendelijkheid en prijs-kwaliteitverhouding. De winnaars worden bekendgemaakt op een speciale ontbijtbriefing van IBI Magazine, Icomia en METS. (EB)

3 WATERKANT Zaterdag 17 september 2005 WEEKBLAD SCHUTTEVAER Noteboom kiest voor zelfmarketing via internet 11 DIE GOEDE OUDE TIJD MU 1 op Sail alvast even in de vaart Cocky Noteboom voer tijdens Sail voor het eerst met zijn nieuwe Hoek aak MU 1. 'Ik vond dat ze niet mocht ontbreken op zo'n evenement', vertelt de schipper. 'Vandaar dat de werf alles op alles heeft gezet om haar vaarklaar te maken.' De officiële oplevering volgt later dit jaar. 'Het was allemaal een beetje haast je, rep je. Ik had me voorgenomen voor het leren zeilen en motoren een paar weken uit te trekken. Dat werd dus ietsje korter. Voor we naar Amsterdam vertrokken, had ik welgeteld één dag om proef te zeilen.' Het motoren heeft Nooteboom dankzij de drukte in en rond Amsterdam inmiddels goed onder de knie. 'Ongelooflijk hoe nauwkeurig ik kan manoeuvreren. En dat is maar goed ook, want je moet je werkelijk een weg banen door al die bootjes.' Het lukte hem Sail schadevrij door te komen. 'Niet alleen dankzij mijn stuurkunst', geeft de schipper eerlijk toe. 'Mijn vrouw Saskia, mijn twee maten en de twee caterdames hebben voortdurend met fenders lopen zwaaien. Zij hebben de MU 1 met man en macht verdedigd.' Een trieste foto voor de liefhebbers van mooi gelijnde oldtimers stuurde de heer Spaans uit Maassluis ons. Op 12 juli 1954 passeerde de Oranje Nassau van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland de hefbrug in Rotterdam op weg naar de sloper in Hendrik Ido Ambacht. Gebouwd in 1909 verzorgde deze oude getrouwe 45 jaar lang, drie keer per week, de passagiersdienst van Nederland naar Engeland en overleefde twee wereldoorlogen. Plan voor zeiltochten met barkentijn Peace DEN HELDER Strenge eisen De Noteboom had gehoopt de aak al een deel van dit seizoen te kunnen inzetten. 'Dat is door de grote drukte bij ScheepsReparatie Friesland in Har- zowel in praktijk als op papier worden gekeurd. 'Eigenlijk onzin', mop- Hoek-charteraak MU 1 liet zichzelf op Sail voor het eerst zien. (Foto Evert Bruinekool) Vertraagde oplevering kost deel van seizoen lingen niet gelukt. Ook de aanpassingen in verband met de strenge keuringseisen voor nieuwe charterschepen namen veel tijd in beslag. Maar nu is de Hoek aak volledig gekeurd. Ze voldoet aan alle eisen en ook de stabiliteit is goedgekeurd.' Voor dat laatste moest het schip Schuttevaer 70 jaar geleden Uit Weekblad Schuttevaer van 14 september 1935 De eigenaren van de driemaster Peace willen het al twee jaar in Den Helder aan de ketting liggende schip weer in de vaart brengen. Plan is met de tachtig meter lange barkentijn zeiltochten te maken vanuit Den Helder. pert de schipper. 'Er varen van dit type al enkele rond, die allemaal precies hetzelfde zijn ontworpen en gebouwd. Als je dan ook dit schip nog helemaal gaat keuren, valt dat bij mij onder de noemer werkverschaffing.' De komende maanden gebruikt Noteboom om het schip bij zijn klantenkring te introduceren. 'Ik ga al mijn oude klanten uitnodigen naar Muiden te komen. Zij krijgen een rondleiding op de MU 1, ik laat zien wat het verschil is met mijn oude klipper Verwondering en we gaan natuurlijk een stukje varen. Kortom, wij maken er een feestje van. Dat hoort, wanneer je een nieuw schip in de vaart neemt.' Na die kennismakingsronde brengt Noteboom zijn schip naar SRF voor enkele laatste aanpassingen. 'Zij hebben nog een paar dagen nodig en daarna volgt de officiële oplevering. e kofferdekkruiser Narwal is volgens eigenaren Henk en Riet Meijer uit Dieren een echt schip. 'Met een lengte van 8,40 meter en een breedte van 2,20 meter is dit een "grote jongen', zegt Riet Meijer. 'Wij waren in 1988 op vakantie in Friesland met een kleiner bootje en hadden echt genoeg van die beperkte ruimte. Toen mijn man dit schip zal liggen, vond hij haar direct mooi. Ik moest even wennen. Dit is niet zo'n schattig scheepje. Dit is een echt schip.' D Het scheepje lag op de wal aan de Houkeslootweg in Sneek op het terrein van een kleine werf en Henk Meijer ging, aangemoedigd door zijn vrouw, op zoek naar de eigenaar. 'Zo te zien lag ze al een tijd op de kant', vertelt Riet Meijer. 'Er was in elk geval lange tijd niet mee gevaren. Misschien dat ze het voor de handel wilden gebruiken.' De eigenaar bleek familie van de eerste En volgend seizoen moeten we dan weer fiks aan de slag om het verloren seizoen weer een beetje goed te maken.' Via internet Noteboom vermarkt zijn nieuwe schip in eigen beheer. 'Ik wil niet langer afhankelijk zijn van een boekingskantoor. In deze tijd is het heel goed mogelijk zelf, met behulp van internet, je eigen kantoor te runnen.' Uit gesprekken met collega's is gebleken dat meer schippers op die manier willen gaan werken, in navolging van een groep klippereigenaren, DE ERFENIS die het al jaren doen. 'Een aantal zelfstandige akenschippers gaat samenwerken', vertelt Noteboom. 'Wij gaan samen de verhuur regelen en elkaar inhuren als dat mogelijk is.' Behalve samenwerken wil Noteboom ook 'samen spelen'. 'Als zelfstandig ondernemer moet je ook tijd maken om te ontspannen. Met enkele collega's, die met soortgelijke schepen charteren, willen wij onderling wedstrijden varen. Behalve ontspanning voor de schippers is dat ook een mooie promotie. Want wie ons ziet varen, wil natuurlijk met ons meevaren.' (EB) De Peace ligt ruim drie jaar afgemeerd in het bassin van de Oude Rijkswerf Willemsoord. De vorige eigenaar, kapitein Hoss, zou worden achtervolgd door schuldeisers en kampte met een slopende ziekte, die hem fataal werd. Vlak na aankomst in Den Helder waren er nog potentiële kopers voor het schip, maar het werd niet verkocht. Momenteel zijn de erven van Hoss eigenaar. Zij hebben opdracht gegeven het schip weer in de vaart te brengen. Hierover wordt met diverse partijen overlegd. Voor meerdaagse zeiltochten biedt het schip accommodatie aan 75 personen. Op dagtochten kunnen 150 passagiers mee. Het schip heeft een ruime salon en is ook te gebruiken als hotelschip of als locatie voor vergaderingen en feesten. Als het schip weer in de vaart komt, moet eerst worden afgerekend met de Havendienst van Den Helder, want die heeft de afgelopen jaren geen havengeld ontvangen. (PS) De driemaster Peace ligt al twee jaar aan de ketting in Den Helder. (Foto PAS Publicaties) Deel 216 Deze serie belicht wekelijks een representante van het Nederlandse varende erfgoed. We gebruiken daarbij het register voor varende monumenten als leidraad. Dus we schrijven over schepen, die als monument zijn erkend of waarvan de eigenaar pogingen daartoe doet. Wie geïnteresseerd is om mee te doen aan deze serie, kan dat kenbaar maken aan de redactie via tel.: of De Narwal, een echt schip eigenaar. 'Stel je voor, een scheepje uit 1932 met zo weinig verschillende eigenaren. Dan mag je verwachten dat ze nog vrijwel origineel is', hoopte Meijer. 'En dat was ook zo. Dit scheepje had en heeft enorm veel originele details. Het is, op enkele noodzakelijke moderniseringen na, nog net als toen.' Glas-in-lood 'De kombuis heeft een granieten aanrecht en ook de gootsteen is van graniet', vertelt Riet Meijer. 'Het houtwerk is ook nog origineel en datzelfde geldt voor de glas-inloodramen die op heel veel plekken zitten. De mooiste exemplaren zijn die in de toegangsdeurtjes en in de schuifdeur tussen de keuken en het tussenvertrek. Al dat glas-inlood is echt heel bijzonder.' Sinds 1988 zijn weliswaar enkele noodzakelijke moderniseringen doorgevoerd en is het een en ander gerestaureerd, maar daardoor is volgens stelt Meijer het uiterlijk alleen maar oorspronkelijker geworden. 'Er stond bijvoorbeeld een mast op, die niet paste bij de afmetingen. Hij was te klein, niet in verhouding. Op advies van kenners hebben wij een hogere mast geplaatst en die past beter "in het plaatje".' Kleine keuken, veel graniet. Dun vlak De aanschafprijs werd afgemaakt op 9000 gulden. 'Omdat zij nogal verwaarloosd en zelfs een beetje lek was, viel die prijs enorm mee', vertelt Henk Meijer. 'Er moest echt fiks wat gebeuren. Achtereenvolgens hebben wij, met hulp van specialisten natuurlijk, het bovendek en de gangboorden vernieuwd. Verder had de motor een volledige revisie nodig. Sindsdien doen we steeds een stukje. Af en toe schrik je. Zoals vorig jaar, toen wij het vlak lieten meten. Op de ene plek was het nog keurig 5,7 millimeter, op andere plekken was het al gereduceerd tot vier millimeter, maar aan de achterzijde was een heel stuk nog maar anderhalve millimeter. Dat hebben wij over een lengte van 2,75 meter onmiddellijk laten vervangen.' Waar mogelijk voert Meijer het werk zelf Henk en Riet Meijer zijn benieuwd naar de lotgevallen van hun schip tussen 1932 en (Foto's Evert Bruinekool) De stuurstand van de koffer- of bakdekkruiser Narwal. uit. 'Voor de gangboorden heb ik de mallen zelf gemaakt en daarna heeft de werf aan de hand van die mallen de rest van het werk gedaan.' Het jaarlijks onderhoud vergt veel tijd en geld. 'Elk jaar ben ik zo'n zeven weken continu bezig met de Narwal. En dan heb ik het niet over een uurtje hier en een uurtje daar, maar over zeven weken hele dagen. Dat heeft ze gewoon nodig. Ze is met haar 73 jaar een echte oude dame.' Samen glimmen Met de Narwal staat de familie Meijer ingeschreven bij de FONV en bij Vereniging Oude Glorie. 'In 2003 zijn wij lid geworden van Oude Glorie', vertelt Riet Meijer. 'En we hebben al menige toertocht gemaakt. Als eigenaar van zo'n oud scheepje ben je trots op je "bezit" en we vinden het heel leuk de Narwal te laten zien aan belangstellenden. Als je dan met z'n allen ergens ligt, dan zie je ons en de andere eigenaren eigenlijk glimmen van trots. Dat is leuk.' De Meijers gebruiken de Narwal intensief. 'Als het even kan, zijn wij op het water te vinden. Vaak een paar uurtjes, een dagje of een weekend, maar we gaan ook regelmatig een hele week weg.' Dat de Narwal een echt schip is, vindt Riet Meijer inmiddels toch wel prettig. 'Je hebt echt de ruimte en kunt met aardig wat men- sen aan boord toch nog prettig zitten. Ook de glasschuiframen zijn heel fijn. Je kunt alles openzetten en hebt dan toch nog een dak boven je hoofd. Daarnaast is de kombuis ook nog eens ruim opgezet. Al met al is het formaat van de Narwal inderdaad toch het grootste pluspunt.' Weinig historie Van de geschiedenis van de Narwal weet de familie Meijer alleen, dat het scheepje van 1932 tot 1988 vrijwel continu in Friesland heeft gevaren. 'Wij vonden onder meer een embleem van de Friese Elfstedentocht en een kruisje van de Elfstedentocht uit 1946', vertelt Riet Meijer. 'Maar we zijn destijds vergeten te vragen wie de eerste eigenaar was. Zodat we nu in feite niets meer weten, dan dat Scheepswerf Schut in Martenshoek haar in 1932 heeft gebouwd en dat wij haar hebben gekocht in Niet echt een geschiedenis. Daarom hopen wij dat mensen haar herkennen. Z was naamloos en wij hebben haar Narwal genoemd. Wie ons wil helpen bij het completeren van de geschiedenis, kan ons bereiken op (0313) ' (EB) Technische gegevens Narwal: Type: Bakdekkruiser/kofferdekkruiser. Bouwwerf en -jaar: Scheepswerf Schut, Martenshoek, Afmetingen: lengte 8,40 meter, breedte 2,20 meter, kruiphoogte 2,20 meter, diepgang 0,75 meter. Motor: Albin-diesel 20 pk uit 1952, compleet met Albin-keerkoppeling 1:2. Ook de overige motoronderdelen zijn van het merk Albin en dateren uit 1952.

4 12 WEEKBLAD SCHUTTEVAER VISSERIJ Zaterdag 17 september 2005 Illegale visserij op IJsselmeer URK De AID heeft vorige week op het IJsselmeer zestien illegale fuiken in beslag genomen. De daders zijn volgens de AID nog niet opgespoord. Eén visser werd aangehouden, omdat hij in een verboden gebied viste. De AID voerde in samenwerking met het KLPD achttien controles uit. Ze kwamen niet onverwacht, want in april zijn de IJsselmeervissers per brief op de hoogte gesteld. In 2004 werden bij dergelijke controles zeventien processen-verbaal opgemaakt en veertien officiële waarschuwingen gegeven. Het ging toen om illegale fuiken, vissen in de stilligperiode, het ontbreken van een certificaat, te nauwe ringen, ondermaatse snoekbaars en te kleine maaswijdtes. De AID gaat dit jaar nog enkele controles houden en richt zich vooral op aalkistjes, schietfuiken, walfuiken, netten en ondermaatse vis. (AE) Eigenaren Langeraarse Plassen winnen zaak DEN HAAG Zo'n zeventig eigenaren van een stukje van de Langeraarse plassen hebben hun strijd tegen twee beroepsvissers gewonnen. De Raad van State heeft de huurovereenkomst met VOF Kraan ongeldig verklaard. Dat betekent dat de vissers Den Boer en Alleblas niet meer mogen vissen in de gemeente Ter Aar. De onenigheid begon in de jaren negentig, toen beroepsvisser Kraan de visrechten op de Langeraarse Plassen overdroeg aan Den Boer en Alleblas. De Raad van State heeft bepaald dat dat niet mag, omdat visrechten persoonsgebonden zijn. De rechten staan op naam van VOF Kraan en niet op de namen van Den Boer en Alleblas. (PvV) IJSSELMEER De 39 aanlandingen in Enkhuizen waren vorige week goed voor 1102,5 kilo roodaal, die klokte tussen tien en 16,06 euro. De 218,5 kilo dikaal bracht zeven euro per kilo op en de 72 kilo schieraal tien euro. Voor 35 kilo werd 4,22 à 5,70 betaald en vijftig kilo baars zat op 2,60 euro. Dat bracht de weekomzet op euro. De 29 aanvoerders op Urk zorgden voor een omzet van ruim euro. De hoogste besomming bedroeg euro. De aalaanvoer bestond uit 276,5 kilo fuikaal voor gemiddeld 12,38 euro de kilo, 184 kilo dunne aal voor 9,70, 634,5 kilo kistaal voor 12,37, 2520,5 kilo dikaal voor 7,48, 816,5 kilo schieraal voor 10,03 en 956,5 kilo roodaal voor 11,27 euro. De roofvis bestond uit 3879,5 kilo snoekbaars voor 6,28, dertien kilo snoek voor twee euro, 815,5 kilo rode baars voor 2,61 en 89 kilo grote snoekbaars voor tien euro. Verder was er 65,5 kilo kreeft voor 3,30, 41,5 kilo karper voor 0,60, 1617,5 kilo voorn voor 0,44, 977,5 kilo bot voor 0,85 en 394 kilo grote blei voor 0,20 euro. (SK) De motortrawler IJM 32 stoomde in de herfst van 1961 thuis, toen via de machinekamer plotseling water binnendrong en de trawler zonk. De enige, die wellicht de oorzaak van de ramp had kunnen verklaren, was eerste machinist R. Doets. Maar die verdronk. Het verhaal van een overlevende, C. Haasnoot (29 maart januari 2003). 'De IJM 32 Eli Cheneviere was een trawler met een motorvermogen van 600 pk en eigendom van de maatschappij Marezaten. Het schip had veertien bemanningsleden, van wie een aantal voor de eerste keer aan boord was. We visten 18 oktober 1961 ongeveer 200 mijl benoorden Beroepsvisser derft eenderde inkomsten Eerste Nederlands palingreservaat niet reëel De Combinatie van Beroepsvissers noemt het palingreservaat in een deel van de Westerwoldse Aa, de grensrivier tussen Noordoost-Groningen en Duitsland, 'weinig reëel'. Eind augustus heeft de hengelsportfederatie Groningen/Drenthe dit reservaat met een lengte van veertig kilometer ingesteld. Beroepsvisser Epko Westerhuis heeft geen vergunning gekregen voor dit gebied en raakt hierdoor een derde van zijn inkomsten kwijt. Westerhuis voelt zich gedupeerd. Hij kon eerst nog wel met het idee leven, dat het voor een jaar zou zijn. 'Ze hebben tegen me gelogen, want het is nu plotseling voor vijf jaar. Ik kan niet begrijpen dat de hengelsportfederatie deze stap heeft genomen.' Westerhuis doet er alles aan 'duurzaam' te vissen. 'Ik werk al jaren mee met het RIVO voor bemonstering van glasaal, die bij de sluizen van Nieuwstatenzijl naar binnentrekt. We hebben het voor elkaar gekregen, dat de sluisdeuren het komend jaar op een kier worden gezet om de glasaal en de buitenaal de kans te geven naar binnen te trekken om zo de visstand te verbeteren. We vissen duurzaam door de visserij te spreiden. We pachten ook nog het Termuntenzijldiep, het Eemskanaal en het Winschoterdiep.' Westerhuis begon zijn bedrijf vijf jaar geleden. Hij was dertig jaar garnalenvisser, maar zag wel brood in de binnenvisserij. Samen met zijn vrouw Wimmie runt hij het bedrijf. Hij verkoopt ook zijn zelfgerookte paling. Hij kan er niet bij, dat hij niet mag vissen, terwijl 1200 leden van de hengelsportvereniging met een peurvergunning op zak lopen. 'Zij gaan gewoon door met peurwedstrijden in de Westerwoldse Aa en wij kunnen ophoepelen.' Proeftuin De hengelsportfederatie Groningen/Drenthe heeft het volledige visrecht in beide provincies. Directeur Henk Mentinga zegt, dat het een democratisch besluit is geweest op de ledenvergadering in april. 'Het moet worden gezien als een proeftuin. We willen kijken of herstel van de palingstand mogelijk is. We willen ons op feiten baseren. Wat vangt het beroep en wat de hengelsport?' Dat is echter een van de grieven van Westerhuis, die vreest voor overbevissing door hengelaars, die daar straks vrijelijk kunnen vissen. Mentinga wil nog niet op de feiten vooruitlopen. 'We hebben een enquête uitgezet onder de leden met een peurvergunning en wilden onder andere weten waar ze hoofdzakelijk vissen. We hebben nog niet besloten de peurders uit te sluiten van de visserij in dit gebied. We wachten de uitkomst van de enquête af. Wij zijn visstandbeheerder en willen onderzoeken of herstel van de visstand mogelijk is. ' Mentinga benadrukt, dat alles in overleg is gegaan met Westerhuis. Perspectief De Combinatie van Beroepsvissers vindt dat de sportvissers voor de muziek uitlopen. 'Instelling van een reservaat doet denken aan de jaren zeventig, toen de Nederlandse natuurbescherming dacht, dat met een hek er omheen en afblijven de natuur kon worden gered, maar de De ondergang van de IJM 32 Eli Cheneviere (1) IJmuiden. Bij ons in de buurt was ook de HD 74 Michiel van de gebroeders Slot uit Den Helder. Omstreeks vijf uur 's middags verslechterde het weer en besloot onze schipper, Jaap Blok, de visserij te staken en de thuisreis te aanvaarden. De HD 74 staakte eveneens de visserij en ging, in afwachting van beter weer, op de wind liggen. Wij verwerkten de vis van de laatste trek, haalden de visborden scheep, deden het net op de pennen van de verschansing en ruimde het dek op. 'Na dat werk zaten we met enkele bemanningsleden te kaarten in het De IJM 32 verlaat IJmuiden voor een nieuwe visreis. (Foto Zee en haven Museum IJmuiden) vooronder. Om ongeveer kwart voor tien 's avonds kwam de derde machinist binnen en riep dat er water in de machinekamer stroomde. Hij vroeg of ik wilde meegaan om poolshoogte te nemen. Toen we bij de machinekamer kwamen en naar beneden keken, stond het water al tegen de platen. 'We gingen direct naar de brug en deden verslag aan de schipper. Die ging met ons mee naar de machinekamer en zag direct dat de situatie ernstig was. Vermoedelijk was de flens van de waterpomp afgebroken, waardoor een gat van circa vijftig centimeter in de huid was ontstaan. Hierdoor stroomde het zeewater met kracht naar binnen. De eerste machinist was niet meer aanwezig. De schipper verstuurde een mayday en zocht contact met Radio Scheveningen en met de HD 74. Dat schip was toen zo'n tachtig mijl van ons verwijderd.' In de boot 'In afwachting van hulp werd de IJM 32 met de kop op de golven gelegd. We probeerden de pompen in werking te stellen, maar dat lukte niet. Na anderhalf uur viel de motor uit en kwam ze dwars op de golven te liggen. Toen de motor stopte, viel ook het licht uit. Door de lichtmotor te starten konden we overschakelen op de noodverlichting. We hadden intussen zwemvesten aan en stonden op de brug. Alleen de derde machinist had geen zwemvest kunnen bemachtigen. Ik gaf hem de mijne. 'We probeerden de reddingboot overboord te krijgen, wat aanvankelijk niet lukte. Na enig duw- en sjorwerk, waarbij de schipper en enkele bemanningsleden hun rug onder de boot zetten, slaagden we erin de boot van zijn plaats te krijgen en buitenboord te zetten. Alle bemanningsleden - behalve de eerste machinist die vermoedelijk in de machinekamer was verdronken - gingen in de boot. De reddingboot, die aan lijzijde lag, was niet waterdicht en liep al gauw vol water. Dankzij de luchttanks bleef de boot wel drijven. 'Terwijl we in de boot zaten, werd de trawler door de golven tegen de boot gezet. Bij een poging de boot af te houden, kwam de hand van de derde machinist knel te zitten. Hij verloor één van zijn vingers. resultaten waren teleurstellend. De oorzaak ligt in de aantasting van leefomstandigheden van planten en dieren door de mens. De combinatie juicht wel toe, dat in het waterbeheer meer rekening wordt gehouden met de paling. De visstand kan veel profijt hebben van de verbetering van het leefmilieu. Het biedt ook de mogelijkheid binnen bepaalde grenzen, Binnenkort publicatie nationaal aalherstelplan zowel door sport- als beroepsvissers, duurzaam te vissen en gelijktijdig de palingstand te verbeteren.' Nationaal herstelplan Intussen werken de Nederlandse Vereniging van Sportvisserfederaties (NVVS) samen de beroepsvissers en natuurorganisaties onder leiding van europarlementariër Albert Jan Maat aan een nationaal aalherstelplan. De combinatie vindt dat deze denkwijze veel meer perspectief biedt dan het simpelweg instellen van een aalreservaat en een vangstverbod voor beroepsvissers. Beleidsmedewerker Arjan Heinen Cornelis Haasnoots pasfoto op zijn monsterboekje. 'Na enige tijd besloot de schipper toch maar weer aan boord te gaan. De wind was aangewakkerd tot 8 à 9 en het schip zonk langzaam dieper weg. Het achterschip zat al onder water. Ik was op verzoek van de schipper nog in het ruim afgedaald om te kijken of het waterdichte schot Vissersgilde Sint-Jacob herleeft VEERE Oude tijden herleefden onlangs in de voormalige vissersstad Veere, waar 450 jaar markiezaat wordt gevierd. In een optocht die de intocht van de eerste markies, Maximiliaan van Bourgondië, moest voorstellen, liepen de oude gilden mee. Dus ook het vissersgilde Sint- Jacob. De huidige markiezin, de koningin, kwam ook naar Veere, als onderdeel van haar jubileumtournee. De Oranjes werden markiezen doordat na de dood van de spilzieke Maximiliaan het markiezaat Veere werd geveild in Den Haag en gekocht door Willem van Oranje. (Foto Lies Russel) van de combinatie vindt het jammer dat dit initiatief zonder overleg met beroepsvissers, natuurorganisaties en wetshandhavers tot stand lijkt te zijn gekomen. 'Het op papier instellen van een aalreservaat is natuurlijk eenvoudig. Zorgen dat in zo'n reservaat aal ook werkelijk wordt beschermd, vraagt om veel meer. Dat vraagt kennis van de aal, afspraken met wetshandhavers en zelfs met het Openbaar Ministerie. En niet te vergeten een goed plan om de aalstand te meten. In deze opzet is het aalreservaat een open uitnodiging aan alle sportvissers, die graag op aal vissen en aan het stropersgilde. Jammer, zeker nu het om het eerste initiatief in Europa gaat. Slechte ervaringen hiermee zullen ook anderen ervan weerhouden het aalbeheer op deze wijze aan te pakken. Stel ook in Groningen en Drenthe een visstandbeheercommissie in met sport en beroep en voor sommige onderwerpen het waterschap. Hier kunnen allerlei afspraken over aalbeheer worden gemaakt.' Albert Jan Maat wilde geen commentaar geven op het aalreservaat. Hij komt binnenkort met het nationaal aalherstelplan. (AE) het hield. Dit bleek het geval, dus dreef het schip in feite nog op een luchtbel in het voorschip. Het zag er hopeloos voor ons uit. We begonnen alle hoop op redding te verliezen.' (MvdP) (Wordt vervolgd) De aanvoer was met kisten wat kleiner door minder (91) aanvoerders. De weekomzet bedroeg bijna 2,5 miljoen euro. Er was vooral minder schol en kleine kreeft. Ondanks het kleinere aanbod stonden de scholprijzen enigszins onder druk. Op de laatste vrijdagveiling ontstond een lichte daling en eindigde schol 4 net onder twee euro. In de loop van maandagochtend liepen de prijzen weer wat op. De tong werd ook wat goedkoper, vooral de tong klein II, die de voorgaande week nog 10,64 opbracht. De meeste tong was er vrijdag. Er was bijna 4000 kilo tarbot minder. Net als bij de andere soorten leidde dit niet tot prijsverhogingen. De griet 1 daalt al enkele weken in waarde en er ging opnieuw 0,30 tot 0,50 af. De schar werd ook al goedkoper, al waren er door grootte en visgrond opmerkelijke verschillen. De meest gangbare notering lag echter tussen 0,75 en 0,90. De aanvoer van kabeljauw bleef ongewijzigd; de vrijdagaanvoer kreeg nog enige betekenis door een spanvisser met 517 kisten. Uit de Oostzee kwam woensdag een partijtje van 125 kisten, vrijdag waren er 329 kisten en maandag 297 kisten. De prijzen waren gematigd, vooral maandag. De bijna overmatige aanvoer van kleine kreeft van voorgaande week ( kilo) werd niet herhaald en het aanbod halveerde. De meest voorkomende middensoort, van ongeveer 24 tot 30 stuks per kilo, bracht gemiddeld 3,75 op. Van de rode poon namen drie specialisten 350 kisten voor hun rekening. Van groot tot klein kostte deze poon: 7,50 (1), 5,90 (2), 3,60 (30). De kleinste soort 4 begon nog wel met 1,20, maar eindigde met een uiterst matige 0,30. De poon van de boomkorvissers volgde op grote afstand. Belangrijke aanvoersoorten waren kilo tong, kilo tarbot, kilo griet, kilo tongschar, 2562 kilo zeeduivel, kilo kreeft, kisten schol, 2124 kisten schar, 966 YERSEKE/ZOUTKAMP Algemeen directeur Simon Lenger van de Heiploeg Groep, de grootste garnalenverwerker in Europa met als zetel Zoutkamp, heeft de schelpdierdivisie van de groep overgenomen en gaat zelfstandig onder de naam Shellfish Group verder. De Shellfish Group zetelt in Yerseke en heeft vestigingen in Bergen op Zoom, Harlingen, Denemarken en Engeland. In Frankrijk zit een verkoopkantoor. Bij het bedrijf werken 250 mensen en de omzet bedraagt zo'n tachtig miljoen euro. Lenger kwam in 1995 met zijn schelpdierbedrijf bij de Heiploeg Groep terecht. De groep telde drie divisies: garnalen, schelpdieren en Zuid-Amerika. Volgens Lenger bestond te weinig synergie tussen de garnalen- en schelpdierdivisie. 'Bij Heiploeg zijn ze helemaal gefocust op garnalen.' Bovendien is de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee inmiddels verboden. Als gevolg van dit verbod verdwenen recent 75 arbeidsplaatsen bij de schelpdierdivisie van Heiploeg. URK Van alles wat minder kisten kabeljauw (Noordzee), 761 kisten kabeljauw (Oostzee), 829 kisten poon, 8177 kilo wulken en kilo krabben. (WvdV) Gemiddelde prijzen vrijdag, maandag en Insula Tong groot 6,36 15,19 15,96 grootmiddel13,44 13,24 13,25 kleinmiddel 11,75 11,83 11,69 klein I 9,91 9,95 9,98 klein II 8,53 8,44 8,36 Tarbot super 31,05 29,39 28, ,06 23,51 22, ,61 16,98 17, ,06 12,28 12,99 4 9,01 8,84 9,12 5 6,96 6,75 6,89 6 4,95 4,69 - Griet super 13,41 12,94 11,72 1 8,18 7,38 7,94 2 8,25 8,51 8,60 3 3,64 3,55 - Tongschar groot 5,40 6,05 4,13 middel 5,00 4,39 3,94 klein 3,51 3,32 2,92 Zeeduivel 1 5,44 4,68 2 5,42 4,75 3 4,79 4,28 4 3,43 3,60 5 2,93 2,79 Schol 1 3,32 3,04 3,17 2 2,46 2,43 2,45 3 2,09 2,02 2,03 4 2,03 2,05 2,02 Schar 0,93 0,84 0,89 Kabeljauw (Noordzee) 1 4,43 4,44 4,08 2 4,33 4,23 4,12 3 3,19 3,50 3,38 4 2,54 2,87 2,52 5 2,27 2,07 1,85 6 1,90 1,67 - Kabeljauw (Oostzee) 1-3,01 2 2,86 3,36 3 2,74 3,20 4 2,41 2,28 5 2,15 2,09 6 1,77 1,87 Wijting 1,27 1,18 Rode poon 1 5,42 1,66 2 4,07 1,07 3 2,13 0,31 4 0,78 - Na afsplitsing van de Heiploeg Groep Lenger gaat verder bouwen aan nieuwe Shellfish Group 'Te hoge compensatie' De kokkelsector wordt voor het verlies van deze bedrijvigheid financieel gecompenseerd. Een adviescommissie van LNV-minister Veerman heeft een bedrag van 95 miljoen euro genoemd, waarvan het merendeel naar de mechanische kokkelvisserij moet gaan. Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Stichting Wilde Kokkels vinden dat die schadevergoeding niet uit het Waddenfonds betaald moet worden. En 95 miljoen is 'buitensporig hoog' en 'slecht onderbouwd', vinden zij. Het Waddenfonds wordt 800 miljoen euro groot en is volgens de natuurorganisaties bestemd voor natuurherstel en duurzame economische ontwikkeling. 'De mechanische kokkelvisserij werd in strijd met de natuurbeschermingsregels uitgevoerd. Voor zover sprake is van een verplichting tot schadeloosstelling, dan moet die uit de algemene middelen worden gefinancierd. Ook de Raad voor de Wadden heeft dit recent geadviseerd', stellen de bezwaarmakers. Volgens hen heeft de Commissie Schadebepaling Kokkelvisserij haar advies gebaseerd op onjuiste aannames. 'De berekeningen gaan uit van veel te hoog ingeschatte kokkelbestanden. Als realistische wetenschappelijke gegevens over de te verwachten kokkelbestanden gebruikt worden, moet het voorgestelde uitkoopbedrag met een factor zes worden verlaagd.' De natuurorganisaties vragen Veerman de schadeloosstelling 'met behulp van onafhankelijke wetenschappelijke informatie' opnieuw vast te stellen. Wel vinden ze, dat zo snel mogelijk 7,5 miljoen euro voor het sociaal plan voor de werknemers uit de kokkelsector uitgekeerd moet worden. Het is nog onduidelijk wat de bewindsman financieel uiteindelijk voor de sector over heeft. 'Schrijf maar op' Lenger ziet genoeg perspectief voor zijn Shellfish Groep. Hij denkt binnen enkele jaren de omzet te kunnen verhogen naar zo'n honderd miljoen euro. 'Maar die groei zal met name in het buitenland worden behaald, want in Nederland mag zo langzamerhand niet veel meer. Schrijf dat maar op, dan lezen ze dat in Den Haag ook weer eens.' De Shellfish-directeur wil het pakket schelpdieren vergroten. Naast de verwerking van onder meer mossels (ook kweek), kokkels van handvissers en vanuit import, komt het accent op de verwerking van geïmporteerde langoustines en krabben te liggen. Lenger denkt eveneens aan schelpdierproducten met een toegevoegde waarde, zoals mosselmaaltijden voor de magnetron en het samenstellen van zeebanketten ten behoeve van de retailsector. De overname van de schelpdierdivisie heeft Lenger volgens zijn zeggen 'zelf gefinancierd'. Hij zegt ook aandeelhouder van de Heiploeg Groep te willen blijven. Op berichten in de pers, dat het in Londen gevestigde UBS Capital, grootaandeelhouder van de Heiploeg Groep, het bedrijf in de etalage heeft gezet, wil Lenger geen commentaar geven. (TK)

5 Zaterdag 17 september 2005 WACHT TE KOOI WEEKBLAD SCHUTTEVAER 13 Kustwachtsleper aan de grond SCALLOWAY De Britse kustwachtsleper Anglian Sovereign heeft bijna 200 ton bunkerolie verloren na te zijn vastgelopen op de kust van Oxna, één van de kleinere Shetlandeilanden. Door nog onbekende oorzaak strandde de pk sterke zeesleper, waardoor enkele brandstoftanks openscheurden. Uit voorzorg werden de dertien bemanningsleden met een helikopter van boord gehaald. Later keerde een aantal van hen terug en zag kans de Anglian Sovereign weer vlot te brengen en naar Scalloway te varen. Volgens de autoriteiten kon bijna de helft van de morsing snel worden opgeruimd. Klyne Tugs uit Lowestoft heeft de Anglian Sovereign als rampenbestrijdingsvaartuig verhuurd aan de Britse Kustwacht. De in 2003 gebouwde zeesleper, goed voor een trekkracht van ruim 180 ton, is in Schotland gestationeerd. Het is één van de vier zeeslepers van Klyne Tugs die een aantal jaren voor kustwachttaken zijn ingehuurd. De Britse Marine Accident Investigation Branch onderzoekt de stranding. Een andere zeesleper vervangt de Anglian Sovereign tijdelijk. (PAS) Speciale lesmodule over cruisevaart HAL sluit opleidingsconventanten met mbo horeca en hogere hotelschool BREDA/ROTTERDAM Jos Mulder (24 ) uit Lamswaarde en Karlijn Verpalen (22) uit Bergen op Zoom lopen vanaf december vijf maanden stage op één van de HAL-cruiseschepen in de Carib. Zij zijn de eerste twee studenten van de mbo horecaopleiding van het Zoomvliet College in Roosendaal/Bergen op Zoom en het Baronie College in Breda, die zijn geselecteerd voor een stage op de luxe cruiseschepen van de Holland America Line. Op beide middelbare hotelscholen worden vanaf september eindejaars studenten opgeleid voor HAL-cruiseschepen. Woensdag 31 augustus ondertekenden eigenaresse Josephine van Gent van Cruisejobsonline, Zoomvliet-directeur Marc van Campenhout en Baronie College-directeur Conny Janus daarvoor een convenant op het HAL-schip Rotterdam, dat bij hotel New York aan de Wilhelminakade lag. Jos Mulder en Karlijn Verpalen konden die dag vast sfeer proeven op het cruiseschip. Met de Hogere Hotelschool Maastricht heeft de HAL een samenwerkingsverband, gericht op cruise management, gesloten. De mbo hotelscholen maken deel uit van het ROC West-Brabant, dat door Cruisejobsonline en de HAL is uitgekozen om als enige ROC in Nederland deze opleiding te verzorgen. Het gaat om een operationele functie. Terwijl overheidssubsidies dalen Baan in zicht De vierdejaars leerlingen van Zoomvliet en Baronie College van de richtingen horeca, toerisme en facilitaire dienstverlening kunnen een speciale cruisemodule volgen. De lesstof is ontwikkeld in samenwerking met Cruisejobsonline. De module is praktijkgericht en Engelstalig. De eindejaars studenten doorlopen alle facetten van de cruise-industrie en na afronding van de module kunnen geschikte kandidaten eventueel stage lopen op een van de HAL-schepen. De rederij biedt goed presterende stagiairs na het behalen van hun diploma een contract aan. (HVK) Studenten Jos Mulder en Karlijn Verpalen aan boord van de Rotterdam. (Foto HVK) Katrina stuwt vrachten voor producttankers hard omhoog Vorig jaar om deze tijd was het voor de droge bulkers beduidend beter en was het zomerseizoen al lang voorbij. Dit jaar is het alsof er geen blijvende verbetering zal komen. Op elke opleving volgt een terugslag. Vooral in het Verre Oosten blijven de huren en vrachten onder druk staan. De panamaxen leken het wat beter te gaan doen, vooral doordat capesizepartijen werden gesplitst in panamaxpartijen. Maar het wegvallen van de graanexport vanuit de US Gulf na de orkaan Katrina deed dat effect teniet. De YM Rightness ( dwt, 2004) werd gecharterd voor een reis van Fang Cheng naar de westkust van Mexico voor $ per dag, de Waikiki VRACHTENMARKT nog wat redelijke reizen sluiten, voor de kleinere, oudere schepen is het armoe troef. De Nordflea ( dwt, 2002) werd gecharterd voor een reis van Noord- China naar India voor $ per dag. De Genco Progress ( dwt, 1999) werd gecharterd voor een reis van Galveston naar Capetown voor $ per dag, de John P ( dwt, 1981) voor een reis, oplevering Recalada, teruglevering Middellandse Zee voor $ In de containermarkt zat nog weinig beweging, maar de algemene indruk is wel, dat de huren onder druk staan, vooral voor de wat langzamere schepen zonder eigen gerei. De vraag naar kleinere containerschepen bleef redelijk. De in 2006 op te leveren 900-teuschepen Diana J en Deneb J werden drie jaar gecharterd voor $ Aankoop/verkoop Zeeschepen DSM shipbrokers Tel Meeste zeevaart-cao's wachten op uitkomst pensioendiscussie ROTTERDAM De meeste onderhandelingen over de CAO's 2005 in de zeevaart liggen nog stil. In afwachting van 'het pensioenverhaal', zoals FWZ-voorzitter Marcel van den Broek zegt, ofwel : wachtend op het rapport met de mogelijkheden en kosten van een nieuwe pensioenregeling, waarbij wordt vastgehouden aan een pensioengerechtigde leeftijd van zestig jaar. 'De actuarissen, de pensioendeskundigen, zijn nog aan het werk. We verwachten binnenkort hun rapport voor de werkgroep van werkgevers en werknemers.' De FWZ vraagt een loonruimte van drie procent, in lijn met het FNVbeleid dat uitgaat van een loonsverhoging van 1,25 procent (geschatte inflatie) en het beschikbaar maken van 1,75 procent als compensatie voor de gevolgen van het kabinetsbeleid (onder meer voor pensioenen). Zoals Willem Groof van de FWZ zegt: 'De variant op het FNV-beleid is, dat wij niet om een loonsverhoging en een reservering voor de genoemde compensatie vragen, maar om een reservering van de volledige drie procent. Sommige reders vinden dit wat aan de hoge kant, maar de keerzijde is, dat zo een bovengrens wordt gesteld aan de kosten van het pensioen.' Hierover is met Bureau Wijsmuller een akkoord gesloten; de CAO voor 2005, looptijd één jaar, is rond. Met Bore Shipping is het overleg over de CAO 2005 vastgelopen. Willem Groof: 'Bore biedt een loonsverhoging van 0,75 procent en verder niets. Het bedrijf conformeert zich aan eventuele kostenverhogingen die uit de latere pensioendiscussie tevoorschijn komen.' Omdat het volgens hem moeilijk is het bod van Bore zo te beoordelen, moeten de leden zich per gaan uitspreken. Met de walorganisatie Radio Holland Netherlands en Sailtron is de CAO 2005 ook rond. (LR) RWS maakt wand Oostgat minder steil ZOUTELANDE Rijkswaterstaat vult voor de kust bij Zoutelande over een lengte van anderhalve kilometer de oever van het Oostgat op met zand. Twee sleephopperzuigers van Boskalis storten tot half november zestien miljoen kuub zand. De vrees bestaat, dat de steile onderwateroever van het Oostgat oprukt naar de duinen. Op sommige plaatsen daalt de geulwand binnen 2,5 meter met één meter. Rijkswaterstaat wil de helling verflauwen tot een verval een één meter op dertien meter, zodat een stevig fundament ontstaat. De proef kost 2,4 miljoen euro en over een jaar wordt bekeken hoeveel zand is blijven liggen. (CS) Zeemanshuizen krijgen meer bezoekers Het aantal bezoekers in de Nederlandse zeemanshuizen is sinds begin dit jaar stijgende. De behoefte aan 'even weg van het schip' en aan goedkoop bellen en internetten met thuis neemt toe. Tegelijkertijd hebben de zes tehuizen sinds 1 januari te maken met bezuinigingen van Verkeer en Waterstaat. Dit bleek uit een rondvraag van deze krant onder de instellingen, vallend onder de Stichting Zeemanswelzijn Nederland. Zij moeten het sinds begin dit jaar zonder de rijkssubsidie doen, die het ministerie hun verschafte via de SZN. De Raad van State heeft dit onlangs bevestigd. In totaal kreeg de SZN zes ton rijkssubsidie. Hoe redden de tehuizen het - en - redden ze het wel? Amsterdam Zeemanswelvaren Amsterdam loopt euro aan rijkssubsidie mis. Het zeemanshuis (twee fulltime krachten, vier parttimers) werd met sluiting bedreigd, mede doordat de gemeente Amsterdam nu niet meer verplicht is haar euro koppelsubsidie te doneren. 'Dit jaar krijgen we de gemeentelijke subsidie nog, maar dan stopt ook deze', stelt penningmeester Jan Groen. 'Het Gemeentelijk Havenbedrijf, het overige bedrijfsleven en de gemeente (via de dienst Maatschappelijk Ontwikkeling) vullen het gat nu op.' Zoals scheepsbezoeker Leo Bersee van Zeemanswelvaren zegt: 'We zijn er constant mee bezig, maar we redden het wel. We verwachtten minder bezoekers door de aangescherpte veiligheidsmaatregelen in de havens. Maar het omgekeerde is het geval. De mensen zitten vaak tien maanden op hun schip en willen dolgraag aan wal om te bellen en te internetten met hun familie. De behoefte blijkt enorm.' Amsterdam noteert een stijging van 600 naar 800 bezoekers per maand. Vlissingen Mission to Seafarers, Flying Angel Club Vlissingen, ziet eenzelfde tendens. Dit huis midden in het havengebied kreeg 5000 euro subsidie via de SZN. Dit jaar redt de club het dankzij een extra potje, legt penningmeester Sjoerd Sijnstra uit. Voor volgend jaar zit er niets anders op dan extra sponsors en donateurs te zoeken. Zeeland Seaports en de gemeente Vlissingen sponsoren al; Borsele en Middelburg worden ook benaderd. Drie jaar geleden is de Flying Angel Club al gaan bezuinigen op de personeelskosten. De werktijden van de beheerder zijn teruggebracht naar veertig uur. Verder werkt men met vrijwilligers. Het aantal bezoekers per jaar ligt tussen de 9000 en 'Het trekt weer aan', zegt Sijnstra. Terneuzen Het zeemanshuis in Terneuzen, voor zowel zee- als binnenvaart, kreeg per jaar euro subsidie uit de pot van de SZN. Terneuzen heeft vorig jaar twee van de vier mensen in vaste dienst ontslagen. Voorzitter Hensley Jeandor van de stichting die het huis beheert: 'De gemeente Terneuzen is bijgesprongen. Wij krijgen ook wat van Rijkswaterstaat en een aantal aan de scheepvaart gelieerde bedrijven in het kanaalgebied. Daardoor is het gat gevuld en spelen we quitte. Maar het is krap, er is geen plaats voor extra's.' Terneuzen kreeg vorig jaar 5363 bezoekers. Belangrijke zaken voor de zeevaart: goedkoop naar huis telefoneren en internetten. Rotterdam De Stichting Zeemanshuis Rotterdam heeft de zorg voor huizen aan de Willemskade, in Heijplaat en op de Maasvlakte. De Beer in Europoort wordt nu onder meer gerund door kerkelijke organisaties. Hier trekt vooral het zeemanshuis op Heijplaat meer bezoekers. Vorig jaar waren het er Hier kan ook worden gesport. De stichting mist nu euro van de SZN. Volgens aftredend voorzitter J.H. van Meenen moet Rotterdam het met nóg minder doen, want tot en met vorig jaar droeg de gemeente ook nog eens een half miljoen euro bij via een koppelsubsidie. Nu het rijk is gestopt, vermindert de gemeente de subsidie, aldus Van Meenen: 'Dit jaar krijgen we nog iets van de gemeente. Maar we missen Vlamingen scoren een vijf voor 'zeekennis' OOSTENDE Uit een studie van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Artevelde-hogeschool blijkt dat Vlamingen erg weinig weten over de zee. Student Tom Hoeberigs concludeert dat na bevraging van 734 studenten, 451 volwassenen en 44 zeewetenschappers. Op veertien meerkeuzevragen over zee en kust behaalden de ondervraagden een gemiddelde score van 52 procent. Uiteraard scoorden de zeewetenschappers het hoogst (78%), gevolgd door de studenten (53%) en de senioren (49%). Kustbewoners (56%) deden het iets beter dan niet-kustbewoners (48%). Er bleek een verband te bestaan tussen de relatie die men heeft met zee en kust en het kennisniveau. Werkers op zee hadden een score van 64 procent, werkers aan de kust 57, kustbewoners 56, kustbezoekers 49 en mensen zonder enige relatie met zee of kust scoorden 43 procent. Het kennisniveau hing ook samen met de opleiding. Hoe hoger de opleiding, hoe beter de score: universiteit (58%), hoger onderwijs (56%), secundair onderwijs (52%) en lager onderwijs (42%). Moeilijk te verklaren is, waarom mannen (56%) beter scoren dan vrouwen (50%). Zowel bij de jongeren (55 tegen 51%) als bij de volwassenen (53 tegen 47%) bleken ze een stapje voor te hebben. Op de vraag wat men graag zou willen weten over zee en kust ging de voorkeur uit naar thema's, die direct of indirect verband houden met de bedreiging van het eigen welzijn of dat van dieren en planten in zee en nieuwe ontwikkelingen, zoals windmolenparken in zee. Ook verwacht men geïnformeerd te worden over het beleid, de besteding van financiële middelen en de geplande beschermingsmaatregelen. straks wel bijna een miljoen, de helft van onze begroting.' Intussen is het Havenbedrijf Rotterdam bijgesprongen. Dit investeert volgens van Meenen voorlopig voor drie jaar maximaal drie ton per jaar, 'maar elk jaar wordt bekeken wat we nodig hebben.' Volgens directeur Arend Boer van de Rotterdamse huizen kan het zeemanshuis annex zeemanshotel aan de Zeemanswelzijn bezint zich op haar kerntaken ROTTERDAM Sinds de oplevering in mei van de 200 ton sterke zeesleper Fairmount Sherpa is deze continu van werk voorzien. Fairmount Marine vervoerde voor de Japanse rederij Fukada de met aannemingsmateriaal beladen zwareladingponton Ocean Orc van Kure in Japan naar La Union in El Salvador. Na lossing bracht de Fairmount Willemskade zich redden met de inkomsten uit het luxe Maritime Hotel, dat bovenop het tehuis is gebouwd. 'Maar om ook de buitenlocaties draaiend te houden, kunnen we niet zonder ondersteuning.' Ook hier zijn goedkoop telefoneren en (gratis) internetten speerpunten, evenals gratis vervoer. Boer zou graag meer willen, zoals langere openingstijden en meer faciliteiten. Een must in een haven als Rotterdam, vindt hij. Rotterdam werk alleen met beroepskrachten. Aantal bezoekers per jaar van de Willemskade: inclusief het aantal overnachtende zeevarenden. Op de nieuwe locatie op de Maasvlakte verwacht Boer dit jaar 6000 bezoekers. SZN-taken De overkoepelende SZN zelf heeft een van haar twee kerntaken (verdeling van de rijkssubsidie) verloren. Resteert de zorg voor de nieuwsvoorziening van de Nederlandse vloot. Hiervoor resteren de jaarlijkse euro van werkgevers en werknemers (minder bij afnemend aantal Nederlanders) en euro aan overige baten. Dit is volgens penningmeester Hylke Hylkema net voldoende. Mede doordat er nog een algemene reserve is. Bekeken zal nu worden of de SZN zelf de nieuwsvoorziening (NRC Weekly en Weekblad Schuttevaer) zal blijven verzorgen, of dit gaat uitbesteden aan bijvoorbeeld het O&O-fonds, dat eveneens een voorlichtingsfunctie heeft. In het laatste geval wordt de SZN waarschijnlijk opgeheven. (LR) EEMSHAVEN Nieuwkomers onder de Nederlandse zeemanshuizen zijn behalve de Maasvlakte het zeemanshuis in Eemshaven in Groningen en het oude De Beer in Rotterdam-Europoort onder een nieuw beheer van kerkelijke instanties. De Maasvlakte ressorteert onder de Stichting Zeemanshuis Rotterdam. Eemshaven en De Beer in nieuwe bezetting hebben nooit rijkssubsidie gehad en bedruipen zichzelf vanaf Het zeemanshuis in de Eemshaven trekt de laatste tijd meer bezoekers. Het luxe cruiseschip Norwegian Jewel van de Noorse rederij NCL lag er bijna zes weken voor afbouw en de bemanning kwam in het zeemanshuis bellen en en. Voor de gelegenheid waren de openingstijden gewijzigd en werkten de vrijwilligers ook op zondagen. Volgend jaar februari en november worden nog twee zusterschepen voor NCL in de Eemshaven afgebouwd. (Foto Ruud Touwen) DICK VAN DER KAMP SHIPSALES BV aan- en verkoopbemiddeling zee- en kustvaart tonnage - Tel Fax ( dwt, 1995) oplevering passeren Passero, voor een Atlantische rondreis voor $ per dag. Doordat de spotmarkt voor panamaxen al zo lang slecht is, komen steeds meer charterers die panamaxen voor een lange periode gecharterd hebben in de problemen. Het aantal faillissementen en voortijdige terugleveringen zonder behoorlijke compensatie neemt toe. Voor de capesizers is de markt niet veel beter. De Anangel Pride ( dwt, 1993) werd gecharterd oplevering Xingang, via Australië, teruglevering China voor $ per dag. De Waterford kreeg voor ton ijzererts van Ponta da Madeira naar Rotterdam $ 12,15 per ton. De nieuwe Ocean Shine ( dwt) werd vanaf oplevering werf voor vijf jaar gecharterd voor $ per dag. Ongetwijfeld had de reder bij bestelling van het schip een beduidend hogere huur in gedachten. Het verging de handysizers niet veel beter dan de grotere droge bulkers. Alleen de grotere moderne handymaxen konden het begin. Beide huizen draaien met vrijwilligers. Ruud Touwen van de internationale vakbond ITF is een van de initiatiefnemers voor het huis in Eemshaven (met vaste beheerster). Het blijkt als een van de weinige pleisterplaatsen in dit havengebied in een grote behoefte te voorzien. 'Die 300 man van de Meyerwerf, die meekwamen met een af te bouwen cruiseschip waren er wel wat veel. Maar vijftien à twintig man per avond is gewoon. We zijn er ook voor de vrachtwagenchauffeurs. Die zijn toch ook onderdeel van het shortseagebeuren en willen na een lange rit ook een bakkie en een broodje.' Touwen moet wel voortdurend zijn sponsors 'achter hun kont aan zitten' voor daadwerkelijke betaling: gemeente, bedrijfsleven, kerken. Kerkelijke Beer De Beer in Europoort draait nu bijna een jaar onder het nieuwe regime. Formeel manager van het zeemanscentrum is Antoine van Esch, directeur van het nabijgelegen hotel De Beer. Er zijn twee vaste medewerkers en per dag. In de tankermarkt daalden de vrachten voor de aframaxen weer even snel als ze gestegen waren na Katrina. Het zal nog wel even duren voor de raffinaderijen rond de US Gulf weer volop draaien. De raffinagecapaciteit van de VS is onder normale omstandigheden al ontoereikend en nu moeten dus op grote schaal producten worden ingevoerd. De vrachten voor productentankers vlogen dan ook omhoog. Voor tons partijen gasolie uit de Carib naar de VS werd tot worldscale 480 betaald. Een onverwachte meevaller, want voor de productentankers was het al enige tijd geen vetpot. Voor het vervoer van ruwe olie braken betere tijden aan voor de vlcc's. De vrachten stegen tot worldscale 70 voor reizen van het Golfgebied naar het Verre Oosten en rond worldscale 100 voor reizen naar de VS. De suezmaxen profiteerden ook van de opleving. Voor reizen vanuit de Zwarte Zee werd rond worldscale 130 betaald, voor reizen van West- Afrika naar de VS worldscale 150. (AvK) Nieuwe zeemanshuizen houden eigen broek op Volop werk voor Fairmount Sherpa Sherpa de ponton weer naar Japan. Aansluitend is de zeesleper nu, in opdracht van Hyundai, met de kraanbak H-1000 aan de tros op weg van Ningbo in China naar Mumbai in India. Onderweg wordt een bunkerstop gemaakt in Singapore. Op het programma staan verder nog een sleepreis met de 312 meter lange Dahlia FPSO, die van Zuid-Korea naar een locatie offshore Angola moet worden gesleept. Voor dit transport gaat Fairmount Marine ook de Fairmount Summit inzetten. Dit is een zusterschip van de Fairmount Sherpa. In totaal krijgt de Fairmount Sherpa vier nieuwe zusjes, nu de rederij uit Rotterdam ook de optie voor de rest draait het centrum op vrijwilligers van kerkelijke organisaties en bijvoorbeeld de Filippijnse seafarer's instelling. Het aantal bezoekers bedraagt gemiddeld 350 per week en dat zijn er meer dan in de voorgaande jaren onder het oude regime, aldus Van Es. 'En dan zitten we nu nog op ongeveer dezelfde openingstijden. Ons doel is straks alle dagen vanaf een uur of twaalf open te zijn. 'De enige subsidie die we krijgen, is een kleine bijdrage van de ITF.' Hij is 'wat verbitterd' dat De Beer naast de boot valt wat betreft de (nieuwe) jaarlijkse bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam aan de Stichting Zeemanshuis Rotterdam, de voormalige exploitant van De Beer. 'We hebben in Rotterdam niet alleen de drie huizen van die stichting, maar er zijn vier zeemanscentra. Wij horen er ook bij en we hebben recht op een deel van het bedrag.' Het laatste woord is nog niet gezegd in deze kwestie, aldus Van Esch. -En de kerken? 'Die hebben het ook steeds moeilijker.' (LR) ZEEBRUGGE DRYDOCK NV ZEEBRUGGE - BELGIE dok capaciteit tot ton - binnenmaten 130/106 x 22 m voor alle onderhoud en reparatie werkzaamheden Voor Nederland Tel Fax scherp geprijsd! op de vijfde sleper van de serie heeft uitgeoefend. De Japanse Niigata-werf levert in 2006 de Fairmount Alpine en de Fairmount Glacier op en in 2007 de Fairmount Expedition. De slepers worden alle vijf ondergebracht in het samenwerkingsverband OneAllianz, dat met Semco Salvage & Marine uit Singapore is aangegaan. Die rederij brengt een soortgelijk aantal zware zeeslepers in. (PAS) Voor België Tel Fax ingezonden mededeling

6 ADVERTENTIES zaterdag, 17 september x nieuwe Detroit Diesels 4 takt Te huur recente duwbakken 144 teu VM638 turbo, 160 pk, max 3500 rpm 7750,- excl. per stuk Foto s en geg. op + evt. duwboot. Onmidd. beschikbaar inl Schoener (ref 1304) nieuwe teakdekken generatoren, hoofdmotor, boegschroef /nav. app. klassiek interieur. Vr.pr ,-Scheepsmakelaardij Fikkers tel Sleepboot ref 19350) afm x 5.1x 1.3 m. nieuwe ruime woning voor weinig geld vr.pr , Mitsubishi generatorset, 9 kva 3cil. Watergekoeld, electr. Gestart, stamford generator, 4300,- excl.btw foto s op Zeiltjalk (ref 1371) afm. 20 x 4.5 m. Daf 475 museaal, geheel woonklaar, zeer snelle zeiler vr. pr , LUIKENKAP Dekschuit verbetering en reparatie van LUIKENKAPPEN - ervaring met alle voorkomende fabrikaten - L.P. Koster en Zn. BV. - Haven nr (010) Hoe? Bel Kees Douma en/of Piet van der Werff (0513) Expertise in scheepvaartfinancieringen Patrouillevaartuig x 3.59 x 1.1 m met nwe SI, MWM hoofdmotor 4600 uur geluidgedemptekast, Reinitjes koppeling, alu-vloerplaten net deels gestraald, toilet, CV, ruime kuip voor directievaarten of veerdiensten, foto s op afspraak Katwijker Beurtschip koophandel 2 stoerschip 22 x 4,25m excl Sleepboot, klassiek model 16.5 x 4.5m bj 1912 ex Broedertrouw IV, met Bolnes 5 cil. 300 pk, generator, hulpset, HD-waterpomp, autokraan, nwe stuurhut, voor de rest kaal/leeg, geen roest/gaten, mooi klassiek model, slechts , KUBOTA EPS113TDE nwe. 138 x 64 x 66 geluidgedempt/watergekoeld genset11 kva, 3 cil., 335 kg excl.btw foto s op Hijs/heibok, 100 ton, afm x 14.48max x 1.90max x 5.65min met zijpontons (l x b x d x h) foto s en geg. op. hijsbok x m, met zijpontons, gelast, alles electr. aangedreven foto s en aanvullende info op ankerlier voor twee kopankers, voor ong tonner, gegevens en foto s op 2750,- excl btw af Dintelsas afspraak kraanponton zwaar x 8.51, zonder kraan, geschikt voor 35 tons kraan, bj ,- foto op bez.na tel. Havensleper met duwsteven, MAN diesel/ 400pk hydr. Koppeling, 85 kva generator, hydr. Kraan 22t/m, x 6.25, koppellieren, foto s op bez.na tel. woonscheepje eventueel met ligplaats, x 4.50 m met DAF 575 (rev.1998) en electr. Boegschroef, Z.g.a.n kva watergekoelde Lister Petter, CV, ruime woon/ stuurhut, bijboot, dikterapp. 2000, werfbeurt/boegschroef in 2004, ,- foto s op na tel. afspraak de kracht van veelzijdigheid er va h sc tie.nl n u rte ve assa d a VCA** kraanbedrijf ISO 9001 Gouda TE KOOP GEVRAAGD, luikenkap voor 67 x 8.20 schip, alu- of staal, aanbiedingen aan BST onderhoud en reparatie van uw FARYMANN en HATZ DIESEL - uitsluitend gebruik van ORIGINELE ONDERDELEN - L.P. Koster en Zn. BV. - Haven nr (010) Pontons en koppeldekschuiten 15 t/m 600 ton sleepboten KOPPELLIER Blom BV ISO 9002 Amsterdam tel / fax B.g.g gereviseerde koppellieren - met voetrem en koppellierwiel - ook losse onderdelen - L.P. Koster en Zn. BV. - Haven nr (010) Interesse? HEB JE EEN MTS-DIPLOMA? HEB JE ERVARING MET DIESEL- OF GASMOTOREN? OF BEN JE EEN KEI IN ELEKTROTECHNIEK? BESCHIK JE OVER GOEDE COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN? Huizinga & Snijder B.V. Nieuwbouw, bemiddeling, in- en verkoop van alle drijvende materialen. Nr. 296 / ms / 2640 ton / middenschip van 1988 / as + vs van 1967 / afm. 98 x 11,40 x 3,25 m. / 3000 m3 / 1x Bam Deutz pk 1x Mitsubishi 862 pk van 2005 / 1 ruim / 144 teu / boegschr. 350 pk / hekschroef achter 400 pk Cummins / 3 slpk. / duwcert ton Tel.: Fax: Internet: Compact, zeer krachtig, professioneel straalapparaat voor het verwijderen van elke vorm van vervuiling op gevels en elementen van steen, beton, staal, hout etc.. Instelbaar; lage druk (0,2 bar) tot hoge druk (7 bar). Geschikt voor elk droog straalmiddel. Geheel van aluminium, licht van gewicht (9 kg), laag luchtverbruik (300 ltr.)! Kijk dan op (Werken bij Pon/Vacatures) voor een nadere omschrijving van de functie SERVICE TECHNICIAN. Pon Power biedt een baan in een dynamische organisatie. Je gaat werken in een internationale werkomgeving. Het kan voorkomen dat werkzaamheden ook in het buitenland moeten worden verricht. Mondelinge en schriftelijke ervaring met de Engelse taal is dan ook een vereiste. - snel Sisalstraat JJ Genemuiden Postbus AB Genemuiden Te koop: Duwboot, 15 x 5 mtr., 2 x 330 pk Deutz, i.z.g.st. Aanleg - reparatie van totale systemen Alphatron dealer Diverse soorten camera systemen Nautic Tachograaf 24 uurs PLC technieken service Touch Screen bediening Tel Mob.: Fax Web: Te koop Luxe motor Celia Duwsleepboot, 23 x 5,5 x 1,40 mtr. diepgang, 2 x 430 pk DAF (2004), i.z.g.st. Met vast 2-jarig contract te Duitsland, Alles in 1 koop. Vraagprijs ,-. Inl of Postbus 386, NL 4460 AT Goes biesboschhaven Noord 3c 4251 NL Werkendam Telefoon : Fax : Internet : TEUS VLOT ALTIJD OP VOLLE KRACHT VOORUIT Ga naar Teus Vlot: voor reparatie, revisie, inbouw en verkoop van dieselmotoren, liermotoren, kraanmotoren, generatorsets, pompsets etc. Tevens verzorgt Teus Vlot uw scheepsinstallaties. 56 x 6,50 x 2,42, 546 ton, Bj. 1930, bij Paans Rodevaart 300 pk Brons GB Bj Weka boegschr. 240 pk, DAF CV 220/380V p.n.o.t.k n.o.z. Diverse motorvrachtschepen 110m x 11m45 met en zonder luiken van recente bouwjaren. kijk eens om je heen Koppelverband Hoop op Zegen I en III "Hoop op Zegen I", 2553 ton 1998, 95m50x11m45x3m40, stalen vloer, kopschroef Cummins 600 pk, alu. overzakb. containerstuurhuis, autokraan 22m, Caterpillar 1521 pk bj "Hoop op Zegen III", 2400 ton 2005, 76m50x11m45x3m61, stalen vloer, kopschroef 2 x Scania 600 pk. "Ligato", 3210 ton 2004, 110mx11m45x3m63, 3400m³, alu. Fr. kap luiken met elek/hydr luikenwagen, kopschroef Caterpillar 680 pk (stuurrooster met schroef van 1400mm), aluminium overzakbaar containerstuurhuis met dubbele brug, hydraulische autokraan 17m kg, Caterpillar 1700 pk bj Bescherm de natuur. Word lid van Natuurmonumenten. In Nederland kun je nog genieten van prachtige natuur. Maar die komt steeds meer onder druk te staan. Natuurmonumenten beschermt de natuur door aankoop en beheer. Uw hulp is hard nodig. Word lid vanaf 2,- per maand. Bel ( 0,16/min) of kijk op Dealer van: Baanhoek 182b 3361 GN Sliedrecht Tel.: (0184) Fax: (0184) "Burgwal", 1704 ton 1981, 84m99x9m50x3m21, 2450m³, Fr. kapluiken + hydr. luikenwagen bj. 2003, Daf 350 pk bj. 1996, autokraan 15m, Wartsila SACM 1100 pk bj BEKIJK NU ONZE VERNIEUWDE HOMEPAGE "Anna", 1100 ton 1960, 80mx8m26x2m50, 1550m³, ronde alu. luiken + luikenwagen bj. 1999, kopschroef Daf 220 pk, nieuwe woning, vernieuwd vlak, Mitsubishi 954 pk bj (evt. inruil mogelijk) MAAKT DEEL UIT VAN DE TEUS VLOT BEDRIJVENGROEP (59,&( m.s ton 1993, 85m90x10m5x3m14, alu schuif/stapel luiken, alu. containerstuurhuis, kopschroef Scania 335 pk, autokraan 14m, GM 1460 pk bj "Epsilon", 1399 ton 1959, 79m91x9m45x2m81, 2175 m³, stalen vloer bj. 2003, alu. Fr. kapl luiken met elek.-hydr. luikwagen bj. 2003, kopschroef Daf 320 pk bj. 2000, alu. overzakbaar stuurhuis, autokraan 15m, Cummins 1220 pk bj TEUS VLOT DIESEL MARINE BV +AMPERS 0OMPSERVICE IS DÏ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORMPOMPEN VOOR DE SCHEEPVAART EN INDUSTRIE "Fidelity", 1922 ton 1979, 100mx9m50x3m01, 2600m³, alu. Fr. kapluiken met luikenwagen, stalen vloer bj. 2002, kopschroef Scania 380 pk, autokraan 19m bj. 2001, Caterpillar 1225 pk bj rev Als nieuw lid ontvangt u de Natuurwijzer, met 59 wandelroutes en informatie over 350 natuurgebieden in Nederland. 6&+(( ,(.$03(56 IBIX MINISTRALER voordelig Pon Power Pon Power BV, een organisatie met ca. 350 werknemers, is actief op het gebied van verkoop en service van Caterpillar diesel- en gasmotoren, generatorsets en installaties voor warmtekrachtkoppeling (WKK s). Pon Power richt zich vooral op de Nederlandse markt: scheepvaart, tuinbouw, transport en logistiek, aannemerij, energiebedrijven en openbare instellingen. Daarnaast leveren we aan internationaal opererende ondernemingen, zoals scheepswerven, oliemaatschappijen en bouwers van baggermaterieel. Pon Power BV maakt deel uit van Pon Holdings, importeur van o.a. Caterpillar, Volkswagen, Audi, Seat en Porsche..$03(56 FARYMANN - watergekoeld, geluidgedempt generatorsetje - 3,5 kw / 4,0 kva - 230V/50Hz - L.P. Koster en Zn. BV. - Haven nr (010) SERVICE TECHNICIANS GENSET - VOLPI / Te huur en te koop vakkundig VOOR ONZE SERVICEVESTIGINGEN IN PAPENDRECHT, HEERHUGOWAARD EN VALKENSWAARD ZOEKEN WIJ ANKERLIER - gereviseerde CULEMANN ankerlieren - geschikt voor 1360 kg DANFORTH anker - ook revisie van andere fabrikaten - L.P. Koster en Zn. BV. - Haven nr (010) EIGEN REPARATIEKADE, 3 STEVENDOKKEN, 2 WERKPONTONS, 5 TORENKRANEN Snijder Scheepselektro BV x x 1.30 m, zonder kraan, hydr. Winches, generator, compressor, luchtwinches. Nieuw vlak in 2004,bezichtiging na tel. afspraak www. maritieme veilingen.nl zwemvesten, boeken, stuurrad, telegraaf, scheepsantiek, zeiljol, ovale patrijspoorten, luchtslijptollen, takel, kachels, tankjes, div. lichten/ schijnwerpers, alarmpaneel, generator paneel, motoren dashbord, boegschroef paneel, Zibro Kamin, afsluiters, pompen, watersterilisator, 100 ton grind, lier, steiger, generator,kantoor/ keukenschip, etc. etc. Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien - Van Tiem bv, Waalbandijk KB Druten Tel.: Fax : , - Internet : http: // Generating Powerful Solutions Kraanponton met zware spudpalen, START PROBLEEM!? Tel.: Fax: http: hét adres voor: denverhogingen stalen vloeren kalfdekken boegschroeven hermotoriseringen alle reparaties boven de waterlijn Credion, Business Park Friesland-West 27 A, 8466 SL Nijehaske, KATWIJKER 14 Voor alle reparaties & verbouwingen staan we direct voor u klaar x 5.75 x0.48, 100 ton, ,- excl BTW foto s op afspraak T.k. e utt Uw schip verdient nieuwe expertise WEEKBLAD SCHUTTEVAER +AMPERS 3CHEEPSKONSTRUKTIE IS DÏ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN STUUR HUIZEN HEFGELEIDEKOKERSYSTEMEN EN ZONNETENTKONSTRUKTIES +!-0%23 '2/%0 /OSTHAVENZIJDE.,,$ 0UTTERSHOEK 4EL &AX POMPSERVICE KAMPERS NL SHIPYARD KAMPERS NL "Arja", 1022 ton 1962, 73mx8m20x2m73, 1600m³, stalen schuifluiken, kopschroef Daf 220 pk, alu. stuurhuis bj. 2001, autokraan 11m, 2x GM 325 pk rev. 2000/2003. "Brisant", 738 ton 1963, 60mx7m20x2m62, 1050m³, alu. Fr. kapluiken + elek. luikenwagen, kopschroef Daf 100pk, autokraan 6m, GM 540 pk bj rev (int. prijs en evt. inruil oude kempenaar of spits mogelijk) Verkoop en afbouw van nieuwbouwschepen. Bemiddeling bij verbouwingen, aan- en verkoop van gebruikte schepen. Te koop: m/s Ilze BJ x11,40x3, ton 1200 pk mak container stuurhuis m/s Tiberias bj 1980 Van Eyck 95x9,50x3, ton 2600 m3 rolluiken 1200 pk Cummins m/s Emulator bj 1980 Van Eyck 80x9,50x3, ton 2000 m3 rolluiken 940 pk Cummins m/s Judi bj.1956, 85x8.24, 2.67, 1313 ton, 1000 pk. Cummins 2002 m/s Possidi BJ x9,05x2, ton 973 pk Cat semibeun gezandstraald, nette prijs m/s Challenger bj 1975 van Goor 85x8,50x3, ton 2000m3 930 pk Industrie mooie woning m/s deo Volente bj. 70 Praag 1196 ton 80x9.30x2.47 Deutz 800 pk. Boegschr. De Kaap schottel 200 pk. Daf mb/s Inaro: Bj.1975 :80x8.59x ton, 2x 6 cil. Scania a 409 pk.boegschroef Scania 165 pk. mb/s Marie BJ x7,05x3, t 653 Mitsubishi 442 m3 (vast werk ruime mogelijkheden voor starters) m/s Confidentia Bj. 1987, 105x9.5x3.01, 2040 ton, Deutz 1550 pk, boegschr. vethjet 300 pk. Daf, mooi onderhouden schip. m/s Inaro Bj.1975 :80x8.59x ton, 2x 6 cil. Scania a 409 pk.boeg Scania 165 pk.inruil mogelijk. m/s Portunus Bj.As 1957/ Vs1980, 84.95x9.45x3.15, 1725 ton, 1227 pk. Cat, boegschr. Cum. 350 pk.straalb. m/s Alk Bj x7,25,2, ton 650 pk MAK m/s Silandra Bj 1967 Langebrugge 80x8,20x2, ton 816 pk mtu Alu. hut. m/s Ravi Bj 1980 De Grave 85x9,50x3, ton 930 pk GM nw st vloer m/s Quo Vadis Bj ton 63x6,63x2, m3 42teuContainerhut 3 hoog met ballast systeem interessant contract werk m/s Wildeman: Bj x9,50x2, ton 2x MWM 500 pk inruil kleiner schip mogelijk. m/s Johanna H 86x8.20x ton, bj.1963 De Ruppel Deutz Bam 816. Boegschr. Daf 300 pk m/s Transitorius Bj ton 67x8.35x3.19 MTU 750 pk. Boegschr. Veth Jeth 2 kan. m/s Marjo R. Bj ton 85.9x9.02x3.00 Cat.3512 boegschr. van Tiem 260 pk. m/s Vios Bj.1978 Bayerische Werft Erlenbach, 2327 ton, 105x11x2.95 MWM 548, boegschr.schottel+ van Ballegooyen 2005 M/s Arquero Bj ton 86x9,50x2,67 900pk Deutz inruil mogelijk "Imago", 354 ton 1955, 38m79x5m06x2m43, 430m³, alu. ronde luiken + 2 luikenwagens, autokraan 7m20, Mercedes 250 pk bj rev Deze aangeboden schepen zijn een kleine greep uit ons verkoopbestand, mocht U interesse hebben voor deze of één van de andere schepen uit ons bestand, bel ons dan gerust eens op voor verdere informatie. Tevens vullen wij ons verkoopbestand graag aan met nieuwe verkoopaanbiedingen, wilt u uw schip voor de verkoop aanbieden dan komen wij graag vrijblijvend een keer bij u langs. Biesboschhaven nr. 16, Werkendam Telefoon: +31 (0) , Fax: +31 (0) GSM: (Dekatel 12628)

7 Zaterdag 17 september 2005 KIELZOG WEEKBLAD SCHUTTEVAER 15 SCHEEPVAARTBERICHTEN Vervolg van pagina 2 Donau; mededeling. Van de WSA Regensburg is een bekendmaking met betreffende regio s en bereikbaarheid van de waterpolitie. Deze is aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren ( ). Elbe; sluis Geesthacht; stremming. Sluis Geesthacht is gestremd op 27 september van 7:30 tot 9:20 uur, 28 september van 8:30 tot 10:20 uur en 29 september van 10:10 tot 12 uur. Elbe-Lübeck-Kanal; afmeerverbod. Afmeerverbod thv. kmr 61.5 in Lauenburg t/m 30 september. Hunte; hinderlijke waterbeweging. Hinderlijke waterbeweging vermijden rechteroever bij Hollersiel (kmr 10 rechteroever) t/m 16 september. De HH2010 is via VHF 73 te bereiken. Hunte; spoorbrug Oldenburg; geen bediening. Spoorbrug Oldenburg wordt niet bediend van 19 september 22 uur tot 20 september 2 uur, 20 september van 22 tot 23:59 uur en 21 september van 22 tot 23:59 uur. Ilmenau; sluis Wittorf; stremming. Sluis Wittorf is gestremd t/m 16 september. Küstenkanal; baggeren. Van 21 t/m 30 september wordt gebaggerd door de JBP 63 tussen kmr 4.6 en 4.8. De JBP 63 is via VHF 10 op te roepen. De baggerwerken worden voortgezet in westelijke richting. Küstenkanal; voorbijlopen verboden. Voorbijlopen verboden thv. de baggerlokatie van 19 september t/m 18 december. Begonnen wordt in het oostelijk deel richting het westen. Ook in het Stichkanal Dörpen wordt gebaggerd. Voorzichtig passeren. Mittelweser; sluis Petershagen; baggerwerk. Tussen 19 september en 21 oktober rekening houden met baggerwerk in het sluiskanaal Petershagen (kmr ). Mosel; sluis Enkirch; sluis Koblenz; mededeling. Bij de bovendeuren van de sluizen Koblenz t/m Enkirch wordt een oranje knipperlicht aangebracht om de activiteit van deze deur aan te geven a MoselSchPV blijft van kracht. Mosel; sluis Muden; afmeerverbod. Afmeerverbod startplaats bovenvoorhaven sluis Muden t/m 3 oktober. Neckar; sluis Heilbronn; sluis Neckarsteinach; hinderlijke waterbeweging. Hinderlijke waterbeweging vermijden tussen Neckarsteinach (kmr 37.8) en Heilbronn (kmr 116.4) t/m 7 oktober. Via NIF worden de baggerlocaties bekendgemaakt. Rhein; mededeling. Van de WSA Koblenz is een bekendmaking over verondiepingen tussen kmr. 70 en Belanghebbenden kunnen deze aanvragen bij het Infocentrum ( ). Rhein; Mühlheimerbrug; Zoo-brug (Köln); doorvaarthoogte. Van 13 t/m 15 september tussen 8 en 18 uur rekening houden met werkzaamheden aan de Zoo-brug in Köln (kmr 690.2) en de Mühlheimerbrug (kmr 691.9) waardoor de doorvaarthoogte t.p.v. de controlewagen beperkt is. Saar; evenement. Mogelijk oponthoud thv. kmr 8 op 17 september tussen 13 en 17 uur. Spree-Oder-Wasserstrasse; sluis Eisenhuttenstadt; bericht ingetrokken. Bediening sluis Eisenhüttenstadt is weer normaal. Spree-Oder-Wasserstrasse; Liebknechtbrug; Rathausbrug; oponthoud. I.v.m. werkzaamheden (linkeroever) tussen Liebknechtbrug (kmr 17.1) en Rathausbrug (kmr 17.3) oponthoud tussen 19 september en 30 november. Hinderlijke waterbeweging vermijden van 19 september t/m 30 november. FRANKRIJK Aisne; hinderlijke waterbeweging. Hinderlijke waterbeweging vermijden tussen kmr 94.7 en 94.6 tot nader bericht. Het wrak is gemarkeerd met gele boeien. Aisne; stremming. Stremming tussen kmr 89 en 89.8 op 17 september van 16:15 tot 17:15 uur. Canal du Centre; werkzaamheden. Er wordt gewerkt tussen kmr 5.2 en 5.3 tot 30 september 18:30 uur. Canal Lateral a la Loire; beperkte service. I.v.m. laag water wordt tussen kmr 4 en gegroepeerd geschut tot 16 september 19 uur. Op 16 september volgt een nieuw situatierapport. Canal Lateral a la Marne; brug Pogny; afmeerverbod. Afmeerverbod rechteroever tussen brug Pogny en kmr 18.7 op 17 september van 7 tot 19:30 uur. Canal Lateral a la Marne; hinderlijke waterbeweging. Hinderlijke waterbeweging vermijden rechteroever tussen kmr 39.1 en 39.2 tot 24 september 19:30 uur. Canal Lateral a l Oise; hinderlijke waterbeweging. Hinderlijke waterbeweging vermijden tussen kmr 93.7 en 93.2 tot 14 oktober 19 uur. Melden op VHF 10. Canal Lateral a l Oise; minimaal vermogen. Met minimaal vermogen passeren in het pand Janville thv. kmr 30.1 tot nader bericht. Canal Marne-Rhin; sluis 24 Madeleine; hinderlijke waterbeweging. Tussen kmr en benedenstrooms sluizen 24 en 24 bis Madeleine hinderlijke waterbeweging vermijden tot 30 oktober 18 uur. Oponthoud max. 1 uur tussen 12 september 7 uur en 30 oktober 18 uur. Canal Rhône-Sète; diepgang. Tussen kmr 74.8 en 75.5 scheepsdiepgang van max. 230 cm tot nader bericht. Canal Rhône-Sète; snelheidsbeperking. Tot nader bericht tussen kmr 0 en 55.2 snelheidsbeperking 4 km/u voor beroepsvaart en 6 km/u voor recreatievaart. Grand Canal d Alsace; sluis Gambsheim; hinderlijke waterbeweging. Hinderlijke waterbeweging vermijden in pand Gambsheim tussen kmr 307 en 309 t/m 22 september. Grand Canal d Alsace; beperkingen. Hinderlijke waterbeweging vermijden tussen kmr en t/m 10 november. Breedtebeperking linkeroever tussen kmr en t/m 10 november. Breedtebeperking rechteroever tussen kmr en t/m 10 november. Hinderlijke waterbeweging vermijden en breedtebeperking rechteroever tussen kmr en 189 t/m 30 september. Hinderlijke waterbeweging vermijden en breedtebeperking rechteroever tussen kmr en van 2 november t/m 22 december. Oise; hinderlijke waterbeweging. Hinderlijke waterbeweging vermijden tussen kmr 40 en 41 en invaart sluis Boran is opgeheven. Rhône; sluis Bollène; baggeren. Van 19 september t/m 28 oktober rekening houden met baggerwerk in de beneden voorhaven van sluis Bollène. Rhône; duiker. Hinderlijke waterbeweging vermijden tussen kmr 284 en 285 tussen kmr en 296 tot 30 september 18 uur. Seine; sluis Ablon; hinderlijke waterbeweging. Hinderlijke waterbeweging vermijden beneden sluis Ablon (kmr tot 150.6) van 19 september 7 uur tot 14 oktober 18 uur. Seine; hinderlijke waterbeweging. Hinderlijke waterbeweging vermijden linkeroever tussen kmr en 151 tot 14 oktober 18 uur. Seine; werkzaamheden. Rekening houden met werkzaamheden thv. kmr 12 tot 21 oktober. Seine; afmeerverbod. Afmeerverbod rechteroever benedenstrooms Rouen tussen de bolders 99 en 115 van 20 september 14 uur tot 22 september 18 uur en van 29 september 12 uur tot 30 september 9 uur. Seine; brug Bercy; beperking vaarweg. Minimaal 20 m uit de linkeroever blijven tussen brug Bercy en kmr van 22 t/m 27 september. Er wordt uitgeluisterd op VHF 10. Seine; brug Austerlitz; brug Sully; stremming. Stremming tussen brug Austerlitz en brug Sully op 18 september van 7:30 tot 9 uur. Rekening houden met enige hinder. Er wordt uitgeluisterd op VHF 10. Seine; hinderlijke waterbeweging. Hinderlijke waterbeweging vermijden in panden Marolles tussen kmr 49.2 en 61.5 (linkeroever), La Grande Bosse tussen kmr 43,1 en 49.2 en Jaulnes tussen kmr 37.1 en 43.1 tot 10 november 17 uur. Seine; sluis Mericourt; gedeeltelijke stremming. Kolk van 160 x 17 m sluis Mericourt is gestremd tot 30 september 18 uur. Extra gratis schuttingen tussen 19 en 21 uur. Yonne; sluis St. Bond; sluis St. Martin; stremming. Stremming tussen sluis St. Bond en sluis St. Martin op 17 september van 12 tot 13:30 uur. Hinderlijke waterbeweging vermijden tussen kmr 66.7 en 67.9 van 14 tot 19 uur. OOSTENRIJK Donau; sluis Ottensheim-Wilhering; gedeeltelijke stremming. Linkerkolk Ottensheim-Wilhering is gestremd t/m 23 september. Hinderlijke waterbeweging vermijden t/m 23 september van 7 tot 17:30 uur van maandag t/m donderdag. De ondiepten tot 110 cm bevinden zich langs de linkeroever en in het midden van de voorhaven. I.v.m. baggerwerk (linkeroever) hinderlijke waterbeweging vermijden tussen kmr en van 26 september t/m 19 oktober van 7 tot 17:30 uur van maandag t/m donderdag en van 26 september t/m 19 oktober van 7 tot 16:30 uur op vrijdag. Donau; beperkingen. T/m 8 november tussen kmr en ontmoeten en voorbijlopen verboden. Beschikbare waterdiepte max. 110 cm rechteroever thv. kmr en max. 190 cm rechteroever thv. kmr Donau; sluis Aschach; gedeeltelijke stremming. Linkerkolk Aschach is gestremd van 19 september t/m 30 november. OPLOSSING Oplossing: EENDENKOOI BURGERLIJKE STAND Vermeldingen in deze rubriek zoals geboorte, felicitaties, overleden, etc. zijn gratis. Jarig 17 september - Britt Hogeveen, 2 jaar, a/b Threant, Zwolle. - Janne Eveline Hovestadt, 3 jaar, a/b La Providence, Werkendam. 22 september - Aliana Bruinsma, 7 jaar, Sliedrecht. 23 september - Tim Lagerburg, 13 jaar, ms Hoop op Zegen, Kampen. - Erwin van der Stelt, 12 jaar, a/b Mon Desir, Werkendam. Overleden 5 september - Jan Huuskes, 74 jaar, Westervoort. Steunpunt Binnenvaart Voor vragen en problemen op sociaal-maatschappelijk gebied kunt u bellen met Steunpunt Binnenvaart van de AMVV. Telefoon (Dekatel) of 'We konden het vorige schip goed verkopen en rustiger aan doen kan beter op een kleiner schip', zegt Dieny. 'Helaas is de man van wie we het schip hebben gekocht ernstig ziek, dat is niet leuk. Maar het schip is goed in orde en de accommodatie ziet er netjes uit, een kleiner schip is beter handelbaar voor ons.' Het vaargebied zal niet veel veranderen. 'We voeren veel op de Main en de Donau, dat blijven we doen, daar is genoeg werk voor kleinere schepen. In principe vervoeren we alles, maar liever geen oud-ijzer en stenen, omdat het rotzooi is en het vernielt je schip.' Ander leven Na de verkoop van hun vorige schip woonde het echtpaar een aantal weken aan de wal. 'Dat ging dus niet, mijn man werd er ziek van. Toen we eenmaal weer aan boord waren, was hij op slag beter. Ik schuw de tijd als we aan de wal moeten. Gelukkig moeten we nog een jaar of negen. We varen graag, anders hadden we wel aan de wal gebleven. Het onderlinge contact in de scheepvaart is een stuk gezelliger dan aan de wal. In Regensburg liggen we altijd met een heel stel, dan gaan we uit eten. In de zeven weken dat we aan de wal zaten, kwamen er in de eerste weken heel veel mensen langs, daarna zag je niemand meer. Je hebt een heel ander leven achter de rug dan de mensen aan de wal, kunt niet goed meepraten. Ik viel echt in een gat en mijn man helemaal.' Nestje katten Vergeleken met de wal, zijn de Oplossing elders op deze pagina Van Emmerloots dopen hun schip niet voor niets Relax Slag kleiner voor een kalmere vaart Dieny van Emmerloot vaart met haar man en twee katten op het ms Relax. De Dortmunder Relax is hun vijfde schip. De naam kozen ze niet voor niets. Voorheen voeren ze op de Fossa, een 85 meter. Nu het echtpaar ouder wordt, willen ze rustiger aan gaan doen. 'Een kleiner schip is beter handelbaar.' ANTWERPEN Het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen krijgt volgens MAS-directeur Karl de Pauw een vooral maritieme invulling. Dat hij zei hij 3 september in een academische zitting van het Rijnen Binnenvaartmuseum op de Hogere Zeevaartschool. Het MAS moet volgens het gemeentebestuur de geschiedenis van de stad aan de stroom schetsen met stukken uit de collecties van het Vleeshuis, het Folkloremuseum en het Nationaal Scheepvaartmuseum. Die zouden dan elk overbodig worden. De Pauw zei zelf overtuigd te zijn van het belangrijke maritieme aspect in de geschiedenis van Antwerpen en bezwoer zijn toehoorders dat hij dit ook in het MAS tot uiting wil brengen. Dit museum wordt het eindpunt van een culturele as, beginnend op de boerderijgrond hemellichaam privilege loop uitroep grondtoon kosteloos aarde zangspel geurstof zangnoot gevoel rog 1 praktikante karaat 7 grafvaas 5 voorzieningen voor de scheepvaart gemiddeld gezien beneden het minimum. 'Het is hier en daar goed, maar over het algemeen is het slecht. Er zijn plaatsen bij, je ligt op afgesloten terreinen, je auto eraf zetten kan alleen in de middle of nowhere. De palen hebben geen verbinding naar de wal. In Amsterdam word je veel weggestuurd en je moet vaak veel betalen voor de stroom', somt Dieny op. Ze ziet de toekomst voor de binnenvaart steeds slechter in. 'Er komen gewoon veel te veel nieuwe schepen bij en de kleinere worden er uitgewerkt.' Hun eigen toekomst ziet ze positief. 'Nee, ik ben niet bang dat we er zelf 3 8 europeaan pocher zangnoot luchtledig kiekje nemigte oosterlengte voegw. tepel gave vogel nobel tijdrekening Zweeds kruiswoord vleessoort nauwelijks 10 handvat reinigen 6 pl. op de Veluwe namelijk titel afwas hert boordsel maanstand worden uitgewerkt, het schip heet tenslotte ook Relax. We moeten nog acht of negen jaar. Daarna verkopen we het schip en 'Mijn man werd ziek aan de wal' krijgen we AOW. We hebben ook een beetje een oudedagsvoorziening opgebouwd, al zijn we daar te laat mee begonnen, maar de tijd was toen ook anders. Een huis hebben we alvast in Tolkamer, onze jongste dochter woont erin, samen met haar 2 4 vis toverkol 9 man en hun vier honden en twaalf katten.' Aan boord van de Relax houden ze ook katten, Oosters kortharen, een mannetje en een vrouwtje. 'Ik zou graag een nestje hebben, het vrouwtje is nu krols, maar het mannetje ziet haar niet staan. Hij heeft helaas meer interesse in een van de katten van mijn dochter.' Passagiers Een vriendin en haar dochter varen in de vakantieperiode mee. 'Het is helaas niet zo wild met het werk. We hadden maïspellets geladen van Straatsburg naar Düsseldorf en Koudekerk. We dachten snel weer aan de CONGRES & BEURS Dieny van Emmerloot (rechts) en haar passagiers; een vriendin met haar dochter. 'Het is helaas niet zo wild met het werk. We zien nu zelfs koppelverbanden stilliggen. Voor mijn gasten is het jammer, ze brengen hun vakantie deels door met uitzicht op het water.' (Foto Henriette Driesen- Joanknecht) boeienweide en het Van Mieghemmuseum op linkeroever naar het Steen op rechteroever, waar tot nu toe het Scheepvaartmuseum is gevestigd, via het maritiem park (oude scheepstypes op het droge) naar het Loodswezen en het Bonapartedok om bij het MAS uit te komen. Ook het historische Willemdok, de Nassaubrug, het sluiswachtershuisje, de oude droogdokken, het nog op te richten museum van de Red Star Line, een open depot van maritiem erfgoed aan kaai 22, passen in dit maritieme pad. Wisselexposities Het MAS krijgt ook wisselexposities van onder andere stukken uit de reserves van het Scheepvaartmuseum, die nog nooit het daglicht hebben gezien. En De Pauw gaf de verzekering dat in het geschiedenisverhaal dat de stad Antwerpen in het MAS wil vertellen, het maritiem aspect stelselmatig aan bod zal komen en zal worden geïllustreerd met objecten uit het Scheepvaartmuseum. In zijn dankwoord betitelde dr. Van Cleempoel, voorzitter van het Rijnen Binnenvaartmuseum, Karl De Pauw als 'Antwerpens maritieme hoop in bange dagen'. Van Cleempoel zou het heel vreemd vinden als het Scheepvaartmuseum uit Antwerpen zou verdwijnen, terwijl de maritieme gedachte in België steeds meer interrese trekt, getuige de talrijke evenementen met maritieme Golven schilderen MIDDELBURG Hoe schilder je golven, hoe maak je een zeelucht, hoe doet een maritiem beroepsschilder dit. De Zwitsers- Nederlandse kunstenares Nadia Gyr laat dit zondag 2 oktober zien in Gallery Maritime in Middelburg. Ze geeft haar 'masterclass' op elk heel uur vanaf 14 uur als onderdeel van de Middelburgse kunst- en cultuurroute op die dag. Gyr laat met beelden zien hoe haar schilderij Catching the Wave of Sparkling Summer is ontstaan. De lezing is in het Nederlands. Deelname kost vijf euro. In de Gallery loopt tot 30 oktober de expositie Sporen van de zee van Ina Fekken, Edit de Gooijer en Prichard. Ook is nog maritiem werk van Victor Hoefnagels te zien. Het adres is Gortstraat 43, Middelburg. (LR) Kampioenschap Friese zeilpramen TERHORNE Oude en nieuwe Friese zeilpramen varen komend weekend bij Terhorne hun laatste wedstrijden in een serie van negen om het Fries kampioenschap. De wedstrijden starten zaterdag 17 september om 10 en uur. Zondag start de laatste wedstrijd om 11 uur. Voor het publiek is een gratis praam geregeld om de wedstrijden vanaf het water te kunnen zien. (MF) Twijfels rond Museum aan de Stroom inslag en de groeiende belangstelling voor het maritiem onderwijs. Geld voor erfgoed Ook Ingo Luypaert, algemeen coördinator van het Contactforum voor Erfgoedverenigingen, betreurde dat Vlaanderen geen samenhangend beleid voert en evenmin kredieten biedt ter bescherming van varend erfgoed. 'Als wereldhaven vergaarde Antwerpen een belangrijk maritiem erfgoed; alleen wordt dit economisch en toeristisch onvoldoende benut', zei Luypaert, die vond dat de oprichting van een geschiedenismuseum het huidige Scheepvaartmuseum niet overbodig hoeft te maken. Het historische Steen is weliswaar geen ideale museumlocatie, maar dan moet men - AES seminar Innovation by Electrification, 21 september, Delft - Duisburger Schiffahrts Messe, 20 t/m 23 september - Pan-European Co-operation towards a Strong Inland Waterway Transport, 22 en 23 september, Parijs (zie - Interboot, 24 september t/m 2 oktober, Friedrichshafen - NEVA 2005, 26 en 27 september, St. Petersburg, Rusland - Tag der Europäischen Binnenschiffahrt (VBW), 29 september, Mannheim - Seatrade, International Maritime Convention 2005, 5 en 6 oktober, Londen - Beurs Klassieke Schepen, 7-9 oktober, Medemblik - Medmar Mediterranean Maritime & Workboat, oktober, Ravenna - Europort Maritime, 1 t/m 5 november, Rotterdam, Ahoy' - CEDA Dredging Days, 3 en 4 november, Dredging: The Extremes, Ahoy' - internationale workshop Vaarsimulatoren in de binnenvaart, 8 november, Scheepvaart en Transport College, Rotterdam - conferentie Centrale Commissie voor de Rijnvaart over Harmonisatie van de beroepsprofielen en de beroepskennis in de Europese binnenvaart, 9 november, Scheepvaart en Transport College, Rotterdam. reis te zijn, maar het valt tegen, ook al is het bouwvak. We zien nu zelfs koppelverbanden stilliggen. Voor mijn gasten is het jammer, ze brengen hun vakantie deels door met uitzicht op het water.' (HDJ) Scheepsgegevens Scheepsnaam: Relax. Lengte: 67 meter. Breedte: 8,20 meter. Diepgang: 2,54 meter. Tonnage: 900 ton. Motor: Caterpillar 680 pk. Europanummer: Thuishaven: Tolkamer. Schipper/eigenaar: Van Emmerloot. op zoek naar een alternatief, betoogde Luypaert. Op de academische zitting belichtte Cédric Van Lancker het restauratieproject van de museumsite Baasrode op en rond de vroegere binnenvaartwerven Van Praet-Dansaert en Van Damme. Het Altes Schiffshebewerk Henrichenburg in Westfalen werd belicht door dr. Olaf Schmidt-Rutsch. Alex De Vos, ereconservator, schetste de geschiedenis van het bedreigde Nationaal Scheepvaartmuseum van Antwerpen. De academische zitting gold als inleiding tot de Open Scheepvaartdagen, de handelsbeurs en tegelijkertijd sociale happening voor alle binnenvaarders die vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 september plaatshebben op de westkaai van het Kattendijkdok en geopend zijn van 14 tot 22 uur. (JG) DONDERDAG 15 SEPTEMBER Delfzijl, Baptisten Gemeente: uur, bijbelbespreking en bidstond. Nijmegen, KSCC: uur, tekenles (even weken); 13 uur, cursus Engels; uur, verzorgen bulletin (om de week); uur, cursus vaarbewijs. Raamsdonksveer, KSCC: uur, pergamano. VRIJDAG 16 SEPTEMBER Maastricht, KSCC: 14 uur, kaarten en spelletjes. Nijmegen, KSCC: 9.30 uur, bloemschikken kerk; 20 uur, waterconcert in de Waalhaven. ZATERDAG 17 SEPTEMBER Antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15 uur, H. Mis. Brugge, Schippersschool: 18 uur, H. Mis. Eisden, Schipperscentrum Betanië: uur, dienst. ZONDAG 18 SEPTEMBER Amsterdam, Geref. Gem.: evangelisatiepost, Looiersgracht 70, en 17 uur, evang. J. Krijgsman. Crèche aanwezig. Amsterdam, Baptisten gemeente: Maranathakerk, Vasco da Gamma/hoek Cabotstraat, 17 uur, br. P.D. Bouwman. Aula Junior College West, Schipluidenlaan 12, Overtoomseveld (station Lelylaan), 10 uur, br. P.D. Bouwman. Opvang 0 t/m 4 jaar/groep 1 t/m 8. Delfzijl, Baptisten Gemeente: 9.30 uur, dienst. Groningen, Geref. Oosterkerk: Rozensteinlaan 23 bij Oostersluis, 9.30 en 17 uur, dienst; Stadsparkkerk: Snelliusstraat 19, 9.30 uur, dienst; Pinkstergemeente: Nieuwe Boteringestraat 50, 9.30 uur, dienst; Baptistengemeente: Meeuwerderweg 75, 10 uur, dienst. Lemmer, Herv. Evangelisatie op g.g.: (gebouw Eben-Haëzer): 9.30 en uur, dienst; Geref. kerk: 9.30 uur, ds. P. Hania, Nijland, HA en 19 uur, ds. A. van Nierop, Gorredijk, gez. dienst in HK; Herv. kerk.: 9.30 en uur, ds. P.J. Huiser, HA en 19 uur, ds. A. van Nierop, Gorredijk, gez. dienst; Suderigge: uur, ds. P.J. Huiser, gez. HA. Meerssen (wijk Rothem), Gem. huis De Koel: Past. Geelenplein 6, 10 uur, J. Bayense, Apeldoorn. Nijmegen, KSCC: 11 uur, H. Mis. Raamsdonksveer, KSCC: uur, H. Mis, aansl. koffiedrinken en boswandeling of rondvaart Biesbosch. Rotterdam, Koningskerk: 10 uur, ds. L. Krüger; KSCC: 11 uur, H. Mis, aansl. koffiedrinken; Zeemanshuis: Willemskade 13, uur, WEEKBLAD kbl d ij bi k i ij h b ff Vakblad voor de Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, offshore, scheepsbouw, zeilende beroepsvaart, watersport enz, waarin opgenomen berichten van het Hoofdbestuur van de KSV Schuttevaer. Abonnementen en bezorging Voor vragen over abonnementen en bezorging kunt u bellen met , faxen naar mailen naar of schrijven naar postbus GA Deventer. Een uitgave van Uitgeverij Nassau te Deventer. Uitgever: R. van Berkel. Hoofd lezersmarkt / Oplagebeheer: Chris Klok. Hoofd verkoop: B. Veninga, REDACTIE Leeuwenbrug 39, Postbus 23, 7400 GA Deventer. Tel Fax: Internet: Sander Klos, hoofdredacteur, tel of Patrick Naaraat, eindredacteur, tel of Marja de Vet, redacteur, tel of Hans Heynen, redacteur, Tel.: of Anneke Deisz, opmaakredacteur. Redactie regio groot-rotterdam: Erik van Huizen, tel of Secretariaat Willy Broeze. ADVERTENTIES Leeuwenbrug 39, postbus 23, 7400 GA Deventer. Opgave advertenties Arwin Veldkamp tel , fax INLICHTINGEN ADVERTENTIES tel , fax Media adviseurs Maarten Boekenoogen, Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Utrecht. Tel of Edwin Brilleman. Tel Renée Kooke, West- en Zuid-Nederland. Tel of Fax Bureau België Carla Gielisse, Hollandstraat 41, 3090 Overijsse België. Tel Fax (ook na 17 uur). VOOR DE BOEG COLOFON oec. dienst, voertaal Engels, aansl. koffie. Terneuzen, Opstandingskerk: 10 uur, A.G.E. Klap, startzondag; Goede Herderkerk: 10 uur, J.H. Smeets; Kerkschip: uur, H. Mis; Sanderusstraat: 10 uur, dienst (inl.: tel ). Utrecht-West (wijk Oog en Al) Chr. Geref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 1a: 10 uur, ds. H. Bruijne en 18 uur, ds. C. Westerink. Antwerpen: 10 uur in de Sanderusstraat 77, dienst (inl. ds. A. Poldervaart); 10 en 17 uur, evangelisch centrum, Boterlaarbaan 19/23, Antwerpen/Deurne, ds. K. Groeneveld. Gent, Brabantdamkerk (centrum) en Rabothkerk (Begijnhoflaan 31): 10 uur, dienst (info: J.D. van Heest, tel ). Hasselt, VPKB: Kuringersteenweg 81, 10 uur, dienst (info: mw. ds. L. de Oude, tel ). Luik, Kerkschip: uur, H. Mis. Brugge, Schipperschool: 9 en 11 uur, H. Mis. Marchienne au Pont, Kerkschip: 10 uur, H. Mis. Parijs, Lutherse Kerk: Boulevard Vincent Auriol 172 (metro: Place d Italië); 9.45 uur, dienst (inl. ds. R. Lannooy Luxemburg: ds. Dick Couvee, 80, Val Sainte Croix, tel Andernach, Christuskirche, 11 uur, dienst. Duisburg/Ruhrort, Dr. Hammacherstr. 6: uur, ds. A. Meek. Mannheim, Ev. Hafenkirche, Jungbuschstr. 9: uur, ds. J.A.C.D. de Bruijn. Neuss/Düsseldorf, kapelle Zum Guten Hirten, Gusdorferstr. 22: uur. Bazel: St. Peterskirche, Petersgraben t.h.v. de Mittlere Rijnbrug: 16 uur, info: dhr. H. van Riezen, tel: 062/ MAANDAG 19 SEPTEMBER Nijmegen, KSCC: cursus Basis VCA Arbode Maritiem. DINSDAG 20 SEPTEMBER Nijmegen, KSCC: cursus Vol VCA Arbode Maritiem; 10 uur, gymnastiek; 18 uur, repetitie zangkoor; uur, vaarbewijs; 20 uur, marifoon. Rotterdam, KSCC: 10 uur, repetitie zangkoor. WOENSDAG 21 SEPTEMBER Nijmegen, KSCC: cursus Verlening VCA Arbode Maritiem; uur, bridge (om de week); 14 uur, creatieve soosmiddag. Raamsdonksveer, KSCC: 14 uur, handwerken en kaarten. TARIEVEN Los 1,80 euro per mm per kolom, contract aanzienlijk lager. Sluitingstijd advertenties: dinsdag 12 uur. INFORMATIE ABONNEMENTEN Voor vragen over abonnementen: tel , fax , postbus GA Deventer. Adreswijzigingen en informatie ook mogelijk via Abonnementstarieven excl. btw en incl. verzendkosten: Nederland: Jaarabonnement 130,25 euro. Proef abonnement 8 weken voor 12,50 euro. België: Jaarabonnement 173,11 euro. Overig buitenland: Jaarabonnement 233,50 euro. Studentenabonnement Nederland 65,13 euro. Staffelkortingen: 5-9 abonnementen 10%, bij 10 en meer abonnementen op aanvraag. Voor staffeltarieven geldt dat abonnementen op één adres worden gefactureerd. Nieuwe abonnees ontvangen na aanmelding een acceptgirokaart. Men wordt verzocht voor betaling van het abonnementsgeld van deze kaart gebruik te maken. Een abonnement kan ieder gewenst moment ingaan. Beëindiging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk geschieden, uiterlijk twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode, nadien vindt automatisch verlenging plaats. ISSN: X Auteursrechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder vorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgeverij Nassau BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. Uw gegevens kunnen door Uitgeverij Nassau BV, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden aan Uitgeverij Nassau BV, t.a.v. Afdeling Relatiebeheer, postbus GA Deventer. TECHNISCHE REALISATIE Wegener Nieuwsdruk Gelderland. Uitgeverij Nassau is lid van de NOTU (Nederlandse Organisatie van Tijdschriftenuitgevers). Aan Schuttevaer werken mee: Aero Lin Photo, Arnhems Persagentschap, W. Bareman, D. Beek, A. de Boer, A. Boes, M. Bremmer, Broers & Vonk, E.J. Bruinekool Fotografie, A. Engelse, J. Gleissner, G. Gort, Haags Persbureau, I. Heuff, A. Jonkman, T. Kars, S. Kingma, J. Kok, P. Kloeck, J. Kraaijeveld, E.A. Kruidhof, H. Magnee, Mare Press, Meteo Consult, W. Moojen, G. Muiser, Pers & Publiciteitsbureau Noordoost, A. van Oers, Fotoboot / Hajo Olij, PAS Publicaties, R. Peijs, PENN & Partners, L. Russel, W. Verseput, P. van Vliet, J. van der Wal, R. Wieringa, H. Zuur.

8 ADVERTENTIES zaterdag, 17 september 2005 WEEKBLAD SCHUTTEVAER 16 www. euroschroef.nl Your best investment in shipbuilding NRF THE INVENTOR OF THE BOXCOOLER Tailor made heat exchangers for all marine- and offshore applications Alu-brass coated and uncoated boxcoolers CuNi uncoated boxcoolers with ECC Unit (ECC - Electronic Current Control) Excellent service world-wide Gespecialiseerd in: NRF MORE THAN JUST A PRODUCER! NRF B.V., P.O. Box 1, NL-5450 AA Mill, phone: +31(0) fax : +31(0) , http :// AFBOUW NIEUWE CASCO S sept Het adres voor al uw bovenwaterwerkzaamheden. Aanleg van complete electrische installaties. Hefkolommen in diverse hoogtes leverbaar. Inbouw van motoren. shipbuilding machinery & marine technology Dokcapaciteit tot 350 ton NIEUWBOUW WERKSCHEPEN MULTI n.v. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan. international trade fair - hamburg Werkplaats: Dingstede 1, Industriehaven, 8064 PV ZWARTSLUIS Telefoon: b.g.g Fax: Autotelefoon: Sok Scheepsreparatieen classificeerbedrijf Alle aluminium reparaties Cora Burger Phone: Nieuwbouw, bemiddeling, in- en verkoop van alle drijvende materialen. ACCU S Folio 95 / ms "Jantje" / bj. '62 / 1052 ton / 74 x 8,20 x 2,62 m. / 230 Amp op aanvr. Huizinga & Snijder B.V m3/hoofdm. 600 pk / boegschr. 200 pk / 2 slpk. / schuifluiken / naut. compl. / mooie woning / inruil bespreekbaar Tel.: Fax: Internet: Engineering Planning Budgettering Berekeningen Supervisie Alle bovenwaterreparaties, trimvulling, kalfdekken, ijzeren buikdenning. Schoonmaken, onder de buikdenning 4,50 per ton. Azobé buikdenning 38 mm 35,- per m2 gelegd. VARTA Vuilafvoer 325,- per ton DAVECO 120 Amp. 12V 150 Amp. 12V 200 Amp. 12V 230 Amp. 12V 450 Amp. 6V Excl. BTW 2 jr. Scheepsbouwkundig Studiebureau garantie Wij beschikken over volgende computersystemen : AutoCAD, Microstation, Nupas. Multi n.v., Winninglaan 11, 9140 Temse Tel (0) Fax 0032 (0) Website: Prins Hendrickkade 110, 7941 MD Meppel, tel TRAKTIEBATTERIJEN Vanaf 975,490 Amp. 24V Amp. 24V Amp. 24V Amp. 24V Amp. 24V Amp. 24V Amp. 24V 2295 Excl. BTW - 4 jaar garantie Bezorging door geheel Nederland en in Antwerpen DAVECO Speciaal aanbod voor lezers van Weekblad Schuttevaer! Leeghwaterstraat 19 Industrieterrein Bruine Kilhaven 4251 LM Werkendam Tel Fax Bunkerrama Rotterdam en Zwijndrecht Dag- en nachtservice Editie: 2005 ISBN pagina's Van 65,- voor 55,25 (incl. btw) Actienummer: Ja, ik bestel... exemplaren - Gasolieleveringen tegen zeer concurrerende prijzen. - Officieel adres voor keuring van brandblusapparaten met certificaten. - Gas- en smeeroliefilters tegen zeer scherpe prijzen. - Al uw dek- en machinekamerbenodigdheden. - Alle soorten smeeroliën onder garantie (ook voor uw auto). - Elektriciteit van de wal voor omliggende schepen. - Kraan om uw auto aan de wal te draaien. - Komplete wasserette. - Speciale kortingen voor kontraktanten. BUNKERBOOT BESCHIKBAAR Aanbevelend: A. Verboom - Bunkerrama / Rotterdam A.B. van Kol - Bunkerrama / Zwijndrecht gas- en smeeroliën Fax % korting Op de belangrijkste binnenvaartuitgaven 2. Handboek voor de Marifonie in de binnenvaart Editie: 2005 ISBN pagina's Van 24,50 voor 21,- (incl. btw) Actienummer: , H.H. Schippers, kapiteins, reders kom langszij en overtuig u van ons komplete verzorgingspakket! Ekonomischer varen met 1. Jaarboek Vaarreglementen Nederland 3. Praktijkboek Binnenvaart 0 Ja, ik bestel... exemplaren Editie: 2005 ISBN pagina's Van 35,- voor 29,75 (incl. btw) Actienummer: Ja, ik bestel... exemplaren Speciaal voor abonnees van Weekblad Schuttevaer, korting op deelname aan de veiligheidstraining op een van de slipbanen van het NIV in Barneveld, Hellevoetsluis of Goes Van 1 10 voor 90 eu ro! Veiligheidstraining op slipbaan Rem- en stuurtechnieken Noodstops Anticiperen Banden en veiligheid Reactietijd en remweg Bermsimulaties Zit- en stuurhouding Diverse wegdekken Grip en remmen in bochten Combinatie snelheid en gewicht Schuttevaer maakt van u een nog betere chauffeur. 4. Cd-rom Binnenvaart (abonnement) De veiligheidstraining wordt aangeboden in samenwerking met het NIV. W A A R D E B O N U betaalt (van maandag t/m vrijdag) geen 110,- maar 90,- (incl. BTW). Wilt u op zaterdag deelnemen? Dan betaalt u een toeslag van 10,-. 20 euro korting Geschikt voor personenauto s, bestelauto s en trucks. Surf naar voor uw bestelling en profiteer van het prijsvoordeel! Verschijnt 2x per jaar Bestelcode: CDBINNENV Van 179,- voor 152,15 (korting geldt alleen het eerste jaar, excl. btw) Alleen via de website verkrijgbaar! U kunt deze bon ook bij een boekhandelaar inleveren! Korting is alleen geldig met deze bon. Meer informatie over de uitgaven vindt u op Bel voor informatie over groepstraining (maximaal 10 personen) en schadepreventieprogramma s naar (0342) Reserveer snel zodat u van deze actie gebruik kunt maken. Aanmelden met korting kan t/m 30 november 2005! Meld u aan bij het NIV hoofdkantoor via (0342) of mail naar o.v.v. abonnee Schuttevaer Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid Krommestraat 12, 3771 HB Barneveld Als abonnee van Weekblad Schuttevaer ontvangt u korting op een veiligheidstraining. U betaalt géén 110 maar slechts 90 euro voor deelname aan een veiligheidstraining. Meld u voor 30 november 2005 aan bij het NIV hoofdkantoor (0342) of per ; en vermeld de titel Schuttevaer Deze actie is geldig tot 1 oktober Prijzen zijn excl. verzend- en administratiekosten.

Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders

Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders De leden van het Platform Motorboot stellen zich voor: Joop Simmers (67) Ik prijs me gelukkig om te kunnen acteren in dit nieuwe team dat de

Nadere informatie

Hybride voortstuwing sloep met ballen

Hybride voortstuwing sloep met ballen Hybride voortstuwing sloep met ballen Sloep met ballen is een overnaads geklonken aluminium reddingssloep van 8,25 m met een gewicht van circa 2500 kilo. Voor deze sloep ben ik op zoek naar een hybride

Nadere informatie

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod;

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod; Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie Oude Glorie Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7 Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015 Website Oude Glorie De een is op weg naar het volgende evenement, de ander ligt al weer in de thuishaven.

Nadere informatie

vertaald naar nu :03:05

vertaald naar nu :03:05 Eeuwen traditie vertaald naar nu Slikkendam Watersport heeft de afgelopen jaren in eigen beheer een nieuwe lijn tenders ontworpen, gebouwd en op de markt gebracht. Naast de 622 van aluminium, zijn er ook

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters VAARIMPRESSIE KoopMMS zx PM ui (er Eigenzinnig 42 2212010 IANWBWATERSPORT.li 2 Op de Hiswa te Water zagen we de Koopmans 28 Daysailer voor het eerst in levende lijve. We vonden hem eigenwijs genoeg om

Nadere informatie

Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk.

Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk. Hoe het begon. Even voorstellen. Wij zijn Yvonne en Koen. Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk. Ik (Koen) zeil al sinds mijn 12 e

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

SuperYachts. SuperYachts 2010 snp

SuperYachts. SuperYachts 2010 snp SuperYachts SuperYachts 2010 snp Inhoudsopgave Het Programma...2 Line Up...7 Contact...10 SuperYachts 2010 snp 1 Het programma SuperYachts 2010 snp 2 Het Programma Stap binnen in de wereld waar alles mogelijk

Nadere informatie

Ontdek Holland op een relaxte manier met de nieuwe Broom Explorer Range

Ontdek Holland op een relaxte manier met de nieuwe Broom Explorer Range Ontdek Holland op een relaxte manier met de nieuwe Broom Explorer Range BIEDEN ONZE KLANTEN DE ALLERBESTE WAY NAAR DE PRACHTIGE WATERWEGEN VAN HOLLAND ONTDEKKEN DE NIEUWE EXPLORER MODELLEN VAN BROOM 1

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld,

De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld, De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld, heeft wel de toekomst. Over vijf jaar zal één op de vijf bouwwerken in Nederland volgens een concept gebouwd worden. Wat is dat en wat betekent het voor

Nadere informatie

Genieten tot in het oneindige

Genieten tot in het oneindige Foto s Neptune marine Genieten tot in het oneindige Amper twee jaar oud is de Infinity-lijn van Motion Yachts, maar in die korte tijd heeft de serie toch heel wat hoge ogen weten te gooien. De absolute

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Ons telefoonnummer is gewijzigd in 02159-45996 cardinal MARIEHOLMS B W i i i- H h -I 1-5 meter Holland Sailing cv valkenveenschelaan 3-huizen n.h.-telefoon

Nadere informatie

TAXATIE RAPPORT GILLISSEN 10,50

TAXATIE RAPPORT GILLISSEN 10,50 16004 TAXATIE RAPPORT Ondergetekende, te Muiden, verklaart hiermee op 11 januari 2016 van de ANWB, opdracht te hebben ontvangen voor een taxatie van het motorjacht type; GILLISSEN 10,50 ALGEMENE GEGEVENS

Nadere informatie

Boten kijken aan zee

Boten kijken aan zee Boten kijken aan zee De Hiswa te Water staat weer voor de deur en met ruim 500 boten is de drijvende botenbeurs opnieuw groter geworden. En dan hebben we het gelukkig niet alleen over de gebruikelijke

Nadere informatie

S(~DI~PI~N. NIEUWSIJlUEf NUMMElt 11,.JULI 2015

S(~DI~PI~N. NIEUWSIJlUEf NUMMElt 11,.JULI 2015 S(~DI~PI~N IN}IOUD Het roer gaat om Oproep De Droom van de schepencarrousel Doelstellingen Markante schepen in beweging Professionaliseren Nieuwe schepen Schepen carrousel en social media Donateur worden

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis Nieuwsbrief nummer 2 / 2013 In deze nieuwsbrief: 1. Opknappen Weerhuis 2. Kijkje in de keuken Zaandijkersluis 3. Vakantieperiode Opknappen Weerhuis Door Madelon Mantel Op dinsdag 2 juli jl. hebben wij

Nadere informatie

Dutch steel MY "de Ontmoeting"

Dutch steel MY de Ontmoeting Dutch steel MY "de Ontmoeting" AFMETINGEN : ca. 18.55 x 4.85 x 1.7 meter WERF ONTWERP BOUWJAAR MOTORISERING AANTAL HUTTEN : 1 + 1 LIGPLAATS VRAAGPRIJS : Euro 297.000 : Scheepswerf J. vd Molen & Zonen -

Nadere informatie

Visie Doeve Makelaars

Visie Doeve Makelaars Doeve Makelaars/Taxateurs vof Sworn & EMCI Certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships Westhavenkade 87c NL - 3133 AV Vlaardingen Tel Mobiel +31 (0)10 248 98 30 +31 (0)653 20 20 84 E-mail Website

Nadere informatie

Kraan Roompot Marina.

Kraan Roompot Marina. Kraan Roompot Marina. Inhoud 1. Wat is het doel van Roompot Marina yachtservice in Roompot Marina?... 3 2. Keuze van een kraan... 4 3. Geluidsoverlast.... 6 4. Transport... 7 5. Milieu... 8 6. Alternatief...

Nadere informatie

Design Document If This Then That. HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art

Design Document If This Then That. HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art Design Document If This Then That HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art Concept Iedereen ervaart wel eens stress of een drukke ruimte die ze even teveel wordt waar ze even weg van moeten gaan om tot

Nadere informatie

Scouting Nederland Jeugd enthousiast voor zeilen

Scouting Nederland Jeugd enthousiast voor zeilen Scouting Nederland Jeugd enthousiast voor zeilen VSRP Brainstorm 11 Januari 2014 Lelystad Marc Elvery & Ferry van Yperen Wat doen we bij Waterscouting en hoe bereiken we potentiële leden: Waterscouting

Nadere informatie

Vaartocht naar Berlijn met de ONDINE

Vaartocht naar Berlijn met de ONDINE Vaartocht naar Berlijn met de ONDINE Verslag van Reint en Lotte Nieveen Voorbereidingen voor de reis: Brandstoffilters vernieuwen, kleppen motor gesteld, keerkoppelingolie ververst, marifoon geïnstalleerd.

Nadere informatie

WHISPER REVOLUTIE. in zeilen VOLANS SAILING

WHISPER REVOLUTIE. in zeilen VOLANS SAILING WHISPER REVOLUTIE in zeilen VOLANS SAILING Zeilen zoals bij America s Cup Iedere zeilliefhebber kent de spectaculaire beelden van de wedstrijden om de America s Cup met de AC72 foiling catamarans. Maar

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

SPLASH SNEL EN SPECTACULAIR. www.splashboats.com

SPLASH SNEL EN SPECTACULAIR. www.splashboats.com SPLASH SNEL EN SPECTACULAIR www.splashboats.com SPLASH GREEN SPLASH BLUE SPLASH RED SNEL EN SPECTACULAIR De Splash is speciaal ontworpen voor jonge zeilers van 13 t/m 19 jaar. De Splash is niet alleen

Nadere informatie

tel: 0598 364224 - www.veenkoloniaalmuseum.nl Museumplein 5-9641 AD Veendam Veenkoloniaal Museum

tel: 0598 364224 - www.veenkoloniaalmuseum.nl Museumplein 5-9641 AD Veendam Veenkoloniaal Museum Ja, ik wil ook graag een redercedulle voor 1/36 e aandeel in het praamschip De Familietrouw! (kosten 25,- per jaar) Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: E-mail: Deze bon opsturen naar het Veenkoloniaal

Nadere informatie

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod;

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod; Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Het Stadskanaal, bevaren door houten en ijzeren schepen

Het Stadskanaal, bevaren door houten en ijzeren schepen Het Stadskanaal, bevaren door houten en ijzeren schepen Het laatste stuk onontgonnen gebied in het zuid-oosten van de provincie Groningen was niet in handen van de provincie maar van de stad Groningen.

Nadere informatie

Bart van Hussen - Schipper/Eigenaar Merellaan 14 5613 AL Eindhoven (M) +31 (06) 50 278 774 (E) info@windindezeilen.com (W) www.windindezeilen.

Bart van Hussen - Schipper/Eigenaar Merellaan 14 5613 AL Eindhoven (M) +31 (06) 50 278 774 (E) info@windindezeilen.com (W) www.windindezeilen. Bart van Hussen - Schipper/Eigenaar Merellaan 14 5613 AL Eindhoven (M) +31 (06) 50 278 774 (E) info@windindezeilen.com (W) www.windindezeilen.com #windindezeilen1 Wind in de Zeilen organiseert zeiltochten

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Inleiding. Wat is het Vasa schip? Koningshuis Vasa (1523-1654)

Inleiding. Wat is het Vasa schip? Koningshuis Vasa (1523-1654) Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Inleiding... 3 Wat is het vasa schip?... 3 Koningshuis Vasa (1523-1654)... 3 De bouw van het schip (waarom, wanneer, door wie en hoe)... 4 Waarom, met welk doel?... 4

Nadere informatie

Visie Doeve Makelaars. BTW n.v.t.

Visie Doeve Makelaars. BTW n.v.t. Doeve Makelaars/Taxateurs vof Sworn & EMCI Certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships Westhavenkade 87c NL - 3133 AV Vlaardingen Tel Mobiel +31 (0)10 248 98 30 +31 (0)653 20 20 84 E-mail Website

Nadere informatie

VOLVO Ocean Race 2009

VOLVO Ocean Race 2009 VOLVO Ocean Race 2009 Rotterdam - Stockholm Nadat we na binnenkomst Rotterdam een paar dagen rust hadden gehad waarbij er ook weer bemanning gewisseld is zijn we bij de race voor Hoek van Holland geweest,

Nadere informatie

Damen Vlet ,--

Damen Vlet ,-- Doeve Makelaars/Taxateurs vof Sworn & EMCI Certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships Westhavenkade 87c NL - 3133 AV Vlaardingen Tel Mobiel E-mail Website +31 (0)10 248 98 30 +31 (0)653 20 20 84

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk

Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk De kust is (niet) veilig! De dijk aan de kust van Petten ziet er zo sterk en krachtig uit, maar toch is hij niet

Nadere informatie

Kuster A38. Elburg Yachting B.V. J.P. Broekhovenstraat 37 8081 HB Elburg (The Netherlands) Tel.: +31 (0) 525-686868 E-mail: info@elburgyachting.

Kuster A38. Elburg Yachting B.V. J.P. Broekhovenstraat 37 8081 HB Elburg (The Netherlands) Tel.: +31 (0) 525-686868 E-mail: info@elburgyachting. Kuster A38 AFMETINGEN : ca. 11.65 x 4.04 x 1.08 meter WERF ONTWERP BOUWJAAR MOTORISERING AANTAL HUTTEN : 2 LIGPLAATS : Consonant Yachts - Vriezenveen : W. Nieland - Edam : 2006 CE-B : 1 x 114 pk Vetus

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

Noordkaper Sailing Yachts

Noordkaper Sailing Yachts Noordkaper Sailing Yachts fun to sail in comfort and safety Noordkaper 40 Lengte romp 12.00 meter Lengte over alles 12.95 meter Breedte 4.00 meter Diepgang 1.25-2.25 meter Waterverplaatsing 17 ton Zeiloppervlakte

Nadere informatie

Gipon Hoogaars 900. Visie Doeve Makelaars. BTW n.v.t.

Gipon Hoogaars 900. Visie Doeve Makelaars. BTW n.v.t. Doeve Makelaars/taxateurs vof Sworn & EMCI certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships Westhavenkade 87c NL-3133 AV Vlaardingen Havennummer 703 Tel +31(0)10 248 98 30 Mobiel +31(0)653 20 20 84 Email

Nadere informatie

Het ontwerp. voorzien waardoor de boot onzinkbaar is. De romp is een visie op de watersport. Het leven op het water moet

Het ontwerp. voorzien waardoor de boot onzinkbaar is. De romp is een visie op de watersport. Het leven op het water moet HEINEEK 4800 COMFORT - DE NIEUWE GENERATIE JACHTEN Quality time Watersport is beleving. U wilt optimaal genieten van de natuur en de vrijheid van het varen, maar wel met alle comfort, luxe en bedieningsgemak.

Nadere informatie

BIA. Personeelsveer en sleepassistent Benzine Installatie Amsterdam. Navigare Necesse

BIA. Personeelsveer en sleepassistent Benzine Installatie Amsterdam. Navigare Necesse Personeelsveer en sleepassistent Benzine Installatie Amsterdam Navigare Necesse Lengte 16,06 Breedte 3,85 Diepgang 1,60 Hoogte 2,20-2,80 Spantvorm S-spant Tonnage 9 ton Personeelsveer en sleepassistent

Nadere informatie

Steeler Survey 55. : 16.50 x 4.70 x 1.40 mtr. Bouwjaar : 2011 : 1x Vetus Deutz 210 PK diesel Aantal hutten : 3x

Steeler Survey 55. : 16.50 x 4.70 x 1.40 mtr. Bouwjaar : 2011 : 1x Vetus Deutz 210 PK diesel Aantal hutten : 3x Steeler Survey 55 Afmetingen : 16.50 x 4.70 x 1.40 mtr. Materiaal : Staal Bouwjaar : 2011 Motorisering : 1x Vetus Deutz 210 PK diesel Aantal hutten : 3x Vraagprijs : 595.000,- excl. BTW Long range motorjacht

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

Gezamenlijke Bekendmaking

Gezamenlijke Bekendmaking Gezamenlijke Bekendmaking nr. 04-2015 Gebruik van AlS De Nederlandse Rijkshavenmeester Westerschelde en de Vlaamse Administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust maken

Nadere informatie

De visserij. Frank Beens Groep 7

De visserij. Frank Beens Groep 7 De visserij Frank Beens Groep 7 Inhoud Inleiding Hoofdstukken 1. Geschiedenis 2. Waar wordt op gevist? 3. De Genemuider vissers 4. De visafslag 5. Vis is gezond 6. Vragen Eigen mening Bronvermelding Inleiding

Nadere informatie

Haven van Amsterdam. Open zee. Sluis Ijmuiden

Haven van Amsterdam. Open zee. Sluis Ijmuiden Opis 2012. Haven van Amsterdam Open zee Sluis Ijmuiden 3 oktober 2012 De start van vandaag was er een met veel strubbelingen maar met een geweldig eind. Gisterenavond mochten de jongens even van hun privileges

Nadere informatie

Zand- en grindwinning te Wesel

Zand- en grindwinning te Wesel Zand- en grindwinning te Wesel Kernoverleg Offenbeek Bezoek aan een zand- en grindwininstallatie te Rees Datum: vrijdag 23 maart 2007 Lokatie: Rees, ca 19 km van Wesel Aanwezig: Ernest Stoffels, Cees van

Nadere informatie

Partner voor het leveren van alle soorten (industrie) gebouwen.

Partner voor het leveren van alle soorten (industrie) gebouwen. Webru Staal B.V. Eemslandweg 100a 7894 AE Zwartemeer T 0591 317 153 F 0591 316 314 E info@webrustaal.nl I www.webrustaal.nl WEBRU STAAL Partner voor het leveren van alle soorten (industrie) gebouwen. Webru,

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Vroeger voerden Europese landen vaak oorlog met elkaar. De laatste keer was dat met de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Er zijn in die oorlog veel mensen gedood en er

Nadere informatie

Inhoud. Voorbereiding. Waar ga je naar toe. Hoe doe je het met School. Een probleem. Ik heb niks te doen. Dag en nacht varen.

Inhoud. Voorbereiding. Waar ga je naar toe. Hoe doe je het met School. Een probleem. Ik heb niks te doen. Dag en nacht varen. Inhoud Voorbereiding Waar ga je naar toe Hoe doe je het met School Een probleem Ik heb niks te doen Dag en nacht varen De wereld rond Geen eten Vissen Bang voor vissen haaien Snorkelen Terug INLEIDING.

Nadere informatie

PROTOCOL 14. Besluit

PROTOCOL 14. Besluit - 90 - PROTOCOL 14 Wijzigingen van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn door voorschriften van tijdelijke aard overeenkomstig artikel 1.06 Vereisten voor Inland AIS-apparatuur en voorschriften omtrent

Nadere informatie

POWER. For Marine Professionals. Binnenvaart Special

POWER. For Marine Professionals. Binnenvaart Special POWER For Marine Professionals Binnenvaart Special EDITORIAL Als zoon van een schippersgezin, heb ik de eerste jaren van mijn leven op de binnenvaart doorgebracht. Bij elk schip wat voorbij voer, vroeg

Nadere informatie

Verslag voorjaarstocht tot 25 april. Lemmer Joure

Verslag voorjaarstocht tot 25 april. Lemmer Joure Verslag voorjaarstocht 2016 21 tot 25 april Lemmer Joure Verslag: Frans Armee Donderdag 21 april In de loop van de dag komen er 11 Smelne jachten aan in de Binnenjachthaven Lemsterland. Het palaver vervroegen

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

MEER SERVICE DANKZIJ MEDEWERKERS MET EEN BEPERKING

MEER SERVICE DANKZIJ MEDEWERKERS MET EEN BEPERKING MEER SERVICE DANKZIJ MEDEWERKERS MET EEN BEPERKING INTERVIEW MET DODO COSSEE VAN REUMA EN REVALIDATIE ROTTERDAM in dit artikel: > met elkaar > meer service > leerproces > gewoon beginnen Bij het centrum

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters In de deksalon heeft men zittend uitzicht. De achterwand kan geheel opengeklapt worden zodat één ruimte met de kuip ontstaat. Overigens zorgt ook een groot schuifdak ervoor dat de man of vrouw aan het

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

Delegatie Justitie Montenegro bezoekt vestiging Den Haag

Delegatie Justitie Montenegro bezoekt vestiging Den Haag Nationale Incasso Games 2009 Voor de derde keer op rij organiseert Flanderijn Trainingen de Nationale Incasso Games. Dit jaar vinden ze plaats op zaterdag 7 november. Bij de Nationale Incasso Games gaan

Nadere informatie

7 e bericht van zeevarenden Vrijdag 2-6-2011. We spreken inmiddels al effe Zweeds.

7 e bericht van zeevarenden Vrijdag 2-6-2011. We spreken inmiddels al effe Zweeds. 7 e bericht van zeevarenden Vrijdag 2-6-2011 We spreken inmiddels al effe Zweeds. We zitten inmiddels boven de 55 e breedte graad. Donker wordt het niet meer en de langste dag moet nog komen. Het is een

Nadere informatie

De redactie zette de vijf service providers die

De redactie zette de vijf service providers die SERVICE PROVIDERS rondetafel service ProviDing Dient kwaliteit advies Service providers dragen bij aan een hoge kwaliteit van financieel advies. Ze noemen het heel belangrijk ervoor te zorgen dat beleidsmakers

Nadere informatie

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo werkvel - 1 De Europese Unie (EU). Je hebt er dagelijks mee te maken. Al is het alleen al omdat je niet alleen Nederlander bent, maar ook Europeaan. Of dat er bijvoorbeeld euro s in je portemonnee zitten.

Nadere informatie

Naam: Vakantie. Vraag 1. Ben je weleens op vakantie geweest? Waarheen? Werkblad vakantie - Aardrijkskunde groep 5 - Niveau blauw.

Naam: Vakantie. Vraag 1. Ben je weleens op vakantie geweest? Waarheen? Werkblad vakantie - Aardrijkskunde groep 5 - Niveau blauw. Naam: Vakantie _ Een groot aantal Nederlanders gaat ieder jaar één keer op vakantie. Vaak gaat de reis naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Duitsland, Frankrijk, Spanje, of nog verder. Maar Nederlanders

Nadere informatie

Waarom deze boot? Joop de Jong (47) Klasse IOM of 1-meterklasse Lengte 100 cm Nieuwprijs complete set vanaf 700 Website www.iomzeilen.nl.

Waarom deze boot? Joop de Jong (47) Klasse IOM of 1-meterklasse Lengte 100 cm Nieuwprijs complete set vanaf 700 Website www.iomzeilen.nl. Waterlanders Hoe klein de bootjes ook zijn, het fanatisme van modelzeilers is er niet minder om. En noem hen geen knutselaars, dit zijn stuk voor stuk echte wedstrijdzeilers, ieder in hun eigen klasse.

Nadere informatie

Stentor Luxe Motor 1800

Stentor Luxe Motor 1800 Stentor Luxe Motor 1800 AFMETINGEN : ca. 18 x 4.85 x 1 meter WERF ONTWERP BOUWJAAR MOTORISERING AANTAL HUTTEN : 3 LIGPLAATS : Stentor Yachts BV - Sneek VRAAGPRIJS : Euro 549.000 : Vripack Naval Architects

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM BOUWEN OPDRACHT 1 - WAT IS DAT, DUURZAAMHEID?

Lesbrief DUURZAAM BOUWEN OPDRACHT 1 - WAT IS DAT, DUURZAAMHEID? Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW DUURZAAM BOUWEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip

Nadere informatie

Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT. Muitgeverij. marmer

Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT. Muitgeverij. marmer redders langs de kust Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT Muitgeverij marmer Schoolreis Ed Koopman / KNRM Enkhuizen / Donderdagmiddag 15:34 uur DE DRIEËNDERTIG KINDEREN

Nadere informatie

Waarom echte zeilers voor Breehorn kiezen

Waarom echte zeilers voor Breehorn kiezen breehorn Waarom echte zeilers voor Breehorn kiezen De Breehorn 37 en 44 hebben bewezen tijdloze schoonheden te zijn. Met de recent ontwikkelde Breehorn 41 zetten we de traditie voort. Schepen die er om

Nadere informatie

alles voor een elfje vijftig jaar 911

alles voor een elfje vijftig jaar 911 106 TEKST Albert Jan Swart m.m.v. Ceesjan Siersma BEELD Martin Dijkstra 107 alles voor een elfje Hoewel er alleen al afgelopen jaar 304 nieuwe elfjes op Nederlands kenteken werden gezet, en het exclusieve

Nadere informatie

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017 novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017 Later hoop ik een heel goede kapitein te worden. In die functie run ik zelfstandig een heel bedrijf, in de vorm van een schip. Dat houdt

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters ZO GOED ALS NIEUW 86 I WATERKAMPI0EN#6 2002 2 IP. Dat staat voor Island Plastic Ltd te Ryde, Island of Wight in GrootBrittannië. In 1975 werd de eerste IP 23 gebouwd. Als professionele vissersboot. Voor

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Koninklijke webcare. Door: Michael Elbers

Koninklijke webcare. Door: Michael Elbers Koninklijke webcare Door: Michael Elbers Op 28 januari 2013 om 14 uur werd ik gevraagd om een plan te schrijven voor de inzet van sociale media tijdens Koninginnedag. Toen ik na dat gesprek weer terug

Nadere informatie

Technologie in detail

Technologie in detail Technologie in detail Pretec Precisietechniek BV Postbus 149 2250 AC Voorschoten Industrieweg 16-18 2254 AE Voorschoten t +31 (0)71 56 19 164 f +31 (0)71 56 18 119 e info@pretec.nl. Deel kennis en maak

Nadere informatie

De meest gehoorde vraag is ; hoe lang de WhisperGen wel niet moet draaien om voldoende energie te leveren voor een gehele installatie.

De meest gehoorde vraag is ; hoe lang de WhisperGen wel niet moet draaien om voldoende energie te leveren voor een gehele installatie. Veel gestelde vragen Er worden ons veelvuldig vragen gesteld over de werking en toepassing van de WhisperGen in scheeps- en woning installaties. De meest voorkomende ze zullen hieronder behandeld worden.

Nadere informatie

Vervolg renovatie van onze Cirrus

Vervolg renovatie van onze Cirrus Vervolg renovatie van onze Cirrus Het heklicht is inmiddels ontdaan van de grijze verf, vindt het er nu veel beter uitzien, alhoewel het niet zo mooi blinkend zal blijven in weer en wind. Daarna de mastvoet

Nadere informatie

STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN

STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN Steunpunt Binnenvaart Jaarverslag Steunpunt Binnenvaart 2013 Steunpunt Binnenvaart fungeert sinds maart 2005 als bruggetje naar de wal. Dat voorkomen dat mensen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2010

NIEUWSBRIEF Oktober 2010 NIEUWSBRIEF Oktober 2010 Beste Albin Motorboot Vaarders, Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Vrienden van de Voetveren. Verennieuws 29 mei 2011. Fotowedstrijd Vrienden van de Voetveren. Concessie voor veerdiensten naar Waddeneilanden verstrekt

Vrienden van de Voetveren. Verennieuws 29 mei 2011. Fotowedstrijd Vrienden van de Voetveren. Concessie voor veerdiensten naar Waddeneilanden verstrekt (bladz. 1) Fotowedstrijd Vrienden van de Voetveren Doet u ook mee? Dit jaar schrijft de Vereniging Vrienden van de Voetveren een fotowedstrijd uit. Tot september kunt u foto s insturen van een detail van

Nadere informatie

Lambertus Mous. siersmid

Lambertus Mous. siersmid Lambertus Mous siersmid Ik ben als het ware in de smederij op de wereld gekomen. Als klein jongetje was ik er altijd al te vinden. Een siersmid moet vanuit het ambachtelijke ook oog hebben voor kunst en

Nadere informatie

voor gevorderden WATER PRET Chris Craft Launch 32

voor gevorderden WATER PRET Chris Craft Launch 32 voor gevorderden WATER PRET Chris Craft Launch 32 Marc Raedschelders Dit is de Pors - euh- de Mercedes SLS onder de sportboten: een soort luxecoupé die als een pijl kan wegschieten, zo stelt importeur

Nadere informatie

Argokruiser de Luxe 10.00

Argokruiser de Luxe 10.00 Doeve Makelaars/taxateurs vof Sworn & EMCI certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships Westhavenkade 87c NL-3133 AV Vlaardingen Havennummer 703 Tel +31(0)10 248 98 30 Mobiel +31(0)653 20 20 84 Email

Nadere informatie

Afsluiting kinderjury 2013

Afsluiting kinderjury 2013 Afsluiting kinderjury 2013 Schrijverbezoek: Gerard van Gemert 1. Kastor en Tim Wanneer bent u begonnen met schrijven? Gerard van Gemert is in 2005 begonnen met schrijven toen hij met zijn dochters een

Nadere informatie

Welkom in een wereld zonder grenzen

Welkom in een wereld zonder grenzen Welkom in een wereld zonder grenzen Truphone is het eerste bedrijf dat daadwerkelijk één wereldwijd communicatiesysteem aanbiedt. Daarnaast bespaart het ons meer kosten dan welk ander bedrijf ook zou kunnen.

Nadere informatie

Aanmelden handzenders

Aanmelden handzenders Aanmelden handzenders Deze HOWTO is gebaseerd op de informatie die MarliesRoy op het Z3 Forum heeft geplaatst. Het BMW Z3 Forum Nederland > On Topic lounge > Members gallery > Ook even voorstellen en advies

Nadere informatie

Informatie zeilkamp organiseren

Informatie zeilkamp organiseren WWW.NIEUWE-MAEN.NL Informatie zeilkamp organiseren Beste leraar/lerares, U wilt een excursie, werkweek of uitje plannen voor uw leerlingen. Wij nodigen u dan ook graag uit voor een informatie bijeenkomst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 126 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld op 31 oktober 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en

Nadere informatie

MEER BETER. Greenline 40 Hybrid

MEER BETER. Greenline 40 Hybrid VAARIMPRESSIE Greenline 40 Hybrid Het kon natuurlijk niet uitblijven. Na het opmerkelijke succes van de 33 was het hoogste tijd voor een groter model. Wij voeren met de Greenline 40 op de Grevelingen en

Nadere informatie

BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017

BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017 BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017 vraag 1) Wie is de gezagvoerder van een sleep met een gesleept vaartuig? A. de schipper van de sleepboot B. de schipper van het gesleepte vaartuig C. geen van

Nadere informatie

SCHELDE DELTA EXPO. Het contact-platform voor bedrijven en instellingen die belangen hebben in deze regio.

SCHELDE DELTA EXPO. Het contact-platform voor bedrijven en instellingen die belangen hebben in deze regio. SCHELDE DELTA EXPO + PORTS, TRANSPORT & EQUIPMENT 2013 Twee elkaar versterkende evenementen gelijktijdig op één locatie de Zeelandhallen te Goes. SCHELDE DELTA EXPO. Het contact-platform voor bedrijven

Nadere informatie

DRAAKZEILEN IN MUIDEN SEIZOEN 2014

DRAAKZEILEN IN MUIDEN SEIZOEN 2014 DRAAKZEILEN IN MUIDEN SEIZOEN 2014 Inleiding Zeilen met jachten van de al weer vijfentachtigjarige Internationale Drakenklasse op het IJsselmeer voor Muiden kent een lange historie over vele decennia met

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Paspoort Ik houd mijn spreekbeurt over paspoorten. Sommige van jullie zijn vast wel eens naar het gemeentehuis geweest om met jullie vader of moeder een paspoort te halen. Ik moest ook een keer mee en

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters i VWJL1. 1 U J I YV/V/1 11VI VJW een genot om mee te varen ff. 50 2 De Saffier 6.50, een sensatie in open zeiljachten! Wie vandaag de dag een open zeiljacht wil aanschaffen heeft genoeg keuze. De juiste

Nadere informatie