Van vijfendertig naar acht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van vijfendertig naar acht"

Transcriptie

1 Van vijfendertig naar acht Een overzicht van de burgerlijke gemeenten in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal vanaf 1810 Sinds 1995 is het Regionaal Archief Nijmegen werkzaam aan de inventarisatie van diverse oude archieven van (voormalige) burgerlijke gemeenten in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Dit gebied in het zuiden van de provincie Gelderland wordt omsloten door de rivieren de Maas en de Waal en de grens met Duitsland. Overigens maakt de stad Nijmegen van oudsher in bestuurlijk opzicht geen deel uit van het Rijk van Nijmegen. Zij is dan ook niet in dit overzicht begrepen. Al snel bleek er geen volledig en betrouwbaar genealogisch overzicht van de gemeenten in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal te bestaan, terwijl zo n overzicht bijzonder handig zou zijn voor de bewerkers én de gebruikers van de archieven. 1 De hier gepresenteerde stambomen moeten deze lacune aanvullen. Deze schema s laten de gemeenten zien met al hun voorgangers. Zij gaan uit van de acht huidige gemeenten (Beuningen,, Groesbeek,, Millingen aan de Rijn,, en ) en gaan terug tot 1810, toen de Fransen Gelderland bezuiden de Waal bezetten, inlijfden en het gebied hun bestuursvorm oplegden. Daarmee werd hier de basis gelegd voor de moderne gemeente zoals wij die nu nog kennen. In april 1810 wordt Gelderland bezuiden de Waal ingedeeld bij het arrondissement Nijmegen, onderdeel van het departement van de Monden van de Rijn, met s-hertogenbosch als hoofdstad. 2 Bij Keizerlijk Decreet van 14 mei 1810 wordt het arrondissement Nijmegen verdeeld in kantons en onderverdeeld in gemeenten. Het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal vallen samen met de kantons en, die in totaal 35 gemeenten omvatten. 3 Van meet af aan blijken verscheidene kleine gemeenten niet levensvatbaar. In de praktijk betekent dit dat menig dorp, hoewel op papier zelfstandig, samen met een buurdorp één gemeente vormt, met één maire (burgemeester) en bijvoorbeeld ook maar één burgerlijke stand. Ter formalisering van deze situatie stelt de onderprefect van het arrondissement Nijmegen op 17 juni 1811 een gemeentelijke herindeling voor. 4 Zijn voorstel, waarin het aantal gemeenten wordt teruggebracht tot 26, wordt ongewijzigd overgenomen. 5 Na het vertrek van de Fransen, rond de jaarwisseling van , blijft de gemeentelijke indeling van het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal bestaan tot Per 1 januari van dat jaar treedt een provinciaal bestuursreglement voor het platteland in werking, waarbij een aantal gemeenten wordt samengevoegd. Het gebied telt nu nog zestien gemeenten. 6 1 Zie onder andere: D.J.G. Buurman, Schets van de opeenvolgende bestuursindelingen in Gelderland vóór de invoering van de Provinciale Wet van 1850, in: Bijdragen en mededelingen der vereniging Gelre 57 (1958), blz ; F. Gorissen, Niederrheinischer Städteatlas/Geldrische Städte, 1. Heft: Nimwegen, Kleef 1956 (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, nr. 51); M.J.A.V. Martens van Sevenhoven, Schets van de invoering van de geschiedenis der burgerlijke gemeenten in Gelderland vóór de invoering der Gemeentewet van 1851, in: Jonkheer mr. A.H. Martens van Sevenhoven: een keuze uit zijn geschriften, Arnhem 1977 (Werken der vereniging Gelre, nr. 35), blz ; J.C. Ramaer, Geschiedkundige atlas van Nederland: De Franse tijd ( ), Den Haag 1926; J.C. Ramaer, Geschiedkundige atlas van Nederland: Het Koninkrijk der Nederlanden ( ), Den Haag 1931; T.en J. de Roos (red.), Gemeentehuizen in Gelderland: van Aalten tot Zutphen, Arnhem/Groningen 1995 (Werken der vereniging Gelre, nr. 46). 2 Het Archief Nijmegen, archief gemeente Winssen, , inv. nr. 142: Bulletin des Lois de l Empire Français/Bulletin der Wetten van het Fransche Keizerrijk, 4 e serie, 24 en 26 april 1810 (nrs. 281 en 284). 3 Het Archief Nijmegen, archief gemeente Winssen, , inv. nr. 142: Bulletin des Lois de l Empire Français/Bulletin der Wetten van het Fransche Keizerrijk, 4 e serie, 14 mei 1810 (nr. 288). 4 Rijksarchief in Gelderland, archieven van de gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd, , inv. nr. 7978: besluit van de onderprefect van het arrondissement Nijmegen, 17 juni Rijksarchief in Noord-Brabant, archief van de prefect van het departement van de Monden van de Rijn, , inv. nr. 1382: besluit van 4 augustus Bibliotheek Arnhem, 474 B 27: Reglement voor het platte land van de provincie Gelderland benevens de verdeeling van hetzelve in hoofdschout-ambten en schout-ambten, Arnhem

2 De meest recente golf van gemeentelijke herindelingen dateert uit het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Sinds 1 januari 1984 bestaan er in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal nog maar acht gemeenten. 7 Wanneer men de stambomen bestudeert, valt het op dat enkele van de huidige gemeenten sinds 1810 zelden van samenstelling zijn veranderd, zoals Groesbeek en Millingen aan de Rijn. Andere hebben een hele rij voorgangers: maar liefst tien. Bijgaand overzicht is beperkt tot grote wijzigingen zoals samenvoegingen, afsplitsingen en naamswijzigingen van gemeenten; kleine grenswijzigingen zijn niet vermeld. De bijlage bevat een alfabetische index van plaatsnamen, die aangeeft tot welke huidige gemeente een bepaalde plaats behoort. Paula Croonen en Rob Camps Regionaal Archief Nijmegen 7 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 13 februari 1980 (nrs ) en 6 juli 1983 (nr. 327). 2

3 Zie voetnoot 3. 9 Volgens het Keizerlijk Decreet van 14 mei 1810 zijn Winssen-Ambts en Winssen-Rijks aparte gemeenten; in de praktijk is er echter sprake van één gemeente Winssen. Zie de voetnoten 3 en Per 1 januari 1818 worden Ewijk en Winssen samengevoegd tot de nieuwe gemeente Ewijk; Beuningen en Weurt worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Beuningen. Zie voetnoot Per 1 juli 1980 worden Ewijk en Beuningen samengevoegd tot de nieuwe gemeente Beuningen. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 13 februari 1980 (nr. 39). Ad van der Meer en Onno Boonstra, Repertorium van Nederlandse gemeenten, Den Haag 2006, blz. 92, menen ten onrechte dat Ewijk pas per 1 januari 1984 is opgegaan in de nieuwe gemeente Beuningen. 3

4 Zie voetnoot Volgens het Keizerlijk Decreet van 14 mei 1810 zijn Afferden en Deest aparte gemeenten; in de praktijk is er echter sprake van één gemeente Afferden. Zie de voetnoten 3 en Per 1 januari 1818 worden, Afferden en Puiflijk samengevoegd tot de nieuwe gemeente. Zie voetnoot Per 1 januari 1984 worden en Horssen samengevoegd tot de nieuwe gemeente. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 6 juli 1983 (nr. 327). 4

5 Zie voetnoot Per 1 januari 1818 worden Groesbeek en Nederrijkswald dat in de periode deel uitmaakte van de gemeente Beek- - samengevoegd tot de nieuwe gemeente Groesbeek. Zie voetnoot 6. 5

6 Zie voetnoot Volgens het Keizerlijk Decreet van 14 mei 1810 zijn en Malden evenals Overasselt en Nederasselt aparte gemeenten; in de praktijk is er echter sprake van één gemeente en één gemeente Overasselt. Zie de voetnoten 3 en Per 1 mei 1923 worden Balgoij en Keent en Overasselt samengevoegd tot de nieuwe gemeente Overasselt. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 14 april 1923 (nr. 134). 21 Per 1 januari 1958 gaat Keent naar de gemeente Ravenstein in Noord-Brabant, als gevolg van een grenswijziging tussen Gelderland en Noord-Brabant in verband met de verlegging van de Maas. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 23 juli 1957 (nr. 314). 22 Per 1 juli 1980 worden en Overasselt (minus Balgoij) samengevoegd tot de nieuwe gemeente ; Balgoij gaat naar. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 13 februari 1980 (nr. 40). Ad van der Meer en Onno Boonstra, Repertorium van Nederlandse gemeenten, Den Haag 2006, blz. 152, menen ten onrechte dat Overasselt pas per 1 januari 1984 is opgegaan in de nieuwe gemeente. 6

7 Zie voetnoot Volgens het Keizerlijk Decreet van 14 mei 1810 zijn Millingen en Schenkenschans aparte gemeenten; in de praktijk is er echter sprake van één gemeente Millingen. Zie de voetnoten 3 en Op grond van het Nederlands-Pruisische grenstraktaat van 7 oktober 1816 gaat Schenkenschans per 1 maart 1817 naar Pruisen. E.J.Th.A.M.A. Smit, De oude Kleefse enclaves en hun overgang naar Gelderland , Zutphen 1975, blz De naamswijziging vindt plaats per 1 januari Gemeentehuis Millingen aan de Rijn, archief gemeentebestuur: raadsbesluit van 18 maart

8 Zie voetnoot 3. In het Keizerlijk Decreet van 14 mei 1810 wordt alleen Beek genoemd, in alle andere bronnen wordt steeds over Beek- gesproken. 28 Volgens het Keizerlijk decreet van 14 mei 1810 zijn Beek-, Nederrijkswald, Ooij en Persingen alsmede Erlecom aparte gemeenten; in de praktijk is er echter sprake van één gemeente Beek- en één gemeente Ooij en Persingen. Zie de voetnoten 3 en Op grond van het Nederlands-Pruisische grenstraktaat van 7 oktober 1816 gaan Leuth en Kekerdom van Pruisen naar Beek- per 1 maart E.J.Th.A.M.A. Smit, De oude Kleefse enclaves en hun overgang naar Gelderland , Zutphen 1975, blz Per 1 januari 1818 worden Beek- (minus Nederrijkswald) en Ooij en Persingen samengevoegd tot de nieuwe gemeente ; Nederrijkswald gaat naar Groesbeek. Zie voetnoot 6. 8

9 Zie voetnoot Volgens het Keizerlijk Decreet van 14 mei 1810 zijn Appeltern en Altforst aparte gemeenten; in de praktijk is er echter sprake van één gemeente Appeltern. Zie de voetnoten 3 en Per 1 januari 1818 worden Appeltern, Alphen en Maasbommel samengevoegd tot de nieuwe gemeente Appeltern; Wamel en Leeuwen tot de nieuwe gemeente Wamel. Zie voetnoot Per 1 januari 1984 worden Appeltern, Wamel en Dreumel samengevoegd tot de nieuwe gemeente Wamel; een gedeelte van de gemeente Dreumel gaat naar Heerewaarden. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 6 juli 1983 (nr.327). 35 De naamswijziging vindt plaats per 1 juli Gemeentehuis te Beneden- Leeuwen, archief gemeentebestuur: raadsbesluit van 24 mei

10 Zie voetnoot Volgens het Keizerlijk Decreet van 14 mei 1810 zijn Hernen en Leur aparte gemeenten; in de praktijk is er echter sprake van één gemeente Hernen en Leur. Zie de voetnoten 3 en Per 1 januari 1818 worden en Niftrik samengevoegd tot de nieuwe gemeente ; Bergharen en Hernen tot de nieuwe gemeente Bergharen. Zie voetnoot Per 1 juli 1980 gaat Balgoij van Overasselt naar. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 13 februari 1980 (nr. 40). 40 Per 1 januari 1984 worden, Batenburg en Bergharen samengevoegd tot de nieuwe gemeente. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 6 juli 1983 (nr. 327). 10

11 Alfabetische index van plaatsnamen Plaats Afferden Alphen Altforst Appeltern Balgoij Batenburg Beek- Bergharen Beuningen Deest Dreumel Erlecom Ewijk Groesbeek Heerewaarden Hernen Horssen Keent Kekerdom Leeuwen Leur Leuth Maasbommel Malden Millingen Nederasselt Nederrijkswald Niftrik Ooij Overasselt Persingen Puiflijk Schenkenschans Wamel Weurt Winssen (-Ambts en Rijks) Zie het schema van de huidige gemeente Beuningen Beuningen Groesbeek Millingen aan de Rijn Groesbeek Millingen aan de Rijn Beuningen Beuningen 11

- Onderwijs. - Sport. - Sport. - Onderwijs. - Sport. - Molens. - Onderwijs. - Sport

- Onderwijs. - Sport. - Sport. - Onderwijs. - Sport. - Molens. - Onderwijs. - Sport -LIJST VAN ONDERWERPEN BEHO- REND BIJ DE KRANTENKNIPSELVER- ZAMELING VAN HET STREEKDOCU- MENTATIECENTRUM. In deze collectie zijn naast krantenknipsels tevens opgenomen kopiëen van allerhande publicaties,

Nadere informatie

Seminar jonge senioren. Ovezande 8 maart 2016

Seminar jonge senioren. Ovezande 8 maart 2016 Seminar jonge senioren Ovezande 8 maart 2016 Peildatum 8 dec. 2015 Opbouw ledenbestand provincie Zeeland [ 50, 59 ] = 63 leden 0,9 % [ 60, 69 ] = 1547 leden 22,1 % [ 70, ] = 5400 leden 77,0 % --------------------------------

Nadere informatie

Lijn 1/83 Nijmegen - Molenhoek - Plasmolen. Diverse stadslijnen (2,6) Nijmegen - Nijmegen Dukenburg

Lijn 1/83 Nijmegen - Molenhoek - Plasmolen. Diverse stadslijnen (2,6) Nijmegen - Nijmegen Dukenburg Lijn 1/83 Nijmegen - Molenhoek - Plasmolen tussen Scheidingsweg en Sportpark Union tussen Rijksweg/Grote Loef en Sluisweg Nijmegen Malden Molenhoek Mook Plasmolen Milsbeek Nijmegen 2,20 4,40 4,40 4,40

Nadere informatie

Lijn 1/83 Nijmegen - Molenhoek - Plasmolen. Diverse stadslijnen (2,6) Nijmegen - Nijmegen Dukenburg

Lijn 1/83 Nijmegen - Molenhoek - Plasmolen. Diverse stadslijnen (2,6) Nijmegen - Nijmegen Dukenburg Lijn 1/83 Nijmegen - Molenhoek - Plasmolen tussen Scheidingsweg en Sportpark Union tussen Rijksweg/Grote Loef en Sluisweg Nijmegen Malden Molenhoek Mook Plasmolen Milsbeek Nijmegen 2,00 4,00 4,00 4,00

Nadere informatie

Lijn 1/83 Nijmegen - Molenhoek - Plasmolen. Diverse stadslijnen (2,4,6) Nijmegen - Nijmegen Dukenburg. Lijn 3 Oosterhout Dorp - Heilig Land Stichting

Lijn 1/83 Nijmegen - Molenhoek - Plasmolen. Diverse stadslijnen (2,4,6) Nijmegen - Nijmegen Dukenburg. Lijn 3 Oosterhout Dorp - Heilig Land Stichting Lijn 1/83 - Molenhoek - Plasmolen tussen Scheidingsweg en Sportpark Union tussen Rijksweg/Grote Loef en Sluisweg Malden Molenhoek Mook Plasmolen Milsbeek 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Malden 4,00 2,00

Nadere informatie

Lijn 1/83 Nijmegen - Molenhoek - Plasmolen. Diverse stadslijnen (2,6) Nijmegen - Nijmegen Dukenburg

Lijn 1/83 Nijmegen - Molenhoek - Plasmolen. Diverse stadslijnen (2,6) Nijmegen - Nijmegen Dukenburg Lijn 1/83 - Molenhoek - Plasmolen tussen Scheidingsweg en Sportpark Union tussen Rijksweg/Grote Loef en Sluisweg Malden Molenhoek Mook Plasmolen 2,30 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 9,75 9,75 9,75 Malden 4,60

Nadere informatie

Breng me s nachts veilig weer thuis. Nijmeegse Vierdaagsefeesten 2013 Nachtbussen - 13 juli t/m 19 juli breng.nl

Breng me s nachts veilig weer thuis. Nijmeegse Vierdaagsefeesten 2013 Nachtbussen - 13 juli t/m 19 juli breng.nl Breng me s nachts veilig weer thuis Nijmeegse Vierdaagsefeesten 2013 Nachtbussen - 13 juli t/m 19 juli 2013 breng.nl s Nachts weer veilig naar huis Tijdens de Nijmeegse Vierdaagsefeesten brengen we je

Nadere informatie

Breng me s nachts veilig weer thuis. Nijmeegse Vierdaagsefeesten 2014 Nachtbussen - 12 juli t/m 18 juli 2014. breng.nl

Breng me s nachts veilig weer thuis. Nijmeegse Vierdaagsefeesten 2014 Nachtbussen - 12 juli t/m 18 juli 2014. breng.nl Breng me s nachts veilig weer thuis Nijmeegse Vierdaagsefeesten 2014 Nachtbussen - 12 juli t/m 18 juli 2014 breng.nl s Nachts weer veilig naar huis Tijdens de Nijmeegse Vierdaagsefeesten brengen we je

Nadere informatie

Dienstregeling Vroegritten 4-daagse 2010 Rijdt alleen op Dinsdag 20 juli t/m Vrijdag 23 juli

Dienstregeling Vroegritten 4-daagse 2010 Rijdt alleen op Dinsdag 20 juli t/m Vrijdag 23 juli Lijn 401 Beuningen - Weurt - Beuningen, Tiberiuslaan 3:23 4:23 5:23 Beuningen, Aalsterveld 3:26 4:26 5:26 Beuningen, Burg. Geradtslaan 3:29 4:29 5:29 Weurt, Kerkstraat 3:34 4:34 5:34 Nijmegen, Kanaalstraat/Merwedestr.

Nadere informatie

Breng me s ochtends vroeg naar de start. Nijmeegse Vierdaagse 2012 - Vroegbussen 17 juli t/m 20 juli 2012. breng.nl

Breng me s ochtends vroeg naar de start. Nijmeegse Vierdaagse 2012 - Vroegbussen 17 juli t/m 20 juli 2012. breng.nl Breng me s ochtends vroeg naar de start Nijmeegse Vierdaagse 2012 - Vroegbussen 17 juli t/m 20 juli 2012 breng.nl Op tijd bij de start Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse brengen wij je graag snel en ontspannen

Nadere informatie

Nijmeegse Vierdaagse 2009 VROEGRITTEN. Extra vroege bussen naar Nijmeegse Vierdaagse

Nijmeegse Vierdaagse 2009 VROEGRITTEN. Extra vroege bussen naar Nijmeegse Vierdaagse Nijmeegse Vierdaagse 2009 VROEGRITTEN Extra vroege bussen naar Nijmeegse Vierdaagse Beste wandelaar van de Nijmeegse Vierdaagse, Voor u ligt de dienstregeling van de vroege bussen tijdens de Nijmeegse

Nadere informatie

Plaats: Jaar: Vindplaats Aalst 1964 Regionaal Archief Rivierenland Aalten 1958 Aalten 1967 ECAL Aerdt 1956 Almen 1949 Gelders Archief Alphen 1968

Plaats: Jaar: Vindplaats Aalst 1964 Regionaal Archief Rivierenland Aalten 1958 Aalten 1967 ECAL Aerdt 1956 Almen 1949 Gelders Archief Alphen 1968 Lijst alle? Adolfs films in Gelderland Hervonden films Adolfs Plaats: Jaar: Vindplaats Aalst 1964 Regionaal Archief Rivierenland Aalten 1958 Aalten 1967 ECAL Aerdt 1956 Almen 1949 Gelders Archief Alphen

Nadere informatie

ROUTELIJST MAANDAG. CTRL+F om uw plaatsnaam te zoeken. ONTBREEKT UW WOONPLAATS? BEL DAN: Macharen. Veldhoven. Aarle-Rixtel.

ROUTELIJST MAANDAG. CTRL+F om uw plaatsnaam te zoeken. ONTBREEKT UW WOONPLAATS? BEL DAN: Macharen. Veldhoven. Aarle-Rixtel. ROUTELIJST MAANDAG Aarle-Rixtel Alverna Balgoij Beek en Donk Berghem Best Breda Boxtel Deurne Den Bosch Eindhoven Escharen Gassel Geffen Geldrop Gemert Goirle Grave Gravenmoer Haren (NB) Heesch Helmond

Nadere informatie

Rabobank Clubkas Campagne uitslag Rabobank Maas en Waal

Rabobank Clubkas Campagne uitslag Rabobank Maas en Waal Rabobank Clubkas Campagne uitslag 2016 Rabobank Maas en Waal Naam vereniging Plaats Verdiend bedrag 12MOOOVES Afferden 97,92 Adrie's Dijkenloop Gehandicapten Beneden-Leeuwen 617,44 Alphense Tennis Club

Nadere informatie

Breng me s nachts veilig weer thuis. Nijmeegse Vierdaagsefeesten 2018 Nachtbussen - 14 juli t/m 20 juli breng.nl

Breng me s nachts veilig weer thuis. Nijmeegse Vierdaagsefeesten 2018 Nachtbussen - 14 juli t/m 20 juli breng.nl Breng me s nachts veilig weer thuis Nijmeegse Vierdaagsefeesten 2018 Nachtbussen - 14 juli t/m 20 juli 2018 breng.nl s Nachts weer veilig naar huis Tijdens de Nijmeegse Vierdaagsefeesten brengen we je

Nadere informatie

Plaatsen per kring en regio

Plaatsen per kring en regio Plaatsen per kring en regio Plaats Regio Kring Ver.nr. Opm s-heerenbroek 1 2 t Harde 1 1 0736 t Harde 1 1 0734 t Laar 1 6 t Loo-Oldebroek 1 1 Achterberg 3 2 Achter-Drempt 4 2 Afferden 3 3 Almen 4 1 Alphen

Nadere informatie

Breng me s ochtends vroeg naar de start. Nijmeegse Vierdaagse 2011 - Vroegbussen 19 juli t/m 22 juli 2011. breng.nl

Breng me s ochtends vroeg naar de start. Nijmeegse Vierdaagse 2011 - Vroegbussen 19 juli t/m 22 juli 2011. breng.nl Breng me s ochtends vroeg naar de start Nijmeegse Vierdaagse 2011 - Vroegbussen 19 juli t/m 22 juli 2011 breng.nl Op tijd bij de start Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse brengen wij je graag snel en ontspannen

Nadere informatie

Breng me s ochtends vroeg naar de start. Nijmeegse Vierdaagse 2013 Vroegbussen - 16 juli t/m 19 juli 2013. breng.nl

Breng me s ochtends vroeg naar de start. Nijmeegse Vierdaagse 2013 Vroegbussen - 16 juli t/m 19 juli 2013. breng.nl Breng me s ochtends vroeg naar de start Nijmeegse Vierdaagse 2013 Vroegbussen - 16 juli t/m 19 juli 2013 breng.nl Op tijd aan de start Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse brengen wij je graag snel en ontspannen

Nadere informatie

3 km Leaflet Base Layer data Kadaster, Road Layer data Fietsersbond. 1 km Leaflet Base Layer data Kadaster, Road Layer data Fietsersbond

3 km Leaflet Base Layer data Kadaster, Road Layer data Fietsersbond. 1 km Leaflet Base Layer data Kadaster, Road Layer data Fietsersbond Fietsroute van via naar Afstand Routetype Oplaadpunt: Recreatiepark de Heidebloem in Schaijk (Landerd, Noord- Brabant) 02, Nijmegen, Gelderland, knooppunt 02 Oplaadpunt: Recreatiepark de Heidebloem in

Nadere informatie

Plaatsen per kring en regio

Plaatsen per kring en regio Plaatsen per kring en regio GROEN = Buitenland Plaats Regio Kring Ver.nr. Opm s-heerenbroek 1 2 t Harde 1 1 0736 t Harde 1 1 0734 t Laar 1 6 t Loo-Oldebroek 1 1 Achterberg 3 2 Achter-Drempt 4 1 Afferden

Nadere informatie

De stand van zaken in Nijmegen

De stand van zaken in Nijmegen De stand van zaken in Nijmegen Jeugdabonnement 18.544 17.817 Scholierenabonnement 4.180 4.322 8,1% 0,6% Bibliotheek op school (Bos) 3.017 5.676 Volwassenenabonnement 13.655 13.228 Mini-abonnement 3.906

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Een landschap vol kerken Het kerkenlandschap tussen Maas en Waal

Een landschap vol kerken Het kerkenlandschap tussen Maas en Waal Een landschap vol kerken Het kerkenlandschap tussen Maas en Waal Uitgave van het Erfgoedstudiehuis Land van de Heerlijkheden Deel 2 H.J. van Capelleveen C. van den Heuvel Foto s voorpagina: Links: Leur

Nadere informatie

Breng me s ochtends vroeg naar de start. Nijmeegse Vierdaagse 2015 Vroegbussen - 21 juli t/m 24 juli 2015. breng.nl

Breng me s ochtends vroeg naar de start. Nijmeegse Vierdaagse 2015 Vroegbussen - 21 juli t/m 24 juli 2015. breng.nl Breng me s ochtends vroeg naar de start Nijmeegse Vierdaagse 2015 Vroegbussen - 21 juli t/m 24 juli 2015 breng.nl Op tijd aan de start Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse brengen wij je graag snel en ontspannen

Nadere informatie

Plaatsen per kring en regio

Plaatsen per kring en regio Plaatsen per kring en regio GROEN = Buitenland Plaats Regio Kring Ver.nr. Opm s-heerenbroek 1 2 t Harde 1 1 0736 t Harde 1 1 0734 t Laar 2 3 t Loo-Oldebroek 1 1 Achterberg 3 2 Achter-Drempt 4 1 Aerdt 4

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 414 Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

Heerenmaten Deventer Maandag

Heerenmaten Deventer Maandag 's Heerenberg Ede Dodewaard Apeldoorn Nijmegen-CB Arnhem-Centrum Didam Ede-Stadspoort Opheusden Vaassen Millingen Kronenburg Doesburg Lunteren Tiel Epe Beek Presikhaaf Zelhem Hoevelaken Geldermalsen Heerde

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen Beuningen - Druten

Dienstregeling. Nijmegen Beuningen - Druten Dienstregeling 204 Geldig vanaf 5 december 203 Nijmegen Beuningen - Druten Lijn Bestemmingen 5 Groesbeek Nijmegen Centraal Station Beuningen Nijmegen Centraal Station Beuningen 2 Nijmegen Centraal Station

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11347 29 juli 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juli 2009, nr. VO/OK/132108,

Nadere informatie

Maasbommel, een grensgeval

Maasbommel, een grensgeval Maasbommel, een grensgeval Door mijn kamerraam tegen de zon inkijkend ontwaar ik achter een recente nevengeul en de Maas in de verte de provincie Noord-Brabant. Maar dat is wel eens anders geweest. Eeuwenlang

Nadere informatie

Wamel Appeltern Dreumel Leeuwen Beneden Boven-Leeuwen

Wamel Appeltern Dreumel Leeuwen Beneden Boven-Leeuwen Bestuurlijke historie van West Maas & Waal West Maas & Waal telt een kleine 19.000 inwoners en heeft daarmee minder dan de helft van het aantal inwoners van een gemiddelde Nederlandse gemeente (zo n 45.000

Nadere informatie

Maandag. Hoevelaken Nijkerk. Deventer

Maandag. Hoevelaken Nijkerk. Deventer Doesburg Ede Dodewaard Apeldoorn Nijmegen Arnhem-Centrum Didam Ede-Stadspoort Tiel Vaassen Millingen Kronenenburg Zelhem Bennekom Geldermalsen Epe Beek Presikhaaf Ulft Lunteren Culemborg Heerde Groesbeek

Nadere informatie

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken,

Nadere informatie

Breng me s ochtends vroeg naar de start. Nijmeegse Vierdaagse 2015 Vroegbussen - 21 juli t/m 24 juli 2015. breng.nl

Breng me s ochtends vroeg naar de start. Nijmeegse Vierdaagse 2015 Vroegbussen - 21 juli t/m 24 juli 2015. breng.nl Breng me s ochtends vroeg naar de start Nijmeegse Vierdaagse 2015 Vroegbussen - 21 juli t/m 24 juli 2015 breng.nl Op tijd aan de start Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse brengen wij je graag snel en ontspannen

Nadere informatie

Familienamen in het kerspel Elst Over-Betuwe 17e en 18e eeuw

Familienamen in het kerspel Elst Over-Betuwe 17e en 18e eeuw Familienamen in het kerspel Elst Over-Betuwe 17e en 18e eeuw Uit de Burgerlijke Stand ( vanaf 1811) en de Bevolkingsregisters (vanaf 1825) is na te gaan welke personen in Elst woonden in de 19e eeuw. De

Nadere informatie

Archief W. Hol inzake de prins Willem Alexander-brug Tiel - Beneden Leeuwen

Archief W. Hol inzake de prins Willem Alexander-brug Tiel - Beneden Leeuwen versie 7 juni 2016 INVENTARIS Archief W. Hol inzake de prins Willem Alexander-brug Tiel - Beneden Leeuwen 1962-1995 J.G.M. Jansen Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding... 3 2 Correspondentie en aantekeningen

Nadere informatie

LEENWIJZER GROEPSABONNEMENT. Speciaal voor scholen en instellingen

LEENWIJZER GROEPSABONNEMENT. Speciaal voor scholen en instellingen LEENWIJZER GROEPSABONNEMENT 2019 Speciaal voor scholen en instellingen Je bent welkom in onze 26 vestigingen: De Mariënburg Angeren Beek-Ubbergen Bemmel Beuningen De Biezantijn Doornenburg Elst Ewijk Gendt

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014 Kennisgeving Boerenbond Retail B.V. te Druten Goedkeuring uitgangspuntendocument Vuurwerkbesluit Burgemeester en Wethouders van de gemeente Druten hebben het uitgangspuntendocument ten behoeve van de inrichting

Nadere informatie

Vrijdag. Doesburg. Duiven Westervoort

Vrijdag. Doesburg. Duiven Westervoort Apeldoorn s-heerenberg Ede Dodewaard Nijmegen Zevenaar Vaassen Didam Harskamp Beneden Leeuwen Millingen Heerenmäten 6 Epe Terborg Lunteren Druten Beek Lobith Heerde Ulft Nijkerk Kerkdriel Groesbeek Giesbeek

Nadere informatie

Dienstregeling Nijmegen Beek Millingen a/d Rijn / Kleve. Geldig vanaf december 201. Lijn Bestemmingen

Dienstregeling Nijmegen Beek Millingen a/d Rijn / Kleve. Geldig vanaf december 201. Lijn Bestemmingen Dienstregeling 2019 Geldig vanaf december 201 Nijmegen Beek Millingen a/d Rijn / Kleve Lijn Bestemmingen 58 Emmerich Kranenburg Nijmegen Heyendaal 76 Millingen Groesbeek 80 Millingen Ooy Nijmegen 82 Millingen

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen - Beek - Millingen a/d Rijn / Kleve. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 13 december 2015

Dienstregeling. Nijmegen - Beek - Millingen a/d Rijn / Kleve. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 13 december 2015 Dienstregeling 2016 Geldig Nijmegen - Beek - Millingen a/d Rijn / Kleve vanaf 13 december 2015 Lijn Bestemmingen 57 Nijmegen Centraal Station - Kranenburg 58 Nijmegen Centraal Station - Kleve 76 Nijmegen

Nadere informatie

Woonplaats Woonplaats Per huishouden Aalst Gld Aalst Gld ,38 Aalten Aalten ,86 Achterveld Gem Barneveld

Woonplaats Woonplaats Per huishouden Aalst Gld Aalst Gld ,38 Aalten Aalten ,86 Achterveld Gem Barneveld Woonplaats Woonplaats 2014 2015 2016 Per huishouden Aalst Gld Aalst Gld 715 362 312 0,38 Aalten Aalten 6343 5600 6317 0,86 Achterveld Gem Barneveld Achterveld Gem Barneveld 1244 1243 880 0,88 Aerdt Aerdt

Nadere informatie

INVENTARIS Archief W. Hol inzake de prins Willem Alexander-brug Tiel - Beneden Leeuwen

INVENTARIS Archief W. Hol inzake de prins Willem Alexander-brug Tiel - Beneden Leeuwen INVENTARIS Archief W. Hol inzake de prins Willem Alexander-brug Tiel - Beneden Leeuwen J.G.M. Jansen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Correspondentie en aantekeningen van Willie Hol... 3 3 Rapporten

Nadere informatie

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum Datum Aanvang wedstrijd Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding wk 37 14-09-2016 21:15 wo Blok 69 4 DC Touche 2 DC 5002 Kulturhus de Meent Afferden wk 38 20-09-2016

Nadere informatie

Streekpad Nijmegen. 20 t/m 23 mei december januari 2007

Streekpad Nijmegen. 20 t/m 23 mei december januari 2007 Streekpad Nijmegen 20 t/m 23 mei 2004 10 december 2006 14 januari 2007 Donderdag 20 mei - 28 km. Hemelvaart en dat betekent extra vrije dagen. We gaan dan ook 3 van de 4 dagen gebruiken om een gedeelte

Nadere informatie

Route 1 A+B- 49 km Grave

Route 1 A+B- 49 km Grave Route 1 A+B- 49 km Grave St Anthonis-Ledeacker-Rijkevoort-Haps-Beers-Gassel-Escharen-Grave- Langenboom- Mill-Wilbertoord-Landhorst-Ledeacker-St Anthonis Route 2 A+B -53 km Oostrum ST Anthonis-Oploo-Stevensbeek-Vierlingsbeek-Holthees-Smakt-

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2017

Sociaal Jaarverslag 2017 Sociaal Jaarverslag 7 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Hospice Bijna Thuis Huis Maas en Waal waarmee het bestuur van het Hospice verantwoording wil afleggen over het in 7 gevoerde beleid. Missie:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10844 14 juli 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 juni 2010, nr. VO/OK/207393,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 824 Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum Datum Aanvang wedstrijd Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding wk 37 14-09-2016 21:15 wo Blok 69 4 DC Touche 2 DC 5002 Kulturhus de Meent Afferden wk 38 20-09-2016

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10979 1 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 mei 2012, nr. VO/OK/394399, houdende

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen - Beek - Millingen a/d Rijn / Kleve. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 11 december 2016

Dienstregeling. Nijmegen - Beek - Millingen a/d Rijn / Kleve. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 11 december 2016 Dienstregeling 2017 Geldig Nijmegen - Beek - Millingen a/d Rijn / Kleve vanaf 11 december 2016 Lijn Bestemmingen 57 Nijmegen Centraal Station - Kranenburg 58 Nijmegen Centraal Station - Kleve (D) 76 Nijmegen

Nadere informatie

Happy Cow Project i.s.m. Rabobank Maas en Waal en CowSignals Training Company. Evaluatie

Happy Cow Project i.s.m. Rabobank Maas en Waal en CowSignals Training Company. Evaluatie Happy Cow Project i.s.m. Rabobank Maas en Waal en CowSignals Training Company Evaluatie Conclusie Happy Cow Project: april 2013 Happy Cow Project succesvol afgesloten! Bijna alle deelnemers hebben reeds

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Bathmen A Herdruk GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen - Beuningen - Druten. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 13 december 2015

Dienstregeling. Nijmegen - Beuningen - Druten. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 13 december 2015 Dienstregeling 2016 Geldig vanaf 13 december 2015 Nijmegen - Beuningen - Druten Lijn Bestemmingen 5 Groesbeek - Nijmegen Centraal Station - Beuningen 11 Nijmegen Centraal Station - Beuningen 12 Nijmegen

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen Beek Millingen a/d Rijn / Kleve

Dienstregeling. Nijmegen Beek Millingen a/d Rijn / Kleve Dienstregeling 2014 Geldig Nijmegen Beek Millingen a/d Rijn / Kleve vanaf 15 december 2013 Lijn Bestemmingen 57 Nijmegen Centraal Station - Kranenburg 58 Nijmegen Centraal Station Kleve 76 Millingen Grenskantoor

Nadere informatie

FONDCLUB BETUWE-WAAL-RIJN- COMBINATIE

FONDCLUB BETUWE-WAAL-RIJN- COMBINATIE FONDCLUB BETUWE-WAAL-RIJN- COMBINATIE 976 08 Wedvlucht : St. Vincent 6-06-08 Deelnemers : 5 Aantal duiven : 56 Uitslag 6-06-08 St.Vincent Tyrosse B.W.R.C. Lossing: :5:00 Wind: Aantal duiven: 56 Aantal

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2018

Sociaal Jaarverslag 2018 Sociaal Jaarverslag VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van Hospice Bijna Thuis Huis Maas en Waal waarmee het bestuur van het Hospice verantwoording wil afleggen over het in gevoerde beleid. Missie:

Nadere informatie

DE BIBLIOTHEEK HELPT JE DIGITAAL OP WEG

DE BIBLIOTHEEK HELPT JE DIGITAAL OP WEG DE BIBLIOTHEEK HELPT JE DIGITAAL OP WEG 2018-2019 Ik wil meer kunnen met mijn computer, tablet en smartphone Draai om voor Hulp bij taal De bibliotheek helpt je digitaal op weg Ik heb nog geen ervaring

Nadere informatie

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid.

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen Beuningen - Druten

Dienstregeling. Nijmegen Beuningen - Druten Dienstregeling 2013 Geldig vanaf 9 december 2012 Nijmegen Beuningen - Druten Lijn Bestemmingen 5 Groesbeek Nijmegen Centraal Station Beuningen 11 Nijmegen Centraal Station Beuningen 12 Nijmegen Centraal

Nadere informatie

1. Demografie per kern MUG-gemeenten

1. Demografie per kern MUG-gemeenten Analyse per kern MUG-gemeenten 1. Demografie per kern MUG-gemeenten BUURTEN 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2011 2011 2011 aantal Perc. Perc. Perc. Perc. Perc.

Nadere informatie

Appeltern-Altforst-1810 (Etat de Population)>>>blad-1

Appeltern-Altforst-1810 (Etat de Population)>>>blad-1 Appeltern-Altforst-1810 (Etat de Population)>>>blad-1 APPELTERN-1810 Voornaam Geb_datum Geb_plaats Pagina Aanholt van Wilhelmine 9-4-1794 Altforst 22 Aanholt van Jeanne 1-2-1757 Appeltern 27 Altvorst van

Nadere informatie

Wijzigingsblad. Geldig vanaf 28 oktober 2007

Wijzigingsblad. Geldig vanaf 28 oktober 2007 Wijzigingsblad Geldig vanaf 28 oktober 2007 Wijzigingsblad behorende bij de dienstregeling Rivierenland van 10 december 2006 Lijn 165 s-hertogenbosch - Druten. De rijtijden van deze lijn zijn aangepast

Nadere informatie

Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS

Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS GEMEENTE OOSTERHOUT WELSTANDSNOTA BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN GEMEENTE OOSTERHOUT WELSTANDSNOTA BIJLAGE 1

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN ENZ.

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN ENZ. RIJKSARCHIEF IN NOORD-BRABANT BESCHRIJVING VAN DE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN ENZ. IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT DATERENDE VAN VÓÓR DE INVOERING VAN DE BURGERLIJKE STAND DOOR L. KRUIJFF Bergen op Zoom

Nadere informatie

FONDCLUB BETUWE-WAAL-RIJN- COMBINATIE

FONDCLUB BETUWE-WAAL-RIJN- COMBINATIE FONDCLUB BETUWE-WAAL-RIJN- COMBINATIE 7 0 Wedvlucht : Orange -07-0 Deelnemers : Aantal duiven : Uitslag -07-0 Orange B.W.R.C. Lossing: 07:0:00 Wind: Aantal duiven: Aantal deelnemers: Prs Naam Plaats NPOnr

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu De Minister mw. Drs. Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Plesman JG Den Haag

Ministerie van Infrastructuur en Milieu De Minister mw. Drs. Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Plesman JG Den Haag Ministerie van Infrastructuur en Milieu De Minister mw. Drs. Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Plesman 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 9000 6600 HA Wijchen Bezoekadres: Kasteellaan 22-24 6602 DE

Nadere informatie

Informatieblad Gemeenteverslagen

Informatieblad Gemeenteverslagen Informatieblad Gemeenteverslagen Gemeenteverslagen geven per jaar een overzicht van hetgeen, vooral op ambtelijk gebied, in een gemeente is gebeurd. In de loop der jaren hebben de verslagen echter wel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19138 Gemeentelijke herindeling van de Midden Betuwe Nr. 19 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

DIGITAAL OP WEG

DIGITAAL OP WEG DIGITAAL OP WEG 2019-2020 In de bieb leer ik wat ik allemaal met een computer, telefoon, tablet of VR-bril kan doen! Draai om voor Hulp bij taal De bibliotheek helpt je digitaal op weg Ik wil meer kunnen

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Dit gedeelte bevat alleen het hoofdstuk Maas en Waal. Het volledige document is verkrijgbaar via Directie Kennis (zie onderaan deze bladzijde)

Dit gedeelte bevat alleen het hoofdstuk Maas en Waal. Het volledige document is verkrijgbaar via Directie Kennis (zie onderaan deze bladzijde) Dit gedeelte bevat alleen het hoofdstuk Maas en Waal. Het volledige document is verkrijgbaar via Directie Kennis (zie onderaan deze bladzijde) Dit gedeelte is met toestemming van Directie Kennis gepubliceerd.

Nadere informatie

Voordelen van de bieb

Voordelen van de bieb Voordelen van de bieb Een abonnement van de bieb biedt jou eindeloos lees-, kijk- en luisterplezier. Naast boeken leen je ook gratis muziek, films, luisterboeken, tijdschriften en bladmuziek. Een keuze

Nadere informatie

STBEEKARCHIVARIAAT BOMMELERWAARD. de Nieuwsbrief T WEESTROM EN LAND MAAS EN WAALS TIJDSCHRIFT VOOR STREEKGESCHIEDENIS

STBEEKARCHIVARIAAT BOMMELERWAARD. de Nieuwsbrief T WEESTROM EN LAND MAAS EN WAALS TIJDSCHRIFT VOOR STREEKGESCHIEDENIS STBEEKARCHIVARIAAT BOMMELERWAARD de Nieuwsbrief T WEESTROM EN LAND MAAS EN WAALS TIJDSCHRIFT VOOR STREEKGESCHIEDENIS 5.IV. 1991 TWEESTROMENLAND Opgericht T WEESTROM EN LAND MAAS Afb.l: Werking Afb. 2:

Nadere informatie

LEENWIJZER 2018 De Bibliotheek Gelderland Zuid heeft 26 vestigingen

LEENWIJZER 2018 De Bibliotheek Gelderland Zuid heeft 26 vestigingen LEENWIJZER 2018 De Bibliotheek Gelderland Zuid heeft 26 vestigingen De Mariënburg Angeren Beek-Ubbergen Bemmel Beuningen De Biezantijn Doornenburg Elst Ewijk Gendt Groesbeek Haalderen Hatert Heteren Huissen

Nadere informatie

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar

Nadere informatie

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam Je naam in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

FONDCLUB BETUWE-WAAL-RIJN- COMBINATIE

FONDCLUB BETUWE-WAAL-RIJN- COMBINATIE FONDCLUB BETUWE-WAAL-RIJN- COMBINATIE 9 0 Wedvlucht : Cahors 0-0-0 Deelnemers : Aantal duiven : Uitslag 0-0-0 Cahors B.W.R.C. Lossing: :00:00 Wind: Aantal duiven: Aantal deelnemers: Prs Naam Plaats NPOnr

Nadere informatie

LEENWIJZER De beste plek om je leeshonger te stillen

LEENWIJZER De beste plek om je leeshonger te stillen LEENWIJZER 2019 De beste plek om je leeshonger te stillen Je bent welkom in onze 26 vestigingen: De Mariënburg Angeren Beek-Ubbergen Bemmel Beuningen De Biezantijn Doornenburg Elst Ewijk Gendt Groesbeek

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Druten: Bouwen: - Kattenburg 43, 6651AM, veranderen gevel t.b.v. het plaatsen van een automatenruimte (ontvangen 12-01-2016); Puiflijk:

Nadere informatie

Museum Tweestromenland

Museum Tweestromenland aanwezigheid van de twee rivieren? Welke beroepen hebben te maken met de te maken had met overstromingen. Hoe brengt het water opnieuw welvaart? Wat is het verschil met vroeger? Is het land van Maas en

Nadere informatie

TWEESTROMENLAND MAAS EN WAALS TIJDSCHRIFT VOOR STREEKGESCIIIEDENIS

TWEESTROMENLAND MAAS EN WAALS TIJDSCHRIFT VOOR STREEKGESCIIIEDENIS TWEESTROMENLAND MAAS EN WAALS TIJDSCHRIFT VOOR STREEKGESCIIIEDENIS 16.IV.1999 TWEESTROMENLAND Opgericht: 15 mei 1964. Doel: waren Pieter Roelofs SUZE ROBERTSON IN BATENBURG Van de laatste eeuwwisseling

Nadere informatie

EINDUITSLAG kd RvNdB

EINDUITSLAG kd RvNdB Uitslagen Jury College EINDUITSLAG kd RvNdB 11-06-2017 13-6-2017 Bij het vendelen zijn er problemen geweest met het afspelen van de muziek Dit heeft geen invloed gehad op de beoordeling van het vendelen.

Nadere informatie

Beknopte geschiedenis van Reeuwijk en Driebruggen

Beknopte geschiedenis van Reeuwijk en Driebruggen Beknopte geschiedenis van Reeuwijk en Driebruggen De huidige gemeente Reeuwijk bestaat uit verschillende oude ambachtsheerlijkheden en gemeenten. In 1855 werd de oorspronkelijke kleine agrarische gemeente

Nadere informatie

Project Communicatie 2008

Project Communicatie 2008 Project Communicatie 2008 Groepen 678 Communicatie Maak hieronder een woordveld met alle woorden waaraan je denkt bij Communicatie. Communicatie Als we het over communicatie hebben dan denken we tegenwoordig

Nadere informatie

NPOnr M G Afstand Ringnr Zuiver Snelhei Pntn 7SSSSGHAB. 23-06-2016 11:34 Venira Rekenaar. 0865 Roelofsen. 24-A24 Fond

NPOnr M G Afstand Ringnr Zuiver Snelhei Pntn 7SSSSGHAB. 23-06-2016 11:34 Venira Rekenaar. 0865 Roelofsen. 24-A24 Fond Lossing: 13:00:00 Wind: NW Aantal duiven: 838 Aantal deelnemers: 139 1 34 Peter Bosveld Oosterbeek 0813.1372 8 2 1065,862 4-1670905 10:44:33 1147,877 1000,0...++ 0,00 2 55 Bas Jansen Zutphen 0772.0162

Nadere informatie

Bouwen voor Leegstand?

Bouwen voor Leegstand? Bouwen voor Leegstand? Een peiling naar de woonbehoefte van de inwoners van West Maas en Waal. April 2012 Dit rapport wordt u gratis aangeboden door de SP afdeling in oprichting West Maas en Waal. Gegevens

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Special buses in the early morning. Four Days Marches Nijmegen 2016 19th of July until 22nd of July 2016. breng.nl

Special buses in the early morning. Four Days Marches Nijmegen 2016 19th of July until 22nd of July 2016. breng.nl Special buses in the early morning Four Days Marches Nijmegen 2016 19th of July until 22nd of July 2016 breng.nl At the start on time During the Four Days Marches 19 22 July in Nijmegen we ll offer you

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Rijk van Nijmegen

Offerteaanvraag. Rijk van Nijmegen Offerteaanvraag Rijk van Nijmegen Europese aanbesteding Hulp bij het huishouden Openbare procedure Referentienummer 12ink002 Dit document is opgesteld door: Auteur Werkgroep Europese aanbesteding Datum

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Afferden: Bouwen - Klapstraat 8A, 6654AL, verbouwen bedrijfswoning (ontvangen 7-4-2017); Druten: Afwijking bestemmingsplan - Boslaan

Nadere informatie

TWEESTROMENLAND. Opgericht 15 mei Doel: in zo breed mogelijke kring bevorde-

TWEESTROMENLAND. Opgericht 15 mei Doel: in zo breed mogelijke kring bevorde- TWEESTROMENLAND MAAS TWEESTROMENLAND Opgericht 15 mei 1964. Doel: in zo breed mogelijke kring bevorde- TWEESTROMENLAND MAAS Toren van Winsen, hetwelk zich bevind bij P. Oppers mende vergoeding De totale

Nadere informatie

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Berry Roelofs Millingen aan de Rijn, 5 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Economische foto 2 Missie en doelen 3

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen - Malden - Molenhoek / Groesbeek. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 13 december 2015

Dienstregeling. Nijmegen - Malden - Molenhoek / Groesbeek. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 13 december 2015 Dienstregeling 2016 Geldig Nijmegen - Malden - Molenhoek / Groesbeek Lijn Bestemmingen 1 3 5 83 561 562 564 N83 vanaf 13 december 2015 Nijmegen Plein 1944 - Molenhoek Oosterhout Dorp - Nijmegen Centraal

Nadere informatie

Jeugd-lvg AWBZ OBC s betreft het aantal cliënten in Orthopedagogische Behandelcentra (OBC s); Zie verder Kerncijfers LVG (PWC, 2009).

Jeugd-lvg AWBZ OBC s betreft het aantal cliënten in Orthopedagogische Behandelcentra (OBC s); Zie verder Kerncijfers LVG (PWC, 2009). Jeugdzorg regio Nijmegen De jeugdzorgregio Nijmegen bestaat uit negen gemeenten; Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Op 1 januari

Nadere informatie