RESERVERINGSVOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESERVERINGSVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 RESERVERINGSVOORWAARDEN Voorwaarden huur stacaravan/staanplaats 1 Reserveren is verplicht voor juli en augustus (en aanbevolen voor juni). 2 De ondergetekende moet volwassen zijn en is verplicht te voldoen aan de reservering- en algemene voorwaarden. 3 De reservering wordt bevestigd na ontvangst van de aanbetaling en het ondertekend boekingsformulier door de klant en acceptatie door de camping. 4 Alleen boekingsformulieren die correct en nauwkeurig zijn ingevuld zijn worden geaccepteerd. 5 - Minderjarigen niet begeleid door hun ouders worden niet toegelaten. 6 De directie behoudt het recht voor een acceptatie quota voor groepen. 7 Het definitieve besluit tot acceptatie van verhuur/staanplaats ligt bij de camping. Bij bevestiging wordt tevens ingestemd met de reservering- en algemene voorwaarden van NAUZAN Plage. U kunt online reservering op en u ontvangt een bevestiging van uw verblijf. 8 - De installatie van een tent is niet toegestaan op het perceel van de stacaravans. Capaciteit en duur 9 - Maximale capaciteit per staanplaats is 6 personen (inclusief kinderen en baby s) en een auto (tweede auto tegen meerprijs). 10 Het aantal personen op het boekingsformulier voor het verblijf mag niet veranderd worden tenzij schriftelijke toestemming is gegeven door de directie. 11 Als om welke reden dan ook de lengte van het verblijf wordt ingekort, dan blijft het totaalbedrag bij de camping. 12 Aankomst voor de gereserveerde datum en tijd betekent dat de vakantieganger geen beslag kan leggen op de staanplaats/verhuur, tenzij voorafgaand toestemming is verkregen van de directie van de camping. Om de vertrekken te vergemakkelijken is aankomst in de ochtend niet mogelijk. 13 Reserveringen worden behouden tot 24 uur na de dag van aankomst. Na deze periode, tenzij anders vermeld, wordt de reservering beëindigd en de aanbetaling blijft bij de camping. 14 Staanplaatsen en verhuur zijn geboekt op naam en kunnen onder geen enkele voorwaarde worden onderverhuurd. 15 De toewijzing van staanplaatsen en verhuur worden uitgevoerd door de camping. 16 De minimale lengte van het verblijf is als volgt: - voor verhuur in het laagseizoen 2 nachten, het hoogseizoen 7 nachten van zaterdag op zaterdag; - voor staanplaatsen 1 nacht. Betalingsvoorwaarden Verhuur Het verblijf moet betaald worden als volgt: - Op het moment van reservering, een aanbetaling van 25% van uw totale verblijf, plus boekingskosten en kosten van de annuleringsverzekering (facultatief). - Reserveringen gemaakt na 1 juni, een aanbetaling van 70% van uw totale verblijf. - Het saldo van uw verblijf moet volledig worden betaald bij aankomst, voor installatie. Schoonmaak aan het einde van het verblijf moet gedaan worden door de huurder De waarborg van 75 zal worden ingehouden, indien de accommodatie niet is schoongemaakt op het tijdstip van vertrek. Vaatwerk, etc. moet schoon achtergelaten worden en alle afval dient te worden geplaatst in de afvalbakken. Voor vertrek buiten de openingstijden van de receptie wordt de inventaris gecontroleerd en de waarborgen teruggestuurd binnen 10 dagen na het vertrek, onder voorbehoud van de inventaris en helderheid en indien nodig met aftrek van kosten voor schoonmaak, breuk of schade. Staanplaats - Het verblijf moet betaald worden als volgt: - Op het moment van reservering, een aanbetaling van 120 (100 voorschot op uw verblijf en 20 boekingskosten), plus kosten van de annuleringsverzekering (facultatief). Het saldo van uw verblijf moet volledig worden betaald bij aankomst. Er zal geen teruggave plaatsvinden voor te late aankomst of vervroegd vertrek, om welke reden dan ook.

2 17 Voor verhuur worden twee waarborgen gevraagd, 300 en 75, deze worden terugbetaald binnen 10 dagen na uw vertrek, indien de inventaris en helderheid van de stacaravans aanvaardbaar is. Enig gebrek, anders dan vermeld op de inventaris, dient te worden gemeld bij de receptie binnen 24 uur. Eventuele breuken of schade dienen te worden gemeld en vervangen of betaald worden voor vertrek. Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders worden niet aanvaard in de stacaravans. Huisdieren zijn verboden in de accommodatie. De installatie van een tent is niet toegestaan op het perceel van de stacaravans. Het is ten strengste verboden te roken in de stacaravans. Annulering Bij het geval van annulering, zullen de volgende kosten worden toegepast door Camping Le NAUZAN Plage: - 30% van het totale bedrag van het verblijf plus boekingskosten tot 45 dagen voor aankomst; - 70% van het totale bedrag van het verblijf plus boekingskosten tussen 46 tot 8 dagen voor aankomst; - 100% van het totale bedrag van het verblijf plus boekingskosten minder dan 8 dagen voor aankomst. Annuleringsverzekering (facultatief) Bedrag 18 per week voor verhuur. Bedrag 1,25 per nacht voor de staanplaatsen. Betaling van deze kosten gelijk met de aanbetaling. Het staat garant voor terugbetaling in geval van annulering als gevolg van: 1 - Ernstige ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de verzekerde, echtgenoot of partner, ouders, kinderen, schoonzonen of schoondochters, broers, zusters, zwagers, schoonzussen. De ernst van het ongeval of ziekte moet worden gecertificeerd door een medische autoriteit. 2 Materiële schade veroorzaakt door een ongeval, brand, explosie of natuurlijke gebeurtenis die aanzienlijke schade veroorzaakt aan persoonlijke eigendommen, bedrijfspanden of huisvesting, bezet door de verzekerde en waarvoor dringende en vereiste aanwezigheid voor het organiseren van de noodzakelijke beschermende maatregelen. 3 - Ontslag van de verzekerde, echtgenoot of partner, vermeldt in het boekingsformulier, op voorwaarde dat u geen kennis had van het ontslag op het moment van aankoop deze garantie. 4 - Wijzigen of het schrappen van de periode van betaald verlof in eerste instantie verleend door de werkgever. De garantie wordt aangeboden aan medewerkers met meer dan een jaar anciënniteit in de onderneming op het moment van ondertekening van het boekingsformulier en geldt niet voor leden van professionele beroepen (dokters, tandartsen, etc;), managers en de wettelijke vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en entertainers (inhouding van 20% van het bedrag van de schadevergoeding van de verzekeraar); 5 - Onvoorspelbare complicaties bij een zwangerschap, miskraam, bevalling, therapeutische abortus en de gevolgen daarvan voor de 7de maand. 6 - Tijdens de reis naar de faciliteit: - Verkeersongeval met de het voertuig van de verzekerde - De diefstal van het voertuig van de verzekerde Binnen 30 dagen voor het in bezit nemen van de faciliteit: a. het verkeersongeval, de poging tot diefstal waarbij de immobilisatie van het voertuig van de verzekerde en het onvermogen van de garage om reparaties uit te voeren vóór de datum van vertrek; b. totaal diefstal van het verzekerde voertuig. De restitutie zal worden berekend verminderd met de boekingskosten, verzekeringskosten, en het al gebruikte verblijf (elke begonnen week zal worden beschouwd als gebruikt). Alle annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend met bewijs. Disclaimer Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Camping Le NAUZAN Plage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beloften van hun werknemers of derden, wanneer duidelijk is dat deze niet overeenkomen met de reserverings- en algemene voorwaarden in de brochure, tenzij deze beloften door ons zijn geschreven.

3 Alle beschrijvingen, prijzen en openingstijden gepubliceerd in de vorige brochures worden vervangen door deze versie. Het beheer van de camping kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van persoonlijke bezittingen, letsel of schade die ontstaan tijdens het verblijf van een klant. Ondanks de zorgvuldigheid bij de voorbereiding van deze brochure, Camping Le Nauzan Plage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen.

4 ALGEMENE VOORWAARDEN Toelatingsvoorwaarden - Toegang, installatie en het verblijf op de camping is slechts mogelijk met goedkeuring van de directie of gedeputeerde. Op de camping is een verplichting van goed gedrag en goede orde, en zich te houden aan de algemene voorwaarden. Om op de camping te verblijven moet men akkoord gaan met de reservering- en algemene voorwaarden en zich te houden aan deze als zodanig. Het aantal personen per standplaats is beperkt tot 6 (inclusief kinderen en babies). Klant moet bij de directie melden van elke wijziging met betrekking tot het aantal mensen. Politie formaliteiten - Elke persoon die minimaal een nacht op de camping verblijft, moet, voor toelating, zijn identiteitsbewijs laten zien en formulieren invullen, zoals vereist bij de politie. Minderjarigen die niet begeleid worden door hun ouders worden niet toegelaten. Armband - Het dragen van een armband van de camping voor identificatie is verplicht gedurende uw totale verblijf. Installatie - Tent, caravan en bijbehorende apparatuur moet worden geïnstalleerd op de toegewezen standplaats in overeenstemming met de instructies van de directie of gedeputeerde. Een adapter voor Europese stekkers is nodig voor de elektrische aansluitingen. Receptie - Alle informatie over de camping is verkrijgbaar bij de receptie evenals toeristische informatie (sporten, activiteiten, markten, winkelen, gezondheid, schoonheid, nuttige adressen en adviezen). Kosten - Het saldo moet worden betaald bij aankomst. Er is een prijslijst bij de ingang en bij de receptie van de camping. Het bedrag zal afhangen van het aantal overnachtingen op de camping. Kampeerders worden verzocht de receptie te informeren van hun vertrek een dag vóór hun vertrek. Kampeerders die van plan zijn te vertrekken voordat de receptie open is moeten zorgen dat zij alles voldaan hebben. Lawaai en stilte - Kampeerders worden verzocht om lawaai of discussie te voorkomen die storend zijn voor hun buren. Alle geluidsapparatuur moet als zodanig worden aangepast. Het sluiten van autodeuren en kofferbakken moet met zorg plaatsvinden. Honden en andere dieren mogen niet losgelaten en niet alleen gelaten worden, zelfs niet als ze zijn opgesloten in de afwezigheid van hun eigenaar, die verantwoordelijk is voor hun dier. Totale stilte gedurende uur Bezoekers - Alle bezoekers moeten zich persoonlijk melden bij de receptie. Na goedkeuring door de directie of gedeputeerde kunnen de bezoekers worden toegelaten tot de camping onder de verantwoordelijkheid van de betreffende kampeerder(s). Het is mogelijk dat de bezoeker(s) een bedrag moeten betalen, zodat deze toegang heeft tot de faciliteiten. Dit bedrag staat vermeld bij de ingang en de receptie van de camping. De auto s van de bezoekers zijn niet toegelaten. Toegang tot het zwembad is ten strengste verboden. Verkeer en parkeren van voertuigen - De maximum snelheid is 10km/u binnen de camping. Rijden is verboden tussen uur. Alleen voertuigen van kampeerders van NAUZAN Plage worden toegelaten. Parkeren is ten strengste verboden op andere staanplaatsen en blokkade voor verkeer en aankomsten dient te worden voorkomen. Onderhoud en het uiterlijk van installaties - Een ieder dient zich te onthouden van acties die schadelijk kan zijn tot de helderheid, de hygiëne en het algemene uiterlijk van de camping, voornamelijk de sanitaire voorzieningen. Het is verboden om zich te ontdoen van afvalwater op de grond of in de goten. Kampeerders met caravans zijn verplicht hun afvalwater op de juiste wijze en plek af te voeren. Huishoudelijk afval, papier en ander afval, dient te worden geplaatst in de afvalbakken (alle containers zijn bij de ingang van de camping). Wassen is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde wasbakken. Alleen droogrekken mogen gebruikt worden voor het drogen van uw wasgoed. Bloemen en planten moeten worden gerespecteerd. Kampeerders mogen geen spijkers in bomen slaan, geen takken afknippen of zelf planten. Standplaatsen mogen niet persoonlijk worden onderscheiden en het is verboden te graven. Elke verslechtering van de vegetatie, de omheining, de grond, faciliteiten van de camping, komen ten laste van de dader. De staanplaats die gebruikt wordt tijdens het verblijf moet onderhouden worden en achtergelaten worden zoals bij aankomst. Veiligheid Branden - Open branden (hout, houtskool, enz.) zijn ten strengste verboden. Houtskool of gas barbecues zijn toegestaan met inachtneming van de

5 veiligheidsvoorschriften. Kachels moeten in goede staat zijn en mogen niet worden gebruikt indien gevaarlijk. In geval van brand dient de directie direct te worden gewaarschuwd. Blussers mogen gebruikt worden indien nodig geacht. Een EHBO-box is aanwezig bij de receptie. Diefstal - De directie is verantwoordelijk voor objecten bij de receptie en is verplicht voor de algemene bewaking te zorgen. De kampeerder is verantwoordelijk voor de staanplaats gedurende het verblijf en is verplicht de beheerder te informeren van verdachte aanwezige personen. Hoewel de camping onder toezicht is, de kampeerders moeten voorzorgsmaatregelen nemen met betrekking tot de veiligheid van hun bezittingen. Spelen - Geen gewelddadige of storende spelen zijn toegestaan bij de staanplaatsen. De ontmoetingsruimte mag niet worden gebruikt voor fysieke spellen. Ouders moeten altijd toezicht houden op hun kinderen. Sanitaire - Kinderen onder 7 jaar moeten vergezeld worden in de sanitaire voorzieningen. De sanitaire voorzieningen zijn deels gesloten tijdens het schoonmaken voor uw comfort, dank u voor uw begrip. De sanitaire voorzieningen is geen algemene bijeenkomst plaats. Zwembad - Alleen toegankelijk voor kampeerders op de camping, bezoekers zijn niet toegestaan. Het zwembad is niet bewaakt en de verantwoordelijkheid ligt geheel bij de gebruikers. Badgoed moeten te allen tijde worden gedragen. Bermudas, boxers, shorts en t- shirts zijn verboden, evenals roken en drinken op het dek. Iedereen die deze regels niet respecteert, zal toegang worden ontzegd van verder gebruik van het zwembad. Het zwembad is open van uur. Gebruik van het zwembad buiten deze uren is verboden. Opslag - Onbezette installaties mogen alleen gelaten worden op de camping met voorafgaande toestemming van de directie en alleen op de plaats toegewezen. Een vergoeding moet worden betaald voor de opslag en dit bedrag is vermeld bij de receptie. Display - De huidige reservering- en algemene voorwaarden worden getoond bij de ingang en de receptie van de camping. Zij worden gegeven aan de klant op verzoek. Schending van algemene voorwaarden - Indien een kampeerder het verblijf verstoord van anderen of niet voldoet aan de regels van de boekingscondities en algemene voorwaarden, dan kan de directie of gedeputeerde, mondeling of schriftelijk, indien noodzakelijk geacht, een aanmaning geven om de overlast te stoppen. In het geval van een ernstige of herhaalde overtreding van deze algemene voorwaarden en na kennisname door de directie om te voldoen aan deze voorschriften, dan kan de directie het contract opzeggen. In het geval van een strafrechtelijke schending, dan kan de directie contact opnemen met de rechtshandhaving. Aankomst/vertrek - Verhuur: Aankomst na 16.00uur. Bij aankomst registratie bij de receptie niet later dan 19.00uur. Als om 20.00uur geen vertraging is aangekondigd, dan heeft de directie het recht om de stacaravan opnieuw te verhuren binnen 24uur. Vertrek is voor 10.00uur. Het saldo van uw verblijf moet volledig worden betaald bij aankomst, alsmede 2 waarborgen, 300 en Staanplaats: Aankomst na 15.00uur. Bij aankomst registratie bij de receptie niet later dan 19.00uur. Als om 20.00uur geen vertraging is aangekondigd, dan heeft de directie het recht om de staanplaats binnen 24uur opnieuw toe te wijzen. Vertrek is voor 11.00uur. Het saldo van uw verblijf moet volledig worden betaald bij aankomst. Geen teruggave vindt plaats voor te late aankomst of vervroegd vertrek, om welke reden dan ook. Toegang tot de camping - Tegen betaling van een waarborg van 20 krijgt u een badge, waarmee de hefboom open gaat. De poort is gesloten van uur. Dieren - Honden 1e en 2e categorieën (gevaarlijke) en exotische huisdieren zijn verboden. Andere honden en katten zijn toegestaan (met bewijs van vaccinatie), indien zij voldoen aan de veterinaire eisen. Op de camping moeten ze worden aangelijnd, ook op de staanplaats. Zij zijn niet toegestaan in de sanitaire voorzieningen. Ze moeten buiten de camping de behoeften doen en de eigenaar moet onmiddellijk opruimen bij vervuiling op de camping (schending zal resulteren in verwijdering). Huisdieren zijn niet toegestaan in de accommodatie. Vuilnis en afval bij de ingang van de camping - Vuilnis afval moet worden gesorteerd, verpakt en in de juiste afvalbakken gestopt. Er is een speciale glasbak voor uw flessen. Verzekering - Het is de verantwoordelijkheid van de kampeerder/familie of de huurder om een particuliere verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid te hebben. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door onjuist gebruik van gas- en of elektrische apparaten en in het geval van vallende boom/takken.

6 Fotorechten - Hierbij stemt u toe dat foto s en andere media die door de camping van u of uw kinderen tijdens uw verblijf gemaakt worden, kunnen gebruikt worden voor publiciteit. Indien u dit niet wenst, dient u ons dit te laten weten per . Een verblijf op onze camping betekent dat u automatisch akkoord gaat met onze reservering- en algemene voorwaarden. De Directie

CAMPINGS VAKANTIEWONINGEN

CAMPINGS VAKANTIEWONINGEN CATALOGUS 2013 Ontmoet elkaar bij CAMPINGS VAKANTIEWONINGEN EN HET MERK VOOR CAMPINGS STAANPLAATSEN BUNGALOWS STACARAVANS CHALETS MANCHE SERVON 04 Campéole stelt u kwaliteitsbestemmingen voor die voldoen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNOWWORLD LEISURE N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SNOWWORLD LEISURE N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SNOWWORLD LEISURE N.V. ALGEMEEN Artikel 1. Definities 1.1 SnowWorld: SnowWorld Leisure N.V. statutair gevestigd te Zoetermeer, feitelijk gevestigd Buytenparklaan 30 te Zoetermeer en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TROTS 2015

Algemene voorwaarden TROTS 2015 Algemene voorwaarden TROTS 2015 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle markten en locaties. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Nadere informatie

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl I. Algemene Voorwaarden II. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot OneSpace III. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot DaySpace IV. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Les 7 Anges Pagina 1 van 3

Algemene Huurvoorwaarden Les 7 Anges Pagina 1 van 3 Algemene Huurvoorwaarden Les 7 Anges Pagina 1 van 3 Duur De duur van de huurperiode kan niet worden verlengd zonder voorafgaand akkoord van de verhuurder. Betaling De betaling dient gedaan te worden op

Nadere informatie

Polisvoorwaarden verzekeringen Creditcard en Platinumcard

Polisvoorwaarden verzekeringen Creditcard en Platinumcard Polisvoorwaarden verzekeringen Creditcard en Platinumcard Creditcard en Platinumcard Met de creditcards van de ING kunt u veilig betalen en geld opnemen. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Bovendien

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden voor de camper van Langenberg Cars & Campers: (versie 01-2015)

Verhuurvoorwaarden voor de camper van Langenberg Cars & Campers: (versie 01-2015) Verhuurvoorwaarden voor de camper van Langenberg Cars & Campers: (versie 01-2015) In de huurtarieven zijn o.a. inbegrepen: De BTW volledig casco(wa+all-risk) verzekering pechhulp (binnen- en buitenland)

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MANEGE DE ROOSBERG

ALGEMENE VOORWAARDEN MANEGE DE ROOSBERG ALGEMENE VOORWAARDEN MANEGE DE ROOSBERG Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op onze website: www.roosberg.nl PARTIJEN Manege de Roosberg is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en reglementen, in

Nadere informatie

Notities. De familie Broekmeulen wenst u allen een zeer prettig verblijf op camping Heerewaarden. Welkom op Camping Heerewaarden

Notities. De familie Broekmeulen wenst u allen een zeer prettig verblijf op camping Heerewaarden. Welkom op Camping Heerewaarden Welkom op Camping Heerewaarden Notities Camping Heerewaarden ligt in een fraai stukje groenstrook aan de rivier de Maas. Aan dit dorado hebben wij onze camping opgebouwd met hierop vaste staanplaatsen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24469315 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

HEB Markt Algemene Voorwaarden

HEB Markt Algemene Voorwaarden HEB Markt Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HEB Markt Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met de HEB Markt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

Voorwaarden van de Groepsverzekeringspolis voor American Express Gold Cardmembers

Voorwaarden van de Groepsverzekeringspolis voor American Express Gold Cardmembers Voorwaarden van de Groepsverzekeringspolis voor American Express Gold Cardmembers VERSIE DECEMBER 2012 Dit document is geen verzekeringsovereenkomst, maar geeft een beschrijving van de diverse uitkeringen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6 algemene voorwaarden Have Productions m.b.t. alle aanbiedingen / overeenkomsten van koop / verkoop / huur / verhuur al dan niet in combinatie met het verrichten van (installatie)werkzaamheden lhave Productions

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland.

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Algemene Voorwaarden Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Tcob hosting (mijnhosting.com) Adres: De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen Hoek Postadres : De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ARTAS HOME

Algemene voorwaarden ARTAS HOME Algemene voorwaarden ARTAS HOME AV ARTAS HOME 08/2013 VOORWOORD Beste verzekerde, Uw verzekeringscontract bestaat uit twee delen: 1. De algemene voorwaarden Zij beschrijven de werking van uw verzekeringscontract

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer.

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. Algemene voorwaarden 2006 versie 2012 Binnenkort gaat u verhuizen Binnenkort gaat u verhuizen en natuurlijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14)

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14) Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend (AS 100-12 14) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Tarieven

1. Algemeen. 2. Tarieven ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEET LOQATER BV, gevestigd aan de Linnewever 1 te Wateringen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56830882 1. Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen georganiseerd door Kom Travel B.V. / komfly.com.

Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen georganiseerd door Kom Travel B.V. / komfly.com. ALGEMENE REISVOORWAARDEN KOM TRAVEL B.V. / KOMFLY.COM Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen georganiseerd door Kom Travel B.V. / komfly.com. Artikel 1: Algemeen Bij het boeken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie