H. BECKMAN Overzicht publicaties (*)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H. BECKMAN Overzicht publicaties 1975-2013 (*)"

Transcriptie

1 H. BECKMAN Overzicht publicaties (*) De jaarrekening, Bedrijfseconomische, juridische en fiscale aspecten, Leiden, eerste druk, 1975, 220 p. (ISBN ) Meningsuitingen van de Commissies Jaarverslaggeving (I), TVVS, 1976/11, 19e jaargang, november 1976, p Meningsuitingen van de Commissies Jaarverslaggeving (II), TVVS, 1976/11, 19e jaargang, december 1976, p Consolidatiecriteria en jaarverslaggeving, ESB, 1977, 62e jaargang, nr. 3093, 2 maart 1977, p Commentaar op de jaarrekeninguitspraak van de Ondernemingskamer en de annotatie DE, TVVS, 1977/4, 20e jaargang, april 1977, p (met A. van Putten), Vermogens- en resultaatbepaling in 1975, ESB, 1977, 62e jaargang, nr. 3106, 1 juni 1977, p De eerste jaarrekeninguitspraak van de Ondernemingskamer, Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -Organisatie, 81e jaargang, nr. 963, juni 1977, p De jaarrekening, Bedrijfseconomische, juridische en fiscale aspecten, Leiden, tweede herziene druk, 1977, 353 p. (ISBN ) 9 Winstsplitsing per produktgroep in de jaarrekening, TVVS, 1977/9, 20e jaargang, september 1977, p Financiële informatie per produktgroep en de Beschouwingen, TVVS, 1978/1, 21e jaargang, januari 1978, p Voortgezette studie in het boekhouden (Van Liempt en De Jong), deel 1, Leiden, zevende herziene druk, 1978, theorie 245 p. (ISBN ) 12 De jaarrekeninguitspraak Eggerding BV en de bevoegdheid van de Ondernemingskamer, TVVS, 1978/7, 21e jaargang, juli 1978, p De relatie Ondernemingskamer-Tripartiete Overleg, De Accountant 1978/79, nr. 3, november 1978, p

2 De EG-richtlijn met betrekking tot de jaarrekening van ondernemingen, De Naamlooze Vennootschap, jaargang 57/1-2, januari/februari 1979, p (met A.W.A Joosen), Lease-contracten, jaarverslaggeving en Beschouwingen, TVVS, 1979/4, 22e jaargang, april 1979, p Wat is in Boek 2 BW een jaarrekening?, TVVS, 1979/5, 22e jaargang, mei 1979, p (en J.M.A. van Rijn), Financiële informatie per produktgroep en de praktijk van de jaarverslaggeving, TVVS, 1979/6, 22e jaargang, juni 1979, p Het ontwerp aanpassingwet Tweede EG-richtlijn inzake het vennootschapsrecht, MAB, 1979/6, 53e jaargang, juni 1979, p Wijzigingen in het jaarrekeningenrecht als gevolg van EG-richtlijnen, Accountant-Adviseur, oktober 1979, p Rechtspraak van de jaarrekening: Deskundigheid Ondernemingskamer en positie Accountant, De Naamlooze Vennootschap, jaargang 57/12, december 1979, p (en F.J.W. Löwensteyn), Annotatie jaarrekeninguitspraak Douwe Egberts, Losbladig Fiscaal Weekblad FED, 39e jaargang, nr , 20 december Het Tripartiete overleg en de jaarverslaggeving, MAB, 1980/2, 54 e jaargang, februari 1980, p Accountantsverslag en -verklaring in het ontwerp Vijfde Richtlijn, TVVS, 1980/3, 23e jaargang, maart 1980, p (met J.M.A. van Rijn), Winst- en omzetsegmentatie in jaarrekeningen, Centrum voor Bedrijfseconomisch Onderzoek (EUR), Rapport 8003/ACC, maart 1980, 36 p. 25 Het arrest van de Ondernemingskamer inzake de jaarrekening Ardanta, MAB, 1980/6, juni 1980, p Het arrest van de Ondernemingskamer inzake de jaarrekening KSH 1975/76, MAB, 1980/6, 54 e jaargang, juni 1980, p (en F.J.W. Löwensteyn), Annotatie Sekisui-arrest 14 april 1977, in: Losbladig Fiscaal Weekblad FED, jaargang 40, nr. 1778, 10 juli (en F.W.J. Löwensteyn), Annotatie Sekisui-arrest (III) , in: Losbladig Fiscaal Weekblad (FED, jaargang 40, nr. 1778, 10 juli (en F.W.J. Löwensteyn), Annotatie Sekisui-arrest (II) , in: Losbladig Fiscaal Weekblad (FED, jaargang 40, nr. 1778, 10 juli Verwerking van WIR-premies, voorontwerp van beschouwingen en de praktijk van de jaarverslaggeving, Centrum voor Bedrijfseconomisch Onderzoek (EUR), Rapport 8047/ACC, september 1980, 24 p. 31 (en A.W.A. Joosen), Leasing van roerend en onroerend goed, Leiden, eerste druk, 1980, 327 p. (ISBN )

3 32 Overzicht jurisprudentie Ondernemingskamer inzake jaarrekeningen inzake jaarrekeningen, NIVRA, Amsterdam, 1980, 32 p. 33 (en P.M. van der Zanden), Het jaarverslag en de jurisprudentie van de Ondernemingskamer, Accountant-Adviseur 1980, speciaal nummer 9a, 14e jaargang, december 1980, p Het arrest van de Ondernemingskamer inzake de jaarrekening 1976 van Van Gelder, MAB, 1980/12, 54 e jaargang, december 1980, p (met W.H. van den Bergh en A.W.A. Joosen), Leasing in den Niederlanden, in: K.F. Hagenmüller (red.), Leasing-Handbuch für die betriebliche Praxis, Knapp, Frankfurt am Main, 1981, vierde druk, p (ISBN X) 36 Het arrest van de Ondernemingskamer inzake de jaarrekening 1978 van Pakhoed, MAB, 1981/1, 55 e jaargang, januari 1981, p De arresten van de Ondernemingskamer en Hoge Raad inzake de jaarrekening 1977 van Pakhoed, MAB, 1981/1, 55 e jaargang, januari 1981, p Voortgezette studie in het boekhouden (Van Liempt en De Jong), deel 1, Leiden, achtste herziene druk, 1981, 255 p. (ISBN ) 39 Voortgezette studie in het boekhouden (Van Liempt en De Jong), deel 2, Leiden, zesde herziene druk, 217 p. (ISBN ) 40 Nieuwe regeling van het jaarrekeningenrecht (I), WPNR, jaargang 112, nr. 5552, 14 februari 1981, p Nieuwe regeling van het jaarrekeningenrecht (II), WPNR, jaargang 112, nr. 5553, 21 februari 1981, p Het komende jaarrekeningenrecht, Amsterdam, eerste druk, 1981, 94 p. 43 Eigen aandelen in de wetsontwerpen tot aanpassing aan de Tweede en Vierde richtlijn van de EG, TVVS, 1981/2, 24e jaargang, februari 1981, p Het arrest van de Ondernemingskamer inzake de jaarrekening van Michel Dufour (Holland), BV, MAB, 1981, 55 e jaargang, april 1981, p Het komende jaarrekeningenrecht, Amsterdam, tweede druk, 1981, 94 p. 46 De accountant en het jaarrekeningenrecht, De Accountant, 87 e jaargang, juli/augustus 1981, p De openbaar accountant en de Ondernemingskamer, De Accountant, 88 e jaargang, september 1981, p Het arrest van de Ondernemingskamer inzake de jaarrekening 1975 van HAL/Ultramarco, MAB, 1981, 55 e jaargang, oktober 1981, p Het arrest van de Ondernemingskamer inzake de jaarrekening 1977 van HAL/Ultramarco, MAB, 1981, 55 e jaargang, oktober 1981, p (en F.J.W. Löwensteyn), Annotatie inzake uitspraak jaarrekening Homburg, in: Losbladig Weekblad FED, jaargang 41, nr. 1809, 12 februari (en J.W. Schoonderbeek), Titel 8 in kort bestek, in: Van Titel 6 naar Titel 8 van Boek 2 BW, Nivra geschrift nr. 24, Kluwer Deventer 1981, 100 p., p (ISBN )

4 52 Het arrest van de Ondernemingskamer inzake de jaarrekening 1977 van Gero, MAB, 1981, november 1981, p Het arrest van de Ondernemingskamer inzake de jaarrekening 1978 van OGEM, MAB, 1981, 55 e jaargang, december 1981, p Nieuwe jaarrekeningvoorschriften door de inwerkingtreding van de Wet aanpassing Tweede EG-richtlijn, TVVS, 1982/1, 25e jaargang, januari 1982, p De jaarrekening, Bedrijfseconomische, juridische en fiscale aspecten, Leiden 1983, derde gewijzigde druk, 388 p. (ISBN ) 56 Eisen voor de jaarrekening te ontlenen aan de jurisprudentie, MAB, 1982/3, 56 e jaargang, maart 1982, p Onduidelijkheden en complicaties bij de verwerking van eigen aandelen in de jaarrekening, MAB, 1982/4, 56 e jaargang, mei 1982, p.204-p Procederen tegen de jaarrekening bij de Ondernemingskamer, Financieel & Administratief Management, nr. 10, 2, mei 1982, p Financiële jaarstukken voor ondernemingsraden, Rotterdam, 1982, 31 p. 60 Financiële leasing in de jaarrekening van lessees, Bedrijfskunde, jaargang 54, 1982/2, p Het komende jaarrekeningenrecht, Amsterdam, 1982, derde herziene druk, 99 p. 62 (met P.M. van der Zanden), Het nieuwe kapitaalbeschermingsrecht, in: Actueel Vennootschapsrecht, Nivra geschrift nr. 28, Kluwer Deventer, 1982, 152 p., p (ISBN ) 63 Verschil tussen operationele en financiële leasing van belang bij verantwoording in jaarrekening, Het Financieele Dagblad, 16 september Het arrest van de Ondernemingskamer inzake de jaarrekening 1979 van Ogem, MAB, 1982/9, 56 e jaargang, oktober 1982, p Het arrest van de Ondernemingskamer inzake de jaarrekening 1979 van HBG, MAB, 1982/10, 56 e jaargang, november 1982, p Wijzigingen in het jaarrekeningenrecht van de lidstaten van de EG en de Vierde EG-richtlijn inzake de jaarrekening, Kluwer Deventer, 1982, 54 p. (ISBN ) 67 De Raad voor de Jaarverslaggeving, Beschouwingen en Richtlijnen, Financieel & Administratief Management, nr. 24, 9 december 1982, p Verschil tussen operationele en financiële leasing van belang bij verantwoording in jaarrekening (hernieuwde uitgave), in: Speciale uitgave Leasing, Het Financieele Dagblad, 8 maart 1983, p Het komende jaarrekeningenrecht, Rotterdam, 1983, vierde herziene druk, 105 p. 70 Recente ontwikkelingen in het Nederlandse jaarrekeningenrecht, in: De Balans Opgemaakt, Kluwer Deventer, 1983, 497 p., p (ISBN )

5 71 (en P.M. van der Zanden), Goed koopmansgebruik, maatschappelijk aanvaardbare normen en de jurisprudentie van de Ondernemingskamer inzake jaarrekeningen, 1983, Weekblad voor fiscaal recht, nr. 5594, 112 e jaargang, 2 juni 1983, p Jaarrekening en jaarverslag, in: Praktijkboek Commissarissen (onderdeel IB8), losbl., Kluwer Deventer, 1983, p Leasecontracten en jaarrekening, Risicobeheer, 1983/8-9, jaargang 2, augustus/september 1983, p Deelneming, in: Encyclopedie van de Bedrijfseconomie, Kluwer Deventer, 1983, p (ISBN ) 75 Hoofdlijnen voorschriften inzake jaarrekening en jaarverslag, in: Groot Vademecum voor Administrateur en Controller (onderdeel 10.1), losbl., 's- Gravenhage, aflevering 3/83, september 1983, p.2.01-p Wetsaanpassing Vierde EEG-richtlijn, in: Actueel jaarrekeningenrecht, Nivra geschrift nr. 30, Kluwer Deventer 1983, 171 p., p (ISBN ) Wettelijke reserves in de jaarrekening, MAB, 1984/2-3, 58 e jaargang, februari 1984, p Formele en materiële vereisten m.b.t. jaarstukken in de Wet-Aanpassing Vierde EG-Richtlijn, Eclaire, Februari 1984, 4 p. 79 Geconsolideerde jaarrekening, in: Encyclopedie van de Bedrijfseconomie, Kluwer Deventer, 1984, p (ISBN ) 80 Leasing in de jaarrekening, in: Encyclopedie van de Bedrijfseconomie, Kluwer Deventer, 1984, p (ISBN ) 81 Maatschappelijk aanvaardbare normen, in: Encyclopedie van de Bedrijfseconomie, Kluwer Deventer, 1984, p (ISBN ) 82 De jaarrekening, Bedrijfseconomische juridische en fiscale aspecten, Leiden, vierde gewijzigde druk, 1984, 414 p. (ISBN ) 83 Het nieuwe jaarrekeningenrecht (oorspr. titel: Het komende jaarrekeningenrecht), Kluwer Deventer, vijfde gewijzigde druk, 1984, 176 p. 84 (en P.M. van der Zanden), Accountant en jurist - vandaag en morgen, Bedrijfskunde, jaargang 56, 1984/2, p Leasing en jaarverslaggeving, in: Facetten van leasing, Nivra geschrift nr. 32, Kluwer Deventer 1984, 91 p., p (ISBN ) 86 Totstandkoming financieel verslag, in: Compendium voor de jaarrekening (hoofdstuk 2.1), losbl., Kluwer Deventer, afleveringen 1/2, juli 1984, 4 p. 87 Groepsverhoudingen, in Compendium voor de jaarrekening (hoofdstuk 2.2), losbl., Kluwer Deventer, afleveringen 1/2, juli 1984, 184 p. 88 Omvang rechtspersoon, in: Compendium voor de jaarrekening (hoofdstuk 2.3), losbl., Kluwer Deventer, afleveringen 1/2, juli 1984, 14 p. 89 Directieverslag, in: Compendium voor de jaarrekening (hoofdstuk 3.1), losbl., Kluwer Deventer, afleveringen 1/2, juli 1984, 4 p.

6 90 Jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (hoofdstuk 3.2), losbl., Kluwer Deventer, afleveringen 1/2, juli 1984, 16 p. 91 Toelichting jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (hoofdstuk 3.3), losbl., Kluwer Deventer, afleveringen 1/2, juli 1984, 28 p. 92 Geconsolideerde jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (hoofdstuk 3.4), losbl., Kluwer Deventer, afleveringen 1/2, juli 1984, 10 p. 93 Indeling jaarrekening en modellen, in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 3.5.1), losbl., Kluwer Deventer, afleveringen 1/2, juli 1984, 2 p. 94 Immateriële vaste activa, in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 4.3.2), losbl., Kluwer Deventer, afleveringen 1/2, juli 1984, 34 p. 95 Bijzondere bedrijfstakken, in: Compendium voor de jaarrekening (hoofdstuk 5.1), losbl., Kluwer Deventer, afleveringen 1/2, juli 1984, 28 p. 96 Controle, publikatie en sancties, in: Compendium voor de jaarrekening (hoofdstukken 6.1, 6.2 en 6.4), losbl., Kluwer Deventer, afleveringen 1/2, juli 1984, 48 p. 97 New Dutch legislation on annual reports, Rotterdam, 1984, 144 p. 98 (met M.A. van Hoepen), Deelnemingen en groepsjaarrekening, Eindhoven 1984, 320 p. (ISBN ) 99 Andere belangen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 2.2.6) losbl., Kluwer Deventer, aflevering 3, oktober 1984, 6 p. 100 Omvang rechtspersoon, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 2.3.3) losbl., Kluwer Deventer, aflevering 3, oktober 1984, 4 p. 101 Jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragrafen en 3.2.8) losbl., Kluwer Deventer, aflevering 3, oktober 1984, 4 p. 102 Toelichting jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 3.3.5) losbl., Kluwer Deventer, aflevering 3, oktober 1984, 2 p. 103 Geconsolideerde jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening/uitbreiding hoofdstuk 3.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 3, oktober 1984, 14 p. 104 Indeling jaarrekening en modellen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening/uitbreiding hoofdstuk 3.5), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 3, oktober 1984, 52 p. 105 Bijzondere bedrijfstakken, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragrafen en 5.1.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 3, oktober 1984, 4 p. 106 Controle, publikatie en sancties, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofstuk 6.2 en paragraaf 6.4.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 3, oktober 1984, 16 p Reserves in de jaarrekening, MBB/Belastingbeschouwingen, 1985/1, 54 e jaargang, januari 1985, p.10-17

7 108 De nieuwe wettelijke regeling van de jaarrekening, in: Groot Vademecum voor Directeur & Bestuurder (onderdeel 9.2), losbl., januari 1985, p Totstandkoming financieel verslag, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 2.1), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 4, februari 1985, 4 p. 110 Groepsverhoudingen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening/uitbreiding hoofdstuk 2.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 4, februari 1985, 10 p. 111 Omvang rechtspersoon, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 2.3.1), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 4, februari 1985, 2 p. 112 Directieverslag, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.1), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 4, februari 1985, 4 p. 113 Jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 4, februari 1985, 8 p. 114 Toelichting jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 4, februari 1985, 38 p. 115 Geconsolideerde jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 4, februari 1985, 4 p. 116 Indeling jaarverslag en modellen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.5), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 4, februari 1985, 60 p. 117 Jaarrekeningbeginselen en -grondslagen, in: Compendium voor de jaarrekening (paragrafen ), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 4, februari 1985, 46 p. 118 Bijzondere bedrijfstakken, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragrafen en 5.1.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 4, februari 1985, 8 p. 119 Controle, publikatie en sancies, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstukken 6.1 en 6.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 4, februari 1985, 26 p. 120 Het financieel verslag voor kleine NV's en BV's, Rotterdam 1985, 39 p. (ISBN ) 121 Die neuen Niederländischen Gesetzesvorschriften zur Rechnungslegung, Alfred Metzner Verlag, Frankfurt am Main, 1985, 141 p. (ISBN ) 122 Het nieuwe jaarrekeningenrecht, Kluwer Deventer, zesde herziene druk, 1985, 236 p. (ISBN /ISBN ) 123 Het arrest van de Ondernemingskamer inzake de jaarrekeningprocedure Witteveen 1981, MAB, 1985/3,59 e jaargang, maart 1985, p (en P.M. van der Zanden), Van Code de Commerce t/m Titel 8 BW2 (bewerking), in: Groot Vademecum voor Administrateur en Controller (onderdeel 10.1), losbl., s'-gravenhage, aflevering 10/85, maart 1985, p Hoofdlijnen voorschriften inzake jaarrekening en jaarverslag in het BW2, in het bijzonder titel 8 (bewerking), in: Groot Vademecum voor Administrateur en

8 Controller (onderdeel 10.1), losbl., 's-gravenhage, aflevering 10/85, maart 1985, p Waardering tegen actuele waarden en het Besluit waardering activa, in: Groot Vademecum voor Administrateur en Controller (onderdeel 10.1), losbl., 's- Gravenhage, aflevering 10/85, maart 1985, p Modellen voor de jaarrekening van NV's en BV's, in: Groot Vademecum voor Administrateur en Controller (onderdeel 10.1), losbl.,'s-gravenhage, aflevering 10/85, maart 1985, p Rechtspleging inzake jaarrekeningen en Ondernemingskamer, in: Groot Vademecum voor Administrateur en Controller (onderdeel 10.1), losbl., 's- Gravenhage, aflevering 10/85, maart 1985, p Checklist toepassing jaarrekeningvoorschriften, Kluwer Deventer/Rotterdam, eerste druk, 1985, 39 p. (ISBN ) 130 Financiële jaarstukken ten behoeve van werknemers/ondernemingsraden, Kluwer Deventer, 1985, 63 p. (ISBN ) 131 Groepsverhoudingen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragrafen en 2.2.6), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 5, mei 1985, 6 p. 132 Omvang rechtspersoon, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 2.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 5, mei 1985, 26 p. 133 Jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 3.2.9), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 5, mei 1985, 2 p. 134 Toelichting jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 5, mei 1985, 4 p. 135 Indeling jaarrekening en modellen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.5), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 5, mei 1985, 30 p. 136 Bijzondere bedrijfstakken, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 5.1), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 5, mei 1985, 26 p. 137 Controle, publikatie en sancties, in Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofstukken 6.1, 6.2 en 6.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 5, mei 1985, 38 p. 138 Gewijzigde modellen in de jaarrekening, TVVS, 1985/7, 28e jaargang, juli 1985, p.177-p De jaarrekening, Leiden, vierde herziene druk, tweede resp. derde oplage, Leiden 1985, 414 p. (ISBN ) 140 Het vernieuwde jaarrekeningenrecht, WPNR, 1985, jaargang 116, nr 5751, 7 september, 1985, p Het arrest van de Hoge Raad inzake de jaarrekening 1981 van Witteveen Holding NV, MAB, 1985/8, 59 e jaargang, 7 september 1985, p Leasecontracten en jaarrekening, opgenomen in: Handboek interne en civiele diensten, (onderdeel A 4620), losbl., september 1985, p Dochtermaatschappij, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 2.2.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 6, september 1985, 6 p.

9 144 Omvang rechtspersoon, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragrafen en 2.3.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 6, september 1985, 6 p. 145 Jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 3.2.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 6, september 1985, 2 p. 146 Toelichting jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 3.3.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 6, september 1985, 9 p. 147 Indeling jaarrekening en modellen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 3.5.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 6, september 1985, 4 p. 148 Uitgangspunten en beginselen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.1.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 6, september 1985, 6 p. 149 Belastingberekeningsgrondslagen, in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 4.1.5), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 6, september 1985, 8 p. 150 (en A.J. Bindenga), Stelsels van waardering en resultaatbepaling, in: Compendium voor de jaarrekening (hoofdstuk 4.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 6, september 1985, 30 p. 151 Activa, in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 4.3.1), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 6, september 1985, 2 p. 152 Immateriële vaste activa, in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 4.3.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 6, september 1985, 28 p. 153 Materiële vaste activa, in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 4.3.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 6, september 1985, 10 p. 154 Financiële vaste activa, in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 4.3.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 6, september 1985, 6 p. 155 Vlottende vorderingen, in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 4.3.7), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 6, september 1985, 6 p. 156 Liquide middelen, in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 4.3.8), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 6, september 1985, 6 p. 157 Overlopende activa, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.3.9), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 6, september 1985, 2 p. 158 Wetgeving inzake jaarrekening en jaarverslag, in: Encyclopedie van de Bedrijfseconomie, Kluwer Deventer, 1985, p (ISBN ) 159 Omvang rechtspersoon, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 2.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 7, november 1985, 6 p. 160 Directieverslag, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 3.1.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 7, november 1985, 2 p. 161 Jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 3.2.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 7, november 1985, 2 p. 162 Toelichting jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 3.3.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 7, november 1985, 6 p. 163 Geconsolideerde jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 7, november 1985, 6 p.

10 164 Indeling jaarrekening en modellen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.5), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 7, november 1985, 10 p. 165 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.1.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 7, november 1985, 6 p. 166 Immateriële vaste activa, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.3.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 7, november 1985, 4 p. 167 Voorraden, in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 4.3.5), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 7, november 1985, 22 p. 168 Voorzieningen, in: Compendium voor de jaarrekening (paragrafen ), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 7, november 1985, 74 p. 169 Schulden, in: Compendium voor de jaarrekening (paragrafen en 4.6.8), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 7, november 1985, 12 p. 170 Niet te passiveren verplichtingen, in: Compendium voor de jaarrekening (hoofdstuk 4.7), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 7, november 1985, 68 p. 171 Bijzondere bedrijfstakken, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 5.1), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 7, november 1985, 6 p. 172 Controle, publikatie en sancties, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragrafen en 6.2.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 7, november 1985, 4 p Vermogensmutatiemethode, inzonderheid de wettelijke reserve deelneming (I), De Accountant, 92 e jaargang, januari 1986, p Modellen voor de jaarrekening (bewerking), in: Groot Vademecum voor Administrateur en Controller (onderdeel 10.1), losbl., aflevering 14/86, januari 1986, p (en M.H.A.F. van Summeren), Voortgezette studie in het boekhouden, deel 1, Leiden, negende herziene druk, 1986, 271 p. (ISBN ) 176 Het nieuwe jaarrekeningenrecht, Kluwer Deventer, zevende herziene druk, 1986, 215 p. (ISBN ) 177 Vermogensmutatiemethode, inzonderheid de wettelijke reserve deelneming (II), De Accountant, 92 e jaargang, maart 1986, p Besloten Vennootschap, in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 1.2.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 8, maart 1986, 44 p. 179 Aanvulling Compendium voor de jaarrekening losbl., Kluwer Deventer, aflevering 9, april 1986, 160 p. 180 Accountantsverklaring en de te deponeren jaarrekening, MAB, 1986/5, 60 e jaargang, mei 1986, p Aanvulling Compendium voor de jaarrekening losbl., Kluwer Deventer, aflevering 10, mei 1986, 105 p.

11 182 Verslaggeving door tussenhoudstermaatschappijen, TVVS, 1986/6, 29 e jaargang, juni 1986, p De vrije ruimte van het eigen vermogen, De Naamlooze Vennootschap 1986/4, 64 e jaargang, juli/augustus 1986, p Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen, in:, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.1.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 11, september 1986, 4 p. 185 Aanvulling Compendium voor de jaarrekening losbl., Kluwer Deventer, aflevering 11, september 1986, 105 p. 186 (en M.H.A.F. van Summeren), Voortgezette studie in het boekhouden, deel 2, Leiden, zevende herziene druk,1986, 347 p. (ISBN ) 187 Overheidssteun in de jaarrekening van ondernemingen, MAB, 1986/9, 60 e jaargang, oktober 1986, p Checklist toepassing jaarrekeningvoorschriften, Rotterdam, tweede herziene druk, 1986, 41 p. 189 Aanvulling Compendium voor de jaarrekening losbl., Kluwer Deventer, aflevering 12, oktober 1986, 130 p. 190 Vergelijkende studie van de toepassing van de Vierde EEG-richtlijn m.b.t. de jaarrekeningen in lidstaten, Kwartaalschrift Accountancy & Bedrijfskunde, nr. 3, jaargang 11, 1986, Antwerpen, p Ontwikkelingen in de financiële verslaggeving en financiële informatieverstrekking aan ondernemingsraden, in: Maatschappelijke berichtgeving, Opstellenbundel J.W. Schoonderbeek, Kluwer Deventer, 1986, 247 p., p (ISBN ) 192 (en J. van der Plas), Nieuwe Verslagstaten en jaarrekeningeisen voor verzekeringsmaatschappijen, Het Verzekerings Archief, deel 63, , 1987, p Jaarrekening en jaarverslag (herziening), in: Praktijkboek Commissarissen (onderdeel IB8), losbl., Kluwer Deventer, supplement 8, januari 1987, p Wetsvoorstel Bijzondere bepalingen voor de geconsolideerde jaarrekening, in: Praktijkboek Commissarissen (onderdeel IV.24), losbl., Kluwer Deventer, supplement 8, januari 1987, p Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.1.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 13, januari 1987, 12 p. 196 Valuta-omrekeningsgrondslagen, in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 4.1.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 13, januari 1987, 10 p. 197 Materiële vaste activa, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.3.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 13, januari 1987, 16 p. 198 Aanvulling Compendium voor de jaarrekening losbl., Kluwer Deventer, aflevering 13, januari 1987, 115 p.

12 199 Checklist toepassing jaarrekeningvoorschriften, Rotterdam, derde herziene druk, 1987, 41 p. 200 Financiële activa, in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 4.3.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 14, april 1987, 32 p. 201 Overige aanvulling Compendium voor de jaarrekening, losbl., Kluwer Deventer, aflevering 14, april 1987, 15 p. 202 Het nieuwe jaarrekeningenrecht, Kluwer Deventer, achtste herziene druk, 1987, 217 p. (ISBN ) 203 Checklist Dutch Annual Report Rotterdam, 1987, 48 p. 204 Lease-contracten en jaarrekening, in: Inkoopmanagement, losbl., mei 1987, 9 p. 205 De jaarrekening, Bedrijfseconomische, juridische en fiscale aspecten, Leiden, vijfde herziene druk, 1987, 502 p. (ISBN ) 206 Boekbespreking: Rondom de personenvennootschap van Prof. Van Mourik, De Accountant, september 1987, p Juridische fusie (BV/NV), in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 1.2.5), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 15, september 1987, 22 p. 208 Juridische fusie (Coöperatie/Onderlinge), in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 1.3.5), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 15, september 1987, 12 p. 209 Jaarrekeningbeginselen en -grondslagen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf en 4.1.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 15, september 1987, 4 p. 210 Financiële vaste activa, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.3.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 15, september 1987, 9 p. 211 Overige aanvulling Compendium voor de jaarrekening losbl., Kluwer Deventer, aflevering 15, september 1987, 80 p. 212 Checklist toepassing jaarrekeningvoorschriften, Rotterdam, vierde herziene druk 1987, 41 p. (ISBN ) 213 Bijzondere voorschriften voor de geconsolideerde jaarrekening, TVVS, 1987/10, 30 e jaargang, oktober 1987, p Voorraden, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.3.5), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 16, oktober 1987, 106 p. 215 Juridische fusie (Verenigingen/Stichtingen), in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 1.4.5), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 16, oktober 1987, 16 p. 216 Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, Rotterdam, eerste druk, 1987, 42 p. (ISBN ) 217 Aansprakelijkstelling in het vennootschapsrecht, MAB, 1987/12, 61 e jaargang, december 1987, p De voorstelling van leasecontracten in de jaarrekening, in: Stevig in de leer, moedig in de toepassing, Opstellenbundel K. Kruisbrink, Kluwer Deventer, 1988, 278 p., p (ISBN )

13 219 De wettelijke regeling van de jaarrekening (herziene uitgave), in: Groot Vademecum voor Directeur & Bestuurder (onderdeel 9.2), losbl., 's-gravenhage, aflevering 14, februari 1988, p (en M.J. Hamer), Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van rechtspersonen, Rotterdam, tweede herziene druk, 1988, 40 p. (ISBN ) 221 Het financieel verslag voor kleine BV's en NV's, Rotterdam, tweede herziene druk, 1988, 42 p. 222 Aanvulling Compendium voor de jaarrekening, losbl., Kluwer Deventer, aflevering 17, juni 1988, 100 p. 223 (en M.J. Hamer), Directors' Liability in the Netherlands, Rotterdam, 1988, 38 p. 224 (en A.W.A. Joosen), Leasing van roerend en onroerend goed, Leiden, tweede herziene druk, 1988, 306 p. (ISBN ) 225 Economische beschikkingsmacht: Grondslag voor vermogensverantwoording en winstneming, MAB, 1988/7-8, 62 e jaargang, juli/augustus 1988, p Uitdelingsblokkade en wettelijke reserves, in: bundel W.J. Slagter, Tot vermaak van Slagter, Feestbundel aangeboden aan Prof. mr. W.J. Slagter, Kluwer Deventer, 1988, p (ISBN ) 227 (en P. Th. Stoele), Het Bestuursverslag, Rotterdam, 1988, 28 p. (ISBN ) 228 Activeerbare goodwill, kennis en talenten en verslaggevingsregels, De Accountant, 95 e jaargang, september 1988, p Consolidatierichtlijn en jaarrekening, Rotterdam, 1988, 52 p. (ISBN ) 230 (met R.P.B. van der Laan Bouma en C.M.M. Zeegers), Ondernemingsvormen in Frankrijk, in: Ondernemingsvormen en Verslaggeving in Europa, losbl., Kluwer Deventer, aflevering 2, september 1988, p.d Checklist jaarrekening, Rotterdam, vijfde herziene druk, 1988, 41 p. 232 Jaarverslaggeving over commanditaire vennootschappen, in: De commanditaire vennootschap in de praktijk, serie recht en praktijk, nr. 48, Kluwer Deventer, 1988, 154 p., p (ISBN ) 233 Te verwachten wijzigingen voor de geconsolideerde jaarrekening, TVVS, 1988/11, 31 e jaargang, november 1988, p Besloten Vennootschap, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 1.2.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 18, november 1988, 26 p. 235 Naamloze Vennootschap, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 1.2.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 18, november 1988, 80 p. 236 Structuurvennootschap, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 1.2.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 18, november 1988, 10 p. 237 (m.m.v. C. Docter/J.Kool), in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 1.3.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 18, november 1988, 24 p. 238 (m.m.v. C. Docter/J. Kool) Onderlinge Waarborgmaatschappij, in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 1.3.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 18, november 1988, 8 p.

14 239 Structuurcoöperatie en -onderlinge, in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 1.3.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 18, november 1988, 12 p. 240 Juridische fusie (Coöperatie/Onderlinge), in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragrafen 1.2.5, en 1.4.5) losbl., Kluwer Deventer, aflevering 18, november 1988, 24 p. 241 Totstandkoming financieel verslag, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 2.1), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 18, november 1988, 18 p. 242 Financiële verslaggeving door kleine en middelgrote rechtspersonen in de EG, Kluwer Deventer 1988, 269 p Boekhoud- en jaarrekeningenrecht, in: Hoofdstukken Handelsrecht, Kluwer Deventer, eerste druk, 1989, p (ISBN ) 244 (met C.T. Schouwenburg), Actueel Vennootschapsrecht, 's-gravenhage, 1989, 294 p. (ISBN ) 245 Behoorlijk Verslaggeven: Substance over form oftewel het beginsel van de realiteit, in: H. Beckman (red.), Ontwikkelingen in de financiële verslaggeving, Kluwer Deventer, 1989, 142 p., p.9-25 (ISBN ) 246 Ontwikkelingen in het jaarrekeningenrecht binnen de Europese Gemeenschappen, in: Ondernemen in Europa, Zwolle, 1989, 140 p., p (ISBN ) 247 Verslaggevingsaspecten van organisaties zonder winstoogmerk, Stichting & Vereniging, mei 1989, b1z.71-77, alsmede in: De Accountant, december 1989, p Checklist Dutch Annual Report, Rotterdam, 1989, 49 p. (ISBN ) 249 Financiële overheidsverslaggeving: rekenschap en informatie, Financieel Overheidsmanagement, juni 1989, p Wisselwerking kapitaalbeschermingsrecht en jaarrekeningenrecht: Aansluiting of kortsluiting?, in: Kapitaalbeschermingsrecht en jaarrekening, Nivra geschrift nr. 48, Kluwer Deventer, 1989, 126 p., p (ISBN ) 251 Handelsrechtelijke waarderings- en resultaatsbepalingsaspecten van deelnemingen, in: Bedrijfseconomie en fiscale jaarwinstbepaling, Nivra geschrift nr. 50, Kluwer Deventer, 1989, 125 p., p.53-71(isbn ) 252 De wettelijke regeling van de jaarrekening, tweede herziene uitgave, in: Groot Vademecum voor Directeur & Bestuurder (onderdeel 9.2), losbl., 's-gravenhage, aflevering 18, augustus 1989, p (en M.H.A.F. van Summeren), Voortgezette studie in het boekhouden (Van Liempt en De Jong), deel 2, Leiden, achtste herziene druk, 1989, 363 p. (ISBN ) 254 Besloten Vennootschap, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 1.2.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 19, augustus 1989, 2 p. 255 Naamloze Vennootschap, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 1.2.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 19, augustus 1989, 2 p.

15 256 Juridische fusie (BV/NV), in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 1.2.5), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 19, augustus 1989, 2 p. 257 Structuurcoöperatie en -onderlinge, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 1.3.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 19, augustus 1989, 2 p. 258 Juridische fusie (Coöperatie/Onderlinge), in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 1.3.5), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 19, augustus 1989, 2 p. 259 Totstandkoming financieel verslag, in Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 2.1), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 19, augustus 1989, 24 p. 260 Groepsmaatschappijen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 2.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 19, augustus 1989, 44 p. 261 Omvang rechtspersoon, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 2.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 19, augustus 1989, 38 p. 262 Accountantsonderzoek, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 2.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 19, augustus 1989, 10 p. 263 Directieverslag, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.1), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 19, augustus 1989, 12 p. 264 Jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 19, augustus 1989, 18 p. 265 Checklist jaarrekening, Rotterdam, zesde herziene druk, 1989, 60 p. (ISBN ) 266 Inleiding tot de consolidatiewet, in: Consolidatiewet en jaarrekening, Nivra geschrift nr. 51, Kluwer Deventer, 1989, 228 p., p (ISBN ) 267 Consolidatieplicht en- kring, in: Consolidatiewet en jaarrekening, Nivra geschrift nr. 51, Kluwer Deventer, september 1989, 228p., p Jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 20, september 1989, 8 p. 269 Toelichting jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 20, september 1989, 56 p. 270 Geconsolideerde jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 20, september 1989, 90 p. 271 Overige gegevens, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.7), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 20, september 1989, 20 p. 272 Ondernemingsraad en financiële jaarstukken, in: Groot Vademecum voor Administrateur en Controller (onderdeel 10.6), losbl., 's-gravenhage, aflevering 25/89, oktober 1989, p Ondernemingsvormen in Luxemburg, in: Onderneming en Verslaggeving in Europa (onderdeel H.1.1), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 3, november 1988, p. H.1,01-18

16 Het nieuwe jaarrekeningenrecht, Kluwer Deventer, negende herziene druk, 1990, 275 p. (ISBN ) 275 Checklist jaarrekening, Rotterdam, 1990, zevende herziene druk, 1990, 60 p. (ISBN ) 276 (en R.P.B. van der Laan Bouma), Onroerend goedleasing in de jaarrekening, in: Onroerend goedleasing, Kluwer Deventer 1990, p (ISBN ) 277 Maatschappelijk aanvaardbare jaarrekeningnormen in nationaal en internationaal perspectief, in: H. Beckman (red), Vergelijkbaarheid van jaarrekeningen in nationaal en internationaal perspectief, Kluwer Deventer 1990, 180 p., p (ISBN ) 278 Discussiebijdrage, in: Bespreking preadvies over Leasing van Vereeniging 'Handelsrecht', in: Verslag van de Vergadering op , Utrecht, 1989, 106 p., p (ISBN ) 279 Hoofdstuk 13 Financieel Verslag, in: W.J. Slagter, Compendium van het ondernemingsrecht, Kluwer Deventer, vijfde herziene druk, 1990, 544 p., p (ISBN ) 280 (en M.H.A.F. van Summeren), Voortgezette studie in het boekhouden, deel 1, Leiden, tiende herziene druk, 1990, 309 p. (ISBN ) 281 Jaarrekening en jaarverslag, in: Praktijkboek Commissarissen (onderdeel IB 8), losbl., Kluwer Deventer, supplement 16, maart 1990, p Noot HR , Openlegging van een niet naar behoren gevoerde boekhouding is geen schending van een openleggingsbevel, Verenigingen en Stichtingen, 1990/2, maart/april 1990, p.54/ Naschrift uitdelingsblokkade en wettelijke reserve, TVVS, 1990/4, 33 e jaargang, april 1990, p Besloten en Naamloze vennootschappen, in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 1.2.1), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 21, april 1990, 2 p. 285 Coöperaties en Onderlingen, in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 1.3.1), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 21, april 1990, 2 p. 286 Verenigingen en Stichtingen, in: Compendium voor de jaarrekening (hoofdstuk 1.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 21, april 1990, 58 p. 287 Totstandkoming financieel verslag, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragrafen en 2.1.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 21, april 1990, 6 p. 288 Rechtspersoon in liquidatie, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragrafen 2.1.8), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 21, april 1990, 4 p. 289 Groepsmaatschappijen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 2.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 21, april 1990, 6 p. 290 Consolidatievraagstukken, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 3.4.6), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 21, april 1990, 4 p.

17 291 Staat van herkomst en middelen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening/uitbreiding hoofdstuk 3.6), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 21, april 1990, 10 p. 292 Overige gegevens, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragrafen en 3.7.6), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 21, april 1990, 6 p. 293 Persoonlijke en zakelijke zekerheden in de jaarrekening, in: Verplichtingen, gestelde zekerheden en jaarrekening, Nivra geschrift nr. 55, Kluwer Deventer, april 1990, 116 p., p (ISBN ) 294 De plaats van de gemeenschappelijke maatschappij (joint venture), in het jaarrekeningenrecht; in: Contractuele vennootschappen, joint ventures en het EESV, Nivra geschrift nr. 56, Kluwer Deventer, 1990, 136 p., p (ISBN ) 295 Besloten vennootschappen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 1.2.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 22, mei 1990, 24 p. 296 Naamloze vennootschappen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 1.2.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 22, mei 1990, 22 p. 297 Coöperaties en Onderlingen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 1.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 22, mei 1990, 22 p. 298 Omvang rechtspersoon, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragrafen en 2.3.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 22, mei 1990, 22 p. 299 Jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 3.2.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 22, mei 1990, 2 p. 300 Toelichting jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 3.3.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 22, mei 1990, 8 p. 301 Geconsolideerde jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 22, mei 1990, 30 p. 302 Indeling jaarrekening en modellen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 3.5.6), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 22, mei 1990, 2 p. 303 Overige gegevens, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 3.7.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 22, mei 1990, 8 p. 304 Jaarstukken voor de ondernemingsraad, in: Groot Vademecum Directeur & Bestuurder (onderdeel 9.4), losbl., 's-gravenhage, supplement 19, juli 1990, p Consolidatie, in: Handboek Accountancy, losbl., Alphen a/d Rijn, augustus 1990, p. I.820/1-I Het nieuwe jaarrekeningenrecht, Kluwer Deventer, tiende herziene druk, 1990, 275 p. (ISBN ) 307 Checklist jaarrekening, Rotterdam 1990, achtste herziene druk, 1990, 60 p. (ISBN ) 308 Jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 3.2.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 23, september 1990, 7 p. 309 Eigen vermogen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 4.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 23, september 1990, 64 p.

18 310 Voorzieningen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragrafen ), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 23, september 1990, 26 p. 311 Schulden, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragrafen en 4.6.8) losbl., Kluwer Deventer, aflevering 23, september 1990, 44 p. 312 Overlopende passiva, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.6.9), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 23, september 1990, 6 p. 313 Baten en lasten, in: Compendium voor de jaarrekening (hoofdstuk 4.8), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 23, september 1990, 30 p. 314 Indeling jaarrekening en modellen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening/uitbreiding hoofdstuk 3.5), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 24, oktober 1990, Waardering- en resultaatpalingsgrondslagen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.1.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 24, oktober 1990, 2 p. 316 Immateriële vaste activa, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening/uitbreiding paragraaf 4.3.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 24, oktober 1990, 42 p. 317 Voorraden, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.3.5), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 24, oktober 1990, 40 p. 318 Vlottende vorderingen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening/uitbreiding paragraaf 4.3.6), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 24, oktober 1990, 16 p. 319 Vlottende effecten, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening/uitbreiding paragraaf 4.3.7), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 24, oktober 1990, 12 p. 320 Liquide middelen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening/paragraaf 4.3.8), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 24, oktober 1990, 8 p. 321 Boekbespreking: dissertatie De juridische definitie van het economisch verschijnsel concern in het ondernemingsrecht van M.P. van Achterberg, De Accountant, 97 e jaargang, oktober 1990, p Art.2:403 BW (groepsregime), de instemmingsverklaring van aandeelhouders en enkele andere toepassingsvraagstukken, TVVS, 1990/12, 33 e jaargang, december 1990, p De jaarrekening in het ondernemingsrecht, in: H. Beckman e.a. (red.), Ondernemingsrecht, Dossier, nr. 1, 1990, 132 p., p Uitbreiding toepassingsgebied Vierde en Zevende Richtlijn inzake de jaarrekening, TVVS, 1991/1, 34 e jaargang, januari 1991, p De nieuwe groottecriteria voor de jaarrekening, TVVS, 1991/1, 34 e jaargang, januari 1991, p Accountantsonderzoek, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening/uitbreiding hoofdstuk 2.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 25, februari 1991, 24 p.

19 327 Depot financieel verslag, in: Compendium voor de jaarrekening (hoofdstuk 2.5), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 25, februari 1991, 16 p. 328 Bijzondere bedrijfstakken, in: Compendium voor de jaarrekening (hoofdstuk 2.7), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 25, februari 1991, 12 p. 329 Bestuursverslag, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 3.1.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 25, februari 1991, 2 p. 330 Jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening/uitbreiding hoofdstuk 3.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 25, februari 1991, 14 p. 331 Toelichting jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 25, februari 1991, 22 p. 332 Geconsolideerde jaarrekening, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 25, februari 1991, 28 p. 333 Overige gegevens, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 3.7.6), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 25, februari 1991, 2 p. 334 Groepsregime, in: Compendium voor de jaarrekening (hoofdstuk 3.8), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 25, februari 1991, 50 p. 335 Aansprakelijkheid, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstukken 6.2 en 6.5), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 25, februari 1991, 20 p. 336 (en F.de Kam), Nieuw bodemrecht geeft fiscus voorsprong, Account, maart 1991, p Checklist jaarrekening Editie 1991, Kluwer Deventer, 1991, 50 p. (ISBN ) 338 Besloten en naamloze vennootschappen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 1.2.1), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 26, maart 1991, 2 p. 339 Coöperaties en Onderlingen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 1.3.1), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 26, maart 1991, 2 p. 340 Verenigingen en Stichtingen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 1.4.1), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 26, maart 1991, 2 p. 341 Totstandkoming financieel verslag, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 2.1), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 26, maart 1991, 36 p. 342 Verbonden maatschappijen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 2.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 26, maart 1991, 14 p. 343 Omvang rechtspersoon, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 2.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 26, maart 1991, 8 p. 344 Niet-gepassiveerde obligo's, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 4.7), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 26, maart 1991, 76 p. 345 Besloten Vennootschap, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 1.2.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 27, april 1991, 110 p. 346 Naamloze Vennootschap, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 1.2.3), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 27, april 1991, 104 p.

20 347 Europees economisch samenwerkingsverband, in: Compendium voor de jaarrekening (paragraaf 1.6.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 27, april 1991, 24 p. 348 Indeling jaarrekening en modellen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 3.5), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 28, mei 1991, 10 p. 349 Deponering en publikatie, in: Compendium voor de jaarrekening (hoofdstukken en 5.7), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 28, mei 1991, 170 p. 350 Boekhouding en administratie in Frankrijk, in: Ondernemingsvormen en Verslaggeving in Europa (onderdeel D.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 14, juni 1991, p.d Jaarrekening en bestuursverslag in Frankrijk, in: Ondernemingsvormen en Verslaggeving in Europa, losbl., Kluwer Deventer, aflevering 14, juni 1991, p.d Immateriële vaste activa, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.3.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 29, september 1991, 4 p. 353 Vlottende vorderingen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.3.6), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 29, september 1991, 4 p. 354 Vlottende effecten, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.3.7), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 29, september 1991, 14 p. 355 Liquide middelen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.3.8), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 29, september 1991, 8 p. 356 Overlopende activa, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening/uitbreiding paragraaf 4.3.9), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 29, september 1991, 8 p. 357 Eigen vermogen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 4.4), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 29, september 1991, 46 p. 358 Vermogen met bijzonder karakter, in: Compendium voor de jaarrekening (hoofdstuk 4.5), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 29, september 1991, 38 p. 359 Voorzieningen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragrafen ), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 29, september 1991, 44 p. 360 Schulden, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.6.8), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 29, september 1991, 2 p. 361 Overlopende passiva, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.6.9), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 29, september 1991, 4 p. 362 Niet-gepassiveerde meerjarige financiële verplichtingen, in: Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 4.7.2), losbl., Kluwer Deventer, aflevering 29, september 1991, 6 p. 363 Persoonlijke aansprakelijkheid van de openbaar accountant, in: Aansprakelijkheid en draagplicht van bestuurders, commissarissen en accountants, verzekeringsaspecten, in: deel 37, Serie monografieën vanwege het Van der Heijden-Instituut, Kluwer Deventer, 1991, 93 p., p (ISBN ) 364 (met J.A.M Bos, J.R. Glasz, K. de Kluis en G.A. Wagner), Verantwoord ondernemerschap, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, rapport NCD, november 1991, Amsterdam, 52 p.

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3

Boekhouden geboekstaafd 3 Boekhouden geboekstaafd 3 Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina II Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina III Boekhouden geboekstaafd 3 Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Ondernemingsrecht. Prof.mr. G. van Solinge. Periode 1 juli 30 september 2000. Regelgeving

Ondernemingsrecht. Prof.mr. G. van Solinge. Periode 1 juli 30 september 2000. Regelgeving Prof.mr. G. van Solinge Periode 1 juli 30 september 2000 Regelgeving Euro ingevoerd in Boek 2 BW De wet van 8 juni 2000 tot wijziging van Boek 2 BW in verband met de invoering van de euro (Stb. 2000, 267)

Nadere informatie

Goodwill: afschrijven of niet afschrijven?

Goodwill: afschrijven of niet afschrijven? EXTERNE VERSLAGGEVING Goodwill: afschrijven of niet afschrijven? Martin Hoogendoorn SAMENVATTING In de Verenigde Staten is een nieuwe regel uitgevaardigd op grond waarvan het niet meer is toegestaan op

Nadere informatie

A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group

A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group PROSPECTUS Stichting Administratiekantoor AUV (een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Cuijk, Nederland) Dit Prospectus

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78658

Nadere informatie

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Jaarverslag 2001 Inhoud Woord vooraf Omschrijving vakgebieden Toegewezen formatie Overzicht van onderwijs-

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Wettelijke invulling van bestuurstaken: een verhoging van het aansprakelijkheidsrisico?

Wettelijke invulling van bestuurstaken: een verhoging van het aansprakelijkheidsrisico? schap eming Wettelijke invulling van bestuurstaken: een verhoging van het aansprakelijkheidsrisico? Inleiding In de afgelopen jaren is er veel discussie geweest over corporate governance in Nederland.

Nadere informatie

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4.

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. BELEIDSPLAN 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. EVENEMENTEN 21 5. DIENSTVERLENING 22 5.1

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? 13.1.1 Collectief versus individueel beheer Als beleggers ervoor kiezen om

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1 Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen Officieuze coördinatie op 22/04/2012 Hoofdstuk I - Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen voor scheiding van bestuur en toezicht

Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen voor scheiding van bestuur en toezicht Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen voor scheiding van bestuur en toezicht Dr. Stefan C. Peij Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen

Nadere informatie