EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen"

Transcriptie

1 Organisatie: Datum: Locatie: Gastsprekers: 6 februari 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Vincent Smeele (Greenspread), Bram Faber (Schuiteman) Tijdens het voorstelrondje worden ook prangende vragen genoteerd die daarna plenair worden besproken met de twee gastsprekers. Prangende vragen zijn: Hoe werkbaar of haalbaar is het postcoderoos (coöperatieve) model nu eigenlijk? En wat is het laatste nieuws hierover? Wat is de slimste strategie voor zonnepanelen op een (sport)vereniging? En voor verenigingen/scholen die het gebouw van de gemeente huren en daardoor een lage kwh prijs betalen? En is het slim om verschillende concepten zoals doneer de zon, geldgroenwassen en ontzorging via een coöperatie samen in te zetten? Welke fiscale regelingen zijn toepasbaar en wat zijn de voorwaarden? Denk aan de EIA, KIA, MIA en VAMIL. Heeft investeren in zonnepanelen consequenties voor de ANBI status van een organisatie? En kan hier nog iets slim mee worden gedaan? Hoe zit het met de GVO s? Wanneer kan je die meenemen in je business case? Postcoderoos Met de presentatie van het SER akkoord na de zomer van 2013 is duidelijk geworden welk model de voorkeur heeft van onze Minister van Economische Zaken. In het kort gaat de postcoderoos of het coöperatieve model ervan uit dat een collectief van kleinverbruikers die gezamenlijk investeren in een zonnedak, de opgewekte stroom thuis tegen gereduceerd tarief mogen afnemen mits deze in dezelfde of aangrenzende postcode wonen als waar de zonnepanelen zijn geplaatst. In tegenstelling tot wanneer de zonnepanelen op hun eigen dak zouden liggen, kunnen deelnemers in een postcoderoos model over de opgewekte zonnestroom niet het hele bedraag aan energiebelasting aftrekken. In plaats van het hele bedrag ( 0,1185 per kwh) wordt een korting van 0,075 toegepast waardoor er nog steeds per kwh ongeveer 0,04 wordt betaald. Via internet is gemakkelijk uit te zoeken welke postcodes binnen de postcoderoos van een project vallen: Inmiddels is vastgelegd dat deze maatregel voor minimaal 10 jaar na een wetswijziging nog gehandhaafd wordt. Dit betekent dat wanneer over bijvoorbeeld 5 jaar de wet wordt aangepast deelnemers aan het postcoderoos model vanaf dat moment nog 10 jaar een korting op de energiebelasting ontvangen over hun eigen opgewekt zonne- energie. Een aardige zekerheid omdat hierdoor voor in ieder geval 11 jaar (vanaf heden) Copyleft: Door Expert sessie: Business modellen

2 zekerheid is over de toekomstige inkomsten van zonnepanelen binnen het postcoderoos model. Daar staat tegenover dat wanneer het postcoderoos model ten einde loopt het belastingvoordeel dus ook verdwijnt. Daarnaast is er een extra onzekerheid wat betreft de aansluitkosten en beheerskosten voor het aanleggen en onderhouden van een verplichte extra aansluiting waarop de zonnestroom ingevoerd moet worden. In het model is het verplicht om de opgewekte zonnestroom via een extra groen aansluiting op het net in te voeren. Tot op heden zijn de netbeheerders er nog niet over uit of er (extra) kosten in rekening gebracht gaan worden voor deze groen aansluiting. De kosten voor een extra aansluiting kunnen flink oplopen, zeker wanneer het gaat om grootverbruikersaansluitingen. Met andere woorden, wanneer de belastingkorting komt te vervallen en de kosten voor het aanhouden van een extra groen aansluiting worden doorbelast is er een reële kans dat een zonnepanelen project via het postcoderoos model na verloop van de regeling meer gaat kosten dan het oplevert. Is dit de officiële doodsteek van het postcoderoos model? Niet helemaal want er zijn inmiddels een aantal mensen die een business case hebben opgesteld op basis van het postcoderoos model. Een voorbeeld hiervan is het model ontwikkeld door Sven Pluut van het project 1 miljoen Watt. Dit model is te downloaden via zijn blog op: business- case- van- de- postcoderoos/ Ook Greenspread heeft goed gekeken naar de haalbaarheid van dit model. Wat een voordeel van dit model is, is de relatief lange termijn waarop zekerheid wordt geboden. Het postcoderoos model geeft gebruikers namelijk minimaal 10 jaar zekerheid over de inkomsten over deze periode. Maar omdat zonnepanelen een veel langere levensduur hebben en waarschijnlijk binnen deze 10 jaar nog niet zijn terugverdiend, is het verstandig om bij het toepassen van het postcoderoos model de zonnepanelen over te dragen op moment dat het postcoderoos model wordt opgeheven. Lees verderop in het verslag meer informatie over het overdragen van zonnepanelen binnen de levensduur van de zonnepanelen. Wanneer de zonnepanelen na verloop van de regeling worden overgedragen aan de eigenaar van het pand (gemeente) of de huurder (school of vereniging) zijn er drie vormen van inkomsten geduurde de looptijd van het project: 1. Voor de opgewekte zonnestroom die op het net wordt gezet ontvangt een coöperatie (of vereniging van kleinverbruikers) een prijs per kwh die is overeengekomen met een energieleverancier. Dit is tegen kostprijs en zal rond de 0,05 en 0,06 bedragen. Deze inkomsten komen bij de coöperatie terecht. 2. Leden van deze coöperatie (of vereniging van kleinverbruikers) mogen een deel van de opgewekte stroom van hun eigen verbruik salderen. Zij nemen hun eigen stroom met een korting van 0,075 per kwh af (en betalen per saldo dus nog steeds ongeveer 0,04 energiebelasting!). Dit voordeel komt direct bij de leden terecht en dus niet bij de coöperatie. Copyleft: Door Expert sessie: Business modellen

3 a. Een bijkomend aspect waar een slaatje uit geslagen kan worden is het feit dat de leden voor een langere periode stroom bij een energieleverancier kunnen afnemen. Energieleveranciers binden graag klanten voor een langere periode en kunnen hiervoor een extra vergoeding (vast bedrag of extra korting op de energieprijs) geven. Afhankelijk van de afspraak tussen een coöperatie en energieleverancier komt dit voordeel direct ten goede van de leden of indirect via de coöperatie. 3. De installatie wordt na het verlopen van de regeling overgedragen aan de eigenaar of huurder van het pand. De opbrengst uit de verkoop gaat in de kas van de coöperatie (of vereniging van kleinverbruikers). De business case van Greenspread met toepassing van het postcoderoos model wordt binnenkort gedeeld. Geschikt model voor maatschappelijke grootverbruikers van stroom Als voorbeeld wordt een case genomen van een school met een verbruik van kwh per jaar en de wens om zonnepanelen te leggen. De school heeft niet de ambitie om de ongeveer 400 zonnepanelen in eigendom te nemen maar wil graag alleen de stroom afnemen. Omdat de school over een groot gedeelte (de helft) van het verbruik slechts 0,0115 energiebelasting betaald, is het lastig een economisch haalbare business case op te stellen. Naast het hierboven beschreven model biedt een combinatie van bestaande modellen mogelijk een alternatief: 1. Door een gedeelte van het project te financieren via donaties van bijvoorbeeld ouders of derde partijen wordt de totale investering lager. Het werven van financiering voor zonnepanelen d.m.v. donaties wordt bijvoorbeeld gedaan door Doneer de zon of Kies zon. 2. Via de geldgroenwassen constructie wordt een bedrijf gezocht die de totale investering van de zonnepanelen wil voorfinancieren en gebruik kan maken van fiscale aftrekposten zoals de EIA (zie hieronder). De school betaalt in de eerste (minimaal) 5 jaar via de besparing op de energierekening (een gedeelte van) de zonnepanelen af aan het bedrijf. 3. Na minimaal 5 jaar kunnen de zonnepanelen worden overgenomen door een energiecoöperatie die de opbrengst van de zonnepanelen vervolgens over de levensduur van de zonnepanelen aan de school levert. De school kan er ook voor kiezen de zonnepanelen zelf over te nemen. Welke fiscale regelingen zijn wanneer toepasbaar? Energie Investeringsaftrek (EIA) Met de EIA is het mogelijk om 41,5% van de investeringskosten die worden gedaan in energiezuinige of duurzame energie producerende installaties af te trekken van de fiscale winst. Dit is een extra post om de fiscale winst te drukken boven op de reguliere Copyleft: Door Expert sessie: Business modellen

4 afschrijving van de installatie. Deze fiscale aftrek komt ten laste van de winst in het eerste jaar (is daarmee een eenmalige aftrekpost). Voorwaarden voor het gebruik van de EIA zijn: Het economisch (en liefst ook juridisch) eigendom van de installatie moeten voor minimaal 5 jaar bij de partij liggen die de investering heeft gedaan in de zonnepanelen. Worden de zonnepanelen binnen 5 jaar overgedragen aan een andere partij dan geldt de desinvesteringsaftrek en moet afhankelijk van het aantal jaren een deel het fiscale voordeel worden terugbetaald. EIA kan alleen worden toegepast op nieuwe installaties. Het is dus niet mogelijk om EIA opnieuw aan te vragen wanneer een installatie na verloop van tijd wordt overgedragen of op tweedehands zonnepanelen. Dit in tegenstelling tot de KIA (zie hieronder). EIA is een fiscale aftrekpost die de winst drukt. Als de investerende partij geen winst maakt heeft het toepassen van de EIA dus weinig tot geen voordeel. De EIA is in de regel niet te gebruiken in combinatie met de MIA. Meer informatie over de EIA: jk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftre k_en_desinvesteringsbijtelling/energie_investeringsaftrek_eia Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) Investeringen in duurzame energie producerende of energiebesparende installaties kunnen ook onder de KIA vallen. Net als bij EIA drukt de KIA ook de fiscale winst van een onderneming. Het fiscale voordeel van de KIA kan nooit meer bedragen dan Voor relatief kleine installaties (optimaal tussen de en ) is de KIA een interessante regeling. Let op! De KIA is van toepassing op middelen die voor eigen gebruik zijn. De KIA mag dus niet worden toegepast wanneer de installatie aan een andere partij beschikbaar wordt gesteld. Met andere woorden wanneer de installatie aan een ander wordt verhuurd. Als je een coöperatie bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van een ander legt en daarvoor een huurprijs vraagt mag de KIA niet worden toegepast. Maar wanneer de opbrengst van de zonnepanelen de stroom wordt verkocht dan mag de KIA wel worden toegepast. Dus als de coöperatie de opgewekte stroom aan de gebruiker onder dat dak levert kan de KIA wel worden toegepast. In tegenstelling tot de KIA maakt het voor de EIA niet uit of de zonnepanelen worden verhuurd of dat de zonnestroom wordt verkocht om toegepast te kunnen worden. Over het afrekenen van geleverde stroom zoals hierboven beschreven is politiek gezien nog veel te doen. De wijze waarop een en ander wordt vormgegeven kan daarom impact hebben op andere regelingen dan de KIA of de EIA. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Copyleft: Door Expert sessie: Business modellen

5 de energiebelasting. Er kan verschil onstaan tussen de opwekker en de gebruiker, waardoor geen saldering mogelijk is (zie ook motie Vos). Het geschil rond de motie Vos is ontstaan doordat Minister van Economische Zaken Henk Kamp voornemens is om in deze gevallen de betrokken partijen niet vrij te stellen van het betalen van energiebelasting. Meer hierover is te lezen op de website van Wij krijgen Kippen: en- wetgeving/ Meer informatie over de KIA: jk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftre k_en_desinvesteringsbijtelling/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek_kia Milieu Investeringsaftrek (MIA) De MIA is net als de EIA en de KIA een regeling waarmee de fiscale winst kan worden verlaagd. Met de MIA is het mogelijk om tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu- effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. De MIA is niet toepasbaar op investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens maar kan wel worden toegepast bij het saneren van asbest. Wanneer een gebouw gerenoveerd wordt en daarbij asbest moet worden verwijderd en in het ontwerp ook energiemaatregelen worden getroffen, kan de MIA worden gebruikt voor de kosten die worden gemaakt op de asbestsanering. In aanvulling daarop kunnen de EIA of KIA worden toegepast op de investering in de energie maatregelen. Meer informatie over de MIA: jk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftre k_en_desinvesteringsbijtelling/milieu_investeringsaftrek_mia_willekeurige_afschrijving_ milieu_investeringen_vamil Eigendom, afschrijving en overdracht Om de EIA toe te kunnen passen is het van belang om aan te tonen dat het economisch eigendom van de installatie ligt bij de partij die de investering doet. Voor de volledigheid is het prettig om ook het juridisch eigendom vast te leggen via een recht van opstal. Maar om de EIA toe te kunnen passen is het economisch eigendom voldoende. Het vaststellen van het economisch eigendom ligt wat genuanceerder. Het economisch eigendom ligt bij de partij die het voordeel geniet van de investering. Denk bij het maken van afspraken (waaronder prijsstelling) rondom een overgang van de eigendom van zonnepanelen na over een goede borging van het economisch eigendom van de investering bij de investeerder die de EIA claimt. Een concreet voorbeeld: een bedrijf investeert in zonnepanelen op een maatschappelijke instelling zoals een school. Het bedrijf kan de zonnepanelen voordelig aanschaffen omdat het verschillende fiscale voordelen heeft zoals aftrek BTW en de mogelijkheid om Copyleft: Door Expert sessie: Business modellen

6 de EIA toe te passen. De school betaalt het deel van de energierekening dat wordt bespaard met de zonnepanelen jaarlijks terug aan het bedrijf totdat de panelen (bijna) zijn afbetaald. Afhankelijk van de stroomprijs die de school betaalt zijn de zonnepanelen na ongeveer 8 tot 12 jaar afbetaald en neemt de school de zonnepanelen over. Sta hierbij stil dat zonnepanelen een levensduur van gemiddeld 25 jaar hebben (garanties van leveranciers zijn zo n 25 jaar). De installatie wordt daarom ook in 25 jaar afgeschreven. Wanneer de zonnepanelen na bijvoorbeeld 8 jaar van eigenaar wisselen is dus ongeveer een derde van de investering afgeschreven. Maar in het economisch verkeer is het goed mogelijk dat de installatie minder waard is dan de restwaarde (investering minus afschrijving). Net als met computers gaat de ontwikkeling van zonnepanelen razendsnel. 8 jaar oude zonnepanelen zijn doorgaans minder waard dan het bedrag waarvoor ze nog op de balans staan (als er lineair wordt afgeschreven). Er is dus wel wat voor te zeggen dat de restwaarde van oude zonnepanelen lager is de restwaarde die op de balans staat. Wees je ervan bewust dat wanneer de restwaarde te laag wordt geschat de investeerder een risico loopt dat het economisch eigendom niet bij hem of haar ligt en daardoor de toepasbaarheid van fiscale regelingen in het geding kan komen. Door een restwaarde van minimaal 10-12% op te nemen bouwt men meer zekerheid in dat de zonnepanelen in de eerste jaren het economisch eigendom zijn van de investeerder zijn. Hierbij moet gezegd dat de 10% slechts een van de voorwaarden is uit een besluit van de Staatssecretaris dat het verschil tussen financial lease en operational lease in kaart brengt. Dit besluit kan ook gebruikt worden om het economisch eigendom af te bakenen Wanneer de zonnepanelen worden overgedragen wordt gekeken naar de waarde van de zonnepanelen in het economisch verkeer. Is de waarde van de zonnepanelen in het economisch verkeer lager dan de restwaarde (investering minus afschrijving) dan heeft de investeerder een verlies. Aan de andere kant wanneer de waarde in het economische verkeer hoger is dan de restwaarde dan verkoopt de investeerder de zonnepanelen met winst en zal daar vpb over afgedragen moeten worden. Fiscale mogelijkheden voor instellingen met een ANBI status In Nederland mogen schenkingen die worden gedaan aan een partij met een ANBI status worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Bekende goede doelen hebben bijvoorbeeld een ANBI status maar ook veel kleinere instellingen zoals kerken of stichtingen hebben vaak een ANBI status. Een ANBI status maakt het aantrekkelijk om aan een partij te doneren omdat het gedoneerde bedrag van het belastbaar inkomen van de donateur afgetrokken mag worden. Partijen met een ANBI status kunnen hierdoor (gemakkelijker) aan het te investeren bedrag komen. De donaties kunnen worden aangewend voor zonnepanelen waardoor hun vaste lasten lager worden. Voor partijen met een ANBI status is het goed om te onthouden dat wanneer de zonnepanelen meer energie opwekken dan er nodig is, Copyleft: Door Expert sessie: Business modellen

7 de ANBI status mogelijk in gevaar komt. Zolang er niet meer wordt opgewekt dan verbruikt is er niets aan de hand. Er zijn organisaties die partijen met een ANBI status helpen te verduurzamen. Zo werkt Bart Doornbos samen met Menodi ( Garanties Van Oorsprong (GVO s) Een GVO is een methode om gebruikte stroom te kunnen koppelen aan de oorsprong, de bron waarmee de stroom is opgewekt. Hierdoor is het mogelijk om te claimen dat de stroom uit jouw stopcontact groene stroom is, of zelfs afkomstig is van een bepaalde windmolen, zonnepaneel of waterkrachtcentrale uit een ander land. Meer over GVO s kun je lezen op de website van WISE Nederland: Op de markt zijn veel GVO s voor handen uit Noorse waterkracht. Maar voor een GVO s uit Nederlandse zonnestroom is er geen markt omdat er maar heel weinig van wordt aangeboden. Dit komt omdat veel van de opgewekte zonnestroom vaak direct wordt gebruikt en/of gesaldeerd door de gebruiker die aan de zonnepanelen is verbonden. Omdat deze stroom al is gebruikt of gesaldeerd kan de GVO niet ook nog eens apart worden verhandeld. Wanneer zonnestroom net als bij windmolens wordt verkocht aan een energieleverancier en via een productiemeter op het net wordt aangesloten, is het mogelijk om de GVO s wel te verkopen en dus op te nemen in een business case. Al wordt in veel gevallen een overeenkomst gesloten met de energieleverancier over de bestemming van de GVO s en komt het niet veel voor dat deze worden verhandeld. Handige extra tips Aansluit op het net: groot- en kleinverbruikers Vaak wordt gedacht dat op een grootverbruikersaansluiting niet gesaldeerd kan worden. Dit klopt niet helemaal want er zijn een aantal energieleveranciers die het wel toestaan. Wat overigens niet kan op een grootverbruikersaansluiting is de energiebelasting salderen. Grootverbruikers betalen vaak maar weinig energiebelasting ( 0,0115 per kwh boven de kwh per jaar) waardoor het verschil ook gering is. Op de website van Stichting Zonne- energie Wageningen is uitgebreid overzicht te vinden van welke leveranciers onder welke voorwaarden salderen: energie- wageningen.nl/wp- content/uploads/2012/11/salderingsoverzicht Stichting- Zonne- energie- Wageningen- Update- Nov pdf Leningen, certificaten of aandelen? Bij het ontwikkelen van een business model voor een coöperatie is het verstandig om stil te staan op welke manier de leden worden beloond of gecompenseerd voor hun inleg Copyleft: Door Expert sessie: Business modellen

8 in de coöperatie. Voor meer informatie hierover neem contact op met of Rekening houden met inkoopvoordeel Maatschappelijke organisaties kopen vaak gezamenlijk of groot hun energie in waardoor er een lagere energieprijs wordt bedongen. Naast een prijsnadeel heeft dit soms ook andere consequenties: Scholen kunnen hun energie inkopen via een speciaal school collectief (Energie voor Scholen). Wanneer scholen hieraan meedoen committeren ze zich aan een vooraf opgegeven hoeveel af te nemen energie. Hier kan een klein beetje van worden afgeweken (ongeveer 10% meer of minder). Door het plaatsen van zonnepanelen daalt het energieverbruik vaak onder deze grens. Helaas is in deze contracten vaak vastgelegd dat een school toch de vooraf aangegeven (en gecontracteerde) hoeveelheid stroom zal moeten afnemen ongeacht of ze minder gebruiken. Gemeenten kopen vaak ook collectief hun energie in voor alle gemeentelijke panden. De gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld een 4 jarig contract met NUON tot eind Hierin is opgenomen dat NUON de enige energieleverancier van de gemeente is binnen deze periode. Wanneer een initiatief collectief zonnepanelen op een gemeentelijk dak legt en de stroom wil salderen met de gebruiker van dat pand (kan de gemeente zelf zijn maar een sportvereniging of zwembad die dat pand van de gemeente huren), is er sprake van een nieuwe leverancier van de gemeente wat is strijd is met het contract tussen NUON en de gemeente. Handige richtlijnen voor het opstellen van een business model Stel verschillende scenario op waarbij onder andere de energieprijs varieert (0-2%). Ga niet uit van een jaarlijkse stijging van meer dan 2%, hoe hoger het percentage hoe rooskleuriger het model met als keerzijde een grotere onzekerheid. Neem ook de inflatie mee. Hiervoor geldt hetzelfde als bij de energieprijs: ga uit van een inflatie van 0-2% per jaar. Zonnepanelen hebben een gemiddelde levensduur van jaar. Maak daarom een exploitatieperiode voor een zelfde aantal jaren. Neem in je model niet een te lage Wp prijs op. Momenteel bedraagt de Wp prijs (ex BTW) voor klein dak ongeveer 1,25. Houdt ook rekening met verzekering. Een richtlijn voor de kosten van een verzekering is een jaarlijks bedrag van 0,20% tot 0,30% van de totale investering. Wanneer het project ook verzekert is voor gederfde inkomsten (lees: je ontvangt een vergoeding ook wanneer de zonnepanelen voor langere periode niet gebruikt kunnen worden) liggen de kosten dichter bij de 0,30%. Onderhoud van zonnepanelen is laag maar goed onderhouden zonnepanelen leveren meer stroom! Vergeet dus niet een post op te nemen voor beheer en onderhoud. Richtlijn is ongeveer 1% tot 2% van de totale investering. Copyleft: Door Expert sessie: Business modellen

9 In sommige gevallen wordt het dak om niet aangeboden door een dak eigenaar. Maar kan verschillen per situatie en wellicht ook het gekozen model. Daarom is het handig om in de business case in ieder geval een post dakhuur op te nemen: 0 of 2,50 per m 2 per jaar. Een duurzaam project houdt ook rekening met energie en vergoedingen die leden, vrijwilligers of ontwikkelaars hierin steken. Neem daarom ook een post op voor de ontwikkeling van het project. Het is aan de coöperatie of het initiatief om deze kosten uiteindelijk wel of niet uit te betalen maar geeft participanten in ieder geval inzicht in wat het project kost of zou gekost zou moeten hebben. Hiervoor zijn geen standaarden maar gedacht kan worden aan een bedrag per zonnepaneel, geleverde kwh of een percentage van de totale investering. Maatschappelijke initiatieven in Amsterdam kunnen via het Amsterdams Investeringsfonds een deel van de benodigde financiering voor hun project onder gunstige voorwaarde lenen. Het AIF hanteert een rente 1,99% voor maatschappelijke initiatieven. De looptijd varieert van 10 tot 15 jaar en kan worden afgelost via een annuïteit of lineaire lening. Omvormers gaan momenteel minder lang mee dan zonnepanelen en zullen gedurende het project vervangen moeten worden. Hiervoor kan een reservering worden gemaakt. Een mogelijk alternatief is het verlengen van de garantie. Dit kan afhankelijk van het merk omvormer en tegen een meerprijs. Copyleft: Door Expert sessie: Business modellen

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Postcoderoos/leningen/ subsidies. Servicepunt Energie Lokaal Drenthe Provincie Drenthe Drentse Energie Organisatie WatTpiekTASSEN

Postcoderoos/leningen/ subsidies. Servicepunt Energie Lokaal Drenthe Provincie Drenthe Drentse Energie Organisatie WatTpiekTASSEN Postcoderoos/leningen/ subsidies Servicepunt Energie Lokaal Drenthe Provincie Drenthe Drentse Energie Organisatie WatTpiekTASSEN Programma 16:05 uur: De Postcoderoos, nieuwste ontwikkelingen en presentatie

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers

Zonne-energie voor ondernemers Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Johannes Zijlstra 20-03-2013 LTO Noord Advies Zonne energie; drijvende kracht!? 1 Zonuren Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling

Nadere informatie

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Rekenen aan rendement zonnepanelen Monique van der Meij Energie-adviseur Monique.vanderMeij@flynth.nl mobiel: 06 53 26 19 68 LTO Noord Programma Ondernemer

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020)

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) (Voor)financiering door een derde 1. Zonline Doneer de zon: Zonline biedt in samenwerking met Urgenda de mogelijkheid om via crowdfunding zonnepanelen

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

Duurzame accommodaties. Jaap Veld

Duurzame accommodaties. Jaap Veld Duurzame accommodaties Jaap Veld Zelziuz Zelziuz Advies Zon Thuis Zon Bedrijf Zon Agri Zon Thuis voor huurders Zonnestroom van Wp naar kwh Vermogen zonnestroominstallatie gespecificeerd in Watt peak (Wp)

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst?

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst? Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Sjoerd Bootsma LTO Noord Advies Zonne-energie Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling elektriciteitsprijs Aandeel groene stroom

Nadere informatie

C2 Saldering en zelflevering van zonnestroom Sunday 2013, Wido van Heemstra Agentschap NL. 20 november 2013

C2 Saldering en zelflevering van zonnestroom Sunday 2013, Wido van Heemstra Agentschap NL. 20 november 2013 C2 Saldering en zelflevering van zonnestroom Sunday 2013, Wido van Heemstra Agentschap NL 20 november 2013 Overzicht 1.Saldering 2.Zelflevering 3.Verlaagd tarief bij collectieve opwek Nb. Disclaimer: hoe

Nadere informatie

Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie

Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie Advies op Maat Johannes Zijlstra 09-12-2013 LTO Noord Advies Onderwerpen Rendement zonnepanelen Wat bepaalt de terugverdientijd Rendementsberekening Voor wie is

Nadere informatie

Provinsje Fryslan Leeuwarden, 25 maart 2014. Frans van Wieren. duurzaam ondernemen en toch geld verdienen Presentatie Financiering Esco s

Provinsje Fryslan Leeuwarden, 25 maart 2014. Frans van Wieren. duurzaam ondernemen en toch geld verdienen Presentatie Financiering Esco s Provinsje Fryslan Leeuwarden, 25 maart 2014 Frans van Wieren duurzaam ondernemen en toch geld verdienen Presentatie Financiering Esco s Financiering Esco s Terugverdientijd Vormen van financiering Esco

Nadere informatie

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN Postcoderoos Project ECZoR Agenda Opening en welkom; Jan Snelders, vz. ECU Klimaatdoelstellingen gemeente Tilburg; Paul van Dijk Presentatie collectief PV systeem Pauze Vragenronde

Nadere informatie

Agenda. Inleiding Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met de BTW? Energiebelasting en salderen Bedrijf zoekt buur Schenken en ANBI. Vragen?

Agenda. Inleiding Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met de BTW? Energiebelasting en salderen Bedrijf zoekt buur Schenken en ANBI. Vragen? Zon op kerk Johan van Drie Bram Faber 16 februari 2015 Agenda Inleiding Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met de BTW? Energiebelasting en salderen Bedrijf zoekt buur Schenken en ANBI Vragen? Zon

Nadere informatie

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten Inhoud 1. Fiscale investeringsregelingen 2. Fiscale gevolgen stimuleringsmaatregel

Nadere informatie

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Dorien Bartels. Business case. melkveehouderij

Dorien Bartels. Business case. melkveehouderij Dorien Bartels Business case melkveehouderij Inhoud Uitleg Buurtstroom Betrokken partijen Regeling verlaagd Tarief Business case Bunnik Bijbehorend aanbod Business case Werkhoven Bijbehorend aanbod Vergelijking

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Familie de Jong Joost & Linda Mariska Haaren Familie Marghadi Daan v/d Meer Veel woningen in Nederland hebben een prachtig mooi

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale

Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale 10 mei 2014 Mogelijkheden zonnepanelen Zelfopwekking op eigen dak met eigen panelen => zelf investeren => salderen + btw teruggave Zelfopwekking op eigen dak met

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Project MienskipsEnergie

Project MienskipsEnergie Project MienskipsEnergie Lokaal en duurzame energie Met draagvlak en zeggenschap van de bewoners Waarbij de baten terugvloeien naar het dorp 10-10-2017 2 Project Collectieve zonnedaken 7 Trynwâldster zonnedaken

Nadere informatie

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk 20 Juni 2013 That's one small step for a man, one giant leap for mankind." Inhoud 1. Intro 2. Uw stroomprijs 3. Kabinetsbeleid & effect 4. Het project 5. De organisatie

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo

19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo 28 februari 2017 11 19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo 20.15 Presentatie GreenChoice 20.30 Pauze 20.45 Vragen 21.30 Einde 2 Onze wijk Tuindorp valt onder de regels voor een beschermd

Nadere informatie

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving EAZ Dorpsmolen - Hoe werkt het? E.A.Z. Wind biedt speciaal voor dorpen de dorpsmolen aan. Hiermee kunnen dorpsbewoners gezamenlijk investeren en profiteren

Nadere informatie

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016 Kees Smitskamp Guido Weber 18 januari 2016 } 19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo } 20.00 Presentatie Pure Energie uit Enschede } 20.15 Pauze } 20.45 Vragen } 21.30 Einde Zaalhuur, koffie,

Nadere informatie

Verlaagd tarief bij collectieve opwek

Verlaagd tarief bij collectieve opwek Verlaagd tarief bij collectieve opwek Wido van Heemstra Netwerkbijeenkomst Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts Ten Boer, 23 januari 2014 Verlaagd tarief bij collectieve opwek De regeling: leden van een

Nadere informatie

Mogelijkheden collectieven

Mogelijkheden collectieven Mogelijkheden collectieven Welke mogelijkheden zijn er 23 januari 2914 Roelof Dijkstra Sectorstrategie Inhoud Over Enexis Trias Energetica Standaard situatie Zon-PV op eigen woning Collectieve opwek Waarom

Nadere informatie

Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Hoe werkt het

Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Hoe werkt het Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Meer schone energie We verbruiken in Nederland per huishouden gemiddeld 3.500 kwh stroom per jaar. Dat is met fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1 Waarom zonnestroom? De zon is ruim voorradig. Je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Verwachte levensduur panelen ca. 30 jaar. Minder afhankelijk van de grote maatschappijen Minder invloed van wat ver

Nadere informatie

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat dr. Ronald Franken maart 2015 B l a d 1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN Het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2 in Schiedam is een karakteristiek gebouw, waar culturele en educatieve activiteiten worden

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten 1. Ik wil meedoen met Eigenwijkse Zonprojecten. Wat moet ik doen? Bekijk de actuele projecten op www.ewec.nl. Kies een project en volg de stappen voor aanmelding. 2.

Nadere informatie

Verdienmodellen en aandachtspunten zonne-energie projecten

Verdienmodellen en aandachtspunten zonne-energie projecten Verdienmodellen en aandachtspunten zonne-energie projecten Raedthuys Pure Energie Oktober 2016 Raedthuys Pure Energie Raedthuys ontwikkelt, exploiteert, financiert en verzekert m.n. wind- en zonne-energie

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012

ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012 Zonnige kansen voor ondernemers in Rheden ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012 Hoe werkt een zonnepaneel? 2 Wat gebeurt er met opgewekte stroom? Deel van de opgewekte stroom wordt direct verbruikt (zelflevering).

Nadere informatie

Koen Nieuwenhuis. Advies-specialist voor het Buitengebied

Koen Nieuwenhuis. Advies-specialist voor het Buitengebied Koen Nieuwenhuis Advies-specialist voor het Buitengebied Kort voorstellen Problematiek asbestdaken Wetgeving Tijdig voorsorteren 2024 Subsidiemogelijkheden Zonnepanelen ja of nee? De Asbesttrein 1-1-2016

Nadere informatie

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deze Monitor gaat over productie-installaties: windturbines, windparken collectieve zonprojecten andere productie-installaties alle productie-projecten waar jullie

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Saldering. Wido van Heemstra Agentschap NL

Saldering. Wido van Heemstra Agentschap NL Saldering Wido van Heemstra Agentschap NL De wetgeving nu 2 Wat verstaan we onder salderen? In de wet wordt dit woord nergens gebruikt, dus verschillende interpretaties en misverstanden mogelijk Belangrijkste

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017

ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017 ReestdalRoos ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017 ReestdalRoos opgericht Energiecoöperatie ReestdalEnergie heeft in augustus 2016 de coöperatie ReestdalRoos opgericht.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Investeren in de Energy Valley

Investeren in de Energy Valley www.pwc.nl Investeren in de Energy Valley Overzicht belangrijkste fiscale kansen en aandachtspunten per type investeerder Inleiding Energy Valley Energy Valley is een clusterorganisatie waarbinnen de markt,

Nadere informatie

Zonnestroom interessant voor u?

Zonnestroom interessant voor u? Zonnestroom interessant voor u? Johan Schuitemaker jschuitemaker@lto-energie.nl Stroomverbruik per sector stijgt (in kwh) En wat doen de stroomtarieven? 2013 Zonnestroom, een kwestie van rekenen Techniek

Nadere informatie

Algemene informatie postcoderoosprojecten

Algemene informatie postcoderoosprojecten Zon op Nederland wil zoveel mogelijk huishoudens in Nederland in staat stellen zelf zonneenergie op te wekken, ook als ze zelf geen (geschikt) dak hebben. Dat doen we door samen met lokale initiatiefgroepen

Nadere informatie

Noord Friesland, een zonnige en zuinige toekomst

Noord Friesland, een zonnige en zuinige toekomst Noord Friesland, een zonnige en zuinige toekomst 25 maart Sint Annaparochie Programma 20.00 uur Opening bijeenkomst en toelichting op het Programma 20.10 uur Energiebesparing (Greet Ruitenberg) 20.45 uur

Nadere informatie

CoP Gelderse lokale duurzame energiebedrijven. Rogier Coenraads

CoP Gelderse lokale duurzame energiebedrijven. Rogier Coenraads CoP Gelderse lokale duurzame energiebedrijven Rogier Coenraads Arnhem, 13 februari 2014 Regeling verlaagd tarief EB bron: www.belastingdienst.nl Regeling verlaagd tarief EB - Korting energiebelasting van

Nadere informatie

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Trends:: Stijgende prijzen? foto: epa Duitse zon drukt dagprijs Nederlandse stroom 31-01-2012

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Woensdag 29 juni 2016 Wat gaan we bespreken? Waarom duurzame energie? Wat is Mienskips Energie? Zonnecollectief 7 Bildtse Zonnedaken Vragen? Waarom duurzame

Nadere informatie

presentatie over Zonnedak Holthuizen

presentatie over Zonnedak Holthuizen presentatie over Zonnedak Holthuizen 13 maart 2017 1 Zonnedak Holthuizen INHOUD presentatie: 1. introductie (FvH) 2. wat is en wat doet AGEM? (RK) 3. praktijkervaring met zonnedaken (RK) 4. Zonnedak Holthuizen

Nadere informatie

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN DE BRANDWEER UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) gaat duurzame energie produceren om mensen

Nadere informatie

Presentatie: Collectief zonnedak Coöperatie Pingjum. Dinsdag 1 november 2016 Klaas Bijlsma & Simon Visbeek

Presentatie: Collectief zonnedak Coöperatie Pingjum. Dinsdag 1 november 2016 Klaas Bijlsma & Simon Visbeek Presentatie: Collectief zonnedak Coöperatie Pingjum Dinsdag 1 november 2016 Klaas Bijlsma & Simon Visbeek Opbouw Waarom duurzame energie? Mienskips Energie Kansen zonnedak Coöperatie Pingjum Vragen? Waarom

Nadere informatie

Coöperatie NoaberZon U.A.

Coöperatie NoaberZon U.A. Coöperatie NoaberZon U.A. Oprichtingsvergadering Coöperatief zonnedak Vragender 28-11-2016 Agenda 1. Opening en verwelkoming 2. Wat doet VCEN 3. Wat doet NoaberZon 4. Voorstellen bestuur NoaberZon 5. Coöperatief

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT

UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT JOUW ZONNEPANELEN ELDERS OP EEN GROOT DAK UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) U.A. gaat duurzame energie produceren om mensen die geen geschikt dak hebben

Nadere informatie

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn.

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. DOSSIER Kleine windmolens Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. Er zijn veel typen windmolens op de markt, met mast, zonder mast, horizontaal of verticaal.

Nadere informatie

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Haal rendement uit uw nieuwe dakbedekking: kies voor de zon! Duurzaam ondernemen is van deze tijd. Groene energie is van deze tijd. Asbest

Nadere informatie

Energieakkoord, gevolgen voor lokale energie. Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen

Energieakkoord, gevolgen voor lokale energie. Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen Energieakkoord, gevolgen voor lokale energie Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen Hoofdlijnen Besparing finale energieverbruik van 1,5% per jaar 100 Petajoule* aan energiebesparing in het finale

Nadere informatie

Werkplaats collectieve zonnedaken

Werkplaats collectieve zonnedaken Community of Practice van lokale duurzame energiebedrijven in Gelderland Werkplaats collectieve zonnedaken - Business cases postcoderoos projecten - 19 mei 2014 Frank Zegers E4S Consult, Wageningen 0 Business

Nadere informatie

Zonne-energie; rendabel voor u? Zelhem, 7 februari 2013

Zonne-energie; rendabel voor u? Zelhem, 7 februari 2013 Zonne-energie; rendabel voor u? Zelhem, 7 februari 2013 Programma 20.00 uur Opening bijeenkomst 20.05 uur Toelichting op het Programma (Auke Jan Veenstra) 20.10 uur (On)mogelijkheden van zonnestroom (Auke

Nadere informatie

Inventarisatie. Stap B: Beslissingsbevoegdheid. Stap A: Technisch. Nee. Nee

Inventarisatie. Stap B: Beslissingsbevoegdheid. Stap A: Technisch. Nee. Nee Handleiding 1 Inventarisatie Stap A: Technisch Zonatlas (VOORBEELD LINK) Ga naar: www.zonatlas.nl en voer postcode en huisnummer in Is het schoolgebouw geschikt? Nee Quickscan (VOORBEELD LINK) Vraag een

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

Financiering Duurzaamheid en Monumenten. Maarten Maresch (IBPM)

Financiering Duurzaamheid en Monumenten. Maarten Maresch (IBPM) Financiering Duurzaamheid en Monumenten Maarten Maresch (IBPM) Opbouw presentatie Europese subsidiemogelijkheden energie Nederlandse subsidie mogelijkheden energie Fiscale ondersteuning Financieringsondersteuning

Nadere informatie

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Maarten Deutekom / Wim Joosten / Henk van Ossenbruggen Het programma 1. Wie zijn wij? 2. Het Energie Akkoord & Regeling verlaagd tarief 3. Wat is de

Nadere informatie

Financieren zonder banken

Financieren zonder banken Financieren zonder banken Jan Willem Zwang 15 november 2012 Stichting Green Crowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 026 352 75 72 www.greencrowd.nl Wat is crowdfunding? 1 idee, veel financiers,

Nadere informatie

Fruitkwekerij t Keetje

Fruitkwekerij t Keetje Fruitkwekerij t Keetje JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN FRUITKWEKERIJ T KEETJE UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) U.A. gaat duurzame energie produceren

Nadere informatie

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl LTO inzet duurzame energie 1. Verbetering inkomenspositie door (decentrale)energieproductie

Nadere informatie

Voorbeeldberekening EIA 2016 'Alleen het beste is goed genoeg'

Voorbeeldberekening EIA 2016 'Alleen het beste is goed genoeg' Zonne-energie installatie Voorbeeldberekening EIA 2016 'Alleen het beste is goed genoeg' Basisgegevens Voorbeeldberekening EIA 2016 Rechtsvorm K.I.A. aftrek Aantal vrije m2 beschikbaar punt dak Aantal

Nadere informatie

Regeling verlaagd tarief bij collectieve opwekking

Regeling verlaagd tarief bij collectieve opwekking Regeling verlaagd tarief bij collectieve opwekking Energiecafé 12 december 2013 Johan de Kanter Salderen Het kunnen verrekenen van afname van en levering aan het net en de consequenties daarvan voor Energiebelasting

Nadere informatie

Zonne-energie in de landbouw

Zonne-energie in de landbouw Zonne-energie in de landbouw Programma 20.00 uur 20.10 uur 21.10 uur 21.25 uur 21:50 uur 22.15 uur Opening bijeenkomst Mogelijkheden van zonnestroom (Wouter Veefkind) PAUZE Rekenen aan rendement (Monique

Nadere informatie

Presenta(es buurtbijeenkomst woensdag 30-10- 13. Zonnig Amelterhout door Chris(aan Teule Financiën door Alfred Middelkamp

Presenta(es buurtbijeenkomst woensdag 30-10- 13. Zonnig Amelterhout door Chris(aan Teule Financiën door Alfred Middelkamp Presenta(es buurtbijeenkomst woensdag 30-10- 13 Zonnig Amelterhout door Chris(aan Teule Financiën door Alfred Middelkamp Zonnig Amelterhout Servicepunt Energie Lokaal Drenthe Natuur en Milieufedera

Nadere informatie

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Zon op VVE Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Waarom doen we dit? Wereldwijde klimaatcrisis Klimaat top Parijs Energie Akkoord Nederland Klimaatzaak Urgenda Maar er gebeurt nog steeds te weinig en te

Nadere informatie

SAMEN van de ZON profiteren

SAMEN van de ZON profiteren Kennisfestival Lokale Energie Overijssel SAMEN van de ZON profiteren 10 november 2017 Zwolle 1 Inhoud Animatie Aanleiding en achtergrond initiatief Coöperatie Hof van Twente op Rozen: Positionering; Werking

Nadere informatie

Zonnestroom in de agrarische sector

Zonnestroom in de agrarische sector Zonnestroom in de agrarische sector Wouter Veefkind wveefkind@projectenltonoord.nl Projecten LTO Noord T 088 888 66 44 Over zonnepanelen Klik om een titel te maken Inhoud presentatie Waar op letten bij

Nadere informatie

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014)

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014) AH 1874 2014Z04158 van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr. 1621 1 Is er een

Nadere informatie

documentnr.: INT/G/16/26104 zaaknr.: Z/G/16/33325 Raadsinformatiebrief

documentnr.: INT/G/16/26104 zaaknr.: Z/G/16/33325 Raadsinformatiebrief *Z0177559055* documentnr.: INT/G/16/26104 zaaknr.: Z/G/16/33325 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Zonnepanelen op gemeentelijke daken Aard : Motie raad Portefeuillehouder : H.A.W.M. Daandels Datum college

Nadere informatie

ENERGIE VAN DE BOER. Voor inwoners van postcodegebieden 4251, 4255, 4286, 4271, Ook voor ondernemers met een kleinverbruikers aansluiting.

ENERGIE VAN DE BOER. Voor inwoners van postcodegebieden 4251, 4255, 4286, 4271, Ook voor ondernemers met een kleinverbruikers aansluiting. ENERGIE VAN DE BOER U wilt profiteren van zonne-energie, maar u hebt geen geschikt dak? DEcAB regelt het voor u op een boerendak! Energie van de Boer in Hank is een collectieve zonne-energie installatie

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

Zonnestroom Achter de Hoven. 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom

Zonnestroom Achter de Hoven. 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom Zonnestroom Achter de Hoven 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom Zonnestroom systeem: Zonnepanelen Draagconstructie Omvormer Kabels en leidingen Beveiliging Meting J. Cace, 26

Nadere informatie

Waarom kiest u voor Olasol?

Waarom kiest u voor Olasol? Waarom kiest u voor Olasol? Olasol is een jonge onderneming in een dynamische markt. Sinds 2010 zijn we actief en onderscheiden we ons door betrouwbaar advies, een transparante werkwijze en kwalitatief

Nadere informatie

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Regeling In tien provincies is vanaf 1 juli 2013 de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop opengesteld en kunnen agrarische ondernemers een

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE Nieuwe samenstelling bestuur Nieuwsbrief juli 2012 Vanaf juni 2012 heeft het bestuur van de vereniging een andere samenstelling. Graag willen wij ons aan u voorstellen. Van links naar rechts: Albert Brouwer

Nadere informatie

Programma. start eind 1 18:00 18:05 2 18:05 19:00

Programma. start eind 1 18:00 18:05 2 18:05 19:00 Programma start eind 1 18:00 18:05 2 18:05 19:00 3 19:00 19:20 4 19:20 19:40 5 19:40 20:00 6 20:00 20:55 7 20:55 21:00 Welkom,:mededelingen,:toelichting:programma Stand:van:zaken:initiatieven:/:projecten

Nadere informatie

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Haalbaarheid van Zon-PV 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Agenda Zon-PV Algemeen Business case Giesbers Business case Flynth Investeren door Green Spread Over Green Spread Zonnepanelen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Niemand is te oud om het duurzame voorbeeld te geven! Samen met duurzaamheidorganisatie URGENDA heeft Habion, onder

Nadere informatie