anno 1983 In dit nummer o.a.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "anno 1983 In dit nummer o.a.:"

Transcriptie

1 .1 Februari 2015, JAARGANG 17 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Meer Vrijwilligers Wielerkleding Nieuwe MTB route ALV Vrijwilliger in het zonnetje Clinics Nieuwe MTB route Tegelhuys MTB tocht Toer Nieuws is een uitgave van de Toer Fiets Club Gieten en verschijnt 6 keer per jaar. TFC Gieten is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie 1

2 Samenstelling Bestuur en Werkgroepen Toer Fiets Club Gieten Bestuur Hans Kramer Grote Kamp 1 Voorzitter:Algemene leiding, tel TZ Gieten Sponsors, Public Relations -- Vacature Secretaris: Correspondentie, NTFU, tijdelijk Anita Jeuring Notulen -- Anita Jeuring Gasselterweg 56 Penningmeester: Financien, Ledenadmin., tel TM Gieten Contributie -- Gerda Alserda Vleerwal 6 Bestuurslid: Coördinator Commissie tel JV Gieten Recreatie -- Klaas Postema Gasselterweg 19 Bestuurslid: Coordinator MTB tel HA Gieten - Vacature tijdelijk Hans Kramer Bestuurslid: Coordinator Toer Ina Kramer tel Grote Kamp TZ Gieten Vertrouwenspersoon Lief en leed -- Werkgroepen Toer Fiets Club Gieten Recreatief fietsen Gerda Alserda (Coördinator) Leden: Lideke, Jan Smit, Geesje Wilkens Toercommissie Leden: MTB-commissie Nieuwe MTB Route Toer Nieuws Klaas Postema (Coördinator) Leden: Henk Wilms, Henk Vedder, Harm Pepping, Albert Wolterman, Nico Arends Hoofdredacteur Nico Arends, Parallelweg 2, 9461GW Gieten, Redactieleden Janine Knol Jan Hartlief In 2015 verschijnt Toer Nieuws in de weken: 8, 17, 26, 35, 44 en 51 Kopij, fietstochtverslagen, advertenties, km-standen etc. uiterlijk op de dinsdag in de week vóór het verschijnen inleveren bij Nico Arends Parallelweg 2 Gieten of 2

3 Algemene gegevens Toer Fiets Club Gieten Postadres TFC Gieten: Anita Jeuring Gasselterweg 56, 9461 TM Gieten Banknummer TFC Gieten: Rabobank Assen Noord Drenthe NL36RABO Verenigingskleding: Profile Gieten, Oelenboom 2B, Gieten 9461 VA Telefoon: Homepage TFC Gieten: Webmaster Homepage: Webmaster Nico Arends Kosten lidmaatschap A-Leden* B-Leden** Contributie ,00 35,00 Contributie 1-oktoberlid ( ) 64,50 55,00 Contributie M-Lid*** ,00 * A-lid: Eerste lid van een gezin dat lid is; ontvangt FietsSportMagazine + ToerNieuws ** B-Lid : Elk volgende lid van één gezin; krijgt geen FietsSportMagazine + ToerNieuws *** M-Lid: Lid dat al lid is bij andere vereniging; ontvangt alleen ToerNieuws, krijgt FietsSport Magazine, ToerFietsKaart en ToerfietsEvenementPlan via andere vereniging Inhoudsopgave Voorwoord van de Voorzitter Pag. 4 Mer Vrijwilligers Pag. 5 Wielerkleding naar Gambia Pag. 6 Nieuwjaa rsbijeenkomst / Opleiding Verkeersregelaar / Vlek weg Pag. 7 Tegelhuys MTB Tocht Pag. 8 MTB Clinics Pag. 9 Nieuwe MTB route Pag. 10 Home Ride Pag. 11 Uitnodiging ALV / Geboren / Overleden Pag. 12 Agenda ALV Pag. 13 Verslag ALV maart 2014 Pag. 14/16 Medewerkers Vrijwilligers voor Geopark Classic Pag. 17 Vrijwilliger in het zonnetje Pag. 18/22 Samenloop voor Hoop Pag. 23 Tochten in maart en april Pag. 24 Ledenmutaties / Bedankje / Winsumer Wierdentocht Pag. 25 De Kilometervreter Pag. 26 Evenementen schema TFC Gieten Pag. 27 Verjaardagskalender Pag. 28 3

4 Een topnotering. Afgelopen winter is er door vele vrijwilligers hard gewerkt aan het maken van de nieuwe MTB route. Ikzelf heb ook de nodige ochtenden met veel plezier er aan meegewerkt en we zijn nog niet klaar. Op de ranglijst van alle mtb routes is "onze" route zelfs op de eerste plaats gekomen. Een topnotering. Tot uit Zuid Limburg kwamen verzoeken om deze route te willen rijden. Ook tijdens onze Tegelhuys MTB tocht van afgelopen januari reden wij niet alleen door Hans Kramer sprookjesachtig winterlandschap maar werd ook de nieuwe route volop bereden. Ook daar vele enthousiaste reacties. Dat doet de mens goed en zeker al diegene die het noeste werk hebben verricht. Complimenten aan de werkgroep. Tijdens de ALV op 10 maart zal Pieter Nienhuis er over vertellen. Ook in januari is er door diverse vrijwilligers gebeld naar alle leden en vrijwilligers van TFC Gieten om enerzijds te horen wat ze vinden van TFC Gieten en welke werkzaamheden ze kunnen blijven of extra willen doen. Andre Hardenbol en Jan Hartlief hadden dit tot in de puntjes voorbereidt. Vele hoopvolle toezeggingen en complimenten mochten wij ontvangen. Daar krijgt je het wel lekker warm van. Alvast bedankt voor alle toezeggingen en complimenten. In toernieuws en op de ALV hoor je meer. Verderop in Toernieuws heb ik getracht een volledig overzicht te maken van al onze activiteiten die staan voor dit hele jaar. Als lid van TFC Gieten kan je tijdens de zomertijd wel 5 keer per week in groepsverband meerijden. Er gebeurt dit jaar dus ook erg veel. Om dit alles in goed banen te leiden hebben we elkaar weer nodig. Op de aanstaande Algemene ledenvergadering van 10 maart zullen we de agenda bespreken en we hebben ruimte ingelast voor twee sprekers. Kortom een bijeenkomst om niet te missen en je bent van harte welkom. 29 Maart zullen we het fietsseizoen weer openen vanuit de IJsbaankantine bij de Wendeling. Vanaf 9.00 uur wordt u ontvangen met een kop koffie en om cira 9.30 uur vertrekken zowel de recreanten, de MTB-ers als de toerrijders voor hun rondje. Aansluitend vanaf circa uur worden we ontvangen met koffie en iets lekkers. Dan kan een ieder zijn plannen voor het nieuwe jaar met ekaar delen. Verleden jaar was er een grote opkomst, dus er wordt op ingekocht. Komt allen op zondag 29 maart om 9.00 uur in de IJsbaankantine voor een gezamelijke opening van het seizoen en een lekker bakkie. Namens het bestuur wens ik een ieder een heel mooi seizoen met vele, gezellige en veilige kilometers. We doen het met elkaar. Tot dinsdag 10 maart op de Algemene Ledenvergadering in de ijsbaankantine. Uw voorzitter, Hans Kramer 4

5 MVKT, belronde 21 januari en verder, Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd is inmiddels al weer een vast gegeven geworden in Toernieuws. En ook al is het de laatste weken wat stiller er is weer een hoop gebeurd Allereerst natuurlijk in december en januari, zeg maar de publiciteits campagne met een brief, filmpjes, posters, persbericht enz. Dit allemaal om de belronde van 21 januari goed onder de aandacht van de leden te brengen. Op dinsdag 21 januari was het zover, met een team van 14 personen zijn we ons eerst op wezen warmen met een hapje eten bij pizzeria Mish Mish. Tijdens het eten werd nog kort uitgelegd hoe het belformulier, waarop de verkregen informatie moest komen, werkte. En om uur gingen we vervolgens naar Makelaardij Aa en Hunze, die geheel belangeloos zijn ruimte en telefoonlijnen beschikbaar had gesteld (waarvoor onze dank). Vervolgens kon begonnen worden met het bellen. In twee uur tijd hebben we 80% van de bijna 160 leden en ruim 20 vrijwilligers telefonisch bereikt. De mensen die we niet konden bereiken zijn de daarop volgende dagen gebeld. En de resultaten waren zeer positief. Ondanks dat we al zoveel actieve leden hebben waren er nog weer 31 personen die ook vrijwilliger willen worden bij de vereniging. Dat betekent dat er bijna geen leden zijn die niet iets voor de vereniging doen. Simpeler gezegd; bijna ieder lid doet iets. En dat is geweldig. Als vereniging mogen we daar trots op zijn. En nu verder: we zijn nu met een kleiner clubje bezig een soort tweede belronde te houden. Soms om nog even na te vragen hoe e.e.a. precies bedoeld is of om verder contact te leggen tussen de vrijwilliger en degene die hem/haar daarin gaat begeleiden. Ook worden er wat nieuwe dingen opgestart. Daarover hoort u een volgende keer weer meer. Op de Algemene Leden Vergadering geven we een presentatie over de resultaten. Graag willen we namens het belteam alle leden bedanken voor de fijne gesprekken en positieve reacties, graag tot een volgende keer, 5 Jan Hartlief en André Hardenbol

6 Wielerkleding van Gieten naar Gambia, Aan de oproep om de oude wielerkleding in te leveren is massaal gehoor gegeven. Ik heb diverse malen dozen en plasticzakken met kleding in ontvangst mogen nemen. Zelfs de deurkruk van de garage werd gebruikt om kleding te kunnen inleveren. Waarvoor dank. Ik ben tenslotte met 52 kg kleding naar Staphorst gereden om die te overhandigen aan de stichting van mevr. Alssema. Mevrouw Alssema is de echtgenote van de burgemeester van Staphorst. Kleding klaar voor aflevering De kleding wordt per containers verscheept naar Gambia in Afrika. Voor het verschepen heeft TFC Gieten nog een extra bijdrage gedaan om dit in Gambia te kunnen krijgen. Daar kunnen twee gezinnen leven van de verkoop van de kleding. Van de opbrengst kunnen de kinderen naar school en aan minder bedeelden wordt ook kleding geschonken. Dit contact en initiatief kwam ik te weten via een regiovergadering van de NTFU. Er is niets zo mooi dat je je medemens daarmee kan steunen. De andere reden is dat uit respect voor je sponsoren je niet meer in oude clubkleding kan blijven rijden. Dankzij de kledingsponsoren hebben wij alle leden heel voordelig een compleet nieuw set kleding kunnen uitreiken. Dan willen de sponsoren er ook letterlijk iets voor terug ZIEN. Kortom op deze manier snijdt het mes aan twee kanten. Bedankt namens de families in Gambia voor de ingeleverde kleding. Hans Kramer 6

7 Nieuwjaarsbijeenkomst Recreatie. Ons fietsclubje Recreatief wordt steeds een beetje kleiner maar toch gaan we er weer voor! Om te beginnen allereerst de beste wensen voor 2015 en voor de zieken onder ons beterschap en tot spoedig weerziens. Zo als gewoonlijk hadden Gerda en Geesje weer een nieuwjaarsvisite geregeld bij onze sponsor Jimm s en daar horen natuurlijk knieperties bij die gebakken zijn door Jan en Jo. Mannen daarvoor bedankt, ze waren heerlijk. Onder het genot van een hapje en een drankje heeft Gerda video s vertoond van vakantiereizen door Amerika en Canada. Deze waren geweldig, waarvoor dank. Annie Haagsma OPLEIDING VERKEERSREGELAAR: Zoals wellicht bekend kan de opleiding verkeersregelaar dit jaar niet meer via de politie worden georganiseerd. Dit moet nu digitaal gebeuren (via de computer). Leden kunnen dit thuis doen, maar we gaan ook één of meerdere avonden organiseren i.s.m. met de Superprestige waar we dan zorgen voor de opleiding van de leden die het niet thuis kunnen/willen doen. Willen jullie aangeven of je de opleiding thuis wilt volgen of dat je kiest voor de gezamenlijke opleiding. Graag aanmelden voor 11 maart bij het secretariaat Anita Jeuring tel of Nadere informatie volgt dan z.s.m. Vlek weg: Indien U, zeker in deze tijd, moeilijk teverwijderen vlekken in UW fietskleding heeft gebruik dan Ossegal zeep volgens de gebruiksaanwijzing en UW kloffie ziet er weer bats uit. 7

8 Tegelhuys MTB tocht succes Op 25 Januari heeft de MTB commissie als gewoonlijk de Tegelhuys MTB tocht op poten gezet. Ondanks de slechte weersvooruitzichten als sneeuw, ijzel en mogelijk regen heeft de commissie op het laatste moment, na een kort uitstel van de start, toch besloten de rit doorgang te laten vinden. Afgezet tegen deze omstandigheden was de deelname van +/- 360 rijders een waarlijk succes te noemen. De deelnemers werd daarvoor een uitdagend, op sommige delen een zwaar parkoers voorgeschoteld dat ook nog zo nu en dan akelig glad was. Sfeerplaatje bij een verzorgingspost in de sneeuw Het parkoers voerde deels over de nieuw aangelegde MTB route waar dat mogelijk was. De deelnemers waren erg enthousiast over de route, de verzorging onderweg en de faciliteiten rond de IJsbaan. De MTB commissie kan dus terugzien op een zeer geslaagd evenement mede door de hulp van een groot aantal vrijwilligers, die via deze weg daarvoor bedankt worden, en de bereidwillige samenwerking met Staatsbosbeheer Gieten/Borger betreffende de route. 8 De MTB Commissie

9 MTB Clinics De MTB-clinics op zondagochtend gaan nog steeds gewoon door. Zelfs op 1 februari toen er volop sneeuw lag waren er voldoende deelnemers om ook dit aspect van het fietsen mee te maken. Dat was erg genieten. (Dat konden we natuurlijk ook zien toen we de Tegelhuys mtb tocht hadden. Er waren toen veel complimenten over het toch door laten gaan ondanks gladheid en bevroren ondergrond. Als MTBer zoek je altijd een extra uitdaging op) Impressie afgelopen jaar Ook was er deze dag een nieuwe gediplomeerde trainer bij Geert Velthuis. Daar zijn we erg blij mee, dat geeft ook meer mogelijkheden als de groep groter is. Want de clinics zijn populair en straks in het voorjaar als iedereen weer op de fiets stapt kan het geen kwaad om weer eens even goed met de techniek en beheersing van de fiets aan de gang te gaan. Veel leden die al jaren mtb-en beleven nog veel plezier aan de clinics. Ook daarom gaan we de komende maanden tot de zomer vakantie door op de zondag ochtenden. Start 9.30 bij Profiel voor zowel leden als niet leden. Dus 1 maart, 5 april, 3 mei en 7 juni. In juli en augustus houden we vakantie en in september gaan we dan verder. 9

10 Nieuwe MTB Route De bikers die we tot nu toe gesproken hebben zijn erg blij met de veranderingen! Vooral de nieuwe paden langs zandgat Zeldenrust, de crossbaan en de nieuwe singletrack over "de kuil" zijn erg mooi geworden! Jammer genoeg is het de laatste tijd erg nat geweest waardoor de route er nu niet erg mooi bij ligt. Wat het melden waard is: we staan in de top 10 van mtb routes op 1! (stand per 31/01). zie ook: ndex.php/mtbroutes-top- 10 Route nu wel erg nat Momenteel hebben we even een bouwstop oa vanwege het weer. Half maart gaan we weer verder werken, er moet nog een stuk route aangelegd worden langs het boomkroon- pad (aan de overkant van de weg die daar loopt). Dit gaat grotendeels over bestaande paden. Hier moet gesnoeid worden en natte plekken worden aangepakt. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich melden op Pieter Nienhuis 10

11 Home Ride Graag wil ik u via deze mail informeren over een mooi en bijzonder evenement, waarbij wij de inzet van uw vereniging heel goed kunnen gebruiken. HomeRide is een voorbeeld van een fondsenwervend initiatief, waarbij geld wordt opgehaald voor de Ronald McDonald Huizen. Dit evenement bestaat uit een 500 kilometer lange wielertocht waarbij in teamverband binnen 24 uur van Groningen naar Maastricht wordt gefietst. Het is een jaarlijks terugkerend evenement, dit jaar vindt op 27 en 28 juni 2015 de vijfde editie plaats. Wenst u het Ronald McDonald Kinderfonds een warm hart toe? Wij zoeken namelijk naast sponsoren ook deelnemende teams. Een team kan bestaan uit 3 tot 10 rijders en daarnaast een begeleidingsteam. Wij hopen dat binnen uw vereniging enthousiaste mensen zijn die een team willen vormen. De deelname is een sportieve uitdaging waarbij teamwork van groot belang is. En waarom doen we dit? In Nederland maakt het Ronald McDonald Kinderfonds het mogelijk om ouders dichtbij hun zieke kind te kunnen laten zijn wanneer deze in het ziekenhuis ligt. De bekende logeerhuizen worden niet gesubsidieerd door de overheid en dus zijn deze Huizen volledig afhankelijk van donateurs, sponsors, vrijwilligers (1.600 in totaal!) en fondsenwervende initiatieven. Met iedere kilometer die wordt afgelegd, wordt de afstand tussen een ziek kind en zijn ouders verkleind. In 2014 hebben ruim HomeRiders meer dan euro opgehaald, een recordopbrengst! De HomeRide is een interessante uitdaging om aan te gaan gezamenlijk met vrienden, familie en/of collega s. In een gezellige sportieve sfeer werk je samen naar een sportprestatie van formaat toe en helpt u het goede doel! Voor meer informatie over HomeRide kunt u kijken op of neem contact op met de organisatie via onderstaand adres. Met sportieve groet, Jelle Eisenberger 11

12 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Wanneer: woensdag 10 maart as. Aanvang uur Waar IJsbaankantine (Boddeveld Gieten) De Agenda en het verslag van de ALV 2014 zijn als middenpagina s in deze Toernieuws opgenomen De NTFU pasjes en de Tep liggen klaar tijdens de ALV op 10 maart a.s. Daarna af te halen bij Profile de Fietsspecialist aan de Oelenboom 2B in Gieten. Wij rekenen op jullie komst Het bestuur Geboren: Hidde Eelke Koops op 6 februari 2015 om uur. gewicht 4000 gram Zoon en broertje van Rik, Hillie, Tim, Jelte en Sven. Hees HM Gieten. Felicitaties van de T.F.C. Gieten Helaas hebben wij ook weer afscheid van een lid moeten nemen Op is op 74 jarige leeftijd Henny Pronk-Kremer overleden Ons medeleven met de nabestaanden. 12

13 Agenda Algemene Ledenvergadering 2015 TFC Gieten Datum: Dinsdag 10 maart 2015 Plaats: IJsbaankantine, Boddeveld, Gieten Aanvang: uur Aan ereleden, leden, sponsoren en vrijwilligers van TFC Gieten 1. Opening 2. Notulen ALV Jaarverslag secretariaat 4. Financieël jaarverslag 5. Verslag kascommissie 6. Verkiezing kascommissie 7. Begroting Bestuursverkiezing Aftredend Klaas Postema 2015 Aftredend Hans, Gerda en Anita 2016 Vacature secretariaat Kandidaten kunnen zich aanmelden tot een uur voor de vergadering bij één van de bestuursleden. 9. Eindstand kilometervreter 10. Rondvraag Pauze 11. Info belronde MVKT door Jan en André 12. Info nieuwe MTB route door werkgroep 13. Fietsbelevenissen van Jan Germs 14. Sluiting De NTFU pasjes en de Tep liggen klaar tijdens de ALV op 10 maart a.s. Daarna af te halen bij Profile de Fietsspecialist aan de Oelenboom 2B in Gieten. 13

14 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26 maart 2014 Aanwezig: 46 personen inclusief bestuur. Afmeldingen 3 personen. Het bestuur bestond in 2013 uit: Hans Kramer (voorzitter) Det Plat (secretaris) Anita Jeuring (penningmeester) Gerda Alserda (recreatief) Klaas Postema (MTB) Hink Slagter (MTB jeugd) Henk Nijkeuter (Toer) 1. Voorzitter Hans Kramer opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Notulen A.L.V. 20 maart Er waren geen op- of aanmerkingen. 3. Financieel jaarverslag. Anita Jeuring doet verslag van het financieel overzicht. Er is een positief saldo over Dit is mede te danken aan de door vele vrijwilligers georganiseerde MTB-tochten, de C 1000-tocht, Drenthes mooiste, Visueel gehandicapten en door subsidies en een gift van de Rotary. Vraag van Albert Wolterman of we een vergoeding krijgen voor de MTB route. (Dit is 227 euro voor onderhoud van het Recreatieschap) 4. Verslag kascommissie. Nico Arends en Eddy Thiele hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Zij vragen de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. 5. Verkiezing kascommissie. Aftredend is Nico Arends. Eddy Thiele en Alphons van Kappen gaan de kas controleren Reserve Jan Wiegman. 6. Begroting Hans ligt de begroting toe. Geen op- of aanmerkingen en de leden stellen de begroting 2014 ongewijzigd vast. 14

15 7. Toekomst T.F.C. Gieten. Hans heeft een presentatie gemaakt en ligt deze toe (bijgevoegd bij de notulen) Het was een moeilijk jaar voor het bestuur en deze vraagt hulp van de leden om bij de diverse evenementen te assisteren. Er zijn vrijwilligers genoeg maar we willen graag leden die diverse taken van het bestuur kunnen overnemen. A.Wolterman wil met een groep leden overdag fietsen. Er hebben zich al 8 personen gemeld. A.Wolterman heeft de opmerking dat niet iedereen de snelste moet willen zijn. Klaas Postema reageert hierop dat er misschien personen de cursus wegkapitein moeten volgen en dat die dan bij de trainingen de leiding hebben. 8. Invulling toekomst T.F.C. Gieten. Na een korte pauze waarin de leden hebben kunnen discusieren vraagt Hans of er leden zijn die een taak op zich willen nemen. Eddy Thiele wil de C 1000 tocht organiseren. Jack v.d. Broecke wil de cursus wegkapitein wel volgen. Gertjan Bekkers wil wel iets doen. Albert Bos wil wel een clinic voor beginners geven (is gediplomeerd trainer) Andre Hardenbol wil ook wel hand- en spandiensten verrichten. Er gaat een opgaveformulier rond waarvoor mensen zich kunnen opgeven voor de diverse activiteiten. 9. Bestuurverkiezing. Tussentijds zijn afgetreden Hink Slagter, Henk Nijkeuter en Det Plat. Als bestuur hebben wij diverse leden benaderd om het bestuur aan te vullen. Jan Hartlief wilde wel in het bestuur (doet de draaiboeken voor de tochten) en is door de ledenvergadering aangenomen. Anita doet het penningmeesterschap en tijdelijk het secretariaat. Dit is voor haar niet meer te combineren. Klaas Postema zegt dat als er zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden we over 2 maanden een nieuwe A.L.V. uitschrijven en anders stopt hij ermee. 15

16 10. Logo. Bert Hof pleit voor het oude logo. Henk Zwiers komt op voor het oude logo en zegt dat de vergadering vorig jaar overdonderd is met het nieuwe logo. Hans ligt toe dat we het daarom nu als agendapunt hebben meegenomen na het ongenoegen. De meerderheid stemt voor het oude logo. (mag opgefrist worden) 11. Website. Wordt opgepakt om die bij te werken. 12. Kledingcommissie. Deze bestaat uit Bert Hof, Jack v.d. Broecke en Hillie v.d. Wal. Ze zijn al bezig met het ontwerp en laten deze op de beamer zien. De leden kunnen hun mening geven. Ook is er paskleding zodat de leden de kwaliteit van de kleding kunnen zien. Binnenkort krijgt ieder lid een brief betreffende de kleding. 13. Kilometervreter. Nico deelt de prijzen uit van de kilometervreter over Dames Toer: 1e Albertje Kremer, 2e Ina Kramer, 3e Roelie Zwiers. Heren Toer: 1e Theo Kremer, 2e Hans Kramer, 3e Jo Wilkens. Dames MTB: 1e Anita Jeuring, 2e Ina Kramer, 3e Veronie Flapper. Heren MTB: 1e Pieter Nienhuis, 2e Rene Wilkens, 3e Peter Leever. 14. Rondvraag. Henk Vedder vraagt vrijwilligers voor de Run van Gieten. Albert Wolterman spreekt bezorgheid uit over MTB-route. Er komt een nieuwe route met kunststof palen door Recreatieschap i.s.m. Harm Pepping. Daarom wordt de oude route niet meer aangepast. 15. De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 16

17 Medewerking gevraagd aan vrijwilligers en leden van TFC Gieten. Als bestuur zijn we benaderd door de Stichting Pro Cycling Nederland in de persoon van Wim Jansen of wij willen meewerken aan het mogelijk maken van de Geoparkhondsrugclassic en de Eric Dekker Classis in het weekend van 10 en 11 oktober. Ondergetekende heeft daar met Wim Jansen gesproken over wat wij als vereniging moeten doen. Na overleg met het bestuur en afstemming met enkele actieve leden en vrijwilligers heeft het bestuur besloten daar geen medewerking aan te verlenen. Aangezien de vereniging met heel veel vrijwilligers al actief zijn om in het weekend van 26 en 27 september onze eigen Rabobank Assen en Noord- Drenthe MTB tocht te organiseren gaan we in de week erop al weer volop aan het werk om het volgende weekend de Superprestige van Gieten mede mogelijk te maken. Dat is in het weekend van 4 oktober. Dan is het teveel gevraagd om aan onze vrijwilligers en leden te vragen om weer een weekend erna, namelijk 10 en 11 oktober actief te zijn om te zorgen dat andere kunnen fietsen. We hebben besloten om daar niet aan mee te werken. Echter het is een ieder natuurlijk vrij om zich als vrijwilliger in te zetten voor dat weekend. Namens het bestuur, Hans Kramer Voorzitter TFC Gieten 17

18 Vrijwilliger in het zonnetje Op zaterdag 24 januari werd Harm Pepping in de ijsbaankantine in het zonnetje gezet. Nietsvermoedend stond Harm gebogen over zijn plattegrond om de uitzetters en de commissieleden uitleg te geven over de TFC Tegelhuys MTB route, toen voorzitter Hans Kramer hem aan zijn jasje trok. Het bestuur was van mening, dat Harm voor zijn drukke werkzaamheden voor met name de MTB-ers deze keer de aandacht verdiende als vrijwilliger van de maand. Naast de eer werd Harm verblijd met een rugzakje gevuld met de noodzakelijk levensbehoeften waarmee hij een dagje in het bos aan het werk kon. Inclusief een hapje en drankje voor het rustmoment na afloop, samen met Fenny op de bank. Harm met de ploeg uitzetters Harm was blij verrast, vertelde hij me, maar wilde toch wel vermelden, dat niet alle eer hem alleen toekwam: ik kan al dit werk alleen maar doen dankzij het thuisfront, Fenny staat er voor 100%achter. En ik ben blij met al die andere vrijwilligers die me altijd helpen bij de MTB tochten: de uitzetters, voorrijders, lintverzamelaars en noem maar. Voor uitzetten van de nieuwe MTB-route ben ik veel dank verschuldigd aan mijn vier mede commissieleden en de super medewerking van de bosbeheerders. Later in dit verhaal volgt meer over het creëren van de nieuwe MTB route. 18

19 Elfstedentochten Ik wil eerst wat meer weten over het leven van vrijwilliger Harm. Tijdens het gesprek dat ik bij hem thuis heb, onder het genot van heerlijke koffie met een plak cake, kom ik er heel snel achter, dat alles eigenlijk draait om de eerstvolgende Elfstedentocht. Harm: ik heb er drie gereden en ook uitgereden, in 1985, 1986 en Het wachten is nu op de volgende. Bij alles wat ik doe ben ik daarop gefocust. Vroeger op de boerderij vond ik het prima als de koeien zover mogelijk in het land liepen, want dan kon ik hardlopend de koeien ophalen. Natuurlijk niet hardlopen terug, dan paste ik me aan bij het tempo van het vee. Als ik aan het ploegen was, zette ik de trekker in zijn automaat en rende er zelf naast. Wel op tijd weer erop, draaien en dan weer hetzelfde. Als ik dat een keer of tien deed, had ik voor die dag weer mijn training gehad. Verder ging ik elke week schaatsen op de ijsbaan, eerst in Heerenveen en later in Assen. Sociale contacten Ook gewoon hardlopen behoorde tot de training van Harm, fietsen eigenlijk ook wel, maar dan op zo n zware transportfiets, twee bussen achterop, twee voorop aan het stuur en nog een bus op de stang, met lege bussen naar het land, met volle terug. Harm was in die tijd actief in de paardensport en deed mee aan springconcoursen. Harm: Maar dat was ook deels business. Het is een paar keer gebeurd, dat ik zonder paard thuiskwam, omdat ik het paard tijdens het concours goed konverkopen. Ik raakte uitgekeken op het peerdespul.ik zocht eigenlijk naar sociale contacten met mensen vanuit verschillende sectoren van de bevolking. Door mijn werk als boer en mijn activiteiten in de paardensport ontmoette ik veel mensen uit de agrarische hoek en dan ging het vaak over het werk. Binnen de toerfietsclub merkte ik al snel dat de leden uit verschillende beroepsgroepen komen. Er word wel even over ieders werk gepraat, maar daarnaast is er aandacht voor allerlei onderwerpen. Harm voelde en voelt nog altijd dat iedereen binnen de TFC Gieten op een gelijke manier behandeld en benaderd wordt. Voor hem optimale omstandigheden om zich voor die doelgroep extra in te zetten. TFC Gieten Harm werd in 1985 lid, waarbij in die tijd vooral op de weg werd gefietst. Harm had net zijn eerste Elfstedentocht gereden en hoewel hij pas een 19

20 paar weken fietste meldde hij zich aan om dat voorjaar ook mee te doen aan de Elfstedentocht per fiets. De groep toerfietsers groeide in rap tempo en geregeld sloten nieuwe sterren aan bij het groepje. Harm (met een grijns op zijn gezicht): Een nieuw lid, dat dacht sneller te kunnen fietsen mocht de hele route voorop fietsen, dat was na één keer meestal wel afgelopen. Als hij aan het eind was leeg gefietst gaven wij nog wat gas en op die manier werd hij er op het eind uitgereden door de rest. De activiteiten, die de TFC destijds organiseerde, waren voornamelijk gericht op het toerfietsen. De groep fietsers groeide gestaag en op meerdere avonden in de week kon je groepen fietsers vanuit Gieten in de wijde omgeving tegenkomen. Maar ook meerdaagse toertochten in andere omgeving werden door TFC Gieten georganiseerd. Harm: We doen al jaren mee aan de TecklenburgerRundfahrt en ook Luik- Bastenaken-Luik heb ik meerdere keren gefietst. Eén van de mooiste tochten was in 1988 in Noorwegen, Trondheim-Oslo,waaraan we met acht personen vanuit Gieten hebben meegedaan. Vrijwilligerswerk Als vrijwilliger was Harm in die tijd voornamelijk actief rond het veldrijden, dat destijds plaatsvond in en rond het Zwanemeerbos. Als eigenaar van een veeteeltbedrijf paste het prima om als controlepost te fungeren, waardoor hij op tijd terug was voor het melken van de koeien. Bij de opbouw van het parcours hielp Harm meestal met het plaatsen van de dranghekken. Je bent gek, werd wel eens tegen Harm gezegd, als hij onder elke arm een dranghek tilde, terwijl anderen met tweetallen één dranghek op de goede plek zetten. Maar dat was voor mij dus direct een goede krachttraining als voorbereiding op die tocht der tochten, zegt Harm en hij vervolgt: Het hoogtepunt bij de Superprestige is voor mij nog altijd de organisatie van het WK in 1991! Fantastisch, dat we dit met een grote groep vrijwilligers mochten en konden organiseren. MTB-en Met zijn vrijwilligerswerk voor TFC Gieten begon Harm op het moment, dat het mountainbiken zijn opgang kreeg binnen de club. Harm: Ik heb als vrijwilliger nooit geholpen bij activiteiten op de weg.ik trainde voor mezelf regelmatig op mijn MTB. Was ik klaar met mijn werk op de boerderij dan sprak ik met Fenny af om wat vroeger te eten en dan dook ik voor het melken nog even het bos in. De TFC was inmiddels behoorlijk gegroeid met o.a. recreanten, jeugd en MTB-ers. 20

21 MTB tochten De eerste MTB tochten werden uitgezet door Eddy Thiele, de laatste jaren is dat een taak voor Harm geworden. Een behoorlijke klus, waar Harm toch elke keer een week of tien mee bezig is. Nou ja, zegt Harm, eigenlijk ben ik daar constant wel mee bezig, want doordat ik veel door het bos cross, kom ik geregeld een mooi stukje tegen waar de route eigenlijk ook langs zou moeten. Maar ongeveer tien weken voor het begin van een tocht begin ik met de route, die ik ongeveer in mijn gedachten heb. Dat rij ik dan een keer of vier, vijf in mijn uppie, daarna met anderen. Om op de juiste kilometers te komen, moet je geregeld een stuk van de route aanpassen. Dit is tegenwoordig een stuk gemakkelijker geworden door het gebruik van GPS. De uiteindelijke route bespreek ik dan met de boswachter, tegenwoordig bosbeheerder genoemd. De laatste weken ga ik met meerdere vrijwilligers het bos in om de route te checken. Op zaterdag coördineer ik het uitzetten van de route, het ophangen van de linten, waarbij ik zelf meehelp. De dag waarop de route wordt gehouden ben ik voornamelijk in het bos te vinden. Ook de week na de tocht fiets ik nog enkele keren de route om te kijken of er nergens rommel is blijven liggen. Bosbeheerder Karel Bos Rond het uitzetten van de MTB routes had Harm veelvuldig overleg met de toenmalige boswachter Karel Bos. Harm: We konden samen prima overleggen en wisten op een gegeven moment precies wat we aan elkaar hadden waarbij we elkaars standpunten respecteerden, voor beide betekende nee is nee en ja is ja. Op verzoek van Karel Bos werd Harm gevraagd om vanuit de TFC Gieten te fungeren als contactpersoon naar Staatsbosbeheer. Tijdens een bijeenkomst bij Bieze in Borger werd onder anderen gesproken over de koppeling van de verschillende MTB routes in Drenthe, waarbij gezocht werd naar oplossingen omdat sommige routes noodgedwongen moesten worden aangepast. De route in het Kniphorstbos moest worden verlegd en ook de route rond Exloo moest worden aangepast. Harm: Terugrijdend vanuit Borger dacht ik na over de route bij ons in het bos, zouden we daar ook iets in moeten veranderen? Ik heb daarover Karel Bos gebeld, die reageerde met doe komst op een gooud moment, 21

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Erelid: G.H.J Klinge. Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur:

Erelid: G.H.J Klinge. Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur: De Toergids cluborgaan Toerclub Nieuwleusen Erelid: G.H.J Klinge Redactie: Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur: H. Engel Bijkersweg 1 Vinkenbuurt 0523-656177

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

COBRALIA. Deze artikelen, te zien op de foto en op de website, kunt u, 24 uur per dag, bestellen per e-mail: Piet Wijn Voorzitter@cobraclub.

COBRALIA. Deze artikelen, te zien op de foto en op de website, kunt u, 24 uur per dag, bestellen per e-mail: Piet Wijn Voorzitter@cobraclub. COBRALIA Als Cobra-liefhebber verzamelt u wellicht vele zaken die met Cobra s te maken hebben. Om uw collectie uit te breiden heeft de Cobra club verschillende hebbedingetjes in de verkoop. Poloshirt met

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

Colofon t Oplappertje

Colofon t Oplappertje 1 2 Colofon t Oplappertje EHBO afd. Sint-Pancras Uitgave 32e jaargang, nummer 1, maart 2012 t Oplappertje is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling Sint-Pancras. Dit blad

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren.

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren. LUTJE NIJS september 2014 Sarantasia een circussprookje Jeugdcircus Saranti brengt een vrolijk spektakel voor jong en oud, groot en klein, een sprookjeswereld om naar uit te kijken! Op zaterdag 18 oktober

Nadere informatie

24 + 25 oktober - feesttent Pesse OKTOBER 2014 - UITGAVE 14. Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

24 + 25 oktober - feesttent Pesse OKTOBER 2014 - UITGAVE 14. Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand 24 + 25 oktober - feesttent Pesse OKTOBER 2014 - UITGAVE 14 Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Van de voorzitter Graag schrijf ik deze keer het voorwoord in het Zaanddörpenneis.

Nadere informatie

De Fietsende Vlinder. nummer 100 april 2010

De Fietsende Vlinder. nummer 100 april 2010 De Fietsende Vlinder nummer 100 april 2010 "De Fietsende Vlinder" is een uitgave van de Wielertoerclub Houten '80 en wordt verspreid onder de leden, adverteerders en donateurs in een oplage van ca. 300

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004

HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004 HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004 PAPER SNAKE HET OFFICIËLE CLUBBLAD VAN DE COBRA CLUB NEDERLAND 12 e jaargang No.1 April 2004 Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057

Nadere informatie

de Doorloper juni 2008 Clubblad Oldenzaalse IJsclub In dit nummer: Wereldtop eert buizen ome Jaap Portret Jan ten Tusscher

de Doorloper juni 2008 Clubblad Oldenzaalse IJsclub In dit nummer: Wereldtop eert buizen ome Jaap Portret Jan ten Tusscher In dit nummer: Wereldtop eert buizen ome Jaap Portret Jan ten Tusscher juni 2008 Clubblad de Doorloper een uitgave van de Oldenzaalse ijsclub Bestuurssamenstelling telefoon nummer Voorzitter Theo Stroot

Nadere informatie

De Harkemaster Courant

De Harkemaster Courant Maandeditie: Woensdag 18 februari 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 6 Oplage: 3000 stuks De Harkemaster Courant Lezers bedankt! Voor de massale deelname aan de puzzels en

Nadere informatie

MFC. Er wordt al goed gebruik gemaakt van het dorpshuis. En er zijn nieuwe beheerders aangetrokken n.l. de heren H. en G. Akse.

MFC. Er wordt al goed gebruik gemaakt van het dorpshuis. En er zijn nieuwe beheerders aangetrokken n.l. de heren H. en G. Akse. Van de bestuurstafel. Het is jammer dat er dit jaar met Oud en Nieuw toch weer vernielingen plaats hebben gevonden. Veel brievenbussen (waaronder de grote) werden vernield. Ook werd de kerstboom met lichtjes

Nadere informatie

Colofon. - Frateurnité Maart 2010 - Jaargang 19 nummer 1 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr 01081158

Colofon. - Frateurnité Maart 2010 - Jaargang 19 nummer 1 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr 01081158 Colofon - Frateurnité Maart 2010 - Jaargang 19 nummer 1 - Voorzitter Anne van Schepen Earnseker 19 9036 MK Menaldum 0518-451646 anne.g@freeler.nl Secretaris Bertus Waaijer Mieddijk 7 9036 LB Menaldum 0518-452

Nadere informatie