Buurtvereniging Trompenberg-Oost december Algemene Ledenvergadering op 17 maart 2015, 20 uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buurtvereniging Trompenberg-Oost december 2014. Algemene Ledenvergadering op 17 maart 2015, 20 uur"

Transcriptie

1

2

3 De Trompenberger Informatieblad voor de leden van Achttiende jaargang Buurtvereniging Trompenberg-Oost december 2014 Algemene Ledenvergadering op 17 maart 2015, 20 uur Website: Voorwoord van de voorzitter Beste Buurtgenoten, geachte leden, Onze wijk is rijk aan geschiedenis, het is mede daarom van belang dat wij ook de toekomstige generaties overtuigen van de waarde van deze mooie omgeving. Ons ook op dit gebied deskundige redactieteam heeft weer opmerkelijke zaken in deze Trompenberger onder het vergrootglas gelegd om uw kennis hierover aan te vullen. Omdat veel actuele informatie over onze woonomgeving en onze vereniging tegenwoordig via onze website naar de leden wordt gecommuniceerd, hebben het bestuur en het redactieteam besloten het karakter van de Trompenberger aan de nieuwe omstandigheden aan te passen niet langer een nieuwsbrief, maar vanaf nu meer een blad dat achtergronden en interessante informatie over ons woongebied verschaft - en de verschijningsfrequentie te beperken tot eenmaal per jaar. Het bestuur zal hierin ook een overzicht geven van wat er het afgelopen jaar van belang is geweest in en voor onze vereniging en/of nog tot de lopende zaken behoort. Uiteraard doen wij tijdens de algemene ledenvergadering hier ook uitgebreid verslag van. Deze vergadering is voor 2015 vastgesteld op dinsdag 17 maart in het clubhuis van tennisvereniging Hoogerheide. Het bestuur wil een oproep aan u doen om de ledenlijst te raadplegen om na te gaan of uw buren, kennissen of vrienden in onze wijk wel lid zijn van onze vereniging. Het is van groot belang om in onze directe omgeving de saamhorigheid hoog te houden. In Hilversum hebben wij, procentueel, de hoogste deelname in de buurtvereniging, maar het kan altijd beter. Op onze website (zie hierboven) kunt u onder het kopje vereniging/lidmaatschap het aanmeldingsformulier downloaden, maar het secretariaat zal het ook graag naar u of een gegadigde opsturen. Tenslotte wil ik graag een oproep doen om uw adres aan het secretariaat bekend te maken, om de communicatie over actuele en urgente zaken met u sneller en eenvoudiger mogelijk te maken. Deze adressen worden vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt. Het bestuur wenst u veel leesplezier en maakt ook van deze gelegenheid gebruik om u en de uwen fijne feestdagen toe te wensen en een voorspoedig en gezond 2015 toe te wensen. Ton Loogman Vriendelijk maar dringend verzoek van onze penningmeester: Het jaar 2014 is al bijna voorbij, maar nog niet alle betalingen van de contributie over 2014 ( 12) zijn ontvangen. Voor leden die geen incassomachtiging hebben gegeven: wilt u controleren of u de contributie heeft overgemaakt op rekening NL64 ABNA , en als dit niet het geval is, alsnog zo spoedig mogelijk doen? Pagina 1

4 Activiteiten van het bestuur in 2014 In het afgelopen jaar zijn de gebruikelijke activiteiten georganiseerd, zoals uiteenlopend overleg met de gemeente, het maaien en hooien op het Heksenweitje en natuurlijk de buurtborrel. Op zaterdag 6 september kwamen veel buurtbewoners bijeen op het Heksenweitje. Op de website vindt u een mooie fotoreeks van Marijke Koeman van deze dag. Enkele voorbeelden: Boven en onder: Buurtbewoners aan het hooien Enkele zaken van het afgelopen jaar willen we hier speciaal belichten: Professioneel plan toekomstig beheer Heksenweitje Een belangrijk punt was het opstellen van een plan voor het toekomstig onderhoud van het Heksenweitje. Een deskundige bewoonster van de wijk, Patricia van Herpen, heeft een professioneel advies gemaakt dat zich richt op logische zichtlijnen, doorgaande wandelroutes en locaties van beplanting enerzijds en de cultuurhistorische waarde anderzijds. Het bestuur is enthousiast en zal binnenkort met de gemeente om tafel gaan om medewerking te krijgen. Scholen hielpen op Heksenweitje In september en oktober hielpen scholieren mee op het Heksenweitje. Twee schoolklassen van de Godelindeschool en de Groen van Prinstererschool hooiden op een zonnige septemberdag. Oud-bestuursleden Anita le Coultre en Max Hoogenraad vingen de scholieren op en zorgden voor broodjes en drankjes. Het bestuur bracht het evenement met succes in de publiciteit: foto s in de regionale kranten, radio- en tvopnames van Radio/tv Hilversum, die te zien zijn op YouTube (RTI weekoverzicht 1-5 september 2014) watch? =5PAo62e9Yc4&feature=youtu.be. In oktober kwam ook nog een groep studenten van het ROC helpen om de doorgang tussen Kinderboerderij en het Heksenweitje open te maken, waardoor weer de vrije doorkijk is ontstaan die er oorspronkelijk ook was. Buurtborrel Studenten van het ROC aan het werk Pagina 2

5 BTO digitaal De website en de Facebookpagina TrompenbergOost werden in 2014 actief gebruikt. Zo verschenen er regelmatig fraaie beelden van het Heksenweitje gemaakt door Marijke Koeman en plaatst Nel van de Loosdrecht bijna dagelijks relevante berichtjes of waarschuwingen die van belang zijn voor de buurt. Al bijna tweederde van u heeft intussen een adres doorgegeven aan de vereniging. Daar zijn wij erg blij mee, want als bestuur kunnen we u per sneller en goedkoper benaderen dan via de post. We zijn bovendien bezig met de overstap naar een professioneler en efficiënter ledenadministratiesysteem dat de privacy van uw gegevens waarborgt. Met een adres kunnen wij u een veilige, digitale factuur voor het lidmaatschap sturen. In memoriam Lia den Hartog Op 27 oktober 2014 werden wij opgeschrikt door het overlijden van Lia den Hartog. Lia was al sinds de oprichting van onze vereniging in 1987 lid en nauw betrokken bij het wel en wee van onze wijk. Speciaal het Heksenweitje had zij in haar hart gesloten. Met niet aflatende inzet heeft zij tot het laatst de belangen van dit unieke stukje natuur in onze wijk behartigd, ook nog toen haar gezondheid te wensen overliet. Wij herinneren haar als een uiterst prettig en zeer betrokken persoon met een tomeloze inzet. Bouwplannen, snippergroen en andere gemeentezaken Onze oud-voorzitter Henk Fijn van Draat volgt de gemeente nauwlettend en waarschuwt het bestuur voor zaken die mogelijk gevolgen hebben voor Trompenberg- Oost of directe omgeving. Het bestuur heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk gereageerd op bouwplannen voor het perceel Van Hengellaan 8-8a. Het bouwplan is diverse keren gewijzigd. Verder bleek de gemeente de grenzen tussen gemeentegrond en particulier terrein te controleren met het doel onrechtmatig gebruik terug te draaien. In één geval heeft de gemeente haar claim teruggetrokken na een bezwaarschrift dat met steun van ons bestuur door de wijkbewoner was ingediend. Momenteel is ons niet bekend of nog meer wijkbewoners door de gemeente worden aangeschreven. Steun aan de Kinderboerderij Dit jaar heeft de Kinderboerderij onze volle aandacht gehad, aangezien zij in financiële problemen dreigen te belanden. Het bestuur is donateur geworden voor een jaarbedrag van 50. Wij vinden het belangrijk dat de Kinderboerderij goed kan blijven functioneren. Niet alleen omdat het voor onze jeugd van belang is om in contact te kunnen komen met de dieren, maar ook omdat personeel van de Kinderboerderij ons ondersteunt bij het onderhoud van het Heksenweitje. Ook de opbrengst van de hapjes en drankjes tijdens de buurtborrel ter waarde van 680 werd geheel aan de Kinderboerderij gedoneerd. Lia den Hartog (2 e Heksenweitje van links) actief op het Voorbehoud Bovenstaand verslag komt niet in de plaats van de verantwoording van het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering, die gepland is op dinsdag 17 maart 2015 aanvang 20 uur in het clubhuis van HLTC Hoogerheide, Ceintuurbaan 2a. Begin maart 2015 zal aan alle leden de uitnodiging en de stukken voor deze ledenvergadering worden toegestuurd Pagina 3

6 Onbekende momenten uit de geschiedenis van Trompenberg-Oost. Herstellingsoord. De villawijk Trompenberg is ontstaan uit een zoektocht om een herstellingsoord in Nederland te stichten. Op 15 september 1874 werden tijdens de vergadering van de Geneeskundige Raad voor Noord-Holland twee belangrijke besluiten genomen. Het eerste was, omdat deze Geneeskundige Raad het niet als haar taak zag een herstellingsoord te stichten, dit onder te brengen bij een nieuw op te richten maatschappij. Het andere besluit was om de Noord-Hollandsche Vereeniging tot Afwering van Epidemische Ziekten en tot Hulpbetoon tijdens Epidemieën op te richten om gemeenten bij te staan bij uitbraak van epidemieën van besmettelijke ziekten, zoals cholera. De lange naam was in de praktijk onhandig en al snel begon men deze vereniging aan te duiden met haar symbool: Het Witte Kruis. Nadat begin 1875 zich voldoende investeerders hadden aangemeld, begon de N.V. Herstellingsoord Trompenberg voortvarend aan haar taak. Binnen enkele jaren waren het Pension Trompenberg het feitelijke herstellingsoord -, het paviljoen De Koepe bovenop de Trompenberg en de Buitensociëteit gebouwd. Ook had een aantal particulieren percelen grond aangekocht om hun zomerverblijven op te stichten. In het plan was in totaal ruimte voor 32 particuliere villa s opgenomen. Heideheuvel. Rond 1880 kwam stagneerde de verkoop van grond en bouw van villa s. Tegen 1882 bood de NV de mogelijkheid om grotere percelen aan te kopen. B. Heldring maakte hiervan dankbaar gebruik om zijn villa Berkheide een aanzien van een landgoed te geven. Heldring bezat bijna alle grond tussen de Van Hengellaan en Hoge Naarderweg en van de Ceintuurbaan tot aan de Domeinweg. Mej. H. Blijdestein maakte van deze mogelijkheid gebruik om haar tuin verder te vergroten. Om meer belangstellenden over te halen grond op Trompenberg te kopen, liet de NV de Hilversumse architect Jan de Groot Azn. een villa ontwerpen die als modelwoning kon dienen. Deze villa werd in 1883 gebouwd in het uiterste noorden van Trompenberg op een terrein vanouds bekend als de Spijkerpolder. De villa werd vervolgens te koop aangeboden met vrije keuze van de grootte van de grond: deze mocht variëren van 2 tot 10 hectare. Niemand had belangstelling voor deze villa. Door zijn opvallende vorm met de vele hoektorentjes en kantelen op de dakrand stond de villa onder de Hilversummers bekend als Het Kasteel. In 1899 werd de villa uiteindelijk verkocht aan Het Witte Kruis, die er een herstellingsoord voor vrouwen en kinderen uit de middenstand en burgerij begon. Dit nieuwe herstellingsoord kreeg de naam Heideheuvel. Na de oorlog specialiseerde Heideheuvel zich als astmacentrum. In de jaren 1970 verhuisde Heideheuvel naar een nieuw gebouwencomplex op Heidepark aan de Soestdijkerstraatweg en het oude gebouw werd door de N.O.B. overgenomen en toegevoegd aan het Mediapark. Het Melkhuisje met doolhof en tennisbanen. Ondertussen bleef de NV Herstellingoord Trompenberg zitten met een groot aantal onverkochte percelen. Een andere aanpak om de verkoop te stimuleren was nodig. In 1889 werd tuinarchitect Henri Copijn uit Maartensdijk aangetrokken. Copijn maakte de bekende tekening met ideeën voor het Pagina 4

7 opnieuw inrichten van het middengebied rond De Koepel. In Trompenberg-Oost werden nieuwe wegen aangelegd. Hierbij ontstond het kenmerkende ei-vormige terrein ingesloten door de Trompenbergerweg en Van Hengellaan. Ook maakte Copijn in 1890 een nieuwe inrichting van de tuin rond het Pension Trompenberg. Er werden aantrekkelijke zitjes gemaakt en een croquetveld aangelegd. Op de hoek van de Bussumergrintweg en de Witte Kruislaan ontstond een mooie gelegenheid voor de bouw van een nieuwe uitspanning. De Hilversumse architect Pieter Andriessen, die tevens gemeentearchitect was, kreeg eind 1890 de opdracht voor het ontwerp en de bouw van de uitspanning. Dit gebouwtje werd op de tekentafel al Het Melkhuisje genoemd. Het Melkhuisje werd op 14 mei 1891 geopend. De NV Herstellingsoord Trompenberg had de exploitatie verpacht aan M. Cator. Een advertentie in de Gooien Eemlander van 23 mei 1891 vermeldt: Melkhuisje. Hoek Bussummer- en Craailooscheweg, Hilversum. Dagelijks van af s morgens 7 uur geopend, behalve melk, koffie, thee ook bier, mineraalwateren en wijnen verkrijgbaar. Zeer billijk tarief voor kinderfeesten. Cementlawntennisbaan is gereed en nog te huur maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag. Het eerste internationale tennistoernooi. Naast het Melkhuisje waren een tennisbaan en een doolhof aangelegd, eveneens ontworpen door Henri Copijn. De doolhof was geen lang bestaan beschoren; de tennisbaan zou een roemrijke geschiedenis gaan schrijven. Een geschiedenis die veel eerder begon dan menigeen denkt. Een van de eerste huurders van de tennisbaan was de Hilversumsche Lawntennis Club, een vriendenclub van bewoners en hun kinderen van de Trompenberg en aangrenzende villa's. Zij organiseerde in 1892 het eerste internationale tennistoernooi op Melkhuisje. Het was een echt internationaal toernooi: een van de finalisten in het gemengd dubbelspel was miss L. Garrey uit Engeland. Zij kwam op 27 augustus met haar tennispartner, P. Vinkhuizen, uit tegen jhr. R. Roëll en mej. C. van Lennep in wie zij overigens met 6-3 en 6-4 hun meerderen moesten erkennen. HLTC organiseerde sedertdien elk jaar een internationaal tennistoernooi, een zogenaamde invitation match. In 1893 konden ook belangstellenden de wedstrijden als publiek bijwonen; kaartjes kostten 49 cent. Dit toernooi duurde een dag langer dan gepland, van 29 tot 31 juli, omdat op zondag wegens de overvloedige regenval nauwelijks gespeeld kon worden. Sterkste speelster van dat toernooi werd mej. C. van Lennep die zowel het dames enkelspel als het dames dubbelspel (met mevr. A.Blomvan Lennep) op haar naam wist te schrijven. In maart 1895 kwamen de leden van de HLTC bij elkaar om over te gaan tot het oprichten van een erkende vereniging. Zij wilden de tennisbanen van het Melkhuisje in eigen beheer overnemen. Hiervoor was het echter noodzakelijk dat er door een notaris statuten werden opgesteld en dat deze koninklijk goedgekeurd zouden worden. Eind 1897 was het dan eindelijk zover: op 10 november werd de HLTC Het Melkhuisje officieel eigenaar van de tennisbanen bij Het Melkhuisje. Tennis op het Melkhuisje anno 1904 Pagina 5

8 Nog meer sport op Trompenberg. Het Melkhuisje was echter niet het enige tennispark op Trompenberg. In de jaren 1930 ontstond een tweede tennispark aan de Domeinweg, vlak bij het (inmiddels afgebroken, red.) Gemeenlandshuis. De bekende Hilversumse architect Nico Andriessen, zoon van Pieter, ontwierp het sportgebouwtje bij dit tennispark. Het derde tennispark ontstond kort na de oorlog. De PTI (Philips' Telecommuncatie Industrie) verwerft de villa Hoogerheide aan de Ceintuurbaan 2 en vestigde er een POC (Philips' Ontspanningscentrum) voor het personeel. In de tuin werd het nu nog bestaande tennispark Hoogerheide aangelegd. Tennis was overigens niet de enige sport die op Trompenberg werd beoefend. In 1881 verkreeg Jagtvereeniging Nimrod toestemming om op een terrein op Trompenberg in gebruik te nemen waarop een schietbaan werd aangelegd. Leden van deze vereniging konden daar oefenen in het snelschieten op opgeworpen glazen ballen, een vorm van kleiduiven schieten. Het systeem hiervoor, het Captain Bogardus Patent Glass-ball-traps, was ontwikkeld door de Brits geweerfabrikant W. & C. Scott and Son te Birmingham. Harry van der Voort, bouwhistoricus en lid van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk Muziek Centrum van de Omroep (MCO) Aan de andere kant van onze heuvel (Heuvellaan 33) ligt het Muziek Centrum van de Omroep (MCO) en daar kan je nu van vele spannende muzikale activiteiten genieten. Het ligt net niet in onze buurt maar is wel heel dichtbij en zo bijzonder dat de redactie u uitdaagt er eens langs te gaan, voor een muziekuitvoering, een kop koffie, een jazzconcert of een maaltijd! Zie: Bijzonder is het MCO ook omdat daar onze wereldberoemde buurtgenoot Nadia Wijzenbeek werkt. Wij hebben haar ge-ïnterviewd over haar werk en over het MCO. Gebouw en de activiteiten Het muziekgebouw is rijksmonument en echt groot - bekijk het ook eens vanaf de Steijnlaan! - en bestaat uit vele zalen, van een zeer indrukwekkende grote zaal tot geavanceerde studio s. De vaste gebruikers zijn o.a. het Radio Filharmo-nisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Daarnaast worden de zalen gebruikt voor uitvoeringen van een indrukwekkend groot aantal ensembles en orkesten. Bij verschillende uitvoeringen kunt u aanwezig zijn; wat dacht u van de gratis lunchconcerten met o.a. het Metropole orkest of het Radio Filharmonisch Orkest, Christiaan Kuyvenhoven met Cosima, Thomas Beijer met Cancion y Danza?. De componisten en muziekstukken die aan bod komen zijn zeer gevarieerd en zo ook de (gast)dirigenten. Niet alleen klassieke muziek maar ook jazz komt aan bod. Niet te missen is het zeer onlangs geheel gerestaureerde Pierre Palla concertorgel, groots en uniek in Europa en sinds deze maand nieuw in het MCO ondergebracht; nog even wachten op de uitvoeringen die met dit orgel zeker gegeven gaan worden. Speeltafel van het Pierre Palla concertorgel Alleen een wandeltocht langs het gebouw is ook al de moeite waard omdat het beeld Ot en Sien vorige week is teruggeplaatst, in 1963 gemaakt door de wereldberoemde beeldhouwer Oscar Jesper. Ontmoeting met concertmeester Nadia Wijzenbeek Ook niet te missen in het MCO is buurtgenoot Nadia Wijzenbeek, violiste van formaat en concertmeester van het Radio Filharmonisch Orkest. Pagina 6

9 Op een koude en donkere dinsdagavond lukt het om met haar een gesprek te hebben over het MCO, haar werk en het wonen op Trompenberg. Zij is pas 34 jaar en heeft een indrukwekkende muziekcarrière - zoek haar op op Wikipedia om meer daarover te weten te komen. Nadia Wijzenbeek (foto Sarah Wijzenbeek) De fusies van orkesten en de grote veranderingen in de huisvesting van de omroepen zijn het MCO bepaald niet ontgaan. De veranderingen zijn niet eenvoudig geweest voor de betrokkenen en hebben ook veel pijn gedaan. Maar door deze veranderingen is het MCO van grote betekenis geworden voor het muzikale leven van Hilversum, of beter: van Nederland. Nadia bevestigt dit in haar enthousiasme over het werken in dit gebouw. De akoestiek en de voorzieningen zijn perfect, er is veel ruimte, het management van het MCO is erg actief, het gebouw bruist van uiteenlopende muzikale activiteiten, muzikanten en publiek en dat alles inspireert en boeit. De functie van concertmeester is overigens niet mis. Het Radio Filharmonisch Orkest bestaat uit 100 musici en heeft een heel eigen karakter. De dirigenten en het muziekprogramma wisselen bijna wekelijks en de concertmeester slaat als aanvoerder van het orkest een brug naar het programma en de dirigent. De week wordt gebruikt voor oefenen en muziekstudie en de weekeinden zijn er voor de uitvoeringen. Om dit alles te kunnen, zijn niet alleen artistieke talenten nodig maar ook organisatorische kwaliteiten. Het mag duidelijk zijn dat dit een regelmatig gezinsleven niet makkelijk maakt. Het hoort erbij, je weet het en je regelt het. Hoe doet Nadia dat? Eigenlijk heel gewoon, namelijk naast je ouders gaan wonen in een omgeving die je heel goed kent en om de hoek van het MCO, haar belangrijkste werkplek. En dat met een partner die het snapt omdat hij eenzelfde soort leven leidt. Want Nadia, getrouwd met een cellist en met twee dochters van 4 en 2 jaar, woont naast haar ouders midden in Trompenberg. Dat is een ideale steun en zeker als er oppas nodig is. Dat was overigens niet vooraf bedacht toen zij en haar man een huis zochten, het buurhuis van haar ouders stond gewoon te koop. Wat het nog eens meer bijzonder maakt is dat hiermee haar gezin al de vierde generatie is die hier woont. De eerste bewoners van het huis waren haar overgrootouders. Haar grootouders woonden ernaast, waar nu haar ouders wonen en zij met haar drie zussen zijn grootgebracht. Al vier generaties in onze buurt! De Godelindeschool en het Gemeentelijk Gymnasium hebben haar geschoold en wie weet haar dochtertjes straks ook, die gaan nu nog naar buurtcrèche Koningskinderen. Conclusie van de redactie Het mag rustig lijken in onze buurt maar er wordt erg hard gewerkt en daarvan kan iedereen ook nog eens heel dichtbij en heel makkelijk van genieten. Maak gebruik van het unieke programma dat het MCO u biedt! O ja, over het parkeren in onze straten door medewerkers van het MCO, daar hebben we het niet meer over! Douwe Feenstra Pagina 7

10 Gesloopt op Trompenberg: Villa Casa Cara In de serie artikelen met de titel gesloopt op Trompenberg besteedt de redactie aandacht aan huizen uit de eerste bebouwingsfase van onze wijk (eind 19 e en begin 20 e eeuw) die inmiddels zijn gesloopt en hebben plaatsgemaakt voor huidige woningen. Ging de vorige aflevering over Villa Reehoeve, Ceintuurbaan 1 met als eerste bewoner Prof. van Rees, in deze aflevering behandelen we Villa Casa Cara, Jacobus Pennweg 14, waarin Paul Kruger korte tijd woonde. Villa Casa Cara stond van 1894 tot 1944 op vrijwel het hoogste punt (26,09 m NAP) van Trompenberg, aan de Jacobus Pennweg tussen de Godelindeweg en Koepelweg (zie onderstand kaartje), zo ongeveer op de plaats waar nu het pand Jacobus Pennweg 24 staat. architecten- en architectuuroverzicht van de Regio Gooi en Vechtstreek. Bouwtekening Casa Cara (bron Gooienvechthistorisch.nl) Casa Cara was een fors en stijlvol bouwwerk met classicistische elementen. Mevrouw Obbes ging deze statige en ruime villa (14 m breed en 12 m diep) gebruiken als pension. Zij heeft er heel wat gasten onderdak geboden. Men kwam vooral af op de hoge ligging van het huis in onze lommerrijke wijk, die gunstig voor de gezondheid werd beschouwd. De bekendste gast die zij in Casa Cara onderdak verleende was zonder twijfel de staatspresident van de Zuid Afrikaanse Republiek, Paul Kruger, die er in gezelschap van zijn privésecretaris H.C. Bredell, zijn lijfarts Dr. Heijmans en zijn kamerdienaar A. Happé van 6 april tot 12 december 1901 verbleef. Deel van kaart uit 1905 (bron: GooienVechthistorisch.nl)\ Op 24 mei 1894 verleende de gemeente Hilversum een bouwvergunning voor een villa voor mevrouw weduwe Dr. J.N. Obbes aan wat toen nog de Trompenbergerweg werd genoemd, maar al spoedig het adres Jacobus Pennweg 14 (oude nummering) kreeg. De villa kreeg de naam Casa Cara ofwel geliefd huis(je). De architect van deze villa staat helaas niet op de bouwtekening vermeld. Op internet worden de namen C.de Groot en W. Heemkerk wel genoemd, maar Casa Cara komt niet voor onder die namen in het Paul Kruger (2 e van links in de groep, witte baard) met zijn gezelschap voor Casa Cara Gedurende Krugers verblijf werd Casa Cara steeds door twee agenten bewaakt hij was immers president van een land dat in oorlog verkeerde met Mighty England Pagina 8

11 Tekening van het bewaakte Casa Cara uit de Gooien Eemlander van Op de achtergrond is Villa Reehoeve te zien (bron Gooienvechthistorisch.nl) In 1908 werd Casa Cara geveild (zie bijgaande advertentie uit de Gooi- en Eemlander van 12 september 1908). Als speciale verkoopargument werd genoemd: Om hare hooge gezonde ligging koos wijlen de Staatspresident Kruger, der voormalige Z-A Republiek, deze kapitale Villa eenmaal tot zijn verblijf. Na mevrouw Obbes nam juffouw. Korteweg in 1910 haar intrek in Casa Cara en in 1919 ging Mr. Dr. M.S. Koster er wonen. Vanaf 1922 staat de heer L. van der Woude als bewoner van Casa Cara vermeld in de jaarlijkse adresboeken 1 van de gemeente Hilversum, vanaf 1934 de weduwe Van der Woude, vaak in combinatie met wisselende andere namen van waarschijnlijk langdurige pensiongasten en in 1941/42 juffrouw D. van der Woude. Casa Cara heeft dus vanaf 1922 leden van de familie Van der Woude als hoofdbewoners gehad totdat in december 1944 deze fraaie villa bij een plotselinge en dramatische gebeurtenis totaal verwoest werd. Op vrijdag 29 december 1944 deze maand dus 70 jaar geleden verschenen even na 14 uur boven Trompenberg drie uit Gilze-Rijen opgestegen squadrons van de (Britse) Royal Air Force (RAF). Squadron 609, bestaande uit 12 Hawker Typhoon jachtbommenwerpers, vuurde in vier aanvalsgolven in totaal zo n honderd raketprojectielen af op huizen aan de Jacobus Pennweg in de omgeving van de Watertoren. De twee ander squadrons vielen de Duitse radioverbindingzenders bij de Hoflaan/Parklaan, resp. het Duitse hoofdkwartier/commandobunker achter de Rossinilaan aan 2. De aanval op de Jacobus Pennweg was de meest rampzalige van de drie. Er vielen vijf doden: een 22 jarige bewoonster van nr. 17, een Nederlander en een Duitse soldaat die zich in de garage naast de Watertoren bevonden, en een toevallige voorbijganger op de Pennweg; op 8 januari overleed een 22 dagen oude baby aan zijn verwondingen opgelopen bij een raketinslag van 29 december 1944 op de Jacobus Pennweg nr. 15. Voorts raakten verschillende mensen zwaar of lichtgewond. De materiële schade was aanzienlijk. Vijf woningen (waaronder Casa Cara) en de garage werden vernietigd of onherstelbaar beschadigd. Voorts liepen tenminste 25 woningen aan de Jacobus Pennweg, Ceintuurbaan en Trompenbergerweg minder zware schade op. Bij de aanvallen van de twee andere squadrons vonden een bewoner van s Gravelandseweg 116 en twee bewoners van de boerderij op Oude Meentweg 1 de dood. En werden vijf woningen vernietigd en 13 beschadigd. De in enkele raketten gebruikte forforkoppen veroorzaakten felle, bijna onblusbare branden. Een of meer van deze raketten doodden ook enkel herten in De Hertenkamp, getuige bijgaand artikeltje uit de Gooi- en Eemlander van vrijdag 5 januari 1945: Pagina 9

12 archieven van de spionagegroep Albrecht niet door de die groep aan de RAF opgegeven 3. Mogelijk waren ze afkomstig van een andere verzetsgroep op basis van onjuiste informatie of tot stand gekomen door een type- of communicatiefout binnen de RAF. : Tot zover de trieste feiten. Over de vraag waarom en waartoe deze aanvallen werden uitgevoerd is veel te doen geweest. Vanaf 1943 was de Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden met zijn staven, ondersteunende diensten en bewakingstroepen in de wijk Trompenberg gevestigd. Hiertoe hadden de Duitsers maar liefst 80 villa s in die wijk gevorderd en de commandobunker aan de Rossinilaan gebouwd. Dat deel van Trompenberg werd dan ook als Zitadelle Hilversum aangeduid. Het lag voor de hand dat de ruim 800 Duitsers in dit gebied het doel van geallieerde luchtaanvallen zouden worden. Omdat er in december 1944 veel generaals van de Wehrmacht tegelijk aanwezig waren, vroeg Bob de Geus van de spionagegroep Albrecht een bombardement aan op de Zitadelle. Twee van de drie luchtaanvallen van 29 december 1944 waren inderdaad op Duitse troepen en faciliteiten gericht, maar de aanval op de Jacobus Pennweg niet. Daarom werd aanvankelijk gedacht dat de piloten van het 609 e squadron zich in de aanvliegroute en doel hadden vergist. Onderzoek 3 door Egbert Pelgrim in archieven van de RAF heeft echter aangetoond dat de aan de piloten opgegeven coördinaten die voor Jacobus Pennweg 9-11 waren. De piloten van het 609 e squadron zijn bij hun aanval dus wel redelijk nauwkeurig geweest, maar het opgegeven doel herbergde geen Duitsers. Deze coördinaten waren volgens de Casa Cara omstreeks 1921 (boven) en na de luchtaanval van 29 december 1944 (onder 2 ) Bij de luchtaanval van 29 december 1944 brandde Casa Cara totaal uit en resteerde er slechts een bouwval, die moest worden gesloopt. Pas in 1956 werd een vergunning verleend voor de bouw van twee bungalows (thans Jacobus Pennweg 24 en 26) op het perceel waar ooit Casa Cara stond. Het is een wat bizarre samenloop dat Casa Cara tijdens zijn bestaan tweemaal in aanraking is gekomen met internationale conflicten. De eerste maal als tijdelijk woonhuis van de president van een land dat in oorlog met Groot Brittannië verkeerde en de tweede maal toen het in de Pagina 10

13 Tweede Wereldoorlog door een Britse luchtaanval op een vermeend Duits doel op de Jacobus Pennweg werd vernietigd. Het bombardement van 29 december 1944 heeft aan de Duitse kant niet tot veel slachtoffers of schade geleid. Op 20 maart 1945 werd er weer een luchtaanval, nu niet alleen met raketten maar ook met zware bommen uitgevoerd op commandobunker aan de Rossinilaan en omgeving. Hierbij waren het aantal gedode en gewonde Duitsers en de materiele schade zeer aanzienlijk. De toenmalige Befehlshaber, generaal Blaskowitz, verbleef op dat ogenblik in de bunker met zijn 2,5 meter dikke, gewapend betonnen daken en muren en bleef daardoor ongedeerd. Enkele weken later, op 6 mei 1945, ondertekende hij in Wageningen de capitulatie van het Duitse leger in Nederland. Bronnen: 1. Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum (www.gooienvechthistorisch.nl) 2. Th. J. de Jong, Eigen Perk 1993/2 pag : Bombardementen op de wijk Trompenberg 3. Egbert Pelgrim, Eigen Perk, 2010/2 pag.53-67: De bombardementen op Trompenberg Paul Kruger Henk Fijn van Draat Paul Kruger Paul (Stephanus Johannes Paulus) Kruger ( ) was een Zuid- Afrikaans strijder voor de onafhankelijkheid van zijn land en staatsman. Als kind maakte hij de Grote Trek (van Afrikaner boeren uit de Britse Kaapprovincie naar het onafhankelijke Transvaal en Oranje Vrijstaat) mee. Hij vocht in de oorlogen van de Republiek Zuid-Afrika (Transvaal) met inheemse volken, waarbij hij opviel door zijn moed en het bracht tot waarnemend commandantgeneraal. Daarna werd hij vicepresident van zijn land en na de Britse annexatie in 1877 van Transvaal speelde hij een leidende rol in de Eerste Boerenoorlog ( ) en bij het herstel van de onafhankelijkheid. In 1883 werd hij gekozen tot staatspresident van de Republiek Zuid Afrika en daarna nog drie maal herkozen. Tijdens de Tweede Boerenoorlog ( ) vertrok hij in oktober naar later zou blijken voorgoed - met het Nederlandse oorlogsschip Hr. Ms. Gelderlander naar Europa om daar steun van de andere grote mogendheden (Frankrijk, Duitsland en Rusland) voor de strijd van zijn land tegen Groot Brittannië te verwerven, maar hierin slaagde Kruger niet. In Nederland genoot Kruger echter grote populariteit. In verband met een longontsteking vestigde hij zich op 6 april 1901 op medisch advies in Casa Cara op Trompenberg. Daarna woonde hij in Villa Oranjelust, Maliebaan 89 in Utrecht, in Menton (Fr.), in 1903 wederom in Hilversum, nu in Villa Djemnah, Hoge Naarderweg 46 (het Krugerhuis ), en tenslotte in Clarens (Zwitserland), waar hij op 14 juli 1904 overleed. Krugers naam leeft voort o.a. in de naar hem genoemde Krugerweg te Hilversum Henk Fijn van Draat Pagina 11

14 Buurtvereniging Trompenberg-Oost Secretariaat: Witte Kruislaan 19, 1217 AM Hilversum adres: Samenstelling en adressen bestuur: Voorzitter Ton Loogman Jacobus Pennweg 34, 1217 JH Secretaris en vice-voorzitter Nol Witten Witte Kruislaan 19, 1217 AM de secretaris Frans Kolkman Jacobus Pennweg 38, 1217 JH Penningmeester Hans de Vrind Jacobus Pennweg 26, 1217JH Overige bestuursleden Nel van de Loosdrecht Vivaldipark 17, 1217 DT Prisci Priems Trompenbergerweg 57a, 1217BD Werkgroepen Werkgroep beheer Heksenweitje Voorzitter Jac Zijdewind Van Hengellaan 13, 1217 AR Gerard Dorresteijn Hoge Naarderweg 110, 1217AJ Nicolette Holzenbosch-van Elswijk Hoge Naarderweg 229, 1217 DG Vacature Redactie De Trompenberger Douwe Feenstra Jacobus Pennweg 38, 1217 JH Henk Fijn van Draat Ceintuurbaan 3, 1217 HM Pieter Hoogenraad Ceintuurbaan 21, 1217HM Hilly Snippe Vivaldipark 7, 1217 DT Pagina 12

15

16

Buurtvereniging Trompenberg-Oost december Algemene Ledenvergadering op 17 maart 2015, 20 uur

Buurtvereniging Trompenberg-Oost december Algemene Ledenvergadering op 17 maart 2015, 20 uur De Trompenberger Informatieblad voor de leden van Achttiende jaargang Buurtvereniging Trompenberg-Oost december 2014 Algemene Ledenvergadering op 17 maart 2015, 20 uur Website: www.trompenberg-oost.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Buurtvereniging Negende jaargang nr. 1 Trompenberg-Oost 7 januari 2005

Nieuwsbrief van de Buurtvereniging Negende jaargang nr. 1 Trompenberg-Oost 7 januari 2005 De Trompenberger Nieuwsbrief van de Buurtvereniging Negende jaargang nr. 1 Opheffing Buurt en Beheer (zie pag. 6) Algemene Ledenvergadering 2005 (zie pag. 1) Voorwoord Bij de jaarwisseling 2004/2005 terugkijkend

Nadere informatie

RESEARCH CONTENT. Loïs Vehof GAR1D

RESEARCH CONTENT. Loïs Vehof GAR1D RESEARCH CONTENT Loïs Vehof GAR1D INHOUD Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ blz. 2 Methode -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vriendenbulletin. Brielle, mei 2015 16e jaargang. Nr.1. Beste vrienden,

Vriendenbulletin. Brielle, mei 2015 16e jaargang. Nr.1. Beste vrienden, Vriendenbulletin Brielle, mei 2015 16e jaargang. Nr.1 Beste vrienden, Het afgelopen halfjaar heeft het bestuur zich ingezet om de in het vorige bulletin genoemde projecten te kunnen realiseren. Mede door

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Jaaroverzicht activiteiten Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest

Jaaroverzicht activiteiten Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Jaaroverzicht activiteiten Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Na de oprichting in november 2014 was 2015 het eerste jaar waarin we activiteiten georganiseerd hebben voor onze vrienden.

Nadere informatie

MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 1. MCO Educatie Voortgezet Onderwijs. Muziek. moet je maken! Muziekcentrum van de Omroep www.

MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 1. MCO Educatie Voortgezet Onderwijs. Muziek. moet je maken! Muziekcentrum van de Omroep www. MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 1 MCO Educatie Voortgezet Onderwijs Muziek moet je maken! Muziekcentrum van de Omroep www.mco/educatie MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 2 Muziek moet je

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk).

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk). Jeanne d'arc Aan het begin van de 15de eeuw slaagden de Fransen er eindelijk in om de Engelsen uit hun land te verdrijven. De strijd begon met een vrouw die later een nationale heldin werd, van de meest

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Schoolnieuws schooljaar Vrijdag 11 maart 2016 Dinsdag 15 maart Muziekavond. Woensdag 16 maart Studieochtend kleuters Leerlingen gr1/2 vrij

Schoolnieuws schooljaar Vrijdag 11 maart 2016 Dinsdag 15 maart Muziekavond. Woensdag 16 maart Studieochtend kleuters Leerlingen gr1/2 vrij Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 11 maart 2016 Dinsdag 15 maart Muziekavond Woensdag 16 maart Studieochtend kleuters Leerlingen gr1/2 vrij Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Nationale Rekendag

Nadere informatie

Te beginnen met deze aflevering van Eigen Perk zullen in ons tijdschrift regelmatig mededelingen verschijnen van de Stichting Hilversum PAS OP.

Te beginnen met deze aflevering van Eigen Perk zullen in ons tijdschrift regelmatig mededelingen verschijnen van de Stichting Hilversum PAS OP. Te beginnen met deze aflevering van Eigen Perk zullen in ons tijdschrift regelmatig mededelingen verschijnen van de Stichting Hilversum PAS OP. Hieronder vindt U de eerste bijdrage van deze stichting.

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet

In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet funktioneert en is opgegeven welke gebouwen in Hilversum door het Rijk beschermd zijn (de z g n o Rijksmonumenten) Van de mogelijkheid om voor objekten

Nadere informatie

2 maart 1945. 2 maart 2016. Leerlingen groep 7 en 8 De Meeander Heelweg

2 maart 1945. 2 maart 2016. Leerlingen groep 7 en 8 De Meeander Heelweg 2 maart 1945 2 maart 2016 Leerlingen groep 7 en 8 De Meeander Heelweg Er kwamen 4 Duitsers bij de Bark. Ze slaan piketten, voor het plaatsen van batterijen veldartillerie. Maar op die dag gingen de verzetsgroepen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief Bij het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek in Hilversum bevindt zich een collectie die uitsluitend materiaal over de tweede

Nadere informatie

Woonzorg in het hart van Amersfoort

Woonzorg in het hart van Amersfoort Woonzorg in het hart van Amersfoort wonen & leven, zorgen, leren & werken ZORGRESIDENCE HET SEMINARIE is gevestigd in het historisch stadscentrum op een van de meest onderscheidende locaties die Amersfoort

Nadere informatie

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna.

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. 100 jaar geleden t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. t Is oorlog! Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer 100 jaar geleden is een

Nadere informatie

15966_Oorlog in foto's III - D-Day BW.indd 53 16-09-14 10:17

15966_Oorlog in foto's III - D-Day BW.indd 53 16-09-14 10:17 Een foto van een van de twee drijvende wegen in de kunstmatige haven bij Arromanches. De kunstmatige havens waren eigenlijk een enorme legpuzzel die in het geheim was ontworpen en daarna verspreid over

Nadere informatie

ARION een Griekse mythologische figuur als fameuze springbron in de tuinen van het Huys Ootmarsum

ARION een Griekse mythologische figuur als fameuze springbron in de tuinen van het Huys Ootmarsum ARION een Griekse mythologische figuur als fameuze springbron in de tuinen van het Huys Ootmarsum ARION. ets van Albrecht Dürer Tekening Koepeltuin Huys Ootmarsum door Schoenmaker. 1723.Rijksarchief Zwolle

Nadere informatie

WAARD OM TE WETEN CORNELIS BOEKSCHOTEN ( ) door. Dr. P.W. de Lange. Als dit stukje verschijnt zal het bijna vijf

WAARD OM TE WETEN CORNELIS BOEKSCHOTEN ( ) door. Dr. P.W. de Lange. Als dit stukje verschijnt zal het bijna vijf WAARD OM TE WETEN CORNELIS BOEKSCHOTEN (1906-1978) Een laat in memoriam en nog wat door Dr. P.W. de Lange Als dit stukje verschijnt zal het bijna vijf jaar geleden zijn dat Cornelis Boekschoten na een

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Naam: JODENVERVOLGING Kristallnacht en Februaristaking

Naam: JODENVERVOLGING Kristallnacht en Februaristaking Naam: JODENVERVOLGING Kristallnacht en Februaristaking Jodenvervolging in Duitsland De reden dat de joden vervolgd en vermoord werden tijdens de Tweede Wereldoorlog was, dat de joden rijk en succesvol

Nadere informatie

Opening Hermes Huis schuift op naar 18 november

Opening Hermes Huis schuift op naar 18 november Juli 2011 Nieuwsbrief Hermes Project Jaargang 2 Nummer: 5 Opening Hermes Huis schuift op naar 18 november Het was even slikken: na onze enthousiaste aankondiging dat het Hermes Huis op 2 september geopend

Nadere informatie

De geschiedenis van Lohuizerweg 18 Deel 1, door Hennie Hanekamp

De geschiedenis van Lohuizerweg 18 Deel 1, door Hennie Hanekamp De geschiedenis van Lohuizerweg 18 Deel 1, door Hennie Hanekamp Inleiding Begin 2003 leek het mij wel leuk dat in het gebouw aan de Lohuizerweg 18, thans het verenigingsgebouw van WIOS EPE, een foto kwam

Nadere informatie

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen Claudia van Loveren Ik weet nog goed dat er tijdens de modernisering van onze woningen in 2007, in de Flevopost een prijsvraag stond van de gemeente en Oost Flevoland

Nadere informatie

Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A

Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A Wat doe je in deze les? Bij Nieuwsbegrip lees je altijd een tekst met het stappenplan. Je gaat vaak op zoek naar verbanden in een tekst. Wat

Nadere informatie

Tekst: Judice Ledeboer Foto s: Brett Russel

Tekst: Judice Ledeboer Foto s: Brett Russel Iedereen die over de Julianabrug rijdt ziet aan de zeekant de wapperende stars en stripes van de Verenigde Staten. Op die plek is het Amerikaanse consulaat gevestigd. De residentie van de consul-generaal

Nadere informatie

AFKICKEN? GEEN SPRAKE VAN!

AFKICKEN? GEEN SPRAKE VAN! AFKICKEN? GEEN SPRAKE VAN! Nadat iedereen weer heeft kunnen afkicken van het EK voor senioren in Appelscha, gaan we komende week hopelijk genieten van het WK van de algemene Klasse, dat in het Duitse Bad

Nadere informatie

Vrede en vrijheid maken we samen.

Vrede en vrijheid maken we samen. Vrede en vrijheid maken we samen. Draagt u ook bij? Wageningen 5 mei. 5 mei 1945 Bevrijding! 4 mei, 23.00 uur Bevrijdingsvuurceremonie Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd van de Duitse overheersing tijdens

Nadere informatie

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt De Gouden Eeuw duurde niet precies honderd jaar. Hij begon aan het eind van de 16de eeuw, beleefde zijn hoogtepunt rond 1675 en was in de 18de eeuw voorbij. De Gouden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2014

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2014 S t u d e n t e n v e r e n i g i n g U t i l e D u l c i Telefoon: 073 6134006 E-mail: secrutiledulci@gmail.com Secretariaat: Ruth van der Grift Chr. Kannemansstraat 32 5246 AM Rosmalen NIEUWSBRIEF AUGUSTUS

Nadere informatie

6Plekjes met voelbare historie

6Plekjes met voelbare historie 6Plekjes met voelbare historie Waterwegen hebben in heel veel belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis een rol gespeeld. Voor aanval en verdediging tijdens oorlogen, voor het vervoer van goederen

Nadere informatie

Het Snijdersplein. Voorwoord

Het Snijdersplein. Voorwoord Het Snijdersplein Voorwoord Ruim 4 jaar ben ik nu bezig om alle gegevens van de kadastrale percelen van de vestingstad s-hertogenbosch, in 1832 aangeduid als de secties G en H, vanaf het begin van het

Nadere informatie

Gebouw De Walvis te Amsterdam

Gebouw De Walvis te Amsterdam Vóór de Tweede Wereldoorlog hadden de 5 Nederlandse omroepverenigingen (AVRO, KRO, VARA, NCRV en VPRO) alle een eigen muziekbibliotheek. Deze waren niet allemaal gevestigd in Hilversum; zo had de AVRO

Nadere informatie

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014 310 Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken 1906-1994 H.J. Postema December 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3

Nadere informatie

Ook worden er onderling ladderwedstrijden gespeeld en worden er jaarlijks clubkampioenschappen georganiseerd.

Ook worden er onderling ladderwedstrijden gespeeld en worden er jaarlijks clubkampioenschappen georganiseerd. Lawn Tennisclub de Kaetelberg Venlo Sponsoring Historie. L.T.C. de Kaetelberg is opgericht op 8 december 1977. Nadat voor het seizoen 1978 het aantal van 2 tennisbanen waren aangelegd kon gestart worden

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober Lieve broer! 12-19 oktober Je bent nog maar 1 week weg, en ik mis je al! Hopelijk zie ik je nog terug! Ik heb gehoord dat er al heel wat mannen zijn gestorven! Jij nog niet,gelukkig! En,papa, alles goed

Nadere informatie

Assen Oud-Zuid en haar bewoners. Redactie: Michiel Gerding. Buurt met karakter 3

Assen Oud-Zuid en haar bewoners. Redactie: Michiel Gerding. Buurt met karakter 3 Buurt met karakter Buurt met Assen Oud-Zuid en haar bewoners karakter Redactie: 2 Buurt met karakter Buurt met karakter 3 Colofon Inhoud De eerste druk van dit boek is mede mogelijk gemaakt door financiële

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Jaaroverzicht 2015 van Stichting Vrienden van t Huys te Hoecke (SVHH) Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Het contactadres van SVHH is: Zorgwaard locatie t Huys te Hoecke,

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00. 1 SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS 31 oktober 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit 38 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

LEVEN IN DE OORLOG LES 1. Het begin van de oorlog

LEVEN IN DE OORLOG LES 1. Het begin van de oorlog Wereldoorlogen en Holocaust LES 1 LEVEN IN DE OORLOG JE LEERT wat er in het begin van de Tweede Wereldoorlog gebeurt; wat er verandert in het dagelijks leven van de mensen; wat de mensen doen bij een luchtalarm.

Nadere informatie

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was Het Kompas kijkt binnen in Het Kompas keek binnen bij Vincent-Jan de Jong in aan de Molendijk. Een woonhuis dat rond 1886 gebouwd is in opdracht van zijn overgroot- was ouders. Erachter een hoepels-, biezen-,

Nadere informatie

Zes generaties warme toewijding

Zes generaties warme toewijding Zes generaties warme toewijding De geschiedenis van familiebedrijf Bakker van de Ven Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan in Venhorst Venhorst, juni 2010 PAG 1 INHOUD Voorwoord Inleiding 1 Martinus

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

DORST IN DE OORLOGSJAREN.

DORST IN DE OORLOGSJAREN. DORST IN DE OORLOGSJAREN. De aanwezigheid van vliegveld Gilze-Rijen heeft voor de bewoners van Dorst de hele oorlog door steeds grote ongemakken en vele gevaren opgeleverd. Praktisch de hele oorlog waren

Nadere informatie

We gaan weer beginnen!

We gaan weer beginnen! Nieuwsbrief van CNS-basisschool Juliana Halderweg 43-45 6721 ZJ Bennekom info@juliana.cnsede.nl www.juliana.cnsede.nl 21 augustus 2015 We gaan weer beginnen! Komende maandag ontvangen we als team van CNS-basisschool

Nadere informatie

Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal

Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal Herinnering contributie Augustus 2015 Bestuur van vogelvereniging

Nadere informatie

Naam: EEN BRUG TE VER De Slag om Arnhem

Naam: EEN BRUG TE VER De Slag om Arnhem Naam: EEN BRUG TE VER De Slag om Arnhem A Bridge too Far is een film over de meest tragische blunder van de Tweede Wereldoorlog en vertelt heel precies over een groot plan. Dat plan kostte meer Geallieerden

Nadere informatie

Wij zijn u dan ook enorm erkentelijk en wensen u veel leesplezier toe met dit jaarverslag.

Wij zijn u dan ook enorm erkentelijk en wensen u veel leesplezier toe met dit jaarverslag. 2014 Mei 2015 Geachte sponsor, donateur, belangstellende, Voor u ligt het jaarverslag 2014 van het Zwols Dierenasiel. Ook dit jaar willen we de sponsoren, de donateurs en de organisaties die de werkzaamheden

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

De Romeinen. Wie waren de Romeinen?

De Romeinen. Wie waren de Romeinen? De Romeinen Wie waren de Romeinen? Lang voor de Romeinen naar ons land kwamen, woonden ze in een kleine staat rond de stad Rome. Vanaf 500 voor Christus begonnen de Romeinen met gebiedsuitbreiding. Als

Nadere informatie

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Het programma voor het 50-jarig jubileum werd niet alleen beperkt tot een jubileum weekend. De jubileum

Nadere informatie

De beslissing. Aan mij zal het niet liggen, antwoordde Jens. Maar jij

De beslissing. Aan mij zal het niet liggen, antwoordde Jens. Maar jij De beslissing De winter daarvoor was de beslissing gevallen. We zaten met een glas wijn bij mijn ouders in de woonkamer en vertelden over Kreta, en ook dat we van plan waren naar Zuid- Duitsland te verhuizen.

Nadere informatie

We hielpen hem zelfs een keer mee door een verkeerd bezorgde brief op het juiste adres te bezorgen!

We hielpen hem zelfs een keer mee door een verkeerd bezorgde brief op het juiste adres te bezorgen! We hebben in groep 1/2 C de afgelopen weken over het thema Post gewerkt. We hebben geleerd wat er gebeurt met de post wanneer je bijvoorbeeld een brief door de brievenbus doet. We hebben kaarten gemaakt,

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

DIE VIJF DAGEN IN MEI

DIE VIJF DAGEN IN MEI DIE VIJF DAGEN IN MEI 1940 Op initiatief van Martin Lagestee maakte Lagestee Film BV in samenwerking met acht regionale omroepen en in coproductie met NTR en VPRO vijf documentaires met als onderwerp de

Nadere informatie

Contact. Wijzigingen persoonlijke gegevens. Bijna alle informatie is terug te vinden op onze website www.svdio-ettenleur.nl.

Contact. Wijzigingen persoonlijke gegevens. Bijna alle informatie is terug te vinden op onze website www.svdio-ettenleur.nl. Welkom bij svdio Leuk dat je lid bent van svdio! Door middel van deze folder willen wij je graag op de hoogte brengen van een aantal praktische zaken. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het sportieve

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Toespraak Jet Bussemaker, Lid College van Bestuur van de UvA/Hva en voormalig staatssecretaris van VWS, op 11 april 2012.

Toespraak Jet Bussemaker, Lid College van Bestuur van de UvA/Hva en voormalig staatssecretaris van VWS, op 11 april 2012. Toespraak Jet Bussemaker, Lid College van Bestuur van de UvA/Hva en voormalig staatssecretaris van VWS, op 11 april 2012. Dames en heren, Op 11 april 1945, begin van de middag, werd Buchenwald door het

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

JACOBUS VAN DRIE WOONDE IN BILTHOVEN MET EEN GEIT IN HUIS

JACOBUS VAN DRIE WOONDE IN BILTHOVEN MET EEN GEIT IN HUIS JACOBUS VAN DRIE WOONDE IN BILTHOVEN MET EEN GEIT IN HUIS Koos Kolenbrander Met een geit in huis wonen doet denken aan de Zweedse tv-serie Pippi Langkous. Dit kwam in de jaren twintig van de vorige eeuw

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan Victoriepark.

Samenvatting Projectplan Victoriepark. Samenvatting Projectplan Victoriepark. De Stichting Vrienden van Victorie heeft een plan ontwikkeld voor het oude IJkkantoor in het Victoriepark te Alkmaar. Het Victoriepark is een verwaarloosd stadspark

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

jaargang 22 december 2016 nummer 5

jaargang 22 december 2016 nummer 5 jaargang 22 december 2016 nummer 5 A G E N D A Voor een goed actueel overzicht van de belangrijke data verwijzen we u graag naar de onlinekalender op onze website www.sboderegenboog.cnsede.nl Dag ouders

Nadere informatie

Ik zocht een oude woning en die heb ik gevonden

Ik zocht een oude woning en die heb ik gevonden 1 kopen bestaande bouw villa nooitgedacht Een rijksmonument via Marktplaats Ik zocht een oude woning en die heb ik gevonden Het huis van Marian Sluimers stond al vijf jaar leeg toen zij het in 2009 kocht

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE GESCHIEDENIS - DE GESCHIEDENIS VAN DE STAD - DE GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING HOOFDSTUK 2: WAT IS HET DOEL - SENSIS

HOOFDSTUK 1: DE GESCHIEDENIS - DE GESCHIEDENIS VAN DE STAD - DE GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING HOOFDSTUK 2: WAT IS HET DOEL - SENSIS 1 HOOFDSTUK 1: DE GESCHIEDENIS - DE GESCHIEDENIS VAN DE STAD - DE GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING HOOFDSTUK 2: WAT IS HET DOEL - SENSIS HOOFDSTUK 3: WAT HEEFT DE STICHTING BEREIKT HOOFDSTUK 4: ONS STNDPUNT

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

G E V E R S - DEUTZ TERWEESCHOOL TERWEEWEG 106 2341 CV OEGSTGEEST TEL. (071) 565 24 32 e-mail: gdtinfo@gdterwee.nl website : www.gdterwee.

G E V E R S - DEUTZ TERWEESCHOOL TERWEEWEG 106 2341 CV OEGSTGEEST TEL. (071) 565 24 32 e-mail: gdtinfo@gdterwee.nl website : www.gdterwee. G E V E R S - DEUTZ TERWEESCHOOL TERWEEWEG 106 2341 CV OEGSTGEEST TEL. (071) 565 24 32 e-mail: gdtinfo@gdterwee.nl website : www.gdterwee.nl Een gezamenlijke tweewekelijkse uitgave van de Ouderraad en

Nadere informatie

Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Cd-opname Vocaal Ensemble Kerkrade

Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Cd-opname Vocaal Ensemble Kerkrade Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Cd-opname Vocaal Ensemble Kerkrade Eind 2009 werd binnen het bestuur van het Vocaal Ensemble Kerkrade besloten om een langgekoesterde droom uit te laten komen: onze eerste

Nadere informatie

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer. www.wegwijzerzeist.nl

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer. www.wegwijzerzeist.nl Op het Prikbord Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl KOM (Kind Op Maandag): Dat kun je niet maken Prikbord 5, 30-10-2012 40 dagen lang is Mozes op de berg Sinaï. De mensen van het volk worden

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b Bijlage VMBO-KB 2014 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-14-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een politieke prent over een biddende fabrikant (1907): Onderschrift

Nadere informatie

columbus Boeren tegen Britten: oorlog in Zuid-Afrika lesbrief HAVO/V leerjaa brengt het beste uit twee werelden samen

columbus Boeren tegen Britten: oorlog in Zuid-Afrika lesbrief HAVO/V leerjaa brengt het beste uit twee werelden samen columbus brengt het beste uit twee werelden samen lesbrief HAVO/V leerjaa WO r3 Boeren tegen Britten: oorlog in Zuid-Afrika columbus Inleiding Deze zomer vindt het WK voetbal plaats in Zuid-Afrika. Allerlei

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

nr. 09, schooljaar 2012-2013

nr. 09, schooljaar 2012-2013 nr. 09, schooljaar 2012-2013 Keny uit groep 8 wint voorleeswedstrijd Op 27 november vond de schoolfinale van de voorleeswedstrijd plaats, die werd gewonnen door Keny uit groep 8a. Het was een spannende

Nadere informatie

17 september 1944 1 juni 1975 Goederenvervoer: 1 februari 1905 2 maart 1970

17 september 1944 1 juni 1975 Goederenvervoer: 1 februari 1905 2 maart 1970 pagina 1 van 5 Halte Bergentheim Gewijzigd: e:10-07-2010 Inhoud: Gegevens halte Exploitatie Gebouwen Emplacement Spoorweghaven Personeel Gegevens plaats Links: Fabrieksaansluitingen: Turfstrooiselfabriek

Nadere informatie

Toespraak van Anouchka van Miltenburg, Voorzitter van de Tweede Kamer, bij de bijeenkomst van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, op 14 augustus 2015 in de Tweede Kamer We dachten dat we na de capitulatie

Nadere informatie

Leerlingen hand-out stadswandeling Amsterdam

Leerlingen hand-out stadswandeling Amsterdam Leerlingen handout stadswandeling Amsterdam Groep 1: de Surp Hoki Armeens Apostolische kerk Adres: Kromboomsloot 22, Amsterdam Namen leerlingen: In deze handout staat alle informatie die je nodig hebt

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2010

Nieuwsbrief oktober 2010 Nieuwsbrief oktober 2010 Hans-Victor Selder, voorzitter KoD op bezoek in MATH Tijdens mijn verblijf in zuid-oost Azie vaan 5 augustus t/m 25 september 2010, heb ik van 15 20 september een bezoek gebracht

Nadere informatie