WAT U MOET WETEN ALVORENS TE RESERVEREN PRAKTISCHE INFORMATIE EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAT U MOET WETEN ALVORENS TE RESERVEREN PRAKTISCHE INFORMATIE EN ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 WAT U MOET WETEN ALVORENS TE RESERVEREN TOERISTENBELASTING (2015): 0.61 /dag/pers>18. Kosteloos <18. STANDPLAATSEN: Voor de maanden Juli-Augustus wordt aangeraden te reserveren. Elke standplaats met tent kan hoogstens maar 3 tenten ontvangen. Elke standplaats met caravan of campingcar kan hoogstens maar 2 extra tenten ontvangen. Het aantal personen per standplaats kan niet meer dan 4 personen zijn, indien het een gezin van ouders en kinderen betreft kan het tot 6 personen gaan. Indien uw installatie erg groot is (luifel, grote caravan, meerdere tenten) dient u dat te vermelden in de rubriek "Opmerkingen". VERHUUR: Voor de maanden Juli-Augustus-September wordt aangeraden te reserveren. En kleine tent (maximum 2,50 x 2,50) kan zonder kosten uitsluitend op een plaats voor cottages, bungalows Oyat en Ségosa, Chalet bijgeplaatst worden zonder het toegestane aantal personen in de huuraccommodatie te overschrijden. Allen worden verhuurd zonder maaltijden en zonder handdoeken. Bedlinnen zijn compleet inbegrepen: wegwerp lakens, slopen en hoeslakens. Verkoop van nieuwe sets bij de receptie (klein bed: 3, groot bed : 4,5 ). Mogelijkheid om lakens te huren. AANBETALING: 25 % van het totale verblijf voor een standplaats en voor een huurlocatie. Het totale bedrag wordt betaald als u minder dan 30 dagen voor uw verblijf reserveert. RESERVERINGSKOSTEN: 35 voor de CAMPING CARAVANING en voor huurlocatie. Periode van 27/4 tot 3/7 en 29/8 tot 20/9 zijn de reserveringskosten gratis. ANNULERINGSVERZEKERING (zie algemene voorwaarden) Deze is facultatief en kost 4 % van het totale verblijf (minimum 13 voor kampeerplaatsen en minimum 18 voor huurlocatie). Let wel : zonder deze verzekering worden de reeds gestorte bedragen niet teruggegeven als u uw verblijf verkort of annuleert. PRAKTISCHE INFORMATIE EN ALGEMENE VOORWAARDEN RESERVERING EN BETALING VAN UW VERBLIJF: STAANPLAATS: De reservering betref een staanplaats voor tent of caravan en één voertuig, of één campingcar, en de toegang tot de gratis voorzieningen en het sanitair. Voor de periode van 4/7 tot 22/8 zijn de reserveringen voor minimum 2 nachten. VERHUUR: Deze betreft de cottage of het Chalet of het Lodge of de bungalow Ségosa of de bungalow Oyat of het begane grond appartement voor het opgegeven aantal personen, de parkeerplaats van één auto (2 auto s voor de chalet, de Lodge, en cottage Azur en Alizé ), het standaard serviesgoed. Het beddengoed, waaronder wegwerpslopen en lakens, zijn voorzien. Mogelijkheid om lakens te huren en extra dekens. Wissellakens en sloop te koop bij de receptie. Gedurende de periode van 4/7 tot 31/8 kan voor meerdere weken gereserveerd worden en van zaterdag, zondag of maandag 16 uur tot zaterdag, zondag of maandag 10 uur. Voor de periode van 27/4 tot 3/7 en van 1/9 tot 20/9, zijn de reserveringen voor minimum 2 nachten. BETALING VAN UW VERBLIJF: U reserveert en betaalt per internet: indien er plaats is zenden wij u per een bevestiging met alle informatie die u doorgegeven heeft. De reservering is bevestigd. U reserveert per internet maar betaalt nog niet: indien er plaats is zenden wij u per een bevestiging maar uw reservering is dan nog niet bindend. U dienst binnen 8 dagen te betalen. Indien wij uw betaling niet binnen deze tijd ontvangen wordt de reservering automatisch geannuleerd.

2 Indien er geen plaats meer is wordt er u een gezonden. Het resterende verblijfsbedrag voor huurpanden en standplaatsen wordt betaald uiterlijk 30 dagen vóór het begin van uw verblijf. Indien uw betaling na het verstrijken van deze termijn nog niet in ons bezit is, nemen wij aan dat u uw reservering annuleert en treden de onderstaande annuleringsvoorwaarden in werking. Betaling op naam van CLUB MARINA-LANDES of SAS CAMP ARGENT Bankgegevens: N 15 Nr. IBAN: FR N15 Code BIC: CRLYFRPP Bedenktijd: Als gevolg van artikel L van het wetboek van consumptie, is geen enkele op deze website aangeboden service of dienstverlening onderworpen aan het herroepingrecht als bedoeld in de artikelen L en volgende van het wetboek van consumptie. Derhalve is de op deze website bestelde dienstverlening voor logies en recreatie uitsluitend onderworpen aan de bijgevoegde annuleringsvoorwaarden. OVERIGE INFORMATIE: Classement : 486 emplacements tourisme Numéro et date de l arrêté préfectoral de classement : C /09/2012 Gebied van de camping: 8,8 ha 123 verhuur en 363 staanplaats. Trade name: S.A.S CAMP ARGENT 1 avenue Maréchal Foch BIARRITZ Registered capital: RCS: Bayonne B N Ident. Intracom.: FR LATERE AANKOMST OF VERVROEGD VERTREK: Door de Klant: Staanplaats: in geval van latere aankomst of vervroegd vertrek zal de gehele gereserveerde periode in rekening worden gebracht. Verhuur: in geval van latere aankomst of vervroegd vertrek wordt geen restitutie verleend. De annuleringsverzekering geeft recht op restitutie van de eventueel verloren dagen (u kunt ons raadplegen). Wij houden de door u gereserveerde locatie tot 24 uur na uw voorgenomen aankomst vast. Hierna kunnen wij erover beschikken. Gelieve ons schriftelijk te melden dat u later aankomt, met telefonische boodschappen kan geen rekening worden gehouden. Door Club Marina-Landes: Behalve wanneer de klant wegens een ernstig foutdoor de politie wordt verwijderd, kan een eventuele schadevergoeding op aanvraag van de klant uitsluitend door de rechtbank worden toegekend. ANNULERING: Door de klant: in geval van annulering van uw reservering en ter vergoeding van de contractbreuk worden: Meer dan 30 dagen voor uw aankomst uw aanbetaling + de reserveringskosten + de annuleringsverzekering door ons gehouden.

3 Minder dan 30 dagen voor uw aankomstdatum wordt het totale verblijfsbedrag met de reservering- en verzekeringskosten ingehouden. De annuleringsverzekering geeft recht op restitutie van de eventueel verloren dagen (behalve reserveringskosten) binnen de limiet van de door de verzekering bepaalde voorwaarden. Door Club Marina-Landes: indien wij, behalve in geval van overmacht, uit veiligheidsoverwegingen of door onvoorziene omstandigheden een verblijf moeten annuleren ontvangt de klant het totaal betaalde bedrag retour. Eventuele schadevergoeding, op aanvraag van de klant kan uitsluitend door de rechtbank worden toegekend. ANNULERINGSVERZEKERING (FACULTATIEF): Dankzij de annuleringsverzekering krijgt u de gemaakte kosten terugbetaald (uitgezonderd reserveringskosten en verzekeringen) in geval van annulering van uw verblijf, een voortijdig vertrek of een late aankomst. REISANNULERINGSKOSTEN Terugbetaling vergoedingen voor annulering, doorgegeven VOOR VERTREK, omwille van één van volgende redenen: Overlijden, ernstig lichamelijk letsel, ernstige ziekte (inclusief verergering van een chronische of reeds bestaande ziekte) van de verzekerde of zijn/haar ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen, Ernstige schade ten gevolge van brand, ontploffing of wateroverlast, Diefstal in een bedrijfs- of privéruimte van de verzekerde, Economisch ontslag van de verzekerde of zijn/haar echtgeno(o)t(e), Complicaties tijdens de zwangerschap van de verzekerde en een eventuele weerslag ervan, Ernstige schade door een ongeval die de wagen van de verzekerde immobiliseert. REISAFBREKINGSKOSTEN Mapfre assistance verbindt zich ertoe vanaf de dag volgend op de terugkeer van de verzekerde pro rata temporis een terugbetaling te doen van: ongebruikte grond-gebaseerde diensten van de outdoor accommodatie omwille van: Ernstige ziekte, ernstig lichamelijk letsel of overlijden: van de verzekerde, zijn/haar (wettige of samenwonende) partner, ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen, Overlijden van een persoon verantwoordelijk voor de opvang van zijn/haar minderjarige of gehandicapte kinderen of van zijn/haar professionele vervanger, Diefstal, ernstige schade ten gevolge van brand, ontploffing of wateroverlast, LAATTIJDIGE AANKOMST Terugbetaling indien het voorval onvoorzien, onvermijdelijk en buiten eigen wil was en heeft plaatsgevonden tijdens de heenweg tussen de eigen woonplaats en de vakantiebestemming en waardoor u niet aanwezig kunt zijn op de voorziene aankomstdatum van het verblijf. HUURKOSTEN VOOR VERVANGINGSVOERTUIG Terugbetaling voor de huurkosten in geval van ernstige schade of diefstal van uw hoofdvoertuig of caravan binnen de 10 dagen voor het vertrek en voor zover het niet te repareren is en niet wordt teruggevonden voor de vertrekdatum. De lijst is niet compleet en voor meer details kunt u contact opnemen met ons assurantiebedrijf dat u een exemplaar van de algemene voorwaarden kan toesturen. Via hen kunt u nog uitgebreidere verzekeringen nemen. MAPFRE Assistance - L Européenne d Assurances Voyages 41, rue des Trois Fontanot Nanterre cedex Cellule commerciale disponible van maandag tot vrijdag de 9h-13h et 14h-18h Tél.: Fax: Camping dossiernummer:

4 In geval van ongeval of schade moet u de campingdirectie binnen 24 uur waarschuwen, ook schriftelijk indien u het verblijf moet annuleren. De Verzekering schriftelijk op de hoogte stellen bij ongeval of schade die behandeld moet worden binnen een termijn van 5 werkdagen (twee werkdagen in geval van diefstal). Bij verstrijking van dit termijn verliest de verzekerde ieder recht op vergoeding, mocht deze vertraging nadelig zijn voor De Verzekering. Pas op: indien de verzekerde te laat annuleert, kan de Verzekering alleen de annuleringskosten vergoeden die uitbetaald moeten worden op de datum waarop het evenement, dat de schade heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden. Indien de verzekering na het evenement afgesloten is dat de annulering van het verblijf tot gevolg heeft en de verzekerde daar kennis van had, geeft dit geen recht op vergoeding. Let wel : zonder deze verzekering worden de reeds gestorte bedragen niet teruggegeven als u uw verblijf verkort of annuleert. BORGSOM: Bij verhuur: bij aankomst wordt een borgsom van 200 Euro gevraagd. U ontvangt de borgsom retour bij uw vertrek, onder aftrek van beschadigt of verdwenen materiaal. Eveneens wordt een borgsom van 75 Euro gevraagd voor eventuele onkosten voor het schoonmaken van de locatie. VERZEKERING: De kampeerders vallen tijdens hun verblijf onder de wettelijke verzekering van de beheerder voor wat betreft alle lichamelijke of materiële schade waarvoor wij ten opzichte van de kampeerders verantwoordelijk worden gesteld. Bij aankomst dienen de kampeerders een geldige wettelijke aansprakelijkheid, en tent, caravan, campingcar, auto verzekering te kunnen tonen. UITTREKSEL VAN HET CAMPING REGLEMENT: Iedereen die een nacht op de camping wenst te verblijven is verplicht: Eerst bij de receptie een identiteitsbewijs te tonen en een politie formulier in te vullen. Voor identificeren, geruststelling en uw welbehagen de «Marina» armband om te doen die U bij aankomst ontvangt. Zich te houden aan het camping reglement, zichtbaar opgehangen bij de receptie en in verschillende gebouwen op de camping. In juli en augustus, kunt u tussen 16u en 20u bezit nemen van de door u gehuurde locatie. Buiten het seizoen dient u daarover contact met ons op te nemen. Bij vertrek dient men de locatie om uiterlijk 10 uur te verlaten. Bij aankomst zijn de staanplaats vrij vanaf 12 uur. Bij vertrek dient men de staanplaats om uiterlijk 11 uur te verlaten. Bij verlaat vertrek kan 1 extra nacht in rekening worden gebracht. MINDERJARIGEN: Zonder hun ouders hebben zij geen toegang. HUISDIEREN: De honden worden op de staanplaatsen en in het verhuren toegestaan. Andere huisdieren moeten aan de riem gehouden worden en mogen nooit alleen in de auto, caravan, camping car of tent achterblijven. Zij hebben geen toegang tot het zwembad en op de sport- en spelterreinen. Indien gevraagd moet u het inentingsboekje kunnen tonen. (Geef het ras van uw dier op in de rubriek Opmerking van het contract). Honden van categorie 1 (Pitbulls, Bull Terrier, american staff...) zijn niet toegelaten.**wet:30/6/92-22/1/85-6/1/99.

5 BARBECUES: Barbecues op houtskool zijn verboden, behalve op de daartoe bestemde plaatse. Gas en elektrische barbecues zijn toegestaan op de standplaatsen. Collectieve houtskoolbarbecues mogen door de gasten gebruikt worden. (neem uw eigen rooster mee). Iedereen die in strijd met het camping reglement handelt, kan met onmiddellijk ingang van de camping verwijderd worden. Ingeval van overtreding van het strafrecht houdt de directie zich het recht voor de politie in te schakelen. OVERIGE INFORMATIE: Het sanitair is niet voorzien van toiletpapier (behalve in het zwembad, de sportclub, kinderclub, animatiezaal, receptie en in het Restaurant). Daar de camping zich in het hart van een dennenbos bevindt, kan er eventueel hars op het materiaal komen. Denk eraan een zeil of antihars product mee te nemen. (producten verkrijgbaar in de campingwinkel)

De Camping. Watercomplex

De Camping. Watercomplex De Camping Achter de duinen, in het dennenbos, op 500 m van een zandstrand met een directe toegang voor voetgangers, verwelkomt Club Marina-Landes u in een familievriendelijke en dynamische sfeer voor

Nadere informatie

Club Marina-Landes. KAMPEERPLAATSEN /PER DAG voor 3 personen ( ) Periode van 1/5 tot 29/6 en 29/8 tot 14/9 zijn de reserveringskosten gratis

Club Marina-Landes. KAMPEERPLAATSEN /PER DAG voor 3 personen ( ) Periode van 1/5 tot 29/6 en 29/8 tot 14/9 zijn de reserveringskosten gratis SPECIALE AANBIEDING PRIJS VOOR TWEE WEKEN WEEKEND AANBIEDING Telefonische inlichtingen of via internet www.marinalandes.com Club Marina-Landes PRIJSLIJST 2009 Exclusief toeristenbelasting Toeristenbelasting

Nadere informatie

RESERVERINGSVOORWAARDEN

RESERVERINGSVOORWAARDEN RESERVERINGSVOORWAARDEN Voorwaarden huur stacaravan/staanplaats 1 Reserveren is verplicht voor juli en augustus (en aanbevolen voor juni). 2 De ondergetekende moet volwassen zijn en is verplicht te voldoen

Nadere informatie

CAMPINGS VAKANTIEWONINGEN

CAMPINGS VAKANTIEWONINGEN CATALOGUS 2013 Ontmoet elkaar bij CAMPINGS VAKANTIEWONINGEN EN HET MERK VOOR CAMPINGS STAANPLAATSEN BUNGALOWS STACARAVANS CHALETS MANCHE SERVON 04 Campéole stelt u kwaliteitsbestemmingen voor die voldoen

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Adres vakantiewoning: Pasteurstraat 24, 7622 LE Borne Vooraf: wij zijn ons ervan bewust dat de tekst van de algemene huurvoorwaarden zeer zakelijk is. Het is

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Adres vakantiewoning: Pasteurstraat 24, 7622 LE Borne Artikel 1: Algemeen en de begripsbepalingen 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing bij

Nadere informatie

TARIEVEN 2015 open van 9 april tot 26 september

TARIEVEN 2015 open van 9 april tot 26 september TAIEVEN open van april tot september Chemin des osses - 0 VIAS PLAGE Tel. 00 (0) Fax. 00 (0) 0 E-mail : farret@wanadoo.fr GPS : 0.0 E -. N Boek nu uw vakantie op www.camping-farret.com www.yellohvillage-club-farret.com

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Veiligheidsmaatregel Gelieve in acht te nemen: Vertalingen van Franse juridische teksten hebben geen rechtsgeldigheid. Deze vertaling dient enkel voor het comfort van Nederlandstalige

Nadere informatie

ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN Verzakingsrecht Bij verkoop op afstand is het verzakingsrecht van toepassing: "De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RESERVERING MAKEN U kunt ons het beste bellen of mailen om te vragen of het chalet in de periode van uw keuze nog vrij is. Zo bent u het meest verzekerd van de actuele beschikbaarheid.

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Les 7 Anges Pagina 1 van 3

Algemene Huurvoorwaarden Les 7 Anges Pagina 1 van 3 Algemene Huurvoorwaarden Les 7 Anges Pagina 1 van 3 Duur De duur van de huurperiode kan niet worden verlengd zonder voorafgaand akkoord van de verhuurder. Betaling De betaling dient gedaan te worden op

Nadere informatie

De verhuurvoorwaarden Atelier Lulu Pied

De verhuurvoorwaarden Atelier Lulu Pied De verhuurvoorwaarden Atelier Lulu Pied Algemeen De voorwaarden voor verhuur van de gîtes staan op onze website en worden u samen met een routebeschrijving en voorwaarden voor het gebruik van het zwembad

Nadere informatie

Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre

Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder A Eigenaar en/of tussenpersoon : degene, die de vakantiewoning aanbiedt. B Hoofdverhuurder/huurder

Nadere informatie

Reisverzekering. Verzekeringsbijsluiter

Reisverzekering. Verzekeringsbijsluiter Reisverzekering Verzekeringsbijsluiter overeenkomst nr. 302.881 Dekkingen: Annulering Mondial Assistance Wereldleider in bijstandsverlening en reisverzekeringen 1 Verzekeraar: AGA INTERNATIONAL Tour Gallieni

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVERIGE INFORMATIE

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVERIGE INFORMATIE TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVERIGE INFORMATIE RESERVERING Als u vóór het invullen van het aanvraagformulier nadere informatie over de accommodatie van uw keuze wilt hebben, bel of mail ons

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden Algemene reisvoorwaarden Verzekeringen Het is belangrijk om goed verzekerd op vakantie te gaan. Zorg dat je altijd het polisnummer van je eigen ziektekostenverzekering mee hebt, ook wanneer je een reisverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Op de website www.groupon.be worden verschillende diensten door verschillende vennootschappen aangeboden. Om u hierover zo goed mogelijk te informeren en u wegwijs te maken

Nadere informatie

A.Tol Assurances - 5 Rampe du Vengeur BP 80032 17206 ROYAN CEDEX - Tel : 05 46 22 94 42 - ORIAS : 09050144

A.Tol Assurances - 5 Rampe du Vengeur BP 80032 17206 ROYAN CEDEX - Tel : 05 46 22 94 42 - ORIAS : 09050144 De verzekerde personen: De personen die een huuraccommodatie (huuraccommodatie of kampeerplaats) reservering hebben gevraagd. hebben gereserveerd bij Camping en deze bij de De Verzekeraar: AGA International

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING 311.50 01-06 Indeling van de voorwaarden per artikel Dekkingsoverzicht 1. Begripsomschrijvingen 2. Geldigheidsduur verzekering 3. Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN JONGERENTRAVEL.BE. Boeking van een reis. Voorschot - Betaling. Reissom

BIJZONDERE VOORWAARDEN JONGERENTRAVEL.BE. Boeking van een reis. Voorschot - Betaling. Reissom BIJZONDERE VOORWAARDEN JONGERENTRAVEL.BE Boeking van een reis Boeking van een reis vindt plaats door ondertekening van een inschrijvings- of boekingsformulier, of via een ondertekend online boekingsformulier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Go Safe with Artas

Algemene voorwaarden Go Safe with Artas Algemene voorwaarden Go Safe with Artas AV-GO SAFE WITH ARTAS HOME 03/2014 EUROPESE De verzekerde geniet van volgende waarborgen en kapitalen: Bijstand personen tot 5.000.000 Lichamelijke ongevallen tot

Nadere informatie

Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden

Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden Algemene Voorwaarden It Eilan 6.1 2015 Ar#kel 1 Defini#es Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden Accommoda9everstrekker: de eigenaar en/of de door deze aangestelde beheerder

Nadere informatie

Reisvoorwaarden TUI Wolters. geldig voor reizen in het seizoen 2011/12 Internet. 1. Aanmelding, bevestiging. 2. Betaling. Beste vakantiegast,

Reisvoorwaarden TUI Wolters. geldig voor reizen in het seizoen 2011/12 Internet. 1. Aanmelding, bevestiging. 2. Betaling. Beste vakantiegast, Reisvoorwaarden TUI Wolters geldig voor reizen in het seizoen 2011/12 Internet Beste vakantiegast, We vragen uw aandacht voor de onderstaande reisvoorwaarden. Met uw boeking accepteert u namelijk deze

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Geldigheidsduur dekking. Algemene uitsluitingen Verplichtingen bij schade

Begripsomschrijvingen Geldigheidsduur dekking. Algemene uitsluitingen Verplichtingen bij schade Voorwaarden VOORWAARDEN Doorlopende Annuleringsverzekering MODEL GHA Doorlopende annulering 0210 INHOUD Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huisdieren Oppas Service Oss te Oss

Algemene Voorwaarden Huisdieren Oppas Service Oss te Oss Artikel 1 - Definities 1.1 Opdrachtnemer: Huisdieren Oppas Service Oss (H.O.S.S.), gevestigd te 5345 PH Oss (N.Br.). 1.2 Opdrachtgever: Persoon ( hondenbezitter en/of bezitter van andere huisdieren ) die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNOWWORLD LEISURE N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SNOWWORLD LEISURE N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SNOWWORLD LEISURE N.V. ALGEMEEN Artikel 1. Definities 1.1 SnowWorld: SnowWorld Leisure N.V. statutair gevestigd te Zoetermeer, feitelijk gevestigd Buytenparklaan 30 te Zoetermeer en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Paylogic Nederland BV

Algemene Voorwaarden Paylogic Nederland BV Algemene Voorwaarden Paylogic Nederland BV Artikel 1 Definities 1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd: Afnemer De partij welke een aankoop doet via Paylogic voor een Evenement;

Nadere informatie

Boekings- en Leverings-VOORWAARDEN Olympia Camping Groep:

Boekings- en Leverings-VOORWAARDEN Olympia Camping Groep: Onder de Olympia Camping Groep vallen de volgende ondernemingen en locaties: Olympia Services SA Olympia Camping SPRL Le Confluent SPRL Camping Targnon SA Camping Le Confluent Sprl, mede handelend onder

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden voor de camper van Langenberg Cars & Campers: (versie 01-2015)

Verhuurvoorwaarden voor de camper van Langenberg Cars & Campers: (versie 01-2015) Verhuurvoorwaarden voor de camper van Langenberg Cars & Campers: (versie 01-2015) In de huurtarieven zijn o.a. inbegrepen: De BTW volledig casco(wa+all-risk) verzekering pechhulp (binnen- en buitenland)

Nadere informatie