1. RED JEZELF!? ACTIVITEITEN OPENING MAGAZINE CHRONISCH WEBSITE REACTIES PUBLICITEIT...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. RED JEZELF!?... 3 2. ACTIVITEITEN... 5 3. OPENING... 6 4. MAGAZINE CHRONISCH 2010... 7 5. WEBSITE... 9 5. REACTIES... 10 6. PUBLICITEIT..."

Transcriptie

1 EVALUATIE Stichting Week van de Chronisch Zieken Postbus KH ROTTERDAM telefoon

2 INHOUD 1. RED JEZELF!? ACTIVITEITEN OPENING MAGAZINE CHRONISCH WEBSITE REACTIES PUBLICITEIT ORGANISATIE FINANCIERS BIJLAGE 1 WOONPLAATSEN MET ACTIVITEITEN BIJLAGE 2 ACTIVITEITEN NAAR ORGANISATOR EN RUBRIEK BIJLAGE 3 SUGGESTIES VAN PARTICIPANTEN BIJLAGE 4 OPENINGSCONGRES BIJLAGE 5 REACTIES BIJLAGE 6 WEEK 2010 IN DE PERS BIJLAGE 7 KNIPSELKRANT

3 1. Red jezelf!? Vele honderden verenigingen, organisaties, bedrijven en instellingen maken ieder jaar weer de Week Chronisch Zieken tot een succes. Veertien jaar geleden gestart met 20 activiteiten is dit aantal in 2010 gegroeid tot meer dan 900 activiteiten. Veel activiteiten stonden in het teken van het jaarthema het vergroten van zelfredzaamheid en veiligheid met als motto Red jezelf!? Marc de Hond vervulde de ambassadeursfunctie voor de Week Groot is onze waardering voor de vele honderden vrijwilligers, patiënten, hulp- en dienstverleners die deze activiteiten hebben georganiseerd. Wij danken bij deze graag ook onze subsidiegevers, sponsors en adverteerders die de Week in 2010 mogelijk hebben gemaakt. Tabel 1 Samenvatting ACTIVITEITEN Aantal activiteiten Aantal woonplaatsen met een of meer activiteiten Waarderingscijfer van participanten voor de Week 7,5 7,4 7,7 OPENING Aantal bezoekers opening Waarderingscijfer bezoekers openingscongres 7,8 7,9 - Percentage bezoekers die het openingscongres % waarderen als goed of zeer goed MAGAZINE Oplage gedrukte versie Participanten die magazine waarderen als (zeer) goed 82% 81% 70% Aantal luisterversies magazine Aantal keren dat ingelogd is op de luisterversie op Aantal inzendingen puzzel WEBSITE Aantal bezoekers PUBLICITEIT Aantal artikelen gedrukte media Mediawaarde persartikelen in Oplage van gedrukte media met artikelen over Week Kijkcijfers TV-uitzendingen Internet vermeldingen Week van de Chronisch Zieken of Week Chronisch Zieken in combinatie met jaartal Dit is exclusief de meeste actieplaatsen in het kader van de Dag van de Mantelzorg 2 In 2010 was in tegenstelling tot voorgaande jaren in het magazine niet aangegeven dat inzending van oplossing van de puzzel ook via mogelijk was. Hierdoor bleef het aantal inzendingen achter bij eerdere jaren. 3

4 4

5 2. Activiteiten Het aantal activiteiten is in 2010 weer verder toegenomen. De diversiteit van de activiteiten was groot. Zo waren er informatiemarkten, congressen, sport- en beweegactiviteiten, lotgenotenbijeenkomsten en verwendagen. In totaal telden we 900 activiteiten georganiseerd door uiteenlopende participanten zoals ziekenhuizen, bibliotheken, patiëntenorganisaties, steunpunten mantelzorg, fysiotherapeuten, apotheken, UWV Werkbedrijven en sportverenigingen. Een honderdtal participanten vulde een evaluatieformulier in. Deze participanten geven gemiddeld een 7,6 als rapportcijfer aan de Week. Dit is ook het cijfer dat zij gemiddeld aan hun eigen activiteit geven. Het waarderingscijfer is weliswaar iets hoger dan voorafgaande jaren, opmerkelijk is wel dat meer participanten in 2010 rapporteerden (deels) ontevreden te zijn met het resultaat van hun eigen activiteit. De reden van de ontevredenheid is bijna altijd omdat de opkomst van bezoekers achter bleef bij de verwachting. Tabel 2 Participanten over de Week Jaar Rapportcijfer voor Week Rapportcijfer eigen activiteit Tevreden over eigen activiteit ,6 7,6 52% ,4-67% ,5-60% Tabel 3 Tevredenheid over de zelf georganiseerde activiteit (in %) Jaar Tevreden Deels tevreden 2010 (n=100) 2009 (n=82) 2008 (n=87) Niet tevreden Totaal Bijlage 1 geeft het aantal activiteiten per woonplaats weer. Bijlage 2 geeft een overzicht van het soort activiteiten. Bijlage 3 bevat de suggesties van de participanten voor de Week in

6 3. Opening In totaal bezochten 726 mensen het openingscongres Red jezelf!? op vrijdag 5 november 2010 in het pas geopende Congrescentrum 1931 bij de Brabant Hallen in den Bosch. Het congres is een initiatief van ZonMw in samenwerking met CIBG unit Fonds PGO en Stichting Week Chronisch Zieken. Het plenair programma werd gepresenteerd door Lucille Werner. Diana Monissen interviewde vier mensen met een beperking en een mantelzorger over hun ervaringen met zelfredzaamheid en veiligheid. Joan Leemhuis interviewde Jan van Wijngaarden van de Inspectie voor de Volksgezondheid en Nico van Mourik, directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Iris van Bennekom, directeur Langdurige zorg, sprak namens de nieuwe staatssecretaris van VWS. Het ochtendprogramma werd afgesloten met de bekendmaking van de prijswinnaars van De Pen als Lotgenoot. In het middagprogramma waren er zeven minisymposia over de volgende onderwerpen: 1. Ouderen werken mee aan verbeteringen in de zorg (Nationaal Programma Ouderenzorg) 2. Red jezelf!? met zelfmanagement (LUMC, Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement en NPCF) 3. Ik kan bouwen aan mijn toekomst (Ministerie van SZW) 4. Best practices zelfredzaamheid (Innovatiefonds Zorgverzekeraars) 5. Leef je uit (De Pen als Lotgenoot) 6. Oud worden met hiv (Aidsfonds) 7. Persoonlijk veiligheidsplan (Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving Rvarium) De informatiemarkt telde 80 stands. Ook dit jaar was de belangstelling van organisaties voor een stand op de markt groter dan de beschikbare ruimte. Ruim 80 procent van de congresdeelnemers waardeerden het congres als goed of zeer goed. De resultaten van de door de deelnemers ingevulde evaluatie vindt u in bijlage 4. 6

7 4. Magazine Chronisch 2010 Het magazine kreeg een nieuwe (verkorte) naam Chronisch. De inhoud bleef onveranderd: aandacht voor alle aspecten van het leven waar chronisch zieken en gehandicapten mee te maken kunnen krijgen: met vooral ziekteoverstijgende informatie die voor een brede groep van belang is. Ook stonden in het magazine weer veel inspirerende verhalen van mensen met een beperking die zelf de regie over het eigen leven hebben genomen. De magazines zijn gratis gedistribueerd via instellingen waar veel chronisch zieken komen zoals huisartsen, apotheken, bibliotheken, poli s en afdelingen patiëntenvoorlichting van ziekenhuizen, en verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook zijn magazines ter beschikking gesteld van patiëntenverenigingen, sectoren gezondheidszorg van ROC s en HBOinstellingen en UWV Werkbedrijven e.d. Suggesties magazine Magazine een moderner uitstraling geven Jongeren zelf aan het woord laten in magazine, wat zijn hun ervaringen, wat graag anders. Ouders van kinderen met cz neigen te bepalen wat goed is voor hen.. Heb magazine niet bij alle huisartsen gezien. Maak flitsend magazine in stijl jongerenmagazines Mogelijkheden die er zijn bij zorgverzekeraar verduidelijken Meer magazines verspreiden, ik zal er zelf ook meer bestellen UMC Radboud heeft kinderziekenhuis en polikliniek Oncologie voor adolescenten en jong volwassenen (AYA poli) Jongeren stimuleren hun verhaal te schrijven/bekend te maken, veel boekentips in magazine geven; bij pat.ver inventariseren wat zijn doen en deze tips delen zodat ook andere verenigingen ideeën kunnen opdoen. St Downsyndroom heeft enthousiaste jongeren die mee willen werken middels artikel/foto Neem jongeren mee in het maken/bedenken van de vormgeving Vroeg beginnen met maken magazine, jongeren zelf laten maken. Vormgeving magazine moderner m.b.v. reclamebureau Digitale versie verspreiden via patiëntenorganisaties en werkpleinen De waardering van de participanten voor het magazine blijft hoog. De distributie van het magazine blijft echter een aandachtspunt. Sommige instellingen ontvangen te weinig exemplaren, anderen juist weer teveel. Het realiseren van een optimale distributie is niet eenvoudig. Van het magazine is een luisterversie gemaakt door Dedicon. Deze is op de site geplaatst. Er is keer ingelogd op deze luisterversie. Daarnaast zijn 85 exemplaren van het magazine als luisterboek op aanvraag gratis toegestuurd. 7

8 Tabel 3 Oordeel van participanten over magazine Chronisch Ziek (in procenten) N=* Inhoud Vormgeving Leesbaarheid Verspreiding Geheel Zeer goed Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Totaal (2008: n=80)(2009:n=77)(2010: n=91) % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8

9 5. Website In 2009 is site aangepast zodat ook activiteiten die niet in de Week vallen, aangemeld kunnen worden. Van deze mogelijkheid blijken steeds meer patiëntenorganisaties, fysiotherapeuten en sportorganisaties gebruik te maken. In totaal zijn in 244 plaatsen een of meer activiteiten georganiseerd. Het aantal bezoekers van de bedroeg in 2010: (2009: ) ( ). De meest bezochte pagina s zijn die met het Weekprogramma, het online magazine en Informatie voor chronisch zieken. Gemiddeld aantal bezoeken per dag Aantal bezoeken per maand December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari Totaal Meest bezochte pagina's: Weekprogramma Online magazine Informatie voor chronisch zieken Informatie voor organisaties Levenskunstenaars Wie zijn wij? Openingscongres Audioversie magazine 9

10 5. Reacties Reacties over de activiteiten in de Week, het magazine en het thema worden zeer op prijs gesteld. Deze stellen ons in staat de volgende Week nog beter tegemoet te komen aan de behoeften. Een van de reacties wordt dan ook beloond met een cadeaubon en zal (verkort) worden afgedrukt in het volgende magazine. Onderstaande reactie van M.T. uit Gendt (Limburg) is gekozen als winnaar vanwege de positieve toon en nuttige tips die aansluiten op het jaarthema Red jezelf!? Het is een zeer leerzaam blad met veel dank. Ik ben diabetes 2. Ik heb evenwichtsstoornissen en sinds 2,5 jaar een ernstige vorm van spierreuma. Vandaar dat er nogal wat artikelen mij aanspraken. Verder woon ik alleen, maar wel met zorg en alarm. Toch moet je nog veel zelf doen en dat is ook goed. Maak een plan: ja dat is zeer noodzakelijk. Bijvoorbeeld in mijn situatie: 1. Ga nooit op een stoel of trapje staan; 2. Zorg dat de telefoon en het alarm bij de hand is; 3. Dat meerdere mensen weten waar je medicijnen zijn; 4. Geen tapijten of matjes op de vloer; 5. Neem altijd de rollator; 6. Loop niet in het donker s nachts; 7. Zorg dat je gezond eet en goed op de vastgestelde tijd (diabetes) 8. Zorg dat je creatief blijft en geniet van de vele mooie dingen om je heen, dat geeft energie in het gewone leven van alle dag; 9. Blijf contact houden met medemensen; 10. Zorg dat je de tijd goed besteedt, dat geeft vreugde en voldoening; 11. Wees niet bang om hulp te vragen als dat nodig is; 12. Mijn bloemen en plantjes zijn mijn genot elke dag weer en ook vogeltjes die komen eten in het voerhuisjes; 13. Mijn hobby is schilderen en tekenen, lezen en knutselen als het nog kan i.v.m. de pijnen. Met veel dank voor de hulp in uw blad en hoop dat mijn plan om jezelf te redden ook anderen kan helpen. Meer reacties vindt u in bijlage 5 10

11 6. Publiciteit Ook in 2010 is de publiciteit rond de Week beperkt tot free publicity. De voor betaalde publiciteit geplande middelen konden niet geworven worden. Desalniettemin is het gelukt in de media veel aandacht te krijgen voor de week. Pers Er zijn 250 artikelen in de gedrukte media geteld. De publiciteitswaarde gebaseerd op de advertentietarieven van de betreffende media bedroeg ,. De publiciteitswaarde van het grote artikel in magazine UWV perspectief (oplage ) is hierin niet begrepen aangezien dit magazine geen advertenties plaatst. De oplage van alle gedrukte media tezamen bedroeg TV en radio De televisieprogramma s Tijd voor Max (omroep Max) en Man bijt hond (NCRV) besteedden een item aan de Week. Het totaal aantal kijkers naar beide programma s was Voor veel plaatselijke activiteiten was aandacht bij de lokale en regionale radiozenders. Internet Op het internet is de Week van de Chronisch Zieken of Week Chronisch Zieken beide in combinatie met 2010 in totaal keer vermeld (2009:14.717). Parkeerkaarten De voorraad parkeerkaarten met een prikkelende tekst die door vergunninghouders geplaatst kunnen worden onder de ruitenwisser van auto s die zonder vergunning op een invalidenparkeerplaats staan, zijn overgedragen aan de Vereniging Spierziekten Nederland. 11

12 7. Organisatie Bestuur Het bestuur verwelkomde in 2010 twee nieuwe leden: mevrouw A. Schipaanboord, directeur van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de heer C. Smit als vertegenwoordiger van CG-Raad. Mevrouw Schipaanboord is benoemd als secretaris en volgt daarmee mevrouw H. Hillmann op die het bestuur heeft verlaten. De heer Smit is benoemd als vice-voorzitter en volgt de heer A. van der Zeijden op. Zowel mevrouw Hillmann als de heer Van der Zeijden hebben vanaf de start van de stichting zitting gehad in het bestuur. Voor hun inzet en voor bijdrage aan het succes van de Week zijn wij zeer erkentelijk. De samenstelling van het bestuur beleef verder ongewijzigd: mevrouw ir. J.M. Leemhuis - Stout (voorzitter), de heer J. de Boer (penningmeester) en de leden mevrouw prof. dr. G.A.M. van den Bos, mevrouw drs. C. Ross en de heer H. van Essen. Comité van Aanbeveling Tot ons genoegen is in 2010 het Comité van Aanbeveling versterkt met: Bas van der Goor, directeur van de Bas van de Goor Foundation Mr. drs. Theo Langejan, voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. Wij danken hen en de overige hieronder genoemde leden van het Comité van Aanbeveling voor hun steun. Dr. E. Borst - Eilers, voorzitter Federatie van Kankerpatiënten Ria Bremer, journalist Renate Dorrestein, auteur Drs. Hans Hoogervorst, voorzitter Autoriteit Financiële Markten Drs. Agnes M. Jongerius, voorzitter FNV Vakcentrale Y. Koster - Dreese, ZonMw Lucille Werner, tv-presentator H. Wiegel, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland. Mr. B.E.M. Wientjes, voorzitter VNO-NCW Samenwerkingspartners De Stichting Week van de Chronisch Zieken werkt intensief samen met het CIBG unit Fonds PGO en ZonMw. De unit Fonds PGO heeft helaas aangeven in 2011 en 2012 deze samenwerking om financiële redenen af te bouwen. ZonMw wil onder voorbehoud van voldoende middelen deze samenwerking graag voortzetten. Bureau De dagelijkse werkzaamheden zoals de coördinatie van de activiteiten, publiciteit, fondsen- en sponsorwerving, bestuurssecretariaat en de productie van magazine Chronisch zijn verzorgd door Bureau Lambregts te Rotterdam. De website door FCL Media te Ameide en Raimond Verwei in Vlissingen. Guus Pauka Grafische Producties in Loosdrecht verzorgde het drukwerk. Daarnaast leverden Cuno van Merwijk en andere journalisten bijdragen voor het magazine. 12

13 8. Financiers De stichting financiert haar activiteiten uit subsidies van fondsen en overheid, en uit advertentieverkoop en sponsoring. De volgende subsidiegevers danken wij hierbij voor hun bijdrage in 2010: CIBG, unit Fonds PGO ZonMw Nationaal Programma Ouderenzorg Innovatiefonds Zorgverzekeraars Fonds NutsOhra Stichting Aidsfonds Revalidatiefonds Huidfonds Verder danken wij onze adverteerders en sponsors: Ministerie van SZW Mezzo UWV werkbedrijf Menzis Fokus wonen Commissie Gelijke Behandeling MSD MEE Nederland NISB Nederlands Rode Kruis Stuurgroep Weesgeneesmiddelen Chronisch Zieken en Werk Reumapatiëntenbond Fokus Wonen KNMP Uw apotheker Nefarma Schildklierstichting Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck VSB Fonds Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving Pen als Lotgenoot 13

14 Bijlage 1 Woonplaatsen met activiteiten Hieronder staat een overzicht met woonplaatsen met activiteiten in het kader van de Week Chronisch zieken in Tussen haakjes staat het aantal activiteiten in de betreffende plaats. De rubriek specials betreft activiteiten die niet aan een bepaalde vaste plek gebonden zijn zoals meldlijnen, internetwedstrijden e.d. LANDELIJK (20) Driebergen (1) Kerkrade (2) Roermond (1) 's Gravendeel (1) Ede (4) Kessel (1) Roosendaal (7) 's Gravenzande (2) Ede gld (1) Laarbeek (1) Rotterdam (7) 's Heerenhoek (1) Eemnes (1) Leek (1) Sassenheim (1) 's Hertogenbosch (8) Eindhoven (7) Leerdam (1) Schagen (2) Aagtekerke (1) Eindhoven/Helmond (2) Leeuwarden (8) Sint Laurens (1) Aalsmeer (2) Emmen (5) Leiden (14) Sint Michielsgestel (1) Alkmaar (4) Enschede (4) Lelystad (1) Sittard (3) Almelo (4) Enter (1) Leusden (1) Sluis (1) Almere (6) Erica (1) LIMBURG (4) Sneek (2) Almere Stad (2) Ermelo (5) Lisse (3) Spijkenisse (4) Alphen aan den Rijn (2) Feanwalden (1) Losser (3) Stadskanaal (1) Amersfoort (12) FLEVOLAND (1) Lunteren (1) Stadskanaal (Gr) (1) Amstelveen (3) Franeker (1) Maarssen (1) Steenbergen (1) Amsterdam (32) FRANKRIJK (1) Maasbree (2) Steenwijk (1) Amsterdam Oud Zuid (1) Geldrop (2) Maastricht (2) Strijen (2) Amsterdam Z.O. (2) Geleen (2) Marum (1) Terneuzen (1) Amsterdam Zuidoost (3) Gieten (4) Mechelen BELGIE (1) Tiel (4) Amsterdam Noord (1) Goes Kloetinge (1) Meijel (1) Tilburg (4) Appelscha (1) Goor (1) Meppel (2) Tubbergen (1) Arnemuiden (1) Gorinchem (2) Middelburg (3) Tuk (1) Arnhem (14) Gouda (3) Musselkanaal (1) Uden (2) Assen (3) GRONINGEN (17) Naaldwijk (1) Uithuizen (1) Baarlo (2) Haaksbergen (1) Naarden (1) Ulft (1) Baarn (4) Haarlem (6) Nieuwe Niedorp (1) Utrecht (44) Bemmel (1) Haastrecht (2) Nieuwegein (4) Veendam (4) Bergen op Zoom (1) Halsteren (1) Nieuwkoop (1) Veenendaal (5) Bergum (1) Hardenberg (1) nieuwleusen (1) Veenwouden (1) Blerick (2) Harderwijk (6) Nijkerk (1) Veere (1) Boekel (1) Haren (2) Nijmegen (9) Veghel (2) Bolsward (1) Haren (Gn) (1) Nijmeg./Groesbeek (3) Veldhoven (1) Borne (1) Harlingen (2) Nijverdal (2) Velp (1) Boxmeer (1) Harmelen (6) Noord Beveland (1) Venlo (1) Boxtel (1) Heerde (1) NOORD HOLLAND (3) Venray (1) Breda (7) Heerenveen (5) Nuenen (1) Vleuten (2) Broekhuizen (1) Heerhugowaard (1) Nunspeet (2) Vlissingen (10) Bunnik (1) Heerlen (3) Oegstgeest (2) Voorhout (1) Bunschoten (4) Heiloo (1) Oirschot (2) Voorschoten (1) 14

15 Burgum (1) Heinkenszand (1) Oldambt (1) Voorthuizen (1) Capelle a/d IJssel (1) Helmond (6) Ommen (1) Waalwijk (4) Castricum (1) Hemmen (1) Oost Souburg (1) Wapenveld (2) Cruquius (4) Hengelo (4) Oostburg (2) Weert (1) Culemborg (6) Heythuysen (1) Oosterbeek (1) Weesp (2) De Bilt (2) Hilvarenbeek (1) Oosterwolde (4) Wemeldinge (1) De Klomp (1) Hilversum (2) OPROEP (1) Westerveld (1) De Rijp (1) Hoensbroek (1) Oud Beijerland (1) Wilnis (1) Dedemsvaart (1) Hoevelaken (1) Ouderkerk a/d Amstl (1) Winschoten (2) Delft (6) Holten (1) OVERIJSSEL (2) Winsum (1) Delfzijl (1) Hoofddorp (1) OVERIJSSEL E.O. (5) Woerden (4) Den Bosch (4) Hooge Mierde (1) Panningen (3) Wolvega (1) Den Haag (14) Hoogeveen (3) Purmerend (4) Zaandam (2) Den Helder (1) Hoogezand (2) Putten (1) ZEELAND (1) Deurningen (Hengelo) (1) Hoorn (2) Putten, Nijkerk (1) Zeewolde (1) Deventer (5) Huissen (2) Raalte (2) Zeist (6) Diemen (1) Huizen (1) Raamsdonksveer (2) Zevenaar (1) Doetinchem (4) Hulsel (1) Reeuwijk (2) Zevenbergen (1) Dokkum (1) IJsselstein (2) Renkum (1) Zoetermeer (7) Dordrecht (2) Kaag en Braassem (1) Renswoude (1) ZUID HOLLAND (1) Drachten (1) Kaatsheuvel (1) Reusel (2) zuidwolde dr (1) DRENTHE (2) Kampen (3) Rijssen (1) Zutphen (1) Driebergen (4) Kapelle (1) Rijswijk (7) Zwolle (7) 15

16 Bijlage 2 Activiteiten naar organisator en rubriek Hieronder staat een overzicht van activiteiten georganiseerd in het kader van de Week Chronisch Zieken naar organisator en rubriek. In dit overzicht ontbreken 150 activiteiten in het kader van de Dag van de Mantelzorg. Het totaal aantal bekende activiteiten was in 2009 derhalve 565 plus 150 = 715 activiteiten. Titel Toelichting Plaats V.V.V. Vriendschap & Verkering & Vrijen Maak het mee! Proeven, voelen, zien, ruiken en horen Het opbouwen van vriendschap en aangaan van langdurig en intiemer contact kan lastig zijn als je chronisch ziek bent. Bij onze activiteiten word je uitgenodigd eens op een andere en ludieke manier naar jezelf te kijken Rotterdam Scootmobieltocht Noord Beveland Computercursus en te ervaren op welke manieren je contact kunt maken met anderen. Rit met scootmobielers ZEELAND In ieder huis staat tegenwoordig wel een computer. Dikwijls wordt die Utrecht alleen maar gebruikt voor een spelletje of voor internet. Om er (veel) meer mee te kunnen is het makkelijk als je eerst de basisbeginselen van werken met de computer beheerst. Kom eens kijken wat je kunt leren. Informatie bij MEE Ijsseloevers Bij het informatiecentrum kunt u terecht met vragen over wet en Kampen regelgeving, vrije tijd, hulpmiddelen etc. etc. U kunt vrijblijvend binnenlopen. informatie en inloop bij MEE Bij het informatiecentrum kunt u terecht met vragen over wet en Zwolle IJsseloevers regelgeving, vrije tijd, hulpmiddelen etc. etc. U kunt vrijblijvend binnenlopen. Informatie en inloop bi MEE Bij het informatiecentrum kunt u terecht met vragen over wet en Deventer Ijsseloevers regelgeving, vrije tijd, hulpmiddelen etc. U kunt vrijblijvend binnenlopen. Inloop en informatie bij U kunt deze dagen vrijblijvend binnenlopen met uw vragen, Almere Informatiecentrum MEE IJsseloevers bijvoorbeeld over wet en regelgeving, vrije tijd, hulpmiddelen etc. Verder is er een tafel met informatie voor mensen die te maken hebben met een chronische ziekte. inloop en informatiemee Bij het informatiecentrum kunt u terecht met vragen over wet en Ommen IJsseloevers regelgeving, vrije tijd, hulpmiddelen etc. U kunt vrijblijvend binnenlopen. informatie en inloop MEE Bij het informatiecentrum kunt u terecht met vragen over wet en Lelystad IJsseloevers regelgeving, vrije tijd, hulpmiddelen etc. U kunt vrijblijvend binnenlopen. Adem en ontspanningstherapie Individuele kennismakingsbijeenkomst in de praktijk; zie Arnemuiden aos.org Musical Contraband Muziek voor mensen met lichamelijke beperkingen en chronisch zieken Sittard FOKUS open dag Bezichtig een Fokuswoning, bezoek de demonstraties in de hulppost, stel al uw vragen en maak kennis met Fokus! Uden FOKUS open dag Assen FOKUS open dag Amsterdam FOKUS open dag 's Gravenzande FOKUS open dag Zaandam FOKUS open dag Kerkrade FOKUS open dag Spijkenisse FOKUS open dag Roosendaal FOKUS open dag Groningen FOKUS open dag! Helmond Koffietafel Koffie is één van de meeste geliefde dranken in Nederland. U kunt deelnemen aan de koffietafel bij de NaHderkring op dinsdagochtend. Met elkaar worden er scones, brownies, koekjes, bonbons enz. gemaakt en daarna natuurlijk ook genuttigd. Nieuwegein 16

17 Nieuwe stichting Lotje&co Cranio Sacraal therapie Diabetesrevalidatie Nationale Whiplashdag 2010 Chronisch ziek zijn: een (levens)kunst? Rijlessen in aangepaste auto's Evaluatie website Beurs Gezond & Wel Kunstplein / expositie klaverjas/schaak/damtoernooi Ontdek wat de Bowen Techniek voor u kan beteken via een bon voor een gratis Congres: Opvoedproblemen bij een jong chronisch ziek kind. Verlichting van pijn door aanraking en warmte. gratis houding en bewegingsanalyse voor mensen met chronische klachten Lotje&co informeert, inspireert en stimuleert ouders van zorgintensieve LANDELIJK kinderen. Lotje&co wil ze bekend maken met de mogelijkheden die je hebt als gezin. Dit doet Lotje&co door o.a. het uitgeven van een tijdschrift (september 2010), het onderhouden van een website (per 1 maart) Gedurende een half durende behandeling ervaren wat Cranio sacraal Leiden therapie voor u kan betekenen. Programma voor diabetespatiënten die ondanks intensieve begeleiding Groningen van polikliniek, huisarts of diabetesverpleegk. problemen blijven ervaren met de regulatie van hun diabetes. Het programma richt zich op educatie, regulatie, dagbesteding, sport/bewegen, omgaan met diabetes, acceptatie en vewerking. DOE MEE: STEUN OF INSPIREER ANDEREN MET UW PASSIE MEER LANDELIJK INFORMATIE OP Drie inspirerende kloostermiddagen voor mensen met een Zwolle chron.lichamelijke ziekte. Stilstaan bij het leven met de ervaring van ziek en of beperkt zijn in relatie tot geloof en levensbeschouwing. Levenskunst: verhalen en beelden die inspireren. Cursusbijdrage naar draagkracht (12,00 37,50 euro). De rijschool van het Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) is er voor álle NOORD HOLLAND mensen met een beperking die (opnieuw) willen leren autorijden. U kunt rijlessen volgen om een rijbewijs te halen; opnieuw te wennen aan verkeer; te leren rijden met aanpassingen of ter voorbereiding op een testrit met het CBR. De website wordt momenteel d.m.v. onderzoek OPROEP geëvalueerd door drie studenten die afstuderen als HBO Verpleekundige. Het is een informatieve site voor jongeren met een chronische aandoening of beperking. Heb je zin om mee te doen aan dit onderzoek? Klik dan op de link! Gezond & Wel is vooral een actieve beurs, er is van alles te zien en mee Kaatsheuvel te beleven. Men kan er bijvoorbeeld gratis de bloeddruk laten meten, een gehoortest en ogentest ondergaan, een stoelmassage ervaren en informatiestands van patientenverenigingen, w.o. de Psoriasis Vereniging Nederland. Boogh activiteiten exposeert met werkstukken die clienten van Boogh Harmelen gemaakt hebben op het "Kunstplein". Te denken valt aan: schilderkunst, speksteen, keramiek, enz. Dagelijks ben u van harte welkom om te zien welke producten gemaakt zijn en krijgt u een rondleiding door het gebouw. Bestaande cliënten en medewerkers van Boogh Harmelen willen graag Harmelen met u klaverjassen, schaken en dammen in de vorm van een toernooi. Alle Bowen behandelaars aangesloten bij de BBV bieden een gratis LANDELIJK behandeling aan middels het downloaden van een bon van de site van de BBV (www.bowenpraktijken.nl) of vanaf uw site. Dit om te ontdekken wat de Bowen Techniek kan bieden voor mensen met een chronische aandoening. Orthopedagoge Mendy Moorman (Praktijk Eigenwijs) organiseert een Arnhem congres voor professionals en andere geinteresseerden, waarin centraal staat hoe een adequaat netwerk van ondersteuning, de opvoeding en ontwikkeling van een jong chronisch ziek kind op een positieve manier kan beïnvloeden. Door mijn dochtertje ontdekte ik de kracht van mijn handen. Mijn Almere dochter kent een flink aantal beperkingen, de klachten die deze met zich meebrengen verminderde of verdwenen door plaatsgerichte aanraking(en). Ik heb een aanrakingspraktijkje waar cliënten obv vrijw. bijdrage behandeld worden. Mensen met chronische rug, schouder, nek en hoofdpijnklachten Ede gld kunnen een ongewenst houding en bewegingspatroon hebben en daardoor de klachten negatief beinvloeden. Ik wil samen met u kijken of dit bij u het geval is en u dan advies geven of een behandeling oefentherapie Mensendieck nodig is. 17

18 Reumamonitor Trainingsarrangement Reuma Uitgedaagd! Oud worden met hiv HersenletselCongres 2010 Inauguratie Prof. Dr. H.J.M. Vrijhoef, Universiteit van Tilburg Symposium over ethiek voor zorgverleners Dag van de mantelzorg Een zorgeloze avond voor mantelzorgers De Reumamonitor is een online programma waarmee Reumatoïde Artritis patiënten zelf hun ziekteactiviteit en dagelijks functioneren kunnen scoren en registreren. Beter omgaan met je reuma: Trainingsarrangement Reuma Uitgedaagd! Zelfmanagementcursus voor mensen met reuma. Gedurende een midweek leer je tijdens de zes cursusdagdelen de regie in handen te nemen. De cursusleiders hebben zelf ook reuma. Oud worden met hiv belicht de medische en psychosociale positie van ouder wordende hiv patiënten. Hoe is de relatie met de zorg voor andere ouderen met complexe aandoeningen? Wie moet welk beleid ontwikkelen rond ouderen met hiv? Welke rol spelen ouderenorganisaties? Het HersenletselCongres wordt een dag vol informatie over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van niet aangeboren hersenletsel. De thema's zijn: a) De cliënt en zijn systeem, b) Leven met hersenletsel, c) Hersenletsel en fysieke beperking, d) Nieuwe ontwikkelingen in onderzoek en ondersteuning. Prof. dr. H.J.M. Vrijhoef, bijzonder hoogleraar Chronische Zorg zal zijn ambt aanvaarden met het houden van een openbare rede, getiteld: "Chronisch Zieken hebben de toekomst" Alle belangstellenden zijn uitgenodigd tot het bijwonen van deze rede. Symposium over ethiek in de zorg, bedoeld voor verzorgenden, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Vakbond CNV Publieke Zaak wil de aandacht voor ethiek op de werkvloer stimuleren. Dag waar Mantelzorgers in het zonnetje gezet worden en waar tevens aandacht gevraagd wordt voor mantelzorgers. In verband met de dag van de mantelzorg van 10 november, wordt een avondje uit georganiseerd voor mantelzorgers uit Sint Michielsgestel. Met muziek, theater, drankjes en hapjes. LANDELIJK Wapenveld 's Hertogenbosch Ede Tilburg Den Bosch Laarbeek Sint Michielsgestel Dag van de Mantelzorg Verwen middag, met diverse workshop. Rotterdam Dag van de mantelzorg Schilderworkshops voor mantelzorgers en vrijwilligers Dag van de Mantelzorg Dag van de Mantelzorg Gooi en Vechtstreek NPV Renswoude zet zich in voor mantelzorgers op 11 november 2010 Dag van de Mantelzorg Verrassing voor Mantelzorgers Verrassing voor Mantelzorgers Verrassing voor Mantelzorgers De dag van de mantelzorg 2010! Lokatie: de Veenendaalhal. Invulling en Veenendaal tijden volgt nog. Er zijn verschillende workshops op aanvraag en op maat te boeken voor Putten, Nijkerk een groep. De workshopbegeleider Astrid Krauts heeft ruime ervaring in het werken met mantelzorgers en vrijwilligers. Vraag naar de mogelijkheden. De prijs is op aanvraag.workshops in Putten, Nijkerk of op uw locatie. waarderen, erkennen en verwennen van mantelzorgers in Eindhoven Eindhoven met specifieke activiteiten voor senioren, jonge en werkende mantelzorgers op en rond 10 november. 10 november zetten de forten en kasteel Sypesteyn hun deuren open Hilversum voor mantelzorgers. Deelnemen aan een rondleiding, workshop en/of een gezamenlijke lunch. Alles = gratis. Jonge mantelzorgers worden 's avonds verwacht op forteiland Pampus en voor werkende mantelzorgers is er een avondprogramma. Op 11 november, dag van de mantelzorg, organiseerd de NPV Renswoude (Nederlandse Patiënten Vereniging) afdeling Renswoude activiteiten voor mantelzorgers in Renswoude. Dag van de Mantelzorg Laat u informeren, verwennen en inspireren! Er is een middagprogramma met informarkt en workshops, 's avonds kunt u aanschuiven aan de Mantelzorgmaaltijd. Op de Dag van de Mantelzorg verrast Manteling mantelzorgers met een leuke attentie en een informatiepakketje. Vrijwilligers en scholieren van diverse middelbare scholen brengen de attenties rond. Mantelzorgers kunnen van te voren bij Manteling opgegeven worden voor de attentie. Utrecht Middelburg Vlissingen Veere 18

19 workshop tillen Dag van de mantelzorg zaterdag 13 november 2010 informatiemiddag beginnende dementie Red jezelf, verwen jezelf! Dag van de Mantelzorg Ben jij Mantelzorger? kom op 6 novemeber naar Hotel de Zon Oosterwolde Kom naar de Dag van de Mantelzorgers in Ooststellingwerf Ontspannende avond voor mantelzorgers in Raalte Dag van de Mantelzorg Kom naar de Dag van de Mantelzorg op 6 november 2010 in Ooststellingwerf Dag van de Mantelzorg workshopmiddag/avond voor mantelzorgers Ben jij Mantelzorger? kom op 6 november naar Restaurant De Lindehoeve mantelzorgdag Mantelzorg Activiteiten van De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening Dag van de Mantelzorg Geven van tips en advies over tillen, zoals: hoe tilt u iemand uit bed, hoe verplaatst u iemand naar de rolstoel? De workshop bestaat uit prakisch oefenen, onder begeleiding van ervaren oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Voor deelname graag aanmelden. De dag staat in het teken van balans door middel van bewegen, ontspannen en verwennen o.a. met een bijdrage van Olga Commandeur, bekend van het TV programma "Nederland in Beweging". Ook zijn er diverse workshops en verwenactiviteiten. Toerustingsmiddag voor onze vrijwilligers en mantelzorgers die onze clienten hulp bieden. Het onderwerp van deze middag is: Beginnende dementie. Verschillende beproefde ontspannende verwenactiviteiten voor mantelzorgers. De Dag van de Mantelzorg is een verwendag voor mantelzorgers. Het hele jaar staan zij klaar voor degene die zorg nodig heeft en nu zijn zij aan de beurt! Op verschillende plekken in de regio Midden en Zuid Kennemerland kunnen zij een keus maken uit een aanbod van lekker eten en leuke workshops. Mantelzorgers krijgen een ontspannende middag aangeboden. De elfstedentocht film van Steven de Jong De hel van "" 63 wordt gedraaid en een warm/koud buffet krijgen de mantelzorgers aan geboden. Mantelzorgers worden die dag in het zonnetje gezet. Bij binnenkomst krijgen ze koffie met gebak. Daarna volgt er een spannende flim DE HEL VAN "63. Na afloop van de film worden ze getrakteerd op een stamppottenbuffet. En er is veel tijd voor om elkaar te spreken en contacten te leggen. Er wordt een avond georganiseerd voor mantelzorgers waar gezelligheid en ontmoeting belangrijke speerpunten zijn. De avond wordt georganiseerd voor mantelzorgers woonachtig in de gemeente Raalte. In verschillende gemeenten van de Kop van Noord Holland zal er rond "De dag van de Mantelzorg" een verwenactiviteit plaats vinden. De mantelzorgers zullen uitgenodigd worden om naar deze activiteit bij hun in de buurt te komen. Op 6 november organiseert de werkgroep Mantelzorg Ooststellingwerf de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers worden in het zonnetje gezet. De film De hel van "63 Elfstedentocht wordt gedraaid en na afloop worden de mantelzorgers verwend met een stampottenbuffet. Een feestelijke avond om mantelzorgers in het zonnetje te zetten m.m.v. Opera Della Casa die muziek combineert met een flinke dosis humor. Workshopmiddag/avond met broodmaaltijd voor mantelzorgers. Diverse workshops b.v online fotoboeken maken, manicure, visagie, yoga, lezingen en zumba. Mantelzorgers krijgen een ontspannende middag aan geboden. De film van de elfstedentocht van Steven de Jong "De hel van 1963 " wordt gedraaid en na afloop warm/koud buffet. Verschillende workshops zoals Tai Chi,gespreksgroep, Line dance, wijn proeven, handmassage, veiligheid in en om de woning, cake versieren, knutselen, gezichtsverzorging THEMAMIDDAG MANTELZORG in de Raadszaal van het stadhuis te Woerden, Blekerijlaan 14 op woensdagmiddag 10 november van tot uur In deze week wordt de dag van de Mantelzorg gehouden. Deze dag is voor iedereen die bij ons bekend is al mantelzorger. Meld u aan, als u mantelzorger bent. Het tijdstip en programma van deze dag wordt op een later moment bekend gemaakt. Nunspeet Baarn Rotterdam Leusden NOORD HOLLAND Oosterwolde Oosterwolde Raalte NOORD HOLLAND Oosterwolde Groningen 's Hertogenbosch Appelscha Geldrop Woerden Bunschoten GRONINGEN 19

20 Dag van de Mantelzorg Mantelzorgdag 2010 Dag van de mantelzorg Amsterdam Oost/Watergraafsmeer Dag van de Mantelzorg Openingscongres Red jezelf!? Chronisch ziek zijn en bewegen Nordic Walking Fitter worden vanaf elk niveau Beweeg je Fit! Fit,Veilig en Gezond! Nordic Walking proefles Stichting SOGA organiseert een evenement in het gemeentehuis van Almere. Gezondheidsbeurs Welderforum: online vraagbaak over werk, uitkeringen en verzekeringen Handboogsporten in Amsterdam Deze dag worden mantelzorgers verwend en extra in het zonnetje gezet. Meer informatie is te vinden op Als mantelzorger bent u onmisbaar voor uw naaste en daarom zetten wij u graag in het zonnetje! De dag van de mantelzorg is een verwendag voor mantelzorgers. Samen met andere mantelzorgers kunt u die dag genieten van gezellige, ontspannende en creatieve activiteiten en een gezamelijke lunch. Op deze dag willen we alle mantelzorgers die in Amersfoort wonen in het zonnetje zetten. Er worden diverse workshops aangeboden waar mantelzorgers gratis aan deel kunnen nemen. Workshops zijn: haptonomie, chi neng qigong, voetzoolreflex, reiki, mindfulness, meditatiegroep, creatieve activiteit. Presentatie Lucille Werner, m.m.v. Marc de Hond. Inschrijving voor deelnemers is mogelijk vanaf 1 juli op Wilt u standruimte huren: neem dan contact op met Leids Congres Bureau via of bel Er is een informatiemarkt van patienten verenigingen en sportorganisaties, lezingen, workshops waar u actief kan deelnemen aan een bewegings activiteit en een forum discussie Voor iedereen die een cursus nordic walking heeft gedaan, chronisch ziek of niet, is er wekelijks de mogelijkheid om mee te wandelen in een groep. Afhankelijk van je conditie kom je in een snelle of minder snelle groep. We lopen meestal in het bos. Kosten: 33, voor minimaal 10 wandelingen. Voor : wie graag in een kleine groep of individueel wil komen bewegen of fitnessen.met een programma afgestemd op je eigen nivo en wensen. Speciale groepstrainingen van maximaal 5 personen Verdient uw lichamelijke conditie door omstandigheden speciale aandacht? Dan kunt u kiezen voor een van onze speciale bewegingsprogramma s, zoals COPD, Parkinson, Diabetes en Fybromialgie. Medisch Fitness: de brug tussen therapie en fitness Medisch fitness is als het ware de brug tussen therapie en fitness. Een manier om de (tijdelijk) verlaagde belastbaarheid na bijvoorbeeld revalidatie, een blessure, houdingcorrectie, ziekte of stress, op een verantwoorde manier weer te verhogen. Nordic Walking is geschikt voor mensen met een beperking, omdat het de gewrichten van benen en rug ontlast met 30%. Ook heel goed voor mensen met RSI klachten. Ervaar hoe fijn het is om te bewegen in de buitenlucht! Op het evenement welke gehouden wordt in de Burgerzaal en de B passage vinden de volgende activiteiten plaats: demomstraties, workshops, voorlichting en de prijsuitreiking van de expositie. Op de expositie worden schilderijen en overige objecten geexposeerd betreffende het landelijke thema. De Doe, Leef en Beweegdag is begonnen als een jaarlijkse wijkgebonden informatiemarkt in Breda West georganiseerd door DVN Breda, Breda West PMC en OCA. met Gemeente, GGD, Zorgbelang, ROC West Brabant, het bedrijfsleven en ROC West Brabant.. Deze dagen zijn gratis toegankelijk Inschrijven vooraf voor de workshops. Welderforum is voor iedereen met vragen over ziekte & werk, uitkering & werk en het afsluiten van leven en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Op het forum zijn de adviseurs van VraagWelder actief om uw vragen te beantwoorden. U vindt het forum op Zelf ervaren hoe spannend de handboogsport is. Doen is ervaren. Ervaar de spanning, de sociale kanten en de uitdagingen bij de KNHS Concordia in Amsterdam. Boxtel Den Haag Amsterdam Amersfoort Den Bosch Zutphen Waalwijk Ulft Harderwijk Harderwijk Amsterdam Almere Stad Breda LANDELIJK Amsterdam 20

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Betekenis & Verbinding In dit derde jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich verder heeft ontwikkeld parallel aan de

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

1 7e jaargang April 2013

1 7e jaargang April 2013 Pijn periodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar 1 7e jaargang April 2013 Soepele gewrichten: soms handig, meestal pijnlijk Interview met Elly Roetering

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers

Aandacht voor mantelzorgers Revalidatie Magazine jaargang 17 nummer 3 september 2011 Aandacht voor mantelzorgers > Brandwondenrevalidatie > Revalideren door schuld van een ander > Terugdringen wachtlijsten > Patiënten definiëren

Nadere informatie

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel -stra Nummer 10 december 2013 zorg nieuws Niet Aangeboren Hersenletsel Geachte lezer, Geachte lezer, 2 Het jaar 2013 is bijna ten einde. U wachten de Kerstdagen en de jaarwisseling. In onze zorgsector

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

het magazine van Per Saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Per Saldo strijdt door Ook een pgb bij de zorgverzekeraar

het magazine van Per Saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Per Saldo strijdt door Ook een pgb bij de zorgverzekeraar nr 04 - oktober 2013 het magazine van Per Saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Zo kunnen we Joey een zinvol bestaan geven Aline Saers blikt terug op de eerste helft van 2013 "Keihard knokken

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie