Proces/Keten Manager. Manager BackOffice. Technisch Projectleider. Technisch Projectleider. Senior Beheerder. Configuration Manager / Release Manager

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proces/Keten Manager. Manager BackOffice. Technisch Projectleider. Technisch Projectleider. Senior Beheerder. Configuration Manager / Release Manager"

Transcriptie

1 Werkervaring Organisatie Periode Functieomschrijving KPN, RICOH NL, Den Bosch Maart 14 Sept '14 Nov 13 Febr 14 Juni 12 Jan 13 Mei 12 - Jan 13 Juli 11 april 12 Febr juni '11 Proces/Keten Manager In deze rol was ik verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van een aantal functionele ketens die de financiële en logistieke processen van KPN ondersteunen. De taken bestonden uit het optimaliseren van de klanttevredenheid en het verbeteren van de samenwerking tussen de gebruikers bij het Shared Service Center van KPN en IT dienstverleners, waaronder IBM India waar het technisch en functioneel applicatiebeheer van Oracle EBS modules ligt. Om de uitvoering van het incident- en probleem management proces op een hoger niveau te krijgen heb ik procesvoorstellen geïnitieerd en medewerkers van IBM India gecoached. Manager BackOffice Bij de afdeling Order Cleaning & Leasing is na overgang op een nieuwe toepassing in Siebel en Oracle achterstand opgelopen van de in te voeren salesorders en facturatie hiervan. Na onderzoek van het Sales Order Cleaning proces in Den Bosch, de overdracht van orders naar het Shared Service Center in Z-Afrika, en de systemen die in de keten werden gebruikt heb ik het BPM (business procesmodel) in kaart gebracht, de werkzaamheden gestructureerd en efficiency-verbeteringen doorgevoerd. Voor het monitoren van de orderverwerking heb ik het Order Tracking Dashboard bij betrokken teams ingezet. Tevens heb ik financiële analyses uitgevoerd voor Planning & Control om de businessperformance inzichtelijk te maken en te verbeteren. Verantwoordelijk voor het scrumteam dat de nieuwe Contractadministratie heeft ontwikkeld waarin de ANWB de hulpverleningcontracten voor de grootzakelijke markt vastlegt. Na het uitwerken van de product/diensten catalogus voor hulpverlening zijn de contracten gemigreerd naar Siebel, gebruik makend van een aan Siebel gekoppelde Business Rule Engine (OPA: Oracle Policy Administration). Verantwoordelijk voor aanpassingen op de interfaces tussen de Financiële Administratie (in Oracle E-business Suite) en de nieuw te ontwikkelen Contractadministratie waarin de lidmaatschappen voor de consumentenmarkt worden beheerd na migratie van het mainframe naar Siebel, gebuik makend van een Business Rule Engine (OPA). Senior Beheerder Coördinatie van het beheer en onderhoud van de services die bedrijfsbreed zijn ontwikkeld binnen de Enterprise Service Bus (SONIC ESB, SOA). Verantwoordelijk voor het incidenten- en wijzigingenbeheer hierop en de ondersteuning naar projecten voor het uitrollen van releases. Configuration Manager / Release Manager ANWB heeft in het kader van de herinrichting van de Financiële Administratie een migratie uitgevoerd van de Oracle E-business Suite van CV CV Ruud van Schie Datum: Blad 1

2 VROM/ RVO, Perfect Groep, Schiedam Mei 08 - Aug '09 april '05 - febr 08 R11 naar R12 en een 20-tal bronsystemen via de Enterprise Service Bus aangesloten op Oracle voor de verwerking van financiële transacties. Ik was verantwoordelijk voor: - Het beschikbaar krijgen en inrichten van de benodigde OTAP omgevingen voor Oracle EBS, Sonic ESB (middleware) en hieraan gerelateerde bronsystemen om ketenintegratietesten mogelijk te maken. - Het aanschaffen en inzetten van scanapparatuur voor het automatisch scannen, herkennen en digitaal opslaan van gegevens op inkoopfacturen m.b.v. Kofax / Basware. - Opzetten van procedures voor versiebeheer en het deployen van maatwerk op de OTAP omgevingen. - Releasemanagement op alle omgevingen. - Het uitbreiden van configuratiebeheerproces zodat naast serverconfiguraties ook applicaties en interfaces in de CMDB konden worden opgenomen en op de serverconfiguratie geprojecteerd m.b.v. in Marval/Trakit. Projectleider / Service Manager RVO (voorheen SenterNovem) werkt in opdracht van VROM en verzamelt en verschaft kennis en informatie over milieubeleid aan overheden. Uitgevoerde projecten: - Functioneel Beheer "Omgevingsloket Online" volgens BISL opgezet: FB organisatie en processen ingericht voor deze nieuwe ICT voorziening waarmee vergunningsaanvragen van particulieren en bedrijven verwerkt worden door overheden. - Keten Regie Overeenkomst opgesteld waarin de samenwerking tussen deelnemende partijen in de keten is vastgelegd. - Nieuwe website (portal) ontwikkeld ter ondersteuning van milieuhandhavers bij de overheid. Tevens het Functioneel Beheer, Applicatie Beheer en Technisch Beheer ingeregeld (SLA's). - Engelstalige versie van de InfoMil website ontwikkeld. - ICT voorziening ontwikkeld om energiebesparende maatregelen vast te leggen en te ontsluiten naar lokale overheden en handhavers. - Koppeling van klantcontactsystemen geoptimaliseerd (TOPdesk en WinRIS). Organisatie: De Perfect Groep is een zakelijke dienstverlener die een nieuwe business unit voor Database Management wilde opzetten. Na de overname van een informatiesysteem en een team programmeurs heb ik de opdracht verkregen om deze omvangrijke applicatie (6000 assembler programma's) naar een moderner platform te migreren. Project: Het oude systeem bestond uit enkele tientallen maatwerk applicaties en databases, ontwikkeld voor leden- en abonnementenadministraties van fondsenwervers, uitgeverijen, politieke partijen en omroeporganisaties. Doelstelling was één generieke, modulair opgezette applicatie te ontwikkelen met gelijkvormige databases. Na een selectietraject is gekozen voor Microsoft Dynamics Navision (bedrijfsbrede ERP/CRM oplossing). In samenwerking met een Microsoft Business Partner is het benodigde maatwerk geїnventariseerd en gerealiseerd. Alle klanten zijn gemigreerd naar de nieuwe toepassing. Mijn activiteiten bestonden uit: CV CV Ruud van Schie Datum: Blad 2

3 Unilever, Robeco Groep, okt. '04 - april '05 april '94 - okt. '04 febr. '02 - okt. 04 dec. '01 - jan. '02 - Overall projectmanagement - Opstellen RFP - Behandeling offertes - Begeleiden selectietraject - Contractmanagement (mantel- en servicecontracten) - Aanschaf en inrichting van de nieuwe infrastructuur - Planning (Implementatieplan) en voortgangsbewaking - Begeleiden van realisatie en kennisoverdacht - Dataconversie (zowel Native DB als MS SQL Server DB) - Navision trainingen voor (voormalige assembler)programmeurs en klanten verzorgd - Systeembeheer opgezet - Acquisitie naar bestaande en nieuwe klanten (offertes, presentaties). Service Manager Organisatie: Service Delivery Organization - In het internationaal project voor de invoering van ITIL heb ik het Configuration Management proces vorm gegeven en aan de scoping en het ontwerp van de global database (CMDB) gewerkt in en Chester (UK). - SOX compliancyproject: procesmodel van Foods Europe IT organisatie in kaart gebracht en controleerbaar gemaakt. Tevens als challenger deelgenomen aan de SOX compliancy testen. - Binnen Technical Team belast geweest met het ontwikkelen van een documentatiestandaard voor technical support procedures en documentatie, m.n. voor de support van SAP/R3 systemen. Deze standaard is toegepast in Transitie projecten voor de overdracht van het beheer van Europese applicaties naar de centrale Service Delivery Organisation in. - Ontwerp en uitvoering van procedures voor Software Licence Management. Teamleider / Projectleider Organisatie: Business Solutions, ICT afdeling binnen Robeco Direct. Teamleider/projectleider voor het Front-end Realization Team (10 man) Verantwoordelijk voor nieuwbouw en onderhoud aan front-end systemen. Platform: Siebel - Nieuwe beleggingensite ontwikkeld met Siebel voor de particuliere klanten van Robeco Direct. - Kennisgroep opgericht en aangestuurd voor het delen van de - voor Robeco - nieuwe Siebel kennis. - Transportprocedures ontwikkeld voor de overdracht van Siebel software componenten. - Service afspraken gemaakt tussen de business afdelingen van Robeco Direct en de centrale ICT organisatie en in SLA vastgelegd. Teamleider/projectleider voor het Middleware Realization Team (15 man) Verantwoordelijk voor nieuwbouw en onderhoud aan middleware systemen. Platform: Unix, Tuxedo, C++, MQ-Series. - Selectie en implementatie van C++ ontwikkelomgeving. - Inrichten van procedures voor software control en distributie van middleware componenten. CV CV Ruud van Schie Datum: Blad 3

4 Shell, Rijswijk Sabena, Brussel GEB, European Patent Office, Rijswijk GIB, Brussel Kon. Landmacht, Min. van Justitie, BUMA/STEMRA, Amstelveen Kon. Luchtmacht, april '94 - nov. '01 okt '96 - mrt. '97 dec. '93 - febr. '94 dec. '93 - febr. '94 sept. '93 - nov. '93 juli '93 - aug. '93 mrt. '91 - juni '93 okt. '90 - mrt. '91 okt. '90 - dec. '90 okt. '88 - dec. '91 Project- en Teamleider voor het Back-end Realization Team (25 man) Verantwoordelijk voor nieuwbouw en onderhoud aan het systeem voor vermogensbeheer en verzekeringen voor de particulieren en zakelijke markt. Ontwikkelplatform: IBM mainframe, IDMS-DB/DC, ADS/Online, Cobol. Projecten (o.a): - Introduceren van nieuwe beleggingsproducten. - Euro- en Y2K-proof maken van het systeem. - Heruitgifte van (ruim ) opgeheven rekeningnummers. - Integratie van teamgebonden change management procedures voor software onderhoud in de centrale (corporate) registratie in HP Openview. - Introduceren van Automatische Vermogens Opbouw, een op incasso gebaseerde faciliteit waarmee klanten automatisch kunnen sparen en beleggen. - Opzetten van Kwaliteitssysteem voor software ontwikkeling volgens CMM. - Opzetten van een overall planningsysteem waarin ale individuele projectplanningen in samenhang worden gebracht t.b.v. resourceplanning. - Outsourcen van de Robeco postkamer werkzaamheden. Projectleider / Project: Implementatie van IDMS release 12.0 Project: Onderhoud van IDMS databases Platform: Siemens mainframe (BS2000), IDMS. Projectleider / Project: Geheel uitfaseren van IDMS applicaties en databases. Werkzaamheden: Software ontwikkeld voor het ontladen van productiedatabases en repositories naar het nieuwe GIS systeem. Platform: Siemens/BS2000, IDMS. Projectleider / Project: Implementatie van IDMS release 12.0 Project: Implementatie van IDMS release 12.0 met invoering SQL optie. Systeemontwikkelaar/DBA Project: nieuw Personeelsinformatiesysteem voor de Kon. Landmacht Werkzaamheden: - Ontwerp datamodel - Software (Clipper) ontwikkeld voor re-engineering van omvangrijke functionaliteit op basis van bestaande documentatie. Platform: VAX, CA-IDMS Systeemontwikkelaar Project: Ontwikkelen van de Centrale Testamenten Administratie Platform: Siemens/BS2000, IDMS, ADS/Online, COBOL. Project: Implementatie nieuwe IDMS release 10.2 Platform: Siemens/BS2000, IDMS. Project: Database management Personeelsinformatiesysteem CV CV Ruud van Schie Datum: Blad 4

5 Rekencentrum, TU-Delft Min. van Defensie, IVENT, Maasland sept. '81 - okt. '88 mei '75 - sept. '81 Platform: IBM mainframe, IDMS Projectleider, Informatieanalist, Systeemontwikkelaar Project: Systeem voor online voorraadbeheer ontwikkeld t.b.v. de centrale magazijnen, met aansluiting op de Financiële Administratie. Tevens gezorgd voor de verkoop van het systeem aan de RU-Leiden en voor de implementatie hiervan bij de RUL. Platform: IBM mainframe, IDMS, ADS/Online, COBOL. Projectleider, Informatieanalist, Systeemontwikkelaar Project: Verantwoordelijk voor onderhoud en nieuwbouw van verschillende Informatiesystemen voor Dienstplichtzaken en Koninklijke Luchtmacht. Platform: IBM mainframe, IMS en COBOL. Opleidingen Periode Vooropleiding Gevolgd bij VWO opleiding (diploma Atheneum-A met wiskunde) St. Stanislascollege, Delft AMBI opleiding (diploma) (modules I1, I2, B1, B2, W1, T2, S1, S2, S3, S4) Novi, Amsterdam Periode Vakopleiding Gevolgd bij 2014 Modeldriven Business Enigineering Betty Blocks 2013 Training en examen Mendix Apprentice Mendix 2010 Technisch Beheer Oracle E-Business Suite R11/R12 Vijfhart 2009 Mendix Basics en Essentials Mendix 2009 BISL (diploma) Twice IT 2008 WebGUI (CMS) United Knowledge 2008 IPROX (CMS) InfoMil Microsoft Dynamics Navision 4.02 Verito Informatisering 2004 Webpage design Zelfstudie 2004 XML Zelfstudie 2003 Siebel Essentials 7.0 / 7.5 Compu Train, Amsterdam 2003 Performance Coaching Robeco Groep 2002 Prince-2 Twice IT 2002 Microsoft Project Zelfstudie 2001 RUP (Rational Unified Processing) Rational, in-house 1999 Object Oriented Analysis Cap Gemini, Utrecht 1998 Timeline Zelfstudie 1998 ITIL Cap Gemini, Utrecht 1997 Project Management Workbench (PMW) ABT, Amersfoort 1997 Project Management De Baak, Noordwijk 1995 SYBASE, Data Dictionary, Database en Server Beheer Info Support, Veenendaal 1994 Oracle, Database Management Oracle, De Meern 1990 DB2, Systeemontwikkeling en Database Management Orda-B, Woerden 1987 Easytrieve Plus Pansophic, in-house IDMS Database Management: System Generation & Operation, Internals for IDMS-DB & Cullinet, Woerden IDMS-DC/UCF, Performance & Tuning, IDMS 12.0 & SQL IDMS System Development: IDMS-DB, IDMS-DC, Logical & physical database design, ADS/Online, IDD concepts & implementation, LRF Computer Associates, Nieuwegein 1979 SDM, GOS, TIA Pandata, CV CV Ruud van Schie Datum: Blad 5

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002 Nico Harteveld TEL +31 (0) 6 452 422 06 E-MAIL nico.harteveld@nrise.nl WWW www.nrise.nl nl.linkedin.com/in/harteveld PROFIEL Dynamisch, pragmatisch, resultaat gedreven adviseur en manager die toegewijd

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 Personalia Naam Maurice Quirine van den Hout Geboortedatum 20 juli 1975 Woonplaats Boxtel (Noord-Brabant) Persoonlijke eigenschappen Talen (vloeiend)

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Geboorteplaats en datum Alkmaar, 14-01-1972 Burgerlijke staat Samenwonend. Mobiel 06-43827700

Curriculum Vitae. Personalia. Geboorteplaats en datum Alkmaar, 14-01-1972 Burgerlijke staat Samenwonend. Mobiel 06-43827700 Curriculum Vitae Personalia Naam Jardy Leek Geboorteplaats en datum Alkmaar, 14-01-1972 Burgerlijke staat Samenwonend Woonplaats Alkmaar Mobiel 06-43827700 e-mail adres jardyleek@advinti.nl Profiel Ik

Nadere informatie

SAMENVATTING OPLEIDING. Naam : P.C.J. van Nes Roepnaam : Peter

SAMENVATTING OPLEIDING. Naam : P.C.J. van Nes Roepnaam : Peter Naam : P.C.J. van Nes Roepnaam : Peter Woonplaats : Rotterdam Geboorte datum : 14 juli 1969 Beschikbaar : 1 november 2012 Datum CV : 13 augustus 2013 Email : mailbox@petervannes.nl Mobiel : +31652694792

Nadere informatie

Senior Oracle Business Intelligence Specialist

Senior Oracle Business Intelligence Specialist Senior Oracle Business Intelligence Specialist Curriculum Vitae ing. Mark van de Klashorst MIM Naam: Woonplaats: Telefoonnummer: E-mail: Geboortedatum: Inzetbaar als/voor: Mark van de Klashorst Nijmegen

Nadere informatie

Disselhorst. Persoonlijke gegevens

Disselhorst. Persoonlijke gegevens CV Mark Disselhorst Persoonlijke gegevens Naam: Disselhorst Voornaam: Mark Adres: Stokebrand 584 Postcode + Woonplaats: 7206EV Zutphen Geboortedatum: 16 maart 1964 E-mail: info@mar-consulting.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia. BSN : 071239753 http://nl.linkedin.com/in/ejkleinv

CURRICULUM VITAE. Personalia. BSN : 071239753 http://nl.linkedin.com/in/ejkleinv CURRICULUM VITAE Personalia Naam, Voornamen : Klein Velderman, Evert Jan Geboortedatum en -plaats : 13 mei 1953, Rotterdam Woonplaats : Raamsdonksveer (nb) Burgerlijke staat : gehuwd, 4 kinderen BSN :

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

info@ruudmans.nl www.ruudmans.nl mobiel: + 31 6 44 600 468 CURRICULUM VITAE Dr. Ing. Ruud M.W. Mans

info@ruudmans.nl www.ruudmans.nl mobiel: + 31 6 44 600 468 CURRICULUM VITAE Dr. Ing. Ruud M.W. Mans +31 6 44 600 468 info@ruudmans.nl www.ruudmans.nl mobiel: + 31 6 44 600 468 CURRICULUM VITAE Dr. Ing. Ruud M.W. Mans Algemene gegevens Professie Service - Proces Kwaliteit - Informatiemanager Geboortejaar

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Management Samenvatting

Persoonlijke gegevens. Management Samenvatting Persoonlijke gegevens Naam Putman, Jaap Geboren 04-06-62 Geslacht Man Nationaliteit Nederlands Woonplaats Zeist Tel.nr. +31 6 51168234 Technische consultant ICT start in 01-11-80 Management Samenvatting

Nadere informatie

Harold Poels. Personalia. Overzicht. Persoonlijk profiel. Curriculum vitae

Harold Poels. Personalia. Overzicht. Persoonlijk profiel. Curriculum vitae Curriculum vitae Harold Poels Personalia Naam Harold Poels Adres Pyreneeën 35 1060 NP Amsterdam Telefoon 020-6197643 of 06-51347518 E-mail poelsh@tiscali.nl Geboortedatum 24 juni 1964 Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

CV Ewen Wijmenga v1.1

CV Ewen Wijmenga v1.1 Ewen Wijmenga Eikesingel 58 9203 NZ, Drachten Nederland 06-37348707 11-08-1980 contact@you-n.nl Samenvatting Ervaren projectmanager en business consultant in Business Intelligence projecten in de Zorg,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8 Pagina 1 van 8 Curriculum Vitae Michiel Oudegeest Personalia Naam : Michiel Oudegeest Geboortedatum : 6 juni 1974 Woonplaats : Meteren (Geldermalsen) Nationaliteit : NL Burgerlijke staat : Gehuwd Werk

Nadere informatie

Curriculum Vitae Citrix Beheerder

Curriculum Vitae Citrix Beheerder Curriculum Vitae Citrix Beheerder PERSONALIA Naam Ruud Brandenburg Woonplaats Waddinxveen Geboortedatum 28 juni 1971 Rijbewijs Ja PROFIEL Ruud Brandenburg is een senior ICT Specialist die over zeer veel

Nadere informatie

Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder

Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder Naam Arno Henzen Woonplaats Hoofddorp Geboortejaar 1968 Nationaliteit Nederlands Rijbewijs B SAMENVATTING Arno is een ervaren ICT beheerder, zowel technisch als organisatorisch!

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Gerben Plantinga. 23 06 1964. Profiel

Curriculum Vitae. Gerben Plantinga. 23 06 1964. Profiel Curriculum Vitae Gerben Plantinga. 23 06 1964 Profiel In mijn werk ben ik vooral praktisch en doortastend. Mijn kracht is mensen enthousiasmeren maar ook goed naar ze te luisteren en door te vragen. Ik

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Curriculum Vitae Robert haans

Curriculum Vitae Robert haans Personalia Naam : Ing. R.N.M. (Robert) Haans Geboortedatum : 16-08-1971 Woonplaats : Rotterdam IT-Ervaring sinds : 1989 Huidige functie : IT Professional, Senior.NET Developer Website Emailadres LinkedIn

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSONALIA

Curriculum Vitae PERSONALIA PERSONALIA Curriculum Vitae Naam Joost (J.J. ) van der Schoot Functies ICT Architect, Consultant, Projectmanager ICT ervaring sinds 1981 Geboortedatum 14-3-1959 Nationaliteit Nederlands Burg. Staat Gehuwd

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE ALBERT MAULANY

CURRICULUM VITAE ALBERT MAULANY PERSONALIA: Naam : Albert Maulany Geboortejaar : 1959 Adres : Lunenburg 2 3904 JN Veenendaal Telefoon : 0318-548309 Mobiel : 06-51778727 E-mail : amaulany@hetnet.nl Homepage : www.amaconsultancy.nl Recent

Nadere informatie

Opleidingen: Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Email Website Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Functie

Opleidingen: Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Email Website Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Functie Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Email Website Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Functie Laatste werkgever Werkervaring Ron Brouwer Rietgors 18 3403 ZJ IJsselstein 030-6889643

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam : van Huijstee Voornamen : Mark Woonplaats : Amsterdam Telefoon : 06-24679169 E-mail : mark.van.huijstee@de-it-krachten.nl Geboortedatum : 13 februari 1973 Geboorteplaats

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf

Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf Naam Gregor Josephus de Graaf (Gregor, 1964) Adres Telefoon Mobiel e-mail Bocht van Guinea 44 2515 MA Den Haag +31 70 3 650 700 +31 6 54 66 11 21 gregor@e-factive.nl

Nadere informatie

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap OVERZICHT ERVARING STEFAN KOOL Persoonlijke gegevens Naam Stefan Kool Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 6 oktober 1971 Telefoonnummer 06-28889902 Woonplaats Nieuwegein Email stefan.kool@testcon.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE (UPDATE NOV 2014) Technische Hogeschool Rijswijk Nederlands (goed), Engels (goed), Duits (redelijk), Frans (basis)

CURRICULUM VITAE (UPDATE NOV 2014) Technische Hogeschool Rijswijk Nederlands (goed), Engels (goed), Duits (redelijk), Frans (basis) CURRICULUM VITAE (UPDATE NOV 2014) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Geboorteplaats Burgelijke staat Woonplaats E- mail Telefoon LinkedIn Opleiding Talen Ing. M.V. (Mark) van Buuren Rijswijk Gehuwd Berkel en

Nadere informatie

ICT Interim Management. CV Nick Paulich

ICT Interim Management. CV Nick Paulich CV Nick Paulich NPPM b.v. IJweg 1105 2133 MH Hoofddorp Mobiel : 06-2003 2204 E-mail : nick@nppm.nl Internet : www.nppm.nl Geboren op 7 juli 1961 Gehuwd, 2 kinderen Opleidingen/Trainingen: HEAO Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Nederlands, Engels (vloeiend), Duits (conversatie)

Nederlands, Engels (vloeiend), Duits (conversatie) Persoonlijke gegevens Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: E-mail: Geboorteplaats en -datum: Nationaliteit: Talen: Dalmulder, André Nicolaas Oranjeplantsoen 72 CG Diemen 06 25078659 andre.dalmulder@baseplan.nl

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie