Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhoud, klussen en het serviceabonnement"

Transcriptie

1 Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1

2 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze brochure leest u alles over het onderhoud van uw woning. Wie doet wat en wie betaalt wat. Door zelf te klussen in uw woning, kunt u de woning nog meer naar uw zin maken. Ook hierover leest u in deze brochure. Indienen reparatie Als er iets kapot is in uw woning, wilt u dat uiteraard zo snel mogelijk gerepareerd hebben. U kunt een reparatieverzoek bij ons melden op werkdagen van 8.00 tot uur op telefoonnummer (071) Ook bij spoedeisende storingen buiten kantooruren kunt u dit telefoonnummer bellen. U kunt uw reparatieverzoek ook via de website indienen. Wij maken in overleg met u een afspraak om de reparatie uit te voeren. Wie betaalt de reparatie? Bij het maken van de afspraak voor het uitvoeren van de reparatie, stellen we samen met u vast wie de kosten betaalt. Is de reparatie voor uw rekening, dan vermelden wij dit op de werkbon. U ondertekent voor het uitvoeren van de reparatie de werkbon. U geeft daardoor een eenmalige machtiging om de kosten van de reparatie van uw bankrekening af te laten schrijven. Onze medewerkers beschikken over een legitimatiebewijs van, vraagt u hier gerust naar. Voorrijkosten Met ingang van 1 oktober 2013 brengt voorrijkosten in rekening als u niet thuis bent op het afgesproken tijdstip van uw reparatieverzoek. Deze kosten bedragen 25. U ontvangt hiervoor een factuur van ons. Het kan natuurlijk gebeuren dat u verhinderd bent op het afgesproken tijdstip. Neem dan voor het afgesproken tijdstip contact op met onze medewerkers van klantcontact. Zij maken een nieuwe afspraak met u en u voorkomt hiermee dat u voorrijkosten moet betalen. Samen zorgen we ervoor dat uw woning in goede staat blijft. Huurdersonderhoud U bent zelf verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan uw woning. Met dagelijks onderhoud bedoelen wij kleine reparaties en onderhoud in de woning. Zoals het repareren van een lekkende kraan of het ontluchten van de centrale verwarming. Dit onderhoud kunt u ook door laten uitvoeren door een service af te sluiten. Meer informatie leest u op pagina

3 Ventileren is van levensbelang. Planmatig/groot onderhoud Om er voor te zorgen dat uw woning goed onder houden blijft, voeren we onderhoud aan de woning uit. Planmatig onderhoud is het preventief onderhoud aan onze woningen en de installaties op basis van vast gestelde planning. Denkt u hierbij aan buitenschilderwerk, goten en daken. Voordat wij starten met deze werkzaamheden, informeren wij de bewoners over de voorgenomen werkzaamheden en de planning. Dit gebeurt meestal via nieuwsbrieven. Tips voor een comfortabel leefklimaat Wat kunt u verder nog doen om comfortabel in uw woning te wonen? Wij geven u een aantal tips. Ventileren is gezond en goedkoper Goede ventilatie van de woning is van groot belang. Dagelijks vervuilen we de lucht binnenshuis met koken, douchen en stoken. Het ventileren van de woning is nodig om zuurstof toe te voeren en vervuilde en vochtige lucht af te voeren. Wanneer u niet voldoende ventileert, bestaat de kans op schimmelvorming en een muffe atmosfeer. Dit brengt diverse gezondheidsrisico s met zich mee. Ventilatietips Zorg ervoor dat de roosters in uw woning altijd open staan. Hierdoor krijgt u frisse lucht in de woning. Zet regelmatig deuren en ramen open. Al wordt de woning (omdat er niemand is) overdag niet gebruikt, zorg ervoor dat het niet te koud wordt. Te zuinig stoken kan vochtproblemen veroorzaken. Laat ook s nachts de temperatuur niet onder de vijftien/zestien graden komen. Ventileer tijdens het koken -en zeker nog een kwartier erna- om het vrijgekomen vocht uit uw woning te krijgen. Zet de afzuigkap tijdens het kookproces op de hoogste stand en laat de ventilator nog minstens een kwartier na het koken aan staan. Hoewel douchen minder energie kost dan het nemen van een bad, komt er veel meer vocht vrij. Ventileer tijdens het douchen tot een half uur daarna. Ook als het erg koud is, is het aan te raden het raam op een kier open te zetten. Door het water van de wanden en de vloer te verwijderen, krijgt u zeker één tot twee liter minder vocht in huis. In een vochtig huis is het aan te bevelen om meubelen vrij van de buitenmuren te zetten. Enkele centimeters is al voldoende om achter de meubelen luchtcirculatie mogelijk te maken, waardoor geen vocht kan neerslaan. Bij meerdere personen in een kamer is het gewenst een raam open te zetten. Hoe meer mensen er zijn, hoe meer behoefte er is aan verse lucht. Een kruipruimte onder een woning kan erg vochtig zijn. Zorg er in ieder geval voor dat de vloer in uw woning goed afgesloten is: in de meterkast, rond een kruipluik en bij buizen die door de vloer gaan. Veel vocht wordt geproduceerd bij het drogen van de was binnenshuis. Als er vochtoverlast in huis is, dan kunt u overwegen om een droogcentrifuge of droger aan te schaffen. Het vocht wordt dan direct naar buiten gebracht of gecondenseerd. In ruimten waar gasapparaten branden is altijd voldoende verse lucht noodzakelijk om koolmonoxide vergiftiging te voorkomen. Voor de verbranding is veel zuurstof noodzakelijk. Onvolledige verbranding kan tot allerlei gevaarlijke situaties leiden. Mechanisch ventileren Veel woningen beschikken over een mechanisch ventilatiesysteem dat problemen als bedompte lucht en condensvorming voorkomt. Dit systeem zuigt lucht af in ruimten zoals keuken, douche en toilet. De mate van afzuiging regelt u meestal met een schakelaar. De ventilatieroosters en klepraampjes in uw huis zorgen ervoor dat het mechanische ventilatiesysteem uw huis continu voorziet van frisse lucht. Het is dan ook belangrijk dat u deze roosters en raampjes open zet. Het mechanische ventilatiesysteem verbruikt weinig stroom. Op het mechanische ventilatiesysteem kunt u een afzuigkap aansluiten. Let er dan wel op dat u een motorloze afzuigkap installeert. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met ons. 4 5

4 Bijvullen van de verwarming (individuele installatie): Haal de stekker van de ketel uit het stopcontact. Vul de slang met water voordat u de slang aansluit, anders komt er lucht in de ketel. Sluit de vulslang aan tussen waterkraan en vulpunt. Draai alle radiatorkranen dicht. Zet de water- en vulkraan open. Vul de installatie tot aan de juiste waarde, deze waarde staat aangegeven op de manometer (tussen 1,5 en 2 bar). Storingen aan uw centrale verwarmingsinstallatie worden zo veel mogelijk binnen 24 uur verholpen. Ontluchten (na het bijvullen) (individuele en collectieve installatie): Draai de ontluchtingskraantjes van alle radiotoren én de cv-leiding (op het hoogste punt) één voor één open met het sleuteltje. Ontluchten moet van laag naar hoog. Wacht tot er water uitkomt. Houdt een doekje bij de hand. Zodra er water uitkomt, draait u direct het kraantje dicht. Omdat door het ontluchten de waterdruk iets zakt, vult u de installatie opnieuw tot de juiste waarde. Deze waarde staat aangegeven op de drukmeter (1,5 bar tot 2 bar). Draai na het vullen de water- en vulkraan dicht en verwijder altijd de vulslang. Draai alle radiatorkranen open, stop de stekker in het stopcontact en zet de installatie aan. Herhaal deze handelingen na ongeveer drie dagen. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met ons. Centrale verwarming Wij zorgen ervoor dat de centrale verwarming periodiek wordt schoongemaakt. Storingen kunt u rechtstreeks melden bij de betreffende storingsdienst. De contactgegevens vindt u op de sticker op de cv-ketel. De storing wordt zo veel mogelijk binnen 24 uur na melding verholpen. Verwarming bijvullen en ontluchten Een goed werkende centrale verwarmingsinstallatie bevat voldoende water en heeft geen lucht in de leidingen en radiatoren. Werkt uw centrale verwarming niet goed, controleer dan eerst de waterdruk. Is deze lager dan 1,5 bar dan is bijvullen nodig. Als de installatie toch niet aanslaat of een andere storing aangeeft, neem dan contact op met ons. Geiseronderhoud Wij zorgen ervoor dat geisers periodiek worden schoongemaakt. Storingen kunt u rechtstreeks melden bij de betreffende storingsdienst. De contactgegevens vindt u op de sticker op de geiser. De storing wordt zo veel mogelijk binnen 24 uur na melding verholpen. 6 7

5 Wij adviseren u uiteraard graag bij het klussen. Ook kunnen wij u in contact brengen met een aannemer of installateur. Zelf klussen Wilt u wonen in een woning die aan uw wensen voldoet? Bij kan dat! U kunt uw woning uiteraard naar uw eigen smaak inrichten, behangen en schilderen. Maar ook door grotere veranderingen uit te voeren, kunt u de woning helemaal aan uw wensen aanpassen. Wij denken graag met u mee. Gaat het daarbij om de inrichting van uw woning (behangen en schilderen van binnenmuren), dan hoeft u van tevoren niet met ons te overleggen. Houdt u wel rekening met de voorwaarden die wij aan de technische staat van de woning stellen. Deze vindt u terug op het sportaal via Mijn of Grotere (bouwkundige) veranderingen aan de woning zijn ook mogelijk, maar dan altijd in overleg met en na goedkeuring van. U moet hiervoor schriftelijke toestemming vragen. Voorbeelden van veranderingen waarvoor vooraf toestemming en overleg nodig is: Leggen van een harde vloerafwerking zoals parket, plavuizen, laminaat, vinyl en marmoleum. Aanbrengen van zonneschermen en dakramen. Plaatsen van een schotelantenne op een andere plaats dan op een standaard in uw achtertuin of op het balkon. Meer informatie over het plaatsen van een schotelantenne leest u op het sportaal via Mijn of op Veranderingen in de indeling van de woning. Veranderingen aan de constructie van de woning. Plaatsen van een centrale verwarming, keuken, ligbad en open haard. Plaatsen of verwijderen van erfafscheidingen, bergingen/schuren en volières. Hoe vraagt u schriftelijk toestemming? U gebruikt hiervoor het formulier Mijn klussen op het sportaal Mijn. U ontvangt binnen twee weken een schriftelijke reactie of de door u gewenste verandering is toegestaan. In enkele gevallen geeft toestemming onder voorbehoud. Dat betekent dat de uitgevoerde werkzaamheden door een opzichter worden gecontroleerd op onderstaande voorwaarden. Wanneer deze aan de voorwaarden voldoen, krijgt u definitieve toestemming. Welke voorwaarden zijn er? Er is een aantal voorwaarden waar aan moet worden voldaan om onder andere de veiligheid te kunnen waarborgen en overlast te voorkomen. U heeft toestemming nodig van. U vraagt de toestemming voor de aan te brengen verandering schriftelijk aan. De verandering is bouwkundig verantwoord en voldoet aan de geldende eisen van de bouwverordening, Bouw- en Woningtoezicht, nutsbedrijven en de brandweer. Daarnaast moet de aanpassing voldoen aan de door gestelde technische eisen. Per wooncomplex kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Indien een bouwvergunning noodzakelijk is, vraagt u die zelf aan bij de gemeente. Na goedkeuring ontvangen wij graag een kopie van de bouwvergunning. De aanpassing vormt geen gevaar; de veiligheid blijft gewaarborgd. De verandering veroorzaakt geen overlast en hinder voor omwonenden. 8 9

6 De verhuurbaarheid van de woning wordt niet in ongunstige zin beïnvloed. Aanpassingen aan installaties laat u altijd uitvoeren door een erkend installateur of er moet een keuringsrapport overlegd worden. Alle uit de woningverandering voortkomende kosten en risico s, zowel financieel als bouwkundig, zijn voor uw rekening. Onderhoud Als u schriftelijk toestemming heeft gekregen, bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. De onderhoudskosten zijn voor uw rekening. Comfort verbeteringen? In een aantal gevallen brengen wij op verzoek van een zogenaamde comfortverbeteringen aan (zoals centrale verwarming en isolatieglas). Vanwege de forse investering die deze verbetering vraagt, heeft dit gevolgen voor de huur die u betaalt. Wat zijn de gevolgen als u de huur opzegt? U kunt bij het verlaten van de woning de door u aangebrachte verandering altijd meenemen. Houdt u er echter wel rekening mee dat u dan een gelijkwaardige voorziening terugplaatst. Als u bijvoorbeeld een keuken meeneemt bij het verlaten van de woning, dan plaatst u een keuken terug die gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke keuken. Overname door Als u besluit de zelfaangebrachte verandering in de woning te laten zitten, dan beoordeelt de opzichter de technische staat van de aanpassing tijdens de voorinspectie. Wanneer de aanpassing technisch in goede staat is en voldoet aan de eerder gestelde voorwaarden dan accepteert de aanpassing. Door u te herstellen Een aantal veranderingen dient u bij het verlaten van de woning ongedaan te maken, tenzij de opvolgende de verandering wil overnemen. neemt deze veranderingen niet over, als het de verhuurbaarheid van de woning kan benadelen. U ontvangt dus ook geen vergoeding voor deze aanpassingen. Voorbeelden van deze veranderingen zijn onder andere harde vloeren, kattenluik, verwijderen en of plaatsen van wanden, zonnescherm, schotelantenne en buitendeur. Ontvangt u een vergoeding? verstrekt voor een aantal veranderingen een vergoeding wanneer u de woning verlaat. Uitgangspunt is dat de vergoeding moet kunnen worden terugverdiend in de huurprijs na uw vertrek uit de woning. Dit houdt in dat de door u geplaatste verandering een kwaliteitsverhogend effect moet hebben. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer u isolatiemaatregelen heeft genomen of een cv-ketel heeft geplaatst. Een andere voorwaarde voor het toekennen van een vergoeding is dat de verandering wel in goede staat van onderhoud moet zijn en aan de eerder gestelde voorwaarden moet voldoen. neemt geen inbouwapparatuur over en verstrekt hier dus ook geen vergoedingen voor. U kunt deze apparatuur ter 10 11

7 Wilt u iets veranderen in uw woning? Neem dan eerst even contact met ons op. overname aanbieden aan de opvolgende, tenminste, als deze bekend is ten tijde van uw vertrek uit de woning. Hoogte van de vergoeding De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de uitgangspunten van de huurprijswetgeving en afschrijvingstermijnen. U dient dan ook uw aankoopbewijs van uw verandering te bewaren. Indien u geen aankoopbewijs kunt overleggen, bepaalt eenzijdig de resterende levensduur van de verandering en daarmee de hoogte van de vergoeding. Voor meer informatie over dit vergoedingssysteem neemt u contact op met. Meer informatie staat ook op onze website Schade en verzekeringen Regelmatig krijgen wij vragen over wat te doen bij schade in en aan de woning. Welke schade is voor uw rekening, welke voor rekening van? Door verzekerde schade Brand- en stormschade heeft uw woning tegen brand- en stormschade verzekerd via een zogenaamde opstalverzekering. Bij een opstalverzekering is alleen datgene van uw woning verzekerd dat destijds bij de bouw/verhuring is opgeleverd. De door u of een vorige aangebrachte veranderingen vallen niet onder onze opstal verzekering. Dit zogenaamde sbelang verzekert u via uw eigen inboedelverzekering

8 Ontstoppen riolering Een ontstopping in het riool in de woning tot aan het hoofdriool of verzamelleiding is voor rekening van de. Ook hiertegen kunt u zich via verzekeren. Het deelnameformulier vindt u op het sportaal via Mijn of Nieuwe s nemen automatisch deel aan de ontstoppings verzekering. Bij deelname wordt de verstopping binnen 24 uur verholpen. Inboedelverzekering Hiermee verzekert u zich tegen schade aan uw inboedel, zoals vloerbedekking en meubelstukken. Deze schade kan bijvoorbeeld ontstaan door brand, storm, lekkage of inbraak. Waartegen u bent verzekerd, is afhankelijk van de polis die u afsluit. Wij adviseren u een uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten. Denkt u er aan bij het afsluiten van uw inboedelverzekering om het zogenaamde sbelang mee te verzekeren. Onze wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering) Hieronder valt schade aan uw eigendommen die door duidelijk aantoonbare nalatigheid van ontstaat. Bent u van mening dat wij aansprakelijk zijn voor een bepaalde schade, dan stelt u ons altijd direct schriftelijk aansprakelijk. In uw brief vermeldt u ook de schade en het schadebedrag. Meld de schade ook altijd bij uw eigen inboedelverzekering. Verantwoordelijkheid Glasverzekering U kunt zich in de meeste gevallen via verzekeren tegen glasschade. U neemt dan deel aan de collectieve glasverzekering en betaalt de premie van slechts enkele euro s per maand gelijk met uw maandelijkse huurbetaling. Al het binnen- en buitenglas in ramen en deuren is dan verzekerd. Een uitzondering hierop is het door u zelf aangebrachte sierglas (zoals glas in lood en gekleurd glas). Nieuwe s nemen automatisch deel aan de collectieve glasverzekering. Uw wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering) Wij adviseren u een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. U bent dan verzekerd tegen (niet- opzettelijke) schade die door uw toedoen aan de eigendommen van anderen ontstaat. U kunt meer informatie opvragen bij een verzekeringsadviseur of verzekeringsmaatschappij. Schade altijd melden Mocht u met een inbraak- brand- of stormschade worden geconfronteerd, meld dit dan ook direct bij ons. Ook al is de schade nog zo klein. Soms accepteert uw eigen verzekeringsmaatschappij een bepaalde schade niet, omdat deze volgens uw verzekeraar voor rekening van de huiseigenaar is. Wanneer u dit pas na enkele weken bij ons meldt, wordt het moeilijk de schade te verhalen bij onze verzekering. Bij inbraak doet u ook aangifte bij de politie. Om de schade in behandeling te nemen, hebben wij een een kopie van het proces-verbaal nodig

9 Zorgeloos genieten van uw woning? Sluit het service af. Hoe werkt het service Als er iets in uw woning kapot gaat, dat onder het service valt, meldt u dit aan. U doet dit op de gebruikelijke wijze, dus net zoals bij andere reparatieverzoeken. Ook de uitvoering gebeurt op de gebruikelijke manier, binnen een redelijk termijn na de melding, in de normale werktijd en zo veel mogelijk op afspraak. Reparatie of vervanging vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is en onder het valt. Dit wordt beoordeeld door, net als de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en de keuze van het materiaal. Overzicht service en woningonderhoud Hieronder leest u als toelichting op het overzicht wie waarvoor verantwoordelijk is. Afkopen van sonderhoud via service U heeft een service afgesloten. zorgt in dit geval voor een belangrijk deel van uw onderhoud waarvoor u maandelijks een vast bedrag betaalt via uw service. Wanneer u geen service heeft afgesloten, voert u zelf dit onderhoud uit. Toelichting op het overzicht Het Overzicht service en woningonderhoud is opgesteld op alfabetische volgorde. Per onderdeel of werkzaamheid is met een bolletje in de betreffende kolom aangegeven of het onderhoud wel of niet onder het service valt. Voor rekening Deze onderhouds- of reparatiewerkzaamheden vallen niet onder het service. Behangen, verven en sausen in de woning zijn de meest bekende voorbeelden

10 Voor rekening In het Overzicht service en woningonderhoud (pagina 22) leest u de meest voorkomende onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die uitvoert. Algemene voorwaarden service 1. Algemene voorwaarden en akkoord Het service dekt de werkzaamheden, zoals vermeld in het Overzicht service en woningonderhoud van deze brochure. De wijze waarop het werkt, is beschreven in de paragraaf Hoe werkt het service?. Uitdrukkelijk uitgesloten zijn alle (kleine) reparaties aan en onderhoud en vervanging van veranderingen en toevoegingen die u zelf in de woning heeft aangebracht of die u van de vorige heeft overgenomen. Ook beschadigingen en gebreken die de bewoner kan voorkomen, of die het gevolg zijn van nalatigheid, slordigheid, ondeskundig/onjuist gebruik, ruwe bewoning of vernieling zijn uitgesloten. Door ondertekening van de aanmeldingskaart/brief waarin de maandelijkse kosten zijn opgenomen, gaat de akkoord met de algemene voorwaarden van het service. 2. Natuurlijke rechtspersonen Het service kan alleen worden afgesloten door natuurlijke rechtspersonen. 3. (Abonnements)kosten De betaalt maandelijks de skosten die aan het service verbonden zijn. Wanneer u op een later tijdstip dan bij het sluiten van het huurcontract het service wilt afsluiten, hanteren wij een instaptarief van 50. Wanneer u op het afgesproken tijdstip niet thuis bent, brengt u voor rijkosten van 25 in rekening. 4. Betalingswijze De skosten worden opgeteld bij de maandhuur van de woning en tegelijk met de huur betaald, onder dezelfde voorwaarden. De ontvangt geen aparte rekening en geen jaarlijkse afrekening van het service. 5. Prijsaanpassingen De sprijs wordt automatisch op 1 juli van ieder jaar aangepast gelijk aan het wettelijke huurverhogingspercentage. 6. Looptijd en beëindiging De ingangsdatum is de eerste van de volgende maand na aanmelding. Bij het direct afsluiten bij het ondertekenen van de huurovereenkomst ligt de ingangs datum van het service gelijk aan de ingangsdatum van de huur overeenkomst. Het service wordt aangegaan voor minimaal één jaar met stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd. Het service eindigt van rechtswege bij beëindiging van de huurovereenkomst of na schriftelijke opzegging door een van de partijen. Opzegging is mogelijk tegen het einde van het eerste jaar en daarna tegen het einde van iedere maand met een opzegtermijn van minimaal dertig dagen. kan bij aanmelden voor een service voorwaarden stellen of aanvragen weigeren. 7. Schorsing en uitsluiting kan een schorsen of uitsluiten van deelname aan het service. Schorsen houdt in dat de gedurende de schorsing geen gebruik kan maken van het service. Niet tijdige betaling van de skosten (binnen dertig dagen na de vervaldatum) kan leiden tot schorsing zonder dat ingebrekestelling is vereist. Zodra de betalingsachterstand is ingehaald kan gebruik maken van de diensten van het service. kan op ieder moment de uitsluiten van deelname 18 19

11 aan het service als de de verplichtingen uit hoofde van het niet nakomt of het op enigerlei wijze misbruikt. 8. Voorwaarden bij opzegging door ver Als het service van een of meerdere s opzegt, beoordeelt de uitvoering van door (s) voor einddatum nieuw ingediende reparatieverzoeken op basis van redelijkheid en billijkheid. Als het van alle s opzegt omdat zij de betreffende dienstverlening aan haar s beëindigt, beoordeelt de uitvoering van door (s) voor einddatum nieuw ingediende reparatieverzoeken op basis van redelijkheid en billijkheid. 9. Wijziging algemene voorwaarden en samenstelling servicepakket Als de algemene voorwaarden van dit wil wijzigen, waaronder ook een wijziging van het servicepakket, informeert zij de hierover ten minste een maand voordat de wijziging ingaat. Bij wijziging van de algemene voorwaarden kan de per direct opzeggen, ook binnen het eerste sjaar. In dit geval dient de opzegging wel plaats te vinden binnen dertig dagen nadat de wijziging aan de bekend is gemaakt. 10. Geschillenregeling De geschillenregeling van de Huurderscommissie is van toepassing op het service. 11. Huurachterstand De kan geen gebruik maken van het service wanneer een huurachterstand is ontstaan, die bij de deurwaarder is afgegeven. blijft wel de bijdragen incasseren. Zodra de huurachterstand is ingelost, kan de weer gebruik maken van de diensten die vallen onder het service

12 Overzicht service en woningonderhoud Afvoeren Repareren en ontstoppen van afvoeren van aanrecht, wastafels, sifons, douche en andere niet gemeenschappelijke afvoeren en riolen Repareren en vernieuwen van niet gemeenschappelijke afvoeren die buiten de schuld van de bewoner (bijvoorbeeld door grondverzakking) zijn beschadigd Ontstoppen, repareren en vernieuwen van gemeenschappelijke afvoeren en riolen zoals: standleidingen in flats en gemeenschappelijke achterriolen in de laagbouw Ontstoppen regenwaterpijp/hemelwaterafvoer bij eengezinwoning Schoonhouden balkon/galerij, balkon/galerijgoot en bijbehorende putje gelegen bij de woning Afzuigkap indien eigendom Ontstoppingsfonds Ontstoppingsfonds Kleine reparaties Vervangen van lampen en filters Behangen binnenmuren Altijd voor rekening van de Bel Repareren en vervangen van de bel en drukknop van niet gezamenlijke installaties Beltransformator repareren en vervangen Storingen en reparaties aan gezamenlijke belinstallaties (flat en etagewoningen), waaronder intercom Bestrating Het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde Het vervangen van gebroken stoeptegels in tuin Boiler indien eigendom Onderhoud en repareren Brievenbus Repareren en vernieuwen van een brievenbus in de eigen voordeur Reparatie van brievenbussen en postkasten in gemeenschappelijke ruimten Closet Repareren en vastzetten van de wc-bril/toiletrolhouder Vernieuwen van de wc-bril/toiletrolhouder Vernieuwen van de wc-pot en de stortbak Onderhouden en kleine reparaties aan de wc en stortbak m.u.v. zwevend toilet Kleine reparaties aan zwevend toilet CV-installatie en radiatoren Het treffen van voorzieningen ter voorkoming van bevroren kranen en leidingen, ontdooien en herstel als gevolg van bevriezing Het ontluchten en bijvullen van het water van de individuele verwarmingsinstallatie Het opnieuw opstarten van de individuele verwarmingsinstallatie na uitval buiten eigen oorzaak Schoonhouden, repareren en vernieuwen van de installatie Dak Onderhouden van dakpannen en dakbedekking en de vernieuwing daarvan Deuren Zie hang- en sluitwerk Klemmende deuren (binnen- en buitendeuren) gangbaar maken 22 23

13 Drempels Onderhouden, vastzetten en vastschroeven Douche Graffiti Verwijderen van graffiti Hang- en sluitwerk van de woning Repareren en vastzetten van de doucheslang handdouche, planchet, zeepbakje en spiegel Bij slijtage van de doucheslang handdouche, planchet, zeepbakje en spiegel Elektra Het vastzetten en vastschroeven van elektrische schakelaars en wandcontactdozen (stopcontacten) Kleine storingen/reparaties aan originele installatie (bijvoorbeeld repareren stopcontacten/schakeldoos) Gasinstallatie Leidingen en gaskraan behorende bij de woning Geiser (eigendom ) Onderhouden en vervangen Glas Repareren van glasbreuk eigen woning Glasverzekering Vervangen van lek isolatieglas Vervangen van gemeenschappelijk glas Gootsteen Zie afvoeren Goten Tot 2,5 meter hoogte schoonhouden van de goot Hoger dan 2,5 meter schoonhouden van de goot Onderhouden, repareren en vervangen van sloten, deurbeslag, knoppen, hang- en sluitwerk van de deuren, luiken, ramen (scharnieren) en raamboompjes Bij kunststof kozijnen, deuren en ramen onderhouden, repareren en vervangen van sloten, deurbeslag, knoppen, scharnieren, hang- en sluitwerk Openen deuren tijdens kantooruren bij buitensluiting Openen deuren buiten kantooruren bij buitensluiting Vervanging hang- en sluitwerk bij buitensluiting Huistelefoon/Intercom Zie bel Kranen Vervangen van leertjes, uitlopen en kraankoppen Het treffen van voorzieningen ter voorkoming van (reparatie van) bevroren kranen Repareren en vervangen van 1-hendel mengkranen Lamp eigendom Reparatie en vervangen lampje bij gestapelde bouw Vervanging armatuur Vervangen 24 of 42 volt lamp in berging Reparatie en vervangen lampje bij eengezinswoning Leuningen in de woning Vastzetten trapleuning 24 25

14 Luchtroosters Zie ventilatie Luifel of carport Kleine reparaties en vastzetten Onderhouden en vervangen van luifel en carport Ongedierte Het bestrijden van muizen, zilvervisjes en mieren Het bestrijden van ratten, kakkerlakken en faraomieren Het bestrijden van bijen- en wespennesten (waar u zelf bij kunt) Het bestrijden van bijen- en wespennesten (waar u zelf niet bij kunt) Paden Gemeente Riolering Zie Afvoeren Rookmelder of CO melder Vervangen batterij rookmelder (m.u.v. lithiumaccu) Vervangen rookmelder aangesloten op elektra Vervangen rookmelder op batterijen/accu Plaatsen rookmelder geleverd door Ruiten Zie Glas Sanitair: wastafel en fontein Vastzetten wastafel en fontein Zie bestrating Plafonds Schilderen en/of witten van de plafonds Kleine reparaties (plamuren, schuren, opvullen van gaatjes, butsen en geringe (krimp)scheuren) Repareren, vervangen van plafonds bij constructieve scheuren en ernstige bladervorming Planchet Zie Douche Ramen Zie Hang- en sluitwerk Regenpijpen Zie Afvoeren Onderhouden, kalkvrij houden Vernieuwen van de wastafel bij breuk Vervangen van de wastafels bij ouderdom (slijtage) Schilderwerk Onderhouden en schilderen binnenzijde woning Schoonhouden Het schoonhouden van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en van de gemeenschappelijke ruimten (tenzij opgenomen in servicekosten) Het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen in de eigen woning Het wassen van het gemeenschappelijk glas (tenzij opgenomen in servicekosten) Schoonhouden en ontstoppen van de vuilstortkoker in servicekosten 26 27

15 Schoorstenen Tochtstrippen Onderhouden en schoonmaken rookgasafvoeren indien niet bereikbaar voor de in gestapelde bouw Onderhouden en schoonmaken rookgasafvoeren indien bereikbaar voor de Vegen van schoorsteen bij gebruik van houtkachel of allesbrander Onderhouden en vervangen beschadigde bestaande tochtprofielen Plaatsen nieuwe tochtstrippen bij geringe kiervorming Plaatsen tochtstrippen bij enstige kiervorming Tuinonderhoud Schuttingen en erfafscheidingen Repareren, onderhouden en plaatsen van niet tot de standaard uitrusting behorende afscheidingen Repareren en onderhouden van schuttingen en afscheidingen die bij het gehuurde horen Sifons Het regelmatig maaien van het gras Het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen de tegels van opritten, toegangspaden en terrassen Het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen Het vervangen van beplanting die is doodgegaan Zie Afvoeren Ventilatie Sleutels en sloten Zie Hang- en sluitwerk Stopcontacten Zie Elektra Stortbak Onderhouden, herstellen van ventilatie kanalen. Bij open verbrandingstoestellen is een goede werking van de ventilatiekanalen van extra belang. Voor het geval u zelf eigenaar bent of een open verbrandingstoestel huurt van een energiebedrijf kan niet garant staan voor tijdige controle en reiniging van de ventilatiekanalen. In deze gevallen vragen wij u om zelf contact op te nemen met. Schoonmaken van ventilatieroosters, ook die in de ramen zijn opgenomen Zie Closet Schoonhouden van ventielen en ventilatie kanalen Stucwerk Dichten van kleine scheuren en repareren van kleine plekjes (in verband met behangen) tot maximaal 1m 2 per woning (niet in 1 vlak) Grote reparaties aan wanden en plafonds Tegels in douche en toilet Repareren van ventilatieroosters, luchtroosters, ventielen en vervangen van ventielen (mits gemakkelijk te vervangen) Vervanging van batterij van de mechanische ventilatie-unit Vlizotrap Onderhoud aan hang- en sluitwerk Repareren en vervangen van losgekomen tegels Kitwerk 28 29

16 Vloeren Kleine reparaties Egaliseren cementvloer Deelnemen aan service Deelnemen is zeker de moeite waard. Voor een vast bedrag per maand voeren wij het onderhoud voor u uit waar u verantwoordelijk voor bent. U hoeft ons alleen maar te bellen. Aanmelden kan via het sportaal Mijn of op Wilt u meer informatie kijk op of bel ons: (071) Wastafels en Fontein Zie sanitair Waterleiding Het treffen van voorzieningen ter voorkoming van bevroren leidingen Vervangen of repareren van een door vorst gesprongen leiding Zonnescherm eigendom Repareren en onderhouden Vervangen doek, mechanisme door slijtage Zwerfvuil Het regelmatig verwijderen van zwerfvuil 30 31

17 Bezoekadres Valkenburgseweg KD Katwijk Postadres Postbus CB Katwijk (071) (071) Openingstijden Internet en sportaal Mijn 24 uur per dag en 7 dagen per week Telefonisch Maandag t/m vrijdag uur Balie (inloop) Maandag t/m vrijdag uur Op afspraak Maandag t/m vrijdag uur Spoedgevallen Bij spoedgevallen buiten openings tijden kunt u ons bereiken op (071) Disclaimer De informatie in deze brochure is beschikbaar gesteld door. streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop u deze leest. Aan informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Het is niet toegestaan de informatie, inclusief beeldmerken, logo s en fotomateriaal, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van. Deze brochure is een uitgave van. Druk februari

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Het onderhoud van uw woning Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Wierden en Borgen - Het onderhoud van uw woning

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement Onderhoud en reparaties et serviceabonnement et onderhoud van uw woning is zowel een taak van roenwest als van u als huurder. In deze brochure leest u wie verantwoordelijk is als er iets gedaan moet worden

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

Onderhoud Wie doet wat?

Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud ie doet wat? Onderhoud. ie doet wat? ie verantwoordelijk is voor het onderhoud van uw huurwoning, hebben we in Nederland goed met elkaar geregeld. U vindt de afspraken o.a. in het Burgerlijk

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie

Reparatie van A tot ZO

Reparatie van A tot ZO Als er iets kapot gaat in uw woning, wilt u natuurlijk weten hoe u dit bij ons kunt melden. En wie betaalt de reparatie van een haperende deurbel, een lekkende afvoer of het ontluchten van radiatoren?

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat?

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Het grootste deel van het onderhoud en de reparaties aan uw woning voeren wij voor u uit. Maar u bent zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont Organisatie en doelstelling Woningbouwvereniging Reeuwijk is ontstaan

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu?

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten D u m la v Ne l n! 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Reparatie en onderhoud: Wie doet wat?

Reparatie en onderhoud: Wie doet wat? Reparatie en onderhoud: Wie doet wat? Een huurwoning heeft onderhoud nodig. et grote voordeel dat u als huurder heeft, is dat ctium een groot deel van de werkzaamheden voor haar rekening neemt. Wettelijk

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 erhuurders brochure: Rots-ast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Rots-ast Groep Den aag: winnaars in woonbemiddeling p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 De Rots-ast Groep op internet

Nadere informatie

Meterkast-memo. Ik geef u praktische tips en handige verwijzingen. Storingcoach

Meterkast-memo. Ik geef u praktische tips en handige verwijzingen. Storingcoach Meterkast-memo Ik geef u praktische tips en handige verwijzingen Storingcoach Over Poort6 Poort6 verhuurt ruim 7200 woningen in Gorinchem en Dalem. De woningcorporatie streeft ernaar dat de mensen graag

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden A aanrecht Zie keuken afval Vuilkokerinstallatie Vuilstortkokerinstallatie ontstoppen Achtergebleven goederen na verhuizing verwijderen afvoeren Repareren van afvoeren en sifons van wastafels douche, gootsteen,

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Veranderingen aanbrengen in uw huurwoning In deze brochure kunt u ons beleid lezen over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Hoewel we de brochure met uiterste zorg hebben

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Veranderingen

Zelf Aangebrachte Veranderingen Zelf Aangebrachte Veranderingen Veranderingen in de woning aanbrengen? WONINGSTICHTING BUITENLUST Een woning voldoet nooit helemaal aan al uw woonwensen en misschien denkt u er wel eens aan om een kleine

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.?

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Inhoud Klik op het onderwerp om snel bij de informatie te komen fvoerleidingen en riolering 3 fvoerleidingen 3 Riolering 3 Badkamer en toiletruimte

Nadere informatie

Gebruik en onderhoud van uw woning

Gebruik en onderhoud van uw woning Gebruik en onderhoud van uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN Zelf klussen Zelf klussen: veel kan, maar niet alles mag U huurt een huis bij deltawonen. Om van uw huis uw thuis te maken, wilt u uw woning misschien aanpassen

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie