anno 1983 In dit nummer o.a.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "anno 1983 In dit nummer o.a.:"

Transcriptie

1 .1 Februari 2015, JAARGANG 17 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Meer Vrijwilligers Wielerkleding Nieuwe MTB route ALV Vrijwilliger in het zonnetje Clinics Nieuwe MTB route Tegelhuys MTB tocht Toer Nieuws is een uitgave van de Toer Fiets Club Gieten en verschijnt 6 keer per jaar. TFC Gieten is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie 1

2 Samenstelling Bestuur en Werkgroepen Toer Fiets Club Gieten Bestuur Hans Kramer Grote Kamp 1 Voorzitter:Algemene leiding, tel TZ Gieten Sponsors, Public Relations -- Vacature Secretaris: Correspondentie, NTFU, tijdelijk Anita Jeuring Notulen -- Anita Jeuring Gasselterweg 56 Penningmeester: Financien, Ledenadmin., tel TM Gieten Contributie -- Gerda Alserda Vleerwal 6 Bestuurslid: Coördinator Commissie tel JV Gieten Recreatie -- Klaas Postema Gasselterweg 19 Bestuurslid: Coordinator MTB tel HA Gieten - Vacature tijdelijk Hans Kramer Bestuurslid: Coordinator Toer Ina Kramer tel Grote Kamp TZ Gieten Vertrouwenspersoon Lief en leed -- Werkgroepen Toer Fiets Club Gieten Recreatief fietsen Gerda Alserda (Coördinator) Leden: Lideke, Jan Smit, Geesje Wilkens Toercommissie Leden: MTB-commissie Nieuwe MTB Route Toer Nieuws Klaas Postema (Coördinator) Leden: Henk Wilms, Henk Vedder, Harm Pepping, Albert Wolterman, Nico Arends Hoofdredacteur Nico Arends, Parallelweg 2, 9461GW Gieten, Redactieleden Janine Knol Jan Hartlief In 2015 verschijnt Toer Nieuws in de weken: 8, 17, 26, 35, 44 en 51 Kopij, fietstochtverslagen, advertenties, km-standen etc. uiterlijk op de dinsdag in de week vóór het verschijnen inleveren bij Nico Arends Parallelweg 2 Gieten of 2

3 Algemene gegevens Toer Fiets Club Gieten Postadres TFC Gieten: Anita Jeuring Gasselterweg 56, 9461 TM Gieten Banknummer TFC Gieten: Rabobank Assen Noord Drenthe NL36RABO Verenigingskleding: Profile Gieten, Oelenboom 2B, Gieten 9461 VA Telefoon: Homepage TFC Gieten: Webmaster Homepage: Webmaster Nico Arends Kosten lidmaatschap A-Leden* B-Leden** Contributie ,00 35,00 Contributie 1-oktoberlid ( ) 64,50 55,00 Contributie M-Lid*** ,00 * A-lid: Eerste lid van een gezin dat lid is; ontvangt FietsSportMagazine + ToerNieuws ** B-Lid : Elk volgende lid van één gezin; krijgt geen FietsSportMagazine + ToerNieuws *** M-Lid: Lid dat al lid is bij andere vereniging; ontvangt alleen ToerNieuws, krijgt FietsSport Magazine, ToerFietsKaart en ToerfietsEvenementPlan via andere vereniging Inhoudsopgave Voorwoord van de Voorzitter Pag. 4 Mer Vrijwilligers Pag. 5 Wielerkleding naar Gambia Pag. 6 Nieuwjaa rsbijeenkomst / Opleiding Verkeersregelaar / Vlek weg Pag. 7 Tegelhuys MTB Tocht Pag. 8 MTB Clinics Pag. 9 Nieuwe MTB route Pag. 10 Home Ride Pag. 11 Uitnodiging ALV / Geboren / Overleden Pag. 12 Agenda ALV Pag. 13 Verslag ALV maart 2014 Pag. 14/16 Medewerkers Vrijwilligers voor Geopark Classic Pag. 17 Vrijwilliger in het zonnetje Pag. 18/22 Samenloop voor Hoop Pag. 23 Tochten in maart en april Pag. 24 Ledenmutaties / Bedankje / Winsumer Wierdentocht Pag. 25 De Kilometervreter Pag. 26 Evenementen schema TFC Gieten Pag. 27 Verjaardagskalender Pag. 28 3

4 Een topnotering. Afgelopen winter is er door vele vrijwilligers hard gewerkt aan het maken van de nieuwe MTB route. Ikzelf heb ook de nodige ochtenden met veel plezier er aan meegewerkt en we zijn nog niet klaar. Op de ranglijst van alle mtb routes is "onze" route zelfs op de eerste plaats gekomen. Een topnotering. Tot uit Zuid Limburg kwamen verzoeken om deze route te willen rijden. Ook tijdens onze Tegelhuys MTB tocht van afgelopen januari reden wij niet alleen door Hans Kramer sprookjesachtig winterlandschap maar werd ook de nieuwe route volop bereden. Ook daar vele enthousiaste reacties. Dat doet de mens goed en zeker al diegene die het noeste werk hebben verricht. Complimenten aan de werkgroep. Tijdens de ALV op 10 maart zal Pieter Nienhuis er over vertellen. Ook in januari is er door diverse vrijwilligers gebeld naar alle leden en vrijwilligers van TFC Gieten om enerzijds te horen wat ze vinden van TFC Gieten en welke werkzaamheden ze kunnen blijven of extra willen doen. Andre Hardenbol en Jan Hartlief hadden dit tot in de puntjes voorbereidt. Vele hoopvolle toezeggingen en complimenten mochten wij ontvangen. Daar krijgt je het wel lekker warm van. Alvast bedankt voor alle toezeggingen en complimenten. In toernieuws en op de ALV hoor je meer. Verderop in Toernieuws heb ik getracht een volledig overzicht te maken van al onze activiteiten die staan voor dit hele jaar. Als lid van TFC Gieten kan je tijdens de zomertijd wel 5 keer per week in groepsverband meerijden. Er gebeurt dit jaar dus ook erg veel. Om dit alles in goed banen te leiden hebben we elkaar weer nodig. Op de aanstaande Algemene ledenvergadering van 10 maart zullen we de agenda bespreken en we hebben ruimte ingelast voor twee sprekers. Kortom een bijeenkomst om niet te missen en je bent van harte welkom. 29 Maart zullen we het fietsseizoen weer openen vanuit de IJsbaankantine bij de Wendeling. Vanaf 9.00 uur wordt u ontvangen met een kop koffie en om cira 9.30 uur vertrekken zowel de recreanten, de MTB-ers als de toerrijders voor hun rondje. Aansluitend vanaf circa uur worden we ontvangen met koffie en iets lekkers. Dan kan een ieder zijn plannen voor het nieuwe jaar met ekaar delen. Verleden jaar was er een grote opkomst, dus er wordt op ingekocht. Komt allen op zondag 29 maart om 9.00 uur in de IJsbaankantine voor een gezamelijke opening van het seizoen en een lekker bakkie. Namens het bestuur wens ik een ieder een heel mooi seizoen met vele, gezellige en veilige kilometers. We doen het met elkaar. Tot dinsdag 10 maart op de Algemene Ledenvergadering in de ijsbaankantine. Uw voorzitter, Hans Kramer 4

5 MVKT, belronde 21 januari en verder, Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd is inmiddels al weer een vast gegeven geworden in Toernieuws. En ook al is het de laatste weken wat stiller er is weer een hoop gebeurd Allereerst natuurlijk in december en januari, zeg maar de publiciteits campagne met een brief, filmpjes, posters, persbericht enz. Dit allemaal om de belronde van 21 januari goed onder de aandacht van de leden te brengen. Op dinsdag 21 januari was het zover, met een team van 14 personen zijn we ons eerst op wezen warmen met een hapje eten bij pizzeria Mish Mish. Tijdens het eten werd nog kort uitgelegd hoe het belformulier, waarop de verkregen informatie moest komen, werkte. En om uur gingen we vervolgens naar Makelaardij Aa en Hunze, die geheel belangeloos zijn ruimte en telefoonlijnen beschikbaar had gesteld (waarvoor onze dank). Vervolgens kon begonnen worden met het bellen. In twee uur tijd hebben we 80% van de bijna 160 leden en ruim 20 vrijwilligers telefonisch bereikt. De mensen die we niet konden bereiken zijn de daarop volgende dagen gebeld. En de resultaten waren zeer positief. Ondanks dat we al zoveel actieve leden hebben waren er nog weer 31 personen die ook vrijwilliger willen worden bij de vereniging. Dat betekent dat er bijna geen leden zijn die niet iets voor de vereniging doen. Simpeler gezegd; bijna ieder lid doet iets. En dat is geweldig. Als vereniging mogen we daar trots op zijn. En nu verder: we zijn nu met een kleiner clubje bezig een soort tweede belronde te houden. Soms om nog even na te vragen hoe e.e.a. precies bedoeld is of om verder contact te leggen tussen de vrijwilliger en degene die hem/haar daarin gaat begeleiden. Ook worden er wat nieuwe dingen opgestart. Daarover hoort u een volgende keer weer meer. Op de Algemene Leden Vergadering geven we een presentatie over de resultaten. Graag willen we namens het belteam alle leden bedanken voor de fijne gesprekken en positieve reacties, graag tot een volgende keer, 5 Jan Hartlief en André Hardenbol

6 Wielerkleding van Gieten naar Gambia, Aan de oproep om de oude wielerkleding in te leveren is massaal gehoor gegeven. Ik heb diverse malen dozen en plasticzakken met kleding in ontvangst mogen nemen. Zelfs de deurkruk van de garage werd gebruikt om kleding te kunnen inleveren. Waarvoor dank. Ik ben tenslotte met 52 kg kleding naar Staphorst gereden om die te overhandigen aan de stichting van mevr. Alssema. Mevrouw Alssema is de echtgenote van de burgemeester van Staphorst. Kleding klaar voor aflevering De kleding wordt per containers verscheept naar Gambia in Afrika. Voor het verschepen heeft TFC Gieten nog een extra bijdrage gedaan om dit in Gambia te kunnen krijgen. Daar kunnen twee gezinnen leven van de verkoop van de kleding. Van de opbrengst kunnen de kinderen naar school en aan minder bedeelden wordt ook kleding geschonken. Dit contact en initiatief kwam ik te weten via een regiovergadering van de NTFU. Er is niets zo mooi dat je je medemens daarmee kan steunen. De andere reden is dat uit respect voor je sponsoren je niet meer in oude clubkleding kan blijven rijden. Dankzij de kledingsponsoren hebben wij alle leden heel voordelig een compleet nieuw set kleding kunnen uitreiken. Dan willen de sponsoren er ook letterlijk iets voor terug ZIEN. Kortom op deze manier snijdt het mes aan twee kanten. Bedankt namens de families in Gambia voor de ingeleverde kleding. Hans Kramer 6

7 Nieuwjaarsbijeenkomst Recreatie. Ons fietsclubje Recreatief wordt steeds een beetje kleiner maar toch gaan we er weer voor! Om te beginnen allereerst de beste wensen voor 2015 en voor de zieken onder ons beterschap en tot spoedig weerziens. Zo als gewoonlijk hadden Gerda en Geesje weer een nieuwjaarsvisite geregeld bij onze sponsor Jimm s en daar horen natuurlijk knieperties bij die gebakken zijn door Jan en Jo. Mannen daarvoor bedankt, ze waren heerlijk. Onder het genot van een hapje en een drankje heeft Gerda video s vertoond van vakantiereizen door Amerika en Canada. Deze waren geweldig, waarvoor dank. Annie Haagsma OPLEIDING VERKEERSREGELAAR: Zoals wellicht bekend kan de opleiding verkeersregelaar dit jaar niet meer via de politie worden georganiseerd. Dit moet nu digitaal gebeuren (via de computer). Leden kunnen dit thuis doen, maar we gaan ook één of meerdere avonden organiseren i.s.m. met de Superprestige waar we dan zorgen voor de opleiding van de leden die het niet thuis kunnen/willen doen. Willen jullie aangeven of je de opleiding thuis wilt volgen of dat je kiest voor de gezamenlijke opleiding. Graag aanmelden voor 11 maart bij het secretariaat Anita Jeuring tel of Nadere informatie volgt dan z.s.m. Vlek weg: Indien U, zeker in deze tijd, moeilijk teverwijderen vlekken in UW fietskleding heeft gebruik dan Ossegal zeep volgens de gebruiksaanwijzing en UW kloffie ziet er weer bats uit. 7

8 Tegelhuys MTB tocht succes Op 25 Januari heeft de MTB commissie als gewoonlijk de Tegelhuys MTB tocht op poten gezet. Ondanks de slechte weersvooruitzichten als sneeuw, ijzel en mogelijk regen heeft de commissie op het laatste moment, na een kort uitstel van de start, toch besloten de rit doorgang te laten vinden. Afgezet tegen deze omstandigheden was de deelname van +/- 360 rijders een waarlijk succes te noemen. De deelnemers werd daarvoor een uitdagend, op sommige delen een zwaar parkoers voorgeschoteld dat ook nog zo nu en dan akelig glad was. Sfeerplaatje bij een verzorgingspost in de sneeuw Het parkoers voerde deels over de nieuw aangelegde MTB route waar dat mogelijk was. De deelnemers waren erg enthousiast over de route, de verzorging onderweg en de faciliteiten rond de IJsbaan. De MTB commissie kan dus terugzien op een zeer geslaagd evenement mede door de hulp van een groot aantal vrijwilligers, die via deze weg daarvoor bedankt worden, en de bereidwillige samenwerking met Staatsbosbeheer Gieten/Borger betreffende de route. 8 De MTB Commissie

9 MTB Clinics De MTB-clinics op zondagochtend gaan nog steeds gewoon door. Zelfs op 1 februari toen er volop sneeuw lag waren er voldoende deelnemers om ook dit aspect van het fietsen mee te maken. Dat was erg genieten. (Dat konden we natuurlijk ook zien toen we de Tegelhuys mtb tocht hadden. Er waren toen veel complimenten over het toch door laten gaan ondanks gladheid en bevroren ondergrond. Als MTBer zoek je altijd een extra uitdaging op) Impressie afgelopen jaar Ook was er deze dag een nieuwe gediplomeerde trainer bij Geert Velthuis. Daar zijn we erg blij mee, dat geeft ook meer mogelijkheden als de groep groter is. Want de clinics zijn populair en straks in het voorjaar als iedereen weer op de fiets stapt kan het geen kwaad om weer eens even goed met de techniek en beheersing van de fiets aan de gang te gaan. Veel leden die al jaren mtb-en beleven nog veel plezier aan de clinics. Ook daarom gaan we de komende maanden tot de zomer vakantie door op de zondag ochtenden. Start 9.30 bij Profiel voor zowel leden als niet leden. Dus 1 maart, 5 april, 3 mei en 7 juni. In juli en augustus houden we vakantie en in september gaan we dan verder. 9

10 Nieuwe MTB Route De bikers die we tot nu toe gesproken hebben zijn erg blij met de veranderingen! Vooral de nieuwe paden langs zandgat Zeldenrust, de crossbaan en de nieuwe singletrack over "de kuil" zijn erg mooi geworden! Jammer genoeg is het de laatste tijd erg nat geweest waardoor de route er nu niet erg mooi bij ligt. Wat het melden waard is: we staan in de top 10 van mtb routes op 1! (stand per 31/01). zie ook: ndex.php/mtbroutes-top- 10 Route nu wel erg nat Momenteel hebben we even een bouwstop oa vanwege het weer. Half maart gaan we weer verder werken, er moet nog een stuk route aangelegd worden langs het boomkroon- pad (aan de overkant van de weg die daar loopt). Dit gaat grotendeels over bestaande paden. Hier moet gesnoeid worden en natte plekken worden aangepakt. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich melden op Pieter Nienhuis 10

11 Home Ride Graag wil ik u via deze mail informeren over een mooi en bijzonder evenement, waarbij wij de inzet van uw vereniging heel goed kunnen gebruiken. HomeRide is een voorbeeld van een fondsenwervend initiatief, waarbij geld wordt opgehaald voor de Ronald McDonald Huizen. Dit evenement bestaat uit een 500 kilometer lange wielertocht waarbij in teamverband binnen 24 uur van Groningen naar Maastricht wordt gefietst. Het is een jaarlijks terugkerend evenement, dit jaar vindt op 27 en 28 juni 2015 de vijfde editie plaats. Wenst u het Ronald McDonald Kinderfonds een warm hart toe? Wij zoeken namelijk naast sponsoren ook deelnemende teams. Een team kan bestaan uit 3 tot 10 rijders en daarnaast een begeleidingsteam. Wij hopen dat binnen uw vereniging enthousiaste mensen zijn die een team willen vormen. De deelname is een sportieve uitdaging waarbij teamwork van groot belang is. En waarom doen we dit? In Nederland maakt het Ronald McDonald Kinderfonds het mogelijk om ouders dichtbij hun zieke kind te kunnen laten zijn wanneer deze in het ziekenhuis ligt. De bekende logeerhuizen worden niet gesubsidieerd door de overheid en dus zijn deze Huizen volledig afhankelijk van donateurs, sponsors, vrijwilligers (1.600 in totaal!) en fondsenwervende initiatieven. Met iedere kilometer die wordt afgelegd, wordt de afstand tussen een ziek kind en zijn ouders verkleind. In 2014 hebben ruim HomeRiders meer dan euro opgehaald, een recordopbrengst! De HomeRide is een interessante uitdaging om aan te gaan gezamenlijk met vrienden, familie en/of collega s. In een gezellige sportieve sfeer werk je samen naar een sportprestatie van formaat toe en helpt u het goede doel! Voor meer informatie over HomeRide kunt u kijken op of neem contact op met de organisatie via onderstaand adres. Met sportieve groet, Jelle Eisenberger 11

12 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Wanneer: woensdag 10 maart as. Aanvang uur Waar IJsbaankantine (Boddeveld Gieten) De Agenda en het verslag van de ALV 2014 zijn als middenpagina s in deze Toernieuws opgenomen De NTFU pasjes en de Tep liggen klaar tijdens de ALV op 10 maart a.s. Daarna af te halen bij Profile de Fietsspecialist aan de Oelenboom 2B in Gieten. Wij rekenen op jullie komst Het bestuur Geboren: Hidde Eelke Koops op 6 februari 2015 om uur. gewicht 4000 gram Zoon en broertje van Rik, Hillie, Tim, Jelte en Sven. Hees HM Gieten. Felicitaties van de T.F.C. Gieten Helaas hebben wij ook weer afscheid van een lid moeten nemen Op is op 74 jarige leeftijd Henny Pronk-Kremer overleden Ons medeleven met de nabestaanden. 12

13 Agenda Algemene Ledenvergadering 2015 TFC Gieten Datum: Dinsdag 10 maart 2015 Plaats: IJsbaankantine, Boddeveld, Gieten Aanvang: uur Aan ereleden, leden, sponsoren en vrijwilligers van TFC Gieten 1. Opening 2. Notulen ALV Jaarverslag secretariaat 4. Financieël jaarverslag 5. Verslag kascommissie 6. Verkiezing kascommissie 7. Begroting Bestuursverkiezing Aftredend Klaas Postema 2015 Aftredend Hans, Gerda en Anita 2016 Vacature secretariaat Kandidaten kunnen zich aanmelden tot een uur voor de vergadering bij één van de bestuursleden. 9. Eindstand kilometervreter 10. Rondvraag Pauze 11. Info belronde MVKT door Jan en André 12. Info nieuwe MTB route door werkgroep 13. Fietsbelevenissen van Jan Germs 14. Sluiting De NTFU pasjes en de Tep liggen klaar tijdens de ALV op 10 maart a.s. Daarna af te halen bij Profile de Fietsspecialist aan de Oelenboom 2B in Gieten. 13

14 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26 maart 2014 Aanwezig: 46 personen inclusief bestuur. Afmeldingen 3 personen. Het bestuur bestond in 2013 uit: Hans Kramer (voorzitter) Det Plat (secretaris) Anita Jeuring (penningmeester) Gerda Alserda (recreatief) Klaas Postema (MTB) Hink Slagter (MTB jeugd) Henk Nijkeuter (Toer) 1. Voorzitter Hans Kramer opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Notulen A.L.V. 20 maart Er waren geen op- of aanmerkingen. 3. Financieel jaarverslag. Anita Jeuring doet verslag van het financieel overzicht. Er is een positief saldo over Dit is mede te danken aan de door vele vrijwilligers georganiseerde MTB-tochten, de C 1000-tocht, Drenthes mooiste, Visueel gehandicapten en door subsidies en een gift van de Rotary. Vraag van Albert Wolterman of we een vergoeding krijgen voor de MTB route. (Dit is 227 euro voor onderhoud van het Recreatieschap) 4. Verslag kascommissie. Nico Arends en Eddy Thiele hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Zij vragen de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. 5. Verkiezing kascommissie. Aftredend is Nico Arends. Eddy Thiele en Alphons van Kappen gaan de kas controleren Reserve Jan Wiegman. 6. Begroting Hans ligt de begroting toe. Geen op- of aanmerkingen en de leden stellen de begroting 2014 ongewijzigd vast. 14

15 7. Toekomst T.F.C. Gieten. Hans heeft een presentatie gemaakt en ligt deze toe (bijgevoegd bij de notulen) Het was een moeilijk jaar voor het bestuur en deze vraagt hulp van de leden om bij de diverse evenementen te assisteren. Er zijn vrijwilligers genoeg maar we willen graag leden die diverse taken van het bestuur kunnen overnemen. A.Wolterman wil met een groep leden overdag fietsen. Er hebben zich al 8 personen gemeld. A.Wolterman heeft de opmerking dat niet iedereen de snelste moet willen zijn. Klaas Postema reageert hierop dat er misschien personen de cursus wegkapitein moeten volgen en dat die dan bij de trainingen de leiding hebben. 8. Invulling toekomst T.F.C. Gieten. Na een korte pauze waarin de leden hebben kunnen discusieren vraagt Hans of er leden zijn die een taak op zich willen nemen. Eddy Thiele wil de C 1000 tocht organiseren. Jack v.d. Broecke wil de cursus wegkapitein wel volgen. Gertjan Bekkers wil wel iets doen. Albert Bos wil wel een clinic voor beginners geven (is gediplomeerd trainer) Andre Hardenbol wil ook wel hand- en spandiensten verrichten. Er gaat een opgaveformulier rond waarvoor mensen zich kunnen opgeven voor de diverse activiteiten. 9. Bestuurverkiezing. Tussentijds zijn afgetreden Hink Slagter, Henk Nijkeuter en Det Plat. Als bestuur hebben wij diverse leden benaderd om het bestuur aan te vullen. Jan Hartlief wilde wel in het bestuur (doet de draaiboeken voor de tochten) en is door de ledenvergadering aangenomen. Anita doet het penningmeesterschap en tijdelijk het secretariaat. Dit is voor haar niet meer te combineren. Klaas Postema zegt dat als er zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden we over 2 maanden een nieuwe A.L.V. uitschrijven en anders stopt hij ermee. 15

16 10. Logo. Bert Hof pleit voor het oude logo. Henk Zwiers komt op voor het oude logo en zegt dat de vergadering vorig jaar overdonderd is met het nieuwe logo. Hans ligt toe dat we het daarom nu als agendapunt hebben meegenomen na het ongenoegen. De meerderheid stemt voor het oude logo. (mag opgefrist worden) 11. Website. Wordt opgepakt om die bij te werken. 12. Kledingcommissie. Deze bestaat uit Bert Hof, Jack v.d. Broecke en Hillie v.d. Wal. Ze zijn al bezig met het ontwerp en laten deze op de beamer zien. De leden kunnen hun mening geven. Ook is er paskleding zodat de leden de kwaliteit van de kleding kunnen zien. Binnenkort krijgt ieder lid een brief betreffende de kleding. 13. Kilometervreter. Nico deelt de prijzen uit van de kilometervreter over Dames Toer: 1e Albertje Kremer, 2e Ina Kramer, 3e Roelie Zwiers. Heren Toer: 1e Theo Kremer, 2e Hans Kramer, 3e Jo Wilkens. Dames MTB: 1e Anita Jeuring, 2e Ina Kramer, 3e Veronie Flapper. Heren MTB: 1e Pieter Nienhuis, 2e Rene Wilkens, 3e Peter Leever. 14. Rondvraag. Henk Vedder vraagt vrijwilligers voor de Run van Gieten. Albert Wolterman spreekt bezorgheid uit over MTB-route. Er komt een nieuwe route met kunststof palen door Recreatieschap i.s.m. Harm Pepping. Daarom wordt de oude route niet meer aangepast. 15. De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 16

17 Medewerking gevraagd aan vrijwilligers en leden van TFC Gieten. Als bestuur zijn we benaderd door de Stichting Pro Cycling Nederland in de persoon van Wim Jansen of wij willen meewerken aan het mogelijk maken van de Geoparkhondsrugclassic en de Eric Dekker Classis in het weekend van 10 en 11 oktober. Ondergetekende heeft daar met Wim Jansen gesproken over wat wij als vereniging moeten doen. Na overleg met het bestuur en afstemming met enkele actieve leden en vrijwilligers heeft het bestuur besloten daar geen medewerking aan te verlenen. Aangezien de vereniging met heel veel vrijwilligers al actief zijn om in het weekend van 26 en 27 september onze eigen Rabobank Assen en Noord- Drenthe MTB tocht te organiseren gaan we in de week erop al weer volop aan het werk om het volgende weekend de Superprestige van Gieten mede mogelijk te maken. Dat is in het weekend van 4 oktober. Dan is het teveel gevraagd om aan onze vrijwilligers en leden te vragen om weer een weekend erna, namelijk 10 en 11 oktober actief te zijn om te zorgen dat andere kunnen fietsen. We hebben besloten om daar niet aan mee te werken. Echter het is een ieder natuurlijk vrij om zich als vrijwilliger in te zetten voor dat weekend. Namens het bestuur, Hans Kramer Voorzitter TFC Gieten 17

18 Vrijwilliger in het zonnetje Op zaterdag 24 januari werd Harm Pepping in de ijsbaankantine in het zonnetje gezet. Nietsvermoedend stond Harm gebogen over zijn plattegrond om de uitzetters en de commissieleden uitleg te geven over de TFC Tegelhuys MTB route, toen voorzitter Hans Kramer hem aan zijn jasje trok. Het bestuur was van mening, dat Harm voor zijn drukke werkzaamheden voor met name de MTB-ers deze keer de aandacht verdiende als vrijwilliger van de maand. Naast de eer werd Harm verblijd met een rugzakje gevuld met de noodzakelijk levensbehoeften waarmee hij een dagje in het bos aan het werk kon. Inclusief een hapje en drankje voor het rustmoment na afloop, samen met Fenny op de bank. Harm met de ploeg uitzetters Harm was blij verrast, vertelde hij me, maar wilde toch wel vermelden, dat niet alle eer hem alleen toekwam: ik kan al dit werk alleen maar doen dankzij het thuisfront, Fenny staat er voor 100%achter. En ik ben blij met al die andere vrijwilligers die me altijd helpen bij de MTB tochten: de uitzetters, voorrijders, lintverzamelaars en noem maar. Voor uitzetten van de nieuwe MTB-route ben ik veel dank verschuldigd aan mijn vier mede commissieleden en de super medewerking van de bosbeheerders. Later in dit verhaal volgt meer over het creëren van de nieuwe MTB route. 18

19 Elfstedentochten Ik wil eerst wat meer weten over het leven van vrijwilliger Harm. Tijdens het gesprek dat ik bij hem thuis heb, onder het genot van heerlijke koffie met een plak cake, kom ik er heel snel achter, dat alles eigenlijk draait om de eerstvolgende Elfstedentocht. Harm: ik heb er drie gereden en ook uitgereden, in 1985, 1986 en Het wachten is nu op de volgende. Bij alles wat ik doe ben ik daarop gefocust. Vroeger op de boerderij vond ik het prima als de koeien zover mogelijk in het land liepen, want dan kon ik hardlopend de koeien ophalen. Natuurlijk niet hardlopen terug, dan paste ik me aan bij het tempo van het vee. Als ik aan het ploegen was, zette ik de trekker in zijn automaat en rende er zelf naast. Wel op tijd weer erop, draaien en dan weer hetzelfde. Als ik dat een keer of tien deed, had ik voor die dag weer mijn training gehad. Verder ging ik elke week schaatsen op de ijsbaan, eerst in Heerenveen en later in Assen. Sociale contacten Ook gewoon hardlopen behoorde tot de training van Harm, fietsen eigenlijk ook wel, maar dan op zo n zware transportfiets, twee bussen achterop, twee voorop aan het stuur en nog een bus op de stang, met lege bussen naar het land, met volle terug. Harm was in die tijd actief in de paardensport en deed mee aan springconcoursen. Harm: Maar dat was ook deels business. Het is een paar keer gebeurd, dat ik zonder paard thuiskwam, omdat ik het paard tijdens het concours goed konverkopen. Ik raakte uitgekeken op het peerdespul.ik zocht eigenlijk naar sociale contacten met mensen vanuit verschillende sectoren van de bevolking. Door mijn werk als boer en mijn activiteiten in de paardensport ontmoette ik veel mensen uit de agrarische hoek en dan ging het vaak over het werk. Binnen de toerfietsclub merkte ik al snel dat de leden uit verschillende beroepsgroepen komen. Er word wel even over ieders werk gepraat, maar daarnaast is er aandacht voor allerlei onderwerpen. Harm voelde en voelt nog altijd dat iedereen binnen de TFC Gieten op een gelijke manier behandeld en benaderd wordt. Voor hem optimale omstandigheden om zich voor die doelgroep extra in te zetten. TFC Gieten Harm werd in 1985 lid, waarbij in die tijd vooral op de weg werd gefietst. Harm had net zijn eerste Elfstedentocht gereden en hoewel hij pas een 19

20 paar weken fietste meldde hij zich aan om dat voorjaar ook mee te doen aan de Elfstedentocht per fiets. De groep toerfietsers groeide in rap tempo en geregeld sloten nieuwe sterren aan bij het groepje. Harm (met een grijns op zijn gezicht): Een nieuw lid, dat dacht sneller te kunnen fietsen mocht de hele route voorop fietsen, dat was na één keer meestal wel afgelopen. Als hij aan het eind was leeg gefietst gaven wij nog wat gas en op die manier werd hij er op het eind uitgereden door de rest. De activiteiten, die de TFC destijds organiseerde, waren voornamelijk gericht op het toerfietsen. De groep fietsers groeide gestaag en op meerdere avonden in de week kon je groepen fietsers vanuit Gieten in de wijde omgeving tegenkomen. Maar ook meerdaagse toertochten in andere omgeving werden door TFC Gieten georganiseerd. Harm: We doen al jaren mee aan de TecklenburgerRundfahrt en ook Luik- Bastenaken-Luik heb ik meerdere keren gefietst. Eén van de mooiste tochten was in 1988 in Noorwegen, Trondheim-Oslo,waaraan we met acht personen vanuit Gieten hebben meegedaan. Vrijwilligerswerk Als vrijwilliger was Harm in die tijd voornamelijk actief rond het veldrijden, dat destijds plaatsvond in en rond het Zwanemeerbos. Als eigenaar van een veeteeltbedrijf paste het prima om als controlepost te fungeren, waardoor hij op tijd terug was voor het melken van de koeien. Bij de opbouw van het parcours hielp Harm meestal met het plaatsen van de dranghekken. Je bent gek, werd wel eens tegen Harm gezegd, als hij onder elke arm een dranghek tilde, terwijl anderen met tweetallen één dranghek op de goede plek zetten. Maar dat was voor mij dus direct een goede krachttraining als voorbereiding op die tocht der tochten, zegt Harm en hij vervolgt: Het hoogtepunt bij de Superprestige is voor mij nog altijd de organisatie van het WK in 1991! Fantastisch, dat we dit met een grote groep vrijwilligers mochten en konden organiseren. MTB-en Met zijn vrijwilligerswerk voor TFC Gieten begon Harm op het moment, dat het mountainbiken zijn opgang kreeg binnen de club. Harm: Ik heb als vrijwilliger nooit geholpen bij activiteiten op de weg.ik trainde voor mezelf regelmatig op mijn MTB. Was ik klaar met mijn werk op de boerderij dan sprak ik met Fenny af om wat vroeger te eten en dan dook ik voor het melken nog even het bos in. De TFC was inmiddels behoorlijk gegroeid met o.a. recreanten, jeugd en MTB-ers. 20

21 MTB tochten De eerste MTB tochten werden uitgezet door Eddy Thiele, de laatste jaren is dat een taak voor Harm geworden. Een behoorlijke klus, waar Harm toch elke keer een week of tien mee bezig is. Nou ja, zegt Harm, eigenlijk ben ik daar constant wel mee bezig, want doordat ik veel door het bos cross, kom ik geregeld een mooi stukje tegen waar de route eigenlijk ook langs zou moeten. Maar ongeveer tien weken voor het begin van een tocht begin ik met de route, die ik ongeveer in mijn gedachten heb. Dat rij ik dan een keer of vier, vijf in mijn uppie, daarna met anderen. Om op de juiste kilometers te komen, moet je geregeld een stuk van de route aanpassen. Dit is tegenwoordig een stuk gemakkelijker geworden door het gebruik van GPS. De uiteindelijke route bespreek ik dan met de boswachter, tegenwoordig bosbeheerder genoemd. De laatste weken ga ik met meerdere vrijwilligers het bos in om de route te checken. Op zaterdag coördineer ik het uitzetten van de route, het ophangen van de linten, waarbij ik zelf meehelp. De dag waarop de route wordt gehouden ben ik voornamelijk in het bos te vinden. Ook de week na de tocht fiets ik nog enkele keren de route om te kijken of er nergens rommel is blijven liggen. Bosbeheerder Karel Bos Rond het uitzetten van de MTB routes had Harm veelvuldig overleg met de toenmalige boswachter Karel Bos. Harm: We konden samen prima overleggen en wisten op een gegeven moment precies wat we aan elkaar hadden waarbij we elkaars standpunten respecteerden, voor beide betekende nee is nee en ja is ja. Op verzoek van Karel Bos werd Harm gevraagd om vanuit de TFC Gieten te fungeren als contactpersoon naar Staatsbosbeheer. Tijdens een bijeenkomst bij Bieze in Borger werd onder anderen gesproken over de koppeling van de verschillende MTB routes in Drenthe, waarbij gezocht werd naar oplossingen omdat sommige routes noodgedwongen moesten worden aangepast. De route in het Kniphorstbos moest worden verlegd en ook de route rond Exloo moest worden aangepast. Harm: Terugrijdend vanuit Borger dacht ik na over de route bij ons in het bos, zouden we daar ook iets in moeten veranderen? Ik heb daarover Karel Bos gebeld, die reageerde met doe komst op een gooud moment, 21

anno 1983 In dit nummer o.a.:

anno 1983 In dit nummer o.a.: .1 April 2015, JAARGANG 17 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Samenvatting A.L.V. Vrijwilligers in het zonnetje Sponsorbeleid Slaven van de weg De echte wielrenner Eerste Hulp Nieuwe Kleding Toer Nieuws

Nadere informatie

In dit nummer o.a.: Notulen ALV 2013 Agenda ALV 2014 Beter Fietsen NTFU Tips ALS oproep Home Ride Tegelhuys MTB Tocht Medelingen

In dit nummer o.a.: Notulen ALV 2013 Agenda ALV 2014 Beter Fietsen NTFU Tips ALS oproep Home Ride Tegelhuys MTB Tocht Medelingen Februari 2014, JAARGANG 16 In dit nummer o.a.: Notulen ALV 2013 Agenda ALV 2014 Beter Fietsen NTFU Tips ALS oproep Home Ride Tegelhuys MTB Tocht Medelingen Toer Nieuws is een uitgave van de Toer Fiets

Nadere informatie

In dit nummer o.a.: Augustus 2014, JAARGANG 16. Oostermoer MTB omloop Verrassingstocht Superprestige Zwaan kleef aan Krase Knarren NTFU Nieuws

In dit nummer o.a.: Augustus 2014, JAARGANG 16. Oostermoer MTB omloop Verrassingstocht Superprestige Zwaan kleef aan Krase Knarren NTFU Nieuws .1 Augustus 2014, JAARGANG 16 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Oostermoer MTB omloop Verrassingstocht Superprestige Zwaan kleef aan Krase Knarren NTFU Nieuws Toer Nieuws is een uitgave van de Toer

Nadere informatie

In dit nummer o.a.: December 2014, JAARGANG 16. Meer Vrijwilligers Clinics Nieuwe MTB route Fietsen in Taiwan Verkeersregelaars Prettige Feestdagen

In dit nummer o.a.: December 2014, JAARGANG 16. Meer Vrijwilligers Clinics Nieuwe MTB route Fietsen in Taiwan Verkeersregelaars Prettige Feestdagen .1 December 2014, JAARGANG 16 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Meer Vrijwilligers Clinics Nieuwe MTB route Fietsen in Taiwan Verkeersregelaars Prettige Feestdagen Toer Nieuws is een uitgave van de

Nadere informatie

Informatie TWC VALKENSWAARD

Informatie TWC VALKENSWAARD Informatie TWC VALKENSWAARD 1. Inleiding 2. De vereniging TWC Valkenswaard 3. NTFU 4. Lidmaatschap-Contributie 5. Kleding 6. Organisatie 7. Trainingstijden 8. Jaarprogramma 9. Evenementen 10. Communicatie

Nadere informatie

anno 1983 In dit nummer o.a.:

anno 1983 In dit nummer o.a.: .1 Augustus 2015, JAARGANG 17 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Vrijwilliger in het zonnetje In memorium Opening nieuwe MTB route Krasse Knarren onderweg Boerenfietstocht Opleiding wegkapitein Fiets

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DOK TOER Oktober 2013

NIEUWSBRIEF DOK TOER Oktober 2013 Inleiding In ons wegprogramma hebben wij nog twee tochten staan voor de maand oktober. De Sluitingstocht is in hetzelfde weekeinde als de eerste ATB-tocht van de gezamenlijke verenigingen in de Kop van

Nadere informatie

In dit nummer o.a.: Oktober 2015, JAARGANG 17

In dit nummer o.a.: Oktober 2015, JAARGANG 17 .1 Oktober 2015, JAARGANG 17 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Vrijwilligers in het zonnetje MTB Trainingen Verrassingstocht Tandemtocht Drenthe 200 Besturen met een visie Rabo Noord-Drenthe MTB tocht

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste Bar End(st)er, De laatste maand van het jaar is begonnen, feestdagen,

Nadere informatie

anno 1983 In dit nummer o.a.:

anno 1983 In dit nummer o.a.: .1 Oktober 2014, JAARGANG 16 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: MTB clinic(s) Weekendje fietsen met MTB Weekend Sauerland Rabo Assen Noord Drenthe MTB Nieuwe MTB route Gehandicapten tocht Vrijwilligers

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)ers, De wintertijd is ingegaan maar dit is geen reden

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Handboek voor de jeugdtrainingen Cycling Lemelerveld

Handboek voor de jeugdtrainingen Cycling Lemelerveld Handboek voor de jeugdtrainingen Cycling Lemelerveld INLEIDING Cycling Lemelerveld is van oudsher een vriendenclub, opgericht door oud voorzitter Gerrit Stappenbelt. Momenteel heeft de club zo'n 125 leden.

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Bestuursmededelingen - Denkt u aan het tijdig betalen van de contributie. - In de bijlage is het toer en wedstrijd programma opgenomen.

Bestuursmededelingen - Denkt u aan het tijdig betalen van de contributie. - In de bijlage is het toer en wedstrijd programma opgenomen. WV De Vrije Coureur Opgericht in 1972. NL 27 RABO 0145 1025 48 Nieuwsbrief, 18 februari 20154 www.wielerverenigingdevrijecoureur.nl Jarig in februari 3-2 Ron van der Maden 5-2 Remco van Loon 6-2 Leon Verheij

Nadere informatie

voor 29% was gezelligheid de aanleiding makkelijk als iemand weg weet zegt 4% 2% wil als sponsor betrokken zijn 2% werd lid vanwege onze clubkleding

voor 29% was gezelligheid de aanleiding makkelijk als iemand weg weet zegt 4% 2% wil als sponsor betrokken zijn 2% werd lid vanwege onze clubkleding Enquêtevragen Aantal verwerkte lijsten Antwoorden 55 ontvangen antwoorden, is 50% van onze leden 1. aantal jaren lid van club leden die geantwoord hebben zijn gemiddeld 10,7 jaren lid 2. waarom lid geworden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

AANVULLING TOOLKIT FONDSENWERVING TIPS PERSBENADERING

AANVULLING TOOLKIT FONDSENWERVING TIPS PERSBENADERING AANVULLING TOOLKIT FONDSENWERVING TIPS PERSBENADERING groningen((((( over(de afsluitdijk amsterdam 500(KM binnen 24(uur utrecht veldhoven valkenburg MAASTRICHT( FINISH 500(km Versie: februari 2013 Stap

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4, april 2015, SFC Westerkwartier.

Nieuwsbrief 4, april 2015, SFC Westerkwartier. !! Nieuwsbrief 4, april 2015, SFC Westerkwartier. Beste fietsvrienden en vriendinnen, De openingstocht Volgens de jarenlange traditie is in maart de openingstocht weer gereden. Om negen uur die ochtend

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)er, Heb je het ook gemerkt? Het was meer dan 20 graden

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

anno 1983 In dit nummer o.a.:

anno 1983 In dit nummer o.a.: .1 Augustus 2013, JAARGANG 15 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Nieuw avontuur MTB Rondje Lauwersmeer Activiteiten MTB Jeugd Grenspaal 12 - Noordkaap Veilig in peloton fietsen Jeugdfonds Daniëlle en

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

In dit nummer o.a.: April 2014, JAARGANG 16. Presentaties Rondje NL Samenvatting ALV Clinics Inspirerend IJsland KK on the Road

In dit nummer o.a.: April 2014, JAARGANG 16. Presentaties Rondje NL Samenvatting ALV Clinics Inspirerend IJsland KK on the Road .1 April 2014, JAARGANG 16 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Presentaties Rondje NL Samenvatting ALV Clinics Inspirerend IJsland KK on the Road Toer Nieuws is een uitgave van de Toer Fiets Club Gieten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE Inhoud Voorwoord Uitgebreid verslag met veel foto s van het DARES Deelnemers Weekend Voorwoord Deze extra nieuwsbrief is een uitgave van DARES R09-Utrecht

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

anno 1983 In dit nummer o.a.:

anno 1983 In dit nummer o.a.: .1 Juni 2015, JAARGANG 17 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Even voorstellen Vrijwilligers in het zonnetje Opleiding wegkapitein Opening nieuwe MTB route Driedaagse Zorgvlied Jumbo Abbas tocht De muur

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief juli 2017 1947 2017 Nieuwsbrief juli 2017 Feest Heikant 70 jarig bestaan 1947-2017 Datum 8 juli 2017 UITSTAPJE. Het belooft een avontuurlijke dag en avond te worden vol verrassingen en veel gezelligheid! We hopen

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl Maandbericht Agenda jaargang 6 vrijdag 3 juli 2015 11 juli Oud papier 8 aug. Oud papier 17 aug. Eerste schooldag OUD PAPIER-ouders juli augustus : Wouter en Jasper Bos Merel Alberts

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Nieuwsbrief januari 2013. Alle leden nog de beste wensen voor 2013. Bomenwacht Nederland is de nieuwe sponsor van de competitie. Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Dag Datum Wedstrijd Plaats Afstand zondag

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari. We wensen u veel leesplezier. Welkom Deze maand zijn de volgende leerlingen bij ons op school gekomen:

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

Informatiefolder Jeugdwielrennen

Informatiefolder Jeugdwielrennen RTV de Zwaluwen Fabriekstraat 47 7005 AP Doetinchem KVK 40119634 KNWU 20370 NTFU 105167 Website rtvdezwaluwen.nl Email info@rtvdezwaluwen.nl Rek. Nr. 3843.99.231 Informatiefolder Jeugdwielrennen Welkom

Nadere informatie

Voorwoord. De piek zit in de leeftijden tussen 45 en 61 jaar en het mooie is dat het aantal zestigplussers niet onaanzienlijk is.

Voorwoord. De piek zit in de leeftijden tussen 45 en 61 jaar en het mooie is dat het aantal zestigplussers niet onaanzienlijk is. Voorwoord In een eerder voorwoord heb ik fietstechnisch al het goede voornemen gemaakt om in 2015 met Cyclo 78 Wezep de IJsselmeermarathon te rijden. Met de Tien bergentocht als goede training voor het

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

OPROEPEN EN MEDEDELINGEN

OPROEPEN EN MEDEDELINGEN Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste Bar End(ster)ers, De zomer is begonnen en voor velen is dit

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERVERENIGING MEPPEL EN OMSTREKEN. Voorwoord: Wedstrijdbal:

SCHEIDSRECHTERVERENIGING MEPPEL EN OMSTREKEN. Voorwoord: Wedstrijdbal: SCHEIDSRECHTERVERENIGING MEPPEL EN OMSTREKEN Bestuursamenstelling Voorzitter: Eddy Spraakman Tel: 0522-242444 Email: e.spraakman@planet.nl Secretariaat: Bertus Spijkerman Tel: 0522-462650 Email: Bertusspijkerman@hetnet.nl

Nadere informatie

Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel Jaargang 15 nr 2, 30 april 2013 E-mailadres: info@sv-putten-triathlon.nl Website: http://www.sv-putten-triathlon.nl Van de bestuurstafel Beste mensen, Ja, de eerste blote benen zijn alweer gespot op de

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen s meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen  s meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)er, We hopen dat voor alle leden het nieuwe jaar goed

Nadere informatie

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen!

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Inleiding De Stichting Rondje Bergen is 35 jaar geleden opgericht om een hardloopevenement in het mooie Bergen te organiseren. De prachtige

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

OPROEPEN EN MEDEDELINGEN

OPROEPEN EN MEDEDELINGEN Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)ers, De eerste weken van het nieuwe seizoen zijn al

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009.

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009. DORPSVERENIGING NIJEVEEN Sinds 1 januari 1998. Jaarverslag 2009. Inhoud 1. Voorwoord door Arend Tissingh (voorzitter) 2. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 3. Het bestuur 4. Klankbordgroep 5. Leden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Beste Zeiler/roeier. De Winter is voorbij, nog een paar dagen en de zomertijd komt er aan, hetgeen betekend dat het 's avonds weer langer licht wordt, en men weer de gelegenheid

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)ers, De zomer zit erop maar het fietsseizoen is nog

Nadere informatie

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken.

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Nieuwsbrief Avéna Zomer 2015 Beste leden, Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

CONTACTBRIEF nr

CONTACTBRIEF nr CONTACTBRIEF nr.03 2013 Bereikbaarheid Hulpdienst Voor Elkaar (HVE) De HVE is op maandag t/m vrijdag (tussen 09.00 en 13.00 uur) rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer 06-15587336. Buiten deze uren

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

LA SONRISA NARANJA. Aan het einde van het jaar. JAARGANG 5 Nummer 4 december 2013 INHOUD. 1. Aan het einde van het jaar. 2. Verslag van een stagiaire

LA SONRISA NARANJA. Aan het einde van het jaar. JAARGANG 5 Nummer 4 december 2013 INHOUD. 1. Aan het einde van het jaar. 2. Verslag van een stagiaire NAAM BEDRIJF NIEUWSBRIEF 4 LA SONRISA NARANJA JAARGANG 5 Nummer 4 december 2013 INHOUD 1. Aan het einde van het jaar 2. Verslag van een stagiaire 3. Berichten van Els 4. Financiën Aan het einde van het

Nadere informatie

Informatiefolder jeugdwielrennen

Informatiefolder jeugdwielrennen WTC DE AMSTEL Informatiefolder jeugdwielrennen Seizoen 2011 1-3-2011 Welkom bij de WTC de Amstel Uw zoon/dochter heeft belangstelling om te gaan wielrennen. Als wedstrijdwielervereniging zijn wij daar

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

Vrijwilligers Alle ruim zestig vrijwilligers en medewerkers zijn te herkennen aan de gele veiligheidshesjes.

Vrijwilligers Alle ruim zestig vrijwilligers en medewerkers zijn te herkennen aan de gele veiligheidshesjes. RUNFORESTRUN GASSELTE 28 SEPTEMBER 2014 Beste RUNFORESTRUN deelnemer, Welkom bij de eerste editie uit de RUNFORESTRUN serie. Wij zijn blij verrast met de hoeveelheid aanmeldingen en doen er alles aan om

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan worden de plannen van de Fietsgroep Stappenbelt Zwolle vastgesteld voor de komende vijf jaar. Het gaat dan om Wat willen wij, hoe en wanneer bereiken als vereniging.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van juli 2015. Peuterspeelzaal De Ringkantertjes. Hazeweg 1 2441 AD Nieuwveen 0172-530531 www.deringkantertjes.nl

Nieuwsbrief van juli 2015. Peuterspeelzaal De Ringkantertjes. Hazeweg 1 2441 AD Nieuwveen 0172-530531 www.deringkantertjes.nl Nieuwsbrief van juli 2015 Peuterspeelzaal De Ringkantertjes Hazeweg 1 2441 AD Nieuwveen 0172-530531 www.deringkantertjes.nl Vakanties 2015/2016 Herfstvakantie 19-10 t/m 23-10-15 Kerstvakantie 21-12-15

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 Proost Sieto! Je had m verdiend!!! LESSEN RONDOM DE ZOMERVAKANTIE. Om ervoor te kunnen zorgen dat de lessen in de zomervakantie goed gevuld zijn, willen we graag weten wanneer jullie

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur!

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur! Seizoen 2003-2004 PINGUÏN NIEUWS Hierbij ontvangt u onze alweer onze 3 e nieuwsbrief. Deze verspreiden we dit jaar onder alle leden, de vrijwilligers, donateurs (en onze oud leden). Vorig jaar was de nieuwsbrief

Nadere informatie

Alpe d HuZes. Opgeven is geen optie. Beste volgers, Fiets

Alpe d HuZes. Opgeven is geen optie. Beste volgers, Fiets Nieuwsbrief nummer 1, 5 februari 2015. Beste volgers, Met trots mail ik jullie hierbij mijn 1 e nieuwsbrief ter voorbereiding op mijn avontuur. Op 4 juni aanstaande ga ik samen met Dennis van Berkel en

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Jeugdschaatsen 2014-2015

Jeugdschaatsen 2014-2015 Jeugdschaatsen 2014-2015 www.ijsverenigingwoubrugge.nl www.ijsclubhoogmade.nl Algemene inleiding Welkom bij De ijsvereniging Woubrugge en de IJsclub Hoogmade. Bij ons kun je leren schaatsen gewoon omdat

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Nieuwsbrief december 2015 Openingswoord van de voorzitter Geachte lezer, Hierbij onze 2e nieuwsbrief van de EHBO vereniging Westerbork. In deze nieuwsbrief staan de activiteiten die geweest zijn en die

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009

Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009 Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009 Deze nieuwsbrief gaat uitsluitend over: Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving van Ootmarsum ALV Büchmania Organisatorische zaken, zoals aanmelden, route, lunch en

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERVERENIGING MEPPEL EN OMSTREKEN

SCHEIDSRECHTERVERENIGING MEPPEL EN OMSTREKEN SCHEIDSRECHTERVERENIGING MEPPEL EN OMSTREKEN Bestuursamenstelling Voorzitter: Eddy Spraakman Tel: 0522-242444 Email: e.spraakman@planet.nl Secretariaat: Bertus Spijkerman Tel: 0522-462650 Email: Bertusspijkerman@hetnet.nl

Nadere informatie

IJsbaan open voor inline-skaten!

IJsbaan open voor inline-skaten! IJsbaan open voor inline-skaten! Vanaf 1 april is de multifunctionele ijsbaan open als inline-skatebaan. Vanaf dat moment wordt er op de baan volop ge-inline-skatet oftewel geskeelerd. Inlineskaten is

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Peuteropvang Etten. In dit nummer

Nieuwsbrief. Peuteropvang Etten. In dit nummer 1 JAARGANG 2014/2015 NUMMER 11 Nieuwsbrief 27 maart 2015 In dit nummer Peuteropvang Etten 1 Peuteropvang Etten 2 Kivada 3 Spamfilter 4 Sponsortocht AOC 5 Verkeersouder gezocht! 6 Verkiezing MR 7 Paasviering

Nadere informatie

Boekje 05 Seizoen 2015-2016 20 december 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 05 Seizoen 2015-2016 20 december 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 05 Seizoen 2015-2016 20 december 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 4 April 2015 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

Van het hoofdbestuur André van Helden

Van het hoofdbestuur André van Helden Week 46, 2013 46e jaargang http://usvhercules.nl/argo Van het hoofdbestuur André van Helden November en december zijn de maanden waarin de ledenvergaderingen worden gehouden van de afdelingen en algemeen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 28 1 januari 2013

NIEUWSBRIEF nr. 28 1 januari 2013 NIEUWSBRIEF nr. 28 1 januari 2013 Bestuurlijke zaken Van de voorzitter. Bijgaand de eerste nieuwsbrief van het jaar 2013. Ik wil dan ook beginnen om alle leden van de tennisvereniging een voorspoedig,

Nadere informatie

LAATSTE BLAUWWITTER DIT SEIZOEN

LAATSTE BLAUWWITTER DIT SEIZOEN Kantine: tel: 020-616 08 94 Secretaris: Nicole Bouquet Sporthal: tel: 020-618 08 94 Albatrospad 28 Adres: Joos Banckersweg 18a 1021 TR Amsterdam 1056 EP Amsterdam 020-6658920 E-mail: blauwwit.amsterdam@knkv.nl

Nadere informatie

Info bulletin mei t/m september 2015

Info bulletin mei t/m september 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin mei t/m september 2015 Overzicht activiteiten mei t/m september 2015 Gezinsfietstocht donderdag 14

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES Status verslag: definitief Aanwezig: dhr J. Rietveld (Voorzitter), mw. I. Molijn- van Hoepen (Penningmeester),

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T.

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. Inleiding. In de praktijk is gebleken dat voor goed bestuur van de BMW Roadster club, de statuten laatstelijk gewijzigd bij akte van 4 maart 2016 op sommige

Nadere informatie

SPONSOR HEREN 1 Pagina 2 Flits nummer 4 mei 2011

SPONSOR HEREN 1 Pagina 2 Flits nummer 4 mei 2011 SPONSOR HEREN 1 Pagina 2 Flits nummer 4 mei 2011 FLITS OFFICIEEL ORGAAN VAN T.C.EENDRAGT JAARGANG: Vijf en twintig NUMMER: 4 Flits Officieel orgaan Van T.C. Eendragt www.tceendragt.nl Voorzitter Ron Joosten

Nadere informatie

13 T/M 20 JULI 2014 STICHTING TENTOONSTELLING OOSTERMOER GIETEN

13 T/M 20 JULI 2014 STICHTING TENTOONSTELLING OOSTERMOER GIETEN 13 T/M 20 JULI 2014 STICHTING TENTOONSTELLING OOSTERMOER Sponsorplan Oostermoer 2014 heeft t beleef t! De tentoonstellingsvereniging Oostermoer en het plaatselijke Stichtingsbestuur organiseren gezamenlijk

Nadere informatie