jaar ContourdeTwern iedereen telt mee, iedereen doet mee jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaar ContourdeTwern iedereen telt mee, iedereen doet mee jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 2 jaar ContourdeTwern iedereen telt mee, iedereen doet mee jaarverslag 2014

2 Niets in ons werk is hetzelfde Colofon Uitgave: Teksten en fotografie: Eindredactie: Fotografie: Vormgeving: ContourdeTwern Tanja Raams Betty Montulet Paula Schoormans Paula Anguita Kiek van Loon Hans Peters Jan Scherders Peter Pijnenburg Heusdeninbeeld.nl Luc Vervoort Alex de Boer Het 2e jaar ContourdeTwern zit erop. Dit magazine geeft in vogelvlucht een inkijk in de activiteiten van Directeur bestuurder Gon Mevis lijkt een tevreden mens: Klopt. Onze ervaring, een gezonde bedrijfsvoering en de energie om de vragen van deze tijd op te pakken, leidt tot goeie resultaten. Dat we dit bereiken samen met duizenden vrijwilligers, is iets om trots op te zijn. Als directeur bestuurder van ContourdeTwern staat hij voor de taak om de organisatie door deze turbulente tijd heen te loodsen. Een tijd waarin van iedere burger platgezegd wordt verlangd dat hij eerst z n eigen boontjes dopt voordat hij voor hulp bij de overheid aanklopt. Niets in ons werk is hetzelfde als pakweg vijf jaar geleden, zegt Gon Mevis. Wij zijn niet langer aanbieder van welzijn en de mensen waarvoor wij werken, zijn niet langer klant. Nee, wij ondersteunen, motiveren en coachen mensen om hun eigen leven zinvol in te richten. Wat wel een constante is in de aanpak: dat we gericht zijn op meedoen, oog hebben voor wie kwetsbaar is, en met onze sociaal werkers in de haarvaten zitten van dorpen, wijken en steden. Daarin zit ons bestaansrecht. De turbulente tijd biedt volgens Gon Mevis naast onzekerheden ook kansen: Onze deskundigheid is aan het schuiven. We moeten zoeken naar nieuwe methoden en aanpakken. Meer loslaten dan in het verleden, oog hebben voor de vele initiatieven die burgers oppakken. Er is zoveel creativiteit, daar kunnen we ook van leren en ons voordeel mee doen. Maar het zet ons tegelijkertijd aan het denken: wat is exact onze expertise, waar zit onze toegevoegde waarde? Present zijn, netwerken versterken, overzicht bieden en schakelen naar de zorg waar nodig, dat is onze maatschappelijke meerwaarde. Gelukkig wordt dit door opdrachtgevers gezien. Dus dat biedt kansen om door te groeien. Wat ook verandert, is de druk van de lokale overheden, die verlangen dat organisaties veel meer en integraler samenwerken. Gemeenten nemen het voortouw en verlangen dat schotten verdwijnen. Op alle fronten gaan organisaties verbindingen aan en vormen zich organisatie-overstijgende teams. Zeker, dat is ook wennen. Het komt voor dat medewerkers door een manager van een andere organisatie aangestuurd worden. Een andere boeiende ontwikkeling is de drijfveer van het bedrijfsleven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dat stelt eisen aan ons werk, maar biedt vooral veel kansen. De Raad van Advies van Maatschappelijk Betrokken Ondernemers levert ons veel nieuwe inzichten en een breed draagvlak op wordt volgens de directeur bestuurder ongetwijfeld druk en veeleisend: De effecten van de transities zullen voelbaar zijn in de samenleving. Er wordt een groot beroep gedaan op de zelfredzaamheid en vrijwillige inzet van mensen. Waar zit de rek? Wij kunnen bouwen op onze vier kernwaarden: Hart voor vrijwilligers, Weten van Wijken, Samenredzaamheid, Sterk in netwerken. Dat, gekoppeld aan het vertrouwen dat ik heb in de kracht van de burger, in onze partners, de vele vrijwilligers en onze medewerkers, geeft mij de nodige spirit voor het komende jaar! Drukwerk: Groels februari 2015 Gon Mevis: Wij ondersteunen, motiveren en coachen mensen om hun eigen leven zinvol in te richten.

3 High tea en duizenden bloembollen Anne Visser merkte dat ouderen er moeite mee hebben om sociaal actief te blijven. Zij pakte, samen met haar vriendin Rosanne Teeuwen, het plan op om een high tea te organiseren voor zeventig bewoners en hun familie uit Woonzorgcentrum Tiendhove. Daarnaast vroeg zij een schoolklas en bewoners uit de wijk om op de bewuste verwenmiddag een enorme hoeveelheid bloembollen te poten in de groenstrook voor het zorgcentrum. Anne: Zo zijn jong en oud samen gezellig bezig. En als de bloemen volgend jaar in bloei staan, gaan ouderen wellicht gemakkelijker naar buiten om de bloemenzee te bewonderen. Wat dan weer bijdraagt aan een beter sociaal contact! 4 Fundag voor jonge mantelzorgers Dionne, Sanne en Robin kennen het alle drie: mantelzorgen. Zij weten wat het is om niet aan jezelf toe te komen omdat een gezinslid 24/7 afhankelijk is van jouw zorg. Sanne verwoordt hun gevoel treffend: Soms denk ik nu ik, maar dat werkt niet. Voor jezelf kiezen kan niet, geen Geweldige jongeren organiseren Blijmakers zin hebben is geen optie. Daarom boden zij jonge mandagje uit naar het Dolfinarium telzorgers in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar een Fundag Doe eens iets goed voor een ander! Dat Theresa, Martijn en Tamara wilden mensen die een aan. Een dag vol ontspanning, plezier en genieten. De is in Krimpen aan den IJssel mogelijk moeilijke tijd doormaken of het financieel niet breed jonge mantelzorgers konden kiezen uit een metamorfo- geworden met een bijdrage uit het VSB- hebben, deze zomer verrassen. Alle drie hebben ze se/beautymiddag met aansluitend een professionele fo- meegemaakt hoe zwaar het leven soms kan zijn. Dat is tosessie of lasergamen naast de Euromast. Als afsluiting ook de reden dat ze veel begrip hebben voor mensen die was er een etentje en kon er worden nagepraat. De drie hulp van sociaal werker Ellen van Pelt, het even te verduren hebben. Iedereen verdient het op hopen dat er door deze eerste Fundag leuke contacten plannen en dienden deze in voor het Ik z n tijd te genieten en zich even geen zorgen te hoeven ontstaan. Begrip voor elkaar is er in ieder geval! En dat maken, geven de drie aan. Samen vormen zij een hecht vinden Dionne, Sanne en Robin belangrijk. fonds. Acht jongeren schreven, met de ben Geweldig programma van VSB. Drie projecten kregen het maximale bedrag team. Uiteindelijk kregen drieëntwintig genomineerde bewoners, een mix van jong en oud, een compleet Ellen van Pelt van ContourdeTwern is geroerd en vertelt van 1.000,- toegekend. Stuk voor stuk verzorgde reis naar het Dolfinarium aangeboden. Voor enthousiast over haar ervaringen: Ondanks wat soms initiatieven waarbij jongeren laten zien het vervoer hebben de jongeren extra sponsoring gezegd wordt, zijn de jongeren in Krimpen begaan met geregeld bij de Jong Intratours, waardoor ook een groep anderen. De projecten laten zien dat er prachtige ideeën cliënten van Pameijer (gehandicaptenzorg) gratis naar leven onder de jongeren en dat ze bereid zijn om er flink het Dolfinarium kon meereizen. de schouders onder te zetten. dat ze een echte bijdrage willen leveren aan de samenleving. 5

4 Voor veel kinderen is huiswerk maken lastig. Bijvoorbeeld omdat ze thuis maar over één kamer beschikken waarin ook nog andere gezinsleden zijn. De school is protestants-christelijk en toch heeft 90% van de leerlingen een andere achtergrond: Islamitisch, Hindoestaans of niet-gelovig. En dat werkt heel goed. Directrice Pia Poot vindt het belangrijk dat de kinderen van elkaar leren en respect hebben voor elkaar: Samen opdrachten te maken. Daarnaast is de hulp die ouders zoeken we naar overeenkomsten. kunnen bieden vaak beperkt. Gewoon omdat zij de taal niet machtig zijn en hun kennis ontoereikend is. 6 Focus op toekomst Het succes is volgens Pia onder meer te danken aan het De Da Costaschool ligt in de Afrikaanderwijk, een zo- korte lijntje tussen de mensen van schoolloopbaanbe- genaamde focuswijk in Rotterdam Zuid. Hier wordt ge- geleiding en de docenten. Pia: Zij halen de huiswerk- werkt aan de Children s Zone. Dit betekent dat verschil- opdrachten maandagmiddag op. Dinsdagmiddag is de lende partijen, waaronder scholen, kinderen van 0 tot schoolloopbaanbegeleiding en dinsdagavond hebben 18 jaar voorbereiden op een succesvolle toekomst. Pia alle docenten al een terugkoppeling van die middag. Zo Poot vindt intensief samenwerken belangrijk. Daarom kunnen we direct ingrijpen wanneer een leerling zaken schakelde zij in het begin van het schooljaar 2014 school- niet goed begrijpt of negatief gedrag vertoont. loopbaanbegeleiding van ContourdeTwern in. Children s Zone betekent voor de leerlingen onder meer: Minder vaak boze juffen leertijdverlenging en continurooster. In het begin van Volgens Pia zijn de leerlingen en hun ouders enthousiast het project kregen de kinderen vooral extra lessen in re- over het schoolloopbaanbegeleidingstraject. De sfeer kenen en Nederlands. Pia en de docenten merkten aan in de groepen is goed. Pia: Dit komt omdat begeleiders de resultaten dat dit vruchten afwierp. Maar sinds dit jaar weten waar ze mee bezig zijn. De ene leerling zitten is er ook ruimte voor andere activiteiten. De kinderen uit ze achter de broek terwijl ze de andere juist vrij laten. de groepen 6, 7 en 8 kunnen zich nu aanmelden voor Jongeren kunnen zo het beste uit zichzelf halen. En ze schoolloopbaanbegeleiding van ContourdeTwern. Dit is worden goed geholpen als ze vragen hebben. Een an- meer dan enkel hulp bij huiswerk. der voordeel is dat de leerlingen minder vaak aan boze juffen uit hoeven leggen waarom ze hun huiswerk niet Schoolloopbaanbegeleiding in de Children s Zone Doorspekt met aandacht af hebben. Daardoor, en vanwege het feit dat hun ken- Schoolloopbaanbegeleiding is een keuzeactiviteit na nis vergroot, stijgt hun zelfvertrouwen. Ze merken dat ze school. Drie kwartier huiswerkbegeleiding en drie kwar- dingen wél snappen als ze er wat energie in steken. tier projectwerken door stagiaires van de lerarenopleiding. Doorspekt met aandacht voor het verbeteren en Vol vertrouwen op het podium stimuleren van sociale vaardigheden, ontdekken van Onlangs was er een presentatie van het project De We- talenten en kinderen nieuwe inzichten en vaardigheden reld voor een zaal vol ouders. Pia straalt als zij vertelt geven. Een project uit 2014 is bijvoorbeeld De Wereld : over de avond: Vol vertrouwen stonden leerlingen waar leren over andere culturen en gebruiken. ik het niet van verwachtte, te linedancen op het podium. Pia vertelt: Voor veel kinderen is huiswerk maken lastig. Die jongens hadden geleerd over cowboys en deden op Bijvoorbeeld omdat ze thuis maar over één kamer be- deze manier hun verhaal! Pia is overtuigd: Ik ben zo blij schikken waarin ook nog andere gezinsleden zijn. On- met schoolloopbaanbegeleiding. Het draagt echt bij aan mogelijk dus om in alle rust en geconcentreerd school- de groei van de kinderen! 7

5 Wij zijn geen hulpverleners maar het zit er dicht tegenaan 8 In De Werft in Kaatsheuvel zit R-Newt, het jongerenwerk Door de invoering van de nieuwe Jeugdwet horen we nu van ContourdeTwern, onder één dak met de bibliotheek bij de frontlijn. Veel vaker dan vroeger hebben we te ma- en een grote sportzaal. Er is hier al jongerenwerk sinds ken met jongeren die grote problemen hebben. Ik vind het begin van de jaren 80. dat niet vervelend, maar het werk is er wel zwaarder door Voor jongeren in Kaatsheuvel is Rick Fontijn een bekende geworden. en vertrouwde figuur. Hij kent alle hangplekken en zodra er een belletje komt over overlast, gaat hij meteen met Druk op jongeren de jongeren aan de slag. Ik stuur ze niet weg. Jongeren Dakloosheid komt onder jongeren steeds meer voor, hebben ook recht om buiten te zijn. Wel probeer ik in is Ricks ervaring. Geldgebrek en ruzies thuis, in combi- gesprek met alle partijen, tot een oplossing te komen. natie met voortijdig schoolverlaten en geen werk, zijn Op het schoolplein, in het Jongerencentrum en bij sport- daar vaak de oorzaken van. De druk op jongeren vanuit verenigingen is Rick wekelijks te vinden. Hij heeft goede school en vanuit de maatschappij, is veel groter gewor- contacten met leraren, begeleiders en ouders. Uit deze den en steeds meer jongeren haken af. Dat zet de deur contacten leert hij welke problemen er spelen. Maar hij is open naar alcohol, drugs en gokken. Met vernielingen en ook dichtbij voor jongeren die iets willen organiseren en vechtpartijen als gevolg. daar zijn hulp bij nodig hebben. Rol van verbinder Jongerenwerk in de frontlijn Maar gelukkig doen we vooral leuke dingen, meestal op Blowen en alcohol ziet Rick als de grootste gevaren voor initiatief van de jongeren zelf. Dat varieert van een nieuw jongeren. Om hen daarop te wijzen, heeft Rick in decem- bankje op een grasveld tot het organiseren van een voet- ber samen met Novadic-Kentron, een project georga- baltoernooi op Burendag. Ik heb korte lijntjes naar de niseerd. Na een indrukwekkende presentatie over hoe ambtenaren, de wijkagent en raadsleden in het stadhuis alcohol de hersenen van jonge mensen beschadigt, is om de benodigde zaken geregeld te krijgen. En vaak is er een groep van dertien jongeren mee geweest naar een ook nog wel ergens een potje te vinden. Als het nieuwe kliniek waar jongeren met hun alcohol- of gokverslaving gemeentehuis in Loon op Zand klaar is, krijgen we er zelf worden geholpen. Wij zijn geen hulpverleners, zegt ook een kantoor. Dan worden de lijntjes nog korter. Uit- Rick, maar het zit er wel steeds vaker dicht tegenaan. eindelijk heb ik vooral de rol van verbinder. 9

6 Mensen die het wel kunnen betalen, dragen bij voor degenen die het niet kunnen. Op deze manier draaien we kostendekkend. 10 Zodra Anita van Deursen en Joy Ottevanger bij buurt- à twaalf eters. Op 2900 inwoners vind ik dat best goed. huis De Schakel in Oudheusden binnenkomen, binden Een drie gangenmaaltijd met koffie na, kost 6 euro. Men- ze een schort voor en gaan in de keuken aan de slag. Op sen die een pasje hebben van de voedselbank, of een het aanrecht liggen verse worteltjes klaar en geraspte Heusdenpas betalen 3 euro, en het is nooit meer dan 6 kaas voor op de uiensoep. Een interview, daar hebben euro per gezin. 3 euro lijkt geen geld, maar voor iemand ze geen tijd voor. Ze zijn druk met het menu van de dag van de voedselbank is het best veel. Mensen die het wel voor het Sociaal Restaurant dat in september 2014 van kunnen betalen, dragen bij voor degenen die het niet start is gegaan in het buurthuis. kunnen. Op deze manier draaien we kostendekkend. Mooiste baan Gezond en vers Beheerder Gerrit Nooijen schuift aan om over de mooi- Voor het restaurant waren wel wat aanpassingen nodig. ste baan van de wereld te vertellen. Hij vertelt dat er Gerrit: De keuken hebben we uitgebreid, die ruimte was door de transities veel is veranderd. De jongerenwer- eerst mijn kantoor. Bij de Coop supermarkt krijgen we Vrijwilligers Anita en Joy bereiden het ker is weg en ook één beheerder is wegbezuinigd: Het 10% korting op de boodschappen. De volgende stap is menu van de dag voor het Sociaal moet, maar het is nu wel moeilijker. Wij organiseerden om samen met de volkstuinvereniging te kijken of we Restaurant in Oudheusden. altijd het carnaval, de bingo, het Halloweenfeest met van hun oogst gebruik kunnen maken. Dan mogen zij de lampionnenoptocht en het Sinterklaasfeest. Nu moeten menu s maken van wat er van het land komt. De maaltij- mensen dit zelf doen en ondersteunen wij hen daarbij. Je den moeten gezond en vooral zo vers mogelijk zijn. Als je iets belooft, moet je het ook doen zou denken dat we hierdoor minder werk hebben, maar het tegendeel is waar: de mensen zijn nog niet gewend Ik was perplex om het zelf te doen. Vlak voor de kerst maakte Gerrit iets bijzonders mee: In een persbericht over het Sociaal Restaurant had ik gezet 6 euro voor drie gangen dat we wat extra subsidie nodig hadden. De volgende Gerrit is een bevlogen verteller: Het idee voor een soci- dag belt er een mevrouw - ik weet nog steeds niet wie aal restaurant was er al langer. Maar verder dan een idee ze is - die vraagt hoeveel ik nodig heb en waarvoor. De kwam het niet. Ik vind als je mensen iets belooft, moet je vraag overviel me nogal, maar ik zei dat we potten en het ook doen. Toen ben ik zelf gaan lobbyen voor vrijwil- pannen nodig hadden en eventueel andere tafels en ligers en partners. Inmiddels hebben we zeven vrijwilli- stoelen. Ze zegt: Ik maak geld over dus ga die potten en gers die, in wisselende samenstelling, hier alle doorde- pannen maar kopen, en in het nieuwe jaar gaan we het weekse dagen komen koken. Gemiddeld hebben we tien hebben over het meubilair. Ik was perplex! 11

7 Maatschappelijk Betrokken Ondernemen MBO Tilburg wordt mede mogelijk gemaakt door de Partners van Betrokken Ondernemers ContourdeTwern Tilburg, het Tilburgse netwerk voor maatschappelijk betrokken organisaties. Steeds meer bedrijven zetten hun maatschappelijke betrokkenheid actief om in daden. ContourdeTwern heeft hier een aanjagersrol bij. Die gaat verder dan alleen het geven van presentaties en adviezen. Er zijn diverse MBO-projecten die hun succes inmiddels bewezen hebben zoals Beursvloer Tilburg, NLdoet in bedrijf, werknemersvrijwilligerswerk in de vorm van maatschappelijke personeelsuitjes, en MBO-netwerkbijeenkomsten. Dank aan onze sponsors in 2014: ABN AMRO ACES Direct Achmea - Interpolis AH Amarant Avans Hogeschool Beeldpraat Bonheur Horeca Groep Bouwbedrijf van Oyen B.V. Brabants Dagblad Restaurant Lotus Citroën Goed Beter Bertens Coffee3 CompX Coöperatie VGZ Daamen Notarissen Dekoverdivas DrukkerijService Boxtel Euroscoop Firma Clovis Buijs Bureau voor Beeldvorming FujiFilm Gemeente Tilburg Gemoro Godding & Co Instituut Broers Johan Stekelenburg stichting Jumbo KART KPMG Lionsclub Mazars Paardekooper Hoffman N.V. Michel Klop Fotografie Mire Coolen Mundial Productions Nationaal Ouderenfonds Netwerk Brabant Oranje Fonds P. van Erp & Zn. Rabobank Servicecentrum Het Laar Stichting Kinderpostzegels Stichting Trivire Stichting Vivant Stichting Vrienden van Contour Stichting Woonveste Thebe Tilburg.com Tilburgse Koerier Tiwos Van Spaendonk Groep B.V. Verrijk je wijk Vincentiusvereniging VJW Groenewoud Wever Willem de Volder communicatie Wijkraden Tilburg Zusters van Liefde Ongeveer vijfentwintig bedrijven verbinden zich met een partnercontract aan MBO Tilburg. Bedrijven kunnen hiermee lokale projecten realiseren met een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde. De contractpartners zijn ook aandeelhouder van Beursvloer Tilburg, de grootste beursvloer van Nederland. In ruil daarvoor ontvangen zij een uniek dienstenpakket specifiek voor hun bedrijf. En ze hebben zitting in de Raad van Advies van ContourdeTwern. Deze raad denkt mee over specifieke MBO- en vrijwilligersactiviteiten. Vanuit Tilburg heeft ContourdeTwern al de eerste belangrijke stappen gezet om MBO ook in andere werkgebieden aan te jagen. Als wij in bovenstaande lijst sponsors per abuis niet vermeld hebben dan bieden we hiervoor onze verontschuldigingen aan. Brandjes blussen en feestjes vieren LearningLab, dat praktijkgericht onderzoek, leren en werken moet verbinden met de locatie MFA De Symfonie in Tilburg Noord, werd op 9 september 2014 gelanceerd door ContourdeTwern, Avans Hogeschool en ROC Tilburg. Een uniek convenant want praktijkgerichte ervaringen maken leermomenten sterker en ook de professionals komen wijzer uit de strijd. Vier opdrachten Sociaal werker Babiche Klijs is begeleider van dit prille project en contactpersoon voor de circa vijftig studenten van Avans en het ROC, die elke dinsdag in De Symfonie opdrachten uitvoeren. Tijdens de lancering werden er vier geformuleerd. Er moest onderzoek gedaan worden naar het wel en wee van vrijwilligers ten behoeve van de Vrijwilligersacademie Tilburg. Opdracht twee luidde: het doorontwikkelen van het Wijkrestaurant in De Ypelaer met de nadruk op financiële duurzaamheid. Ten derde moest er meer synergie ontstaan in De Symfonie dan nu het geval is: betere samenwerking tussen de partners in het gebouw levert meer energie op. De vierde en laatste opdracht luidde: kunst en cultuur in de wijk, in de breedste zin, meer binden aan De Symfonie. Met als gevolg dat het wijkcentrum meer gaat bruisen, waar de wijkbewoners dan weer van profiteren. Eerste fase geëvalueerd Binnenkort wordt LearningLab geëvalueerd. Babiche vertelt wat al gerealiseerd is: Tijdens de dag van de Vrijwilligers in de Euroscoop is er een enquête gehouden onder de vrijwilligers. Aan de hand van resultaten wordt het aanbod van de Vrijwilligersacademie aangescherpt. Daarnaast wordt een workshop Hoe Om Te Gaan Met Agressie georganiseerd. Onze studenten zijn superenthousiast maar ook best eigenwijs. De Kunsten-Cultuurdag was op een zaterdagmiddag met een markt met kraampjes en een paar workshops. En s avonds een talentenshow voor en door bewoners. Dat ging voortreffelijk. Om alle gebruikers van de Symfonie nader tot elkaar te brengen was een speeddate bedacht, een super idee! En voor het Wijkrestaurant stond een benefietavond op de agenda, plus veiling die geld zou moeten genereren. Dolle dinsdagen Wat een beetje tegenviel, was het aantal bezoekers voor al deze events. Kwestie van timing? Babiche: Het schoolprogramma van de studenten botst met de uitvoering van de activiteiten. Die konden niet anders dan rond kerst plaatsvinden. Geen ideale periode. Ook was de onderzoeksfase te kort en de pr en werving weinig effectief. Maar dat zijn leermomenten, ook voor ons, de sociaal werkers. Belangrijker is de groei in het leerproces dat studenten doormaken. Ook ik moest mijn behoefte aan structuur af en toe loslaten. Iedere dinsdag was het hier een dolle boel. Er kwam zoveel op je af. Zowel positief als negatief. Het ene moment was het brandje blussen, het andere moment een feestje vieren. Het wijkcentrum ging er in ieder geval van bruisen! Een leuke en zeer leerzame periode die zeker een vervolg krijgt!

8 De Bus voor gezelligheid en begrip Eens in de twee weken komt De Bus de Noordstraat in Waalwijk inrijden. Volgela- We hebben als bewoners het idee opgepakt om volgend den met buitenspeelgoed waar de kinderen jaar fotospeurtochten door de wijk te organiseren. En uit de buurt mee kunnen spelen. Hartstikke 14 Soms brengt De Bus springkussens, soms wat anders. een zeskamp. leuk maar De Bus doet meer. Het zorgt voor De Bus is iets anders contact met ouders en hun kinderen, brengt Sam is moeder van een dochter van 4½ en een zoon van de wijk in beweging en vermindert overlast. 3. Zij ziet ook wat De Bus voor de buurt betekent: Iedere keer als de Bus parkeert, zijn de kinderen enthousiast om Zowel buurtbewoonster Simone als moeder naar buiten te gaan. Ze willen spelen! Zelfs de jongste die Sam wonen direct aan de speeltuin in de helemaal niet zo van buitenspelen houdt. Dat komt om- Noordstraat. dat er iets nieuws is in de buurt. Iets anders dan de vaste speeltoestellen. Voor de ouders is het ook gezellig en fijn. Je kunt rond De Bus je ei kwijt bij andere moeders en je Diversiteit in de wijk krijgt mentale steun en adviezen. En de kinderen verve- Simone loopt vaak met haar hond door de wijk. Ondanks len zich minder dus hoef ik minder vaak politieagent te dat miste ze het echte contact met de buurt. Simone: spelen. Dat is goed voor mij en voor de relatie met hen. Er zijn veel alleenstaande moeders. Niet iedereen heeft Sam geeft ook aan dat er tussen de kinderen nu meer het even gemakkelijk en er is veel diversiteit in de wijk. contact is. De kinderen die boven haar wonen, deden Er wonen bijvoorbeeld nogal wat starters en tijdelijke eerst nooit ergens aan mee. Nu worden ze geaccepteerd bewoners. En de taalbarrière maakt het er niet makkelij- en halen elkaar op om te gaan spelen. ker op. Zo was er een clubje met buitenlandse moeders die elkaar niet verstonden. Ze willen of durven eigenlijk Elkaar kennen, begrijpen, helpen niet zomaar bij de Nederlandse moeders te gaan zitten. Mensen moeten in beweging komen! En daar blijkt De Maar als De Bus er is, komen ze er wel bij. En dat was mijn Bus in de Noordstraat voor te zorgen. Op de vraag naar doel, zegt Simone, contact tot stand brengen! het meest positieve dat De Bus tot stand bracht, vertellen de vrouwen dat een buurtbewoonster tijdens een Zomaar een praatje maken Bus-middag in tranen was vanwege haar financiële pro- Simone woont nu zo n acht jaar in de Noordstraat. Zij blemen. Spontaan verdwenen moeders in hun wonin- zag de wijk achteruitgaan: Dat komt omdat de mensen gen om terug te komen met eten voor dat gezin. De Bus elkaar niet kennen. Zomaar een praatje maken is be- heeft echt geholpen om warmte en begrip voor elkaar te langrijk. Ook voor kinderen, anders gaan ze elkaar maar krijgen. En dat is wat we willen: elkaar kennen, begrijpen vervelen. De Bus geeft ze iets dat anders is dan anders. en helpen! 15

9 Diessense Kamer, dat klinkt naar Brabantse gezelligheid. En zo is het. Eens per week kunnen ouderen er genieten van elkaars gezelschap en meedoen aan activiteiten. Een gezamenlijke lunch hoort erbij natuurlijk. 16 Annie van de Wouw: Onze gasten komen bij ons binnen via Thebe, ContourdeTwern zorgt voor voldoende vrijwilligers. Geen betaald werk overnemen Diessense Kamer zijn de gasten gekend en gezien. Vooral Annie van de Wouw is vrijwilliger in de Diessense Kamer. wanneer er sprake is van dementie is het belangrijk een Ik ben van beroep verzorgende, maar momenteel ben ik veilige en vertrouwde omgeving te bieden. Daarom ken- werkloos. Op eigen initiatief ben ik vrijwilligerswerk gaan nen de gastvrouwen de levensgeschiedenis van de ou- doen omdat ik het belangrijk vind om mijn vaardighe- deren. Dat kunnen we gebruiken om hen een vertrouwd den op peil te houden. Toen ik de vrijwilligersadvertentie gevoel te geven. van ContourdeTwern in de Hilverbode zag staan, heb ik Klinkt naar gezelligheid gereageerd. Bij de invulling van mijn taken moet ik wel Combi vrijwillig en beroeps rekening houden met de richtlijnen van het UWV. Het is Vrijwilliger Annie getuigt van deskundigheid en betrok- niet de bedoeling dat vrijwilligers het werk van betaalde kenheid. Je zou kunnen denken dat de inzet van pro- krachten overnemen. fessionele organisaties niet meer nodig is? Dat bestrijdt Het is pionieren in een samenleving die soms wel 180 Annie: Onze gasten komen bij ons binnen via Thebe, graden lijkt te kantelen. Organisaties, vrijwilligers en cli- ContourdeTwern zorgt voor voldoende vrijwilligers. Dat ënten zijn zoekende hoe de voorzieningen, ondanks be- is de afspraak, daar houden we ons aan. We hebben het zuinigingen, overeind te houden. hier wel over kwetsbare ouderen. Het verloop in de groepen is groot. Er bereiken ons regelmatig signalen uit het Prikkels bieden dorp dat mensen iemand kennen die erg eenzaam is, of Volgens Annie is het belangrijk en nodig om dit te blijven dat ze zich zorgen maken over een buurvrouw of buur- doen. We bieden juist die prikkels, die in de levensfase man. Dat zijn mensen die juist niet als hulpvrager of cli- van onze gasten nodig zijn. Als ze bij ons zijn geweest, ënt gezien willen worden. Om hen zover te krijgen naar hebben ze aan familie of mantelzorgers weer een verhaal de Diessense Kamer te komen, vergt een professionele te vertellen. Zo behouden ze hun eigenwaarde. Ze zijn aanpak. Een snelle en goede samenwerking tussen vrij- hier op eigen kracht gekomen en doen op eigen kracht willigers en beroepskrachten is dan essentieel. Daar zie ik mee aan de activiteiten. nog wel wat verbeterpunten liggen. Een bezoek aan de Diessense Kamer kan ook betekenen dat de mantelzorger even van de zorg af is. Annie: Op Bezoekadres Diessense Kamer mantelzorgers komt steeds meer druk te liggen. Dan is De Eenhoorn het fijn om er eens per week even tussenuit te kunnen, Theresiastraat 23 tijd voor jezelf te nemen en de batterij op te laden. In de 5087 BV Diessen 17

10 Het is heerlijk snuffelen in de Ruilwinkel. Iedere dag komen er nieuwe spullen binnen, dus je vindt altijd wel die toevalstreffer. Gezellig shoppen zonder dat je banksaldo naar beneden duikelt? Is sinds deze zomer mogelijk in de Ruilwinkel Zuid. Met vereende krachten is een pand gerealiseerd aan de Korvelseweg met de uitstraling van de Kalverstraat. In december werd de 530e klant geregistreerd. Vrijwilliger José: Je bent hier winkeljuf, sociaal werker en ombudsvrouw tegelijk! Ruilen via puntensysteem Uit behoefteonderzoek in Tilburg Zuid West, bleek twee jaar geleden dat er in de wijk steeds meer mensen wonen die met weinig moeten rondkomen. Een werkgroep tastte alle mogelijkheden af voor een ruilwinkel en de rest is history, zegt sociaal werker Pascalle de Groot. De winkel is een doorslaand succes, niet alleen voor de wijkbewoners maar ook voor onze twintig vrijwilligers. Voor hen betekent de winkel onder meer: warme collega s, anderen een goed gevoel geven, meer assertiviteit opdoen en zelfs meer plezier hebben in het leven! In een ruilwinkel ruil je goederen - en in de toekomst ook diensten - via een puntensysteem. Aangeboden artikelen moeten intact zijn en van goede kwaliteit. Pascalle: Klanten moeten de deur uitgaan met de gedachte Yes! Ik heb iets bijzonders. Hoewel armoedebestrijding de hoofdzaak is, fungeert de winkel ook als hotspot voor buurtbewoners. Iedereen kan er terecht voor koffie, een praatje maar ook voor advies en hulpvragen. Ook ombudsvrouw Marie-Louise is vrijwilliger vanaf het eerste uur: Deze winkel doet me enorm goed. Ik ben kort geleden verhuisd en heb nog niet zoveel contacten in de buurt. Gelukkig heb ik hier in de winkel mijn collega s en klantjes. Veel eer gaat naar coördinator José van Lissum: Zij creëert hier een fijne sfeer en zorgt dat het team draait als een tierelier. José bloost ervan: Dit is ook echt mijn toko. Maar we werken hier met een hecht team van vrijwilligers en ik heb heel veel aan de steun van Pascalle. Als je plezier uitstraalt naar de klanten wordt iedereen daar vrolijk van. Ze worden bij ons echt verwend, met aandacht en gratis koffie. Je krijgt hier dan wel een nummer, maar je bent geen nummer! Je krijgt hier een nummer maar je bent het niet Tevreden klanten Marie-Louise: We hebben natuurlijk ook te maken met lastige klanten. Soms zijn mensen teleurgesteld omdat hun spullen geweigerd worden voor inname. Dan blijf je netjes maar zegt wel waar het op staat. Dat is best een uitdaging. We kunnen, als we willen, hierin scholing krijgen via ContourdeTwern. Maar de meeste klanten zijn erg dankbaar en komen dan met een zelfgebakken appeltaart aan. Zo lief. Het is heerlijk snuffelen in de Ruilwinkel. Iedere dag komen er nieuwe spullen binnen, dus je vindt altijd wel die toevalstreffer. De motivatie van de klanten is heel divers: ze komen voor een goeie deal, voor het sociale gebeuren maar ook omdat de duurzaamheidsgedachte van het ruilen hen aanspreekt.

11 Marjo Janssen is een van de huisartsen in het Gezondheidscentrum De Vier Kwartieren in Boxtel. De praktijk is, samen met een aantal andere organisaties, gevestigd in het gebouw met dezelfde naam aan de Oisterwijksestraat 2 in Boxtel. Marjo is een enthousiaste, goedlachse en geïnteresseerde vrouw die haar antwoorden zorgvuldig formuleert De Vier Kwartieren in Boxtel Marjo Janssen: Want als ze toch al in de spreek- of wachtkamer zitten, willen ze nog wel even doorlopen. Het werkt prima! Geïntegreerde zorg In juni 2014 ondertekenden de huisartsenpraktijk, ContourdeTwern en Stichting Vivent Thuiszorg een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Door de samenwerking is een effectieve en efficiënte ondersteuningsstructuur voor inwoners van Boxtel ontstaan. Marjo: Het Gezondheidscentrum werkt wijkgericht. Klachten worden geïntegreerd aangepakt op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Eigenlijk werken we met deze drie partijen of kerndisciplines al sinds 1990 vrij intensief samen. Maar het was nodig de bestaande overeenkomst te actualiseren. De samenleving is sinds die tijd zo enorm veranderd! Mensen verwachten, terecht, dat je elkaar goed kent. Ze wensen laagdrempelige, goed bereikbare en geïntegreerde zorg. En die bieden we hier, steeds beter. Onder één dak Uit de samenwerking is een wekelijkse Sociale lunch ontstaan. Deze lunch voldoet aan de behoefte van de drie partijen om op informele wijze, ad hoc zaken en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Dit is een groot voordeel van onder één dak zitten en je samenwerkingspartners echt kennen. Hier hebben al onze patiënten baat bij, aldus Marjo. Marjo ziet nog veel meer concrete voordelen: Algemeen maatschappelijk werk (ContourdeTwern, red.) huist op de eerste verdieping van het gebouw. Drie keer per week is hun inloopspreekuur. Dat werkt fantastisch. Soms heeft een patiënt meer dan alleen gezondheidsklachten. Ik kan die persoon, als het moet, zelfs aan de hand naar het spreekuur van ContourdeTwern brengen. Bovendien krijgt de wijk meer en meer met gecompliceerde zaken te maken. De wijk vergrijst enorm en het wordt lastiger voor ouderen een plaats in een verzorgingshuis te krijgen. Dat maakt dat meer mensen zijn aangewezen op mantel- en buurtzorg. In haar praktijk ziet Marjo regelmatig dat mantelzorgers overbelast raken. Meteen doorlopen Marieke Dijkshoorn van ContourdeTwern heeft de ondersteuning aan mantelzorgers in Boxtel geweldig geregeld. De bekendheid en de effectiviteit van de Mantelzorgondersteuning wordt steeds groter, zowel bij huisartsen als Boxtelnaren. Marjo stuurt deze mensen heel gemakkelijk een verdieping hoger: Want als ze toch al in de spreek- of wachtkamer zitten, willen ze nog wel even doorlopen. Het werkt prima! ContourdeTwern maakt in dit samenwerkingsverband met het huisartsenteam en Vivent de visie Iedereen telt mee, iedereen doet mee, echt waar. De participatiesamenleving neemt in Boxtel Oost steeds duidelijker vormen aan. Door het partnerschap is er veel meer zicht op wie er wonen. Marjo: Je hoort weleens dat zoiets gebeurt in grote steden maar ik kan me niet voorstellen dat hier in Boxtel iemand enige tijd dood in zijn of haar huis ligt voordat dit ontdekt wordt. Fantastische samenwerking Marjo is blij zoals het nu gaat. Ze is ervan overtuigd dat problemen die hadden kunnen ontstaan door de bezuinigingen op bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp, voorkomen zijn. En dat door de tijdige anticipatie van alle partners. Marjo wenst ook in de toekomst deze fantastische samenwerking voort te zetten. En als het even kan iedere dag een inloopspreekuur van het algemeen maatschappelijk werk in De Vier Kwartieren!

12 Echt prachtig om te zien hoe hun ogen glinsteren als ze achter de bar staan. 22 Dongense jongeren tussen pakweg 12 en 24 jaar ont- voor 12- tot 15-jarigen organiseren. Danny noemt dit moeten elkaar bij Jongerencentrum de Poort. Een van Op stap met prik. Nu, zoveel jaren verder, geeft hij aan de werkers daar is Rachid. Wat drijft hem in zijn werk? veel geleerd te hebben van de prikactiviteiten : Je weet Mijn voornaamste doel is de ontwikkeling van de jon- niks als je begint. Nu kan ik zelfstandig iets organiseren geren. Hoe kunnen zij hun talent uitbouwen? Daarnaast en weet hoe een avond succesvol wordt. Als jongeren hebben wij, en zo je wilt ook de Dongense gemeen- aangeven graag muziek te draaien, dan doen we dat! schap, meer algemene doelen. Bijvoorbeeld, hoe maken Danny is al helemaal ingewerkt in het jargon: Het doel we het uitgaansleven veiliger? Wat moeten we doen om van zo n avond is, naast het ontwikkelen van talenten, de integratie tussen groepen jongeren te verhogen? gewoon een gezellige, veilige avond hebben. En dat Hoe verbeteren we de veiligheid op straat? doel bereikt hij met Selects Events. We hebben soms Om dichtbij de beleving van jongeren te blijven, zit wel 180 jongeren in de tent! Rachid na iedere activiteit met hen aan tafel. Samen kijken ze terug en leren daarvan. Rachid: Ik ben Leren accepteren rechtvaardig maar streng: afspraak is afspraak. Moet Mandy is al zes jaar een bekend gezicht in de Poort. een afspraak worden herzien? Prima, daar kunnen we Ze organiseert iedere maand Wiekend, een feest voor allemaal van leren. mensen met een lichte verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De jongste deelnemer is 16, de oudste 53. Selects Events en Wiekend Danny en Mandy Mandy wilde leren anderen te accepteren, zonder te oor- Danny en Mandy schuiven aan. Danny Tuijtelaars is 18 delen. Nou dat is gelukt. Voordat we met Wiekenden jaar, hij woont in Dongen. Dit jaar doet hij examen voor begonnen, zou ik mensen met een beperking echt niet de Havo. Mandy Oerlemans is 20 jaar. Haar woonplaats is zomaar aanspreken! Maar ik heb meer en andere dingen nu Tilburg maar Mandy heeft haar hele leven in Dongen leren zien. Bijvoorbeeld wat mensen wél kunnen. En hun gewoond. Ze levert drie dagen per week haar bijdrage wilskracht, die hebben ze echt meer dan mensen zonder als vrijwilliger in de Poort. Wat doen Danny en Mandy beperking. zoal en waarom? Mandy vindt het leuk het aantal Wiekendbezoekers te zien groeien. Sommigen zijn inmiddels zelf Veilig uitgaan vrijwilliger geworden. Eentje staat bij de deur om de Danny is de organisator van Selects Events. Op hun fa- entree te regelen en een ander doet bardienst. Hun cebookpagina staat: Selects Events is een organisatie zelfvertrouwen groeit hiermee en daardoor ook dat die staat voor veilig uitgaan voor jongeren. Danny be- van Mandy: Echt prachtig om te zien hoe hun ogen zocht ooit een feest in de Poort en vroeg de organisatie glinsteren als ze achter de bar staan. Vanuit Amarant of hij daar mocht komen draaien. Danny was 13 jaar. Te of Prisma krijgt Mandy vaak te horen dat de deelnemers jong, dus dat feest ging niet door. Hij kon wel wat an- zo blij zijn met de vrienden die ze opdoen tijdens de ders komen doen in de Poort, namelijk evenementen Wiekenden. Dat zijn dus veel vliegen in een klap! 23

13 De pijn van het verlies van mijn vrouw is er niet minder om maar ik heb veel steun aan deze contacten. bloeit. De vrijwilligers, waarvan 90% als deelnemer bij het netwerk kwam, doen het werk. Zij leggen er zoveel bezieling in. Juist door de combinatie van voor en door blijven ze niet alleen in het kwetsbare steken. Mooier gezegd: je komt hier in eigen tempo op adem en uiteindelijk in je kracht! Frits beaamt dit: De pijn van het verlies van mijn vrouw 24 is er niet minder om maar ik heb veel steun aan deze contacten. Het zijn ook niet altijd uitwisselingen van leed of confronterende gesprekken. Er wordt ook gedold, ge- In eigen tempo op adem komen grapt en gegrold. Het is met recht een lach en een traan. Op bezoek bij lotgenoten Zoals alle vrijwilligers volgde Kitty Luijerink (69) een curniets kan het gemis van je geliefde compenseren maar sus rouwverwerking. Sinds vier jaar is ze weduwe en in contact met lotgenoten die hetzelfde hebben meege- die hoedanigheid bezoekt ze lotgenoten: Al zijn de ver- maakt, verzacht. Je wordt als het ware erkend in je ver- halen vaak verdrietig, ik hoor ze aan en leef met ze mee. driet. Weduwen en weduwnaars kunnen meedoen aan Het geeft voldoening en door wat ik zelf meegemaakt inloopochtenden, dialoogwandelingen, lezingen, con- heb, begrijp ik de pijn heel goed. De bezoekdienst is tactcirkels, de bezoekdienst en inmiddels ook een dans- voor weduwen en weduwnaars die niet mobiel zijn, of avond, danslessen en een zangkoor. er niet aan toe zijn om buiten de deur aan activiteiten Frits Couwenberg (65) verloor een jaar geleden zijn mee te doen. vrouw: Als ik mensen van vroeger tegen het lijf loop en vertel over haar overlijden, zie je ze terugdeinzen. Men- Want niet iedereen durft gelijk de sprong in het diepe sen vinden het moeilijk hierover te praten. Als stel had- aan. Zo herinnert Kitty zich een vrouw die alsmaar heen den maar moeilijk kunnen omgaan, zeker als de rouwperiode langer duurt. Terwijl de achterblijvende den wij veel vrienden en kennissen, daar zijn er hooguit en weer drentelde voor het Tilburgse wijkcentrum De partner ook dan behoefte heeft aan extra steun en medeleven. Gelukkig vinden weduwen en weduw- vijf van over. Poorten maar niet naar binnen durfde. Wendy heeft haar Het overlijden van een partner is een gebeurtenis die diep ingrijpt en waarmee zelfs familie en beken- naars steun bij elkaar via ContourdeTwern. uiteindelijk weten over te halen: Vijf jaar lang kwam Ook grappen en grollen ze haar huis niet uit en nu vraagt ze zich, als ze wakker Gelukkig maak je hier snel nieuwe vrienden, zegt wordt, af: Ben ik die bofkont? Pas nog sloeg ze haar ar- Wendy Zwekars. Zij kijkt vanaf de zijlijn toe hoe het men om mij heen en zei: Je weet niet wat jij voor mij hebt netwerk van weduwen en weduwnaars groeit en betekend! 25

14 ContourdeTwern 2014 in cijfers Boxtel Vrijwilligerssteunpunt: Vrijwillige Thuishulp: Mantelzorgondersteuning: Informatie en advies: Maatschappelijk werk: Bureau sociaal raadslieden: Bureau Nieuwkomers: Buurtbemiddeling: B-Town jongerencentrum: Jongerenwerk op straat: ContourdeTwern on Tour: Haaren Mantelzorgondersteuning: Ouderenwerk: Steunpunt Vrijwilligerswerk: Jongerenwerk op straat: 138 nieuwe vrijwilligers 165 bemiddelingen 25 vrijwilligers 60 aanvragen 42 bemiddelingen 40 vrijwilligers 68 aanvragen 56 bemiddelingen 10 vrijwilligers 223 consulenten 332 begeleidingstrajecten 38 snelle interventies huiselijk geweld 1800 hulpverleningscontacten 5 vrijwilligers 33 plaatsingen 8 vrijwilligers 165 personen op het spreekuur 7 vrijwillige bemiddelaars 51 meldingen: 34 bemiddelingen 8615 bezoekers 360 bandrepetities 10 Club Zero avonden 626 keer bezoek op 54 locaties 242 contacten inzet bij 42 overlastmeldingen 3 weken present in de wijken 170 geregistreerde mantelzorgers 12 adviesmomenten 45 verwijzingen naar vacaturebank 13 succesvolle matches 158 keer op 23 locaties inzet bij 11 overlastmeldingen Krimpen a/d IJssel Preventief huisbezoek door vrijwilligers: Mantelzorgondersteuning: Vrijwilligers bij maatjesproject, taalcoaching, loket, 432 senioren bezocht 589 keer informatie en advies 300 bezoekers dag van de mantelzorg groenvoorziening: 200 Balie Gezondheidscentrum: 4516 enkelvoudige vragen 166 doorverwijzingen Loon op Zand Steunpunt Vrijwilligerswerk & Informele zorg: Jongerenwerk: Buurtbemiddeling: Oisterwijk Klus en dienst: Informele zorg: 44 nieuwe vacatures wekelijks 25 jongeren op straat ontmoet 21 individuele trajectbegeleidingen 23 bemiddelingen 420 aanvragen 24 vrijwilligers 87 trajecten 26 Dongen Maatjesproject: Mantelzorg: Ondersteuning bij financiën: Praktische hulp: Jongerenwerk: Participatie: VrijwilligersInformatiePunt: Dordrecht Jongerenwerk: 21 vrijwilligers 32 klanten 35 nieuwe aanvragen en 29 nieuwe matches 24 vrijwilligers 20 nieuwe matches 8 vrijwilligers 142 klanten 209 aanvragen 20 vrijwilligers 139 klanten waarvan 25 nieuwe 5440 bezoekers de Poort 347 jongeren op straat in beeld 295 begeleidingen naar zinvolle vrijetijdsbesteding, 26 naar vrijwilligerswerk 6 begeleidingen (parttime) werk 43 naar vrijwilligerswerk 54 nieuwe vrijwilligers 46 nieuwe vacatures 73 bemiddelingen 1729 in beeld 30 groepen 2450 ambulante rondes 347 keer informatie over alcohol, dagbesteding, drugs, gezondheid, hulpverlening, ouders, school, seksualiteit, vrienden, werk, wonen Jongerenbuurtbemiddeling: 13 zaken 13 vrijwillige bemiddelaars opgeleid 1 e lustrum in 2014 We can Young: 12 ambassadeurs 850 deelnemers Gilze en Rijen Jongerenwerk: Alphen en Chaam Baarle-Nassau 423 langdurige begeleiding 1000 straatbezoeken in Gilze en Rijen Jongerenwerk wekelijks op straat Goirle / Riel t Loket: centrale toegang Goirle en Riel Potpourri: 2 eetprojecten door vrijwilligers Taalcoaches: 19 taalcoaches bij 23 statushouders Vrijwilligerssteunpunt: 71 nieuwe vrijwilligers 130 matches Informele zorg: 49 vrijwilligers Heusden Buurthuizen: Wijkwinkel: Buurtbemiddeling: Kind & Opvoeding: Vrijwilligerssteunpunt: R-Newt jongerenwerk: Hilvarenbeek Informele zorg: Vrijwilligersbank: Buitenschoolse sport: 255 vrijwilligers 1000 bezoekers 10 bemiddelaars 23 vrijwilligers 45 nieuwe vacatures 71 bemiddelingen 79 nieuwe vrijwilligers 9 jeugdgroepen 16 ontmoetingsplaatsen 68 langlopende trajecten 100 vrijwilligers 6 zondagse ontmoetingen: 20 tot 40 deelnemers 107 vacatures 100 matches wekelijks 100 kinderen Rotterdam Kinderactiviteiten: 627 deelnemers Kinderen gezond activiteiten: 178 deelnemers Jongerenwerk op locatie: 476 tieners Tilburg R-Newt Jongerenwerk: 3867 incidentele contacten met jongeren 2295 structurele contacten 263 intensieve ondersteuning inzet op 732 overlastmeldingen monitoring van 515 locaties 225 groepen in beeld 2153 jongeren geïnformeerd over school, werk, hulpverlening, dagbesteding, vrienden, wonen, ouders, gezondheid, seksualiteit, drugs, alcohol 75 vrijwilligers 33 stagiaires Thuisadministratie: 986 trajecten 148 vrijwilligers Buurtbemiddeling: 260 meldingen, 160 bemiddelingen gestart, 91 met succes 15 nieuwe bemiddelaars Ouderenadvies: 2463 individuele cliënten 4174 hulpvragen Weduwen & weduwnaars: 175 begeleidingen 5 contactcirkels 30 bezoekers wekelijkse inloop bezoekdienst: 35 deelnemers 1 koor 31 vrijwilligers Vriendschapsbank: 142 aanmeldingen 116 vaste deelnemers 75 matches 4 vrijwilligers BoodschappenPlusBus: 861 klanten gem. 33 ritten per maand gem. 215 boekingen per maand 24 vrijwilligers 32 klanten via Meedoenregeling Informele zorg: 596 bemiddelingen naar 637 zorgvrijwilligers vrijwilligersuren 2126 uren terminale zorg Steunpunten vrijwilligerswerk: 644 bemiddelingen face-to-face 40 bemiddelingen op maat kort 11 bemiddelingen op maat lang 312 intakes 144 adviestrajecten Vacaturebank: 1269 bemiddelingen Vrijwilligersacademie: 31 cursussen Week van de vrijwilliger: 100 deelnemers Beursvloer: 438 matches Werknemersvrijwilligerswerk: 250 deelnemers Vrijwilligersfeest: 1250 bezoekers Samenspraak: 106 bemiddelingen 34 keer samenspraakklas Opvoeding & ondersteuning: 143 gezinnen VoorleesExpress: 95 gezinnen Mooi zo Goed zo: 572 keer tweedehands matches 20 projecten Verrijk je Wijk: 210 aanvragen verwerkt 106 keer informatie Waalwijk Huiskamer mantelzorgers en zorgvragers door vrijwilligers: wekelijkse bijeenkomst, 1 keer per maand op zondag Thuis op voor- en vroegschool: 85 gezinnen begeleid De Bus door vrijwilligers: 3 keer per week door de stad VrijwilligersPunt: 228 bemiddelingen, 153 met succes 194 vacatures 141 nieuwe vrijwilligers Burenhulp: 57 bemiddelingen Informele zorg: Vrijwilligersacademie: 73 trajecten 12 bijeenkomsten, 160 deelnemers 6 bijeenkomsten vrijwilligers Informele zorg en ouderenadviseurs, 82 deelnemers 27

15 adres Spoorlaan CH Tilburg post Postbus DB Tilburg tel mail internet

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam Editie Waterland 3e jaargang nr 1, april t/m augustus 2015 50 jaar inzamelen bij Bim-Bam pagina 5 Opvolger Valentino Rossi? pagina 44 Een bewogen crisispleegouder LTC Anonymous bestaat 90 jaar pagina 27

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl Meesters in hun vak Wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Inleiding door Margriet Torny 5 3 Voorwoord 7 1 Gedreven

Nadere informatie

De PLUS van de open club. De maatschappelijk actieve sportvereniging als kansrijk alternatief in zorg, welzijn, arbeidsintegratie en onderwijs

De PLUS van de open club. De maatschappelijk actieve sportvereniging als kansrijk alternatief in zorg, welzijn, arbeidsintegratie en onderwijs De PLUS van de open club De maatschappelijk actieve sportvereniging als kansrijk alternatief in zorg, welzijn, arbeidsintegratie en onderwijs Colofon Inhoud 4 Inleiding 6 Onderwijs en basketball in Heerenveen

Nadere informatie