1. RED JEZELF!? ACTIVITEITEN OPENING MAGAZINE CHRONISCH WEBSITE REACTIES PUBLICITEIT...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. RED JEZELF!?... 3 2. ACTIVITEITEN... 5 3. OPENING... 6 4. MAGAZINE CHRONISCH 2010... 7 5. WEBSITE... 9 5. REACTIES... 10 6. PUBLICITEIT..."

Transcriptie

1 EVALUATIE Stichting Week van de Chronisch Zieken Postbus KH ROTTERDAM telefoon

2 INHOUD 1. RED JEZELF!? ACTIVITEITEN OPENING MAGAZINE CHRONISCH WEBSITE REACTIES PUBLICITEIT ORGANISATIE FINANCIERS BIJLAGE 1 WOONPLAATSEN MET ACTIVITEITEN BIJLAGE 2 ACTIVITEITEN NAAR ORGANISATOR EN RUBRIEK BIJLAGE 3 SUGGESTIES VAN PARTICIPANTEN BIJLAGE 4 OPENINGSCONGRES BIJLAGE 5 REACTIES BIJLAGE 6 WEEK 2010 IN DE PERS BIJLAGE 7 KNIPSELKRANT

3 1. Red jezelf!? Vele honderden verenigingen, organisaties, bedrijven en instellingen maken ieder jaar weer de Week Chronisch Zieken tot een succes. Veertien jaar geleden gestart met 20 activiteiten is dit aantal in 2010 gegroeid tot meer dan 900 activiteiten. Veel activiteiten stonden in het teken van het jaarthema het vergroten van zelfredzaamheid en veiligheid met als motto Red jezelf!? Marc de Hond vervulde de ambassadeursfunctie voor de Week Groot is onze waardering voor de vele honderden vrijwilligers, patiënten, hulp- en dienstverleners die deze activiteiten hebben georganiseerd. Wij danken bij deze graag ook onze subsidiegevers, sponsors en adverteerders die de Week in 2010 mogelijk hebben gemaakt. Tabel 1 Samenvatting ACTIVITEITEN Aantal activiteiten Aantal woonplaatsen met een of meer activiteiten Waarderingscijfer van participanten voor de Week 7,5 7,4 7,7 OPENING Aantal bezoekers opening Waarderingscijfer bezoekers openingscongres 7,8 7,9 - Percentage bezoekers die het openingscongres % waarderen als goed of zeer goed MAGAZINE Oplage gedrukte versie Participanten die magazine waarderen als (zeer) goed 82% 81% 70% Aantal luisterversies magazine Aantal keren dat ingelogd is op de luisterversie op Aantal inzendingen puzzel WEBSITE Aantal bezoekers PUBLICITEIT Aantal artikelen gedrukte media Mediawaarde persartikelen in Oplage van gedrukte media met artikelen over Week Kijkcijfers TV-uitzendingen Internet vermeldingen Week van de Chronisch Zieken of Week Chronisch Zieken in combinatie met jaartal Dit is exclusief de meeste actieplaatsen in het kader van de Dag van de Mantelzorg 2 In 2010 was in tegenstelling tot voorgaande jaren in het magazine niet aangegeven dat inzending van oplossing van de puzzel ook via mogelijk was. Hierdoor bleef het aantal inzendingen achter bij eerdere jaren. 3

4 4

5 2. Activiteiten Het aantal activiteiten is in 2010 weer verder toegenomen. De diversiteit van de activiteiten was groot. Zo waren er informatiemarkten, congressen, sport- en beweegactiviteiten, lotgenotenbijeenkomsten en verwendagen. In totaal telden we 900 activiteiten georganiseerd door uiteenlopende participanten zoals ziekenhuizen, bibliotheken, patiëntenorganisaties, steunpunten mantelzorg, fysiotherapeuten, apotheken, UWV Werkbedrijven en sportverenigingen. Een honderdtal participanten vulde een evaluatieformulier in. Deze participanten geven gemiddeld een 7,6 als rapportcijfer aan de Week. Dit is ook het cijfer dat zij gemiddeld aan hun eigen activiteit geven. Het waarderingscijfer is weliswaar iets hoger dan voorafgaande jaren, opmerkelijk is wel dat meer participanten in 2010 rapporteerden (deels) ontevreden te zijn met het resultaat van hun eigen activiteit. De reden van de ontevredenheid is bijna altijd omdat de opkomst van bezoekers achter bleef bij de verwachting. Tabel 2 Participanten over de Week Jaar Rapportcijfer voor Week Rapportcijfer eigen activiteit Tevreden over eigen activiteit ,6 7,6 52% ,4-67% ,5-60% Tabel 3 Tevredenheid over de zelf georganiseerde activiteit (in %) Jaar Tevreden Deels tevreden 2010 (n=100) 2009 (n=82) 2008 (n=87) Niet tevreden Totaal Bijlage 1 geeft het aantal activiteiten per woonplaats weer. Bijlage 2 geeft een overzicht van het soort activiteiten. Bijlage 3 bevat de suggesties van de participanten voor de Week in

6 3. Opening In totaal bezochten 726 mensen het openingscongres Red jezelf!? op vrijdag 5 november 2010 in het pas geopende Congrescentrum 1931 bij de Brabant Hallen in den Bosch. Het congres is een initiatief van ZonMw in samenwerking met CIBG unit Fonds PGO en Stichting Week Chronisch Zieken. Het plenair programma werd gepresenteerd door Lucille Werner. Diana Monissen interviewde vier mensen met een beperking en een mantelzorger over hun ervaringen met zelfredzaamheid en veiligheid. Joan Leemhuis interviewde Jan van Wijngaarden van de Inspectie voor de Volksgezondheid en Nico van Mourik, directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Iris van Bennekom, directeur Langdurige zorg, sprak namens de nieuwe staatssecretaris van VWS. Het ochtendprogramma werd afgesloten met de bekendmaking van de prijswinnaars van De Pen als Lotgenoot. In het middagprogramma waren er zeven minisymposia over de volgende onderwerpen: 1. Ouderen werken mee aan verbeteringen in de zorg (Nationaal Programma Ouderenzorg) 2. Red jezelf!? met zelfmanagement (LUMC, Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement en NPCF) 3. Ik kan bouwen aan mijn toekomst (Ministerie van SZW) 4. Best practices zelfredzaamheid (Innovatiefonds Zorgverzekeraars) 5. Leef je uit (De Pen als Lotgenoot) 6. Oud worden met hiv (Aidsfonds) 7. Persoonlijk veiligheidsplan (Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving Rvarium) De informatiemarkt telde 80 stands. Ook dit jaar was de belangstelling van organisaties voor een stand op de markt groter dan de beschikbare ruimte. Ruim 80 procent van de congresdeelnemers waardeerden het congres als goed of zeer goed. De resultaten van de door de deelnemers ingevulde evaluatie vindt u in bijlage 4. 6

7 4. Magazine Chronisch 2010 Het magazine kreeg een nieuwe (verkorte) naam Chronisch. De inhoud bleef onveranderd: aandacht voor alle aspecten van het leven waar chronisch zieken en gehandicapten mee te maken kunnen krijgen: met vooral ziekteoverstijgende informatie die voor een brede groep van belang is. Ook stonden in het magazine weer veel inspirerende verhalen van mensen met een beperking die zelf de regie over het eigen leven hebben genomen. De magazines zijn gratis gedistribueerd via instellingen waar veel chronisch zieken komen zoals huisartsen, apotheken, bibliotheken, poli s en afdelingen patiëntenvoorlichting van ziekenhuizen, en verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook zijn magazines ter beschikking gesteld van patiëntenverenigingen, sectoren gezondheidszorg van ROC s en HBOinstellingen en UWV Werkbedrijven e.d. Suggesties magazine Magazine een moderner uitstraling geven Jongeren zelf aan het woord laten in magazine, wat zijn hun ervaringen, wat graag anders. Ouders van kinderen met cz neigen te bepalen wat goed is voor hen.. Heb magazine niet bij alle huisartsen gezien. Maak flitsend magazine in stijl jongerenmagazines Mogelijkheden die er zijn bij zorgverzekeraar verduidelijken Meer magazines verspreiden, ik zal er zelf ook meer bestellen UMC Radboud heeft kinderziekenhuis en polikliniek Oncologie voor adolescenten en jong volwassenen (AYA poli) Jongeren stimuleren hun verhaal te schrijven/bekend te maken, veel boekentips in magazine geven; bij pat.ver inventariseren wat zijn doen en deze tips delen zodat ook andere verenigingen ideeën kunnen opdoen. St Downsyndroom heeft enthousiaste jongeren die mee willen werken middels artikel/foto Neem jongeren mee in het maken/bedenken van de vormgeving Vroeg beginnen met maken magazine, jongeren zelf laten maken. Vormgeving magazine moderner m.b.v. reclamebureau Digitale versie verspreiden via patiëntenorganisaties en werkpleinen De waardering van de participanten voor het magazine blijft hoog. De distributie van het magazine blijft echter een aandachtspunt. Sommige instellingen ontvangen te weinig exemplaren, anderen juist weer teveel. Het realiseren van een optimale distributie is niet eenvoudig. Van het magazine is een luisterversie gemaakt door Dedicon. Deze is op de site geplaatst. Er is keer ingelogd op deze luisterversie. Daarnaast zijn 85 exemplaren van het magazine als luisterboek op aanvraag gratis toegestuurd. 7

8 Tabel 3 Oordeel van participanten over magazine Chronisch Ziek (in procenten) N=* Inhoud Vormgeving Leesbaarheid Verspreiding Geheel Zeer goed Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Totaal (2008: n=80)(2009:n=77)(2010: n=91) % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8

9 5. Website In 2009 is site aangepast zodat ook activiteiten die niet in de Week vallen, aangemeld kunnen worden. Van deze mogelijkheid blijken steeds meer patiëntenorganisaties, fysiotherapeuten en sportorganisaties gebruik te maken. In totaal zijn in 244 plaatsen een of meer activiteiten georganiseerd. Het aantal bezoekers van de bedroeg in 2010: (2009: ) ( ). De meest bezochte pagina s zijn die met het Weekprogramma, het online magazine en Informatie voor chronisch zieken. Gemiddeld aantal bezoeken per dag Aantal bezoeken per maand December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari Totaal Meest bezochte pagina's: Weekprogramma Online magazine Informatie voor chronisch zieken Informatie voor organisaties Levenskunstenaars Wie zijn wij? Openingscongres Audioversie magazine 9

10 5. Reacties Reacties over de activiteiten in de Week, het magazine en het thema worden zeer op prijs gesteld. Deze stellen ons in staat de volgende Week nog beter tegemoet te komen aan de behoeften. Een van de reacties wordt dan ook beloond met een cadeaubon en zal (verkort) worden afgedrukt in het volgende magazine. Onderstaande reactie van M.T. uit Gendt (Limburg) is gekozen als winnaar vanwege de positieve toon en nuttige tips die aansluiten op het jaarthema Red jezelf!? Het is een zeer leerzaam blad met veel dank. Ik ben diabetes 2. Ik heb evenwichtsstoornissen en sinds 2,5 jaar een ernstige vorm van spierreuma. Vandaar dat er nogal wat artikelen mij aanspraken. Verder woon ik alleen, maar wel met zorg en alarm. Toch moet je nog veel zelf doen en dat is ook goed. Maak een plan: ja dat is zeer noodzakelijk. Bijvoorbeeld in mijn situatie: 1. Ga nooit op een stoel of trapje staan; 2. Zorg dat de telefoon en het alarm bij de hand is; 3. Dat meerdere mensen weten waar je medicijnen zijn; 4. Geen tapijten of matjes op de vloer; 5. Neem altijd de rollator; 6. Loop niet in het donker s nachts; 7. Zorg dat je gezond eet en goed op de vastgestelde tijd (diabetes) 8. Zorg dat je creatief blijft en geniet van de vele mooie dingen om je heen, dat geeft energie in het gewone leven van alle dag; 9. Blijf contact houden met medemensen; 10. Zorg dat je de tijd goed besteedt, dat geeft vreugde en voldoening; 11. Wees niet bang om hulp te vragen als dat nodig is; 12. Mijn bloemen en plantjes zijn mijn genot elke dag weer en ook vogeltjes die komen eten in het voerhuisjes; 13. Mijn hobby is schilderen en tekenen, lezen en knutselen als het nog kan i.v.m. de pijnen. Met veel dank voor de hulp in uw blad en hoop dat mijn plan om jezelf te redden ook anderen kan helpen. Meer reacties vindt u in bijlage 5 10

11 6. Publiciteit Ook in 2010 is de publiciteit rond de Week beperkt tot free publicity. De voor betaalde publiciteit geplande middelen konden niet geworven worden. Desalniettemin is het gelukt in de media veel aandacht te krijgen voor de week. Pers Er zijn 250 artikelen in de gedrukte media geteld. De publiciteitswaarde gebaseerd op de advertentietarieven van de betreffende media bedroeg ,. De publiciteitswaarde van het grote artikel in magazine UWV perspectief (oplage ) is hierin niet begrepen aangezien dit magazine geen advertenties plaatst. De oplage van alle gedrukte media tezamen bedroeg TV en radio De televisieprogramma s Tijd voor Max (omroep Max) en Man bijt hond (NCRV) besteedden een item aan de Week. Het totaal aantal kijkers naar beide programma s was Voor veel plaatselijke activiteiten was aandacht bij de lokale en regionale radiozenders. Internet Op het internet is de Week van de Chronisch Zieken of Week Chronisch Zieken beide in combinatie met 2010 in totaal keer vermeld (2009:14.717). Parkeerkaarten De voorraad parkeerkaarten met een prikkelende tekst die door vergunninghouders geplaatst kunnen worden onder de ruitenwisser van auto s die zonder vergunning op een invalidenparkeerplaats staan, zijn overgedragen aan de Vereniging Spierziekten Nederland. 11

12 7. Organisatie Bestuur Het bestuur verwelkomde in 2010 twee nieuwe leden: mevrouw A. Schipaanboord, directeur van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de heer C. Smit als vertegenwoordiger van CG-Raad. Mevrouw Schipaanboord is benoemd als secretaris en volgt daarmee mevrouw H. Hillmann op die het bestuur heeft verlaten. De heer Smit is benoemd als vice-voorzitter en volgt de heer A. van der Zeijden op. Zowel mevrouw Hillmann als de heer Van der Zeijden hebben vanaf de start van de stichting zitting gehad in het bestuur. Voor hun inzet en voor bijdrage aan het succes van de Week zijn wij zeer erkentelijk. De samenstelling van het bestuur beleef verder ongewijzigd: mevrouw ir. J.M. Leemhuis - Stout (voorzitter), de heer J. de Boer (penningmeester) en de leden mevrouw prof. dr. G.A.M. van den Bos, mevrouw drs. C. Ross en de heer H. van Essen. Comité van Aanbeveling Tot ons genoegen is in 2010 het Comité van Aanbeveling versterkt met: Bas van der Goor, directeur van de Bas van de Goor Foundation Mr. drs. Theo Langejan, voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. Wij danken hen en de overige hieronder genoemde leden van het Comité van Aanbeveling voor hun steun. Dr. E. Borst - Eilers, voorzitter Federatie van Kankerpatiënten Ria Bremer, journalist Renate Dorrestein, auteur Drs. Hans Hoogervorst, voorzitter Autoriteit Financiële Markten Drs. Agnes M. Jongerius, voorzitter FNV Vakcentrale Y. Koster - Dreese, ZonMw Lucille Werner, tv-presentator H. Wiegel, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland. Mr. B.E.M. Wientjes, voorzitter VNO-NCW Samenwerkingspartners De Stichting Week van de Chronisch Zieken werkt intensief samen met het CIBG unit Fonds PGO en ZonMw. De unit Fonds PGO heeft helaas aangeven in 2011 en 2012 deze samenwerking om financiële redenen af te bouwen. ZonMw wil onder voorbehoud van voldoende middelen deze samenwerking graag voortzetten. Bureau De dagelijkse werkzaamheden zoals de coördinatie van de activiteiten, publiciteit, fondsen- en sponsorwerving, bestuurssecretariaat en de productie van magazine Chronisch zijn verzorgd door Bureau Lambregts te Rotterdam. De website door FCL Media te Ameide en Raimond Verwei in Vlissingen. Guus Pauka Grafische Producties in Loosdrecht verzorgde het drukwerk. Daarnaast leverden Cuno van Merwijk en andere journalisten bijdragen voor het magazine. 12

13 8. Financiers De stichting financiert haar activiteiten uit subsidies van fondsen en overheid, en uit advertentieverkoop en sponsoring. De volgende subsidiegevers danken wij hierbij voor hun bijdrage in 2010: CIBG, unit Fonds PGO ZonMw Nationaal Programma Ouderenzorg Innovatiefonds Zorgverzekeraars Fonds NutsOhra Stichting Aidsfonds Revalidatiefonds Huidfonds Verder danken wij onze adverteerders en sponsors: Ministerie van SZW Mezzo UWV werkbedrijf Menzis Fokus wonen Commissie Gelijke Behandeling MSD MEE Nederland NISB Nederlands Rode Kruis Stuurgroep Weesgeneesmiddelen Chronisch Zieken en Werk Reumapatiëntenbond Fokus Wonen KNMP Uw apotheker Nefarma Schildklierstichting Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck VSB Fonds Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving Pen als Lotgenoot 13

14 Bijlage 1 Woonplaatsen met activiteiten Hieronder staat een overzicht met woonplaatsen met activiteiten in het kader van de Week Chronisch zieken in Tussen haakjes staat het aantal activiteiten in de betreffende plaats. De rubriek specials betreft activiteiten die niet aan een bepaalde vaste plek gebonden zijn zoals meldlijnen, internetwedstrijden e.d. LANDELIJK (20) Driebergen (1) Kerkrade (2) Roermond (1) 's Gravendeel (1) Ede (4) Kessel (1) Roosendaal (7) 's Gravenzande (2) Ede gld (1) Laarbeek (1) Rotterdam (7) 's Heerenhoek (1) Eemnes (1) Leek (1) Sassenheim (1) 's Hertogenbosch (8) Eindhoven (7) Leerdam (1) Schagen (2) Aagtekerke (1) Eindhoven/Helmond (2) Leeuwarden (8) Sint Laurens (1) Aalsmeer (2) Emmen (5) Leiden (14) Sint Michielsgestel (1) Alkmaar (4) Enschede (4) Lelystad (1) Sittard (3) Almelo (4) Enter (1) Leusden (1) Sluis (1) Almere (6) Erica (1) LIMBURG (4) Sneek (2) Almere Stad (2) Ermelo (5) Lisse (3) Spijkenisse (4) Alphen aan den Rijn (2) Feanwalden (1) Losser (3) Stadskanaal (1) Amersfoort (12) FLEVOLAND (1) Lunteren (1) Stadskanaal (Gr) (1) Amstelveen (3) Franeker (1) Maarssen (1) Steenbergen (1) Amsterdam (32) FRANKRIJK (1) Maasbree (2) Steenwijk (1) Amsterdam Oud Zuid (1) Geldrop (2) Maastricht (2) Strijen (2) Amsterdam Z.O. (2) Geleen (2) Marum (1) Terneuzen (1) Amsterdam Zuidoost (3) Gieten (4) Mechelen BELGIE (1) Tiel (4) Amsterdam Noord (1) Goes Kloetinge (1) Meijel (1) Tilburg (4) Appelscha (1) Goor (1) Meppel (2) Tubbergen (1) Arnemuiden (1) Gorinchem (2) Middelburg (3) Tuk (1) Arnhem (14) Gouda (3) Musselkanaal (1) Uden (2) Assen (3) GRONINGEN (17) Naaldwijk (1) Uithuizen (1) Baarlo (2) Haaksbergen (1) Naarden (1) Ulft (1) Baarn (4) Haarlem (6) Nieuwe Niedorp (1) Utrecht (44) Bemmel (1) Haastrecht (2) Nieuwegein (4) Veendam (4) Bergen op Zoom (1) Halsteren (1) Nieuwkoop (1) Veenendaal (5) Bergum (1) Hardenberg (1) nieuwleusen (1) Veenwouden (1) Blerick (2) Harderwijk (6) Nijkerk (1) Veere (1) Boekel (1) Haren (2) Nijmegen (9) Veghel (2) Bolsward (1) Haren (Gn) (1) Nijmeg./Groesbeek (3) Veldhoven (1) Borne (1) Harlingen (2) Nijverdal (2) Velp (1) Boxmeer (1) Harmelen (6) Noord Beveland (1) Venlo (1) Boxtel (1) Heerde (1) NOORD HOLLAND (3) Venray (1) Breda (7) Heerenveen (5) Nuenen (1) Vleuten (2) Broekhuizen (1) Heerhugowaard (1) Nunspeet (2) Vlissingen (10) Bunnik (1) Heerlen (3) Oegstgeest (2) Voorhout (1) Bunschoten (4) Heiloo (1) Oirschot (2) Voorschoten (1) 14

15 Burgum (1) Heinkenszand (1) Oldambt (1) Voorthuizen (1) Capelle a/d IJssel (1) Helmond (6) Ommen (1) Waalwijk (4) Castricum (1) Hemmen (1) Oost Souburg (1) Wapenveld (2) Cruquius (4) Hengelo (4) Oostburg (2) Weert (1) Culemborg (6) Heythuysen (1) Oosterbeek (1) Weesp (2) De Bilt (2) Hilvarenbeek (1) Oosterwolde (4) Wemeldinge (1) De Klomp (1) Hilversum (2) OPROEP (1) Westerveld (1) De Rijp (1) Hoensbroek (1) Oud Beijerland (1) Wilnis (1) Dedemsvaart (1) Hoevelaken (1) Ouderkerk a/d Amstl (1) Winschoten (2) Delft (6) Holten (1) OVERIJSSEL (2) Winsum (1) Delfzijl (1) Hoofddorp (1) OVERIJSSEL E.O. (5) Woerden (4) Den Bosch (4) Hooge Mierde (1) Panningen (3) Wolvega (1) Den Haag (14) Hoogeveen (3) Purmerend (4) Zaandam (2) Den Helder (1) Hoogezand (2) Putten (1) ZEELAND (1) Deurningen (Hengelo) (1) Hoorn (2) Putten, Nijkerk (1) Zeewolde (1) Deventer (5) Huissen (2) Raalte (2) Zeist (6) Diemen (1) Huizen (1) Raamsdonksveer (2) Zevenaar (1) Doetinchem (4) Hulsel (1) Reeuwijk (2) Zevenbergen (1) Dokkum (1) IJsselstein (2) Renkum (1) Zoetermeer (7) Dordrecht (2) Kaag en Braassem (1) Renswoude (1) ZUID HOLLAND (1) Drachten (1) Kaatsheuvel (1) Reusel (2) zuidwolde dr (1) DRENTHE (2) Kampen (3) Rijssen (1) Zutphen (1) Driebergen (4) Kapelle (1) Rijswijk (7) Zwolle (7) 15

16 Bijlage 2 Activiteiten naar organisator en rubriek Hieronder staat een overzicht van activiteiten georganiseerd in het kader van de Week Chronisch Zieken naar organisator en rubriek. In dit overzicht ontbreken 150 activiteiten in het kader van de Dag van de Mantelzorg. Het totaal aantal bekende activiteiten was in 2009 derhalve 565 plus 150 = 715 activiteiten. Titel Toelichting Plaats V.V.V. Vriendschap & Verkering & Vrijen Maak het mee! Proeven, voelen, zien, ruiken en horen Het opbouwen van vriendschap en aangaan van langdurig en intiemer contact kan lastig zijn als je chronisch ziek bent. Bij onze activiteiten word je uitgenodigd eens op een andere en ludieke manier naar jezelf te kijken Rotterdam Scootmobieltocht Noord Beveland Computercursus en te ervaren op welke manieren je contact kunt maken met anderen. Rit met scootmobielers ZEELAND In ieder huis staat tegenwoordig wel een computer. Dikwijls wordt die Utrecht alleen maar gebruikt voor een spelletje of voor internet. Om er (veel) meer mee te kunnen is het makkelijk als je eerst de basisbeginselen van werken met de computer beheerst. Kom eens kijken wat je kunt leren. Informatie bij MEE Ijsseloevers Bij het informatiecentrum kunt u terecht met vragen over wet en Kampen regelgeving, vrije tijd, hulpmiddelen etc. etc. U kunt vrijblijvend binnenlopen. informatie en inloop bij MEE Bij het informatiecentrum kunt u terecht met vragen over wet en Zwolle IJsseloevers regelgeving, vrije tijd, hulpmiddelen etc. etc. U kunt vrijblijvend binnenlopen. Informatie en inloop bi MEE Bij het informatiecentrum kunt u terecht met vragen over wet en Deventer Ijsseloevers regelgeving, vrije tijd, hulpmiddelen etc. U kunt vrijblijvend binnenlopen. Inloop en informatie bij U kunt deze dagen vrijblijvend binnenlopen met uw vragen, Almere Informatiecentrum MEE IJsseloevers bijvoorbeeld over wet en regelgeving, vrije tijd, hulpmiddelen etc. Verder is er een tafel met informatie voor mensen die te maken hebben met een chronische ziekte. inloop en informatiemee Bij het informatiecentrum kunt u terecht met vragen over wet en Ommen IJsseloevers regelgeving, vrije tijd, hulpmiddelen etc. U kunt vrijblijvend binnenlopen. informatie en inloop MEE Bij het informatiecentrum kunt u terecht met vragen over wet en Lelystad IJsseloevers regelgeving, vrije tijd, hulpmiddelen etc. U kunt vrijblijvend binnenlopen. Adem en ontspanningstherapie Individuele kennismakingsbijeenkomst in de praktijk; zie Arnemuiden aos.org Musical Contraband Muziek voor mensen met lichamelijke beperkingen en chronisch zieken Sittard FOKUS open dag Bezichtig een Fokuswoning, bezoek de demonstraties in de hulppost, stel al uw vragen en maak kennis met Fokus! Uden FOKUS open dag Assen FOKUS open dag Amsterdam FOKUS open dag 's Gravenzande FOKUS open dag Zaandam FOKUS open dag Kerkrade FOKUS open dag Spijkenisse FOKUS open dag Roosendaal FOKUS open dag Groningen FOKUS open dag! Helmond Koffietafel Koffie is één van de meeste geliefde dranken in Nederland. U kunt deelnemen aan de koffietafel bij de NaHderkring op dinsdagochtend. Met elkaar worden er scones, brownies, koekjes, bonbons enz. gemaakt en daarna natuurlijk ook genuttigd. Nieuwegein 16

17 Nieuwe stichting Lotje&co Cranio Sacraal therapie Diabetesrevalidatie Nationale Whiplashdag 2010 Chronisch ziek zijn: een (levens)kunst? Rijlessen in aangepaste auto's Evaluatie website Beurs Gezond & Wel Kunstplein / expositie klaverjas/schaak/damtoernooi Ontdek wat de Bowen Techniek voor u kan beteken via een bon voor een gratis Congres: Opvoedproblemen bij een jong chronisch ziek kind. Verlichting van pijn door aanraking en warmte. gratis houding en bewegingsanalyse voor mensen met chronische klachten Lotje&co informeert, inspireert en stimuleert ouders van zorgintensieve LANDELIJK kinderen. Lotje&co wil ze bekend maken met de mogelijkheden die je hebt als gezin. Dit doet Lotje&co door o.a. het uitgeven van een tijdschrift (september 2010), het onderhouden van een website (per 1 maart) Gedurende een half durende behandeling ervaren wat Cranio sacraal Leiden therapie voor u kan betekenen. Programma voor diabetespatiënten die ondanks intensieve begeleiding Groningen van polikliniek, huisarts of diabetesverpleegk. problemen blijven ervaren met de regulatie van hun diabetes. Het programma richt zich op educatie, regulatie, dagbesteding, sport/bewegen, omgaan met diabetes, acceptatie en vewerking. DOE MEE: STEUN OF INSPIREER ANDEREN MET UW PASSIE MEER LANDELIJK INFORMATIE OP Drie inspirerende kloostermiddagen voor mensen met een Zwolle chron.lichamelijke ziekte. Stilstaan bij het leven met de ervaring van ziek en of beperkt zijn in relatie tot geloof en levensbeschouwing. Levenskunst: verhalen en beelden die inspireren. Cursusbijdrage naar draagkracht (12,00 37,50 euro). De rijschool van het Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) is er voor álle NOORD HOLLAND mensen met een beperking die (opnieuw) willen leren autorijden. U kunt rijlessen volgen om een rijbewijs te halen; opnieuw te wennen aan verkeer; te leren rijden met aanpassingen of ter voorbereiding op een testrit met het CBR. De website wordt momenteel d.m.v. onderzoek OPROEP geëvalueerd door drie studenten die afstuderen als HBO Verpleekundige. Het is een informatieve site voor jongeren met een chronische aandoening of beperking. Heb je zin om mee te doen aan dit onderzoek? Klik dan op de link! Gezond & Wel is vooral een actieve beurs, er is van alles te zien en mee Kaatsheuvel te beleven. Men kan er bijvoorbeeld gratis de bloeddruk laten meten, een gehoortest en ogentest ondergaan, een stoelmassage ervaren en informatiestands van patientenverenigingen, w.o. de Psoriasis Vereniging Nederland. Boogh activiteiten exposeert met werkstukken die clienten van Boogh Harmelen gemaakt hebben op het "Kunstplein". Te denken valt aan: schilderkunst, speksteen, keramiek, enz. Dagelijks ben u van harte welkom om te zien welke producten gemaakt zijn en krijgt u een rondleiding door het gebouw. Bestaande cliënten en medewerkers van Boogh Harmelen willen graag Harmelen met u klaverjassen, schaken en dammen in de vorm van een toernooi. Alle Bowen behandelaars aangesloten bij de BBV bieden een gratis LANDELIJK behandeling aan middels het downloaden van een bon van de site van de BBV (www.bowenpraktijken.nl) of vanaf uw site. Dit om te ontdekken wat de Bowen Techniek kan bieden voor mensen met een chronische aandoening. Orthopedagoge Mendy Moorman (Praktijk Eigenwijs) organiseert een Arnhem congres voor professionals en andere geinteresseerden, waarin centraal staat hoe een adequaat netwerk van ondersteuning, de opvoeding en ontwikkeling van een jong chronisch ziek kind op een positieve manier kan beïnvloeden. Door mijn dochtertje ontdekte ik de kracht van mijn handen. Mijn Almere dochter kent een flink aantal beperkingen, de klachten die deze met zich meebrengen verminderde of verdwenen door plaatsgerichte aanraking(en). Ik heb een aanrakingspraktijkje waar cliënten obv vrijw. bijdrage behandeld worden. Mensen met chronische rug, schouder, nek en hoofdpijnklachten Ede gld kunnen een ongewenst houding en bewegingspatroon hebben en daardoor de klachten negatief beinvloeden. Ik wil samen met u kijken of dit bij u het geval is en u dan advies geven of een behandeling oefentherapie Mensendieck nodig is. 17

18 Reumamonitor Trainingsarrangement Reuma Uitgedaagd! Oud worden met hiv HersenletselCongres 2010 Inauguratie Prof. Dr. H.J.M. Vrijhoef, Universiteit van Tilburg Symposium over ethiek voor zorgverleners Dag van de mantelzorg Een zorgeloze avond voor mantelzorgers De Reumamonitor is een online programma waarmee Reumatoïde Artritis patiënten zelf hun ziekteactiviteit en dagelijks functioneren kunnen scoren en registreren. Beter omgaan met je reuma: Trainingsarrangement Reuma Uitgedaagd! Zelfmanagementcursus voor mensen met reuma. Gedurende een midweek leer je tijdens de zes cursusdagdelen de regie in handen te nemen. De cursusleiders hebben zelf ook reuma. Oud worden met hiv belicht de medische en psychosociale positie van ouder wordende hiv patiënten. Hoe is de relatie met de zorg voor andere ouderen met complexe aandoeningen? Wie moet welk beleid ontwikkelen rond ouderen met hiv? Welke rol spelen ouderenorganisaties? Het HersenletselCongres wordt een dag vol informatie over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van niet aangeboren hersenletsel. De thema's zijn: a) De cliënt en zijn systeem, b) Leven met hersenletsel, c) Hersenletsel en fysieke beperking, d) Nieuwe ontwikkelingen in onderzoek en ondersteuning. Prof. dr. H.J.M. Vrijhoef, bijzonder hoogleraar Chronische Zorg zal zijn ambt aanvaarden met het houden van een openbare rede, getiteld: "Chronisch Zieken hebben de toekomst" Alle belangstellenden zijn uitgenodigd tot het bijwonen van deze rede. Symposium over ethiek in de zorg, bedoeld voor verzorgenden, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Vakbond CNV Publieke Zaak wil de aandacht voor ethiek op de werkvloer stimuleren. Dag waar Mantelzorgers in het zonnetje gezet worden en waar tevens aandacht gevraagd wordt voor mantelzorgers. In verband met de dag van de mantelzorg van 10 november, wordt een avondje uit georganiseerd voor mantelzorgers uit Sint Michielsgestel. Met muziek, theater, drankjes en hapjes. LANDELIJK Wapenveld 's Hertogenbosch Ede Tilburg Den Bosch Laarbeek Sint Michielsgestel Dag van de Mantelzorg Verwen middag, met diverse workshop. Rotterdam Dag van de mantelzorg Schilderworkshops voor mantelzorgers en vrijwilligers Dag van de Mantelzorg Dag van de Mantelzorg Gooi en Vechtstreek NPV Renswoude zet zich in voor mantelzorgers op 11 november 2010 Dag van de Mantelzorg Verrassing voor Mantelzorgers Verrassing voor Mantelzorgers Verrassing voor Mantelzorgers De dag van de mantelzorg 2010! Lokatie: de Veenendaalhal. Invulling en Veenendaal tijden volgt nog. Er zijn verschillende workshops op aanvraag en op maat te boeken voor Putten, Nijkerk een groep. De workshopbegeleider Astrid Krauts heeft ruime ervaring in het werken met mantelzorgers en vrijwilligers. Vraag naar de mogelijkheden. De prijs is op aanvraag.workshops in Putten, Nijkerk of op uw locatie. waarderen, erkennen en verwennen van mantelzorgers in Eindhoven Eindhoven met specifieke activiteiten voor senioren, jonge en werkende mantelzorgers op en rond 10 november. 10 november zetten de forten en kasteel Sypesteyn hun deuren open Hilversum voor mantelzorgers. Deelnemen aan een rondleiding, workshop en/of een gezamenlijke lunch. Alles = gratis. Jonge mantelzorgers worden 's avonds verwacht op forteiland Pampus en voor werkende mantelzorgers is er een avondprogramma. Op 11 november, dag van de mantelzorg, organiseerd de NPV Renswoude (Nederlandse Patiënten Vereniging) afdeling Renswoude activiteiten voor mantelzorgers in Renswoude. Dag van de Mantelzorg Laat u informeren, verwennen en inspireren! Er is een middagprogramma met informarkt en workshops, 's avonds kunt u aanschuiven aan de Mantelzorgmaaltijd. Op de Dag van de Mantelzorg verrast Manteling mantelzorgers met een leuke attentie en een informatiepakketje. Vrijwilligers en scholieren van diverse middelbare scholen brengen de attenties rond. Mantelzorgers kunnen van te voren bij Manteling opgegeven worden voor de attentie. Utrecht Middelburg Vlissingen Veere 18

19 workshop tillen Dag van de mantelzorg zaterdag 13 november 2010 informatiemiddag beginnende dementie Red jezelf, verwen jezelf! Dag van de Mantelzorg Ben jij Mantelzorger? kom op 6 novemeber naar Hotel de Zon Oosterwolde Kom naar de Dag van de Mantelzorgers in Ooststellingwerf Ontspannende avond voor mantelzorgers in Raalte Dag van de Mantelzorg Kom naar de Dag van de Mantelzorg op 6 november 2010 in Ooststellingwerf Dag van de Mantelzorg workshopmiddag/avond voor mantelzorgers Ben jij Mantelzorger? kom op 6 november naar Restaurant De Lindehoeve mantelzorgdag Mantelzorg Activiteiten van De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening Dag van de Mantelzorg Geven van tips en advies over tillen, zoals: hoe tilt u iemand uit bed, hoe verplaatst u iemand naar de rolstoel? De workshop bestaat uit prakisch oefenen, onder begeleiding van ervaren oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Voor deelname graag aanmelden. De dag staat in het teken van balans door middel van bewegen, ontspannen en verwennen o.a. met een bijdrage van Olga Commandeur, bekend van het TV programma "Nederland in Beweging". Ook zijn er diverse workshops en verwenactiviteiten. Toerustingsmiddag voor onze vrijwilligers en mantelzorgers die onze clienten hulp bieden. Het onderwerp van deze middag is: Beginnende dementie. Verschillende beproefde ontspannende verwenactiviteiten voor mantelzorgers. De Dag van de Mantelzorg is een verwendag voor mantelzorgers. Het hele jaar staan zij klaar voor degene die zorg nodig heeft en nu zijn zij aan de beurt! Op verschillende plekken in de regio Midden en Zuid Kennemerland kunnen zij een keus maken uit een aanbod van lekker eten en leuke workshops. Mantelzorgers krijgen een ontspannende middag aangeboden. De elfstedentocht film van Steven de Jong De hel van "" 63 wordt gedraaid en een warm/koud buffet krijgen de mantelzorgers aan geboden. Mantelzorgers worden die dag in het zonnetje gezet. Bij binnenkomst krijgen ze koffie met gebak. Daarna volgt er een spannende flim DE HEL VAN "63. Na afloop van de film worden ze getrakteerd op een stamppottenbuffet. En er is veel tijd voor om elkaar te spreken en contacten te leggen. Er wordt een avond georganiseerd voor mantelzorgers waar gezelligheid en ontmoeting belangrijke speerpunten zijn. De avond wordt georganiseerd voor mantelzorgers woonachtig in de gemeente Raalte. In verschillende gemeenten van de Kop van Noord Holland zal er rond "De dag van de Mantelzorg" een verwenactiviteit plaats vinden. De mantelzorgers zullen uitgenodigd worden om naar deze activiteit bij hun in de buurt te komen. Op 6 november organiseert de werkgroep Mantelzorg Ooststellingwerf de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers worden in het zonnetje gezet. De film De hel van "63 Elfstedentocht wordt gedraaid en na afloop worden de mantelzorgers verwend met een stampottenbuffet. Een feestelijke avond om mantelzorgers in het zonnetje te zetten m.m.v. Opera Della Casa die muziek combineert met een flinke dosis humor. Workshopmiddag/avond met broodmaaltijd voor mantelzorgers. Diverse workshops b.v online fotoboeken maken, manicure, visagie, yoga, lezingen en zumba. Mantelzorgers krijgen een ontspannende middag aan geboden. De film van de elfstedentocht van Steven de Jong "De hel van 1963 " wordt gedraaid en na afloop warm/koud buffet. Verschillende workshops zoals Tai Chi,gespreksgroep, Line dance, wijn proeven, handmassage, veiligheid in en om de woning, cake versieren, knutselen, gezichtsverzorging THEMAMIDDAG MANTELZORG in de Raadszaal van het stadhuis te Woerden, Blekerijlaan 14 op woensdagmiddag 10 november van tot uur In deze week wordt de dag van de Mantelzorg gehouden. Deze dag is voor iedereen die bij ons bekend is al mantelzorger. Meld u aan, als u mantelzorger bent. Het tijdstip en programma van deze dag wordt op een later moment bekend gemaakt. Nunspeet Baarn Rotterdam Leusden NOORD HOLLAND Oosterwolde Oosterwolde Raalte NOORD HOLLAND Oosterwolde Groningen 's Hertogenbosch Appelscha Geldrop Woerden Bunschoten GRONINGEN 19

20 Dag van de Mantelzorg Mantelzorgdag 2010 Dag van de mantelzorg Amsterdam Oost/Watergraafsmeer Dag van de Mantelzorg Openingscongres Red jezelf!? Chronisch ziek zijn en bewegen Nordic Walking Fitter worden vanaf elk niveau Beweeg je Fit! Fit,Veilig en Gezond! Nordic Walking proefles Stichting SOGA organiseert een evenement in het gemeentehuis van Almere. Gezondheidsbeurs Welderforum: online vraagbaak over werk, uitkeringen en verzekeringen Handboogsporten in Amsterdam Deze dag worden mantelzorgers verwend en extra in het zonnetje gezet. Meer informatie is te vinden op Als mantelzorger bent u onmisbaar voor uw naaste en daarom zetten wij u graag in het zonnetje! De dag van de mantelzorg is een verwendag voor mantelzorgers. Samen met andere mantelzorgers kunt u die dag genieten van gezellige, ontspannende en creatieve activiteiten en een gezamelijke lunch. Op deze dag willen we alle mantelzorgers die in Amersfoort wonen in het zonnetje zetten. Er worden diverse workshops aangeboden waar mantelzorgers gratis aan deel kunnen nemen. Workshops zijn: haptonomie, chi neng qigong, voetzoolreflex, reiki, mindfulness, meditatiegroep, creatieve activiteit. Presentatie Lucille Werner, m.m.v. Marc de Hond. Inschrijving voor deelnemers is mogelijk vanaf 1 juli op Wilt u standruimte huren: neem dan contact op met Leids Congres Bureau via of bel Er is een informatiemarkt van patienten verenigingen en sportorganisaties, lezingen, workshops waar u actief kan deelnemen aan een bewegings activiteit en een forum discussie Voor iedereen die een cursus nordic walking heeft gedaan, chronisch ziek of niet, is er wekelijks de mogelijkheid om mee te wandelen in een groep. Afhankelijk van je conditie kom je in een snelle of minder snelle groep. We lopen meestal in het bos. Kosten: 33, voor minimaal 10 wandelingen. Voor : wie graag in een kleine groep of individueel wil komen bewegen of fitnessen.met een programma afgestemd op je eigen nivo en wensen. Speciale groepstrainingen van maximaal 5 personen Verdient uw lichamelijke conditie door omstandigheden speciale aandacht? Dan kunt u kiezen voor een van onze speciale bewegingsprogramma s, zoals COPD, Parkinson, Diabetes en Fybromialgie. Medisch Fitness: de brug tussen therapie en fitness Medisch fitness is als het ware de brug tussen therapie en fitness. Een manier om de (tijdelijk) verlaagde belastbaarheid na bijvoorbeeld revalidatie, een blessure, houdingcorrectie, ziekte of stress, op een verantwoorde manier weer te verhogen. Nordic Walking is geschikt voor mensen met een beperking, omdat het de gewrichten van benen en rug ontlast met 30%. Ook heel goed voor mensen met RSI klachten. Ervaar hoe fijn het is om te bewegen in de buitenlucht! Op het evenement welke gehouden wordt in de Burgerzaal en de B passage vinden de volgende activiteiten plaats: demomstraties, workshops, voorlichting en de prijsuitreiking van de expositie. Op de expositie worden schilderijen en overige objecten geexposeerd betreffende het landelijke thema. De Doe, Leef en Beweegdag is begonnen als een jaarlijkse wijkgebonden informatiemarkt in Breda West georganiseerd door DVN Breda, Breda West PMC en OCA. met Gemeente, GGD, Zorgbelang, ROC West Brabant, het bedrijfsleven en ROC West Brabant.. Deze dagen zijn gratis toegankelijk Inschrijven vooraf voor de workshops. Welderforum is voor iedereen met vragen over ziekte & werk, uitkering & werk en het afsluiten van leven en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Op het forum zijn de adviseurs van VraagWelder actief om uw vragen te beantwoorden. U vindt het forum op Zelf ervaren hoe spannend de handboogsport is. Doen is ervaren. Ervaar de spanning, de sociale kanten en de uitdagingen bij de KNHS Concordia in Amsterdam. Boxtel Den Haag Amsterdam Amersfoort Den Bosch Zutphen Waalwijk Ulft Harderwijk Harderwijk Amsterdam Almere Stad Breda LANDELIJK Amsterdam 20

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord Inhoudsopgave In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord 02 In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie is een bezoek

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente sv 57 RIS 080551 Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Treintaxi De gemeenteraad Het raadslid, de heer drs

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen donderdag 14 november 2013 14:10 1 Overzicht stations Locatie Abcoude Alkmaar Alkmaar Noord Almelo Almelo de Riet Almere Buiten Almere Centrum Almere Muziekwijk Almere Oostvaarders Almere Parkwijk Alphen

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Zes weken lang acties met Sigmapearl

Zes weken lang acties met Sigmapearl Zes weken lang acties met Sigmapearl 14 september t/m 25 oktober 2015 Nu ook in Satin. Doekje erover. Klaar! Sigmapearl Clean Matt. Waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. Verras uw

Nadere informatie

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen.

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen. De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015 De keiharde lak voor binnen. Zes weken lang keiharde acties Van 2 februari t/m 13 maart 2015 staat uw Sigma verkooppunt in het teken van de nieuwe kwaliteit

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa Alkmaar Centrum ost 2016 Alkmaar Centrum West 2016 Almelo Centrum 2016 Almere Buiten 2016 Almere Centrum Noord 2015 Almere Centrum Zuid 2015 Almere Haven 2016 Alphen aan den Rijn Centrum 2017 Amersfoort

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Registraties 2 e 2008 per regio en vestiging TNO-rapport Percentages zijn kolompercentages. Elk percentage is getoetst met de Pearson Chi-kwadraat toets. Elk

Nadere informatie

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa Alkmaar Centrum Oost 2016 Alkmaar Centrum West 2016 Almelo Centrum 2016 Almere Buiten 2016 Almere Centrum Noord 2015 Almere Centrum Zuid 2015 Almere Haven 2016 Alphen aan den Rijn Centrum 2015 Amersfoort

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

Lokaal en landelijk de handen ineen

Lokaal en landelijk de handen ineen Lokaal en landelijk de handen ineen 1 Lokaal en landelijk de handen ineen Als lid van de NVN staat u er niet alleen voor. We bieden u hulp, advies, een luisterend oor, lotgenotencontact, ontmoeting en

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016 Ablasserdam Dordrecht (+ Spijkenisse) A0 Centercom 01.05.2013 9/01.07.2013 Bergen op zoom Roosendaal+Breda A0 Centercom 01.07.2013 10/01.10.2013 Bloemendaal Haarlem+Haarlemmermeer A0 Centercom 01.10.2011

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie Registratie outcomeparameters Procedure melden inspectie Procedure melden incidenten Procedure voor interne klachten Scholingsbeleid Certificering vóór 2006 Kwaliteitscommissie/functionaris Kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Actievoorwaarden Sony VAIO promotie. Actietermijn

Actievoorwaarden Sony VAIO promotie. Actietermijn Actievoorwaarden Sony VAIO promotie Actietermijn - Deze actie geldt zolang de voorraad strekt, op aankopen gedaan van 25 juni 2012 t/m 29 juli 2012. - Onvolledige inzendingen en inzendingen die na 13 augustus

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Tarievenkaart commercieel, 2013

Tarievenkaart commercieel, 2013 Tarievenkaart commercieel, 2013 Opvallen doe je met... CITYDOGS DISPLAY NETWERK 3.376 locaties in de 50 grootste binnensteden van Nederland. 2 wekelijke campagneperioden. CITYDOGS FLYERING 23.290 locaties

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Dit rapport bevat de totaaltelling van mediawijsheid-gerelateerde maatschappelijke stagiaires

Nadere informatie

Mindfulness. IZZ Workshop. Mw. drs. Nicky Heins

Mindfulness. IZZ Workshop. Mw. drs. Nicky Heins IZZ Workshop voor mensen in de zorg - Er voor iedereen zijn - Werkzorgen & thuiszorgen - Draagkracht en draaglast - Onregelmatige tijden - Bezuinigingen - Krapte in personeel - Toename werkdruk - Patiënt

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Wethouder Volksgezondheid! Wijkenaanpak Directie Publieke Rijnstraat 50 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag www.

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken; besluit van tot wijziging van het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 in verband met verlenging en aanvullende bekostiging voor andere gemeenten Op de voordracht

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Back2Basic Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Inleiding Chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging zijn pijnklachten

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015 Nederlandse spoorwegen rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 0 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van reizigers in verschillende stationsgebieden. Voor dit onderzoek

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden Concept Wedstrijdprogramma 2015 Wijzigingen voorbehouden 28 Maart 2015 Amerongen Tijd Junioren LD Aspiranten LD 8:30 - - 9:00 Geldermalsen Veenendaal 9:30 Giessenlanden Neder-Betuwe 10:15 Veenendaal Gorinchem

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Plaats Ziekenhuis Status

Plaats Ziekenhuis Status Zorg Plan Selectief Overzicht van geselecteerde ziekenhuizen Voor het Zorg Plan Selectief hebben we een beperkt aantal ziekenhuizen geselecteerd die kwalitatief goede zorg verlenen en de laagste prijs

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie

Opstaplocaties en vertrektijden

Opstaplocaties en vertrektijden Provincie Groningen Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN VERTREKTIJD: 08.15 UUR Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934 EA Delfzijl VERTREKTIJD: 07.45 UUR Winschoten NS Station

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Ons project verbeteren van de telefonische bereikbaarheid heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award. Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT 13 januari 2010 Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl.

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt September 2017 Schouwburg het Park, Hoorn 15-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 16-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 17-9-2017 19:30 DeLaMar Theater

Nadere informatie

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM voor mensen met een beperking Overzicht activiteiten maandag ochtend bakken, computer dinsdag ochtend tekenen & schilderen, creatief met papier, winkel, computer

Nadere informatie

Comfortabel met de taxi van en naar het station. Informatie over reizen met de taxi

Comfortabel met de taxi van en naar het station. Informatie over reizen met de taxi Comfortabel met de taxi van en naar het station Informatie over reizen met de taxi Inhoudsopgave 3 Deeltaxi 4 Treintaxi 5 Regiotaxi Gelderland 5 Regiotaxi Noordwest-Overijssel, Salland, Vechtdal 6 Regiotaxi

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Oncologie. Herstel & Balans. Afdeling: Onderwerp:

Oncologie. Herstel & Balans. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Oncologie Herstel & Balans Revalidatie bij kanker Door betere behandelingen hebben mensen met kanker tegenwoordig een grotere kans op genezing dan vroeger. Toch blijft kanker een ingrijpende

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

Zes weken lang keiharde acties.

Zes weken lang keiharde acties. Zes weken lang keiharde acties. 18 januari t/m 28 februari 2016 De keiharde lak voor binnen. LTA + -technologie beschermt tegen huidvet en slijtage DE VOORDELEN VAN SIGMA S2U NOVA. LTA + -technologie beschermt

Nadere informatie

Toelichting: U mag deze tool vrij gebruiken voor het bepalen van uw leerdoelen voor de training of cursus beoordelingsgesprekken.

Toelichting: U mag deze tool vrij gebruiken voor het bepalen van uw leerdoelen voor de training of cursus beoordelingsgesprekken. HULP BIJ HET BEPALEN VAN UW LEERDOELEN VOOR DE TRAINING OF CURSUS BEOORDELINGSGESPREKKEN Algemene gegevens Uw naam: Naam organisatie waar u werkt: Uw mobiele nummer: Uw email-adres. Uw functie: Huidige

Nadere informatie

professionele tussenschoolse opvang

professionele tussenschoolse opvang professionele tussenschoolse opvang Bent u medewerker of coördinator tussenschoolse opvang en wilt u meer weten over hoe u het beste kunt omgaan met de leerlingen in uw groep? Kom ook naar een van onze

Nadere informatie

GASTVRIJHEIDMEDEWERKER IN DE ZORG (GIDZ)

GASTVRIJHEIDMEDEWERKER IN DE ZORG (GIDZ) GASTVRIJHEIDMEDEWERKER IN DE ZORG (GIDZ) Bedankt voor het vergelijken en aanvragen van een brochure via Springest. We hopen dat we je met deze informatie kunnen helpen bij het maken van een keuze voor

Nadere informatie

Referenties. Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT

Referenties. Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Nadere informatie

25 Maart 2017 Papendrecht

25 Maart 2017 Papendrecht 25 Maart 2017 Papendrecht Wedstrijdleider Mark van Wijk Telefoonnummer 06-55706902 08.00 uur begin briefing Tijd Junioren LD Aspiranten LD 9:00 - Giessenlanden 9:30 Geldermalsen Zederik (Ameide) 10:15

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v.

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Herkomst: ES Alkmaar Amersfoort Filmhuis Alkmaar midden zaal Lieve Vrouw 1 Grachtzaal Amsterdam Cinecenter Zaal 2 Amsterdam EYE

Nadere informatie

Programma Red Jezelf!? Over zelfredzaamheid en veiligheid voor mensen met een chronische aandoening

Programma Red Jezelf!? Over zelfredzaamheid en veiligheid voor mensen met een chronische aandoening Programma Red Jezelf!? Over zelfredzaamheid en veiligheid voor mensen met een chronische aandoening Openingscongres Week Chronisch Zieken 5 november 2010 1931 Congrescentrum Brabanthallen s-hertogenbosch

Nadere informatie

Cijfer. ronde 1. 3. Healthclub Heijenoord uit Arnhem 9,22 960 8,92 725 74,47. 5. Sportcenter Balance uit Panningen 9,42 154 9,84 557 67,77

Cijfer. ronde 1. 3. Healthclub Heijenoord uit Arnhem 9,22 960 8,92 725 74,47. 5. Sportcenter Balance uit Panningen 9,42 154 9,84 557 67,77 # Naam 1. 2. Bewegingscentrum Drachten uit Drachten Medisport Etten-Leur uit Etten- Leur Cijfer ronde 1 Aantal stemmen ronde 1 Aantal Cijfer finale ronde stemmen finale ronde Totaal score 9,13 162 9,60

Nadere informatie

Rapportage NWW 55plus december 2011

Rapportage NWW 55plus december 2011 Rapportage NWW 55plus ember 2011 NWW vergeleken met een jaar geleden: - aantal werkzoekende 55plussers vrijwel onveranderd (108.200) - toename aantal vrouwen (+1,2%) - meer NWW 55plus met informaticaberoep

Nadere informatie

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Inleiding Er zijn twee initiatiefwetsvoorstellen ingediend om betaald parkeren per minuut op straat en in parkeergarages verplicht te stellen voor gemeenten

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Najaar 2015 WOONINSPIRATIE 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN. Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl

Najaar 2015 WOONINSPIRATIE 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN. Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl Najaar 2015 WOONINSPIRATIE Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN STEEN & STAAL Steen & staal, aangevuld met grof hout, zorgen voor een industriële

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

overblijven Voor een verantwoorde overblijf

overblijven Voor een verantwoorde overblijf overblijven Voor een verantwoorde overblijf De VOO is de grootste opleider in de tussenschoolse opvang op school en maakt zich sterk voor een professionele overblijf in het primair onderwijs. Kiest u voor

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Ben je mantelzorger? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een ziek of gehandicapt

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Betreft: Verslag gecombineerde aandeelhouders- en certificaathoudersvergadering DataLand B.V. en Bestuursvergadering van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Locatie: VNG ten

Nadere informatie

Perceel nummer Naam perceel Vervoerder (obv alfabet) 1 Alkmaar - Heiloo Connexxion Taxi Services Personen- en Zorgvervoer Nederland BV Witte Kruis

Perceel nummer Naam perceel Vervoerder (obv alfabet) 1 Alkmaar - Heiloo Connexxion Taxi Services Personen- en Zorgvervoer Nederland BV Witte Kruis Perceel nummer Naam perceel Vervoerder (obv alfabet) 1 Alkmaar - Heiloo 2 Almelo 3 Almere Adi-Taxi BV 4 Alphen a/d Rijn - Nieuwkoop Van der Laan B.V. 5 Ameland - Schiermonnikoog Taxicentrale Waaksma 6

Nadere informatie

Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen

Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen Suzanne Ross Woerden, 4 oktober 2014 Agenda Even voorstellen Parkinson netwerk Wat is Fysiotherapie? Wat is Ergotherapie? Parkinsonismen Procedure en verzekering

Nadere informatie

Anders leren omgaan met ziekte en pijn. Mindfulness-training voor patiënten

Anders leren omgaan met ziekte en pijn. Mindfulness-training voor patiënten Anders leren omgaan met ziekte en pijn Mindfulness-training voor patiënten Soms wordt iemands leven overheerst door problemen die een ernstige of chronische ziekte met zich mee kan brengen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Première Rapport. Week#:

Première Rapport. Week#: Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Eisenstein in Guanajuato # Kopieën: 12 Land v. Herkomst: NL; BE; FI; FR Amsterdam EYE zaal 2 Amsterdam Movies 2 Amsterdam Amsterdam Zaal 1 Rialto Boven Den Haag

Nadere informatie

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart De keiharde lak voor binnen.

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart De keiharde lak voor binnen. De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015 De keiharde lak voor binnen. Zes weken lang keiharde acties Van 2 februari t/m 13 maart 2015 staat uw Sigma verkooppunt in het teken van de nieuwe kwaliteit

Nadere informatie

Kennis- en behandelteam

Kennis- en behandelteam 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Kennis- en behandelteam In goede handen met uw gezondheidsklachten Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg Renkum

Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg Renkum Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg Renkum Uitgave: zomer 2013 Inhoud: - Respijtweekend voor mantelzorgers uit de regio Renkum, Wageningen en Ede - Dag van de Mantelzorg in kasteel Doorwerth: u komt toch

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie