Wethouder luidt Moatien officieel in

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wethouder luidt Moatien officieel in"

Transcriptie

1 jaargang 6 - nummer 21 maart WijkvisieSteenwijkWest2025 Wees er snel bij! Wethouder luidt Moatien officieel in 21 maart: Repair Café Boterweg (pagina 6) Kleine Kamp op tv (pagina 5) Open huis RIBW (pagina 7) Workshop Taarten (pagina 2) 25 maart: Ouderpraatcafé (pagina 3) Verrassing: een nieuw uiterlijk Zo! De Kijk op West heeft een flinke make-over gehad! Na het moderniseren van het uiterlijk van steenwijkwest.nl à la moatien.nl, was de wijkkrant aan de beurt. Het vertrouwde paars-blauw en kleine formaat maakt plaats voor Lees verder Nieuwbouw Rembrandtstraat Eerste paal geslagen en bouw vordert gestaag >P3 Ouderpraatcafé Jonge ouders wisselen hun ervaringen uit >P3 Popkoor in Korf Zondag met muziek in de Zuidwester >P5 Wijkmoestuin zaaiklaar Vrijwilligers en mensen De Slinger aan de slag >P6 een fris uiterlijk op tabloidformaat. Heeft u ideeën om het nóg mooier te maken, voor een nieuwe rubriek of wilt u gewoon wat erover zeggen? Laat het weten via Kopje koffie? Of thee, of wat fris, dat maakt niet uit. Welkom bent u als wijkbewoner altijd! Bij het buurtkoffiemoment van de RIBW op de Paul Krugerstraat 34. Elke dinsdagavond van tot uur ontmoeten bewoners u graag onder het genot van een kopje koffie. Of thee, of wat fris. Wethouder Erik Dahmen moest aan de bak bij de officiële ingebruikname van Moatien. Eerst een boom snoeien, daarna aanmelden op moatien.nl. Beiden met de hulp van Sandra Delfsma, voorzitter van de wijkvereniging. Donderdag 5 maart is Moatien met het uitvoeren van een leuke hulpvraag officieel gelanceerd. Wethouder Erik Dahmen en voorzitter van de wijkvereniging Sandra Delfsma zaagden beiden een tak van de apenboom in de tuin van Matty Mulder uit de Jan van Riebeeckstraat. De wethouder zei in zijn korte speech (geen woorden maar daden: We gaan aan het werk! ) dat hij Moatien een fantastisch initiatief vindt. We weten wel wie er in onze buurt woont, maar vaak niet wat eventuele behoeftes zijn en wat je daarin op een simpele manier voor iemand kunt betekenen. Hij zei het project zeker te gaan volgen en te bekijken of een dergelijk initiatief ook in andere kernen op poten gezet kan worden, waarbij de kennis en hulp van Moatien natuurlijk heel goed van pas kunnen komen. Eerste klus geklaard De wethouder en Sandra Delfsma zaagden vervolgens elk een tak van de apenboom. De overige takken die Matty Mulder graag verwijderd zag, werden onder toeziend oog van werkbegeleider Barry Bakker door Erwin Bakker van het Plusteam met de motorzaag gesnoeid. Daarna was er voor de genodigden in De Korf gelegenheid voor een drankje en een praatje, omlijst met live muziek. Zoon Gerben van buurtzorgmedewerkster Mirjam Wasser en een studiegenoot, beiden studerend aan het conservatorium in Groningen, speelden easy listening muziek op saxofoon en gitaar. Deelnemen aan Moatien is gemakkelijk Initiatiefnemers Frans ten Veen (wijkkracht), Kristy Bennink en stagiaires Christel en Linde stonden namens Moatien klaar om vragen te beantwoorden en te helpen bij het aanmelden en plaatsen van vraag of aanbod op moatien.nl. Erik Dahmen plaatste het aanbod om te komen helpen in de moestuin op moatien.nl. Moatien = samen verbinden Voor wie het nog niet wist: moatien = samen verbinden. Moatien is een sociale marktplaats, waar u hulp kunt vragen, hulp aan kunt bieden of iets kunt organiseren in Steenwijk-West. Het is een marktplaats voor en door bewoners van Steenwijk-West en de wijkvereniging Steenwijk-West zit erachter. Een account aanmaken en vraag en aanbod plaatsen is heel eenvoudig. En als u toch online bent: kijk dan ook eens op de geheel vernieuwde site steenwijkwest.nl, daar vindt u informatie over alles wat er leeft, speelt en gebeurt in de wijk. Wijkvisie: handtekeningen voor de volgende vijf jaar Burgemeester Marja van der Tas van de gemeente Steenwijkerland (links op de foto) en directeur Sandra Korthuis van Woonconcept hebben in december hun handtekening gezet onder de vervolgplannen van de wijkvisie. Zoals bekend zijn vorig jaar de resultaten van de eerste vijf jaar uitgebreid geëvalueerd. En op basis van de positieve uitkomsten hebben beide partijen besloten nog eens vijf jaar door te gaan. Met een handtekening is dit voornemen ook bevestigd. Wijkvernieuwing blijft dus een belangrijk thema de komende jaren in Steenwijk-West. De activiteiten die daaruit voortkomen, worden allemaal in de wijkkrant of op de nieuwe website steenwijkwest.nl gepubliceerd. Door de voortzetting van de wijkvisie zijn ook het voortbestaan van de wijkkrant én de inzet van wijkkracht Frans ten Veen voor de komende jaren weer gegarandeerd.

2 VAN DE WIJKVERENIGING kijk op west pagina 2 - maart 2015 Voorjaarsmarkt Van de bestuurstafel Het voorjaar - misschien wel het mooiste van de vier seizoenen - staat weer voor de deur, de dagen worden langer en de planten gaan groeien en bloeien. Inmiddels vergadert de wijkvereniging alweer meer dan een jaar in de Zuidwester. We huren een zaal(tje) in De Korf en de catering wordt goed verzorgd. Het was even wennen na bijna veertig jaren in de oude Korf aan de Verlaatseweg, maar we zijn met het nieuwe onderkomen heel content. Programma: 9.45 uur: opening uur: uitreiking Kei van de Wijk uur: uitreiking Schouderklop uur: prijsuitreiking 10 Goed Verzorgde Tuinen Zaterdag 9 mei uur Rond de Zuidwester VAN DE WIJKVERENIGING Niet alleen verandering in de huisvesting heeft plaatsgevonden, ook de samenstelling van het bestuur en het herverdelen van taken is volop gaande. Met de komst van jongere bestuursleden komen er nieuwe gezichtspunten en ideeën op tafel en dat is een positieve ontwikkeling. Hetty, bedankt! Een van onze oudgedienden Hetty van der Velde heeft afscheid genomen en gaat dit voorjaar verhuizen naar Clingenborgh. We willen toch even stilstaan bij haar vertrek uit het bestuur en haar bedanken voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger voor de wijkvereniging. Ergens eind jaren negentig van de vorige eeuw kwam zij in het bestuur en heeft jarenlang de functie van penningmeester vervuld. Zij was vrijwel altijd aanwezig en nam deel aan allerlei activiteiten, teveel om op te noemen. Maar een van die activiteiten is het organiseren van de voorjaarsmarkt, waarbij zij optrad als gastvrouw voor de standhouders en ervoor zorgde dat deze voorzien werden van een kopje koffie met een broodje. Hetty nogmaals bedankt! Het bestuur Uitnodiging Jaarvergadering met spreker over afval Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering in De Korf op maandag 13 april 2015, om uur. Na de pauze zal Henk Hulzebos van de gemeente Steenwijkerland u meenemen in de interessante wereld van gescheiden -, tuin- en zwerfafval in West. Maandagavond 30 maart kunt u in De Korf van tot uur de stukken inzien/verkrijgen, maar uiteraard ook voor aanvang van de vergadering. Agenda jaarvergadering: 1. Opening/mededelingen. 2. Notulen vorige vergadering d.d Jaarverslag (secretaris) 4. Financieel jaarverslag (penningmeester) 5. Begroting (penningmeester) 6. Verslag kascontrolecommissie. (W. Sommer en K. Pijlman en A. Nijenhuis is reserve) 7. Verkiezing kascontrolecommissie. 8. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar: Hetty van der Velde en Anne Spithoff. Aftredend wel herkiesbaar: Harm Kruithof. Kandidaat-bestuurslid: Ingrid Alberts. Nieuwe kandidaat-bestuursleden kunnen zich melden tot het begin van de vergadering. 9. Bestemming koppengeld. (gaarne ideeën aandragen) VAN DE WIJKVERENIGING Nieuwbouw Aastraat in voorbereiding De woningen aan het oude deel van de Aastraat zijn inmiddels gesloopt. Er is een grote vlakte ontstaan waarvoor nu nieuwe plannen gemaakt gaan worden. Woonconcept heeft in overleg met de gemeente en het wijkplatform een bureau geselecteerd dat, samen met betrokken en geïnteresseerde bewoners, aan de slag wil om een mooi plan te maken voor de buurt. Dat bureau is FAME uit Zwolle geworden. FAME gaat zo snel mogelijk aan de slag, halverwege 2015 moet er al een behoorlijk uitgewerkt plan liggen. Belangrijk voor Woonconcept is dat in het plan veel ruimte is voor inbreng van mensen die iets met wonen in Het Dal hebben. Dat kunnen oud-bewoners zijn die vanwege de sloop zijn verhuisd, maar ook omwonenden uit de andere delen van Het Dal. Een ander uitgangspunt is dat de nieuwbouw uit betaalbare sociale huurwoningen moet bestaan. U leest in de Kijk op West hoe de plannen vorderen. Pauze 10. Thema: evaluatie afvoer- en scheiding huisafval, zwerfafval, enzovoort, besproken door Henk Hulzebos van de gemeente Steenwijkerland. 11. Rondvraag. 12. Sluiting. Héél veel te doen in De Korf Het bruist van de activiteiten in De Korf. Hieronder een overzicht, maar ook op steenwijkwest.nl staat een prachtige, actuele agenda. Mét meer informatie, toegangsprijzen en mogelijkheden voor aanmelding. Tot ziens in De Korf! 21 maart uur: Workshop Taarten 27 maart uur: Medium Tecla Rood 29 maart uur: Groot Gieters Popkoor 1 april uur: Kanjer Kinderclub oud-hollandse spelletjes 3 april uur Kinderdisco 17 april uur: Bingo Avond 18 april uur: Workshop Taarten 25 april uur: Workshop Taarten agenda Boven: Een kale, grauwe vlakte. Onder: een vrolijk plaatje uit de presentatie van FAME: bewoners staan centraal. 8 mei uur: Toneeluitvoering 9 mei 9.45 uur: Voorjaarsmarkt 15 en 16 mei: Feest in West 15 mei uur: Kinderdisco 15 mei uur: Bingo (volwassenen) 16 mei uur: Kinderspelen 16 mei uur: Koppel-Darttoernooi 16 mei uur: Feest met TNT Gasthuislaan in 2016 aangepakt Mensen met aantekeningenboekjes en onderzoekende blikken, liepen afgelopen tijd al een paar keer over de Gasthuislaan. De voorbereidingen voor de aanpak van deze laan, waar het riool ook gedeeltelijk moet worden vervangen, is binnen het gemeentelijk apparaat al begonnen. In de loop van het jaar worden ook bewoners en andere belangstellenden betrokken bij de planvorming. In 2016 vinden de werkzaamheden plaats.

3 maart pagina 3 Nieuwbouw Rembrandtstraat in volle gang Aan de Rembrandtstraat is de nieuwbouw van vijftien koopwoningen in volle gang. De vorderingen zijn goed te volgen op facebook.com/ rembrandtsteenwijk. Maar het is natuurlijk veel leuker om af en toe een blik te werpen bij de bouwplaats. In december is de bouw officieel van start gegaan met het slaan van de eerste paal door directeur Sandra Korthuis van Woonconcept en burgemeester Marja van der Tas. Dat gebeurde in aanwezigheid van veel toekomstige bewoners. Na afloop van het buitengebeuren is de hele groep naar De Korf vertrokken voor een drankje en een nadere kennismaking met elkaar. De nieuwe bewoners hebben er erg veel zin in! (Lees ook: Zin in wonen in de Rembrandtstraat! op deze pagina.) Herinrichting volgt De werkzaamheden van Woonconcept en de gemeente worden op elkaar afgestemd. Dit betekent dat de gemeente De meeste speeltoestellen op het terrein worden verplaatst. Er is ook ruimte voor een nieuw speeltoestel, dat bewoners afgelopen week hebben uitgezocht; te laat om in deze krant te vermelden. De zoekwoorden waarop het speeltoestel moest uitdagen, waren: klimmen, rolspel, evenwicht en avontuurlijk. De nieuwe hondenuitlaatroute is vastgesteld. Op het kaartje staat waar de honden nu los mogen lopen. De aanpassing was een wens van de omwonenden. nadat de woningen in de Rembrandtstraat klaar zijn, deze straat zal herinrichten. Het is op dit moment nog niet bekend of de straat Herinrichting Kanaal- en Parkstraat al af is voordat de nieuwe bewoners de sleutel krijgen. De bestrating van de Kanaalstraat en de Parkstraat ligt er mooi bij sinds de oplevering eind De aanpak van het groen, inclusief het hondenlosloopterrein en de speeltoestellen, is inmiddels gestart. De plannen hiervoor zijn tot stand gekomen door middel van co-creatie. Dit betekent dat de plannen samen met betrokken bewoners zijn gemaakt. In de Rembrandtstaat is sinds het officiële startsein op 16 december vorig jaar al veel werk verzet. Er wordt op het moment van schrijven gewerkt aan de verdiepingsvloeren. Veertien van de vijftien woningen zijn inmiddels verkocht, alleen nummer 12 wacht nog op een toekomstige bewoner. Kijk op West vroeg twee van de nieuwe eigenaren naar hun beweegredenen om in de Rembrandtstraat een woning te kopen. Ouderwets geprijsd Farly en Melissa Hersilia hebben ruim twaalf jaar gehuurd in West. Ze stonden pas nog met hun zonnepanelen in de Kijk op West. Toen ze in de wijkkrant lazen over de plannen Rembrandt, waren ze meteen enthousiast over de naar eigen zeggen mooie ruime woningen met ruime tuin en de uitbouwoptie, en dat voor een v.o.n.-prijs die eigenlijk niet meer van deze tijd is. Dat nu 14 van de 15 woningen zijn verkocht, geeft volgens hen ook aan dat de wijk in trek is. Sociale controle is prettig De bouw loopt voorspoedig en door de matige winter misschien wel sneller dan verwacht. Melissa: Wij wonen al heel wat jaren in de wijk, altijd al naar tevredenheid, maar de afgelopen jaren is de wijk nog zo veel mooier geworden. Tel daarbij de gunstige ligging ten opzichte van het centrum en snelweg en de sociale betrokkenheid, en je hebt een hele fijne buurt. De aanwezigheid van goede scholen, park Ramswoerthe, de kamp en de Ruxveense vijver is echt uniek. Daarnaast denk ik kijk op west Zin in wonen in de Rembrandtstraat! dat West als een van de weinige wijken in Steenwijk nog sociale controle kent, met opgroeiende kinderen is ook dát een fijn idee. De familie Hersilia ziet de toekomstplannen van de Wijkvisie Steenwijk-West 2025 met vertrouwen tegemoet; al vinden ze het jammer dat deze in hun ogen nog wat abstract zijn. Met de ingezette koers kan het echter niet anders dan dat onze wijk alleen nog maar mooier wordt, aldus Melissa. Een fijne buurt Arjo en Simone Nijenhuis worden trotse eigenaren van het huis dat op bouwnummer 8 verrijst. Zij woonden al antikraak in de Rembrandstraat, totdat de oude woningen gesloopt werden. Arjo: Toen wij hoorden dat de nieuwbouwhuizen in de verkoop gingen, wilden wij wel heel graag een woning bemachtigen in de Rembrandtstraat. Ik woon hier al mijn hele leven, en vindt het een gezellige en fijne buurt. Mijn vrouw is hier komen te wonen vanuit Meppel en woont hier ook met erg veel plezier. De wijk is met de vernieuwing naar mijn mening erg mooi geworden en er zijn een boel dingen positief veranderd! facebook.com/ rembrandtsteenwijk Op 26 maart is er weer een kopersbijeenkomst, dan krijgen de kopers weer een update over de voortgang. De ontwikkelingen in de Rembrandtstraat zijn ook te volgen op Facebook: facebook. com/rembrandtsteenwijk. Komt u ook naar het Ouderpraatcafé? Kinderen worden vanzelf groot. Ja en nee; voor ouders is het nog weleens moeilijk. Daarom is het goed erover te praten. Dat kán: in het Ouderpraatcafé! Voor ouders van kinderen tot 7 jaar uit Steenwijk-West en Zuidveen, zijn er in De Korf drie thema-ochtenden met een centraal thema: het stuur in handen geven. De organisatie is in handen van Brede School Steenwijk-West, Jeannet en Woutje zijn erbij aanwezig. Het stuur zelf vasthouden is fijn! Als kinderen nog klein zijn, hebben grote mensen het stuur in handen. Dat biedt kinderen veiligheid en bescherming. Als kinderen groter worden, geven we ze steeds kleine zetjes om dingen zelf te doen en problemen zelf op te lossen. We willen graag dat ze stevig op hun benen komen te staan. Dat ze zichzelf kunnen redden in allerlei situaties, zonder voortdurende bemoediging of controle van volwassenen. Kortom: we willen dat ze zelfsturend zijn. Het begrip zelfsturing krijgt steeds meer aandacht in opvoeding en onderwijs, vandaar de keuze voor dit thema voor een Ouderpraatcafé. Ik wil niet naar bed! Ik wil het zelf doen! Ik wil spelen en niet aan tafel Ik wil een filmpje kijken. Jessica mag niet meedoen. Ik wil die jurk niet aan. Klinkt dit bekend? Praat erover mee in het ouderpraatcafé! Toekomstige bewoners waren aanwezig bij het slaan van de eerste paal Agenda Ouderpraatcafé 25 maart Ik kan het zelf Over jezelf kunnen redden 8 april Soms ben ik boos, soms ben ik blij Over leren omgaan met gevoelens 22 april De regels zijn er ook voor mij Over het waarom van regels Plaats, tijd en aanmelding De Korf, uur. Meld je aan bij: Peuterspeelzaal De Bezige Bijtjes JGZ Verpleegkundige Sjoukje Huismans Obs De Samensprong Kindcentrum Willem-Alexander Heb je kinderopvang nodig? Dan kan dit - gratis - bij in hetzelfde gebouw!

4 kijk op west pagina 4 - maart 2015 Broodnodige kaalslag Broekslagenbos In februari heeft de gemeente werkzaamheden uitgevoerd in het Broekslagenbos. In een deel van het bos is een fikse dunning uitgevoerd: de helft van de bomen is verwijderd. Dit is nodig om de andere bomen voldoende ruimte te geven om gezond en stevig uit te groeien. Door een deel van de bomen te kappen, komt er meer licht op de grond. Hierdoor hebben struiken en kleine boomsoorten meer kans om te groeien en ontstaat er een gevarieerd en gelaagd bos. Bij het kappen van de bomen worden de stammen afgevoerd en blijven de takken liggen. Deze takken liggen op lange bulten. Deze rillen zijn een ideale schuilplaats voor vogels, insecten, egels, enzovoort.de komende vijf jaren wordt in fases het hele Broekslagenbos gedund. 25 december 2014, kerstochtend 05:00 Het is guur, koud, donker en vooral erg vroeg. Daar staan we dan om 5.00 uur s ochtends bij Beth-El, met z n elven. We rijden naar Zuidveen, waar we voor het huis van een zieke mevrouw zingen: Stille Nacht, Ere zij God, De herdertjes lagen bij nachte. Bij een man op leeftijd die ernstig ziek is, zingen we in de huiskamer. We zien lichten in huis aan gaan. Soms gaat er een gordijntje open, een zwaaiende hand. Een stem uit bed: Bedankt! Wat indrukwekkend, wat mooi ook. De bugel verhoogt de bijzondere sfeer. Bij Zonnekamp zingen we op de verpleegafdelingen, nu met accordeon. Vanuit de bedden en soms op de gang in nachthemd of pyjama, zingen de bewoners met ons mee of luisteren ze. In de hal ons laatste lied: Ere zij God. Bewoners leunen over de balustrade en zingen mee. We krijgen koffie en kerstbrood als dank. Wat bijzonder, om zo het kerstfeest te beginnen! Wijkactiviteitencentrum De Korf bedankt sponsoren De Korf zit nu bijna een jaar op de nieuwe stek in de Zuidwester. Intussen is het wijkactiviteitencentrum compleet uitgerust, ingericht en aangekleed. Een professionele keuken, fraai en praktisch meubilair en een gezellige aankleding van alle ruimtes; het was allemaal niet mogelijk geweest zonder subsidies, donaties en steun van sponsoren. De Korf wil dan ook graag instanties en fondsen die hebben bijgedragen, bedanken voor hun donaties: het Oranje Fonds (keuken en inrichting), VSBfonds (audiovisuele middelen), Rabofonds (inrichting), Provincie Overijssel (terras), koppengeld gemeente Steenwijkerland (meubilair). Ook is er dank voor medehuurders in het multifunctioneel centrum, de Wegwijzer en de SamenSprong, die bijgedragen hebben in de aankleding en inrichting van de Koloniezaal. Paasdiensten Beth-El Peuters Bezige Bijtjes gaan voor het beweegdiploma Iedereen is van harte welkom bij Beth-El bij de paasdiensten. Op Goede Vrijdag 3 april is er een avondmaalsdienst, van tot uur. Op eerste paasdag is er van tot uur een paasdienst waaraan de zanggroep Reflector meewerkt. Na afloop kunt u gezellig napraten bij een kopje koffie of thee! Bij beide diensten is Hans Dickhof de voorganger. De peuters van peuterspeelzaal De Bezige Bijtjes oefenen momenteel flink voor het beweegdiploma voor peuters. Dit is niet zomaar iets: het is een landelijk project van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en Nijntje is de ambassadeur. Het trainen van de peuterspeelzaalleidsters en het invoeren van de methode is mogelijk gemaakt door de gemeente Steenwijkerland. Rollen, duikelen, draaien, balanceren, klauteren, springen, mikken en vangen; de vaardigheden worden spelenderwijs aangeboden. De peuters doen allerlei leuke beweegspelletjes en hebben daar veel plezier in. Op de peuterspeelzaal kunnen ze het beweegdiploma 1 halen, deel 2 kan op kleuterleeftijd. De beweegteamcoaches zijn bezig dit onder te brengen bij turn- en gymnastiekverenigingen. Bewegen is basis voor ontwikkeling De motoriek maakt op de peuterleeftijd een belangrijke ontwikkeling door. Als dat goed gebeurt, heeft dat ook effect op de ontwikkeling van de hersenen in het algemeen. Bewegen vormt, samen met de ontwikkeling van de zintuigen, taalontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling, de basis voor het verdere ontwikkelen en het leren. Het beweegdiploma zal met een feestelijke happening worden uitgereikt. Ouders en grootouders kunnen de geleerde vaardigheden dan bewonderen en hun trotse peuters feliciteren met hun biedt kinderopvang tijdens Ouderpraatcafé Brede School Steenwijk-West heeft Kinderopvang benaderd om opvang aan te bieden tijdens de drie bijeenkomsten van het Ouderpraatcafé in de Zuidwester. Ouders die deze bijeenkomsten willen bijwonen, hebben de mogelijkheid om gratis kinderopvang af te nemen tijdens deze ochtenden. Zij kunnen hun kind(eren) naar het kinderdagverblijf van in hetzelfde gebouw brengen van 9.00 uur tot uur. Er is een pedagogisch medewerker van voor de kinderen; de opvang is inclusief eten, drinken en verzorgingsproducten zoals luiers. diploma.

5 maart pagina 5 kijk op west Pluk- en beleeftuin leeft in de buurt In de vorige wijkkrant is het al aangekondigd: we (de werkgroep die zich hiermee bezighoudt, red.) kunnen nu de definitieve tekening voor de pluk- en beleeftuin Kleine Kamp laten zien. Het ontwerp is nog iets aangepast, een moestuin, fruitbomen en een extra speeltoestel zijn in het plan verwerkt.nadat de definitieve tekening klaar was, hebben we een informatieavond georganiseerd. Bijna alle buren van de Vermeer- en Van Goghstraat hebben tijdens deze avond een kijkje genomen en konden hun op- en aanmerkingen doorgeven. De reacties waren vooral positief! De tuin wordt een plek om te dwalen, spelen, ontmoeten, plukken en beleven. In het plan is ruimte voor een gevarieerde boomgaard met onder meer een hazelaar, tamme kastanje-, appel-, krentenboom en vlier, een moestuin, en kleurige bloemperken waaruit geplukt mag worden. Insecten die houden van zo n bloem- en bloesemrijke omgeving zijn welkom in het insectenhotel. Het geheel krijgt een aankleding in natuurlijke stijl met houten hekwerk, groene hagen, houten meubilair en boomschors. Op de bankjes en picknicktafels zal het straks heerlijk toeven zijn in dit stukje natuur in West. Helpt u mee? Inmiddels zijn de hoveniers begonnen met het afgraven en gereedmaken van de moestuin en de plantgaten voor de bomen. De contouren van de pluk- en beleeftuin worden steeds meer zichtbaar. Onderdeel van het plan is zelfwerkzaamheid. Binnenkort organiseren we een dag waarbij we met z n allen de planten gaan planten en zo zorgen we er samen met buurtbewoners voor dat de pluk- en beleeftuin ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Wanneer alles klaar is, zal de pluk- en beleeftuin natuurlijk feestelijk geopend worden! Leuke speeltoestellen Ondertussen zijn ook de speeltoestellen besteld. We zijn met de verschillende voorstellen van de leveranciers de buurt weer opgegaan en hebben het voorstel gekozen waar de meeste bewoners positief over waren. Ze worden waarschijnlijk in mei geplaatst. Weldoener schenkt duizend euro Een anonieme weldoener heeft duizend euro beschikbaar gesteld voor het initiatief op de Kleine Kamp. De bewoner van Steenwijk-West was met name gecharmeerd van de mogelijkheid voor kinderen om straks lekker met de handen in de grond te wroeten; een fonds dat door de bewoners achter de ipad vandaan, de natuur gebruikt kan worden voor de aan- in! Het geld wordt gestort in schaf van materiaal en pootgoed. West in RTL 4 Woontips Op de Kleine Kamp wordt een nieuw product toegepast voor de paden van de pluken beleeftuin. De toegepaste perzikstenen vormen een duurzaam product met een warme uitstraling. Dit was voor RTL 4 Woontips de reden hier opnames van te maken. Zodra onze wijk op tv te zien is, waarschuwen we hiervoor op steenwijkwest.nl. Waarschijnlijk is de uitzending op 21 maart, uur, als onderdeel van Eigen Huis & Tuin. Eet eens gezellig mee in De Korf Wijkresto op maandag en donderdag Nieuwe traditie: zondagmiddag met muziek in de Zuidwester Voor de allereerste keer wordt Zondag Middag Muziek in De Korf georganiseerd. Dit is een initiatief van de werkgroep Zuidwester Storm: in de winter iedere laatste zondagmiddag van de maand de Zuidwester vullen met muziek. Om te beginnen op 29 maart met een optreden van het Groot Gieters Popkoor. De zaal gaat open om 15:00 uur en met het Groot Gieters Pop- U kunt classics verwachten zo- is ontstaan uit het organise- en de voorstelling begint om koor zit het wat de kwaliteit van als Let it be en Jailhouse rock, ren van de zondagmatinee op 15:30. De entreekaartjes kosten de eerste voorstelling betreft wel maar ook hedendaagse nummers Fredeshiem. Herman Santema, vijf euro en de consumpties wor- goed. van Lady Gaga, Maroon 5 en Ra- opgegroeid in West, is de initia- den betaald met munten zodat de bediening aan de bar vlot kan verlopen. Dit is de eerste keer dat Beatles en Lady Gaga Dirigent Marianne Mol zal haar ui- coon. Het twee jaar jonge koor uit Giethoorn en omgeving staat onder leiding van Marianne Mol tiefnemer en zoekt nog naar meer leden. Zuidwester Storm werkt zonder subsidie; de entreeprijs is dit georganiseerd wordt en voor terste best doen om dit optreden en wordt op piano begeleid door puur kostendekkend. Er is alleen iedereen is het spannend hoe te laten slagen. Het Groot Gie- Martin Molema. een winterprogramma, zodat er succesvol dit wordt. Alle medewerkers van De Korf zijn in ieder geval enthousiast over het idee ters Popkoor is zo n veertig man/ vrouw groot, en zingt Nederlandstalige en Engelstalige popsongs. Zuidwester Storm De werkgroep Zuidwester Storm in de zomer geen concurrentie is voor het open podium in het park. Geen zin om te koken of alleen te eten? Schuif eens gezellig aan bij een maaltijd in De Korf. Iedere maandag om en donderdag om kunt u voor maar vijf euro een heerlijke maaltijd eten in de kantine van De Korf. Vrijwilligers en professionals koken voor elk wat wils: de ene keer aardappelen-groente-vlees, de andere keer een stamppot, maar ook buitenlandse gerechten staan regelmatig op het menu. Iedereen is welkom, graag tot ziens aan tafel bij het Wijkresto in De Korf! Reserveren gewenst Meld u wel voor tien uur aan op de dag dat u wilt komen eten via

6 kijk op west pagina 6 - maart 2015 Jeugdsportfonds maakt sporten voor elk kind mogelijk Het Jeugdsportfonds is bedoeld om kinderen van ouders die daar niet voldoende geld voor hebben, de kans te geven te gaan sporten bij een sportvereniging. Ouders van kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar kunnen een bijdrage aanvragen. Dat gaat via een tussenpersoon. Sandra Lampe is zo n tussenpersoon, die inmiddels op verschillende huisbezoeken is geweest. Sandra: Het raakt me echt om de kinderen te zien om wie het gaat. Sport is voor hen vooral een uitlaatklep en een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, zich heerlijk kunnen uitleven en geaccepteerd worden. De aanvraag is heel laagdrempelig, het budget is er, dus maak er gebruik van! Wijkkracht Wijkmoestuin zaaiklaar gemaakt Begin maart is begonnen met de aanleg van de wijkmoestuin bij De Slinger. De ruim tweehonderd vierkante meter grond is klaargemaakt voor verbouw van groente en kruiden. Er zijn inmiddels drie vrijwilligers uit de straat die de mensen van De Slinger straks een handje gaan helpen. Hovenier Geert van Dieren was er met een minifrees, maar de grond werd ook handmatig met spade en vork aangepakt. In de schuur bij de tuin komen twee kasten met tuingereedschap, en er is plek om even lekker te zitten en te pauzeren met een kop koffie of thee. Frans ten Veen van Timpaan is tussenpersoon voor Steenwijk-West, aanvragen van een bijdrage kan dus via hem. Bel of mail gerust; zijn contactgegevens staan achterop deze vernieuwde krant. Lage drempel Om in aanmerking te komen voor een bijdrage mag het gezinsinkomen niet hoger zijn dan 110% van het wettelijk sociaal minimum. De maximale bijdrage is 225,- per kind per twaalf maanden. Deze bijdrage is bedoeld voor het betalen van de contributie en de aanschaf van sportattributen. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging. De tussenpersoon kan zorgen voor aanschaf van sportattributen via de sportwinkels Helpt u mee? Heeft u groene vingers en/of veel kennis van tuinieren, telen en oogsten en wilt u kijken of het iets voor u is? U kunt zich nog steeds aanmelden via de wijkkracht Frans ten Veen; f.ten. waar het Jeugdsportfonds Steenwijkerland afspraken mee heeft gemaakt. Gun uw kind een sport Meer weten over het Jeugdsportfonds in Steenwijkerland of een aanvraag voor uw kind indienen? Kijk dan op jeugdsportfonds.nl of neem contact op met de wijkkracht Frans ten Veen. Kindcentrum Willem-Alexander Excellente School 2014 Kindcentrum Willem-Alexander kreeg van de jury een prachtig rapport en mag zich Excellente School 2014 noemen. Een kwalificatie waar directrice Bettie van Noorloos apetrots op is. Pas bij de officiële bekendmaking in Den Haag op 26 januari hoorde de school dat zij het predicaat hadden gekregen. Staatsecretaris Dekker van Onderwijs reikte de onderscheidingen uit aan 106 van de 187 scholen die zich hadden aangemeld voor het traject. Excellente scholen zijn scholen die niet alleen goed presteren, maar ook uitblinken op meerdere onderdelen. Het leren van, door en met elkaar staat centraal. Ook wordt gekeken naar de manier van werken op het vlak van pedagogisch beleid, leefklimaat en wijkgerichtheid met daarin als basis de christelijke identiteit van de school verbonden met Kanjertraining en burgerschap. Intensief beoordelingsproces Het bordje aan de muur krijg je niet zomaar. Een vierkoppige jury loopt een lange vragenlijst af en er moest een presentatie gegeven worden voor de Commissie van Excellente scholen. Ook hebben twee commissieleden klassenbezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, wijkbewoners, de wijkkracht en leerkrachten. Daarna volgde een afrondend gesprek met directrice Bettie van Noorloos en intern begeleider Linda de Vries. Krachtig en daadkrachtig in de wijk De jury noemde de school in haar rapport: een kleine basisschool die krachtig en daadkrachtig in de wijk staat en prees onder meer het scherpe oog van de school voor de leerbehoeften, inzicht in leerlingkenmerken en de uitstekende opbrengsten op de kernvakken en aanvullende leergebieden. Ook noemenswaardig vond de jury de invulling van het actieve burgerschap op school en in de wijk. Een prachtig rapport, dat uiteindelijk heeft geresulteerd in het ontvangen van het predicaat Excellente school Op naar het keurmerk voor 2015! Lof, schorseneren en prei Binnenkort kan er geplant en gezaaid worden en zal het perceel uiteindelijk heerlijke producten gaan opleveren! Een deel van de oogst mogen de vrijwilligers gratis meenemen. Ook het Wijkresto van De Korf en het restaurant van de Kringloopwinkel zullen producten van de moestuin gaan afnemen en gebruiken voor hun gerechten. Nieuw: Computer Repair Café Elke woensdagmiddag in De Korf In samenwerking met Repair Café Steenwijkerland - locatie Kringloopwinkel Boterweg - is er in de De Korf elke woensdagmiddag Computer Repair Café. Is uw pc of laptop traag of loopt deze steeds vast en lukt het u niet een oplossing te vinden? U kunt op woensdagmiddag tussen en uur zonder afspraak bij De Korf binnenlopen met uw pc of laptop. Computerspecialisten Andries en Martin kijken of ze het probleem kunnen traceren en kunnen dit eventueel - afhankelijk van wat nodig is - ter plekke oplossen. Diagnose, advies en systeemoplossingen zijn gratis. Als er verdergaande reparaties en/of onderdelen nodig zijn, dan zijn die voor eigen rekening. Weggooien? Mooi niet! In het Repair Café bij de Kringloopwinkel kunt u terecht met allerhande reparatieverzoeken, van een kapotte stoelpoot tot een niet meer werkend broodrooster. Het Repair Café leert u als consument op een andere manier naar spullen te kijken en er opnieuw de waarde van in te zien. Op zaterdag 21 maart van tot uur kunt u weer aan de Boterweg terecht met uw reparatieverzoeken. Meer informatie vindt u op de website: repaircafe. nl/steenwijkerland. Kids in West leren met ipad Obs De SamenSprong maakt sinds enkele weken flink gebruik van ipads. De school, die vooruitstrevend is met betrekking tot vernieuwend onderwijs, heeft een volgende stap gezet in haar ontwikkeling. Naast de vakdocenten in de school zijn er nu ipads die het onderwijs ondersteunen. In alle groepen zijn nu ipads aanwezig. Na een instructie van een vakdocent kunnen de kinderen aan de slag met de verwerking op de ipad. De kinderen zijn razend enthousiast en vinden dat ze nu veel sneller kunnen leren en dat het leren heel erg leuk is geworden!

7 maart pagina 7 Nationale Week van Zorg en Welzijn 2015 RIBW opent haar deuren voor publiek De Nationale Week van Zorg en Welzijn is een moment voor zorginstellingen om te laten zien hoe de zorg werkt. Ook dit jaar doet RIBW Groep Overijssel, instelling voor begeleid wonen, mee aan deze bijzondere week. In Steenwijk zullen twee locaties hun deuren openen. Op 21 maart van uur. Op de locaties aan de Paul Krugerstraat 34 in Steenwijk-West en aan de Parade 8 in het Van den Kornputkwartier kunt u vrijblijvend een kijkje komen nemen. Er zijn diverse rondleidingen, u kunt genieten van een hapje en drankje, er zijn kinderactiviteiten en er is informatie over de zorg die RIWB biedt. RIBW Groep Overijssel biedt begeleiding aan mensen met een psychiatrische beperking, zodat deze hun dagelijkse leven zoveel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Circa achthonderd medewerkers begeleiden in Overijssel ruim tweeduizend mensen op het gebied van wonen, werken en welzijn. Kijk voor meer informatie op: Gezelligheid ten top met RIBW-bewoners tijdens een barbecue in 2013 kijk op west Vorig jaar tien procent meer zonnestroom! De zonnepanelen in Steenwijk-West hebben het goed gedaan: tien procent meer dan gegarandeerde opbrengst! Het aanbod geldt nog steeds; via energieconcept.nl, of via de website van Woonconcept vindt u meer informatie. Binnenkort ontvangen huurders van de voor zonnepanelen in aanmerkingen komende wooneenheden nog een reminder voor dit interessante aanbod. Hoe werkt het ook alweer? Alle Woonconcept-huurders met een voor zonnepanelen geschikte woning, ontvingen van Energieconcept een aanbieding voor zonnepanelen. U betaalt 20 euro per maand en opbrengst van de zonnepanelen is gemiddeld 27 euro per maand: een voordeel van 85 euro per jaar (bij een 6-paneels zonne-energie-installatie). Een voordeel dat toeneemt bij meer panelen, 9 of 12. Leerlingenraad bij de SamenSprong Bij een nieuwe school horen nieuwe uitdagingen. Daarom heeft obs De SamenSprong nu een echte Leerlingenraad. De kinderen konden zich hiervoor profileren door aan te geven waarom zij graag gekozen wilden worden. De verkiezing vond plaats, en nu zitten er per groep (5 t/m 8) twee leerlingen in de Leerlingenraad. Hieronder een impressie van de talenten die er rondlopen, -springen, -dansen, -zingen en -toneelspelen op de SamenSprong! Ze trokken een volle zaal in de Zuidwester. In maart was onder leiding van juf Karin de eerste vergadering. Er werden door de leden een voorzitter, Eusebio Erkelens, en een secretaris, Ilse Molema, gekozen. De leerlingen van groep 4 mogen per toerbeurt meedraaien in de Leerlingenraad, zodat ze alvast weten wat dit inhoudt. Meebeslissen en verantwoordelijkheid dragen De Leerlingenraad heeft een ideeënbus waarin ieder kind een ideetje kan stoppen. Eerst wordt in de eigen klas gekeken of het idee bruikbaar is voor de hele school. Dan wordt er in de raad over vergaderd. We proberen op deze manier mee te beslissen binnen school, en dragen ook verantwoordelijkheid voor onze klas, aldus Leerlingenraadlid Melanie Hof uit groep 8. Kanjer Kinderclub met oud-hollandse spelletjes Kanjer Kinderclub houdt op 1 april oud-hollandse-spelletjesmiddag in De Korf. Dat wordt dikke schik, met onder andere blikgooien, sjoelen, spijkerpoepen, koekhappen en ook nog een leuke quiz. Het begint om en duurt tot uur. Kosten zijn één euro. Geef je op voor woensdag 25 maart, vol = vol! Opgave kan op steenwijkwest.nl/de-korf of via

8 kijk op west pagina 8 - maart 2015 Vanboeijen zoekt vrijwilligers In onze woongroep in Steenwijk wonen twaalf mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Een aantal bewoners zijn rolstoelafhankelijk. Ze vinden het heerlijk om een stukje te wandelen, te zwemmen of een andere activiteit te ondernemen. Helaas komen de begeleiders vaak handen te kort. Houd jij van wandelen, fietsen, zwemmen en wil je iets betekenen voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zijn op zoek naar iemand die: het leuk vindt om met mensen om te gaan en graag iets wil betekenen voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, enthousiast, creatief en zorgzaam is, van wandelen, fietsen, zwemmen of andere activiteiten houdt. Wij bieden je de mogelijkheid je als vrijwilliger in te zetten voor een goed leven en mooi werk voor deze mensen. Je werkt samen met een enthousiast team professionals. Interesse? Grijp die kans! Ben je geïnteresseerd of wil je informatie, dan kun je contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator bij Vanboeijen: Jeanet Houwer, of Timpaan Welzijn zoekt collectanten Opbrengst Oranje Fonds Collecte lokaal besteed Van 27 april tot en met 2 mei collecteert Timpaan Welzijn mee met de Oranje Fonds Collecte in Steenwijk. Van het opgehaalde bedrag krijgt Timpaan Welzijn de helft. Daarmee kunnen diverse activiteiten in de (nieuwe) Buze worden georganiseerd. De andere helft van de opbrengst besteedt het Oranje Fonds aan sociale initiatieven in Steenwijkerland. Het Oranje Fonds heeft bijvoorbeeld een bijdrage gegeven aan De Korf en de moestuinen. De gehele lokale opbrengst van de collecte wordt zo dichtbij huis besteed. Zoals u weet, wordt op dit moment de Buze verbouwd tot een nieuw jongerencentrum, met diverse mogelijkheden, ook voor andere groepen. De gemeente betaalt het gebouw, en verschillende fondsen de inrichting. Maar er is ook geld nodig om er leuke activiteiten te kunnen organiseren, waarin Timpaan Welzijn een rol speelt. Daarom doen we een beroep op u! Timpaan is op zoek naar mensen die mee willen collecteren. Opgeven kan via Belangrijk voor de samenleving Het is voor het eerst dat het Oranje Fonds in het hele land collecteert. Ronald van der Giessen, directeur van het Oranje Fonds, licht toe: Stichtingen en verenigingen zijn de sociale lijm van onze samenleving. Ze bestrijden eenzaamheid en geven kwaliteit aan het leven. Door nu samen geld op te halen kunnen we hen extra ondersteunen. En daarbij is de hulp van vrijwilligers meer dan welkom! Het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale organisaties in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn als beschermpaar nauw betrokken bij het fonds. Zij bezoeken initiatieven, reiken de Appeltjes van Oranje uit, vieren Burendag en steken de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Stukjes voor deze krant De volgende Kijk op West verschijnt 26 juni. Wilt u ook welkom, maar de redactie be- Alles is wat schrijven, of heeft u een houdt zich het recht voor om artikelen in te korten of te weigeren. idee waarover een stukje in de krant moet, of heeft u een De Kijk op West is geen plaats foto? Mail dan voor 10 juni naar voor reclame. Leidraad is dat de artikelen ter zake doen, informeren en/of nieuws bevatten. Bestuur Contactpersonen maart 2015 Sandra Delfsma, voorzitter Vermeerstraat / Trijntje Doorenspleet, waarnemend voorzitter Havinkakker Hetty van der Velde, penningmeester Frans Halsstraat Adrie Berkenbosch, secretaris Vestdijkhof / Harm Kruithof, lid Jacob Catsstraat Harm Holtjer, 2e secretaris Bloemstraat Janny Hermse, kopij nieuwsbrief Paul Krugerstraat / Anne Spithoff, speeltoestellen Rembrandtstraat Jannes Mulder, lid Paul Krugerstraat Luc Treur, lid Meidoornstraat / Wijkkracht Steenwijk-West Frans ten Veen VAN DE WIJKVERENIGING Straat Naam Adres Tel.nr.: Aastraat De heer J. van der Meer Parkstraat Acaciastraat Mevrouw D. v.d. Velde (bezorging) Paul Krugerstraat Acaciaflat De heer D. Bijkerk Verlaatseweg Anjelierstraat De heer P. Damhuis Vestdijkhof N. Beetsstraat De heer K.R. ter Horst Brederostraat Bilderdijkstraat Mevrouw N. Kamphuis Vondelstraat 21 Bloemstraat Mevrouw H. Holtjer Bloemstraat Brederostraat De heer K.R. ter Horst Brederostraat Catsstraat, Jacob Mevrouw W. van Ankeren J. Catsstraat Gasthuislaan Mevrouw S. Bult Gasthuislaan Goghstraat, van Mevrouw S. Delfsma Vermeerstraat Halsstraat, van Mevrouw H. v.d. Velde Frans Halsstraat Heinstraat, Piet De heer P. Prins Piet Heinstraat Hooftstraat, P.C. De heer A. Nijenhuis H. Kropstraat Hooftstraat, P.C. De heer F. de Lange (bezorging) P.C. Hooftstraat Irisflat De heer K. Smink Irisstraat Irisstraat Mevrouw I. Mulder N. Beetsstraat 7 Kanaalstraat Mevrouw C. ten Veen Kanaalstraat 17 via Kropstraat, H. De heer J. Snoek (bezorging) H. Kropstraat Krugerstraat, Paul Mevrouw J. Hermse Paul Krugerstraat Lijsterbesstraat Mevrouw A. Kuiper Meidoornstraat Meidoornstraat Mevrouw A. Kuiper Meidoornstraat Olphenstraat, A. van De heer A. van Hien A. van Olphenstraat 9 Parkstraat De heer J. Veenman Parkstraat Parkstraat De heer C. de Lange (bezorging) P.C. Hooftstraat Potgieterstraat Mevrouw I. Plat Potgieterstraat Rembrandtstraat (oneven) De heer H. Onrust Rembrandtstraat Rembrandtstraat (even) Mevrouw A. Spithoff Rembrandtstraat Riebeeckstraat, Jan van Mevrouw L. Amesz Jan van Riebeeckstraat 28 Rozenstraat De heer H. Holtjer Bloemstraat Ruyterstraat, admiraal de De heer P. Prins Piet Heinstraat Speykstraat, van De heer R. van Roozendaal Van Speykstraat Steenstraat, Jan (even) Mevrouw T. Mulder Jan Steenstraat Steenstraat, Jan (oneven) Mevrouw A. ten Veen Jan Steenstraat Stokvisstraat, Willem De heer W. Sommer W. Stokvisstraat Tulpstraat Mevrouw I. Mulder N. Beetsstraat 7 Verlaat-De Werven-Groot Verlaat De heer H. Kruithof J. Catsstraat Verlaatseweg (even/oneven na flat) De heer J. Vink (bezorging) Verlaatseweg Verlaatseweg (1-51) De heer J. Veenman Parkstraat Verlaatseweg (1-51) De heer C. de Lange (bezorging) P.C. Hooftstraat Vermeerstraat Mevrouw S. Delfsma Vermeerstraat Vestdijkhof De heer P. Damhuis Vestdijkhof Vondelstraat Mevrouw N. Kamphuis Vondelstraat 21 COLOFON Gemeente Steenwijkerland Postbus AD Steenwijk Tel Volg nieuws van Woonconcept op Twitter: twitter.com/ woonconceptnl. Woonconcept Postbus AD Meppel Tel. (088) facebook.com/ stichting.woonconcept Wijkvereniging Steenwijk-West Wijkvereniging Steenwijk-West Vestdijkhof PW Steenwijk Tel.: wijkvereniging Dit is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Steenwijkerland, Woonconcept en de wijkvereniging Steenwijk-West. Hoewel de teksten met zorg zijn samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Vormgeving en druk: BijzonderDruk Eindredactie: Een Zaak Van Communicatie

Rijk voor de wijk Handige site Huiskamer als podium

Rijk voor de wijk Handige site Huiskamer als podium Jaargang 06 Nummer 01 Mei 2015 Tijdschrift dat Stadjers verbindt. Thema Meedoen Rijk voor de wijk Handige site Huiskamer als podium In dit nummer: Pag. 04 Meedoen? Dat kan iedereen! Overal hoor en lees

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2.

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt maart 2015 Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. 2 Rommelmarkt 3 nieuwtjes uit het Huis van de Wijk Olympus 4 vrijwilligers gezocht 4 Het vondelpark informatiepunt

Nadere informatie

Deze maand in *Je Meent Het*

Deze maand in *Je Meent Het* Colofon Deze maand in *Je Meent Het* Kunst kijken in de Meent pag. 7 Tentoonstelling was wederom een groot success Jaarwisseling vuurwerk. pag. 11 De kinderen worden gewaarschuwd.. UED: nieuwkomer in het

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Buurtblad Kruidenbuurt

Buurtblad Kruidenbuurt In dit nummer: Achter de voordeur bij Peel en Sharon van Rouwendaal Terugblik 2014 Handige apps Vrijwilligers gezocht Prikbord Buurtblad Kruidenbuurt Nummer 1 - Februari 2015 Inhoud Voorwoord Activiteitenoverzicht

Nadere informatie

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Jubileumkrant december 2012 Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Deze krant is opgemaakt door Communicatiewaarde en gedrukt door Albani drukkers Al twintig jaar Zo Voor u ligt de jubileumkrant

Nadere informatie

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP Jaargang 28, Voorjaar 2013 GEIN3DORPER HUIS-AAN AAN-HUIS IN GEIN3DORP JAARVERGADERING 17 APRIL STICHTING MUZIEK OP MAAT GEINBURGIA TENNIS INBRAKEN GAASPERPLAS WINDSURFING BADMINTON AFVALLEN KUN JE LEREN

Nadere informatie

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam Editie Waterland 3e jaargang nr 1, april t/m augustus 2015 50 jaar inzamelen bij Bim-Bam pagina 5 Opvolger Valentino Rossi? pagina 44 Een bewogen crisispleegouder LTC Anonymous bestaat 90 jaar pagina 27

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis Een lach en een traan Op 4 mei kijken we terug naar de magere oorlogsjaren. Op 5 mei vieren we bevrijding. Net als elk jaar, maar dit jaar is een kroonjaar. Het maakt extra organisatiedriften wakker voor

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

De Praatvogel JULI 2014. In dit nummer ondermeer: 'Delen is het nieuwe hebben' Delen is het nieuwe hebben. Vogelnetwerk van start

De Praatvogel JULI 2014. In dit nummer ondermeer: 'Delen is het nieuwe hebben' Delen is het nieuwe hebben. Vogelnetwerk van start De Praatvogel JULI 2014 'Delen is het nieuwe hebben' In dit nummer ondermeer: Delen is het nieuwe hebben Vogelnetwerk van start Wijkfeest 6 september De Praatvogel is het blad voor en door Vogelwijkers

Nadere informatie

Rabobank Noordoost-Veluwe

Rabobank Noordoost-Veluwe ichterbij Rabobank Noordoost-Veluwe Zand en water voor kids Speeltuinvereniging Emst TOF Regionale ondersteuning voor toptalenten Rabo Kinderfeest 1300 Raboklantjes beleven feestelijke dag Skeelerclub

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit Ben jij een deler? Delen moet je doen Overal eten Stel je voor... Laag hangend fruit ER IS GENOEg Uitgave 1 APRIL 2014 Colofon Er is genoeg is mede mogelijk gemaakt door: journalistiek Marianne van den

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Wijkkrant nummer 12 - september 2014

Wijkkrant nummer 12 - september 2014 Wijkkrant nummer 12 - september 2014 Jumbo Els Boek Meer dan de 7 zekerheden Jumbo Els Boek staat altijd voor je klaar. In de winkel met een uitgebreid assortiment, de laagste prijzen en de beste service,

Nadere informatie

kijk gauw voorin voor 12 leuke coupons!

kijk gauw voorin voor 12 leuke coupons! 9 kijk gauw voorin voor 12 leuke coupons! 6 I kunst & cultuur Ontwerper Mira Ticheler maakt iets nieuws dat iedereen kent 7 I kunst & cultuur Vis à Vis speelt hilarische voorstelling op Almeerderstrand

Nadere informatie