gemeentenieuws Geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Vindt jouw moeder je ook zo n God? Zit het geluk voor jou vandaag op de vijfde rij?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeentenieuws 2 011 Geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Vindt jouw moeder je ook zo n God? Zit het geluk voor jou vandaag op de vijfde rij?"

Transcriptie

1 2 011 maandelijks tijdschrift 38ste jaargang nr p15 05 Geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Vindt jouw moeder je ook zo n God? Zit het geluk voor jou vandaag op de vijfde rij? In Jerry Can gaan vijftien tieners, een aantal twintigers en een madam van in de veertig op zoek naar wat ze wel en niet geloven. Meer info op p. 14 Bal marginal love edition zaterdag 23 april 2011 Meer info op p. 16 Erfgoeddag zondag 1 mei 2011 Meer info op p. 15

2 Inhoud gemeenteraad Gemeenteraad 2, 3 Nieuws uit Deerlijk 4 Milieu & Groen 5, 6, 7 UiTinDeerlijk 8, 9 Sport 10, 11 Cultuur 12, 13, 14, 15 Jeugd 16, 17, 18 Infohoek 19, 20 Eerstkomende gemeente raadszitting donderdag 28 april 2011 om 20 uur in het gemeentehuis Harelbekestraat 27 De gemeenteraadszitting is openbaar. Agenda gemeenteraad Wil je op de hoogte blijven van de dossiers die de gemeenteraad behandelt? Je kan de agenda van de gemeenteraadszittingen gratis krijgen via . Je dient hiervoor je adres op te geven aan de informatiedienst, of De agenda kan je ook raadplegen aan de infokast buiten vooraan het gemeentehuis, in de bibliotheek waar de agenda ter inzage ligt en op Een uitgebreider verslag van de gemeenteraadszitting kan je nalezen op (Over Deerlijk > Politiek > Gemeenteraad). Je vindt dit uitgebreide, goedgekeurde verslag ook terug in de bibliotheek. 1. Brandweer overeenkomst betreffende het verminderen van de dubbele uitruk in afwachting van de inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid goedkeuring De gemeenteraad keurt een overeenkomst betreffende het verminderen van de dubbele uitruk goed, in afwachting van de inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. De overeenkomst kadert in de actie Optimalisering van de uitruk in het kader van de snelst adequate hulp die opgenomen is in de OPZovereenkomst die goedgekeurd werd in de gemeenteraad van 28 oktober Eenparig goedgekeurd. 2. RUP Sportcomplex Stationswijk 1e ontwerp definitieve vaststelling De gemeenteraad stelt het RUP 7.1 Sportcomplex Stationswijk definitief vast om een sportcomplex bestaande uit een vijftal voetbalvelden, een atletiekpiste, een Finse looppiste, een speelplein en bijhorende accommodatie en parkeerplaatsen te kunnen realiseren ter hoogte van de Stationswijk. Goedgekeurd met 18 ja-stemmen (CD&V, GEMBEL), 2 neen-stemmen (VLAAMS BE- LANG) en 1 onthouding (GEMBEL). 3. Woonuitbreidingsgebied Tapuitstraat aanvraag principieel akkoord advies De gemeenteraad formuleert vanuit ruimtelijk oogpunt een positief advies over de aanvraag tot een principieel akkoord voor de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied aan de Tapuitstraat. 4. Buurthuis de Statie vernieuwen buitenschrijnwerk goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze De raad verleent zijn goedkeuring aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Buurthuis De Statie vervangen buitenschrijnwerk. De kostenraming bedraagt euro excl. btw of ,21 EUR incl. btw. Goedgekeurd met 19 ja-stemmen (CD&V, GEMBEL, sp.a-spirit) en 2 onthoudingen (VLAAMS BELANG). 5. Feestelijkheden aankoop aanhangwagen voor vervoer dranghekkens goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen De raad verleent zijn goedkeuring aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht aankoop aanhangwagen voor vervoer dranghekkens. De kostenraming bedraagt 7.851,23 euro excl. btw of euro incl. 21% btw. Eenparig goedgekeurd. 6. Toerisme retributiereglement verkoop toeristische kaarten en brochures goedkeuring De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het voorgestelde retributiereglement voor de verkoop van toeristische kaarten en brochures. Het retributiereglement voor de verkoop van toeristische kaarten en brochures gaat in vanaf 1 april Eenparig goedgekeurd. 7. Juryleden vergoedingen reglement goedkeuring De gemeenteraad keurt een reglement goed dat de vergoeding van juryleden regelt. Eenparig goedgekeurd. 8. Verrieststraat riolerings- en wegeniswerken bedieningscabine (vuil) waterpomp dading De gemeente gaat een dading aan betreffende de aanwezigheid van een bedieningscabine voor een (vuil)waterpomp, die in het kader van de riolerings- en wegeniswerken in de Verrieststraat op een private akker werd geplaatst. De dading houdt in dat een erfdienstbaarheid wordt gevestigd die strikt beperkt is tot de oppervlakte nodig voor het gebruik van de (vuil)waterpomp en die tenietgaat bij eventuele latere verwijdering van de pomp door de gemeente. De erfdienstbaarheid wordt gevestigd tegen een eenmalige vergoeding van 750 euro, te betalen door de gemeente. Eenparig goedgekeurd. 2 gemeenteraad

3 31 maart IBA s collectieve aanpak recht van opstal typeovereenkomst aanpassing In zitting van 29 april 2010 keurde de raad een typeovereenkomst goed voor het vestigen van een recht van opstal in het kader van de collectieve aanpak van de individuele behandeling van afvalwater. Het gebruik van de typeovereenkomst in de praktijk legde een aantal onvolmaaktheden bloot. Daardoor is het aangewezen een aantal aanvullingen en wijzigingen aan de typeovereenkomst aan te brengen. De raad keurt de aangepaste typeovereenkomst goed. Goedgekeurd met 19 ja-stemmen (CD&V, GEMBEL, sp.a-spirit) en 2 onthoudingen (VLAAMS BELANG). 10. Leon Defraeyeplein Comm. Edm. Ameyestraat overdracht openbaar domein De gemeente gaat kosteloos over tot opname bij het openbaar domein van 40 ca 90 dm² grond niveau -1, 5 a 58 ca 60 dm² onderkelderde doorgangsruimte, 3 a 89 ca 50 dm² niet onderkelderde doorgangsruimte en 23 ca 10 dm² trappen, gelegen nabij Leon Defraeyeplein 1/38 en 1 a 27 ca 40 dm² overdekte doorgangsruimte, gelegen Comm. Edm. Ameyestraat +4. De gemeente neemt dit kosteloos over van de coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk Mijn Huis voor de opname van de doorgangsruimte op het Leon Defraeyeplein in het openbaar domein van de gemeente. Eenparig goedgekeurd. 11. IMOG waarborgen voor financiering leningen goedkeuring De gemeente gaat akkoord om ,46 euro van het totale leningenpakket van euro voor IMOG te waarborgen door zich solidair borg te stellen deels bij ING België NV en deels bij Dexia Bank NV. Dat voor wat betreft het kapitaal, de interesten en de onkosten van de door IMOG afgesloten verrichtingen. Eenparig goedgekeurd. Sociaal Huis Vercruysse de Solartstraat 22 tel: fax: website: Openingsuren - voormiddag: uur - namiddag (op afspraak): - maandag, dinsdag en woensdag: uur - donderdag: uur - vrijdagnamiddag: gesloten DONAH tel: Gemeenteraadscommissie financiën De vergaderingen van de gemeenteraadscommissie financiën zijn openbaar. De data van de zittingen en de dagorde worden aangekondigd op de gemeentelijke website Mededelingen van Sociaal Huis De eerstkomende vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vindt plaats op maandag 9 mei 2011 om uur in het Sociaal Huis. De zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn openbaar. Zitdagen burgemeester De burgemeester houdt enkel zitdag op afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch op het nummer of via Gemeentehuis Deerlijk Harelbekestraat 27 tel: fax: website: Openingsuren maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag uur uur uur uur uur uur elke eerste zaterdag van de maand* uur (*uitgezonderd juli en augustus) elke derde zaterdag van de maand uur (enkel dienst burgerzaken) gemeenteraad 3

4 nieuws uit deerlijk Deerlijk als ambassadeur van beschutte werkplaatsen Deerlijk mag zich voortaan ambassadeur van beschutte werkplaatsen noemen. De gemeente krijgt deze titel omdat ze in 2010 samenwerkte met WAAK Green & Clean. De WAAK vzw verzorgt immers regelmatig een deel van het onderhoud van het groen in de gemeente. Meer info Op vind je meer informatie over de beschutte werkplaats WAAK vzw. Over samenwerken met een beschutte werkplaats vind je meer op Rij een jaar lang gratis auto met de Lentekoop Met de auto rijden is niet goedkoop. Tenzij je de hoofdprijs van de Lentekoop wint. Dan mag je een jaar lang gratis met een nieuwe auto rijden. De organisatoren nemen de kosten voor de omniumverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid, BIV, verkeersbelasting en inschrijving van het voertuig voor hun rekening. Weet wat je kan winnen Als je niet kan wachten om de hoofdprijs te zien, dan kan je die zolang de actie loopt uitgebreid bestuderen in Sint-Lodewijk en daarna in het centrum van Deerlijk. De winnaars van de aankoopbonnen krijgen hun prijs afgeleverd aan huis. Deelnemen Om kans te maken op de hoofdprijs moet je stempels verzamelen op een gratis spaarkaart. Je krijgt een stempel in ruil voor een aankoop bij een van de deelnemende handelaars. Je kan ook aankoopbons winnen. De winkels die deelnemen aan de Lentekoop herken je aan de affiche in de etalage. Uitreiking hoofdprijs tijdens Midzomermarkt De officiële prijsuitreiking van de hoofdprijs vindt plaats op zondag 19 juni 2011 rond 17 uur tijdens de Midzomermarkt in de centrumstraten van Deerlijk. Ontbijt voor Japan Je zag ongetwijfeld de verschrikkelijke nieuwsbeelden van de verwoestende aardbeving, tsunami en kernramp in Japan. Op zondag 17 april krijg je de kans om de getroffen Japanners een hart onder de riem te steken. Dan vindt in De Wieke een ontbijt plaats ten voordele van de Japanse hulpdiensten. Je kan er een hele natie al etend een dienst bewijzen tussen 7.30 en 11 uur. Kostprijs Volwassenen: 10 euro Kinderen (5 10 jaar): 5 euro Kinderen (jonger dan 5 jaar): gratis Kaarten Kaarten bestellen kan bij de leden van de werkgroep via de nummers , , of het adres 4 nieuws uit Deerlijk

5 milieu EN GROEN Schenk jouw dak een warme muts Een goed geïsoleerd dak is goud waard. Letterlijk, want zonder degelijke isolatie gaat de meeste warmte van een woning verloren via het dak. Nochtans kan je met een beperkte investering gemakkelijk 15 tot 30 % besparen op je verwarmingskosten. Waarom is een derde van de daken in Vlaanderen dan nog altijd niet geïsoleerd? Er komt veel bij kijken, misschien is het dat wel. Hoe begin je eraan? Hoeveel gaat dat kosten? Welke materialen kies je en waar vind je een geschikte aannemer? Zijn er subsidies? Workshop isolatie Imog helpt je het bos door de bomen zien door een groepsaankoop dakisolatie in te richten. Als je meer wilt weten over die groepsaankoop en nog iets wilt bijleren over isoleren ook, dan ben je welkom op de workshop isolatie in het gemeentehuis van Deerlijk. Wanneer? De workshop isolatie van Zonnewindt vindt plaats op maandag 9 mei en begint om 20 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis. Je kan de infoavond gratis bijwonen. Meer info en reserveren Wil je meer info of reserveer je graag een plaatsje voor de workshop, dan kan dat via be of de milieudienst, , Boodschappentasactie Deze maand namen 401 personen deel aan de boodschappentasactie. De volgende personen kwamen als winnaar uit de bus: - Dooms Lucien, Marquettestraat 18 - Malfait André, Oliebergstraat 17 - Vandendriessche Jaak, Heuvelstraat 8 De winnaars krijgen een waardebon van 15 euro opgestuurd die ze kunnen besteden bij een van de deelnemende handelaars. De volgende trekking vindt plaats op: donderdag 14 april 2011 milieu en groen 5

6 milieu EN GROEN Veegkalender mei 2011 Waarheen met tuinafval? mei 2 mei - fietspaden: Stationsstraat (zuiden N36), Pladijsstraat, Otegemse steenweg, Heesterse steenweg, Kerkstraat, Olekenbosstraat 3 mei - fietspaden: Stationsstraat (noorden N36), Kortrijkse heerweg, Waregemstraat, Breestraat, Desselgemse steenweg 9 mei - Wijken: Omgeving Gaverkasteel, Kasteelstraat, Zalmstraat, Pontstraat, De Taeyelaan, De Cassinastraat, Europalaan, Olmlaan 10 mei - Wijken: Omgeving Vrijputstraat, Pikkelstraat, Koningswijk, Bloemenwijk, Guido Gezellelaan 11 mei - Wijken: Omgeving Vogelwijk, Paanderstraat, Lijsterlaan, Ketserswijk, Windmolenstraat, Zalmstraat In de lente beginnen veel groene vingers weer te kriebelen. Werken in de tuin brengt ook een hele berg afval met zich mee. Afval dat je op een of andere manier dient kwijt te geraken. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden. Hakselen Houtafval kan je hakselen en hergebruiken als bodembedekker onder struiken en andere beplanting. Kleinere hakselaars kan je voor een relatief goedkope prijs aankopen. Grotere modellen kan je huren in een speciaalzaak. Composteren Kleine hoeveelheden snoeiafval, takjes en bladeren die je composteert laten zich een jaar later recycleren als bodemverbeteraar in de tuin. Via IMOG kan je compostvaten of compostbakken aankopen. Containerpark Je kan met je groenafval terecht op het gemeentelijk containerpark. Tot 100 kg kan dat bovendien gratis. Ophaling IMOG zorgt viermaal per jaar voor een groenafvalophaling. De eerstvolgende ophaling vindt plaats op vrijdag 22 april. De andere data en meer praktische info vind je op de afvalkalender. Tuinafvalbak Via IMOG kan je een tuinafvalbak huren en die wekelijks of tweewekelijks laten ophalen. Meer info Groendienst, , of milieudienst, , 12 mei - Wijken: Stationswijk, Oliebergstraat, Vredeplein, Bottenhoek Met belgerinkel naar de winkel Laat de auto thuis als je tussen 7 mei en 11 juni boodschappen doet. Dan loopt de campagne Met Belgerinkel naar de Winkel. Fiets naar de winkel en per winkelbezoek krijg je van de deelnemende handelaar een stempel op jouw spaarkaart. Met een volle spaarkaart kan je aan een voordelige prijs een exclusief en handig picknickdekentje dat je ook als regenponcho kunt gebruiken (ontworpen door Kaat Tilley) kopen. Of je kan diezelfde volle spaarkaart indienen voor de tombola om mee te dingen naar een mooie prijs. En als je de postkaart instuurt die aan de spaarkaart hangt, maak je kans op een fietsvakantie in het romantische Parijs! 6 milieu en groen

7 Ratten bestrijden doe je doordacht Mag je zomaar ratten bestrijden? De bruine rat kan uitstekend graven en daardoor schade veroorzaken aan funderingen, taluds en oevers. Omwille van deze redenen is de bruine rat opgenomen in een lijst van schadelijke dieren. Dat betekent dat je ratten niet alleen mag, maar zelfs moet bestrijden. Tref je ratten aan op jouw terrein, grond of gebouw, dan moet je dus de nodige maatregelen nemen. Er zitten hier ratten. Wat nu? Indien de ratten zich op openbaar terrein bevinden, dan is de gemeente verantwoordelijk voor de bestrijding van de ratten. Een eenvoudig telefoontje naar de groendienst ( ) volstaat om dit te melden. Indien de ratten zich op privéterrein bevinden, dan moet je zelf instaan voor de bestrijding. Hoe bestrijd je ratten? Vallen, klemmen en andere technische vangmiddelen zijn van weinig nut, aangezien ratten erg schuw zijn. Rattenvergif is daarom de meest aangewezen aanpak. Giftige lokazen plaats je best in gangen en op sporen van ratten, zo dicht mogelijk bij de vermoedelijke schuilplaats. Ratten lopen vooral langs muren, wanden en voorwerpen en steken niet makkelijk een open plaats over. Vangmateriaal of lokazen op een open plaats leggen heeft dan ook geen zin. Ratten bestrijden doe je systematisch en op het gehele terrein, om te vermijden dat de ratten van niet-behandelde naar behandelde plaatsen migreren. Een constante opvolging van de aanwezige populatie en het snel ingrijpen op die plaatsen waar ratten worden gesignaleerd, kan de ontwikkeling van hoge concentraties voorkomen. Kan je ratten niet gewoon vermijden? Hoe doe je dat? Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat ratten zich zo weinig mogelijk thuis voelen. Vermijd dat ze voedsel, water en onderdak vinden. Enkele tips: Ruim regelmatig op in en rond gebouwen. Stapel verpakte veevoerders op een palet, los van de muur. Gebruik zoveel mogelijk harde en duurzame materialen voor het stockeren van voedsel. Verzamel huishoudelijk afval in goed afgesloten vuilnisbakken of containers. Zorg voor een frequente afvoer van het huisvuil. Vermijd lekkende kranen en leidingen en zorg dat er geen waterplasjes achterblijven. Sluit de toegang tot gebouwen en rioleringen af. Strooi geen kippenvoer op de grond, maar in een voerbakje en neem dit s avonds weg. Openingsuren containerpark Voor ALLE aanvoer: - MET of ZONDER aanhangwagen, - particulieren of bedrijven. Openingsuren in de voormiddag - maandag: uur - woensdag: uur - vrijdag: uur - zaterdag: uur Openingsuren in de namiddag - maandag: uur - woensdag: uur - vrijdag: uur Het diftargedeelte van containerpark (vanaf weegbrug) is betalend voor particulieren, ZO s en KKMO s Ophaling van PMD, Papier en Karton De volgende ophaaldata zijn: - woensdag 27 april woensdag 11 mei 2011 Groenafvalophaling - vrijdag 22 april 2011 Meldingspunt zwerfvuil milieudienst op het nummer milieu en groen 7

8 UiTinDeerlijk Vrijdag 15 april 7.30 tot uur: speelplein Kerekewere! tijdens de paasvakantie voor kinderen van 2,5 (met schoolervaring) tot 12 jaar uur: Piri Toemba in OC d Iefte - Organisatie: Scouts en Gidsen Deerlijk uur: badminton: DZ99 4H - Lebad 3H Zaterdag 16 april 14 tot uur: vissen: Jeugdwedstrijd - Organisatie: Gaverkasteelvissers uur: voetbal: SP Belgiek - BVC Flandrie 14 uur: paasfeest in buurthuis de Statie - Organisatie: KVG uur: badminton: DZ99 2H - Torhout 1H uur: Piri Toemba in OC d Iefte - Organisatie: Scouts en Gidsen Deerlijk Zondag 17 april 7.30 uur tot 11 uur: vissen: Seniorenwedstrijd - Organisatie: Gaverkasteelvissers 9 uur: basket: Dames 3PL - Moorsele 9.15 uur: voetbal: Gavervrienden - KWB Kuurne 10 uur: 4de clubkaarting in sportcentrum - Organisatie: Sportcentrumkaarters 11 uur: barbecue in OC d Iefte - Organisatie: Volleybal Dames uur: basket: Dames 1PL - playdowns 14 uur: basket: Dames 2PL - De Panne 15 uur: voetbal: Deerlijk - Lauwe 18 uur: 4de clubkaarting in sportcentrum - Organisatie: Sportcentrumkaarters Maandag 18 april 7.30 tot uur: speelplein Kerekewere! tijdens de paasvakantie voor kinderen van 2,5 (met schoolervaring) tot 12 jaar 11 tot 12 uur: baantjeszwemmen: exclusief uurtje voor alle baantjeszwemmers 14 uur: spelnamiddag in OC d Iefte - Organisatie: VFG Dinsdag 19 april 7.30 uur tot uur: speelplein Kerekewere! tijdens de paasvakantie voor kinderen van 2,5 (met schoolervaring) tot 12 jaar uur: heilige mis en daarna paasviering met koffietafel in buurthuis de Wieke - Organisatie: Seniorenclub Molenhoek uur: fietstocht vertrek aan de sporthal - Organisatie: sportdienst Deerlijk 14 uur: filmvoorstelling in theaterzaal d Iefte voor 1e - 3e kleuter - Organisatie: jeugddienst 14 uur: petanque: Oliebergstraat Sint-Lodewijk - Organisatie: petanqueclub d Oliebolders uur: kaarting, teerlingbak en koffie in buurthuis de Statie - Organisatie: Vriendenkring derde leeftijd 16 uur tot 17 uur: zwemmen voor 55+ers Woensdag 20 april 7.30 uur tot uur: speelplein Kerekewere! tijdens de paasvakantie voor kinderen van 2,5 (met schoolervaring) tot 12 jaar 14 uur: crea voor kinderen in OC d Iefte - Organisatie: KVLV Vrouwen met Vaart uur: kaarting in het schooltje, Vlasstraat - Organisatie: Senioren kaartersclub Gaverwijk uur: kaarting in bar rusthuis - Organisatie: Seniorenclub Braamakker 15 uur: paaseierenduik in het zwembad voor alle kleuters en kinderen (tot 12 jaar) Donderdag 21 april 7.30 tot uur: speelplein Kerekewere! tijdens de paasvakantie voor kinderen van 2,5 (met schoolervaring) tot 12 jaar 14 uur: Barones Babbelkont, Kip van Troje en Tine Hofman in theaterzaal d Iefte voor 1e tot en met 3e leerjaar - Organisatie: jeugddienst uur: paasviering, kaarting en koffietafel in OC d Iefte - Organisatie: S-Plus uur: kaart-en spelnamiddag in de Gilde Sint-Lodewijk - Organisatie: okra Sint- Lodewijk tot uur: volwassenensport - Organisatie: sportdienst Deerlijk Vrijdag 22 april 7.30 tot uur: speelplein Kerekewere! tijdens de paasvakantie voor kinderen van 2,5 (met schoolervaring) tot 12 jaar uur: maandvergadering in de RK lokalen Stationsstraat te Deerlijk - Organisatie: Dienst Hulpverlening Zaterdag 23 april 13 uur tot 19 uur: carwash aan lokaal in de Stationsstraat - Organisatie: JRK Deerlijk 14 uur tot 17 uur: vissen: paastrofee - Organisatie: De Gaverkasteelvissers 14 uur: computerclub in buurthuis de Wieke - Organisatie: CGC vzw 14 uur: paasfeest in buurthuis de Statie - Organisatie: Feestcomité Statie 14 uur: voetbal: SV United - Kuurne Krone uur: Bal Marginal in de sporthal - Organisatie: Scouts en Gidsen Deerlijk Maandag 25 april 9 uur: misviering en koffietafel in buurthuis de Statie - Organisatie: Feestcomité Statie Dinsdag 26 april uur: Houden van in Antwerpen, deelname aan externe culturele activiteit, vertrek aan kerk Sint-Lodewijk - Organisatie: okra Deerlijk en Sint-Lodewijk 14 uur: petanque: Oliebergstraat Sint-Lodewijk - Organisatie: petanqueclub d Oliebolders uur tot uur: turnen voor 55+ers in de sporthal - Organisatie: sportdienst Deerlijk uur tot uur: netbal voor 55+ers in de sporthal - Organisatie: sportdienst Deerlijk 16 uur tot 17 uur: zwemmen voor 55+ers Woensdag 27 april 14 uur: algemene ledenvergadering in OC d Iefte - Organisatie: Neos 14 uur: fietsen, vertrek aan OC d Iefte - Organisatie: okra Deerlijk uur: paasviering in t zaaltje van de school - Organisatie: Seniorenclub Belgiek Donderdag 28 april uur: kookles in OC d Iefte - Organisatie: KVLV Vrouwen met vaart 14 uur: wandelen, vertrek aan OC d Iefte - Organisatie: okra Deerlijk uur: interclubkaarting Deerlijk - Kuurne in OC d Iefte - Organisatie: Neos uur: paasfeest met koffietafel en geschenk in de Gilde in Sint-Lodewijk - Organisatie: okra Sint-Lodewijk tot uur: volwassenensport - Organisatie: sportdienst Deerlijk uur: kookles in OC d Iefte - Organisatie: KVLV Vrouwen met vaart 20 uur: cursus: starten met een moestuin, deel 2 in de eetzaal van school de beuk - Organisatie: Fair Trade Vrijdag 29 april 18 tot 21 uur: voorverkoop kaarten dansoptreden De tijd danst in het Appollonpand - Organisatie: Appollon 20 uur: praatcafé voor jongeren Politiek Anno Organisatie: Curieus Zaterdag 30 april 9 tot 12 uur: voorverkoop kaarten dansoptreden De tijd danst in het Appollonpand - Organisatie: Appollon 13 uur: volley: tornooi 14 tot uur: vissen: jeugdwedstrijd - Organisatie: De Gaverkasteelvissers 8 UiTinDeerlijk

9 maart-april uur: voetbal: SV United - Corgas Deinze 18 uur: ouderavond in OC d Iefte - Organisatie: Chiro Joeki Zondag 1 mei 7.30 tot 11 uur: vissen: seniorenwedstrijd - Organisatie: De Gaverkasteelvissers 8.30 uur: ontbijt in OC d Iefte - Organisatie: Curieus Maandag 2 mei 14 tot uur: petanque in de sporthal. Organisatie - sportdienst Deerlijk Dinsdag 3 mei uur: lentefeest in OC d Iefte - Organisatie: KAV Deerlijk d Annekes 14 uur: fietsen: vertrek aan de Gilde - Organisatie: okra Sint-Lodewijk 14 uur: petanque: Oliebergstraat Sint-Lodewijk - Organisatie: petanqueclub d Oliebolders tot uur: turnen voor 55+ers in de sporthal - Organisatie: sportdienst Deerlijk tot uur: netbal voor 55+ers in de sporthal - Organisatie: sportdienst Deerlijk 16 tot 17 uur: zwemmen voor 55+ers uur: fotodiaclub in OC d Iefte - Organisatie: Fotodiaclub 20 uur: voordracht met degustatie van cocktails - Organisatie: Markant Woensdag 4 mei 13 uur: Vlaams joggingcircuit in de Gavers, Harelbeke - Organisatie: Selenjo i.s.m. Sporta uur: kaarting in buurthuis de Wieke - Organisatie: Senioren Molenhoek Donderdag 5 mei 9.13 uur: bezoek aan Vlaams Parlement in Brussel, vertrek in station Vichte - Organisatie: okra Sint-Lodewijk uur: kaarting in OC d Iefte - Organisatie: okra Deerlijk tot uur: volwassenensport - Organisatie: sportdienst Deerlijk Zaterdag 7 mei 8 uur: ontbijtwandeling in OC d Iefte - Organisatie: KAV Deerlijk d Annekes 14 tot uur: vissen: interclub Deerlijk- Outrijve - Organisatie: De Gaverkasteelvissers 16 uur, 18 uur, 20 uur en 22 uur: Jerrycan in buurthuis Statiewijk Zondag 8 mei 8.30 uur: moederdagzwemmen in het Gaverbad. 10 uur: voordracht: snoeien en onderhoud van bloeiende heesters in OC d Iefte - Organisatie: Koninklijk Werk der Volkstuinen Maandag 9 mei 14 uur: voordracht in OC d Iefte - Organisatie: KVLV Vrouwen met vaart 14 tot uur: petanque in de sporthal. Organisatie - sportdienst Deerlijk uur: kaarting in t zaaltje van de brandweer - Organisatie: Vriendenkring erebrandweermannen Dinsdag 10 mei 14 uur: petanque: Oliebergstraat Sint-Lodewijk - Organisatie: petanqueclub d Oliebolders uur: onder-ons-namiddag in OC d Iefte - Organisatie: Ziekenzorg uur: verzorgen Heilige Mis voor rusthuisbewoners - Organisatie: okra Deerlijk uur: kaarting, teerlingbak en koffie in buurthuis de Statie - Organisatie: Vriendenkring derde leeftijd tot uur: turnen voor 55+ers in de sporthal - Organisatie: sportdienst Deerlijk tot uur: netbal voor 55+ers in de sporthal - Organisatie: sportdienst Deerlijk 16 uur tot 17 uur: zwemmen voor 55+ers Woensdag 11 mei uur: kaarting in t Kelderke - Organisatie: Seniorenclub Belgiek uur: schoolsport: estafetteloop voor 1e tot 6e leerjaar: Organisatie - sportdienst Deerlijk Donderdag 12 mei 14 uur: seniorensportdag in Oostrozebeke - Organisatoe: sportdienst Deerlijk i.s.m. de Provinciale sportdienst West-Vlaanderen. 14 uur: fietsen, vertrek aan OC d Iefte - Organisatie: okra Deerlijk uur: 5de kaartkampioenschap 2011 in OC d Iefte - Organisatie: Neos tot uur: volwassenensport - Organisatie: sportdienst Deerlijk Vrijdag 13 mei 8 uur: daguitstap: Provinciale meibedevaart in Koksijde, vertrek aan kerk in Sint-Lodewijk - Organisatie: okra Sint-Lodewijk Zaterdag 14 mei 9 uur tot 17 uur: vissen: vrije koppelwedstrijd - Organisatie: De Gaverkasteelvissers 14 uur: computerclub in buurthuis de Wieke - Organisatie: CGC vzw Zondag 15 mei 10 uur: 4de clubkaarting in sportcentrum - Organisatie: Sportcentrumkaarters 18 uur: 4de clubkaarting in sportcentrum - Organisatie: Sportcentrumkaarters Maandag 16 mei 14 uur tot uur: petanque in de sporthal. Organisatie - sportdienst Deerlijk 14 uur: spelnamiddag in OC d Iefte - Organisatie: VFG Dinsdag 17 mei uur: kookles in OC d Iefte - Organisatie: KVLV Vrouwen met vaart 14 uur: petanque: Oliebergstraat Sint-Lodewijk - Organisatie: petanqueclub d Oliebolders uur: moederhulde met geschenk, kaarting en koffie in buurthuis de Statie - Organisatie: Vriendenkring derde leeftijd uur tot uur: turnen voor 55+ers in de sporthal - Organisatie: sportdienst Deerlijk uur tot uur: netbal voor 55+ers in de sporthal - Organisatie: sportdienst Deerlijk 16 uur tot 17 uur: zwemmen voor 55+ers uur: kookles in OC d Iefte - Organisatie: KVLV Vrouwen met vaart Woensdag 18 mei uur: fietshappening, start fietstocht aan buurthuis de Wieke - Organisatie: okra Deerlijk en Sint-Lodewijk uur: kaarting in het schooltje, Vlasstraat - Organisatie: Senioren kaartersclub Gaverwijk uur: kampioenenviering, prijskaarting, koffie en koekeboterhammen in bar rusthuis - Organisatie: Seniorenclub Braamakker Donderdag 19 mei uur: kaarting en koffietafel in OC d Iefte - Organisatie: S-Plus tot uur: volwassenensport - Organisatie: sportdienst Deerlijk UiTinDeerlijk 9

10 sport West-Vlaamse Seniorensportdag Oostrozebeke Senioren die zin hebben in een dagje sport, kunnen op 12 mei met de bus naar Oostrozebeke voor de West- Vlaamse Seniorensportdag. Je treft er een toffe sfeer aan én meer keuze aan sporttakken dan vroeger. De bus vertrekt: om 12 uur aan de sporthal in Deerlijk om uur aan de Wieke; om uur aan OC d Iefte. Er kunnen een beperkt aantal fietsen mee (aan opstapplaats sporthal). Programma Namiddag 13 uur onthaal met koffie uur officiële opening 14 uur start sportactiviteiten blok uur start sportactiviteiten blok uur optreden Frank Valentino Avond 18 uur avondmaal: warme beenhesp met frietjes &muzikale animatie met dans - einde omstreeks uur Sportactiviteiten Er zijn 6 activiteiten die een volledige namiddag in beslag nemen: fietsen 40 km petanque (inschrijven per triplette) wandelzoektocht 6 km mountainbike volksdansen standaarddansen Er zijn 6 combinaties van telkens 2 sporten: wandelen 6 km en volkssporten fietsen 25 km en golf tai chi en fitbal zumba en spinning volkssporten en stoelgym zumba en curling Inschrijven Vooraf inschrijven en betalen is verplicht en kan bij de sportdienst tot woensdag 4 mei Deelnameprijs namiddagprogramma: 6 euro per persoon namiddag- en avondprogramma: 14 euro per persoon Meer info Sportdienst Deerlijk, , Wie wordt kampioen driebanden in Deerlijk? We gaan op zoek naar de nieuwe kampioen driebanden van Deerlijk. De twee finalisten krijgen een geldprijs (berekend volgens het aantal deelnemers). De eerste Deerlijkenaar van het tornooi wint de titel Kampioen van Deerlijk drieband 2011 en wordt in november gehuldigd in het gemeentehuis. Voor wie? Voor alle leden van een Deerlijkse biljartclub carambole en alle Deerlijkenaren die lid zijn van een niet-deerlijkse biljartclub carambole. Wanneer? Reeksen in het weekend van 23 april of 30 april, halve finales en finale in het weekend van 7 mei, telkens op vrijdag vanaf uur en op zaterdag vanaf uur. Inschrijvingen Graag inschrijven vóór zondag 17 april 2011 om uur. Inleg 7 euro Meer info Met je vragen kan je terecht bij de verantwoordelijke van het interclubbestuur biljart carambole via skynet.be. 10 sport

11 Een zwembad vol chocolade Kom naar de paaseierenduik op woensdag 20 april 2011 en vul je zakken met lekkere chocolade. We gooien neppaaseieren in het zwembad. Na het startsignaal probeer je zoveel mogelijk eitjes te verzamelen, die je na afloop kan inruilen voor een zakje echte chocolade. Elke deelnemer is zeker van een zakje chocolade. Uur? Om uur: het derde tot en met het zesde leerjaar duiken in het groot bad Om uur: het eerste en tweede leerjaar plonzen in het kleine badje Om uur: de kleuters wagen hun kans in het kleine badje Prijs? 1,30 euro Moederdagzwemmen Op moederdag worden alle mama s verwend in het Gaverbad. Als bedanking voor hun liefde en inzet het hele jaar door ontvangen ze een kleine attentie aan de kassa van het zwembad. Enige voorwaarde: de kinderen moeten mee komen zwemmen. Papa s zijn natuurlijk ook welkom. Wanneer? zondag 8 mei Uur? tijdens de publieke openingsuren van 8.30 tot uur en 14 tot 17 uur Prijs? 1,50 euro voor volwassenen en 1,30 euro voor kinderen. Nieuwe reeks baby- en peuterzwemmen Dit is de ideale gelegenheid om je kind op een speelse manier in contact te brengen met zwemmen. Je baby of peuter kan in jouw gezelschap vertrouwd raken met het water, onder begeleiding van een ervaren en gediplomeerde lesgever. Er is plaats voor 10 tot 12 kinderen per groep. Het zwembad wordt exclusief voorbehouden. Data? zaterdag: 30 april, 7, 14, 21, 28 mei en 4, 11, 18 juni 2011 Uur? - van 16 uur tot uur voor baby s van 6 maand tot 1 jaar - van uur tot 17 uur voor peuters van 1 jaar tot 3 jaar Prijs 40 euro voor leden gezinsbond 35 euro voor niet-leden In de prijs zit het toegangsgeld voor de baby of peuter en 1 ouder. De andere ouder betaalt 1,50 euro per zwembeurt. Vooraf inschrijven en betalen verplicht. Meer info en inschrijven sportdienst, , Gaverhal (sporthal met betonvloer) gesloten wegens renovatiewerken Na 39 jaar zijn de vloer en de belijning in de oude zaal aan vernieuwing toe. Hierdoor kan tijdelijk niet gesport worden van maandag 2 mei tot en met maandag 16 mei De sportbeuk (zaal ernaast) is wel vrij. Meer info Sportdienst Deerlijk, of Sportdienst Deerlijk v.z.w. Gaverdomein - Vercruysse de Solartstraat 30 - tel: fax: website: Openingsuren maandag tot vrijdag 8-12 uur / uur Sluitingsdagen paasmaandag 25 april 2011 Gaverbad Deerlijk Openingsuren zwembad: Schoolperiode ma uur di uur [*] woe / uur do uur [**] vrij uur za / uur [***] zo / uur Paasvakantie ma uur / uur di uur (*) woe uur do uur (**) vrij uur za / uur (***) zo / uur [*] uur: zwemmen voor 55+ers [**] uur: vrouwenuurtje [***] uur: mensen met beperkingen of in revalidatie Baantjeszwemmen op maandag 18 april van 11 tot 12 uur Sluitingsdagen: zondag 24 april 2011 (Pasen) maandag 25 april 2011 zondag 1 mei 2011 (Dag van de Arbeid) sport 11

12 cultuur In de voetstappen van Luuk Gruwez In samenwerking met het Davidsfonds en René De Clercqgenootschap Gruwez is misschien wel de interessantste en rijpste Vlaamse dichter van het ogenblik. Hij is in de Vlaamse poëzie de prins van de zwarte romantiek. (Knack, ) Maak een wandeling in het dorp uit Luuk Gruwez zijn kinderjaren en jeugd. Ontdek hoe Luuk Gruwez kijkt vanuit zijn oosten naar zijn westen. We starten aan zijn ouderlijke woning, gaan binnen in het huis van zijn grootouders opa Knor en oma Liesje, zien de kleuteren jongensschool en horen zijn Mezennestje. De wandeling wordt geïllustreerd met citaten uit zijn werk: over Deerlijk, fabeldichter Pieter Jan Renier en de levenswekker Hugo Verriest. We bezoeken ook het geboortehuis van René De Clercq en het gemeentehuis, waar Gruwez gedicht Visite in de trouwzaal hangt. De wandeling is 2,50 km lang en duurt ongeveer 100 minuten. In die tijd vertelt Jan Dhaluin met eigen woorden over Gruwez. Mieke Dekeyser leest voor uit zijn werk. Zo maak je op een originele manier kennis met een van onze grootste hedendaagse dichters. En je ontmoet enkele van de mooiste én minder fraaie plekjes van Deerlijk. Wie is Luuk Gruwez? Luuk Gruwez werd op 9 augustus 1953 geboren in Kortrijk, groeide op in Deerlijk en woont sedert 1976 in Hasselt. Hij is ereburger van Deerlijk. Meewandelen? Wie meer info wil of een afspraak wil maken, kan terecht op het nummer of het adres Woorden en daden In mei gaat de spreuk geen woorden maar daden niet op. Tijdens de actie Doe mei maar een doeboek spoort het geschreven woord je aan tot actie. Van 28 april tot 31 mei promoot de bib boeken die je aangenaam actief houden. Verveling is geen optie, met informatieve werken over de volgende thema s: huis en tuin hobby en creatief culinair wellness Dus weet je even niet wat doen, dan weet je wat te doen. Spring even binnen in de bib tijdens de openingstijden en doe jou maar een doeboek. Literaire lente en doeboek graag bij elkaar zetten voor een pagina van de bib Hoogstraat Openingstijden bib maandag uur dinsdag uur woensdag uur vrijdag uur zaterdag uur uur Heemkring dorp en toren In de krant De Stad Kortrijk van 4 september 1909 stond volgend artikel: Deerlijk - Maandagavond, rond 9 ure, werd het dorschmachien, dat bij de weduwe Ostyn gewerkt had, naar René Huysentruyt, langs de kassei van Beveren gevoerd. De peerdengeleider, Alfons Ostyn, ging tusschen de peerden staan, om den teugel wat in te korten. Hij stond met het hoofd gebogen, toen hij opeens van een der dieren zulken geweldigen slag kreeg dat hij bewusteloos ten gronde stuikte. De schedel was gebroken. De toestand van het slachtoffer is zeer gevaarlijk. Voor 10 euro kan ook jij Derlike, het driemaandelijks tijdschrift van de heemkring, lezen. Telefoneer hiervoor naar Storten kan op het rekeningnummer Erelid ben je vanaf 15 euro, beschermend lid vanaf minstens 25 euro. Foto s van of documenten over Deerlijk kun je altijd binnenbrengen in het archief (gemeentehuis) tijdens de kantooruren. We kopiëren ze en bezorgen ze je ongeschonden terug. Je kunt ze ook digitaal (liefst in TIFF-formaat) doormailen naar 12 cultuur

13 Camping op het plein Van 6 tot en met 8 mei kan je vlakbij de deur het vakantiegevoel opzoeken. Dan kan je een weekend lang kamperen achter t Heem in Sint-Lodewijk tijdens de vijfde editie van Camping op het Plein. Nieuw tijdens de jubileumeditie We vieren de vijfde verjaardag van Camping op het Plein met een reeks nieuwe activiteiten die fier naast de gewoonlijke verstrooiingen kunnen staan. Vrijdag maken we het warm en gezellig tijdens een zangstonde bij het kampvuur. Om de temperatuur verder op te drijven zetten we ook de sterrenhemel in lichterlaaie met een jubileumvuurwerk. Op zaterdag ani- meren we de allerkleinsten met een knutseltent. Vanaf uur kan je de namiddag vullen met avonturen in het springkasteel, ballenbad en de speleobox of klimmuur. Kampeertarieven Prijs camping + activiteiten: Leden: 8 euro (volwassenen), 4 euro (kinderen < 12 jaar) Niet-leden: 10 euro (volwassenen), 6 euro(kinderen < 12 jaar) Prijs open keuken: 10 euro (volwassenen), 5 euro (kinderen < 12 jaar) Prijs ontbijt op zondag voor niet-kampeerders: 5 euro (volwassenen), 3 euro (kinderen < 12 jaar) Inschrijven Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot ten laatste 30 april. Je inschrijving is pas geldig na de betaling van het inschrijvingsgeld op de rekening met het nummer Wie jonger is dan achttien, moet bij overnachting vergezeld zijn van een begeleider. Meer info Bel naar of of mail naar Literaire lente doorbreekt winterslaap Het zijn niet alleen de fauna en flora die dezer dagen ontwaken. Ook de literaire wereld ontwaakt tijdens deze prille lente uit zijn winterslaap. De Literaire Lente zet iedereen weer op scherp, van auteur tot lezer. Geloof je ons niet? Kom dan zelf de onweerlegbare bewijzen ontdekken. In de bibliotheek vind je de dertig boeken die de Literaire Lente bevolken. De selectie aan romans vormt een bonte verzameling werken van jonge, beloftevolle schrijvers tot ervaren rotten uit binnen- en buitenland. Proef de lente Zin in een fris stukje literatuur? Kom dan je honger stillen in de bib tijdens de openingsuren. Dienst Toerisme - Archief Harelbekestraat Deerlijk tel: website: Openingsuren maandag t.e.m. vrijdag: 9-17 uur cultuur 13

14 cultuur Geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Vindt jouw moeder je ook zo n God? Zit het geluk voor jou vandaag op de vijfde rij? Door Herman Vandenameele In Jerry Can gaan vijftien tieners, een aantal twintigers en een madam van in de veertig op zoek naar wat ze wel en niet geloven. Tekst, muziek, dans, improvisatie en een portie goesting. Daarmee proberen ze een voorstelling te maken. Een productie barstensvol geniaal geweld en geschift gepieker. Jerry can move, Jerry can dance, Jerry can beat. Geloof je het niet? Wanneer? Kom dat zien op 7 mei in buurthuis de statiewijk om 16 uur, 18 uur, 20 uur en 22 uur. Tussen twee voorstellingen door kun je gezellig iets blijven drinken... Het project Het project Jerry can wil een waardige opvolger zijn van de productie Meiskes, die 5 jaar geleden werd gemaakt naar aanleiding van 25 jaar d Iefte. In oktober 2010 werd een groep jongeren tussen 15 en 18 jaar gezocht en gevonden. Onder begeleiding van Nathalie Deknudt (woord) en Joke Corteville (dans) en met de steun van een aantal acteurs uit Meiskes werd op zoek gegaan naar tekst en beweging. Jerry can van alles en dat wil het project je laten zien. Met dank aan de gemeente Deerlijk en OC d Iefte voor de steun! Bijlage: foto Jerry Can 14 cultuur

15 Armoe troef op Erfgoeddag zondag 1 mei 2011 Museum René De Clercq De zinsnede arm Vlaanderen klinkt als een klok. Maar wat betekent ze precies? Op welke historische periode was ze van toepassing? Geldt ze nog steeds? Deze editie van Erfgoeddag, met als thema Armoe troef, bekijkt hoe armoede zich doorheen de tijd dwars door alle rangen en standen manifesteerde. Hoe ze werd beleefd, aangeklaagd, geregistreerd en bestreden. Verhalen over armoede In het museum René De Clercq beleven we armoede via de literatuur van onze Deerlijkse schrijvers. Je hoort er drie verhalen die samen veertig minuten duren: - Vrouwke Ameie en moeder De Clercq (René De Clercq): een ontroerende novelle over bittere armoede en eerlijkheid. - Op wandel (Hugo Verriest): een schrijnend beeld over opvoeding en armoede van 120 jaar geleden. Pastoor Verriest vertelt over zijn onmacht om daar iets aan te verhelpen. - Charles De Clercq krijgt 16 kinderen (Jan Dhaluin): een waar gebeurd verhaal over de kindersterfte gespeeld met popjes. Alle bezoekers krijgen gratis een mooie afdruk van de pentekening van de Deerlijkse kunstenaar Ives Deroo. Waar? Museum René De Clercq, René De Clercqstraat 8 Wanneer? Op Erfgoeddag, 1 mei, om 10, 11, 14, 15, 16 en 17 uur. Armoe troef tijdens de Tweede Wereldoorlog: interview Over de Tweede Wereldoorlog vind je bibliotheken vol boeken. Maar gezichten zeggen zoveel meer dan papier. We interviewen personen die aan de lijve ondervonden hoe wreed oorlog kan zijn. De barre omstandigheden staan voor de eeuwigheid in de plooien van hun gezicht gegrift. Ze getuigen over de strijd om het alledaagse bestaan, winterhulp en rantsoeneringzegels. Achteraf maken we tijd voor vragen uit het publiek. Waar? Kapel Onze Lieve Vrouw ter Ruste, Kapel ter Rustestraat, 8540 Deerlijk Wanneer? Op Erfgoeddag, 1 mei om 14, 15, 16 en 17 uur. Organisatie: Werkgroep Erfgoed- en Open Monumentendag en het gemeentebestuur. René De Clercqstraat 8, 8540 Deerlijk Open: Elke zondag van tot 18 uur vanaf 6 maart tot 30 oktober. Gratis toegang. Elke dag na afspraak bij of via Mix van tornooiwerk en solisten Lenteconcert Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Het lenteconcert vindt dit jaar uitzonderlijk plaats in het eigen lokaal De Liere, maar de muziek is daarom niet minder. De werken die de fanfare momenteel nauwgezet instudeert voor een provinciale wedstrijd voor orkesten, krijgen een vooraanstaand plaatsje in het programma. Toch springt ook het andere deel van het programma in het oog. Muzikanten uit eigen rangen mogen hun kunnen bewijzen, want sommigen krijgen de kans om een solo te spelen. Waar en wanneer? Het Lenteconcert van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Deerlijk vindt plaats op zaterdag 16 april, om uur in lokaal De Liere, Vichtesteenweg 29 in Deerlijk. Tickets Kaarten bestellen kan bij alle fanfareleden of op Meer info Culturele dienst tel: fax: website: Openingsuren - maandag en woensdag uur / uur - dinsdag en donderdag uur / uur - vrijdag uur / uur - zaterdag 9-12 uur Het bureel is gesloten op paasmaandag 25 april cultuur 15

16 JEUGD April het schaap Algemene info: Bij schapen bestaat de familie uit een ooi (moeder), ram (vader) en de lammetjes (kinderen). Er bestaan ongeveer veertig schapenrassen. Net zoals de koeien zijn het herkauwers en hebben ze vier magen. In de lente wordt het schaap geschoren. Ze voelen zich daarna lichter: er is 3 tot 6 kg vacht van hen afgenomen, die vanzelf weer aangroeit. Spreekwoord: De schaapjes op het droge hebben = binnen zijn, genoeg geld verdiend hebben om rustig te kunnen leven. Wist je dat schapen wel 25 meter darmen in hun lijf hebben? Op de kinderboerderij: Tijdens de maanden maart en april worden de lammetjes geboren. Op de kinderboerderij kan je in de weide het prachtige schouwspel van moeder schaap en haar lammetjes bewonderen. Scouts en gidsen BAL MARGINAL LOVE EDITION ZATERDAG 23 APRIL 2011 Scouts en gidsen Deerlijk - PIRI TOEMBA In moeilijke relationele tijden waarin fundamentele waarden zoals ware liefde en trouw op hun grondvesten daveren, willen we de jeugdige fuifganger op zaterdag 23 april 2011 houvast bieden. Daarom verlenen we je voor de elfde keer het recht om je eenmalig op aangepaste wijze te gedragen. We zorgen voor een blits feestdecor om je rol als marginaal te vervolledigen. De avond vullen we met een volledig gamma aan entertainment en actie. Hoogte- punt wordt een heus massahuwelijk onder de deskundige leiding van the one and only Dick Presley! Feest mee vanaf 3,65 euro! Je bent vanaf uur van harte welkom op ons gala in de sporthal van Deerlijk. Voor kaarten betaal je 3,65 euro in voorverkoop en 5,01 euro aan de deur. Kom je samen met je partner verkleed als een bekend koppel, dan ontvang je een gratis lovecocktail! Stadskledij is zoals steeds verboden. Traditiegetrouw veroveren alle scouts en gidsen eens om de drie jaar de planken van OC d Iefte. De Piri Toemba-tijd is aangebroken. We zijn volop aan het repeteren om je op vrijdag 15 april en zaterdag 16 april mee te nemen naar de wondere wereld van de Sprookjes! Veel kunnen we je nog niet verklappen, maar het wordt ongetwijfeld een afwisselend en goed gevuld programma voor zowel jong als oud! Waar en wanneer? Vrijdag 15 april en zaterdag 16 april 2011, telkens om uur in OC d Iefte. Tickets Tickets kosten 5 euro in voorverkoop en 6 euro aan de deur. Je kan er bestellen bij de groepsleiding, of jeugd

17 Aandacht! Wij hebben een boodschap van Moeder Natuur Dit jaar gaat de Chiro terug naar de basisbeginselen van de natuur. Loopt de mens al zijn hele leven op twee benen? Wat is er gebeurd met Adam en Eva? Is de mens een slim wezen? Vragen als deze beantwoorden we tijdens een show voor en door chirosympathisanten! Bloemen van de kinderboerderij De kinderboerderij verkoopt op zaterdag 7 mei bloemen. Kalanchoës om precies te zijn. Voor 3 euro per bloem haal je er zelf in huis. De opbrengst gaat naar de werking van kinderboerderij Bokkeslot. Meer info Kinderboerderij Bokkeslot, Tapuitstraat 57, 8540 Deerlijk, , Agenda erbij genomen? Noteer er dan zorgvuldig de ouderavond van 30 april 2011 in. Dan nodigen de leiding en leden van Chiro Joeki Deerlijk je graag uit voor dit schouwspel, dat om uur begint in OC d Iefte. Nieuwsgierig? Bestel je kaarten bij de hoofdleidster via het nummer Honger? Om de honger te stillen organiseert de TOL (oud-leiding Chiro Joeki) aansluitend een verrukkelijke spaghettiavond. Vanaf 19 uur kan je in de refter van de berk (meisjesschool) genieten van een lekker bord spaghetti en napraten over een geslaagde ouderavond. Ook hiervoor kan je kaarten bestellen bij de hoofdleidster ( ). Als volwassene betaal je 8 euro, voor kinderen betaal je 5 euro. Open kijk dagen Kinderboerderij BOKKESLOT Kinderboerderij Bokkeslot zet de deuren extra wijd open op zaterdag 14 en zondag 15 mei. Dan is het tijd voor de Open kijk dagen. Op zaterdag geven we de aftrap om 14 uur, op zondag gaan we om 10 uur van start. Programma zaterdag 14 mei kinderdorp boerderijterras Viking Kubb toernooi Bokkerock zondag 15 mei van tot uur: warme beenhesp kinderdorp doorlopend terras op de wei met spijs en drank Jeugddienst Vercruysse de Solartstraat 26 tel. & fax: website: Openingsuren woensdag uur vrijdag uur zaterdag 9-14 uur Meer info Kinderboerderij Bokkeslot, Tapuitstraat 57, , jeugd 17

18 JEUGD JeFi jeugdfilm en theater Barones Babbelkont, Kip van Troje en Tine Hofman Donderdag 21 april 2011 om 14 uur voor 1e t.e.m. 3e leerjaar in de theaterzaal van OC d Iefte Theater als spraakwaterval met een cabaretesk sausje erover. Sfeervol verteltheater met als gouden draad: fantasie, spiegels en zich spiegelen aan. Een snuifje poëzie, een lepel fabel, een wolkje woordspel, een pondje filosoferen met kinderen en een kruidig verhaal. Met de inbreng van de kinderen ons publiek brengen we het geheel op smaak. Een voorstelling om ondersteboven van te zijn, wij draaien immers alles om. Een sprankelende bron van fantasie. Meer informatie vind je op Mis deze voorstelling niet! Voor 2 euro kan je erbij zijn. Inschrijven bij de jeugddienst, of Op dinsdag 19 april is er een filmvoorstelling voor iedereen van het 1e tot en met het 3e kleuter in OC d Iefte (Hoogstraat 122). Voor 2 euro kijk je een namiddagje film. Kom om 14 uur naar de theaterzaal en geniet. Informatie over de film krijg je met een flyer op school! Inschrijven Vooraf inschrijven kan door je naam, adres en klas te mailen naar of te bellen naar de jeugddienst op het nummer jeugd

19 Burgerlijke stand Geboorten - Obe Vanysacker, Beverenstraat 72 - Emiel Vangheluwe, Braamakkerstraat 5 - Margo Guida, Pieter Jan Renierstraat 4 - Imke Van Houcke, Waregemstraat Renske Demey, Ververijstraat 15 - Laurens Delbeke, Pontstraat 5 - Jade Declercq, Nieuwstraat 2 Voltrokken huwelijken - Sandrina Staelens, Nieuwenhovestraat 25 met Dominiek Bauwens, Nieuwenhovestraat 25 Overlijdens - Marcel Slock, Braamakkerstraat 71 - Mauricette Simon, René De Clercqstraat 9 - François Vercruysse, Vercruysse de Solartstraat 13 - Julia Marysse, Tulpenlaan Raoul Luytte, Stationsstraat Leon Desloovere, René De Clercqstraat 9 Jubilea Gouden Bruiloft - Paul Verhoye Antoinette Descheemaker, Kerkstraat 29, gehuwd op Walter Lamont Christiana Vanfleteren, Vredeplein 14, gehuwd op Roger Demoor Christiana Vercruysse, Braamakkerstraat 15, gehuwd op Diamanten Bruiloft - Remi De Moor Cecile Devolder, Elfde Julilaan 20, gehuwd op Briljanten Bruiloft - André Vandenbogaerde Jeannette Peers, p.a. Rust-en verzorgings tehuis Marialove, Heestert, gehuwd op Het gemeentebestuur biedt deze echtparen zijn hartelijkste gelukwensen aan ter gelegenheid van hun huwelijksjubileum. Politiezone Gavers De Politiezone Gavers heeft een nieuwe website. Neem gerust een kijkje op Wielerwedstrijden zaterdag 30 april Grote Prijs Molenhoek Start: omstreeks uur in de Waregemstraat Aankomst: omstreeks 17 uur in de Waregemstraat Parcours: Waregemstraat - Geeststraat - Nijverheidslaan - Breestraat - Vichtestraat Voertuigen volgen de richting van de renners. Vinkenzangwedstrijden dinsdag 17 april 9 uur: Oude Heerweg, t Gezang v/d Bottenhoek. Verkeer verboden tussen de Pladijsstraat en de Oudenaardse heerweg. zondag 24 april 9 uur: Piste Kardinaal Cardijnlaan, Recht voor Allen. Alle verkeer verboden. zaterdag 30 april 9 uur: Piste Kardinaal Cardijnlaan, Recht voor Allen. Alle verkeer verboden. zondag 1 mei 9 uur: Oude Vichtestraat, Koninklijke Bosvink. Verkeer richting Vichte verboden. zaterdag 7 mei 9 uur: Piste Kardinaal Cardijnlaan, Recht voor Allen. Alle verkeer verboden. zaterdag 7 mei 9 uur: Oude Heerweg, t Gezang v/d Bottenhoek. Verkeer verboden tussen de Pladijsstraat en de Oudenaardse heerweg. zaterdag 14 mei 17 uur: Oude Vichtestraat, Koninklijke Bosvink. Verkeer richting Vichte verboden. zondag 15 mei 9 uur: Kardinaal Cardijnlaan, Recht voor Allen. Alle verkeer verboden. Politiezone Deerlijk-Harelbeke a) Vast permanent onthaalpunt Politiecommissariaat Harelbeke, Marktstraat 53 - Harelbeke - tel.: open: 24/24 uur b) Niet vast permanent onthaalpunt Politiecommissariaat Deerlijk, Hoogstraat Deerlijk - tel.: , open van ma tot vr: van 8 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur - op zaterdag: van 8 tot 12 uur Snelheidscontroles maart 2011 Snelheid is - naast alcohol - één van de grootste oorzaken van verkeersongevallen. Hoe sneller je rijdt hoe groter de stopafstand wordt, wat het risico op verkeersongevallen verhoogt. Bovendien verhoogt de impact van een botsingsnelheid evenredig met de snelheid waarmee je rijdt, wat een invloed heeft op de ernst van de verkeersongevallen. Omdat we met de politiezone Gavers streven naar een verhoogde verkeersveiligheid organiseren we regelmatig snelheidscontroles. Wij hopen de bevolking hier mee te overtuigen dat een snelheidsovertreding een verhoogd ongevalrisico inhoudt. In de tabel hieronder vind je het aantal snelheidsovertreders geregistreerd in Deerlijk en Harelbeke tijdens de maand maart Gemeente Plaats Aantal overtreders Passanten % in overtreding Deerlijk Beverenstraat Deerlijk Kapelstraat Deerlijk Kerkstraat Deerlijk Vichtesteenweg Deerlijk Waregemstraat Harelbeke Hippodroomstraat Harelbeke Kuurnsestraat Harelbeke Vlaanderenlaan Harelbeke Steenbrugstraat Totaal infohoek 19

Vlastheater. gemeentenieuws 2 012. Openkijkdagen Kinderboerderij. Amakunde. Verhalen uit het Achterland. Zaterdag 19 en zondag 20 mei

Vlastheater. gemeentenieuws 2 012. Openkijkdagen Kinderboerderij. Amakunde. Verhalen uit het Achterland. Zaterdag 19 en zondag 20 mei 2 012 maandelijks tijdschrift 39ste jaargang nr. 4 15 04p15 05 Openkijkdagen Kinderboerderij Vlastheater Verhalen uit het Achterland Meer info op p. 19 Zaterdag 19 en zondag 20 mei Meer info op p. 8 Amakunde

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

maandelijks tijdschrift 39ste jaargang nr. 3 15 03p15 04 Varen op de Nijl en de Rijn Reisreportage door Herman Vandenameele - Meer info op p.

maandelijks tijdschrift 39ste jaargang nr. 3 15 03p15 04 Varen op de Nijl en de Rijn Reisreportage door Herman Vandenameele - Meer info op p. 2 012 maandelijks tijdschrift 39ste jaargang nr. 3 15 03p15 04 Varen op de Nijl en de Rijn Reisreportage door Herman Vandenameele - Meer info op p. 19 Paaseierenraap Meer info op p. 21 inhoud GEMEENTERAAD

Nadere informatie

gemeentenieuws 2 011 Bedrijvengids Speelpleinwerking Bedrijvengids gidst je door Deerlijks ondernemingslandschap

gemeentenieuws 2 011 Bedrijvengids Speelpleinwerking Bedrijvengids gidst je door Deerlijks ondernemingslandschap Zijn er wegenwerken in de buurt? Is er een nieuwe regelgeving van kracht voor bedrijven? Loopt er een promotionele actie voor de handelaars? verder uitbouwen. 2 011 maandelijks tijdschrift 38ste jaargang

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Beste ouders,

NIEUWSBRIEF. Beste ouders, NIEUWSBRIEF Beste ouders, Allereerst willen wij iedereen bedanken die van onze derde en laatste muzische voormiddag op 28 mei een heus wereldfeest heeft gemaakt! Alweer zeer veel lachende gezichten, tevreden

Nadere informatie

gemeentenieuws 2011 75-jarig jubileumconcert Hang het beest niet uit in het verkeer K.P.Z. Sint-Lodewijk viert 70-jarig bestaan met Kerstconcert

gemeentenieuws 2011 75-jarig jubileumconcert Hang het beest niet uit in het verkeer K.P.Z. Sint-Lodewijk viert 70-jarig bestaan met Kerstconcert gemeentenieuws 2011 maandelijks tijdschrift 38ste jaargang nr. 10 15 11p15 12 75-jarig jubileumconcert Het Sint-Ceciliakoor en de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Deerlijk serveren een totaalspektakel

Nadere informatie

Hemelrijk. Nieuwsbrief Juli November 2017

Hemelrijk. Nieuwsbrief Juli November 2017 Hemelrijk Nieuwsbrief Juli November 2017 Beste leden en wijkbewoners, We informeren jullie graag over onze volgende activiteiten, maar eerst een stukje verloren gegane geschiedenis: In 1956 is men naar

Nadere informatie

150 jaar kermis Deerlijk-centrum

150 jaar kermis Deerlijk-centrum gemeentenieuws 2 013 maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 8 01 09p15 10 150 jaar kermis Deerlijk-centrum 27-28-29-30 september - Meer info op p. 18 150 JAAR KERMISFEESTEN DEERLIJK CENTRUM Deerlijkbon

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

LEDENBRIEF afdeling Petegem 6/2015

LEDENBRIEF afdeling Petegem 6/2015 LEDENBRIEF afdeling Petegem 6/2015 oktober 2015 Beste leden, op zaterdag 10 oktober vertrekken vanuit ons gewest 4 bussen naar Toverland, waarvan 32 personen uit onze afdeling. Hoeveel leden rechtstreeks

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

LEDENBRIEF afdeling Petegem 2/2017

LEDENBRIEF afdeling Petegem 2/2017 LEDENBRIEF afdeling Petegem 2/2017 maart 2017 Beste leden, Vooreerst kunnen we u de geboorte melden van de facebookpagina van onze afdeling. Te vinden via: www.facebook.be/gezinsbondpetegem. Volg ons...

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE vrijetijdsaanbod voor kinderen aangeboden door team ontspannen en BKO t Buitenbeentje gemeente Langemark-Poelkapelle Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle www.langemark-poelkapelle.be PAASVAKANTIE

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

gemeentenieuws 2 013 Word moni bij speelplein Kerekewere! Onderhoud begraafplaatsen 11 Start to run voor 55-plussers 16 Seniorenfeest 18

gemeentenieuws 2 013 Word moni bij speelplein Kerekewere! Onderhoud begraafplaatsen 11 Start to run voor 55-plussers 16 Seniorenfeest 18 gemeentenieuws 2 013 maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 9 15 10p15 11 Word moni bij speelplein Kerekewere! Beleef de tijd van je leven - Meer info op p. 14 Onderhoud begraafplaatsen 11 Start to

Nadere informatie

gemeentenieuws 2 011 20 jaar kinderboerderij 20 jaar museum René De Clercq

gemeentenieuws 2 011 20 jaar kinderboerderij 20 jaar museum René De Clercq 2 011 maandelijks tijdschrift 38ste jaargang nr. 2 15 02p15 03 20 jaar kinderboerderij Kinderboerderij Bokkeslot blaast dit jaar twintig kaarsjes uit. Daarom zetten we elke maand een van hun bewoners in

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Stan van Samang & Eric Melaerts

Stan van Samang & Eric Melaerts gemeentenieuws 2010 maandelijks tijdschrift 37ste jaargang nr. 8 1 09p15 10 Stan van Samang & Eric Melaerts Simply Live 17 september OC d Iefte 100 jaar Statie-kermis Statie-kermis viert dit jaar een bijzonder

Nadere informatie

Vrijetijdskriebels! ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI EN AUGUSTUS 2014

Vrijetijdskriebels! ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI EN AUGUSTUS 2014 6 keer per jaar in febr-april-juni-aug-okt-dec juni 2014 Afgiftekantoor: 2140 Borgerhout 1 P 408905 België-Belgique P.B.-P.P. 2140 Borgerhout 1 BC 9861 Vrijetijdskriebels! KVG vrijetijdswerking Stenenbrug

Nadere informatie

Park Informatie Openingstijden, Activiteiten en meer!

Park Informatie Openingstijden, Activiteiten en meer! Park Informatie Openingstijden, Activiteiten en meer! 5-12 september 2014 Fun & Entertainment Zaterdag 6 september 2014 Natuurwandeling ( Gehele dag ) Bij de receptie ligt een leuke natuurtocht voor je

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2013

Nieuwsbrief November 2013 Nieuwsbrief November 2013 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be INHOUD Vrijaf P 1 Oudercomité P 1 Herdenking Wapenstilstand P 2 Schoolfotograaf

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 01/01/17- Cafetaria gesloten 08/01/17 09/01/17 Dorpsrestaurant: verloren maandag Je kan weer lekker komen smullen van onze overheerlijke

Nadere informatie

Bilzen, april 2015. Beste ouders,

Bilzen, april 2015. Beste ouders, 1 Kor 15: 1-4 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die

Nadere informatie

Optreden om 16u in. Topsporthal Vlaanderen

Optreden om 16u in. Topsporthal Vlaanderen 13 Zondag van mei 2012 12u tot 18u Gent: Topsporthal Vlaanderen, Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx, Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen info en tickets: individuelen p2, gezinnen p5 vooraf inschrijven

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Locatie Kasteelhof / De Hof

Locatie Kasteelhof / De Hof Locatie Kasteelhof / Maandelijkse uitgave van - Augustus 2017 - Krant ook te bekijken via: https://www.zmw.nl/client/ Beste lezer, In deze activiteitenkrant treft u de activiteiten aan die georganiseerd

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF 4 ( NAJAAR 2014 (sept-dec) De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met sport actief onder begeleiding

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Week van 21 september tot 25 september 2015

Week van 21 september tot 25 september 2015 Week van 21 september tot 25 september 2015 Project: verkeer: fiets/verkeersborden Maandag: Zoals elke maandag startten we met het forum, gevolgd door de praatronde. Aangezien de herfst officieel van start

Nadere informatie

maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 1 15 01p15 02 Nieuwe bestuursploeg

maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 1 15 01p15 02 Nieuwe bestuursploeg 2 013 maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 1 15 01p15 02 Jeugddienst en Davidsfonds Deerlijk presenteren Winterfilms Vakantiekampen krokusvakantie op p. 17 Boerderijkamp Paardrijkamp Dans-, turn

Nadere informatie

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp.

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. ALGEMENE INFO Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. We kozen opnieuw voor de schitterende accommodatie van BLOSO

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

NIEUWS UIT DE NOORD ZUIDADVIESRAAD

NIEUWS UIT DE NOORD ZUIDADVIESRAAD NIEUWS UIT DE NOORD ZUIDADVIESRAAD Intro Met deze nieuwsbrief willen we de leden van de Noord - Zuidadviesraad en geïnteresseerden informeren over de werking van de Noord Zuidadviesraad van Zwevegem en

Nadere informatie

gemeentenieuws 2 012 Leen je groene vingers uit Vlaamse zangavond Vrijwillligers Wijmelbroek 20 jaar zingen Jubileumeditie Vlaamse zangavond

gemeentenieuws 2 012 Leen je groene vingers uit Vlaamse zangavond Vrijwillligers Wijmelbroek 20 jaar zingen Jubileumeditie Vlaamse zangavond 2 012 maandelijks tijdschrift 39ste jaargang nr. 2 15 02p15 03 Vrijwillligers Wijmelbroek Leen je groene vingers uit 20 jaar zingen Jubileumeditie Vlaamse zangavond Meer info op p. 13 Meer info op p. 6

Nadere informatie

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!?

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw is... op stap gaan bijleren nieuwe mensen Bijleren op een plezante manier. Nieuwe dingen uitproberen. Nieuwe mensen leren

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov 1. Maandplanning NOVEMBER 2017 Wo 1 nov Herfstvakantie Do 2 nov Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov PROJECTDAG MIGRATIE 9u voormiddag 10u 11u overdag voorstelling

Nadere informatie

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET Sport Kleutersportkamp met de paashaas do 13/04/2017 & vr 14/04/2017

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

Materiaal Groen. Deel 1: Seizoenen

Materiaal Groen. Deel 1: Seizoenen Materiaal Groen Deel 1: Seizoenen Colofon Deel 1: Seizoenen Onderdeel van het materiaal Groen, met de thema s: Seizoenen (dl. 1), Groen in de stad (dl. 2), Groen groeit (dl. 3), Thuis tuinieren (dl. 4)

Nadere informatie

1) Infoavond: Hoe omgaan met een persoon met dementie?

1) Infoavond: Hoe omgaan met een persoon met dementie? 1 website: www.kwbwinge.be Bankrekening: IBAN: BE21 7343 8904 7003 BIC: KREDBEBB Beste KWB ers, Hierbij aankondiging van onze eerstvolgende activiteiten. 1 1) Infoavond: Hoe omgaan met een persoon met

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten

FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten 1 van 16 2/02/2013 16:59 Nieuws FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten zaterdag 02 juni 2012, 18u59 in Foto, Muziek Auteur: Tom De Noël 2 Aanbevelen 3 Tweeten 0 0 Reageer op dit artikel Mail Stuur een foto

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2011

Nieuwsbrief November 2011 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief November 2011 HERFSTVAKANTIE Zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november 2010.

Nadere informatie

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS Hutselknutselstraat Grabbelpas kan je vergelijken met een uitgebreide menukaart. Met een grabbelpasje kan je kiezen uit verschillende gerechtjes:

Nadere informatie

maandelijks tijdschrift 37ste jaargang nr. 10 15 11p15 12 Stand-up comedy Nigel Williams Nigel Williams presenteert Geloof Mij! Meer info op p.

maandelijks tijdschrift 37ste jaargang nr. 10 15 11p15 12 Stand-up comedy Nigel Williams Nigel Williams presenteert Geloof Mij! Meer info op p. 2 010 maandelijks tijdschrift 37ste jaargang nr. 10 15 11p15 12 De Vlaamse Zwembaddagen Stand-up comedy Nigel Williams 19-20-21 november 2010 Meer info op p. 17 Nigel Williams presenteert Geloof Mij! Meer

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA September 2016 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

Hooglede Gits Nieuwsbrief SPORT

Hooglede Gits Nieuwsbrief SPORT Hooglede Gits Nieuwsbrief SPORT Jaargang 2008 Editie 1 (januari) De eerste nieuwsbrief SPORT van 2008 De eerste nieuwsbrief SPORT van 2008 is een feit. Daarom eerst en vooral de beste wensen, een goede

Nadere informatie

VAKANTIEKAMPEN. Stad Deinze. Krokus- en Paasvakantie 2015. Sportweek aan zee juli 2015. r o. c e. p st S. J eu

VAKANTIEKAMPEN. Stad Deinze. Krokus- en Paasvakantie 2015. Sportweek aan zee juli 2015. r o. c e. p st S. J eu VAKANTIEKAMPEN Stad Deinze Krokus- en Paasvakantie 2015 NIEU W! Sportweek aan zee juli 2015 eatie r c e t&r r o p st S Dien J eu gd die n st INSCHRIJVINGSFORMULIER GEZINSHOOFD Naam: Voornaam: Straat: Nr.:Bus.:

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

aanbod in Essen

aanbod in Essen www.essen.be/sport 2017 aanbod in Essen Inhoud 02 03 04 06 10 11 14 Welkom Wat is sportelen? Sportelactiviteiten vanuit gemeentebestuur Omnisport Tai chi Yoga Sporten met oma en opa Sportelactiviteiten

Nadere informatie

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven!

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven! DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven! INHOUDSTAFEL 03 De Max! 04 Activiteiten jeugddienst 06 Sportkampen 08 Inschrijvingen 09 Buitenspeeldag 10 Bibliotheek 11

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2013

Nieuwsbrief juni 2013 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief juni 2013 INHOUD GEEN Zwemmen P 1 Inleveren boeken bib P 2 Fietsexamen P 2 Oudercomité

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Praktische informatie. Contact: Leuvensesteenweg 194. 1932 Sint - Stevens - Woluwe. Tel. 02/720.88.11. Mogelijkheden:

Praktische informatie. Contact: Leuvensesteenweg 194. 1932 Sint - Stevens - Woluwe. Tel. 02/720.88.11. Mogelijkheden: sportinfrastructuur Gemeentelijke sporthal Sint - Stevens - Woluwe Gemeentelijke sporthal Zaventem Gemeentelijk zwembad "De Motte" Andere sportaccommodaties Buurtsportterreinen Gemeentelijke sporthal Sint

Nadere informatie

INFO MEI 2014. Gezelschapsspellen spelen. In t kort

INFO MEI 2014. Gezelschapsspellen spelen. In t kort INFO MEI 2014 In t kort Ma. 5 en 19 mei mei Za. 17 mei Zo. 8 juni Vr., za. en zo.. 13, 14 en 15 juni Gezelschapsspellen spelen Waar gaat wandelclub kwb-heist-statie wandelen? Eet- en dansfestijn Dagfietstocht

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE Speelkrant INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL SPORT ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

gemeenteraad 1. Gemeentelijke budgetwijziging 2012/2 goedkeuring

gemeenteraad 1. Gemeentelijke budgetwijziging 2012/2 goedkeuring Inhoud gemeenteraad Gemeenteraad 2, 3 Nieuws uit Deerlijk 4, 5, 6 Milieu & Groen 7, 8, 9 Vacature 10 Jeugd 11 UiTinDeerlijk 12, 13 Sport 14, 15 Cultuur 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Infohoek 23, 24 Eerstkomende

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE Aan de bewoners van dit pand: STICHTING ZWEMBADEN EEMSMOND INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBAD DE BREEDE De winter is bijna ten einde en het zwemseizoen staat weer voor de deur. In de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

... WAT: Lezing: Kweken van paddestoelen WIE: Kon. Werk voor Volkstuinen WAAR: 20u - Den Tap

... WAT: Lezing: Kweken van paddestoelen WIE: Kon. Werk voor Volkstuinen WAAR: 20u - Den Tap Verant. Uitg.: Gemeentebestuur Ruiselede Markt 1, 8755 Ruiselede 051/70-84-20 cultuur@ruiselede.be Deadline invoeren in UiTdatabank: 15 e van de maand............................... ACTIVITEITEN November

Nadere informatie

BUURTKRANT D IERD. Nieuwjaarswensen

BUURTKRANT D IERD. Nieuwjaarswensen BUURTKRANT D IERD Nummer 12 Januari 2017 Nieuwjaarswensen INHOUDSTAFEL Nieuwjaarswensen 1 Activiteiten van het voorbije jaar Een verhaaltje 5 GIGOS meisjeswerking Genk 2-4 6 Wijkkalender 2016 6 Beste bewoners

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Binnenkort is het alweer paasvakantie en dan verwennen wij de jeugd met allerlei toffe sportieve of creatieve bezigheden.

Binnenkort is het alweer paasvakantie en dan verwennen wij de jeugd met allerlei toffe sportieve of creatieve bezigheden. Hallo allemaal, Binnenkort is het alweer paasvakantie en dan verwennen wij de jeugd met allerlei toffe sportieve of creatieve bezigheden. Van dinsdag 14 april tot en met zondag 19 april 2009 staan er tal

Nadere informatie

april& 17*&maart& 18

april& 17*&maart& 18 april& 17*&maart& 18 Inhoud' p.2&infodag&jeugdwerking&& p.3&lentecup&vanaf&7&jaar& p.4&kleutertennis&van&4*5&jaar& p.8&info&jeugd&van&6*8&jaar& p.12&info&jeugd&vanaf&9&jaar& p.16&jeugd&in&de&kijker!& p.18&lidmaatschap&

Nadere informatie

LEDENBRIEF afdeling Petegem 4/2017

LEDENBRIEF afdeling Petegem 4/2017 LEDENBRIEF afdeling Petegem 4/2017 juli/augustus 2017 Beste leden, bij het begin van de vakantiemaanden, bieden wij u volgende agendapunten aan: - petanque, elke donderdagavond in juli en augustus - stedelijke

Nadere informatie

gemeentenieuws 2 013 Woonloket is jouw wegwijs bij huisvestingspremies Buitenspeeldag Slagwerk: Imperior de Percusion

gemeentenieuws 2 013 Woonloket is jouw wegwijs bij huisvestingspremies Buitenspeeldag Slagwerk: Imperior de Percusion 2 013 maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 3 15 03p15 04 Woonloket is jouw wegwijs bij huisvestingspremies Buitenspeeldag Kom uit je kot! - Meer info op p. 13 Met alle vragen over huisvestingspremies

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad 9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad I. Identificatiegegevens Zwembad: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student O Anders, nl.: Geslacht:

Nadere informatie

Concept Animatieprogramma Hemelvaart 13 t/m 17 mei 2015 Woensdag 13 Mei

Concept Animatieprogramma Hemelvaart 13 t/m 17 mei 2015 Woensdag 13 Mei Woensdag 13 Mei 14.00-15.00 Spellenparty Ben jij klaar voor een allerlei leuke mini spelletjes? Doe dan gezellig mee! 16.00-17.00 Parachute Kruipen, springen, rennen! Dit gaan we allemaal doen tijdens

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

The Challenge Avonturensportdag

The Challenge Avonturensportdag gemeentenieuws 2 014 maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr. 4 15 04p15 05 The Challenge Avonturensportdag Zaterdag 14 juni - op p. 12 Lentekoop 6 Verkiezingen 7 Erfgoeddag 17 Inhoud GeMeeNTerAAD 27

Nadere informatie

De evenementen die Sk8-Depot zal organiseren zullen aantrekkelijk zijn en publieke aandacht trekken.

De evenementen die Sk8-Depot zal organiseren zullen aantrekkelijk zijn en publieke aandacht trekken. Sk8-Depot is een brand new indoor SKATE, BMX en ROLLERBLADE park gelegen op een goed bereikbare locatie in Antwerpen, goed bereikbaar met de auto, openbaar vervoer en de fiets. Sk8-Depot bied sponsors

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Opdracht 1 bij 8.2 Lees de vragen. Geef antwoord. 1. Kun je bij jou in de buurt cursussen volgen? Waar dan? 2. Volg jij een cursus of heb je een cursus gevolgd? Welke

Nadere informatie

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE KERMIS EN JAARMARKT BELSELE PROGRAMMA november 2013 Beste Belselenaar, Beste lezer, Elf november, 11.11.11 en de winterjaarmarkt, drie begrippen in Belsele, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elf november

Nadere informatie

sneppe deerlijk eigentijds woonerf voor jong & oud

sneppe deerlijk eigentijds woonerf voor jong & oud sneppe deerlijk eigentijds woonerf voor jong & oud Deerlijk is een kleine, maar veelzijdige gemeente in het zuiden van West-Vlaanderen. Centraal gelegen in de uitgestrekte Leievallei telt deze gezellige

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

gemeentenieuws 2 012 Heemfeesten KSA Tijlsbond Deerlijk Expo tekenschool Banhoutfeesten Expo tekenschool toont wat je kan leren - Meer info op p.

gemeentenieuws 2 012 Heemfeesten KSA Tijlsbond Deerlijk Expo tekenschool Banhoutfeesten Expo tekenschool toont wat je kan leren - Meer info op p. 2 012 maandelijks tijdschrift 39ste jaargang nr. 6 15 06p15 07 Expo tekenschool Expo tekenschool toont wat je kan leren - op p. 20 Heemfeesten KSA Tijlsbond Deerlijk KSA Deerlijk organiseert op 14 en 15

Nadere informatie