10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951."

Transcriptie

1 10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

2 5. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

3 Lucas 15 Vertaling L. ten Kate 'Drie parabels: het verloren schaap, de verloren penning, de verloren zoon' 1 De tollenaars en zondaars kwamen naar Jezus toe om naar Hem te luisteren. 2 De Farizeen en Schriftgeleerden maakten zich daarover kwaad, en zeiden: 'Hij ontvangt zondaars en eet me hen/ 3 Toen vertelde Jezus de volgende parabels aan hen. 4 Welke mens, die honderd schapen heeft en er een verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn om naar het verlorene te zoeken, totdat hij het gevonden heeft? 5 En als hij het gevonden heeft neemt hij het mee op z'n schouders, en is zeer verblijd. 6 En als hij thuis komt roept hij vrienden en buren bijeen en zegt: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap teruggevonden dat verloren was. 7 Zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over een zondaar die een nieuwe weg inslaat, dan over 99 rechtvaardigen die en nieuwe weg niet nodig hebben. 8 En welke vrouw, die tien penningen heeft en er een verliest, ontsteekt niet een kaars, keert het huis met bezems en zoekt naarstig todat ze het verlorene gevonden heeft? 9 En als ze het gevonden heeft, roept ze vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. 10 Zo is er vreugde onder de engelen Gods over een zondaar die een nieuwe weg inslaat. 11 Een man had twee zonen. 12 De jongste zei tegen zijn vader: 'Vader, geef mij dat deel van het zijnde dat me toekomt/ En de vader gaf hun het leven. 13 Enkele dagen daarna vertrok de jongste zoon, nadat hij alles bijeenverzameld had, naar een ver land. Daar gaf hij het zijnde uit, rijkelijk levend. 14 En toen alles op was, kwam er een hongersnood in dat land, en hij begon gebrek te lijden. 15 Hij liet zich opnemen in het huis van een van de inwoners, en werd het land op gestuurd om de varkens te weklen. 16 Op het eind wilde hij zelfs het varkensvoer eten, maar niemand gaf hem dat. 17 Tot zichzelf gekomen, zei hij: 'Hoeveel knechten van mijn vader hebben genoeg brood, en ik verga van honger! 18 Ik ga terug naar mijn vader, en zeg hem: "Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, en tegen u. 19 Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij tot een van uw knechten/ 20 Zo ging hij naar zijn vader. Die zag hem al van verre aankomen, en werd met ontferming bewogen. Hij liep op zijn zoon toe, viel hem om de hals, en kuste hem. 21 De zoon zei: 'Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, en ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden/ 22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: 'Breng het beste kleed, en doe hem dat aan, geef hem een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten.

4 23 En breng het gemeste kalf om het te slachten. Laten we eten en vrolijk zijn. 24 Want mijn zoon hier was dood, en is weer levend geworden. Hij was verloren, en weer gevonden!' En zij begonnen feest te vieren. 25 De oudste zoon nu was in het veld. Toen hij bij het huis kwam, hoorde hij het feestgedruis. 26 Hij vroeg aan een van de knechten wat er aan de hand was. 27 De knecht vertelde hem: 'Uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond heeft teruggekregen/ 28 De oudste zoon werd kwaad, en wilde niet naar binnen. De vader ging naar buiten, en nodigde hem binnen. 29 Maar hij antwoordde zijn vader: 'Kijk mij, ik dien u nu zoveel jaren, nooit heb ik uw gebod overtreden. Toch heeft u me nooit een bokje gegeven om feest te vieren met m'n vrienden. 30 Maar nu komt je zoon, die uw leven met hoeren heeft doorgebracht, en u slacht voor hem het gemeste kalf/ 31 De vader zei: 'Kind, je bent altijd bij mij, en al het mijne is het jouwe. 32 Daarom horen we vrolijk en blij te zijn: want je broeder was dood, en is weer levend geworden. Hij was verloren, en is weer gevonden/

5 15 : 1-10 DE GELIJKENIS VAN HET 15 VERLOREN SCHAAP EN DEN VERLOREN PENNING 1 Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot Hem te kpmen om naar Hem 2 te horen. En de Farizeeen en de schriftgeleerden morden en spraken: Deze ont- 3 vangt zondaars en eet met hen. En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zeide: 4 Wie van u, die honderd schapen heeft en er een van verliest, laat niet de negen en negentig in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, tptdat hij het vindt? 5 En als hij het vindt, tilt hij het met blijd- 6 schap op zijn schouders, en thuis gekomen, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: Verblijdt u met mij, want ik heb 7 mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben. 8 Of welke vrouw, die tien schellingen heeft, en er een verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorg- 9 vuldig, totdat zij hem vindt? En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: Verblijdt u met mij, want ik heb den schelling ge- 10 vonden, dien ik verloren had. Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert. vs 1-7 Matth. 18: : DE GELIJKENIS VAN DEN VERLOREN ZOON 11 En Hij zeide: lemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zeide tot zijn vader: Vader, geef mij het deel van ons vermogen, dat mij toekomt. En hij verdeelde het 1 13 bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelde en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwistte in een leven van 14 overdaad. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te 15 lijden. En hij trok er op uit en drong zich op aan een der burgers van dat land en die zond hem naar het veld om zijn 16 varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf en zeide: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van 18 den honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u, 19 ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dag- 20 loners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om den hals en kuste hem. 21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. 22 Maar de vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn 23 hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het, en 24 laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. 25 En zij begonnen feest te vieren. Zijn oudste zoon was op het land, en toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en 26 dans. En hij riep een van de knechts tot 27 zich en vroeg, wat er te dpen was. Deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel 28 terug heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. 29 Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader: Zie, zovele jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gehod overtreden, maar mij hebt gij nooit een geitebokje gegeven om met mijn vrienden feest 30 te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt, gij voor hem 31 het gemeste kalf laten slachten. Doch hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij 32 en al het mijne is het uwe. Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden.

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Welkom en mededelingen

Welkom en mededelingen Welkom in deze Jonge gezinnen dienst Thema: Jezus is de Goede Herder Voorganger: Ds J. Hoekman Organist: Marijke Loosman- Pasterkamp Welkom en mededelingen 1 Zingen: Lied 452 ELB Refrein: Jezus is de goede

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Ouderling van dienst: Gerjanne Katerberg

Ouderling van dienst: Gerjanne Katerberg Psalm 34: 1, 3 en 7 Lied 858 Lied van belofte Lied 896 Projectlied Lied 816 Lied 426 Lezingen: Psalm 34 en Lucas 15:11-32 Voorganger: ds. Wina Hordijk Ouderling van dienst: Gerjanne Katerberg Organist:

Nadere informatie

Zondag 30 juni Liederen en lezingen tijdens deze dienst: Lied 848 Lied 221 Lied 299J Lied 416 Lied 304

Zondag 30 juni Liederen en lezingen tijdens deze dienst: Lied 848 Lied 221 Lied 299J Lied 416 Lied 304 Voorganger: ds. G.H. Olsman Ouderling van dienst:? Zondag 30 juni 2019 Organist: Erik Nijzink KND: Hilde Rotmensen Liederen en lezingen tijdens deze dienst: Lied 848 Lied 221 Lied 299J Lied 416 Lied 304

Nadere informatie

Orde voor de Baalderdienst op 25 februari 2018

Orde voor de Baalderdienst op 25 februari 2018 Orde voor de Baalderdienst op 25 februari 2018 Welkom Aansteken van de Paaskaars Door Ruben Mensen Yinthe Mensen leest het gedicht Het Licht verdrijft de duisternis, omdat de Heer verrezen is. Hij is Gods

Nadere informatie

t Salon - De verloren zoon t Salon - De verloren zoon t Salon De Verloren Zoon

t Salon - De verloren zoon t Salon - De verloren zoon t Salon De Verloren Zoon t Salon De Verloren Zoon 11 1 De verloren zoon Bijbeltekst: Lucas 15,11-32 Hij zei: Iemand had twee zonen. De jongste zei tegen zijn vader: Vader, geef mij mijn deel van de erfenis. En hij verdeelde zijn

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Zondag 9 augustus 2015

Zondag 9 augustus 2015 Openingslied: Lied 91a: 1, 2, 3 1 Wie in de schaduw Gods mag wonen hoeft niet te vrezen voor de dood. Zoek je bij Hem om onderkomen dan wordt zijn vrede jou tot brood. God legt zijn vleugels van genade

Nadere informatie

Wet: zingen LB 310 Eén is de Heer, de God der goden.

Wet: zingen LB 310 Eén is de Heer, de God der goden. 1 oktober 2017 10.00 AA Kramer orgel : Jannes Munneke; muziekgroep schriftlezing: Alida Larooy Votum en zegen. Zingen: GK psalm 18: 1 = LB 18: 1 Wet: zingen LB 310 Eén is de Heer, de God der goden. Gebed

Nadere informatie

Vierentwintigste zondag door het jaar C Cyclus 11 september Exodus 32, Timoteüs 1,12-17 Lucas 15,1-32

Vierentwintigste zondag door het jaar C Cyclus 11 september Exodus 32, Timoteüs 1,12-17 Lucas 15,1-32 Vierentwintigste zondag door het jaar C Cyclus 11 september 2016 Exodus 32,7-11.13-14 1 Timoteüs 1,12-17 Lucas 15,1-32 Exodus 32,7-11.13-14 Uit het boek Exodus In die dagen sprak de HEER tot Mozes: Ga

Nadere informatie

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Maarten Groen : Dirk Dallinga Thema: De verloren zoon Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Thema: Wat is er toch mis met deze wereld?

Thema: Wat is er toch mis met deze wereld? Thema: Wat is er toch mis met deze wereld? 1. Wat gaat er zoal mis in Gods perfecte Plan? De zondeval? : Genesis 1:26-27, 31/ 2:15-17/ 3:1-5,22. De satan? : Richteren 9:22-23/ 1 Sam.16:14/ 2 Sam.24:1/

Nadere informatie

DE VERLOREN ZONEN RECHT NAAR HET HART VAN HET CHRISTELIJK GELOOF

DE VERLOREN ZONEN RECHT NAAR HET HART VAN HET CHRISTELIJK GELOOF DE VERLOREN ZONEN RECHT NAAR HET HART VAN HET CHRISTELIJK GELOOF - GEBASEERD OP TIM KELLER: DE VRIJGEVIGE GOD - HANDBOEK VOOR KRINGLEDEN VGSU INHOUD De gelijkenis van de verloren zonen... 3 Avond 1: de

Nadere informatie

geloofsbelijdenis Nicea voorlezen en zingen LB 150a : 1, 2, 4 Geprezen zij God

geloofsbelijdenis Nicea voorlezen en zingen LB 150a : 1, 2, 4 Geprezen zij God 23 december 2018-17.00 uur R ter Beek orgel: Harry Kroeske; piano: Jannes Munneke schriftlezing: Rinke Larooy welkom, mededelingen, handdruk oproep tot eerbied votum zingen zegengroet, amen zingen lofprijzing

Nadere informatie

Liturgie voor de gezamenlijke avonddienst in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang uur

Liturgie voor de gezamenlijke avonddienst in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang uur Liturgie voor de gezamenlijke avonddienst in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur Voorganger: Ds. R.D. van Hornsveld Ouderling van dienst: Jan Smit Organist: Gijsbert Meuleman Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Orgelspel. 16.55uur: Frans zingt: Breng ons samen - Sela. Welkom en mededelingen. Zingen: Psalm 25 vers 2 en 6

Orgelspel. 16.55uur: Frans zingt: Breng ons samen - Sela. Welkom en mededelingen. Zingen: Psalm 25 vers 2 en 6 Jeugddienst 17 november 2013 Thema: Waar kies je voor!. Predikant: Dhr. Joh Bos uit Ridderkerk Muzikale medewerking Frans Korpershoek (zang) en Laurens Priem piano Orgel: Bert Priem Orgelspel 16.55uur:

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Orde van dienst 13 januari Voorganger: Peter Smilde Organist: Cor Zijlstra. Vooraf: 1006

Orde van dienst 13 januari Voorganger: Peter Smilde Organist: Cor Zijlstra. Vooraf: 1006 Orde van dienst 13 januari 2019 Voorganger: Peter Smilde Organist: Cor Zijlstra Vooraf: 1006 1 Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.

Nadere informatie

voor de gezinsdienst op zondag 6 september 2015 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur, samenzang vanaf 9.15 uur.

voor de gezinsdienst op zondag 6 september 2015 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur, samenzang vanaf 9.15 uur. Liturgie voor de gezinsdienst op zondag 6 september 2015 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur, samenzang vanaf 9.15 uur. Thema: God is op zoek naar jou (10 mooiste bijbelverhalen; nr.

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Niveau 1 - Les 6: Bekering Don Krow

Niveau 1 - Les 6: Bekering Don Krow Niveau 1 - Les 6: Bekering Don Krow Sommige mensen hebben een verkeerd idee van wat bekering is. Bekering is niet volmaaktheid, maar een verandering van richting. We zullen gaan spreken over de verloren

Nadere informatie

2.01 NL. Wat is het Leerhuis? Terwijl je de 12 programma s uit dit fundament behandelt, raden we je aan Deuteronomium te lezen.

2.01 NL. Wat is het Leerhuis? Terwijl je de 12 programma s uit dit fundament behandelt, raden we je aan Deuteronomium te lezen. Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over? In dit programma willen we je laten ontdekken hoe belangrijk het is voor een volgeling van Koning Jezus om God als Vader te kennen. We eindigen met een gezamenlijk

Nadere informatie

Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' s-graveland

Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' s-graveland Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' s-graveland 2 Gastheer: Bob van Rheenen Piano/orgel: Fieke Neijsen en Johan Haaksma Deze viering is voorbereid en wordt geleid door: Erika Kuiper Jacqueline Valkonet

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

7 bijzondere uitspraken van Jezus

7 bijzondere uitspraken van Jezus 7 bijzondere uitspraken van Jezus Ik ben het brood dat leven geeft. (Joh. 6:35) Ik ben het licht voor de wereld. (Joh. 8:12) Ik ben de deur voor de schapen. (Joh. 10:7) Ik ben de goede herder. (Joh. 10:14)

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Lied 218: 1

Wij zingen voor de dienst: Lied 218: 1 Wij zingen voor de dienst: Lied 218: 1 Lied 218: 1a, 1b, Lied 218: 1a, 1b, Votum en Groet Wij zingen: Lied 218: 2 Kyrië Gebed Zingt: I still haven t found what i m looking for Schijn met uw licht in

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Schriftlezing: Genesis 4: 1-2 4 1 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. Met de hulp van de HEER, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een

Nadere informatie

Voor de eredienst op de 4e zondag van de 40-dagen-tijd 31 maart 2019 in de Dorpskerk te Schoonebeek

Voor de eredienst op de 4e zondag van de 40-dagen-tijd 31 maart 2019 in de Dorpskerk te Schoonebeek Voor de eredienst op de 4e zondag van de 40-dagen-tijd 31 maart 2019 in de Dorpskerk te Schoonebeek Zondag Laetare Latijn voor: Verheugen Jesaja 66:10 Verheug u, o Jeruzalem. Voorganger : ds. Jan Hermes

Nadere informatie

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn.

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn. VESPER op woensdag maart 016 in de Dorpskerk te Bloemendaal aanvang: 19.15 uur Liturgen: Agneta Markusse en Ali Bos Pianist: Janny van der Meer Thema: 'De vreemdeling in ons midden' STILTE VOOR DE VESPER

Nadere informatie

Over die vader met zijn twee zoons die hem allebei even waren. En van wie die liefde er ondanks alles niets minder op is geworden.

Over die vader met zijn twee zoons die hem allebei even waren. En van wie die liefde er ondanks alles niets minder op is geworden. Hillegom De Hoeksteen 6 maart 2016 Maurits de Ridder Lucas 15:11-32 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Wat kunnen twee kinderen uit hetzelfde gezin toch van elkaar verschillen. Zoals in het verhaal

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

Er vaart een boot op het grote meer

Er vaart een boot op het grote meer Er vaart een boot op het grote meer Er vaart een boot op het grote meer, met discipelen en de Heer. Maar bij storm en lelijk weer, roepen de vrienden: Help ons Heer! De Here zegt dan: Zwijg,wees stil.

Nadere informatie

Orde van dienst voor 12 maart Zuiderkerk. Voorganger ds. J van den Herik. Organist dhr. E Bremer.

Orde van dienst voor 12 maart Zuiderkerk. Voorganger ds. J van den Herik. Organist dhr. E Bremer. Orde van dienst voor maart Zuiderkerk. Voorganger ds. J van den Herik. Organist dhr. E Bremer. Lied voor de dienst 544 Christus naar wie wij heten heeft met zijn groot geduld de wet en de profeten ten

Nadere informatie

Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder?

Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder? Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder? Een kerkdienst voor en door de deelnemers en leiding van de aangepaste catechese Voorganger Organist : Ds. Jaap Hansum : Ina Tamerus Welkom

Nadere informatie

pgscheemda e.o. Dit document staat t/m 5-4-'19 17:00 uur online op pgscheemda.nl 1

pgscheemda e.o. Dit document staat t/m 5-4-'19 17:00 uur online op pgscheemda.nl 1 Liturgie eredienst 31 maart 2019 De Ontmoeting te Scheemda Voorganger: Ds. G.R. Offringa Organist: H. Mook 4 e zondag van de 40-dagentijd Welkom en mededelingen Psalm 122:1, 3 3 Bid heil toe aan dit Vredesoord:

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Het staat in de Bijbel in Lukas 15 vers 11-32

Het staat in de Bijbel in Lukas 15 vers 11-32 tekenboekje In dit boekje staat een verhaal. De Heere Jezus vertelde het, toen Hij op aarde was. Het is niet echt gebeurd. Maar het is ook geen gewoon verhaaltje. Het is een gelijkenis. Dat betekent dat

Nadere informatie

Liturgie voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 11 februari, in de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Aanvang: uur.

Liturgie voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 11 februari, in de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Aanvang: uur. Liturgie voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 11 februari, in de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Aanvang: 19.00 uur. Voorganger: Ds. U.W. van Slooten Mededelingen Aanvangslied: Gezang 436: 4, 5 en

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Wat vertelde Jozef zijn broers over de hongersnood? Dankzij wie had Jozef de positie van onderkoning van Egypte bereikt?

Wat vertelde Jozef zijn broers over de hongersnood? Dankzij wie had Jozef de positie van onderkoning van Egypte bereikt? Vader en zoon herenigd. Wat vertelde Jozef zijn broers over de hongersnood? Genesis 45:6 6 Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en er komen nog vijf jaren waarin er geen

Nadere informatie

m.m.v. de Tornado s Leve de Koning! Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk

m.m.v. de Tornado s Leve de Koning! Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk Leve de Koning! m.m.v. de Tornado s Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk Dienst op 21 april 2013 Dorpskerk De Bilt 19.00 uur 1 Wij zingen: Psalm 100: 1 Juicht Gode toe, bazuint

Nadere informatie

Welkom: ouderling, een kind steekt de kaarsen aan, terwijl we zingen: Intochtspsalm: antifoon: LB 535 e,

Welkom: ouderling, een kind steekt de kaarsen aan, terwijl we zingen: Intochtspsalm: antifoon: LB 535 e, Orde van dienst voor 31 maart 2019 in de Gudulakerk, 4 e zondag van de 40 dagentijd Laetare Verheugt u Voorganger: ds. Corien Veenhuizen Organist: Els Dijkerman namens de kerkenraad : Remco van Donk lector:

Nadere informatie

Thema Wonen overal nergens thuis

Thema Wonen overal nergens thuis Negende zondag door het jaar TUINDORPKERK - UTRECHT 18 augustus 2013 Thema Wonen overal nergens thuis voorganger: ds. Elles Oprel organist: Willeke Smits lezing: Cock Voorrips Jaargang 2, nummer 33; zondag

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

LITURGIE Zondag 1 juli uur, Hervormde Kerk te Den Ham Prekenserie De verloren zoon - de zoon. Thema: Bij U ben ik thuis...!

LITURGIE Zondag 1 juli uur, Hervormde Kerk te Den Ham Prekenserie De verloren zoon - de zoon. Thema: Bij U ben ik thuis...! LITURGIE Zondag 1 juli 2018 10.00 uur, Hervormde Kerk te Den Ham Prekenserie De verloren zoon - de zoon Thema: Bij U ben ik thuis...! Voorganger: Ds. R.J. Kranen (Vriezenveen) Ouderling van dienst: Mariejanne

Nadere informatie

Voorwoord Met oprechte blijdschap schrijf ik het voorwoord voor dit boek. Ik ken Henk Rothuizen al vele jaren en heb hem zien opgroeien tot een man van God, met een bediening die verder reikt dan zijn

Nadere informatie

Dienst 12 februari Opsporing verzocht_. Nieuw Jeruzalemkerk, 9.30u Voorganger: Jeffrey Bredenhoff Muzikale begeleiding: Henk Lip

Dienst 12 februari Opsporing verzocht_. Nieuw Jeruzalemkerk, 9.30u Voorganger: Jeffrey Bredenhoff Muzikale begeleiding: Henk Lip Dienst 12 februari 2017 Opsporing verzocht_ Nieuw Jeruzalemkerk, 9.30u Voorganger: Jeffrey Bredenhoff Muzikale begeleiding: Henk Lip 1 Muziek Intro OPSPORING VERZOCHT_ Goedemorgen dames en heren, jongens

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Ameide Tienhoven

Hervormde Gemeente Ameide Tienhoven Hervormde Gemeente Ameide Tienhoven Doopdienst Morgendienst 5 maart 2017, aanvang 9.30 uur Voorganger: Orgel: Dopeling: ds. G.J. Wolters uit Almkerk Gerben Blokland Liv van Iperen Orgelspel Woord van welkom

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, Gevonden worden! Liturgiesuggesties: Schriftberijming 31: 1 en 2 Psalm 107: 1 en 2 Psalm 119: 59 Lucas 15: 11-24 Psalm 51: 1 OB Na verkondiging: Psalm 51: 5 OB of Psalm 32: 3 en 4 e 2 deel avondmaalsformulier

Nadere informatie

JIJ DIE MIJ ZOEKT, JIJ DIE MIJ VINDT,

JIJ DIE MIJ ZOEKT, JIJ DIE MIJ VINDT, 4ing rond Woord en Brood met Johan Ten Bos, vierde vastenzondag 6 maart 2016 JIJ DIE MIJ ZOEKT, JIJ DIE MIJ VINDT, (? / Vader die in de hemel zijt ) Geen uitzicht om naar toe te gaan, geen plek, geen been

Nadere informatie

een nieuw begin Op weg naar Pasen 2019 Avondgebeden in de Stille Week

een nieuw begin Op weg naar Pasen 2019 Avondgebeden in de Stille Week Op weg naar Pasen 2019 een nieuw begin Avondgebeden in de Stille Week Gereformeerde Kerk De Hoeksteen te Numansdorp maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april Aanvang 19.30 u. 2 Een nieuw begin We leven

Nadere informatie

Ochtenddienst 2 april 2017

Ochtenddienst 2 april 2017 Ochtenddienst 2 april 2017 Hervormde Gemeente Numansdorp Zondag 7 Voorganger : Ds. J. Prosman, Maasdam Organist : Joël Terdu Welkom Mededelingen door ouderling Edwin Mallegrom Voor verdere bijzonderheden

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

De verloren zoon. Scholendienst in de Hoflaankerk met de Nieuwe Park Rozenburgschool 17 februari 2013

De verloren zoon. Scholendienst in de Hoflaankerk met de Nieuwe Park Rozenburgschool 17 februari 2013 De verloren zoon Scholendienst in de Hoflaankerk met de Nieuwe Park Rozenburgschool 17 februari 2013 Ik zou je nóg een gelijkenis van Jezus vertellen, zei Lucas tegen Matteüs. De hoge heren van het land,

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Bijbel voor Kinderen presenteert Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Vraag 1 Waar denk je aan bij het woord heilig? Schrijf dit op de briefjes Antwoord 1 Vraag naar de mening van de kinderen

Vraag 1 Waar denk je aan bij het woord heilig? Schrijf dit op de briefjes Antwoord 1 Vraag naar de mening van de kinderen Bijbelstudie 1 God is heilig Samen Bijbellezen Exodus 3: 1-15 Vraag 1 Waar denk je aan bij het woord heilig? Schrijf dit op de briefjes 1 Vraag 2 a. Wat moet Mozes doen en waarom? Mozes moet zijn schoenen

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Terug van weggeweest!

Terug van weggeweest! Terug van weggeweest! Liturgiesuggesties: Psalm 100: 1 en 2 Psalm 100: 3 en 4 kort formulier avondmaal Psalm 65: 1 Na avondmaalsbediening: Psalm 65: 2 Lucas 15: 20-32 Psalm 121: 1 en 4 OB Na verkondiging:

Nadere informatie

SPORTCOMMUNITY TOOL JEZUS SPREEKT

SPORTCOMMUNITY TOOL JEZUS SPREEKT NEXT MOVE SPORTCOMMUNITY TOOL JEZUS SPREEKT SAMENVATTING De jongste zoon wil graag avontuur. Hij gaat naar zijn vader en claimt alvast zijn deel van de erfenis. De vader geeft zijn deel en daarmee de vrijheid

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie?

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Genesis 20:1-12 1 Abraham

Nadere informatie

Thema: Vaderhart van God

Thema: Vaderhart van God Lunteren zondag 27 mei 2018 Aanvang 19.00 uur -eerste zondag na Pinksteren- Jeugddienst Thema: Vaderhart van God voorganger: dominee Jaap Hansum begeleiding en muziek: Asaf welkom en afkondigingen allen

Nadere informatie

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan.

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Samen zingen Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Aansteken paaskaars Om te beginnen, goede God geeft U op aarde licht;

Nadere informatie

Preek Zondag Laetare 2013 O.L.V. van de Rozenkrans Amsterdam

Preek Zondag Laetare 2013 O.L.V. van de Rozenkrans Amsterdam Preek Zondag Laetare 2013 O.L.V. van de Rozenkrans Amsterdam door diaken Michael Buykx; zie ook www.jesusmafa.com Jz 9-12; 2 Kor 5, 17-21; Lc 15, 1-3 & 11-32. In Nederland hechten we aan zorgvuldige procedures

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

De Verloren zoon. Lukas 15:11-32

De Verloren zoon. Lukas 15:11-32 1 De Verloren zoon. Lukas 15:11-32 Peulen van de Johannesbroodboom. De johannesbroodboom (Ceratonia siliqua) (eng. carob tree) is een plant uit de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). De soort komt voornamelijk

Nadere informatie

gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen:

gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Matteüs 16:13 25 13 Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? 14 En zij zeiden: Sommigen: Johannes

Nadere informatie

Waarin bestaat de ware bekering van de mens? Antwoord: In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens

Waarin bestaat de ware bekering van de mens? Antwoord: In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens Zondag 33 Vraag 88: Waarin bestaat de ware bekering van de mens? Antwoord: In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens Zondag 33 Vraag 89: Wat is het afsterven van de oude mens?` Antwoord:

Nadere informatie

OPENBARING OPENBAAR; EEN EERLIJKE STUDIE VOOR HEN DIE DURVEN.

OPENBARING OPENBAAR; EEN EERLIJKE STUDIE VOOR HEN DIE DURVEN. OPENBARING OPENBAAR; EEN EERLIJKE STUDIE VOOR HEN DIE DURVEN. Openbaring 15 1 En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want daarmede

Nadere informatie

Ochtenddienst 1 juli 2018

Ochtenddienst 1 juli 2018 Ochtenddienst 1 juli 2018 Zondag 28 Voorganger : Ds. C.D. van Alphen Organist : Matthijs op den Brouw Doopdienst 1 juli 2019 Fotootje? Marjet Willemijn de Graaf Welkom Afkondigingen door ouderlingkerkrentmeester

Nadere informatie

Thema: "Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?!"

Thema: Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?! Thema: "Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?!" Jeremia 18:11-12 1 Het woord, dat van de HERE tot Jeremia kwam: 2 Maak u op, daal af naar het huis van de pogenbakker, en daar zal Ik u mijn

Nadere informatie

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav DE LOOFHUT HET LOOFHUTTENFEEST Wijst op het Koninkrijk van God Belangrijk feest in het leven en onderwijs van Jezus Centraal in het feest: de (loof)hut (sukkot); een tijdelijke verblijfsplaats Kern: Het

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga Hieronder staan de teksten van nieuwe liedjes, zodat jullie ze thuis ook kunnen oefenen: 'k Heb Jezus nodig heel mijn leven 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, in m'n

Nadere informatie

1. Wat is vervuld worden met de Geest? 2. Wat is het verschil tussen een christen die wel met de Geest vervuld is en een christen die niet met de

1. Wat is vervuld worden met de Geest? 2. Wat is het verschil tussen een christen die wel met de Geest vervuld is en een christen die niet met de Efeze 5:15-20 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Schriftgedeelte Lukas 15:1-3 en Thema God is genadig. Exegese We behandelen Lukas 15:1-3 en 11-32

Schriftgedeelte Lukas 15:1-3 en Thema God is genadig. Exegese We behandelen Lukas 15:1-3 en 11-32 Schriftgedeelte Lukas 15:1-3 en 11-32 Thema God is genadig Exegese We behandelen Lukas 15:1-3 en 11-32 Lukas 15 Vers 1-2 De drie gelijkenissen van Lukas 15 handelen alle drie over het verlorene dat teruggevonden

Nadere informatie

ALS WE GOD VINDEN en ELKAAR is er FEEST IN DE HEMEL

ALS WE GOD VINDEN en ELKAAR is er FEEST IN DE HEMEL Kerkdienst PG Rheden (Dorpskerk), zondag 11 september 2016 De hr Evert W.Brink MA ALS WE GOD VINDEN en ELKAAR is er FEEST IN DE HEMEL Lezing OT (Torah): Deuteronomium 6, 4-9 en Leviticus 19, 1-4, 15-18

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

Prediking Kortrijk, 11 november 2012 JE EIGEN WEG GAAN Stedef JE EIGEN WEG GAAN

Prediking Kortrijk, 11 november 2012 JE EIGEN WEG GAAN Stedef JE EIGEN WEG GAAN JE EIGEN WEG GAAN 1/10 Er zijn onder ons mensen die gered zijn en die weten dat ze gered zijn. Maar die toch, ergens onderweg, er toch opnieuw voor kiezen om hun eigen weg te gaan. Om één of andere reden

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie