Samen verder met NEN 1010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen verder met NEN 1010"

Transcriptie

1 Galvanistraat AE Ede T E leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Samen verder met NEN 1010 een initiatief van Elektroraad datum:

2 Inleiding Vreemd eigenlijk. Er is een tekort aan goede elektrotechnici, en toch zijn er werklozen in de branche. Zou dat komen omdat alleen het kaf werkloos is? Wij denken van niet. Volgens ons zijn er veel goede elektrotechnici ten onrechte werkloos. Vervelende term trouwens, werkloos. Als we het nu eens anders formuleren, en dan meteen het kaf van het koren scheiden. We noemen dan de werklozen het kaf, en de werkzoekenden het koren. Het verschil is dat een werkloze het niet erg vindt om thuis te moeten blijven. Een werkzoekende daarentegen, wil heel graag aan het werk, maar het lukt hem niet om een passende baan te vinden. Voor werklozen kunnen wij niets betekenen; voor werkzoekenden heel veel. Wel is het zo dat de actuele kennis van werkzoekenden soms wat gedateerd is. En dan is het voor een bedrijf dat medewerkers zoekt een risico om zo iemand aan te nemen. Want ja, hoe leerbaar is hij of zij (nog)? Toevallig gaat Elektroraad binnenkort een nieuwe docent opleiden. Die nieuwe docent moet natuurlijk ervaring opdoen met echte cursisten. Maar ja, hoe kom je nu aan echte cursisten? Belangen en uitdagingen Er zijn dus drie belangen: 1. er zijn bedrijven die goed opgeleide mensen zoeken; 2. er zijn werkzoekenden die een goede opleiding nodig hebben; 3. Elektroraad zoekt elektrotechnici die de rol van echte cursist op zich willen nemen. De oplossing ligt voor de hand: Elektroraad organiseert een cursus voor werkzoekende elektrotechnici. Het moet daarbij om een kwalitatief zeer hoogwaardige cursus gaan over een onderwerp dat door werkgevers en werkzoekenden als belangrijk wordt ervaren. Er is ook nog een andere uitdaging: de kosten van de cursus. Die moeten we verdelen over iedereen die profiteert van het plan. Dat zijn dus in elk geval de volgende drie partijen: 1. Elektroraad 2. de nieuwe werkgever 3. de werkzoekende Het grootste probleem zit bij de laatste groep. Een kenmerk van werkzoekenden is nu eenmaal dat ze doorgaans niet heel ruim in de slappe was zitten. De financiële bijdrage van die partij moet dan ook zo klein mogelijk blijven. Het zou mooi zijn als we de cursus zelfs gratis aan zouden kunnen bieden. Gratis, maar niet voor niets. Want werkzoekenden hebben niet altijd veel geld, maar wel veel tijd. En dat is uiteraard ook heel wat waard! Naast de hiervoor genoemde belanghebbende partijen, hebben zich ook al externe geldschieters interesse getoond voor het project.

3 Inzet en motivatie van Elektroraad De inzet van Elektroraad is duidelijk. Door het initiatief te nemen en door onder de normale prijs 1 te werken, leveren wij een ruime bijdrage. Het ligt voor de hand om je af te vragen waarom Elektroraad dit doet. Het antwoord is simpel: niet alles wat wij doen, doen we voor het geld. Het is een zeer operationele vorm van het tonen van maatschappelijke betrokkenheid. Geen mooie woorden, maar gewoon echte actie! Op de lange termijn hebben we er trouwens mogelijk toch voordeel van. Het project kan de branche stimuleren. En als het goed gaat in de branche, hebben wij daar ook voordeel van. Uiteraard kunnen we niet álle kosten voor onze rekening nemen. Het zou bovendien scheef zijn gezien het belang dat andere partijen erbij hebben. Er zit nog een gat in de financiering en in de benodigde inzet in tijd. Dat tekort moet door de andere partijen gedragen worden. Werkgevers Er zijn veel werkgevers die zitten te springen om goed personeel. Goed betekent in dit geval: personeel dat je effectief in kunt zetten en waar je weinig of geen problemen mee hebt. Dat personeel heeft in elk geval de volgende eigenschappen: ze zijn ambitieus, ze zijn in staat om zelfstandig te werken, ze zijn bereid om zich in te zetten en ze hebben verstand van hun vak. En dat zijn nu juist de eigenschappen die een cursist moet hebben om te slagen voor de cursus. Geslaagde cursisten vormen dus een meerwaarde voor werkgevers. Wat hebt u over voor een goede werknemer? Of laat ik het zo formuleren: wat kost het u als u die goede werknemer NIET hebt? Hoeveel omzet mist u daarmee? Precies, met een fractie van dat verlies aan omzet kunt u een zeer welkome bijdrage leveren aan het plan. Werkzoekenden Zoals eerder beschreven zou het mooi zijn als de cursus voor de werkzoekenden gratis kan zijn. Gratis, maar niet voor niets! Dat betekent wat ons betreft dat je beloofd om je écht voor de cursus in te zetten. En dat menen we heel serieus. Zelfs zo serieus dat we je laten beloven om de cursus alsnog te betalen als je er met de pet naar gooit of als je de cursus zonder dringende reden stopt. Bovendien moet je laten zien dat je bereid bent om veel tijd te steken in de bouw van een netwerk waarbinnen koppels tot stand kunnen worden gebracht. Een koppel wordt gevormd door een werkzoekende en een potentiele werkgever. Dat is nodig om voor subsidie in aanmerking te komen. 1 de normale prijs van de cursus is 1.850,00 excl. btw.

4 Afwachten en niets doen is in elk geval geen optie. Hoe actiever je bent, hoe meer een potentiele werkgever geinteresseerd in je is. Je bent ten slotte werkzoekende; geen werkloze! Dus schouders eronder en werken aan en genieten van een zelfgebouwd netwerk! Externe geldschieters Het zou mooi zijn als er behalve de direct belanghebbende partijen ook andere partijen met een maatschappelijke doelstelling het project zouden willen ondersteunen. Inmiddels hebben wij al contact gehad met enkele arbeidsmarktcoaches van OTIB. Die tonen zich enthousiast over het plan. OTIB is uiteraard onder voorwaarden bereid om te kijken of er binnen de subsidieregeling sectorplan van de technische installatiebranche plaats is voor een bijdrage. Dat plan is bedoeld om werkzoekenden in de leeftijd van 45 jaar en ouder weer aan het werk te krijgen. De subsidie kan worden verstrekt aan koppels van werkzoekenden en werkgevers. De beschikbare subsidie kan een forse bijdrage leveren in het dichten van het financiële gat. Het UWV heeft ook een subsidieregeling. Er vinden al gesprekken met het UWV plaats om te kijken wat zij voor de financiering van het project zouden willen en kunnen betekenen. Er zal flink genetwerkt moeten worden om ons mooie doel te bereiken. Een mooie taak voor alle betrokken partijen! Daarnaast willen we alle betrokkenen van harte stimuleren om mee te denken over andere mogelijkheden om de kosten voor alle belanghebbende partijen zo laag mogelijk te houden. Welke cursus is geschikt? Wij denken dat onze cursus Verder met NEN 1010 goed past binnen het plan. De kennis van NEN 1010 loopt in de branche namelijk erg achter. Dat geeft mensen die veel van die norm weten dus een belangrijke voorsprong in de arbeidsmarkt. En dat zou een andere eigenschap van de werkzoekende (zoals een hogere leeftijd) weleens goed kunnen maken. De cursus behandelt de eerste vijf delen van NEN Na het volgen van de cursus begrijp je veel beter wat de normschrijver van deze belangrijke norm heeft bedoeld. Het is echt een cursus voor mensen met ambitie, want hij is erg pittig. Er wordt veel van de cursisten gevraagd. Dat scheidt dus meteen het kaf van het koren. Als je deze cursus haalt, heb je er echt voor gewerkt! En uiteraard is ook dat een belangrijke eigenschap die werkgevers zoeken in nieuwe collega s.

5 De cursus in het kort: onderwerp: de eerste vijf delen van NEN 1010 doelgroep: chef-monteurs, ontwerpers, werkvoorbereiders, tekenaars en projectleiders vooropleiding: vooropleiding minimaal niveau twee in de elektrotechniek (monteur); werk- en denkniveau: minimaal niveau drie (eerste monteur) cursusdata: duur: thuiswerk: onmisbaar: meer informatie: nog niet bekend 5 dagen les en een halve dag voor twee examens minimaal 50 uur(!) veel ambitie, een grote inzet en een gedurfde verklaring De docent heeft weliswaar weinig ervaring in lesgeven, maar zijn kennis over de norm is boven elke twijfel verheven. Waar de aspirant-docent ondersteuning nodig heeft, krijgt hij die van een zeer ervaren normdocent. En nu? Als we er samen de schouders onder zetten, kan het plan niet anders dan slagen. Kortom: inzet gevraagd van alle partijen! Bij dit project zijn de volgende medewerkers van Elektroraad betrokken: Angela van de Sluis Sjoerd van Gelder Peter Treffers marketing docent in opleiding algemeen directeur Het maakt niet uit wie je aanspreekt. We zorgen er zelf wel voor dat je vraag op het juiste bordje komt te liggen.

6 Inschrijfformulier cursusnaam: duur: locatie: prijs: vooropleiding: Samen verder met NEN 1010 (cursus voor werkzoekenden) vijf dagen en één dagdeel voor het theorie-examen Ede n.v.t. bij acceptatie van de uitgangspunten niveau 3 WEB (1 e monteur, ATSI, bezig met MTS etc.) Ik wil me inschrijven voor de eerstvolgende cyclus in 2015 (data nog niet bekend) Deelnemer naam: m/v geboortedatum: bedrijf: adres: postcode en plaats: telefoonnummer: Bevestiging aan bovengenoemde deelnemer een contactpersoon, te weten:..... m/v contactpersoon:..... Belangrijke verklaring (lees dit heel goed!) Ik verklaar dat ik alles in het werk zal stellen wat in redelijkheid van mij verwacht kan worden om de hele cursus te doorlopen en te slagen voor de examens die bij de cursus horen. Als ik zak voor de cursus, zal dat dus niet te wijten zijn aan mijn gebrekkige inzet. Als ik de cursus voortijdig stop, sta ik Elektroraad toe om de volledige cursuskosten ( 1.850,00 excl. btw) op mij te verhalen. Ik verklaar bovendien deze kosten binnen een maand te betalen. Ik zal Elektroraad mijn CV te sturen en sta Elektroraad toe om dat CV onder de aandacht van werkgevers te brengen. Ik beloof om een geboden passende kans op werk die kans serieus aan te grijpen datum handtekening

7 Cursusvoorwaarden van Elektroraad Opleidingen B.V. Ede, april 2015 Aanmelding/opdracht Aanmelding of opdracht voor een cursus geschiedt schriftelijk en is pas geldig als deze door Elektroraad Opleidingen B.V. is bevestigd door middel van een schriftelijke inschrijfbevestiging. Deelnamevoorbehoud Alle cursussen worden gehouden onder het voorbehoud van voldoende deelname. Mocht een cursus niet doorgaan, dan ontvangt de deelnemer hiervan uiterlijk twee weken voor aanvang bericht. In een dergelijk geval zal restitutie van reeds betaalde cursusgelden plaatsvinden of zal in overleg een andere cursusdatum worden vastgesteld. Indien een cursus door ziekte van docent of overmacht niet door kan gaan, dan zal Elektroraad Opleidingen B.V. al het mogelijke in het werk stellen om zo snel mogelijk een nieuwe cursusdatum vast te stellen. Elektroraad Opleidingen B.V. is niet aansprakelijk zijn indien een cursus niet door kan gaan. Annulering Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Bij annulering tot uiterlijk vier weken voor de aanvang van de cursus wordt er voor reguliere cursussen en voor incompany cursussen 15% van de cursuskosten (excl. btw) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier tot uiterlijk twee weken voor de aanvang van de cursus wordt 50% van de cursuskosten (excl.btw) in rekening gebracht en bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van de cursus wordt het gehele cursusbedrag (excl. btw) in rekening gebracht. Elektroraad Opleidingen B.V. accepteert vervangers voor reeds ingeschreven cursisten. Betaling De factuur wordt voor aanvang van de cursus verzonden. De betalingstermijn is 30 dagen. Alle gefactureerde bedragen dienen voor de op de factuur aangegeven datum te zijn voldaan. Elektroraad Opleidingen B.V. behoudt zich het recht voor om bij niet - of niet tijdige - betaling cursisten te weigeren. Cursustijden Een klassikale cursusdag begint om 09:00 uur en eindigt om ca. 16:00 uur. Aantal deelnemers Het aantal deelnemers voor de klassikale cursussen is personen. Bij overschrijding van dit maximum zal aan degenen die als laatsten hun inschrijving schriftelijk hebben bevestigd, een alternatieve cursusdatum worden voorgesteld. Als datum van bevestiging wordt de datum van ontvangst door onze administratie gehanteerd. Wijzigingen Elektroraad Opleidingen B.V. behoudt zich het recht voor in noodzakelijke gevallen wijzigingen in cursusinhoud, data van de cursus en/of de plaats aan te brengen. Elektroraad Opleidingen B.V. is niet aansprakelijk voor de hieruit ten laste van de cursist eventueel voortvloeiende kosten. Juistheid en beschikbaarheid online leeromgeving Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal, zoals typografische fouten en niet functionerende hyperlinks die geen consequenties voor de redactionele inhoud van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van de cursus of wijziging van de overeengekomen prijs. Elektroraad Opleidingen B.V. zal in dergelijke gevallen niet schadeplichtig gesteld kunnen worden. Evenmin kan Elektroraad Opleidingen B.V. schadeplichtig gesteld worden indien de online leeromgeving in incidentele gevallen door technische omstandigheden of door onderhoud niet beschikbaar is. Toegang tot de online cursus Na ontvangst van het verschuldigde cursusgeld krijgt de deelnemer binnen 3 werkdagen per de benodigde informatie om toegang te krijgen tot de online leeromgeving van Elektroraad Opleidingen B.V. De deelnemer heeft toegang tot de cursus gedurende 6 maanden, ingaande vanaf de datum waarop de inloggegevens zijn verstrekt. Na afloop van die periode vervalt de toegang tot de online leeromgeving automatisch. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een werkende internetverbinding. De toegang tot de cursus is strikt persoonlijk voor de deelnemer. Het is de deelnemer niet toegestaan de verstrekte inloggegevens te verstrekken aan derden. Bij misbruik zal Elektroraad Opleidingen B.V. de toegang tot de cursus blokkeren. Certificaat Aan cursisten die één van de cursussen Verder met NEN 1010, Inspectie bestaande laagspanningsinstallaties, Instructie voor de werk- en installatieverantwoordelijke en Instructie voor vakbekwame personen met goed gevolg hebben afgerond, zal een certificaat worden afgegeven. Voor de overige cursussen wordt alleen een bewijs van deelname verstrekt. Intellectueel eigendom Al het cursusmateriaal en de eventueel aanvullende informatie hetgeen door Elektroraad Opleidingen B.V. verstrekt, is beschermd door de auteurswet en mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van Elektroraad Opleidingen B.V. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een cursus is niet toegestaan. Algemeen Deze cursusvoorwaarden sluiten de toepassing van opdrachtgevers eigen voorwaarden, van welke inhoud of in welke vorm dan ook, uit. Afwijking geldt slechts, indien deze op schrift is gesteld en door beide partijen ondertekend. Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld zal bij een eventuele opdracht de RVOI-2001 van kracht zijn.

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Etiquette en omgangsvormen

Etiquette en omgangsvormen Etiquette en omgangsvormen 2-daagse Training Etiquette heeft alles te maken met omgangsvormen, normen en waarden. De regeltjes vormen een steuntje in de rug tijdens het zakendoen. Zie het als een soort

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Algemene Studievoorwaarden IBTO

Algemene Studievoorwaarden IBTO Andere of afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend indien ze schriftelijk zijn overeengekomen. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

De "sieradenbranche" Laatste update: 16-02-2015

De sieradenbranche Laatste update: 16-02-2015 De "sieradenbranche" Laatste update: 16-02-2015 De wereld van de sieradenmakers lijkt eenvoudig en overzichtelijk. In de praktijk is het wat ingewikkelder. Er zijn juweliers, goudsmeden, zilversmeden,

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie