4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer."

Transcriptie

1 Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van de Heer, die hem zoeken met heel hun hart. 3 Nooit zijn ze bezig met slechte dingen, maar ze doen wat de Heer wil. 4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. 6 Als ik steeds denk aan uw opdracht, dan doe ik niets waarvoor ik me moet schamen. 7 Ik leer van u wat goed en eerlijk is. Daarom dank ik u met heel mijn hart. 8 Ik wil me houden aan uw wetten. Verlaat me toch nooit! Ik ben blij met uw woorden 9 Hoe kan iemand vanaf zijn jeugd goed leven? Door te doen wat u gezegd hebt, Heer. 10 Met heel mijn hart zoek ik u. Help mij om te doen wat u wilt. 11 Elke dag denk ik aan uw woorden, dan doe ik geen verkeerde dingen. 12 Heer, ik wil u danken. Leer mij wat er in uw wetten staat. 13 U hebt gezegd wat goed en eerlijk is, en dat herhaal ik steeds weer. 14 Ik wil graag leven zoals u dat wilt. Dat heb ik liever dan grote rijkdom. 15 Over uw regels denk ik na, en ik let op alles wat u doet. 16 Ik ben blij met uw wetten, uw woorden zal ik niet vergeten. Ik wil weten wat goed en eerlijk is 17 Heer, wees goed voor mij. Dan zal ik leven, en doen wat u zegt. 18 Help mij om te zien hoe machtig uw wet is. 19 Ik weet niet hoe ik moet leven. Help mij dus met uw wetten.

2 20 Elke dag verlang ik ernaar om te weten wat goed en eerlijk is. 21 Het zal verkeerd aflopen met mensen die niet aan uw wetten denken. Mensen die denken dat ze zelf alles weten, zult u straffen. 22 Heer, laat niemand kwaad over mij spreken, want ik leef volgens uw regels. 23 Ik blijf altijd aan uw wetten denken, ook al willen machtige mensen mij kwaad doen. 24 Ik ben blij met uw woorden, want daardoor weet ik hoe ik moet leven. Uw regels wil ik altijd volgen 25 Heer, ik heb bijna geen kracht meer. Maak mij weer sterk, zoals u beloofd hebt. 26 Ik heb u verteld hoe moeilijk mijn leven is, en u hebt mij geholpen. Leer mij ook nu wat ik moet doen. 27 Maak me duidelijk wat uw opdracht is. Dan zal ik aan uw wonderen denken. 28 Ik heb verdriet, ik voel me ellendig. Help mij, zoals u beloofd hebt. 29 Laat me altijd eerlijk zijn. Wees goed voor mij, leer mij uw wet. 30 Ik wil u altijd trouw zijn, altijd uw regels volgen. 31 Ik wil graag doen wat u van mij vraagt, Heer. Dan doe ik niets waarvoor ik me moet schamen. 32 Alles wat u van me vraagt, wil ik doen. U geeft mij nieuwe moed. Help mij om te doen wat u vraagt 33 Heer, leer mij wat uw regels zijn, ik wil ze mijn hele leven volgen. 34 Laat me uw wet begrijpen, dan kan ik me daaraan houden, met heel mijn hart. 35 Help mij om te doen wat u vraagt, want dat doe ik het liefst. 36 Ik wil niet zoeken naar rijkdom, maar bezig zijn met uw wetten. 37 Laat mij niet verlangen naar zinloze dingen. Help me met uw wetten, leer me om goed te leven. 38 Doe wat u beloofd hebt,

3 dan zal ik u altijd eren. 39 Bescherm mij tegen mensen die mij uitlachen. Zij maken me bang, maar uw wetten maken mij gelukkig. 40 Ik wil leven zoals u dat van mij vraagt. Help me om te leven zoals u bedoeld hebt. Ik vertrouw op uw woorden 41 Heer, laat mij uw liefde zien. Help me, zoals u beloofd hebt. 42 Dan weet ik wat ik moet zeggen tegen mensen die mij beledigen. Ik vertrouw op uw woorden. 43 Laat mij altijd de waarheid spreken. Ik vertrouw op uw regels. 44 Ik wil leven volgens uw wet, nu en altijd. 45 Als ik blijf denken aan uw woorden, zal mijn leven niet moeilijk zijn. 46 Ik zal zelfs aan koningen uw wetten bekendmaken, zonder me te schamen. 47 Ik ben blij met uw woorden, uw wetten heb ik lief. 48 Ik verlang naar uw wetten, uw woorden heb ik lief. Ze zijn steeds in mijn gedachten. U geeft me kracht om te leven 49 Heer, vergeet niet wat u mij beloofd hebt. U hebt mij hoop gegeven. 50 U geeft me kracht om te leven. Dat troost me in moeilijke tijden. 51 Ik wil me altijd houden aan uw wet, ook al lachen slechte mensen mij uit. 52 Heer, uw wetten zijn er voor altijd. Dat is een troost voor mij. 53 Maar ik word woedend als ik zie hoe slecht sommige mensen zijn. Van uw wet willen zij niets weten. 54 Voor mij zijn uw regels juist mooi, ze klinken als een lied, overal waar ik ben. 55 Zelfs in de nacht denk ik aan u, Heer. Ook dan volg ik uw wet. 56 Ik houd me aan uw regels. Dat maakt me gelukkig.

4 U bent alles wat ik heb 57 Ik heb beloofd om te doen wat u vraagt. Heer, u bent alles wat ik heb. 58 Met heel mijn hart zoek ik u. Wees goed voor mij, want dat hebt u beloofd. 59 Als ik nadenk over mijn leven, dan wil ik doen wat u wilt. 60 Ik twijfel niet, ik zal leven volgens uw regels. 61 Slechte mensen willen mij van u weghouden, maar ik vergeet uw wet niet. 62 Midden in de nacht sta ik op om over u te zingen. Want uw wetten zijn rechtvaardig en goed. 63 Ik ben een vriend van mensen die u eren en zich houden aan uw regels. 64 Heer, overal op aarde is te zien hoe groot uw liefde is. Leer mij uw wetten kennen. U bent goed 65 Heer, u bent goed voor mij geweest, precies zoals u mij beloofd hebt. 66 Leer me om te weten wat goed is en wat kwaad is. Ik vertrouw op uw wetten. 67 Vroeger deed ik veel verkeerd. U strafte mij daarvoor. Maar nu leef ik volgens uw regels. 68 Heer, u bent goed, en alles wat u doet, is goed. Leer mij uw wetten kennen. 69 Slechte mensen spreken kwaad over mij. Maar ik volg uw regels, met heel mijn hart. 70 Die leugenaars willen niet naar u luisteren, maar ik ben blij met uw wet. 71 U strafte mij, en dat was goed voor mij. Want daardoor leerde ik wat u van mij wilt. 72 Ik luister graag naar uw wet, uw wet is meer waard dan zilver en goud. Uw wetten maken me blij 73 Heer, u hebt mij zelf gemaakt. Geef mij verstand om te leren wat u van mij wilt. 74 Mensen die eerbied voor u hebben, zijn blij als ze mij zien.

5 Want ik vertrouw op uw woord. 75 Ik weet dat uw wetten rechtvaardig zijn. U strafte mij, omdat u van me houdt. 76 Heer, troost mij nu. Laat zien dat u van me houdt, want dat hebt u beloofd. 77 Kom mij helpen, dan zal ik leven. Uw wetten maken me blij, Heer. 78 Ik denk altijd aan uw regels. Maar slechte mensen vertellen leugens over mij. Laat het verkeerd met hen aflopen! 79 Ik wil alleen omgaan met mensen die u eren, en die begrijpen wat u wilt. 80 Laat me precies leven volgens uw wetten. Dan doe ik niets waarvoor ik me moet schamen. Uw wetten zijn goed 81 Heer, red mij, red mij toch! Ik vertrouw op uw woorden. 82 Doe toch wat u beloofd hebt, daar verlang ik naar. Wanneer komt u mij troosten? 83 Misschien denkt u niet meer aan mij, maar ik vergeet uw wetten niet. 84 Hoe lang wilt u me laten wachten? Wanneer straft u eindelijk mijn vijanden? 85 Slechte mensen leven niet volgens uw wet, ze proberen mij kwaad te doen. 86 Mensen liegen over mij. Kom me toch helpen! Uw wetten zijn goed. 87 Bijna was ik van de aarde verdwenen, maar ik bleef denken aan uw opdracht. 88 Heer, u bent goed, laat mij leven! Dan blijf ik doen wat u wilt. Uw wetten blijven bestaan 89 Heer, uw wetten bestaan voor altijd, ze zijn in de hemel vastgesteld. 90 Steeds opnieuw zien we uw trouw. U hebt de aarde gemaakt, ze staat stevig vast. 91 Omdat u het wilt, blijven de hemel en de aarde bestaan. Alles moet naar u luisteren. 92 Ik ben blij met uw wet, zonder uw wet zou ik sterven van verdriet.

6 93 Nooit zal ik de regels vergeten die u mij gegeven hebt. Want die houden mij in leven. 94 Red mij, want ik hoor bij u. Ik wil alleen maar leven zoals u het wilt. 95 Slechte mensen willen dat ik verdwijn, maar uw regels geven me wijsheid. 96 Ik heb ontdekt dat alles ophoudt, hoe mooi het ook is. Maar uw wetten blijven bestaan. Ik heb uw wet lief 97 Ik heb uw wet lief, de hele dag denk ik eraan. 98 Ik ben wijzer dan mijn vijanden, want ik ken uw wetten. Daar ben ik altijd mee bezig. 99 Ik begrijp meer dan alle leraren, want ik denk na over uw woorden. 100 Ik weet meer dan wijze mannen, want ik leef volgens uw regels. 101 Ik doe geen slechte dingen, ik wil gehoorzaam zijn aan u. 102 Ik wil precies doen wat u zegt, want u geeft mij wijsheid. 103 Ik geniet als ik uw woorden hoor. Dat is voor mij het allermooiste. 104 Door uw regels word ik wijs, en daarom heb ik een hekel aan leugens. Ik ben heel blij met uw woorden 105 Uw woorden zijn voor mij als een lamp in het donker, als een licht in mijn leven. 106 Ik zal me houden aan uw goede wetten, dat beloof ik plechtig. 107 Heer, ik moet zo veel lijden. Houd mij in leven, zoals u beloofd hebt. 108 Heer, neem mijn danklied aan, en leer mij wat uw regels zijn. 109 Steeds ben ik in gevaar, maar uw wet vergeet ik niet. 110 Ik doe precies wat u van mij wilt, ook al proberen slechte mensen mij te grijpen. 111 Ik heb alleen maar uw woorden, en daar ben ik heel blij mee.

7 Dat is mijn enige bezit, voor altijd. 112 Ik wil graag doen wat u van mij vraagt, mijn hele leven lang. Bij u ben ik veilig 113 Mensen die niet voor u kiezen, kunnen mijn vrienden niet zijn. Ik heb uw wet lief. 114 Bij u ben ik veilig, u beschermt me. Ik hoop dat u doet wat u beloofd hebt. 115 Ik zeg tegen slechte mensen: Ga weg! Want ik wil alleen doen wat u van mij vraagt. 116 Heer, help mij, zoals u beloofd hebt. Dan zal ik leven. Help me toch! 117 Heer, geef me kracht, help me om steeds op uw regels te letten. 118 Mensen die niet doen wat u wilt, die alleen maar liegen, die houdt u ver bij u vandaan. 119 U laat slechte mensen van de aarde verdwijnen alsof ze afval zijn. Daarom heb ik uw woorden lief. 120 Als ik aan u denk, dan beef ik van angst. Ik ben bang voor uw straf. Wees goed voor mij, Heer 121 Heer, ik leef goed en eerlijk. Laat mijn vijanden me niet grijpen! 122 Zij leven niet volgens uw wet. Zorg dat ze mij geen kwaad doen! Zorg dat het goed met me gaat. 123 Ik verlang ernaar dat u me redt. Kom mij bevrijden, dat hebt u beloofd! 124 Wees goed voor mij. Leer me wat uw wetten zijn. 125 Geef mij verstand, dan begrijp ik wat u wilt en dan kan ik u dienen. 126 Wacht niet langer, Heer, doe iets! Want niemand houdt zich aan uw wet. 127 Ik heb al uw wetten lief. Voor mij zijn ze meer waard dan goud. 128 Aan al uw regels wil ik me houden, nooit wil ik verkeerde dingen doen. Bescherm mij tegen het kwaad 129 Uw woorden zijn voor mij een wonder.

8 Daarom wil ik ze niet vergeten. 130 Uw woorden brengen licht in het donker. Zo weten mensen hoe ze moeten leven. 131 Ik wil graag weten wat uw opdracht is, dat wil ik het allerliefst! 132 Denk aan mij, wees goed voor mij. Want u bent goed voor mensen die van u houden. 133 Heer, zeg mij wat ik moet doen, dan hoef ik niet te twijfelen. Bescherm mij tegen het kwaad. 134 Bevrijd me als ik onderdrukt word, dan kan ik me houden aan uw opdracht. 135 Wees bij mij en bescherm mij. Leer me wat uw regels zijn, want ik wil u dienen. 136 Ik huil, ik heb veel verdriet, want niemand leeft volgens uw wet. Uw regels zijn goed en eerlijk 137 Heer, u bent rechtvaardig, en uw wetten zijn goed. 138 Uw regels zijn eerlijk, op uw woorden kan ik vertrouwen. 139 Ik vind het verschrikkelijk dat mijn vijanden uw woorden vergeten. 140 Wat u zegt, is helder en duidelijk. Ik houd van ieder woord. 141 Ik zal uw opdracht nooit vergeten, ook al vinden anderen mij onbelangrijk, ook al vinden ze mij niets waard. 142 U bent een eerlijke rechter en uw wet is rechtvaardig, voor altijd. 143 Ik ben blij met uw wetten, ook al word ik achtervolgd, ook al ben ik in gevaar. 144 Uw regels zijn altijd goed en eerlijk. Help mij om die te begrijpen, want dan zal ik leven. Als het nog donker is, roep ik u 145 Ik roep u, Heer, antwoord mij! Dan zal ik doen wat u wilt. 146 Ik roep u, Heer, red mij! Dan zal ik me houden aan uw wetten. 147 Al voordat het licht wordt, roep ik u,

9 want ik verlang naar uw woorden. 148 In de nacht lig ik wakker, en ik denk aan uw wetten. 149 Wees goed voor mij en luister, Heer. Wees rechtvaardig, laat mij leven. 150 Want mensen die zich niet aan uw wetten houden, willen me kwaad doen. Ze vallen mij aan. 151 U bent dicht bij me, Heer, en uw wetten zijn betrouwbaar. 152 Uw woorden gelden voor altijd. Dat weet ik al heel lang. Steun mij, Heer 153 Heer, zie hoe ik lijd. Red mij, want uw wet vergeet ik niet. 154 Steun mij, Heer, en bevrijd me. Geef me kracht om te leven, want dat hebt u beloofd. 155 Voor slechte mensen is er geen redding, want ze leven zonder uw wetten. 156 U bent goed, Heer. Wees rechtvaardig, laat mij leven. 157 Veel vijanden achtervolgen mij, maar ik blijf doen wat u vraagt. 158 Ik haat mensen die niet trouw zijn aan u, mensen die niet leven zoals u dat wilt. 159 Weet dat ik uw wetten liefheb, Heer. Wees goed voor mij, laat mij leven. 160 Alles wat u zegt, is waar. Al uw beslissingen zijn goed en eerlijk. Uw woorden maken me gelukkig 161 Mensen met macht achtervolgen mij, maar ik laat me niet bang maken. Want alleen voor uw woorden heb ik respect. 162 Alleen uw woorden maken me gelukkig, ze zijn voor mij heel kostbaar. 163 Ik haat leugens, ik kan ze niet verdragen. Maar uw wet heb ik lief. 164 Zeven keer per dag dank ik u, omdat uw wetten zo rechtvaardig zijn. 165 Mensen die uw wet liefhebben, vinden vrede en geluk. Het gaat altijd goed met hen. 166 Ik hoop dat u ook mij redt, Heer,

10 want ik doe wat u van me vraagt. 167 Ik luister naar uw opdrachten, ik heb ze lief, heel lief. 168 Ik ben gehoorzaam aan uw wetten, ik leef volgens uw regels. Ik doe niets zonder u. Ik zing de hele dag 169 Ik roep u, Heer, luister naar mij! Geef me wijsheid, want dat hebt u beloofd. 170 Luister naar mij als ik bid. Red mij, want dat hebt u beloofd. 171 Ik ben u dankbaar, ik zing de hele dag, want u leert mij uw wetten. 172 Ik zing een lied over uw wet, omdat uw regels eerlijk zijn. 173 Bescherm mij, Heer, en help mij, want ik doe graag wat u wilt. 174 Ik verlang ernaar dat u mij redt. Heer, met uw wet ben ik blij. 175 Geef me kracht om te leven. Dan kan ik u danken met een lied. Help mij met uw wetten. 176 Help me, Heer, als ik in gevaar ben. Want ik wil u dienen, ik vergeet uw wetten niet.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

1 Maleachi was een profeet. Hij moest een boodschap van de Heer doorgeven aan Israël. Hier volgen de woorden van Maleachi.

1 Maleachi was een profeet. Hij moest een boodschap van de Heer doorgeven aan Israël. Hier volgen de woorden van Maleachi. Maleachi 1 1 Maleachi was een profeet. Hij moest een boodschap van de Heer doorgeven aan Israël. Hier volgen de woorden van Maleachi. De liefde van de Heer 2-3 De Heer zegt: Ik houd van jullie, Israëlieten!

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

vrijdag 1 januari NIEUWJAARSDAG De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. Numeri 6:24

vrijdag 1 januari NIEUWJAARSDAG De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. Numeri 6:24 vrijdag 1 januari NIEUWJAARSDAG De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. Numeri 6:24 De Heer zei tegen Mozes: Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat ze de Israëlieten met deze woorden moeten

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

Psalm 1. 6 De Heer beschermt mensen die leven zoals hij het wil. Maar met slechte mensen loopt het verkeerd af. Psalm 2

Psalm 1. 6 De Heer beschermt mensen die leven zoals hij het wil. Maar met slechte mensen loopt het verkeerd af. Psalm 2 Psalm 1 Twee manieren van leven 1 Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen, die nee zegt tegen hun verkeerde plannen. Als slechte mensen spotten met God, doet hij niet mee. 2 Maar hij is

Nadere informatie

1. Bij een nieuw begin

1. Bij een nieuw begin Inhoudsopgave Bij een nieuw begin 13 Een bijeenkomst beginnen 37 Bij het begin van de dag 59 Bij een goed gesprek 85 Bij verdriet 119 Bij vreugde 147 Bij twijfel 183 Bij zorgen 215 Bij ziekte 245 Om troost

Nadere informatie

Opwekking 763 Ik heb U nodig

Opwekking 763 Ik heb U nodig Inhoud Opwekking 763 Ik heb U nodig... 2 Filippenzen 4 : 1a... 2 Opwekking 767 Familie... 3 Opwekking 654 De vreugde van U is mijn kracht... 3 Gebed... 4 Opwekking 436 Onze Vader... 4 Schriftlezing Filippenzen

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

psalmen teksteditie Psalm 1-150 Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

psalmen teksteditie Psalm 1-150 Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Psalmen psalmen teksteditie Psalm 1-150 Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC ) draagt. Bij dit

Nadere informatie

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music Familie naar Psalm 133 2012 Celmar Music Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen om elkaar geven, en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven.

Nadere informatie

Jakobus 1. Begin van de brief

Jakobus 1. Begin van de brief Jakobus 1 Begin van de brief Jakobus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Jakobus, een dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan alle mensen op aarde die horen bij het volk van God. Ik

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Spreuken 1. De lessen van Salomo

Spreuken 1. De lessen van Salomo Spreuken 1 De lessen van Salomo Luister goed naar wijze lessen 1 In dit boek staan de wijze lessen van Salomo. Salomo was een zoon van David, en hij was koning van Israël. 2 Door deze lessen leren mensen

Nadere informatie

Liturgie. zondag 4 juni :30 uur Ds H D Bondt. 13:45 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 4 juni :30 uur Ds H D Bondt. 13:45 uur Ds R Prins zondag 4 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 13:45 uur Ds R Prins 09:30 uur 4-jun Ds H D Bondt NLB 675 : 1 Gez 105 : 1, 2, 3 Opw 769 : Hand 1 : 1-13 Ps 68 : 2, 11 PsvN 16 : Hand 10 : 34 en 42 Opw

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

BIJBELLEESROOSTER VOOR GEZINNEN met kinderen in de basisschoolleeftijd

BIJBELLEESROOSTER VOOR GEZINNEN met kinderen in de basisschoolleeftijd BIJBELLEESROOSTER VOOR GEZINNEN met kinderen in de basisschoolleeftijd DAG 1: God is Koning Lees Psalm 24 Is koning Willem-Alexander belangrijk? Voor Nederland wel. Maar als je naar heel de wereld kijkt,

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

1 Petrus 1. Begin van de brief

1 Petrus 1. Begin van de brief 1 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet de christenen 1-2 Dit is een brief van Petrus, een apostel van Jezus Christus. Aan de christenen die tussen de ongelovigen wonen, in de provincies Pontus, Galatië,

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

Heer ik kom tot u Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

Heer ik kom tot u Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart. Toon mijn liefde Aan de maaltijd wordt het stil, als de meester knielen wil, en vol liefde als een knecht, elk apart de voeten wast en zegt: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie

Nadere informatie

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Welkom Lezen : Jacobus 4 PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

Avondmaal vieren. Avondmaalsformulier 2. Viering op 4 e zondag voor Pasen :

Avondmaal vieren. Avondmaalsformulier 2. Viering op 4 e zondag voor Pasen : Avondmaal vieren - Psalmen en Gezangen uit Geref Kerkboek van de Gz zijn de 1 e regels 1 e couplet weergegeven Viering op 4 e zondag voor Pasen : Thema 4 e zondag : oculi meï Mijn ogen (oculi meï) zijn

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

Ouderling v. dienst. : dhr. J. van der Leij : dhr. R.A. Ferwerda. Welkom in de Menorah

Ouderling v. dienst. : dhr. J. van der Leij : dhr. R.A. Ferwerda. Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lector : Da. D. de Vries : dhr. J. van der Leij : dhr. R.A. Ferwerda : dhr. J. van der Leij Welkom in de Menorah Lied voor de dienst: Lied 981: 1, 2, 3, 4 en 5 Lied

Nadere informatie

Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem.

Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem. Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem. Mijn God, mijn Goede Herder, U wil ik volgen, Heer. Leid mij op uw weg, iedere dag weer. Leid mij door

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

Efeziërs 1. Begin van de brief

Efeziërs 1. Begin van de brief Efeziërs 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Efeze 1 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Efeze. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Jullie horen

Nadere informatie

Liturgie 28 juli 2019

Liturgie 28 juli 2019 Liturgie 28 juli 2019 Welkom en mededelingen Votum en groet Opw 727 Ik val niet uit Uw hand Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: Ik heb U nodig, Heer, de

Nadere informatie

Liederenbundel Toerustend Weekend

Liederenbundel Toerustend Weekend 1 Opwekking 123 Groot is uw trouw, o Heer Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst

Nadere informatie

2 Timothieüs 1. Begin van de brief

2 Timothieüs 1. Begin van de brief 2 Timothieüs 1 Begin van de brief Paulus groet Timoteüs 1-2 Dit is een brief van Paulus aan Timoteüs. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is de wil van God. Hij heeft mij de opdracht gegeven om

Nadere informatie

Romeinen 1. Begin van de brief

Romeinen 1. Begin van de brief Romeinen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Rome 1-7 Dit is een brief van Paulus aan alle christenen in de stad Rome. Ik ben een dienaar van Jezus Christus. God heeft mij uitgekozen om

Nadere informatie

maandag januari NIEUWJAARSDAG Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen. Psalm 1:1

maandag januari NIEUWJAARSDAG Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen. Psalm 1:1 maandag 1 januari NIEUWJAARSDAG Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen. Psalm 1:1 Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen, die nee zegt tegen hun verkeerde plannen. Als

Nadere informatie

Ik groet het licht. De psalmen uit hun schaduw. Francien van de Beek

Ik groet het licht. De psalmen uit hun schaduw. Francien van de Beek Ik groet het licht De psalmen uit hun schaduw Francien van de Beek Boek I, psalm 1-41, bevat voornamelijk psalmen waarin de worsteling die een mens doormaakt op velerlei wijze beschreven en/of bezongen

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

19 juli uur G.Gunnink WEST en OOST Thema: Op reis (2). Doop Feike Messink

19 juli uur G.Gunnink WEST en OOST Thema: Op reis (2). Doop Feike Messink 19 juli 10.00 uur G.Gunnink WEST en OOST Thema: Op reis (2). Doop Feike Messink Gesproken verwachting en groet Amen = zingen Opw. 733, De zon komt op Lezing van de wet Zingen: PvN 130 Gebed Zingen voor

Nadere informatie

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Voorganger: Leonard van Wijk Orgel: Els Dijkerman Ouderling: Pieter Bas ter Maat Lector:

Nadere informatie

k wil even bij U komen (U bent mijn vriend) Tekst: Arend Jansen Muziek: Marcel Zimmer 2005 Celmar Music / Eagle Music

k wil even bij U komen (U bent mijn vriend) Tekst: Arend Jansen Muziek: Marcel Zimmer 2005 Celmar Music / Eagle Music k wil even bij U komen (U bent mijn vriend) Tekst: Arend Jansen Muziek: Marcel Zimmer 2005 Celmar Music / Eagle Music ik wil even bij U komen in de stilte, heel alleen even uit de drukte weg van iedereen

Nadere informatie

Binnenkomst in stilte in de donkere kerk. We zingen:

Binnenkomst in stilte in de donkere kerk. We zingen: Jaargang 8, nummer 19 Voorganger: ds. Piet Jan Rebel Koor o.l.v. Tanja van Dijk Piano: Myrre van Dijk, David van Dijk Zaterdag 20 april 2019 Paaswake Een nacht vol hoop Binnenkomst in stilte in de donkere

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Lied 80 Evang. Liedbundel Geen and re naam

Wij zingen voor de dienst: Lied 80 Evang. Liedbundel Geen and re naam Wij zingen voor de dienst: Lied 80 Evang. Liedbundel Geen and re naam Mededelingen Wij zingen als intochtslied: Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4 Nieuwe Liedbundel Juicht Gode toe, bazuint en zingt 1 2 3

Nadere informatie

Zondag 6 januari 2019

Zondag 6 januari 2019 Zondag 6 januari 2019 sta op en schitter Voorganger: Hilly Popken-Kamman Organist: Erik Nijzink Liederen in deze dienst: Lied 212 : 1, 2, 3, 4 en 5 Lied 305 : 1, 2 en 3 Lied 601 : 1 en 2 Lied 166 : 1 en

Nadere informatie

Hartelijk Welkom bij

Hartelijk Welkom bij Hartelijk Welkom bij Tienduizend redenen Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen

Nadere informatie

Waar ligt het land waar we mogen zijn En wat is de taak die ons wacht Waar is de geest die met ons leeft Die ons de vrede geeft

Waar ligt het land waar we mogen zijn En wat is de taak die ons wacht Waar is de geest die met ons leeft Die ons de vrede geeft Mieke Telkamp Waarheen waarvoor Waarheen leidt de weg die we moeten gaan Waarvoor zijn wij op aard Wie weet wat er is achter ster en maan Hoe lang duurt nog de nacht Waar ligt het land waar we mogen zijn

Nadere informatie

13 mei uur B Luiten orgel: Harry Kroeske; piano: Walther Zwart schriftlezing: Pieter Helmus

13 mei uur B Luiten orgel: Harry Kroeske; piano: Walther Zwart schriftlezing: Pieter Helmus 13 mei 2018 10.00 uur B Luiten orgel: Harry Kroeske; piano: Walther Zwart schriftlezing: Pieter Helmus zingen: belijdenis van afhankelijkheid zegengroet met gezongen amen zingen: GK 16a (Opw 727 = PvN

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Jakobus 3 vers 1 t/m 12 Gezang 285 vers 1, 2, 3 en 4 (Liedboek) Morgenzang vers 7 (Schoolpsalm) Psalm 12 vers 1 en 4 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Liedteksten groep 3 en De genoemde weken zijn de weken waarin de psalm of het lied overhoord wordt.

Liedteksten groep 3 en De genoemde weken zijn de weken waarin de psalm of het lied overhoord wordt. Liedteksten groep 3 en 4 2019-2020 De genoemde weken zijn de weken waarin de psalm of het lied overhoord wordt. Week 36-03/09 : Eerste schoolweek Week 37-10/09 : Psalm 75: 1 U alleen, U loven wij; Ja wij

Nadere informatie

Wit, Zwart, Rood en Geel. Wit, zwart, rood en geel Wit, zwart, rood en geel Jezus Houdt van alle kinderen Alle Kinderen van de wereld

Wit, Zwart, Rood en Geel. Wit, zwart, rood en geel Wit, zwart, rood en geel Jezus Houdt van alle kinderen Alle Kinderen van de wereld Wit, Zwart, Rood en Geel Jezus Houdt van alle kinderen Alle Kinderen van de wereld Van allemaal evenveel Zwart en wit Geel en rood Klein en groot Kinderen van de wereld Jezus Houdt van alle kinderen Alle

Nadere informatie

Samen houden we de website up-to-date!

Samen houden we de website up-to-date! Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Zondag 7 oktober 2018 Welkom en mededelingen Zingen Psalm 8: 1, 2 en 3 Heer, onze Heer, hoe heerlijk 1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschrevenmachtige

Nadere informatie

Liturgie 19 maart 2017

Liturgie 19 maart 2017 Liturgie 19 maart 2017 Votum en Groet Zingen Psalm 42: 1, 3 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht,

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

wat mij ten diepste houd bewogen. Ligt alles open Ligt alles open Ligt alles open voor Uw ogen

wat mij ten diepste houd bewogen. Ligt alles open Ligt alles open Ligt alles open voor Uw ogen Thema: 'Verlangen naar meer' (7e in serie 'Handelingen-een kerk in beweging') Vooraf: lied 'Met open armen' (schrijvers voor gerechtigheid - youtube) Welkom / mededelingen Votum / zegengroet Zingen: The

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert VEERTIG JAREN LANG

Bijbel voor Kinderen. presenteert VEERTIG JAREN LANG Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Zondag 14 oktober Voorganger: Ds. Bart Breunesse Organist: Irma Zuur

Zondag 14 oktober Voorganger: Ds. Bart Breunesse Organist: Irma Zuur Zondag 14 oktober 2018 Voorganger: Ds. Bart Breunesse Organist: Irma Zuur Liederen in deze dienst: Psalm 33 : 2 en 8 Lied 8b Lied 316 : 1 en 4 Lied 20 Lied 564 : 1, 2 en 3 (Hemelhoog) Lied 416 Lied 912

Nadere informatie

Lezen : Jakobus 4: NKB Gezang 232 NKB Gezang 234 NPB Psalm 23. Opwekking 520

Lezen : Jakobus 4: NKB Gezang 232 NKB Gezang 234 NPB Psalm 23. Opwekking 520 Lezen : Jakobus 4: 13-17 NKB Gezang 232 NKB Gezang 234 NPB Psalm 23 Opwekking 520 Welkom en mededelingen Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen >> Gezang

Nadere informatie

(t)op survival. Zondag 3 september. Voorganger: Ds. Jan Hermes Medewerking: vrijwilligers en kinderen van de VBW

(t)op survival. Zondag 3 september. Voorganger: Ds. Jan Hermes Medewerking: vrijwilligers en kinderen van de VBW (t)op survival Zondag 3 september Voorganger: Ds. Jan Hermes Medewerking: vrijwilligers en kinderen van de VBW Welkom Zingen: Kom in de kring Kom in de kring van Gods gezin, geef mij een hand en kom, want

Nadere informatie

Nabije, en liefde van vroeger. Vergeet mijn afbreuken. want Jij bent genadig. Ps. 25, 6-7

Nabije, en liefde van vroeger. Vergeet mijn afbreuken. want Jij bent genadig. Ps. 25, 6-7 Nabije, gedenk Jouw barmhartigheid en liefde van vroeger. Vergeet mijn afbreuken en misstappen uit mijn jeugd; denk aan mij vol liefde, want Jij bent genadig. Ps. 25, 6-7 Nabije, gedenk Jouw barmhartigheid

Nadere informatie

Liturgie zondag 6 augustus 2017

Liturgie zondag 6 augustus 2017 Liturgie zondag 6 augustus 2017 09:30 uur Br. P. Reitsema 14:15 uur Br. P. Zuidema 09:30 uur 6-aug Br. P. Reitsema Ps. 29 : 1, 2 Gez. 594 : 1-6 1 Sam. 25 : 1-3 Gez. 172 : 1-7 NLB 1 Sam. 25 : 20-35 Gez.

Nadere informatie

Voor David, de liefde van mijn leven

Voor David, de liefde van mijn leven Voor David, de liefde van mijn leven Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem. Mijn God, mijn Goede Herder, U wil ik volgen, Heer. Leid mij op

Nadere informatie

MARCUS & DIANA 13 MEI NOVEMBER ½ jaar getrouwd. dankdienst + vernieuwing van huwelijkszegen

MARCUS & DIANA 13 MEI NOVEMBER ½ jaar getrouwd. dankdienst + vernieuwing van huwelijkszegen MARCUS & DIANA 13 MEI 2005 13 NOVEMBER 2017 12 ½ jaar getrouwd dankdienst + vernieuwing van huwelijkszegen zaterdag 11 november 2017, 15.00 uur voorganger ds. J.M. Weststrate organist/pianist Jan Koelewijn

Nadere informatie

Liturgie 22 januari Avondmaal

Liturgie 22 januari Avondmaal Liturgie 22 januari 2017 Avondmaal Votum en Groet Zingen Hemelhoog 209 Zie hoe Jezus lijdt voor mij Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij. Die voor mij het oordeel draagt; Hij die tot

Nadere informatie

September 2017 / Ik hef mijn ogen op naar de bergen / OTH 2015 nr 56 / Opwekking 640

September 2017 / Ik hef mijn ogen op naar de bergen / OTH 2015 nr 56 / Opwekking 640 Tekst lied van de maand bovenbouw 2017-2018 September 2017 / Ik hef mijn ogen op naar de bergen / OTH 2015 nr 56 / Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? ik hef

Nadere informatie

Eredienst 14 mei uur Voorganger: Ds. R. Roth

Eredienst 14 mei uur Voorganger: Ds. R. Roth Eredienst 14 mei 2017 10.00 uur Voorganger: Ds. R. Roth Liturgie Votum / zegengroet (Sela) Gezang 161: 1, 2 Gebed Gezang 161: 3, 4 Schriftlezing 1 Samuël 17 Psalm 25: 1, 2 >> Regenboog Preek Opwekking

Nadere informatie

Welkom door ouderling van dienst (gemeente zit)

Welkom door ouderling van dienst (gemeente zit) O N T M O E T E N D Welkom door ouderling van dienst (gemeente zit) Intochtslied NLB 150: 1, 2 staande 1 Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van 't heelal om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag

Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag Protestants Kralingen Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag de afdaling naar sodom marc chagall, 1931 orgelspel verwelkoming door de ouderling [allen gaan staan] stilte bemoediging: Liedboek

Nadere informatie

Vertrouwen. Jeugddienst zondag 12 februari Organist: Irma Zuur Pianist: Tinie van der Stelt Georganiseerd door: Jeugdkerk

Vertrouwen. Jeugddienst zondag 12 februari Organist: Irma Zuur Pianist: Tinie van der Stelt Georganiseerd door: Jeugdkerk Jeugddienst zondag 12 februari 2017 Organist: Irma Zuur Pianist: Tinie van der Stelt Georganiseerd door: Jeugdkerk Aansteken kaars jeugdkerk Kaarswens Zingen: Lied 23B De Heer is mijn herder vers 1, 2

Nadere informatie

EO Grootnieuws 24 januari 2015 Ds. J. Ezinga

EO Grootnieuws 24 januari 2015 Ds. J. Ezinga Beste luisteraar, EO Grootnieuws 24 januari 2015 Ds. J. Ezinga Vandaag gaat het over praktische wijsheid. Wijsheid voor het gewone dagelijkse leven We krijgen antwoorden op vragen zoals : Hoe krijg ik

Nadere informatie

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod?

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Zondag 35 Zondag 35 gaat over het tweede gebod. Lees de tekst van Zondag 35. Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Antw : Dat wij God in generlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren,

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG

Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

DAG 1: Bidden elke dag Lees Mattheüs 7:7-11 Je bidt elke dag. Je vader en moeder (als je die mag hebben) hebben je dat al geleerd toen je klein was. Maar wat is bidden eigenlijk? Bidden is praten met God.

Nadere informatie

Als het lijkt alsof er niemand naar je kijkt Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt Leun op Mij

Als het lijkt alsof er niemand naar je kijkt Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt Leun op Mij Lied 01 Titel: Zolang wij ademhalen Eerste componist: Traditional (Nederlandse) Sytze de Vries Uitvoering: Samenzang Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht. Om zingend te vertalen waartoe wij

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum.

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum. Welkom in de Menorah Missionaire zondag Thema: Wat een geluk!! Voorganger : Ds. A.J. Nicolai Ouderling van dienst: Mw. F. Hovius Organist: Dhr. P. de Jong Lectrice: Mw. A. Deinum m.m.v. Rejoice o.l.v dhr.

Nadere informatie

1 Habakuk was een profeet. God liet hem in een droom weten wat er zou gebeuren.

1 Habakuk was een profeet. God liet hem in een droom weten wat er zou gebeuren. Habakuk 1 1 Habakuk was een profeet. God liet hem in een droom weten wat er zou gebeuren. Habakuk stelt vragen aan God Habakuk begrijpt niet wat God doet 2 Habakuk zei: Heer, hoe lang moet ik nog om hulp

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Job 1. Job raakt alles kwijt

Job 1. Job raakt alles kwijt Job 1 Job raakt alles kwijt Job is eerlijk en trouw aan God 1 In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was eerlijk en trouw aan God. Hij had eerbied voor God en deed nooit iets verkeerds. 2 Job

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

Welkom in de Horizon. Voorganger: Leesdienst door br. Fledderus Organist: Gerhard Meerholz. Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie

Welkom in de Horizon. Voorganger: Leesdienst door br. Fledderus Organist: Gerhard Meerholz. Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie Welkom in de Horizon Voorganger: Leesdienst door br. Fledderus Organist: Gerhard Meerholz Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie Stil gebed Votum/zegengroet Z. LvK 119: 1-3 Lezing van de Wet Z. Ps. 130: 1-4 L.

Nadere informatie

Galaten 1. Begin van de brief

Galaten 1. Begin van de brief Galaten 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Galatië 1-3 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de provincie Galatië. Allereerst dit: Ik ben niet door mensen aangesteld als apostel,

Nadere informatie

7 juli uur. Thema: Ga in vrede

7 juli uur. Thema: Ga in vrede 7 juli 2019 9.30 uur Thema: Ga in vrede Tijdens deze dienst nemen Tim Nicolaas Gerrit van der Veen en Jochem Korjan Vink afscheid van de kinderverteldienst. Voorganger: ds. Gerdien Neels Organist: Hans

Nadere informatie

Thema: De wereld in! Zondag 1 juli Overstapdienst in de Ontmoetingskerk. Orgel: Peter Veen Piano en gitaar: Dick en Antoinette van der Garde

Thema: De wereld in! Zondag 1 juli Overstapdienst in de Ontmoetingskerk. Orgel: Peter Veen Piano en gitaar: Dick en Antoinette van der Garde Zondag 1 juli 2018 Overstapdienst in de Ontmoetingskerk Thema: De wereld in! Orgel: Peter Veen Piano en gitaar: Dick en Antoinette van der Garde Met medewerking van: Jaco, Janco, Rick, Roosmarijn, Sanne,

Nadere informatie

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal Hartelijk welkom In de hemel is de Heer In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal Er is kracht in Zijn woord als de wateren bruist

Nadere informatie

Ontsteken Tafelkaarsen onder het zingen van: Vlis-singers (samenzang) 64 Psalm 139

Ontsteken Tafelkaarsen onder het zingen van: Vlis-singers (samenzang) 64 Psalm 139 Orde van dienst 19 maart 2017 10.00 uur Protestantse Kerk Heinkenszand Voorganger: dhr Geert de Boo uit Leiden Organist: Danny de Feijter M.m.v: Koorgroep de Vlis-singers Welkom / mededelingen Ontsteken

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

2 Korintiërs 1. Begin van de brief

2 Korintiërs 1. Begin van de brief 2 Korintiërs 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Korinte 1 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Korinte, en aan alle christenen in de hele provincie Achaje. Ik schrijf

Nadere informatie

Psalm 42: 1 en 2 (NB) Opwekking 717 stil, mijn ziel, wees stil

Psalm 42: 1 en 2 (NB) Opwekking 717 stil, mijn ziel, wees stil Psalm 42: 1 en 2 (NB) 1. Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht, God van leven, God van licht.

Nadere informatie

22 april uur ET vd Kamp orgel/piano Jannes Munneke schriftlezing Marieke Urbach

22 april uur ET vd Kamp orgel/piano Jannes Munneke schriftlezing Marieke Urbach 22 april 2018 10.00 uur ET vd Kamp orgel/piano Jannes Munneke schriftlezing Marieke Urbach Welkom bij God Welkom Stilte Toewijding en groet Zingen LB 84a (Opwekking 715) Luisteren naar God Lezen Fil.3:1-16

Nadere informatie

Gebedshoeken voor jongeren: Sta op en schitter!

Gebedshoeken voor jongeren: Sta op en schitter! Gebedshoeken voor jongeren: Sta op en schitter! Hieronder worden vijf gebedshoeken beschreven met elk een eigen thema die verschillend gebruikt kunnen worden. Misschien is het te gebruiken tijdens een

Nadere informatie

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 15 november 2015 U bent welkom - opwekking 573 We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En

Nadere informatie

Samen op reis NAAR EEN ANDER LAND

Samen op reis NAAR EEN ANDER LAND Samen op reis NAAR EEN ANDER LAND Gezamenlijke kerkdienst op zondagmiddag 26 mei 2019, 17.00 uur Voorbereiding en medewerking: de mensen van Bijbelgespreksgroep Schouwenoord Organist Mar van der Veer Dominee

Nadere informatie

3 maart uur ZJC van Harten orgel: Peter Sneep schriftlezing: Rinke Larooy

3 maart uur ZJC van Harten orgel: Peter Sneep schriftlezing: Rinke Larooy 3 maart 2019 17.00 uur ZJC van Harten orgel: Peter Sneep schriftlezing: Rinke Larooy Votum Zegengroet Zingen: LB84a (PvN 84 ( Wat houd ik van uw huis ) Lezen: Jeremia 11:1-17 Zingen: NPB ps106:3,11 en

Nadere informatie

DAG 1: Een nieuw begin Lees Jozua 1:1-6 De vakantie is (bijna) voorbij. Het is weer tijd voor school. Je staat aan het begin van een nieuw schooljaar. Misschien zijn er veel dingen nieuw voor je: een nieuwe

Nadere informatie