De gemeente als logische regisseur voor de vraagbundeling van breedband! Door Henk Schenk, partner bij Shared Values

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gemeente als logische regisseur voor de vraagbundeling van breedband! Door Henk Schenk, partner bij Shared Values"

Transcriptie

1 VALUE PAPER De gemeente als logische regisseur voor de vraagbundeling van breedband! Door Henk Schenk, partner bij Shared Values Inleiding Nederland ontwikkelt zich in rap tempo naar een diensten- en netwerkeconomie waarin elektronische informatie-uitwisseling van eminent belang zal zijn voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling. De mate waarin we dit realiseren zal bepalend zijn voor onze internationale concurrentiepositie en vormgeving van onze samenleving. De elektronische informatie-uitwisseling heeft nu al grote invloed op ons dagelijkse leven, zowel privé als zakelijk. Dit zal alleen maar toenemen waarbij het gebruik van internet een prominente rol zal innemen. Zo onderstreept de overheid bijvoorbeeld dit belang door de ambitie neer te leggen dat haar eigen (lokale) dienstverlening aan de burgers per 2006 voor 55% elektronisch afgehandeld moet kunnen worden. Kunt u het zich voorstellen: even een uittreksel uit het bevolkingsregister, een verlenging van uw rijbewijs of uw aanvraag voor de bouwvergunning via de website van de gemeente aanvragen? Dit doet u tijd en plaats onafhankelijk, u hoeft niet in een wachtrij plaats te nemen en voor de gemeente biedt het ook efficiency voordelen. Immers, de handelingskosten kunnen omlaag omdat bijvoorbeeld de vraag elektronisch aangeboden wordt. Klant en leverancier ondervinden een win win situatie! Door maatschappelijke ontwikkelingen als betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg, individualisering, gebrek aan sociale cohesie in woonwijken en veiligheid op straat en openbare gelegenheden, zien we interessante elektronische oplossingen verschijnen. Enkele voorbeelden hiervan: de inzet van webcams bij patiënten van thuiszorgorganisaties om daarmee de schaarste van personeel op te vangen, een veilige toegangsverlening van de woning te bieden of een arts op afstand vragen te laten beantwoorden; het ziekenhuis dat zijn patiënteninformatiesysteem elektronisch deelt met de huisarts en wijkverpleegkundige, zodat u als patiënt niet meer als informatiedrager optreedt, maar dat zorgprofessionals deze informatie beschikbaar hebben zodat fouten voorkomen kunnen worden en er efficiënter gewerkt kan worden. De patiënt ervaart het gevoel (meer) als klant behandeld te worden omdat zijn situatie als bekend wordt ervaren. Het moge duidelijk zijn dat dit proces onder economische en maatschappelijke druk niet meer te stoppen is: Nederland gaat elektronisch! Echter, deze ontwikkeling stelt steeds hogere eisen aan de ICT infrastructuur aangezien het aantal te transporteren bits explosief zal (blijven) stijgen. Echte breedband netwerken zijn/worden een must. De vraag hierbij is: wat zijn breedband netwerken, wie levert dit, hoe betaalbaar is dit en hoe vindt de ontwikkeling plaats? Pagina 1 van 6 H. Schenk

2 Wat is breedband Over breedband zijn vele definities in omloop. Voor het gemak hanteren wij hier de volgende definitie: Breedbandige communicatievormen zijn gebaseerd op een snelheid van minimaal 10 Megabit/seconde (Mbps). Om informatie te transporteren kennen we diverse media. Hieronder geven we een overzicht inclusief het gangbare inzetgebied. Medium Gebruikelijk inzetgebied Geschikt voor Opmerkingen breedband Koperen telefoniekabel Telefonie, ISDN, xdsl Neen xdsl staat voor een populaire technologie, geschikt voor bedrijven en particulieren, werkend op basis van 2 Mbps Coaxkabel TV- en radiodistributie Neen Maximale snelheid nu tot ca 0,512 Mbps, voor consumenten voldoende Straal verbindingen Point to point verbindingen Ja Alleen voor de zakelijke markt, tot 2 Gbps Draadloos GSM Draadloos LAN Draadloos Internet (WIFI) Satelliet Telefonie Neen UMTS zal breedbandiger zijn (2 Mbps), echter nog steeds beperkt in snelheid (0,512 Mbps) Datacommunicatie Ja Maximaal nu zo n 10 Mbps, in zeer beperkte straal Datacommunicatie Neen Maximaal nu zo n 6 Mbps, in zeer beperkte straal Onherbergzame gebieden, TV- en telefonie overdracht tussen continenten Ja Vanwege kosten alleen voor de zakelijke markt interessant, van 2 tot 38 Mbps Stopcontact Internet bij de consument Neen Proeven stopgezet Glasvezel Bij telecomoperators tussen telefooncentrales en naar grote bedrijven of bedrijfsterreinen. Ja Capaciteit is bijna oneindig (Tera bits) groot. In sommige steden (Almere, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven) vinden proeven plaats waarbij glasvezel ook naar de woningen van consumenten wordt aangelegd Alom wordt glasvezel, vanwege zijn capaciteit, betrouwbaarheid en gunstige prijs / prestatie verhouding, gezien als hét toekomstvaste medium voor breedband. Wie levert breedband Nederland is op dit moment, met dank aan onze bodemgesteldheid, één van de meest dicht bekabelde landen in de wereld waarin traditioneel twee belangrijke spelers actief zijn op gebied van transport van elektronische signalen. Deze spelers zijn: de telecommunicatie operators met hun koperkabelnetwerken; de kabeltelevisie exploitanten met de coaxnetwerken. In de afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat deze partijen met hun dienstverlening naar elkaar toegroeien en elkaars concurrenten worden. Telecommunicatieoperators proberen namelijk de bandbreedte van hun (smalbandige) koperkabelnet op te rekken met XDSL technieken en kabeltelevisie exploitanten maken de (breedbandige) coax netten tweeweg geschikt zodat ook zij internet en telefonie kunnen aanbieden. Pagina 2 van 6 H. Schenk

3 Maar, zoals gezegd, niet koper of coax maar glasvezel is de toekomstvaste breedband oplossing. Sinds de liberalisering van de telecommunicatiesector ligt de sleutel voor de vernieuwing en investering bij de markt. Gezien de malaise in deze markt en het gebrek aan met name investeringskracht ontstaat er een probleem om de volgens sommige deskundigen getaxeerde som van 20 miljard Euro beschikbaar te krijgen om Nederland van glasvezel te kunnen voorzien. In deze situatie zien we dat er ruimte en noodzaak ontstaat voor nieuwe businessmodellen en nieuwe spelers op de markt. Content Content Content Laag 4 Service provider Service provider Service provider Laag 3 Actieve infra Actieve infra Laag 2 Pasieve infra Laag 1 Figuur 1: horizontaal businessmodel Traditiegetrouw zien we dat de bedrijfskolom verticaal georganiseerd is. Immers, een kabeltelevisie exploitant had de beschikking over de coaxkabel (laag 1) en de apparatuur (laag 2). Van het aanbod aan tv zenders (laag 4) maakt het een dienst waar service (laag 3) over geboden wordt. Hiermee heeft het de rol van netwerk, service en content provider in handen. Om de toekomstige glasvezelnetwerken voor met name consumenten rendabel te maken zal deze maximaal benut moeten worden met basisdiensten als telefonie, internet en televisie. Hierdoor ontstaat de behoefte aan een open aansluitmodel voor diverse providers op één en hetzelfde glasvezelnetwerk. Hiermee vindt ontkoppeling plaats van de rol als netwerk-, service- en contentprovider, waarbij de netwerklaag nog eens wordt opgeknipt in een laag voor passieve infrastructuur (buizen en kabels) en een laag voor actieve componenten zoals aansluitapparatuur. Zo komen er partijen op de markt die darkfiber aanbieden en anderen die bandbreedte verkopen. De bedrijfskolom wordt niet meer verticaal maar horizontaal georganiseerd! Deze beweging wordt tevens ingegeven door de benodigde investeringen en de verwachte Return On Investment (ROI) van de verschillende onderdelen. Zo kent de contentprovider een relatief lage investering en een korte ROI (2-3 jaar), voor de passieve infrastructuur is dit juist andersom: hoge investering en een lange ROI (15 20 jaar). In de huidige slechte economische situatie zien we dat de telecommunicatiesector niet in staat is om vooral het passieve deel te financieren. De overheid dient uit oogpunt van het publieke en maatschappelijke belang de markt een extra impuls te geven. Dit kan bijvoorbeeld vorm krijgen door lokale publiekprivate samenwerking waarbij overheid en bedrijfsleven gezamenlijk initiatieven nemen voor vraagstimulering en vraagbundeling. Pagina 3 van 6 H. Schenk

4 De ontwikkeling van breedband middels vraagbundeling Gezien de hoge investeringen mag het duidelijk zijn dat de aanleg van glasvezelnetwerken niet revolutionair maar evolutionair zal verlopen. Bij de aanleg van nieuwbouwwijken en nieuwe bedrijfsterreinen wordt veelal naast de traditionele koper en coax infrastructuur alvast een (leeg) buizenstelsel ter voorbereiding meegelegd waardoor graafkosten op termijn worden uitgespaard. Slechts in bijzondere gevallen wordt afgezien van de oude kabel infrastructuren en wordt er alleen glasvezel aangelegd. Generaliserend kan men stellen dat voor nieuw te ontwikkelen plannen de voorbereiding op glasvezelnetwerken middels een leeg buizenstelsel wordt meegenomen. In bestaande woonwijken dient voor de aanleg van glasvezel veel graafwerk te worden verricht. Dit brengt hoge initiële kosten en een lange ROI met zich mee, waardoor de markt afhaakt. In enkele breedbandproeven in Nederland wordt dit opgelost door in bepaalde wijken een proeftuin te ontwikkelen waarbij de aanleg van het passieve netwerk wordt ondergebracht in een publiekprivate onderneming waarin de gemeente participeert. In dit businessmodel neemt de overheid niet alleen de regierol in handen maar neemt zij tevens een zeker financieel risico in het samenwerkingsverband. Een variant op dit businessmodel is dat de gemeente het initiatief neemt om met andere non profit organisaties de vraag naar breedband verbindingen te bundelen. Hiermee kan een businesscase gemaakt worden waarbij de huidige kosten aan bijvoorbeeld internetkoppelingen, inbelverbindingen en datacommunicatiekoppelingen tussen diverse lokaties (huurlijnen) kan worden afgezet tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk. Door de vraagkant te bundelen kan er voldoende dichtheid en volume gecreëerd worden waardoor het economisch aantrekkelijk kan zijn om een dergelijk netwerk aan te laten leggen. Door een uitgekiende projectie en architectuur op te stellen kan met slim graafwerk de grond éénmalig worden opengegooid, blijft de overlast bespaart en houdt de gemeente de regie over de ondergrondse bestemmingsplannen. Na de eerste aanleg vanuit de non profit sector kan het model doorgroeien naar profit organisaties en consumenten (van B2B naar B2C). De overheid voert in deze situatie wel de regie van vraagbundeling en aanbesteding maar de aanleg en exploitatie wordt aan de markt overgelaten. Ziekenhuis Bibliotheek Hogeschool Provincie Huisartspost Gemeente ROC s Brandweer Waterschap Thuiszorg CWI Politie Aanbesteding Figuur 2: vraagbundeling non-profit Pagina 4 van 6 H. Schenk

5 Enkele voorbeelden van non-profit organisaties waarvoor een dergelijk initiatief interessant kan zijn: de gemeente met zijn eigen dislokaties, de Provincie, het ziekenhuis, de huisartsenposten, de thuiszorginstellingen, de bibliotheek, de onderwijsinstellingen met meerdere locaties zoals de ROC s, de Waterschappen, politie, brandweer, CWI enz. Afhankelijk van de omvang dient de aanbesteding lokaal, landelijk of middels een Europese aanbesteding te geschieden. Hierbij kunnen nog een aantal scenario s uitgewerkt worden zoals: 1. Samen aanbesteden maar afzonderlijk contracteren; 2. Samen aanbesteden middels een permanente inkoopcombinatie; 3. Samen aanbesteden maar zelf in eigendom nemen incl. onderhoud en beheer; 4. Samen aanbesteden maar zelf in eigendom nemen excl. onderhoud en beheer; 5. Samen aanbesteden maar niet zelf in eigendom nemen en onderhoud en beheer uitbesteden. Optie 5 is op dit moment de meest voorkomende vorm. Conclusie In deze Value Paper hebben we getracht aan te geven wat het belang van breedband voor Nederland is, welke rol en belang de lokale overheid hier in heeft en wat het nut van vraagbundeling kan zijn. Onder economische en maatschappelijke druk neemt de elektronische uitwisseling van informatie alleen maar toe. De behoefte aan breedbandige ICT infrastructuren is hiervan een logisch gevolg. Gezien z n capaciteit, betrouwbaarheid en gunstige prijsprestatie verhouding wordt glasvezel voor zowel consument als bedrijven gezien als hét toekomstvaste medium voor breedband. De overige middelen zoals XDSL, draadloos GSM, WIFI en satelliet worden gezien als eerste opstap in de ontwikkeling en als aanvullende dienstverlening maar uiteindelijk zal glasvezel toch het platform zijn voor de elektronische snelweg in Nederland. De aanleg van deze netwerken kent echter hoge investeringen en een lange Return On Investment (ROI) wat voor de huidige marktpartijen een knelpunt vormt. Hierdoor ontstaat er ruimte en noodzaak voor nieuwe businessmodellen en spelers op de markt, waarbij op lokaal niveau overheid en bedrijfsleven gezamenlijk initiatieven nemen voor vraagbundelingen en vraagstimulering. Door de vraagkant van (in eerste instantie) non-profit organisaties te bundelen kan er voldoende dichtheid en volume gecreëerd worden om een sluitende businesscase te maken voor een lokaal glasvezelkabelnet. Het netwerk kan vervolgens op een kosteneffectieve manier worden uitgebreid met bedrijven en consumenten. De gemeente heeft hierin vanuit haar maatschappelijke en economische verantwoordelijkheid een stimulerende en initiërende rol om partijen bij elkaar te brengen en randvoorwaarden te creëren voor het ontwerp en aanbesteding van dit netwerk. De gemeente kan hiermee:. de eigen lasten van netwerkverbindingen reduceren;. de regie over de ondergrondse bestemmingsplannen behouden;. onnodige overlast voorkomen (de straat hoeft slechts éénmaal opengebroken te worden). De gemeente heeft hiermee dé sleutel in handen voor de verdere ontwikkeling van breedband in Nederland! Pagina 5 van 6 H. Schenk

6 Rol van Shared Values Als onafhankelijk management- en adviesbureau adviseert en begeleidt Shared Values organisaties bij het oplossen van vraagstukken in de driehoek Strategie, Organisatie en ICT. Onze managementconsultants en project- en programmamanagers helpen opdrachtgevers hun businessdoelen te behalen. Deze opdrachtgevers bevinden zich in de zorg, de overheid, de telecom- en internetsector en in de zakelijke- en financiële dienstverlening. Voor het ontwikkelen en implementeren van vraagbundeling heeft Shared Values ruime ervaring in huis waarmee we u graag verder helpen! Voor meer informatie: Telefoon: Pagina 6 van 6 H. Schenk

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

# breedbandbrabantbreed

# breedbandbrabantbreed # breedbandbrabantbreed Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, shertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode,

Nadere informatie

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Bergen Auteurs: Stefan van Gerwen (Empuls), Henk van der Wal (EUTopics) September 2011 Empuls adviesgroep Postbus

Nadere informatie

Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013

Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013 Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013 1 Aanleiding Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van een goede digitale infrastructuur. Het is daarom van belang dat iedere bewoner in onze provincie

Nadere informatie

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Gebruikte afkortingen en termen

Nadere informatie

Breedband op het platteland

Breedband op het platteland Breedband op het platteland Rapportage voor Woon- en Leefbaarheidsbasisplan Oost- Groningen K. Salemink MSc Prof.dr. D. Strijker Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Oktober

Nadere informatie

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 Diverse telecomvoorzieningen in ziekenhuizen 3 1.2 Onderzoek naar de stand van

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN DOOR KLANTEN. Wat is het leveringsgebied in Zoetermeer?

VEEL GESTELDE VRAGEN DOOR KLANTEN. Wat is het leveringsgebied in Zoetermeer? VEEL GESTELDE VRAGEN DOOR KLANTEN Wat is het leveringsgebied in Zoetermeer? Er wordt een ring van glasvezel aan gelegd waardoor in principe alle bedrijven op alle terreinen aangesloten kunnen worden. Er

Nadere informatie

Marktscan Breedbandmarkt Overijssel

Marktscan Breedbandmarkt Overijssel Marktscan Breedbandmarkt Overijssel In opdracht van: Provincie Overijssel Project: 2014.123 Publicatienummer: 2014.123.1505 Datum: Utrecht, 8 februari 2015 Auteurs: ir. David van Kerkhof ir. Leonie Hermanussen

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

Glasvezel in de gemeente Alphen-Chaam

Glasvezel in de gemeente Alphen-Chaam Glasvezel in de gemeente Alphen-Chaam Datum: juni 2015 Opdrachtgever: Gemeente Alphen-Chaam Opgesteld door: Pieter Migchels - pagina 1 (26) - Inhoudsopgave 1. 2 Definities... 3 Inleiding... 4 3 Opties

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Gemeente 1^ Hardenberg Collegevoorstel Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Behandeld door: dhr. L.M. Willering E-mail: Maarten.Willering@ommen-hardenberg.nl Onderwerp:

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

RAPPORT. Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân. NGA foar doarp en omkriten

RAPPORT. Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân. NGA foar doarp en omkriten Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân RAPPORT NGA foar doarp en omkriten Met medewerking van Dialogic en Fryslân Ring Rapport uitgebracht aan Provinsje Fryslân Hilversum,

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010 Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel INHOUD 1. Introductie...3 1.1 Over dit onderzoek...3 1.2 Executive summary... 4 ICT sector positief over

Nadere informatie

Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer

Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer Datum 16 oktober 2010 Auteurs Opdrachtgevers Johan Boekema, Frens Jan Rumph (TNO) Douwe Lycklama, Leendert Bottelberghs (Innopay)

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

RECRON Themabijeenkomst breedband

RECRON Themabijeenkomst breedband RECRON Themabijeenkomst breedband 19 maart 2015 Hoe Snel Breedband te realiseren in het buitengebied? Breedband in het buitengebied Waarom slecht internet op RECRON terreinen? Geen kabel Ruimte Slechte

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie