PR-SC5509. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PR-SC5509. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12"

Transcriptie

1 Nederlands Svenska AV Controller Inleiding...Nl- Inledning... Sv- PR-SC5509 Aansluitingen...Nl- Anslutningar... Sv- Inschakelen & basisbediening...nl-5 Påslagning & grundläggande funktioner... Sv-5 Geavanceerde bediening...nl-48 Avancerad användning... Sv-48 Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor de aanschaf van een Onkyo AV Controller. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat aan te sluiten en de stekker in de contactdoos te steken. Als u de instructies uit deze handleiding opvolgt, kunt u de beste prestaties uit uw nieuwe AV Controller halen en optimaal van uw muziek genieten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor raadpleging in de toekomst. Andere componenten bedienen...nl-77 Styra andra komponenter... Sv-77 Appendix...Nl-86 Bilaga... Sv-86 Bruksanvisning Tack för att du köpt denna AV-kontroller från Onkyo. Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du utför några anslutningar och kopplar in enheten. Genom att följa instruktionerna i denna bruksanvisning kan du erhålla optimal prestanda och lyssnarglädje från din nya AV-kontroller. Behåll denna bruksanvisning för framtida användning. Nl Sv

2 Inleiding WAARSCHUWING: OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT NIET AAN VOCHTIGHEID OF REGEN BLOOTGESTELD WORDEN. OPGELET: OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKO- MEN MAG NOCH DE BEHUIZING NOCH HET ACHTERPANEEL WORDEN GEOPEND. LAAT ONDERHOUD AAN PROFESSIONELE ONDE- RHOUDSMONTEURS OVER. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Deze lichtflits met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het toestel is en personen bij een verkeerde behandeling een elektrische schok op zouden kunnen lopen. Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er belangrijke aanwijzingen voor bediening en onderhoud (reparatie) in de bij het toestel geleverde gebruiksaanwijzing aanwezig zijn. Belangrijke veiligheidsvoorschriften Nl. Lees de gebruiksaanwijzing.. Bewaar de gebruiksaanwijzing. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle aanwijzingen op. 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 6. Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te maken. 7. Zorg dat de ventilatie-openingen niet worden afgesloten. Stel het apparaat op overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant. 8. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron zoals een verwarmingsradiator, kachel, gasfornuis of ander apparaat (inclusief een versterker) dat warmte afgeeft. 9. Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de gepolariseerde netstekker of de geaarde netstekker teniet doet. Een gepolariseerde stekker heeft twee ongelijke pennen. Een geaarde stekker heeft twee pennen en tevens een derde aardingspen. De brede pen of de derde aardingspen is aangebracht voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, moet u contact opnemen met een elektricien om het oude stopcontact te laten vervangen. 0. Leid het netsnoer zodanig dat er niet over gelopen wordt of dat het snoer klemgedrukt wordt. Vooral op de plaats van de stekker, het stopcontact of het punt waar het snoer uit het apparaat komt, moet u voorzichtig zijn.. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.. Gebruik alleen een verrijdbaar onderstel, standaard, steun of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die bij het apparaat wordt verkocht. Wanneer het apparaat op een verrijdbaar onderstel staat, moet u dit bijzonder voorzichtig bewegen om te voorkomen dat het apparaat valt. WAARSCHUWING VERRIJDBAAR ONDERSTEL S35A 3. Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te gebruiken. 4. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Laat het apparaat nakijken wanneer er beschadigingen worden vastgesteld, zoals een beschadigd netsnoer of netstekker, wanneer er vloeistof of voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen, wanneer het apparaat blootgesteld heeft gestaan aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet normaal werkt of als het apparaat is gevallen. 5. Storingen die reparatie vereisen In de volgende gevallen moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat door een bevoegd onderhoudsmonteur laten nakijken: A. Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is; B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen; C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan; D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt terwijl u de bedieningsaanwijzingen juist uitvoert. Gebruik alleen de regelaars die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven om het apparaat te bedienen. Het maken van ongeoorloofde afstellingen e.d. kan resulteren in ernstige beschadiging en vereist in veel gevallen een uitgebreide reparatie door een bevoegd onderhoudsmonteur om het apparaat weer in de oorspronkelijke toestand terug te brengen; E. Wanneer het apparaat gevallen is of de ombouw beschadigd is; F. Wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert of wanneer de prestaties afnemen. 6. Voorwerpen en vloeistoffen Duw nooit voorwerpen via de openingen in het apparaat, want deze kunnen in contact komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of opspattend water en plaats ook geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat. Plaats geen kaarsen of andere brandende voorwerpen op het apparaat. 7. Batterijen Neem alle plaatselijke en landelijke voorschriften in acht wanneer u gebruikte batterijen weggooit. 8. Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt, zoals een audiokastje of boekenrek, moet u er ook op letten dat er voldoende ventilatie is. Zorg ervoor dat er minstens 0 cm ruimte openblijft aan de bovenkant en de zijkanten en 0 cm aan de achterkant. De achterrand van een plank of plaat die boven het apparaat is, moet 0 cm verwijderd zijn van de wand of muur zodat er een soort schoorsteenpijpopening is waardoor de warme lucht kan ontsnappen.

3 Voorzorgsmaatregelen. Door auteursrecht beschermde opnamenuitgezonderd voor strikt persoonlijk gebruik, is het opnemen van door auteursrecht beschermd beeld- en geluidsmateriaal bij de wet verboden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthouder.. NetstroomzekeringDe netstroomzekering bevindt zich binnenin dit apparaat en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Als u dit apparaat niet kunt inschakelen, moet u contact opnemen met een Onkyo-dealer. 3. OnderhoudHet is aanbevolen dit apparaat regelmatig af te stoffen met een zachte doek. Aanklevend vuil kunt u verwijderen met een zachte doek die u licht bevochtigt met wat mild zeepsop. Droog het apparaat daarna onmiddellijk na met een schone droge doek. Gebruik voor het schoonmaken nooit een schuurspons of chemische middelen zoals spiritus of thinner, aangezien dergelijke middelen de afwerking kunnen aantasten of de opschriften van het voorpaneel kunnen verwijderen. 4. Stroomvoorziening WAARSCHUWING VOORDAT U DIT APPARAAT VOOR HET EERST OP HET STOPCONTACT AANSLUIT, DIENT U VOORAL DE ONDERSTAANDE PARAGRAFEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN. De spanning van het lichtnet kan van land tot land verschillen. Overtuig u ervan dat de plaatselijke netspanning overeenkomt met de spanningsvereiste die staat vermeld op het achterpaneel van dit apparaat (bijv. 30 V wisselstroom, 50 Hz of 0 V wisselstroom, 60 Hz). Met de stekker van het netsnoer koppelt u het apparaat los van de netspanning. Zorg dat de stekker altijd gemakkelijk uitgetrokken kan worden (d.w.z. goed bereikbaar is). Voor modellen met de toets [POWER] of met de toetsen [POWER] en [ON/STANDBY]: Als u op de toets [POWER] drukt om de OFF-modus te selecteren, wordt het apparaat niet volledig losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het apparaat gedurende langere tijd niet te gebruiken. Voor modellen met alleen de toets [ON/STANDBY]: Als u op de toets [ON/STANDBY] drukt om de standby-modus te selecteren, wordt het apparaat niet volledig losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het apparaat gedurende langere tijd niet te gebruiken. 5. Denk om uw oren Voorzichtig: Aanhoudend hard geluid via oortelefoons of een hoofdtelefoon kan uw gehoor aantasten. 6. Batterijen niet verhitten Waarschuwing: Batterijen (zowel herlaadbare accu s als losse batterijen) kunnen bij verhitting gevaar opleveren, dus stel ze niet bloot aan directe zonnestraling, vuur en dergelijke. 7. Raak dit apparaat nooit met natte handen aanraak dit apparaat en het netsnoer niet aan wanneer uw handen nat op vochtig zijn. Mocht er water of een andere vloeistof in het inwendige van het apparaat terechtkomen, laat u het dan inspecteren door uw plaatselijke Onkyo handelaar. 8. Omgang met het apparaat Als u het apparaat moet vervoeren, verpakt u het dan zo goed mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, zoals u het bij aflevering hebt aangetroffen. Laat geen plastic of rubber voorwerpen lang achtereen op het apparaat liggen, want dat kan lelijke plekken op de ombouw achterlaten. Wanneer het apparaat lang achtereen in gebruik is, kunnen de bovenkant en het achterpaneel erg warm worden. Dit is normaal en vormt geen probleem. Als het apparaat lang achtereen niet gebruikt wordt, kan het de eerstvolgende keer niet altijd goed werken, dus we raden u aan het af en toe eens in te schakelen en even te gebruiken. Voor de Europese modellen Verklaring Van Conformiteit Wij, ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, 894 GROEBENZELL, DUITSLAND verklaren onder eigen verantwoordelijkheid, dat het ONKYO produkt beschreven in deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de betreffende technische normen, zoals: EN60065, EN5503, EN5500 en EN , GROEBENZELL, DUITSLAND NL K. MIYAGI ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA. Nl 3

4 Meegeleverde accessoires Controleer of u de volgende accessoires hebt: FM-binnenantenne ( pagina 4) AM-raamantenne ( pagina 4) Netsnoer ( pagina 4) Microfoon luidsprekerinstelling ( pagina 34) Afstandsbediening (RC-8M) en twee batterijen (AA/R6) * In catalogi en op de verpakking geeft de letter bij het einde van de productnaam de kleur aan. De specificaties en de bediening zijn onafhankelijk van de kleur. Plaatsen van de batterijen Probeer indien de afstandsbediening niet goed werkt de batterijen te vervangen. Meng nieuwe en oude batterijen of verschillende typen batterijen niet door Batterijen (AA/R6) elkaar. Indien u de afstandbediening langere tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan de batterijen om schade door lekkage of corrosie te voorkomen. Lege batterijen moeten zo snel mogelijk worden verwijderd om schade door lekkage of corrosie te voorkomen. De afstandsbediening richten Richt de afstandsbediening op de sensor op de AV Controller, zoals hieronder afgebeeld. Zenden Afstandsbedieningssensor AV Controller Ongeveer 5 m Ontvangst Invoersensor Zender AV Controller Ongeveer 5 m Nl 4

5 Inhoudsopgave Inleiding Belangrijke veiligheidsvoorschriften... Voorzorgsmaatregelen... 3 Meegeleverde accessoires... 4 Eigenschappen... 6 Voor- en achterpanelen... 8 Voorpaneel... 8 Display... 9 Achterpaneel... 0 Afstandsbediening... Bedienen van de AV Controller... Aansluitingen Aansluiten van de AV Controller... Aansluiten van de luidsprekers... Over de AV-aansluitingen... 8 Het aansluiten van componenten met HDMI... 9 Aansluiten van uw componenten... Aansluiten van Onkyo componenten... 3 Een opnamecomponent aansluiten... 3 De antennes aansluiten... 4 Aansluiten van het netsnoer... 4 Inschakelen & basisbediening Aan-/Uitzetten van de AV Controller... 5 Inschakelen... 5 Uitzetten... 5 Afspelen... 6 De taal voor de onscreen instelmenu s selecteren... 6 De verbonden component afspelen... 6 De inhoud van USB- of netwerk-apparaten beheren... 6 Pictogrammen op het display begrijpen... 7 Een ipod/iphone via USB afspelen... 7 Een USB-apparaat afspelen... 8 Naar internetradio luisteren... 8 Muziekbestanden vanaf een server afspelen Afspeelbediening op afstand Naar de AM/FM-radio luisteren... 3 Basisfuncties gebruiken De automatische luidsprekerinstellingen gebruiken Het gebruik van de luistermodi Gebruik van het hoofdmenu De slaap-timer gebruiken De helderheid van het display instellen Weergeven van de broninformatie Het ingangsdisplay veranderen Het gebruik van de modus Whole House Het geluid dempen van de AV Controller Het gebruik van de hoofdtelefoon Eenvoudige macro s gebruiken Opnemen Geavanceerde bediening Advanced Setup...48 Onscreen instelmenu s...48 Gewone procedures in het setup-menu...48 In-/uitgangstoewijzing...49 Luidsprekerinstellingen...5 Audio-instellingen...56 Bron instellingen...59 Akoestiekfunctie voorkeuze...64 Diverse...65 Hardware instellingen...66 Configuratie afstandsbediening...69 Instellingen vergrendelen...70 De audio-instellingen gebruiken...70 Multi Zone...73 Multi Zone verbindingen aanleggen...73 Het besturen van componenten in Zone / De V triggers gebruiken...75 De afstandsbediening gebruiken in Zone en afstandsbedieningset voor het bedienen in meerdere ruimtes...76 Andere componenten bedienen ipod/iphone afspelen via Onkyo docking-station Het Onkyo docking-station gebruiken...77 Bedienen van uw ipod/iphone...78 Andere componenten bedienen...80 Voorgeprogrammeerde afstandsbedieningscodes...80 De afstandsbedieningscode opzoeken...80 Afstandsbedieningscodes invoeren...8 Afstandsbedieningscodes voor Onkyo componenten die zijn aangesloten via...8 Resetting REMOTE MODE toetsen...8 De afstandsbediening resetten...8 Andere componenten bedienen...8 Commando s leren...84 Normale macro s gebruiken...85 Appendix Problemen oplossen...86 Firmware Update...9 Aansluitingstips en videosignaalpad...95 Een RIHD-compatibele TV, speler of recorder gebruiken...98 Over HDMI...00 Netwerk/USB-eigenschappen...0 Technische gegevens...04 Voor het terugzetten van de AV Controller naar de fabrieksinstellingen zet u hem aan en terwijl u VCR/DVR ingedrukt houdt, drukt u op ON/STANDBY ( pagina 86). Nl 5

6 Eigenschappen Verwerking THX Ultra Plus*-gecertificeerd Bevat Qdeo * technologie voor HDMI Video Upscaling (tot 4K compatibel) HQV *3-Vida Videoverwerking met 080p Video waarbij alle videobronnen via HDMI worden opgeschaald HDMI (Audio Return Channel, 3D, DeepColor, x.v.color*4, Lip Sync, DTS-HD Master Audio*5, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD*6, Dolby Digital Plus, DSD en Multi-CH PCM) Dolby TrueHD*6 en DTS-HD Master Audio*5 Dolby Pro Logic IIz*6 en Audyssey DSX *7 DTSNeo:X*5 Non-Scaling configuratie A-Form Geheugen voor luistermodus Direct Modus Pure Audio Modus Music Optimizer*8 voor gecomprimeerde digitale muziekbestanden High-Performance 9 khz/3-bit D/A-converters Krachtige en hoognauwkeurige 3-bit DSP-verwerking Jitter Reinigingcircuit technologie DSD Direct voor Superaudio-CD Andere 40 AM/FM Voorkeuzezenders Dolby Volume*6 Audyssey MultEQ XT3*7 voor aanpassing aan de akoestiek van de luisterruimte Audyssey Dynamic EQ *7 voor loudness-correctie Audyssey Dynamic Volume *7 voor het aanhouden van een optimaal luisterniveau en dynamisch bereik Crossover-afregeling (40/45/50/55/60/70/80/90/00/0/0/30/50/00 Hz) A/V Sync-stuurfunctie (tot 800 ms) Auto Standby functie On-Screen display via HDMI Bidirectioneel voorgeprogrammeerd (met installatie op het scherm) RI-Compatibele Learning afstandsbediening met 4 activiteiten en modus-toets LED s ISF (Imaging Science Foundation) Videokalibratie VLSC* (Vector Linear Shaping Circuitry) voor alle kanalen Aansluitingen Gebalanceerde XLR stereo-ingang Gebalanceerde XLR 9.-kanaals preouts, met front dubbele versterkingscapaciteit 8 HDMI*9 ingangen ( op het voorpaneel) en uitgangen Onkyo voor systeembediening 7 digitale ingangen (4 optisch/3 coaxiaal) Componentvideo schakelen (3 ingangen/ uitgangen) Universele poort voor het dockingstation voor ipod / iphone *0/DAB+ tunermodule Analoge RGB video-ingang (D-sub 5) voor pc Internetradio-connectiviteit (SiriusXM Internet Radio/ vtuner/last.fm/pandora/rhapsody/slacker/mediafly/ Napster/Spotify) * De diensten kunnen per regio verschillen. onafhankelijke subwoofer pre outs Zone en 3 preouts Netwerkfunctie voor streaming audiobestanden* USB-ingangen* (Voor/Achter) voor geheugenapparaten en ipod /iphone *0 modellen (Voor weergave van albumhoes) * Alleen voorpaneel USB-ingang is compatibel met ipod/iphone. Nl 6

7 * *0 THX en het THX-logo zijn handelsmerken van THX Ltd. die in bepaalde rechtsgebieden geregistreerd kunnen zijn. Alle rechten voorbehouden. THX Ultra Plus Voordat een home theater component THX Ultra Plus kan worden gecertificeerd, moet het een reeks strenge kwaliteits- en prestatietesten ondergaan. Alleen dan mag een product worden voorzien van het THX Ultra Plus logo, wat garandeert dat u vele jaren kunt genieten van de uitstekende prestaties van het aangekochte thuistheatersysteem. De specificaties voor THX Ultra Plus omvatten honderden parameters, zoals de prestaties van de vermogensversterker en de voorversterker en de werking van zowel het digitale als het analoge domein. De ontvangers van THX Ultra Plus zijn ook voorzien van eigen THX-technologieën (bijv. THX-modus) waarmee geluidssporen van films nauwkeurig worden omgezet voor weergave op een thuistheater. * Qdeo en QuietVideo zijn handelsmerken van Marvell of haar dochterondernemingen. *3 HQV (Hollywood Quality Video) is een geregistreerd handelsmerk van IDT, inc. *4 x.v.color is een handelsmerk van Sony Corporation. *5 Gefabriceerd onder licentie van VS-octrooi, nummers: 5,956,674; 5,974,380; 6,6,66; 6,487,535; 7,,87; 7,333,99; 7,39,95; 7,7,567; 7,003,467; 7,83,634 & andere VS. en wereldwijde octrooien, toegekend & lopend. DTS, het symbool, en DTS + het symbool als geheel zijn gedeponeerde handelsmerken & de DTS logo s zijn handelsmerken van DTS, Inc Product inclusief software. DTS, Inc. Alle Rechten Voorbehouden. *6 iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, ipod shuffle, en ipod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. Made for ipod en Made for iphone betekenen dat een elektronisch apparaat ontworpen is om specifiek op een ipod of iphone te worden aangesloten, en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de normen voor veiligheid en wetgeving. Merk op dat het gebruik van dit apparaat met ipod of iphone de draadloze prestatie kan beïnvloeden. * DLNA, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED zijn handelsmerken, servicemerken, of certificeringstekens van de Digital Living Network Alliance. * Windows en het Windows-logo zijn handelsmerken van de Microsoft groep van bedrijven. * VLSC is een handelsmerk van Onkyo Corporation. * Xantech is een geregistreerd handelsmerk van Xantech Corporation. * Niles is een geregistreerd handelsmerk van Niles Audio Corporation. * Re-Equalisatie en het Re-EQ logo zijn handelsmerken van THX Ltd. * Dit artikel bevat technologie ter bescherming van het auteursrecht, die beschermd wordt door patenten uit de V.S. en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Reverse engineering en demontage is verboden. *7 Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround EX en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Gefabriceerd onder licentie van Audyssey Laboratories, Inc. U.S. en aangevraagde patenten in het buitenland. Audyssey MultEQ XT3, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey Dynamic Volume en Audyssey DSX zijn geregistreerde handelsmerken en handelsmerk van Audyssey Laboratories, Inc. *8 Music Optimizer is een handelsmerk van Onkyo Corporation. *9 HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en andere landen. Nl 7

8 Voor- en achterpanelen Voorpaneel Nl 8

9 Zie voor gedetailleerde informatie de pagina s tussen haakjes. ON/STANDBY toets (5) Afstandsbediening sensor & zender (4) Display (9) MASTER VOLUME regeling en indicator (6, 74) HDMI THRU indicator (67) PURE AUDIO toets en indicator (37) Ingangsselectortoetsen en indicators (6) Voorklep Druk voorzichtig op het onderste gedeelte van het voorpaneel om de klep te openen. PHONES aansluiting (46) POWER aansluitingen (5) ZONE, ZONE 3 en OFF toetsen (74) TONE en Toonregeltoetsen (70, 75) MONITOR OUT toets (49) DISPLAY toets (45) TUNING, PRESET (3 tot 3), pijl en enter-toetsen RT/PTY/TP toets (33) MEMORY toets (3) TUNING MODE toets (3) LISTENING MODE toetsen (37) WHOLE HOUSE MODE toets (45) SETUP MIC aansluiting (34) SETUP toets (48) HOME toets (44) RETURN knop USB poort () AUX INPUT aansluitingen (9, ) Display Zie voor gedetailleerde informatie de pagina s tussen haakjes. Luidspreker-/kanaalindicatoren Z (Zone ) Het indicatielampje (74) Z3 (Zone 3) Het indicatielampje (74) Luistermodus en formaatindicatoren (37, 7), en cursorindicatoren (6) NET indicator (8, 68) Afstemindicatoren RDS indicator (3) AUTO indicator (3) TUNED indicator (3) FM STEREO indicator (3) Audio-ingangsindicatoren Bi AMP indicator (6, 5) Audyssey indicator (34, 59) Dynamic EQ indicator (59) (Dolby) Vol indicator (57) Dynamic Vol indicator (60) Hoofdtelefoonindicator (46) Informatiedeel MUTING indicator (46) Volumeniveau (6) USB indicator (7, 8) SLEEP indicator (44, 64) Nl 9

10 Achterpaneel UNIVERSAL PORT aansluiting IR IN (A/B) en OUT aansluitingen DIGITAL IN COAXIAL en OPTICAL aansluitingen USB-poort ETHERNET-poort REMOTE CONTROL aansluiting RS3 uitlaat Stuuraansluiting. HDMI IN en HDMI-uitgang (HDMI OUT MAIN en HDMI OUT SUB)-aansluitingen MONITOR OUT V en S aansluitingen COMPONENT VIDEO IN en MONITOR OUT aansluitingen COMPONENT VIDEO ZONE OUT aansluitingen ZONE OUT V aansluiting PC IN aansluitpunt FM ANTENNA stekker en AM ANTENNA aansluiting AC INLET GND schroef INPUT aansluitingen (BALANCE L/R) V TRIGGER OUT (A/B/C) aansluitingen Aansluitingen voor composiet video, S-Video, en analoge audio (BD/DVD IN, VCR/DVR IN en OUT, CBL/SAT IN, GAME IN, PC IN, TV/CD IN en PHONO IN) MULTI CH ingangsaansluitingen (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURR BACK L/R en SUBWOOFER) PRE OUT aansluitingen (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURR BACK L/R, FRONT HIGH/WIDE L/R, SW, SW) ZONE en ZONE 3 PRE/LINE OUT aansluitingen PRE OUT aansluitingen (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURR BACK L/R, FRONT HIGH/WIDE L/R, SUBWOOFER en SUBWOOFER ) Zie Aansluiten van de AV Controller voor aansluitinformatie ( pagina s op 4). 0 Nl

11 Afstandsbediening Bedienen van de AV Controller * * *3 *3 *3 Om de AV Controller te bedienen, druk op RECEIVER en selecteer de modus Receiver. U kunt ook de afstandsbediening gebruiken om de Onkyo Blu-ray Disc/ DVD-speler, CD-speler, en andere componenten te bedienen. Zie Afstandsbedieningscodes invoeren voor meer details ( pagina 8). Zie voor gedetailleerde informatie de pagina s tussen haakjes. RECEIVER toets (5) ACTIVITIES toets (46, 85) REMOTE MODE/INPUT SELECTOR toetsen (6) Pijl, ///, en ENTER toetsen SETUP toets (48) Listening Mode toetsen (37) DIMMER toets (45) DISPLAY toets (45) MUTING toets (46) VOL / toets (6) RETURN toets HOME toets (44, 70) SLEEP toets (44) De tuner bedienen Druk om de tuner van de AV Controller te bedienen op de toets TUNER (of RECEIVER). U kunt AM of FM selecteren door herhaaldelijk te drukken op de toets TUNER. Pijl / (3) D.TUN toets (3) DISPLAY toets CH +/ / toets (3) Nummertoetsen (3) * Wanneer u de modus van de afstandsbediening wilt wijzigen (doelcomponent) zonder de huidige ingangsbron te wijzigen, druk dan op MODE en druk binnen ongeveer 8 seconden op REMOTE MODE. Daarna kunt u met de afstandsbediening van de AV Controller de component besturen die bij de toets hoort die u zojuist hebt ingedrukt. * SP LAYOUT wordt niet gebruikt voor dit model. *3 Deze toetsen kunnen ook worden gebruikt wanneer REMOTE MODE anders dan receiver-modus geselecteerd is. (Door op HOME te drukken, wisselt deze naar ontvangstmodus.) Nl

12 Aansluitingen Aansluiten van de AV Controller Aansluiten van de luidsprekers De AV Controller is ontworpen om te worden gebruikt met een aparte multikanaals eindversterker. U sluit de AV Controller s PRE OUT-aansluitingen aan op de versterkeringangen, en de luidsprekers op de luidsprekeraansluitingen van de versterker. Luidsprekerinstellingen zoals crossover frequentie en afstand worden ingesteld op de AV Controller. Een eindversterker met RCA-aansluitingen aansluiten U kunt de AV Controller aansluiten op een multikanaals eindversterker met RCA-jacks met behulp van een multikanaals RCA-audiokabel of enkele stereo RCA-audiokabels. Zie de gebruiksaanwijzing van uw multikanaals eindversterker voor meer informatie over aansluiting van luidsprekers. AV Controller Multikanaals eindversterker Front high/wide rechts* Surround back (Front wide*) rechts Surround rechts Voorste rechts Midden Voorste links Surround links Surround back (Front wide*) links Front high/wide links* * Specificeer crossover frequentie voor het kanaal waarover u geluid wilt weergeven in Luidsprekerconfiguratie ( pagina 53). * Als u tegelijkertijd gebruik maakt van de front high en wide luidsprekers, dan moet u de Front High + Front Wide instelling op Ja zetten ( pagina 5). De audio van front wide wordt weergegeven via de SURR BACK uitgangen. Nl

13 Een eindversterker met XLR-jacks aansluiten U kunt de AV Controller op een multikanaals eindversterker met gebalanceerde XLR-jacks aansluiten met behulp van enkele XLR-audiokabels. De AV Controller s gebalanceerde PRE OUT-aansluitingen zijn bekabeld zoals weergegeven. Zie de gebruiksaanwijzing van uw multikanaals eindversterker voor meer informatie over aansluiting van luidsprekers. AV Controller Multikanaals eindversterker Front high/wide rechts* Surround back (Front wide*) rechts Surround rechts Voorste rechts Midden Voorste links Surround links Surround back (Front wide*) links Front high/wide links* * Specificeer crossover frequentie voor het kanaal waarover u geluid wilt weergeven in Luidsprekerconfiguratie ( pagina 53). * Als u tegelijkertijd gebruik maakt van de front high en wide luidsprekers, dan moet u de Front High + Front Wide instelling op Ja zetten ( pagina 5). De audio van front wide wordt weergegeven via de SURR BACK uitgangen. 3 Nl

14 Luidsprekeropstelling De volgende tabel geeft de kanalen die u kunt gebruiken, afhankelijk van het aantal luidsprekers waarover u beschikt. Ongeacht het aantal luidsprekers dat u gebruikt, wordt aanbevolen subwoofers met eigen voeding te gebruiken voor een echt krachtige en stevige bas. Om het beste uit uw surround geluidssysteem te halen, moet u de luidsprekers automatisch instellen ( pagina 34) of handmatig ( pagina 5). Aantal luidsprekers Luidsprekers voor Middelste luidspreker Surround luidsprekers Surround achter-luidspreker* Surround achter-luidsprekers Luidsprekers voor hoog Luidsprekers voor breed* * Als u alleen gebruik maakt van één surround achterluidspreker, sluit deze dan aan op de SURR BACK L-aansluitingen. * Als u tegelijkertijd gebruik maakt van de front high en wide luidsprekers, dan moet u de Front High + Front Wide instelling op Ja zetten ( pagina 5). De audio van front wide wordt weergegeven via de SURR BACK uitgangen. Het gebruik van dipoolluidsprekers U kunt de dipoolluidsprekers gebruiken voor de surround en de surround achterluidsprekers. Dipoolluidsprekers geven hetzelfde geluid in twee richtingen. Dipoolluidsprekers zijn over het algemeen voorzien van een pijl, om aan te geven in welke richting ze moeten worden geplaatst. De surround dipoolluidsprekers (a) dienen zodaing geplaatst te worden dat hun pijlen gericht zijn op de het TV/scherm, terwijl de surround-dipoolluidsprekers achter (b) zodanig geplaatst moeten worden dat hun pijlen naar elkaar gericht zijn, zoals afgebeeld. TV/scherm a a b b 4 Nl

15 LINE INPUT LINE INPUT INPUT INPUT Gebruik van subwoofers met eigen voeding Aansluiting via RCA-jacks U kunt de elektrische subwoofer aansluiten op SW PRE OUT en SW PRE OUT respectievelijk. Het niveau en de afstand kunnen apart worden ingesteld voor iedere uitgang. Als maar één subwoofer wordt gebruikt, verbind deze dan met SW PRE OUT. LINE INPUT LINE INPUT Elektrische subwoofers Aansluiting via XLR-jacks U kun t de elektrische subwoofers ook aansluiten op SUBWOOFER PRE OUT en SUBWOOFER PRE OUT respectievelijk, met behulp van de gebalanceerde XLRkabels. Het niveau en de afstand kunnen apart worden ingesteld voor iedere uitgang. Als maar één subwoofer wordt gebruikt, verbind deze dan met SUBWOOFER PRE OUT. INPUT INPUT Elektrische subwoofers Gebalanceerde XLR-kabel Gebalanceerde XLR-kabel Experimenteer door de subwoofers op verschillende plaatsen in de kamer te zetten terwijl u een film bekijkt of muziek met een stevige baspartij beluistert, en kies de plaats met de beste resultaten. Tip Indien uw subwoofer niet elektrisch is en u gebruikmaakt van een externe versterker, sluit dan de subwoofer pre-uitgangsaansluiting aan op een ingang van de versterker. Plaatsing op /3 van muur Plaatsing in hoek 5 Nl

16 Dubbel versterken van de voorluidsprekers Belangrijk: Zorg er bij de dubbele versterkingsaansluitingen voor dat de jumpers die de tweeter- (hoog) en de woofer- (laag) aansluitingen van de luidsprekers met elkaar verbinden, worden verwijderd. Dubbel versterken kan alleen worden gebruikt bij luidsprekers die dubbel versterken ondersteunen. Zie de handleiding van uw luidsprekers. Dubbel versterken zorgt voor betere prestaties voor de bassen en de hoge tonen. Bij gebruik van dubbel versterken is de AV Controller in staat tot 7. luidsprekers aan te sturen in de hoofdruimte. Nadat u de hieronder afgebeelde dubbel versterken-aansluitingen heeft gemaakt en de AV Controller heeft ingeschakeld, moet u de luidsprekers instellen op om dubbel versterken in te schakelen ( pagina 5). Zie de gebruiksaanwijzing van uw multikanaals eindversterker voor meer informatie over aansluiting van luidsprekers. Aansluiting via RCA-jacks AV Controller Multikanaals eindversterker Tweeter (hoog) Woofer (laag) Voorste rechts Voorste links 6 Nl

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12 Nederland enska AV Receiver Inleiding...Nl- Inledning... - TX-NR609 Aansluitingen...Nl- Anslutningar... - Inschakelen & basisbediening...nl- Påslagning & grundläggande funktioner... - Geavanceerde bediening...nl-43

Nadere informatie

TX-NR616. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing AV-RECEIVER. Veiligheidsinformatie en inleiding...2. Inhoudsopgave...5. Aansluitingen...

TX-NR616. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing AV-RECEIVER. Veiligheidsinformatie en inleiding...2. Inhoudsopgave...5. Aansluitingen... AV-RECEIVER TX-NR66 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie en inleiding... Inhoudsopgave...5 Aansluitingen... Inschakelen & basisbediening...9 Gebruiksaanwijzing Geavanceerde bediening...46 Andere componenten

Nadere informatie

CBX-500. CD Tuner Audio System. Downloaded from www.vandenborre.be. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2

CBX-500. CD Tuner Audio System. Downloaded from www.vandenborre.be. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2 CD Tuner Audio System CBX-500 Nederland Svenska Aan de slag...nl- Att komma igång... Sv- Aansluitingen... Nl-4 Anslutningar...Sv-4 Basisbediening... Nl-8 Grundläggande manövrering...sv-8 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ONKYO HT-S9405THX http://nl.yourpdfguides.com/dref/5225003

Uw gebruiksaanwijzing. ONKYO HT-S9405THX http://nl.yourpdfguides.com/dref/5225003 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

CS-245BT. CD Receiver System. Nl Sv. CD Receiver (CR-245BT) Speakers (D-T05) Aan de slag...nl-2 Att komma igång...sv-2

CS-245BT. CD Receiver System. Nl Sv. CD Receiver (CR-245BT) Speakers (D-T05) Aan de slag...nl-2 Att komma igång...sv-2 Nederlands Svenska Aan de slag...nl-2 Att komma igång...sv-2 CD Receiver System CS-245BT CD Receiver (CR-245BT) Speakers (D-T05) Aansluitingen... Nl-13 Anslutningar... Sv-14 Basiswerking... Nl-16 Grundläggande

Nadere informatie

AV-regelaar RDC-7.1. Gebruiksaanwijzing

AV-regelaar RDC-7.1. Gebruiksaanwijzing AV-regelaar DC-7. Gebruiksaanwijzing WAASCHUWING: OM BAND OF EEKTISCHE SCHOKKEN TE VOOKOMEN MAG DIT APPAAAT NIET AAN VOCHTIGHEID OF EGEN BOOTGESTED WODEN. OPGEET: OM EEKTISCHE SCHOKKEN TE VOOKO- MEN MAG

Nadere informatie

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO RECEIVERS

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO RECEIVERS AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO RECEIVERS Handleiding Basisfuncties Veiligheid Belangrijk Voor Uw Veiligheid 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lees deze aanwijzingen zorgvuldig. Bewaar ze op een veilige plaats. Houd u aan

Nadere informatie

AV Surround Receiver SR7008

AV Surround Receiver SR7008 AV Surround Receiver SR7008 U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier. Gebruiksaanwijzing Voorpaneel Display Achterpaneel Afstandsbediening Index Inhoud Accessoires 7 De batterijen

Nadere informatie

AVR 1510, AVR 151, AVR 151/230C

AVR 1510, AVR 151, AVR 151/230C 1510, AVR 151, AVR 151/230C Audio/video-ontvanger Gebruikershandleiding Inhoudsopgave INLEIDING 3 MEEGELEVERDE TOEBEHOREN 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 3 DE AVR OPSTELLEN 3 BEDIENINGSELEMENTEN VOORPANEEL

Nadere informatie

AV Surround Receiver SR6008

AV Surround Receiver SR6008 AV Surround Receiver SR6008 U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier. Gebruiksaanwijzing Voorpaneel Display Achterpaneel Afstandsbediening Index Inhoud Accessoires 7 De batterijen

Nadere informatie

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Audio/video-ontvanger Gebruikershandleiding Inhoudsopgave INLEIDING 3 MEEGELEVERDE TOEBEHOREN 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 3 DE AVR OPSTELLEN

Nadere informatie

NEDERLANDS. Geavanceerde bediening 25

NEDERLANDS. Geavanceerde bediening 25 Inhoud Aan de slag Accessoires Voornaamste kenmerken Waarschuwingen bij gebruik Over deze handleiding Discs Discs die op dit apparaat kunnen worden afgespeeld Het hanteren van discs Plaatsen van discs

Nadere informatie

AV Surround Receiver. Gebruiksaanwijzing NR1504

AV Surround Receiver. Gebruiksaanwijzing NR1504 AV urround Receiver Gebruiksaanwijzing DVD NR1504 n VEILIGHEIDMAATREGELEN WAARCHUWING: De bliksemflits met het pijlsymbool in de gelijkzijdige rechthoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de

Nadere informatie

AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 Audio/video-ontvanger. Gebruikershandleiding

AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 Audio/video-ontvanger. Gebruikershandleiding 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 Audio/video-ontvanger Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inleiding 3 Meegeleverde toebehoren 3 Belangrijke veiligheidsinformatie 3 De ontvanger opstellen 3 Bedieningselementen

Nadere informatie

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC) LIFESTYLE HI-FI COMPONENTENSYSTEEM C-707I GEBRUIKSAANWIJZING Dit model bestaat uit een hoofdapparaat (RD-C707) en een paar luidsprekers (LS- C707). Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn

Nadere informatie

HK 3700/3770. Stereo-ontvanger. Handleiding

HK 3700/3770. Stereo-ontvanger. Handleiding Stereo-ontvanger Handleiding Inhoud INLEIDING 3 BESCHRIJVING EN FUNCTIES 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 4 DE STEREO-ONTVANGER PLAATSEN 4 HK 3700/3770 BEDIENINGSELEMENTEN OP HET VOORPANEEL VAN DE ONTVANGER

Nadere informatie

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B HOME CINEMA CONTROL CENTER THUISBIOSCOOPCENTRALE DVD PLAYER DVD-SPELER RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B VIDEO Regiocode van DVD VIDEO Deze speler is geschikt voor weergave van DVD VIDEO discs met 2 in

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080. Gebruiksaanwijzing

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080. Gebruiksaanwijzing 3-293-881-41(1) DVD Recorder Gebruiksaanwijzing Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

RX-8020RBK / RX-8022RSL

RX-8020RBK / RX-8022RSL STANDBY SUBWOOFER OUT ON/OFF 1 2 FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE SURROUND DSP S-VIDEO VIDEO MEMORY SURROUND / DSP OFF L AUDIO R INPUT ATT DIGITAL EQ EFFECT SETTING CONTROL DOWN UP DIMMER PTY SEARCH TA

Nadere informatie

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc Systeem. Van toepassing op alle BDS x80 modellen

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc Systeem. Van toepassing op alle BDS x80 modellen 3D Blu-ray TM Disc Systeem Van toepassing op alle BDS x80 modellen Handleiding Inhoud Inleiding 3 Beschrijving en functies 3 Uitpakken 3 Meegeleverde items 3 Plaats van installatie 4 BDS Voorzieningen

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Lees zeker de Veiligheidsbrochure (het meegeleverde boekje) voordat u dit toestel gebruikt.

Gebruiksaanwijzing Lees zeker de Veiligheidsbrochure (het meegeleverde boekje) voordat u dit toestel gebruikt. AV-eceiver Gebruiksaanwijzing ees zeker de Veiligheidsbrochure (het meegeleverde boekje) voordat u dit toestel gebruikt. Nederlands voor Canada, Europa, Azië, Afrika, Oceanië en atijns-amerika Nl INHOUD

Nadere informatie

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player GEBRUIKERSHANDLEIDING Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. BP430/BP430N

Nadere informatie

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding Blu-ray-disc -speler Gebruikershandleiding Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 UITPAKKEN 5 PLAATS VAN INSTALLATIE 5 REINIGEN 5 DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN HARMAN KARDON -PRODUCTEN 5 EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor het Gebruik Voorbereidingen Bediening Andere Onderhoud Netwerk en USB-geheugen Voor een veilig en correct gebruik dient u de Voor het Gebruik

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS5131 EN User manual DA Brugervejledning DE Benutzerhandbuch EL Εγχειρίδιο χρήσης ES Manual del usuario Gebruiksaanwijzing NO Brukerhåndbok

Nadere informatie