Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding. Ed. 11/2008- Réf:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding. Ed. 11/2008- Réf: 1011498-03"

Transcriptie

1 NL Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding Ed. 11/2008- Réf:

2 BELANGRIJK Deze installatiehandleiding maakt deel uit van het product en dient verplicht aan de installateur overhandigd te worden. Lees aandachtig de waarschuwingen die in deze handleiding beschreven worden, want deze behelzen belangrijke veiligheidsaanwijzingen met betrekking tot het gebruik en de goederenbehandeling. Bewaar deze handleiding, zodat deze te allen tijde geraadpleegd kan worden. De installatie dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de van kracht zijnde normen en volgens de aanwijzingen van de fabrikant door een erkende vakspecialist. Met de term erkende vakspecialist wordt een persoon bedoeld die over de vereiste technische kennis beschikt op het gebied van Z.P.C.E. onderdelen en verwarmingsinstallaties. Installatiefouten kunnen aanleiding geven tot letsel van mensen en dieren of materiële schade waarvoor de fabrikant iedere aansprakelijkheid afwijst. Controleer na het verwijderen van de verpakking de staat van de inhoud. Controleer alvorens de warmtepomp aan te sluiten of de door Z.P.C.E. verstrekte gegevens overeenstemmen met de uit te voeren installatie binnen de maximaal toegestane grenzen van het betreffende product. Schakel de elektrische voeding uit alvorens welke onderhoudswerkzaamheden, goederenbehandeling of reparaties ook aan de warmtepomp uit te voeren. Probeer ingeval van storingen en/of een abnormale werking van de warmtepomp geen reparaties uit te voeren, maar schakel de elektrische voeding uit. Eventuele reparaties dienen uitgevoerd te worden door een erkende servicedienst die gebruik zal maken van uitsluitend originele vervangingsonderdelen. Niet naleving van de bovenstaande voorschriften kan de veiligheid van de warmtepomp in gevaar brengen. Om verzekerd te blijven van een doelmatige en goede werking van de warmtepomp, is periodiek onderhoud noodzakelijk volgens de door Z.P.C.E. verstrekte aanwijzingen. Wanneer de warmtepomp doorverkocht of overgedragen wordt aan een andere gebruiker, dient men er altijd voor te zorgen dat deze handleiding bij het materiaal gepaard blijft gaan opdat de nieuwe eigenaar of installateur deze kan raadplegen. Deze warmtepomp mag uitsluitend gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor het ontworpen is: het verwarmen van het zwembad; ongeacht welk ander gebruik dient beschouwd te worden als oneigenlijk en gevaarlijk. Onder de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheden van Z.P.C.E. wordt alle schade uitgesloten als gevolg van installatie- of gebruiksfouten, of door niet naleving van de door Z.P.C.E. verstrekte aanwijzingen of van de van kracht zijnde installatienormen voor het betreffende materiaal.

3 INHOUD 1 Algemeen Algemene leveringsvoorwaarden Spanning Waterbehandeling Beschrijving Overzicht Afmetingen Installatie Aansluitingen Toegang tot het elektrisch paneel Hydraulische aansluiting Elektrische aansluiting Werking van de regeling Overzicht Regeling van de instructietemperatuur Inbedrijfstelling Controleer Inschakelen van de warmtepomp Uit te voeren controles Weergave van de storingen en statussen Winterbescherming Onderhoudsvoorschriften Recycling van het product Elektrische schema s Elektrisch schema van de kaart interfacekaart van de aansluitingen Elektrisch schema OPTIPAC

4 1. ALGEMEEN 1.1 Algemene leveringsvoorwaarden Alle goederen, zelfs als deze geleverd worden zonder VERZEND- EN VERPAKKINGSKOSTEN, worden vervoerd op risico van de bestemmeling. De ontvanger dient op de leveringsbon van de TRANSPORTEUR voorbehoud aan te tekenen, als hij vaststelt dat er tijdens het transport schade is opgetreden (bevestiging binnen 48 uur per aangetekend schrijven aan de TRANSPORTEUR). 1.2 Spanning Controleer voor alle werkzaamheden of de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van het stroomnet. 1.3 Waterbehandeling Om onze producten onder de beste omstandigheden te gebruiken, bevelen wij aan de volgende waarden in acht te nemen: vrije chloor: maximaal 2,5 mg/l, totaal broom: maximaal 5,5 mg/l, ph tussen 6,9 en 8,0. Ingeval van chemische of elektrofysische ontsmettingssystemen, dienen de installateur en de gebruiker bij de fabrikant na te vragen of deze verenigbaar zijn met onze producten. Deze systemen dienen verplicht geïnstalleerd te worden achter het verwarmingssysteem. 2. BESCHRIJVING 2.1 Overzicht Module A E : ingang Module B S : uitgang S E - externe warmtepomp lucht/water monoblok, - uiterst efficiënte plate fine verdamper, - fase volgorde detector, - draaiende compressoren SCROLL, - dater debiet manometer van module A en module B, - veiligheidsinrichting pressostaat HD, - controlesysteem van de fase volgorde detectie, - antvries sondes (uit indien < op + 5 C) van module A en module B - aansluitstukken 1/2 union PVC Ø 90 te lijmen (meegeleverd), - pakkingbussen, - verdampers van module A en module B, - wisselaars condensatoren van TITAAN, - regel thermostaten hoge gevoeligheid met digitale display Euro Alpha FK module A en module B, - water debiet controle inrichtingen, - fout HD en LD door alarm, - veiligheidsinrichting pressostaat LD, - automatische ontdooiing door geforceerde ventilatie, - carrosserie van geverfde gegalvaniseerde staalplaat, - hoofdscheidingsschakelaar aan/uit - ventilator, - urentellers van de werking vd compressor op module A en B 2

5 2.2 Afmetingen Optipac 30 : Gewicht 700 kg 3. INSTALLATIE Kies de installatieplaats op basis van de volgende criteria: het apparaat dient buiten geïnstalleerd te worden, de benodigde vrije ruimte om het apparaat heen moet in acht genomen worden, te weten minimaal 0.6 meter en de bovenzijde moet in de vrije lucht staan, de installatie dient eenvoudig uitgevoerd te worden en de bereikbaarheid voor onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken, het apparaat moet geplaatst worden op een cementen of betonnen voetstuk en moet beschermd worden tegen overstromingsgevaar (via een betonnen voetstuk voorzien van condensaat afvoer), men moet de 4 meegeleverde trillingwerende blokken gebruiken en deze plaatsen aan de vier hoeken van de machine, de uitgeblazen lucht mag niet naar omringende ramen gericht worden, trillingen en geluid mogen niet doorgegeven worden aan nabijgelegen gebouwen, de warmtepomp dient geïnstalleerd te worden op een minimale afstand van de zwembadrand volgens de in het land van kracht zijnde elektrische normen. In Frankrijk geeft de norm NF C (sectie 702) aan dat het toestel op een afstand van meer dan 2 meter van eender welk type zwembad of waterreservoir moet worden geïnstalleerd. Indien er een kans op waterstralen bestaat, een minimum afstand van 3.5 meter in acht nemen. Opgelet! de warmtepomp mag niet geïnstalleerd worden in de nabijheid van een ontvlambare gasbron, de warmtepomp mag niet geïnstalleerd worden in de nabijheid van een weg of straat om te voorkomen dat het apparaat blootgesteld wordt aan opspattende modder, de installatie, de elektrische en hydraulische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden volgens de in het land van kracht zijnde norm (voor Frankrijk NF C , maar tevens de norm CE I 364), installeer het apparaat buiten het bereik van kinderen. VERPLICHT: Alvorens de machine onder spanning te zetten, moet men de transport stelstang voetstuk compressor verwijderen. zie foto hiernaast 1- de panelen rechts en licht met handvaten, demonteren als men recht voor het apparaat staat, 2- de bout weghalen, 3- trekken aan de stang, 4- hetzelfde doen voor de het compressor voetstuk aan de rechter zijde. aansluitstukken 1/2 union PVC Ø 90 te lijmen, trillingwerende blokken te zetten onder de machine. 3

6 4. AANSLUITINGEN 4.1 Toegang tot de bedieningsorganen en de elektrische kast De rode schakelaar op de stand 0-OFF zetten en met de plastic sleutels de twee sloten openen (bevinden zich erboven of eronder), dan de voorzijde naar voren toe trekken. 4.2 Hydraulische aansluiting Sluit de ingang en de uitgang van het zwembadwater op het apparaat aan met behulp van PVC buizen Ø 90 door middel van de bij de warmtepomp meegeleverde demonteerbare koppelstukken (Zie etiketten). De aansluiting dient uitgevoerd te worden vanuit een by-pass op het filtercircuit van het zwembad voorbij het filter en vóór de waterbehandeling. - Proefdruk van het hydraulisch circuit: 3 bars - Bedrijfsdruk van het hydraulisch circuit: 1,5 bar OPTIPAC 30: gemiddeld waterdebiet 30 m 3 /uur- drukverlies 1,3 mwk V1-V2-V3: by-pass kranen V5-V4: regelkranen* * aanbevolen voor een regeling in de nabijheid van het apparaat Het maatcijfer X moet hoger dan à 0,6 meter zijn X X 4.3 Elektrische aansluiting de elektrische voeding van de warmtepomp dient afkomstig te zijn vanuit een inrichting met differentieelschakelaar en veiligheidsschakelaar (niet meegeleverd), die voldoen aan de van kracht zijnde normen en voorschriften. het apparaat is ontworpen voor een aansluiting op een hoofdvoeding met een sterpuntsschakeling TT en TN.S (volgens de in het land van kracht zijnde norm). doorsnede voedingskabel: bescherming: - Optipac 30: 4 x 16 mm² * (Driefasen 400V/3/50Hz) 63 A * deze doorsnede geldt als richtwaarde en dient gecontroleerd en zonodig aangepast te worden naargelang de installatie-uitvoering Elektrische beveiliging: door stroomverbreker (kromme D) of zekering (Am) waarvan het vermogen aangepast is aan het type apparaat (gelieve hiervoor de hieronder vermelde beveiligingswaarden te raadplegen) met vooraan de leiding een differentieelschakelaar 30 ma (veiligheidsschakelaar of stroomonderbreker). Opm.: de tolerantie van de aanvaardbare spanningsschommeling bedraagt ± 10% tijdens de werking, de kabelwegen van de elektrische aansluitingen dienen vast te zijn, aangewezen kortsluit stroom = 10 ka (volgens de CEI 947-2), 4

7 mogelijkheid tot aansluiting van een bediening aan/uit op afstand door middel van een spanningsvrij contact -zonder polariteit 230V -50Hz- tussen de klemmen voor de module A en voor de module B => zie onderstaand elektrisch schema, mogelijkheid tot aansluiting van een storingslampje - buiten - op 230V-50Hz tussen de klemmen 20 en 21 voor de module A en voor de module B => zie onderstaand elektrisch schema, mogelijkheid tot uitvoering van een stuursysteem (klemmen124 en 25) voor de werking van de filterpomp ingeval van een verzoek om temperatuur (zonder behoefte om verwarming wordt er een filtercyclus van 5 minuten per uur uitgevoerd, om de werkelijke waarde van het zwembadwater te meten). Deze functie wordt verzorgd door een elektrische logica met behulp van een spanningsvrij contact (I max. = 5 A onder 230Vac met weerstandsbelasting) => zie onderstaand schema, Door middel van deze elektrische aansluiting stuurt het apparaat automatisch het filtersysteem aan en wordt het water altijd op de gewenste temperatuur gehouden, zowel overdag als s nachts (deze functie wordt verwarmingsprioriteit genoemd), mogelijkheid tot aansluiting van een afstandsbedieningmodule (1) (met display). Gebruik hiertoe de klemmen: (signalen Tx-Rx) en voor de voeding op 12 Vac van de interfacekaart A1. Aansluiting van de volgende opties: verwarmingsprioriteit, aan/uit afstandsbediening, signaallampje machinestoring Filterklok Euro Alpha FK module A Euro Alpha FK module B Klemmenbord in warmtepomp V1: fout verklikkers module A V2: fout verklikkers module B (230Vac) of of Fase V1 Schakelaar aan/uit op afstand voor module A V2 Neutraal Belangrijk: voor de aansluiting van de functies aan/uit op afstand (2), storing en stuursysteem van het starten van de filtering: kabels gebruiken met een doorsnede van minstens 1mm². Gebruik de pakkingbussen en kabeldoorvoeren voor de doorvoer van de kabels in het apparaat. Voor de aansluiting van de afstandsbedieningmodule (1) (maximaal afstand = 50 m) dient men een gewapende kabel te gebruiken van minstens 4x0.75 mm² (de wapeningstreng met de aarde verbinden aan de zijde van de warmtepomp). (1) module beschikbaar als optie (2) men dient verplicht een onafhankelijke kabel te gebruiken om de aansluiting van deze functie uit te voeren (klemmen op module A en op module B DRIEFAZEN AANSLUITING Schakelaar aan/uit op afstand voor module B VOEDING 400V- 3-50HZ- ~ (klemmen U-V-W ) + Aarde (klem ) Groen/ geel Fase 1 Fase 2 Fase 3 Binnen aanzicht van een deel van de elektrische kast van het apparaat 5

8 5.WERKING VAN DE REGELING 5.1 Overzicht De regelthermostaat Euro Alpha FK met digitale weergave wordt gemonteerd in het apparaat geleverd en is elektrisch aangesloten en in de fabriek ingesteld voor de toepassing zwembadverwarming. Principe van de regeling: Een regelingssonde aan de ingangszijde van het zwembadwater van de warmtepomp meet de temperatuur van het zwembadwater en vergelijkt deze waarde met de instructietemperatuur. Als de zwembadtemperatuur gelijk of lager is of wordt dan de instructietemperatuur, geeft de regeling autorisatie tot verwarming na een vertraging van 180 seconden, de led gaat knipperen en daarna vast branden. 5.2 Regeling van de instructietemperatuur Druk op de toets zodat de instructietemperatuur weergegeven wordt. Houd deze toets vervolgens ingedrukt en druk op de toets om de waarde te verhogen of op de toets om de waarde te verlagen. Laat vervolgens de toets los om terug te keren naar de weergave van de temperatuur van het zwembadwater. Opm.: de maximale instructietemperatuur bedraagt 32 C. Deze temperatuurgrens is ingesteld om de liner van het zwembad te beschermen. Deze hoge instructiewaarde kan echter door de installateur gewijzigd worden, maar dit valt in dat geval onder diens aansprakelijkheid. Voorrang verwarming: indien de klemmen 24 en 25 (zie 4.3) zijn aagesloten, doet een temperatuur verzoek de filter pomp opstarten als deze niet in werking is. 6. INBEDRIJFSTELLING Apparaat Modus verwarming Ontdooiingscyclus (knipperend = vertraging) Programmering temperatuur of instelling van de regelaar Verhogen waarde (UP) Aan/Uit (1), Stand-by (1) Verlagen waarde (DOWN) (rode stip), Reset storing (1) stopt de werking in de verwarmingsmodus Opmerkingen: - in het geval er een ontdooiingscyclus gaande is, wordt deze beëindigd met behoud van de ventilatie, behalve als de omgevingstemperatuur daalt onder +5 C of als de filtering gestopt is (J1 en/of J2 open), - ingeval het apparaat in de fase verkeert waarin het om verwarming vraagt (led s en vast brandend of vast brandend en knipperend) blijft de led vast branden (contact gesloten) gedurende 120 seconden en dooft vervolgens (contacten open). Opgenomen vermogen * Gerestitueerd vermogen * * Technische specificaties: Opgenomen sterkte Gemiddeld lucht debiet Werking compressor (knipperend = vertraging) Bediening filterpomp / warmtepomp actief (indien optie aangesloten) Temperatuuraanduiding in C of F Akoestisch vermogen Geluidsdruk op 10 m OPTIPAC kw 90 kw 52,2 A m 3 /h 85 dba 57 dba * Bij een omgevingslucht van + 15 C en zwembadwater op 26 C beschermingsindex van het apparaat : IP 24 (IP 44 wat betreft de elektrische uitrusting) (IPXXB voor de machinale risico s) type koel gas : R407C waarde constructeur van het koelvermogen : Optipac 30 Driefasen = 2 x 4840 g = 9680 g (module A & B) Niet de vloeistof R407C in de atmosfeer ontlasten. Deze vloeistof is een fluorgas met broeikaseffect, vallend onder het protocol van Kyoto, met een potentieel van globale verwarming (GWP) = (Richtlijn van de EG 842/2006). 6

9 * Bedrijfsvoorwaarden van de warmtepomp: de buitentemperatuur dient hoger te zijn dan +5 C (onderbreking door vorstbeveiligingssonde SD2) en lager dan +38 C, er dient water van voldoende debiet door de warmtepomp te stromen, de warmtepomp zet ontdooiing cycli aan door uitschakeling van de compressor en inschakeling van een geforceerde ventilatie dankzij een ontdooiing sonde SD3 in de fabriek gekalibreerd op -5 C op het koelcircuit (als de temperatuur daarna met 10 C stijgt, treedt er een temporisatie van 300 seconden inwerking voordat de compressor en de ventilator opnieuw worden opgestart). Ieder verwarmmodule A en B kunnen op autonomie wijze ontdooiing cycli opstarten. 6.1 Controleer of de hydraulische aansluitingen goed bevestigd zijn, of er geen lekken zijn, de stabiliteit (horizontale en loodrechte stand van het apparaat), of de elektrische kabels goed verbonden zijn met de aansluitklemmen, slecht bevestigde klemmen kunnen aanleiding geven tot oververhitting van het klemmenbord, of de elektrische kabels goed geïsoleerd zijn ten opzichte van scherpe plaatstalen of metalen delen, de aardaansluiting, of er geen gereedschappen of andere vreemde voorwerpen in het apparaat zijn achtergebleven, 6.2 Inschakelen van de warmtepomp schakel de bescherming van de elektrische warmtepompvoeding in de schakelkast van het filtersysteem in, schakel het filtersysteem in, stel de by-pass en de regelkranen* als volgt in: - kraan 1 licht gesloten om de druk van het filter met 200g te verhogen, - kraan 2 wijd open, - kraan 3 wijd open, - kraan 4 wijd open, - kraan 5 half gesloten, * zie paragraaf 4.2, Als deze kranen (4 & 5) niet aanwezig zijn, zet klep 2 helemaal open en sluit klep 3 tot halverwege, controleer de ontluchting van het hydraulische circuit van het zwembadwater, de warmtepomp onder spanning zetten (de deur van de elektrische kast dicht doen en de scheidingsschakelaar op de stand I-ON zetten), schakel de warmtepomp in als deze in de stand-by stand staat (rode stip) door kortstondig te drukken op, On verschijnt op de display gedurende 5 seconden waarna de zwembadtemperatuur weergegeven wordt, anders geeft de temperatuur zich van vervolg aan, Stel de temperatuur in op de gewenste waarde ( + of ) => als het zwembad verwarmd dient te worden: led knippert en gaat daarna vast branden na circa maximaal 2 tot 3 minuten en de warmtepomp start. 5 minuten na de start van de warmtepomp (ventilator + compressor), de door de debietmanometer aangegeven waarde controleren en de kraan 3 of 5 zodanig verstellen dat de wijzer in de groene zone komt (in het begin van het seizoen {koud bad}: op het begin van de groene zone). Opmerking: de mogelijke sporen van vochtigheid aan de voet van de machine worden veroorzaakt door een (normale) condensatie van de waterstoom vervat in de lucht. Opmerking: indien bij de regeling van de by-pass en de regelkranen het waterdebiet lager is dan 1,5 m 3 /uur, werkt de warmtepomp niet (de schoependebietregelaar is uitgeschakeld en de regelaar geeft Aid afwisselend met de watertemperatuur van het zwembad weer). Stel in dat geval de stand van de kranen bij: 5 (indien aanwezig) of 3 en 1. Wanneer de warmtepomp werkt: - als de debietregelaar (J1-J2) een uitschakeling/inschakeling uitvoert van 3 seconden of langer, wordt er een vertraging geactiveerd van minimaal 130 seconden* vóór de herinschakeling, * ter informatie: deze vertraging kan langer duren tijdens een ontdooiingscyclus of als de stoptijd van de compressor korter is dan 180 seconden, - als de stroom uitvalt, wordt er tijdens de herinschakeling van de stroom een vertraging geactiveerd van 125 seconden vóór de herstart. 7

10 Waarneming: wanneer het zwembad de gewenste temperatuur bereikt (led s en gedoofd) stopt de warmtepomp automatisch. Herhaling: dit driefasige apparaat beschikt over een fase volgorde controle inrichting dankzij welke er bij het onder spanning zetten (en vervolgens tijdens de werking) een storing op het vlak van de fase volgorde kan worden gemeld (regelaren in foutstand dcp vast, het controlelampje van relais KA1 is uit in de elektrische kast, in dit geval en met het apparaat buiten spanning gezet, hoeft men alleen maar twee fasen om te wisselen rechtstreeks ten hoogte van de draaiende scheidingsschakelaar (S1). LET OP! Deze handeling moet door een ervaren vakman worden uitgevoerd. 6.3 Uit te voeren controles Controleer of de warmtepomp stopt wanneer: men verlaagt de consigne temperatuur op de thermostaat met digitale display van beide modules, A en dan B, men de filtering uitschakelt of de kraan 2 of 4 sluit. 6.4 Weergave van de storingen en statussen Storingen: Info: de led blijft gedurende 120 seconden actief na de weergave van een storing (behalve ingeval van een dc waarbij de warmtepomp operationeel blijft). Weergave Omschrijving Oorzaak Oplossing Reset Storing regelingssonde Storing vorstbeveiligingssonde Storing ontdooiingssonde Storing Lage Druk van het koelcircuit Storing Hoge Druk van het koelcircuit Activering thermische bescherming(en) (Q1- Q2-Q3-Q4 met handmatige terugschakeling in de elektrische kast) of van de interne beveiliging van de ventilator (F1-F11 met automatische terugschakeling) Storing fasenvolgorde (uitsluitend op driefasige warmtepomp) Sonde buiten bedrijf of afgekoppeld Sonde buiten bedrijf of afgekoppeld Sonde buiten bedrijf of afgekoppeld Onvoldoende koelmiddel 1- emulsie van in de warmtepomp door te voeren lucht en water, 2- te grote hoeveelheid koelmiddel. 1- overstrekte op de voedingslijn van de ventilator en/of van de compressor, 2- oververhitting van de motor van de ventilator. 1- verkeerde bekabeling op het klemmenbord van de voeding van het apparaat, 2- wijziging van de fasenvolgorde door de stroomleverancier, 3- tijdelijke stroomonderbreking van een of meerdere fasen. 8 Sonde vervangen of opnieuw aansluiten Sonde vervangen of opnieuw aansluiten Sonde vervangen of opnieuw aansluiten Neem contact op met een door ZPCE erkende vakman om eventuele lekken op te sporen en koelmiddel bij te vullen 1- ontlucht het hydraulisch zwembadcircuit, 2- neem contact op met een door ZPCE erkende vakman voor een controle van de vulling van het koelmiddel. Een beroep doen op een erkende ZPCE technicus om de oorzaken van deze uitschakeling(en) te analyseren 1- controleer de bekabeling van de voeding op het klemmenbord van het apparaat, 2- vraag aan de stroomleverancier of er op uw installatie wijzigingen zijn aangebracht. Door stroomonderbreking of door een druk op de toets als dsr knippert Door stroomonderbreking of door een druk op de toets als dsa knippert Door stroomonderbreking of door een druk op de toets als dsd knippert Automatisch (indien minder dan 4 storingen per uur) of door een druk op de toets als dbp knippert Automatisch (indien minder dan 4 storingen per uur) of door een druk op de toets als dhp knippert Via opnieuw activeren van de thermische bescherming(en) (Q1-Q2- Q3-Q4) + een impulsie op de toets indien dt gaat knipperen Automatisch (indien minder dan 4 storingen per uur) of door een druk op de toets als dcp knippert Activering uitgang alarm JA (klemmen en/of 30-31) JA (klemmen en/of 30-31) JA (klemmen en/of 30-31) JA indien meer dan 4 storingen in één uur (klemmen en/of 30-31) JA indien meer dan 4 storingen in één uur (klemmen en/of 30-31) JA (klemmen en/of 30-31) JA (klemmen en/of 30-31)

11 De statussen: storing van tijd van ontdooiing Storing EEPROM Storing aansluiting Slechte informatieverwerking van de ontdooiingssonde of ontdooiingscyclus te lang (> een uur) De gegevens van de parameters in de EEPROM van de regelaar zijn ontregeld Afstandsbediening (optie) slecht aangesloten of als aanwezig aangegeven aan de regelaar maar fysiek niet aanwezig Neem contact op met een door ZPCE erkende vakman om de sonde en de goede werking van de ontdooiings-cyclus te controleren Neem contact op met een door ZPCE erkende vakman om een vervanging door een nieuwe regelaar uit te voeren Neem contact op met een door ZPCE erkende vakman en raadpleeg de installatiehandleiding van de afstandsbedieningmodule Door stroomonderbreking of door een druk op de toets als dtd knippert (na inschakeling op stand-by Ofr5 =>. en herinschakeling On van de regelaar dankzij de toets ) Door stroomonderbreking Automatisch JA (Kkemmen en/of 30-31) JA (klemmen en/of 30-31) NEE : voorbeeld termperatuurweergave zwembadwater : afwisselend Info: de led blijft actief gedurende 120 seconden na de weergave van een status (buiten de ontdooiingscyclus met de functie aan/uit op afstand ( CAd ) en SD3 < dan 5 C). Weergave Omschrijving Oorzaak Oplossing Reset Debietregelaar meer dan 3 seconden open de bestelling op een afstand activeert 1- filterpomp gestopt (filterklok buiten zijn werkuren), 2- in het apparaat door te voeren waterdebiet onvoldoende, 3- debietregelaar buitenbedrijf of afgekoppeld. Contact afstandsbediening open 1- wachten tot de geprogrammeerde werkuren van het filtersysteem bereikt worden, test mogelijk in de modus: manuele filtering, 2- BY-PASS afstellen, filtering inschakelen, 3- debietregelaar vervangen of opnieuw aansluiten. 1- afstandsbediening zetten (contact gesloten), 2- neem contact op met een door ZPCE erkende vakman om de kabel tussen de afstandsbediening en het apparaat te controleren. Automatisch na vertraging Automatisch Activering uitgang alarm NEE NEE Inschakeling vorstbeveiliging Buitentemperatuur te laag (< dan -8 C) Wachten tot de buitentemperatuur weer natuurlijk gestegen is Automatisch NEE Voeding antivries weerstand Buiten temperatuur te laag (< tot 3 C) Wachten tot de buiten temperatuur natuurlijk oploopt of dat de compressor opnieuw van start gaat voor een nieuwe werkingscyclus. Automatisch NEE 6.5 Winterbescherming zet de regelaar op stand-by door kortstondig te drukken op, verschijnt gedurende 5 seconden op de display, waarna een rode stip weergegeven wordt, sluit de kranen 2 en 3 van de by-pass, open de kranen 4 en 5 aan de zijkant van het apparaat (indien aanwezig), tap de watercondensor af (VORSTGEVAAR) door de twee ingangs- en uitgangskoppelstukken van het zwembadwater te demonteren op de zijkant van de warmtepomp, draai de twee koppelstukken weer een slag vast om indringing van vreemde voorwerpen in de condensor te voorkomen. Een ontoereikende winterbescherming leidt automatisch tot verval van de GARANTIE. 9

12 7. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN Door een gekwalificeerd persoon. De volgende handelingen op zijn minst één keer per jaar uitvoeren: reinigen verdamper aan de achterzijde van de PAC (met behulp van een zijdekwast en straal zacht water), - gebruik in geen geval een hogedrukreiniger om het apparaat te reinigen - controleren van de werking consignes en punten, controleren van de beveiligingen, controleren of de elektrische kabels nog in orde zijn, controleren of de massa s op de aarde zijn aangesloten, de draairichting van de compressor verifiëren op de driefazen warmtepompen (in geval van wijziging van de fase volgorde), zie 6.2, het koelcircuit op waterdichtheid controleren, Voor de reiniging van het apparaat geen schoonmaakmiddel op basis van oplosmiddelen gebruiken; bij ons is als optie een speciale reinigingsset PSA NET verkrijgbaar. BELANGRIJK Controleer vóór het uitvoeren van ongeacht welke werkzaamheden aan het apparaat of de stroom uitgeschakeld is en de toegang hiertoe vergrendeld is. Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam en erkend personeel voor dit soort apparaten. 8. RECYCLING VAN HET PRODUCT Dit apparaat is onderworpen aan de UE richtlijn 2002/96/CE (gerelateerd aan de DEEE). Als het is versleten moet het afgevoerd worden naar een selectieve vuilophaal plaats of terugbezorgd worden aan de verkoper indien men een gelijkwaardig nieuw product aanschaft 10

13 9. ELEKTRISCHE SCHEMA S 9.1 Elektrisch schema Interfacekaart van de aansluitingen (één per module A & B) Naar J6 en J14 Naar J11 en J12 11

14 9.2 Elektrisch schema OPTIPAC 30 12

15 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 REFERENZ FONCTION FUNCTIE A1 Platine interface (circuit A) Interface ringplaat (circuit A) A2 Platine interface (circuit B) Interface ringplaat (circuit B) E1 Pressostat HP (circuit A) Pressostaat HD (circuit A) E11 Pressostat HP (circuit B) Pressostaat HD (circuit B) E2 Pressostat BP (circuit A) Pressostaat LD (circuit A) E21 Pressostat BP (circuit B) Pressostaat LD (circuit B) F1 Sécurité ventilation (circuit A) Veiligheidsinrichting ventilatie (circuit A) F11 Sécurité ventilation (circuit B) Veiligheidsinrichting ventilatie (circuit B) FU1 Fusible circuit de commande Zekering bedieningscircuit J1 Interrupteur de débit (circuit A) Debiet schakelaar (circuit A) J2 Interrupteur de débit (circuit B) Debiet schakelaar (circuit B) KA1 Relais d ordre de phase Relais fase volgorde KA2 Relais auxiliaire de KA1 Hulp relais van KA1 KM1 Contacteur compresseur (circuit A) Contactsluiter compressor (circuit A) KM2 Contacteur compresseur (circuit B) Contactsluiter compressor (circuit B) KM3 Contacteur ventilateur (circuit A) Contactsluiter ventilator (circuit A) KM4 Contacteur ventilateur (circuit B) Contactsluiter ventilator (circuit B) M1 Compresseur (circuit A) Compressor (circuit A) M2 Compresseur (circuit B) Compressor (circuit B) M3 Ventilation (circuit A) Ventilatie (circuit A) M4 Ventilation (circuit B) Ventilatie (circuit B) P1 Compteur horaire (circuit A) Urenteller (circuit A) P11 Compteur horaire (circuit B) Urenteller (circuit B) Q1 Disjoncteur compresseur (circuit A) Lastschakelaar compressor (circuit A) Q2 Disjoncteur compresseur (circuit B) Lastschakelaar compressor (circuit B) Q3 Disjoncteur ventilation (circuit A) Lastschakelaar ventilatie (circuit A) Q4 Disjoncteur ventilation (circuit B) Lastschakelaar ventilatie (circuit B) Q5 Disjoncteur circuit de commande Lastschakelaar bedieningscircuit S1 Interrupteur principal Hoofdschakelaar SD1 Sonde de régulation (circuit A) Regulatie sonde (circuit A) SD2 Sonde anti-gel (circuit A) Ontdooiing sonde (circuit A) SD3 Sonde de dégivrage (circuit A) Antivries sonde (circuit A) SD11 Sonde de régulation (circuit B) Regulatie sonde (circuit B) SD21 Sonde anti-gel (circuit B) Ontdooiing sonde (circuit B) SD31 Sonde de dégivrage (circuit B) Antivries (circuit B) T1 Transformateur Trafo BELANGRIJK Het verwijderen of shunten van één van de veiligheidsvoorzieningen of de afstandsbediening leidt automatisch tot het verval van de GARANTIE. In het kader van ons streven naar voortdurende verbetering, kunnen onze producten zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. - Uitgave van 11/

1-2-3-4-5-6-7-8. Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding

1-2-3-4-5-6-7-8. Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding 1-2-3-4-5-6-7-8 F GB D NL Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding E P I Ed. 04/2007 - EDPAC015FAA - EDPAC025FAA/FAB - EDPAC035FAB/FAC - EDPAC045FAA/FAB - EDPAC075FAA/FAB - EDPAC037FAB/FAC - EDPAC057FAA/FAB

Nadere informatie

Verwarming van zwembaden

Verwarming van zwembaden Warmtepompen Verwarming van zwembaden De warmtepomp, de ideale oplossing Hoge prestaties en zuinig in gebruik De warmtepomp vormt tegenwoordig de meest voordelige oplossing om een buitenzwembad optimaal

Nadere informatie

Instaallatie en gebruikshanleiding Nederlands. More languages on: www.zodiac-poolcare.com H0439100.A - 2013/10

Instaallatie en gebruikshanleiding Nederlands. More languages on: www.zodiac-poolcare.com H0439100.A - 2013/10 Instaallatie en gebruikshanleiding Nederlands More languages on: www.zodiac-poolcare.com H0439100.A - 2013/10 Lees deze handleiding aandachtig voordat u verder gaat met de installatie, het onderhoud of

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Verwarming van zwembaden www.psa-zodiac.com

Verwarming van zwembaden www.psa-zodiac.com Warmtepompen Verwarming van zwembaden www.psa-zodiac.com De warmtepomp, de ideale oplossing Hoge prestaties en zuinig in gebruik De warmtepomp vormt tegenwoordig de meest voordelige oplossing om een buitenzwembad

Nadere informatie

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen Pool & Spa Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 1 De Hydro-Pro warmtepompen 3/2/2012 2:49:46 PM Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 2 3/2/2012 2:49:50 PM Efficiënt en economisch De warmte van de buitenlucht

Nadere informatie

Verwarmingspomp voor zwembad INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING GUIDE

Verwarmingspomp voor zwembad INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING GUIDE Verwarmingspomp voor zwembad INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING GUIDE Inhoudsopgave I. Toepassing... 3 II. Kenmerken... 3 III. Technische parameters... 4 IV.Afmetingen... 5 V. Installatie-instructies...

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

v.10/2010 3. Thermische beveiliging. Alle electrische batterijen zijn voorzien van een dubbele thermische beveiliging :

v.10/2010 3. Thermische beveiliging. Alle electrische batterijen zijn voorzien van een dubbele thermische beveiliging : 1. Beschrijving In al onze kasten kunnen wij volledig voorbekabelde electrische verwarmings-batterijen voorzien en geregeld om een constante toevoor T zorgen. Het geheel is op glijders gemonteerd dus gemakkelijk

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening LET OP Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Apparatuur van NEXHO moet door een bevoegde elektricien

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1 Heataster ENGLISH ontage- en installatiehandleiding Heataster 201 Booster FANCAIS Heataster 200N (Gas) Booster NEDELANDS NL 1 ENGLISH WAASCHUWINGEN 2 Bestemmelingen van deze handleiding 2 Symbolen 2 Certificatie

Nadere informatie

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 1 Monday, July 21, 2008 2:29 PM Voor de gebruiker Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 NL (2008.07) SM 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 2

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

1. Informatie voor installatie Algemene leveringsvoorwaarden, opslag en transport X1 X2 X1 X4 X4 X2

1. Informatie voor installatie Algemene leveringsvoorwaarden, opslag en transport X1 X2 X1 X4 X4 X2 NL Lees deze handleiding aandachtig voordat u verder gaat met de installatie, het onderhoud of het repareren van dit apparaat! Het symbool geeft belangrijke informatie aan waar verplicht rekening mee moet

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 18K en 24K (, 0.5s No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoge druk Invries Hoge persgas Overstroom Communicatie Hoge weerstand Interne ventilator motor

Nadere informatie

4 Knops afstandsbediening

4 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 4 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

Waterontharder VT1000. Gebruikers handleiding

Waterontharder VT1000. Gebruikers handleiding Waterontharder VT1000 Gebruikers handleiding Pagina 2 van 16 VT1000 rev1 Inhoudsopgave. Pagina 1. Belangrijke informatie. 4. 2. Algemeen. 5. 3. Installatie 6. 3.1. Inhoud levering 6. 3.2. Installeren 7.

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Installatie en gebruikshandleiding Nederlands. More documents on: www.zodiac-poolcare.com H0439100.C - 2015/01

Installatie en gebruikshandleiding Nederlands. More documents on: www.zodiac-poolcare.com H0439100.C - 2015/01 Installatie en gebruikshandleiding Nederlands NL More documents on: www.zodiac-poolcare.com H0439100.C - 2015/01 Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat installeert, onderhoudt of repareert!

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER EOS PLUS HP DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER Lucht-water warmtepomp voor de productie van Sanitair Warm Water zonder gebruik van gas. Deze pomp, speciaal

Nadere informatie

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding FP400-serie Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen Gebruikershandleiding Versie 2.3 / Juni 2004 Aritech is een merknaam van GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea

Nadere informatie

Pool & Spa De Duratech warmtepompen

Pool & Spa De Duratech warmtepompen Pool & Spa De Duratech warmtepompen De ideale oplossing voor de verwarming van uw zwembad en spa. Bosta... a perfect fit! Bosta, uw totaalleverancier in zwembad artikelen Bosta heeft al meer dan 60 jaar

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur OpenTherm module AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur OpenTherm module AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N

Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6720608943-0807 (WRP - Users).fm Page 1 Monday, July 21, 2008 2:35 PM Voor de gebruiker Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 NL (2008.07) SM 6720608943 6720608943-0807 (WRP - Users).fm Page

Nadere informatie

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

Handleiding. Pool Basic Evo ph. Aandacht! OPGELET!

Handleiding. Pool Basic Evo ph. Aandacht! OPGELET! Handleiding Pool Basic Evo ph Aandacht! OPGELET! Alvorens ENIGE interventie te doen binnenin de stuurkast van de Pool Basic EVO dient u het toestel los te koppelen van zijn stroombron. INDIEN DE INSTRUCTIES

Nadere informatie

F2555-N F3255-N F4055-N

F2555-N F3255-N F4055-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 (2015/04) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 (2015/05) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3

Nadere informatie

Verwarming van zwembaden www.psa-zodiac.com

Verwarming van zwembaden www.psa-zodiac.com Verwarmers, warmtewisselaars Verwarming van zwembaden www.psa-zodiac.com Elektrische verwarmers Toepassing : Verwarming van openlucht- of overdekte zwembaden of spa s. Werkingsprincipe : Een elektrische

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX ZFPX5220

Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX ZFPX5220 Aangeboden door: Zwembad BVBA Industrieweg 9 3190 Boortmeerbeek België www.harmopool.eu Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX5210 - ZFPX5220 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud VOLT POT 1K 110 0V E+ E- OPEN FOR 60 Hz STAB Deze handleiding is van toepassing op de regelaar van de alternator die u aangekocht hebt. We wensen uw aandacht te vestigen op de inhoud van deze onderhoudshandleiding.

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R hydrofoorgroepen 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HG hydrofoorgroep gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1 Handleiding AT1G26-200 rev.0914 Toegangscontrole Module ver1 PRODUCT SPECIFICATIE Modelen, AT1G26-200 ver1 en AT1G34-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200 gebruikerscodes 100 Mil.

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009)

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) indic bvba, Molenberglei 21, B-2627 Schelle, tel +32(0)3 451 93 93 - fax +32(0)3 887 30 61 www.indiconline.com 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 CE certificaat... 3

Nadere informatie

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen Gevaar! Veronachtzaming kan of zal de oorzaak zijn van elektrische schokken met gevaar voor het leven. - Gebruik het verwarmingselement niet in de nabijheid

Nadere informatie

60º Links en 60º Rechts in verstek. Handleiding

60º Links en 60º Rechts in verstek. Handleiding BANDZAAG MACHINE PEBA 520 60º Links en 60º Rechts in verstek Handleiding Pehu bv De Tienden 52, 5674 TB Nuenen, The Netherlands Phone: +31 40-2912250 Fax: +31 40-2483003 www.pehubv.nl Email: info@pehubv.com

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

Pool & Spa De Hydro-Pro warmtepompen

Pool & Spa De Hydro-Pro warmtepompen Pool & Spa De Hydro-Pro warmtepompen Creating Connections Bosta, uw totaalleverancier in zwembadartikelen Bosta heeft al meer dan 60 jaar ervaring in de handel in leidingsystemen en toebehoren. We zijn

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Installatiehandleiding van de poortaandrijving ENL-BP2R

Installatiehandleiding van de poortaandrijving ENL-BP2R Installatiehandleiding van de poortaandrijving ENL-BP2R RW Presentatie De poortaandrijving ENL-BP2R maakt de HF-controle van twee toegangen tot de parkeergarage mogelijk, vanaf nu INGANG en UITGANG genoemd.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage.

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage. Instructie handleiding MINIBEL Luchtgordijnen Waarschuwingsadvies symbolen Attention, Gevaar, Waarschuwing! Gevaarlijke stroom of hoge voltages! Kans op verwondingen! Gevaar! Sta niet onder de hangende

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Kabeldetector PCE-180 CBN

GEBRUIKSAANWIJZING Kabeldetector PCE-180 CBN PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Kabeldetector PCE-180 CBN Inhoudsopgave

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave)

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave) Technische handleiding Versie 11/11 PLC-INTERFACE (slave) Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de PLC-interface (slave) zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik

Nadere informatie

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Andere afdekramen apart te verkrijgen n Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen,

Nadere informatie

METER VAN WARMTEVERBRUIK Module sanitair water Warm en koud

METER VAN WARMTEVERBRUIK Module sanitair water Warm en koud Warmteverbruiksmeter Module sanitair warm en koud water METER VAN WARMTEVERBRUIK Module sanitair water Warm en koud Versie M-bus Versie plaatselijke aflezing Handleiding voor montage Module sanitair warm

Nadere informatie

JDPC.001 Jaga Dynamic Product Controller

JDPC.001 Jaga Dynamic Product Controller JDPC.001 Jaga Dynamic Product Controller Montage en gebruikershandleiding Freedom Clima JDPC.FCC Jaga Dynamic Product Controller Freedom Clima JDPC.FCC4 / JDPC.FCC6 Jaga Dynamic Product Controller met

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS

PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS Groot assortiment koudwater units Compact en aantrekkelijk design EC-motor voor energiebesparing Auto-adaptieve regeling Installatiegemak Close Control Unit 50CO Vertaling van

Nadere informatie

MC 785D-6p in- en opbouw

MC 785D-6p in- en opbouw MC 785D6p in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785D6P Thermostaat Doc.nr.: 97076 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V.3 Bestand: Do97076 MC785D6P v3 NL.wpd Software: MC785D6P Versie:

Nadere informatie

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS T6590B1000 FANCOIL REGELAAR PRODUCT GEGEVENS KENMERKEN TOEPASSINGEN De T6590B1000 ruimteregelaar is ontworpen om de regelafsluiters, ventilator en extra elektrische in fancoil systemen te regelen. Een

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Pool & Spa De Hydro PRO warmtepompen

Pool & Spa De Hydro PRO warmtepompen Pool & Spa De Hydro PRO warmtepompen Creating Connections Bosta, uw totaalleverancier in zwembadartikelen Bosta heeft al meer dan 60 jaar ervaring in de handel in leidingsystemen en toebehoren. We zijn

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding INLEIDING INLEIDING De buitenvoeler meet de buitentemperatuur en stuurt deze temperatuur door naar het verwarmingssysteem. De temperatuur voor het verwarmingssyteem wordt bepaald

Nadere informatie

Nederlands 11/10/06 GSR 330 N. Gasketel 30 C. Gebruiksaanwijzing. www.oertli.fr

Nederlands 11/10/06 GSR 330 N. Gasketel 30 C. Gebruiksaanwijzing. www.oertli.fr 0 I 0 C Nederlands 11/10/0 GSR 0 N Gasketel Gebruiksaanwijzing 122 www.oertli.fr 2 Inhoud Toegepaste symbolen......................................................................... Belangrijke instructies........................................................................

Nadere informatie

MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE

MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE Met de startonderbreker MK99 kunnen twee automatisch in werking tredende startonderbrekingen plaatsvinden

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2 11/2008 Mod:FABY-2 Production code: FABY-2 Handleiding met instructies Voordat u met de machine gaat werken, moet deze handleiding met aandacht gelezen worden. Het veronachtzamen van de aanwijzingen die

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Televariator 0-10 V

Televariator 0-10 V Televariator 0-10 V 036 60 Eigenschappen Spanning 100-240 V~ Frequentie 50-60 Hz 230 V~ 1000 VA 1000 VA 110 V~ 500 VA 500 VA Afmetingen 2 x 1,5 mm 2 of 1 x 2,5 mm 2 4 modules 0 C tot + 45 C TL-buis met

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing.

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. VDH doc. 9 Versie: v1. Datum: 1-4- Software: ALFA 45 Doc: DO9.WP8 Bereik: -5/+5 C, uitlezing per 1 C * Installatie.

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem

LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK VOERTUIGEN HANDLEIDING Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem INHOUDSOPGAVE DIC laadzuil met plug and play systeem 1 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

ATP2S200. rev Toegangscontrole Module. Handleiding. thinks outside the box!

ATP2S200. rev Toegangscontrole Module. Handleiding. thinks outside the box! ATP2S200 rev.0110 Toegangscontrole Module ATP2S200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Model ATP2S200 Opbouw Slagvast polycarbonaat Met braille tekens op de toetsen Van achteren (backlite) aangelichte toetsen

Nadere informatie

Bedieningsmodule Type ABS CP 151-254

Bedieningsmodule Type ABS CP 151-254 15975197NL (12/2014) Installatie- en bedieningsinstructies www.sulzer.com 2 Installatie- en bedieningsinstructies Bedieningsmodule Type ABS CP 151 153 253 254 Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Schakelkast...

Nadere informatie

Eenvoudige MA-afstandsbediening

Eenvoudige MA-afstandsbediening CITY MULTI-bedieningssysteem en Mitsubishi Mr. SLIM-airconditioners Eenvoudige MA-afstandsbediening Instructiehandleiding PAC-YT52CRA Voorzorgsmaatregelen... 2 Naam en functie van de onderdelen van de

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2000-2004 URA-20 URA-25 URA-35 URA-45 URA-55 URA-65 URA-80 URA-95 Werking Voor men begint met de in bedrijfstelling is het raadzaam te controleren

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 Nederlandse vertaling door: noskos (BBQ-NL.com) voor probbqshop.nl 1. Kenmerken van de PartyQ! 3 2. Installatie en Bediening! 3 3. Temperatuurvoeler!

Nadere informatie

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER TM VRFBEDSIM Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2048 FUJITSU GENERAL LIMITED www.general-airco.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 1

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

handleiding module verwarmen en koelen (PAC-module)

handleiding module verwarmen en koelen (PAC-module) handleiding module verwarmen en koelen (PAC-module) NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING De module verwarmen en koelen (PAC-module) is speciaal ontworpen voor de bediening van uw vloerverwarmings- / koelingssysteem.

Nadere informatie