Gebruikershandleiding Uitgave 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding 9354314 Uitgave 1"

Transcriptie

1 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding Uitgave 1

2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NHM-2NX conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: Copyright Nokia Corporation Alle rechten voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Nokia Xpress-on, Nokia tune, Bantumi, Space Impact, Bumper en Link5 zijn handelsmerken van Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java TM is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

3 In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade. De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier / Uitgave 1

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 4 VOOR UW VEILIGHEID... 9 Algemene informatie Stickers in het pakket Toegangscodes Typografische conventies in deze gebruikershandleiding Aan de slag Toetsen Display en standby-modus Overige belangrijke indicatoren De SIM-kaart en de batterij installeren De batterij opladen De telefoon in- en uitschakelen De covers verwisselen Basisfuncties Bellen en oproepen beantwoorden Opbellen Een telefoonnummer uit de telefoonlijst bellen Een van de laatstgekozen nummers herhalen Uw voic bellen Voicedialling Snelkeuze Conferentiegesprekken Een oproep beantwoorden of weigeren Nokia Corporation. All rights reserved.

5 Wachtfunctie Functies tijdens een gesprek De toetsen blokkeren Tekst intoetsen Eenmaal op een toets drukken voor elke letter (tekstinvoer met woordenlijst) Een woordenlijst voor tekstinvoer met woordenlijst selecteren Tekstinvoer met woordenlijst uitschakelen Tekstinvoer met woordenlijst gebruiken Samengestelde woorden intoetsen Een of meerdere malen op een toets drukken voor elke letter (normale tekstinvoer) Inhoudsopgave 3. Telefoonlijst (Namen) De telefoonlijstfuncties gebruiken Instellingen voor de telefoonlijst selecteren Zoeken naar namen en telefoonnummers Een dienstnummer bellen Namen en telefoonnummers opslaan Namen en telefoonnummers wissen Namen en telefoonnummers kopiëren Een beltoon aan een naam en telefoonnummer toewijzen Een telefoonnummer toewijzen aan een snelkeuzetoets Voicedialling Een spraaknummer opnemen Bellen met behulp van een spraaknummer Overige opties voor spraaknummers Een naam en telefoonnummer zenden Een naam en telefoonnummer wijzigen Menufuncties Een menufunctie activeren Nokia Corporation. All rights reserved. 5

6 Inhoudsopgave Door te bladeren Via een indexnummer Een menufunctie afsluiten Overzicht van de menufuncties Berichten (menu 1) Een tekstbericht intoetsen en verzenden (Bericht schrijven) Een tekstbericht lezen (Inbox) Opgeslagen berichten weergeven (Outbox) Chatten Beeldberichten Wanneer u een afbeeldingbericht ontvangt Een afbeeldingbericht verzenden Afbeeldingberichten downloaden Sjablonen Smiley s Tekstberichten wissen Bericht- instellingen Profiel Algemeen Infodienst Nummer voic box Dienst- opdrachten- editor Oproep-info (menu 2) Profielen (menu 3) Een profiel activeren De instellingen van een profiel wijzigen Instellingen (menu 4) Toon- instellingen Tijd- instellingen Nokia Corporation. All rights reserved.

7 Oproep- instellingen Telefoon- instellingen Accessoire- instellingen Instellingen toetsblokkering Beveiligings- instellingen Fabrieks- instellingen terugzetten Downloads (menu 5) Herinneringn (menu 6) Spelletjes (menu 7) Toepassing. (menu 8) Een toepassing starten Een toepassing downloaden Systeemgegevens weergeven Extra s (menu 9) Alarmklok Een waarschuwingssignaal instellen Als het ingestelde tijdstip is bereikt Rekenmachine Een berekening maken Valuta s omrekenen Stopwatch Tussentijden of rondetijden opnemen Eerder opgeslagen tijdsopnamen beheren Timer-functie De normale timer instellen De interval-timers instellen Als het tijdstip is aangebroken of de periode verloopt Composer Beeldeditor Inhoudsopgave 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 7

8 Inhoudsopgave Een afbeelding tekenen of wijzigen Screensaver Een screensaver selecteren Een time-out instellen voor de screensaver Een screensaver downloaden WAP-diensten (Diensten - menu 10) Basisstappen voor het gebruik van WAP-diensten De telefoon instellen voor een WAP-dienst De instellingen ontvangen als tekstbericht De verbindingsinstellingen intoetsen WAP-instellingen zenden Verbinding maken met een WAP-dienst Bladeren door de pagina s van een WAP-dienst Algemene richtlijnen voor het gebruik van de toetsen Een WAP-verbinding verbreken Weergave-instellingen van WAP-pagina's Bookmarks opslaan en beheren Dienst-inbox De telefoon instellen op het ontvangen van dienstberichten Een ontvangen dienstbericht weergeven Het cachegeheugen leegmaken Autorisatiecertificaten SIM-diensten (menu 11) Informatie over de batterij De batterij opladen en ontladen VERZORGING EN ONDERHOUD BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Nokia Corporation. All rights reserved.

9 VOOR UW VEILIGHEID Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren. VOOR UW VEILIGHEID VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer de auto eerst. STORING Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden. SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur. SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën. SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op Nokia Corporation. All rights reserved. 9

10 VOOR UW VEILIGHEID GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG Gebruik de telefoon alleen zoals het is bedoeld. Raak de antenne niet onnodig aan. DESKUNDIG ONDERHOUD Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren. ACCESSOIRES EN BATTERIJEN Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan. WATERBESTENDIGHEID De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog. MAAK BACK-UPS Vergeet niet om een back-up te maken van alle belangrijke gegevens. AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan. BELLEN Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op. Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op. Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op. ALARMNUMMER KIEZEN Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op om het scherm leeg te maken (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort). Toets het alarmnummer in en druk op. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen Nokia Corporation. All rights reserved.

11 Netwerkdiensten De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken EGSM 900 en GSM De beschikbaarheid van dualband is afhankelijk van het netwerk. Vraag uw leverancier of u zich op deze dienst kunt abonneren. Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten waarop u zich via uw netwerkexploitant kunt abonneren. U kunt pas van deze diensten gebruik maken wanneer u zich via de exploitant van uw thuisnet op de gewenste dienst(en) hebt geabonneerd en de gebruiksinstructies hebt ontvangen. Opmerking: Het is mogelijk dat sommige netwerken geen ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke tekens en/of diensten. VOOR UW VEILIGHEID Accessoires Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7, ACP-8, LCH-9 en DCV-10. Waarschuwing! Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn. Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een accessoire uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer Nokia Corporation. All rights reserved. 11

12 Algemene informatie Algemene informatie Stickers in het pakket De stickers bevatten belangrijke informatie voor service en klantenondersteuning. Bewaar deze stickers op een veilige plaats. Bevestig de sticker op de uitnodigingskaart voor Club Nokia die ook in het pakket zit. Bevestig de sticker op uw garantiekaart. Toegangscodes U kunt de hier beschreven toegangscodes gebruiken om de telefoon en de SIM-kaart te beveiligen tegen onbevoegd gebruik. Beveiligingscode: deze code wordt bij de telefoon geleverd. De beveiligingscode beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik en kan tevens worden gebruikt om de toetsen van de telefoon te blokkeren (zie pagina 25). De standaardcode is U kunt de code wijzigen en instellen dat naar de code moet worden gevraagd met de functies Toegangscodes wijzigen en Beveiligings- niveau in het menu Beveiligings- instellingen (zie pagina 59). Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon. PIN-code: deze code wordt bij de SIM-kaart geleverd en beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Als u de functie PIN-code vragen in het menu Beveiligings- instellingen activeert (zie pagina 59), wordt naar de code gevraagd telkens als de telefoon wordt ingeschakeld Nokia Corporation. All rights reserved.

13 Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Toets de PUK-code in en druk op OK. Toets een nieuwe PIN-code in en druk op OK. Toets de nieuwe code nogmaals in en druk op OK. PIN2-code: deze code, die bij sommige SIM-kaarten geleverd wordt, is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies, zoals kostentellers. Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN2-code invoert, wordt naar de PUK2-code gevraagd. PUK-code en PUK2-code: deze codes worden mogelijk bij de SIM-kaart geleverd. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de netwerkexploitant. Blokkeerwachtwoord: het blokkeerwachtwoord hebt u nodig wanneer u de functie Oproepen blokkeren in het menu Beveiligings- instellingen gebruikt (zie pagina 59). Dit wachtwoord krijgt u van uw netwerkexploitant. Algemene informatie Typografische conventies in deze gebruikershandleiding De tekst die in het display van de telefoon verschijnt, wordt blauw weergegeven. Bijvoorbeeld: u wordt gebeld. De displaytekst die betrekking heeft op de selectietoetsen en wordt vet en blauw weergegeven. Bijvoorbeeld: Menu Nokia Corporation. All rights reserved. 13

14 Aan de slag 1. Aan de slag Toetsen Hieronder worden de basisfuncties van de telefoontoetsen beschreven. Meer informatie vindt u op de overige pagina s van deze gebruikershandleiding. Aan/uit-toets (bovenop de telefoon): door deze toets ingedrukt te houden, schakelt u de telefoon in of uit. Als u deze toets kort indrukt vanuit de standby-modus of tijdens een gesprek, wordt een lijst met profielen weergegeven. Bladertoetsen en : in de standby-modus kunt u deze toetsen gebruiken om te bladeren door de namen en telefoonnummers in de telefoonlijst. In een menu kunt u deze toetsen gebruiken om door de submenu s en instellingen te bladeren. Selectietoetsen ( en ): deze toetsen voeren de functie uit die boven de toets wordt weergegeven. Als u bijvoorbeeld op Menu drukt, wordt de lijst met menufuncties geopend. : hiermee kunt u een oproep beantwoorden en het weergegeven telefoonnummer bellen. Als u vanuit de standby-modus op deze toets drukt, wordt de lijst met de laatstgekozen nummers weergegeven. : hiermee kunt u een oproep beëindigen of weigeren en een functie afsluiten. - : deze toetsen worden gebruikt voor het intoetsen van cijfers en letters. Als u ingedrukt houdt, wordt uw voic gebeld. en : deze toetsen worden voor verschillende bewerkingen in verschillende functies gebruikt Nokia Corporation. All rights reserved.

15 Display en standby-modus De indicatoren die hieronder worden beschreven, worden weergegeven als de telefoon klaar is voor gebruik en geen tekens door de gebruiker zijn ingevoerd. Als dit scherm wordt weergegeven, bevindt de telefoon zich in de standby-modus. 1. Geeft aan welk cellulair netwerk op dit moment wordt gebruikt. 2. Toont de signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige positie. 3. Toont de capaciteit van de batterij. 4. Toont de huidige functie van de linkerselectietoets (Menu). 5. Toont de huidige functie van de rechterselectietoets (Namen). Aan de slag Overige belangrijke indicatoren U hebt een tekst- of afbeeldingbericht ontvangen. U hebt een spraakbericht ontvangen. U hoort geen bel- of piepsignaal wanneer een oproep binnenkomt, omdat alle telefoongeluiden zijn uitgeschakeld. De toetsen van de telefoon zijn geblokkeerd. De alarmklok is geactiveerd. Het waarschuwingssignaal klinkt ook als alle telefoongeluiden zijn uitgeschakeld. Alle oproepen worden doorgeschakeld. Uw gesprekken zijn beperkt tot een besloten gebruikersgroep (netwerkdienst) Nokia Corporation. All rights reserved. 15

16 Aan de slag Er is een hoofdtelefoon met uw telefoon verbonden. De timer-functie is actief. De stopwatch is actief. De SIM-kaart en de batterij installeren Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen. De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert. Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u de telefoon altijd uitschakelen en de batterij verwijderen. 1. Druk de vergrendeling in (1), schuif de cover naar voren (2) en verwijder deze (3) Nokia Corporation. All rights reserved.

17 2. Duw de twee klemmetjes in de tegengestelde richting in (4) en verwijder de batterij (5). Aan de slag 3. Schuif de SIM-kaart voorzichtig in de kaartsleuf (6). Zorg ervoor dat de goudkleurige connectors op de kaart omlaag zijn gericht en dat de afgeronde hoek zich links bevindt. 4. Lijn de goudkleurige contactpunten op de batterij uit met de overeenkomstige connectors op de telefoon en druk op het tegenovergestelde uiteinde van de batterij totdat deze vastklikt (7) Nokia Corporation. All rights reserved. 17

18 Aan de slag 5. Plaats de twee klemmetjes van de cover in de overeenkomstige sleuven op de telefoon (8). Schuif de cover op de telefoon totdat u een klik hoort (9). De batterij opladen Laad de batterij niet op als een van de covers van de telefoon is verwijderd. Zie ook Informatie over de batterij op pagina Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon. 2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos. De indicatiebalk voor de batterij begint te schuiven Nokia Corporation. All rights reserved.

19 Bij gebruik van de lader ACP-7 kan het opladen van de batterij die bij de telefoon wordt geleverd, maximaal zes uur duren. Als Laadt niet op wordt weergegeven, wacht u een ogenblik. Koppel de lader los, sluit deze opnieuw aan en probeer het nogmaals. Als de batterij nu nog niet wordt opgeladen, neemt u contact op met uw leverancier. 3. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de indicatiebalk. Haal de stekker van de lader uit de wandcontactdoos en maak de lader los van de telefoon. Aan de slag De telefoon in- en uitschakelen Houd de toets ingedrukt. Als de PIN-code of beveiligingscode wordt gevraagd: Toets de code in en druk op OK. Waarschuwing! Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren. TIPS VOOR EFFICIËNT GEBRUIK: De telefoon heeft een ingebouwde antenne (grijs gebied in de afbeelding). Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. Door de antenne tijdens een gesprek niet aan te raken, optimaliseert u de prestaties van de antenne en de gesprekstijd van de telefoon Nokia Corporation. All rights reserved. 19

20 Aan de slag De covers verwisselen Schakel de telefoon altijd uit en zorg ervoor dat de telefoon niet met een oplader of ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwisselen. Zorg er altijd voor dat u de covers weer bevestigt voordat u de telefoon opbergt of gebruikt. 1. Druk de vergrendeling in (1), schuif de cover naar voren (2) en verwijder deze (3). 2. Verwijder de cover voor de voorzijde voorzichtig van de telefoon, beginnend aan de onderkant (4) Nokia Corporation. All rights reserved.

21 3. Plaats het toetsenbordelement in de cover voor de voorzijde (5). Aan de slag 4. Lijn de bovenzijde van de telefoon uit met de cover voor de voorzijde (6) en druk de telefoon tegen de cover totdat deze vastklikt (7). 5. Plaats de twee klemmetjes van de cover voor de achterzijde in de overeenkomstige sleuven op de telefoon (8). Schuif de cover totdat deze vastklikt (9) Nokia Corporation. All rights reserved. 21

22 Basisfuncties 2. Basisfuncties Bellen en oproepen beantwoorden Opbellen 1. Toets het netnummer en telefoonnummer in. Als u een nummer wilt wijzigen, drukt u op of om de cursor te verplaatsen, of drukt u op Wis om het teken links van de cursor te verwijderen. Internationale gesprekken: druk tweemaal op voor het plusteken (+) (dit vervangt de internationale toegangscode) en toets de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in. 2. Druk op. Het volume aanpassen: druk op om het luidsprekervolume te verhogen of op om het volume te verlagen. 3. Druk op om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken. Een telefoonnummer uit de telefoonlijst bellen Druk op of in de standby-modus. Toets de eerste letter in van de naam die bij het telefoonnummer is opgeslagen. Ga met of naar de gewenste naam. Druk op Gegev. of houd ingedrukt als u het telefoonnummer wilt bekijken. Druk op om te bellen. Zie ook Zoeken naar namen en telefoonnummers op pagina Nokia Corporation. All rights reserved.

23 Een van de laatstgekozen nummers herhalen Een van de laatste 20 telefoonnummers die u hebt gekozen, opnieuw kiezen: druk vanuit de standbymodus op, ga naar het gewenste telefoonnummer of de gewenste naam en druk op. Uw voic bellen Houd ingedrukt in de standby-modus. Het nummer van uw voic box krijgt u van de netwerkexploitant. Zie ook Nummer voic box op pagina 50. Voicedialling U kunt een telefoonnummer bellen door een of meer aan het nummer gekoppelde woorden uit te spreken. Zie Voicedialling op pagina 34. Snelkeuze Als u een telefoonnummer hebt toegekend aan een van de snelkeuzetoetsen ( tot en met ), kunt u dit telefoonnummer als volgt kiezen: Druk vanuit de standby-modus op de betreffende snelkeuzetoets en vervolgens op. OF Als de functie Snelkeuze in het menu Oproep- instellingen (zie pagina 55) is ingeschakeld, houdt u de snelkeuzetoets ingedrukt in de standby-modus totdat het kiezen is gestart. Zie ook Een telefoonnummer toewijzen aan een snelkeuzetoets op pagina 34. Conferentiegesprekken Een conferentiegesprek is een netwerkdienst waarbij maximaal zes personen aan hetzelfde gesprek kunnen deelnemen. 1. Druk tijdens een gesprek op Opties en kies Nieuwe oproep. Basisfuncties 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 23

24 Basisfuncties 2. Toets het telefoonnummer in of haal het op uit de telefoonlijst en druk op Bellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. 3. Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, betrekt u de eerste deelnemer weer in het gesprek door op Opties te drukken en Conferentie te kiezen. 4. Herhaal stap 1, 2 en 3 om nieuwe deelnemers in het gesprek te betrekken. 5. Een persoonlijk gesprek voeren met een van de deelnemers: Druk op Opties en kies Apart. Selecteer de gewenste deelnemer en druk op OK. Na het beëindigen van het gesprek kunt terugkeren naar het conferentiegesprek (zie stap 3). 6. Als u het conferentiegesprek wilt beëindigen, drukt u op. Een oproep beantwoorden of weigeren Druk op om de oproep te beantwoorden. Als u de oproep wilt negeren, drukt u op Stil. Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op. Het geweigerde gesprek wordt doorgeschakeld, bijvoorbeeld naar uw voic box, als u een doorschakeloptie zoals Doorschakelen indien in gesprek hebt geactiveerd. Wachtfunctie Als u de functie Wachtfunctie- opties in het menu Oproep- instellingen (zie pagina 55) hebt geactiveerd, kunt u een oproep beantwoorden terwijl een gesprek actief is. Druk tijdens een gesprek op Neem op of op. Een andere methode is om op Opties te drukken en Opnemen te kiezen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst Nokia Corporation. All rights reserved.

25 Als u wilt schakelen tussen de twee gesprekken, drukt u op Wisselen of op. Als u het gepsrek in de wachtstand wilt weigeren, drukt u op Opties en kiest u Weigeren. Als u het actieve gesprek wilt beëindigen, drukt u op. Functies tijdens een gesprek Tijdens een gesprek kunt u de onderstaande functies gebruiken. Een aantal van deze functies zijn netwerkdiensten en niet alle functies zijn tegelijkertijd beschikbaar. Druk tijdens een gesprek op Opties en selecteer een van de volgende opties: Microfoon uit of Microfoon aan, Standby of Uit standby, DTMF zenden, Nieuwe oproep, Opnemen, Weigeren, Wisselen, Oproep beëind., Einde alle opr., Telefoonboek, Menu, Conferentie, Apart. Kies DTMF zenden als u DTMF-toonreeksen wilt verzenden. Basisfuncties De toetsen blokkeren U kunt het toetsenbord vergrendelen om te voorkomen dat per ongeluk een toets wordt ingedrukt, bijvoorbeeld als u de telefoon in uw tas hebt, en om onbevoegd gebruik van de telefoon te voorkomen. Per ongeluk indrukken van toetsen voorkomen: Druk vanuit de standby-modus op Menu en vervolgens snel op. OF U kunt ook instellen dat de toetsen automatisch moeten worden geblokkeerd als de telefoon gedurende een bepaalde tijd niet is gebruikt: Druk vanuit de standby-modus op Menu en selecteer achtereenvolgens Instellingen, Instellingen toetsblokkering, Automatische toetsblokkering en Aan. Toets de gewenste tijd in minuten en seconden in en druk op OK. De toetsblokkering wordt ingeschakeld wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt Nokia Corporation. All rights reserved. 25

26 Basisfuncties De toetsen vrijgeven: druk vanuit de standby-modus op Vrijgev. en vervolgens snel op. Onbevoegd gebruik van de telefoon voorkomen: Activeer eerst de toetsblokkeringscode: druk vanuit de standby-modus op Menu en selecteer achtereenvolgens Instellingen, Instellingen toetsblokkering en Toetsblok- keringscode. Toets de beveiligingscode in en druk op OK. Selecteer Aan. Blokkeer vervolgens de toetsen: druk vanuit de standby-modus op Menu en vervolgens snel op. De toetsen vrijgeven: Druk vanuit de standby-modus op Vrijgev.. Toets de beveiligingscode in en druk op OK. Als de toetsen geblokkeerd zijn: De indicator wordt weergegeven. Druk op om een oproep te beantwoorden. Als u een gesprek beëindigd of een oproep weigert, worden de toetsen automatisch geblokkeerd. De hoofdtelefoon HDC-5 kan op normale wijze worden gebruikt. Opmerking: Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op. Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst. Tekst intoetsen U kunt tekens invoeren door een lettertoets eenmaal in te drukken voor elke letter (tekstinvoer met woordenlijst) of door een lettertoets een of meerdere malen in te drukken voor elke letter (normale tekstinvoer) Nokia Corporation. All rights reserved.

27 Eenmaal op een toets drukken voor elke letter (tekstinvoer met woordenlijst) Tekstinvoer met woordenlijst is een snelle methode voor het intoetsen van bijvoorbeeld tekstberichten (zie pagina 42) en memoberichten (zie pagina 61). Deze invoermethode maakt gebruik van een woordenlijst die in de telefoon is ingebouwd. Basisfuncties Een woordenlijst voor tekstinvoer met woordenlijst selecteren Druk vanuit de standby-modus op Menu en selecteer achtereenvolgens Berichten en Bericht schrijven. Druk op Opties, kies Woordenboek en selecteer de gewenste taal. Tekstinvoer met woordenlijst uitschakelen Druk vanuit de standby-modus op Menu en selecteer achtereenvolgens Berichten en Bericht schrijven. Druk op Opties en selecteer achtereenvolgens Woordenboek en Woordenbk uit. Tekstinvoer met woordenlijst gebruiken Als u deze invoermethode wilt gebruiken, controleert u of bovenaan in het display wordt weergegeven. 1. Toets het gewenste woord in door eenmaal op de betreffende toets te drukken voor elke gewenste letter. Als u bijvoorbeeld Nokia wilt intoetsen, drukt u op. Let tijdens het intoetsen niet te veel op het woord in het scherm. Hoe het woord uiteindelijk in het scherm wordt weergegeven, ziet u pas als u het hele woord hebt ingetoetst. Als u de cursor naar links of rechts wilt verplaatsen, drukt u respectievelijk op of. Als u het teken links van de cursor wilt verwijderen, drukt u op Wis. Houd Wis ingedrukt om alle tekens te verwijderen Nokia Corporation. All rights reserved. 27

28 Basisfuncties Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, drukt u op totdat de juiste indicator, bijvoorbeeld ABC, boven in het scherm wordt weergegeven. Als u een leesteken wilt intoetsen, drukt u op en vervolgens herhaaldelijk op totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Als u een speciaal teken wilt intoetsen, houdt u ingedrukt, gaat u naar het gewenste teken en drukt u op Gebruik. Als u een cijfer wilt toevoegen, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt. Als u meerdere cijfers wilt toevoegen, houdt u ingedrukt en toetst u de cijfers in. Als u door wilt gaan met het invoeren van tekst, houdt u ingedrukt. Als u gewone tekstinvoer wilt activeren, drukt u tweemaal op. Als u wilt terugkeren naar tekstinvoer met woordenlijst, drukt u tweemaal op. 2. Als u het weergegeven woord wilt gebruiken, drukt u op (om een spatie in te voegen) of op en toetst u het volgende woord in. Als u het woord wilt wijzigen, drukt u op totdat het gewenste woord wordt weergegeven. Als achter het woord een vraagteken (?) wordt weergegeven, zijn in de woordenlijst geen woorden meer aanwezig die overeenkomen met de toetsen die u indrukt. Als u het woord aan de woordenlijst wilt toevoegen, drukt u op Spellen, toetst u het woord in via de modus voor normale tekstinvoer en drukt u op OK. Als u het vorige woord wilt wijzigen, drukt u op om het woord te selecteren en wijzigt u het woord naar wens. 3. Als de tekst Opties boven wordt weergegeven, kunt u op deze toets drukken voor de volgende opties voor tekstinvoer met woordenlijst: Nokia Corporation. All rights reserved.

29 Suggesties: toont een lijst met woorden die overeenkomen met de toetsen die u hebt ingedrukt. Ga naar het gewenste woord en druk op Gebruik. Woord invoeg.: u kunt een woord intoetsen in de modus voor normale tekstinvoer en dit woord toevoegen aan de woordenlijst. Nr. invoegen: hiermee kunt u cijfers intoetsen door elke cijfertoets eenmaal in te drukken. Symbool inv.: hiermee kunt u een speciaal teken selecteren in een lijst. Ga naar het gewenste teken (bijvoorbeeld %) en druk op Gebruik. Basisfuncties Samengestelde woorden intoetsen Toets het eerste deel van het woord in, druk op en toets het tweede deel in. Een of meerdere malen op een toets drukken voor elke letter (normale tekstinvoer) Als u deze invoermethode wilt gebruiken, controleert u of bovenaan in het display wordt weergegeven. Druk eenmaal of meerdere malen op een toets ( tot en met ) totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Niet alle beschikbare tekens worden op de toetsen weergegeven. Welke tekens beschikbaar zijn, is afhankelijk van de instelling voor Taal die werd geselecteerd bij Telefooninstellingen (zie pagina 57). Als u een spatie wilt toevoegen, drukt u op. Als u een letter wilt intoetsen die zich onder dezelfde toets bevindt als de vorige letter, drukt u op of (of wacht u een ogenblik) en toetst u vervolgens de nieuwe letter in Nokia Corporation. All rights reserved. 29

30 Basisfuncties Als u een leesteken of speciaal teken wilt intoetsen, drukt u op totdat het teken verschijnt. U kunt ook op drukken, naar het gewenste teken gaan en op Kiezen drukken. Als u de cursor naar links of rechts wilt verplaatsen, drukt u respectievelijk op of. Als u het teken links van de cursor wilt verwijderen, drukt u op Wis. Houd Wis ingedrukt om alle tekens te verwijderen. Als u een cijfer wilt toevoegen, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt. Als u meerdere cijfers wilt toevoegen, houdt u ingedrukt en toetst u de cijfers in. Als u door wilt gaan met het invoeren van tekst, houdt u ingedrukt. Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, drukt u op totdat de juiste indicator boven in het scherm wordt weergegeven Nokia Corporation. All rights reserved.

31 3. Telefoonlijst (Namen) U kunt namen en telefoonnummers opslaan in de telefoon en op de SIM-kaart. De telefoon biedt verschillende functies voor het beheren van de opgeslagen namen en telefoonnummers. De telefoonlijstfuncties gebruiken U kunt krijgt toegang tot de telefoonlijstfuncties door op Namen te drukken in de standby-modus. Selecteer vervolgens de gewenste functie. Sommige telefoonlijstfuncties kunt u ook als volgt activeren: druk vanuit de standby-modus op of, ga naar de gewenste naam, druk op Gegev., ga naar de naam of het telefoonnummer, druk op Opties en selecteer de gewenste functie. Als de telefoonlijstfuncties tijdens een gesprek wilt gebruiken, drukt u op Opties en selecteert u Telefoonboek. Telefoonlijst (Namen) Instellingen voor de telefoonlijst selecteren Druk vanuit de standby-modus op Namen, selecteer Instellingen en kies een van de volgende functies: Actief geheugen om de telefoonlijst te kiezen waarin u de namen en telefoonnummers wilt opslaan: SIM-kaart of Telefoon. Weergave telefoonboek om aan te geven hoe de inhoud van de telefoonlijst moet worden weergegeven: Namenlijst (drie namen), Naam & nummer (één naam en nummer), Grote letters (één naam) Nokia Corporation. All rights reserved. 31

32 Telefoonlijst (Namen) Geheugen- status om te controleren hoeveel namen en nummers zijn opgeslagen en hoeveel namen en nummers nog kunnen worden opgeslagen in de telefoonlijst. Zoeken naar namen en telefoonnummers Druk vanuit de standby-modus op Namen en selecteer Zoeken. Toets de eerste letter van de naam in en druk op OK. Druk op of om naar de naam te gaan. Druk op Gegev. of houd ingedrukt om het telefoonnummer weer te geven dat bij de naam werd opgeslagen. Als de naam en het telefoonnummer worden opgeslagen op de SIM-kaart, wordt rechtsboven in het display weergegeven. Als de naam en het telefoonnummer worden opgeslagen in de telefoonlijst, wordt weergegeven. Zoeken naar namen en telefoonnummers vanuit de standby-modus: druk op of, toets de eerste letter van de naam in en ga naar de naam. Zie ook Een telefoonnummer uit de telefoonlijst bellen op pagina 22. Een dienstnummer bellen U kunt de dienstnummers van uw netwerkexploitant bellen als deze nummers op de SIM-kaart beschikbaar zijn. Druk vanuit de standby-modus op Namen en kies Dienstnummers. Selecteer het gewenste dienstnummer en druk op Bellen of. Namen en telefoonnummers opslaan Druk vanuit de standby-modus op Namen en selecteer Naam toevoeg.. Toets de naam in (zie Tekst intoetsen op pagina 26) en druk op OK. Toets het netnummer en telefoonnummer in en druk op OK Nokia Corporation. All rights reserved.

33 Als u het telefoonnummer wilt gebruiken wanneer u in het buitenland bent, drukt u tweemaal kort op voor het plusteken (+) en toetst u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in. Snel opslaan: toets vanuit de standby-modus het telefoonnummer in, druk op Opslaan. Toets de naam in en druk op OK. Namen en telefoonnummers wissen Druk vanuit de standby-modus op Namen en selecteer Wissen. Selecteer Eén voor één om de namen en nummers één voor één te verwijderen of druk op Alles wissen om alle namen en nummers uit de telefoonlijst te verwijderen. Telefoonlijst (Namen) Namen en telefoonnummers kopiëren Druk vanuit de standby-modus op Namen en selecteer Kopiëren. Druk op of om de kopieerrichting te selecteren. Selecteer Eén voor één om de namen en telefoonnummers één voor één te kopiëren of selecteer Alle tegelijk om alle namen en telefoonnummers tegelijkertijd te kopiëren. Geef aan of u de oorspronkelijke namen en telefoonnummers wilt behouden (Origin. houden) of wissen (Origin. wissen). Als u Eén voor één hebt geselecteerd, gaat u naar de gewenste naam en drukt u op Kopiëren. Als u Alle tegelijk hebt geselecteerd, wordt het kopiëren gestart als u op OK drukt wanneer Beginnen met kopiëren? wordt weergegeven Nokia Corporation. All rights reserved. 33

34 Telefoonlijst (Namen) Een beltoon aan een naam en telefoonnummer toewijzen U kunt de gewenste beltoon instellen die moet worden afgespeeld wanneer u een oproep van een bepaald telefoonnummer ontvangt. Druk vanuit de standby-modus op Namen en selecteer Toon toewijzen. Ga naar de gewenste naam of het gewenste telefoonnummer en druk op Toewijz.. Ga naar de gewenste beltoon en druk op OK. Standaard is de beltoon die geselecteerd is voor het actieve profiel in Profielen (menu 3). Een telefoonnummer toewijzen aan een snelkeuzetoets U kunt de toetsen tot en met instellen als snelkeuzetoets. Druk vanuit de standby-modus op Namen en selecteer Snelkeuze. Ga naar de gewenste toets, druk op Toewijz. en selecteer een naam of telefoonnummer. Als al een telefoonnummer aan de toets is toegewezen, kunt u het nummer weergeven, wijzigen of de toewijzing verwijderen door eerst op Opties te drukken. Zie Snelkeuze op pagina 23 om te bellen met behulp van snelkeuzetoetsen. Voicedialling U kunt een telefoonnummer bellen door een of meer bijbehorende woorden ( spraaknummer ) uit te spreken. Het spraaknummer kan bijvoorbeeld een naam zijn. Maximaal acht telefoonnummers in de telefoonlijst kunnen een bijbehorend spraaknummer hebben. Houd rekening met het volgende voordat u voicedialling gebruikt: Spraaknummers zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker. Spraaknummers zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaknummers op en speel ze af in een rustige omgeving Nokia Corporation. All rights reserved.

35 Houd de telefoon in de normale positie tegen uw oor als u een spraaknummers opneemt of een nummer kiest via een spraaknummer. Erg korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers. Opmerking: U moet het spraaknummer exact zo uitspreken als u dit hebt opgenomen. Dit kan in bepaalde omstandigheden moeilijkheden opleveren, bijvoorbeeld in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Zorg dus dat u niet uitsluitend van spraaknummers afhankelijk bent. Een spraaknummer opnemen Ga vanuit de standby-modus naar de gewenste naam of het gewenste telefoonnummer en druk achtereenvolgens op Gegev. en Opties. Selecteer Sprknr. toev.. Druk op Starten en spreek de woorden die u als spraaknummer wilt opnemen, duidelijk uit. Spraaknummers worden opgeslagen in de telefoon en worden verwijderd wanneer u een andere SIMkaart plaatst. Bellen met behulp van een spraaknummer Houd Namen ingedrukt in de standby-modus. Spreek het spraaknummer duidelijk uit terwijl u de telefoon in de normale positie tegen uw oor houdt. Het spraaknummer wordt afgespeeld en het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen. Als het spraaknummer niet wordt herkend, drukt u op Ja om het spraaknummer nogmaals uit te spreken of drukt u op Afsluiten of om terug te keren naar de standby-modus. Als u de hoofdtelefoon HDC-5 gebruikt, houdt u de hoofdtelefoontoets ingedrukt totdat u een korte toon hoort. Spreek het spraaknummer vervolgens duidelijk uit. Telefoonlijst (Namen) 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 35

36 Telefoonlijst (Namen) Overige opties voor spraaknummers Druk vanuit de standby-modus op Namen en selecteer Spraaknrs., het gewenste telefoonnummer of de gewenste naam en Afspelen, Wijzigen of Wissen. Een naam en telefoonnummer zenden U kunt een naam en telefoonnummer als tekstbericht ( visitekaartje ) naar een compatibele telefoon zenden. Druk vanuit de standby-modus op of, ga naar de gewenste naam of het gewenste telefoonnummer, druk achtereenvolgens op Gegev. en Opties, en kies Zenden. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in of haal het op uit de telefoonlijst en druk op OK. Een naam en telefoonnummer wijzigen Druk vanuit de standby-modus op of. Ga naar de gewenste naam of het gewenste telefoonnummer en druk op Gegev.. Ga naar de naam of het telefoonnummer, druk op Opties en selecteer Bewerken. Wijzig de naam of het telefoonnummer en druk op OK Nokia Corporation. All rights reserved.

37 4. Menufuncties De telefoon biedt een groot aantal functies waarmee u het toestel aan uw wensen kunt aanpassen. Deze functies zijn ingedeeld in menu s en submenu s. Menufuncties Een menufunctie activeren Door te bladeren 1. Druk vanuit de standby-modus op Menu. 2. Druk op of om naar een hoofdmenu, bijvoorbeeld Instellingen, te gaan en druk op Kiezen om het menu te openen. 3. Ga naar een submenu, bijvoorbeeld Oproep- instellingen, en druk op Kiezen om het te openen. 4. Ga naar een functie, bijvoorbeeld Snelkeuze, en druk op Kiezen om de functie te kiezen. 5. Ga naar een instelling, bijvoorbeeld Uit, en druk op OK om de instelling te bevestigen. Als u de instelling niet wilt wijzigen, drukt u op Terug. Via een indexnummer U kunt de meeste menu s, submenu s, functies en instellingen selecteren door het bijbehorende indexnummer in te toetsen. Dit nummer wordt rechtsboven in het scherm weergegeven. Druk vanuit de standby-modus op Menu. Toets binnen drie seconden het indexnummer in van het hoofdmenu dat u wilt openen. Herhaal deze procedure voor submenu s, functies en instellingen Nokia Corporation. All rights reserved. 37

38 Menufuncties Een menufunctie afsluiten Druk op Terug om terug te keren naar het vorige menuniveau. Druk op om het menu te sluiten en terug te keren naar de standby-modus Nokia Corporation. All rights reserved.

39 Overzicht van de menufuncties 1. Berichten 1. Bericht schrijven 2. Inbox 3. Outbox 4. Chatten 5. Beeldberichten 6. Beeldbericht downloaden 7. Sjablonen 8. Smiley s 9. Berichten wissen 10.Bericht- instellingen 1. Profiel 1 1. Nummer berichten- centrale 2. Berichten verzenden als 3. Geldigheid van berichten 4. Naam zendprofiel wijzigen 2. Algemeen 2 1. Afleverings- rapporten 2. Antwoord via zelfde centrale 3. Teken- ondersteuning 11.Infodienst 12.Nummer voic box 3 13.Dienst- opdrachten- editor 2. Oproep-info 1. Gemiste oproepen 2. Ontvangen oproepen 3. Laatst gekozen nummers 4. Laatste oproepen wissen 5. Gespreksduur tonen 1. Duur laatste gesprek 2. Totale duur gesprekken 3. Duur ontvangen oproepen 4. Duur oproepen 5. Timers op nul zetten 6. Gespreks- kosten 1. Kosten laatste gesprek 2. Totale kosten gesprekken 3. Tellers op nul 7. Instellingen gespreks kosten 1. Kostenlimiet 2. Kosten tonen in 8. Vooraf verkregen krediet Menufuncties 1. Het aantal zendprofielen en de namen daarvan kunnen variëren. Elk profiel verschijnt in een eigen submenu. 2. Het indexnummer is afhankelijk van het aantal beschikbare zendprofielen. 3. Wordt mogelijk niet weergegeven als het voic nummer door de netwerkexploitant op de SIM-kaart is opgeslagen Nokia Corporation. All rights reserved. 39

40 Menufuncties 3. Profielen 4. Instellingen 1. Toon- instellingen 1. Type beltoon 2. Beltoon downloaden 3. Beltoonvolume 4. Oproepsignaal 5. Berichten- signaaltoon 6. Toetsenvolume 7. Waarschu- wingstonen 8. Trilsignaal 9. Ritmisch knipperlicht 2. Tijd- instellingen 1. Klok 2. Datum instellen 3. Datum en tijd autom. aanp. 3. Oproep- instellingen 1. Doorschakelen 1 2. Automatisch opnieuw kiezen 3. Snelkeuze 4. Wachtfunctie- opties 5. Eigen nummer zenden 6. Lijn uitgaande oproepen 4. Telefoon- instellingen 1. Taal 2. Celinformatie 3. Welkomst- bericht 4. Netwerk selecteren 5. SIM-dienst- acties bevest. 5. Accessoire- instellingen 2 1. Hoofdtelefoon Standaard profiel Automatisch opnemen 2. Handsfree Standaard profiel Automatisch opnemen Verlichting 6. Instellingen toetsblokkering 1. Automatische toetsblokkering 2. Toetsblok- keringscode 7. Beveiligings- instellingen 1. PIN-code vragen 2. Oproepen blokkeren 3. Vaste nummers 4. Closed user group 5. Beveiligings- niveau 6. Toegangscodes wijzigen 8. Fabrieks- instellingen terugzetten 1. Mogelijk worden de niet-ondersteunde doorschakelopties niet weergegeven. 2. Wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten op (of aangesloten is geweest op) een compatibele accessoire Nokia Corporation. All rights reserved.

41 5. Downloads 6. Herinneringn 7. Spelletjes 8. Toepassing. 9. Extra s 1. Alarmklok 2. Rekenmachine 3. Stopwatch 4. Timer-functie 5. Composer 6. Beeldeditor 7. Screensaver 10.Diensten 11.SIM-diensten 1 Menufuncties 1. De beschikbaarheid, naam en inhoud zijn afhankelijk van de gebruikte SIM-kaart Nokia Corporation. All rights reserved. 41

42 Menufuncties Berichten (menu 1) In dit menu kunt u tekst- en afbeeldingberichten opstellen, lezen en beheren. U kunt ook spraakberichten beluisteren en berichtinstellingen wijzigen. Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op Menu en selecteer Berichten. Voordat u tekst- of afbeeldingberichten kunt verzenden, moet u eerst het nummer van de berichtencentrale in de telefoon opslaan (zie pagina 48). Opmerking: Wanneer u berichten verzendt via de SMS-dienst, is het mogelijk dat de woorden "Bericht verzonden" op het scherm worden weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in de telefoon is geprogrammeerd. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Uw netwerkexploitant kan u meer vertellen over SMSdiensten. Een tekstbericht intoetsen en verzenden (Bericht schrijven) U kunt tekstberichten ter grootte van ongeveer drie gewone tekstberichten intoetsen en verzenden (netwerkdienst). De facturering wordt gebaseerd op het aantal gewone berichten dat voor het bericht uit meerdere delen benodigd is. 1. Druk vanuit de standby-modus op Menu en selecteer achtereenvolgens Berichten en Bericht schrijven. 2. Toets het bericht in (zie Tekst intoetsen op pagina 26). Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige berichtdeel wordt rechtsboven in het scherm weergegeven Nokia Corporation. All rights reserved.

43 U kunt op Opties drukken voor de volgende functies die u bij het intoetsen van het bericht kunt gebruiken: Sjabloon invgn (zie pagina 47), Smiley invoeg., Woord invoeg., Nr. invoegen, Symbool inv., Woordenboek (zie pagina 27). 3. Als het bericht klaar is voor verzending, drukt u op Opties voor de volgende verzendmogelijkheden: Zenden, Meer ontvang. of Zendprofiel. Selecteer Zenden om het bericht naar de gewenste ontvanger te zenden. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in en druk op OK. Selecteer Meer ontvang. om het bericht naar verschillende ontvangers te zenden. Ga naar de eerste ontvanger en druk op Zenden. Herhaal deze procedure voor elke ontvanger. Selecteer Zendprofiel om het bericht te verzenden via een vooraf ingestelde reeks instellingen. Zie Bericht- instellingen op pagina 48. Naast de functies die hierboven worden beschreven, hebt u als u op Opties ook toegang tot de functies Opslaan en Tekst wissen. Kies Opslaan om het bericht op te slaan in het menu Outbox. Kies Tekst wissen om alle tekens uit het display te verwijderen. Menufuncties Een tekstbericht lezen (Inbox) Wanneer u een tekstbericht ontvangt in de standby-modus, hoort u een waarschuwingstoon en wordt het aantal nieuwe berichten en de indicator in het scherm weergegeven. 1. Als u het bericht direct wilt lezen, drukt u op Lezen. Druk op Afsluiten of als u het bericht later wilt lezen. Als u het bericht op een later tijdstip wilt lezen, drukt u vanuit de standby-modus op Menu en selecteert u achtereenvolgens Berichten en Inbox Nokia Corporation. All rights reserved. 43

44 Menufuncties 2. Ga naar het gewenste bericht en druk op Lezen. 3. Gebruik of om door het bericht te bladeren. 4. Terwijl u het bericht leest, kunt u op Opties drukken voor de volgende functies: Wissen, Antwoorden, Chatten (zie pagina 44), Bewerken, Gebruik nr., URL s gebruiken, Als herinnering, Doorsturen, Gegevens. Kies Gebruik nr. om een telefoonnummer uit het bericht te kopiëren naar de standby-modus om het nummer te bellen of op te slaan. Selecteer URL s gebruiken om een URL (Unique Resource Locator) uit het bericht naar de bookmarklijst in het menu Diensten te kopiëren (zie pagina 75). Selecteer Als herinnering om het bericht als nieuwe herinnering toe te voegen aan het menu Herinneringn. Opgeslagen berichten weergeven (Outbox) In het menu Outbox kunt u de berichten weergeven die u hebt opgeslagen in het menu Bericht schrijven. Als u op Opties drukt, beschikt u over dezelfde functies als in het menu Inbox, met uitzondering van Antwoorden, Chatten en Gegevens. Chatten Chatten is een snelle manier om te communiceren via tekstberichten. De berichten die u gedurende een chatsessie ontvangt, worden niet opgeslagen in het menu Inbox. 1. Druk vanuit de standby-modus op Menu en selecteer achtereenvolgens Berichten en Chatten. Een andere methode is om tijdens het lezen van een tekstbericht op Opties te drukken en Chatten te selecteren Nokia Corporation. All rights reserved.

45 2. Als u de chatsessie start vanuit de standby-modus, toetst u het telefoonnummer van de andere persoon in en drukt u op OK. 3. Toets de chatnaam in die u voor de chat wilt gebruiken (zie Tekst intoetsen op pagina 26) en druk op OK. 4. Toets het bericht in en verzend het bericht door op Opties te drukken en Zenden te selecteren. 5. Het antwoord van de andere persoon wordt boven uw bericht weergegeven. Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op OK, toetst u het gewenste antwoord in en verzendt u dit door op Opties te drukken en Zenden te selecteren. Tijdens het intoetsen van een bericht kunt u op Opties drukken voor de volgende functies: Chat-naam om de gekozen chatnaam te wijzigen. Chat-verleden om de vorige berichten weer te geven. Verzonden berichten worden aangeduid met "<" en uw chatnaam. Ontvangen berichten worden aangeduid met ">" en de chatnaam van de afzender. Menufuncties Beeldberichten U kunt tekstberichten met afbeeldingen verzenden en ontvangen (netwerkdienst). Zie Bek. afbeelding in Bladeren door de pagina s van een WAP-dienst op pagina 79 voor informatie over het downloaden van afbeeldingen van WAP-pagina's. Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. U kunt alleen afbeeldingberichten ontvangen en weergeven op toestellen die deze functie ondersteunen. Afbeeldingberichten zijn samengesteld uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht Nokia Corporation. All rights reserved. 45

Gebruikershandleiding voor de Nokia 1100. 9310112 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia 1100. 9310112 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 1100 9310112 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product Rh-18 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Uitgave 3

Gebruikershandleiding Uitgave 3 Gebruikershandleiding 9354345 Uitgave 3 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NHM-2NX conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9352759 Uitgave 5

Gebruikershandleiding 9352759 Uitgave 5 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9352759 Uitgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Gebruikershandleiding 9352012 Uitgave

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia 1101. 9238186 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor Nokia 1101. 9238186 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor Nokia 1101 9238186 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-75 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia P2T Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9353364 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9353364 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9353364 Uitgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9352353 Issue

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Aan de slag. Nokia N93i-1

Aan de slag. Nokia N93i-1 Aan de slag Nokia N93i-1 Toetsen en onderdelen - dichtgeklapt Uitgave 2 NL, 9253934 Modelnummer: Nokia N93i-1. Hierna aangeduid als de Nokia N93i. 1 Hoofdcamera en lens. Het apparaat heeft een hoofdcamera

Nadere informatie

Nokia N76-1. Aan de slag. 9254315 Versie 1 NL

Nokia N76-1. Aan de slag. 9254315 Versie 1 NL Nokia N76-1 Aan de slag 9254315 Versie 1 NL Toetsen en onderdelen (cover opengeklapt) Hierna aangeduid als de Nokia N76. 1 Rechter covertoets 2 Middelste toets 3 Linker covertoets 4 Tweede camera met lagere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 3200. 9356885 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia 3200. 9356885 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 3200 9356885 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-30 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9354258 Uitgave 1

Gebruikershandleiding 9354258 Uitgave 1 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9354258 Uitgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS-6 9232426 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-6 conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. 9355130 Uitgave 2 NL

Gebruikershandleiding. 9355130 Uitgave 2 NL Gebruikershandleiding 9355130 Uitgave 2 NL CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NPM-6 conform is aan de bepaling van de volgende Richtlijn van

Nadere informatie

Push to talk Nokia N76-1

Push to talk Nokia N76-1 Push to talk Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Push To Talk 1.5 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Uitgave 3

Gebruikershandleiding Uitgave 3 Gebruikershandleiding 9355569 Uitgave 3 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NAM-2 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6030. 9239452 Versie 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6030. 9239452 Versie 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 6030 9239452 Versie 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-74 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 2300 9310756 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-4 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Issue 2 NL

Gebruikershandleiding Issue 2 NL Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9353969 Issue

Nadere informatie

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECTstandaard biedt

Nadere informatie

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Aan de slag Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Toetsen en onderdelen 9 Tweede camera 10 Volume-/zoomtoets 11 Mediatoets 12 Scherm en toetsvergrendelingsschakelaar 13 Opnametoets

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6610i. 9230883 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6610i. 9230883 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 6610i 9230883 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-37 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Aan de slag NOKIA OBSERVATION CAMERA

Aan de slag NOKIA OBSERVATION CAMERA Aan de slag NOKIA OBSERVATION CAMERA DE CAMERA IN GEBRUIK NEMEN EEN AFBEELDING VASTLEGGEN BEWEGINGSDETECTIE GEBRUIKEN GETIMEDE OPNAMEN GEBRUIKEN DE TEMPERATUUR CONTROLEREN Uitgave 1 NL 9311303 Voor uw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HS-11W) Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HS-11W) Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HS-11W) 9235347 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-11W conform is aan

Nadere informatie

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1 Nokia Audiocontroller AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255405/1 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251775/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-38W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

NASLAGGIDS VOOR NOKIA OBSERVATION CAMERA- GEBRUIKERSINTERFACE. Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden Datum: 28.11.03, versie. 1.

NASLAGGIDS VOOR NOKIA OBSERVATION CAMERA- GEBRUIKERSINTERFACE. Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden Datum: 28.11.03, versie. 1. NASLAGGIDS VOOR NOKIA OBSERVATION CAMERA- GEBRUIKERSINTERFACE Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden Datum: 28.11.03, versie. 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. DE SOFTWARE INSTALLEREN...1

Nadere informatie

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Chatten Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding. 9310209 Uitgave 2

Uitgebreide gebruikershandleiding. 9310209 Uitgave 2 Uitgebreide gebruikershandleiding 9310209 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-12 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding Nummer 3

Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding Nummer 3 Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding 9354812 Nummer 3 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product LPS-4 conform is aan de bepalingen van de

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6820. 9310954 Uitgave 2

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6820. 9310954 Uitgave 2 Gebruikershandleiding voor de Nokia 6820 9310954 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NHL-9 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9354503 Issue 2 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 INSTALLEREN...1 3. DE TELEFOON ALS

Nadere informatie

Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-54W) Gebruikershandleiding

Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-54W) Gebruikershandleiding Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-54W) Gebruikershandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-54W conform is aan de bepalingen van de

Nadere informatie

Connection Manager Gebruikershandleiding

Connection Manager Gebruikershandleiding Connection Manager Gebruikershandleiding Uitgave 1.0 NL 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6810. 9311568 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6810. 9311568 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 6810 9311568 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-2 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Nokia Converter (CA-55) Installatiehandleiding Nummer 1

Nokia Converter (CA-55) Installatiehandleiding Nummer 1 Nokia Converter (CA-55) Installatiehandleiding 9238687 Nummer 1 Copyright 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HDW-2) Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HDW-2) Uitgave 1 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding voor de draadloze

Nadere informatie

Aan de slag Nokia N70-1

Aan de slag Nokia N70-1 Aan de slag Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten

Nadere informatie

Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 9252955/1

Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 9252955/1 Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 1 2 3 4 5 6 7 9252955/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HF-33W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere

Nadere informatie

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Uw chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Uw chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N77 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Issue 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2

Nadere informatie

Doro Secure 580IP. Gebruikershandleiding. Nederlands

Doro Secure 580IP. Gebruikershandleiding. Nederlands Doro Secure 580IP Gebruikershandleiding Nederlands NB Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het eigenlijke apparaat mogelijk niet accuraat weer. Nederlands 1. in-/uitschakelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. 9355744 Uitgave 1

Gebruikershandleiding. 9355744 Uitgave 1 Gebruikershandleiding 9355744 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NMM-3 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van

Nadere informatie

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253918/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel HS-26W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere

Nadere informatie

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1. Afbeelding: V1.0 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.0 voor deze tabel De groene hoorn met OK erop Enter/beantwoorden Bellen In stand-by: Toegang naar bellijst In menu: enter knop De rode

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 5140. 9230228 Uitgave 1

Gebruikershandleiding Nokia 5140. 9230228 Uitgave 1 Gebruikershandleiding Nokia 5140 9230228 Uitgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NPL-5conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 INSTALLEREN... 1 3. DE TELEFOON ALS EEN MODEM

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253612/2 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-86W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9352600 Uitgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 2600. 9233689 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia 2600. 9233689 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 2600 9233689 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-59 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Wat zit er in de doos?

Wat zit er in de doos? Snelstartgids SE888 Wat zit er in de doos? Handset * Basisstation Oplader * Netspanningsadapter * Telefoonsnoer ** CD-ROM Snelstartgids Garantiebewijs Opmerking * In verpakkingen met meerdere handsets

Nadere informatie

Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-200 Gebruikershandleiding

Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-200 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-200 Gebruikershandleiding 1 9246085 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-58W conform is aan de

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2 4. AAN

Nadere informatie

Downloaden! Uitgave 1

Downloaden! Uitgave 1 Downloaden! Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH-206 9255316/2

Nokia Bluetooth Headset BH-206 9255316/2 Nokia Bluetooth Headset BH-206 1 2 4 3 5 6 7 8 9255316/2 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-85W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante

Nadere informatie

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben.

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W /1

Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W /1 Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W 1 2 3 4 5 6 9249090/1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HF-35W conform is aan de bepalingen van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Uitgave 2

Gebruikershandleiding Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9352420 Uitgave

Nadere informatie

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1 Online afdrukken 4.0 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HDW-3) Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HDW-3) Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HDW-3) 9233111 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HDW-3 conform is aan de

Nadere informatie

Nokia Display-hoofdtelefoon HS-69 Gebruikershandleiding. 9250693 Uitgave 1 NL

Nokia Display-hoofdtelefoon HS-69 Gebruikershandleiding. 9250693 Uitgave 1 NL Nokia Display-hoofdtelefoon HS-69 Gebruikershandleiding 9250693 Uitgave 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel HS-69 in overeenstemming is met de essentiële

Nadere informatie

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6230i

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6230i Gebruikershandleiding voor de Nokia 6230i 9236583 Uitgave 3 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-72 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

Connexity M6500 Gebruikershandleiding

Connexity M6500 Gebruikershandleiding Connexity M6500 Gebruikershandleiding M900 DECT TOESTELLEN Connexity M6500 gebruikershandleiding M900 DECT toestellen: Editie 1, software V1.3. Connexity is een gedeponeerd handelsmerk van EADS-Telecom,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Uitgave 1

Gebruikershandleiding Uitgave 1 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9353582 Uitgave

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Bluetooth wireless headset. User s manual

Bluetooth wireless headset. User s manual GB F Bluetooth wireless headset D I E GR RU HU HR User s manual DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following

Nadere informatie

Nokia FM Transmitter CA /1

Nokia FM Transmitter CA /1 Nokia FM Transmitter CA-300 6 3 5 7 9203668/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product CA-119 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Uitgave 3

Gebruikershandleiding Uitgave 3 Gebruikershandleiding 9354847 Uitgave 3 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NHL-4U conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6021. NL 9237278 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6021. NL 9237278 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 6021 NL 9237278 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-94 conform is aan de bepalingen van de

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH-109

Nokia Bluetooth Headset BH-109 Nokia Bluetooth Headset BH-109 Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Bluetooth Headset BH-109 kunt u handsfree bellen, zelfs wanneer u twee mobiele apparaten tegelijk gebruikt. Ga voor ondersteuning

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

SGH-A400 WAP browser Handleiding

SGH-A400 WAP browser Handleiding * Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Orange Hapi 50

Gebruikers handleiding Orange Hapi 50 Gebruikers handleiding Orange Hapi 50 Inhoudsopgave Eerste handelingen Eerste handelingen Hoe plaats ik de SIMkaart en de batterij in de telefoon? De mobiele telefoon opladen? Hoe begin ik het best? Mijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Wireless Boom Headset (HS-4W) Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Wireless Boom Headset (HS-4W) Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311710 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-4W conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands Beafon S30/S31

Gebruiksaanwijzing Nederlands Beafon S30/S31 Gebruiksaanwijzing Nederlands Beafon S30/S31 1 Algemene informatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Bea-fon S30/S31! Leest u deze informatie voordat u uw telefoon gaat gebruiken. Wij zijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Uitgave 2

Gebruikershandleiding Uitgave 2 Gebruikershandleiding 9355213 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-9 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van

Nadere informatie

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk Zakelijk Welkom bij Telfort Zakelijk Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 E-mailadres doorgeven... 7 Nummerbehoud... 7 Diensten... 8 Voicemail... 8 Instellen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY ERICSSON MOBIELE TELEFOON R600 http://nl.yourpdfguides.com/dref/819774

Uw gebruiksaanwijzing. SONY ERICSSON MOBIELE TELEFOON R600 http://nl.yourpdfguides.com/dref/819774 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SONY ERICSSON MOBIELE TELEFOON R600. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U Uitgave 1.2 2 Inleiding Over uw headset Met de headset Nokia Bluetooth BH-112U kunt u handsfree bellen, zelfs wanneer u twee mobiele apparaten tegelijk

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-701 Gebruikershandleiding Uitgave 1 NL

Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-701 Gebruikershandleiding Uitgave 1 NL Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-701 Gebruikershandleiding 9200782 Uitgave 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-74W in overeenstemming is met de essentiële

Nadere informatie

Nokia Bluetooth-headset BH-602 Gebruikershandleiding

Nokia Bluetooth-headset BH-602 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth-headset BH-602 Gebruikershandleiding 9203998 Uitgave 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit HS-91W-product voldoet aan de essentiële vereisten en andere

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-100 6 7 9 8 10 9255557/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel HS-78W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante

Nadere informatie