TOEGANG OP DE COLLECTIE KOPIEËN VAN DE DOOP-,TROUW-, EN BEGRAAFBOEKEN BIJ HET NATIONAAL ARCHIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOEGANG OP DE COLLECTIE KOPIEËN VAN DE DOOP-,TROUW-, EN BEGRAAFBOEKEN BIJ HET NATIONAAL ARCHIEF"

Transcriptie

1 1 TOEGANG OP DE COLLECTIE KOPIEËN VAN DE DOOP-,TROUW-, EN BEGRAAFBOEKEN BIJ HET NATIONAAL ARCHIEF LET OP: De scans van de kopieën van de Doop-, Trouw- en begraafboeken bij het Nationaal Archief zijn beschikbaar op de website U vindt de verwijzingen (links) per plaats naar de archiefinventarissen (met de daaraan gekoppelde scans) in het overzicht op gahetna: sept 2010 (herzien feb. 2012) I.Koolhoven

2 2 AAR (TER-) *Originelen berusten bij het Streekarchief Rijnlands Midden Langer- en Korteraar 1 Doop- en trouwboek, a dopen, 1739 juli december 8. b trouwen, 1739 november juni 16; 1808 februari 12 en maart 25. 1c Dopen (Hervormd) 2 Ondertrouwboek, 1807 januari - juli 10. 2A 2B Lijsten van begravenen, met aantekening van het verschuldigde voor de impost op het begraven, , A.I Begraven A.II Begraven c A.III (Hervormd)Begraven Lijsten van ontvangen kerkenrechten voor het begraven in de kerk of op het kerkhof, C Grafboek achttiende eeuw tot ong c.I Grafboek 18 de eeuw en overledenen c.II Lidmaten D Acten van Indemniteit ROOMS-KATHOLIEK 3A Doop- en trouwboek, dopen, 1668 april maart 4; 1700 december maart 18. N.B. Na de inschrijving van 4 maart 1699 de aantekening: "Vacavit pastoratus usque ad 8 diem decembris 1700"; op folio 97 een doopinschrijving van 4 maart trouwen, 1668 october februari 24; februari 11. N.B. Op fol. 95 een trouwinschrijving van 1715, 1718 en z.d. - lijst van personen, die het H. Oliesel hebben ontvangen, 1700 december januari; 1716 januari juni Doop- en trouwboeken, dopen, 1755 mei december trouwen, 1755 mei januari dopen, 1791 december augustus 1. - trouwen, 1792 mei juni 21. N.B. Hierin tevens een lijst van overledenen, 1801 augustus januari augustus februari Lijst van te Langeraar gedoopten, 1717 juni 28 - juli

3 Trouwboeken, november N.B. Een hiaat tussen 1643 augustus 23 en 1652 januari april 29; 1705 april augustus. 9.I II februari. 11 "Dubbeld van het trouwboek over Lang- en Corter-Aar", Bijlagen, N.B. van verscheidene jaren zijn geen stukken aanwezig. 12 I II III I II GEQUALIFICEERDE 14 Register van overledenen, (1812). 15 Register van aangegeven lijken, (1818). Vrijhoeven 15A Trouwinschrijvingen, 1759, 1762, 1763, 1766,1768, , 1776,1780,1783,1785,1790,1792, , N.B. Gekopieerd uit: R.A. Vrijhoeven, nrs. 2 (-1776) en 3 (1796-). 16 Bijlagen tot het trouwboek, 1725, 1730, 1734, 1737, 1739, 1746, 1747, , 1759, , 1766, 1770, 1773, 1776, 1796, , 1804, 1806, 1807, GAARDERSARCHIEVEN Langer- en Korteraar 1-2 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, april januari 7. N.B. In het begin ontbreekt een gedeelte october september 2A Aantekeningen van ontvangsten van de impost op het trouwen en begraven, N.B. Gedeeltelijk gelijk aan nr. 2; gekopieerd uit: PG. Ter Aar nr. 1.

4 4 3 Register van ontvangst van de impost op het trouwen, 1767 december november 7, en (aan keerzijde) van advertenties van geboorten, huwelijken en sterfgevallen, 1799 juni december Registers van ontvangst van de impost op het begraven, october Bijlagen. Vrijhoeven - Aantekeningen van ontvangsten van de impost op het trouwen, 1768, 1776, 1790 en op het begraven, , 1776, 1780, 1783, 1785, 1792, 1795, 1796, 1798, 1799, N.B. Ingevoegd in DTB 15a.

5 5 ABBENBROEK * De originelen berusten bij het Streekarchief Voorne-Putten. 1-2 Doop- en trouwboeken, N.B. Zie voor de vroegere trouwinschrijvingen nr dopen, 1708 december maart trouwen, 1709 maart october dopen, 1770 juli november trouwen, 1772 mei april. 3 Trouwboek, 1663 september Register van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht voor het begraven in de kerk of op het kerkhof, 1747 october november 22. N.B. Voorin een ordonnantie op het begraven d.d Juli 26. 4A Ondertrouwboek, Ondertrouw- en trouwboeken, N.B. Hierin zijn tevens de betrekkelijke bijlagen geregistreerd juli december februari september Bijlagen, 1805 februari october 9. GEQUALIFICEERDE 8 Register van overledenen, Register van aangegeven lijken, GAARDERSARCHIEVEN 1 Register van ontvangst van de impost op het trouwen, 1782 april Registers van ontvangst van de impost op het begraven, trouwen en begraven 1695 november begraven

6 6 ALBLAS (OUD-) *Originelen berusten bij het Regionaal Historisch Centrum/ Stadsarchief Dordrecht 9a Doop-, trouw- en lidmatenboek, dopen, (blz ). - trouwen, (blz. 1-18). - lidmaten, (blz ). - kerkenraadshandelingen, (blz ). 1-2 Doop- en trouwboeken, dopen, 1659 maart juni 4. - trouwen, 1660 september augustus lidmaten, april. - kerkenraadshandelingen, 1660 april april dopen, 1771 juni augustus 8. - trouwen, 1772 januari maart Register vermeldende de namen van de eigenaars der graven en die der begravenen in de Nieuwe- en vervolgens in de Oude Kerk, N.B. De graven in de Nieuwe Kerk zijn genummerd Register van ontvangst van het verschuldigde kerkenrecht voor het begraven in de Nieuwe- en de Oude Kerk en op het kerkhof, N.B. Hierbij wordt tevens aangetekend het verschuldigde voor de impost op het begraven mei 25; 1763 juni juni 16. N.B. Aan de keerzijde ontvangsten voor de impost op het trouwen, 1774 februari mei. 6 Register vermeldende de namen der begravenen, N.B. gehouden door de doodgraver. 6A Lijsten van in de kerk en op het kerkhof begravenen, N.B. Voorin een tweetal stukken, bevattende notities voornamelijk betreffende het trouwen, 1731, Trouwboek, A Huwelijksaangiften, 1803,

7 7 GEQUALIFICEERDEN 8 Lijst van aangegeven lijken, opgemaakt door de doodgraver. Met bijlagen, GAARDERSARCHIEVEN 1-2 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, N.B. Deze twee delen waren oorspronkelijk bij elkaar ingebonden Register van ontvangst van de impost op het trouwen, Klad. - Aantekening van de impost op het trouwen, Klad. In DTB nr. 5.

8 8 ALBLASSERDAM *Originelen berusten bij het Regionaal Historisch Centrum/ Stadsarchief Dordrecht 1a Trouwboek, 1618 December Mei Doopboeken, februari december januari februari Trouwboek, 1693 december maart 26 4 Register vermeldende de namen der begravenen op het kerkhof, 1762 september januari 8. N.B. in 1783 aangelegd door de schoolmeester Frans van Werkhoven. 5 Register vermeldende de eigendomsovergangen der graven in de Nieuwe- en in de Oude Kerk, alsmede de namen der begravenen, 1762 november juli 10. N.B. Achterin een opgave van hen, die in 1781 eigenaars der graven waren. "Dit register der graven... is vernieuwd en in beter order gebragt, tot een vaste legger voor de kerk, door Frans van Werkhoven koster en schoolmeester... in den jaare Hierna volgen enige aantekeningen betreffende de indeling der graven en vervolgens een kopie-ordonnantie voor Van Werkhoven. 5A Ondertrouw- en trouwregister, Verschillende stukken betreffende het trouwen, GEQUALIFICEERDEN 7 Register van overledenen, Lijst van aangegeven lijken, 1811 januari-november 19. GAARDERSARCHIEVEN Originelen berusten bij het Gemeente archief Dordrecht. 1 Register van ontvangst van de impost op het trouwen, 1695 december december 23, en op het begraven, 1794 juli I trouwen, II trouwen, III begraven, IV begraven,

9 9 2 Aantekeningen van de ontvangst van de impost op het trouwen, 1794 januari mei 4 en 1796 januari 22, en op het begraven, 1794 juli juni Bijlagen. 4 Aantekeningen van de ontvangst van de impost op het trouwen, 1802 februari 12-october 18 5 Aantekeningen van de ontvangst van de impost op het begraven, 1802 januari 4-maart 30 en mei april 28. Zie Collectie Nadere Toegangen. ALBLASSERWAARD

10 10 ALKEMADE *Originelen berusten bij het Streekarchief Rijnlands Midden 1 Trouwakte, 1634 januari Trouwboeken, N.B. In de nrs. 6-9 zijn tevens de akten van ondertrouw geregistreerd N.B. Met een alfabetische index op de voornamen. 2.I II III januari. N.B. Met een alfabetische index op de voornamen. 3.I II III februari-1747 februari. 4.I II III april-1761 juli september-1773 november. N.B. Met een alfabetische index. 6..I II III october februari. 9.I II III juli-1795 januari. N.B. Dubbel. 11 Bijlagen, , , en z.d. N.B. Van uitsluitend ingekomen verklaringen van afkondigingen. 11.I II III IV V GEQUALIFICEERDEN 12 Register van overledenen, Register van aangegeven lijken,

11 11 De Kaag Doop- en trouwboeken, dopen, 1621 december-1653 mei. - trouwen, 1626 januari-1653 februari. N.B. Aan het begin ontbreekt een gedeelte. - lidmaten, ouderlingen, dopen, 1710 november-1811 september. - trouwen, october. - lidmaten, (1710)-1811 april. - ouderlingen, januari. aantekeningen van de data waarop de avondmaalsviering plaatsvond, 1710 december-1808 april. aantekeningen betreffende predikantsberoepingen, Roelofarendsveen N.B. Voor de gereformeerde gemeente, zie onder Rijnsaterwoude: Roelofarendsveen. 16 RK. dopen ROOMS KATHOLIEK Rijpwetering Doop- en trouwboeken, N.B. Zie voor de vroegere dopen nrs. 20 en dopen, juni 3. - trouwen, februari dopen, 1748 juni mei 3. - trouwen, 1748 juni mei I-19.III I trouwen, II dopen, III dopen, Doopboeken, juli-1675 maart.in Rijpwetering mei idem N.B. Zie vervolgens nrs october januari 1. 22A (Rooms-Katholiek Rijpwetering) trouwen

12 12 Oude Wetering Doopboeken, Trouwboek, 1774 november-1811 april REMONSTRANTS 27 Doopboek, Vrij en Lage Boekhorst 28 Trouwakten, huwelijksproclamaties, van buiten ingekomen attestaties van proclamaties enz. 1778, , 1784, 1785, , , 1805, GAARDERSARCHIEVEN 1-6 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen, Registers van ontvangst van de impost op het begraven, (1806) I II III IV

13 13 19.I II III IV V VI (1806). 21 Bijlage.

14 14 ALPHEN AAN DEN RIJN *Originele berusten bij het streekarchief Rijnlands Midden Aarlanderveen 1-2 Doop- en trouwboek, N.B. Afschrift tot 1753 augustus, gewaarmerkt door de secretaris d.d februari dopen, januari 15. N.B. Zie voor de vroegere inschrijvingen nr trouwen, 1738 januari augustus N.B. dubbel. - dopen, 1792 juni trouwen, 1792 juli april Doopboek, 1692 mei N.B. Zie vervolgens nr Ontvangsten van het verschuldigde kerkerecht wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, Registers van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht wegens het begraven in de kerk, N.B. gehouden door de koster mei-1798 januari 26. N.B. Met onvolledige alfabetische index. Na de aantekeningen over 1749 volgen ontvangsten van de gerechtsbode (tevens koster) voor verschillende administratieve werkzaamheden, 1723, 1733 en januari juni Registers van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht wegens het begraven op het kerkhof, mei-1805 october. N.B. In het begin ontbreken enige bladen. Na de aantekeningen van 1761 juli 4 volgt een onvolledige alfabetische index, 1701 vlg november-1812 juni 10. ROOMS-KATHOLIEK 8a I trouwinschrijvingen lidmaten a II lidmaten Doop- en trouwboeken,

15 N.B. Aangelegd 1731 februari dopen, 1731 maart april trouwen, 1731 maart-1765 mei dopen, 1765 mei januari trouwen, 1765 mei mei. 11 Doopboek, N.B. dubbel Trouwboeken, october N.B. met een alfabetische index op de voornamen februari november-1811 februari. N.B. dubbel Bijlagen, 1669, , I II , I II III I II III GEQUALIFICEERDEN 19A-19B Registers van aangegeven lijken, N.B. Ingedeeld naar de buurtschappen. Alphen Doopboeken, november october october juli N.B. N.B.Doopinschrijvingen over 1666 staan op blz 5 9.

16 januari N.B. dubbel Trouwboeken, october januari. N.B. Tot in het begin van 1624 ontbreken meestal de data april-1701april april N.B. Met een alfabetische index, , door W.M.C. Regt februari "Register der dooden, die tot Alphen begraven zijn, zoo binnen als buiten de Kerk", ROOMS KATHOLIEK 31 Doop-, trouw- en doodboek, dopen, 1795 augustus februari trouwen, 1795 augustus februari 3. - overlijden, 1795 augustus januari. N.B. sedert 1743 mei: Alphen en Rietveld Trouwboeken, N.B.Zie de noot onder nr. 37. Tot 1783 october zijn hierin tevens opgenomen verklaringen van te Alphen en Rietveld gedane huwelijksproclamaties, benevens de afschriften van dergelijke verklaringen van elders ingekomen februari-1765 juni. 32.I II III september november Trouwakten, 1693, 1694, 1696, 1607, Grossen Bijlagen, april juli 14 N.B.In dit pak bevinden zich tevens aantekeningen van huwelijksbevestigingen, welke op de proclamaties dan wel afzonderlijk voorkomen

17 januari januari Huwelijksaangiften ter secretarie, in Gaarders Aarlanderveen nr. 11. Oudshoorn en Gnephoek Doopboeken, october november maart 15. N.B. Met een alfabetische index. 49 Trouwboek, october Register van de eigenaars der graven in de kerk (nrs ), met vermelding van de namen der begravenen, 1772 januari-1826 juli Trouwboeken, april maart juni november Bijlage. - Huwelijksaangiften ter secretarie, in band met Gaarder 15 (zie aldaar). GEQUALIFICEERDEN 55 Register van overledenen, Lijst van aangegeven lijken, GAARDERSARCHIEVEN Aarlanderveen *Originele berusten bij het streekarchief Rijnlands Midden 1-4 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, september I trouwen, , mei. 1.II begraven, , september I trouwen, , november.

18 18 2.II begraven, , december I trouwen, II begraven, III begraven, N.B. Op de ontvangsten van de impost op het trouwen volgen huwelijksaangiften ter secretarie, Alphen *Originelen berusten bij het Streekarchief Rijnlands Midden 5-11 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, november maart. 5.I II III IV april-1726 december I II III IV V december maart 6. 7.I II III IV V maart januari 17. N.B. De ontvangsten voor het trouwen eindigen 1752 maart. 8.I II III IV V N.B. Ontvangsten voor het trouwen, 1752 april-1787; ontvangsten voor het begraven, 1774 januari (Zie ook nr. 12) 9.I trouwen, II trouwen, III trouwen, IV begraven, V begraven, N.B. Hierin tevens ontvangsten van de belasting op advertenties van geboorten, huwelijken en sterfgevallen, I trouwen, II begraven, N.B. Hierin tevens huwelijksaangiften ter secretarie, februari; een register van overledenen, en ontvangsten van de impost op

19 19 advertenties van geboorten, huwelijken en sterfgevallen, Register van ontvangst van de impost op het begraven, A. Aantekeningen van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven van Alphen en Rietveld, ; ; tevens van advertenties, N.B. Gekopieerd uit: RA Alphen aan den Rijn, nrs Oudshoorn en Gnephoek *Originelen berusten bij het Streekarchief Rijnlands Midden 13 Register van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, 1724 april Registers van ontvangst van de impost op het trouwen, (1811) (1811 januari) Registers van ontvangst van de impost op het begraven, N.B. In de nrs is integraal een alfabetische index opgenomen december december december N.B. Het begin is een afschrift van het vorige deel (1806 januari 8). - Staten en verantwoordingen, o.a. van trouwen en begraven, , N.B. In RA Oudshoorn, nrs

20 20 AMEIDE EN TIENHOVEN 1-3 Doop- en trouwboeken, A dopen, 1663 juli-1697 november. 1B trouwen, 1660 november-1701 november. Achterin: lidmaten, c lidmatenregister, A dopen, B - trouwen, mei. - lidmaten, supplementaire gegevens betreffende de trouwaantekeningen, , , 1721 en z.j dopen, , januari trouwen, lidmaten, 1723 november-1741 september. 4-5 Doopboeken, februari maart 8. 6 Trouwboek, 1742 februari-1795 mei. 6a Lijsten van ontvangst wegens het begraven, het luiden der klok en het verhuren van graven en doodskleden, a.I a.II a.III 1780 mei Impost op de doodskisten, 1773 mei-1778 januari 19, 1804 juli juni, 1807 juli januari 7. 8 Index op naam betreffende graven in de kerk en op het kerkhof, N.B. Aantekeningen betreffende Ameide: voorin. Aantekeningen betreffende Tienhoven: achterin. 9 Index op naam van overledenen, Op titelblad: "Alphabetisch Dood Register van Ameide en Tienhoven Van den Jare 1730 tot en met den Jare Opgemaakt uit de Lijsten en aanteekeningen, gevoegd zoo bij de Rekeningen van de kerk van Ameide en van de kerk van Tienhoven als bij de Rekeningen van de pastorij van Ameide en Tienhoven; en ten bewijze dienende van de kerkgeregtigheid in de gemelden kerkerekeningen, en van den Impost op de Doodkisten in de gemelde pastorij Rekeningen, in ontvang verantwoord." 9a Begraafregister,

21 21 Ameide 10 Ondertrouw- en trouwboek, 1795 juli juni Bijlagen, 1808 april GEQUALIFICEERDEN 12 Register van overledenen ten behoeve van impost op successierechten, Register van aangegeven lijken, Tienhoven 14 Ondertrouw- en trouwboek, 1796 october Attestaties van huwelijksafkondigingen enz., 1796 october GEQUALIFICEERDEN 16 Register van overledenen ten behoeve van impost op successierechten, Register van aangegeven lijken, GAARDERSARCHIEVEN N.B. In het Land van Vianen werd geen impost op trouwen en begraven geheven.

22 22 AMMERS, GROOT *Originelen berusten bij het Regionaal Historisch Centrum/ Stadsarchief Dordrecht 1-2 Doop- en trouwboeken, dopen, 1644 november trouwen, , november 8. N.B. Vooraf gaan aantekeningen over collecteinkomsten ten behoeve van de restauratie van de kerktoren dopen, januari 5. - trouwen, N.B. Aantekeningen over de jaren ontbreken. 3-4 Registers van ontvangst van verschuldigde huurgelden voor gebruik van het doodkleed, maart juni juli december Register van inkomsten betreffende grafrechten, 1805 maart januari Zie: DTB Langerak nr. 2a. Groot-Ammers, Ammers-Gravenland, Achterland, Gelkenes en Peulwijk GEQUALIFICEERDEN 7 Overlijdensregister, Register van aangegeven lijken, Overlijdensaangifte, 1809 juni 20.

23 23 AMMERSTOL *Originelen berusten bij het Streekarchief Midden Holland 1-2 Doop- en trouwboeken, dopen, 1664 augustus-1742 februari. N.B. Een tweetal ontbrekende inschrijvingen uit 1740 is opgenomen in het volgende nr. - trouwen, september dopen, 1740 maart 9, 1742 februari trouwen, 1742 maart-1794 november. 3 Ondertrouw- en trouwboek, 1795 october N.B. Tevens aantekeningen betreffende afgegeven attestaties inzake huwelijksafkondigingen. 3A Trouwboek, 1674 januari november 7. N.B. Afschrift uit Originieel is integraal opgenomen in het resolutieboek van het Gerecht, (Streekarchief Midden-Holland). 4 Attestaties van huwelijksafkondigingen GEQUALIFICEERDEN - Register van aangegeven lijken, N.B. Opgenomen in Gaarder nr. 2. GAARDERSARCHIEVEN 1 Ontvangst van impost op het trouwen en begraven, A Ontvangst van betaling voor grafrechten, 1677, 1679, 1680, 1682, N.B. Kopie uit RA. Ammerstol, nr Ontvangst van de impost op trouwen en begraven, N.B. Ontvangsten over de periode : Gaarder Bergambacht nr. 3. Op de registratie van ontvangsten voor begraven volgt een register van aangegeven lijken,

24 24 ARKEL *Originelen berusten bij het Gemeente-archief Gorinchem 1. Doop- en trouwboek, a dopen, 1710 october-1813 mei 1. N.B. Voor de oudere doopinschrijvingen zie volgend nummer. b trouwen, 1710 november-1809 september. 2 Doopboek, 1633 mei september. Arkel en Rietveld 3. Ondertrouw- en trouwboek, 1795 september maart. N.B. Hierin zijn tevens aangetekend de afgegeven attestaties van afkondigingen.en begraven GAARDERSARCHIEVEN N.B. De periode (1798) berust op het Stadsarchief van Gorinchem. Zie onder: Gorinchem. - Aantekeningen van de ontvangsten van impost op het trouwen, meestal met vermelding van huwelijksdata en -afkondigingen (fol vo.: 1795 september februari 4) en op het begraven (fol. 162vo.-163vo.) in: RA Arkel en Rietveld inv.nr. 1 ( toegang ), maar in fotokopie toegevoegd aan: DTB Arkel nr. 3.

25 25 ASPEREN * De originelen berusten bij het Streekarchief West -Betuwe. 1-3 Doopboeken, december april 19. N.B. Aan de keerzijde lidmaten, maart januari 16. N.B. De doopaantekeningen 1750 januari-april 19 zijn ten opzichte van nr. 2 dubbel opgenomen in fotokopie. Aan keerzijde: lidmaten, 1750 maart-1811 september. 4 Trouwboek, 1698 september mei 5. N.B. Achterin: lijst van ouderlingen en diakenen, Volgens de preambule zijn er uit de periode voor 1698 vrijwel geen trouwaantekeningen overgeleverd. 5 Ondertrouw- en trouwboek, 1796 october Huwelijkstoestemmingen, huwelijksafkondigingen, attestaties enz. (Bijlagen van trouwinschrijvingen, 1755, ). GAARDERSARCHIEVEN Impost op trouwen en begraven werd niet geheven in het Land van Vianen.

26 26 BARENDRECHT *Originelen berusten bij het GA Rotterdam. 1-9 Doop- en trouwboeken, Dopen, 1655 mei Dopen, N.B. Achterin: lidmatenregister, Dopen, november 2. 3A - dopen, 1606 mei-1638 (blz ); - trouwen, 1606 october-1639 (blz ); - acta van de kerkenraad, 1606 februari (blz. 2-31); - lidmatenregister, 1610 (blz. 17); - afschriften van synodale verordeningen, , 1663, alsmede van een resolutie van de Staten van Holland d.d december 18 betreffende "de vrede en rust in de Kercken deser provincie" (blz ). N.B. Dit betreft een fotokopie van een exemplaar dat oorspronkelijk in bruikleen was 3B Getypt afschrift van de DTB Barendrecht nr. 3 - (p. 1-19), wegens slecht leesbare staat. Benschop (Hervormd) 4 dopen, 1738 november dopen, october 11 N.B. De periode mei 10: in afschrift. 6 trouwen, 1650 october juli 7. 7 trouwen, 1675 juli november. 8 trouwen, 1739 maart-1771 mei. 9 trouwen, 1771 september a Barendrecht en Karnisse. Huwelijken, Ondertrouw- en trouwboek, GEQUALIFICEERDEN Barendrecht (oost-) 11 Register van aangegeven lijken, Barendrecht (West-) en Karnisse 12 Ondertrouw- en trouwboek, Huwelijkstoestemmingen, attestaties van huwelijksafkondigingen, bewijzen van onvermogen enz., , enkele ongedateerd.

27 27 GEQUALIFICEERDEN 14 Register van overledenen, Register van aangegeven lijken, GAARDERSARCHIEVEN Oost-Barendrecht 1-2 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, (1807) N.B. De ontvangst van impost op het trouwen is slechts geregistreerd tot I trouwen, II begraven, (1807). 2.I trouwen, II begraven, West-Barendrecht en Karnisse 3-4 Registers van ontvangst van impost op het trouwen, I II Registers van ontvangst van impost op het begraven, I II I II N.B. Hierin tevens ontvangsten van impost op trouwen, 1776 november 14, 19 en december 6.

28 28 N.B. Zie voor de DTB bij de plaats Waarder. 1 Huwelijksaangiften, BARWOUTSWAARDER EN BEKENES *Originelen berusten bij het GA Utrecht 2 Trouwinschrijvingen, 1672 februari mei 12, , november Akten van Indemniteit, , Schepenbenoemingen, 1674, , N.B. Gefotokopieerd uit RA Barwoutswaarder, nr. 2. GAARDERSARCHIEVEN Barwoutswaarder, Bekenes, De Bree en Rietveld 1 Register van ontvangst van de impost op trouwen en begraven, a Ontvangsten voor begraven, (fol. 1-18); november (fol ); 1796 november-december (fol. 53). N.B. de ontvangsten uit 1782 staan in niet-strikt-chronologische volgorde (fol vo.) b Ontvangsten voor trouwen, (fol ); november (fol ). c Ontvangsten van trouwen en begraven, mei (fol ).

29 29 BEIJERLAND, NIEUW- *Originelen berusten bij het Regionaal Historisch Centrum/ Stadsarchief Dordrecht 1-2 Doop- en trouwboeken, I dopen, II dopen, III dopen, IV trouwen, N.B. De trouwinschrijvingen uit ontbreken januari 2. a dopen, januari 2. b trouwen, 1788 maart mei. 3 Register van ontvangst van voldane betaling voor begraven in de kerk of op het kerkhof, 1790 november-1812 januari. N.B. Bijgehouden door de doodgraver. Voorin een (zeer gehavende) alfabetische index. 4 Ondertrouw- en trouwboek, 1795 juli-1811 februari N.B. Geklapperd. 5 Verzoek om ondertrouw, GEQUALIFICEERDEN 6 Register van aangegeven lijken, GAARDERSARCHIEVEN 1-2 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, I trouwen, II begraven, III begraven, I trouwen, II begraven, Register van ontvangsten van de impost op het trouwen en begraven, 1701 april-1709 mei.

30 30 4 Aantekeningen van ontvangsten van de impost op het trouwen en begraven, 1752 april - december. 5 Biljetten van aangifte voor de impost op het begraven, 1710 april mei Staten en verantwoordingen o.a. van trouwen en begraven, september. N.B. In RA Nieuw Beijerland, nrs ; enkele staten ontbreken.

31 31 BEIJERLAND, OUD- 1-5 Doopboeken, 1627 september september N.B. De eerste bladen zijn gehavend februari Trouwboeken, augustus. N.B. De tekst op de laatste bladen is door vochtschade nauwelijks leesbaar september februari 12 Register van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht voor het begraven, 1809 mei N.B. Aangelegd door de doodgraver, 19 mei Lijst van doop- en trouwboeken in 1812 door de predikant aan de maire overgeleverd. ISRAELITISCH 14 Geboortenregister van de synagoge, ring Oud-Beijerland, Trouwakten, , N.B. Zie ook nrs. 16 en 17. De bovengenoemde tijdvakken vertonen over enkele jaren hiaten, omdat de aantekeningen ontbreken. 15A Trouwinschrijvingen, 1616 september october 19. N.B. Fotokopie uit RA Oud-Beijerland. 16 Trouwboek, 1690, Ondertrouw- en trouwboek, 1795 juli-1811 juni. N.B. Geklapperd - Huwelijksaangiften ter secretarie, N.B. Opgenomen in Gaarder nr Verzoeken om huwelijksproclamaties van personen die in een andere gemeente zijn ondertrouwd.,

32 32 19 Interdicties van huwelijksproclamaties alsmede de opheffing van een interdictie, 1713, GEQUALIFICEERDEN 20 Overlijdensregister ten behoeve van voldoening naar successierecht, Overlijdensregister, GAARDERSARCHIEVEN 1-4 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, N.B.De ontvangsten op trouwen zijn in dit deel slechts geregistreerd tot I trouwen, II begraven, III begraven, N.B.De ontvangsten op begraven zijn in dit deel geregistreerd over de periode I trouwen, II trouwen, III begraven, IV begraven, V begraven N.B. Toegevoegd is een registratie van huwelijksaangiften ter secretarie,

33 33 BEIJERLAND, ZUID- (oude naam voor Zuid-Beijerland: Den Hitsert) *Originelen berusten bij het Regionaal Historisch Centrum/ Stadsarchief Dordrecht 1-3 Doop- en trouwboeken, A dopen, B trouwen, 1713 september N.B. Geelimineerd is een inschrijving uit november/december ontvangen en afgegeven akten van indemniteit, N.B. Volgen op de doopaantekeningen uit a dopen, b trouwen, 1751 april mei N.B. Gedeeltelijk dubbel van het vorige nr. a dopen, 1792 october N.B. Zie voor de alfabetische index het volgende nr. b trouwen, 1792 october mei Jaarlijkse alfabetische index op de namen der gedoopten, voorkomende in het doopboek vermeld onder nr. 3 der "B", Trouwinschrijvingen, met supplementaire documenten, 1726, Trouwboek, 1795 september N.B. Geklapperd. 7 Huwelijksaangiften en attestaties van huwelijksafkondigingen, 1764, 1771, 1793, Verzoeken om ondertrouw, waarop veelal de data de huwelijksafkondigingen zijn aangetekend, Van elders ingekomen verzoeken om huwelijksproclamaties, N.B. Sedert 1806 worden de data van ter plaatse afgekondigde proclamaties aangetekend. 10 Van elders ingekomen attestaties van afgekondigde proclamaties, Huwelijkstoestemmingen, GEQUALIFICEERDEN 12 Register van aangegeven lijken, Jaarlijkse alfabetische index op de namen der overledenen, voorkomende in het register van aangegeven lijken, vermeld onder nr. 12 der "B",

34 34 GAARDERSARCHIEVEN 1-2 Registers van ontvangst van de impost op trouwen en begraven, N.B. Achterin ontvangsten van de belasting op advertenties van geboorten, huwelijken en overlijden in de nieuwsbladen, I trouwen, II trouwen, III begraven, IV begraven, Register van ontvangst van de impost op het begraven, Biljetten van aangeving voor de impost op het trouwen, Aantekeningen van ontvangst van de belasting op de advertenties van huwelijken en overlijden in de nieuwsbladen, 1798, 1804, 1805.

35 35 BENTHUIZEN *Originelen berusten bij het Streekarchief Rijnlands Midden 0 doopboeken I II III Doopboeken, Register van ontvangst van het verschuldigde voor begraven in de kerk of op het kerkhof, alsmede van de collecteopbrengst, 1767 augustus-1796 januari. 3a lidmaten , , , b acta van de kerkenraad, c I trouwen c II trouwen c III trouwen Ondertrouwaantekeningen, 1795 october april Verzoeken om ondertrouw, huwelijksafkondigingen, enz., N.B. Enkele jaren ontbreken. 6 Trouwaantekeningen, GAARDERSARCHIEVEN Benthorn - Staten en verantwoording, o.a. van trouwen en begraven, In Rechterlijk Archief Benthorn, nr. 1 Benthuizen - Staat en verantwoording, o.a. van het trouwen en begraven, In Rechterlijk Archief (RA) Benthuizen, nr Register van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, (1807)

36 36 Hoogeveen 2 Register van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, A Aantekeningen van ontvangst van impost op trouwen en begraven, N.B. Gekopieerd uit RA Hoogeveen

37 37 BERGAMBACHT *Originelen berusten bij het streekarchief Midden-Holland. 1-3 Doopboeken, april N.B. Voorin een afschrift van de beroepingsbrief en de approbatie Trouwboeken, november-1811 mei. N.B. Afschrift april-1792 november april-1831 augustus. N.B. Hierin tevens een trouwinschrijving d.d mei april-1823 januari en Register van grafeigenaars, met administratie van eigendomsovergangen en begravenen, N.B. Aangelegd in Voorin een kopie-ordonnantie inzake graf- en stoelrecht. Zie voor ingezetenen van Bergambacht, uit de periode ,die zijn begraven in Stolwijk: DTB Stolwijk nr Ondertrouw- en trouwboek, N.B. Een formulier ter huwelijksbevestiging wordt respectievelijk gevolgd door trouwinschrijvingen en ondertrouwinschrijvingen juni. N.B. Uit vrijwel uitsluitend ondertrouwinschrijvingen. 11 Administratie van huwelijksproclamaties van inwoners en ingekomenen, 1743, 1747, 1755, , 1801 en Huwelijkstoestemmingen, N.B. Het omslag omvat mede het afschrift van een huwelijksakte d.d mei Verantwoording van in ondertrouw opgenomen ingezetenen en ingekomenen, met vermelding van huwelijksproclamaties etc., 1783, Verzoeken om ondertrouw, 1806 en N.B. Op de stukken uit 1809 zijn de proclamaties vermeld. GEQUALIFICEERDEN 15 Register van overledenen, Register van aangegeven lijken,

38 38 Zuidbroek 17 Verantwoording van in ondertrouw opgenomen personen, met vermelding van proclamaties, N.B. Het stuk uit 1795 bevat tevens de huwelijksdatum. - Administratie van personen die ter secretarie in ondertrouw zijn opgenomen, met vermelding van de huwelijksdata, N.B. Zie hiervoor Gaarder nr. 7. GEQUALIFICEERDEN 18 Register van overledenen, Register van aangegeven lijken, GAARDERSARCHIEVEN 1-4 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, januari. 1.I trouwen, II begraven, I Trouwen 2.II Begraven 2.III Begraven 3.I Trouwen 3.II Begraven 3.III Begraven Omvat tevens ontvangsten van Ammerstol Biljetten van aangifte voor impost op het trouwen, Staten en verantwoordingen van o.a. trouwen en begraven, In Provinciale Gaarder Bergambacht, nr (Streekarchivariaat Midden-Holland). - Register der overledenen, In Provinciale Gaarder Bergambacht, nr. 24 (Streekarchivariaat Midden-Holland). Zuidbroek N.B. Zie voor overleden inwoners van Zuidbroek, : Gaarder Lekkerkerk 6 Biljetten van aangifte voor de impost op het trouwen, Register van ontvangst van de impost op het trouwen, en op het begraven, N.B. Bevat tevens de namen van personen die ter secretarie in ondertrouw zijn opgenomen, met vermelding van de huwelijksdata, , alsmede een lijst van overledenen,

39 39 BERGSCHENHOEK *Originelen berusten bij het GA Rotterdam. 1-2 Doop- en trouwboeken, a dopen, b trouwen, 1659 november-1752 februari a dopen, januari. b trouwen, juli. 2a Lidmatenregister, 1807 ROOMS-KATHOLIEK 3-4 Doop- en trouwboeken, a dopen, 1682 maart-1799 maart. 3.I dopen, II dopen, III trouwen en begraven, b trouwen, 1682 maart-1808 november. c overlijden, 1712 juni a dopen, 1799 maart b trouwen, 1809 februari-1811.

40 40 BERKEL *Originelen berusten bij het GA Rotterdam. 1-3 Doop- en trouwboeken, a dopen, 1587 februari september 13. b trouwen, 1608 februari december a dopen, november 22. b trouwen, 1649 april december a dopen, b trouwen, 1683 februari Doopboek, Trouwboek, Registers van ontvangst voor het verschuldigde voor begraven in de kerk of op het kerkhof, N.B. Hierin tevens opgave van collecteopbrengsten REMONSTRANTS 8 Doopboek, 1731 juni-1811 juli 3. ROOMS-KATHOLIEK 9 Doop- en trouwboek, a. dopen, 1644 april-1650, 1657 maart-1724 februari (fol. 1-46, en ). b. trouwen, 1645 september-1649 januari, 1657 juni-1724 (fol. 120vo., 47-55). c. pastoorslijst, (fol. 64). d. lijst van met het Oliesel begiftigden, (fol ). e. overlijdensregister, maart (fol ). f. (voorin) lijst van pestslachtoffers, z.j Doopboeken, maart 10. N.B. Achterin: trouwinschrijvingen, 1726 februari juli 3 en 1750 januari April mei januari.

41 41 12 Trouwboek, 1763 october N.B. De inschrijvingen over en zijn opgenomen in nr A I-X. Ondertrouw- en trouwakten, N.B. Gekopieerd uit RA Berkel en Rodenrijs, nrs , 46-54, en als volgt gespecificeerd: I II III IV V VI VII VIII IX X B Namen van begravenen, , N.B. Gefotokopieerd uit RA Berkel en Rodenrijs, nr Attestaties etc. met betrekking tot de trouwinschrijvingen, I II III IV GEQUALIFICEERDEN 14 Register van overledenen, Register van overledenen, 1809 (klad). 16 Register van aangegeven lijken, GAARDERSARCHIEVEN 1-4 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, N.B. de ontvangst voor begraven is geregistreerd tot N.B. De ontvangst voor trouwen is geregistreerd met ingang van I huwelijken, II begraven,

42 N.B. Hierin tevens ontvangsten van de belasting op advertenties van geboorten, huwelijken en overlijden in de nieuwsbladen, Trouwen Staten en verantwoordingen van o.a. impost op trouwen en begraven, 1719, 1721, , , In Provinciale Gaarder Berkel en Rodenrijs, nrs. 1-9, Biljetten van aangifte wegens het middel van trouwen en begraven, In Provinciale Gaarder Berkel en Rodenrijs, nr. 34 originelen berusten in het G.A. Rotterdam. Tempel - Staten en verantwoording van o.a. impost op trouwen en begraven, , , , en In RA Tempel, nr. 2. originelen berusten in het G.A. Rotterdam.

43 43 BERKENWOUDE * De originelen berusten bij het Streekarchief Midden-Holland.. 1 Doop- en trouwboek, a. dopen, 1675 februari januari 22. b. trouwen, januari Doopboeken, april a Naamlijst van kinderen van elders hier gedoopt, N.B. Gefotokopieerd naar het origineel berustend in het archief van de kerkeraad, beschreven in de B p Trouwboek, 1702 juni-1811 april. 4a Lidmaten , en Acten van indemniteit, alimentatie, , bijlagen trouwen, Naamlijst van kinderen van elders hier gedoopt, Trouwboek, maart. N.B. Van april ondertrouwboek, met aantekening van de huwelijksdata. - Huwelijksaangiften ter secretarie, N.B. In Gaarder nr. 2. GEQUALIFICEERDEN 6 Register van aangegeven lijken, GAARDERSARCHIEVEN 1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1741 november-1791 november. N.B. Bij de ontvangst van impost op begraven is tevens de voldoening aan het kerkerecht vermeld. De registratie is namelijk gehouden door een multifunctionele medewerker. 2 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, N.B. Op de registratie van impost op het trouwen volgt een opsomming van huwelijksaangiften ter secretarie, Op de registratie van impost op het begraven volgt een opsomming van overlijdensaangiften,

44 44 BLEISWIJK *Originelen berusten bij het GA Rotterdam 1-2 Doopboeken, maart januari. 3-4 Trouwboeken, november-1718 juli (fol ). N.B. Bevat tevens: a. Predikantslijst, (fol. 1). b. Kerkorde van de plaatselijke gemeente, 1638 (fol. 1vo.). c. Acta van de kerkenraad, 1619 december-1718 (fol. 2-99). d. Lijst van ouderlingen en diakenen, (fol ). e. Uittreksels van Staten- en Synoderesoluties, (fol ). f. Lidmatenregister, 1619 juni-1721 (fol ) juni N.B. Met alfabetische index op naam van de bruidegom met vermelding van de bruiden, alsmede huwelijksdata of data van ondertrouw. 4a I-II Register van de graven in de kerk, (1811) b Lidmatenregister, c Attestaties, Register van ouderlingen en diakenen, REMONSTRANTS 5-6 Doopboeken, februari mei-1812 januari. 6A Trouwinschrijvingen, registratie van huwelijksproclamaties etc., N.B. Met hiaten. Fotokopie uit RA Bleiswijk, nrs Ondertrouw- en trouwboeken, mei juli-1811 mei. 8A Trouwinschrijvingen, 1802,

45 A Bijlagen, I II I II A A.I A.II GEQUALIFICEERDEN 12 Overlijdensregister, GAARDERSARCHIEVEN 1 Register van ontvangst van impost op trouwen, Register van ontvangst van impost op begraven, I II Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, Staten en verantwoordingen o.a. van trouwen en begraven, , In Provinciale Gaarder Bleiswijk, nrs. 1-2,

46 46 BLESKENSGRAAF *Originelen berusten bij het Gemeente archief Dordrecht. 1-2 Doopboeken, mei februari Alfabetische index op doopnamen welke voorkomen in nr. 2 ( ). 4 Trouwboek, N.B. Bij de inschrijvingen over 1674 zijn nagenoeg geen trouwdata vermeld. 5-6 Begraafregisters betreffende begraven in de kerk en op het kerkhof, februari. N.B. Achterin opgave van grafnummers van graven in de kerk, alsmede vermelding van de begravenen, Zie voor alfabetische index: nr april-1812 augustus. 7 Begraafregisters betreffende begravenen in de kerk en op het kerkhof, met vermelding van verschuldigde kosten voor grafrecht, 1781 december-1782 augustus, 1784 augustus-1785 augustus. N.B. Door de doodgraver afgegeven aan de kerkmeester. Zie voor alfabetische index: nr Alfabetische jaarindex op naam van overledenen welke zijn vermeld in de begraafregisters onder nrs. 5 en 7, Ondertrouwinschrijvingen, Ingekomen verzoeken om huwelijksafkondigingen, Ingekomen verklaringen van huwelijksafkondigingen, GEQUALIFICEERDEN 12 Register van overlijdensaangiften, Overlijdensregister ten behoeve van inning voor successierechten, Lijsten van aangegeven lijken inzake Bleskensgraaf en Hofwegen, Biljetten van aangifte van overlijden inzake Bleskensgraaf en Hofwegen, 1811.

47 47 GAARDERSARCHIEVEN 1 Register van ontvangst van impost op het trouwen, Register van ontvangst van impost op het begraven, Register van ontvangst van impost op het trouwen en begraven, I huwelijken, II begraven, Aantekeningen, parallel lopende aan nr. 3, van impost op het trouwen, 1797 en 1804, en op het begraven, 1797 en 1802.

48 48 BODEGRAVEN *Originele stukken in het streekarchivariaat Rijnstreek 1-3 Doopboeken, juni I II I II januari. 4 Alfabetische index op doopnamen, Trouwboeken, deels ongedateerd, grotendeels Zonder datum en 1653 april I II april april Begraafregisters betreffende begravenen in de kerk en op het kerkhof, met vermelding van verschuldigde kosten voor grafrecht, N.B. De aantekeningen zijn merendeels met pennestreken doorgehaald, uitgezonderd de periode 1811 ` october october-1788 juni juni-1812 januari Alfabetische indices op naam van de overledenen, ROOMS-KATHOLIEK N.B. Zie Zwammerdam LUTHERS 12 Doopboek, september. 13 Alfabetische index op doopnamen,

49 49 14 Trouwboek, 1730 april N.B. Hierin tevens aantekening van afgegeven attestaties van huwelijksproclamaties. 15 Ter secretarie aangegeven geboorten, 1811 maart-december. GEQUALIFICEERDEN 16 Lijsten van overledenen, 1811 maart-december. GAARDERSARCHIEVEN 1-2 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, I II III I II III Register van ontvangst van impost op het trouwen, I II Register van ontvangst van impost op het begraven, I II

50 50 BOMMEL, DEN *De originelen berusten bij het streekarchief Goeree-Overflakkee 1A-B Doop- en trouwboek, A 1B dopen, 1727 october-1812 januari. 1A.I A.II N.B. Zie voor de vroegere inschrijvingen de nrs. 2 en 3. trouwen, 1727 februari-1795 mei. 2-3 Doopboeken, mei mei 10. N.B. Gemerkt: "N3". Doopaantekeningen uit de periode vanaf 3 december 1679 tot 31 oktober 1683 ontbreken (zie: p. 97) mei december 3 en 1705 mei september. N.B. De aantekeningen uit de periode van nrs. 2 en 3 zijn identiek. 3.I II Trouwboek, 1666 december januari 3. N.B. Vervolgens inschrijvingen d.d november 13, 1729 maart 6 en april 1. Keerzijde: lidmaten 1691 oktober-1754 januari 1. 4a.I-II Kerkrekeningen, , afgehoord: 1654 september 13 acta van de kerkenraad, a.I a.II N.B. Zie Ooltgensplaat GAARDERSARCHIEVEN N.B. Zie Ooltgensplaat

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven Nummer archiefinventaris: 3.04.16.007 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven I. Koolhoven Nationaal Archief, Den Haag (c) 2010 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar Nummer archiefinventaris: 3.04.16.001 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk

Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk Nummer Toegang: 220 Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk 1584-1818 Algemeen Rijksarchief Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 220 220 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Nummer archiefinventaris: 3.04.16.018 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

3.04.10.118 DTB Voorschoten 3. Inhoudsopgave

3.04.10.118 DTB Voorschoten 3. Inhoudsopgave Inventaris van het archief van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van de Burgerlijke Stand VOORSCHOTEN 3.04.10.118

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.138 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Inventaris van het archief met de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.092 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Doop-, Trouw- en Begraafboeken Voorburg

Doop-, Trouw- en Begraafboeken Voorburg Nummer Toegang: 240 Doop-, Trouw- en Begraafboeken Voorburg 1630-1819 Algemeen Rijksarchief / Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 240 240 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.149 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer Nummer archiefinventaris: 3.04.16.164 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland Nummer archiefinventaris: 3.04.10.011 Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.100 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Nummer archiefinventaris: 3.04.16.029 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande Nummer archiefinventaris: 3.04.16.043 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Puttershoek

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Puttershoek Nummer archiefinventaris: 3.04.16.116 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Puttershoek Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf Nummer archiefinventaris: 3.04.16.088 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Brandwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Brandwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.027 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Brandwijk H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft

Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Archief Delft 14 Doop-, Trouw- en Begraafboeken Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763)

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763) 1.1 s-hertogenbosch 1.1.1 Dopen Voor de duidelijkheid is er voor gekozen om de registers respectievelijk chronologisch per religie en parochie weer te geven. Het is dus van belang meerdere series te raadplegen.

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel Nummer archiefinventaris: 3.04.16.068 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Alphen

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Alphen Nummer archiefinventaris: 3.04.17.006 Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Alphen Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden Nummer archiefinventaris: 3.04.16.075 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.125 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden Nummer archiefinventaris: 3.04.16.073 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer,

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 19 Voorlopige inventaris van de collectie Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 1586 1811 (nog controleren met archivalia) Ontleend aan: H. Brouwer, Beschrijving van de doop, trouw en

Nadere informatie

0201. Retro-acta Burgerlijke Stand Voorst, Nederduits-gereformeerde gemeente Nijbroek

0201. Retro-acta Burgerlijke Stand Voorst, Nederduits-gereformeerde gemeente Nijbroek 0201. Retro-acta Burgerlijke Stand Voorst, 1645-1811 Nederduits-gereformeerde gemeente Nijbroek 1-2 Index op de dtb-registers van Nijbroek 1677-1811 2 delen (1) Index A-I (2) Index J-Z N.B. Register 1557.1

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zwijndrecht

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zwijndrecht Nummer archiefinventaris: 3.04.16.169 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zwijndrecht Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

I. Oost-Vlieland

I. Oost-Vlieland Hervormde Gemeente Oost- en West-Vlieland 1628-1914 De Hervormde Gemeente te Oost-Vlieland was tot 1597 gecombineerd met West- Vlieland; in 1737 werd West-Vlieland geheel door de zee verzwolgen. Tot dat

Nadere informatie

Doop-, Trouw-, en Begraafregisters

Doop-, Trouw-, en Begraafregisters 65 Doop-, Trouw-, en Begraafregisters 1598-1811 S.A.L. de Graaff Utrecht, 1985; Aanvullingen: Algemeen Rijksarchief; T.L.H. van de Sande, het Utrechts Archief, 2007 Februari 2016 Inhoudsopgave Aan de gebruiker...

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

VERVREEMDINGEN. naar Regionaal Historisch Centrum/ Stadsarchief Dordrecht

VERVREEMDINGEN. naar Regionaal Historisch Centrum/ Stadsarchief Dordrecht VERVREEMDINGEN Overzicht van archieven die sinds juni 2002 door het Nationaal Archief aan diverse Zuid-Hollandse gemeenten in eigendom zijn overgedragen (vervreemd). Alfabetisch op plaatsnaam van het vervreemde

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage Nummer archiefinventaris: 3.04.16.042 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rozenburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rozenburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.123 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rozenburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. Doop-, Trouw-, en Begraafregisters,

Inventaris van het archief van. Doop-, Trouw-, en Begraafregisters, T00065 Inventaris van het archief van Doop-, Trouw-, en Begraafregisters, 1598-1811 S.A.L. de Graaff Utrecht, 1985 Aanvullingen: Algemeen Rijksarchief, z.j. T.L.H. van de Sande, Het Utrechts Archief, 2007

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN ENZ.

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN ENZ. RIJKSARCHIEF IN NOORD-BRABANT BESCHRIJVING VAN DE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN ENZ. IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT DATERENDE VAN VÓÓR DE INVOERING VAN DE BURGERLIJKE STAND DOOR L. KRUIJFF Bergen op Zoom

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Reeuwijk

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Reeuwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.17.090 Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Reeuwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T000381 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 W.B. Heins 1994 Aanvulling door: M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 1 INLEIDING Nog te schrijven na completering van

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Nummer archiefinventaris: 1.05.11.16 Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Digitaal Duplicaat van

Nadere informatie

DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN

DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN, 1574-1811 (1812-1922) Kethel en Spaland, 1622-1811 (1812-1848) Oud- en Nieuw-Mathenesse, Nieuwland c.a., 1723-1811 INHOUDSOPGAVE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS SCHIEDAM,

Nadere informatie

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Heiloo

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Heiloo Nummer Toegang: NL-AmrRAA- Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Heiloo J.R. Persman en J.J. Zonjee Regionaal Archief Alkmaar NL-AmrRAA- DTB Heiloo 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nederlandse Hervormde gemeente Houten

Nederlandse Hervormde gemeente Houten 381 Nederlandse Hervormde gemeente Houten 1685-2006 W.B. Heins, aanvulling door M.A. van der Eerden-Vonk 1994, aanvulling door M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inventaris...4

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG 1735-1985 INHOUD: I. Stukken van algemene aard II. Stukken betreffende de zielszorg III. Stukken betreffende de functionarissen

Nadere informatie

Archief van de Stadssecretaris: stukken betreffende de ontvangst van het middel op trouwen en begraven en de registratie van de aangegeven lijken

Archief van de Stadssecretaris: stukken betreffende de ontvangst van het middel op trouwen en begraven en de registratie van de aangegeven lijken Archief van de Stadssecretaris: stukken betreffende de ontvangst van het middel op trouwen en begraven en de registratie van de aangegeven lijken Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5005 Periode: 1699-1811

Nadere informatie

MIDDEN-HOLLAND: gids voor genealogische bronnen

MIDDEN-HOLLAND: gids voor genealogische bronnen MIDDEN-HOLLAND: gids voor genealogische bronnen Overzicht van beschikbare primaire bronnen voor genealogisch onderzoek, aanwezig bij het STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND (en inmiddels ook voor een belangrijk

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zegwaard

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zegwaard Nummer archiefinventaris: 3.04.17.125 Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zegwaard Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright:

Nadere informatie

Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek Oude Enghweg 23 Postbus GM Hilversum OVERZICHT VAN KLAPPERS:

Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek Oude Enghweg 23 Postbus GM Hilversum OVERZICHT VAN KLAPPERS: Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek Oude Enghweg 23 Postbus 9900 1201 GM Hilversum 035-6292646 OVERZICHT VAN KLAPPERS: De klappers worden eerst genoemd in een lijst op volgorde van nummer en

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de inwoners. Er werden

Nadere informatie

Nummer Toegang: 449 Inventaris van het archief van de kerkeraad en kerkvoogdij van de hervormde gemeente 't woudt,

Nummer Toegang: 449 Inventaris van het archief van de kerkeraad en kerkvoogdij van de hervormde gemeente 't woudt, Nummer Toegang: 449 Inventaris van het archief van de kerkeraad en kerkvoogdij van de hervormde gemeente 't woudt, 1588-1960. Archief Delft 449 Hervormde gemeente 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST OP HET ARCHIEF VAN DE NEDERLANDS-HERVORMDE GEMEENTE ZIJPE

PLAATSINGSLIJST OP HET ARCHIEF VAN DE NEDERLANDS-HERVORMDE GEMEENTE ZIJPE PLAATSINGSLIJST OP HET ARCHIEF VAN DE NEDERLANDS-HERVORMDE GEMEENTE ZIJPE 1698-1977 samengesteld door H.P.W.A. van Aalst Regionaal Archief Alkmaar, 1996 Inhoudsopgave I N H O U D S O P G A V E INLEIDING

Nadere informatie

MIDDEN-HOLLAND: gids voor genealogische bronnen

MIDDEN-HOLLAND: gids voor genealogische bronnen MIDDEN-HOLLAND: gids voor genealogische bronnen Inhoudsopgave N.B.: Vanuit de inhoudsopgave kunt u rechtstreeks doorklikken naar de rubrieken van de inventaris! 001. Aanwijzingen voor de gebruikers 205.

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zoetermeer

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zoetermeer Nummer archiefinventaris: 3.04.17.128 Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zoetermeer Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929

Nadere informatie

Nummer Toegang: Retroacta Burgerlijke Stand Inventaris van de doop- trouw- en begraafboeken of Retroacta Burgerlijke Stand

Nummer Toegang: Retroacta Burgerlijke Stand Inventaris van de doop- trouw- en begraafboeken of Retroacta Burgerlijke Stand Nummer Toegang: Retroacta Burgerlijke Stand Inventaris van de doop- trouw- en begraafboeken of Retroacta Burgerlijke Stand D.J. Kortlang Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta / Nationaal Archief,

Nadere informatie

Voorburg index dopen: gedoopt Johannes zoon van Gerrit Jansze Roest en Grietje Simonse Oudendijk.

Voorburg index dopen: gedoopt Johannes zoon van Gerrit Jansze Roest en Grietje Simonse Oudendijk. Voorburg index dopen: 24-03-1726 gedoopt Johannes zoon van Gerrit Jansze Roest en Grietje Simonse Oudendijk. Voorburg Doopboek p.106v dd. 24-03-1726: d[en] 24 dito (kind) Johannes (vader) Gerrit Janse

Nadere informatie

Nummer Toegang: 474 Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk Schipluiden,

Nummer Toegang: 474 Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk Schipluiden, Nummer Toegang: 474 Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk Schipluiden, 1892-2004 Archief Delft 474 Gereformeerde kerk Schipluiden 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer Archief van de Nederlands Hervormde kerk te Oud-Vossemeer 1771-1969 2 Inventaris KERKENRAAD 1-4. Notulen, 1771-1936. 5 delen 1. 1771-1806. N.B. Aan het begin ontbreken enige bladzijden. 2. 1806-1865. 2a.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de parochie Loo,

Inventaris van het archief van de parochie Loo, Inventaris van het archief van de parochie Loo, 1617-1970. Vervaardigd door J.W. van Petersen in 1985, waarin verwerkt de in 2003 toegevoegde aanvullingen. 1 1. Kerkeboek, 1651-1739, met latere index,

Nadere informatie

Actuele inhoud database Genealogie. Achttienhoven BS Geboorten 1811, BS Huwelijken 1811, BS Overlijden 1811,

Actuele inhoud database Genealogie. Achttienhoven BS Geboorten 1811, BS Huwelijken 1811, BS Overlijden 1811, Actuele inhoud database Genealogie laatst gewijzigd: 04-12-2017 Achttienhoven BS Geboorten 1811, 1818-1855 BS Huwelijken 1811, 1818-1855 BS Overlijden 1811, 1818-1855 Alkemade BS Geboorten 1811-1902 BS

Nadere informatie

Actuele inhoud database Genealogie. Achttienhoven BS Geboorten 1811, BS Huwelijken 1811, BS Overlijden 1811,

Actuele inhoud database Genealogie. Achttienhoven BS Geboorten 1811, BS Huwelijken 1811, BS Overlijden 1811, Actuele inhoud database Genealogie laatst gewijzigd: 01-05-2017 Achttienhoven BS Huwelijken 1811, 1818-1855 Alkemade BS Geboorten 1811-1902 BS Huwelijken 1811-1882 De Vennip BS Geboorten 1849-1855 BS Overlijden

Nadere informatie

Index trouwen district XIII.

Index trouwen district XIII. Doopboek Zwammerdam p.85 dd. 11-09-1763: Septemb[er] 11 (kind) Gerrit. Abraham Roest Pietertje van der Boon Getuijge Marijtje Roest. (in de marge:) onder Aarlanderveen. Gerrit is dus geboren te Aarlanderveen

Nadere informatie

(Voorlopige) Inventaris van het archief van de parochie St. Martinus te Lathum - Giesbeek

(Voorlopige) Inventaris van het archief van de parochie St. Martinus te Lathum - Giesbeek (Voorlopige) Inventaris van het archief van de parochie St. Martinus te Lathum - Giesbeek 1985 I. PASTOOR (EN KAPELAANS), ALGEMEEN 1. Correspondentie, 1854 1941 en z.d. 2-3. Bisschoppelijke circulaires

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

Alphen overlijdensregister: Jakob Roest (vervoerd naar Z[wammer]dam)

Alphen overlijdensregister: Jakob Roest (vervoerd naar Z[wammer]dam) Zwammerdam Doopregister dd.06-11-1729: den 6 November gedoopt Jakob, waervan Vader is Gerrit Roest, Moeder Neeltje Weselenburg getuijge Hilletje Wezelenburg. Alphen overlijdensregister: 16-01-1805 Jakob

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Everdingen z.n. z.j.; versie oktober 2018

Gerechtsbestuur Everdingen z.n. z.j.; versie oktober 2018 416 Gerechtsbestuur Everdingen 1628-1811 z.n. z.j.; versie oktober 2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Inventaris...4 1. Bestuur...4 2. Correspondentie...5 3. Archief...

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983)

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Streekarchief Goeree-Overflakkee E. Lassing-van Gameren maart 2008 ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Notulen

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN,

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN, INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN, 1655-1812 De hierna volgende bladzijden zijn een onderdeel van de "Inventarissen van de archieven van de gerechten onder Linschoten,

Nadere informatie

Waalse Hervormde gemeente Vianen T.L.H. van de Sande, H.J. Postema 2010, september 2014

Waalse Hervormde gemeente Vianen T.L.H. van de Sande, H.J. Postema 2010, september 2014 456 Waalse Hervormde gemeente Vianen 1725-1823 T.L.H. van de Sande, H.J. Postema 2010, september 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Waalse Hervormde gemeente te Vianen...3 2. Archief en inventarisatie...

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de ambachtsheerlijkheid, van municipaliteit, vanaf 1798 gemeente abtsregt (1563)

Inventaris van het archief van de ambachtsheerlijkheid, van municipaliteit, vanaf 1798 gemeente abtsregt (1563) Nummer Toegang: 141 Inventaris van het archief van de ambachtsheerlijkheid, van 1795-1798 municipaliteit, vanaf 1798 gemeente abtsregt (1563) 1633-1813 Archief Delft 141 Abtsregt 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

Archief van de Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingen

Archief van de Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingen Archief van de Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingen Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5176 Periode: 1811-1960 Archiefvormer Secretarie; afdeling Burgerlijke Stand (1852-1946)

Nadere informatie

L. Bijl. Rotterdam 2013.

L. Bijl. Rotterdam 2013. Transcriptie van DTB Heinenoord inv.nr. 5 (geboorteregister Israëlitische gemeente 1794-1809), Ottoland (Blokland) Gaarder inv.nr.7, DTB Ridderkerk inv.nr. 24, Nationaal Archief. L. Bijl. Rotterdam 2013.

Nadere informatie

Gegevens gemeente woonplaats Alblasserdam Alblasserdam Totaal Alblasserdam

Gegevens gemeente woonplaats Alblasserdam Alblasserdam Totaal Alblasserdam provincie Zuid Holland Gegevens gemeente woonplaats 2016 2015 Alblasserdam Alblasserdam 1.581 1.778 Totaal Alblasserdam 1.581 1.778 Albrandswaard Poortugaal 1.954 2.793 Totaal Albrandswaard 1.954 2.793

Nadere informatie

Nummer Toegang: 145 Inventaris van het archief van de gemeente ackersdijk en vrouwenregt

Nummer Toegang: 145 Inventaris van het archief van de gemeente ackersdijk en vrouwenregt Nummer Toegang: 145 Inventaris van het archief van de gemeente ackersdijk en vrouwenregt 1817-1855 Archief Delft 145 Gemeente Ackersdijk en Vrouwenregt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nederlandse Hervormde gemeente Schalkwijk D. Ruiter Oktober 2011, wijzigingen april 2013

Nederlandse Hervormde gemeente Schalkwijk D. Ruiter Oktober 2011, wijzigingen april 2013 359 Nederlandse Hervormde gemeente Schalkwijk 1611-2004 D. Ruiter Oktober 2011, wijzigingen april 2013 Inhoudsopgave Inventaris...3 1. Archief van de Kerkenraad... 3 2. Archief van de Kerkvoogdij...5 3.

Nadere informatie

akte nr. 4048: eerder weduwenaar van Gerritje Opmerkingen Bloos Rotterdam 1849 e028 Index trouwendistrict XIII.

akte nr. 4048: eerder weduwenaar van Gerritje Opmerkingen Bloos Rotterdam 1849 e028 Index trouwendistrict XIII. Aarlanderveen Doopboek p.36 dd. 08-01-1769: dito [Den 8 Jan] 't kind Jacob, Vader Abraham Roest, Moeder Pietje van der Boon, Getuijge Margje Jongeneut [de vrouw van Jacobs oom Jacob]. Overledene Jacob

Nadere informatie

Abtsregt: zie na 1855 Vrijenban Archief Inv.nrs. Beschrijving Periode Gescand Index. Abtswoude Archief Inv.nrs. Beschrijving Periode Gescand Index

Abtsregt: zie na 1855 Vrijenban Archief Inv.nrs. Beschrijving Periode Gescand Index. Abtswoude Archief Inv.nrs. Beschrijving Periode Gescand Index Abtsregt: zie na 1855 Vrijenban 141 144 Ingekomen akten van admissie, afgegeven akten van 141 145 Ingekomen akten van indemniteit en, afgegeven akten van admissie 1753-1809 1758-1809 Abtswoude Nederlands-hervormde

Nadere informatie

Nummer Toegang: 176 Plaatsingslijst van de collectie van der lely, 18de-19de eeuw

Nummer Toegang: 176 Plaatsingslijst van de collectie van der lely, 18de-19de eeuw Nummer Toegang: 176 Plaatsingslijst van de collectie van der lely, 18de-19de eeuw Archief Delft 176 Collectie Van der Lely 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Gemeente Bron Periode Scans Zoeken op Koppeling Opmerkingen

Gemeente Bron Periode Scans Zoeken op Koppeling Opmerkingen Toelichting: Kolom scans: zijn er digitale scans aanwezig? Kolom zoeken op : is de genealogische bron doorzoekbaar op? Koppeling: is de gekoppeld aan een scan? Opmerkingen: eventuele extra aanwijzingen

Nadere informatie

Informatieblad Burgerlijke Stand

Informatieblad Burgerlijke Stand Informatieblad Burgerlijke Stand In dit informatieblad vindt u informatie over (het gebruik van) de archieven van de Burgerlijke Stand: de Geboorteakte, de Huwelijksakte, de Huwelijksbijlagen, de Overlijdensakte

Nadere informatie

Zwammerdam Doopregister dd : 21 december gedoopt Claes, waervan Vader is Gerrit Roest, moeder Neeltje Weezelenburg.

Zwammerdam Doopregister dd : 21 december gedoopt Claes, waervan Vader is Gerrit Roest, moeder Neeltje Weezelenburg. Zwammerdam Doopregister dd.21-12-1732: 21 december gedoopt Claes, waervan Vader is Gerrit Roest, moeder Neeltje Weezelenburg. Leimuiden gequalificeerde aangegeven lijken 1806-1811 dd.12-09-1807. (aangegeven)

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Harich-Ruigahuizen (HarichHGHarichHG)

Hervormde gemeente te Harich-Ruigahuizen (HarichHGHarichHG) Hervormde gemeente te Harich-Ruigahuizen 1670-2007 (HarichHGHarichHG) This finding aid was produced using ArchivesSpace on May 20, 2019. Kerkelijke Archieven in Fryslân Inventaris 1. Kerkenraad 1.1. Stukken

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB)

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB) Gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken Haags Gemeentearchief DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB) U hoeft dit informatieblad niet helemaal door te lezen. De paragrafen die voor u van belang zijn, staan

Nadere informatie

Archief van de Zuiderkerk

Archief van de Zuiderkerk Archief van de Zuiderkerk Algemene kenmerken Toegangsnummer: 378.ZK Periode: 1611-1929 Archiefvormer Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam; Zuiderkerk Inventaris 1-2 Notulen. 1826-1875 1-1826 - 1849

Nadere informatie

Barneveld, gereformeerde kerk register van doopleden inv.nr.gereformeerde kerk Barneveld 88

Barneveld, gereformeerde kerk register van doopleden inv.nr.gereformeerde kerk Barneveld 88 GENEALOGISCHE BRONNEN versie 01-05-2005 Doopboeken en geboorteregisters Achterveld,katholiek Doopboeken 1674 1756 kopie, zonder inv.nr. idem *) 1756 1820 kopie, zonder inv.nr. Barneveld, gereformeerd,

Nadere informatie

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-3141 COLLECTIENAAM:

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-3141 COLLECTIENAAM: INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-3141 COLLECTIENAAM: Schepenbank Mierlo 1432 1810 Versie: 16 mei 2012; deze versie is verzorgd door Ronald Goossens Als u

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967

ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967 ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967 N.B. De gebruiker van dit archief wordt er op geattendeerd dat zich in het Oud Archief van Arnhem verscheidene stukken betreffende

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE HEESWIJK,

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE HEESWIJK, INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE HEESWIJK, 1571-1811 De hierna volgende bladzijden maken onderdeel uit van de "Inventarissen van de archieven van de gerechten onder Linschoten,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00416 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Everdingen, 1628-1811 z. n. z. j. Inleiding De omvang van het archief bedraagt 1 m 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst ( )

Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst ( ) Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst (1896-1992) Beschrijving van het archief: Naam archief: Archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst Periode: 1896-1992 Archiefnummer: 1307

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlandse Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlandse Hervormde Gemeente T00379 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente Cothen, 1641-1988 Het Utrechts Archief 1992 / 2005 Versie november 2014 1 INLEIDING 5 2 INVENTARIS 7 1 ARCHIEF VA N DE KERKERAAD

Nadere informatie

Archief van de Secretaris: stukken betreffende het middel op trouwen, begraven en advertentiën

Archief van de Secretaris: stukken betreffende het middel op trouwen, begraven en advertentiën Archief van de Secretaris: stukken betreffende het middel op trouwen, begraven en advertentiën Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5048 Periode: 1695-1811 Archiefvormer Secretaris van de stad Amsterdam

Nadere informatie

Archief van de Secretaris: stukken betreffende het middel op trouwen, begraven en advertentiën

Archief van de Secretaris: stukken betreffende het middel op trouwen, begraven en advertentiën Archief van de Secretaris: stukken betreffende het middel op trouwen, begraven en advertentiën Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5048 Periode: 1695-1811 Archiefvormer Secretaris van de stad Amsterdam

Nadere informatie

TOEGANGSNUMMERS 11-12, 15-17, 302

TOEGANGSNUMMERS 11-12, 15-17, 302 TOEGANGSNUMMERS 11-12, 15-17, 302 G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN DER NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE SCHIEDAM N.B.:Van de archieven van de Kerkenraad, de Kerkvoogdij

Nadere informatie

GENEALOGIE AANWEZIGE NASLAGWERKEN

GENEALOGIE AANWEZIGE NASLAGWERKEN GENEALOGIE AANWEZIGE NASLAGWERKEN De volgende naslagwerken zijn tijdens de inloopmiddagen beschikbaar: TIENJARENTAFELS LOOSDUINEN 1812-1862 Geboorten 1812-1882 Trouwen 1812-1843 Trouwen op naam bruid 1812-1843

Nadere informatie

Nummer Toegang: 37 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse begraafplaatsen,

Nummer Toegang: 37 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse begraafplaatsen, Nummer Toegang: 37 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse begraafplaatsen, 1827-1997 Archief Delft 37 Delftse begraafplaatsen 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

de meest uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie en archief Editie Bronnen, deel 2

de meest uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie en archief Editie Bronnen, deel 2 de meest uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie en archief Editie Bronnen, deel 2 25 november 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 Andere edities 1 Ook voor uw e-reader! 1 Creative Commons

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 4.KADOR-GB. Auteur: J. Lieffering, G.G.J. Boink. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 4.KADOR-GB. Auteur: J. Lieffering, G.G.J. Boink. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 4.KADOR-GB Inventaris van kadastrale kopie-kaarten betreffende gemeenten in Zuid-Holland, gebruikt ter bepaling van de grondbelasting, afkomstig van de Inspectie Registratie en

Nadere informatie