Knelpunten in volksgezondheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Knelpunten in volksgezondheid"

Transcriptie

1 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING IMPORTANT MESSAGE IN OPDRACHT VAN DE ANGO Nummer 6 - December 2010 Knelpunten in volksgezondheid Terugblik Rehacare 2010 WK-goud voor tafeltennissers

2

3 Twijfelen Toen ik aan hem vroeg hoe het met hem ging, zag ik hem twijfelen. Zal ik gewoon zeggen dat het goed met me gaat zodat ik niks hoef uit te leggen of, zal ik vertellen dat ik me niet zo geweldig voel en het gesprek aangaan. Met een brommend: Het gaat wel, koos hij voor de tweede optie. Ik schrok even. Was dit nu de man die enkele weken geleden zo vrolijk afscheid genomen had van zijn werkgever. Hij deed toen nog zo luchtig over. Hij was dan wel aan de kant gezet na dertig dienstjaren maar hij kreeg toch een mooie afscheidsreceptie en een blijvend aandenken van het bedrijf. De zaak waar hij, hoewel hij steeds vaker in een rolstoel zat, het beste deel van zijn leven aan gegeven had. Het bedrijf waarvoor hij dag en nacht klaarstond en waardoor zijn sociale leven op een erg laag pitje was komen te staan. Naast het werken was er eigenlijk geen tijd meer voor een vereniging, hobby of bijvoorbeeld schouwburgbezoek. De man die net Het gaat wel tegen me gezegd had, had toch eigenlijk jubelend moeten roepen dat hij zich geweldig voelde? Moeten zeggen dat hij eindelijk aan niemand meer verantwoording hoefde af te leggen. Lekker zo laat uit zijn bed kon komen als hij zelf zin had. Door mijn verbazing duurde de stilte die viel net iets te lang. Toen hoorde ik mezelf zeggen: O, vertel eens. Nou, weet je wat het is. Ik kom nu eigenlijk niemand meer tegen. Soms gaan er dagen voorbij dat ik de deur niet uit ga. Het is een raar idee hoor, dat je niet meer nodig bent. Dat jou mening ineens helemaal niet meer van belang is. Ik kon me het nauwelijks voorstellen van de man die bij zijn bedrijf altijd de bindende factor was. Hoe kon die nu in een dip zitten? Mijn vrouw probeert me wel te helpen hoor? Ging hij verder. Regelmatig zegt de lieverd, Ga maar eens mee boodschappen doen, dan kan ik tenminste de tas met zware groenten achter aan je rolstoel hangen en dan kom je de deur nog eens uit. En ze vindt dat ik weer eens een oude hobby moet oppakken. Hij slaakte nog maar eens een diepe zucht. Ik zou kunnen gaan kaarten in ons buurthuis maar daar voel ik me toch nog iets te jong voor. Ik houd ook wel van zingen maar het ene koor is te klassiek en het andere te bejaard. Ik zag wel wat in het lidmaatschap van het gospelkoor maar zie je mij al in zo n knalrode toog zitten? Ik wilde hem net wat suggesties aan de hand doen toen hij zei. Zodra ik er met mensen over begin, komen ze met de beste bedoelingen van de wereld met allerlei voorstellen maar, zie jij mij al heel de middag pitrieten? Nee, als je uit jezelf geen leuke inval krijgt dan kan het nooit iets worden volgens mij. Wat moet ik nu tegen deze man zeggen? Kop op, het komt wel goed? Achter de wolken schijnt de zon? Nu ben ik het die twijfelt. Inhoud 5CG-Raad ziet knelpunten in volksgezondheid Onlangs werd in de Tweede Kamer de VWS-Begroting 2011 besproken. Dit gebeurde met de nieuwe minister en staatssecretaris van VWS, Edith Schipper en Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner. De CG-Raad, de koepel van gehandicaptenorganisaties waar ook Ango deel van uitmaakt, maakt zich grote zorgen over de toekomst op het terrein van de volksgezondheid 7Rehacare weer drukker Onlangs vond in Dusseldorf weer de Rehacare plaats. Ook dit jaar kwamen weer tienduizenden bezoekers naar de grootste beurs ter wereld op het gebied van hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een handicap. Er was vooral veel belangstelling voor vernieuwende hulpmiddelen die het voor mensen met een handicap mogelijk moet maken langer zelfstandig te blijven wonen. 9Een reis om te leren Coen werd drieëntwintig jaar geleden geboren met hemiparese. In zijn jonge jaren leed hij daar behoorlijk onder. Tot zijn opluchting ontdekte hij dat het zwaartepunt verschuift als je volwassen wordt. Gaat het bij jonge kinderen vooral om de motoriek, volwassenen doen het met hun hoofd. Al gebruikt Coen eigenlijk nog steeds dezelfde methode om dingen onder de knie te krijgen als toen hij klein was. Inhoud Wereldkampioen Nederland was zeer succesvol tijdens WK tafeltennis SB in het Zuid-Koreaanse Gwangju. Kelly van Zon 13Nederland (klasse 7) veroverde goud bij de dames. De Nederlandse heren (klasse 9) veroverden de gouden medaille in het landentoernooi. De Oranjedames (klasse 6 t/m 8) haalden zilver en er was brons voor Gerben Last bij de mannen. gezocht AanZet veranderde aan het begin van dit jaar van gedaante. Er kwam veel commentaar op de krantenuitstraling van het blad. Daar is goed naar geluisterd. Daarom kwam al 15Correspondenten snel het besluit om vanaf 2011 AanZet weer in magazinevorm uit te geven. Het blad krijgt meer bladzijden, oude rubrieken keren terug en er komt meer ruimte voor nieuws van Ango zelf. AanZet zoekt correspondenten voor de Ango-pagina s en het nieuws van Handicap.nl. (fh) Colofon AanZet is een kritisch tijdschrift voor mensen met een functiebeperking. AanZet verschijnt zes keer per jaar. AanZet wordt uitgegeven door de Stichting Important Message (SIM) in opdracht van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango). De weergegeven meningen hoeven niet overeen te stemmen met de standpunten van de opdrachtgever. Eindredactie Frans Huijsmans Hoofdredactie Stichting Important Message Coverfoto Gonneke Bonting Voor Ango-zaken kunt u terecht bij: Postbus AW Amersfoort tel. (033) fax (033) website Productie en advertenties Giesbers Multimedia Pim Mulierlaan DA Heerenveen Tel Aan dit nummer werkten verder mee Biepmiep, Gonneke Bonting, Selina, Veroni Steentjes, Riana de Voogd Redactieadres Ribesstraat 1a, 4849 BH Dorst, tel Nieuwe abonnementen Schoutstraat 11, 4541 EH Sluiskil, tel Een jaarabonnement op AanZet kost 16,50 voor particulieren en 24,75 voor instellingen en bedrijven. Leden van Ango ontvangen AanZet gratis. AanZet is met behulp van Read Speaker te beluisteren op Abonnementen schriftelijk opzeggen via: Ango ledenadministratie, Postbus 850, 3800 AW Amersfoort, Copyright AanZet, Amersfoort ISSN nummer Overname uit de inhoud van dit blad is alleen toegestaan na overleg met de redactie en met bronvermelding. Website AANZET 3

4 creditmanagement en financiële dienstverlening Kantoor Amersfoort Hardwareweg 4 Correspondentieadres: Postbus BL Amersfoort Tel.: (033) Fax: (033)

5 CG-Raad ziet knelpunten in volksgezondheid Nieuws Onlangs werd in de Tweede Kamer de VWS-Begroting 2011 besproken. Dit gebeurde met de nieuwe minister en staatssecretaris van VWS, Edith Schipper en Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner. De CG-Raad, de koepel van gehandicaptenorganisaties waar ook Ango deel van uitmaakt, maakt zich grote zorgen over de toekomst op het terrein van de volksgezondheid. Natuurlijk ging het in het Kamerdebat over plannen die nog door het vorige kabinet gemaakt zijn. Maar er werd ook al vooruit gekeken naar de toekomstplannen van het nieuwe kabinet met de zorg. Voorafgaande aan het debat zond de CG-Raad heeft de leden van de Tweede Kamer een brief. Hierin werden de belangrijkste knelpunten voor chronisch zieken en gehandicapten nog maar eens genoemd. Ook werden in de brief een aantal voorstellen gedaan om te voorkomen dat mensen met een chronische ziekte of handicap tussen wal en schip vallen en extra hard geraakt worden door de voorgestelde maatregelen. Zo wil de regering de komende jaren de zorgtoeslag beperken en daarbij het basispakket van de ziektekostenverzekering verkleinen. Door de pakketverkleining zullen mensen zich moeten bijverzekeren of zelf medicatie of behandeling gaan betalen. Het gaat hierbij om wat genoemd wordt: lage ziektelast of om zaken die door het kabinet als ongemak worden betiteld in plaats van als ziekte of aandoening. Het kabinet verwacht de komende jaren hierdoor een miljard te bezuinigen op de medische zorg. Geen toepasselijke termen De gehandicaptenorganisaties zijn tegen deze manier van bezuinigen omdat voor mensen met een chronische ziekte of handicap ongemak of lage ziektelast geen toepasselijke termen zijn. Zij hebben vaak te maken met een stapeling van effecten van de ziekte en beperking en zijn al veel geld en tijd kwijt om deze effecten te bestrijden. Verder dreigt er voor 2011 een bezuiniging van 200 miljoen op de Wmo. Het vorige kabinet heeft deze nog ingeboekt ondanks het advies van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het huidige kabinet wil deze bezuiniging in 2012 mogelijk weer opheffen maar de CG-Raad maakt zich zorgen over de gevolgen van deze bezuiniging voor het gemeentelijke Wmo-beleid in Gemeenten maar ook burgers hebben zekerheid nodig over de zorg en ondersteuning die via de Wmo geregeld wordt. Burgers omdat zij met deze zorg thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. Gemeenten moeten zekerheid hebben over het beleid en de bijhorende financiën. De afgelopen jaren zijn een aantal maatregelen getroffen die als doel hadden de vraag naar AWBZ- zorg af te remmen. Het ziet er naar uit dat het kabinet doorgaat op deze weg. Gelukkig wordt er de komende jaren niet minder geld beschikbaar gesteld. Maar de financiering van de groeiende vraag naar zorg is hoogst onzeker. Het kabinet wil minder mensen gebruik laten maken van de AWBZ-zorg. Nu al is er een forse wachtlijst voor een persoonsgebonden budget (pgb). Verder komen ook mensen die gebruik maken van dagbesteding in de problemen. Toenemende kosten De CG-Raad ziet het inkomen van mensen met een chronisch ziekte of handicap steeds meer opgaan aan de kosten van noodzakelijke zorg. Dit kan zo niet doorgaan. Want het gaat vaak om mensen met gemiddeld lagere inkomens dan de rest van Nederland en hun verdiencapaciteit neemt eerder af dan toe gedurende hun leven. Een belangrijk probleem hierbij zijn de eigen betalingen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiervoor is geen plafond en ze worden ook niet inkomensafhankelijk vastgesteld. Veel chronisch zieken en gehandicapten betalen daarnaast vaak ook nog maximaal verplichte eigen bijdragen voor zorg via Wmo en AWBZ. Dit leidt tot een cumulatie aan eigen bijdragen die voor veel mensen niet of nauwelijks valt op te brengen. De CG-Raad stelt daarom voor om voor de totale som van eigen bijdragen voor de zorgverzekering, de Wmo en AWBZ een maximum vast te stellen. Registratiesysteem parkeerkaarten Er komt een landelijk registratiesysteem van gestolen gehandicaptenparkeerkaarten. Het wordt bijgehouden door de rijksdienst voor het wegverkeer RDW. Het systeem wordt begin 2011 ingevoerd. Liliane Fonds raakt overheidssubsidie kwijt Het Liliane Fonds krijgt de komende vijf jaar geen financiële steun meer van de Nederlandse overheid. Jaarlijks kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden dreigen hiervan de dupe te worden. Samen met Terre des Hommes en Kinderpostzegels Nederland diende het Met het nieuwe systeem kunnen parkeerwachters in elke stad direct nagaan of een auto illegaal gratis staat geparkeerd met een gestolen kaart achter de ruit. Alleen al in de randstad worden erg veel parkeerkaarten van gehandicapten gestolen. 'Het is overal een probleem', bevestigt Theo Heijne, voorzitter van de Lilianefonds een subsidieverzoek in voor de tweede ronde van het Medefinancieringsstelsel (MFSII, ). Inmiddels maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend, dat de subsidieaanvraag is afgewezen. Het Liliane Fonds is teleurgesteld en verbaasd over de beslissing. De afgelopen anderhalf jaar heeft ze veel tijd en energie gestoken in een gezamenlijk programmavoorstel. 'Als dit voorstel het dan nét niet haalt, doet dat behoorlijk pijn. De afwijzing kwam onverwacht.' Aldus het Fonds op haar website. Het Liliane Fonds kreeg subsidie vanaf Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango). 'Het is ruit in, kaart weg en een ander die er mooie sier mee maakt.' Gehandicaptenparkeerkaarten staan niet op kenteken, maar op naam. Dit gecombineerd met de steeds hogere parkeertarieven maken de kaarten gewild bij dieven. Eenmaal gestolen worden ze doorverkocht aan automobilisten die zo gratis kunnen parkeren. Prijzen lopen op tot vele honderden euro's De regsitratie van parkeerkaarten door de rijksdienst voor het wegverkeer RDW moet hier een eind maken. Het aantal parkeerkaarten in Nederland is niet bekend. Schattingen gaan uit van zo'n 250 duizend. A ANZET 5

6

7 Rehacare weer drukker Nieuws Onlangs vond in Düsseldorf weer de Rehacare plaats. Ook dit jaar kwamen weer tienduizenden bezoekers naar de grootste beurs ter wereld op het gebied van hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een handicap. door: Frans Huijsmans Het was vooral de groeiende belangstelling voor vernieuwende hulpmiddelen die het voor mensen met een handicap mogelijk moet maken langer zelfstandig te blijven wonen, die er voor zorgde dat het bezoekersaantal duidelijk steeg ten opzichte van het jaar ervoor. Dit jaar bezochten mensen de 801 stands uit 29 landen. Die zagen onder meer dat een Kia Sou; zou kunnen worden omgebouwd tot een auto waarbij je zelfs met een rolstoel achter het stuur kan. In totaal kon het stadsautootje zelfs drie rolstoelers vervoeren. AanZet zag verder onder meer de volgende interessante producten. ScoutCrawler Of het nu op het strand is, in de sneeuw of op ruw terrein, de ScoutCrawler beweegt zich op elke ondergrond. De rolstoel heeft een elektrisch aangedreven platform met rupsbanden die met een joystick gestuurd kan worden. De maximale snelheid bedraagt zes kilmeter per uur. Nadat het vervoermiddel al eens door Otto Bock werd getest tijdens de Winterparalympics in Vancouver, was het tijdens de Rehacare voor het eerst te zien voor het grote publiek. Het ging nog om een prototype. De marktintroducite gaat in 2011 plaatsvinden. PocketShopper Dankzij de PocketShopper kunnen mensen met een visuele handicap met hun gsm-toestel zien. De PocketShopper maakt het boodschappen doen in een supermarkt voor blinden een stuk makkelijker. Een handscanner leest alle barcodes die op de producten in de winkel voorhanden zijn. Hierna leest het GSM-toestel de informatie voor aan de gebruiker. Zo wordt een blik erwten bijvoorbeeld niet langer verwisselt met het blik worteltjes. Miljoenen artikelen worden door het apparaat herkend waaronder alle producten van de grotere leveranciers. De PocketShopper kan op de meeste Handys geinstalleerd worden. Meer informatie: Handy Tech Elektronik GmbH, tel Internet: Rollz Motion Chique en ergnomisch fraai is de Rollz Motion. Het is niet zomaar een rollator. De ontwerpers hebben een product bedacht dat in een handomdraai van een rollator tot rolstoel is om te toveren. Dit is vooral makkelijk als men zich als rollator gebruiker heeft overschat of een mindere dag heeft waardoor de wandeling te zwaar wordt. Met een paar aankoppelbare onderdelen wordt de rollator simpel verandert in een rolstoel met vier kleine wielen met voldoende zitcomfort om veilig thuis de weg te vervolgen. De Rollz Motion is te verkrijgen in oranje, ijsblauw, zandkleur en antrasiet. Meer weten: Rollz International B.V., telefoon: , internet: Robotarm - iarm De iarm (intelligente Assistent Robot Manipulator) is een robotarm die is bevestigd aan de elektrische rolstoel en vijf verschillende bedieningsmenu s heeft. De iarm heeft net zo n groot bereik als een mensenarm. Mocht u hem even niet gebruiken, geen probleem. U kunt hem gewoon inklappen, zo compact, dat u niet eens merkt dat hij aan de rolstoel zit! Het startmenu gebruikt u om de iarm op te starten. U kunt met dit menu de iarm uitklappen (en inklappen) en er zit een drinkmenu in. Als u ook een lift bij de iarm heeft, kun deze in dit menu bedienen. Het Macromenu zorgt ervoor dat u posities kunt opslaan. Zo hoeft u de iarm niet steeds stap voor stap naar de positie te bewegen die u vaak gebruikt. De iarm heeft 6 gewrichten. In het jointmenu kunt u al die gewrichten afzonderlijk van elkaar bewegen. Het Carthesisch menu wordt veel gebruikt voor het drinken. De hand blijft staan zoals u deze hebt ingesteld, horizontaal of verticaal. U kunt alle bewegingen maken, zonder dat de hand beweegt, tenzij u dat wilt. De bewegingen in het pilotmenu lijken net op die van een vliegtuig. De iarm volgt de richting van de hand. Met dit menu kunt u bijvoorbeeld een poging wagen om een kunstwerk te maken op een schildersezel! Meer informatie? Assistive Innovations bv, tel: , internet: Twintig hulpverleners op één gezin Er moet een eind komen aan het schrikbeeld dat meer dan twintig hulpverleners zich bekommeren om een gezin en dat de ene hulpverlener niet weet wat de ander doet. Dat zegt de Stichting Verzorgd in Enschede die een vernieuwende aanpak in de hulpverlening bepleit onder het motto: Meer zorg brengt niet meer geluk. Volgens Angobestuurder Johan Meyer toont de Stichting aan dat je door kritisch te kijken naar bestaande initiatieven geld kunt besparen. Met de aanstelling van een gezinscoach in gezinnen met gehandicapte kinderen, daar richt de stichting zich op, kunnen ouders de regie over hun leven weer in eigen hand nemen in samenspraak met de coach. Nu zijn gezinnen vaak niet echt geholpen. Er is geen samenhang in de zorg. Vaak weten hulpverleners van elkaar niet wat ze doen. De werkelijke problemen laten ze liggen. Gezinnen komen zo om in de zorg maar worden daar niet gelukkige van. Integendeel, ze belanden vaak in uitzichtloze situaties. De stichting analyseert de gezinsproblematiek en dan is het aan de ouders om in overleg met de coach alle overbodige zorg weg te snijden, zodat zorg op maat overblijft. Steekproef De stichting met 600 cliënten heeft bij wijze van steekproef negen dossiers uit het eigen cliëntenbestand doorgerekend. Welke besparing zou het opleveren als je altijd zou werken volgens deze aanpak. De kosten van de zorg werden met vijf ton verminderd. Directeur Jan van Gorkum: Vijf ton verdienen op negen dossiers. Je gelooft je eigen ogen niet. Als je dit cijfer doortrekt naar al cliënten van de Stichting Verzorgd dan zou dit een maatschappelijke winst kunnen opleveren van dertig miljoen euro per jaar. Het bestuur van Ango is zeer enthousiast over het Twentse initiatief. "Van alle kanten probeert de landelijke overheid te bezuinigen op voorzieningen en zorg aan chronisch zieken en gehandicapten. Een initiatief als dit toont echter maar weer eens aan dat als je nog eens kritisch kijkt naar bestaande voorzieningen en vervolgens je gezonde verstand gebruikt er ook te bezuinigen valt. In de voorbeelden die de Stichting Verzorgd geeft, wordt veel geld bespaard maar dat niet alleen, de mensen die zorg krijgen zijn ook hartstikke blij met de oplossingen die worden aangedragen met de gezinscoach." Aldus Johan Meyer van het Ango-bestuur. AANZET 7

8 Bezoek ons tevens op de Zorgtotaal beurs 2011 in hal 12 stand D024. Dealernet door heel Nederland Distributeur: Richard van Seenus Nederland Bv Postbus 1425, 1300 BK Almere Uw partner in totaalzorg! Alray heeft diverse webwinkels waarin verschillende producten worden aangeboden met betrekking tot mensen met een handicap en zorgproducten. In één van onze laatste winkels hebben wij een groot assortiment rolstoelen. Uniek in onze rolstoel webwinkel is de demo service bij u op locatie, geheel vrijblijvend kunt u hier 1 of meerdere modellen vergelijken of bekijken. U vindt deze zorgproducten in de volgende winkels: Profiteer nu in al onze winkels van 10% korting t/m 30 januari Gebruik hiervoor de code: aanzet2010. U vult deze code in tijdens het bestelproces. Vragen kunt u sturen naar:

9 Interview Coen werd drieëntwintig jaar geleden geboren met hemiparese. In zijn jonge jaren leed hij daar behoorlijk onder. Tot zijn opluchting ontdekte hij dat het zwaartepunt verschuift als je volwassen wordt. Gaat het bij jonge kinderen vooral om de motoriek, volwassenen doen het met hun hoofd. Al gebruikt Coen eigenlijk nog steeds dezelfde methode om dingen onder de knie te krijgen als toen hij klein was. Foto: Gonneke Bonting Een reis om te leren Tekst: Gonneke Bonting Doen! Da s voor mij de beste manier om iets te leren. Dat zegt Coen de Jong (23), student Communication & Multimedia Design, kortweg CMD, aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden. Voor mij is deze opleiding een schot in de roos, vindt hij en legt uit wat CMD inhoudt en hoe zijn studie verloopt. Alles wat je met een computer kunt ontwerpen, leren we. Websites, games, ondernemen, noem maar op. We leren het niet door er les in de krijgen maar door het te doen. Dat is echt anders dan bij veel andere opleidingen. Ik maak soms lange dagen omdat ik aan een bepaald project werk. Wat je precies wilt leren, bepaal je zelf. Zo heb ik al vier keer concepting gedaan. Daarbij verzin je nieuwe ideeën waarbij je al het oude laat vallen. Heerlijk vind ik dat. Beginnen vanuit het niets. En dan net zo lang proberen, bestuderen en doorontwerpen tot het werkt. Veterstrikken en vierkantjes vouwen Eigenlijk heeft hij het altijd zo gedaan. Al was dat als kleuter een stuk lastiger dan nu. En ook veel minder leuk. Coen heeft hemiparese links. De linkerhelft van zijn lichaam functioneert niet zoals zijn rechterhelft dat wel doet. Hij steekt zijn linkerhand op, die slap aan zijn pols hangt. Met deze hand wordt het niks met de fijne Je wordt geacht te kunnen wat iedereen kan en als je niet goed in een hokje past, vinden mensen dat eng. motoriek, dat kun je wel zien, zegt hij. En mijn linkerooglid hangt een beetje, mijn linkerbeen functioneert minder goed. Links gaat het gewoon allemaal niet zo makkelijk. Er zijn dingen die hij zou willen die hij niet kan, zoals basketballen en veel andere sporten. Maar verder lijkt hij weinig hinder te ondervinden van zijn beperking. Dat was anders toen hij jonger was. Als je een kleuter bent, draait het allemaal om de fijne motoriek, legt hij uit. En dat het niet goed ging, was moeilijk te accepteren. Leerkrachten begrepen het niet. Natuurlijk hadden mijn ouders uitgelegd wat er met me aan de hand was maar je bent pas gehandicapt als je in een rolstoel zit en anders moet je meedoen, functioneren. Dat me dat niet lukte, zorgde voor onbegrip bij leerkrachten en maakte me een middelpunt van pesterijen. Hoe bevorder je een gevoel? Herinneringen maken is een manier om dat te bereiken. Kleuters leren dingen als vierkantjes vouwen, knippen en veterstrikken. Zijn veterstrikdiploma heeft Coen niet behaald. Pas toen hij een jaar of elf was, bedacht hij samen met mensen van een revalidatiebedrijf alternatieve oplossingen voor het strikken van zijn schoenveters. Het is gewoon de evolutie. Je wordt geacht te kunnen wat iedereen kan en als je niet goed in een hokje past, vinden mensen dat eng. Dat was vroeger heel frustrerend, vertelt hij. Naarmate je ouder wordt, gaat het meer om wat je met je verstand doet en steeds minder om de motoriek. Gelukkig ben ik niet dom. Tulpen uit Turkije, Delfts blauw uit China Coen voelt zich onderhand gewaardeerd. Ik breng wat teweeg, zegt hij en doelt daarbij ondermeer op zijn afstudeeropdracht, the Unity Express. De treinreis die hem bijna dag en nacht bezig houdt. In het kort?, vraagt hij glunderend en steekt van wal. The Unity Express is de langste treinreis ooit. De trein rijdt door tweeëntwintig grote Europese steden en vierentwintig landen. Er reizen vierhonderd passagiers mee. En zoals het nu lijkt, gaat het allemaal gebeuren in Hij noemt de doelen op die het maken van deze reis heeft. Het draait allemaal om het Europagevoel. Niet het Nederland-, Duitsland- of Frankrijkgevoel. Nee, het gaat om een groter perspectief. Dit stijgt uit boven het denken in hokjes, legt hij uit. Maar hoe moet dat dan met ons chauvinisme? En met de Nederlandse cultuur? Dat kun je toch niet zomaar overboord gooien? Hij haalt zijn schouders op. Welke Nederlandse cultuur? Wist je dat we Delfts blauw hebben afgekeken van de Chinezen? En tulpen komen oorspronkelijk uit Turkije. Ze zijn daarna zo gekweekt dat ze het hier in Nederland ook goed doen, maar Nederlandse cultuur? Mwah. Het gaat om de reis Het gevoel van wij samen, van één Europa, loopt als een rode draad door het project. Maar hoe bevorder je een gevoel? Herinneringen maken is een manier om dat te bereiken en dus ook een doel van de reis, zegt Coen. Hoe maak je herinneringen? Zou je verschillende documentairemakers vragen er een verhaal over te maken dan krijg je verschillende verhalen. Wat wij doen, is een GPS- ontvanger en zender op de trein zetten zodat iedereen die dat wil de reis kan volgen via internet. Alle films, foto s en ander materiaal dat we hebben, zetten we op de website en iedereen die dat wil, mag er mee doen wat hij wil. Wie gaan de reis eigenlijk maken? Iedereen die mee wil, kan een deel van het traject boeken, zegt hij meteen enthousiast. Wil je een dag mee, of liever een week of de hele reis van vier weken? Dat kan allemaal. We maken een programma zodat de activiteiten doorgaan in de steden die we bezoeken. Hij benadrukt dat het er niet om gaat het einddoel te bereiken, zoals meestal wel het geval is bij treinreizen, maar dat het gaat om de reis zelf. Of, zoals op de website staat, eten, slapen, creëren, leven, plezier hebben en nieuwe mensen ontmoeten. Een ticket geeft recht op de reis, elke dag een ontbijt, lunch en diner aan boord en een slaapplaats onderweg. Zoeken naar oplossingen Het kernteam waarvan Coen deel uitmaakt, leidt deze reis in goede banen. Hij legt uit hoe dat gebeurt: Honderden vrijwilligers in heel Europa organiseren the Unity Express. Iedereen die wil meehelpen het onbegrip voor andermans cultuur weg te nemen, kan meedoen. Waar dan ook. Het kernteam, waarin ik zit, coördineert. Dat vergt erg veel tijd en creativiteit. Alles moet bedacht, onderzocht, gefinancierd en uitgevoerd worden. We leren er heel veel van, zegt hij. En we lopen tegen allerlei vragen aan. Een voor de hand liggende vraag is welke voorzieningen er getroffen worden voor reizigers met Heerlijk vind ik dat. Beginnen vanuit het niets. een beperking. Coen: We ontwerpen de trein niet zelf dus zijn we gebonden aan de mogelijkheden van de bestaande trein. Maar we zoeken natuurlijk naar oplossingen. Zijn afstudeeropdracht pakt hij op dezelfde manier aan als het feit dat hij met hemiparese is geboren: leren door het te doen. Meer informatie: kijk op U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. AANZET 9

10 Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango) Postbus 850, 3800 AW Amersfoort, tel. (033) , fax (033) , website Telefonisch bereikbaar maandag t/m donderdag uur en maandag, dinsdag en donderdag uur. De contributie is in ,10 per maand of 49,20 per jaar. Ango nieuws Financiële hulp Het Ango Fonds verleent individuele financiële hulp aan alle gehandicapten en chronisch zieken, ongeacht of ze lid zijn van Ango of niet. Het Ango Fonds vergoedt Computers, studiekosten, aangepaste bedden en aangepaste stoelen, sanering in geval van astma en in uitzonderingssituaties auto s. Voorwaarde is dat de kosten door geen enkele officiële instantie vergoed worden en dat je inkomen of vermogen ontoereikend is om de kosten zelf te dragen. Daarbij wordt rekening gehouden met de extra kosten die je vanwege je handicap of ziekte toch al hebt. Inlichtingen zijn te krijgen bij het Ango Fonds, Postbus 850, 3800 AW Amersfoort, telefoon (033) (mawoe uur). Opkomen voor de belangen van mensen met een functiebeperking. Zorgen dat mensen met een handicap of ziekte volwaardig deel kunnen nemen aan het leven van alledag. Dat is waar het om gaat bij de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango). Met zo n leden is het de grootste algemene organisatie van, voor en door mensen met een beperking in Nederland. 10% korting op zorgverzekering via Ocean Groepsverzekeringen - Delta Lloyd Als lid van Ango kunt u een zorgverzekering afsluiten bij Delta Lloyd of uw huidige verzekering oversluiten, met een korting van 10% op het basispakket en 12% op de aanvullende pakketten. Een groot voordeel is dat er een standaard acceptatie geldt tot het op één na hoogste pakket. Bent u nieuwsgierig wat voor u het voordeel kan zijn? Ga dan naar de website van Ocean Groepsverzekeringen, en klik op de link Zorgverzeringen. Hier kunt u invullen wat uw wensen zijn en direct uw premie en korting zien. U kunt ook bellen naar Bezoekt u wel eens een natuur- of recreatiegebied of wilt u graag zo'n gebied bezoeken maar zijn er door uw lichamelijke beperking belemmeringen? Ango kan helpen Individuele belangenbehartiging is altijd een belangrijke taak van Ango geweest. Heb je hulp nodig bij het invullen van belastingpapieren, bij het aanvragen van een uitkering of een voorziening, bij het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures als er weer eens een instantie een dubieuze beslissing heeft genomen? Bijvoorbeeld omdat je geen kilometervergoeding meer krijgt van de gemeente of dat je de rolstoel van jouw keuze niet kan worden verstrekt omdat de gemeente geen contract heeft met de betreffende leverancier. Je kunt ervoor bij Ango terecht. In principe word je geholpen door een adviseur bij jou in de buurt. (Via kun je vinden waar de dichtstbijzijnde adviseur spreekuur houdt.) De Ango adviseurs zijn vrijwilligers met een goede opleiding. Niet zelden zijn het mensen met een handicap zelf, die hun talenten en hun ervaring graag in dienst stellen van anderen. Plaatselijke activiteiten Ango-afdelingen komen op voor de plaatselijke belangen van mensen met een handicap. Ze organiseren plaatselijk en regionaal allerlei activiteiten. Zij kunnen helpen bij de strijd om uw rechten. Strijden met andere gehandicaptenorganisaties voor goede plaatselijke WMO-verordeningen of werken aan een betere toegankelijkheid van de wijk of stad. Elke afdeling heeft eigen activiteiten. Dat kan een koffieochtend zijn voor een goed gesprek, of voor gezellige sociale contacten. Maar ook gezellig een kaartje leggen bijvoorbeeld, of met zijn allen een dagje goed aangepast en prima georganiseerd op pad. Kenniscentrum Groen en Handicap onderzoekt de toegankelijkheid van natuur- en recreatiegebieden voor mensen met een lichamelijke beperking en is benieuwd naar uw ervaringen, wensen en behoeften. Ook als u nooit natuurgebieden bezoekt, zijn wij in uw mening geïnteresseerd. Laat uw stem horen via: Graag ontvangen wij uw reactie vóór 15 december! Uw mening telt! Door uw medewerking aan dit onderzoek kan de Stichting Groen en Handicap beheerders van natuur- en recreatiegebieden beter adviseren over uw wensen en behoeften. Bij de inrichting van natuur- en recreatiegebieden kunnen beheerders daarmee rekening houden. Dit onderzoek wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het Revalidatiefonds. Voordeel voor leden Leden van Ango kunnen profiteren van aantrekkelijke voordeelaanbiedingen. Ango kan namelijk, als vereniging met ruim leden, collectieve kortingen bedingen. Op dit moment kunnen Ango leden profiteren van de volgende aanbiedingen. Met de ledenpas krijgt u: 10% korting bij Welzorg op artikelen die niet via de Wmo worden vergoed, op vertoon van uw ledenpas. Meer informatie: of bel gratis Bij de Harense Smid winkels krijgt u op vertoon van uw Angoledenpas: vijf procent korting op alle winkelprijzen, met uitzondering van de folderartikelen en aanbiedingen, tien procent korting op inbouwapparatuur, met uitzondering van de folderartikelen en aanbiedingen. Uitgesloten van korting zijn: 10 Philips Aurea, HTS8140, HTS8150 en 9000 serie, Samsung 7, 8 en 9 serie, Vobis/office navigatie, gsm artikelen, accessoires, reeds lopende acties, service certificaten, AANZET verwijderingsbijdragen, reparaties en kosten voor diensten. Meer informatie: 3% korting op uw basisverzekering en 5% korting op uw aanvullende verzekeringen en een deel van uw contributie vergoed. Voor meer informatie ga naar of bel ( 0,05 p/min). Korting op FBTO-verzekeringen. Voor informatie bel of kijk op Vermeld collectiviteitsnummer S26 om de korting te krijgen. C plus levert alle huishoudelijke apparatuur en ook aangepaste telefoons, speciale deurbellen en nog veel meer. Kijk op voor het hele assortiment. Bellen kan naar Leden van de Ango krijgen korting. Goedkoper bellen via een abonnement en tegelijk doneren aan een goed doel, bijvoorbeeld Ango? Dat kan via Carey. Meld je aan via of via (10 cent per minuut). Korting op de speciale Ango-rechtsbijstandsverzekering, uitvaartverzekering en doorlopende reis- en annuleringsverzekering via Ocean groepsverzekeringen. Voor meer informatie bel naar of mail naar Korting bij de virtuele winkel Zorg6; informatie op de website Van Voorst Verhuisservice geeft leden van Ango 5% tot 10% korting. Voor informatie bel / of kijk op Gratis advies van de belastingsadviseurs van Ango. Deze zijn te vinden op onder Regionaal. Informatie over alle kortingen staat op onder ledenvoordeel.

11 Ango en anderen bepalen ontwerp Arriva-trein Maandag 13 september vertrok een speciale afvaardiging uit de regio Achterhoek Rivierenland naar de Stadler fabriek te Zwitserland om daar het ontwerp van de gloednieuwe Arriva-treinen op twaalf belangrijke punten te beïnvloeden en vast te leggen. Arriva gaat vanaf 12 december 2010 het busvervoer in Achterhoek Rivierenland verzorgen. Twee jaar later, december 2012, volgt het treinvervoer en in 2013 start Arriva met de uitvoering van het Gelderse deel van de buslijnen ZHO. De afvaardiging bestond uit personen van belangrijke adviesorganen met een gedegen kennis op het gebied van toegankelijk, veilig en comfortabel openbaar vervoer. Het ging onder andere om het Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (ROCOV), Reizigersorganisatie Rover, de Ouderenbond en Ango. Ook ging er een aantal leden mee van de ondernemingsraad van zowel Syntus als Arriva. Het gezelschap beoordeelde de belangrijke kenmerken in het treinontwerp. Met deze activiteit wil Arriva betrokkenheid creëren voor haar treinproduct en diensten. Zodra het ontwerp definitief is vastgesteld, kan de bouw van de treinen officieel van start gaan. Druk maar interessant Ango stuurde ervaringsdeskundige Herman van Niftrk mee naar het buitenland. AanZet vroeg hem naar zijn ervaringen. Het waren drukke maar interessante dagen. Zo werd ik op maandag al om 8.00uur bij het Sheraton Hotel op Schiphol verwacht. Na het ontbijt vertrokken we naar ons hotel nabij Zürich. Daar volgden we een presentatie van zowel Arriva, als over de Stadlerfabriek. Op dinsdag volgde de belangrijkste dag van de trip; de diverse keuzes over juiste inrichting van de nieuwe Spurt treinen dienden te worden gemaakt. Herman: Na ontvangst met een kopje koffie bij Stadler volgde er weer een presentatie maar nu Ango nieuws meer gericht op de elementen die voor de keuzes in aanmerking komen. Men moet dan denken aan de kleur van de wanden, stoelen, hoofdsteunen, maar ook de plaats van de informatieschermen, en de stoel van de machinist. Na de lunch volgde de definitieve stemming over de te maken keuzes van de elementen die hiervoor in aanmerking komen. Hier kwamen verrassende keuzes uit maar de Spurt treinen zullen zeker het aanzien waard zijn en goed aangepast voor mensen met een beperking. Is de Ango-vertegenwoordiger beslist. Het was inspannend dus het gezelschap kon hierna wat ontspanning gebruiken. Er was een boottocht naar Zurich gepland. Het was prachtig weer dus zeer de moeite waard. De volgende morgen werd de terugreis aangevat. Herman is blij dat hij heeft kunnen meepraten over de treinen die in de toekomst in Nederland gaan rijden. Volgens Ango zouden in de toekomst bij belangrijke beslissingen zoals nu genomen zijn, vaker deskundige organisaties als Ango betrokken moeten worden. Dat voorkomt een heleboel gedoe en extra kosten achteraf. Motiverende reacties op vraag om hulp In de AanZet van 9 oktober jl. hebben wij, bestuur van de Ango, ons tot u gericht met het verzoek mee te denken of ideeën aan te leveren om de collecte Handicap.nl in 2011 weer tot een succes te maken. Ideeën om collectanten te werven, omdat wij door het z.g. Bel-me-niet-register dit jaar behoorlijk in de problemen zijn gebracht. Het resultaat was dat de Ango collecte Handicap.nl voor de hulpverlening ruim ,-- minder heeft opgehaald dan in het collecte jaar Wij waren blij verrast dat op bovenstaande oproep, de Ango een stroom van reacties mochten ontvangen die het stuk voor stuk waard zijn om over na te denken en zo mogelijk te verwerken in een collecteplan voor Een collecteplan met activiteiten waaraan ieder Ango-lid op haar of zijn wijze een kleine bijdrage kan leveren. Maar vooral collectanten wervingsideeën die gebruikt kunnen worden om het door ons gewenste succes van de collecte Handicap.nl in 2011 te bereiken. Een slagzin die wij mochten ontvangen is het zeker waard om het eerste te noemen: Ieder Ango-lid werft een collectant dan is Handicap.nl uit de brand! en de variant: Ieder Ango-lid werft een collectant dan is de Hulpverlening uit de brand! Hieronder een opsomming van ideeën die werden ingestuurd, in willekeurige volgorde: - Collectanten moeten bereid gevonden worden om liefst de hele week te collecteren, vooral tussen en uur. - Potentiële collectanten moeten benaderd worden via persoonlijk contact. - Bekende mensen in een gemeenschap moeten bereid gevonden worden om hun kennissen te vragen om te collecteren. - De regiocoördinatoren en besturen van Ango-afdelingen moeten in hun eigen omgeving mensen zoeken, die als wervingsspil willen functioneren. Pas daarna kunnen andere organisaties ingeschakeld worden. - De vrijwilligersbank inschakelen in plaatsen waar collectanten nodig zijn. - Veel leden kunnen ook helpen met collecteren. - Schrijf in AanZet over mensen die financiële hulp hebben gekregen. Dit zal veel meer mensen aanspreken. - Betrek mensen met een lichamelijke beperking bij de collecte. - Zoek een bekende Nederlander als ambassadeur van Handicap.nl. - Maak van de collecteweek een nationale week van de handicap met in het hele land activiteiten van, voor en door mensen met een beperking. - Organiseer sponsorlopen, loterijen, rommelmarkten, veilingen, rolstoelrace, benefietconcerten, verkoop van zelfgemaakte dingen, lege flessen ophalen. - Maak van de collecteweek en het werk rondom de collecte een maatschappelijke stage. Vanaf schooljaar 2011/2012 is de maatschappelijke stage verplicht voor middelbare scholieren. Dit houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare school periode. - Vraag bedrijven om Ango/Handicap.nl als goed doel te adopteren in het kader van maatschappelijke betrokkenheid. - Zet collectebussen bij inleverpunten van lege flessen, om de statiegeldbon in te doen. - Collecteer bij de inleverpunten van winkelwagentjes. - Verstuur brieven met een acceptgirokaart. - Handicap.nl moet zich aanmelden bij de Sponsor/Bingo loterij. Als mensen meespelen voor Handicap.nl gaat er elke week per lot 1 euro naar Handicap.nl. - Leg kleine boekjes of folders neer in ziekenhuizen, revalidatiecentra en artsen bij de andere folders. Die pakken mensen eerder dan AanZet die vaak bij de balie ligt. - Ga weer collecteren onder de naam Landelijke Ango collecte, dat is beter dan Handicap.nl. Hartelijk dank aan alle leden die hieraan hebben meegewerkt. Het bestuur zal deze ideeën en activiteiten uitwerken in een collecteplan. Dit collecteplan zullen wij publiceren in de volgende Aanzet. Wij houden u op de hoogte! Bestuur en medewerkers van Ango en Handicap.nl wensen u prettige Kerstdagen en een heel goed 2011! Ango Allerlei Onderscheiding voor Ango-secretaris Trudy Goverde (57), secretaris van gehandicaptenorganisatie Ango in Roosendaal, is zaterdag 6 november benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze kreeg, bij de viering van het vijftigjarig bestaan van Ango, de onderscheiding opgespeld door waarnemend burgemeester Helmi Huijbregts. Trudy Goverde zet zich al 25 jaar in voor de gehandicapte medemens. Eerst van 1985 tot 1994 als secretaris van het Roosendaals Gehandicapten Platform (Rogep) en sinds 1995 bij de Ango, afdeling Roosendaal. Verder was ze actief in de Fatimaparochie en is ze actief bij contactblad De Dijken Ledenreis Ango Oosterhout e.o. Op donderdag 9 September 2010 maakten 59 leden van Ango Oosterhout e.o. een busreis naar het Westland, Den Haag en Scheveningen. Eerst werd het themapark De Westlandse Druif bezocht. Het gezelschap, inclusief 7 rolstoelen en een rollator, ging met gidsen door de druivenkassen. Er werd verteld over het groeiproces van de druiven en natuurlijk mocht er geproefd worden. Tot slot was er een film te zien over het ontstaan van de druivenkassen. Na een lunch op het Malieveld in Den Haag, ging de bus onder leiding van een gids verder door Den Haag. Diverse bezienswaardigheden werden aangedaan, waaronder het Binnenhof en de paleizen. Eind van de middag ging het gezelschap naar Scheveningen, waar we een uur zelf konden besteden en daarna dineerden in een restaurant op de Pier. Toen met de bus terug en om uur waren we weer in Oosterhout. In memoriam: Dirk Jongejan Op 11 oktober 2010 is Dirk Jongejan op 64- jarige leeftijd in Johannesburg overleden. Dirk is lange tijd actief geweest als sociaal adviseur voor de Ango in district Noord- Holland/Flevoland en ver daarbuiten. Stralend van enthousiasme, zijn zaakjes voor elkaar, met een positieve inbreng, maar soms ook met wat prikkeling of terechtwijzend. De solidariteit van Dirk met mensen met een handicap of chronische ziekte was zijn drijfveer om zich voor Ango in te zetten. Werkelijk honderden Ango leden en anderen hebben zijn hulp ingeroepen en in heel, heel veel gevallen trok Dirk aan het langste eind. Het zal duidelijk zijn dat wij als Ango zeer geschokt waren toen wij het bericht kregen dat Dirk aan het einde van zijn vakantie in zijn dierbare Zuid-Afrika ons land niet meer in levende lijve zou terugzien. Ango is Dirk veel dank verschuldigd en wij zullen hem in onze vereniging missen. Hamba Khale, Dirk. AANZET 11

12

13 Prinses opent uniek Sport sportcentrum Prinses Marilène opende op maandag 8 november het Ronald McDonald Centre in Amsterdam, een sportcentrum voor kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte. Ze deed dat samen met Marco van Basten en Ed Nijpels. Volgens de initiatiefnemers is dit het eerste sportcentrum in West-Europa voor deze doelgroep. Dennis Gebbink ontdekte in 2000 dat zijn zoon Myron, die een motorische handicap heeft, niet op zijn plaats is bij een reguliere voetbalclub. Hij besloot daarom zelf een club op te richten voor kinderen met een handicap: Only Friends. Niet alleen de lichamelijke bezigheid, maar ook het gevoel 'erbij' te horen doet de kinderen erg goed. Vier jaar later benaderde de stichting Only Friends het Ronald McDonald Kinderfonds met het verzoek om hulp bij de realisering van een sportcentrum. Al snel werden beide partijen het eens over een bredere opzet: het moet gaan om een sport- en spelcentrum voor kinderen met een handicap of chronische ziekte. In 2007 slaa ambassadeurs Marco van Basten en Esther Vergeer op het bouwterrein de eerste paal van het Ronald McDonald Centre. Nu kan het centrum dus gebruikt worden. In het Ronald McDonald Centre kunnen kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte sporten en bewegen op de manier die bij hen past. Van voetballen, zwemmen en tennissen tot klimmen, hardlopen en nog veel meer. Er is voor ieder wat wils! Bij het Centre is een beperking geen beperking meer. Met prachtig aangelegde sportvelden (binnen en buiten), zwembaden en een speciale fitness- en dojo-ruimte is het enorme Centre dé plek voor beweging. Sporters kunnen zich aansluiten bij verschillende sportverenigingen die professionele begeleiding bieden. Meer weten: Nederland wereldkampioen Nederland was zeer succesvol tijdens de WK tafeltennis SB in het Zuid-Koreaanse Gwangju. Kelly van Zon (klasse 7) veroverde goud bij de dames. De Nederlandse heren (klasse 9) veroverden de gouden medaille in het landentoernooi. De Oranjedames (klasse 6 t/m 8) haalden zilver en er was brons voor Gerben Last bij de mannen. Van Zon veroverde bij de Paralympische Spelen in 2008 brons en pakte vorig jaar de Europese titel. Ze begon nerveus aan de WK-finale en de linkshandige Turkse Kubra Ocsoy bracht Van Zon op achterstand (10-12). In de tweede game kwam de Nederlandse opnieuw achter met 7-3. Daarna kwam de omslag: Van Zon serveerde sterk en vocht zich terug in de wedstrijd (11-8). Ook in de derde game begon de Turkse sterk maar weer toonde Van Zon haar vechtlust en haalde via zes punten op rij de set binnen (12-10). In de vierde game speelde ze sterk maar halverwegen sloegen de zenuwen nog even toe maar hierna schakelde ze weer over naar meer aanvallend spel en pakte met 11-8 de vierde set en daarmee de wereldtitel. Ontbrak nog Gerben Last, Ronald Vijverberg en Tonnie Heijnen versloegen in de eindstrijd Frankrijk overtuigend met 3-0. Het was na de EK-titel (2007) en het Paralympische goud (2004) de nog ontbrekende grote titel in de prijzenkast voor het team van bondscoach Lumen Dekker. Gerben Last zette de Oranjeheren op een 1-0 voorsprong. Cruciaal was daarna de mooie overwinning van Ronald Vijverberg tegen Frederick Bellais. De Nederlander nam revanche voor zijn verloren partij in het enkelspel en klopte zijn opponent met 3-2. In het dubbelspel kwamen Tonnie Heijnen en Gerben Last uit namens Oranje. De eerste game leverde een nipte overwinning op voor de Nederlandse heren. In de tweede game nemen zij gelijk afstand en het Nederlandse dubbel wint (11-5). Heijnen en Last komen niet meer in de problemen en met 11-7 wordt de wereldtitel binnengehaald. Wendy Schrijver en Kelly van Zon, waren in de eindstrijd niet opgewassen tegen Zweden. Van Zon nam in haar eerste partij nog wel een 2-1 voorsprong, maar verloor met 3-2. Wendy Schrijver verloor met 3-1, dezelfde eindstand kwam daarna ook in het dubbelspel op het bord. Het Oranje van bondscoach Johan Lieftink verloor met 3-0 van de favorieten. Gerben Last wist in de klasse 9 bij de heren de bronzen medaille in het enkelspel te winnen. De inwoner van Kampen moest het opnemen tegen de Hongaar Gyula Zborai. Hij deed dat met verve: 11-5, en "Ik wist dat ik het brons binnen handbereik had, maar er kan altijd van alles gebeuren. Gelukkig is er nu bij de WK wel een medaille. Tijdens de Paralympische Spelen werd ik vierde en greep ik er net naast'', aldus Gerben Last. Tenniskampioenschap geïntegreerd Van woensdag 15 tot en met zondag 19 december vinden in het Topsportcentrum Rotterdam de Reaal Tennis Masters plaats. Voor het eerst strijdt de rolstoeltennistop gelijktijdig om de nationale titel tijdens de Reaal Nationale Rolstoeltennis Kampioenschappen (NRK). De tennisbond is zeer tevreden met deze primeur. Ook de beste rolstoeltennissers van Nederland zijn blij met deze ontwikkeling. Top geregeld, een positief impuls voor het rolstoeltennis!, aldus Maikel Scheffers. Ook de nummer 1 van de wereldranglijst bij de vrouwen, Esther Vergeer, is enthousiast: "Het is te gek om te zien dat het rolstoeltennis gekoppeld wordt aan de Reaal Tennis Masters. Dit is de beste manier om te laten zien hoe valide en rolstoeltennis kunnen samengaan. Ik ben er trots op dat de NRK verspeeld worden tijdens de Reaal Tennis Masters in Rotterdam." Speedo sluit contract met Mike van der Zanden In Leusden hebben Speedo Nederland BV en Mike van der Zanden hun handtekening gezet onder een verbintenis waarbij de zwemmer de komende twee jaar volledig wordt voorzien van het beste wat er op het gebied van badkleding geleverd wordt. Het is voor het eerst dat Speedo persoonlijk kledingsponsor is van een zwemmer met een lichamelijke handicap. Van der Zanden, (23) komt uit in de klasse S 10 en geldt als mondiale topper met een prachtige erelijst. Bij de Paralympische Spelen van Athene 2004 en Beijing 2008 haalde hij het podium met respectievelijk brons op de 100 meter vrijeslag en 100m vlinderslag. Bij de onlangs in Eindhoven gehouden IPC Wereldkampioenschappen zwom Van der Zanden naar zilver op de 100 meter vlinderslag. AANZET 13

14 Tillift voor scootmobiel of (elektrische) rolstoel Inclusief btw en montage : v.a ,- Flevostraat PZ PURMEREND T BETAALBAAR MOBIEL BLIJVEN tilt 90 kg tot 180 kg Tel

15 Stichting helpt mensen met PGB Veel mensen schrikken terug voor het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget omdat ze bang zijn voor alle administratieve rompslomp. Volgens Martijn Biesheuvel hoeft dat niet. Zijn stichting PGBgemak zorgt ervoor dat iedereen die een beetje op kan letten, zelf zijn PGB-administratie kan bijhouden. Allerlei Onze stichting heeft maar één doel: dat persoonsgebondenbudget houd(st)ers met vijf muisklikken zelf hun pgb administratie kunnen bijhouden. Martijn is overtuigd van zijn product. Hij liet het onder meer zien aan Erica Terpstra, de voorvechtster van het PGB in Nederland. Ook die toonde zich zeer enthousiast. Ze zei toen: "Elk initiatief om de administratie voor de budgethoud(st)er makkelijker te maken juich ik van harte toe! Het PGB is een prachtige regelgeving waar ik enorm trots op ben en Stichting PGBgemak.nl maakt het beheer ervan nog eenvoudiger en dat is prima want hoe meer PGB-houders, hoe beter!" Martijn is blij dat steeds meer budgethoud(st)ers het gemak PGB-gemak ontdekken. Die kunnen met enkele muisklikken makkelijk hun administratie bijhouden. Dit geldt voor zowel voor het PGB-thuishulp in het kader van de WMO als dat voor AWBZ-zorg. Wie PGBgemak gebruikt krijg automatisch verantwoordingsformulieren en formulieren per zorgverlener die nodig zijn om aan de belastingverplichtingen te voldoen. Ook urenbriefjes kunnen makkelijk worden uitgeprint en ook vinden de gebruikers een automatische ziekte-uren-telling. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen PGBgemak de eerste drie maanden gratis uitproberen. Daarna betaalt u 9,95 per maand. Leden van Per Saldo krijgen tien procent korting op dit bedrag. En wilt u weer stoppen, ook geen probleem. PGBgemak U kunt direct opzeggen zonder opzegtermijn of abonnementsverplichtingen. Voor meer informatie een aanmelden: Gek-gekiekt Na onze kleding en kinderwagenlijn, zijn er nu ook revalidatiehulpmiddelen voor uw chihuahua. U treft onderweg ook wel eens gekke situaties aan met betrekking tot uw handicap of misschien heeft u nog een leuke foto in de kast liggen. Stuur uw foto naar de redactie van AanZet of mail hem naar de persoon waarvan wij de foto plaatsen, krijgt van ons een leuke cd. Correspondenten gezocht AanZet veranderde aan het begin van dit jaar van gedaante. Om de kosten te beheersen, moest er worden overgaan naar een ander formaat. Er kwam veel commentaar op de krantenuitstraling van het blad. Daar is goed naar geluisterd. Daarom kwam al snel het besluit om vanaf 2011 AanZet weer in magazinevorm uit te geven. Het blad krijgt meer bladzijden, oude rubrieken keren terug en er komt meer ruimte voor nieuws van Ango zelf. Daarvoor vraagt de redactie van AanZet nu uw hulp. Wij zoeken mensen die op regelmatige basis willen meeschrijven. We denken dan vooral aan stukjes over de Ango in uw regio en over verhaaltjes over de collecte en de activiteiten van Handicap.nl Bent u geïnteresseerd, meldt u dan aan voor 25 december In januari nodigt de redactie u dan uit voor een kennismakingsbijeenkomst op het hoofdkantoor en een workshop nieuwsberichten schrijven. U kunt zich per aanmelden bij het hoofdkantoor van Ango, Riana de Voogd, KORT NIEUWS Op werd in Grave Ralf Habets door de plaatselijke carnavalsvereniging gepresenteerd als Prins Carnaval. Tijdens het carnaval dat volgend jaar begin maart wordt gevierd, gaat Habets in Grave als Prins Tita de 33e door het leven. Hiermee schrijft de dertiger geschiedenis. Nog nooit eerder kwam het in Nederland voor dat er iemand met een visuele beperking deze eer ten deel viel. Zelf vindt Habets (29) het bijzonder prins te zijn. Niet vanwege zijn handicap, maar omdat hij eigenlijk pas zes jaar in Grave woont. In januari 2011 start er een radioprogramma voor en over visueel gehandicapten. Dit wekelijkse 1 uur durende radioprogramma, "Ziezo FM" zal aangeboden worden aan alle (lokale) omroepen. In januari start er een pilot van 4 uitzendingen. Het programma wordt gemaakt bij de lokale omroep Mill. Het radioprogramma Ziezo FM is een initiatief van Corné Kremers uit Mill, jarenlang voorlichter van Dedicon Toen bij Dedicon zijn taak als voorlichter veranderde en hij minder vaak lezingen kon geven is hij dit op eigen titel gaan doen bij onder andere scholen, verenigingen en bedrijven. Dat wil Kremers ook met het radioprogramma, voorlichting geven. Kremers gaat het programma zelf presenteren en wil er vooral een luchtig en informatief programma van maken. Daarom is er naast nieuws, tips en actuele ontwikkelingen ook muziek te horen. De rolstoelgebruikers Michael Verhees uit Gemert en Gerard de Nooij uit Eindhoven, hebben onlangs de webste gelanceerd, met daarop informatie en videofilmpjes over goed toegankelijke publieke voorzieningen. Het duo stuitte vaak op een belabberde toegankelijkheid van publieke voorzieningen. Want veel eigenaren van cafés, restaurants, winkels, musea en theaters houden geen rekening met rolstoelgebruikers en er is een chronisch gebrek aan invalideparkeerplaatsen en aangepaste toiletten. Om alle rolstoelgebruikers een duwtje in de rug te geven hebben Verhees en De Nooij de website ongehinderd.nl in het leven geroepen, met daarop tientallen publieke gebouwen in Eindhoven die goed toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Binnenkort kunnen rolstoelers zelf de afzonderlijke locaties beoordelen met een cijfer. Als het aan de twee initiatiefnemers ligt, krijgt hun website de komende jaren een landelijke dekking. Signaal zet zich in voor een toegankelijke, inclusieve maatschappij voor doven en slechthorenden en wordt door de zeven landelijke belangenorganisaties voor doven en slechthorenden gedragen. Signaal doet dit door te ijveren voor een verbetering van de toegankelijkheid van openbaar vervoer, acute zorg, ziekenhuizen, burgeralarmering, telecommunicatie en musea. De nieuwe website van Signaal, bundelt informatie over onder meer de doelstellingen en de activiteiten. De site is tegelijkertijd een bron van actuele informatie. Er is een nieuwspagina waarop recente ontwikkelingen verschijnen. Om op de hoogte te blijven kan men zich ook abonneren op de nieuwsbrieven van Signaal en via de meldpunten op de website worden doven en slechthorenden gevraagd om recente ervaringen met acute zorg en openbaar vervoer door te geven. De 21-jarige Nina van Meer uit Helmond heeft de landelijke muzikale talentenjacht voor blinden en slechtzienden gewonnen. Met een prachtige vertolking van What you re made van Lucie Silvas kreeg ze een bomvol theater De Flint in Amersfoort de jury, bestaande uit Petra Berger, Bert van de Brink en Neza Souri plat. In de finale van dit Kijk op talent project deden acht muzikale talenten mee, die zich geplaatst hadden via audities in voorrondes en een halve finale. Met een machtig stemgeluid als een Stradivarius, waaraan volgens de jury technisch alles klopt en die met het klimmen der jaren alleen nog maar krachtiger kan worden overdonderde Nina van Meer de 550 bezoekers in het theater. AANZET 15

16 Tek = Therapeutische elastische kous (Steunkous) Wij kunnen u helpen met de juiste keuze naar een aan en uitrekhulpmiddel van de Tek Onze hoofd missie is u te helpen tot zelfstandig aan- en uittrekken. Wij kunnen bijna iedereen helpen met hulpmiddelen om zelf de kousen aan en uit te doen binnen de vergoedingsregeling hulpmiddelen en de zorgverzekeringswet. Hierbij gaan wij er van uit dat dit kan ook wanneer men maar één hand heeft of men met de handen niet bij de voeten kan komen. Voor specifieke gevallen maken wij een aangepast hulpmiddel. Alle kousen aan- en uittrekken met open en gesloten teen. alleen met een matje en slip Dressbuddy on off Ort.o.hand been kous uit Dressbuddy on alleen met een matje en slip Dressbuddy off Dressbuddy met wieltjes staand armkous aan Slip Rond gus basic handschoen extra grip Dressbuddy met wieltjes Ort.o.Arm uit trekken armkous Zelfredzaam maar met behulp van: Dressbuddy on off been kous Slip 150 of 200 Slip 150 of 200 Antislipmatje Slipmatje Ort.o.hand been kous uit alleen met een matje en slip *Tek = Therapeutische elastische Kous IK draag steunkousen (Tek*) hoe is dan de vergoeding geregeld van de kousen en de aan en uittrekhulpmiddelen: Een persoon die aangewezen is op compressiezorg of wel Tek. vallen onder de art 2.6 lid m van het hulpmiddelen besluit dit is geregeld in de Basis verzekering en geeft dus ongeacht de verzekeraar voor iedereen het zelfde recht op Kwaliteit van zorg. Van uit de wet gerelateerd is dat als volgt weggelegd: Regeling zorgverzekering Aan- en uittrekhulpen voor elastische kousen van onder de te verzekeren prestatie van de Zorgverzekeringswet. Dit is als volgt geregeld in artikel 2.6, onder m, van de Regeling zorgverzekering: Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe. Toelichting De voorwaarden voor de elastische kousen zijn in termen van verloren gegane lichaamsfuncties omschreven. Door deze omschrijving kunnen aantrek-hulpmiddelen, uittrekhulpmiddelen en hulpmiddelen die zowel voor het aan- als voor het uittrekken kunnen worden gebruikt, worden verstrekt of vergoed. Er zijn een veelvoud van eenvoudige aan- en uittrekhulpen van en Turks slofje gratis bij de kous tot beugels als de Dressbuddy, met een groot aantal varianten medibutler met varianten, de Steve, elektrische apparatuur voor het uittrekken van kousen de Ort.o.mate. Van uit de wetgeving moet voorkomen worden dat AWBZ-zorg wordt geleverd, als een hulpmiddel kan volstaan. Door het beschikbaar stellen van aan- en uittrekhulpmiddelen behoeft de thuiszorg in een aantal gevallen niet langs te komen voor het uittrekken van de kousen. Het kan dan doelmatig zijn een duur elektrisch ort.o.mate te verstrekken. Als een verzekerde zelfstandig zijn kousen kan uittrekken met een aan-/uittrekhulp dan heeft hij hierop aanspraak via zijn zorgpolis. Maar deze zelfstandigheid is lang niet voor iedere oudere weggelegd, ook niet met meer geavanceerde apparatuur. Er is geconstateerd dat veel oudere mensen niet zelfstandig hun kousen kunnen aan- en uittrekken. Zij hebben ondanks de beschikbaarheid van een eenvoudige aan- en uittrekhulp nog steeds hulp nodig van zorgverleners. Aan- en uittrekhulpen zijn individuele (persoonsgebonden) hulpmiddelen. Uit hygiënische overwegingen is het niet wenselijk dat een zorgverlener één aan-/uittrekhulp voor meerdere patiënten gebruikt (denk aan schimmelinfecties, wondjes of huidschilfers). Niet alleen voor de zorgverlener maar ook voor de patiënt is het aangenamer als een aan-/uittrekhulp wordt gebruikt. Er behoeft immers minder kracht te worden gezet om de kousen aan- en uit te trekken. Tenslotte zullen de kousen bij gebruik van de aan / uittrekhulp langer meegaan. Wanneer een persoon geïndiceerd is met Verblijf zorg en Behandeling vallen de kousen in de AWBZ. De leverancier van de tek. is bij de meeste verzekeraars vanuit zijn opdracht en contract tot levering verplicht u de juiste adequate zorg te verlenen in de vorm van het verstreken op kosten van de verzekeraar van de hulpmiddelen dit gebeurt helaas nu niet altijd of veel te weinig omdat de klanten niet op de hoogte zijn van hun rechten en de plichten van de leverancier zijn contract en de verzekeraar.

17 PRIJZEN De oplossing van de puzzel dient uiterlijk 1 Januari bij ons binnen te zijn. U kunt de uitkomst, uitsluitend op een briefkaart, zenden aan: Puzzelredactie AanZet, Postbus 850, 3800 AW Amersfoort. De goede inzenders loten mee naar een fraaie prijs. De oplossing van de puzzel in de vorige AanZet was: PADDENSTOEL De winnaar van de prijs is G. Heida uit Appelscha. Puzzel Puzzel BIEPMIEP In de kreukels of toch niet? Kreukels, is eigenlijk een gek woord als je het over je tong laat gaan. In eerste instantie lijkt het om iets grappigs te gaan, maar als de betekenis tot je doordringt heeft een negatievere lading. Kreukelzone is de meer technische term over hoe de constructie van een auto je kan beschermen bij een botsing. Beide termen worden in het boek Eros in de kreukels gebruikt om aan te geven dat het leven van de geïnterviewde vrouwen niet soepeltjes en makkelijk verloopt. Verhalen over hoe ze in het dagelijkse leven vechten om hun handicap op de achtergrond te krijgen. Ego-documenten van mensen die er mogen zijn, en vol in de maatschappij staan. Kortom, verhalen van vrouwen die in de kreukels liggen, maar die doorgaan, om het leven, met een kreukelzone, dat waard is. Vraag me niet wat ik heb, maar vraag gewoon wie ik ben en wat ik doe is een uitspraak van Nicky die dit heel duidelijk maakt. Maar dit boek gaat over meer! De vrouwen vertellen ook over erotiek, lust en intimiteit. Niet op een platvloerse manier, maar alsof u, als lezer, een goede vriendin bent die naast ze op de bank zit. Het is immers nog vaak zo dat een mens met een handicap door de buitenwereld als een seksloos wezen wordt beschouwd. Deze vrouwen bewijzen het tegendeel. Vertellen over de scheidingslijn tussen het aanraken van hun lichaam door zorgverleners en de aanrakingen van geliefden. Maar ook over de rol van goede en slechte hulpverleners hebben in het accepteren van hun eigen lichaam. Kunnen ze nog genieten van hun eigen lichaam? De meeste kunnen daar toch met enkele mitsen en maren ja op zeggen. Maar dat is wel een leerproces geweest. Je eigen lichaam mooi vinden, accepteren, met alle gebreken, is al een hele stap, maar dat lichaam gebruiken om bijvoorbeeld te flirten is een volgende stap. Een relatie krijgen is niet vanzelfsprekend meer. Toch willen ze die, niet menselijk is ze vreemd nietwaar. En als je een relatie krijgt, hoe ga je dan verder. Hoe laat je de ander toe in jou leefwereld, jouw manier van omgaan met een onwillig lichaam terwijl je geest wat anders roept. Een algemeen recept voor het leven is niet te geven. Deze vrouwen geven voorbeelden en als lezer kan je eruit pakken wat voor jou van toepassing is. Maar de manier waarop het boek is geschreven vraagt om dóór te lezen en je eigen zelfbeeld bij te stellen. En kan de manier waarop je je daardoor opstelt de beeldvorming van mensen met een handicap in de maatschappij verbeteren. Ik wil afsluiten met volgend citaat: Gezond betekent in JOU geval dat je gelukkig bent en dat het goed met je gaat. Dan kan je alles beter aan. Eros in de kreukels : verhalen over lijven, leven en lust vanuit de kreukelzone / Jacqueline Kool ; mmv. Anita Kooij, Hanneke van der Werf en Petra Jorissen. Heerenveen : Giesbers Media p. prijs 17,50 ISBN Het boek is te bestellen bij de boekhandel met ISBN nummer. Voor verdere informatie kunt u ook de website bezoeken. AANZET 17

18 Stichting PGBgemak PGBgemak.nl uw PGB admin. met 5 muisklikken aanbev.door Mw. Erica Terpstra: dit juich ik toe! gemak altijd foutloos [optellingen, reiskosten, lasten] precies zien p/dag hoeveel budget u heeft besteed [nooit meer te veel spenderen] precies zien per dag hoeveel budget nog over is [u heeft recht om elke cent te verbruiken] voor zowel AWBZ zorg en WMO gemeente budget waterdichte administratie [incl.intensieve contr.]! onbeperkt! aantal zorglerleners toe te voegen! onbeperkt! versch. uurtarieven p/zorgverlener automatische verantwoordingsformulieren voor het Zorgkantoor automatische urenbriefjes automatische jaaropgaven voor zorgverleners automatische PGB belastingdienst jaaropgaven ondersteuning in het gebruik 3 maanden GRATIS, géén opzegtermijn, 9,95/mnd korting leden PER SALDO of patiëntenvereniging

19

20

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

AanZet. Weinig vertrouwen in gemeente

AanZet. Weinig vertrouwen in gemeente Nummer 5 november 2014 AanZet Weinig vertrouwen in gemeente En verder Verkeerde zorgpolis kan vergaande gevolgen hebben Tikje uitdaging om eigen grens te verleggen Marlou van Rhijn prominent in Nike-reclame

Nadere informatie

LEDEN VAN HET BESTUUR

LEDEN VAN HET BESTUUR LEDEN VAN HET BESTUUR VACANT voorzitter Ton Overkamp secretaris 0481-376040 Johan Floors penningmeester 0481-372336 Dickie Heij zwemmen/scholenproject 0481-372617 Jeanne Verdijk nieuwsblad/collecte/website

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid in ontwikkeling

Maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid in ontwikkeling INTERaegon jaargang 29 I mvo special I november 2012 Verantwoord beleggen zonder poeha Stoelen, auto s, afval: alles steeds groener Martijn Koopmans: We helpen Bikkel Tessa haar eigen bedrijf te starten

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Mail Service. juni 2012. reni de boer schreef een boek, het heet stuk.

Mail Service. juni 2012. reni de boer schreef een boek, het heet stuk. Mail Service juni 2012 reni de boer schreef een boek, het heet stuk. 2 COLOFON Mail Service, regio Haarlem e.o. 17e jaargang, nummer 67 Regiocoördinator Amunda van Stenis,Tel: 023-5632831 vanstenis@gmail.com

Nadere informatie

Een eigen bedrijf! Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar. Over MS en zwangerschap. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang

Een eigen bedrijf! Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar. Over MS en zwangerschap. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang MenSen Kom op 5 november naar Rondom MenSen! Zie pagina 14. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang Een eigen bedrijf! Over MS en zwangerschap Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

Voor ons een ongelooflijk verhaal, in Zweden heel gewoon

Voor ons een ongelooflijk verhaal, in Zweden heel gewoon [ nr 6 december 09 ] Magazine voor mensen met een persoonsgebonden budget Voor ons een ongelooflijk verhaal, in Zweden heel gewoon Inspiratie voor het nieuwe jaar Mijn thuis! Kleine wooninitiatieven redden

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Weg met papieren rompslomp

Weg met papieren rompslomp 11 okt 2013 De krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche Inhoudsopgave De BCT komt eraan (vervolg pag 1) 2 Eerste taxilerarendag druk bezocht 2 Taxisector staat onder druk 3 De boordcomputer

Nadere informatie

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk?

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Inhoudsopgave Wat beweegt jongeren? 2 1. Pleziergerichte motieven 5 2. Carrièregerichte motieven 9 3. Normatieve motieven 13 4. Sociale motieven 17 5. Leermotieven

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie