TX-SR876 TX-NR906. AV Receiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TX-SR876 TX-NR906. AV Receiver"

Transcriptie

1 Nederland Svenska AV Receiver TX-SR876 TX-NR906 Inleiding... Nl- Inledning... Sv- Aansluitingen... Nl-3 Anslutningar... Sv-3 Eerste instellingen... Nl-5 Förstagångsinställning... Sv-5 Basisbediening... Nl-70 Grundläggande användning... Sv-70 Gebruik van de akoestiekfuncties... Nl-79 Användning av ljudåtergivningssätt... Sv-79 Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor de aanschaf van deze Onkyo AV-receiver. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat aan te sluiten en de stekker in de contactdoos te steken. Als u de instructies uit deze handleiding opvolgt, kunt u de beste prestaties uit uw nieuwe AV-receiver halen en optimaal van uw muziek genieten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor raadpleging in de toekomst. Geavanceerde instellingen... Nl-90 Avancerad inställning... Sv-90 NET/USB (Alleen voor de TX-NR906)... Nl-9 NÄT/USB (Gäller endast TX-NR906)... Sv-9 Zone en Zone 3... Nl-8 Zone och Zone 3... Sv-8 Bruksanvisning Tack för inköpet av Onkyos mottagare med inbyggt förstärkarsteg för styrning av en videoanläggning. Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna till tillvägagångssättet innan anslutningarna görs, strömmen slås på och mottagaren tas i bruk. Genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning kommer du att tillfullo kunna utnyttja egenskaperna hos din nya mottagare för optimal prestanda och ljudkvalitet. Spara bruksanvisningen. Bediening van andere apparatuur... Nl-35 Manövrering av andra komponenter... Sv-35 Overigen... Nl-40 Övrigt... Sv-40 Nl Sv

2 WAARSCHUWING: OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT NIET AAN VOCHTIGHEID OF REGEN BLOOTGESTELD WORDEN. OPGELET: OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKO- MEN MAG NOCH DE BEHUIZING NOCH HET ACHTERPANEEL WORDEN GEOPEND. LAAT ONDERHOUD AAN PROFESSIONELE ONDE- RHOUDSMONTEURS OVER. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Deze lichtflits met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het toestel is en personen bij een verkeerde behandeling een elektrische schok op zouden kunnen lopen. Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er belangrijke aanwijzingen voor bediening en onderhoud (reparatie) in de bij het toestel geleverde gebruiksaanwijzing aanwezig zijn. Belangrijke veiligheidsvoorschriften. Lees de gebruiksaanwijzing.. Bewaar de gebruiksaanwijzing. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle aanwijzingen op. 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 6. Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te maken. 7. Zorg dat de ventilatie-openingen niet worden afgesloten. Stel het apparaat op overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant. 8. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron zoals een verwarmingsradiator, kachel, gasfornuis of ander apparaat (inclusief een versterker) dat warmte afgeeft. 9. Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de gepolariseerde netstekker of de geaarde netstekker teniet doet. Een gepolariseerde stekker heeft twee ongelijke pennen. Een geaarde stekker heeft twee pennen en tevens een derde aardingspen. De brede pen of de derde aardingspen is aangebracht voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, moet u contact opnemen met een elektricien om het oude stopcontact te laten vervangen. 0. Leid het netsnoer zodanig dat er niet over gelopen wordt of dat het snoer klemgedrukt wordt. Vooral op de plaats van de stekker, het stopcontact of het punt waar het snoer uit het apparaat komt, moet u voorzichtig zijn.. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.. Gebruik alleen een verrijdbaar onderstel, standaard, WAARSCHUWING VERRIJDBAAR ONDERSTEL steun of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die bij het apparaat wordt verkocht. Wanneer het apparaat op een verrijdbaar onderstel staat, moet u dit bijzonder voorzichtig bewegen om te voorkomen dat S35A het apparaat valt. 3. Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te gebruiken. 4. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Laat het apparaat nakijken wanneer er beschadigingen worden vastgesteld, zoals een beschadigd netsnoer of netstekker, wanneer er vloeistof Nl- of voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen, wanneer het apparaat blootgesteld heeft gestaan aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet normaal werkt of als het apparaat is gevallen. 5. Storingen die reparatie vereisen In de volgende gevallen moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat door een bevoegd onderhoudsmonteur laten nakijken: A. Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is; B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen; C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan; D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt terwijl u de bedieningsaanwijzingen juist uitvoert. Gebruik alleen de regelaars die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven om het apparaat te bedienen. Het maken van ongeoorloofde afstellingen e.d. kan resulteren in ernstige beschadiging en vereist in veel gevallen een uitgebreide reparatie door een bevoegd onderhoudsmonteur om het apparaat weer in de oorspronkelijke toestand terug te brengen; E. Wanneer het apparaat gevallen is of de ombouw beschadigd is; F. Wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert of wanneer de prestaties afnemen. 6. Voorwerpen en vloeistoffen Duw nooit voorwerpen via de openingen in het apparaat, want deze kunnen in contact komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of opspattend water en plaats ook geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat. Plaats geen kaarsen of andere brandende voorwerpen op het apparaat. 7. Batterijen Neem alle plaatselijke en landelijke voorschriften in acht wanneer u gebruikte batterijen weggooit. 8. Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt, zoals een audiokastje of boekenrek, moet u er ook op letten dat er voldoende ventilatie is. Zorg ervoor dat er minstens 0 cm ruimte openblijft aan de bovenkant en de zijkanten en 0 cm aan de achterkant. De achterrand van een plank of plaat die boven het apparaat is, moet 0 cm verwijderd zijn van de wand of muur zodat er een soort schoorsteenpijpopening is waardoor de warme lucht kan ontsnappen.

3 Voorzorgsmaatregelen. Door auteursrecht beschermde opnamen Uitgezonderd voor strikt persoonlijk gebruik, is het opnemen van door auteursrecht beschermd beelden geluidsmateriaal bij de wet verboden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthouder.. Netstroomzekering De netstroomzekering bevindt zich binnenin dit apparaat en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Als u dit apparaat niet kunt inschakelen, moet u contact opnemen met een Onkyo-dealer. 3. Onderhoud Het is aanbevolen dit apparaat regelmatig af te stoffen met een zachte doek. Aanklevend vuil kunt u verwijderen met een zachte doek die u licht bevochtigt met wat mild zeepsop. Droog het apparaat daarna onmiddellijk na met een schone droge doek. Gebruik voor het schoonmaken nooit een schuurspons of chemische middelen zoals spiritus of thinner, aangezien dergelijke middelen de afwerking kunnen aantasten of de opschriften van het voorpaneel kunnen verwijderen. 4. Stroomvoorziening WAARSCHUWING VOORDAT U DIT APPARAAT VOOR HET EERST OP HET STOPCONTACT AANSLUIT, DIENT U VOORAL DE ONDERSTAANDE PARA- GRAFEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN. De spanning van het lichtnet kan van land tot land verschillen. Overtuig u ervan dat de plaatselijke netspanning overeenkomt met de spanningsvereiste die staat vermeld op het achterpaneel van dit apparaat (bijv. 30 V wisselstroom, 50 Hz of 0 V wisselstroom, 60 Hz). Met de stekker van het netsnoer koppelt u het apparaat los van de netspanning. Zorg dat de stekker altijd gemakkelijk uitgetrokken kan worden (d.w.z. goed bereikbaar is). 5. Denk om uw oren Voorzichtig: Aanhoudend hard geluid via oortelefoons of een hoofdtelefoon kan uw gehoor aantasten. 6. Batterijen niet verhitten Waarschuwing: Batterijen (zowel herlaadbare accu s als losse batterijen) kunnen bij verhitting gevaar opleveren, dus stel ze niet bloot aan directe zonnestraling, vuur en dergelijke. 7. Raak dit apparaat nooit met natte handen aan Raak dit apparaat en het netsnoer niet aan wanneer uw handen nat op vochtig zijn. Mocht er water of een andere vloeistof in het inwendige van het apparaat terechtkomen, laat u het dan inspecteren door uw plaatselijke Onkyo handelaar. 8. Omgang met het apparaat Als u het apparaat moet vervoeren, verpakt u het dan zo goed mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, zoals u het bij aflevering hebt aangetroffen. Gebruik geen spuitbusmiddelen, zoals haarlak of insecticide, in de buurt van dit apparaat. Laat geen plastic of rubber voorwerpen lang achtereen op het apparaat liggen, want dat kan lelijke plekken op de ombouw achterlaten. Wanneer het apparaat lang achtereen in gebruik is, kunnen de bovenkant en het achterpaneel erg warm worden. Dit is normaal en vormt geen probleem. Als het apparaat lang achtereen niet gebruikt wordt, kan het de eerstvolgende keer niet altijd goed werken, dus we raden u aan het af en toe eens in te schakelen en even te gebruiken. Voor de Europese modellen Verklaring Van Conformiteit Wij, ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, 894 GROEBENZELL, DUITSLAND verklaren onder eigen verantwoordelijkheid, dat het ONKYO produkt beschreven in deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de betreffende technische normen, zoals: EN60065, EN5503, EN5500 en EN , GROEBENZELL, DUITSLAND NL K. MIYAGI ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA. Nl-3

4 Inhoudsopgave Kenmerken... 5 Bijgeleverde accessoires... 7 Gebruik in meerdere kamers... 8 Voor- & achterpanelen... 9 Voorpaneel...9 Display... Achterpaneel... Afstandsbediening... 5 Plaatsen van de batterijen...5 De afstandsbediening richten...5 Betreffende de afstandsbedieningsmodi...6 RECEIVER/TAPE modus...6 DVD modus...8 CD/MD/CDR modi...9 DOCK modus...0 NET/USB modus (Alleen voor TX-NR906)... Over thuisbioscoop... Genieten van uw thuisbioscoopsysteem... De AV-receiver aansluiten... 3 Aansluiten van uw luidsprekers...3 Biversterking van de voorluidsprekers A...7 Brugwerking van de voorluidsprekers A...8 Biversterking van de voorluidsprekers B...9 Brugwerking van de voorluidsprekers B...30 Aansluiten van de antenne...3 Betreffende AV-aansluitingen...33 Aansluiten van audio & video...34 Welke aansluitingen moet ik gebruiken?...34 Aansluiten van uw TV of projector...36 Aansluiten van een DVD-speler...37 Een VCR of DVD-recorder aansluiten voor weergave...39 Een VCR of DVD-recorder aansluiten voor opnemen...40 Aansluiten van een satellietontvanger, kabelontvanger, set-top box of andere videobron...4 Aansluiten van componenten met HDMI...4 Aansluiten van een videospelconsole...44 Een camcorder of ander apparaat...45 Een CD-speler of platenspeler aansluiten...46 Aansluiten van een cassettedeck, CDR, minidiscrecorder of DAT-recorder...47 Aansluiten op een eindversterker...48 Aansluiten van een RI Dock...49 Aansluiten van Onkyo apparatuur...50 Aansluiten van het netsnoer...50 Inschakelen van de AV-receiver... 5 Inschakelen en ruststand (standby)...5 Eerste instellingen... 5 Instelling Monitor...5 De taal selecteren voor de beeldscherminstellingenmenu s...53 Gebruik van de instelmenu s op het scherm...54 Monitoruitgang instelling...55 Video-ingang...56 Digitale audioingangen instelling...59 Analoge audio-ingang instellen...60 Luidsprekerinstellingen...6 TV-formaat instelling...6 AM Frequency Step instelling...63 Wijzigen van de ingangsaanduiding...63 Automatische luidsprekerinstelling (Audyssey MultEQ XT)...64 Basisbediening...70 Kiezen van de ingangsbron...70 Instellen van de helderheid van het display...7 Tijdelijk wijzigen van de luidsprekerniveaus...7 Dempen van het geluid van de AV-receiver...7 Gebruik van de sluimertimer...7 Gebruik van een hoofdtelefoon... 7 Instellen van de lage en hoge tonen...7 Weergeven van de ingangsbron-informatie...7 Luisteren naar de radio...73 Luisteren naar AM/FM-zenders...73 Vastleggen van AM/FM-zenders...75 Gebruik van RDS...76 Opnemen...78 Opnemen van de ingangsbron...78 Opnemen van verschillende AV-bronnen...78 Gebruik van de akoestiekfuncties...79 Kiezen van de gewenste akoestiekfunctie...79 Beschikbare akoestiekfuncties voor elk bronformaat...80 Betreffende de akoestiekfuncties...86 Geavanceerde instellingen Menustructuur...90 Monitoruitgang instelling...9 Luidsprekerinstellingen...93 Audio-instellingen...03 Audio-instelfuncties Gebruik van de Re-EQ functie...06 Gebruik van de Late Night functie...07 Programmabron-instellingen...07 Akoestiekfunctie voorkeuze... Diverse-instellingen... 3 Hardware-instellingen...5 Vergrendeling-instellingen...7 Kiezen van de audio-ingangen...8 Opgeven van het digitale signaalformaat...8 NET/USB (Alleen voor de TX-NR906)...9 Betreffende NET/USB...9 Aansluiten van de AV-receiver... Afspelen van bestanden opgeslagen op een server... Windows Media Player instellingen... Afspelen van muziekbestanden opgeslagen op een USB-apparaat...3 Luisteren naar internetradio... 5 Netwerk instellingen...6 Zone en Zone Aansluitingen voor Zone...8 Aansluitingen voor Zone Activeren van de Actieve zone functie...30 Zone /Zone 3 uit instellingen...3 Gebruik van Zone en Zone Gebruik van de afstandsbediening in Zone /3 en meerkamer-afstandsbedieningskits...34 Bediening van andere apparatuur...35 Invoeren van de afstandsbedieningscodes...35 Terugstellen van de afstandsbediening Aanleren van commando...38 Gebruik van macro s...39 Verhelpen van storingen...40 Videoresolutieschema...45 Technische gegevens (TX-SR876)...46 Technische gegevens (TX-NR906)...47 Nl-4

5 Kenmerken Versterker 40 watt/kanaal ( kanalen uitgestuurd) aan 8 ohm (FTC) 00 watt/kanaal aan 6 ohm (IEC) 50 watt/kanaal aan 6 ohm (JEITA) WRAT-Wide Range Amplifier Technology (bandbreedte 5 Hz-00 khz) VLSC (vector lineaire shaping schakeling) Push-Pull-versterkerontwerp met geïnverteerde 3- staps Darlington-circuits H.C.P.S. (High Current Power Supply hogestroomvoeding) Massieve hogestroomtransformator Verwerking HDMI-audio en -videosignaalverwerking (Deep Color, x.v.color, Lip Sync, DTS * -HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD *, Dolby Digital Plus, SA-CD en meerkanaals PCM) THX Ultra Plus *3 gecertificeerd HQV-Reon-VX-videosignaalverwerking met opwaardering naar 080p voor alle videobronnen via HDMI Voorwaartse conversie componentvideo 9-kHz/4-bit D/A-omzetters van Burr-Brown 3-bit DSP-chips van Three-TI (Aureus) Neural Surround *4, THX-Neural Theater-Dimensional *5 virtueel surroundgeluid DSD Direct Re-EQ *6 functie Aansluitingen 4 HDMI *7 -ingangen en uitgangen Onkyo voor systeembediening 6 digitale ingangen (3 optische / 3 coaxiale), uitgangen (optische) 5 S-Video-ingangen / uitgangen Componentvideoschakeling (3 ingangen/ uitgang) Luidsprekeraansluitingen compatibel met banaanstekkers *8 Actieve Zone en Zone - en Zone 3-preout IR-ingang/uitgang en -volt trigger RS3-poort voor interfacebesturing Biversterkings- en BTL-ondersteuning Diversen 40 AM/FM voorkeuzezenders Audyssey MultEQ XT *9 voor correctie van problemen met de kamerakoestiek Audyssey dynamische EQ *9 -volumecorrectie Audyssey Dynamic Volume *9 Onafhankelijke wisselaanpassing (40/50/60/70/80/90/00/0/0/50/00 Hz) Music Optimizer *0 voor gecomprimeerde muziekbestanden ISF-videokalibratie (Imaging Science Foundation) Nieuwe GUI voor instelling van het systeem Compatibel met RI Dock voor de ipod Voorgeprogrammeerde -compatibele afstandsbediening met 3 macro s en LED s van modustoetsen Alleen voor TX-NR906 Plays For Sure -certificering van Microsoft voor Windows Vista Netwerkondersteuning voor Streaming Audio-bestanden en internetradio (vtuner-portals) USB-poort voor USB-massaopslag-apparatuur (alleen audio) * Gefabriceerd onder licentie onder Amerikaanse patentnrs.: 5,45,94; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,76; 6,6,66; 6,487,535 en andere toegekende en lopende patenten in de Verenigde Staten en wereldwijd. DTS is een geregistreerd handelsmerk en de DTS-logo s, het DTS-symbool, DTS-HD en DTS-HD Master Audio zijn handelsmerken van DTS, Inc DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden. * *3 *4 *5 Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic en het dubbele-d symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. THX en Ultra Plus zijn handelsmerken van THX Ltd. THX kan een gedeponeerd handelsmerk zijn in sommige jurisdicties. Alle rechten voorbehouden. Surround EX is een handelsmerk van Dolby Laboratories. Voor gebruik is toesteming verleend. Neural Surround is een handelsmerk van Neural Audio Corporation en THX is een handelsmerk van THX Ltd., dat in bepaalde rechtsgebieden kan zijn geregistreerd. Alle rechten voorbehouden. Theater-Dimensional is een handelsmerk van Onkyo Corporation. *6 Re-Equalization en het Re-EQ logo zijn handelsmerken van THX Ltd. *7 HDMI, het HDMI logo en High Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC. *8 In Europa mogen geen banaanstekkers worden gebruikt om de luidspeakers op een audioversterker aan te sluiten. Nl-5

6 Kenmerken Vervolg *9 Vervaardigd onder licentie van Audyssey Laboratories. Patenten voor de VS en andere landen aangevraagd. Audyssey MultEQ XT, Audyssey Dynamic Volume en Audyssey Dynamic EQ zijn handelsmerken van Audyssey Laboratories. *0 Music Optimizer is een handelsmerk van Onkyo Corporation. THX Ultra Plus Voordat een thuisbioscoop-apparaat THX Ultra Plus gecertificeerd wordt, moet het apparaat een rigoureuze serie kwaliteits- en prestatietests ondergaan. Alleen nadat de tests met succes zijn doorlopen, mag het product het THX Ultra Plus logo dragen, wat een garantie is dat het thuisbioscoop-apparaat voor vele jaren uitzonderlijke prestaties zal leveren. De THX Ultra Plus vereisten definiëren honderden parameters, inclusief de prestatie van de eindversterker en voorversterker, en de werking van de digitale en analoge domeinen. THX Ultra Plus receivers zijn tevens uitgerust met eigen THX technologieën (bijv. de THX modus) die de geluidstracks van speelfilms nauwkeurig omzetten voor weergave door thuisbioscoopsystemen. * Xantech is een gedeponeerd handelsmerk van Xantech Corporation. * Niles is een gedeponeerd handelsmerk van Niles Audio Corporation. * Apple en ipod zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen. * x.v.color is een handelsmerk van Sony Corporation. Dit product is voorzien van kopieerbeveiligingstechnologie, die is beschermd door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze kopieerbeveiligingstechnologie mag alleen gebruikt worden met toestemming van Macrovision Corporation. Het gebruik is uitsluitend bedoeld voor thuis- en andere beperkte consumententoepassingen, tenzij anderszins toegestaan door Macrovision. Reverse engineering en disassemblage zijn niet toegestaan. Nl-6

7 Speaker Cable Bijgeleverde accessoires Controleer of de volgende accessoires zijn bijgeleverd: Afstandsbediening en drie batterijen (AA/R6) Setup-microfoon FM-binnenantenne AM-raamantenne Netsnoer (Het stekkertype verschilt van land tot land.) Front Left Front Left SP-B / Zone Left SP-B / Zone Left Front Right Front Right SP-B / Zone Right SP-B / Zone Right Surround Left Surround Left Surround Right Surround Right Center Center Surround Back Left Surround Back Left Zone Left Zone Left Surround Back Right Surround Back Right Zone Right Zone Right Front Left Front Left SP-B / Zone Left SP-B / Zone Left Front Right Front Right SP-B / Zone Right SP-B / Zone Right Surround Left Surround Left Surround Right Surround Right Center Center Surround Back Left Surround Back Left Zone Left Zone Left Surround Back Right Surround Back Right Zone Right Zone Right 3 Luidsprekerkabels * In catalogi en op de verpakking geeft de letter die is toegevoegd aan het einde van de productnaam de kleur aan. Specificaties en bediening zijn hetzelfde, ongeacht de kleur. Nl-7

8 Gebruik in meerdere kamers U kunt vier luidsprekersystemen gebruiken met deze AV-receiver Luidsprekers A: een surroundgeluid luidsprekersysteem (tot 7.-kanaals) om te genieten van DVD-films in de hoofdruimte, Luidsprekers B: een paar stereo luidsprekers voor een hoogwaardige muziekweergave in de hoofdruimte, Zone : een stereo luidsprekersysteem in een tweede ruimte, Zone 3: een stereo luidsprekersysteem in een derde ruimte. U kunt voor iedere ruimte een andere geluidsbron kiezen. Luidsprekers A: Geniet van 7.-kanaals surroundgeluid (zie blz. 3). U hebt de beschikking over diverse akoestiekfuncties, zoals Dolby, DTS en THX (zie blz ). * Als Actieve zone wordt gebruikt worden gebruikt, wordt de weergave verminderd tot 5.-kanaals (zie blz. 8). Luidsprekers B: Gebruik een paar stereo luidsprekers voor een hoogwaardige muziekweergave in de hoofdruimte (zie blz. 3). * Kan gebruikt worden met de subwoofer, middenluidspreker, surroundluidsprekers of surround-achterluidsprekers, naar vereist (zie blz. 96). Zone : Geniet van -kanaals stereoweergave en videoweergave in een tweede ruimte (zie blz. 8). * De akoestiekfuncties kunnen niet gebruikt worden in Zone en Zone 3. * Er is een externe eindversterker vereist als de Luidsprekers B worden gebruikt. Zone 3: Geniet van -kanaals stereoweergave in een derde ruimte (zie blz. 9). * De akoestiekfuncties kunnen niet gebruikt worden in Zone en Zone 3. * Er is een externe eindversterker vereist. Hoofdruimte: Luidsprekers A en Luidsprekers B Voorluidsprekers B Voorluidsprekers A Linker en rechter surround-achterluidspreker* Wanneer het onderdeel Actieve zone ingesteld, wordt er niets via deze luidsprekers weergegeven (blz. 30). Subwoofer* Middenluidspreker* * Kunnen gebruikt worden met Luidsprekers A en Luidsprekers B. Linker en rechter surroundluidspreker* Zone ruimte Zone 3 ruimte Linker en rechter stereo luidsprekers Linker en rechter stereo luidsprekers Nl-8

9 Voor- & achterpanelen Voorpaneel bk bl Voorklep Alleen voor TX-NR906 Hier drukken om de klep te openen. Op het voorpaneel van het apparaat staan diverse logo s. Om de afbeelding overzichtelijk te houden worden deze hier niet getoond. De paginanummers die tussen haakjes staan, geven aan waar u de hoofdbeschrijving van het betreffende onderdeel vindt. Ruststand/aan-toets (ON/STANDBY) (5) Gebruik deze toets om de AV-receiver in en uit (standby) te schakelen. Ruststand-indicator (STANDBY) (5) Licht op wanneer de AV-receiver in de ruststand (standby) staat en knippert wanneer een signaal wordt ontvangen vanaf de afstandsbediening. ZONE indicator (3) Deze indicator licht op als Zone wordt gekozen. ZONE 3 indicator (3) Deze indicator licht op als Zone 3 wordt gekozen. Afstandsbedieningssensor (5) Deze sensor ontvangt de signalen van de afstandsbediening. Display Zie Display op blz.. Displaytoets (DISPLAY) (7) Gebruik deze toets om diverse informatie betreffende de gekozen programmabron in het display aan te geven. Hoofdvolumeregelaar (MASTER VOLUME) en indicator (70) Gebruik deze regelaar om het volume van de AVreceiver op db, -8,5 db t/m +8,0 db (relatieve aanduiding) worden ingesteld. Het volumeniveau kan ook als een absolute waarde worden aangegeven. Zie Volume-instelling op blz. 3. PURE AUDIO toets en indicator (79) Gebruik deze toets voor het inschakelen van de Pure Audio akoestiekfunctie. De indicator licht op wanneer deze functie ingeschakeld wordt. Wanneer nog een keer op de toets wordt gedrukt, wordt de vorige akoestiekfunctie weer ingesteld. Audiokeuzetoets (AUDIO SEL) (8) Gebruik deze toets om de audio-ingang te kiezen: analoog, digitaal, HDMI of multikanaals. Ingangskeuzetoetsen (70) Een van de volgende ingangsbronnen te kiezen: DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME/TV, AUX, AUX, TAPE, TUNER, CD, PHONO, NET/USB (Alleen voor TX-NR906). Nl-9

10 Voor- & achterpanelen Vervolg cp bm dl bn bo bp bq br bs bt ck cl cm cn co cq Alleen voor TX-NR906 cr De paginanummers die tussen haakjes staan, geven aan waar u de hoofdbeschrijving van het betreffende onderdeel vindt. Hoofdtelefoonaansluiting (PHONES) (7) Op deze /4-inch klinkstekkerbus kan een standaard hoofdtelefoon worden aangesloten om te luisteren zonder anderen te storen. Zone, ZONE 3 en uit-toets (ZONE, ZONE 3, OFF) (3) De ZONE toets wordt gebruikt wanneer Zone wordt ingesteld. De ZONE 3 toets wordt gebruikt wanneer Zone 3 wordt ingesteld. Gebruik de OFF toets om Zone of Zone 3 uit te schakelen. Niveautoetsen (LEVEL) (33) Gebruik deze toetsen om het volume van de Zone of Zone 3 in te stellen. Toontoets (TONE) (33) Gebruik deze toets voor het instellen van de klank (lage en hoge tonen). HDMI-uitgangstoets (HDMI OUT) (55) Gebruik deze toets voor het instellen van het onderdeel Monitor Out. Stereotoets (STEREO) (79) Gebruik deze toets om de stereo akoestiekfunctie in te schakelen. THX-toets (79) Gebruik deze toets om de THX-akoestiekfunctie in te schakelen. RT/PTY/TP toets (77) Gebruik deze toets voor het gebruikt voor RDS (Radio Data Systeem). RDS-programmetypen(PTY) op blz. 76. Geheugentoets (MEMORY) (75) Gebruik deze toets voor het vastleggen en wissen van voorkeurzenders. Afstemfunctietoets (TUNING MODE) (73) Gebruik deze toets om automatische of handmatige afstemming te selecteren. Instellingentoets (SETUP) Gebruik deze toets voor toegang tot de beeldscherminstelmenu s die op de aangesloten TV worden weergegeven. Pijlen/afstemming (TUNING)/voorkeurzenders (PRESET) toetsen en invoertoets (ENTER) Nadat de AM- of FM-afstemband is gekozen kunt u met de TUNING-toetsen [ ]/[ ] op de gewenste Nl-0 cs ct dk zender afstemmen of met de PRESET-toetsen [ ]/[ ] op de vastgelegde voorkeuzezenders (zie blz. 75). Wanneer de beeldscherminstelmenu s worden gebruikt, werken deze toetsen als pijltoetsen voor het kiezen en instellen van onderdelen. De [ENTER]-toets wordt ook gebruikt met de beeldscherminstelmenu s. Terugtoets (RETURN) Gebruik deze toets voor het kiezen van het voorheen weergegeven instellingenmenu. USB-poort (Alleen voor TX-NR906) Hierop kan een USB-massaopslagapparaat, zoals een USB flash-drive of MP3-speler, die muziekbestanden (MP3, WMA, WAV, AAC) bevat, worden aangesloten en de muziek kan via de AV-receiver worden gekozen en afgespeeld. SETUP MIC (64) Sluit hierop de bijgeleverde microfoon aan waarmee de automatische luidsprekerinstellingen gemaakt kunnen worden. cr AUX INPUT aansluitingen (45, 78) Op deze aansluitingen kan een camcorder, videospelconsole enz. worden aangesloten. Er zijn aansluitbussen voor optische digitale audio, S-video, composiet-video en analoge audio. cs Omhoog [ ] en omlaag [ ] toetsen (04, 33) Gebruik deze toetsen voor het instellen van de klankkleur en voor het instellen van het volume en de balans van Zone en Zone 3. ct Digitale ingangstoets (DIGITAL INPUT) (64) Gebruik deze toets voor het toewijzen van de digitale ingangen aan de ingangskeuzetoetsen. dk Akoestiekfunctietoetsen (LISTENING MODE [ ]/[ ]) (79) Gebruik deze toetsen voor het kiezen van de originele Onkyo akoestiekfunties. dl Netschakelaar (POWER) (5) Dit is de schakelaar voor de hoofdstroomvoorziening. Als de schakelaar op OFF staat, is de AVreceiver volledig uitgeschakeld. De schakelaar moet op ON staan om de AV-receiver aan en uit (standby) te kunnen zetten.

11 Voor- & achterpanelen Vervolg Display bk bl bm bn Zie de bladzijden aangegeven tussen haakjes voor verdere informatie. Luidspreker/kanaalindicators (86) Deze indicators geven de luidsprekerconfiguratie en de kanalen aan die gebruikt worden door de huidige ingangsbron. : Er is een kader rondom elke luidspreker die in de Speaker Configuration is ingesteld. Er is geen kader rondom de luidsprekers die op Nee of Geen zijn ingesteld. De volgende afkortingen geven aan welke audiokanalen in het huidige ingangssignaal zijn. FL: Linksvoor C: Midden FR: Rechtsvoor SL: Surround links LFE: Subwoofer (lagefrequentie-effecten) SR: Surround rechts SBL: Surround linksachter SB: Surround achter SBR: Surround rechtsachter BTL indicator (6) Licht op wanneer het onderdeel Luidsprekertype is ingesteld op BTL voor gebruik van de brugfunctie van de voorluidsprekers. A en B indicators (70) Deze indicators tonen welke welke luidsprekers zijn gekozen: A of B. ZONE indicator (3) Licht op wanneer Powered Zone wordt gebruikt. Akoestiekfunctie en formaatindicators (79) Deze indicators tonen de gekozen akoestiekfunctie en het audio-ingangssignaalformaat. Afstemindicators (73) RDS (76): Licht op wanneer de AV-receiver is afgestemd op een radiozender die RDS (Radio Data Systeem) informatie uitzendt. AUTO (73): Bij de AM en FM-radio licht deze indicator op wanneer de automatische afstemfunctie wordt gekozen en dooft wanneer de handmatige afstemfunctie wordt gekozen. TUNED (73): Deze indicator licht op wanneer de AV-receiver op een radiozender is afgestemd. FM STEREO (73): Licht op wanneer de AV-receiver op een FM-stereozender is afgestemd. Sluimerfunctie-indicator (SLEEP) (7) Licht op wanneer de sluimerfunctie is ingesteld. Audyssey indicator (64) Knippert tijdens de automatische instelling van de luidsprekers. Licht op als Equalizer-instellingen is ingesteld op Audyssey. Hoofdtelefoon-indicator (7) Licht op wanneer een hoofdtelefoon op de PHONES aansluiting wordt aangesloten. Berichtengebied Hier wordt diverse informatie getoond. Audio-ingangsindicators (8) Deze indicators tonen het type audio-ingang dat gekozen is als de audiobron: HDMI, ANALOG of DIGITAL. Wanneer een digitale HD Radio uitzending wordt ontvangen, licht de DIGITAL indicator op. Wanneer een analoge HD Radio uitzending wordt ontvangen, licht de ANALOG indicator op. Volumeniveau (70) Hier wordt het volumeniveau aangegeven. Dempingsindicator (MUTING) (7) Knippert wanneer het geluid van de AV-receiver is gedempt. Nl-

12 Voor- & achterpanelen Vervolg Achterpaneel bk bl bm bn bo bp bq br bs bt ck cl cmcn co cp cq cr cs ct * Alleen voor TX-NR906 REMOTE CONTROL De (interactieve afstandsbediening) aansluiting kan verbonden worden met de aansluiting van een ander -geschikt Onkyo apparaat, voor afstands- en systeembediening. Voor gebruik van moet er een analoge audioverbinding (RCA) gemaakt zijn tussen de AV-receiver en het andere AV-apparaat, ook wanneer er reeds een digitale verbinding tussen de apparaten bestaat. RS3 PHONO IN Op deze ingang kan een platenspeler worden aangesloten. COMPONENT VIDEO IN,, 3 Deze RCA componentvideo-ingangen kunnen verbonden worden met apparaten met een componentvideo-uitgang, zoals een DVD-speler, DVDrecorder of DVR (digitale videorecorder). De ingangen kunnen worden toegewezen, wat betekent dat u elke ingang naar wens aan een bepaalde ingangskeuzetoets kunt koppelen. Zie Component video instelling op blz. 58. COMPONENT VIDEO MONITOR OUT Deze RCA componentvideo-uitgang kan verbonden worden met een TV of projector met een componentvideo-ingang. HDMI IN 4, OUT MAIN, en OUT SUB De HDMI (High Definition Multimedia Interface) aansluitingen zijn voor digitale audiosignalen en digitale videosignalen. Deze HDMI-ingangen kunnen verbonden worden met apparaten met een HDMI-uitgang, zoals een DVD-speler, DVD-recorder of DVR (digitale videorecorder). De ingangen kunnen worden toegewezen, wat betekent dat u elke ingang naar wens aan een bepaalde ingangskeuzetoets kunt koppelen. Zie Video-ingang op blz. 56. De HDMI-uitgangen zijn voor het aansluiten van een TV of projector met een HDMI-ingang. MONITOR OUT Deze S-video en composiet-video uitgangen kunnen verbonden worden met de video-ingang van uw TV of projector. AM ANTENNA Gebruik deze druktype aansluitingen voor het aansluiten van een AM-antenne. ZONE OUT Deze composietvideo-uitgang kan verbonden worden met een video-ingang van een TV in Zone. FM ANTENNA Gebruik deze aansluiting voor het aansluiten van een FM-antenne. Nl-

13 Voor- & achterpanelen Vervolg IR IN/OUT Op de IR IN aansluiting kan een los verkrijgbare IR-ontvanger worden aangesloten, zodat u de AVreceiver kunt bedienen terwijl u in Zone bent, of u het apparaat kunt bedienen terwijl dit niet zichtbaar is omdat het bijvoorbeeld in een kast staat. Op de IR OUT aansluiting kan een los verkrijgbare IR-zender worden aangesloten voor het doorsturen van IR (infrarood) afstandsbedieningssignalen naar andere apparaten. ETHERNET poort (Alleen voor TX-NR906) Via deze poort kan de AV-receiver verbonden worden met uw ethernet-netwerk (bijv. router of switch) voor het afspelen van muziekbestanden opgeslagen op een netwerkcomputer of mediaserver, of voor het luisteren naar internetradio. V TRIGGER OUT ZONE Deze uitgang kan verbonden worden met de -volt triggeringang van een apparaat in Zone. Wanneer Zone wordt ingeschakeld, wordt er een -volt triggersignaal uitgestuurd. AC INLET Sluit op deze netingang het bijgeleverde netsnoer aan. Steek de stekker aan het andere uiteinde van het netsnoer in een geschikt stopcontact. DIGITAL COAXIAL IN, en 3 Op de coaxiale digitale audio-ingangen kunnen CDen DVD-spelers en andere apparatuur met een coaxiale digitale audio-uitgang worden aangesloten. De ingangen kunnen worden toegewezen, wat betekent dat u elke ingang naar wens aan een bepaalde ingangskeuzetoets kunt koppelen. Zie Digitale audioingangen instelling op blz. 59. DIGITAL OPTICAL IN, en OUT Op de optische digitale audio-ingangen kunnen CDen DVD-spelers en andere apparatuur met een optische digitale uitgang worden aangesloten. De ingangen kunnen worden toegewezen, wat betekent dat u elke ingang naar wens aan een bepaalde ingangskeuzetoets kunt koppelen. Zie Digitale audioingangen instelling op blz. 59. Op de optische uitgang kan een CD-recorder of andere digitale recorder met een optische digitale ingang worden aangesloten. Aardeschroef (GND) Op deze schroef kan de aarddraad van de platenspeler worden aangesloten. CD IN Deze analoge audio-ingang kan verbonden worden met de analoge audio-uitgang van een CD-speler. TAPE IN/OUT Deze analoge audio-ingang en uitgang kunnen verbonden worden met de analoge audio-ingang en uitgang van een recorder (cassetterecorder, minidiscrecorder enz.). AUX IN Op deze ingang kan een videorecorder voor weergave of een andere videobron worden aangesloten. Er zijn S-video en composietvideo-ingangsaansluitingen voor het aansluiten van het videosignaal. GAME/TV IN Op deze ingang kan een spelcomputer of TV-uitgang worden aangesloten. Er zijn S-video en composietvideo-ingangsaansluitingen voor het aansluiten van het videosignaal. CBL/SAT IN Op deze ingang kan een kabel- of satellietontvanger worden aangesloten. Er zijn S-video en composietvideo-ingangsaansluitingen voor het aansluiten van het videosignaal. VCR/DVR IN/OUT Op deze ingang/uitgang kan een videoapparaat, zoals een videorecorder of DVR, worden aangesloten voor opname en weergave. Er zijn S-video en composietvideo-ingang/uitgangsaansluitingen voor het aansluiten van het videosignaal. DVD IN Op deze ingang kan een DVD-speler worden aangesloten. Er zijn S-video en composietvideo-ingangen voor het aansluiten van het videosignaal. FRONT L/R, CENTER, SURR L/R en SURR BACK L/R speakers Op deze aansluitingen kunnen de voorluidsprekers A, een middenluidspreker, surroundluidsprekers en surround-achterluidsprekers worden aangesloten. De FRONT L/R en SURR BACK L/R aansluitingen kunnen gebruikt worden met respectievelijk voorluidsprekers A en surround-achterluidsprekers, of voor biversterking of brugwerking van de voorluidsprekers A. Zie Biversterking van de voorluidsprekers A op blz. 7 en Brugwerking van de voorluidsprekers A op blz. 8. MULTI CH ingang: FRONT L/R, CENTER, SUBWOOFER, SURR L/R en SURR BACK L/R Op deze analoge multikanaals ingang kan een apparaat met een 5./7.-kanaals analoge audio-uitgang, zoals een DVD-speler, DVD-Audio of SACD-compatibele speler, of een MPEG-decoder, worden aangesloten. cr PRE OUT: FRONT L/R, CENTER, SUBWOOFER, SURR L/R en SURR BACK L/R Deze 5./7. analoge audio-uitgang kan verbonden worden met de analoge audio-ingang van een andere eindversterker, voor het geval u de AV-receiver als een voorversterker wilt gebruiken. De SUB- WOOFER aansluiting kan verbonden worden met een actieve subwoofer. cs PRE OUT: ZONE, ZONE 3 L/R Deze analoge audio-uitgangen kunnen verbonden worden met de lijningangen van versterkers in Zone en Zone 3. Nl-3

14 Voor- & achterpanelen Vervolg ct ZONE L/R speakers Op deze aansluitingen kunnen de luidsprekers van Zone of de voorluidsprekers B worden aangesloten. De ZONE L/R en SURR BACK L/R aansluitingen kunnen gebruikt worden met respectievelijk voorluidsprekers B en surround-achterluidsprekers, of voor biversterking of brugwerking van de voorluidsprekers B. Zie Biversterking van de voorluidsprekers B op blz. 9 en Brugwerking van de voorluidsprekers B op blz. 30. Zie blz. 50 voor informatie betreffende het aansluiten. Nl-4

15 Afstandsbediening Plaatsen van de batterijen Om het dekseltje van het batterijvak te openen, drukt u op de kleine uitsparing en schuift dan het dekseltje open. De afstandsbediening richten Voor een goede werking moet u de afstandsbediening naar de afstandsbedieningssensor op het voorpaneel van de AV-receiver richten, zoals hieronder is aangegeven. Afstandsbedieningssensor STANDBY indicator AV-receiver Plaats de drie bijgeleverde batterijen (AA/R6) overeenkomstig de plus- en minaanduidingen in de batterijhouder Ongeveer 5 meter 3 Schuif het dekseltje weer dicht. Opmerkingen: Als de afstandsbediening niet meer goed werkt, moet u batterijen door nieuwe vervangen. Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar of batterijen van een verschillend type. Als u de afstandsbediening langere tijd niet denkt te gebruiken, moet u de batterijen eruit verwijderen om lekkage en corrosie te voorkomen. Neem lege batterijen onmiddellijk uit de afstandsbediening om lekkage en corrosie te voorkomen. Opmerkingen: Zorg dat er geen direct zonlicht of het licht van een inverter-type tl-lamp op de AV-receiver valt, want dit kan van invloed zijn op de werking van de afstandsbediening. Houd hiermee rekening wanneer u een plaats. Wanneer een andere afstandsbediening van hetzelfde type in dezelfde kamer wordt gebruikt, of wanneer de AV-receiver wordt gebruikt in de buurt van apparatuur die met infraroodsignalen werkt, kan dit van invloed zijn op de werking van de afstandsbediening. Leg geen voorwerpen, zoals een boek, op de afstandsbediening, want dan kunnen de toetsen per ongeluk worden ingedrukt en lopen de batterijen leeg. De afstandsbediening werkt misschien niet goed als de AV-receiver in een audiomeubel is geplaatst achter deurtjes van gekleurd glas. Houd hiermee rekening wanneer u een plaats. De afstandsbediening werkt niet juist als er een obstakel is tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor op het voorpaneel van de AV-receiver. Nl-5

16 Afstandsbediening Vervolg Nl-6 Betreffende de afstandsbedieningsmodi U kunt de AV-receiver en ook de afstandsbediening gebruiken om de andere AV-apparaten te bedienen. De afstandsbediening heeft een aparte gebruiksmodus voor elk type component. De gebruiksmodus wordt gekozen met de acht REMOTE MODE toetsen. RECEIVER/TAPE modus In de RECEIVER/TAPE modus kunt u de AV-receiver en een Onkyo cassetterecorder bedienen die via zijn aangesloten. DVD modus Bij de standaardinstelling wordt deze modus gebruikt voor het bedienen van een Onkyo DVD-speler. Door de juiste afstandsbedieningscode in te voeren kunt u ook apparaten van een andere fabrikant bedienen (zie blz. 35). CD/CDR/MD modus Bij de standaardinstelling wordt deze modus gebruikt voor het bedienen van een Onkyo CD-speler. Door de juiste afstandsbedieningscode in te voeren kunt u ook een CD-speler, MD-recorder of CD-recorder van een andere fabrikant bedienen (zie blz. 35). DOCK modus Met deze modus kunt u een Apple ipod in een Onkyo RI Dock bedienen. U moet wel eerst de juiste afstandsbedieningscode invoeren (zie blz. 35). NET/USB modus (Alleen voor TX-NR906) Met deze modus kunt u muziekbestanden opgeslagen op een genetwerkte computer, mediaserver of USB-massaopslagapparaat afspelen, of naar internetradio luisteren. TV en VCR modus Met deze modi kunt u een TV en videorecorder bedienen. U moet wel eerst de juiste afstandsbedieningscode invoeren (zie blz. 35). CABLE/SAT modus Met de CABLE/SAT modus kunt u een kabel- of satelliet-tv-ontvanger bedienen. U moet wel eerst de juiste afstandsbedieningscode invoeren (zie blz. 35). ZONE /ZONE 3 modus Deze modi zijn voor het bedienen van Zone en Zone 3. (zie blz. 3). Gebruik de REMOTE MODE toetsen om de gewenste modus te kiezen. Gebruik de toetsen die bij de gekozen modus horen om de betreffende component te bedienen. RECEIVER/TAPE modus: zie de kolom rechts DVD modus: zie blz. 8 CD/MD/CDR modus: zie blz. 9 DOCK modus: zie blz. 0 NET/USB modus (Alleen voor TX-NR906): zie blz. TV, VCR, CABLE/SAT modus: zie blz. 37 RECEIVER/TAPE modus Gebruik de RECEIVER/TAPE modus om de AV-receiver te bedienen. Deze modus kan ook gebruikt worden om een Onkyo cassetterecorder te bedienen die via is aangesloten. Druk op de [RECEIVER] REMOTE MODE toets om de RECEIVER/TAPE modus van de afstandsbediening te activeren. 3 4 RECEIVER TAPE/AMP bk bl PREV CH ON DVD GAME/TV STANDBY TAPE TUNER CD PHONO NET/USB D. TUN +0 0 CLEAR --/--- 0 INPUT SELECTOR MACRO DVD TV DIMMER CH DISC ALBUM DISPLAY REC STEREO REPEAT PURE A TEST TONE OPEN/CLOSE VCR/DVR AUX REMOTE MODE VCR CABLE SAT TOP MENU GUIDE SP A SP B LISTENING MODE SURR AUDIO DIRECT CH SEL VIDEO OFF AUDIO SEL VCR ENTER PLAYLIST CBL/SAT AUX MENU MUTING Opmerking: Sommige afstandsbedieningsfuncties die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, werken mogelijk niet juist met andere apparatuur. CD EXIT SUBTITLE THX LEVEL- L NIGHT DVD TV INPUT + TV CH - TV VOL 3 ZONE SETUP CDR/MD/DOCK NET/USB RC-687M RETURN ZONE RECEIVER TAPE/AMP SLEEP VOL RANDOM PLAY MODE ALL ST LEVEL+ Re-EQ HDD * Alleen voor TX-NR906 (RC-687M) bm bn * bp bo TX-SR876 (RC-690M) DOCK bq br bs bt * ck cl cm

17 Afstandsbediening Vervolg Zie de bladzijden aangegeven tussen haakjes voor verdere informatie. Ruststandtoets (STANDBY) (5) Gebruik deze toets om de AV-receiver in de ruststand (standby) te zetten. Aan-toets (ON) (5) Gebruik deze toets om de AV-receiver in te schakelen. Ingangsbrontoetsen (INPUT SELECTOR) (70) Gebruik deze toetsen voor het kiezen van de ingangsbronnen. Macrotoetsen (MACRO) (39) Gebruikt met de macrofunctie. Dimmertoets (DIMMER) (7) Gebruik deze toets om de helderheid van het display in te stellen. Pijltoetsen [ ]/[ ]/[ ]/[ ] en invoertoets (ENTER) Gebruik deze toets om onderdelen te kiezen en instellingen te maken. Voorkeurzendertoets (CH +/ ) (75) Gebruik deze toets om vastgelegde voorkeurzenders te kiezen. Instellingentoets (SETUP) Gebruik deze toets voor het wijzigen van de instellingen. Aanduidingskeuzetoets (DISPLAY) (7) Gebruik deze toets om diverse informatie betreffende de gekozen ingangsbron in het display aan te geven. Akoestiekfunctietoetsen (LISTENING MODE) (79) Gebruik deze toetsen voor het kiezen van de akoestiekfuncties. De [STEREO], [SURR] en LISTE- NING MODE [ ]/[ ] toetsen kunnen gebruikt worden ongeacht de gekozen afstandsbedieningsmodus. Luidspreker-insteltoetsen (TEST TONE, CH SEL en LEVEL [+][ ]) (7, 98) Gebruik deze toetsen om het niveau van de afzonderlijke luidsprekers in te stellen. LIGHT toets Gebruik deze toets om de verlichting van de afstandsbedieningstoetsen in en uit te schakelen. Directe afstemmingstoets (D.TUN) (74) Gebruik deze toets om de directe afstemmingsfunctie voor de radio in te schakelen. Afstandsbedieningsmodus-toetsen (REMOTE MODE) (6) Gebruik deze toetsen om de gewenste afstandsbedieningsmodus te kiezen. Bij gebruik van de REMOTE MODE toets voor de gekozen modus oplichten. Sluimerfunctietoets (SLEEP) (7) Gebruik deze toets voor het instellen van de sluimertimer. Volumetoetsen (VOL [ ]/[ ]) (70) Gebruik deze toetsen voor het instellen van het volume van de AV-receiver, ongeacht de gekozen afstandsbedieningsmodus. Terugtoets (RETURN) Gebruik deze toets voor het kiezen van het voorheen weergegeven instellingenmenu. Dempingstoets (MUTING) (7) Gebruik deze toets om de geluidsdemping van de AV-receiver in en uit te schakelen. SP A en SP B toetsen (Alleen voor TX-NR906) (8, 3) Gebruik deze toetsen om Luidsprekers A of Luidsprekers B te kiezen. Re-EQ toets (06) Gebruik deze toets om de Re-EQ functie in en uit te schakelen. Late Night functietoets (L NIGHT) (07) Gebruik deze toets om de Late Night functie in en uit te schakelen. Audiokeuzetoets (AUDIO SEL) (8) Gebruik deze toets om de audio-ingang te kiezen: analoog, digitaal, HDMI of multikanaals. TAPE modus Bij een dubbel cassettedeck kan alleen deck B bediend worden. Vorige- en volgende-toetsen [ ]/[ ] Met de vorige [ ] toets wordt het vorige muziekstuk gekozen. Tijdens afspelen wordt naar het begin van het huidige muziekstuk gegaan. Met de volgende [ ] toets wordt het volgende muziekstuk gekozen. Afhankelijk van de opname is het mogelijk dat de vorige en volgende [ ]/[ ] toetsen niet juist werken bij sommige cassettes. Weergavetoets [ ] Voor het beginnen met afspelen. Terugspoelen en Vooruitspoelen-toetsen [ ]/[ ] Gebruik de terugspoeltoets [ ] voor het terugspoelen van de band. Gebruik de vooruitspoeltoets [ ] voor het vooruitspoelen van de band. Achterwaartse weergavetoets [ ] Voor het beginnen met afspelen in achterwaartse richting. Stoptoets [ ] Voor het stoppen met afspelen. Opnametoets (REC [ ]) Voor het beginnen met opnemen. Nl-7

18 Afstandsbediening Vervolg DVD modus Druk op de [DVD] REMOTE MODE toets om de DVD modus van de afstandsbediening te activeren bk bl bm PREV CH ON DVD GAME/TV STANDBY TAPE TUNER CD PHONO NET/USB D. TUN +0 0 CLEAR --/--- 0 INPUT SELECTOR MACRO DVD TV DIMMER CH DISC ALBUM DISPLAY REC STEREO REPEAT PURE A TEST TONE OPEN/CLOSE VCR/DVR AUX REMOTE MODE VCR CABLE SAT TOP MENU GUIDE EXIT SP A SP B LISTENING MODE SURR AUDIO DIRECT CH SEL VIDEO OFF AUDIO SEL VCR ENTER PLAYLIST CBL/SAT AUX MENU SUBTITLE DVD TAPE/AMP SLEEP MUTING PLAY MODE Ruststandtoets (STANDBY) Gebruik deze toets om de DVD-speler in de ruststand (standby) te zetten. Aan-toets (ON) Gebruik deze toets om de DVD-speler in te schakelen. Nl-8 THX LEVEL- L NIGHT TV INPUT + TV CH - TV VOL 3 ZONE SETUP CD CDR/MD/DOCK NET/USB RC-687M RETURN ZONE RECEIVER VOL RANDOM ALL ST LEVEL+ Re-EQ HDD bn bo bp bq br bs bt DVD Cijfertoetsen Titel-, hoofdstuk- en tracknummers in te voeren en om de tijd in te voeren voor het opzoeken van een bepaalde tijdlocatie. Beginmenutoets (TOP MENU) Naar het beginmenu van een DVD te gaan. Pijltoetsen [ ]/[ ]/[ ]/[ ] en invoertoets (ENTER) Gebruik deze toetsen om door de menu s te navigeren en onderdelen te selecteren. Disctoetsen (DISC +/ ) Gewenste disc van een DVD-wisselaar te kiezen. Instellingentoets (SETUP) Gebruik deze toets voor toegang tot de instellingen van de DVD-speler. Aanduidingskeuzetoets (DISPLAY) Gebruik deze toets om informatie over de huidige disc, titel, hoofdstuk of track, inclusief de verlopen speelduur, resterende speelduur, totale speelduur enz. weer te geven. Weergavetoetsen Vanaf links naar rechts: Vorige, Afspelen, Volgende, achterwaartse weergave, Pauzeren, Stoppen, Snel voorwaarts, Vertraagde achterwaartse weergave en Vertraagde voorwaartse weergave. Herhaaltoets (REPEAT) Gebruik de herhaalfunctie in te stellen. Geluidtoets (AUDIO) Het kiezen van het gewenste geluidsspoor en audioformaat (bijv. Dolby Digital of DTS). Open/dicht-toets (OPEN/CLOSE) [ ] Disclade te openen en te sluiten. Wistoets (CLEAR) Functies te annuleren of ingevoerde nummers te wissen. Menutoets (MENU) Het DVD-menu weer te geven. Terugtoets (RETURN) Gebruik deze toets om het beeldscherm-instelmenu van de DVD-speler te verlaten. Willekeurige weergavetoets (RANDOM) Gebruik voor willekeurige weergave. Afspeelfunctietoets (PLAY MODE) Afspeelfunctie te kiezen bij een apparaat met meerdere afspeelfuncties. Ondertitelingstoets (SUBTITLE) Het kiezen van de ondertiteling. Video-uitschakeltoets (VIDEO OFF) Interne videoschakelingen uit te schakelen en zo interferentie te voorkomen wanneer discs met enkel audio worden afgespeeld.

19 Afstandsbediening Vervolg CD/MD/CDR modi Om een Onkyo CD-speler, MD-recorder of CDrecorder, of een CD/MD-speler/recorder van een andere fabrikant te bedienen, drukt u op de [CD] REMOTE MODE toets om de CD/MD/CDR afstandsbedieningsmodus te kiezen. Voor het bedienen van een Onkyo MD-recorder of CDrecorder, of een apparaat van een andere fabrikant, moet u wel eerst de juiste afstandsbedieningscode invoeren (zie blz. 35) PREV CH ON DVD GAME/TV STANDBY TAPE TUNER CD PHONO NET/USB D. TUN +0 0 CLEAR --/--- 0 INPUT SELECTOR MACRO DVD TV DIMMER CH DISC ALBUM DISPLAY REC STEREO REPEAT PURE A TEST TONE VCR/DVR AUX REMOTE MODE VCR CABLE SAT TOP MENU GUIDE EXIT SP A SP B LISTENING MODE SURR AUDIO DIRECT CH SEL ENTER PLAYLIST CBL/SAT AUX MENU SUBTITLE THX LEVEL- TV + TV CH - TV VOL 3 ZONE SETUP CD CDR/MD/DOCK NET/USB RETURN INPUT ZONE RECEIVER TAPE/AMP SLEEP VOL MUTING RANDOM PLAY MODE ALL ST LEVEL+ bl CD CDR/MD/DOCK bm bn bo Ruststandtoets (STANDBY) Gebruik deze toets om de apparaat in de ruststand (standby) te zetten. Aan-toets (ON) Gebruik deze toets om de apparaat in en uit (standby) te schakelen. Cijfertoetsen Tracknummers in te voeren en om de tijd in te voeren voor het opzoeken van een bepaalde tijdlocatie. Pijltoetsen [ ]/[ ]/[ ]/[ ] en invoertoets (ENTER) Deze toetsen worden gebruikt met sommige apparaten. Disctoetsen (DISC +/ ) Gewenste disc van een CD-wisselaar te kiezen. Aanduidingskeuzetoets (DISPLAY) Gebruik deze toets om informatie over de huidige disc of track aan te geven, zoals de verstreken speelduur, resterende speelduur, totale speelduur enz. Weergavetoetsen Vanaf links naar rechts: Vorige, Afspelen, Volgende, Snel achterwaarts, Pauzeren, Stoppen en Snel voorwaarts. Opnametoets (REC [ ]) Te beginnen met opnemen. Herhaaltoets (REPEAT) Herhaalfunctie in te stellen. Open/dicht-toets (OPEN/CLOSE ) Gebruik deze toets om de disclade te openen en te sluiten of om de minidisc naar buiten te schuiven. Wistoets (CLEAR) Functies te annuleren of ingevoerde nummers te wissen. Terugtoets (RETURN) Deze toetsen worden gebruikt met sommige apparaten. Willekeurige weergavetoets (RANDOM) Gebruik voor willekeurige weergave. Afspeelfunctietoets (PLAY MODE) Afspeelfunctie te kiezen bij een apparaat met meerdere afspeelfuncties. bk OPEN/CLOSE VIDEO OFF AUDIO SEL VCR L NIGHT DVD Re-EQ HDD RC-687M Nl-9

20 Afstandsbediening Vervolg Nl-0 DOCK modus Gebruik de dockmodus om een Apple ipod in een Onkyo RI Dock te bedienen. Om een RI Dock te bedienen, drukt u op de [CD] (TX-NR906) of [DOCK] (TX-SR876) REMOTE MODE toets om de DOCK afstandsbedieningsmodus te kiezen. Voordat u een RI Dock kunt bedienen, moet u eerst de juiste afstandsbedieningscode invoeren (zie blz. 35). Bij gebruik van de RI Dock: Sluit de RI Dock op de TAPE IN of GAME/TV IN L/R aansluitingen aan. Zet de RI MODE schakelaar van de RI Dock op HDD of HDD/DOCK. Zet de ingangsaanduiding van de AV-receiver op DOCK (zie blz. 63). Raadpleeg de handleiding van de RI Dock bk bl PREV CH ON DVD GAME/TV TAPE PHONO STANDBY +0 0 CLEAR --/--- 0 INPUT SELECTOR MACRO DVD TV DIMMER CH DISC ALBUM DISPLAY REC STEREO REPEAT PURE A TEST TONE OPEN/CLOSE VCR/DVR AUX TUNER REMOTE MODE VCR CABLE SAT TOP MENU GUIDE EXIT LISTENING MODE SURR AUDIO DIRECT CH SEL VIDEO OFF AUDIO SEL VCR ENTER PLAYLIST CBL/SAT AUX CD D. TUN MENU SUBTITLE THX LEVEL- L NIGHT DVD TV INPUT + TV CH - TV VOL 3 ZONE NET/USB SETUP SP A CD CDR/MD/DOCK NET/USB RC-687M RETURN SP B ZONE RECEIVER TAPE/AMP SLEEP VOL MUTING RANDOM PLAY MODE ALL ST LEVEL+ Re-EQ HDD TX-NR906 (RC-687M) CD CDR/MD/DOCK TX-SR876 (RC-690M) DOCK bm bn bo bp bq br bs Ruststandtoets (STANDBY) Gebruik deze toets om het ipod in de ruststand te zetten. Aan-toets (ON)* Gebruik deze toets om het ipod in te schakelen. Hoofdmenutoets (TOP MENU) Deze toets werkt als een modustoets bij gebruik met een DS-A RI Dock. Pijltoetsen [ ]/[ ] en invoertoets (ENTER)* Gebruik deze toetsen om door de menu s te navigeren en onderdelen te selecteren. Albumtoets (ALBUM +/ )* Gebruik deze toets om het volgende of vorige album te kiezen. Aanduidingskeuzetoets (DISPLAY)* Gebruik deze toets om de achtergrondverlichting 30 seconden in te schakelen. Vorige-toets [ ] Gebruik deze toets om terug te gaan naar het begin van het huidige liedje. Druk tweemaal op de toets voor het vorige liedje. Pauzetoets [ ] Gebruik deze toets om het afspelen kortstondig te onderbreken. (Bij de 3de-generatie ipod s werkt deze toets als een weergave/pauzetoets.) Snel-achterwaarts toets [ ] Houd deze toets ingedrukt om snel in achterwaartse richting te gaan. Afspeellijsttoetsen (PLAYLIST Omhoog/Omlaag [ ]/[ ] )* Gebruik deze toetsen om de vorige of volgende afspeellijst op het ipod te kiezen. Herhaaltoets (REPEAT)* Gebruik deze toets om de herhaalfunctie in te stellen. Menutoets (MENU)* Gebruik deze toets voor toegang tot de menu s. Weergavetoets [ ] Gebruik deze toets om te beginnen met afspelen. Als het apparaat uitgeschakeld is, wordt dit automatisch ingeschakeld. (Bij de 3de-generatie ipod s werkt deze toets als een weergave/pauzetoets.) Volgende-toets [ ] Gebruik deze toets om naar het volgende liedje te gaan. Stoptoets [ ] Gebruik deze toets om te stoppen met afspelen en een menu weer te geven. Snel-voorwaarts toets [ ] Houd deze toets ingedrukt om snel in voorwaartse richting te gaan. Willekeurige weergavetoets (RANDOM)* Gebruik deze toets voor willekeurige weergave. Afspeelfunctietoets (PLAY MODE) Gebruik deze toets om de afspeelfunctie te kiezen bij een apparaat met meerdere afspeelfuncties. Deze toets werkt als een hervattingstoets bij gebruik met een DS-A RI Dock. * De toetsen die voorzien zijn van een sterretje (*) kunnen niet gebruikt worden met 3de-generatie ipod s.

BDS. Integrated Home Theater Systeem. Beknopte Handleiding

BDS. Integrated Home Theater Systeem. Beknopte Handleiding Integrated Home Theater Systeem Beknopte Handleiding Inleiding, Luidsprekeropstelling en Aansluiten Dank voor de aanschaf van een Harman Kardon product! Deze beknopte handleiding geeft u alle informatie

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

TX-NR5009 TX-NR3009. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing. AV-receiver

TX-NR5009 TX-NR3009. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing. AV-receiver Inhoudsopgave AV-receiver Inleiding...2 TX-NR5009 TX-NR3009 Aansluitingen...2 Inschakelen en basisbediening...24 Gebruiksaanwijzing Geavanceerde bediening...47 Andere componenten bedienen...76 Appendix...85

Nadere informatie

AVR 156. Audio/video receiver. Quick Start Gids NEDERLANDS

AVR 156. Audio/video receiver. Quick Start Gids NEDERLANDS Audio/video receiver Quick Start Gids NEDERLANDS Inleiding, Luidsprekeropstelling en Aansluiten Inleiding Dank u voor het kiezen van een harman kardon product! Deze Quick Start handleiding bevat alle informatie

Nadere informatie

AVR 1650, AVR 165. Audio/video receiver. Quick Start Gids NEDERLANDS

AVR 1650, AVR 165. Audio/video receiver. Quick Start Gids NEDERLANDS Audio/video receiver Quick Start Gids NEDERLANDS Inleiding, Luidsprekeropstelling en Aansluiten Inleiding Dank u voor het kiezen van een harman kardon product! Deze Quick Start handleiding bevat alle informatie

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

TX-SR508. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-11 Anslutningar... Sv-11

TX-SR508. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-11 Anslutningar... Sv-11 Nederland Svenska AV Receiver Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2 TX-SR508 Aansluitingen...Nl-11 Anslutningar... Sv-11 Inschakelen en basisbediening...nl-20 Påslagning & grundläggande funktioner... Sv-20

Nadere informatie

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 Audio/video receiver Quick-Start Guide NEDERLANDS Inleiding, Luidsprekeropstelling en Aansluiten Inleiding Dank u voor het kiezen van een Harman Kardon product! Deze Quick

Nadere informatie

TX-NR809. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12

TX-NR809. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12 Nederland enska AV Receiver Inleiding...Nl- Inledning... - TX-NR809 Aansluitingen...Nl- Anslutningar... - Inschakelen & basisbediening...nl- Påslagning & grundläggande funktioner... - Geavanceerde bediening...nl-44

Nadere informatie

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E 3-213-272-41(1) Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E In deze handleiding worden de algemene aansluitingen en handelingen beschreven waarmee u muziek kunt

Nadere informatie

Nederlands. TIP: U heeft misschien een zaklamp nodig om achter uw tv te kunnen kijken.

Nederlands. TIP: U heeft misschien een zaklamp nodig om achter uw tv te kunnen kijken. Nederlands TIP: U heeft misschien een zaklamp nodig om achter uw tv te kunnen kijken. SLING LOGO Hier drukken. Nederlands S-VIDEO: Indien uw tv uitgerust is met een S-Video aansluiting, dan kunt u deze

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing

Beknopte gebruiksaanwijzing 1 4 0 Nederlands 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Algemene informatie Deze Beknopte gebruiksaanwijzing biedt een globaal overzicht, zodat u met de basisstappen snel aan de slag kunt. Lees voor verdere informatie de

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

TX-NR509. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-11 Anslutningar... Sv-11

TX-NR509. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-11 Anslutningar... Sv-11 Nederland enska AV Receiver Inleiding...Nl-2 Inledning... -2 TX-NR509 Aansluitingen...Nl- Anslutningar... - Inschakelen & basisbediening...nl-9 Påslagning & grundläggande funktioner... -9 Geavanceerde

Nadere informatie

HT-R548. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-10 Anslutningar... Sv-10

HT-R548. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-10 Anslutningar... Sv-10 Nederland enska AV Receiver Inleiding...Nl-2 Inledning... -2 HT-R548 Aansluitingen...Nl-0 Anslutningar... -0 Inschakelen & basisbediening...nl-7 Påslagning & grundläggande funktioner... -7 Geavanceerde

Nadere informatie

Een USB-apparaat aansluiten MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7.

Een USB-apparaat aansluiten MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7. DVD-22675 Een USB-apparaat aansluiten 10. 1.MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7.STOP-KNOP 1. OPEN/CLOSE: openen en sluiten van de disklade.

Nadere informatie

HT-R538. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-11 Anslutningar... Sv-11

HT-R538. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-11 Anslutningar... Sv-11 Nederland Svenska AV Receiver Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2 HT-R538 Aansluitingen...Nl-11 Anslutningar... Sv-11 Inschakelen en basisbediening...nl-18 Påslagning & grundläggande funktioner... Sv-18

Nadere informatie

PR-SC5509. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12

PR-SC5509. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12 Nederlands Svenska AV Controller Inleiding...Nl- Inledning... Sv- PR-SC5509 Aansluitingen...Nl- Anslutningar... Sv- Inschakelen & basisbediening...nl-5 Påslagning & grundläggande funktioner... Sv-5 Geavanceerde

Nadere informatie

INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 PAKLIJST... 4 PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS... 4 DE

INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 PAKLIJST... 4 PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS... 4 DE ACTIEF 5.1 THEATER SURROUND-SYSTEEM VOOR THUIS Gebruikershandleiding Modelnummer :ACTIVE HT1 Hit O Digitale audio INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...

Nadere informatie

TX-8050. Network Stereo Receiver. Nl Sv. Inleiding...Nl-2. Inledning...Sv-2. Aansluitingen... Nl-10. Anslutningar... Sv-10

TX-8050. Network Stereo Receiver. Nl Sv. Inleiding...Nl-2. Inledning...Sv-2. Aansluitingen... Nl-10. Anslutningar... Sv-10 Nederlands Svenska Network Stereo Receiver TX-8050 Inleiding...Nl- Inledning...Sv- Aansluitingen... Nl-0 Gebruiksaanwijzing Dank u voor de aankoop van een Onkyo netwerk stereo-ontvanger. Lees, voordat

Nadere informatie

TX-SR506 TX-SR576. AV Receiver

TX-SR506 TX-SR576. AV Receiver Nederland Svenska AV eceiver TX-S506 TX-S576 Inleiding... Nl- Inledning...Sv- Aansluitingen... Nl-4 Anslutningar...Sv-4 Inschakelen & De begininstellingen... Nl-35 Påslagning & Förstagångsinställningar...Sv-35

Nadere informatie

HT-R518. AV Receiver. Inleiding... Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen... Nl-13 Anslutningar... Sv-13

HT-R518. AV Receiver. Inleiding... Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen... Nl-13 Anslutningar... Sv-13 HT-58_Nl,Sv.book Page Tuesday, March, 008 :58 AM Nederland Svenska AV eceiver HT-58 Inleiding... Nl- Inledning... Sv- Aansluitingen... Nl-3 Anslutningar... Sv-3 Inschakelen & De begininstellingen... Nl-33

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

TX-NR818. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing AV-RECEIVER. Veiligheidsinformatie en inleiding...2. Inhoudsopgave...5. Aansluitingen...

TX-NR818. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing AV-RECEIVER. Veiligheidsinformatie en inleiding...2. Inhoudsopgave...5. Aansluitingen... AV-RECEIVER TX-NR88 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie en inleiding... Inhoudsopgave...5 Aansluitingen... Inschakelen & basisbediening... Gebruiksaanwijzing Geavanceerde bediening...50 Andere componenten

Nadere informatie

HOME CINEMA CONTROL CENTER THUISBIOSCOOPCENTRALE RX-F31S INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING LVT1306-004A [E]

HOME CINEMA CONTROL CENTER THUISBIOSCOOPCENTRALE RX-F31S INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING LVT1306-004A [E] HOME CINEMA CONTROL CENTER THUISBIOSCOOPCENTRALE RX-F31S INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING LVT1306-004A [E] Waarschuwingen, voorzorgen en andere mededelingen Voorzichtig STANDBY/ON schakelaar! Om de stroomtoevoer

Nadere informatie

1 Voorbereiding. AV-Receiver. Accessoires. De kabels voorbereiden. Controleer of alle accessoires bij het toestel werden meegeleverd.

1 Voorbereiding. AV-Receiver. Accessoires. De kabels voorbereiden. Controleer of alle accessoires bij het toestel werden meegeleverd. INFO MEMORY PRESET FM AM TUNING PHONES USB INPUT TONE CONTROL PROGRAM SILENT CINEMA YPAO MIC ipod/iphone BD DVD SCENE TV CD RADIO STRAIGHT VIDEO AUX PORTABLE VIDEO L AUDIO R DIRECT AV-Receiver Nederlands

Nadere informatie

TX-NR717. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing AV-RECEIVER. Veiligheidsinformatie en inleiding...2. Inhoudsopgave...5. Aansluitingen...

TX-NR717. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing AV-RECEIVER. Veiligheidsinformatie en inleiding...2. Inhoudsopgave...5. Aansluitingen... AV-RECEIVER TX-NR77 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie en inleiding... Inhoudsopgave...5 Aansluitingen... Inschakelen & basisbediening...9 Gebruiksaanwijzing Geavanceerde bediening...47 Andere componenten

Nadere informatie

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Snelstartgids 1) Voeding (aan/uit)-schakelaar 2) Antenna 3) uitgangen 4) Optische digitale audiokabel

Nadere informatie

RELAY G30 Pilotenhandboek

RELAY G30 Pilotenhandboek RELAY G30 Pilotenhandboek 40-00-2007 Advanced Users Guide available @ www.line6.com/manuals Rev H Opmerkingen voor uw veiligheid OPGELET RISICO OP ELEKTRO- CUTIE. NIET OPENEN. WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12 Nederland enska AV Receiver Inleiding...Nl- Inledning... - TX-NR609 Aansluitingen...Nl- Anslutningar... - Inschakelen & basisbediening...nl- Påslagning & grundläggande funktioner... - Geavanceerde bediening...nl-43

Nadere informatie

ASB220I Handleiding Index

ASB220I Handleiding Index ASB220I Handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid 3. Voorbereidingen voor gebruik 4. Installatie 5. Functies 6. Bediening 7. Reiniging en onderhoud 8. Technische gegevens 9. Afvoer van gebruikte

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

English. Deutsch AVR-X2100W. Français AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK. Snelhandleiding. Italiano. Lees mij eerst... РУССКИЙ

English. Deutsch AVR-X2100W. Français AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK. Snelhandleiding. Italiano. Lees mij eerst... РУССКИЙ English AVR-X00W AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK Snelhandleiding Lees mij eerst... Deutsch Français Italiano ESPAÑOL NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ POLSKI Welkom Dank u voor uw keuze van een Denon AV-ontvanger.

Nadere informatie

AG-D200. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing AV DIGITAL HOME THEATER RECEIVER. Veiligheidsgegevens en inleiding...2. Inhoudsopgave...

AG-D200. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing AV DIGITAL HOME THEATER RECEIVER. Veiligheidsgegevens en inleiding...2. Inhoudsopgave... Inhoudsopgave SN294036NL Y207- AG-D200 AV DIGITAL HOME THEATER RECEIVER Veiligheidsgegevens en inleiding...2 Inhoudsopgave...5 Aansluitingen... Gebruiksaanwijzing Inschakelen & basisbediening...9 Geavanceerde

Nadere informatie

HT-R390. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-10 Anslutningar... Sv-10

HT-R390. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-10 Anslutningar... Sv-10 Nederland enska AV Receiver Inleiding...Nl-2 Inledning... -2 HT-R390 Aansluitingen...Nl-0 Anslutningar... -0 Inschakelen & basisbediening...nl-7 Påslagning & grundläggande funktioner... -7 Geavanceerde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP2018. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP2018. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP2018 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

HT-S9100THX. 7.1ch THX Certified Digital Surround Receiver and Speaker Package

HT-S9100THX. 7.1ch THX Certified Digital Surround Receiver and Speaker Package Nederland Svenska 7.ch THX Certified Digital Surround eceiver and Speaker Package HT-S900THX AV eceiver (HT-960) Front Speakers (SKF-960F) Center Speaker (SKC-960C) Surround Speakers (SKM-960S) Surround

Nadere informatie

TX-NR414. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing AV-RECEIVER. Veiligheidsgegevens en inleiding...2. Inhoudsopgave...5. Aansluitingen...

TX-NR414. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing AV-RECEIVER. Veiligheidsgegevens en inleiding...2. Inhoudsopgave...5. Aansluitingen... AV-RECEIVER TX-NR44 Inhoudsopgave Veiligheidsgegevens en inleiding... Inhoudsopgave...5 Aansluitingen... Inschakelen & basisbediening...8 Gebruiksaanwijzing Geavanceerde bediening...37 Andere componenten

Nadere informatie

English. Deutsch AVR-X4100W. Français AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK. Snelhandleiding. Italiano. Lees mij eerst... РУССКИЙ

English. Deutsch AVR-X4100W. Français AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK. Snelhandleiding. Italiano. Lees mij eerst... РУССКИЙ English AVR-X4100W AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK Snelhandleiding Lees mij eerst... Deutsch Français Italiano ESPAÑOL NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ POLSKI Welkom Dank u voor uw keuze van een Denon AV-ontvanger.

Nadere informatie

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING 2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 27 Beschrijving van onderdelen... 28 Afstandsbediening & installatie...

Nadere informatie

TX-NR525. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing AV-RECEIVER. Veiligheidsinformatie en inleiding...2. Inhoudsopgave...5. Aansluitingen...

TX-NR525. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing AV-RECEIVER. Veiligheidsinformatie en inleiding...2. Inhoudsopgave...5. Aansluitingen... Inhoudsopgave AV-RECEIVER TX-NR55 Veiligheidsinformatie en inleiding... Inhoudsopgave...5 Aansluitingen... Inschakelen & basisbediening...0 Gebruiksaanwijzing Afspelen...4 Geavanceerde bediening...4 Andere

Nadere informatie

AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN

AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN Figuren en snelle gids Zie figuur 1, originele handleiding. Lay-out van de figuren Zie figuur 2, originele handleiding Legende figuur

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

web edition quick guide RSE

web edition quick guide RSE web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSEsysteem) breidt

Nadere informatie

APRC90AT handleiding Inhoudsopgave

APRC90AT handleiding Inhoudsopgave APRC90AT handleiding Inhoudsopgave 1. Veiligheid o 1.1. Beoogd gebruik o 1.2. Pictogrammen in deze handleiding o 1.3. Algemene veiligheidsvoorschriften 2. Voorbereidingen voor gebruik o 2.1. Uitpakken

Nadere informatie

DRAAGBARE CD-SPELER MET FM-RADIO EN USB-LEZER MODEL: TCU-206 GEBRUIKSHANDLEIDING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DRAAGBARE CD-SPELER MET FM-RADIO EN USB-LEZER MODEL: TCU-206 GEBRUIKSHANDLEIDING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S DRAAGBARE CD-SPELER MET FM-RADIO EN USB-LEZER MODEL: TCU-206 GEBRUIKSHANDLEIDING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics De bliksemschicht

Nadere informatie

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)

Nadere informatie

TX-NR626. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing AV-RECEIVER. Veiligheidsinformatie en inleiding...2. Inhoudsopgave...5. Aansluitingen...

TX-NR626. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing AV-RECEIVER. Veiligheidsinformatie en inleiding...2. Inhoudsopgave...5. Aansluitingen... Inhoudsopgave AV-RECEIVER TX-NR66 Veiligheidsinformatie en inleiding... Inhoudsopgave...5 Aansluitingen... Inschakelen & basisbediening...0 Gebruiksaanwijzing Afspelen...8 Geavanceerde bediening...47 Andere

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

THRUSTMASTER HANDLEIDING ENGLISH TECHNISCHE SPECIFICATIES INHOUD VAN DE VERPAKKING HOTLINE

THRUSTMASTER HANDLEIDING ENGLISH TECHNISCHE SPECIFICATIES INHOUD VAN DE VERPAKKING HOTLINE THRUSTMASTER HANDLEIDING ENGLISH TECHNISCHE SPECIFICATIES Uitgangsvermogen systeem: 900 W P.M.P.O. of 60 W RMS (effectief) Uitgangsvermogen subwoofer: 300 W P.M.P.O. of 20 W RMS (effectief) Uitgangsvermogen

Nadere informatie

CD-Radio-Wekker DB 72026

CD-Radio-Wekker DB 72026 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 33 02 03 CD-Radio-Wekker DB 72026 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER 8 CHANNEL MUSIC MIXER 172.580 12 CHANNEL MUSIC MIXER 172.583 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Mode d Emploi Gebrauchsanleitung Brugsanvisning NL Hartelijk dank voor de aanschaf van dit SkyTec mengpaneel.

Nadere informatie

Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR

Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR DVD-1103HDMI Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5. PREV-KNOP 6. AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7. NEXT-KNOP 8. OPEN/SLUITEN-KNOP` 1. OPEN/CLOSE: openen

Nadere informatie

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening 2-890-158-41(1) Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio System NAS-50HDE In deze handleiding worden de algemene aansluitingen en handelingen beschreven waarmee u muziek kunt

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER

BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER Snel installatiegids DA-10295 Welkom Dank u voor het kopen van Digitus Bluetooth Soundbar met subwoofer! Ongeacht hoe u dit product gebruikt of het nu voor het afspelen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP6011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY NAS-SC55PKE

Uw gebruiksaanwijzing. SONY NAS-SC55PKE U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Draagbare Radio CD Speler. Gebruikshandleiding

Draagbare Radio CD Speler. Gebruikshandleiding Draagbare Radio CD Speler Gebruikshandleiding BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OPGELET OM GEVAAR VOOR VUUR OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN MAG DEZE STEKKER NIET GEBRUIKT WORDEN MET EEN VERLENGSNOER OF ANDER

Nadere informatie

MAA 406 Stereo eindversterker

MAA 406 Stereo eindversterker MAA 406 Stereo eindversterker Gebruiksaanwijzing voor de Nederlandse uitgave: Servi-Q B.V. Hoevelaken www.servi-q.nl Voor elke, zelfs gedeeltelijke reproductie is de schriftelijke toestemming van de auteur

Nadere informatie

TX-NR828. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing AV-RECEIVER. Veiligheidsinformatie en inleiding...2. Inhoudsopgave...5. Aansluitingen...

TX-NR828. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing AV-RECEIVER. Veiligheidsinformatie en inleiding...2. Inhoudsopgave...5. Aansluitingen... Inhoudsopgave AV-RECEIVER TX-NR88 Veiligheidsinformatie en inleiding... Inhoudsopgave...5 Aansluitingen...3 Inschakelen & basisbediening...3 Gebruiksaanwijzing Afspelen...3 Geavanceerde bediening...55

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

NEDERLANDSE INSTRUCTIES MEDIA ER BEHUIZING CMP-MOB10 CMP-MOB30 NEDERLANDSE INSTRUCTIES Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren. 1. Inhoud verpakking Voor CMP-MOB10: 1x Media player behuizing Draagtas

Nadere informatie

English. Deutsch AVR-X3100W. Français AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK. Snelhandleiding. Italiano. Lees mij eerst... РУССКИЙ

English. Deutsch AVR-X3100W. Français AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK. Snelhandleiding. Italiano. Lees mij eerst... РУССКИЙ English AVR-X3100W AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK Snelhandleiding Lees mij eerst... Deutsch Français Italiano ESPAÑOL NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ POLSKI Welkom Dank u voor uw keuze van een Denon AV-ontvanger.

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. YAMAHA RX-N600 http://nl.yourpdfguides.com/dref/839624

Uw gebruiksaanwijzing. YAMAHA RX-N600 http://nl.yourpdfguides.com/dref/839624 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome RWSS5510 RWSS9500 EN User manual DE Benutzerhandbuch ZH-TW 使用手冊 ZH-CN 用户手册 ES Manual del usuario FR Mode d emploi IT Manuale utente Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15 Nostalgieradio MD 81342 NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September 2006 3:22 15 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen............................ 4 Bediening.....................................6 Inschakelen/uitschakelen

Nadere informatie

MCD 200 CD-speler. Gebruiksaanwijzing

MCD 200 CD-speler. Gebruiksaanwijzing MCD 200 CD-speler Gebruiksaanwijzing voor de Nederlandse uitgave: Servi-Q B.V. Hoevelaken www.servi-q.nl Voor elke, zelfs gedeeltelijke reproductie is de schriftelijke toestemming van de auteur vereist.

Nadere informatie

HOME CINEMA CONTROL CENTER THUISBIOSCOOPCENTRALE RX-F10S INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING LVT1163-004B [E (NL)]

HOME CINEMA CONTROL CENTER THUISBIOSCOOPCENTRALE RX-F10S INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING LVT1163-004B [E (NL)] HOME CINEMA CONTROL CENTER THUISBIOSCOOPCENTRALE RX-F10S INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING LVT1163-004B [E (NL)] Waarschuwingen, voorzorgen en andere mededelingen Voorzichtig STANDBY/ON schakelaar! Om de

Nadere informatie

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing SonicHub Audio Server Gebruiksaanwijzing NL Inhoud Inleiding... 3 Instellen van de SonicHub... 6 Audio activeren... 6 Selecteren van AM/FM tuner regio... 6 SonicHub mediabalk panelen... 7 Bediening van

Nadere informatie

MCX-400 cd speler. Gebruiksaanwijzing

MCX-400 cd speler. Gebruiksaanwijzing MCX-400 cd speler Gebruiksaanwijzing voor de Nederlandse uitgave: Servi-Q B.V. Hoevelaken www.servi-q.nl Voor elke, zelfs gedeeltelijke reproductie is de schriftelijke toestemming van de auteur vereist.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KENWOOD KRF-V6300D http://nl.yourpdfguides.com/dref/5534175

Uw gebruiksaanwijzing. KENWOOD KRF-V6300D http://nl.yourpdfguides.com/dref/5534175 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

PA462 GEBRUIKSAANWIJZING

PA462 GEBRUIKSAANWIJZING PA462 GEBRUIKSAANWIJZING In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat van belang is voor de aansluiting en bediening van de vm PA462. Lees daarom vóór de installatie de tekst aandachtig door. Algemene

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing

Beknopte gebruiksaanwijzing LX7500R Beknopte gebruiksaanwijzing Meegeleverde Accessoires 1 1 1 1 Nederlands 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Uw DVD-recordersysteem wordt geleverd met 1 2 front-, 1 center- en 2 achterluidsprekers (zie

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

Gids voor een snelle start

Gids voor een snelle start CD TUNER REPEAT PROGRAM TAPE REC INC. SURR TAPE AUX SHUFFLE USB REC USB DEL SNOOZE DIM SLEEP/TIMER TIMER ON/OFF USB MUTE MCM 760 Gids voor een snelle start Stap A Installeer Stap B Bereid voor Wat zit

Nadere informatie

C-7030 COMPACT DISC PLAYER. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2. Aansluitingen... Nl-13 Anslutningar...Sv-13

C-7030 COMPACT DISC PLAYER. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2. Aansluitingen... Nl-13 Anslutningar...Sv-13 Nederland Svenska COMPACT DISC PLAYER C-7030 Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2 Aansluitingen... Nl-13 Anslutningar...Sv-13 Basisbediening... Nl-15 Grundläggande manövrering...sv-15 Disc afspelen...

Nadere informatie

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking 81 Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding Deze nieuwe Genius TVGo A31 is het ideale medium om tv of video of naar uw TFT/LCD/CRT te kijken in tot 1280 x 1024 pixels. Met deze TV/Video-box kunt u om het even

Nadere informatie

CR-545. Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. CD Receiver. Beginnen... N -2 Att komma igång... Sv-2. Aansluitingen... N -13 Anslutningar...

CR-545. Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. CD Receiver. Beginnen... N -2 Att komma igång... Sv-2. Aansluitingen... N -13 Anslutningar... Nederland Svenska CD Receiver CR-545 Beginnen... N -2 Att komma igång... Sv-2 Aansluitingen... N -13 Anslutningar... Sv-13 Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor de aanschaf van deze Onkyo CD-receiver. Lees

Nadere informatie

DR-S501. DVD Receiver. Inleiding...Nl-2 Översikt... Sv-2. Aansluitingen...Nl-17 Anslutningar... Sv-17

DR-S501. DVD Receiver. Inleiding...Nl-2 Översikt... Sv-2. Aansluitingen...Nl-17 Anslutningar... Sv-17 Nederland Svenska DVD Receiver DR-S501 Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor de aanschaf van deze Onkyo DVD-receiver. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat aan te sluiten en

Nadere informatie

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B HOME CINEMA CONTROL CENTER THUISBIOSCOOPCENTRALE DVD PLAYER DVD-SPELER RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B VIDEO Regiocode van DVD VIDEO Deze speler is geschikt voor weergave van DVD VIDEO discs met 2 in

Nadere informatie

Handleiding RGB Led Lamp

Handleiding RGB Led Lamp Handleiding RGB Led Lamp Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding...45 2. Voorgeschreven gebruik...46 3. Verklaring van symbolen...46 4. Veiligheidsvoorschriften...47 5. Eigenschappen...48 6. Opstelling/montage...48

Nadere informatie

DRAAGBARE RETRO CD/MP3/USB-SPELER MET RADIO

DRAAGBARE RETRO CD/MP3/USB-SPELER MET RADIO DRAAGBARE RETRO CD/MP3/USB-SPELER MET RADIO ISCD-33 HANDLEIDING BELAGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 1. Lees de instructies. Alle gebruiksrichtlijnen moeten worden gelezen vóór het apparaat wordt gebruikt.

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Nederlands: ASB12I. Veiligheid. o o o

Nederlands: ASB12I. Veiligheid. o o o Nederlands: ASB12I o o o Index 1. Veiligheid 1.1. Beoogd gebruik 1.2. Pictogrammen in deze handleiding 1.3. Algemene veiligheidsvoorschriften 2. Voorbereidingen voor gebruik 3. Installatie 4. Functies

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

TX-NR616. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing AV-RECEIVER. Veiligheidsinformatie en inleiding...2. Inhoudsopgave...5. Aansluitingen...

TX-NR616. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing AV-RECEIVER. Veiligheidsinformatie en inleiding...2. Inhoudsopgave...5. Aansluitingen... AV-RECEIVER TX-NR66 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie en inleiding... Inhoudsopgave...5 Aansluitingen... Inschakelen & basisbediening...9 Gebruiksaanwijzing Geavanceerde bediening...46 Andere componenten

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL R2 GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Inhoudsopgave 02INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Snelstartgids. Registreer uw product op Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12. Aansluiten.

Snelstartgids. Registreer uw product op  Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12. Aansluiten. Registreer uw product op www.philips.com/welcome. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12 Snelstartgids 1 2 3 Aansluiten Installeren Genieten SOURCE 1 SOURCE 2 SOURCE 3 SOURCE 4 1 2 3 4

Nadere informatie

MINI100 CD/MP3 Mini Hi-Fi Systeem

MINI100 CD/MP3 Mini Hi-Fi Systeem MINI100 CD/MP3 Mini Hi-Fi Systeem GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze handleiding zorgvuldig door voor het gebruik WAARSCHUWING OM BRAND OF SCHOK GEVAAR TE VOORKOMEN, MAG DIT APPARAAT NIET BLOOT WORDEN GESTELD

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie