Vissen veranderden tot amfibieën, die verder evolueerden tot reptielen, die op hun beurt zomaar vanzelf transformeerden tot zoogdieren en vogels.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vissen veranderden tot amfibieën, die verder evolueerden tot reptielen, die op hun beurt zomaar vanzelf transformeerden tot zoogdieren en vogels."

Transcriptie

1 Er klopt niks van!

2 inhoud Voorwoord Inleiding er klopt niks van! Je hoeft geen geleerde te zijn om over de evolutietheorie na te denken. Ieder normaal mens heeft verstand genoeg om deze zaak te kunnen onderzoeken. Hoofdstuk 1 de fantastische evolutietheorie Vissen veranderden tot amfibieën, die verder evolueerden tot reptielen, die op hun beurt zomaar vanzelf transformeerden tot zoogdieren en vogels. Hoofdstuk 2 massa s bewijzen? Veel geleerden hebben zich zo laten inpakken door ingewikkelde, verwarrende theorieën, hypothesen en experimenten, dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Hoofdstuk 3 technische wonderen Misschien wel het grootste kenmerk van de natuur is, dat ze bestaat uit miljarden buitengewoon complexe systemen, die alle met een verbazingwekkende perfectie functioneren. Hoofdstuk 4 doordachte vormgeving De schoonheid die in de natuur zichtbaar is, is van een veel hoger niveau dan enig kunstenaar ooit zal kunnen benaderen. Al wat we kunnen doen, is ons erdoor laten inspireren. Hoofdstuk 5 god, waar ben je? Je kunt God niet begrijpen. Je kunt God evenmin in je kleine hokjes stoppen. God is veel en veel groter. Nawoord

3 h e t hp ei t j nil s i j to k e cih s 6 voorwoord d b a e t w e vz ee n l j od no og er rde e n d e e v o lw ue ti e tn hs ec ho ar ip. e Net als ik ben je waarschijnlijk opgevoed met het idee dat b l i n d e lo if n gn s i e t s ls io km k s e? n je een toevallige afstammeling bent van een uitgestorven apensoort. Vanuit diverse hoeken leerde men je dat het bewezen is dat alle leven op aarde het gevolg is van willekeurige evolutie. Omdat je het hoorde van zoveel verschillende mensen, ben je er maar vanuit gegaan dat het waar is. Iedereen gelooft het immers? Bovendien zegt men op de lokale radio én de nationale televisie, op de lagere school én op de universiteit dat er vele bewijzen zijn die de evolutietheorie ondersteunen. Waarom zou je er dan aan twijfelen? b e w e z e n Kinderen geloven van nature in God Onlangs las ik in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift iets opmerkelijks over kinderen. Psychologen in Engeland en Japan hebben ontdekt dat de meeste kinderen uit zichzelf in een scheppende God geloven. Zelfs kinderen die nog nooit over hem gehoord hebben. De verbaasde Japanse onderzoekers zeiden dat het nadenken over God als schepper niet eens deel uitmaakt van de Japanse filosofie. Toch blijkt dat kinderen van nature een abstract besef hebben van een goddelijke schepper. Het is dus niet zo dat iedereen in God gelooft door invloed van een godsdienst. Het tegendeel is waar: dikwijls verliezen kinderen hun geloof in God, onder druk van de cultuur die God totaal ontkent. (Creation Ex Nihilo, vol. 22 No. 2, p. 7) Toen ik op de middelbare school zat, geloofde ik ook in evolutie. Ik kon niet anders, want mijn leerkrachten en vrienden zeiden met vurige overtuiging dat er ik-weet-niet-hoeveel bewijzen voor zijn. Diep in mijn binnenste vond ik het echter altijd maar een wat bizarre theorie. Stammen wij van apen af? Zijn alle bloemen, planten en dieren zomaar vanzelf ontstaan? Zijn de aarde, de zon, de maan en alle planeten het gevolg van een toevallige explosie? Ik vond het maar een vreemde gedachte. Om eerlijk te zijn geloofde ik als kind eigenlijk dat er een God bestond. Ik sprak zelfs met Hem, en nu en dan had ik de indruk dat Hij me hielp en beschermde. Naarmate ik ouder werd, hoorde ik steeds vaker dat God niet bestaat en dat het zelfs belachelijk is om in Hem te geloven. Hoewel ik diep in mijn hart voelde dat God wel bestaat, zwichtte ik uiteindelijk toch voor de overmacht. Wie was ik om gelijk te hebben, tegenover zovele anderen? Per slot van rekening is het toch bewezen door de wetenschap? Of niet soms...? Mijn ontkennen van God hield ik slechts een paar jaar vol. Op zekere dag gebeurde er iets in mijn leven waardoor ik tot stilstand werd gebracht. Ik werd gedwongen over mijn leven na te denken. Daar hield ik helemaal niet van! Het betekende immers dat ik moest bekennen dat het eigenlijk een puinhoop aan het worden was. O, aan de buitenkant was alles in orde, hoor! Ik had alles in me om een succesvolle artistieke carriëre te hebben en ik werd langs alle kanten geprezen voor mijn talenten. Maar innerlijk voelde ik me leeg, ongelukkig en onvoldaan. Hoewel ik erg druk bezig was, vooral met tekenen en lol trappen met vrienden, wist ik dat mijn leven geen doel had. Tegenover ande-

4 ren lachte ik altijd dat mijn levensdoel was d a t m i j n l e v e n om veel vrouwen te hebben, mijn eigen g e e n d o e l h a d villa te ontwerpen en hopen geld te verdienen met mijn artistiek werk. Tijdens stille, eenzame momenten echter, wanneer er niemand om me heen was (behalve die Ene waarin ik niet meer geloofde), drong het besef tot me door dat mijn bestaan zinloos was. Door met mijn hoofd tegen de muur te lopen, ontwaakte ik uit de roes van het oppervlakkige leven dat ik leidde. Voor het eerst sinds jaren opende ik opnieuw mijn hart voor God. Hij aanvaardde me met wijdopen armen. Geen greintje verwijt was er. Alleen liefde en vreugde omdat ik terug was. Blijkbaar had Hij hier altijd op gewacht. Hoewel ik Hem jarenlang ontkend had en niets van zijn aanwezigheid meer had gemerkt, realiseerde ik me dat Hij me nooit verlaten had. Het was alsof Hij altijd in zwijgende liefde naast me had gestaan, dag na dag, jaar na jaar, in de hoop dat ik me ooit weer zou omkeren naar Hem. Toch worstelde ik nog met de vraag rond het ontstaan van het leven. De wetenschappelijke tekeningen van een aap die h o e w e l i k er g d r u k b e z i g w a s, w i s t i k d o e l Tijdens stille, eenzame momenten drong het besef tot me door dat mijn leven geen zin had 7

5 s i m p e l w e g n e g e r e n w a t hi j be w e e r d e z o u e e n l a f f e langzaam rechtop begint te lopen en verandert in een mens, waren diep in mijn geheugen gebrand. Niemand kon me er nog van v l u c h t z i j n overtuigen dat de mens door God geschapen was. Tenminste niet zoals het in de Bijbel staat. Niemand? Dat dacht ik, omdat ik niet beter wist. Op zekere dag echter gaf een vriendelijke jonge vrouw mij een boekje, dat geschreven was door een bioloog. Deze natuurwetenschapper legt in dat boekje uit waarom hij, en vele andere wetenschappers overal ter wereld, geen enkele waarde hecht aan de evolutietheorie. Hij toont aan dat de zogezegde bewijzen helemaal geen bewijzen zijn en dat de hele theorie berust op veronderstellingen, hypothesen en onjuiste interpretaties. Sterker nog: hij legt uit dat ze zelfs in heel wat opzichten radicaal tegen de werkelijke wetenschappelijke feiten indruist. Tot slot geeft hij een aantal duidelijke redenen, waarom hij gelooft dat het leven op aarde wel degelijk geschapen is door een bovennatuurlijk Wezen, wiens kennis en kracht onmetelijk ver boven ons menselijk begrip uitstijgen. v l u c h t Je zult begrijpen dat het lezen van dat boekje een enorme schok was voor mij. Dat iemand op dergelijke wijze zo n algemeen aanvaarde theorie durfde weerspreken, kon ik nauwelijks geloven. Om er zeker van te zijn dat ik me niet in de luren liet leggen door een of andere charlatan, besloot ik deze kwestie wat dieper te onderzoeken. De gedachte dat hij misschien gelijk zou hebben, boezemde me eigenlijk wel angst in. Het zou namelijk betekenen dat mijn hele wereldbeeld op losse schroeven zou komen te staan. Overheden en personen waarin ik vertrouwen had gesteld zouden opeens onbetrouwbaar blijken te zijn. Toch besefte ik dat het simpelweg negeren van wat hij beweerde, een laffe vlucht zou zijn. Hoe pijnlijk het ook was: ik moest de moed opbrengen om datgene wat mij altijd geleerd was, ter discussie te durven stellen. Ik moest mijn eigen gezond verstand en kritisch beoordelingsvermogen gebruiken om uit te pluizen wie er de waarheid sprak.! Ben Hobrink, Evolutie, een ei zonder kip, Gideon, In maart 1996 is er een derde, gewijzigde druk van verschenen. Dit boekje is echt een aanrader, want het bevat een aantal feiten die in dit boek niet opgenomen zijn. Dus dook ik de bibliotheek in, bestelde boeken en video s van over heel de wereld (geschreven door de beste experts op dit gebied), verzamelde stapels tijdschriften en sprak met zoveel mogelijk mensen die een zinnig woord over evolutie konden vertellen. Het resultaat van mijn zoektocht was onthutsend. Wat 8

6 e r z i j n d u i z e n d e n w e t e n s c h a p p e r s d i e d e e v o l u t i e t h e o r i e v o l k o m e n a f w i j z e n ik ontdekte was nog erger dan ik gevreesd had. Ik kwam tot de verbijsterende vaststelling dat de evolutietheorie inderdaad in geen enkel opzicht op waterdichte bewijzen rust. Integendeel: ze bleek zelfs regelrecht tegen de werkelijke feiten in te gaan. Dat was volkomen het tegenovergestelde van wat ik altijd gehoord had! Daarnaast leerde ik dat het niet waar is dat iedereen in evolutie gelooft. Er zijn wereldwijd duizenden ervaren wetenschappers die de evolutietheorie van de hand wijzen als onmogelijk, ongegrond en zelfs volslagen onwetenschappelijk. Tot slot werden mijn ogen geopend voor de realiteit van Gods onmetelijke liefde. Dat laatste is het meest fantastische wat me ooit is overkomen. Hoewel het niet vanzelfsprekend is om met God te leven (omdat velen je voor gek verklaren), is het toch onbeschrijflijk goed. Deze ervaring veranderde een aanvankelijk angstaanjagende ontdekking tot de meest vreugdevolle openbaring die ik me kon indenken: ik ben geschapen door een liefdevolle God, die onbegrijpelijk veel van me houdt en die me een eeuwige toekomst van volmaakt geluk wil schenken. Dat is dan ook de reden dat ik dit boek geschreven heb. Om 9 Een boeiend boek in deze context is: In Six Days - why 50 scientists choose to believe in creation, red. Dr. John F. Ashton, New Holland Publishers (Australia), Op heldere wijze leggen 50 wetenschappers uit waarom ze de evolutietheorie verwerpen. Ook geven ze een aantal gefundeerde redenen waarom ze wel waarde hechten aan de beschrijving van de schepping van het leven, zoals die in de Bijbel beschreven staat.

Het Kleine Boekje. Een introductie op The Work van Byron Katie. Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe.

Het Kleine Boekje. Een introductie op The Work van Byron Katie. Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe. Het Kleine Boekje Een introductie op The Work van Byron Katie Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe. Byron Katie Dit boekje geeft de essentie weer van The

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

ZO WORD JE EEN AANSTEKELIJK CHRISTEN

ZO WORD JE EEN AANSTEKELIJK CHRISTEN ZO WORD JE EEN AANSTEKELIJK CHRISTEN Inhoud Deel 1 De wereld heeft aanstekelijke christenen nodig 9 1. Voor God is ieder mens belangrijk 11 2. Een aanstekelijk geloof is ook goed voor jezelf 28 3. Een

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Vrijzinnig spreken over God

Vrijzinnig spreken over God G IS GOD KEN TRADITIE VAN IS GOD VRIJZINNIg WAAR DE EN TRADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN GOD VRIJZINNIg WAAR DE GEEST IS, IS VRIJHEID ADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN VERHAAL VEELKLEURIG L AN VRIJHEID GOD

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Er was eens een verhaal te vertellen

Er was eens een verhaal te vertellen Er was eens een verhaal te vertellen Ergens op de aarde wordt onderstaand verhaal verteld, aan kinderen! De kinderen hebben de leeftijd van ongeveer zes jaar en hun leraar vertelt hen het verhaal omdat

Nadere informatie

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl Goed Gezelschap Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

de bergrede in het licht van de vedanta-leer

de bergrede in het licht van de vedanta-leer de bergrede in het licht van de vedanta-leer Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel

Nadere informatie

Onze verhouding tot de apen De consequenties van het darwinisme voor ons mensbeeld en voor de moraal

Onze verhouding tot de apen De consequenties van het darwinisme voor ons mensbeeld en voor de moraal Onze verhouding tot de apen De consequenties van het darwinisme voor ons mensbeeld en voor de moraal Oratie Gehouden bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Filosofie vanwege de Stichting

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. Hoofdstuk 2. Prioriteiten en problemen Bladgoud helpt niet Voor kinderen natuurlijk

INHOUD. Inleiding. Hoofdstuk 2. Prioriteiten en problemen Bladgoud helpt niet Voor kinderen natuurlijk INHOUD Inleiding Hoofdstuk 1. De kunst van een goed gesprek Gesprekken met God transformeren je leven Vertrouw je gesprekspartner Blokkades voor een goed gesprek Een goed gesprek voeren kun je leren Hoofdstuk

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 - Dowrick, Zelf-ander-intimiteit, p.1 - Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 1 Afzonderlijke zelven in relatie tot

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Christopher Hitchens. God is niet groot. Hoe religie alles vergiftigt. Vertaald door Paul Witte

Christopher Hitchens. God is niet groot. Hoe religie alles vergiftigt. Vertaald door Paul Witte Christopher Hitchens God is niet groot Hoe religie alles vergiftigt Vertaald door Paul Witte 1 En dan druk ik me nog mild uit Als de lezer verder wil gaan dan het niet met de auteur eens te zijn, en wil

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Visies. Burgerschap Gevorderdenfase II grote visies op mens en samenleving[kies de datum

BURGERSCHAP. Visies. Burgerschap Gevorderdenfase II grote visies op mens en samenleving[kies de datum BURGERSCHAP Visies I have a dream Ik heb een droom dat op een dag dit land zal opstaan en de ware betekenis van haar credo zal naleven: "Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen

Nadere informatie

Zo is dat. En dan word je automatisch wijzer. En naarmate je jouw ego opzij kunt zetten word je ook fijngevoeliger, niet?

Zo is dat. En dan word je automatisch wijzer. En naarmate je jouw ego opzij kunt zetten word je ook fijngevoeliger, niet? Uittreksel uit EERST GELOVEN EN DAN ZIEN, het vervolg op Er is meer tussen Hemel en Aarde 1. Gesprek met het ego. Wist je, dat je als je dit boek in dialoogvorm schrijft, dat je in feite niet zozeer tegen

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie