Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1-2-3-4-5-6-7-8. Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding"

Transcriptie

1 F GB D NL Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding E P I Ed. 04/ EDPAC015FAA - EDPAC025FAA/FAB - EDPAC035FAB/FAC - EDPAC045FAA/FAB - EDPAC075FAA/FAB - EDPAC037FAB/FAC - EDPAC057FAA/FAB - EDPAC067FAA - EDPAC087FAA Réf. :

2 BELANGRIJK Deze installatiehandleiding maakt deel uit van het product en dient verplicht aan de installateur overhandigd te worden. Lees aandachtig de waarschuwingen die in deze handleiding beschreven worden, want deze behelzen belangrijke veiligheidsaanwijzingen met betrekking tot het gebruik en de goederenbehandeling. Bewaar deze handleiding, zodat deze te allen tijde geraadpleegd kan worden. De installatie dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de van kracht zijnde normen en volgens de aanwijzingen van de fabrikant door een erkende vakspecialist. Met de term erkende vakspecialist wordt een persoon bedoeld die over de vereiste technische kennis beschikt op het gebied van P.S.A. onderdelen en verwarmingsinstallaties. Installatiefouten kunnen aanleiding geven tot letsel van mensen en dieren of materiële schade waarvoor de fabrikant iedere aansprakelijkheid afwijst. Controleer na het verwijderen van de verpakking de staat van de inhoud. Controleer alvorens de warmtepomp aan te sluiten of de door P.S.A. verstrekte gegevens overeenstemmen met de uit te voeren installatie binnen de maximaal toegestane grenzen van het betreffende product. Schakel de elektrische voeding uit alvorens welke onderhoudswerkzaamheden, goederenbehandeling of reparaties ook aan de warmtepomp uit te voeren. Probeer ingeval van storingen en/of een abnormale werking van de warmtepomp geen reparaties uit te voeren, maar schakel de elektrische voeding uit. Eventuele reparaties dienen uitgevoerd te worden door een erkende servicedienst die gebruik zal maken van uitsluitend originele vervangingsonderdelen. Niet naleving van de bovenstaande voorschriften kan de veiligheid van de warmtepomp in gevaar brengen. Om verzekerd te blijven van een doelmatige en goede werking van de warmtepomp, is periodiek onderhoud noodzakelijk volgens de door P.S.A. verstrekte aanwijzingen. Wanneer de warmtepomp doorverkocht of overgedragen wordt aan een andere gebruiker, dient men er altijd voor te zorgen dat deze handleiding bij het materiaal gepaard blijft gaan opdat de nieuwe eigenaar of installateur deze kan raadplegen. Deze warmtepomp mag uitsluitend gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor het ontworpen is: het verwarmen van het zwembad; ongeacht welk ander gebruik dient beschouwd te worden als oneigenlijk en gevaarlijk. Onder de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheden van P.S.A. wordt alle schade uitgesloten als gevolg van installatie- of gebruiksfouten, of door niet naleving van de door P.S.A. verstrekte aanwijzingen of van de van kracht zijnde installatienormen voor het betreffende materiaal.

3 INHOUD 1 Algemeen Algemene leveringsvoorwaarden Spanning Waterbehandeling Beschrijving Overzicht Edenpac 1, 2, 3, 4 en Edenpac Edenpac 7 en Afmetingen Edenpac 1, 2, 3, 4 en Edenpac 6, 7 en 8 3 Installatie Aansluitingen Toegang tot het elektrisch paneel Edenpac met enkelvoudige ventilator Edenpac met dubbele ventilator 4.2 Hydraulische aansluiting Elektrische aansluiting Werking van de regeling Overzicht Regeling van de instructietemperatuur Inbedrijfstelling Controleer Inschakelen van de warmtepomp Uit te voeren controles Weergave van de storingen en statussen Winterbescherming Onderhoudsvoorschriften Recycling van het product Elektrische schema s Elektrisch schema van de kaart Interfacekaart van de aansluitingen Elektrisch schema Edenpac Eenfase Elektrisch schema Edenpac Driefasen

4 1. ALGEMEEN 1.1 Algemene leveringsvoorwaarden Alle goederen, zelfs als deze geleverd worden zonder VERZEND- EN VERPAKKINGSKOSTEN, worden vervoerd op risico van de bestemmeling. De ontvanger dient op de leveringsbon van de TRANSPORTEUR voorbehoud aan te tekenen, als hij vaststelt dat er tijdens het transport schade is opgetreden. (Bevestiging binnen 48 uur per aangetekend schrijven aan de TRANSPORTEUR). Opmerking: Het apparaat dient verplicht rechtop op de pallet in zijn oorspronkelijke verpakking geleverd en opgeslagen te worden. Indien dit niet het geval is, dient men het apparaat verticaal te zetten op de pallet en de algemene staat ervan te controleren (ingeval van twijfel over de goede staat van de machine, dient men schriftelijk voorbehoud aan te tekenen bij de transporteur). 1.2 Spanning - Schakel de warmtepomp in geen geval meteen in als deze op zijn zij heeft gelegen, wacht minstens 12 uur alvorens de warmtepomp in te schakelen - Controleer voor alle werkzaamheden of de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van het stroomnet. 1.3 Waterbehandeling Om onze producten onder de beste omstandigheden te gebruiken, bevelen wij aan de volgende waarden in acht te nemen: vrije chloor: maximaal 2,5 mg/l, totaal broom: maximaal 5,5 mg/l, ph tussen 6,9 en 8,0. Ingeval van chemische of elektrofysische ontsmettingssystemen, dienen de installateur en de gebruiker bij de fabrikant na te vragen of deze verenigbaar zijn met onze producten. Deze systemen dienen verplicht geïnstalleerd te worden achter het verwarmingssysteem. 2. BESCHRIJVING 2.1 Overzicht Inhoud na het uitpakken: Het apparaat met bijbehorende handleiding, garantiebon + + Opm.: in het apparaat bevindt zich een zakje met toebehoren. Raadpleeg paragraaf 4.1 van deze handleiding om dit zakje uit het apparaat te halen. Inhoud van het zakje: Twee te verlijmen halve koppelstukken Ø50 + twee pakkingen - vier trillingsdempers een gegroefd bochtstuk.- een kunststof dop - vier slotschroeven en pluggen (uitsluitend meegeleverd bij apparaten met dubbele ventilator). Verplicht te installeren bij apparaten met dubbele ventilator 2

5 2.1.1 Edenpac 1, 2, 3, 4 en Voorzijde met rooster van polipropyleen. 2 Motorventilator. 3 Toegangsluik tot digitale regelaar 3a (Euro α FK) & met waterdebiet manometer 3b (meet in werkelijkheid een koeldruk op het hoge druk circuit en biedt assistentie voor de waterdebiet regeling met compressor & ventilator(en) ON). 4 Elektrisch paneel. 5 Hoge Druk pressostaat. 6 Debietregelaar. 7 Condensor van TITANIUM. 8 Regelingssonde. 9 Lage Druk pressostaat. SCROLL compressor met behuizing Plate fin luchtverdamper. 12 Vorstbeveiligingssonde. 13 Bevestigingspoten (met trillingsdempers). 14 Aansluiting ingang zwembadwater (40/49 uitwendige schroefaansluiting). 15 Pakkingbus (en/of kabeldoorvoer). 16 Aansluiting uitgang zwembadwater (40/49 uitwendige schroefaansluiting). 17 Afneembare voorkap van polipropyleen voor toegang tot het technisch gedeelte. 18 Sluiting met drukklemmen. 13 3a 18 3b Opgelet! In geen geval deze inkeping op de voorzijde gebruiken als te belasten handgreep. 3

6 2.1.2 Edenpac a 18 3b Opgelet! In geen geval deze inkeping op de voorzijde gebruiken als te belasten handgreep. 1 Boven- en onderkap met beschermrooster van polipropyleen. 2 Motorventilatoren. 3 Toegangsluik tot de digitale regelaar 3a (Euro α FK) & met waterdebiet manometer 3b (meet in werkelijkheid een koeldruk op het hoge druk circuit en biedt assistentie voor de waterdebiet regeling met compressor & ventilator(en) ON). 4 Elektrisch paneel. 5 Hoge Druk pressostaat. 6 Debietregelaar. 7 Condensor van TITANIUM. 8 Regelingssonde. 9 Lage Druk pressostaat. SCROLL compressor met behuizing 4 11 Plate fin luchtverdamper. 12 Vorstbeveiligingssonde. 13 Bevestigingspoten. 14 Aansluiting ingang zwembadwater (40/49 uitwendige schroefaansluiting). 15 Pakkingbus (en/of kabeldoorvoer). 16 Aansluiting uitgang zwembadwater (40/49 uitwendige schroefaansluiting). 17 Afneembare voorkap van polipropyleen voor toegang tot het technisch gedeelte. 18 Sluiting met drukklemmen.

7 2.1.3 Edenpac 7 en 8 EdenPAC EdenPAC b 1 5b a 9a a 18 3b 15 Opgelet! In geen geval deze inkeping op de voorzijde gebruiken als te belasten handgreep. a b Boven- en onderkap met beschermrooster van polipropyleen. 2 Motorventilatoren. 3 Toegangsluik tot de digitale regelaar 3a (Euro α FK) & met waterdebiet manometer 3b (meet in werkelijkheid een koeldruk op het hoge druk circuit en biedt assistentie voor de waterdebiet regeling met compressor & ventilator(en) ON). 4 Elektrisch paneel. 5 Hoge Druk pressostaat. 5a Hoge Druk pressostaat (met compressor N 1). 5b Hoge Druk pressostaat (met compressor N 2). 6 Debietregelaar. 7 Condensor van TITANIUM. 8 Regelingssonde. 9 Lage Druk pressostaat. 9a Lage Druk pressostaat (met compressor N 1). 9b Lage Druk pressostaat (met compressor N 2). SCROLL compressor met behuizing a SCROLL compressor met behuizing N 1. b SCROLL compressor met behuizing N Plate fin luchtverdamper. 12 Vorstbeveiligingssonde. 13 Bevestigingspoten. 14 Aansluiting ingang zwembadwater (40/49 uitwendige schroefaansluiting). 15 Pakkingbus (en/of kabeldoorvoer). 16 Aansluiting uitgang zwembadwater (40/49 uitwendige schroefaansluiting). 17 Afneembare voorkap van polipropyleen voor toegang tot het technisch gedeelte. 18 Sluiting met drukklemmen.

8 2.2 Afmetingen Edenpac 1, 2, 3, 4 en 5 Afmetingen van het apparaat inclusief verpakking (in mm): Dient rechtop vervoerd te worden in de oorspronkelijke verpakking tot nabij de installatieplaats. Gewicht Edenpac 1 inclusief verpakking: 96 kg Gewicht Edenpac 2 inclusief verpakking: 98 kg Gewicht Edenpac 3 inclusief verpakking: 101 kg Gewicht Edenpac 4-5 inclusief verpakking: 110 kg 6

9 2.2.2 Edenpac 6, 7 en 8 Zijaanzicht EdenPAC 6 Zijaanzicht EdenPAC 7 et 8 Achteraanzicht EdenPAC 6 Achteraanzicht EdenPAC 7 et 8 7

10 Afmetingen van het apparaat inclusief verpakking (in mm): Dient rechtop vervoerd te worden in de oorspronkelijke verpakking tot nabij de installatieplaats. Gewicht Edenpac 6 inclusief verpakking: 145 kg Gewicht Edenpac 7 inclusief verpakking: 175 kg Gewicht Edenpac 8 inclusief verpakking: 170 kg 3. INSTALLATIE Benodigdheden voor de installatie: - 1 set steekschroevendraaiers - 1 set kruiskopschroevendraaiers - 1 cutter - 1 striptang - 1 moer- of pijpsleutel maat 13-1 bahco - 1 waterpomptang - 2 riemen (voor het verplaatsen van het apparaat) Kies de installatieplaats op basis van de volgende criteria: het apparaat dient buiten geïnstalleerd te worden de vrije ruimte rondom het apparaat dient in acht genomen te worden (zie de minimale afmetingen op de onderstaande schema s), ter voorkoming van de hercirculatie van de geproduceerde koude lucht. vers égout Dicht obstakel (heg, muur, hek). 8

11 de installatie dient eenvoudig uitgevoerd te worden en de bereikbaarheid voor onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken. het apparaat dient bevestigd te worden op een voetstuk in hard materiaal (bevestigingsafstand 810 x 370) en beschermd te worden tegen overstromingsgevaar (door middel van een betonnen voetstuk met condenswaterafvoer of door de installatie van de extra kit voor condenswaterafvoer in het zakje met toebehoren). Gebruik de meegeleverde trillingsdempers en zorg ervoor dat deze niet te sterk ingedrukt worden tijdens het aandraaien van de bevestigingsbouten. Gebruik van de extra kit voor de afvoer van condenswater: - Gebruik het gegroefde bochtstuk en de dop. - De kuip is voorzien van twee afvoergaten, de ene voor de dop en de andere voor het gegroefde bochtstuk (hun positie is onderling verwisselbaar). Opm.: Ter vereenvoudiging van de installatie, het apparaat 100 mm boven de grond opheffen d.m.v. extra blokken van hard en vochtbestendig materiaal (niet meegeleverd). het apparaat dient waterpas afgesteld te worden voor een afvoer door middel van zwaartekracht van het eventuele condenswater dat zich tijdens de werking kan vormen. de uitgeblazen lucht mag niet naar omringende ramen gericht worden. trillingen en geluid mogen niet doorgegeven worden aan nabijgelegen gebouwen. de warmtepomp dient geïnstalleerd te worden op een minimale afstand van de zwembadrand volgens de in het land van kracht zijnde elektrische normen. In Frankrijk schrijft de norm NF C (sectie 702) voor dat dit apparaat niet geïnstalleerd mag worden binnen een afstand van 2 meter van enig zwembad of waterreservoir, maar wel geïnstalleerd mag worden als het niet blootgesteld wordt aan waterstralen op een afstand tussen 2 en 3,5 meter. Zo niet, dient het apparaat geïnstalleerd te worden op een afstand van minstens 3,5 meter. Opgelet! : Het apparaat niet optillen door het vast te houden aan de voorzijde en/of aan de wateringangen/-uitgangen. Gebruik 2 riemen (niet meegeleverd) aan weerszijden van het apparaat (zie onderstaande afbeelding). De handgreep aan de zijkant dient uitsluitend als hulp voor de eindplaatsing van het apparaat. Riemen De warmtepomp mag niet geïnstalleerd worden in de nabijheid van een ontvlambare gasbron. De warmtepomp mag niet geïnstalleerd worden in de nabijheid van een weg of straat om te voorkomen dat het apparaat blootgesteld wordt aan opspattende modder. Vermijd plaatsen die blootgesteld worden aan sterke windkrachten, met name als deze tegengesteld zijn aan de luchtuitgang van het apparaat. De installatie, de elektrische en hydraulische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden volgens de in het land van kracht zijnde norm (voor Frankrijk NF C , maar tevens de norm CE I 364). Installeer het apparaat buiten het bereik van kinderen. 9

12 4. AANSLUITINGEN 4.1 Toegang tot het elektrisch paneel Edenpac met enkelvoudige ventilator Draai de clips 1 van de voorkap een ¼ slag rechtsom met behulp van een steekschroevendraaier. Draai de 2 schroeven 2 en 3 op de rechter zijkant los met behulp van een kruiskopschroevendraaier. Trek de voorkap eerst voorzichtig recht naar u toe en vervolgens naar beneden Edenpac met dubbele ventilator Draai de clips 1a en 1b van de voorkap een ¼ slag rechtsom met behulp van een steekschroevendraaier. Draai de 2 schroeven 2 en 3 op de rechter zijkant los met behulp van een kruiskopschroevendraaier. Trek de voorkap eerst voorzichtig recht naar u toe en vervolgens naar beneden. 2 1a 1b 3 10

13 4.2 Hydraulische aansluiting Sluit de ingang en de uitgang van het zwembadwater (zie de symbolen) op het apparaat aan met behulp van PVC buizen Ø 50 door middel van de bij de warmtepomp meegeleverde demonteerbare koppelstukken. Let hierbij op de symbolen: voor de ingang en voor de uitgang. De aansluiting dient uitgevoerd te worden vanuit een by-pass op het filtercircuit van het zwembad voorbij het filter en vóór de waterbehandeling (zie onderstaande schema s). - Proefdruk van het hydraulisch circuit: 3 bars - Bedrijfsdruk van het hydraulisch circuit: 1,5 bar Edenpac 1, 2, 3, 4 en 5: Gemiddeld waterdebiet 3,8 tot 6,5 m 3 /uur- drukverlies 1,3 tot 1,7 mwk (0,13 tot 0,17 bar) V1 V2 V3 V5 V4 V1-V2-V3 : By-pass kranen V5-V4 : Regelkranen * * Aanbevolen voor een regeling in de nabijheid van het apparaat. Edenpac 6, 7 en 8 : Gemiddeld waterdebiet 7,5 tot 10 m 3 /uur - drukverlies 1,1 tot 1,3 mwk (0,11 tot 0,13 bar) Met een EdenPAC 7 en 8 V1 V5 V2 V3 V4 V5 V4 V1-V2-V3 : By-pass kranen V5-V4 : Regelkranen * * Aanbevolen voor een regeling in de nabijheid van het apparaat. 11

14 4.3 Elektrische aansluiting De elektrische voeding van de warmtepomp dient afkomstig te zijn vanuit een inrichting met differentieelschakelaar en veiligheidsschakelaar (niet meegeleverd), die voldoen aan de van kracht zijnde normen en voorschriften. Het apparaat is ontworpen voor een aansluiting op een hoofdvoeding met een sterpuntsschakeling TT en TN.S (volgens de in het land van kracht zijnde norm). Doorsnede voedingskabel: ** bescherming: - Edenpac 8: 5 x 4 mm² * (Driefasen 400V/3N/50Hz) 25 A - Edenpac 6: 5 x 2,5 mm² * (Driefasen 400V/3N/50Hz) 16 A - Edenpac 5: 5 x 2,5 mm² * (Driefasen 400V/3N/50Hz) 12 A - Edenpac 3: 5 x 2,5 mm² * (Driefasen 400V/3N/50Hz) 10 A - Edenpac 7: 3 x 10 mm² * (Eenfase 230V/1/50Hz) 50 A - Edenpac 4: 3 x 6 mm² * (Eenfase 230V/1/50Hz) 25 A - Edenpac 3 : 3 x 4 mm² * (Eenfase 230V/1/50Hz) 20 A - Edenpac 2 : 3 x 2,5 mm² * (Eenfase 230V/1/50Hz) 16 A - Edenpac 1 : 3 x 2,5 mm² * (Eenfase 230V/1/50Hz) 16 A * Deze doorsnede geldt als richtwaarde en dient gecontroleerd en zonodig aangepast te worden naargelang de installatie-uitvoering. Elektrische beveiliging: door stroomverbreker (kromme D) of zekering (Am) waarvan het vermogen aangepast is aan het type apparaat (zie ** hierboven) met vooraan de leiding een differentieelschakelaar 30 ma (veiligheidsschakelaar of stroomonderbreker). Configuratie voedingsklemmenbord Eenfase 230V 50Hz met Neutraal + Fase + Aarde Configuratie voedingsklemmenbord Driefasen 400V 50Hz met Neutraal + 3 Fasen + Aarde In fabriek gemonteerde shunt Opm.: In fabriek gemonteerde shunt De tolerantie van de aanvaardbare spanningsschommeling bedraagt ± 10% tijdens de werking De kabelwegen van de elektrische aansluitingen dienen vast te zijn. Gebruik een geschikte kabel voor gebruik in de buitenlucht. Gebruik de pakkingbussen en kabeldoorvoeren om de kabels in het apparaat te geleiden. Mogelijkheid tot aansluiting van een bediening (Aan/Uit op afstand) door middel van een spanningsvrij contact -zonder polariteit 230V -50Hz- tussen de klemmen 1-2 => zie onderstaand elektrisch schema. Mogelijkheid tot aansluiting van een storingslampje buiten - op 230V-50Hz tussen de klemmen 0 en 4 => zie onderstaand elektrisch schema. Mogelijkheid tot uitvoering van een stuursysteem (klemmen 5 en 6) voor de werking van de filterpomp ingeval van een verzoek om temperatuur (zonder behoefte om verwarming wordt er een filtercyclus van 5 minuten per uur uitgevoerd, om de werkelijke waarde van het zwembadwater te meten). Deze functie wordt verzorgd door een elektrische logica met behulp van een spanningsvrij contact (I max. = 5 A onder 230Vac met weerstandsbelasting) => zie onderstaand schema. Door middel van deze elektrische aansluiting stuurt het apparaat automatisch het filtersysteem aan en wordt het water altijd op de gewenste temperatuur gehouden, zowel overdag als s nachts (deze functie wordt verwarmingsprioriteit genoemd). Aansluiting van de volgende opties: Verwarmingsprioriteit, Aan/Uit afstandsbediening, Signaallampje machinestoring. Filterklok Fase Opgelet! Een verkeerde aansluiting van de klemmen kan gevaar voor beschadiging van de regelaar met zich meebrengen en leidt tot verval van de garantie hiervan. Klemmenbord in warmtepomp Relais Filterpomp Onafhankelijke kabel ou Storingslampje 230 Vac Neutraal Aan/uit schakelaar op afstand 12

15 Mogelijkheid tot aansluiting van een afstandsbedieningmodule (1) (met display). Gebruik hiertoe de klemmen: (Signalen Tx-Rx) en voor de voeding op 12 Vac van de interfacekaart A1. Belangrijk: Voor de aansluiting van de functies Aan/Uit op afstand (2), storing en stuursysteem van het starten van de filtering: kabels gebruiken met een doorsnede van minstens 1mm². Gebruik de pakkingbussen en kabeldoorvoeren voor de doorvoer van de kabels in het apparaat. Voor de aansluiting van de afstandsbedieningmodule (1) (max. afstand = 50 m) dient men een gewapende kabel te gebruiken van minstens 4x0.75 mm² (de wapeningstreng met de aarde verbinden aan de zijde van de warmtepomp). (1) module beschikbaar als Optie. (2) men dient verplicht een onafhankelijke kabel te gebruiken om de aansluiting van deze functie uit te voeren (Klemmen 1 en 2). 5. WERKING VAN DE REGELING 5.1 Overzicht De regelthermostaat Euro α FK met digitale weergave wordt gemonteerd in het apparaat geleverd en is elektrisch aangesloten en in de fabriek ingesteld voor de toepassing zwembadverwarming. Principe van de regeling: Een regelingssonde aan de ingangszijde van het zwembadwater van de warmtepomp meet de temperatuur van het zwembadwater en vergelijkt deze waarde met de instructietemperatuur. Als de zwembadtemperatuur gelijk of lager is of wordt dan de instructietemperatuur, geeft de regeling autorisatie tot verwarming na een vertraging van 180 seconden, de Led gaat knipperen en daarna vast branden. Werking compressor (knipperend = vertraging) 5.2 Led Réglage de la température de consigne 5.2 Regeling van de instructietemperatuur Druk op de toets Modus verwarming Ontdooiingscyclus (knipperend = vertraging) Programmering temperatuur of instelling van de regelaar Aan/Uit (1), Stand-by (1) (rode stip), Reset storing Bediening filterpomp / warmtepomp actief (indien optie aangesloten) Temperatuuraanduiding in C of F Verhogen waarde (UP) Verlagen waarde (DOWN) (1) Stopt de werking in de Verwarmingsmodus. Opmerkingen: - in het geval er een ontdooiingscyclus gaande is, wordt deze beëindigd met behoud van de ventilatie, behalve als de omgevingstemperatuur daalt onder +5 C of als de filtering gestopt is (J1 open). - ingeval het apparaat in de fase verkeert waarin het om verwarming vraagt (Led s en vast brandend of vast brandend en knipperend) blijft de vast branden (contact 5-6 gesloten) gedurende 120 s en dooft vervolgens (contact 5-6 open). zodat de instructietemperatuur weergegeven wordt. Houd deze toets vervolgens ingedrukt en druk op de toets om de waarde te verhogen of op de toets om de waarde te verlagen. Laat vervolgens de toets los om terug te keren naar de weergave van de temperatuur van het zwembadwater. daarna Opm.: De maximale instructietemperatuur bedraagt 32 C. Deze temperatuurgrens is ingesteld om de liner van het zwembad te beschermen. Deze hoge instructiewaarde kan echter door de installateur gewijzigd worden, maar dit valt in dat geval onder diens aansprakelijkheid. 13 daarna

16 6. INBEDRIJFSTELLING * Technische specificaties: Apparaat EDENPAC 1 Eenfase EDENPAC 2 Eenfase EDENPAC 3 Eenfase EDENPAC 3 Driefasen EDENPAC 4 Eenfase EDENPAC 5 Driefasen EDENPAC 6 Driefasen EDENPAC 7 Eenfase EDENPAC 8 Driefasen Opgenomen vermogen* Afgegeven vermogen* Opgenomen nominale stroomsterkte* Maximale opgenomen stroomsterkte Koelmiddel R410A Akoestisch vermogen Akoestische druk op 10 m Netto gewicht 1,8 kw 8,5 kw 7,8 A 13,5 A 650 g 65,5 dba 37,5 dba 86 kg 2,04 kw 10 kw 9,8 A 15 A 850 g 66,5 dba 38,5 dba 87 kg 2,42 kw 12 kw 13 A 16 A 1100 g 66,5 dba 38,5 dba 90 kg 2,46 kw 12 kw 5,8 A 7 A 1100 g 66,5 dba 38,5 dba 90 kg 3,15 kw 15 kw 15,2 A 19 A 1600 g 67,4 dba 39,4 dba 94 kg 3,22 kw 16 kw 6 A 9 A 1500 g 70 dba 42 dba 99 kg 4,02 kw 21 kw 7 A 11 A 3000 g 71,5 dba 43,5 dba 130 kg 4,8 kw 24 kw 26 A 45 A 2 x 1200 g 70 dba 42 dba 165 kg 5,5 kw 28,5 kw 10 A 18 A 3800 g 71,6 dba 43,6 dba 160 kg * Bij een omgevingslucht van + 15 C en zwembadwater op 24 C Beschermingsgraad van het apparaat: IP 24. Type koelgas: R410A. * Bedrijfsvoorwaarden van de warmtepomp: De buitentemperatuur dient hoger te zijn dan +5 C (onderbreking door vorstbeveiligingssonde SD2) en lager dan +38 C. Er dient water van voldoende debiet door de warmtepomp te stromen. Opm.: De warmtepomp stopt met het verwarmen van het zwembadwater wanneer het zijn ontdooiingscyclus start door onderbreking van de compressor en de gedwongen ventilatie, dankzij de informatie van de ontdooiingssonde SD3 op het koelcircuit die in de fabriek is ingesteld op -10 C. Wanneer deze temperatuur 12 C oploopt, stopt de ventilatie en treedt er een vertraging in werking van 120 tot 300 seconden (naargelang de stoptijd van de compressor) voordat de ventilatie en de compressor gelijktijdig opnieuw starten.? Eventuele vochtsporen rond de voet van het apparaat zijn het gevolg van een normale condensatie van de waterdamp in de lucht of van een in uitvoering zijnde ontdooiingscyclus (dit verschijnsel is zichtbaar als de extra kit voor condenswaterafvoer niet geïnstalleerd is). 6.1 Controleer of de hydraulische aansluitingen goed bevestigd zijn. of er geen lekken zijn. de stabiliteit (horizontale en loodrechte stand van het apparaat). of de elektrische kabels goed verbonden zijn met de aansluitklemmen.? Slecht bevestigde klemmen kunnen aanleiding geven tot oververhitting van het klemmenbord. of de elektrische kabels goed geïsoleerd zijn ten opzichte van scherpe plaatstalen of metalen delen. de aardaansluiting. of er geen gereedschappen of andere vreemde voorwerpen in het apparaat zijn achtergebleven. 14

17 6.2 Inschakelen van de warmtepomp Schakel de bescherming van de elektrische warmtepompvoeding in de schakelkast van het filtersysteem in. Schakel het filtersysteem in. Stel de by-pass en de regelkranen* als volgt in: - Kraan nr. 1 licht gesloten om de druk van het filter met 150 tot 200g (0,15 tot 0,20 bar) te verhogen. - Kraan nr. 2 wijd open. - Kraan nr. 3 wijd open. - Kraan nr.4 wijd open. - Kraan nr. 5 half gesloten. * zie paragraaf 4.2. Als deze kranen (nr. 4 & 5) niet aanwezig zijn, dient de Kraan nr. 2 wijd geopend te worden en de Kraan nr. 3 half gesloten. Controleer de ontluchting van het hydraulische circuit van het zwembadwater. Schakel de warmtepomp in als deze in de stand-by stand staat (rode stip) door kortstondig te drukken op, ON verschijnt op de display gedurende 5 s waarna de zwembadtemperatuur weergegeven wordt. Stel de temperatuur in op de gewenste waarde ( + of ) => als het zwembad verwarmd dient te worden: Led knippert en gaat daarna vast branden na circa maximaal 2 tot 3 minuten en de warmtepomp start. Opmerking: met een EdenPAC 7 eenfase starten de compressors achter elkaar met een tijdsinterval van 36 seconden (compressor N 1 daarna N 2).? 5 mn na de start van de warmtepomp (ventilator + compressor), de door de debietmanometer aangegeven waarde controleren en de kraan nr. 3 of nr. 5 zodanig verstellen dat de wijzer in de groene zone komt (in het begin van het seizoen {koud bad}: op het begin van de groene zone). Normale stand van de wijzer van de manometer tijdens stilstand van het apparaat (compressor en ventilator(en) OFF). Opgelet! Deze stand kan licht afwijken in de zone UIT naargelang de temperatuur van het water en de omgevingslucht. Normale stand van de wijzer van de manometer tijdens de werking van het apparaat (compressor en ventilator(en) ON). De stand kan afwijken in de zone CORRECT naargelang de temperatuur van het water en de omgevingslucht, en zelfs in de zone LAAG komen als het waterdebiet in het apparaat te laag is. Opmerking: Indien bij de regeling van de by-pass en de regelkranen het waterdebiet lager is dan 1,5 m 3 /uur, werkt de warmtepomp niet (de schoependebietregelaar is uitgeschakeld en de regelaar geeft AId afwisselend met de watertemperatuur van het zwembad weer). Stel in dat geval de stand van de kranen bij: - kraan nr. 5- (indien aanwezig) of kraan nr. 3- en kraan nr. 1-. Wanneer de warmtepomp werkt: - Als de debietregelaar een uitschakeling/inschakeling uitvoert van 3 s. of langer, wordt er een vertraging geactiveerd van minimaal 130 seconden* vóór de herinschakeling. * Ter informatie deze vertraging kan langer duren tijdens een ontdooiingscyclus of als de stoptijd van de compressor korter is dan 180 s. - Als de stroom uitvalt, wordt er tijdens de herinschakeling van de stroom een vertraging geactiveerd van 125 seconden vóór de herstart. Waarneming: Wanneer het zwembad de gewenste temperatuur bereikt (Led s en gedoofd) stopt de warmtepomp automatisch. Opmerking: De driefasen warmtepompen beschikken over een controlesysteem van de fasenvolgorde (KA1), zodat tijdens de inschakeling (en tijdens de werking) een verkeerde fasenvolgorde gedetecteerd kan worden (storing regelaar dcp vast brandend, de oranje led van KA1 van het apparaat is uit, de groene led blijft branden zolang de fasen L2 en L3 aanwezig zijn). In dat geval dient de stroom van het apparaat uitgeschakeld en vergrendeld te worden, en hoeft men slechts twee fasen om te keren rechtstreeks op het klemmenbord van de hoofdvoeding. OPGELET! Dit dient door een erkende vakman uitgevoerd te worden 6.3 Uit te voeren controles Controleer of de warmtepomp stopt wanneer: men de instructietemperatuur verlaagt op de thermostaat met digitale weergave. men de filtering uitschakelt of de kraan nr. 2 of nr. 4 sluit. 15

18 6.4 Weergave van de storingen en statussen Storingen: Weergave Omschrijving Oorzaak Oplossing Reset Storing regelingssonde Storing vorstbeveiligingssonde Storing ontdooiingssonde Storing Lage Druk van het koelcircuit Storing Hoge Druk van het koelcircuit Storing fasenvolgorde (uitsluitend op driefasige warmtepomp) Time Out ontdooiingscyclus Storing EEPROM Storing aansluiting Sonde buiten bedrijf of afgekoppeld Sonde buiten bedrijf of afgekoppeld Sonde buiten bedrijf of afgekoppeld Onvoldoende koelmiddel 1- Emulsie van in de warmtepomp door te voeren lucht en water 2- Te grote hoeveelheid koelmiddel 1- Verkeerde bekabeling op het klemmenbord van de voeding van het apparaat 2- Wijziging van de fasenvolgorde door de stroomleverancier 3- Tijdelijke stroomonderbreking van een of meerdere fasen Slechte informatieverwerking van de ontdooiingssonde of ontdooiingscyclus te lang (> een uur) De gegevens van de parameters in de EEPROM van de regelaar zijn ontregeld Afstandsbediening (Optie) slecht aangesloten of als aanwezig aangegeven aan de regelaar maar fysiek niet aanwezig Sonde vervangen of opnieuw aansluiten Sonde vervangen of opnieuw aansluiten Sonde vervangen of opnieuw aansluiten Neem contact op met een door PSA erkende vakman om eventuele lekken op te sporen en koelmiddel bij te vullen 1- Ontlucht het hydraulisch zwembadcircuit 2- Neem contact op met een door PSA erkende vakman voor een controle van de vulling van het koelmiddel 1- Controleer de bekabeling van de voeding op het klemmenbord van het apparaat 2- Vraag aan de stroomleverancier of er op uw installatie wijzigingen zijn aangebracht Neem contact op met een door PSA erkende vakman om de sonde en de goede werking van de ontdooiingscyclus te controleren Neem contact op met een door PSA erkende vakman om een vervanging door een nieuwe regelaar uit te voeren Neem contact op met een door PSA erkende vakman en raadpleeg de installatiehandleiding van de afstandsbedieningmodule Door stroomonderbreking of door een druk op de toets als dsr knippert Door stroomonderbreking of door een druk op de toets als dsa knippert Door stroomonderbreking of door een druk op de toets als dsd knippert Automatisch (indien minder dan 4 storingen per uur) of door een druk op de toets als dbp knippert Automatisch (indien minder dan 4 storingen per uur) of door een druk op de toets als dhp knippert Automatisch (indien minder dan 4 storingen per uur) of door een druk op de toets als dcp knippert Door stroomonderbreking of door een druk op de toets als dtd knippert (na inschakeling op stand-by Ofr5 =>. en herinschakeling ON van de regelaar dankzij de toets ) Door stroomonderbreking Automatisch Activering uitgang alarm JA (Klem 0-4) JA (Klemmen 0-4) JA (Klemmen 0-4) JA - Indien meer dan 4 storingen in één uur - (Klemmen 0-4) JA - Indien meer dan 4 storingen in één uur - (Klemmen 0-4) JA (Klemmen 0-4) JA (Klemmen 0-4) JA (Klemmen 0-4) NEE Info: de Led blijft gedurende 120 s actief na de weergave van een storing (behalve ingeval van een dc waarbij de warmtepomp operationeel blijft). De statussen: : Voorbeeld termperatuurweergave zwembadwater. : Afwisselend Info: De Led blijft actief gedurende 120s na de weergave van een status (buiten de ontdooiingscyclus met de functie Aan/Uit op afstand (Cad) en SD3 < dan 3 C). 16

19 Weergave Omschrijving Oorzaak Oplossing Reset Debietregelaar meer dan 3 s. open 1- Filterpomp gestopt (filterklok buiten zijn werkuren) 2- In het apparaat door te voeren waterdebiet onvoldoende 3- Debietregelaar buitenbedrijf of afgekoppeld 1- Wachten tot de geprogrammeerde werkuren van het filtersysteem bereikt worden * Test mogelijk in de modus: «manuele» filtering 2- BY-PASS afstellen * Filtering inschakelen 3- Debietregelaar vervangen of opnieuw aansluiten Automatisch na vertraging Activering uitgang alarm NEE Afstandsbediening ON/OFF. Afstandsbediening ingesteld op OFF (Contact open) 1- Afstandsbediening op ON zetten (Contact gesloten) 2- Neem contact op met een door PSA erkende vakman om de kabel tussen de afstandsbediening en het apparaat te controleren Automatisch NEE Inschakeling vorstbeveiliging Buitentemperatuur te laag (< dan +5 C) Wachten tot de buitentemperatuur weer natuurlijk gestegen is Automatisch NEE Activering van de uitgang van de vorstbeveiligingsweerstand Buitentemperatuur te laag (< dan +3 C) Wachten tot de buitentemperatuur weer natuurlijk gestegen is Automatisch NEE 6.5 Winterbescherming Zet de regelaar op stand-by door kortstondig te drukken op, verschijnt gedurende 5 seconden op de display, waarna een rode stip weergegeven wordt. Sluit de kranen nr. 2 en nr. 3 van de BY-PASS. Open de kranen nr. 4 en nr. 5 aan de zijkant van het apparaat (indien aanwezig). Tap de watercondensor af (VORSTGEVAAR) door de twee ingangs- en uitgangskoppelstukken van het zwembadwater te demonteren op de zijkant van de warmtepomp. Draai de twee koppelstukken weer een slag vast om indringing van vreemde voorwerpen in de condensor te voorkomen. Pak het apparaat niet hermetisch in met zeil (condensgevaar). Men kan gebruik maken van een speciale ventilerende hoes (als accessoire verkrijgbaar bij PSA). Een ontoereikende winterbescherming leidt automatisch tot verval van de GARANTIE. 7. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN Door een erkende vakman: Laat minstens eens per jaar de volgende werkzaamheden uitvoeren: Reiniging van de verdamper aan de achterzijde van de warmtepomp (met behulp van een zachte borstel en een zoetwaterstraal). - Gebruik in geen geval een hogedrukreiniger om het apparaat te reinigen - Controle van de instellingen en functioneringspunten. Controle van de veiligheidsvoorzieningen. Controle van de aanwezigheid van koelmiddel (eerste merkstreep, zie stand wijzer manometer bij uitgeschakelde compressor). Controle van de deugdelijke bevestiging van de elektrische kabels (voedingskabel zo nodig vaster bevestigen). Controle van de aansluiting van de massa s op de aarde. Voer een controle uit van de afdichting van het koelcircuit op de EdenPAC 6 & 8. Voor de reiniging van het apparaat geen schoonmaakmiddel op basis van oplosmiddelen gebruiken; bij ons is als optie een speciale reinigingsset PSA NET verkrijgbaar. BELANGRIJK Controleer vóór het uitvoeren van ongeacht welke werkzaamheden aan het apparaat of de stroom uitgeschakeld is en de toegang hiertoe vergrendeld is. Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam en erkend personeel voor dit soort apparaten. 8. RECYCLING VAN HET PRODUCT Zie de paragraaf met het symbool aan het eind van de handleiding. 17

20 9. ELEKTRISCHE SCHEMA S 9.1 Elektrisch schema Interfacekaart van de aansluitingen. Naar J6 en J14 Naar J11 en J12 18

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens België NL Condenserende gaswandketels MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Gebruikershandleiding 5-AC Inhoud Inleiding...4. Toegepaste symbolen...4. Afkortingen...4.3 Algemeen...5.3. Aansprakelijkheid fabrikant...5.3.

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207 Nederlands Condenserende Low NO X gasketel BE Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Technische informatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. Introductie 9 2.1 Toegepaste

Nadere informatie

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 1 INHOUD Pagina Checklist voor de inbedrijfstelling... 3 Afmetingen/benodigde vrije ruimte...

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125466-05 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Win Equipment B.V. De Kronkels 31 3752 LM Bunschoten Nederland Tel.: +31 (0)33 299 22 66 Fax: +31 (0)33 299 22 50 E-mail: info@winequipment.nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 2 Documentnr.: P-1076 Hoofdstuk

Nadere informatie

High Performance HD LED Monitor

High Performance HD LED Monitor High Performance HD LED Monitor UML-463-90 nl Gebruikershandleiding High Performance HD LED Monitor Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Nefit Economy VR 24 Nefit Economy VRC 24/CW4 Vóór montage en onderhoud zorgvuldig lezen Het toestel voldoet aan de Europese norm (CE). Een verklaring van overeenstemming

Nadere informatie

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek Uitleg en Garantiebepalingen Versie CONCEPT Rudi d.d. 17-9-2014 Verdeler nr. Order nr. Installatiedatum INHOUDSOPGAVE Vloerverwarming, wat nu?! 6 Uitleg

Nadere informatie

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies. 3 1.1 Uitleg van de symbolen............... 3 1.2

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER IJK Beslist lezen! Op al onze leveringen en diensten aan Nederlandse (contracts)partijen zijn de FME-CWM voorwaarden van toepassing (gedeponeerd bij de

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

Gasventilatorbranders

Gasventilatorbranders Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften NL Gasventilatorbranders Progressieve tweetraps of modulerende branders CODE MODEL TYPE 3897302 RS 45/M BLU 827 T2 3897303 RS 45/M BLU 827 T2 2915888

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

Vertaling van oorspronkelijke

Vertaling van oorspronkelijke Vertaling van oorspronkelijke AVANTI DIENSTLIFT Gebruiksaanwijzing en handleiding voor installatie Model SHARK Publicatiedatum: 11th CE Edition: 10/2012 Revision 1: 1/10/12 Fabrikant: AVANTI Wind Systems

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V nl Dutch California Proposition 65 Waarschuwing De uitlaatgassen van dieselmotoren en sommige bestanddelen daarvan kunnen volgens de staat California

Nadere informatie

Ci-Bi. 20/30kW BORA. 1. Normen - Richtlijnen 2. Kenmerken. 5. Brander. 6. Onderhoud. 3. Installatierichtlijnen. 7. Werkingsincidenten

Ci-Bi. 20/30kW BORA. 1. Normen - Richtlijnen 2. Kenmerken. 5. Brander. 6. Onderhoud. 3. Installatierichtlijnen. 7. Werkingsincidenten DE INSTALLATIE- BORA HANDLEIDING 20/30kW Ci-Bi 1. Normen - Richtlijnen 2. Kenmerken 2.1 Afmetingen 2.2 Algemene kenmerken en uitrusting 2.3 Standaardlevering 2.4 Levering in optie 3. Installatierichtlijnen

Nadere informatie