Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 1 Definitief vastgesteld directeur-bestuurder SOPOGO d.d. 14 juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015-2016. Schoolgids 2015-2016 Ollie B. Bommel Pagina 1 Definitief vastgesteld directeur-bestuurder SOPOGO d.d. 14 juli 2015"

Transcriptie

1 OBS Ollie B Bommel Nassaustraat AR Den Bommel Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 1

2 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Jarenlang vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Als ouder kies je dan ook met zorg een school die goed bij u en uw kind past. Met deze schoolgids geven wij u graag een beeld van onze school. In de schoolgids staat beschreven wat onze manier van werken is en wat wij belangrijk vinden om uw kind mee te geven als basis voor zijn verdere leven. Het geeft u een beeld waar onze school voor staat en hoe wij ons onderwijs vorm geven. Maar ook wat u van ons mag verwachten in de jaren dat u uw kind aan ons toevertrouwt. U vindt onder andere informatie over de organisatie en de invulling van ons onderwijs op onze school. Bij de schoolgids hoort een jaarkalender, met daarin een overzicht van de belangrijkste activiteiten en data van dit schooljaar en een boven schoolse katern van ons bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO) waar onze basisschool onder valt. Wij hopen dat deze schoolgids een plekje krijgt waar u hem gemakkelijk kunt raadplegen. Eventuele aanvullingen en wijzigingen zullen wij aan u doorgeven via de maandelijkse nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich aanmelden via onze website. Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebben, schroomt u dan niet die te stellen. Wilt u meer informatie over onze school dan kunt u onze website bezoeken: U kunt ons ook volgen op Facebook. Tevens bent u altijd van harte welkom om vrijblijvend onze school te bezoeken en een afspraak te maken met de directeur. Wij wensen u en uw kind(eren) veel plezier en succes bij ons op school! Met vriendelijke groet, Namens het gehele team en de medezeggenschapsraad Sanne Wensink (directeur) Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: De School De naam De adresgegevens Het gebouw en inrichting Het schoolbestuur De schooltijden Schoolvakanties en vrije dagen: Verjaardagen Vervoeren van schoolspullen Verlof Voedselallergie Vereniging voor openbaar onderwijs (V.O.O.) Ziekteverzuim Abonnementen tijdschriften Adreswijziging en andere persoonlijke gegevens Week van het openbaar onderwijs Folders en reclamemateriaal Gevonden voorwerpen Gymlessen/Bewegingsonderwijs Huiswerk Mobiele telefoons Open dag Privacy Schoolbibliotheek Schoolfotograaf Schoolgerei Schoolmelk School ontruimingsplan / veiligheid Schoolverzekeringen / aansprakelijkheid Snoepen Hoofdluis Sloffen Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 3

4 1.32. Vernielingen Hoofdstuk 2: Het personeel Directie Groepssamenstelling en indeling leerkrachten Bedrijfshulpverlening (BHV) Hoofdstuk 3: Onze doelstellingen en uitgangspunten Uitgangspunten Onze Missie Visie op het leren Het schoolplan Hoofdstuk 4: Onze zorg voor de kinderen Voor het eerst naar de basisschool Voor het eerst op school De indeling van kinderen in de groepen Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school: Speciale zorg voor kinderen De praktijk Onderwijskundig rapport Zorgvoorzieningen Werken aan een doorgaande lijn Regels voor schorsing en verwijdering van leerlingen Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Hoofdstuk 5: Leer- en vormingsgebieden Het jongste kind Leerstofaanbod jonge kind Overige groepen Welke methodes gebruiken we op school? Lezen Spelling Taal (luisteren, spreken, schrijven, dramatiseren en grammatica) Schrijven (technisch schrijven) Rekenen en wiskunde Engels Wereldoriëntatie Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 4

5 Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur en techniek Verkeer Creatieve vakgebieden Bewegingsonderwijs Godsdienstonderwijs/humanistisch vormingsonderwijs (HVO) PAD Burgerschapsvorming Hoofdstuk 6: KWALITEIT VAN ONZE SCHOOL Werken aan kwaliteit Inspectie van het onderwijs Het CITO Leerlingvolgsysteem CITO Eindtoets Basisonderwijs Uitstroomgegevens Voortgezet Onderwijs Plan van aanpak Hoofdstuk 7: OUDERS EN SCHOOL Informatieavonden Rapportage Ouderparticipatie Schriftelijke informatie Open dag openbaar onderwijs De klachtenregeling Hulpouders Overblijven Hoofdstuk 8: ACTIVITEITEN De ouderraad E.H.B.O Excursies Kijk/Kunst Musical Schoolreis Schoolkamp Sportdag - Koningsspelen Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 5

6 Adressen en telefoonlijst Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 6

7 Hoofdstuk 1: De School 1.1.De naam Onze school draagt de naam: Ollie B. Bommel. In de jaren veertig van de vorige eeuw verschenen de eerste strips van Tom Poes en Olivier B. Bommel getekend door Marten Toonder. Aanvankelijk is Heer Bommel een rijke Amerikaan, die veel lawaai maakt maar dom is. Hij ontwikkelt zich tot een heer van stand. Heer Bommel is de bewoner van het slot Bommelstein, in de buurt van het stadje Rommeldam. Hij rijdt in een bescheiden auto (de Oude Schicht) en gaat meestal gekleed in een geruite jas. Aangezien een "heer van stand" een "teer gestel" heeft, zorgt Joost, zijn onvolprezen bediende, voor alle dagelijkse beslommeringen. Geld speelt geen rol voor deze heer van stand en een "eenvoudige doch voedzame maaltijd" is op Slot Bommelstein gegarandeerd. Bommel is erg naïef en laat zich altijd van alles aanpraten, waarna Tom Poes hem er weer uit moet redden. Sinds 1964 staat een standbeeld van Ollie B. Bommel in het centrum van Den Bommel. Het oorspronkelijke beeld was een initiatief van het Leidse studentendispuut Ollie B. Het werd in 1997 vervangen door een bronzen exemplaar; het oude beeld staat sindsdien in onze openbare basisschool Ollie B. Bommel. Marten Toonder werd geboren op het Burgemeester Meineszplein te Rotterdam. Hij maakte kennis met strips door de comics die zijn vader, die zeekapitein was, uit de Verenigde Staten van Amerika meenam. Na de middelbare school maakte hij met zijn vader een zeereis naar Argentinië, waar hij in 1931 de Disneystriptekenaar Dante Quinterno ontmoette, die hem inspireerde zelf ook strips te gaan tekenen. Hiervoor ging hij naar de Rotterdamse kunstacademie. Na de lessen ging hij werken bij de uitgeverij en drukkerij Nederlandse Rotogravure Maatschappij NV in Leiden, waar hij stripfeuilletons tekent. In 1935 trouwde hij met Afine Kornélie Dick, een buurmeisje uit zijn jeugd die als Phiny Dick zelf strips heeft getekend en geschreven; ook maakte ze teksten bij de tekeningen van haar man voor de strip Kappie. Hij richtte Toonder Studio's op, een bedrijf dat films en reclame produceert. In 1964 verhuisde Toonder met zijn vrouw naar Ierland om zich geheel te wijden aan het striptekenen. Hij bemerkte tot zijn verbazing dat het Ierse landschap erg leek op dat wat hij al jaren in zijn Bommel-strips had getekend. Phiny overleed in 1990, en in 1996 trouwde hij opnieuw, met de componiste Tera de Marez Oyens, die later dat jaar overleed. Sindsdien woonde hij weer in Nederland, en wel in het Rosa Spier Huis te Laren. Toonder overleed in 2005 op 93-jarige leeftijd in zijn slaap. 1.2.De adresgegevens O.B.S. Ollie B. Bommel Nassaustraat AR Den Bommel Telefoon: Website: 1.3.Het gebouw en inrichting De Ollie B. Bommel heeft 4 leslokalen en een computerlokaal. In het computerlokaal kunnen ook andere activiteiten gedaan worden zoals het werken met groepjes kinderen, het splitsen van de groepen en lessen Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO). Het voormalige speellokaal is geschikt gemaakt voor allerlei activiteiten zoals handvaardigheidslessen voor alle groepen en godsdienstlessen. De school heeft een brede hal die ook regelmatig ingezet wordt voor allerlei activiteiten. De school heeft twee ingangen: een voor de kleuters Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 7

8 en een voor de groepen 3 t/m 8. Het speelplein wordt door de gehele school gebruikt. Echter hebben de kleuters nog eigen speelmateriaal. Omdat jongere en oudere kinderen vaak tegelijk op het plein spelen, mag er om veiligheidsredenen niet worden gevoetbald op het plein. Wel hebben we een afgebakend trapveldje gerealiseerd. In de centrale hal staan ook computers voor leerlingen. Tevens ziet u aan de muur kasten hangen waarin de leerlingen hun schoenen op kunnen bergen. Binnen de school lopen de leerlingen op sloffen. In de centrale hal bij de bovenbouwgroepen vindt ook de overblijf plaats. Bij de kleuteringang vindt u aangrenzend aan de hal daar, de directiekamer. Voor gymnastiek wijken de leerlingen uit naar de gymzaal die behoort tot het verenigingsgebouw de Bommelstee. Er zijn 3 kantoorruimtes. Deze worden gebruikt door het team, directie, intern begeleider en door de schoolarts. 1.4.Het schoolbestuur Geachte ouders, verzorgers, Fijn dat u voor deze school heeft gekozen. U vertrouwt uw kind(eren) zeker acht jaar toe aan de zorg en deskundigheid van de leerkrachten van deze openbare basisschool; een belangrijk deel van een kinderleven. Scholen verschillen in werkwijze, schoolklimaat en onderwijsresultaten. Dat maakt kiezen voor de beste school voor uw kind niet eenvoudig. De inhoud van deze gids zal u daarbij helpen en veel informatie geven. U heeft een prima keuze gemaakt! Mijn naam is Pieter Verbrugh, directeur-bestuurder van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree- Overflakkee, de organisatie waarvan de school van uw kind(eren) deel uit maakt. Deze stichting (SOPOGO) telt 13 scholen, waarvan de directeuren direct onder mijn leiding vallen. De 12 scholen voor regulier openbaar basisonderwijs en 1 school voor speciaal basisschool staan verspreid over Goeree-Overflakkee. Op onze website vindt u een kaartje met al onze schoollocaties daarop. Hier kunt u eenvoudig doorklikken naar de website van elke school. Het bestuurskantoor is gehuisvest aan de Emmastraat in Oude-Tonge waar ik ondersteund word door deskundige specialisten op het gebied van onderwijskwaliteit, financiën, personeel en huisvesting. U kunt ons bereiken op telefoonnummer of per mail: Onze SOPOGO-scholen bieden iedere leerling op Goeree-Overflakkee kwalitatief hoogstaand, innovatief, inspirerend en passend onderwijs. Onze scholen stellen leerlingen in staat dicht bij huis hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en verder te versterken in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid, zodat zij straks goed zijn voorbereid op hun plek als volwassene in onze samenleving. U wordt als ouder/verzorger nadrukkelijk betrokken in dit ontwikkelingsproces. Educatief partnerschap, maar ook ouderbetrokkenheid in de meest elementaire betekenis, begint met de erkenning dat de belangen van ouders en school in veel gevallen parallel lopen, maar dat ze ook ieder hun eigen deskundigheid meebrengen. Ouders kennen hun kind door en door, weten hoe hun kind zich gedraagt in standaard- en afwijkende situaties en hebben meestal een goed beeld van zijn of haar sterke en zwakke kanten, talenten en tekortkomingen. De school heeft verstand van kennisoverdracht, het ontwikkelen van sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden, weet hoe leergebieden zich ontwikkelen en ziet kinderen in een groepsproces. Wanneer ouders en school erin slagen deze kennis en ervaring regelmatig en in een open sfeer uit te wisselen, zal dat de ontwikkeling van de leerling ten goede komen. Veel leesgenoegen met de informatie uit deze gids en een fijn schooljaar toegewenst. Pieter Verbrugh directeur-bestuurder SOPOGO Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 8

9 1.4.1.Inleiding De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO) is opgericht in 2005 en heeft als doel het bevorderen van het openbaar onderwijs Het College van Bestuur (schoolbestuur) en schooldirecties De directeuren van de scholen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de scholen. Het College van Bestuur, bestaande uit 1 directeur-bestuurder, is eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het functioneren van de stichting als organisatie, alsmede voor dat op alle 13 scholen. Genoemde directeur-bestuurder is de heer P.J.J. (Pieter) Verbrugh De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op de beleidsbepaling en -uitvoering van de bestuurstaken door de directeur-bestuurder en behartigt de belangen van de stichting in brede zin. De raad bestaat uit 5 personen Onze visie op openbaar onderwijs Op onze scholen is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze SOPOGO-scholen staan voor de onvoorwaardelijke acceptatie van de verscheidenheid tussen mensen. Op onze SOPOGO-scholen is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren. Op onze SOPOGO-scholen worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van minderheden. Op onze SOPOGO-scholen worden de kinderen zo goed mogelijk voorbereid op hun rol in de samenleving. Onze SOPOGO-scholen hebben een open karakter. Zij betrekken de omgeving actief bij haar activiteiten en nemen op hun beurt deel aan de omgeving Kwaliteit van het onderwijs Onze scholen halen hun kracht uit eenheid. Het geheel is meer dan de som der delen. Door beter samen te werken, heldere afspraken te maken, duidelijke kaders te stellen met nog steeds voldoende ruimte voor individueel talent en locatie-autonomie, bundelen we de krachten om uit te blinken en ons onderscheidend te positioneren. Bij alle SOPOGO-scholen staat het belang van de kinderen uiteraard voorop. We hebben hoge verwachtingen van leerlingen en streven naar maximale opbrengsten voor elk kind. We dagen onszelf uit tot ambitieuze en haalbare doelstellingen. Door te meten, te analyseren, te evalueren en te reflecteren werken we aan continue verbetering. De gehele organisatie van SOPOGO werkt cyclisch, transparant en toetsbaar op basis van de kwaliteitscyclus plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Het leerstofaanbod, de onderwijskundige kwaliteiten van de leerkrachten en het systeem van leerlingenondersteuning zijn voortdurend onderwerpen van grote aandacht en beleid Strategisch Beleidsplan en schoolplannen Onze ambities staan beschreven in het strategisch beleidsplan en school specifiek uitgewerkt in de schoolplannen. Die plannen gelden voor vier jaar. Komend schooljaar zullen de nieuwe schoolplannen geschreven worden. Het strategisch beleidsplan en de jaarplannen worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Vier keer per jaar vinden voortgangsgesprekken plaats tussen de directeur-bestuurder en de schooldirecteuren waarin de directeuren verantwoording afleggen over: organisatie, uitvoering, voortgang, opbrengsten en evaluatie van het onderwijskundig proces en de onderwijskwaliteit op de scholen. De kwaliteitsmedewerker volgt en bewaakt tijdens periodieke schoolbezoeken het kwaliteitsbeleid en adviseert de directeur-bestuurder over het op niveau houden en zo nodig verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 9

10 Ouders/verzorgers en school of liever educatief partnerschap Een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en school is van groot belang om kinderen optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Die samenwerking komt op de eerste plaats tot stand door goed contact met de school en onder andere het bezoeken van ouder- en informatieavonden. Maar u kunt uw betrokkenheid als ouder/verzorger ook tonen door uw inzet als: - hulpouder bij verschillende activiteiten (bijvoorbeeld sportdag, schoolreis, leesouder, computerouder, etc.), - lid van het ouderpanel (zie ) of de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (zie 1.4.9), - lid van de ouderraad of activiteitencommissie. Ouders/verzorgers en school zijn partners. Ouders/verzorgers worden betrokken bij de school door het geven van informatie. Ouders/verzorgers kunnen participeren door actief mee te denken en mee te praten. Ouders/verzorgers zijn betrokken bij (leer)activiteiten. Ouders/verzorgers zijn betrokken bij (extra) ondersteuning voor de kinderen. Aan ouders/verzorgers wordt naar hun mening gevraagd. Ouders zijn betrokken bij de beleidsvorming van de school Medezeggenschapsraad Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is gesprekspartner van de directeur van de school en heeft over bepaalde onderwerpen advies- of instemmingsrecht. De MR is bevoegd tot het bespreken van alle zaken die betrekking hebben op de school. Het op elke school aanwezige MR-reglement biedt daar nadere informatie over. De directeur van de school vertegenwoordigt het schoolbestuur in de besprekingen met de MR. De MR kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de directeur van de school. De directeur van de school overlegt namens de directeur-bestuurder met de MR. De MR heeft minimaal vier leden en bestaat voor de helft uit personeelsleden en voor de andere helft uit ouders. De wijze van verkiezing van ouders en medewerkers in de MR staat in het MR-reglement dat u vindt op de website van SOPOGO en de website van elke school. De MR houdt zich o.a. bezig met financiën, personeelsbeleid, beheer van het gebouw, beleid/visie en organisatie. De medezeggenschapsraad heeft bevoegdheid, gevraagd of ongevraagd, het bestuur en/of de schoolleiding advies te geven over alle zaken die de school aangaan. In een aantal gevallen, in de wet genoemd, moet het bestuur en/of de schoolleiding advies aan de MR vragen alvorens te mogen besluiten. Het komt ook voor dat het bestuur en/of schoolleiding instemming van de MR nodig heeft voordat het tot een besluit komt. De vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor de tot de raad behorende personen, tenzij de raad anders besluit. Indien gewenst kunt u bij de raad een verzoek indienen om een vergadering bij te wonen. U kunt als ouder bij de MR-secretaris een agendapunt inbrengen. De bevoegdheden van de MR zijn nader uitgewerkt in een reglement dat op school aanwezig is. Met ingang van 1 september 2007 is een op maat vastgesteld, nieuw (G)MR-reglement van kracht met een MR-statuut conform de nieuwe Wet op Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR bestaat uit de volgende leden: Oudergeleding: Elise Raimakers, Wendy Lockhorst (voorzitter) Leerkrachtengeleding: Juf Liset en juf Monique. De Medezeggenschapsraad is te bereiken via: Voor actuele informatie over de Medezeggenschapsraad verwijzen wij u naar de website van onze school. De MR komt ongeveer 5 x per jaar bijeen. De vergaderdata wordt in het begin van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt en staan vermeld op de website. Naar de bovenschoolse Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SOPOGO vaardigt onze school een ouder en een personeelslid af. De GMR vergadert vijf keer per jaar en behandelt de bovenschoolse aangelegenheden voor alle SOPOGO-scholen. Vergaderdata Medezeggenschapsraad ma 21 september 2015 ma 30 november 2015 Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 10

11 25 januari 2016 ma 4 april 2016 ma 6 juni 2016 Vergaderdata Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: wo 30 september 2015 maandag 7 december 2015 dinsdag 2 februari 2016 woe 13 april 2016 dinsdag 14 juni 2016 In het schooljaar is de school voornemens om een leerlingenraad te formeren. Deze groep leerlingen vertegenwoordigt alle leerlingen van de school in het adviseren van een aantal beleidszaken. En zal onder leiding van de oudergeleding van de MR vergaderen. De vragen en opmerkingen uit de leerlingenraad zullen worden meegenomen naar de MR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Naast de MR is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), de overkoepelende medezeggenschapsraad van SOPOGO. Een bestuur dat meer dan e e n school bestuurt, is verplicht een GMR op te richten. De GMR is bevoegd tot het bespreken van alle zaken die bovenschools van belang zijn. Het op elke school aanwezige GMR-reglement biedt daar nadere informatie over. De GMR handelt zaken af die bovenschools georganiseerd worden en heeft daarbij adviesrecht of instemmingsrecht. Het gaat hierbij om onderwerpen die door de directeur-bestuurder van SOPOGO behandeld worden en voor de (meeste) scholen van toepassing zijn. De GMR bestaat uit 13 ouders en 13 personeelsleden Ouderpanel Het ouderpanel is een groep ouders die als adviesorgaan en als klankbord of denktank fungeert voor de directeur-bestuurder en/of directeuren. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Het ouderpanel bestaat uit maximaal vijf ouders/verzorgers. Leden denken mee over beleidsmatige zaken en innovaties die binnen SOPOGO spelen en geeft haar visie daarop. Het ouderpanel kan ook zelf ideeën aandragen waar SOPOGO haar voordeel mee kan doen. Op de website van vindt u meer informatie over het ouderpanel Passend Onderwijs en de rugzakjes. Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een passende plek zoeken. Dit kan op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas of op een andere reguliere school in de regio of in het speciaal (basis)onderwijs. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. Alle reguliere basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs op het eiland, waaronder onze eigen vestiging SBO Het Kompas, zitten in één samenwerkingsverband. Met de invoering van passend onderwijs vervalt het huidige systeem van indicaties voor plaatsing in het speciaal onderwijs en het rugzakje voor cluster 3 en 4. Tevens gaat de verwijzing naar het speciaal basisonderwijs anders verlopen. Scholen binnen het samenwerkingsverband bepalen samen met de ouders welke (extra) ondersteuning er nodig is. Hierbij kan het gaan om extra ondersteuning op de basisschool of om tijdelijke ondersteuning buiten de basisschool. Als er een vorm van speciaal (basis)onderwijs nodig is, hebben we in het samenwerkingsverband afspraken gemaakt om te zorgen dat leerlingen snel op de goede plek terecht kunnen. Uiteraard verloopt dit altijd in nauw overleg met de ouders. Voor een verwijzing van een leerling naar het speciaal (basis)onderwijs moet het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring afgeven. Het nieuwe samenwerkingsverband heeft in het ondersteuningsplan beschreven hoe het organiseren van extra ondersteuning in zijn werk gaat. Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 11

12 De leerlinggebonden financiering (LGF) of wel rugzak voor cluster 3 en 4 houdt vanaf 1 augustus 2014 op te bestaan. Om ervoor te zorgen dat scholen, leerlingen en ouders de zekerheid hebben dat er geen gaten vallen in de nodige begeleiding, heeft het samenwerkingsverband een overgangsmaatregel afgesproken. De ondersteuning loopt volgend schooljaar gewoon door maar zal op den duur mogelijk helemaal verdwijnen Plusklassen Binnen SOPOGO is ook speciale aandacht voor leerlingen die getypeerd worden als zeer intelligent of hoogbegaafd. Met ingang van zijn er 3 speciale plusklassen gerealiseerd waar deze leerlingen van alle SOPOGO-scholen voor e e n dagdeel per week terecht kunnen. Ze krijgen dan speciale lessen en uitdagingen onder gespecialiseerde begeleiding. Ook de Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee (RGO) participeert in het aanbod. Als uw kind(eren) hiervoor in aanmerking komt /(komen), hoort u dit via de leerkracht(en). Nu SOPOGO op deze wijze in een behoefte voorziet is het niet meer mogelijk onder schooltijd verlof te krijgen om lessen te volgen in een masterclass, vallend onder het voortgezet onderwijs. Voor de ouders is een ouderbrochure samengesteld met alle informatie. Zie Aanname van leerlingen Conform onze visie op het openbaar onderwijs is in principe onze school toegankelijk voor ieder kind in de basisschoolleeftijd. Alvorens in te schrijven krijgt de ouder/verzorger de gelegenheid zich te oriënteren, o.a. via de schoolgids, een gesprek en/of een rondleiding. Wanneer een kind voor het eerst naar school gaat dient een ouder de school van alle informatie te voorzien die wettelijk vereist is. Dit geldt dus ook voor evt. medische en/of andere indicaties en verklaringen door officiële instanties. De school zal hier conform de wet op de privacy mee omgaan. Een inschrijving geldt voor onze scholen pas vanaf de dag dat een kind 4 jaar geworden is. Vooraf is het vanaf 2 maanden voor die datum wel mogelijk om maximaal 5 dagdelen te komen wennen op school. Natuurlijk hoeft u niet tot de vierde verjaardag te wachten met de inschrijving. Integendeel! Het is verstandig dit al in een vroeg stadium te doen. Indien een leerling van een andere school komt, kan die pas definitief ingeschreven worden als er aantoonbaar een uitschrijving heeft plaatsgevonden op de oude school; daarnaast moet die school het volledig ingevulde onderwijskundig rapport aan de school doen toekomen inclusief (kopieën van) noodzakelijke bijlagen/verklaringen etc. Elke reguliere SOPOGO-school kán aangeven waar de grenzen liggen van aanname, maar dit zal heel duidelijk omschreven moeten zijn en beargumenteerd worden Klachtenregeling: hoe werkt dit voor de SOPOGO- scholen? Uiteraard hopen we dat alles goed gaat en dat u tevreden bent over de school. We vertrouwen erop dat u zich rechtstreeks tot de school richt wanneer iets onverhoopt niet naar wens verloopt. De leerkracht(en) van uw kind(eren) en/of desgewenst de directeur van de school staan u graag te woord om te kijken of het probleem opgelost kan worden. SOPOGO hanteert een klachtenregeling. Elke school heeft een contactpersoon. Dat is iemand vanuit het team of de MR, die u in contact kan brengen met een van de drie vertrouwenspersonen. Deze mensen wonen al jarenlang op het eiland, kennen het openbaar basisonderwijs goed, maar werken er niet in. Ze zullen u graag terzijde staan om te bezien of er toch een goede oplossing gevonden kan worden. Hun namen en gegevens staan achterin deze gids evenals die van de landelijke klachtencommissie onderwijs waarbij SOPOGO aangesloten is. Voor meer informatie over deze landelijke commissie, over wat dit inhoudt en hoe u daar terecht kunt zie: Mocht u er op school echt niet uitkomen, kunt u zich uiteraard ook rechtstreeks wenden tot het schoolbestuur. De vertrouwenspersoon staat u graag met raad en daad terzijde bij welke stap ook Regels voor schorsing en verwijdering van leerlingen Het voor bepaalde tijd of permanent van school gestuurd worden gebeurt alleen als een kind zich ernstig misdraagt en er sprake is van wangedrag waarbij zeker ook de veiligheid van andere belanghebbenden veelvuldig en structureel in het geding komen. Wanneer een directeur schorsing noodzakelijk acht, gebeurt dit na toestemming van de directeur-bestuurder of diens plaatsvervanger, c.q. de voorzitter van de Raad van Toezicht. Ouders/verzorgers worden hierover vooraf geïnformeerd; tevens worden de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie geïnformeerd. De beslissing om over te gaan tot definitieve verwijdering wordt genomen door de directeur-bestuurder na raadpleging directeur, leerkracht(en), ouders/verzorgers en evt. andere begeleiders/belanghebbenden en met Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 12

13 redenen omkleed op papier gezet. De definitieve verwijdering van school kan alleen plaatsvinden indien de directeur-bestuurder een andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. Nadat een school gedurende 8 weken aantoonbaar gezocht heeft naar een andere school, kan vanaf dat moment de toegang tot de school voor de desbetreffende leerling geweigerd worden Pesten Helaas vindt pesten plaats en helaas gebeurt dat ook op scholen. Door het dagelijks gebruik van internet door kinderen kan ook cyberpesten plaatsvinden. Pesten schaadt het belang van degenen die daar slachtoffer van zijn, maar ook van hen die pesten. Er zijn daarbij dan meer personen betrokken: ouders, schoolleiding, leraren; het raakt hen allemaal. Daarom wordt op elke school veel aandacht besteed aan het voorkomen van pestgedrag en gelden op elke SOPOGO-school regels, die erop gericht zijn elke vorm van pesten te vermijden, dan wel te beëindigen. Op elke school is een anti-pestprotocol aanwezig Verzekeringen en aansprakelijkheid De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit of overlijden leidt. Geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn niet meeverzekerd. Hiervoor biedt mogelijk uw eigen zorgverzekering dekking. Ook materiële schade (kapotte bril, fiets, enz.) valt niet onder de dekking van de ongevallenverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoeding plichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten Bureau Leerplicht Goeree-Overflakkee Kinderen vallen vanaf 5 jaar onder de Leerplichtwet en moeten vanaf dat moment naar school. In de leerplichtwet staat ook dat het de taak van de ouders is, ervoor te zorgen dat hun kind ingeschreven staat op een school en deze elke dag bezoekt. Een leerling mag dus niet zomaar van school weg blijven. Indien uw kind 4 jaar is, is het nog niet leerplichtig. Maar ook dan gaan wij er van uit dat uw kind de schooltijden volgt, zoals vermeld staat in de schoolgids. De overheid heeft een streng beleid bij schoolverzuim. De gemeentelijke leerplichtambtenaar en de schooldirecteur zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. Bij ongeoorloofd schoolverzuim bent u als ouder wettelijk aansprakelijk. De schooldirecteur is wettelijk verplicht de verzuimende leerlingen te registreren en te melden bij de leerplichtambtenaar en zal daar altijd toe overgaan. Bureau Leerplicht Goeree-Overflakkee is gevestigd in het gebouw De Dillenburg, Centrum voor Jeugd en Gezin te Middelharnis. Binnen dit centrum zijn naast het leerplichtbureau o.a. de Jeugdgezondheidszorg van Careyn en GGD, Schoolmaatschappelijk Werk en diverse andere hulpverlenende instanties op het gebied van jeugdhulpverlening gehuisvest. Het voordeel hiervan is dat de lijnen naar de diverse instanties toe kort zijn, waardoor er gemakkelijk met elkaar in overleg kan worden gegaan. Mocht dit over uw kind gaan dan doen we dit uiteraard alleen nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 13

14 Op grond van de Leerplichtwet kan buiten de schoolvakanties in principe geen toestemming verleend worden voor extra verlof. Toch kan het gebeuren dat er zwaarwegende omstandigheden zijn die maken dat verlof buiten de schoolvakantie wenselijk is. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden uit de Leerplichtwet kan dit verlof verleend worden. De begeleiding van schoolverzuim is een opdracht die voortvloeit uit het recht op onderwijs dat ieder kind heeft en dat beschermd wordt door de leerplicht. Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen, te ontplooien, maar ook om later meer kans te hebben op werk. Daarom zijn we verplicht om de schoolarts te informeren indien uw kind meer dan vier ziekmeldingen heeft in een maand en indien het om langdurig ziekteverzuim gaat. Dat is wanneer uw kind langer dan twee aaneengesloten weken ziek is. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan kunt u de leerplichtambtenaar tijdens kantooruren bereiken op het telefoonnummer of via de Voor- en naschoolse opvang Met ingang van is in nauw overleg met ouders en GMR het volgende vastgesteld voor de buitenschoolse opvang: wensen van ouders/verzorgers moeten zoveel mogelijk gehonoreerd worden; de voor- en naschoolse opvang aanbieden in de lokale kern; de voor- en naschoolse opvang uitbesteden aan professionals (2 lokale ondernemingen); de kosten zijn voor rekening van de ouders/verzorgers, afhankelijk van inkomen kunnen zij dan een deel terugkrijgen van de belasting omdat we met professionals werken; met ingang van zijn opnieuw overeenkomsten getekend voor minimaal 2 schooljaren; ouders/verzorgers dienen daarna zelf voor inschrijving en afhandeling zorg te dragen via die lokale onderneming voor kinderopvang; Zowel tijdens het tot stand komen als bij de afsluiting van het proces zijn alle ouders conform de wettelijke vereisten geraadpleegd via o.a. nieuwsbrieven, website, voorlichtingsavond en kan men desgewenst op school nadere informatie en inschrijfformulieren verkrijgen. Met nadruk zij gesteld dat het schoolbestuur hiermee aan haar inspanningsverplichting ruimschoots meent te hebben voldaan. Eenmaal per jaar evalueert zij met betrokken stichting voor de kinderopvang, waarbij o.a. verwacht wordt dat minimaal 80% van de gebruikmakers tevreden is over de wijze waarop de BSO aangeboden wordt door die stichting. KIBEO biedt de buitenschoolse opvang aan in Den Bommel. Ze zijn gevestigd in de Bommelstee. Wilt u kind aanmelden dan kan dit via telefoonnummer Burgerschapsvorming In de afgelopen decennia is onze samenleving pluriformer geworden. De overheid heeft de scholen vanaf 1 februari 2006 verplicht in hun onderwijs actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Het gaat daarbij om de basiswaarden: vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid, afwijzen van discriminatie en democratische houding. Hiervoor zijn kerndoelen geformuleerd. SOPOGO stelt dat schoolverlaters in groep 8 voor zeker 80% deze specifieke doelen bereikt hebben: Leerlingen hebben kennis van verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten Leerlingen dragen zorg voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen Leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument Leerlingen kennen hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger Leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaardbare waarden en normen Leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 14

15 Dit past goed bij ons openbare schoolbeleid. Burgerschapsvorming is op onze school dan ook geen apart vak, maar een vanzelfsprekend onderdeel van verschillende vak- en vormingsgebieden, zoals o.a.: Nederlandse taal, wereldoriëntatie (biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, staatsinrichting, verkeer), lichamelijke, muzikale en sociale vorming. Daarnaast werken we aan burgerschapsvorming door kinderen te laten samenwerken, om te gaan met vrijheid (en gebondenheid) en het nemen en dragen van eigen verantwoordelijkheid. Dit verloopt niet altijd via vaste momenten. Elke school kan bovendien het boekje Wetboek voor Jongeren (laten) gebruiken waarin op een speelse manier aandacht besteed wordt aan alles wat in dit kader past. Minimaal tweemaal per jaar staat dit onderwerp op de agenda van de teamvergadering om te evalueren en desgewenst het beleid bij te stellen Godsdienstonderwijs/humanistisch vormingsonderwijs (HVO) Bij de visie op openbaar onderwijs stond bij een van de pijlers vermeld dat wij op onze school tijdens de reguliere lessen sowieso aandacht besteden aan alle belangrijke wereldgodsdiensten en levensbeschouwelijke stromingen. Daarnaast hebben openbare scholen de wettelijke plicht lestijd en een lesruimte beschikbaar te stellen aan organisaties die godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs willen aanbieden aan die kinderen waarvan ouders te kennen hebben gegeven dat zij hun kind aan deze lessen willen laten deelnemen. In deze lessen kan wel een bepaalde levensovertuiging worden uitgedragen. De school en het schoolbestuur zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze lessen. Nadere informatie over de invulling van deze lessen is op school verkrijgbaar. Bij voldoende belangstelling gaan bovengenoemde lessen door. Ouders tekenen in principe voor een heel schooljaar. Ouders die geen prijs stellen op deze godsdienstlessen dan wel de lessen humanistisch vormingsonderwijs geven dit aan. Hun kind blijft dan toevertrouwd aan de zorg van de groepsleerkracht. Sinds loopt de bekostiging voor mensen die HVO of godsdienst geven via een nieuw daarvoor door het ministerie in het leven geroepen instelling. Qua aanbod en inhoud(sverantwoording) verandert er echter niets aan bovenstaande informatie en procedures. De school informeert u jaarlijks Sponsoring Alle SOPOGO scholen houden zich in ieder geval aan de richtlijnen zoals die zijn opgesteld in een convenant tussen ministerie, belangenbehartigers en sectororganisaties in de loop van Kern van dit convenant is dat een evt. sponsor geen invloed op het schoolbeleid mag en kan uitoefenen. Naamsvermelding in een schoolkrant, schoolgids e.d. is wel toegestaan zonder commerciële bedoelingen Informatievoorziening voor gescheiden ouders Over dit onderwerp bereiken ons regelmatig vragen. Sinds 2010 is er een brochure uit waarin beschreven wordt hoe hiermee omgegaan dient te worden. Het voert te ver deze hele brief hier te publiceren. Wel is hij op school of op het onderwijsbureau voor u beschikbaar op aanvraag. Kern van het verhaal is dat beide natuurlijke ouders recht hebben op informatie over (de vorderingen van) hun kind(eren). Bij co-ouderschap is dit doorgaans goed geregeld. Meestal verlopen de berichten via de ouder bij wie kind(eren) in huis is (zijn). Wanneer er sprake is van voogdij of een andere regeling prefereren wij ook dat contacten verlopen via de ouder waar het kind in huis is. Natuurlijk kunnen er op die manier wel aparte afspraken voor rapportgesprekken e.d. geregeld worden op speciaal verzoek. Hiervoor dient wel tijdig contact opgenomen te worden met de school. Mochten contacten minder soepel verlopen, dan kan de andere ouder ook een regeling met school treffen. Over of iets toegestuurd wordt of dat er speciale afspraken buiten schooltijden gemaakt kunnen worden, al of niet op school of op neutraal terrein, is afhankelijk van welke regelingen/uitspraken evt. gelden. Te allen tijde geldt dat informatievoorziening nooit een gelegenheid is om even uw kind te zien! Hier zal nauwgezet op toegezien worden omdat geen van onze scholen partij wil zijn of worden in persoonlijke aangelegenheden!! 1.5.De schooltijden Per ingang van dit schooljaar zijn er andere schooltijden van kracht. Dit na voorlegging aan de ouders middels de enquête vanuit de Medezeggenschapsraad. Dit jaar zijn alle leerlingen op de ochtend rond dezelfde tijd uit. Het komende schooljaar zal door de medezeggenschapsraad, de directie en het team de nieuwe gehanteerde schooltijden geëvalueerd worden. Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 15

16 De schooltijden zijn als volgt: Groep 1/2 Groep 3 t/m 8 Maandag 8.30u u u. 8.30u u u. Dinsdag 8.30u u u. 8.30u u u. Woensdag 8.30u u. 8.30u u Donderdag 8.30u u u. 8.30u u u. Vrijdag 8.30u u s middags vrij! 8.30u u u Vijf minuten voor aanvang van school gaat de deur voor de kinderen open. De kinderen kunnen dan rustig naar hun lokaal gaan. De leerkracht is in de groep aanwezig of in de gang. Om 8.20u en 12.50u is er toezicht op het grote plein. Indien uw kind in groep 1 of 2 zit is het toegestaan uw kind bij binnenkomst te begeleiden. De deur zal hiervoor eerder open gaan, namelijk om 8.20u. Wij verzoeken u op het moment dat de zoemer gaat (08.30 uur en uur) de school te verlaten, zodat de leerkrachten op tijd met de les kunnen beginnen. In de ochtend hebben de kinderen een kwartier pauze. De kinderen van groep 1/2 spelen zowel s ochtends als s middags drie kwartier buiten op het onderbouwplein of binnen in de speelzaal. De middagpauze is van uur tot uur. Kinderen kunnen tegen een vergoeding overblijven. Om uur gaan alle kinderen naar de centrale hal om over te blijven. Momenteel verzorgt Tineke Warmerdam, de overblijfvoorziening. Aanmelden kan bij haar via het aanmeldformulier. De leerlingen van groep 1,2 en 3 worden hierin begeleid door een overblijfkracht. Van uur tot uur krijgen de overblijfkinderen gelegenheid tot vrij spelen onder toezicht van één of meer begeleider(s). In de bijlage vindt u extra informatie over de overblijfvoorziening en het aanmeldformulier. Hoeveel uren maken onze leerlingen? Groep 1 en uur Groep 3 t/m uur Groep uur Groep uur In de onderstaande kolom vindt u het vastgestelde minimum aantal uren én het totaal aantal lesuren op onze school. Hieruit volgt dat wij ruim meer uren onderwijs geven dan voorgeschreven. Het bestuur adviseert de scholen boven het vastgestelde minimum aan te houden om eventuele calamiteiten te kunnen opvangen. De school mag volgens de inspectie 7 weken, een vierdaagse schoolweek aanhouden. Hier is rekening mee gehouden in de jaarplanning. Groepen Totaal groep 1 t/m 4 (minimaal 3520) Totaal groep 5 t/m 8 (minimaal 3760) Totaal groep 1 t/m 8 (minimaal 7520) Netto- aantal uren 3769 uur 3942 uur 7711 uur 1.6.Schoolvakanties en vrije dagen: Dit schooljaar zijn de vakanties, aangepast lesrooster en vrije dagen als volgt: Schooljaar e schooldag: maandag 24 augustus 2015 Herfstvakantie: maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2015 Kerstvakantie: maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2016 Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 16

17 Goede Vrijdag: vrijdag 25 maart e Paasdag: maandag 28 maart 2016 Meivakantie (inclusief Hemelvaartsdag): maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016 Zomervakantie: maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2016 Dit schooljaar hebben we i.v.m. activiteiten een aantal gewijzigde schooltijden: De kinderen zijn extra vrij op vrijdagmiddag 18 december 2015 en vrijdagmiddag 19 februari Op de volgende dagen zijn er studiedagen gepland voor het team en zijn alle leerlingen vrij:16 november, 18 februari, 29 maart, 30 juni. De school hanteert i.v.m. de paasviering een continurooster op donderdag 24 maart. De kinderen zijn dan om 13.00u vrij. Op vrijdag 22 april hanteert de school een continurooster i.v.m. de koningsspelen. De kinderen zijn dan eveneens om 13.00u. vrij. De kinderen gaan naar verwachting in mei of juni op schoolkamp. Deze data is bij het schrijven van de schoolgids nog niet vastgelegd. U wordt hierover geïnformeerd per nieuwsbrief. (N.B. tijdens het schoolkamp zijn groep 1 en 2 vrij) Schoolreis is gepland op dinsdag 14 juni 2016 voor de groep 3 t/m 6. Het schoolreisje voor de kleuters wordt nader bepaald. Hierover krijgen ouders bericht per nieuwsbrief. 1.7.Verjaardagen De verjaardag van uw kind is altijd weer een spannende, feestelijke gebeurtenis. Ook op school wordt hier uiteraard aandacht aan besteed. Iedere leerkracht heeft zijn of haar eigen manier om de verjaardag van uw kind in de klas te vieren. Uw kind mag uiteraard iets lekkers trakteren en samen met een klasgenootje mag hij of zij de andere leerkrachten langs. Voor de traktaties hebben we een voorkeur voor de verantwoorde, gezondere traktaties. De ervaring leert dat kinderen met een bepaalde allergie of dieet het vaak erg leuk vinden als er bij traktaties met hen rekening is gehouden. Weet u dat een bepaald kind ergens allergisch voor is, dan kunt u aan de ouders van het kind of de leerkracht vragen of uw traktatie ook voor hen geschikt is en wellicht een alternatief zoeken. Dit wordt zeer op prijs gesteld! Bij verjaardagen hoort vaak ook een kinderfeestje. Omdat niet altijd alle kinderen uit een groep worden uitgenodigd, verzoeken we u om uitnodigingen voor een kinderfeestje niet in de klas zelf uit te delen. Dit om teleurgestelde gezichtjes in de groep te voorkomen. Vaak is het rondbrengen van uitnodigingen al een klein feestje op zich! Alvast bedankt voor uw medewerking. 1.8.Vervoeren van schoolspullen Voor het vervoer van schoolspullen van school naar huis en omgekeerd zijn we van mening dat dit dient te gebeuren in een stevige tas. De kosten van boeken e.d. zijn, zoals u weet, vrij hoog. Het voorkomt beschadiging en de schoolspullen gaan wat langer mee Verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven. Extra verlof i.v.m. religieuze verplichtingen. Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor een dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal 2 dagen van te voren bij de directeur van de school te melden. Op vakantie onder schooltijd. Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 17

18 ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie gepland kan worden. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden bijgevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met het volgende rekening te houden: In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste 8 weken. van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dit niet mogelijk was. De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Helaas komt het nog al eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor een leerling pas later op school kan terug komen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u misverstanden. Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden. Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van de ouders en of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet worden gedacht aan: een verhuizing van het gezin: maximaal 1 dag; het bijwonen van een huwelijk of aanverwanten tot en met de derde graad maximaal 1 dag (buiten de woonplaats 2 dagen); ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met directeur en/of de leerplichtambtenaar; overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen; overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen; overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde en vierde graad maximaal 1 dag; viering van een 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten. De volgende situaties zijn geen andere gewichtige omstandigheden : familiebezoek in het buitenland; vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding; vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan; eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens andere gewichtige omstandigheden dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van te voren). Hoe dient u een aanvraag in? Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school of kunt u downloaden van de website. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school. De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden meer dan 10 dagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaren van Bureau Leerplicht. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord. Niet eens met een besluit? Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. Schoolgids Ollie B. Bommel Pagina 18

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

Verlof of vakantie onder schooltijd

Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Vrijstelling van schoolbezoek Verlof of vakantie onder schooltijd In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een

Nadere informatie

Regionale. WUL Zuidhollandse Eilanden WUL. leer plicht. Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek)

Regionale. WUL Zuidhollandse Eilanden WUL. leer plicht. Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek) w a t WUL n o u Regionale WUL Zuidhollandse Eilanden Verlof leer plicht Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek) leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) LEERPLICHT EN VERLOF In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

Leerplicht en verlof. Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Schooljournaal O.B.S. De Zilvermeeuw, De Visserstraat 6a,1964 ST Heemskerk, T: 0251 232 646 E: directie@obsdezilvermeeuw.nl W: www.obsdezilvermeeuw.nl voor de week van:20 januari 2015 Vrijstelling schoolbezoek/extra

Nadere informatie

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Agenda: 1 oktober: Schoolfotograaf Schoolbieb. Communicatielijnen binnen de school:

Agenda: 1 oktober: Schoolfotograaf Schoolbieb. Communicatielijnen binnen de school: Agenda: Communicatielijnen binnen de school: Als school willen we een open school zijn waar u als ouder/verzorger langs kunt komen voor vragen/ problemen, maar ook voor positieve reacties over zaken die

Nadere informatie

o.b.s. de Molenvliet Stad aan t Haringvliet

o.b.s. de Molenvliet Stad aan t Haringvliet Schoolgids 2016-2017 o.b.s. de Molenvliet Stad aan t Haringvliet Molendijk 8 3243 AM Stad aan t Haringvliet 0187 61 13 50 info@obsdemolenliet.nl www.obsdemolenvliet.nl Voorwoord directeur Beste ouders,

Nadere informatie

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht, wat is dat? De leerplicht geldt vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt. Dit betekent dat uw kind verplicht is om naar school te gaan vanaf

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL Een leerling kan op één van de 7 onderstaande gronden vrijstelling van onderwijs krijgen: 1. Als de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort. 2. Als betreding van het gebouw verboden is. 3. Als

Nadere informatie

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Om kinderen ongehinderd het leerproces te kunnen laten volgen is het belangrijk om het luxe verzuim zoveel mogelijk terug te dringen en waar mogelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel KBS de Loofhut Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f, van de Leerplichtwet 1969 (vakantieverlof) Artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 (andere gewichtige omstandigheden)

Nadere informatie

Extra en. bijzonder verlof. Informatie voor. ouders. www.almere.nl/leren Hebt u vragen?

Extra en. bijzonder verlof. Informatie voor. ouders. www.almere.nl/leren Hebt u vragen? Extra en bijzonder verlof Informatie voor ouders www.almere.nl/leren Hebt u vragen? Inhoudsopgave 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof bij religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4.

Nadere informatie

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen.

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Protocol verzuim en te laat komen obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Aug 2017 Inleiding algemeen De school moet zich houden aan de Leerplichtwet, vooral

Nadere informatie

Info-folder. Aanvragen en toekennen verlof

Info-folder. Aanvragen en toekennen verlof Info-folder Aanvragen en toekennen verlof VERLOF In deze informatie-sheet vindt u informatie over het aanvragen en toekennen van verlof. EXTRA VERLOF Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

Extra en bijzonder verlof. Informatie voor ouders. Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036. Hebt u vragen? Wie beslist over verlof?

Extra en bijzonder verlof. Informatie voor ouders. Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036. Hebt u vragen? Wie beslist over verlof? Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036 Wie beslist over verlof? Informatie voor ouders Waar kan ik terecht met mijn vragen? Meer informatie? www.almere.nl Wilt u reageren? info@almere.nl Hebt u

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Verlof (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud: 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van andere gewichtige

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof - vanwege vakantie; - gewichtige omstandigheden; - plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen:

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden.

De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden. NOORDERSTRAAT 6, 1017 TV AMSTERDAM NUMMER 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 KOPIJ VOOR DE BREDE REUS? MAIL: REDACTIE@DEKLEINEREUS.ORG Leerplicht Afgelopen week hebben we bezoek gehad in het kader van het naleven

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

5 F. leerplicht, verlof en verzuim. Inleiding. 1. Wet- en regelgeving. Beleidsdocument mijnplein

5 F. leerplicht, verlof en verzuim. Inleiding. 1. Wet- en regelgeving. Beleidsdocument mijnplein Beleidsdocument mijnplein 5 F leerplicht, verlof en verzuim Inleiding Het komt geregeld voor dat scholen worden geconfronteerd met (aan)vragen over verlof die al dan niet te maken hebben met bijzondere

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Nadere informatie

O.N.S. - N I E U W S

O.N.S. - N I E U W S Oranje-Nassau School Burg.Amersfoordtlaan 61 1171 DM Badhoevedorp O.N.S. - N I E U W S Nieuwsbrief jrg. 15 nr. 2 Badhoevedorp, 5 september 2013 Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 1. Gymrooster 2. Verlofaanvraag

Nadere informatie

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Inleiding De Schakel wil een veilige school zijn, een school met een veilig klimaat. Samenwerking met ouders is daarbij een voorwaarde. Ook bij het

Nadere informatie

Te laat komen: Te laat komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd verlof.

Te laat komen: Te laat komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd verlof. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: vastgesteld Versie: 1.0 Opdrachtgever: A. Snoei-Baan Auteur: M. van Duijn Datum opstelling: 13-10-2015 Evaluatiedatum: juli 2017

Nadere informatie

VOORWOORD. 3 DE SCHOOL. 4. Het personeel. 19. Onze doelstellingen en uitgangspunten. 22. Onze zorg voor kinderen. 25

VOORWOORD. 3 DE SCHOOL. 4. Het personeel. 19. Onze doelstellingen en uitgangspunten. 22. Onze zorg voor kinderen. 25 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD. 3 DE SCHOOL. 4 1.1 De naam. 4 1.2 De adresgegevens. 4 1.3 Het gebouw. 4 1.4 De schooltijden. 5 1.5 Schoolvakanties en vrije dagen. 6 1.6 Het schoolbestuur. 7 1.7 Praktische zaken.

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

IEDEREEN OP SCHOOL. 1. Woord vooraf

IEDEREEN OP SCHOOL. 1. Woord vooraf IEDEREEN OP SCHOOL 1. Woord vooraf Soms komen leerlingen veelvuldig te laat of niet op school. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn. Of ze spijbelen. Soms hebben ouders weet van dit verzuim, soms helemaal niet.

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders,

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders, Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020-6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.net Amsterdam, 1 mei 2015 Beste ouders, In deze brief informeren wij u over de nieuwe CAO voor het Primair

Nadere informatie

Montessori College MMvmbo Nijmegen Verzuimprotocol 2014-2015

Montessori College MMvmbo Nijmegen Verzuimprotocol 2014-2015 Montessori College MMvmbo Nijmegen Verzuimprotocol 2014-2015 Een beschrijving van de procedure voor behandeling van het schoolverzuim en aanverwante zaken, opgesteld in overleg met Bureau Leerplicht van

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Iedereen naar school. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar

Gemeente Haarlem. Iedereen naar school. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar Gemeente Haarlem Iedereen naar school Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar Leerplicht Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak staan jongeren sterker in de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. nr augustus 2017

NIEUWSBRIEF. nr augustus 2017 NIEUWSBRIEF nr. 1 23 augustus 2017 In deze nieuwsbrief: Nieuwe collega: Daniëlle Informatieavonden Afstemmingsgesprekken Vreedzame school Verlofaanvragen Ziek melden Schoolreis groep 1-2 Het goede doel

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht 2 Via 1 vragen alles over leerplicht 4 7 2 2 2 Leerplicht en daarna? Onderwijs is belangrijk om in de maat schappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom

Nadere informatie

Plusklassen. Plusklasgids voor ouders 2011-2012

Plusklassen. Plusklasgids voor ouders 2011-2012 SOPOGO 01-10-2011 Plusklassen Plusklasgids voor ouders 2011-2012 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Waarom de plusklas?... 6 > Kan mijn kind deelnemen?... 7 Beleid voor het onderwijs bij hoogbegaafdheid...

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

VERLOF. Voor schooldirecteuren

VERLOF. Voor schooldirecteuren VERLOF Handreiking Voor schooldirecteuren INHOUD: 1 Inleiding 2 2 Godsdienst en levensovertuiging 3 3 Vakantieverlof 5 4 Gewichtige omstandigheden 7 Bewerking van: Handreiking verlof RBL Holland Rijnland

Nadere informatie

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder genoemd als scholen ). Deze adviestekst kunnen scholen

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS JC van Gent. Sommelsdijk. Molenlaan 26 3245 CP Sommelsdijk 0187 48 20 63 info@jcvangent.nl www.jcvangent.

Schoolgids 2015-2016. OBS JC van Gent. Sommelsdijk. Molenlaan 26 3245 CP Sommelsdijk 0187 48 20 63 info@jcvangent.nl www.jcvangent. 1 Schoolgids 2015-2016 OBS JC van Gent Sommelsdijk Molenlaan 26 3245 CP Sommelsdijk 0187 48 20 63 info@jcvangent.nl www.jcvangent.nl 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf.... 4 De School.... 4 Het team....

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Leerplicht in Zwartewaterland

Leerplicht in Zwartewaterland Leerplicht in Zwartewaterland Leerplicht? leerrecht! Leerplicht hangt nauw samen met leerrecht, ofwel het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit recht als een groot goed beschouwd. Veel landen

Nadere informatie

DE LEERPLICHTWET. Deze folder gaat in op de leerplichtwet, verlof buiten de schoolvakanties en toelating, schorsing en verwijdering van een school.

DE LEERPLICHTWET. Deze folder gaat in op de leerplichtwet, verlof buiten de schoolvakanties en toelating, schorsing en verwijdering van een school. DE LEERPLICHTWET Deze folder gaat in op de leerplichtwet, verlof buiten de schoolvakanties en toelating, schorsing en verwijdering van een school. Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie