Voorjaarsvakantie (24 februari tm 2 maart) 4-mrt HAVO PWS-tweedaagse: Presentatie (presentatie = 4e beoordelingsmoment, beoordelingslijst IV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorjaarsvakantie (24 februari tm 2 maart) 4-mrt HAVO PWS-tweedaagse: Presentatie (presentatie = 4e beoordelingsmoment, beoordelingslijst IV)"

Transcriptie

1 Ouderinfo Nummer 03 maart april Schooljaar Activiteiten Wk 9 Wk 10 ma 3-mrt Voorjaarsvakantie (24 februari tm 2 maart) AVO PWS-tweedaagse: Presentatie (presentatie = 4e beoordelingsmoment, beoordelingslijst IV) BB-A di 4-mrt AVO PWS-tweedaagse: Presentatie (presentatie = 4e beoordelingsmoment, beoordelingslijst IV) BB-A Informatieavond bovenbouw VMBO-MAVO voor 2 vmbo en 2 m/h wo 5-mrt PISA (Programme for International Student Assessment is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek) voor 45 geselecteerde leerlingen uit klas 3 vr 6-mrt Bouwvereniging organiseert voorlichting herinrichting Plan Zuid Openbare school voor VMBO, MAVO, AVO en Atheneum arlingen Kon. Julianastraat TA arlingen Franeker IJsbaanweg ER Franeker T (0517) I E vr Wk 11 ma di wo do 7-mrt Schoolfeest klas 1, 2 en 3 Deze week Start 3e periode klas 3M, 3 en 3A Deze week CvE Rekentoets Vo 2F - F 10-mrt 11-mrt 12-mrt Atheneum PWS-tweedaagse: Presentatie (presentatie = 4e beoordelingsmoment, beoordelingslijst IV) Atheneum PWS-tweedaagse: Presentatie (presentatie = 4e beoordelingsmoment, beoordelingslijst IV) Informatieavond 4 MAVO voor 3 MAVO 19:30-20:30 Extra inloopavond voor laatste vragen (voor ouders leerlingen groep 8) 13-mrt Pagina 1 van 19 BB-A BB-A Debat 4/4A/5 in kantine i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen BB-A 16:00-17:00 Infomoment voor 3SDV en 3Z&W F 17:00-18:00 Extra inloopmoment voor laatste vragen (voor ouders leerlingen groep 8) F

2 Wk 12 ma di wo do Wk 13 do vr Wk 14 ma di do vr Wk 15 ma di wo do Deze week Deze week Mentorgesprek 4/4A n.a.v. derde toetsperiode Klas 3M, 3 en 3A rapport mee, aanmelden contactavond via Magister (na inloggen) Deze week CvE Rekentoets Vo 2F/3F -F 17-mrt Musical (generale repetitie) -F 18-mrt Musical (zaal open om 19.30) -F 19-mrt Musical (zaal open om 19.30) -F 20-mrt 8:30-12:10 Volleybaltoernooi 1e klas /A en A OB 12:40-14:20 Volleytoernooi 2e klas VMBO OB 14:20-16:00 Volleybaltoernooi 2e klas M/ OB Musical (zaal open om 19.30) -F Deze week Stageweek voor 3VMBO/MAVO Franeker F Deze week CvE Rekentoets Vo 2F/3F -F 27-mrt 28-mrt Derde toetsperiode 5A (reservedag) BB-A Derde toetsperiode 5A/5/6A (reservedag) BB-A Deze week Derde toetsperiode 5A/5/6A BB-A Deze week Stage 3 MAVO OB-VM Deze week CvE Rekentoets Vo 3F -F 31-mrt 1-apr Start CSPE Vanaf 18:30 Oudercontactavond 3M, 4M, 3 en 3A Vanaf 18:30 Oudergesprekken 4/4A op uitnodiging n.a.v. prognosevergadering, (evt. sommige 5A-lln. meenemen) 3-apr BB-A 12:40-16:00 Sporttoernooi 4VMBO/MAVO BB-VM 4-apr Vierde toetsperiode 4M (reservedag) Deze week Vierde toetsperiode 4M -F BB-VM Deze week Buitenlandse reizen 4 5A BB-A 7-apr 8-apr Derde toetsperiode 5/6A (reservedag) 16:30 Stagemarkt 3 MAVO OB-VM 9-apr Reservemoment: Jaarlijkse ouderavond organisatie Ouderraad (indien 16-4 niet kan plaatsvinden) 10-apr 08:30-13:00 Anglia examens (4 en 5A doen later examen) Pagina 2 van 19

3 Wk 16 ma di wo do Deze week Toetsdagen 3 en 3A t/m 22 (of 23) april 14-apr 15-apr Vierde toetsperiode 4M (reservedag) Inhaaldatum exdoto's 4M (5, 6A) Vierde toetsperiode 4/4A (reservedag) BB-A Inhaaldatum exdoto's 4M (5, 6A) 19:30-22:00 Medezeggenschapsraad vergadering 16-apr Vierde toetsperiode 4/4A (reservedag) BB-A Inhaaldatum exdoto's 4M (5, 6A) Jaarlijkse ouderavond (organisatie ouderraad) 17-apr vr 18-apr Goede Vrijdag Wk 17 Vierde toetsperiode 4/4A BB-A ma 21-apr 2e Paasdag Deze week Vierde toetsperiode 4/4A BB-A wo 23-apr Uitreiking eindcijfers SE, mededelingen CE en akkoordverklaring BB BB BB do 24-apr Tot 10:00 gelegenheid om te reclameren n.a.v. cijfers SE Wk 18/19 Meivakantie (28 april tm 9 mei) Pagina 3 van 19

4 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Activiteitenkalender 1-3 Voorwoord 5 Toevoegingen aan het supplement 6 Inleveren kopie identiteitsbewijs 6 Contactgegevens ouders/verzorgers 6 Telefoonnummer leerlingenbureau (absentie) 6 Impressie rsg Simon Vestdijk op Youtube 6 Oproep ouderraad 7 Decanaat havo/atheneum 7-8 Musical Toets 8 Van een gezonde schoolkantine naar een gezonde school 9 Daverend succes met de kick-off op weg naar de gezonde school! Feestelijke prijsuitreiking Foodwellness 12 Voedingsproject 5 atheneum Mediatheek 14 Nederlandse Wiskunde Olympiade Eindexamengala zeer geslaagd Pilot nieuwe stagemethode van start Schepsprijs voor Vrede en Democratie 17 Kunstreis Schrijfster elen Vreeswijk op Simon Vestdijk 19 Pagina 4 van 19

5 Voorwoord Geachte ouders en verzorgers, Met de sneeuwklokjes in bloei is de voorjaarsvakantie in zicht en ontvangt u natuurlijk weer een informatiebulletin boordevol informatie over de afgelopen weken, maar ook over de komende periode tot de meivakantie. In de maanden maart en april wordt het schoolprogramma voor onze eindexamenkandidaten afgerond en dit is dus een spannende tijd voor leerlingen, ouders en hun docenten. De kalender laat zien dat het voor iedereen een drukke periode is met veel toetsen en voorlichtingsmomenten voor de leerlingen die moeten nadenken over het vervolg van hun schoolloopbaan bij ons of in het vervolgonderwijs. In de lessen in de onderbouw zal steeds meer gekeken worden naar wat de leerlingen aankunnen en wat dit betekent voor het vervolg van hun schoolloopbaan. Maar er gebeurt natuurlijk ook van alles buiten de lessen. et belangrijkste evenement dat voor de deur staat, is onze tweejaarlijkse musical die dit jaar half maart opgevoerd gaat worden en waar veel leerlingen en docenten zich nu al elke vrijdagmiddag intensief op voorbereiden. De kantine van het hoofdgebouw gaat straks omgebouwd worden tot theaterzaal en de gymzaal zal dan gedurende de week van opvoering als kantineruimte dienen. Een belangrijke ontwikkeling is de toenemende aandacht en zorg voor gezond gedrag. We zetten stappen om een gezonde school te worden en u treft hierover dan ook de nodige informatie aan. Natuurlijk vinden we het leuk u ook een kijkje te geven in wat er de afgelopen weken verder allemaal gebeurd is in het verlengde van de lessen. Aan de verscheidenheid ziet u dat het bruist in de school! Nu staat echter de vakantie voor de deur. Ik wens iedereen dan ook een mooie, ontspannen en, als er sprake is van wintersport, sportieve week toe M.E. de Jonge, Rector/bestuurder Pagina 5 van 19

6 Toevoegingen aan het supplement Nieuwe docenten: Naam Vak adres Mevr. F. Vergeer Frans Dhr. P. Gjaltema Techniek Overig: Naam Functie adres Mevr. U. Bonnema Medewerker mediatheek Mevr. T. Veldman Conciërge Inleveren kopie identiteitsbewijs De school heeft van alle leerlingen een kopie van een geldig identiteitsbewijs nodig (paspoort of ID-kaart). Indien uw zoon/dochter nog geen kopie ingeleverd heeft, graag z.s.m. inleveren bij het leerlingenbureau. Contactgegevens ouders/verzorgers Bij wijziging van mobiele telefoonnummers/adresgegevens (of andere relevante informatie) van ouder(s)/verzorger(s) willen wij u vragen dit door te geven aan de school. Gelieve dit te doen via Geeft u s.v.p. duidelijk aan wat de oude gegevens waren en wat de wijzigingen zijn. Telefoonnummer leerlingenbureau (absentie) De school houdt nauwkeurig een afwezigheidsregistratie bij. Elke afwezigheid moet (vooraf) gemeld zijn door ouder(s)/verzorger(s). Afwezigheid van de leerlingen dient telefonisch vóór uur gemeld te worden bij het leerlingenbureau. Indien dit niet het geval is worden de ouders telefonisch of schriftelijk benaderd om alsnog een reden voor de afwezigheid door te geven. Afwezigheid (ziek, dokter, tandarts en andere vormen van absentie) kan doorgegeven worden via telefoonnummer: Voor de locatie arlingen kiest u 1 en vervolgens nog een 1 (leerlingenbureau). Voor de locatie Franeker kiest u 2 in het keuzemenu. Impressie rsg Simon Vestdijk op Youtube Klik op onderstaande link voor een impressie van de school. Dit filmpje staat inmiddels ook op onze website en de Facebookpagina. Pagina 6 van 19

7 Oproep ouderraad Decanaat havo/atheneum Profielkeuze In klas 3 zijn de leerlingen druk bezig met het maken van hun profielkeuze. Begin maart geven zij aan welk vakkenpakket zij volgend jaar willen hebben. De afgelopen weken hebben deze leerlingen zich verdiept in de verschillende profielen, vakken en beroepen. Daarbij hebben ze (onder andere) tijdens de mentorlessen gewerkt met (online) keuzeopdrachten, hebben ze over bepaalde vakken in de Tweede Fase voorlichting gekregen en hebben ze een studiekeuzetest gemaakt. In het kader van deze profielkeuze deden alle leerlingen uit 3 havo op woensdag 12 februari mee aan de Wegwijsdag. Deze dag werd georganiseerd door de drie hogescholen in Friesland: NL ogeschool, Stenden ogeschool en ogeschool Van all Larenstein. Ruim 1800 leerlingen van Friese vo-scholen hebben aan deze activiteit meegedaan. In een tweetal workshops werd getoond wat de verschillende profielen straks op de arbeidsmarkt te bieden hebben. Verder is de Wegwijsdag een goede gelegenheid om kennis te maken met het hoger beroepsonderwijs en de hogescholen in Leeuwarden. In januari heeft een tweetal klassen een workshop gehad van studenten van Stenden ogeschool van de opleiding uman Resource Management. Tijdens deze workshop zijn de leerlingen nader ingegaan op de vragen wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?. Studiekeuze Leerlingen die nu in havo-5 of atheneum-6 zitten oriënteren zich momenteel op hun vervolgstudie. Zij moeten zich vóór 1 mei aanmelden voor een studie. Veel leerlingen hebben zich ingeschreven voor een meeloop-dag op een van de hogescholen of universiteiten in het land. Bij ons op school is er voor deze studiekeuze ook de nodige aandacht. Dhr. Boersma heeft tijdens zijn lessen Management & Organisatie twee gastdocenten Accountancy laten vertellen over hun studie(keuze) en hun beroep. Daarnaast hebben zijn leerlingen een gastles gekregen van een docent economie van de NL over de verschillende economische opleidingen aan deze hogeschool. Op 11 februari is er een ouderavond geweest met als thema De ouders als studiekeuzecoach. et studiekeuzeproces is voor scholieren én ouders lastig. De jongere moet een belangrijke keuze maken waarvoor hij zelf verantwoordelijk is. Ouders moet hun Pagina 7 van 19

8 (bijna) volwassen kind loslaten en zich opstellen als coach en als vraagbaak. Bijna 50 ouders hebben gebruik gemaakt van deze ouderavond. Profielwerkstuk Op 3 en 4 maart (havo) en 10 en 11 maart (atheneum) sluiten de leerlingen in de examenklassen hun profielwerkstuk af. et schriftelijke deel is inmiddels (zo goed als) afgerond en tijdens de zogenaamde PWS 2-daagse bereiden de leerlingen nog een presentatie over hun werkstuk voor. U bent als ouder van harte welkom om deze presentaties bij te wonen. De havisten presenteren hun werkstuk op dinsdagavond 4 maart, de atheneumleerlingen doen dit op dinsdagavond 11 maart. Musical Toets Justin Ridderkerk is de bolleboos van het VWO. Als hij op een vrijdagmiddag gevraagd wordt voor een speciale toets over de middeleeuwse letterkunde, streelt dat zijn ijdelheid. Op weg naar eer en roem vindt hij echter Tessa de Groot op zijn pad: enfant terrible, altijd in de problemen, altijd omringd door jongens en de wanhoop van de docenten. Tegen wil en dank worden Tessa en Justin metgezellen in een middeleeuwse ridderproef, waarbij ze geconfronteerd worden met al dan niet reële figuren als een troubadour, een nar, een heks en een gekke graaf. eeft de schoolleiding acteurs ingehuurd voor een dure toets in het kader van de onderwijsvernieuwing of is er iets anders aan de hand? Eens in de twee jaar vindt er op de rsg Simon Vestdijk een grote gebeurtenis plaats: de tweejaarlijkse musical. Dit jaar is het weer zover. Ongeveer honderd leerlingen werken al vanaf de herfstvakantie samen om deze productie tot een mooie voorstelling te brengen. Van 18 tot en met 20 maart wordt de school weer omgebouwd tot een heus theater. De titel van de musical is Toets. Veertien jaar geleden is deze musical al eens opgevoerd door onze school, een remake dus. Dansers, kledingmaaksters, decorbouwers, bandleden, toneelspelers en zangers zullen er ook dit jaar weer voor zorgen dat het een groot succes wordt. Nog even alle informatie op een rij: Plaats Data : Kantine rsg Simon Vestdijk, arlingen : Dinsdagavond 18 maart 20:00 uur Woensdagavond 19 maart 20:00 uur Donderdagavond 20 maart 20:00 uur Kaartverkoop : 2 weken van te voren kunnen kaartjes à 3,00 gekocht worden in de kleine pauzes ( uur). Regie Muziek Zang Decor Kostuums Dans : Dhr. B. Ziengs en Dhr. R. Abma : Dhr.. Joustra : Dhr.. van Aurich : Mevr. T. Tichelaar : Mevr. C. Blok : Mevr. A. Gabisonia & meer dan 100 leerlingen!!! Graag tot ziens in maart! Pagina 8 van 19

9 Van een gezonde schoolkantine naar een gezonde school Na de zeer geslaagde kick-off willen we graag informatie geven over hoe we nu tegen de ontwikkeling van een gezonde schoolkantine naar een gezonde school aankijken. De ontwikkelingen rond de gezonde schoolkantine werden ingegeven door de wens de kantine aantrekkelijker en gezonder te maken. Vanuit de bestaande situatie zijn eerste stappen gezet; er is het nodige gedaan aan de inrichting van de kantine en er is regelmatig de mogelijkheid gezonde broodjes en andere(redelijk) gezonde producten te kopen. Dit betekent nog niet dat de loop naar de Jumbo er uit is, maar wel dat we een alternatief voor chips en dergelijke bieden. Ook wordt er gekeken of het mogelijk is het assortiment frisdranken in de automaten gezonder te maken. Bij de werkgroep die vanaf het eerste uur bij de gezonde kantine is betrokken ontstond langzamerhand het idee van de gezonde school. Een idee dat ook paste bij de lijn die door de directie was uitgezet over het meer kunnen bewegen tijdens en na de lessen. Er staan inmiddels buiten tafeltennistafels en er is in principe door de gemeente geld beschikbaar gesteld voor een voetbalkooi. Ook de sectie lichamelijke oefening denkt na over wat we verder nog kunnen doen. Een gezonde school wordt je echter niet zo maar, er is beleid voor nodig dat het gehele terrein van gezond leven beslaat, van een gezonde en veilige leefomgeving, waar we natuurlijk al aandacht voor hadden, tot gezond gedrag, inclusief gedrag ten aanzien van roken, alcohol en drugs. Dat beleid is er natuurlijk voor een belangrijk deel wel, maar was tot nog toe versnipperd. Wat we de komende tijd willen is vooral bewustwording bij leerlingen aanwakkeren dat een gezonde leefstijl belangrijk is voor goed, beter functioneren op school en in de maatschappij. We hebben de kick-off van de gezonde school georganiseerd om het begin van dat bewustwordingsproces te markeren. We zijn blij met alle publiciteit en het enthousiasme over de kick-off en het gaat er nu om hoe we verder gaan en dat is nog niet zo makkelijk. Besluiten wat we gaan doen aan verdere voorlichting en dergelijke kan goed en vlug, maar lastiger is hoe we bij voorbeeld om willen gaan met het roken bij de school. Ook in het kader van weten regelgeving zouden we dit ongezonde gedrag bij de school het liefst willen verbieden, maar de vraag is of dit te handhaven is, als leerlingen gewoon op de openbare weg tussen of achter de schoolgebouwen kunnen gaan staan. Natuurlijk staat of valt elke maatregel met een goede voorlichting naar leerlingen en ouders toe en daarvoor is ook dit stukje bedoeld. Wat we graag als eerste willen aanpakken is het terugdringen van het drinken van grote hoeveelheden energydrank onder schooltijd, maar we zij nog in gesprek over hoe we het drinken van energy dranken onder schooltijd kunnen tegengaan en hoe we ouders daar bij willen betrekken. Kortom, het zal nog wel wat voeten in de aarde hebben voordat we een echt predicaat gezonde school kunnen aanvragen, maar we willen wel graag dat het een aandachtpunt van de school en van ouders en leerlingen wordt en blijft. Pagina 9 van 19

10 Daverend succes met de kick-off op weg naar de gezonde school! Donderdag 9 januari beleefden alle 1500 leerlingen en het personeel zowel in arlingen als op de locatie in Franeker de kick-off op weg naar een gezonde school. Eind 2013 hebben we van het Voedingscentrum een prijs gewonnen voor het voedingsaanbod in de kantine. En dat smaakt naar meer. De gemaakte stappen zetten we graag voort. Donderdag 9 januari, klokslag uur was het even tijd voor beweging in de pauze. Op het plein stond een podiumwagen en het prieel uit de stad. De rappers van Jongerenwerk gemeente arlingen trokken de aandacht naar het plein met het wel bekende Eat, Sleep, Rave, Repeat. Alle leerlingen hadden fel gekleurde handschoenen gekregen en zo is het een kleurrijke boel geworden. Via een liveverbinding konden de leerlingen van de beide locaties elkaar zien. Even zwaaien naar elkaar waarna de burgemeesters vroegen of iedereen er klaar voor was. Luidkeels werd er JA geroepen. De burgemeesters drukten op een knop en losten daarmee het startschot om met z n allen in beweging te komen. Onder leiding van de docenten lichamelijke opvoeding en een aantal leerlingen werd er door 1300 leerlingen vrolijk gedanst op de klanken van Chris Brown (bij de gymles kon de dans/flashmob worden aangeleerd). Een geweldig plaatje met alle gekleurde handen in de lucht! Beide burgemeesters hebben namens hun gemeentes een blijvende herinnering aangeboden aan deze dag. In arlingen is dat een cheque voor een fitnesstoestel op het plein en in Franeker een picknicktafel. De rappers zetten iedereen voor de lunch nog één keer lekker in beweging. Lekker springen op de beat van Tsunami en daarna kreeg iedereen een welverdiende lunch. In de school stonden veel kraampjes die alles te maken hadden met gezondheid. et ging dan niet alleen over voeding, maar ook over beweging en zeker niet te vergeten gezonde verzorging. De leerlingen hebben allemaal een goodie-bag gekregen waarin zij naast iets te eten en te drinken een behoorlijk aantal bonnen in het tasje aantroffen. Veel regionale bedrijven/instellingen, die ook maar iets met gezondheid te maken hebben, hebben op deze manier hun duit in het zakje ( goodiebag ) gedaan. Er zijn erg mooie initiatieven ontstaan. En dan niet op de laatste plaats de geweldige inzet van ouders. Van even een uurtje helpen tot een Pagina 10 van 19

11 maandenlange organisatie iedereen wordt zeer gewaardeerd voor zijn of haar inbreng! Met elkaar willen we een sneeuwbal aan het rollen krijgen en er is met deze kick-off een goed begin gemaakt. Om uur was de pauze voorbij en kon iedereen voldaan en tevreden de lesdag vervolgen. De club van 100 van de Stichting Vrienden van Simon Vestdijk was 9 januari ook voor de eerste keer bijeen en kon meegenieten van deze levendigheid. De leerlingen van Dienstverlening & Commercie hadden hapjes gepresenteerd. De burgemeester heeft daarna het ludieke club van 100 -bord onthuld. Een prachtig vuurtoren op een voet van basaltkeien. Iedere steen is een clublid. Er zijn al 21 steentjes gevuld, maar we hopen natuurlijk dat er steeds meer bij komen. Met deze dag is de eerste grote stap gezet naar een gezonde school. Een gezonde school is een gezonde leerling en dan volgt een gezonde maatschappij. Een voorbeeld voor een gezonde leefstijl. We zijn trots dat dit evenement met een minimaal budget tot zoiets groots is geworden. Onze nieuwe slogan zegt het al, want niet alleen de school biedt Een Zee aan Mogelijkheden, maar met elkaar creëren we een zee aan mogelijkheden! Op dit moment is het voedingsaanbod in de kantine al behoorlijk uitgebreid. Zo wordt er naast soep meer verkocht, zoals fruit, smoothies, gezonde zuivel, multigranen-koeken, gezonde broodjes, zelf gemaakte quiche, etc. Ook is een groepje gestart met de voorbereidingen voor de aankleding van het plein, zoals het aanleggen een sportveldje. Op 16 april a.s. zult u ons ook treffen tijdens de algemene ouderavond (die jaarlijks door de ouderraad wordt georganiseerd). Wij informeren u graag over de ontwikkelingen. Tot 16 april! Stichting Vrienden Simon Vestdijk Missie: de stichting Vrienden steunt projecten die de leerlingen ten goede komen. Dit is mogelijk door middel van steun en inzet van ouders, leerlingen, personeel, (regionale) bedrijven, gemeenten, e.a. Pagina 11 van 19

12 Feestelijk prijsuitreiking Foodwellness Nando Kok kreeg van Bregtje Langhout (voedingscoach, voedingsadviseuse hoofdzakelijk via cursussen, lezingen, kookworkshops en supermarkt rondleidingen van Foodwellness Franeker) een prachtige prijs uitgereikt. Een pakket met leuke, sportieve cadeautjes, waardebonnen en tips. Tijdens de kick-off van de gezonde kantine konden leerlingen bij de stand van Foodwellness Franeker reageren op stellingen als: Van energiedrank krijg je puistjes? Waar of niet waar? en Chips is toch gezond want er zitten vitaminen en mineralen in? Waar of niet waar? Leerlingen raakten over deze vragen in gesprek, waardoor zij zich bewust meer bewust zouden kunnen gaan worden van wat wel en niet goed is voor je lichaam. Er waren opvallend veel goede antwoorden. Uit de goede antwoorden is Nando als winnaar gekozen. Voedingsproject 5 atheneum et gewone onderwijsprogramma ligt behoorlijk vast in lesuren en toetsweken. Tijdens het Voedingsproject krijgen 5-atheneum-leerlingen de kans om in een korte periode zelf te bedenken hoe en wat je over dit thema kunt onderzoeken. De school vindt dit een goede voorbereiding op het profielwerkstuk, dat onderdeel uitmaakt van het examen. et project is in week 4 begonnen en duurt 3 weken. Elk jaar is er een commissie van 5-atheneumdocenten die het project organiseert. De leerlingen zijn op weg geholpen met een bijzondere Amerikaanse documentaire over voedsel. Verder hebben zij enkele lezingen bezocht bijvoorbeeld over 'kweekvlees' door Bernhard Roelen, heeft de jonge boer Jaring Brunia verteld wat zijn ideeën over het boerenbedrijf zijn en is er een excursie georganiseerd naar de komkommerkassen in Sexbierum. Ook heeft de arlinger topkok Marco Poldervaart op school een workshop gegeven. Bouwe de Boer uit Leeuwarden sprak over energie en vertelde over de connectie Friesland en China. Catharinus Wierda, die jarenlang bij Campina werkte, heeft de leerlingen duidelijk gemaakt hoe de klant beïnvloed wordt in de supermarkt en hoe keuzes gemaakt worden voor zuivelproducten in de schappen van de supermarkt. Op maandag 27 januari werd het project afgesloten met een documentaire en het prachtige verhaal van Johan Pagina 12 van 19

13 Schroor over zijn ervaringen met het verkopen van kaas voor Friesland Campina in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De leerlingen volgden ook nog drie workshops van docenten. Daarna gingen ze in groepjes van maximaal drie personen een aan voeding gerelateerd onderwerp kiezen, dat ze verder gingen onderzoeken in de projectweken. Donderdagavond 6 februari jl. werd het project afgesloten met een gemeenschappelijke maaltijd op school. Daarna presenteerden de diverse groepjes hun onderzoek aan ouders, familieleden en docenten. De winnende groep, bestaande uit Britt van Akker, Rinske Bouma en Doutsen Reijenga, hield een interessante presentatie over voedselverspilling. Een uiterst actueel thema. Volgend jaar moet een profielwerkstuk geschreven worden. Daarvoor is het 5A-project een bijzonder goede voorbereiding. We hopen dat de wetenschappelijke nieuwsgierigheid hiermee gestimuleerd en gewekt is. Pagina 13 van 19

14 Mediatheek De mediatheek in onze school neemt een belangrijke plaats in. De leerlingen kunnen er terecht voor boeken, computergebruik en voor het maken van werkstukken en opdrachten. Ook kunnen ze in de mediatheek zitten om te leren en huiswerk te maken. We proberen om het zo rustig mogelijk te houden en zo de leerlingen een plek te bieden waar ze ongestoord bezig kunnen zijn. We doen ons best om het boekenbestand steeds uit te breiden met boeken die aansluiten bij de lessen, of die gewoon leuk zijn om te lezen. Let op: openingstijden van de mediatheek zijn vanaf 3 maart als volgt: Maandag t/m donderdag : uur Vrijdag : uur Sinds kort is er een app voor de mediatheek. Via de App Store (voor Apple) of de Playstore (voor Android) kun je deze Aura app downloaden. Met deze app kun je: - Zien welke boeken je in de mediatheek geleend hebt; - Een boek verlengen (mits je geen boete hebt); - Een boek reserveren dat is uitgeleend; - In de catalogus van de mediatheek kijken welke boeken aanwezig zijn. Als je de app hebt gedownload, zoek je in de lijst met scholen rsg Simon Vestdijk op. Dan moet je je aanmelden als gebruiker. Je gebruikt hiervoor je leerlingnummer (met 00) en je kiest een wachtwoord. Nu kun je aan de slag! Dit schooljaar willen we ook allerlei activiteiten organiseren die de mediatheek op een leuke manier onder de aandacht brengen. We hadden bijvoorbeeld voor Valentijnsdag de actie dat leerlingen een Valentijnswens op een papieren hart konden schrijven. De harten werden in de mediatheek opgehangen en de leerling met de origineelste/leukste wens kreeg een klein prijsje. In de maand maart willen we de Boekenweek onder de aandacht brengen. Pagina 14 van 19

15 Nederlandse Wiskunde Olympiade 2014 Op dinsdag 28 januari jl. werd ook op rsg Simon Vestdijk de eerste ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade georganiseerd. De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor leerlingen van havo en vwo. Alle leerlingen in klas 1 t/m 5 met belangstelling voor wiskunde kunnen meedoen aan de eerste ronde. Deze wordt altijd in januari gehouden op alle deelnemende scholen. De speelse maar uitdagende opgaven testen je creativiteit en wiskundig inzicht. De eerst rond is zeer succesvol verlopen. Er hebben dit jaar weer meer scholen meegedaan met meer leerlingen. Er deden in totaal 9163 leerlingen mee van 323 scholen. Rsg Simon Vestdijk had 5 deelnemers. Uit 4 vwo waren dit Jenny Bakker en Bosse Fennema, uit 5 vwo deden mee: Attie Boersma, Nynke de Jong en Moniek Maljaars. Opvallend is het grote aantal meisjes. elaas kwamen Jenny en Attie net 1 punt tekort om door te gaan naar de volgende ronde. Ter illustratie 2 vragen uit de A-categorie. 1. We hebben een veld van 4x4 vierkante hokjes. Van deze 16 hokjes willen we er precies vier zwart kleuren. et moet zó gebeuren dat iedere rij en iedere kolom precies één zwart hokje krijgt en er geen twee zwarte hokjes diagonaal (met een hoekpunt) aan elkaar grenzen. Op hoeveel manieren kunnen we de vier te kleuren hokjes kiezen? A) 1 B)2 C)3 D)4 E)Dit kan niet 2. In een vijver zwemmen rode en gele karpers. Twee vijfde van de karpers is geel, de rest is rood. Drie kwart van de gele karpers is een vrouwtje. In totaal zijn er evenveel vrouwtjeskarpers als mannetjeskarpers. Welk gedeelte van de totale karperpopulatie bestaat uit rode mannetjeskarpers? A) B) C) D) E) Voor de antwoorden: zie de laatste pagina van deze ouderinfo. Eindexamengala rsg Simon Vestdijk zeer geslaagd Donderdag 13 februari werd het eerder uitgestelde gala voor de eindexamenleerlingen gehouden. Uitgesteld vanwege, zoals de meesten van u inmiddels wel zullen weten, het ongeluk dat één van onze eindexamenleerlingen overkwam in december. et gala had nu het toepasselijke thema Valentijn gekregen en de kantine was dan ook omgetoverd tot een romantische en feestelijke ruimte, de cateraar had een fantastisch en heerlijk koud-warm Pagina 15 van 19

16 buffet klaargezet en een jazzband speelde toepasselijke muziek. Alle eindexamenleerlingen en het aanwezige personeel waren prachtig aangekleed, de dames variërend van lang tot heel kort, de heren in schitterend pakken. Bij aankomst werd iedereen verwelkomd met een feestelijk, alcoholvrij cocktaildrankje. De sfeer was enorm goed, het werd een heel gezellige avond die later extern werd voortgezet tot in de late uurtjes. Beste leden van de galacommissie: enorm bedankt voor jullie inzet en geweldige organisatie, het was een zeer geslaagd GALA!!! Pilot nieuwe stagemethode van start In het restaurant Dienstverlening en Commercie van het VMBO-gebouw Simon Vestdijk, vond donderdagavond 6 februari een informatieavond plaats van het 4O-project Stage op niveau. Dit is een verbeterde stagemethode met goed contact tussen het onderwijs, de ouders, de overheid en de ondernemers. Om uur heette directeur Marja de Jonge iedereen welkom. Er waren leerlingen, ouders, docenten, ondernemers, wethouders Maria le Roy en Peter Glasbeek, ambtenaren van de gemeente arlingen en enkele raadsleden. Door Ubbo Posthuma Een enthousiaste De Jonge sprak van een mooie opkomst en noemde dit een goed teken. Allemaal in het belang van de jongeren van het vmbo die straks in de omgeving van arlingen willen werken. Dit dankzij een stage waaraan je wat hebt. Vervolgens nam de voorzitter van bedrijvenpark Oostpoort Sieb Penninga het woord. ij zwaaide de arlinger gemeenteraad alle lof toe om het onderzoek om dit project te realiseren financieel te ondersteunen. Over niet al te lange tijd dreigt een crisis wat betreft vakmensen die het bedrijfsleven hard nodig zal hebben. De stageovereenkomst wordt ondertekend door het onderwijs, ondernemer, leerling en ouders. Men kan deze stageperiode met vertrouwen tegemoet zien, alsdus Penninga. Directeur Thiemo van Rossum van Studelta stelde zich voor. ij liet weten dat hij tijdens zijn studietijd te Leiden, nooit met een stageproject in aanraking was geweest. Voordat ik ging werken had ik nog nooit een bedrijf van binnen gezien en dit voelde dan ook als een ernstig gemis. ij toonde zich dan ook erg tevreden over dit stageproject dat hij als leuk, spannend, leerzaam betitelt. Bij stage krijg je echt een beeld van wat je verwachten kunt, ik ben dan ook dolenthousiast, zei Van Rossum, die het betreurt dat de Tweede Kamer besloten heeft de maatschappelijke stage niet meer verplicht te stellen. Maeike Liem, praktijkdocent bij Studelta, begeleidt stagiairs. Er zal minimaal veertig uur stage worden gelopen in één week of verdeeld over drie maanden. Zij zal tot aanbevelingen/advies komen om er voor te zorgen dat iedere vmbo-leerling op de juiste stageplek terechtkomt. Dat je er ook alles uithaalt, zodat jullie je zo goed mogelijk kunnen Pagina 16 van 19

17 ontwikkelen in de rest van je studie en op de arbeidsmarkt. Inmiddels zijn er vijftien leerlingen geselecteerd voor deze pilot. Zij kunnen aangeven of er iets verbeterd kan worden. Uiteindelijk krijgen alle leerlingen een stageplek aangeboden. De deelnemende bedrijven zijn Airwash, Bruinsma Bouwbedrijf, SRF Scheepsbouw, Jumbo, Peuterspeelzaal t Wad, Waddentransport, Van der Wal Autobedrijf, cbs t Baken, Bakkerij Elsinga, Gamma, Terstal Mode, ema arlingen, Visual Reclame, Janette s airfashion en Restaurant Ons. Vervolgens overhandigde Sieb Penninga het rapport aan wethouder Maria le Roy. Alle lof ook voor de ondernemende werkgroep. Tot slot wenste de wethouder leerlingen, ouders, begeleiders, onderwijs en ondernemers alle succes toe, hopende op een goed vervolg. ierna konden de leerlingen kennismaken met afgevaardigden van het bedrijf waar men stage gaat lopen. Met algemene stemmen werd nog een voorstel van Penninga aanvaard. Voor iedere stage-uur draagt de ondernemer één euro af voor de gezonde kantine van Simon Vestdijk. Na een hapje en een drankje kon sectordirecteur Martijn van der Meulen deze bijzondere avond rond uur afsluiten en dankte iedereen voor zijn of haar komst. Schepsprijs voor Vrede en Democratie Klas 2A1 heeft in het kader van het vak WON (Wetenschaps Oriëntatie Nederland) voor de Schepsprijs voor Vrede en Democratie een aantal opdrachten gemaakt en ingeleverd. Een zwaar pakket is gisteren verstuurd naar het MUSEON in Den aag. Wat is de Schepsprijs precies? et is een prijs die vernoemd is naar de verzetsman en parlementariër Johan Scheps ( ). Scheps schreef in de Tweede Wereldoorlog een aantal illegale brochures en hield door heel Nederland in het geheim lezingen. ij riep de Nederlandse bevolking op zich te verzetten tegen de Duitse bezetter. Scheps dook onder in 1942, maar werd in 1945 gearresteerd en belandde in kamp Amersfoort waar hij tot februari 1945 gevangen zat. Na de oorlog was Scheps onder andere Tweede Kamerlid en gold als een van de beste sprekers. De bodes kwamen zelfs naar hem luisteren. De Schepsprijs voor Vrede en Democratie wil stimuleren dat jongeren nadenken over de oorzaken en gevolgen van oorlog en dictatuur. et thema van de prijsvraag dit jaar was 'Leven in een dictatuur'. De prijsvraag stond open voor alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het MBO. De leerlingen mochten er voor kiezen om een verhaal, een opstel (maximaal 6000 woorden), een lied, een rap, een video, een gedicht of een poster te maken. De juryleden zijn mensen van het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie), Prodemos en van het Museon zelf. Er zijn in totaal 5 prijzen! De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 23 april op het Instituut Clingendael. We wachten in spanning af. et was in ieder geval heel erg mooi om hier aan mee te doen. Mevrouw Rombout Pagina 17 van 19

18 Kunstreis 2014 Dit jaar waren wij aan de beurt. Nadat we vorig jaar al een eendaagse kunstreis hadden gemaakt mochten 5 havo (handvaardigheid) en 6 atheneum (tekenen) dit jaar een 3- daagse kunstreis maken. Tijdens deze reis zijn we langs verschillende musea gegaan waar tentoonstellingen te zien waren die aansloten op onze examenthema s. Op deze manier zullen wij dan ook beter voorbereid zijn op ons examen. We zijn onder andere naar het Kröller Muller museum in Otterloo, het stedelijk- en het Rijksmuseum in Amsterdam en het aags gemeente museum geweest. ier hebben we leuke rondleidingen gehad, opdrachten gemaakt en natuurlijk mochten we er ook zelf rondlopen en vooral rondkijken. Onderweg hebben we 2 nachten in een jeugdherberg geslapen waaronder een nacht in de kubuswoningen in Rotterdam. Alles bij elkaar waren het drie erg geslaagde en leerzame dagen! Jorrit van Reeuwijk 6A3 Pagina 18 van 19

19 Schrijfster elen Vreeswijk op Simon Vestdijk Afgelopen woensdag 22 januari kwam schrijfster elen Vreeswijk naar Simon Vestdijk. elen Vreeswijk is een populaire schrijver voor jongeren. Zij schrijft boeken over waargebeurde verhalen, denk bijvoorbeeld aan verhalen over drugs, loverboys en ontvoeringen. elen Vreeswijk kwam bij ons op school om informatie te geven over haar boeken en over het werk van een rechercheur. Zij kon dat heel mooi vertellen. Dat komt omdat zij voeger, voordat zij boeken ging schrijven, zelf bij de recherche zat. Zij had allemaal spullen mee om ons te laten zien hoe de recherche er voor zorgt dat boeven worden gevonden en opgepakt. Ze gaf aan een jongen uit mijn klas een wijnfles. Met je blote oog zag je helemaal geen vingerafdrukken. elen had speciaal poeder waarmee ze de vingerafdrukken zichtbaar kon maken. Ze vertelde dat zij aan haar dochters wou laten zien hoe snel je op internet een seksafspraak kunt maken. elen Vreeswijk had zich aangemeld als een meisje van 14 jaar. eel snel had ze veel afspraken om met oudere mannen naar bed te gaan. Ze vertelde ons dat wij op moesten passen met internet. Ook vertelde ze ons dat je als je uitgaat je glas leeg moet drinken als je even weg gaat. Want je weet nooit wat andere mensen in de tussentijd in je glas hebben gedaan. Je kunt natuurlijk ook je drinken niet meer opdrinken. elen Vreeswijk legde heel goed uit hoe het bij de recherche allemaal in zijn werk gaat. Ik vond het allemaal heel duidelijk. Ik had nooit gedacht dat alle onderwerpen van haar boeken ook in het echt zo vaak voorkomen. Zo als zij het vertelde leek het allemaal wel op een puzzel. Wij moesten zelf ook nadenken hoe ome Teun (een pop op de grond) vermoord was. Ik vond het super interessant. elen Vreeswijk mag wel weer naar onze school komen. Eva Boksem - klas F3M Antwoorden Nederlandse Wiskunde Olympiade 2014 De antwoorden op de vragen: 1: B 2: D Pagina 19 van 19

Nieuwsbrief augustus Schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief augustus Schooljaar 2015-2016 Nieuwsbrief augustus Schooljaar 2015-2016 Openbare school voor VMBO, MAVO, AVO en Atheneum arlingen Kon. Julianastraat 3 8862 TA arlingen Franeker IJsbaanweg 6 8801 ER Franeker Voorwoord T (0517) 432900

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus Schooljaar

Nieuwsbrief augustus Schooljaar Nieuwsbrief augustus Schooljaar 2016-2017 Openbare school voor VMBO, MAVO, AVO en Atheneum arlingen Kon. Julianastraat 3 8862 TA arlingen Franeker IJsbaanweg 6 8801 ER Franeker Voorord T (0517) 432900

Nadere informatie

Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge

Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge 2015-2016 Augustus ma24 Start periode 1 ma 24 di 25 do 27 vr 28 vr 28 14.00 uur ontvangst 1 e leerjaar, 14.30 uur ontvangst 2 e leerjaar,

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

JAAROVERZICHT TWEEDE HALFJAAR

JAAROVERZICHT TWEEDE HALFJAAR JAAROVERZICHT 2016 2017 TWEEDE HALFJAAR Week dag datum Activiteit 03 Ma 18 jan TW2 Di 17 jan TW2 Wo 18 jan TW2 Open lesmiddag groep 8 (1 van 2; 13.30-15.30 uur) Do 19 jan Rekentoets herkansers 4m/6V (08.30-11.15)

Nadere informatie

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015 JAARAGENDA 2015-2016 dag datum activiteit di 01-09-15 introductiedag alle leerjaren wo 02-09-15 start periode 1 (wo 02-09 t/m ma 16-11) do 03-09-15 vr 04-09-15 ma 07-09-15 di 08-09-15 wo 09-09-15 19:00

Nadere informatie

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam oktober 2012 Jaargang 3, nummer 2 Geachte ouders/verzorgers, Dit is de tweede digitale Nieuwsbrief van het schooljaar. In deze Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte

Nadere informatie

Pagina 1. PO biologie voor V6 lln met biologie brugklastoneel les 1, 2 3 diagnostische tussentijdse toets 3e klassen mediatheek en A.

Pagina 1. PO biologie voor V6 lln met biologie brugklastoneel les 1, 2 3 diagnostische tussentijdse toets 3e klassen mediatheek en A. jaaragenda 2015-2016 ouders lln versie 2016 01 22 activiteiten in rood zijn wijzigingen tov de vorige versie activitetien blauw onderstreept bevatten links naar bijbehorende documenten team-/werkgroepoverleg:

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 2 wk 2 2 ma 5-jan 13:00 I.v.m. studieochtend vervallen alle lessen van het 1e t/m 5e uur. Alle 6e lesuren beginnen om 13:00 uur. 2 2 do 8-jan 12:30-16:15 skills masters in Ahoy vmbo basis 3, vmbo kader

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam februari 2013 jaargang 3, nummer 7 Geachte ouders/verzorgers, Dit is de digitale Nieuwsbrief van het Comenius College Rotterdam. In deze Nieuwsbrief houden wij u

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

JAARAGENDA CAPELLENBORG augustus eerste schooldag voor leerlingen leerjaar 1 (schoolfotograaf aanwezig)

JAARAGENDA CAPELLENBORG augustus eerste schooldag voor leerlingen leerjaar 1 (schoolfotograaf aanwezig) JAARAGENDA CAPELLENBORG 2016 2017 Er kunnen nog wijzigingen/toevoegingen plaatsvinden, er kunnen aan dit overzicht geen rechten ontleend worden. augustus maandag 29 augustus eerste schooldag voor leerlingen

Nadere informatie

Brugklasgids 2016. Een zee aan mogelijkheden!

Brugklasgids 2016. Een zee aan mogelijkheden! Brugklasgids 2016 Een zee aan mogelijkheden! 02 03 Hallo bijna-brugklasser! Nog even en dan ga je naar de brugklas! Spannend, maar vooral ook leuk. Je wilt natuurlijk naar een school waar jij je thuis

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016

ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016 ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016 NOVEMBER 2015 Toetsweek 5: HAVO 5 & VWO 6 Fuif tweede, derde en vierde klassen ma 16 nov t/m vr 20 nov vr 20 nov 19.30-23.00 Aanvragen herkansing SE4 TL4 tot 12.00 uur di

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 50 wk 2 50 ma 8-dec rapportage 1 2 50 ma 8-dec spreekavond Farel Lyceum vakdocenten 2 50 ma 8-dec 18:00-21:00 ouderavond voor ouders van leerlingen Lyceo 2 50 ma 8-dec 19:30-20:45 informatieavond ouders

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016

ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016 ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016 OKTOBER 2015 Deze week: voorlichting Peter Verploeg VMBO4 2e voorlichting l.l. doorstroom TL4 naar H4 15.45 uur SEPTEMBER 2015 Voorlichting ouders, doorstroom T4 naar H4

Nadere informatie

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets P dag datum Kader Mavo Havo/v onderbouw Havo/v bovenbouw 0 ma 17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aug. 21 aug. za 22 aug. P1 zo 23 aug. CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB 1 ma 24

Nadere informatie

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta Welkom op De Berg! De Amersfoortse Berg is een school met een prettige sfeer. Veel van jullie voorgangers voelden zich er snel thuis, ook al is de overgang van de

Nadere informatie

wo 17-sep herkansing examentoets bb 1e, 2e, 3e lesuur schoolfotograaf

wo 17-sep herkansing examentoets bb 1e, 2e, 3e lesuur schoolfotograaf WK Dag Datum Activiteit schooljaar 2014-2015 versie 9-9-2014 do 21-aug vr 22-aug za 23-aug zo 24-aug einde zomervakantie 35 ma 25-aug di 26-aug ontvangst leerlingen schoolfotograaf informatieavond kc1

Nadere informatie

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015 dag datum algemeen OUDERS za 30 aug. zo 31 aug. CLEANTEAM 1 ma 1 sept. Organisatiedag: SCHOOL GESLOTEN di 2 sept. leerjaar 1kader/1mavo/1havo/1vwo start om 09.00 uur leerjaar 2mavo/2havo/2vwo start om

Nadere informatie

Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed

Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed 1-7-2016 Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed Het Vakcollege Maarsbergen (voorheen Scholengemeenschap Maarsbergen) is de afgelopen jaren een aantal keren bezocht door de inspectie

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Merkbare veranderingen

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Merkbare veranderingen Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Nijsbrief Jaargang 15, Nummer 3, november 2014 Website: Belangrijke data Brandoefening. Kijkavond

Nijsbrief  Jaargang 15, Nummer 3, november 2014 Website: Belangrijke data Brandoefening. Kijkavond Nijsbrief Jaargang 15, Nummer 3, november 2014 E-mail: gielguorde@gearhing.net Website: www.gielguordemantgum.nl Hierbij de derde nijsbrief van het nieuwe schooljaar die natuurlijk ook weer op de website

Nadere informatie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie september 0 versie 0 In rood activteiten in het Michaël college-markenhage examentraject die op Markenhage plaatsvinden (leerlingen klas en ). AUGUSTUS 0 7 8 0 7 8 0.00 uur-. uur SLV.. uur Ontvangst nieuwe

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader informatieboekje examen vmbo basis en kader pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Weekbrief. 7 11 december 2015

Weekbrief. 7 11 december 2015 Sinterklaas op de Leer Afgelopen vrijdag bracht de Sint met zijn Pieten een bezoek aan onze school. Het werd een heerlijke sfeervolle dag. De kinderen genoten van de geweldige surprises die de knutselpieten

Nadere informatie

Nieuwsbrief PENTA college CSG Hoogvliet

Nieuwsbrief PENTA college CSG Hoogvliet Nieuwsbrief PENTA college CSG Hoogvliet Beste ouders/ verzorgers, Voor u ligt de tweede uitgave van de nieuwsbrief van PENTA college CSG Hoogvliet 2015-. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte

Nadere informatie

23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging personeel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit

23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging personeel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit datum dag leerlingen bijzonderheden 34 22 aug ma start OOP 23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging soneel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit 24 aug wo 25 aug do bijeenkomst

Nadere informatie

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 September Donderdag 6 september Dinsdag 11 september Dinsdag 11 september Zondag 16 september Dinsdag 18 september Donderdag 20 september Dinsdag 25 september Donderdag

Nadere informatie

woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College met havo 4 en vwo 4 en 5

woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College met havo 4 en vwo 4 en 5 dag en datum tijdstip omschrijving Oktober 2015 vrijdag 2 oktober 2015 dinsdag 6 oktober 2015 19.30 uur audities musical (zang en dans) woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

De Fundatie. Bezoek 3M2 aan museum met KV. EHBO cursus leerjaar 4 BSM

De Fundatie. Bezoek 3M2 aan museum met KV. EHBO cursus leerjaar 4 BSM De Capellenborg nieuwsbrief 28 Afwezig melden Nu ook per mail mogelijk De Fundatie Bezoek 3M2 aan museum met KV Agenda Planning komende maanden EHBO cursus leerjaar 4 BSM Net voor de kerstvakantie hebben

Nadere informatie

Piet Hein Digitale nieuwsbrief maart 2014

Piet Hein Digitale nieuwsbrief maart 2014 Piet Hein Digitale nieuwsbrief maart 2014 Stage klas 3 Van maandag 17 t/m vrijdag 21 maart gaan de leerlingen uit onze derde klassen op stage. Het is een arbeidsoriënterende (snuffel)stage. Het heeft als

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3. 10 maart 2016. Geachte ouders, Projectweken. Een oude traditie lijkt in ere hersteld:

Nieuwsbrief 3. 10 maart 2016. Geachte ouders, Projectweken. Een oude traditie lijkt in ere hersteld: Dr. G.A. Wumkesskoalle Sluisdijk 25 8501 BZ Joure Postbus 68 8500 AB Joure tel/: 0513 414244 e-mail: wumkesskoalle@cbo-meilan.nl Nieuwsbrief 3. 10 maart 2016 Geachte ouders, Een oude traditie lijkt in

Nadere informatie

Ouderbulletin SG De Triade

Ouderbulletin SG De Triade Ouderbulletin SG De Triade Jaargang 2015-2016 nummer 2 Wij doen normaal Hiernaast ziet u een kleine afbeelding van één van de vier soorten posters die we binnenkort op diverse plaatsen in de openbare ruimten

Nadere informatie

Jaaragenda 2013-2014 1 RSG Tromp Meesters

Jaaragenda 2013-2014 1 RSG Tromp Meesters Jaaragenda 2014-2015 Vademecum 6 Dag Datum Week*/Tijd Activiteit * = Schoolweek / Kalenderweeknummer week 1/34 ma 18-08 introductieprogramma's en ophalen boeken 13.30 Ontvangst leerlingen klas 1 Vakcollege

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 1 ma 4-jan 10:55-12:35 BSM 4 workshop Fa2 2 1 wo 6-jan hele excursie Rijksmuseum kubv havo5, vwo6, mavo4 2 1 wo 6-jan 9:40-12:35 dansvoorstelling Maaspodium k2b, ma2a, ma2b, b2b, b2d, bk2a verzamelen

Nadere informatie

Jaarplanning

Jaarplanning Jaarplanning 2016-2017 voor ouders/verzorgers en leerlingen Acis openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Actief College Koninginneweg 126 3262 JD Oud-Beijerland T: 0186-612130 E: administratie@actiefcollege.nl

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

JAARKALENDER VHBO, HAVO

JAARKALENDER VHBO, HAVO Bonnefanten College JAARKALENDER 2016-2017 VHBO, HAVO gewone lesdag introductie projectdagen (reizen, excursies, enz.) jaarafsluiting toetsdag inhaaldag afwezige leerlingen toetsweek 4 optionele toetsdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6 Beste ouders/verzorgers, De maand januari stond in het teken van de Open Dagen voor nieuwe brugklasleerlingen. Onze school is zeer druk bezocht. Het is nu afwachten welke leerlingen zich uiteindelijk gaan

Nadere informatie

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4:

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4: In dit Blaadje: Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy..... 1 Theaterbezoek groep 3 en 4:... 1 Lentekriebels... 2 Inschrijving Avondvierdaagse... 2 Open- deur- ochtend... 2 Ouderbedankochtend 2015... 2

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 7 zo 14-feb 2 7 wk 15 t/m 19 feb Finland tto 5 2 7 wk 17 t/m 19 feb Parijs niet tto 5 (data o.v.b.) 2 7 di 16-feb 14:45 herkansingen havo 5 en atheneum 6 2 7 di 16-feb 19:00 klankbordgroep havo 3 + atheneum

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

jaaragenda 2014-2015 ouders/leerlingen versie 2015 01 21

jaaragenda 2014-2015 ouders/leerlingen versie 2015 01 21 activiteiten in rood zijn wijzigingen tov de vorige versie WKNR DATUM TIJD ACTIVITEIT LOCATIE 4 ma 19-01 luistertoetsen: havo- Frans; vwo-duits di 20-01 wo 21-01 do 22-01 vr 23-01 za 24-01 19.30 MR vergadering

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

DE DYK TALENT EN AMBITIE JAARKALENDER

DE DYK TALENT EN AMBITIE JAARKALENDER DE DYK TALENT EN AMBITIE JAARKALENDER 2016-2017 legenda > vakantie DDW en SE leerlingen roostervrij centraal examen wk datum maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 34 22-aug 35 29-aug 36 5-sep 08.30

Nadere informatie

Informatie-avond 5 havo

Informatie-avond 5 havo Informatie-avond 5 havo Algemene inleiding Informatie studiekeuze Korte pauze. Mentorengedeelte. Havo afdeling Afdelingsleider Jaarcoördinator Afdelingsassistent Decaan 8 Mentoren Doel van de avond Kennismaken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 januari 2017

Nieuwsbrief 20 januari 2017 Nieuwsbrief 20 januari 2017 Schoolnieuws Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de negende nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017. 2016 2017 Inmiddels zijn wij met nieuwe energie en enthousiasme

Nadere informatie

Nummer 24: 14 maart 2013

Nummer 24: 14 maart 2013 Nummer 24: 14 maart 2013 MAART 2013 Donderdag 14 mrt. 10.00-12.00 15.00-17.00 19.00-21.00 Vrijdag 15 mrt. 9.00-15.00 10.00-12.00 Inschrijving nieuwe leerlingen Jozefdag Inschrijving nieuwe leerlingen Zaterdag

Nadere informatie

Jaaragenda Iw wk Augustus ma 29-aug di. 30-aug. Kennismaken klas en mentor + ophalen rooster.

Jaaragenda Iw wk Augustus ma 29-aug di. 30-aug. Kennismaken klas en mentor + ophalen rooster. Jaaragenda 2016-2017 16-17 Iw wk Augustus 2016 1 35 ma 29-aug di Kennismaken klas en mentor + ophalen rooster. 30-aug Klas 1 11.00 uur, klas 2 12.00 uur, klas 3 13.00 uur en klas 4 14.00 uur. wo 31-aug

Nadere informatie

jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012

jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012 1 2 rgl sem wk lswk mnd-dg activiteit (eerste semester) jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Dag Begintijd Code Activiteit woensdag :00 M Kerstvariete leerjaar 1 mavo donderdag :00 B Kerstmarkt leerjaar 1 bbkb

Dag Begintijd Code Activiteit woensdag :00 M Kerstvariete leerjaar 1 mavo donderdag :00 B Kerstmarkt leerjaar 1 bbkb Dag Begintijd Code Activiteit woensdag 21-12-2016 19:00 M Kerstvariete leerjaar 1 mavo donderdag 22-12-2016 0:00 B Kerstmarkt leerjaar 1 bbkb donderdag 22-12-2016 9:00 S Mentorenactiviteit leerjaar 2 t/m

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015

Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015 Nn Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015 Nog maar enkele weken De meivakantie ligt net achter ons maar met een schuin oog kijken we alweer naar de komende periode. Nog maar 9 weken en dan begint de zomervakantie!

Nadere informatie

SEPTEMBER ma di wo do vr za zo 1 Start OOP en directie: school open. 7 MH Introductie H4. Start lessen volgens rooster

SEPTEMBER ma di wo do vr za zo 1 Start OOP en directie: school open. 7 MH Introductie H4. Start lessen volgens rooster SEPTEMBER Start OOP en directie: school open 2 4.00-.00 uur Opmaat docenten MH Introductie H4, V4 en H, V. uur opening Schooljaar Klas en tot.00 op VS MH Introductie H4 Start lessen volgens rooster MH

Nadere informatie

Jaarrooster 2015-2016 LEERLINGEN - OUDERS augustus

Jaarrooster 2015-2016 LEERLINGEN - OUDERS augustus augustus 31 za 1 ZOMERVAKANTIE zo 2 t/m 23 augustus 32 ma 3 di 4 wo 5 do 6 vr 7 za 8 zo 9 33 ma 10 di 11 wo 12 do 13 vr 14 za 15 zo 16 34 ma 17 di 18 wo 19 do 20 vr 21 za 22 zo 23 35 1 ma 24 start personeel

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016 Dag Datum Week*/Tijd Activiteit Open Huis Stationsstraat Open Huis Lijsterbesstraat middag en avond

Jaaragenda 2015-2016 Dag Datum Week*/Tijd Activiteit Open Huis Stationsstraat Open Huis Lijsterbesstraat middag en avond week 1/18 ma 04-01 studiedag personeel (leerlingen lesvrij) di 05-01 wo 06-01 do 07-01 vr 08-01 week 2/19 start toetsweek 2 / afname 2F + 3F rekentoets ma 11-01 di 12-01 wo 13-01 vanaf 11.15 Wegwijsdag

Nadere informatie

Jaaroverzicht

Jaaroverzicht wk Datum Algemeen Informatie Vergaderingen Excursies / Sport Examens en toetsing 34 ma 22-8 zomervakantie di 23-8 zomervakantie wo 24-8 zomervakantie do 25-8 zomervakantie 10.30-13.30 uur MT, blauwe (+

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2014-2015 RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN

JAAROVERZICHT 2014-2015 RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN JAAROVERZICHT 2014-2015 RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN Tiel, 5 oktober 2014 Betreft: Activiteitenkalender schooljaar 2014-2015 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Het schooljaar is weer

Nadere informatie

Agenda schooljaar 2015/2016 Periode 3 en 4

Agenda schooljaar 2015/2016 Periode 3 en 4 3.5 week 4 week 5 week 6 week 7 ek 8 toetsweek activiteitenweek/werkweek vakanties / vrij centraal examens 35 minutenrooster Romereis versie 21 januari 2016 Agenda schooljaar 2015/2016 Periode 3 en 4 In

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Intro Geachte ouders/ verzorgers, Trefwoord Week 2 en 3 (9 t/m 20 januari): Een goed begin

Intro Geachte ouders/ verzorgers, Trefwoord Week 2 en 3 (9 t/m 20 januari): Een goed begin Intro Geachte ouders/ verzorgers, Wij kijken terug op een goed 2016, waarin we goede onderwijsresultaten hebben behaald met de kinderen en een veilige school zijn geweest voor leerlingen, teamleden en

Nadere informatie

Voorlopige jaarplanning 2014-2015

Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Pagina 1 Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Maand september 2014 ma 1 sep 13.00-16.00 Introductieprogramma Brugklas ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma tweede leerjaar ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma

Nadere informatie

Kennismaking ouders 19 september 2016

Kennismaking ouders 19 september 2016 Kennismaking ouders 19 september 2016 Hartelijk welkom Mentor klas.: Naam Mentor (afkorting) Bereikbaarheid Stuur een e-mail naar @sondervick.nl Ik kijk hier dagelijks op en zal proberen zo snel mogelijk

Nadere informatie

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Jaaragenda Aanmelden leerlingen voor Porta Frans en Porta Duits Rapporten Magister: e-mailadressen / verzending Porta Nieuws

Nadere informatie

Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015

Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015 Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015 Inhoud: voorlichting over de keuzetrajecten in 10 mavo A Keuzetraject MBO opleiding 1. Het vak LOB 2. Het keuzetraject in data 3. Portfolio LOB

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Algemene inleiding Inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo Afdelingsassistent 10 mentoren

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4

Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4 Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4 1. 08.35 09.25 uur 2. 09.25 10.15 uur korte pauze 3. 10.30 11.20 uur 4. 11.20 12.10 uur middagpauze 5. 12.45 13.35 uur 6. 13.35 14.25 uur korte pauze 7. 14.40

Nadere informatie

Op 21 maart is er een dansvoorstelling voor onze groep: Wiewawit

Op 21 maart is er een dansvoorstelling voor onze groep: Wiewawit Kijk ook eens naar onze website met heel mooie foto s: www.sbodebrigantijn.nl Jaargang 16 Februari 2016 Nieuw gebouw Zondag 28 februari heeft de Brigantijn een opendag in het nieuwe gebouw de Vlieger.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl Dit jaarprogramma wordt met ingang van maandag 7 september wekelijks geactualiseerd.

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg

Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg informatieboekje examen tl pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je ligt een informatieboekje

Nadere informatie

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge t Vrije 32 nieuwsbrief 4301JZ Zierikzee jaargang 13 nr. 20 Tel. 0111-413644 Maandag 11 mei 2015 info@jldejonge.nl radarjenaplanschool@gmail.com directeur: Debora

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-vwo-Xtra 1314.5

Nieuwsbrief 3-vwo-Xtra 1314.5 Nieuwsbrief 3-vwo-Xtra 1314.5 Beste ouders, Nog even en het schooljaar is ten einde. Over de afsluiting van het schooljaar en het begin van volgend jaar zult u in deze Nieuwsbrief een aantal huishoudelijke

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Maandbericht nr. 9 Juli 2017

Maandbericht nr. 9 Juli 2017 Maandbericht nr. 9 Juli 2017 Vr 30 juni uitslag herexamens Ma 03 juli toetsweek H4, V4 en V5 Wo 05 juli diploma-uitreiking Havo/Vwo Do 06 juli diploma-uitreiking Vmbo/Mavo Ma 10 juli extra activiteiten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. november Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, Geachte ouder(s), beste leerlingen,

NIEUWSBRIEF. november Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, Geachte ouder(s), beste leerlingen, NIEUWSBRIEF november 2011 Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, Geachte ouder(s), beste leerlingen, Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een nieuwsbrief met informatie over de school,

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 8 Maand: Januari 20-12-2013 Beste ouders en verzorgers, 2013 zit er alweer bijna op, de eerste periode van dit schooljaar is weer voorbij gevlogen. We hebben een drukke

Nadere informatie

JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en

JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en hoger 2-9-2014 introductiedag alle leerjaren, schoolfotograaf

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

In dit lokaal, is ruimte voor ieders verhaal! verantwoordelijkheid & zingeving. Agenda:

In dit lokaal, is ruimte voor ieders verhaal! verantwoordelijkheid & zingeving. Agenda: Schooljaar 2014-2015 Nr. 35 Ouderavond schooltijden Een aantal weken geleden bent u geïnformeerd over de wijziging van schooljaar schooltijden 2010-2011 vanaf het nieuwe schooljaar, met daarin de aankondiging

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 week 34 Begin schooljaar centen en leerlingen Klassen 17 augustus ma 17 09.00 Stuedag centen, leerlingen ij Kantine A 18 09.00 Start introprogramma brugklassen 10.00 Start

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Obs Tjongerschool - Daltononderwijs. De nieuwsbrief zal vanaf nu maandelijks verschijnen. Zakelijke ouderavond

Obs Tjongerschool - Daltononderwijs. De nieuwsbrief zal vanaf nu maandelijks verschijnen. Zakelijke ouderavond www.tjongerschool.nl tjongerschool@debasisheerenveen.nl 26 september 2014 Obs Tjongerschool - Daltononderwijs De nieuwsbrief zal vanaf nu maandelijks verschijnen. Zakelijke ouderavond Op woensdag 1 oktober

Nadere informatie

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en de leerlingen van de 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 5 e en 6 e klassen Krommenie, 24 februari 2016 Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

m e d e d e l i n g e n

m e d e d e l i n g e n m e d e d e l i n g e n Activiteitenweek 2 e klas De activiteitenweek voor de 2 e klas stond in het teken van goede doelen. Er waren 8 goede doelen waarvoor verschillende activiteiten georganiseerd waren.

Nadere informatie