Onderhoud Wie doet wat?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhoud Wie doet wat?"

Transcriptie

1 Onderhoud ie doet wat?

2 Onderhoud. ie doet wat? ie verantwoordelijk is voor het onderhoud van uw huurwoning, hebben we in Nederland goed met elkaar geregeld. U vindt de afspraken o.a. in het Burgerlijk etboek. Ook bij oonpalet houden we ons daaraan. e vinden het namelijk belangrijk dat u comfortabel kunt wonen in een fijne woning. Maar wie is nu precies verantwoordelijk voor wat? Daarover gaat deze folder. Ook brengen we ons serviceabonnement onder de aandacht. Daarmee kunt u onderhoudsklussen waarvoor uzelf verantwoordelijk bent aan ons uitbesteden. En hoe zit het nu precies met de aansprakelijkheid bij schade? Ook daarover leest u meer. Onderhoud: samen zorgen we ervoor U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het goed verzorgen van uw woning en tuin en het uitvoeren van kleine reparaties aan de binnenkant van de woning. Zoals reparaties aan lichtschakelaars, kranen of deur - klinken. Is er iets beschadigd, vernield, ondeskundig of onjuist gebruikt? Of heeft u veranderingen overgenomen die een vorige huurder heeft aangebracht? Ook dan komt het onderhoud hiervan voor uw rekening. Dit geldt ook voor schuren, garages of andere zaken die bij de woning horen. En verder geldt natuurlijk dat u gebreken aan uw woning die oonpalet moet herstellen, zo snel mogelijk doorgeeft. oonpalet is als verhuurder verantwoordelijk voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die nodig zijn om de woning technisch in goede staat te houden. Zoals onderhoud aan wanden, trappen, daken, kozijnen, ramen, deuren, de cv-ketel en het schilderen van de buitenkant van de woning. In het overzicht verderop in deze folder vindt u alles helder op een rij.

3 ij maken het u gemakkelijk et serviceabonnement Bij het aangaan van de huurovereenkomst sluiten wij standaard een serviceabonnement af. Met zo n abonnement kunt u bijna alle reparaties waarvoor u in principe zelf verantwoordelijk bent, aan ons uitbesteden. Zelf hoeft u dan bijna niets meer te doen. Een hele zorg minder. elk onderhoud bij het serviceabonnement hoort, ziet u eveneens in het overzicht verderop in deze folder. et moet natuurlijk wel gaan om een schade die door normaal gebruik is ontstaan aan een onderdeel dat tot de standaarduitrusting van de woning behoort. Schade door uw schuld of grove nalatigheid wordt niet hersteld. et serviceabonnement kost slechts 3,95 per maand (prijspeil 2014). Dat bedrag innen we gelijk met de maandelijkse huur. Opzeggen serviceabonnement ilt u geen gebruikmaken van het abonnement, dan kunt u dat meteen bij de ondertekening van de huurovereenkomst aan ons doorgeven. Later opzeggen kan ook. Dat moet u dan schriftelijk doen. Opzeggen kan op elke werkdag. De opzegtermijn is één maand. Zodra wij uw brief met de opzegging hebben ontvangen, blijft het serviceabonnement nog één volledige kalendermaand geldig. Later aanmelden voor het serviceabonnement eeft u geen serviceabonnement (meer), dan kunt u zich daarvoor ook apart aanmelden. Dat kan heel gemakkelijk met het formulier achterin deze folder. Bij aanmelding betaalt u eenmalig 40 entreegeld. et abonnement gaat in op de eerste dag van de maand nadat wij uw formulier en het entreegeld hebben ontvangen. Reparatieverzoek indienen Als er iets kapot is aan uw woning of onderhouden moet worden, kunt u dat op verschillende manieren aan ons doorgeven. U kunt ons algemene telefoonnummer bellen, langskomen op ons kantoor of uw reparatieverzoek via onze website of schriftelijk aan ons doorgeven. Onze gegevens staan achterop deze folder. Als u belt of langskomt registreren en beoordelen we uw reparatieverzoek meteen. En meestal kunnen we direct, in overleg met u, een afspraak maken voor een bezoek van de aannemer die de reparatie komt uitvoeren. Meldt u het reparatieverzoek via de website of schrif - telijk, dan nemen we uiterlijk de volgende werkdag contact met u op. Als de reparatie is uitgevoerd, controleert u samen met de aannemer het resultaat en tekent u voor akkoord. Als de aannemer de reparatie niet in één keer kan verhelpen, maakt hij met u een nieuwe afspraak. Buiten kantoortijden Buiten kantoortijden is ons telefoonnummer alleen bereikbaar voor spoedgevallen. De tele - fonist helpt u dan verder. Spoedgevallen zijn bijvoorbeeld ernstige lekkages en schade aan de woning door brand, regen, storm of inbraak.

4 Onderhoud = oonpalet = huurder S = Serviceabonnement Schilderwerk Schilderen/wandafwerken binnenzijde van de woning, zoals muren, plafonds, deuren, kozijnen en radiatoren Buitenschilderwerk en schilderwerk van algemene ruimten Plamuren, opvullen van lichte beschadigingen, butsen, dichten van geringe krimpscheuren Repareren van losgelaten stucwerk/spuitwerk Kleine reparaties Vastzetten trapleuningen S Vastzetten plinten, keukendeurtjes en laden S Vastzetten/repareren van beschadigde/vernielde wand-, vloer- en vensterbanktegeltjes Repareren buitendeur- raambeslag, brievenbus/klep Repareren schakelaars, wandcontactdozen S Repareren deurbelinstallatie S Repareren ventilatieroosters Repareren handgrepen van keukenblok S Vastzetten datanetwerk aansluitingen S Repareren leiding en radiatorklemmen S Repareren kitvoegen ang- en sluitwerk Regelmatig controleren van beweegbaarheid en gangbaar houden door oliën of smeren hang- en sluitwerk in de woning S Vervangen en repareren hang- en sluitwerk van buiten- en garagedeuren Vervangen en repareren hang- en sluitwerk aan ramen en dakramen Vervangen slot bij sleutelverlies of sleutelbreuk Noodzakelijk herstellen van ramen en deuren als gevolg van inbraak/vernieling na procesverbaal politie Onderhouden hang en sluitwerk in gemeenschappelijke ruimten aterleiding en sanitair Voorkomen en herstellen cv-installatie en waterleiding door bevriezen Repareren waterkranen S Vervangen closetpot i.v.m. ouderdom Repareren closet- en stortbakaansluitingen S Vastzetten closetpot Vervangen closetzitting S Repareren planchet, spiegel S Repareren afvoerstoppen en -ketting S Repareren douchesproeier, -slang, opsteekhaak en glijstang S Vervangen gebarsten wastafel Electra Repareren/vervangen groepenverdeelkast,leidingen en bedrading Repareren/vervangen aardlekschakelaar Repareren kortstluiting veroorzaakt door elektrische apparaten van huurder Repareren/vervangen wasmachineschakelaar S Repareren/vervangen trekkoordjes, centraaldoosdeksels S Vervangen van verlichting in algemene ruimten en complexgebonden buitenverlichting Repareren en onderhouden van elektrische leidingen in meterkast Repareren en onderhouden zonnepanelen Repareren en onderhouden buitenverlichting met schemerschakelaar berging

5 Onderhoud = oonpalet = huurder S = Serviceabonnement Beglazing Schoonhouden van moeilijk bereikbare beglazing en van algemene ruimten en herstel glaselementen voor gevelafdichting Vervangen van lekkend isolatieglas Repareren/vervangen van kapotte binnen- en buitenbeglazing 1) Installaties Ontluchten en bijvullen van cv-installatie, het opnieuw opstarten van cv-installatie na uitval Schoonmaken mechanische ventilatieroosters, ventielen, filters Repareren zonneboilers Reparatie/vervanging en controleren van de cv-installatie Repareren van mechanische ventilatie en leidingen Rookmelders vervangen Tochtwering Aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen Vernieuwen van tochtband Velux dakramen Tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen Aanleggen van tuin of erf Egaliseren van tuin en opbrengen van teelaarde Regelmatig maaien van het gras Regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van de opritten, toegangspaden en terrassen Vervangen van gebroken tegels Regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen Kappen/rooien van bomen 2) Vervangen van beplanting die is doodgegaan Vervangen van kapotte planken of segmenten van houten afscheidingen Regelmatig schilderen van schuttingen Repareren van openbare bestrating in eigendom van oonpalet Onderhoud van door oonpalet geplaatste schuttingen of privacyschermen Schoorstenen, ventilatiekanalen Grote reparaties en vervanging, schoonhouden van ventilatiekanalen van algemene ruimten Riolering en dakgoten Vervangen/repareren van riool Schoonmaken en legen van bereikbare sifons en afvoerputjes Schoonhouden en ontstoppen van binnenriool S Schoonmaken dakgoten S Vervangen deksels/roosters van afvoeren S Vervangen, repareren, ontstoppen en schoonmaken van straatkolken in brandgangen en bestrating van oonpalet Ontstoppen en schoonhouden van dakgoten, hemelwaterafvoeren en riolering S Ongedierte Bestrijden van vlooien, mieren, wespen, luizen, muizen e.d. Bestrijden van kakkerlakken, faraomieren, boktorren en houtwormen NB. Voor onderhoud aan gas, water en/of elektra geldt dat alles wat in de meterkast vóór de meter zit (inclusief de meter zelf), de verantwoordelijkheid is van de nutsbedrijven. Bij onderhoud en/of klachten kunt u contact opnemen met het nutsbedrijf. 1) Alleen met een Glasverzekering. eeft u via oonpalet een glasverzekering afgesloten dan repareren wij uw gebroken ruit. 2) Voor het kappen van bomen heeft u een kapvergunning nodig. U kunt deze aanvragen bij de gemeente Zeewolde.

6 Aansprakelijkheid bij schade Verzeker uw inboedel goed oonpalet heeft uw woning verzekerd tegen brand- en stormschade. Bij brand is al datgene dat standaard bij de woning hoort verzekerd, inclusief het verwijderen van roet- en rookschade op muren en plafonds. Let op: verfraaiingen (bijvoorbeeld behang) en veranderingen die u zelf heeft aangebracht zijn niet verzekerd. Neem dit daarom op in uw eigen inboedelverzekering. Verder geldt ook dat stormschade die ontstaat door nalatigheid van de huurder voor rekening van de huurder komt. Sluit daarom tijdig de ramen en deuren zodra er storm wordt voorspeld. Als huurder moet u zelf uw inboedel verzekeren tegen inbraak, brand en andere schade. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van eventuele zelf aangebrachte veranderingen en gevolgschade. Denk bijvoorbeeld aan schade aan behang of vloerbedekking na een lekkage. Meestal is oonpalet daar niet verantwoordelijk voor en doet u er verstandig aan dergelijke schade zelf te verzekeren met een inboedelverzekering. Vragen eeft u nog vragen na het lezen van deze folder? Neem dan contact op met één van onze woonconsulenten of stel uw vraag via Bezoekadres Eilandgracht 39, 3891 GA Zeewolde Correspondentieadres Postbus 59, 3890 AB Zeewolde Openingstijden Maandag tot en met donderdag van 8.30 tot uur. Vrijdag van 8.30 tot uur. Telefoon (036) Internet Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen. Facebook.com/oonpalet Zeewolde

7 afknippen langs stippellijn Aanvraagformulier Serviceabonnement eeft u geen serviceabonnement (meer) dan kunt u dat met dit formulier aanvragen. Inleveren aanvraagformulier Vul het onderstaande formulier volledig in en stuur het naar oonpalet, Postbus 59, 3890 AB Zeewolde. U kunt het ook afgeven bij ons kantoor Eilandgracht 39 in Zeewolde. Persoonsgegevens Op dit aanvraagformulier verzoeken wij u uw persoons - gegevens in te vullen. Uiteraard gaan wij hier zeer zorgvuldig mee om. ij waarborgen uw privacy door de gegevens te beschermen volgens de et Bescherming Persoonsgegevens. Eenmalige machtiging ierbij machtig ik oonpalet om eenmalig het entreegeld van 40,00 (prijspeil 2014) van onderstaand rekeningnummer af te schrijven: Rekeninghouder oonplaats IBAN Datum andtekening Ik (huurder) verklaar hierbij deel te nemen aan het serviceabon nement van oonpalet met ingang van de 1e van de volgende maand. Ik ken de voorwaarden van het serviceabonnement. Ik ga ermee akkoord dat de prijs voor het abonnement, 3,95 per maand (prijspeil 2014), tegelijk met de huur wordt geïnd. Naam Adres Postcode oonplaats Telefoon adres Datum andtekening

8 Bezoekadres Eilandgracht 39, 3891 GA Zeewolde Correspondentieadres Postbus 59, 3890 AB Zeewolde Redactie: oonpalet, Zeewolde; Foto s: Studio KK, Arnhem; Dreamstime.com; Ontwerp: Verheij & van der eide, Arnhem; januari 2014 Openingstijden Maandag tot en met donderdag van 8.30 tot uur. Vrijdag van 8.30 tot uur. Telefoon (036) Internet Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen. Facebook.com/oonpalet Zeewolde

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat?

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Het grootste deel van het onderhoud en de reparaties aan uw woning voeren wij voor u uit. Maar u bent zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Reparatie van A tot ZO

Reparatie van A tot ZO Als er iets kapot gaat in uw woning, wilt u natuurlijk weten hoe u dit bij ons kunt melden. En wie betaalt de reparatie van een haperende deurbel, een lekkende afvoer of het ontluchten van radiatoren?

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu?

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten D u m la v Ne l n! 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met

Nadere informatie

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.?

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Inhoud Klik op het onderwerp om snel bij de informatie te komen fvoerleidingen en riolering 3 fvoerleidingen 3 Riolering 3 Badkamer en toiletruimte

Nadere informatie

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden A aanrecht Zie keuken afval Vuilkokerinstallatie Vuilstortkokerinstallatie ontstoppen Achtergebleven goederen na verhuizing verwijderen afvoeren Repareren van afvoeren en sifons van wastafels douche, gootsteen,

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn

Nadere informatie

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 erhuurders brochure: Rots-ast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Rots-ast Groep Den aag: winnaars in woonbemiddeling p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 De Rots-ast Groep op internet

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Veranderingen aanbrengen in uw huurwoning In deze brochure kunt u ons beleid lezen over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Hoewel we de brochure met uiterste zorg hebben

Nadere informatie

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter!

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter! -meter staat voor de Veste- Verbeter meter Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste Beter per meter! -meters voor een betere woning Woningstichting de Veste staat voor wonen naar wens in

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

Meterkast-memo. Ik geef u praktische tips en handige verwijzingen. Storingcoach

Meterkast-memo. Ik geef u praktische tips en handige verwijzingen. Storingcoach Meterkast-memo Ik geef u praktische tips en handige verwijzingen Storingcoach Over Poort6 Poort6 verhuurt ruim 7200 woningen in Gorinchem en Dalem. De woningcorporatie streeft ernaar dat de mensen graag

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen ruimte voor leven Zelf uw woning aanpassen Wonen is iets persoonlijks. U kunt uw woning zoveel mogelijk naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Maar wilt u iets aan de woning

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW WOONHUIS

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW WOONHUIS VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW WOONHUIS In de voorwaarden van de REAAL Woonhuisverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Voor welke schade

Nadere informatie

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken.

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken. Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont natuurlijk graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom kan het

Nadere informatie

Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen

Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen verhuurt Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen U wilt uw woning graag aanpassen en inrichten naar uw eigen smaak. Natuurlijk. Het is immers

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid veranderingen in een huurwoning van Zeilstra Beheer B.V. Inhoud Veranderingen in een huurwoning...blz. 2 Roerende en onroerende zaken...blz. 2 Zelf aangebrachte

Nadere informatie

Voorwaarden. Woonverzekering Leeswijzer. Uw rechten & plichten

Voorwaarden. Woonverzekering Leeswijzer. Uw rechten & plichten Voorwaarden Woonverzekering Leeswijzer Hoe vindt u het antwoord op uw vraag? Blader door het document. Klik op een vraag in het overzicht. Zoek op een woord met Ctrl + F. Hoe leest u deze voorwaarden?

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie