Gebruikershandleiding Nokia Versie 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Nokia Versie 1

2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: De doorgekruiste container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levenscyclus. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet bij het gewone huisvuil aan. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia, Nokia Connecting People en Xpress-on en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

3 In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade. De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier. DIT APPARAAT BEVAT MOGELIJK ONDERDELEN, TECHNOLOGIE OF SOFTWARE DIE ONDERHEVIG ZIJN AAN WET- EN REGELGEVING BETREFFENDE EXPORT VAN DE V.S. EN ANDERE LANDEN. OMLEIDING IN STRIJD MET DE WETGEVING IS VERBODEN /Versie 1

4 Inhoud VOOR UW VEILIGHEID... 7 Algemene informatie Toegangscodes Gedeeld geheugen Aan de slag Voordat u begint De SIM-kaart en batterij plaatsen De batterij opladen De telefoon in- en uitschakelen De covers verwisselen Demo-modus Sneltoetsen in de standby-modus De toetsen blokkeren Algemene functies Bellen Conferentiegesprekken Een nummer opnieuw kiezen Snelkeuze Een oproep beantwoorden Luidspreker Spraakberichten (netwerkdienst) Tekst invoeren

5 4. Menufuncties Berichten Bericht schrijven Een tekstbericht lezen (Inbox) Concepten en Verzonden items Chatten (netwerkdienst) Beeldberichten (netwerkdienst) Distributielijsten Gefilterde berichten Berichten verwijderen Berichtenteller Berichtinstellingen Dienstopdrachteditor (netwerkdienst) Contacten Zoeken naar een naam en telefoonnummer Instellingen voor contacten Oproepinfo Lijsten met laatste oproepen Gesprekstellers Berichtenteller Instellingen Tooninstellingen Weergave-instellingen Profielen Tijdinstellingen Oproepinstellingen Telefooninstellingen Kosteninstellingen Instellingen toebehoren

6 Beveiligingsinstellingen Instellingen voor de rechternavigatietoets Fabrieksinstellingen terugzetten Klok Herinneringen Spelletjes Extra's Rekenmachine Omrekenen Timerfunctie Stopwatch Componist Demo-modus SIM-diensten Informatie over de batterij Opladen en ontladen Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen Toebehoren Verzorging en onderhoud Aanvullende veiligheidsinformatie

7 VOOR UW VEILIGHEID Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie. SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren. VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt. STORING Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden. SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur. SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen. SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën. 7

8 SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan. DESKUNDIG ONDERHOUD Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd. TOEBEHOREN EN BATTERIJEN Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan. WATERBESTENDIGHEID De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog. MAAK BACK-UPS Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen. AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding bij het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan. 8

9 ALARMNUMMER KIEZEN Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op de einde-toets om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Toets het alarmnummer in en druk op de beltoets. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen. Informatie over het apparaat Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in EGSM 900/1800-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken. Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig de privacy en legitieme rechten van anderen. Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storing of gevaar kan veroorzaken. Netwerkdiensten Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten. 9

10 Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan menunamen, de menuvolgorde en symbolen betreffen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. Laders en toebehoren Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert. Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7 en ACP-12. Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt. 10

11 Algemene informatie Toegangscodes Zie Beveiligingsinstellingen op pagina 45 voor informatie over toegangscodes en de wijze waarop u deze gebruikt. Beveiligingscode: deze code, die bij de telefoon wordt geleverd, beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De standaardcode is PIN-code: deze code, die bij de SIM-kaart wordt geleverd, beveiligt de kaart tegen onbevoegd gebruik. Selecteer in de standby-modus Menu > Instellingen > Beveiligingsinstellingen > PIN-code vragen om in te stellen dat de PIN-code moet worden gevraagd wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Selecteer vervolgens Aan. Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet de PUK-code invoeren om de blokkering van de SIM-kaart op te heffen en een nieuwe PIN-code in te voeren. PIN2-code: deze code wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd en is nodig voor sommige diensten, zoals kosteninstellingen. Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN2-code invoert, wordt PIN2-code is geblokkeerd weergegeven in het display en wordt u gevraagd de PUK2-code in te toetsen. Selecteer Toegangscodes wijzigen in het menu Beveiligingsinstellingen als u de beveiligingscode, PIN-code en PIN2-code wilt wijzigen (zie 11

12 Beveiligingsinstellingen op pagina 45). Houd de nieuwe codes geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon. PUK-code en PUK2-code: deze codes worden bij sommige SIM-kaarten geleverd. Neem contact op met uw serviceprovider als dit niet het geval is. Gedeeld geheugen De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: Berichten, Contacten en Componist. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Als u bijvoorbeeld veel tekstberichten opslaat, kan het gebeuren dat al het beschikbare geheugen wordt gebruikt. Het is mogelijk dat op uw apparaat een bericht wordt weergegeven dat het geheugen vol is, wanneer u een functie probeert te gebruiken die gedeeld geheugen gebruikt. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen. Aan sommige functies, zoals Contacten, is mogelijk afzonderlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen toegewezen naast het geheugen dat met andere functies wordt gedeeld. 12

13 1. Aan de slag Voordat u begint De indicatoren die hieronder worden beschreven, worden weergegeven als de telefoon klaar is voor gebruik en geen tekens door de gebruiker zijn ingevoerd. De telefoon bevindt zich dan in de standby-modus. Signaalsterkte van het cellulaire netwerk (1) Indicatiebalk van de batterij die de batterijcapaciteit aangeeft (2) Huidige functie van de twee selectietoetsen (3) Selectietoetsen (4) De functie van de selectietoetsen is afhankelijk van de tekst die erboven wordt weergegeven. Bladertoetsen (5) Beltoets (6) Een telefoonnummer kiezen. Een oproep beantwoorden. 13

14 Einde-toets (7) Lang indrukken om de telefoon in of uit te schakelen. Kort indrukken om een actief gesprek te beëindigen of een functie af te sluiten. Toetsenblok (8) De SIM-kaart en batterij plaatsen Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen. Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIMdiensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn. Deze telefoon is bestemd voor gebruik met een BL-5C-batterij. 1. Druk op de ontgrendeling van de achtercover (1), open de achtercover en verwijder de cover (2, 3). 2. Verwijder de batterij door deze bij de uitsparing uit de telefoon te tillen (4). Trek de SIM-kaarthouder voorzichtig bij de uitsparing naar boven (5). 14

15 3. Plaats de SIM-kaart en zorg er daarbij voor dat de afgeronde hoek zich rechtsboven bevindt en het goudkleurige contact naar beneden is gericht (6). 4. Sluit de SIM-kaarthouder (7) en druk erop totdat deze vastklikt. 5. Plaats de batterij (8, 9). De batterij opladen 1. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos. 2. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon. De indicatiebalk van de batterij begint te schuiven. Als Laadt niet op wordt weergegeven, wacht u een ogenblik. Vervolgens koppelt u de lader los, sluit u deze opnieuw aan en probeert u het nogmaals. Als de batterij nu nog niet wordt opgeladen, neemt u contact op met uw leverancier. 3. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de indicatiebalk. Haal de stekker van de lader uit de wandcontactdoos en maak de lader los van de telefoon. 15

16 De telefoon in- en uitschakelen Houd de einde-toets enkele seconden ingedrukt. Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren. Maak alleen normaal gebruik van de telefoon. Uw apparaat heeft een interne antenne. Opmerking: Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt. Opmerking: Raak deze aansluiting niet aan, omdat deze gevoelig is voor elektrostatische ontlading. 16

17 De covers verwisselen Opmerking: Schakel het apparaat altijd uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u de cover verwisselt. Bevestig altijd de cover voordat u het apparaat opbergt of gebruikt. 1. Druk op de ontgrendeling van de achtercover (1), open de achtercover en verwijder de cover (2, 3). 2. Verwijder voorzichtig de voorcover (4). 3. Plaats het toetsensjabloon in de nieuwe voorcover (5). 17

18 4. Lijn de bovenkant van de voorcover uit met de bovenkant van de telefoon en druk op de voorcover totdat deze vastklikt (6, 7). Demo-modus U kunt bekijken hoe sommige functies van de telefoon werken. U kunt de demo op een van de volgende twee manieren activeren: Als de SIM-kaart niet is geplaatst, selecteert u Demo. Algemeen - Hiermee kunt u demo's weergeven van de functies Bellen, Oproep beantw., SMS verzenden of Alarm instellen Meer - Hiermee kunt u demo's weergeven van de functies Sprekende klok, Beltonen of Thema's Spelletjes - Hiermee kunt u de spelletjes spelen die in uw telefoon zijn geïnstalleerd Als de SIM-kaart is geplaatst, selecteert u Menu > Extra's > Demo > Algemeen of Meer. U kunt de demo-modus ook activeren door naar rechts te bladeren in de standby-modus. 18

19 Sneltoetsen in de standby-modus Blader omhoog om naar Oproepinfo te gaan. Blader omlaag om naar de lijst met namen en nummers te gaan die zijn opgeslagen in Contacten. Blader naar links om een bericht in te toetsen. Blader naar rechts om de demo-modus te activeren. Houd * ingedrukt om de sprekende klok te activeren. Druk eenmaal op de beltoets om de lijst met gekozen nummers te openen. Ga naar de gewenste naam of het gewenste nummer en druk op de beltoets om het nummer te kiezen. De toetsen blokkeren U kunt het toetsenblok vergrendelen om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt. Selecteer in de standby-modus Menu en druk kort op * om de toetsen te vergrendelen; selecteer Vrijgev. en druk kort op * om de vergrendeling op te heffen. Zie Telefooninstellingen op pagina 42 als u de toetsenvergrendeling automatisch wilt inschakelen. Wanneer het toetsenslot is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. Toets het alarmnummer in en druk op de beltoets. Mogelijk wordt het alarmnummer dat u intoetst niet weergegeven in het display. 19

20 2. Algemene functies Bellen 1. Toets het telefoonnummer in, voorafgegaan door een netnummer indien dit nodig is. Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal kort op * en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in. Selecteer Wissen om het laatst ingetoetste cijfer te verwijderen. 2. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen. Blader naar rechts of links om het volume van de hoofdtelefoon tijdens een gesprek te verhogen of te verlagen. 3. Druk op de einde-toets om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken. Conferentiegesprekken Een conferentiegesprek is een netwerkdienst waarbij maximaal vijf personen aan hetzelfde gesprek kunnen deelnemen. 1. Als u een nieuwe deelnemer wilt bellen, selecteert u Opties > Nieuwe oproep. Selecteer desgewenst Wissen om het display te wissen. Toets het gewenste nummer in en druk op de beltoets. 20

21 2. Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, betrekt u de deelnemer bij het gesprek door Opties > Conferentie te selecteren. Een nummer opnieuw kiezen Als u een van de laatste twintig gekozen nummers opnieuw wilt kiezen, drukt u in de standby-modus eenmaal op de beltoets, gaat u naar het gewenste telefoonnummer en drukt u op nogmaals op de beltoets. Snelkeuze Selecteer in de standby-modus Menu > Contacten > Snelkeuze en een van de volgende opties: Aan of Uit om snelkeuze in of uit te schakelen Bewerken om de snelkeuzelijst te bewerken Blader naar de gewenste nummertoets (2 tot 9) en selecteer Toew.. Geef aan of u de toets wilt wijzigen om te bellen of SMS-berichten te verzenden en selecteer de gewenste naam. Als u een nummer wilt kiezen via snelkeuze, houdt u het toegewezen nummer ingedrukt in de standby-modus. Een oproep beantwoorden Als u een inkomende oproep wilt beantwoorden, drukt u op de beltoets. Wanneer u de oproep wilt weigeren zonder deze te beantwoorden, drukt u op de eindetoets. 21

22 Luidspreker Indien beschikbaar, kunt u Luidspr. of Hoorn selecteren om de luidspreker of het luistergedeelte van de telefoon te activeren tijdens een gesprek. Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn. Spraakberichten (netwerkdienst) Raadpleeg uw serviceprovider voor het nummer van uw voic . U kunt uw voic bellen door 1 ingedrukt te houden in de standby-modus. Wanneer u de eerste keer belt, moet u mogelijk het nummer invoeren. Zie Instellingen voor contacten op pagina 34 als u het nummer van uw voic wilt wijzigen. Zie Oproepinstellingen op pagina 40 als u gesprekken wilt doorschakelen naar uw voic . 22

23 3. Tekst invoeren U kunt op twee verschillende manieren tekst intoetsen: via de methode voor gewone tekstinvoer en via de methode voor tekstinvoer met woordenboek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ingebouwde woordenlijst. Als u de methode voor gewone tekstinvoer wilt gebruiken, drukt u op de toets waarbij de gewenste letter staat aangegeven totdat deze wordt weergegeven in het display. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de Taal die u hebt geselecteerd. Zie Telefooninstellingen op pagina 42. Als u een letter wilt intoetsen die zich op dezelfde toets bevindt als de vorige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u op een van de navigatietoetsen en toetst u de letter in. De meest gebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder de cijfertoets 1. Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen Selecteer tijdens het intoetsen van tekst Opties > Woordenboek. Als u de modus voor tekstinvoer met woordenboek wilt instellen, moet u een taal selecteren in de lijst met woordenboekopties. Tekstinvoer met woordenboek is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst. Als u wilt terugkeren naar normale tekstinvoer, selecteert u Woordenbk uit. 23

24 Tekstinvoer met woordenboek: 1. Toets het woord in door eenmaal op elke toets te drukken voor een letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag. Als u bijvoorbeeld Nokia wilt intoetsen als de Nederlandse taal is geselecteerd, drukt u op 6, 6, 5, 4 en Als het gewenste woord wordt weergegeven, drukt u op 0 en toetst u het volgende woord in. Als u het woord wilt wijzigen, drukt u op * totdat het gewenste woord wordt weergegeven. Als een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, staat het woord niet in het woordenboek. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u Spellen, toetst u het woord in (via normale tekstinvoer) en selecteert u OK. Als u een samengesteld woord wilt toevoegen via tekstinvoer met woordenboek, toetst u eerst de eerste helft van het woord in, bladert u naar rechts en toetst u de tweede helft in. Tips voor het intoetsen van tekst: Druk op de bladertoets om de cursor naar links, rechts, boven of beneden te verplaatsen. Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op 0. Selecteer Wissen om een teken links van de cursor te verwijderen. Houd de rechterselectietoets ingedrukt als u alle ingetoetste tekst wilt wissen. 24

25 Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of tussen gewone tekstinvoer en tekstinvoer met woordenboek wanneer tekstinvoer met woordenboek is geactiveerd, drukt u op # totdat de gewenste invoermethode is geactiveerd (zie de indicator bovenaan in het display). Houd # ingedrukt als u wilt schakelen tussen letters en cijfers. Als u een cijfer wilt toevoegen, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt. Druk op * voor een lijst met speciale tekens als u tekst invoert via de methode voor gewone tekstinvoer. Als u tekst invoert via de methode voor tekstinvoer met woordenboek, houdt u * ingedrukt voor een lijst met speciale tekens. In de gewone tekstinvoer kunt u ook interpunctietekens en bepaalde speciale tekens invoegen door herhaaldelijk op 1 te drukken. 25

26 4. Menufuncties Selecteer in de standby-modus Menu en het gewenste menu en submenu. Selecteer Uit of Terug om het huidige menuniveau te verlaten. Druk op de eindetoets om direct terug te keren naar de standby-modus. Berichten Bericht schrijven Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties zoals het Chinees, nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt. Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige gedeelte van een bericht uit meerdere delen wordt rechtsboven in het display weergegeven, bijvoorbeeld 902/1. Voordat u een bericht kunt verzenden, moet het telefoonnummer van uw berichtencentrale in de telefoon zijn geprogrammeerd. Zie Berichtinstellingen op pagina Selecteer in de standby-modus Menu > Berichten > Bericht schrijven. 26

27 2. Toets het bericht in. Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige berichtdeel wordt rechtsboven in het display weergegeven. 3. Selecteer Opties > Verzenden, toets het telefoonnummer van de ontvanger in en selecteer OK om het bericht te verzenden. Als u het bericht naar verschillende mensen wilt verzenden, selecteert u Opties > Verzendopties > Verz. naar meer. Ga naar de eerste ontvanger en selecteer OK. Herhaal deze procedure voor elke ontvanger. Wanneer u gereed bent, selecteert u Gereed. Als u het bericht wilt verzenden via een vooraf gedefinieerde distributielijst, selecteert u Opties > Verzendopties > Verz. naar lijst. Zie Distributielijsten op pagina 29 voor informatie over distributielijsten. Opmerking: Wanneer u berichten verzendt, kan het zijn dat op het apparaat de melding Bericht verzonden wordt weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtdiensten. Wanneer u tijdens het bewerken van een bericht Opties > Tekst wissen hebt geselecteerd, maar daarna geen nieuwe tekst hebt ingetoetst en de invoermethode, taal en methode voor tekstinvoer niet hebt gewijzigd, kunt u Opties > Wissen ophffn selecteren om de gewiste tekst te herstellen. 27

28 Een tekstbericht lezen (Inbox) Als u tekstberichten hebt ontvangen, wordt in de standby-modus het aantal nieuwe berichten en de indicator weergegeven in het display. Als u de berichten direct wilt lezen, selecteert u Tonen. Als u de berichten later wilt bekijken, selecteert u Uit. Wanneer u de berichten wilt lezen, selecteert u Menu > Berichten > Inbox en het gewenste bericht. Concepten en Verzonden items In het menu Concepten kunt u de berichten weergeven die u hebt opgeslagen in het menu Bericht opslaan. In het menu Verzonden items kunt u de berichten weergeven die u hebt verzonden. Chatten (netwerkdienst) Met deze dienst voor tekstberichten kunt u tekstberichten uitwisselen met anderen. Elk chatbericht wordt verzonden als een afzonderlijk tekstbericht. De berichten die tijdens een chatsessie worden ontvangen en verzonden, worden niet opgeslagen. Als u een chatsessie wilt starten, selecteert u Menu > Berichten > Chatten of selecteert u Opties > Chatten tijdens het lezen van een ontvangen tekstbericht. 1. Toets het telefoonnummer van de andere persoon in of haal het op uit Contacten en selecteer OK. 2. Toets een benaming voor de chatsessie in en selecteer OK. 3. Toets uw bericht in en selecteer Opties > Verzenden. 28

29 4. Het antwoord van de andere persoon wordt boven uw bericht weergegeven. Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u Terug en herhaalt u stap 3. Tijdens het intoetsen van een bericht kunt u Opties > Chatnaam of Chatverleden selecteren om uw benaming te wijzigen of vorige berichten weer te geven. Beeldberichten (netwerkdienst) U kunt berichten met afbeeldingen verzenden en ontvangen. Ontvangen afbeeldingberichten worden opgeslagen in de Inbox. Elk afbeeldingbericht is samengesteld uit meerdere tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht. Opmerking: De functie voor beeldberichten kan alleen worden gebruikt als uw netwerkoperator of serviceprovider hiervoor ondersteuning biedt. Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen beeldberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat. Als u een afbeeldingbericht wilt maken, selecteert u Menu > Berichten > Beeldberichten. Ga naar de gewenste afbeelding en selecteer Gebruik. Voeg desgewenst tekst toe en selecteer Opties > Verzenden. Als u het bericht direct wilt bekijken, selecteert u Tonen. Distributielijsten U kunt tot zes distributielijsten opstellen met elk maximaal tien ontvangers. Als u een nieuwe distributielijst wilt toevoegen vanuit de standby-modus, selecteert u 29

30 Menu > Berichten > Distributielijsten > Opties > Lijst toevoegen. Geef de distributielijst een naam en selecteer OK. Als u een naam wilt toevoegen aan een distributielijst, gaat u naar de gewenste distributielijst en selecteert u Opties > Lijst bekijken > Opties > Con. toevoegen. Elk bericht voor elke ontvanger wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Gefilterde berichten Berichten van gefilterde nummers worden hier weergegeven. Zie "Gefilterde nummers" op pagina 32. Als u de gefilterde berichten wilt weergeven, selecteert u Menu > Berichten > Gefilterde berichten en het gewenste bericht. Wanneer het gefilterde bericht wordt weergegeven, selecteert u Opties > Verwijderen om het bericht te verwijderen of Verwijd. uit lijst om het nummer uit de lijst met gefilterde nummers te verwijderen. Berichten verwijderen Als u alle gelezen berichten of alle berichten in een map wilt verwijderen, selecteert u Menu > Berichten > Berichten verwijderen > Alle gelezen of de gewenste map. Berichtenteller Selecteer Menu > Berichten > Berichtenteller. Blader omlaag om de nummers van verzonden en ontvangen berichten weer te geven. Als u de berichtentellers op nul wilt zetten, selecteert u Tellers wissen en de tellers die u op nul wilt zetten. 30

31 Berichtinstellingen Als u de instellingen voor tekstberichten vanuit de standby-modus wilt weergeven of bewerken, selecteert u Menu > Berichten > Berichtinstellingen en een van de volgende opties: Infodienst (netwerkdienst) - Met deze dienst kunt u berichten over verschillende onderwerpen, zoals verkeersberichten van het netwerk ontvangen en beheren. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie. Sjablonen - Hiermee kunt u standaardberichten weergeven, bewerken of verwijderen. Smiley's - Hiermee kunt u standaardsmiley's voor het gebruik in berichten weergeven, bewerken of verwijderen. Handtekeningen - Hiermee beheert u de handtekening die wordt toegevoegd aan uw bericht. Selecteer Handtekening bijvoegen als u de automatische toevoeging van uw handtekening wilt in- of uitschakelen. Selecteer Handtekeningtekst om uw handtekening te bewerken. Verzendprofiel - Hiermee beheert u uw verzendprofielen. Selecteer het gewenste profiel en een van de volgende opties: Nummer berichten-centrale om het telefoonnummer op te slaan dat vereist is voor het verzenden van tekst- en afbeeldingberichten. Dit nummer krijgt u van uw netwerkoperator. 31

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C3 00

Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Uitgave 4.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Ondersteuning 5 Nokia C3 in het kort 5 Belangrijkste functies 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 7 SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C5 00

Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Uitgave 3.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 SIM-kaart en batterij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 100

Gebruikershandleiding Nokia 100 Gebruikershandleiding Nokia 00 Uitgave. NL Toetsen en onderdelen Select. 8 3 7 4 6 5 Luistergedeelte Scherm 3 Einde / Aan/uit-toets 4 Toetsenbord 5 Microfoon 6 Bladertoets 7 Beltoets 8 Selectietoetsen

Nadere informatie

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 5.4 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 6 Over dit apparaat 7 Netwerkdiensten 8 Aan de slag 10 Toetsen en onderdelen 10 De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Nadere informatie

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 4.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Gedeeld geheugen 7 Magneten en magnetische velden 7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941 Uitgave 2.0 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Uw telefoon bevat een gebruikershandleiding die u altijd bij u hebt en indien nodig beschikbaar

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 1520 RM-937

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 1520 RM-937 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 1520 RM-937 Uitgave 1.0 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Uw telefoon bevat een gebruikershandleiding die u altijd bij u hebt en indien nodig beschikbaar

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Bedankt voor uw aankoop van een Sony Ericsson T700. In stijl communiceren. Laat zien wie je bent. Ga voor extra telefooncontent naar www.sonyericsson.com/fun. Als u in aanmerking wilt komen voor een set

Nadere informatie

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset A580 - A585 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008 All rights

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

Aan de slag. Nokia N95-2. Versie 1 NL

Aan de slag. Nokia N95-2. Versie 1 NL Aan de slag Nokia N95-2 Versie 1 NL Toetsen en onderdelen (voorkant) Modelnummer: Nokia N95-2. Hierna aangeduid als de Nokia N95 8GB. 1 Aan/uit-toets 2 Selectietoetsen voor het selecteren van opdrachten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld Startershandleiding BlackBerry 8700g Wireless Handheld Aan/uit-knop Dempknop Schakel microfoon tijdens een oproep aan/uit Waarschuwings-LED Koptelefoon USB-poort Favorietentoets aan de zijkant Open de

Nadere informatie

Doro PhoneEasy. 100w/105wr

Doro PhoneEasy. 100w/105wr Doro PhoneEasy 100w/105wr 1 2 3 4 5 6 M1 M2 R w 0 C O a1 3 2A B C 4 7 r 5 8 L D E F 6 G H I J K L M N O 9 P Q R S T U V W X Y Z * L 0 # 13 12 11 10 9 8 7 PhoneEasy 105wr 14 J 16 15 1. Audioboost 2. Direct

Nadere informatie

Avena 135/135 Duo. Draadloze analoge telefoon DECT. Gebruiksaanwijzingen. Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen

Avena 135/135 Duo. Draadloze analoge telefoon DECT. Gebruiksaanwijzingen. Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen Avena 135/135 Duo Draadloze analoge telefoon DECT Gebruiksaanwijzingen Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen staan veiligheidsmaatregelen! Gelieve ze eerst te lezen voordat u het toestel gebruikt en bewaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren...

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren... Inhoudsopgave Aan de slag...3 Overzicht van XPERIA X1...3 Instructiesymbolen...3 Aanvullende hulp...3 SIM-kaart en batterij...3 De batterij opladen...4 Geheugenkaart...4 In- en uitschakelen...4 Navigeren...5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Acer S500 Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding. Acer S500 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Acer S500 Gebruikershandleiding 2012 Alle rechten voorbehouden Acer Liquid Smartphone Gebruikershandleiding Model: S500 Eerste uitgave: 08/2012 Acer Liquid Smartphone Modelnummer:

Nadere informatie

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0 MITEL 5540 IP Console Gebruikershandleiding Versie 1.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor geen

Nadere informatie

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is.

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is. Bedieningsinstructies DECT Draadloze Handset Modelnr. KX-TCA275 Bedankt voor uw aanschaf van een Panasonic DECT Draadloze Handset. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik

Nadere informatie