jaar ContourdeTwern iedereen telt mee, iedereen doet mee jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaar ContourdeTwern iedereen telt mee, iedereen doet mee jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 2 jaar ContourdeTwern iedereen telt mee, iedereen doet mee jaarverslag 2014

2 Niets in ons werk is hetzelfde Colofon Uitgave: Teksten en fotografie: Eindredactie: Fotografie: Vormgeving: ContourdeTwern Tanja Raams Betty Montulet Paula Schoormans Paula Anguita Kiek van Loon Hans Peters Jan Scherders Peter Pijnenburg Heusdeninbeeld.nl Luc Vervoort Alex de Boer Het 2e jaar ContourdeTwern zit erop. Dit magazine geeft in vogelvlucht een inkijk in de activiteiten van Directeur bestuurder Gon Mevis lijkt een tevreden mens: Klopt. Onze ervaring, een gezonde bedrijfsvoering en de energie om de vragen van deze tijd op te pakken, leidt tot goeie resultaten. Dat we dit bereiken samen met duizenden vrijwilligers, is iets om trots op te zijn. Als directeur bestuurder van ContourdeTwern staat hij voor de taak om de organisatie door deze turbulente tijd heen te loodsen. Een tijd waarin van iedere burger platgezegd wordt verlangd dat hij eerst z n eigen boontjes dopt voordat hij voor hulp bij de overheid aanklopt. Niets in ons werk is hetzelfde als pakweg vijf jaar geleden, zegt Gon Mevis. Wij zijn niet langer aanbieder van welzijn en de mensen waarvoor wij werken, zijn niet langer klant. Nee, wij ondersteunen, motiveren en coachen mensen om hun eigen leven zinvol in te richten. Wat wel een constante is in de aanpak: dat we gericht zijn op meedoen, oog hebben voor wie kwetsbaar is, en met onze sociaal werkers in de haarvaten zitten van dorpen, wijken en steden. Daarin zit ons bestaansrecht. De turbulente tijd biedt volgens Gon Mevis naast onzekerheden ook kansen: Onze deskundigheid is aan het schuiven. We moeten zoeken naar nieuwe methoden en aanpakken. Meer loslaten dan in het verleden, oog hebben voor de vele initiatieven die burgers oppakken. Er is zoveel creativiteit, daar kunnen we ook van leren en ons voordeel mee doen. Maar het zet ons tegelijkertijd aan het denken: wat is exact onze expertise, waar zit onze toegevoegde waarde? Present zijn, netwerken versterken, overzicht bieden en schakelen naar de zorg waar nodig, dat is onze maatschappelijke meerwaarde. Gelukkig wordt dit door opdrachtgevers gezien. Dus dat biedt kansen om door te groeien. Wat ook verandert, is de druk van de lokale overheden, die verlangen dat organisaties veel meer en integraler samenwerken. Gemeenten nemen het voortouw en verlangen dat schotten verdwijnen. Op alle fronten gaan organisaties verbindingen aan en vormen zich organisatie-overstijgende teams. Zeker, dat is ook wennen. Het komt voor dat medewerkers door een manager van een andere organisatie aangestuurd worden. Een andere boeiende ontwikkeling is de drijfveer van het bedrijfsleven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dat stelt eisen aan ons werk, maar biedt vooral veel kansen. De Raad van Advies van Maatschappelijk Betrokken Ondernemers levert ons veel nieuwe inzichten en een breed draagvlak op wordt volgens de directeur bestuurder ongetwijfeld druk en veeleisend: De effecten van de transities zullen voelbaar zijn in de samenleving. Er wordt een groot beroep gedaan op de zelfredzaamheid en vrijwillige inzet van mensen. Waar zit de rek? Wij kunnen bouwen op onze vier kernwaarden: Hart voor vrijwilligers, Weten van Wijken, Samenredzaamheid, Sterk in netwerken. Dat, gekoppeld aan het vertrouwen dat ik heb in de kracht van de burger, in onze partners, de vele vrijwilligers en onze medewerkers, geeft mij de nodige spirit voor het komende jaar! Drukwerk: Groels februari 2015 Gon Mevis: Wij ondersteunen, motiveren en coachen mensen om hun eigen leven zinvol in te richten.

3 High tea en duizenden bloembollen Anne Visser merkte dat ouderen er moeite mee hebben om sociaal actief te blijven. Zij pakte, samen met haar vriendin Rosanne Teeuwen, het plan op om een high tea te organiseren voor zeventig bewoners en hun familie uit Woonzorgcentrum Tiendhove. Daarnaast vroeg zij een schoolklas en bewoners uit de wijk om op de bewuste verwenmiddag een enorme hoeveelheid bloembollen te poten in de groenstrook voor het zorgcentrum. Anne: Zo zijn jong en oud samen gezellig bezig. En als de bloemen volgend jaar in bloei staan, gaan ouderen wellicht gemakkelijker naar buiten om de bloemenzee te bewonderen. Wat dan weer bijdraagt aan een beter sociaal contact! 4 Fundag voor jonge mantelzorgers Dionne, Sanne en Robin kennen het alle drie: mantelzorgen. Zij weten wat het is om niet aan jezelf toe te komen omdat een gezinslid 24/7 afhankelijk is van jouw zorg. Sanne verwoordt hun gevoel treffend: Soms denk ik nu ik, maar dat werkt niet. Voor jezelf kiezen kan niet, geen Geweldige jongeren organiseren Blijmakers zin hebben is geen optie. Daarom boden zij jonge mandagje uit naar het Dolfinarium telzorgers in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar een Fundag Doe eens iets goed voor een ander! Dat Theresa, Martijn en Tamara wilden mensen die een aan. Een dag vol ontspanning, plezier en genieten. De is in Krimpen aan den IJssel mogelijk moeilijke tijd doormaken of het financieel niet breed jonge mantelzorgers konden kiezen uit een metamorfo- geworden met een bijdrage uit het VSB- hebben, deze zomer verrassen. Alle drie hebben ze se/beautymiddag met aansluitend een professionele fo- meegemaakt hoe zwaar het leven soms kan zijn. Dat is tosessie of lasergamen naast de Euromast. Als afsluiting ook de reden dat ze veel begrip hebben voor mensen die was er een etentje en kon er worden nagepraat. De drie hulp van sociaal werker Ellen van Pelt, het even te verduren hebben. Iedereen verdient het op hopen dat er door deze eerste Fundag leuke contacten plannen en dienden deze in voor het Ik z n tijd te genieten en zich even geen zorgen te hoeven ontstaan. Begrip voor elkaar is er in ieder geval! En dat maken, geven de drie aan. Samen vormen zij een hecht vinden Dionne, Sanne en Robin belangrijk. fonds. Acht jongeren schreven, met de ben Geweldig programma van VSB. Drie projecten kregen het maximale bedrag team. Uiteindelijk kregen drieëntwintig genomineerde bewoners, een mix van jong en oud, een compleet Ellen van Pelt van ContourdeTwern is geroerd en vertelt van 1.000,- toegekend. Stuk voor stuk verzorgde reis naar het Dolfinarium aangeboden. Voor enthousiast over haar ervaringen: Ondanks wat soms initiatieven waarbij jongeren laten zien het vervoer hebben de jongeren extra sponsoring gezegd wordt, zijn de jongeren in Krimpen begaan met geregeld bij de Jong Intratours, waardoor ook een groep anderen. De projecten laten zien dat er prachtige ideeën cliënten van Pameijer (gehandicaptenzorg) gratis naar leven onder de jongeren en dat ze bereid zijn om er flink het Dolfinarium kon meereizen. de schouders onder te zetten. dat ze een echte bijdrage willen leveren aan de samenleving. 5

4 Voor veel kinderen is huiswerk maken lastig. Bijvoorbeeld omdat ze thuis maar over één kamer beschikken waarin ook nog andere gezinsleden zijn. De school is protestants-christelijk en toch heeft 90% van de leerlingen een andere achtergrond: Islamitisch, Hindoestaans of niet-gelovig. En dat werkt heel goed. Directrice Pia Poot vindt het belangrijk dat de kinderen van elkaar leren en respect hebben voor elkaar: Samen opdrachten te maken. Daarnaast is de hulp die ouders zoeken we naar overeenkomsten. kunnen bieden vaak beperkt. Gewoon omdat zij de taal niet machtig zijn en hun kennis ontoereikend is. 6 Focus op toekomst Het succes is volgens Pia onder meer te danken aan het De Da Costaschool ligt in de Afrikaanderwijk, een zo- korte lijntje tussen de mensen van schoolloopbaanbe- genaamde focuswijk in Rotterdam Zuid. Hier wordt ge- geleiding en de docenten. Pia: Zij halen de huiswerk- werkt aan de Children s Zone. Dit betekent dat verschil- opdrachten maandagmiddag op. Dinsdagmiddag is de lende partijen, waaronder scholen, kinderen van 0 tot schoolloopbaanbegeleiding en dinsdagavond hebben 18 jaar voorbereiden op een succesvolle toekomst. Pia alle docenten al een terugkoppeling van die middag. Zo Poot vindt intensief samenwerken belangrijk. Daarom kunnen we direct ingrijpen wanneer een leerling zaken schakelde zij in het begin van het schooljaar 2014 school- niet goed begrijpt of negatief gedrag vertoont. loopbaanbegeleiding van ContourdeTwern in. Children s Zone betekent voor de leerlingen onder meer: Minder vaak boze juffen leertijdverlenging en continurooster. In het begin van Volgens Pia zijn de leerlingen en hun ouders enthousiast het project kregen de kinderen vooral extra lessen in re- over het schoolloopbaanbegeleidingstraject. De sfeer kenen en Nederlands. Pia en de docenten merkten aan in de groepen is goed. Pia: Dit komt omdat begeleiders de resultaten dat dit vruchten afwierp. Maar sinds dit jaar weten waar ze mee bezig zijn. De ene leerling zitten is er ook ruimte voor andere activiteiten. De kinderen uit ze achter de broek terwijl ze de andere juist vrij laten. de groepen 6, 7 en 8 kunnen zich nu aanmelden voor Jongeren kunnen zo het beste uit zichzelf halen. En ze schoolloopbaanbegeleiding van ContourdeTwern. Dit is worden goed geholpen als ze vragen hebben. Een an- meer dan enkel hulp bij huiswerk. der voordeel is dat de leerlingen minder vaak aan boze juffen uit hoeven leggen waarom ze hun huiswerk niet Schoolloopbaanbegeleiding in de Children s Zone Doorspekt met aandacht af hebben. Daardoor, en vanwege het feit dat hun ken- Schoolloopbaanbegeleiding is een keuzeactiviteit na nis vergroot, stijgt hun zelfvertrouwen. Ze merken dat ze school. Drie kwartier huiswerkbegeleiding en drie kwar- dingen wél snappen als ze er wat energie in steken. tier projectwerken door stagiaires van de lerarenopleiding. Doorspekt met aandacht voor het verbeteren en Vol vertrouwen op het podium stimuleren van sociale vaardigheden, ontdekken van Onlangs was er een presentatie van het project De We- talenten en kinderen nieuwe inzichten en vaardigheden reld voor een zaal vol ouders. Pia straalt als zij vertelt geven. Een project uit 2014 is bijvoorbeeld De Wereld : over de avond: Vol vertrouwen stonden leerlingen waar leren over andere culturen en gebruiken. ik het niet van verwachtte, te linedancen op het podium. Pia vertelt: Voor veel kinderen is huiswerk maken lastig. Die jongens hadden geleerd over cowboys en deden op Bijvoorbeeld omdat ze thuis maar over één kamer be- deze manier hun verhaal! Pia is overtuigd: Ik ben zo blij schikken waarin ook nog andere gezinsleden zijn. On- met schoolloopbaanbegeleiding. Het draagt echt bij aan mogelijk dus om in alle rust en geconcentreerd school- de groei van de kinderen! 7

5 Wij zijn geen hulpverleners maar het zit er dicht tegenaan 8 In De Werft in Kaatsheuvel zit R-Newt, het jongerenwerk Door de invoering van de nieuwe Jeugdwet horen we nu van ContourdeTwern, onder één dak met de bibliotheek bij de frontlijn. Veel vaker dan vroeger hebben we te ma- en een grote sportzaal. Er is hier al jongerenwerk sinds ken met jongeren die grote problemen hebben. Ik vind het begin van de jaren 80. dat niet vervelend, maar het werk is er wel zwaarder door Voor jongeren in Kaatsheuvel is Rick Fontijn een bekende geworden. en vertrouwde figuur. Hij kent alle hangplekken en zodra er een belletje komt over overlast, gaat hij meteen met Druk op jongeren de jongeren aan de slag. Ik stuur ze niet weg. Jongeren Dakloosheid komt onder jongeren steeds meer voor, hebben ook recht om buiten te zijn. Wel probeer ik in is Ricks ervaring. Geldgebrek en ruzies thuis, in combi- gesprek met alle partijen, tot een oplossing te komen. natie met voortijdig schoolverlaten en geen werk, zijn Op het schoolplein, in het Jongerencentrum en bij sport- daar vaak de oorzaken van. De druk op jongeren vanuit verenigingen is Rick wekelijks te vinden. Hij heeft goede school en vanuit de maatschappij, is veel groter gewor- contacten met leraren, begeleiders en ouders. Uit deze den en steeds meer jongeren haken af. Dat zet de deur contacten leert hij welke problemen er spelen. Maar hij is open naar alcohol, drugs en gokken. Met vernielingen en ook dichtbij voor jongeren die iets willen organiseren en vechtpartijen als gevolg. daar zijn hulp bij nodig hebben. Rol van verbinder Jongerenwerk in de frontlijn Maar gelukkig doen we vooral leuke dingen, meestal op Blowen en alcohol ziet Rick als de grootste gevaren voor initiatief van de jongeren zelf. Dat varieert van een nieuw jongeren. Om hen daarop te wijzen, heeft Rick in decem- bankje op een grasveld tot het organiseren van een voet- ber samen met Novadic-Kentron, een project georga- baltoernooi op Burendag. Ik heb korte lijntjes naar de niseerd. Na een indrukwekkende presentatie over hoe ambtenaren, de wijkagent en raadsleden in het stadhuis alcohol de hersenen van jonge mensen beschadigt, is om de benodigde zaken geregeld te krijgen. En vaak is er een groep van dertien jongeren mee geweest naar een ook nog wel ergens een potje te vinden. Als het nieuwe kliniek waar jongeren met hun alcohol- of gokverslaving gemeentehuis in Loon op Zand klaar is, krijgen we er zelf worden geholpen. Wij zijn geen hulpverleners, zegt ook een kantoor. Dan worden de lijntjes nog korter. Uit- Rick, maar het zit er wel steeds vaker dicht tegenaan. eindelijk heb ik vooral de rol van verbinder. 9

6 Mensen die het wel kunnen betalen, dragen bij voor degenen die het niet kunnen. Op deze manier draaien we kostendekkend. 10 Zodra Anita van Deursen en Joy Ottevanger bij buurt- à twaalf eters. Op 2900 inwoners vind ik dat best goed. huis De Schakel in Oudheusden binnenkomen, binden Een drie gangenmaaltijd met koffie na, kost 6 euro. Men- ze een schort voor en gaan in de keuken aan de slag. Op sen die een pasje hebben van de voedselbank, of een het aanrecht liggen verse worteltjes klaar en geraspte Heusdenpas betalen 3 euro, en het is nooit meer dan 6 kaas voor op de uiensoep. Een interview, daar hebben euro per gezin. 3 euro lijkt geen geld, maar voor iemand ze geen tijd voor. Ze zijn druk met het menu van de dag van de voedselbank is het best veel. Mensen die het wel voor het Sociaal Restaurant dat in september 2014 van kunnen betalen, dragen bij voor degenen die het niet start is gegaan in het buurthuis. kunnen. Op deze manier draaien we kostendekkend. Mooiste baan Gezond en vers Beheerder Gerrit Nooijen schuift aan om over de mooi- Voor het restaurant waren wel wat aanpassingen nodig. ste baan van de wereld te vertellen. Hij vertelt dat er Gerrit: De keuken hebben we uitgebreid, die ruimte was door de transities veel is veranderd. De jongerenwer- eerst mijn kantoor. Bij de Coop supermarkt krijgen we Vrijwilligers Anita en Joy bereiden het ker is weg en ook één beheerder is wegbezuinigd: Het 10% korting op de boodschappen. De volgende stap is menu van de dag voor het Sociaal moet, maar het is nu wel moeilijker. Wij organiseerden om samen met de volkstuinvereniging te kijken of we Restaurant in Oudheusden. altijd het carnaval, de bingo, het Halloweenfeest met van hun oogst gebruik kunnen maken. Dan mogen zij de lampionnenoptocht en het Sinterklaasfeest. Nu moeten menu s maken van wat er van het land komt. De maaltij- mensen dit zelf doen en ondersteunen wij hen daarbij. Je den moeten gezond en vooral zo vers mogelijk zijn. Als je iets belooft, moet je het ook doen zou denken dat we hierdoor minder werk hebben, maar het tegendeel is waar: de mensen zijn nog niet gewend Ik was perplex om het zelf te doen. Vlak voor de kerst maakte Gerrit iets bijzonders mee: In een persbericht over het Sociaal Restaurant had ik gezet 6 euro voor drie gangen dat we wat extra subsidie nodig hadden. De volgende Gerrit is een bevlogen verteller: Het idee voor een soci- dag belt er een mevrouw - ik weet nog steeds niet wie aal restaurant was er al langer. Maar verder dan een idee ze is - die vraagt hoeveel ik nodig heb en waarvoor. De kwam het niet. Ik vind als je mensen iets belooft, moet je vraag overviel me nogal, maar ik zei dat we potten en het ook doen. Toen ben ik zelf gaan lobbyen voor vrijwil- pannen nodig hadden en eventueel andere tafels en ligers en partners. Inmiddels hebben we zeven vrijwilli- stoelen. Ze zegt: Ik maak geld over dus ga die potten en gers die, in wisselende samenstelling, hier alle doorde- pannen maar kopen, en in het nieuwe jaar gaan we het weekse dagen komen koken. Gemiddeld hebben we tien hebben over het meubilair. Ik was perplex! 11

7 Maatschappelijk Betrokken Ondernemen MBO Tilburg wordt mede mogelijk gemaakt door de Partners van Betrokken Ondernemers ContourdeTwern Tilburg, het Tilburgse netwerk voor maatschappelijk betrokken organisaties. Steeds meer bedrijven zetten hun maatschappelijke betrokkenheid actief om in daden. ContourdeTwern heeft hier een aanjagersrol bij. Die gaat verder dan alleen het geven van presentaties en adviezen. Er zijn diverse MBO-projecten die hun succes inmiddels bewezen hebben zoals Beursvloer Tilburg, NLdoet in bedrijf, werknemersvrijwilligerswerk in de vorm van maatschappelijke personeelsuitjes, en MBO-netwerkbijeenkomsten. Dank aan onze sponsors in 2014: ABN AMRO ACES Direct Achmea - Interpolis AH Amarant Avans Hogeschool Beeldpraat Bonheur Horeca Groep Bouwbedrijf van Oyen B.V. Brabants Dagblad Restaurant Lotus Citroën Goed Beter Bertens Coffee3 CompX Coöperatie VGZ Daamen Notarissen Dekoverdivas DrukkerijService Boxtel Euroscoop Firma Clovis Buijs Bureau voor Beeldvorming FujiFilm Gemeente Tilburg Gemoro Godding & Co Instituut Broers Johan Stekelenburg stichting Jumbo KART KPMG Lionsclub Mazars Paardekooper Hoffman N.V. Michel Klop Fotografie Mire Coolen Mundial Productions Nationaal Ouderenfonds Netwerk Brabant Oranje Fonds P. van Erp & Zn. Rabobank Servicecentrum Het Laar Stichting Kinderpostzegels Stichting Trivire Stichting Vivant Stichting Vrienden van Contour Stichting Woonveste Thebe Tilburg.com Tilburgse Koerier Tiwos Van Spaendonk Groep B.V. Verrijk je wijk Vincentiusvereniging VJW Groenewoud Wever Willem de Volder communicatie Wijkraden Tilburg Zusters van Liefde Ongeveer vijfentwintig bedrijven verbinden zich met een partnercontract aan MBO Tilburg. Bedrijven kunnen hiermee lokale projecten realiseren met een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde. De contractpartners zijn ook aandeelhouder van Beursvloer Tilburg, de grootste beursvloer van Nederland. In ruil daarvoor ontvangen zij een uniek dienstenpakket specifiek voor hun bedrijf. En ze hebben zitting in de Raad van Advies van ContourdeTwern. Deze raad denkt mee over specifieke MBO- en vrijwilligersactiviteiten. Vanuit Tilburg heeft ContourdeTwern al de eerste belangrijke stappen gezet om MBO ook in andere werkgebieden aan te jagen. Als wij in bovenstaande lijst sponsors per abuis niet vermeld hebben dan bieden we hiervoor onze verontschuldigingen aan. Brandjes blussen en feestjes vieren LearningLab, dat praktijkgericht onderzoek, leren en werken moet verbinden met de locatie MFA De Symfonie in Tilburg Noord, werd op 9 september 2014 gelanceerd door ContourdeTwern, Avans Hogeschool en ROC Tilburg. Een uniek convenant want praktijkgerichte ervaringen maken leermomenten sterker en ook de professionals komen wijzer uit de strijd. Vier opdrachten Sociaal werker Babiche Klijs is begeleider van dit prille project en contactpersoon voor de circa vijftig studenten van Avans en het ROC, die elke dinsdag in De Symfonie opdrachten uitvoeren. Tijdens de lancering werden er vier geformuleerd. Er moest onderzoek gedaan worden naar het wel en wee van vrijwilligers ten behoeve van de Vrijwilligersacademie Tilburg. Opdracht twee luidde: het doorontwikkelen van het Wijkrestaurant in De Ypelaer met de nadruk op financiële duurzaamheid. Ten derde moest er meer synergie ontstaan in De Symfonie dan nu het geval is: betere samenwerking tussen de partners in het gebouw levert meer energie op. De vierde en laatste opdracht luidde: kunst en cultuur in de wijk, in de breedste zin, meer binden aan De Symfonie. Met als gevolg dat het wijkcentrum meer gaat bruisen, waar de wijkbewoners dan weer van profiteren. Eerste fase geëvalueerd Binnenkort wordt LearningLab geëvalueerd. Babiche vertelt wat al gerealiseerd is: Tijdens de dag van de Vrijwilligers in de Euroscoop is er een enquête gehouden onder de vrijwilligers. Aan de hand van resultaten wordt het aanbod van de Vrijwilligersacademie aangescherpt. Daarnaast wordt een workshop Hoe Om Te Gaan Met Agressie georganiseerd. Onze studenten zijn superenthousiast maar ook best eigenwijs. De Kunsten-Cultuurdag was op een zaterdagmiddag met een markt met kraampjes en een paar workshops. En s avonds een talentenshow voor en door bewoners. Dat ging voortreffelijk. Om alle gebruikers van de Symfonie nader tot elkaar te brengen was een speeddate bedacht, een super idee! En voor het Wijkrestaurant stond een benefietavond op de agenda, plus veiling die geld zou moeten genereren. Dolle dinsdagen Wat een beetje tegenviel, was het aantal bezoekers voor al deze events. Kwestie van timing? Babiche: Het schoolprogramma van de studenten botst met de uitvoering van de activiteiten. Die konden niet anders dan rond kerst plaatsvinden. Geen ideale periode. Ook was de onderzoeksfase te kort en de pr en werving weinig effectief. Maar dat zijn leermomenten, ook voor ons, de sociaal werkers. Belangrijker is de groei in het leerproces dat studenten doormaken. Ook ik moest mijn behoefte aan structuur af en toe loslaten. Iedere dinsdag was het hier een dolle boel. Er kwam zoveel op je af. Zowel positief als negatief. Het ene moment was het brandje blussen, het andere moment een feestje vieren. Het wijkcentrum ging er in ieder geval van bruisen! Een leuke en zeer leerzame periode die zeker een vervolg krijgt!

8 De Bus voor gezelligheid en begrip Eens in de twee weken komt De Bus de Noordstraat in Waalwijk inrijden. Volgela- We hebben als bewoners het idee opgepakt om volgend den met buitenspeelgoed waar de kinderen jaar fotospeurtochten door de wijk te organiseren. En uit de buurt mee kunnen spelen. Hartstikke 14 Soms brengt De Bus springkussens, soms wat anders. een zeskamp. leuk maar De Bus doet meer. Het zorgt voor De Bus is iets anders contact met ouders en hun kinderen, brengt Sam is moeder van een dochter van 4½ en een zoon van de wijk in beweging en vermindert overlast. 3. Zij ziet ook wat De Bus voor de buurt betekent: Iedere keer als de Bus parkeert, zijn de kinderen enthousiast om Zowel buurtbewoonster Simone als moeder naar buiten te gaan. Ze willen spelen! Zelfs de jongste die Sam wonen direct aan de speeltuin in de helemaal niet zo van buitenspelen houdt. Dat komt om- Noordstraat. dat er iets nieuws is in de buurt. Iets anders dan de vaste speeltoestellen. Voor de ouders is het ook gezellig en fijn. Je kunt rond De Bus je ei kwijt bij andere moeders en je Diversiteit in de wijk krijgt mentale steun en adviezen. En de kinderen verve- Simone loopt vaak met haar hond door de wijk. Ondanks len zich minder dus hoef ik minder vaak politieagent te dat miste ze het echte contact met de buurt. Simone: spelen. Dat is goed voor mij en voor de relatie met hen. Er zijn veel alleenstaande moeders. Niet iedereen heeft Sam geeft ook aan dat er tussen de kinderen nu meer het even gemakkelijk en er is veel diversiteit in de wijk. contact is. De kinderen die boven haar wonen, deden Er wonen bijvoorbeeld nogal wat starters en tijdelijke eerst nooit ergens aan mee. Nu worden ze geaccepteerd bewoners. En de taalbarrière maakt het er niet makkelij- en halen elkaar op om te gaan spelen. ker op. Zo was er een clubje met buitenlandse moeders die elkaar niet verstonden. Ze willen of durven eigenlijk Elkaar kennen, begrijpen, helpen niet zomaar bij de Nederlandse moeders te gaan zitten. Mensen moeten in beweging komen! En daar blijkt De Maar als De Bus er is, komen ze er wel bij. En dat was mijn Bus in de Noordstraat voor te zorgen. Op de vraag naar doel, zegt Simone, contact tot stand brengen! het meest positieve dat De Bus tot stand bracht, vertellen de vrouwen dat een buurtbewoonster tijdens een Zomaar een praatje maken Bus-middag in tranen was vanwege haar financiële pro- Simone woont nu zo n acht jaar in de Noordstraat. Zij blemen. Spontaan verdwenen moeders in hun wonin- zag de wijk achteruitgaan: Dat komt omdat de mensen gen om terug te komen met eten voor dat gezin. De Bus elkaar niet kennen. Zomaar een praatje maken is be- heeft echt geholpen om warmte en begrip voor elkaar te langrijk. Ook voor kinderen, anders gaan ze elkaar maar krijgen. En dat is wat we willen: elkaar kennen, begrijpen vervelen. De Bus geeft ze iets dat anders is dan anders. en helpen! 15

9 Diessense Kamer, dat klinkt naar Brabantse gezelligheid. En zo is het. Eens per week kunnen ouderen er genieten van elkaars gezelschap en meedoen aan activiteiten. Een gezamenlijke lunch hoort erbij natuurlijk. 16 Annie van de Wouw: Onze gasten komen bij ons binnen via Thebe, ContourdeTwern zorgt voor voldoende vrijwilligers. Geen betaald werk overnemen Diessense Kamer zijn de gasten gekend en gezien. Vooral Annie van de Wouw is vrijwilliger in de Diessense Kamer. wanneer er sprake is van dementie is het belangrijk een Ik ben van beroep verzorgende, maar momenteel ben ik veilige en vertrouwde omgeving te bieden. Daarom ken- werkloos. Op eigen initiatief ben ik vrijwilligerswerk gaan nen de gastvrouwen de levensgeschiedenis van de ou- doen omdat ik het belangrijk vind om mijn vaardighe- deren. Dat kunnen we gebruiken om hen een vertrouwd den op peil te houden. Toen ik de vrijwilligersadvertentie gevoel te geven. van ContourdeTwern in de Hilverbode zag staan, heb ik Klinkt naar gezelligheid gereageerd. Bij de invulling van mijn taken moet ik wel Combi vrijwillig en beroeps rekening houden met de richtlijnen van het UWV. Het is Vrijwilliger Annie getuigt van deskundigheid en betrok- niet de bedoeling dat vrijwilligers het werk van betaalde kenheid. Je zou kunnen denken dat de inzet van pro- krachten overnemen. fessionele organisaties niet meer nodig is? Dat bestrijdt Het is pionieren in een samenleving die soms wel 180 Annie: Onze gasten komen bij ons binnen via Thebe, graden lijkt te kantelen. Organisaties, vrijwilligers en cli- ContourdeTwern zorgt voor voldoende vrijwilligers. Dat ënten zijn zoekende hoe de voorzieningen, ondanks be- is de afspraak, daar houden we ons aan. We hebben het zuinigingen, overeind te houden. hier wel over kwetsbare ouderen. Het verloop in de groepen is groot. Er bereiken ons regelmatig signalen uit het Prikkels bieden dorp dat mensen iemand kennen die erg eenzaam is, of Volgens Annie is het belangrijk en nodig om dit te blijven dat ze zich zorgen maken over een buurvrouw of buur- doen. We bieden juist die prikkels, die in de levensfase man. Dat zijn mensen die juist niet als hulpvrager of cli- van onze gasten nodig zijn. Als ze bij ons zijn geweest, ënt gezien willen worden. Om hen zover te krijgen naar hebben ze aan familie of mantelzorgers weer een verhaal de Diessense Kamer te komen, vergt een professionele te vertellen. Zo behouden ze hun eigenwaarde. Ze zijn aanpak. Een snelle en goede samenwerking tussen vrij- hier op eigen kracht gekomen en doen op eigen kracht willigers en beroepskrachten is dan essentieel. Daar zie ik mee aan de activiteiten. nog wel wat verbeterpunten liggen. Een bezoek aan de Diessense Kamer kan ook betekenen dat de mantelzorger even van de zorg af is. Annie: Op Bezoekadres Diessense Kamer mantelzorgers komt steeds meer druk te liggen. Dan is De Eenhoorn het fijn om er eens per week even tussenuit te kunnen, Theresiastraat 23 tijd voor jezelf te nemen en de batterij op te laden. In de 5087 BV Diessen 17

10 Het is heerlijk snuffelen in de Ruilwinkel. Iedere dag komen er nieuwe spullen binnen, dus je vindt altijd wel die toevalstreffer. Gezellig shoppen zonder dat je banksaldo naar beneden duikelt? Is sinds deze zomer mogelijk in de Ruilwinkel Zuid. Met vereende krachten is een pand gerealiseerd aan de Korvelseweg met de uitstraling van de Kalverstraat. In december werd de 530e klant geregistreerd. Vrijwilliger José: Je bent hier winkeljuf, sociaal werker en ombudsvrouw tegelijk! Ruilen via puntensysteem Uit behoefteonderzoek in Tilburg Zuid West, bleek twee jaar geleden dat er in de wijk steeds meer mensen wonen die met weinig moeten rondkomen. Een werkgroep tastte alle mogelijkheden af voor een ruilwinkel en de rest is history, zegt sociaal werker Pascalle de Groot. De winkel is een doorslaand succes, niet alleen voor de wijkbewoners maar ook voor onze twintig vrijwilligers. Voor hen betekent de winkel onder meer: warme collega s, anderen een goed gevoel geven, meer assertiviteit opdoen en zelfs meer plezier hebben in het leven! In een ruilwinkel ruil je goederen - en in de toekomst ook diensten - via een puntensysteem. Aangeboden artikelen moeten intact zijn en van goede kwaliteit. Pascalle: Klanten moeten de deur uitgaan met de gedachte Yes! Ik heb iets bijzonders. Hoewel armoedebestrijding de hoofdzaak is, fungeert de winkel ook als hotspot voor buurtbewoners. Iedereen kan er terecht voor koffie, een praatje maar ook voor advies en hulpvragen. Ook ombudsvrouw Marie-Louise is vrijwilliger vanaf het eerste uur: Deze winkel doet me enorm goed. Ik ben kort geleden verhuisd en heb nog niet zoveel contacten in de buurt. Gelukkig heb ik hier in de winkel mijn collega s en klantjes. Veel eer gaat naar coördinator José van Lissum: Zij creëert hier een fijne sfeer en zorgt dat het team draait als een tierelier. José bloost ervan: Dit is ook echt mijn toko. Maar we werken hier met een hecht team van vrijwilligers en ik heb heel veel aan de steun van Pascalle. Als je plezier uitstraalt naar de klanten wordt iedereen daar vrolijk van. Ze worden bij ons echt verwend, met aandacht en gratis koffie. Je krijgt hier dan wel een nummer, maar je bent geen nummer! Je krijgt hier een nummer maar je bent het niet Tevreden klanten Marie-Louise: We hebben natuurlijk ook te maken met lastige klanten. Soms zijn mensen teleurgesteld omdat hun spullen geweigerd worden voor inname. Dan blijf je netjes maar zegt wel waar het op staat. Dat is best een uitdaging. We kunnen, als we willen, hierin scholing krijgen via ContourdeTwern. Maar de meeste klanten zijn erg dankbaar en komen dan met een zelfgebakken appeltaart aan. Zo lief. Het is heerlijk snuffelen in de Ruilwinkel. Iedere dag komen er nieuwe spullen binnen, dus je vindt altijd wel die toevalstreffer. De motivatie van de klanten is heel divers: ze komen voor een goeie deal, voor het sociale gebeuren maar ook omdat de duurzaamheidsgedachte van het ruilen hen aanspreekt.

11 Marjo Janssen is een van de huisartsen in het Gezondheidscentrum De Vier Kwartieren in Boxtel. De praktijk is, samen met een aantal andere organisaties, gevestigd in het gebouw met dezelfde naam aan de Oisterwijksestraat 2 in Boxtel. Marjo is een enthousiaste, goedlachse en geïnteresseerde vrouw die haar antwoorden zorgvuldig formuleert De Vier Kwartieren in Boxtel Marjo Janssen: Want als ze toch al in de spreek- of wachtkamer zitten, willen ze nog wel even doorlopen. Het werkt prima! Geïntegreerde zorg In juni 2014 ondertekenden de huisartsenpraktijk, ContourdeTwern en Stichting Vivent Thuiszorg een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Door de samenwerking is een effectieve en efficiënte ondersteuningsstructuur voor inwoners van Boxtel ontstaan. Marjo: Het Gezondheidscentrum werkt wijkgericht. Klachten worden geïntegreerd aangepakt op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Eigenlijk werken we met deze drie partijen of kerndisciplines al sinds 1990 vrij intensief samen. Maar het was nodig de bestaande overeenkomst te actualiseren. De samenleving is sinds die tijd zo enorm veranderd! Mensen verwachten, terecht, dat je elkaar goed kent. Ze wensen laagdrempelige, goed bereikbare en geïntegreerde zorg. En die bieden we hier, steeds beter. Onder één dak Uit de samenwerking is een wekelijkse Sociale lunch ontstaan. Deze lunch voldoet aan de behoefte van de drie partijen om op informele wijze, ad hoc zaken en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Dit is een groot voordeel van onder één dak zitten en je samenwerkingspartners echt kennen. Hier hebben al onze patiënten baat bij, aldus Marjo. Marjo ziet nog veel meer concrete voordelen: Algemeen maatschappelijk werk (ContourdeTwern, red.) huist op de eerste verdieping van het gebouw. Drie keer per week is hun inloopspreekuur. Dat werkt fantastisch. Soms heeft een patiënt meer dan alleen gezondheidsklachten. Ik kan die persoon, als het moet, zelfs aan de hand naar het spreekuur van ContourdeTwern brengen. Bovendien krijgt de wijk meer en meer met gecompliceerde zaken te maken. De wijk vergrijst enorm en het wordt lastiger voor ouderen een plaats in een verzorgingshuis te krijgen. Dat maakt dat meer mensen zijn aangewezen op mantel- en buurtzorg. In haar praktijk ziet Marjo regelmatig dat mantelzorgers overbelast raken. Meteen doorlopen Marieke Dijkshoorn van ContourdeTwern heeft de ondersteuning aan mantelzorgers in Boxtel geweldig geregeld. De bekendheid en de effectiviteit van de Mantelzorgondersteuning wordt steeds groter, zowel bij huisartsen als Boxtelnaren. Marjo stuurt deze mensen heel gemakkelijk een verdieping hoger: Want als ze toch al in de spreek- of wachtkamer zitten, willen ze nog wel even doorlopen. Het werkt prima! ContourdeTwern maakt in dit samenwerkingsverband met het huisartsenteam en Vivent de visie Iedereen telt mee, iedereen doet mee, echt waar. De participatiesamenleving neemt in Boxtel Oost steeds duidelijker vormen aan. Door het partnerschap is er veel meer zicht op wie er wonen. Marjo: Je hoort weleens dat zoiets gebeurt in grote steden maar ik kan me niet voorstellen dat hier in Boxtel iemand enige tijd dood in zijn of haar huis ligt voordat dit ontdekt wordt. Fantastische samenwerking Marjo is blij zoals het nu gaat. Ze is ervan overtuigd dat problemen die hadden kunnen ontstaan door de bezuinigingen op bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp, voorkomen zijn. En dat door de tijdige anticipatie van alle partners. Marjo wenst ook in de toekomst deze fantastische samenwerking voort te zetten. En als het even kan iedere dag een inloopspreekuur van het algemeen maatschappelijk werk in De Vier Kwartieren!

12 Echt prachtig om te zien hoe hun ogen glinsteren als ze achter de bar staan. 22 Dongense jongeren tussen pakweg 12 en 24 jaar ont- voor 12- tot 15-jarigen organiseren. Danny noemt dit moeten elkaar bij Jongerencentrum de Poort. Een van Op stap met prik. Nu, zoveel jaren verder, geeft hij aan de werkers daar is Rachid. Wat drijft hem in zijn werk? veel geleerd te hebben van de prikactiviteiten : Je weet Mijn voornaamste doel is de ontwikkeling van de jon- niks als je begint. Nu kan ik zelfstandig iets organiseren geren. Hoe kunnen zij hun talent uitbouwen? Daarnaast en weet hoe een avond succesvol wordt. Als jongeren hebben wij, en zo je wilt ook de Dongense gemeen- aangeven graag muziek te draaien, dan doen we dat! schap, meer algemene doelen. Bijvoorbeeld, hoe maken Danny is al helemaal ingewerkt in het jargon: Het doel we het uitgaansleven veiliger? Wat moeten we doen om van zo n avond is, naast het ontwikkelen van talenten, de integratie tussen groepen jongeren te verhogen? gewoon een gezellige, veilige avond hebben. En dat Hoe verbeteren we de veiligheid op straat? doel bereikt hij met Selects Events. We hebben soms Om dichtbij de beleving van jongeren te blijven, zit wel 180 jongeren in de tent! Rachid na iedere activiteit met hen aan tafel. Samen kijken ze terug en leren daarvan. Rachid: Ik ben Leren accepteren rechtvaardig maar streng: afspraak is afspraak. Moet Mandy is al zes jaar een bekend gezicht in de Poort. een afspraak worden herzien? Prima, daar kunnen we Ze organiseert iedere maand Wiekend, een feest voor allemaal van leren. mensen met een lichte verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De jongste deelnemer is 16, de oudste 53. Selects Events en Wiekend Danny en Mandy Mandy wilde leren anderen te accepteren, zonder te oor- Danny en Mandy schuiven aan. Danny Tuijtelaars is 18 delen. Nou dat is gelukt. Voordat we met Wiekenden jaar, hij woont in Dongen. Dit jaar doet hij examen voor begonnen, zou ik mensen met een beperking echt niet de Havo. Mandy Oerlemans is 20 jaar. Haar woonplaats is zomaar aanspreken! Maar ik heb meer en andere dingen nu Tilburg maar Mandy heeft haar hele leven in Dongen leren zien. Bijvoorbeeld wat mensen wél kunnen. En hun gewoond. Ze levert drie dagen per week haar bijdrage wilskracht, die hebben ze echt meer dan mensen zonder als vrijwilliger in de Poort. Wat doen Danny en Mandy beperking. zoal en waarom? Mandy vindt het leuk het aantal Wiekendbezoekers te zien groeien. Sommigen zijn inmiddels zelf Veilig uitgaan vrijwilliger geworden. Eentje staat bij de deur om de Danny is de organisator van Selects Events. Op hun fa- entree te regelen en een ander doet bardienst. Hun cebookpagina staat: Selects Events is een organisatie zelfvertrouwen groeit hiermee en daardoor ook dat die staat voor veilig uitgaan voor jongeren. Danny be- van Mandy: Echt prachtig om te zien hoe hun ogen zocht ooit een feest in de Poort en vroeg de organisatie glinsteren als ze achter de bar staan. Vanuit Amarant of hij daar mocht komen draaien. Danny was 13 jaar. Te of Prisma krijgt Mandy vaak te horen dat de deelnemers jong, dus dat feest ging niet door. Hij kon wel wat an- zo blij zijn met de vrienden die ze opdoen tijdens de ders komen doen in de Poort, namelijk evenementen Wiekenden. Dat zijn dus veel vliegen in een klap! 23

13 De pijn van het verlies van mijn vrouw is er niet minder om maar ik heb veel steun aan deze contacten. bloeit. De vrijwilligers, waarvan 90% als deelnemer bij het netwerk kwam, doen het werk. Zij leggen er zoveel bezieling in. Juist door de combinatie van voor en door blijven ze niet alleen in het kwetsbare steken. Mooier gezegd: je komt hier in eigen tempo op adem en uiteindelijk in je kracht! Frits beaamt dit: De pijn van het verlies van mijn vrouw 24 is er niet minder om maar ik heb veel steun aan deze contacten. Het zijn ook niet altijd uitwisselingen van leed of confronterende gesprekken. Er wordt ook gedold, ge- In eigen tempo op adem komen grapt en gegrold. Het is met recht een lach en een traan. Op bezoek bij lotgenoten Zoals alle vrijwilligers volgde Kitty Luijerink (69) een curniets kan het gemis van je geliefde compenseren maar sus rouwverwerking. Sinds vier jaar is ze weduwe en in contact met lotgenoten die hetzelfde hebben meege- die hoedanigheid bezoekt ze lotgenoten: Al zijn de ver- maakt, verzacht. Je wordt als het ware erkend in je ver- halen vaak verdrietig, ik hoor ze aan en leef met ze mee. driet. Weduwen en weduwnaars kunnen meedoen aan Het geeft voldoening en door wat ik zelf meegemaakt inloopochtenden, dialoogwandelingen, lezingen, con- heb, begrijp ik de pijn heel goed. De bezoekdienst is tactcirkels, de bezoekdienst en inmiddels ook een dans- voor weduwen en weduwnaars die niet mobiel zijn, of avond, danslessen en een zangkoor. er niet aan toe zijn om buiten de deur aan activiteiten Frits Couwenberg (65) verloor een jaar geleden zijn mee te doen. vrouw: Als ik mensen van vroeger tegen het lijf loop en vertel over haar overlijden, zie je ze terugdeinzen. Men- Want niet iedereen durft gelijk de sprong in het diepe sen vinden het moeilijk hierover te praten. Als stel had- aan. Zo herinnert Kitty zich een vrouw die alsmaar heen den maar moeilijk kunnen omgaan, zeker als de rouwperiode langer duurt. Terwijl de achterblijvende den wij veel vrienden en kennissen, daar zijn er hooguit en weer drentelde voor het Tilburgse wijkcentrum De partner ook dan behoefte heeft aan extra steun en medeleven. Gelukkig vinden weduwen en weduw- vijf van over. Poorten maar niet naar binnen durfde. Wendy heeft haar Het overlijden van een partner is een gebeurtenis die diep ingrijpt en waarmee zelfs familie en beken- naars steun bij elkaar via ContourdeTwern. uiteindelijk weten over te halen: Vijf jaar lang kwam Ook grappen en grollen ze haar huis niet uit en nu vraagt ze zich, als ze wakker Gelukkig maak je hier snel nieuwe vrienden, zegt wordt, af: Ben ik die bofkont? Pas nog sloeg ze haar ar- Wendy Zwekars. Zij kijkt vanaf de zijlijn toe hoe het men om mij heen en zei: Je weet niet wat jij voor mij hebt netwerk van weduwen en weduwnaars groeit en betekend! 25

14 ContourdeTwern 2014 in cijfers Boxtel Vrijwilligerssteunpunt: Vrijwillige Thuishulp: Mantelzorgondersteuning: Informatie en advies: Maatschappelijk werk: Bureau sociaal raadslieden: Bureau Nieuwkomers: Buurtbemiddeling: B-Town jongerencentrum: Jongerenwerk op straat: ContourdeTwern on Tour: Haaren Mantelzorgondersteuning: Ouderenwerk: Steunpunt Vrijwilligerswerk: Jongerenwerk op straat: 138 nieuwe vrijwilligers 165 bemiddelingen 25 vrijwilligers 60 aanvragen 42 bemiddelingen 40 vrijwilligers 68 aanvragen 56 bemiddelingen 10 vrijwilligers 223 consulenten 332 begeleidingstrajecten 38 snelle interventies huiselijk geweld 1800 hulpverleningscontacten 5 vrijwilligers 33 plaatsingen 8 vrijwilligers 165 personen op het spreekuur 7 vrijwillige bemiddelaars 51 meldingen: 34 bemiddelingen 8615 bezoekers 360 bandrepetities 10 Club Zero avonden 626 keer bezoek op 54 locaties 242 contacten inzet bij 42 overlastmeldingen 3 weken present in de wijken 170 geregistreerde mantelzorgers 12 adviesmomenten 45 verwijzingen naar vacaturebank 13 succesvolle matches 158 keer op 23 locaties inzet bij 11 overlastmeldingen Krimpen a/d IJssel Preventief huisbezoek door vrijwilligers: Mantelzorgondersteuning: Vrijwilligers bij maatjesproject, taalcoaching, loket, 432 senioren bezocht 589 keer informatie en advies 300 bezoekers dag van de mantelzorg groenvoorziening: 200 Balie Gezondheidscentrum: 4516 enkelvoudige vragen 166 doorverwijzingen Loon op Zand Steunpunt Vrijwilligerswerk & Informele zorg: Jongerenwerk: Buurtbemiddeling: Oisterwijk Klus en dienst: Informele zorg: 44 nieuwe vacatures wekelijks 25 jongeren op straat ontmoet 21 individuele trajectbegeleidingen 23 bemiddelingen 420 aanvragen 24 vrijwilligers 87 trajecten 26 Dongen Maatjesproject: Mantelzorg: Ondersteuning bij financiën: Praktische hulp: Jongerenwerk: Participatie: VrijwilligersInformatiePunt: Dordrecht Jongerenwerk: 21 vrijwilligers 32 klanten 35 nieuwe aanvragen en 29 nieuwe matches 24 vrijwilligers 20 nieuwe matches 8 vrijwilligers 142 klanten 209 aanvragen 20 vrijwilligers 139 klanten waarvan 25 nieuwe 5440 bezoekers de Poort 347 jongeren op straat in beeld 295 begeleidingen naar zinvolle vrijetijdsbesteding, 26 naar vrijwilligerswerk 6 begeleidingen (parttime) werk 43 naar vrijwilligerswerk 54 nieuwe vrijwilligers 46 nieuwe vacatures 73 bemiddelingen 1729 in beeld 30 groepen 2450 ambulante rondes 347 keer informatie over alcohol, dagbesteding, drugs, gezondheid, hulpverlening, ouders, school, seksualiteit, vrienden, werk, wonen Jongerenbuurtbemiddeling: 13 zaken 13 vrijwillige bemiddelaars opgeleid 1 e lustrum in 2014 We can Young: 12 ambassadeurs 850 deelnemers Gilze en Rijen Jongerenwerk: Alphen en Chaam Baarle-Nassau 423 langdurige begeleiding 1000 straatbezoeken in Gilze en Rijen Jongerenwerk wekelijks op straat Goirle / Riel t Loket: centrale toegang Goirle en Riel Potpourri: 2 eetprojecten door vrijwilligers Taalcoaches: 19 taalcoaches bij 23 statushouders Vrijwilligerssteunpunt: 71 nieuwe vrijwilligers 130 matches Informele zorg: 49 vrijwilligers Heusden Buurthuizen: Wijkwinkel: Buurtbemiddeling: Kind & Opvoeding: Vrijwilligerssteunpunt: R-Newt jongerenwerk: Hilvarenbeek Informele zorg: Vrijwilligersbank: Buitenschoolse sport: 255 vrijwilligers 1000 bezoekers 10 bemiddelaars 23 vrijwilligers 45 nieuwe vacatures 71 bemiddelingen 79 nieuwe vrijwilligers 9 jeugdgroepen 16 ontmoetingsplaatsen 68 langlopende trajecten 100 vrijwilligers 6 zondagse ontmoetingen: 20 tot 40 deelnemers 107 vacatures 100 matches wekelijks 100 kinderen Rotterdam Kinderactiviteiten: 627 deelnemers Kinderen gezond activiteiten: 178 deelnemers Jongerenwerk op locatie: 476 tieners Tilburg R-Newt Jongerenwerk: 3867 incidentele contacten met jongeren 2295 structurele contacten 263 intensieve ondersteuning inzet op 732 overlastmeldingen monitoring van 515 locaties 225 groepen in beeld 2153 jongeren geïnformeerd over school, werk, hulpverlening, dagbesteding, vrienden, wonen, ouders, gezondheid, seksualiteit, drugs, alcohol 75 vrijwilligers 33 stagiaires Thuisadministratie: 986 trajecten 148 vrijwilligers Buurtbemiddeling: 260 meldingen, 160 bemiddelingen gestart, 91 met succes 15 nieuwe bemiddelaars Ouderenadvies: 2463 individuele cliënten 4174 hulpvragen Weduwen & weduwnaars: 175 begeleidingen 5 contactcirkels 30 bezoekers wekelijkse inloop bezoekdienst: 35 deelnemers 1 koor 31 vrijwilligers Vriendschapsbank: 142 aanmeldingen 116 vaste deelnemers 75 matches 4 vrijwilligers BoodschappenPlusBus: 861 klanten gem. 33 ritten per maand gem. 215 boekingen per maand 24 vrijwilligers 32 klanten via Meedoenregeling Informele zorg: 596 bemiddelingen naar 637 zorgvrijwilligers vrijwilligersuren 2126 uren terminale zorg Steunpunten vrijwilligerswerk: 644 bemiddelingen face-to-face 40 bemiddelingen op maat kort 11 bemiddelingen op maat lang 312 intakes 144 adviestrajecten Vacaturebank: 1269 bemiddelingen Vrijwilligersacademie: 31 cursussen Week van de vrijwilliger: 100 deelnemers Beursvloer: 438 matches Werknemersvrijwilligerswerk: 250 deelnemers Vrijwilligersfeest: 1250 bezoekers Samenspraak: 106 bemiddelingen 34 keer samenspraakklas Opvoeding & ondersteuning: 143 gezinnen VoorleesExpress: 95 gezinnen Mooi zo Goed zo: 572 keer tweedehands matches 20 projecten Verrijk je Wijk: 210 aanvragen verwerkt 106 keer informatie Waalwijk Huiskamer mantelzorgers en zorgvragers door vrijwilligers: wekelijkse bijeenkomst, 1 keer per maand op zondag Thuis op voor- en vroegschool: 85 gezinnen begeleid De Bus door vrijwilligers: 3 keer per week door de stad VrijwilligersPunt: 228 bemiddelingen, 153 met succes 194 vacatures 141 nieuwe vrijwilligers Burenhulp: 57 bemiddelingen Informele zorg: Vrijwilligersacademie: 73 trajecten 12 bijeenkomsten, 160 deelnemers 6 bijeenkomsten vrijwilligers Informele zorg en ouderenadviseurs, 82 deelnemers 27

15 adres Spoorlaan CH Tilburg post Postbus DB Tilburg tel mail internet

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

SAMEN DE GRENZEN VERLEGGEN

SAMEN DE GRENZEN VERLEGGEN SAMEN DE GRENZEN VERLEGGEN CLIËNTEN GAAN SURVIVALLEN IN DE ARDENNEN in dit artikel: > rinkelend belletje > weekend Ardennen > stuk sterker geworden > iedereen geweldig bijgedragen Al een aantal jaren worden

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Bekijk de actuele vragen en reageer!

Bekijk de actuele vragen en reageer! Subscribe Share Past Issues Translate Haarlemmermeervoorelkaar doet je goed! Bekijk deze e-mail in je browser Beste Carline, Iets goeds doen voor iemand kan al met iets kleins. Van het aansluiten van een

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Buurthuis beheert zelf de knip Veel gemeenten bezuinigen op buurthuizen. Bij De Nieuwe Hommel doen ze het beheer zelf.

Buurthuis beheert zelf de knip Veel gemeenten bezuinigen op buurthuizen. Bij De Nieuwe Hommel doen ze het beheer zelf. 9 2 2015 De Gelderlander BEZUINIGING Buurthuis beheert zelf de knip Veel gemeenten bezuinigen op buurthuizen. Bij De Nieuwe Hommel doen ze het beheer zelf. door Evelien van der Eijk ARNHEM Fris, open en

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

plukken Een kwestie van kunnen kiezen

plukken Een kwestie van kunnen kiezen Ik wil vandaag zo graag zonnebloemen plukken Een kwestie van kunnen kiezen Verjaardagskalender Regie bij Dementie Vilans Alzheimer Nederland Regisseur van je eigen levensfilm Eigen regie. Je komt de term

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

ONS welzijn. De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant

ONS welzijn. De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant ONS welzijn De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant Wat doet ONS welzijn ONS welzijn adviseert en helpt mensen als dat nodig is. De medewerkers van ONS welzijn denken met je mee om samen een goede

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Deze fotoserie is ontwikkeld in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013. In Utrecht wonen zo n 30.000 mensen die

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief In 2016 (februari tot juli) hebben acht studenten, in totaal 3 groepen, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen nader

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

BJ Brabant. hulp voor gezinnen met kinderen

BJ Brabant. hulp voor gezinnen met kinderen BJ Brabant hulp voor gezinnen met kinderen Een positieve toekomst Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJ Brabant) biedt hulp en begeleiding aan gezinnen met kinderen tot ongeveer 23 jaar. In de afgelopen 60 jaar

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Samen zijn wij sterk. Even voorstellen... Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl

Samen zijn wij sterk. Even voorstellen... Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl Samen zijn wij sterk Even voorstellen... Foto: Roy Beusker Buddyhulp is voor mij een winnaar. Ze hebben een plan. Ze denken in mogelijkheden. En ze laten iets

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Kijk mee en maak het mee. Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden.

Kijk mee en maak het mee. Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden. Kijk mee en maak het mee. Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden. Hier denken we aan. Zo zien we de toekomst van Maasduinen. Met dit boekje vertellen we waar we de komende jaren aan willen

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare Welzijn

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils www.bilzen.be AMBASSADEURS Senioren die zich op de één of andere manier verdienstelijk willen maken in de maatschappij, moeten hiervoor alle

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken website: Sophia Revalidatie (sportkantine), www.parkinsoncafedelfteo.nl Reinier de Graafweg 1, email:

Nadere informatie

Agenda Najaar 2015. De agenda voor het najaar 2015: Inloopspreekuur

Agenda Najaar 2015. De agenda voor het najaar 2015: Inloopspreekuur Agenda Najaar 2015 De agenda voor het najaar 2015: - Inloopspreekuur (wekelijks vanaf 28 augustus a.s.) - Coach- en counseling trajecten (op maat, doorlopend) - Familie- en organisatieopstellingen (maandelijks

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat 10-01-2018 Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Pagina 1 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Thuis in de Hoeksche Waard

Thuis in de Hoeksche Waard 1 Thuis in de Hoeksche Waard 2 De rust en ruimte van de Hoeksche Waard is onze plek, ons thuis. Hier betekenen wij al bijna vijftig jaar met kleinschalige zorg iets groots in het persoonlijke leven van

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Tilburg in 2014 Verloop bemiddelingen Colofon

jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Tilburg in 2014 Verloop bemiddelingen Colofon Buurtbemiddeling is ook in 2014 mogelijk gemaakt voor alle bewoners van Tilburg, Udenhout en Berkel Enschot. Opdrachtgevers zijn TBV Wonen, WonenBreburg, Tiwos, t Heem en de Gemeente Tilburg. Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

Sociaal programma. aandacht voor elk lid

Sociaal programma. aandacht voor elk lid Sociaal programma aandacht voor elk lid De ZLTO is een vereniging, een club van en voor boeren en tuinders en hun families. Ooit ontstaan als een beweging van boeren die elkaar hielpen en samen activiteiten

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente.

Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente. Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente. Wil jij ook iets extra s betekenen voor een ander? Kijk op www.vilente.nl/vrijwilligers voor de vacatures! Als vrijwilliger geef je kleur

Nadere informatie

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit!

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! vrijwilligerszorg midden-limburg Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Heeft u of een van uw naasten een verstandelijke en/of lichamelijke

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander

Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander Wanneer je zorgt voor een partner, kind of naaste uit je omgeving met Niet Aangeboren Hersenletsel kan het een uitdaging zijn balans te vinden in de

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie