Gebruikershandleiding Nokia Versie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Nokia Versie 1

2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: De doorgekruiste container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levenscyclus. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet bij het gewone huisvuil aan. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia, Nokia Connecting People en Xpress-on en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

3 In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade. De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier. DIT APPARAAT BEVAT MOGELIJK ONDERDELEN, TECHNOLOGIE OF SOFTWARE DIE ONDERHEVIG ZIJN AAN WET- EN REGELGEVING BETREFFENDE EXPORT VAN DE V.S. EN ANDERE LANDEN. OMLEIDING IN STRIJD MET DE WETGEVING IS VERBODEN /Versie 1

4 Inhoud VOOR UW VEILIGHEID... 7 Algemene informatie Toegangscodes Gedeeld geheugen Aan de slag Voordat u begint De SIM-kaart en batterij plaatsen De batterij opladen De telefoon in- en uitschakelen De covers verwisselen Demo-modus Sneltoetsen in de standby-modus De toetsen blokkeren Algemene functies Bellen Conferentiegesprekken Een nummer opnieuw kiezen Snelkeuze Een oproep beantwoorden Luidspreker Spraakberichten (netwerkdienst) Tekst invoeren

5 4. Menufuncties Berichten Bericht schrijven Een tekstbericht lezen (Inbox) Concepten en Verzonden items Chatten (netwerkdienst) Beeldberichten (netwerkdienst) Distributielijsten Gefilterde berichten Berichten verwijderen Berichtenteller Berichtinstellingen Dienstopdrachteditor (netwerkdienst) Contacten Zoeken naar een naam en telefoonnummer Instellingen voor contacten Oproepinfo Lijsten met laatste oproepen Gesprekstellers Berichtenteller Instellingen Tooninstellingen Weergave-instellingen Profielen Tijdinstellingen Oproepinstellingen Telefooninstellingen Kosteninstellingen Instellingen toebehoren

6 Beveiligingsinstellingen Instellingen voor de rechternavigatietoets Fabrieksinstellingen terugzetten Klok Herinneringen Spelletjes Extra's Rekenmachine Omrekenen Timerfunctie Stopwatch Componist Demo-modus SIM-diensten Informatie over de batterij Opladen en ontladen Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen Toebehoren Verzorging en onderhoud Aanvullende veiligheidsinformatie

7 VOOR UW VEILIGHEID Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie. SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren. VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt. STORING Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden. SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur. SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen. SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën. 7

8 SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan. DESKUNDIG ONDERHOUD Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd. TOEBEHOREN EN BATTERIJEN Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan. WATERBESTENDIGHEID De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog. MAAK BACK-UPS Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen. AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding bij het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan. 8

9 ALARMNUMMER KIEZEN Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op de einde-toets om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Toets het alarmnummer in en druk op de beltoets. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen. Informatie over het apparaat Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in EGSM 900/1800-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken. Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig de privacy en legitieme rechten van anderen. Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storing of gevaar kan veroorzaken. Netwerkdiensten Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten. 9

10 Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan menunamen, de menuvolgorde en symbolen betreffen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. Laders en toebehoren Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert. Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7 en ACP-12. Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt. 10

11 Algemene informatie Toegangscodes Zie Beveiligingsinstellingen op pagina 45 voor informatie over toegangscodes en de wijze waarop u deze gebruikt. Beveiligingscode: deze code, die bij de telefoon wordt geleverd, beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De standaardcode is PIN-code: deze code, die bij de SIM-kaart wordt geleverd, beveiligt de kaart tegen onbevoegd gebruik. Selecteer in de standby-modus Menu > Instellingen > Beveiligingsinstellingen > PIN-code vragen om in te stellen dat de PIN-code moet worden gevraagd wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Selecteer vervolgens Aan. Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet de PUK-code invoeren om de blokkering van de SIM-kaart op te heffen en een nieuwe PIN-code in te voeren. PIN2-code: deze code wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd en is nodig voor sommige diensten, zoals kosteninstellingen. Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN2-code invoert, wordt PIN2-code is geblokkeerd weergegeven in het display en wordt u gevraagd de PUK2-code in te toetsen. Selecteer Toegangscodes wijzigen in het menu Beveiligingsinstellingen als u de beveiligingscode, PIN-code en PIN2-code wilt wijzigen (zie 11

12 Beveiligingsinstellingen op pagina 45). Houd de nieuwe codes geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon. PUK-code en PUK2-code: deze codes worden bij sommige SIM-kaarten geleverd. Neem contact op met uw serviceprovider als dit niet het geval is. Gedeeld geheugen De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: Berichten, Contacten en Componist. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Als u bijvoorbeeld veel tekstberichten opslaat, kan het gebeuren dat al het beschikbare geheugen wordt gebruikt. Het is mogelijk dat op uw apparaat een bericht wordt weergegeven dat het geheugen vol is, wanneer u een functie probeert te gebruiken die gedeeld geheugen gebruikt. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen. Aan sommige functies, zoals Contacten, is mogelijk afzonderlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen toegewezen naast het geheugen dat met andere functies wordt gedeeld. 12

13 1. Aan de slag Voordat u begint De indicatoren die hieronder worden beschreven, worden weergegeven als de telefoon klaar is voor gebruik en geen tekens door de gebruiker zijn ingevoerd. De telefoon bevindt zich dan in de standby-modus. Signaalsterkte van het cellulaire netwerk (1) Indicatiebalk van de batterij die de batterijcapaciteit aangeeft (2) Huidige functie van de twee selectietoetsen (3) Selectietoetsen (4) De functie van de selectietoetsen is afhankelijk van de tekst die erboven wordt weergegeven. Bladertoetsen (5) Beltoets (6) Een telefoonnummer kiezen. Een oproep beantwoorden. 13

14 Einde-toets (7) Lang indrukken om de telefoon in of uit te schakelen. Kort indrukken om een actief gesprek te beëindigen of een functie af te sluiten. Toetsenblok (8) De SIM-kaart en batterij plaatsen Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen. Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIMdiensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn. Deze telefoon is bestemd voor gebruik met een BL-5C-batterij. 1. Druk op de ontgrendeling van de achtercover (1), open de achtercover en verwijder de cover (2, 3). 2. Verwijder de batterij door deze bij de uitsparing uit de telefoon te tillen (4). Trek de SIM-kaarthouder voorzichtig bij de uitsparing naar boven (5). 14

15 3. Plaats de SIM-kaart en zorg er daarbij voor dat de afgeronde hoek zich rechtsboven bevindt en het goudkleurige contact naar beneden is gericht (6). 4. Sluit de SIM-kaarthouder (7) en druk erop totdat deze vastklikt. 5. Plaats de batterij (8, 9). De batterij opladen 1. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos. 2. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon. De indicatiebalk van de batterij begint te schuiven. Als Laadt niet op wordt weergegeven, wacht u een ogenblik. Vervolgens koppelt u de lader los, sluit u deze opnieuw aan en probeert u het nogmaals. Als de batterij nu nog niet wordt opgeladen, neemt u contact op met uw leverancier. 3. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de indicatiebalk. Haal de stekker van de lader uit de wandcontactdoos en maak de lader los van de telefoon. 15

16 De telefoon in- en uitschakelen Houd de einde-toets enkele seconden ingedrukt. Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren. Maak alleen normaal gebruik van de telefoon. Uw apparaat heeft een interne antenne. Opmerking: Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt. Opmerking: Raak deze aansluiting niet aan, omdat deze gevoelig is voor elektrostatische ontlading. 16

17 De covers verwisselen Opmerking: Schakel het apparaat altijd uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u de cover verwisselt. Bevestig altijd de cover voordat u het apparaat opbergt of gebruikt. 1. Druk op de ontgrendeling van de achtercover (1), open de achtercover en verwijder de cover (2, 3). 2. Verwijder voorzichtig de voorcover (4). 3. Plaats het toetsensjabloon in de nieuwe voorcover (5). 17

18 4. Lijn de bovenkant van de voorcover uit met de bovenkant van de telefoon en druk op de voorcover totdat deze vastklikt (6, 7). Demo-modus U kunt bekijken hoe sommige functies van de telefoon werken. U kunt de demo op een van de volgende twee manieren activeren: Als de SIM-kaart niet is geplaatst, selecteert u Demo. Algemeen - Hiermee kunt u demo's weergeven van de functies Bellen, Oproep beantw., SMS verzenden of Alarm instellen Meer - Hiermee kunt u demo's weergeven van de functies Sprekende klok, Beltonen of Thema's Spelletjes - Hiermee kunt u de spelletjes spelen die in uw telefoon zijn geïnstalleerd Als de SIM-kaart is geplaatst, selecteert u Menu > Extra's > Demo > Algemeen of Meer. U kunt de demo-modus ook activeren door naar rechts te bladeren in de standby-modus. 18

19 Sneltoetsen in de standby-modus Blader omhoog om naar Oproepinfo te gaan. Blader omlaag om naar de lijst met namen en nummers te gaan die zijn opgeslagen in Contacten. Blader naar links om een bericht in te toetsen. Blader naar rechts om de demo-modus te activeren. Houd * ingedrukt om de sprekende klok te activeren. Druk eenmaal op de beltoets om de lijst met gekozen nummers te openen. Ga naar de gewenste naam of het gewenste nummer en druk op de beltoets om het nummer te kiezen. De toetsen blokkeren U kunt het toetsenblok vergrendelen om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt. Selecteer in de standby-modus Menu en druk kort op * om de toetsen te vergrendelen; selecteer Vrijgev. en druk kort op * om de vergrendeling op te heffen. Zie Telefooninstellingen op pagina 42 als u de toetsenvergrendeling automatisch wilt inschakelen. Wanneer het toetsenslot is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. Toets het alarmnummer in en druk op de beltoets. Mogelijk wordt het alarmnummer dat u intoetst niet weergegeven in het display. 19

20 2. Algemene functies Bellen 1. Toets het telefoonnummer in, voorafgegaan door een netnummer indien dit nodig is. Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal kort op * en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in. Selecteer Wissen om het laatst ingetoetste cijfer te verwijderen. 2. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen. Blader naar rechts of links om het volume van de hoofdtelefoon tijdens een gesprek te verhogen of te verlagen. 3. Druk op de einde-toets om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken. Conferentiegesprekken Een conferentiegesprek is een netwerkdienst waarbij maximaal vijf personen aan hetzelfde gesprek kunnen deelnemen. 1. Als u een nieuwe deelnemer wilt bellen, selecteert u Opties > Nieuwe oproep. Selecteer desgewenst Wissen om het display te wissen. Toets het gewenste nummer in en druk op de beltoets. 20

21 2. Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, betrekt u de deelnemer bij het gesprek door Opties > Conferentie te selecteren. Een nummer opnieuw kiezen Als u een van de laatste twintig gekozen nummers opnieuw wilt kiezen, drukt u in de standby-modus eenmaal op de beltoets, gaat u naar het gewenste telefoonnummer en drukt u op nogmaals op de beltoets. Snelkeuze Selecteer in de standby-modus Menu > Contacten > Snelkeuze en een van de volgende opties: Aan of Uit om snelkeuze in of uit te schakelen Bewerken om de snelkeuzelijst te bewerken Blader naar de gewenste nummertoets (2 tot 9) en selecteer Toew.. Geef aan of u de toets wilt wijzigen om te bellen of SMS-berichten te verzenden en selecteer de gewenste naam. Als u een nummer wilt kiezen via snelkeuze, houdt u het toegewezen nummer ingedrukt in de standby-modus. Een oproep beantwoorden Als u een inkomende oproep wilt beantwoorden, drukt u op de beltoets. Wanneer u de oproep wilt weigeren zonder deze te beantwoorden, drukt u op de eindetoets. 21

22 Luidspreker Indien beschikbaar, kunt u Luidspr. of Hoorn selecteren om de luidspreker of het luistergedeelte van de telefoon te activeren tijdens een gesprek. Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn. Spraakberichten (netwerkdienst) Raadpleeg uw serviceprovider voor het nummer van uw voic . U kunt uw voic bellen door 1 ingedrukt te houden in de standby-modus. Wanneer u de eerste keer belt, moet u mogelijk het nummer invoeren. Zie Instellingen voor contacten op pagina 34 als u het nummer van uw voic wilt wijzigen. Zie Oproepinstellingen op pagina 40 als u gesprekken wilt doorschakelen naar uw voic . 22

23 3. Tekst invoeren U kunt op twee verschillende manieren tekst intoetsen: via de methode voor gewone tekstinvoer en via de methode voor tekstinvoer met woordenboek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ingebouwde woordenlijst. Als u de methode voor gewone tekstinvoer wilt gebruiken, drukt u op de toets waarbij de gewenste letter staat aangegeven totdat deze wordt weergegeven in het display. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de Taal die u hebt geselecteerd. Zie Telefooninstellingen op pagina 42. Als u een letter wilt intoetsen die zich op dezelfde toets bevindt als de vorige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u op een van de navigatietoetsen en toetst u de letter in. De meest gebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder de cijfertoets 1. Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen Selecteer tijdens het intoetsen van tekst Opties > Woordenboek. Als u de modus voor tekstinvoer met woordenboek wilt instellen, moet u een taal selecteren in de lijst met woordenboekopties. Tekstinvoer met woordenboek is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst. Als u wilt terugkeren naar normale tekstinvoer, selecteert u Woordenbk uit. 23

24 Tekstinvoer met woordenboek: 1. Toets het woord in door eenmaal op elke toets te drukken voor een letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag. Als u bijvoorbeeld Nokia wilt intoetsen als de Nederlandse taal is geselecteerd, drukt u op 6, 6, 5, 4 en Als het gewenste woord wordt weergegeven, drukt u op 0 en toetst u het volgende woord in. Als u het woord wilt wijzigen, drukt u op * totdat het gewenste woord wordt weergegeven. Als een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, staat het woord niet in het woordenboek. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u Spellen, toetst u het woord in (via normale tekstinvoer) en selecteert u OK. Als u een samengesteld woord wilt toevoegen via tekstinvoer met woordenboek, toetst u eerst de eerste helft van het woord in, bladert u naar rechts en toetst u de tweede helft in. Tips voor het intoetsen van tekst: Druk op de bladertoets om de cursor naar links, rechts, boven of beneden te verplaatsen. Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op 0. Selecteer Wissen om een teken links van de cursor te verwijderen. Houd de rechterselectietoets ingedrukt als u alle ingetoetste tekst wilt wissen. 24

25 Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of tussen gewone tekstinvoer en tekstinvoer met woordenboek wanneer tekstinvoer met woordenboek is geactiveerd, drukt u op # totdat de gewenste invoermethode is geactiveerd (zie de indicator bovenaan in het display). Houd # ingedrukt als u wilt schakelen tussen letters en cijfers. Als u een cijfer wilt toevoegen, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt. Druk op * voor een lijst met speciale tekens als u tekst invoert via de methode voor gewone tekstinvoer. Als u tekst invoert via de methode voor tekstinvoer met woordenboek, houdt u * ingedrukt voor een lijst met speciale tekens. In de gewone tekstinvoer kunt u ook interpunctietekens en bepaalde speciale tekens invoegen door herhaaldelijk op 1 te drukken. 25

26 4. Menufuncties Selecteer in de standby-modus Menu en het gewenste menu en submenu. Selecteer Uit of Terug om het huidige menuniveau te verlaten. Druk op de eindetoets om direct terug te keren naar de standby-modus. Berichten Bericht schrijven Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties zoals het Chinees, nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt. Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige gedeelte van een bericht uit meerdere delen wordt rechtsboven in het display weergegeven, bijvoorbeeld 902/1. Voordat u een bericht kunt verzenden, moet het telefoonnummer van uw berichtencentrale in de telefoon zijn geprogrammeerd. Zie Berichtinstellingen op pagina Selecteer in de standby-modus Menu > Berichten > Bericht schrijven. 26

27 2. Toets het bericht in. Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige berichtdeel wordt rechtsboven in het display weergegeven. 3. Selecteer Opties > Verzenden, toets het telefoonnummer van de ontvanger in en selecteer OK om het bericht te verzenden. Als u het bericht naar verschillende mensen wilt verzenden, selecteert u Opties > Verzendopties > Verz. naar meer. Ga naar de eerste ontvanger en selecteer OK. Herhaal deze procedure voor elke ontvanger. Wanneer u gereed bent, selecteert u Gereed. Als u het bericht wilt verzenden via een vooraf gedefinieerde distributielijst, selecteert u Opties > Verzendopties > Verz. naar lijst. Zie Distributielijsten op pagina 29 voor informatie over distributielijsten. Opmerking: Wanneer u berichten verzendt, kan het zijn dat op het apparaat de melding Bericht verzonden wordt weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtdiensten. Wanneer u tijdens het bewerken van een bericht Opties > Tekst wissen hebt geselecteerd, maar daarna geen nieuwe tekst hebt ingetoetst en de invoermethode, taal en methode voor tekstinvoer niet hebt gewijzigd, kunt u Opties > Wissen ophffn selecteren om de gewiste tekst te herstellen. 27

28 Een tekstbericht lezen (Inbox) Als u tekstberichten hebt ontvangen, wordt in de standby-modus het aantal nieuwe berichten en de indicator weergegeven in het display. Als u de berichten direct wilt lezen, selecteert u Tonen. Als u de berichten later wilt bekijken, selecteert u Uit. Wanneer u de berichten wilt lezen, selecteert u Menu > Berichten > Inbox en het gewenste bericht. Concepten en Verzonden items In het menu Concepten kunt u de berichten weergeven die u hebt opgeslagen in het menu Bericht opslaan. In het menu Verzonden items kunt u de berichten weergeven die u hebt verzonden. Chatten (netwerkdienst) Met deze dienst voor tekstberichten kunt u tekstberichten uitwisselen met anderen. Elk chatbericht wordt verzonden als een afzonderlijk tekstbericht. De berichten die tijdens een chatsessie worden ontvangen en verzonden, worden niet opgeslagen. Als u een chatsessie wilt starten, selecteert u Menu > Berichten > Chatten of selecteert u Opties > Chatten tijdens het lezen van een ontvangen tekstbericht. 1. Toets het telefoonnummer van de andere persoon in of haal het op uit Contacten en selecteer OK. 2. Toets een benaming voor de chatsessie in en selecteer OK. 3. Toets uw bericht in en selecteer Opties > Verzenden. 28

29 4. Het antwoord van de andere persoon wordt boven uw bericht weergegeven. Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u Terug en herhaalt u stap 3. Tijdens het intoetsen van een bericht kunt u Opties > Chatnaam of Chatverleden selecteren om uw benaming te wijzigen of vorige berichten weer te geven. Beeldberichten (netwerkdienst) U kunt berichten met afbeeldingen verzenden en ontvangen. Ontvangen afbeeldingberichten worden opgeslagen in de Inbox. Elk afbeeldingbericht is samengesteld uit meerdere tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht. Opmerking: De functie voor beeldberichten kan alleen worden gebruikt als uw netwerkoperator of serviceprovider hiervoor ondersteuning biedt. Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen beeldberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat. Als u een afbeeldingbericht wilt maken, selecteert u Menu > Berichten > Beeldberichten. Ga naar de gewenste afbeelding en selecteer Gebruik. Voeg desgewenst tekst toe en selecteer Opties > Verzenden. Als u het bericht direct wilt bekijken, selecteert u Tonen. Distributielijsten U kunt tot zes distributielijsten opstellen met elk maximaal tien ontvangers. Als u een nieuwe distributielijst wilt toevoegen vanuit de standby-modus, selecteert u 29

30 Menu > Berichten > Distributielijsten > Opties > Lijst toevoegen. Geef de distributielijst een naam en selecteer OK. Als u een naam wilt toevoegen aan een distributielijst, gaat u naar de gewenste distributielijst en selecteert u Opties > Lijst bekijken > Opties > Con. toevoegen. Elk bericht voor elke ontvanger wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Gefilterde berichten Berichten van gefilterde nummers worden hier weergegeven. Zie "Gefilterde nummers" op pagina 32. Als u de gefilterde berichten wilt weergeven, selecteert u Menu > Berichten > Gefilterde berichten en het gewenste bericht. Wanneer het gefilterde bericht wordt weergegeven, selecteert u Opties > Verwijderen om het bericht te verwijderen of Verwijd. uit lijst om het nummer uit de lijst met gefilterde nummers te verwijderen. Berichten verwijderen Als u alle gelezen berichten of alle berichten in een map wilt verwijderen, selecteert u Menu > Berichten > Berichten verwijderen > Alle gelezen of de gewenste map. Berichtenteller Selecteer Menu > Berichten > Berichtenteller. Blader omlaag om de nummers van verzonden en ontvangen berichten weer te geven. Als u de berichtentellers op nul wilt zetten, selecteert u Tellers wissen en de tellers die u op nul wilt zetten. 30

31 Berichtinstellingen Als u de instellingen voor tekstberichten vanuit de standby-modus wilt weergeven of bewerken, selecteert u Menu > Berichten > Berichtinstellingen en een van de volgende opties: Infodienst (netwerkdienst) - Met deze dienst kunt u berichten over verschillende onderwerpen, zoals verkeersberichten van het netwerk ontvangen en beheren. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie. Sjablonen - Hiermee kunt u standaardberichten weergeven, bewerken of verwijderen. Smiley's - Hiermee kunt u standaardsmiley's voor het gebruik in berichten weergeven, bewerken of verwijderen. Handtekeningen - Hiermee beheert u de handtekening die wordt toegevoegd aan uw bericht. Selecteer Handtekening bijvoegen als u de automatische toevoeging van uw handtekening wilt in- of uitschakelen. Selecteer Handtekeningtekst om uw handtekening te bewerken. Verzendprofiel - Hiermee beheert u uw verzendprofielen. Selecteer het gewenste profiel en een van de volgende opties: Nummer berichten-centrale om het telefoonnummer op te slaan dat vereist is voor het verzenden van tekst- en afbeeldingberichten. Dit nummer krijgt u van uw netwerkoperator. 31

Gebruikershandleiding voor de Nokia 1100. 9310112 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia 1100. 9310112 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 1100 9310112 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product Rh-18 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia P2T Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia 1101. 9238186 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor Nokia 1101. 9238186 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor Nokia 1101 9238186 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-75 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS-6 9232426 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-6 conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9354314 Uitgave 1

Gebruikershandleiding 9354314 Uitgave 1 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9354314 Uitgave

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Chatten Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 2600. 9233689 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia 2600. 9233689 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 2600 9233689 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-59 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Push To Talk 1.5 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1 Nokia Audiocontroller AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255405/1 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6030. 9239452 Versie 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6030. 9239452 Versie 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 6030 9239452 Versie 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-74 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Aan de slag. Nokia N93i-1

Aan de slag. Nokia N93i-1 Aan de slag Nokia N93i-1 Toetsen en onderdelen - dichtgeklapt Uitgave 2 NL, 9253934 Modelnummer: Nokia N93i-1. Hierna aangeduid als de Nokia N93i. 1 Hoofdcamera en lens. Het apparaat heeft een hoofdcamera

Nadere informatie

Push to talk Nokia N76-1

Push to talk Nokia N76-1 Push to talk Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

Nokia Converter (CA-55) Installatiehandleiding Nummer 1

Nokia Converter (CA-55) Installatiehandleiding Nummer 1 Nokia Converter (CA-55) Installatiehandleiding 9238687 Nummer 1 Copyright 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave

Nadere informatie

Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding Nummer 3

Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding Nummer 3 Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding 9354812 Nummer 3 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product LPS-4 conform is aan de bepalingen van de

Nadere informatie

Nokia N76-1. Aan de slag. 9254315 Versie 1 NL

Nokia N76-1. Aan de slag. 9254315 Versie 1 NL Nokia N76-1 Aan de slag 9254315 Versie 1 NL Toetsen en onderdelen (cover opengeklapt) Hierna aangeduid als de Nokia N76. 1 Rechter covertoets 2 Middelste toets 3 Linker covertoets 4 Tweede camera met lagere

Nadere informatie

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Uw chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Uw chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N77 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 3200. 9356885 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia 3200. 9356885 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 3200 9356885 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-30 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 2300 9310756 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-4 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Aan de slag Nokia N70-1

Aan de slag Nokia N70-1 Aan de slag Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Gebruikershandleiding 9352012 Uitgave

Nadere informatie

NASLAGGIDS VOOR NOKIA OBSERVATION CAMERA- GEBRUIKERSINTERFACE. Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden Datum: 28.11.03, versie. 1.

NASLAGGIDS VOOR NOKIA OBSERVATION CAMERA- GEBRUIKERSINTERFACE. Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden Datum: 28.11.03, versie. 1. NASLAGGIDS VOOR NOKIA OBSERVATION CAMERA- GEBRUIKERSINTERFACE Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden Datum: 28.11.03, versie. 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. DE SOFTWARE INSTALLEREN...1

Nadere informatie

Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 9252955/1

Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 9252955/1 Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 1 2 3 4 5 6 7 9252955/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HF-33W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6610i. 9230883 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6610i. 9230883 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 6610i 9230883 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-37 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9352759 Uitgave 5

Gebruikershandleiding 9352759 Uitgave 5 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9352759 Uitgave

Nadere informatie

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1. Afbeelding: V1.0 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.0 voor deze tabel De groene hoorn met OK erop Enter/beantwoorden Bellen In stand-by: Toegang naar bellijst In menu: enter knop De rode

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9352353 Issue

Nadere informatie

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Aan de slag Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Toetsen en onderdelen 9 Tweede camera 10 Volume-/zoomtoets 11 Mediatoets 12 Scherm en toetsvergrendelingsschakelaar 13 Opnametoets

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Versie 2

Gebruikershandleiding Nokia Versie 2 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. 9355130 Uitgave 2 NL

Gebruikershandleiding. 9355130 Uitgave 2 NL Gebruikershandleiding 9355130 Uitgave 2 NL CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NPM-6 conform is aan de bepaling van de volgende Richtlijn van

Nadere informatie

Nokia Display-hoofdtelefoon HS-69 Gebruikershandleiding. 9250693 Uitgave 1 NL

Nokia Display-hoofdtelefoon HS-69 Gebruikershandleiding. 9250693 Uitgave 1 NL Nokia Display-hoofdtelefoon HS-69 Gebruikershandleiding 9250693 Uitgave 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel HS-69 in overeenstemming is met de essentiële

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251775/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-38W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Versie 3

Gebruikershandleiding Nokia Versie 3 Gebruikershandleiding Nokia 1110 9240166 Versie 3 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-70 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Connection Manager Gebruikershandleiding

Connection Manager Gebruikershandleiding Connection Manager Gebruikershandleiding Uitgave 1.0 NL 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Nokia carkit CK-100 9210123/1

Nokia carkit CK-100 9210123/1 Nokia carkit CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Navi en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Uitgave 3

Gebruikershandleiding Uitgave 3 Gebruikershandleiding 9355569 Uitgave 3 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NAM-2 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W /1

Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W /1 Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W 1 2 3 4 5 6 9249090/1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HF-35W conform is aan de bepalingen van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Uitgave 3

Gebruikershandleiding Uitgave 3 Gebruikershandleiding 9354345 Uitgave 3 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NHM-2NX conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben.

Nadere informatie

Nokia FM Transmitter CA /1

Nokia FM Transmitter CA /1 Nokia FM Transmitter CA-300 6 3 5 7 9203668/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product CA-119 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECTstandaard biedt

Nadere informatie

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1 Online afdrukken 4.0 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een

Nadere informatie

Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-54W) Gebruikershandleiding

Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-54W) Gebruikershandleiding Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-54W) Gebruikershandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-54W conform is aan de bepalingen van de

Nadere informatie

Aan de slag Nokia N72-5

Aan de slag Nokia N72-5 Aan de slag Nokia N72-5 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9353364 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9353364 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9353364 Uitgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 5140. 9230228 Uitgave 1

Gebruikershandleiding Nokia 5140. 9230228 Uitgave 1 Gebruikershandleiding Nokia 5140 9230228 Uitgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NPL-5conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253612/2 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-86W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA 1600

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA 1600 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA 1600. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA 1600 in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Aan de slag NOKIA OBSERVATION CAMERA

Aan de slag NOKIA OBSERVATION CAMERA Aan de slag NOKIA OBSERVATION CAMERA DE CAMERA IN GEBRUIK NEMEN EEN AFBEELDING VASTLEGGEN BEWEGINGSDETECTIE GEBRUIKEN GETIMEDE OPNAMEN GEBRUIKEN DE TEMPERATUUR CONTROLEREN Uitgave 1 NL 9311303 Voor uw

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Downloaden! Uitgave 1

Downloaden! Uitgave 1 Downloaden! Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6820. 9310954 Uitgave 2

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6820. 9310954 Uitgave 2 Gebruikershandleiding voor de Nokia 6820 9310954 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NHL-9 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6810. 9311568 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6810. 9311568 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 6810 9311568 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-2 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9354503 Issue 2 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 INSTALLEREN...1 3. DE TELEFOON ALS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6230i

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6230i Gebruikershandleiding voor de Nokia 6230i 9236583 Uitgave 3 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-72 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253918/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel HS-26W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231526 Versie 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231526 Versie 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Fitness Monitor LS-2 9231526 Versie 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product LS-2 conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH-206 9255316/2

Nokia Bluetooth Headset BH-206 9255316/2 Nokia Bluetooth Headset BH-206 1 2 4 3 5 6 7 8 9255316/2 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-85W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Uitgave 1.0 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 kunt u uw telefoon draadloos opladen. Plaats uw telefoon op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 2310. 9248572 Versie 2

Gebruikershandleiding Nokia 2310. 9248572 Versie 2 Gebruikershandleiding Nokia 2310 9248572 Versie 2 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel RM-189 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding. 9310209 Uitgave 2

Uitgebreide gebruikershandleiding. 9310209 Uitgave 2 Uitgebreide gebruikershandleiding 9310209 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-12 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 6103. 9245711 Versie 1

Gebruikershandleiding Nokia 6103. 9245711 Versie 1 Gebruikershandleiding Nokia 6103 9245711 Versie 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-161 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2 4. AAN

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH-109

Nokia Bluetooth Headset BH-109 Nokia Bluetooth Headset BH-109 Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Bluetooth Headset BH-109 kunt u handsfree bellen, zelfs wanneer u twee mobiele apparaten tegelijk gebruikt. Ga voor ondersteuning

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HS-11W) Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HS-11W) Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HS-11W) 9235347 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-11W conform is aan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6021. NL 9237278 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6021. NL 9237278 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 6021 NL 9237278 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-94 conform is aan de bepalingen van de

Nadere informatie

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1 Nokia MobileTV Headset DVB-H Uitgave 1.1 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia MobileTV Headset DVB-H kunt u digitale tvuitzendingen ontvangen in Digital Video Broadcasting-Handheld

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9354258 Uitgave 1

Gebruikershandleiding 9354258 Uitgave 1 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9354258 Uitgave

Nadere informatie

Skype voor Samsung-tv

Skype voor Samsung-tv Aan de slag met Skype Aanmelden met een bestaand account 3 Aanmelden met behulp van Gezichtsherkenning 4 Gezichtsherkenning 5 Skype voor Samsung-tv Een nieuw account maken 6 Schermweergave 7 Een contact

Nadere informatie

Doro Secure 580IP. Gebruikershandleiding. Nederlands

Doro Secure 580IP. Gebruikershandleiding. Nederlands Doro Secure 580IP Gebruikershandleiding Nederlands NB Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het eigenlijke apparaat mogelijk niet accuraat weer. Nederlands 1. in-/uitschakelen

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Issue 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Orange Hapi 50

Gebruikers handleiding Orange Hapi 50 Gebruikers handleiding Orange Hapi 50 Inhoudsopgave Eerste handelingen Eerste handelingen Hoe plaats ik de SIMkaart en de batterij in de telefoon? De mobiele telefoon opladen? Hoe begin ik het best? Mijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Image Frame SU Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor Nokia Image Frame SU Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor Nokia Image Frame SU-4 9310658 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product SU-4 conform is aan de bepalingen van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Installatiehandleiding

Gebruikershandleiding. Installatiehandleiding Gebruikershandleiding Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RV-1 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 2610. 9248219 Versie 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia 2610. 9248219 Versie 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 2610 9248219 Versie 1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het toestel RH-86 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

BeoCom 2. Bedieningshandleiding

BeoCom 2. Bedieningshandleiding BeoCom 2 Bedieningshandleiding Voordat u begint Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het instellen en gebruiken van de handset BeoCom 2 in combinatie met een BeoLinebasisstation. U kunt de handset

Nadere informatie

Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-200 Gebruikershandleiding

Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-200 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-200 Gebruikershandleiding 1 9246085 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-58W conform is aan de

Nadere informatie

Wat zit er in de doos?

Wat zit er in de doos? Snelstartgids SE888 Wat zit er in de doos? Handset * Basisstation Oplader * Netspanningsadapter * Telefoonsnoer ** CD-ROM Snelstartgids Garantiebewijs Opmerking * In verpakkingen met meerdere handsets

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-701 Gebruikershandleiding Uitgave 1 NL

Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-701 Gebruikershandleiding Uitgave 1 NL Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-701 Gebruikershandleiding 9200782 Uitgave 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-74W in overeenstemming is met de essentiële

Nadere informatie

Aan de slag. Nokia N77-1 Versie 1 NL

Aan de slag. Nokia N77-1 Versie 1 NL Aan de slag Nokia N77-1 Versie 1 NL Toetsen en onderdelen (voorkant en zijkant) Modelnummer: Nokia N77-1. Hierna aangeduid als de Nokia N77. 1 Lichtsensor 2 Tweede camera met lagere resolutie 3 Selectietoetsen

Nadere informatie

Handleiding SmartLinQ Pro GT300

Handleiding SmartLinQ Pro GT300 Handleiding SmartLinQ Pro GT300 Het toestel SmartLinQ Pro GT300 Icoon omschrijving van het LCD (display) scherm Simkaart plaatsen Verwijder de batterij klep door deze naar boven te schuiven. Verwijder

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies. Overzicht

Belangrijke veiligheidsinstructies. Overzicht Snelstartgids CD180 Belangrijke veiligheidsinstructies Gebruik uitsluitend de voeding die bij de technische gegevens wordt vermeld. Stel het product niet bloot aan vloeistoffen. Ontploffingsgevaar als

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110 Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Bluetooth BH-110-headset kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee mobiele telefoons

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger Gebruikers handleiding JupiterPro P2000 alarmontvanger Inhoudsopgave: Functie toetsen. 3 Opties en functies. 4 Het scherm... 5 Ontvangen en lezen van de meldingen.. 6 Prioriteit per capcode selecteren

Nadere informatie