Wethouder luidt Moatien officieel in

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wethouder luidt Moatien officieel in"

Transcriptie

1 jaargang 6 - nummer 21 maart WijkvisieSteenwijkWest2025 Wees er snel bij! Wethouder luidt Moatien officieel in 21 maart: Repair Café Boterweg (pagina 6) Kleine Kamp op tv (pagina 5) Open huis RIBW (pagina 7) Workshop Taarten (pagina 2) 25 maart: Ouderpraatcafé (pagina 3) Verrassing: een nieuw uiterlijk Zo! De Kijk op West heeft een flinke make-over gehad! Na het moderniseren van het uiterlijk van steenwijkwest.nl à la moatien.nl, was de wijkkrant aan de beurt. Het vertrouwde paars-blauw en kleine formaat maakt plaats voor Lees verder Nieuwbouw Rembrandtstraat Eerste paal geslagen en bouw vordert gestaag >P3 Ouderpraatcafé Jonge ouders wisselen hun ervaringen uit >P3 Popkoor in Korf Zondag met muziek in de Zuidwester >P5 Wijkmoestuin zaaiklaar Vrijwilligers en mensen De Slinger aan de slag >P6 een fris uiterlijk op tabloidformaat. Heeft u ideeën om het nóg mooier te maken, voor een nieuwe rubriek of wilt u gewoon wat erover zeggen? Laat het weten via Kopje koffie? Of thee, of wat fris, dat maakt niet uit. Welkom bent u als wijkbewoner altijd! Bij het buurtkoffiemoment van de RIBW op de Paul Krugerstraat 34. Elke dinsdagavond van tot uur ontmoeten bewoners u graag onder het genot van een kopje koffie. Of thee, of wat fris. Wethouder Erik Dahmen moest aan de bak bij de officiële ingebruikname van Moatien. Eerst een boom snoeien, daarna aanmelden op moatien.nl. Beiden met de hulp van Sandra Delfsma, voorzitter van de wijkvereniging. Donderdag 5 maart is Moatien met het uitvoeren van een leuke hulpvraag officieel gelanceerd. Wethouder Erik Dahmen en voorzitter van de wijkvereniging Sandra Delfsma zaagden beiden een tak van de apenboom in de tuin van Matty Mulder uit de Jan van Riebeeckstraat. De wethouder zei in zijn korte speech (geen woorden maar daden: We gaan aan het werk! ) dat hij Moatien een fantastisch initiatief vindt. We weten wel wie er in onze buurt woont, maar vaak niet wat eventuele behoeftes zijn en wat je daarin op een simpele manier voor iemand kunt betekenen. Hij zei het project zeker te gaan volgen en te bekijken of een dergelijk initiatief ook in andere kernen op poten gezet kan worden, waarbij de kennis en hulp van Moatien natuurlijk heel goed van pas kunnen komen. Eerste klus geklaard De wethouder en Sandra Delfsma zaagden vervolgens elk een tak van de apenboom. De overige takken die Matty Mulder graag verwijderd zag, werden onder toeziend oog van werkbegeleider Barry Bakker door Erwin Bakker van het Plusteam met de motorzaag gesnoeid. Daarna was er voor de genodigden in De Korf gelegenheid voor een drankje en een praatje, omlijst met live muziek. Zoon Gerben van buurtzorgmedewerkster Mirjam Wasser en een studiegenoot, beiden studerend aan het conservatorium in Groningen, speelden easy listening muziek op saxofoon en gitaar. Deelnemen aan Moatien is gemakkelijk Initiatiefnemers Frans ten Veen (wijkkracht), Kristy Bennink en stagiaires Christel en Linde stonden namens Moatien klaar om vragen te beantwoorden en te helpen bij het aanmelden en plaatsen van vraag of aanbod op moatien.nl. Erik Dahmen plaatste het aanbod om te komen helpen in de moestuin op moatien.nl. Moatien = samen verbinden Voor wie het nog niet wist: moatien = samen verbinden. Moatien is een sociale marktplaats, waar u hulp kunt vragen, hulp aan kunt bieden of iets kunt organiseren in Steenwijk-West. Het is een marktplaats voor en door bewoners van Steenwijk-West en de wijkvereniging Steenwijk-West zit erachter. Een account aanmaken en vraag en aanbod plaatsen is heel eenvoudig. En als u toch online bent: kijk dan ook eens op de geheel vernieuwde site steenwijkwest.nl, daar vindt u informatie over alles wat er leeft, speelt en gebeurt in de wijk. Wijkvisie: handtekeningen voor de volgende vijf jaar Burgemeester Marja van der Tas van de gemeente Steenwijkerland (links op de foto) en directeur Sandra Korthuis van Woonconcept hebben in december hun handtekening gezet onder de vervolgplannen van de wijkvisie. Zoals bekend zijn vorig jaar de resultaten van de eerste vijf jaar uitgebreid geëvalueerd. En op basis van de positieve uitkomsten hebben beide partijen besloten nog eens vijf jaar door te gaan. Met een handtekening is dit voornemen ook bevestigd. Wijkvernieuwing blijft dus een belangrijk thema de komende jaren in Steenwijk-West. De activiteiten die daaruit voortkomen, worden allemaal in de wijkkrant of op de nieuwe website steenwijkwest.nl gepubliceerd. Door de voortzetting van de wijkvisie zijn ook het voortbestaan van de wijkkrant én de inzet van wijkkracht Frans ten Veen voor de komende jaren weer gegarandeerd.

2 VAN DE WIJKVERENIGING kijk op west pagina 2 - maart 2015 Voorjaarsmarkt Van de bestuurstafel Het voorjaar - misschien wel het mooiste van de vier seizoenen - staat weer voor de deur, de dagen worden langer en de planten gaan groeien en bloeien. Inmiddels vergadert de wijkvereniging alweer meer dan een jaar in de Zuidwester. We huren een zaal(tje) in De Korf en de catering wordt goed verzorgd. Het was even wennen na bijna veertig jaren in de oude Korf aan de Verlaatseweg, maar we zijn met het nieuwe onderkomen heel content. Programma: 9.45 uur: opening uur: uitreiking Kei van de Wijk uur: uitreiking Schouderklop uur: prijsuitreiking 10 Goed Verzorgde Tuinen Zaterdag 9 mei uur Rond de Zuidwester VAN DE WIJKVERENIGING Niet alleen verandering in de huisvesting heeft plaatsgevonden, ook de samenstelling van het bestuur en het herverdelen van taken is volop gaande. Met de komst van jongere bestuursleden komen er nieuwe gezichtspunten en ideeën op tafel en dat is een positieve ontwikkeling. Hetty, bedankt! Een van onze oudgedienden Hetty van der Velde heeft afscheid genomen en gaat dit voorjaar verhuizen naar Clingenborgh. We willen toch even stilstaan bij haar vertrek uit het bestuur en haar bedanken voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger voor de wijkvereniging. Ergens eind jaren negentig van de vorige eeuw kwam zij in het bestuur en heeft jarenlang de functie van penningmeester vervuld. Zij was vrijwel altijd aanwezig en nam deel aan allerlei activiteiten, teveel om op te noemen. Maar een van die activiteiten is het organiseren van de voorjaarsmarkt, waarbij zij optrad als gastvrouw voor de standhouders en ervoor zorgde dat deze voorzien werden van een kopje koffie met een broodje. Hetty nogmaals bedankt! Het bestuur Uitnodiging Jaarvergadering met spreker over afval Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering in De Korf op maandag 13 april 2015, om uur. Na de pauze zal Henk Hulzebos van de gemeente Steenwijkerland u meenemen in de interessante wereld van gescheiden -, tuin- en zwerfafval in West. Maandagavond 30 maart kunt u in De Korf van tot uur de stukken inzien/verkrijgen, maar uiteraard ook voor aanvang van de vergadering. Agenda jaarvergadering: 1. Opening/mededelingen. 2. Notulen vorige vergadering d.d Jaarverslag (secretaris) 4. Financieel jaarverslag (penningmeester) 5. Begroting (penningmeester) 6. Verslag kascontrolecommissie. (W. Sommer en K. Pijlman en A. Nijenhuis is reserve) 7. Verkiezing kascontrolecommissie. 8. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar: Hetty van der Velde en Anne Spithoff. Aftredend wel herkiesbaar: Harm Kruithof. Kandidaat-bestuurslid: Ingrid Alberts. Nieuwe kandidaat-bestuursleden kunnen zich melden tot het begin van de vergadering. 9. Bestemming koppengeld. (gaarne ideeën aandragen) VAN DE WIJKVERENIGING Nieuwbouw Aastraat in voorbereiding De woningen aan het oude deel van de Aastraat zijn inmiddels gesloopt. Er is een grote vlakte ontstaan waarvoor nu nieuwe plannen gemaakt gaan worden. Woonconcept heeft in overleg met de gemeente en het wijkplatform een bureau geselecteerd dat, samen met betrokken en geïnteresseerde bewoners, aan de slag wil om een mooi plan te maken voor de buurt. Dat bureau is FAME uit Zwolle geworden. FAME gaat zo snel mogelijk aan de slag, halverwege 2015 moet er al een behoorlijk uitgewerkt plan liggen. Belangrijk voor Woonconcept is dat in het plan veel ruimte is voor inbreng van mensen die iets met wonen in Het Dal hebben. Dat kunnen oud-bewoners zijn die vanwege de sloop zijn verhuisd, maar ook omwonenden uit de andere delen van Het Dal. Een ander uitgangspunt is dat de nieuwbouw uit betaalbare sociale huurwoningen moet bestaan. U leest in de Kijk op West hoe de plannen vorderen. Pauze 10. Thema: evaluatie afvoer- en scheiding huisafval, zwerfafval, enzovoort, besproken door Henk Hulzebos van de gemeente Steenwijkerland. 11. Rondvraag. 12. Sluiting. Héél veel te doen in De Korf Het bruist van de activiteiten in De Korf. Hieronder een overzicht, maar ook op steenwijkwest.nl staat een prachtige, actuele agenda. Mét meer informatie, toegangsprijzen en mogelijkheden voor aanmelding. Tot ziens in De Korf! 21 maart uur: Workshop Taarten 27 maart uur: Medium Tecla Rood 29 maart uur: Groot Gieters Popkoor 1 april uur: Kanjer Kinderclub oud-hollandse spelletjes 3 april uur Kinderdisco 17 april uur: Bingo Avond 18 april uur: Workshop Taarten 25 april uur: Workshop Taarten agenda Boven: Een kale, grauwe vlakte. Onder: een vrolijk plaatje uit de presentatie van FAME: bewoners staan centraal. 8 mei uur: Toneeluitvoering 9 mei 9.45 uur: Voorjaarsmarkt 15 en 16 mei: Feest in West 15 mei uur: Kinderdisco 15 mei uur: Bingo (volwassenen) 16 mei uur: Kinderspelen 16 mei uur: Koppel-Darttoernooi 16 mei uur: Feest met TNT Gasthuislaan in 2016 aangepakt Mensen met aantekeningenboekjes en onderzoekende blikken, liepen afgelopen tijd al een paar keer over de Gasthuislaan. De voorbereidingen voor de aanpak van deze laan, waar het riool ook gedeeltelijk moet worden vervangen, is binnen het gemeentelijk apparaat al begonnen. In de loop van het jaar worden ook bewoners en andere belangstellenden betrokken bij de planvorming. In 2016 vinden de werkzaamheden plaats.

3 maart pagina 3 Nieuwbouw Rembrandtstraat in volle gang Aan de Rembrandtstraat is de nieuwbouw van vijftien koopwoningen in volle gang. De vorderingen zijn goed te volgen op facebook.com/ rembrandtsteenwijk. Maar het is natuurlijk veel leuker om af en toe een blik te werpen bij de bouwplaats. In december is de bouw officieel van start gegaan met het slaan van de eerste paal door directeur Sandra Korthuis van Woonconcept en burgemeester Marja van der Tas. Dat gebeurde in aanwezigheid van veel toekomstige bewoners. Na afloop van het buitengebeuren is de hele groep naar De Korf vertrokken voor een drankje en een nadere kennismaking met elkaar. De nieuwe bewoners hebben er erg veel zin in! (Lees ook: Zin in wonen in de Rembrandtstraat! op deze pagina.) Herinrichting volgt De werkzaamheden van Woonconcept en de gemeente worden op elkaar afgestemd. Dit betekent dat de gemeente De meeste speeltoestellen op het terrein worden verplaatst. Er is ook ruimte voor een nieuw speeltoestel, dat bewoners afgelopen week hebben uitgezocht; te laat om in deze krant te vermelden. De zoekwoorden waarop het speeltoestel moest uitdagen, waren: klimmen, rolspel, evenwicht en avontuurlijk. De nieuwe hondenuitlaatroute is vastgesteld. Op het kaartje staat waar de honden nu los mogen lopen. De aanpassing was een wens van de omwonenden. nadat de woningen in de Rembrandtstraat klaar zijn, deze straat zal herinrichten. Het is op dit moment nog niet bekend of de straat Herinrichting Kanaal- en Parkstraat al af is voordat de nieuwe bewoners de sleutel krijgen. De bestrating van de Kanaalstraat en de Parkstraat ligt er mooi bij sinds de oplevering eind De aanpak van het groen, inclusief het hondenlosloopterrein en de speeltoestellen, is inmiddels gestart. De plannen hiervoor zijn tot stand gekomen door middel van co-creatie. Dit betekent dat de plannen samen met betrokken bewoners zijn gemaakt. In de Rembrandtstaat is sinds het officiële startsein op 16 december vorig jaar al veel werk verzet. Er wordt op het moment van schrijven gewerkt aan de verdiepingsvloeren. Veertien van de vijftien woningen zijn inmiddels verkocht, alleen nummer 12 wacht nog op een toekomstige bewoner. Kijk op West vroeg twee van de nieuwe eigenaren naar hun beweegredenen om in de Rembrandtstraat een woning te kopen. Ouderwets geprijsd Farly en Melissa Hersilia hebben ruim twaalf jaar gehuurd in West. Ze stonden pas nog met hun zonnepanelen in de Kijk op West. Toen ze in de wijkkrant lazen over de plannen Rembrandt, waren ze meteen enthousiast over de naar eigen zeggen mooie ruime woningen met ruime tuin en de uitbouwoptie, en dat voor een v.o.n.-prijs die eigenlijk niet meer van deze tijd is. Dat nu 14 van de 15 woningen zijn verkocht, geeft volgens hen ook aan dat de wijk in trek is. Sociale controle is prettig De bouw loopt voorspoedig en door de matige winter misschien wel sneller dan verwacht. Melissa: Wij wonen al heel wat jaren in de wijk, altijd al naar tevredenheid, maar de afgelopen jaren is de wijk nog zo veel mooier geworden. Tel daarbij de gunstige ligging ten opzichte van het centrum en snelweg en de sociale betrokkenheid, en je hebt een hele fijne buurt. De aanwezigheid van goede scholen, park Ramswoerthe, de kamp en de Ruxveense vijver is echt uniek. Daarnaast denk ik kijk op west Zin in wonen in de Rembrandtstraat! dat West als een van de weinige wijken in Steenwijk nog sociale controle kent, met opgroeiende kinderen is ook dát een fijn idee. De familie Hersilia ziet de toekomstplannen van de Wijkvisie Steenwijk-West 2025 met vertrouwen tegemoet; al vinden ze het jammer dat deze in hun ogen nog wat abstract zijn. Met de ingezette koers kan het echter niet anders dan dat onze wijk alleen nog maar mooier wordt, aldus Melissa. Een fijne buurt Arjo en Simone Nijenhuis worden trotse eigenaren van het huis dat op bouwnummer 8 verrijst. Zij woonden al antikraak in de Rembrandstraat, totdat de oude woningen gesloopt werden. Arjo: Toen wij hoorden dat de nieuwbouwhuizen in de verkoop gingen, wilden wij wel heel graag een woning bemachtigen in de Rembrandtstraat. Ik woon hier al mijn hele leven, en vindt het een gezellige en fijne buurt. Mijn vrouw is hier komen te wonen vanuit Meppel en woont hier ook met erg veel plezier. De wijk is met de vernieuwing naar mijn mening erg mooi geworden en er zijn een boel dingen positief veranderd! facebook.com/ rembrandtsteenwijk Op 26 maart is er weer een kopersbijeenkomst, dan krijgen de kopers weer een update over de voortgang. De ontwikkelingen in de Rembrandtstraat zijn ook te volgen op Facebook: facebook. com/rembrandtsteenwijk. Komt u ook naar het Ouderpraatcafé? Kinderen worden vanzelf groot. Ja en nee; voor ouders is het nog weleens moeilijk. Daarom is het goed erover te praten. Dat kán: in het Ouderpraatcafé! Voor ouders van kinderen tot 7 jaar uit Steenwijk-West en Zuidveen, zijn er in De Korf drie thema-ochtenden met een centraal thema: het stuur in handen geven. De organisatie is in handen van Brede School Steenwijk-West, Jeannet en Woutje zijn erbij aanwezig. Het stuur zelf vasthouden is fijn! Als kinderen nog klein zijn, hebben grote mensen het stuur in handen. Dat biedt kinderen veiligheid en bescherming. Als kinderen groter worden, geven we ze steeds kleine zetjes om dingen zelf te doen en problemen zelf op te lossen. We willen graag dat ze stevig op hun benen komen te staan. Dat ze zichzelf kunnen redden in allerlei situaties, zonder voortdurende bemoediging of controle van volwassenen. Kortom: we willen dat ze zelfsturend zijn. Het begrip zelfsturing krijgt steeds meer aandacht in opvoeding en onderwijs, vandaar de keuze voor dit thema voor een Ouderpraatcafé. Ik wil niet naar bed! Ik wil het zelf doen! Ik wil spelen en niet aan tafel Ik wil een filmpje kijken. Jessica mag niet meedoen. Ik wil die jurk niet aan. Klinkt dit bekend? Praat erover mee in het ouderpraatcafé! Toekomstige bewoners waren aanwezig bij het slaan van de eerste paal Agenda Ouderpraatcafé 25 maart Ik kan het zelf Over jezelf kunnen redden 8 april Soms ben ik boos, soms ben ik blij Over leren omgaan met gevoelens 22 april De regels zijn er ook voor mij Over het waarom van regels Plaats, tijd en aanmelding De Korf, uur. Meld je aan bij: Peuterspeelzaal De Bezige Bijtjes JGZ Verpleegkundige Sjoukje Huismans Obs De Samensprong Kindcentrum Willem-Alexander Heb je kinderopvang nodig? Dan kan dit - gratis - bij in hetzelfde gebouw!

4 kijk op west pagina 4 - maart 2015 Broodnodige kaalslag Broekslagenbos In februari heeft de gemeente werkzaamheden uitgevoerd in het Broekslagenbos. In een deel van het bos is een fikse dunning uitgevoerd: de helft van de bomen is verwijderd. Dit is nodig om de andere bomen voldoende ruimte te geven om gezond en stevig uit te groeien. Door een deel van de bomen te kappen, komt er meer licht op de grond. Hierdoor hebben struiken en kleine boomsoorten meer kans om te groeien en ontstaat er een gevarieerd en gelaagd bos. Bij het kappen van de bomen worden de stammen afgevoerd en blijven de takken liggen. Deze takken liggen op lange bulten. Deze rillen zijn een ideale schuilplaats voor vogels, insecten, egels, enzovoort.de komende vijf jaren wordt in fases het hele Broekslagenbos gedund. 25 december 2014, kerstochtend 05:00 Het is guur, koud, donker en vooral erg vroeg. Daar staan we dan om 5.00 uur s ochtends bij Beth-El, met z n elven. We rijden naar Zuidveen, waar we voor het huis van een zieke mevrouw zingen: Stille Nacht, Ere zij God, De herdertjes lagen bij nachte. Bij een man op leeftijd die ernstig ziek is, zingen we in de huiskamer. We zien lichten in huis aan gaan. Soms gaat er een gordijntje open, een zwaaiende hand. Een stem uit bed: Bedankt! Wat indrukwekkend, wat mooi ook. De bugel verhoogt de bijzondere sfeer. Bij Zonnekamp zingen we op de verpleegafdelingen, nu met accordeon. Vanuit de bedden en soms op de gang in nachthemd of pyjama, zingen de bewoners met ons mee of luisteren ze. In de hal ons laatste lied: Ere zij God. Bewoners leunen over de balustrade en zingen mee. We krijgen koffie en kerstbrood als dank. Wat bijzonder, om zo het kerstfeest te beginnen! Wijkactiviteitencentrum De Korf bedankt sponsoren De Korf zit nu bijna een jaar op de nieuwe stek in de Zuidwester. Intussen is het wijkactiviteitencentrum compleet uitgerust, ingericht en aangekleed. Een professionele keuken, fraai en praktisch meubilair en een gezellige aankleding van alle ruimtes; het was allemaal niet mogelijk geweest zonder subsidies, donaties en steun van sponsoren. De Korf wil dan ook graag instanties en fondsen die hebben bijgedragen, bedanken voor hun donaties: het Oranje Fonds (keuken en inrichting), VSBfonds (audiovisuele middelen), Rabofonds (inrichting), Provincie Overijssel (terras), koppengeld gemeente Steenwijkerland (meubilair). Ook is er dank voor medehuurders in het multifunctioneel centrum, de Wegwijzer en de SamenSprong, die bijgedragen hebben in de aankleding en inrichting van de Koloniezaal. Paasdiensten Beth-El Peuters Bezige Bijtjes gaan voor het beweegdiploma Iedereen is van harte welkom bij Beth-El bij de paasdiensten. Op Goede Vrijdag 3 april is er een avondmaalsdienst, van tot uur. Op eerste paasdag is er van tot uur een paasdienst waaraan de zanggroep Reflector meewerkt. Na afloop kunt u gezellig napraten bij een kopje koffie of thee! Bij beide diensten is Hans Dickhof de voorganger. De peuters van peuterspeelzaal De Bezige Bijtjes oefenen momenteel flink voor het beweegdiploma voor peuters. Dit is niet zomaar iets: het is een landelijk project van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en Nijntje is de ambassadeur. Het trainen van de peuterspeelzaalleidsters en het invoeren van de methode is mogelijk gemaakt door de gemeente Steenwijkerland. Rollen, duikelen, draaien, balanceren, klauteren, springen, mikken en vangen; de vaardigheden worden spelenderwijs aangeboden. De peuters doen allerlei leuke beweegspelletjes en hebben daar veel plezier in. Op de peuterspeelzaal kunnen ze het beweegdiploma 1 halen, deel 2 kan op kleuterleeftijd. De beweegteamcoaches zijn bezig dit onder te brengen bij turn- en gymnastiekverenigingen. Bewegen is basis voor ontwikkeling De motoriek maakt op de peuterleeftijd een belangrijke ontwikkeling door. Als dat goed gebeurt, heeft dat ook effect op de ontwikkeling van de hersenen in het algemeen. Bewegen vormt, samen met de ontwikkeling van de zintuigen, taalontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling, de basis voor het verdere ontwikkelen en het leren. Het beweegdiploma zal met een feestelijke happening worden uitgereikt. Ouders en grootouders kunnen de geleerde vaardigheden dan bewonderen en hun trotse peuters feliciteren met hun biedt kinderopvang tijdens Ouderpraatcafé Brede School Steenwijk-West heeft Kinderopvang benaderd om opvang aan te bieden tijdens de drie bijeenkomsten van het Ouderpraatcafé in de Zuidwester. Ouders die deze bijeenkomsten willen bijwonen, hebben de mogelijkheid om gratis kinderopvang af te nemen tijdens deze ochtenden. Zij kunnen hun kind(eren) naar het kinderdagverblijf van in hetzelfde gebouw brengen van 9.00 uur tot uur. Er is een pedagogisch medewerker van voor de kinderen; de opvang is inclusief eten, drinken en verzorgingsproducten zoals luiers. diploma.

5 maart pagina 5 kijk op west Pluk- en beleeftuin leeft in de buurt In de vorige wijkkrant is het al aangekondigd: we (de werkgroep die zich hiermee bezighoudt, red.) kunnen nu de definitieve tekening voor de pluk- en beleeftuin Kleine Kamp laten zien. Het ontwerp is nog iets aangepast, een moestuin, fruitbomen en een extra speeltoestel zijn in het plan verwerkt.nadat de definitieve tekening klaar was, hebben we een informatieavond georganiseerd. Bijna alle buren van de Vermeer- en Van Goghstraat hebben tijdens deze avond een kijkje genomen en konden hun op- en aanmerkingen doorgeven. De reacties waren vooral positief! De tuin wordt een plek om te dwalen, spelen, ontmoeten, plukken en beleven. In het plan is ruimte voor een gevarieerde boomgaard met onder meer een hazelaar, tamme kastanje-, appel-, krentenboom en vlier, een moestuin, en kleurige bloemperken waaruit geplukt mag worden. Insecten die houden van zo n bloem- en bloesemrijke omgeving zijn welkom in het insectenhotel. Het geheel krijgt een aankleding in natuurlijke stijl met houten hekwerk, groene hagen, houten meubilair en boomschors. Op de bankjes en picknicktafels zal het straks heerlijk toeven zijn in dit stukje natuur in West. Helpt u mee? Inmiddels zijn de hoveniers begonnen met het afgraven en gereedmaken van de moestuin en de plantgaten voor de bomen. De contouren van de pluk- en beleeftuin worden steeds meer zichtbaar. Onderdeel van het plan is zelfwerkzaamheid. Binnenkort organiseren we een dag waarbij we met z n allen de planten gaan planten en zo zorgen we er samen met buurtbewoners voor dat de pluk- en beleeftuin ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Wanneer alles klaar is, zal de pluk- en beleeftuin natuurlijk feestelijk geopend worden! Leuke speeltoestellen Ondertussen zijn ook de speeltoestellen besteld. We zijn met de verschillende voorstellen van de leveranciers de buurt weer opgegaan en hebben het voorstel gekozen waar de meeste bewoners positief over waren. Ze worden waarschijnlijk in mei geplaatst. Weldoener schenkt duizend euro Een anonieme weldoener heeft duizend euro beschikbaar gesteld voor het initiatief op de Kleine Kamp. De bewoner van Steenwijk-West was met name gecharmeerd van de mogelijkheid voor kinderen om straks lekker met de handen in de grond te wroeten; een fonds dat door de bewoners achter de ipad vandaan, de natuur gebruikt kan worden voor de aan- in! Het geld wordt gestort in schaf van materiaal en pootgoed. West in RTL 4 Woontips Op de Kleine Kamp wordt een nieuw product toegepast voor de paden van de pluken beleeftuin. De toegepaste perzikstenen vormen een duurzaam product met een warme uitstraling. Dit was voor RTL 4 Woontips de reden hier opnames van te maken. Zodra onze wijk op tv te zien is, waarschuwen we hiervoor op steenwijkwest.nl. Waarschijnlijk is de uitzending op 21 maart, uur, als onderdeel van Eigen Huis & Tuin. Eet eens gezellig mee in De Korf Wijkresto op maandag en donderdag Nieuwe traditie: zondagmiddag met muziek in de Zuidwester Voor de allereerste keer wordt Zondag Middag Muziek in De Korf georganiseerd. Dit is een initiatief van de werkgroep Zuidwester Storm: in de winter iedere laatste zondagmiddag van de maand de Zuidwester vullen met muziek. Om te beginnen op 29 maart met een optreden van het Groot Gieters Popkoor. De zaal gaat open om 15:00 uur en met het Groot Gieters Pop- U kunt classics verwachten zo- is ontstaan uit het organise- en de voorstelling begint om koor zit het wat de kwaliteit van als Let it be en Jailhouse rock, ren van de zondagmatinee op 15:30. De entreekaartjes kosten de eerste voorstelling betreft wel maar ook hedendaagse nummers Fredeshiem. Herman Santema, vijf euro en de consumpties wor- goed. van Lady Gaga, Maroon 5 en Ra- opgegroeid in West, is de initia- den betaald met munten zodat de bediening aan de bar vlot kan verlopen. Dit is de eerste keer dat Beatles en Lady Gaga Dirigent Marianne Mol zal haar ui- coon. Het twee jaar jonge koor uit Giethoorn en omgeving staat onder leiding van Marianne Mol tiefnemer en zoekt nog naar meer leden. Zuidwester Storm werkt zonder subsidie; de entreeprijs is dit georganiseerd wordt en voor terste best doen om dit optreden en wordt op piano begeleid door puur kostendekkend. Er is alleen iedereen is het spannend hoe te laten slagen. Het Groot Gie- Martin Molema. een winterprogramma, zodat er succesvol dit wordt. Alle medewerkers van De Korf zijn in ieder geval enthousiast over het idee ters Popkoor is zo n veertig man/ vrouw groot, en zingt Nederlandstalige en Engelstalige popsongs. Zuidwester Storm De werkgroep Zuidwester Storm in de zomer geen concurrentie is voor het open podium in het park. Geen zin om te koken of alleen te eten? Schuif eens gezellig aan bij een maaltijd in De Korf. Iedere maandag om en donderdag om kunt u voor maar vijf euro een heerlijke maaltijd eten in de kantine van De Korf. Vrijwilligers en professionals koken voor elk wat wils: de ene keer aardappelen-groente-vlees, de andere keer een stamppot, maar ook buitenlandse gerechten staan regelmatig op het menu. Iedereen is welkom, graag tot ziens aan tafel bij het Wijkresto in De Korf! Reserveren gewenst Meld u wel voor tien uur aan op de dag dat u wilt komen eten via

6 kijk op west pagina 6 - maart 2015 Jeugdsportfonds maakt sporten voor elk kind mogelijk Het Jeugdsportfonds is bedoeld om kinderen van ouders die daar niet voldoende geld voor hebben, de kans te geven te gaan sporten bij een sportvereniging. Ouders van kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar kunnen een bijdrage aanvragen. Dat gaat via een tussenpersoon. Sandra Lampe is zo n tussenpersoon, die inmiddels op verschillende huisbezoeken is geweest. Sandra: Het raakt me echt om de kinderen te zien om wie het gaat. Sport is voor hen vooral een uitlaatklep en een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, zich heerlijk kunnen uitleven en geaccepteerd worden. De aanvraag is heel laagdrempelig, het budget is er, dus maak er gebruik van! Wijkkracht Wijkmoestuin zaaiklaar gemaakt Begin maart is begonnen met de aanleg van de wijkmoestuin bij De Slinger. De ruim tweehonderd vierkante meter grond is klaargemaakt voor verbouw van groente en kruiden. Er zijn inmiddels drie vrijwilligers uit de straat die de mensen van De Slinger straks een handje gaan helpen. Hovenier Geert van Dieren was er met een minifrees, maar de grond werd ook handmatig met spade en vork aangepakt. In de schuur bij de tuin komen twee kasten met tuingereedschap, en er is plek om even lekker te zitten en te pauzeren met een kop koffie of thee. Frans ten Veen van Timpaan is tussenpersoon voor Steenwijk-West, aanvragen van een bijdrage kan dus via hem. Bel of mail gerust; zijn contactgegevens staan achterop deze vernieuwde krant. Lage drempel Om in aanmerking te komen voor een bijdrage mag het gezinsinkomen niet hoger zijn dan 110% van het wettelijk sociaal minimum. De maximale bijdrage is 225,- per kind per twaalf maanden. Deze bijdrage is bedoeld voor het betalen van de contributie en de aanschaf van sportattributen. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging. De tussenpersoon kan zorgen voor aanschaf van sportattributen via de sportwinkels Helpt u mee? Heeft u groene vingers en/of veel kennis van tuinieren, telen en oogsten en wilt u kijken of het iets voor u is? U kunt zich nog steeds aanmelden via de wijkkracht Frans ten Veen; f.ten. waar het Jeugdsportfonds Steenwijkerland afspraken mee heeft gemaakt. Gun uw kind een sport Meer weten over het Jeugdsportfonds in Steenwijkerland of een aanvraag voor uw kind indienen? Kijk dan op jeugdsportfonds.nl of neem contact op met de wijkkracht Frans ten Veen. Kindcentrum Willem-Alexander Excellente School 2014 Kindcentrum Willem-Alexander kreeg van de jury een prachtig rapport en mag zich Excellente School 2014 noemen. Een kwalificatie waar directrice Bettie van Noorloos apetrots op is. Pas bij de officiële bekendmaking in Den Haag op 26 januari hoorde de school dat zij het predicaat hadden gekregen. Staatsecretaris Dekker van Onderwijs reikte de onderscheidingen uit aan 106 van de 187 scholen die zich hadden aangemeld voor het traject. Excellente scholen zijn scholen die niet alleen goed presteren, maar ook uitblinken op meerdere onderdelen. Het leren van, door en met elkaar staat centraal. Ook wordt gekeken naar de manier van werken op het vlak van pedagogisch beleid, leefklimaat en wijkgerichtheid met daarin als basis de christelijke identiteit van de school verbonden met Kanjertraining en burgerschap. Intensief beoordelingsproces Het bordje aan de muur krijg je niet zomaar. Een vierkoppige jury loopt een lange vragenlijst af en er moest een presentatie gegeven worden voor de Commissie van Excellente scholen. Ook hebben twee commissieleden klassenbezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, wijkbewoners, de wijkkracht en leerkrachten. Daarna volgde een afrondend gesprek met directrice Bettie van Noorloos en intern begeleider Linda de Vries. Krachtig en daadkrachtig in de wijk De jury noemde de school in haar rapport: een kleine basisschool die krachtig en daadkrachtig in de wijk staat en prees onder meer het scherpe oog van de school voor de leerbehoeften, inzicht in leerlingkenmerken en de uitstekende opbrengsten op de kernvakken en aanvullende leergebieden. Ook noemenswaardig vond de jury de invulling van het actieve burgerschap op school en in de wijk. Een prachtig rapport, dat uiteindelijk heeft geresulteerd in het ontvangen van het predicaat Excellente school Op naar het keurmerk voor 2015! Lof, schorseneren en prei Binnenkort kan er geplant en gezaaid worden en zal het perceel uiteindelijk heerlijke producten gaan opleveren! Een deel van de oogst mogen de vrijwilligers gratis meenemen. Ook het Wijkresto van De Korf en het restaurant van de Kringloopwinkel zullen producten van de moestuin gaan afnemen en gebruiken voor hun gerechten. Nieuw: Computer Repair Café Elke woensdagmiddag in De Korf In samenwerking met Repair Café Steenwijkerland - locatie Kringloopwinkel Boterweg - is er in de De Korf elke woensdagmiddag Computer Repair Café. Is uw pc of laptop traag of loopt deze steeds vast en lukt het u niet een oplossing te vinden? U kunt op woensdagmiddag tussen en uur zonder afspraak bij De Korf binnenlopen met uw pc of laptop. Computerspecialisten Andries en Martin kijken of ze het probleem kunnen traceren en kunnen dit eventueel - afhankelijk van wat nodig is - ter plekke oplossen. Diagnose, advies en systeemoplossingen zijn gratis. Als er verdergaande reparaties en/of onderdelen nodig zijn, dan zijn die voor eigen rekening. Weggooien? Mooi niet! In het Repair Café bij de Kringloopwinkel kunt u terecht met allerhande reparatieverzoeken, van een kapotte stoelpoot tot een niet meer werkend broodrooster. Het Repair Café leert u als consument op een andere manier naar spullen te kijken en er opnieuw de waarde van in te zien. Op zaterdag 21 maart van tot uur kunt u weer aan de Boterweg terecht met uw reparatieverzoeken. Meer informatie vindt u op de website: repaircafe. nl/steenwijkerland. Kids in West leren met ipad Obs De SamenSprong maakt sinds enkele weken flink gebruik van ipads. De school, die vooruitstrevend is met betrekking tot vernieuwend onderwijs, heeft een volgende stap gezet in haar ontwikkeling. Naast de vakdocenten in de school zijn er nu ipads die het onderwijs ondersteunen. In alle groepen zijn nu ipads aanwezig. Na een instructie van een vakdocent kunnen de kinderen aan de slag met de verwerking op de ipad. De kinderen zijn razend enthousiast en vinden dat ze nu veel sneller kunnen leren en dat het leren heel erg leuk is geworden!

7 maart pagina 7 Nationale Week van Zorg en Welzijn 2015 RIBW opent haar deuren voor publiek De Nationale Week van Zorg en Welzijn is een moment voor zorginstellingen om te laten zien hoe de zorg werkt. Ook dit jaar doet RIBW Groep Overijssel, instelling voor begeleid wonen, mee aan deze bijzondere week. In Steenwijk zullen twee locaties hun deuren openen. Op 21 maart van uur. Op de locaties aan de Paul Krugerstraat 34 in Steenwijk-West en aan de Parade 8 in het Van den Kornputkwartier kunt u vrijblijvend een kijkje komen nemen. Er zijn diverse rondleidingen, u kunt genieten van een hapje en drankje, er zijn kinderactiviteiten en er is informatie over de zorg die RIWB biedt. RIBW Groep Overijssel biedt begeleiding aan mensen met een psychiatrische beperking, zodat deze hun dagelijkse leven zoveel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Circa achthonderd medewerkers begeleiden in Overijssel ruim tweeduizend mensen op het gebied van wonen, werken en welzijn. Kijk voor meer informatie op: Gezelligheid ten top met RIBW-bewoners tijdens een barbecue in 2013 kijk op west Vorig jaar tien procent meer zonnestroom! De zonnepanelen in Steenwijk-West hebben het goed gedaan: tien procent meer dan gegarandeerde opbrengst! Het aanbod geldt nog steeds; via energieconcept.nl, of via de website van Woonconcept vindt u meer informatie. Binnenkort ontvangen huurders van de voor zonnepanelen in aanmerkingen komende wooneenheden nog een reminder voor dit interessante aanbod. Hoe werkt het ook alweer? Alle Woonconcept-huurders met een voor zonnepanelen geschikte woning, ontvingen van Energieconcept een aanbieding voor zonnepanelen. U betaalt 20 euro per maand en opbrengst van de zonnepanelen is gemiddeld 27 euro per maand: een voordeel van 85 euro per jaar (bij een 6-paneels zonne-energie-installatie). Een voordeel dat toeneemt bij meer panelen, 9 of 12. Leerlingenraad bij de SamenSprong Bij een nieuwe school horen nieuwe uitdagingen. Daarom heeft obs De SamenSprong nu een echte Leerlingenraad. De kinderen konden zich hiervoor profileren door aan te geven waarom zij graag gekozen wilden worden. De verkiezing vond plaats, en nu zitten er per groep (5 t/m 8) twee leerlingen in de Leerlingenraad. Hieronder een impressie van de talenten die er rondlopen, -springen, -dansen, -zingen en -toneelspelen op de SamenSprong! Ze trokken een volle zaal in de Zuidwester. In maart was onder leiding van juf Karin de eerste vergadering. Er werden door de leden een voorzitter, Eusebio Erkelens, en een secretaris, Ilse Molema, gekozen. De leerlingen van groep 4 mogen per toerbeurt meedraaien in de Leerlingenraad, zodat ze alvast weten wat dit inhoudt. Meebeslissen en verantwoordelijkheid dragen De Leerlingenraad heeft een ideeënbus waarin ieder kind een ideetje kan stoppen. Eerst wordt in de eigen klas gekeken of het idee bruikbaar is voor de hele school. Dan wordt er in de raad over vergaderd. We proberen op deze manier mee te beslissen binnen school, en dragen ook verantwoordelijkheid voor onze klas, aldus Leerlingenraadlid Melanie Hof uit groep 8. Kanjer Kinderclub met oud-hollandse spelletjes Kanjer Kinderclub houdt op 1 april oud-hollandse-spelletjesmiddag in De Korf. Dat wordt dikke schik, met onder andere blikgooien, sjoelen, spijkerpoepen, koekhappen en ook nog een leuke quiz. Het begint om en duurt tot uur. Kosten zijn één euro. Geef je op voor woensdag 25 maart, vol = vol! Opgave kan op steenwijkwest.nl/de-korf of via

8 kijk op west pagina 8 - maart 2015 Vanboeijen zoekt vrijwilligers In onze woongroep in Steenwijk wonen twaalf mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Een aantal bewoners zijn rolstoelafhankelijk. Ze vinden het heerlijk om een stukje te wandelen, te zwemmen of een andere activiteit te ondernemen. Helaas komen de begeleiders vaak handen te kort. Houd jij van wandelen, fietsen, zwemmen en wil je iets betekenen voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zijn op zoek naar iemand die: het leuk vindt om met mensen om te gaan en graag iets wil betekenen voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, enthousiast, creatief en zorgzaam is, van wandelen, fietsen, zwemmen of andere activiteiten houdt. Wij bieden je de mogelijkheid je als vrijwilliger in te zetten voor een goed leven en mooi werk voor deze mensen. Je werkt samen met een enthousiast team professionals. Interesse? Grijp die kans! Ben je geïnteresseerd of wil je informatie, dan kun je contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator bij Vanboeijen: Jeanet Houwer, of Timpaan Welzijn zoekt collectanten Opbrengst Oranje Fonds Collecte lokaal besteed Van 27 april tot en met 2 mei collecteert Timpaan Welzijn mee met de Oranje Fonds Collecte in Steenwijk. Van het opgehaalde bedrag krijgt Timpaan Welzijn de helft. Daarmee kunnen diverse activiteiten in de (nieuwe) Buze worden georganiseerd. De andere helft van de opbrengst besteedt het Oranje Fonds aan sociale initiatieven in Steenwijkerland. Het Oranje Fonds heeft bijvoorbeeld een bijdrage gegeven aan De Korf en de moestuinen. De gehele lokale opbrengst van de collecte wordt zo dichtbij huis besteed. Zoals u weet, wordt op dit moment de Buze verbouwd tot een nieuw jongerencentrum, met diverse mogelijkheden, ook voor andere groepen. De gemeente betaalt het gebouw, en verschillende fondsen de inrichting. Maar er is ook geld nodig om er leuke activiteiten te kunnen organiseren, waarin Timpaan Welzijn een rol speelt. Daarom doen we een beroep op u! Timpaan is op zoek naar mensen die mee willen collecteren. Opgeven kan via Belangrijk voor de samenleving Het is voor het eerst dat het Oranje Fonds in het hele land collecteert. Ronald van der Giessen, directeur van het Oranje Fonds, licht toe: Stichtingen en verenigingen zijn de sociale lijm van onze samenleving. Ze bestrijden eenzaamheid en geven kwaliteit aan het leven. Door nu samen geld op te halen kunnen we hen extra ondersteunen. En daarbij is de hulp van vrijwilligers meer dan welkom! Het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale organisaties in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn als beschermpaar nauw betrokken bij het fonds. Zij bezoeken initiatieven, reiken de Appeltjes van Oranje uit, vieren Burendag en steken de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Stukjes voor deze krant De volgende Kijk op West verschijnt 26 juni. Wilt u ook welkom, maar de redactie be- Alles is wat schrijven, of heeft u een houdt zich het recht voor om artikelen in te korten of te weigeren. idee waarover een stukje in de krant moet, of heeft u een De Kijk op West is geen plaats foto? Mail dan voor 10 juni naar voor reclame. Leidraad is dat de artikelen ter zake doen, informeren en/of nieuws bevatten. Bestuur Contactpersonen maart 2015 Sandra Delfsma, voorzitter Vermeerstraat / Trijntje Doorenspleet, waarnemend voorzitter Havinkakker Hetty van der Velde, penningmeester Frans Halsstraat Adrie Berkenbosch, secretaris Vestdijkhof / Harm Kruithof, lid Jacob Catsstraat Harm Holtjer, 2e secretaris Bloemstraat Janny Hermse, kopij nieuwsbrief Paul Krugerstraat / Anne Spithoff, speeltoestellen Rembrandtstraat Jannes Mulder, lid Paul Krugerstraat Luc Treur, lid Meidoornstraat / Wijkkracht Steenwijk-West Frans ten Veen VAN DE WIJKVERENIGING Straat Naam Adres Tel.nr.: Aastraat De heer J. van der Meer Parkstraat Acaciastraat Mevrouw D. v.d. Velde (bezorging) Paul Krugerstraat Acaciaflat De heer D. Bijkerk Verlaatseweg Anjelierstraat De heer P. Damhuis Vestdijkhof N. Beetsstraat De heer K.R. ter Horst Brederostraat Bilderdijkstraat Mevrouw N. Kamphuis Vondelstraat 21 Bloemstraat Mevrouw H. Holtjer Bloemstraat Brederostraat De heer K.R. ter Horst Brederostraat Catsstraat, Jacob Mevrouw W. van Ankeren J. Catsstraat Gasthuislaan Mevrouw S. Bult Gasthuislaan Goghstraat, van Mevrouw S. Delfsma Vermeerstraat Halsstraat, van Mevrouw H. v.d. Velde Frans Halsstraat Heinstraat, Piet De heer P. Prins Piet Heinstraat Hooftstraat, P.C. De heer A. Nijenhuis H. Kropstraat Hooftstraat, P.C. De heer F. de Lange (bezorging) P.C. Hooftstraat Irisflat De heer K. Smink Irisstraat Irisstraat Mevrouw I. Mulder N. Beetsstraat 7 Kanaalstraat Mevrouw C. ten Veen Kanaalstraat 17 via Kropstraat, H. De heer J. Snoek (bezorging) H. Kropstraat Krugerstraat, Paul Mevrouw J. Hermse Paul Krugerstraat Lijsterbesstraat Mevrouw A. Kuiper Meidoornstraat Meidoornstraat Mevrouw A. Kuiper Meidoornstraat Olphenstraat, A. van De heer A. van Hien A. van Olphenstraat 9 Parkstraat De heer J. Veenman Parkstraat Parkstraat De heer C. de Lange (bezorging) P.C. Hooftstraat Potgieterstraat Mevrouw I. Plat Potgieterstraat Rembrandtstraat (oneven) De heer H. Onrust Rembrandtstraat Rembrandtstraat (even) Mevrouw A. Spithoff Rembrandtstraat Riebeeckstraat, Jan van Mevrouw L. Amesz Jan van Riebeeckstraat 28 Rozenstraat De heer H. Holtjer Bloemstraat Ruyterstraat, admiraal de De heer P. Prins Piet Heinstraat Speykstraat, van De heer R. van Roozendaal Van Speykstraat Steenstraat, Jan (even) Mevrouw T. Mulder Jan Steenstraat Steenstraat, Jan (oneven) Mevrouw A. ten Veen Jan Steenstraat Stokvisstraat, Willem De heer W. Sommer W. Stokvisstraat Tulpstraat Mevrouw I. Mulder N. Beetsstraat 7 Verlaat-De Werven-Groot Verlaat De heer H. Kruithof J. Catsstraat Verlaatseweg (even/oneven na flat) De heer J. Vink (bezorging) Verlaatseweg Verlaatseweg (1-51) De heer J. Veenman Parkstraat Verlaatseweg (1-51) De heer C. de Lange (bezorging) P.C. Hooftstraat Vermeerstraat Mevrouw S. Delfsma Vermeerstraat Vestdijkhof De heer P. Damhuis Vestdijkhof Vondelstraat Mevrouw N. Kamphuis Vondelstraat 21 COLOFON Gemeente Steenwijkerland Postbus AD Steenwijk Tel Volg nieuws van Woonconcept op Twitter: twitter.com/ woonconceptnl. Woonconcept Postbus AD Meppel Tel. (088) facebook.com/ stichting.woonconcept Wijkvereniging Steenwijk-West Wijkvereniging Steenwijk-West Vestdijkhof PW Steenwijk Tel.: wijkvereniging Dit is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Steenwijkerland, Woonconcept en de wijkvereniging Steenwijk-West. Hoewel de teksten met zorg zijn samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Vormgeving en druk: BijzonderDruk Eindredactie: Een Zaak Van Communicatie

20 oktober, 20.00 uur: ledenvergadering. Kom en ontmoet! (pagina 2)

20 oktober, 20.00 uur: ledenvergadering. Kom en ontmoet! (pagina 2) Jaargang 5 nummer 19 oktober 2014 Steenwijk-West 20 oktober, 20.00 uur: ledenvergadering. Kom en ontmoet! (pagina 2) Mededelingen van het bestuur Hopelijk heeft u allen een mooie vakantie gehad, thuis

Nadere informatie

Oranje Fonds Collecte 2016

Oranje Fonds Collecte 2016 Tips werving en communicatie Fijn dat u meedoet aan de landelijke collecteweek van het Oranje Fonds. Hieronder vindt u verschillende tips om collectanten te werven en uw omgeving op de hoogte te houden

Nadere informatie

Kijk op. Steenwijk-West INFO-SPECIAL WIJKVISIE. Mededelingen van het bestuur. Kanaal- en Parkstraat zijn bijna klaar. Info over wijkvisie

Kijk op. Steenwijk-West INFO-SPECIAL WIJKVISIE. Mededelingen van het bestuur. Kanaal- en Parkstraat zijn bijna klaar. Info over wijkvisie Jaargang 5 nummer 20 december 2014!! INFO-SPECIAL WIJKVISIE pag. 7-10 Steenwijk-West Kerstfair op de 14e (pagina 13) & Kerstmarkt op de 17e (pagina 15) Mededelingen van het bestuur Ieder jaar zijn we statutair

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Kijk op. Steenwijk-West. Verkoopinformatie over de nieuwbouw aan de Rembrandtstraat: 1 juli. Mededelingen van het bestuur

Kijk op. Steenwijk-West. Verkoopinformatie over de nieuwbouw aan de Rembrandtstraat: 1 juli. Mededelingen van het bestuur Jaargang 5 nummer 18 juni 2014 Steenwijk-West 1 juli: bijeenkomst Wijkvisie en verkoop-info Rembrandtstraat (pagina 1 & 3) Mededelingen van het bestuur Zaterdag 10 mei was voor de wijkvereniging een gedenkwaardige

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda PPEL digitale nieuwsbrief openbare basisschool het ogelijn jaargang 21 nummer 02 week 39 donderdag 24 september 2015 OUDERAVOND GROEP 1-2 In het begin van het nieuwe schooljaar vinden de KLASSIKALE OUDERAVONDEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Startweekend Huis van God en mensen. Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september. startweekend sept

Startweekend Huis van God en mensen. Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september. startweekend sept Startweekend 2017 Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september Huis van God en mensen startweekend sept. 2017 1 Op de startzondag zeggen we tegen elkaar: Kijk de kerk met haar eeuwenoude traditie. Haar

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

TRAININGEN & WORKSHOPS

TRAININGEN & WORKSHOPS Een creatieve start van het nieuwe seizoen Deze herfst staat in het teken van creativiteit bij het ZRCN. Zo kun je toneelspelen bij Trias en zijn wij benieuwd naar jouw ervaringsverhalen. Wil je liever

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Donderdagbrief 9 april

Donderdagbrief 9 april Donderdagbrief 9 april Beau uit groep 8 heeft een interview gegeven aan het Gezinsblad Beau staat in de krant vanwege haar artikel over haar website. Super Beau! Wat een geweldig initiatief en wat leuk

Nadere informatie

Groen-moet-je-doenDag 2014 (bestuur) Tuinenpark Ons Buiten. Groen-moet-je-doenDag 2014

Groen-moet-je-doenDag 2014 (bestuur) Tuinenpark Ons Buiten. Groen-moet-je-doenDag 2014 Mei2014 Groen-moet-je-doenDag 2014 (bestuur) Groen-moet-je-doenDag komt er weer aan! Op zondag 15 juni wel te verstaan. Het thema dit jaar is Groen en Gezondheid. Op 40 locaties in Utrecht gaan tuinen,

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen!

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen! Tot woensdag 9 maart aanmelden Berghuizen Breed De eerste testuitgave in Zuid-Berghuizen, gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Lees en laat ons weten wat u ervan vindt! Mail uw ervaring, tips en vragen

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Activiteitenfolder oktober 2015

Activiteitenfolder oktober 2015 Activiteitenfolder oktober 2015 Prinsenhof bruist van de activiteiten in oktober! We organiseren deze maand een nieuwe ontmoetingsmiddag met een heerlijke maaltijd, mooie activiteiten bij het verliescafé,

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

1 e schoolweek: 18 augustus t/m 22 augustus 2014

1 e schoolweek: 18 augustus t/m 22 augustus 2014 1 e schoolweek: 18 augustus t/m 22 augustus 2014 Beste ouders en kinderen, Obs Dijkerhoek, een dijk van een nieuwe school! Het is zover! Na ruim twee jaar is de nieuwbouw van Obs Dijkerhoek gerealiseerd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014 Nieuwsbrief Prins Clausschool nr. 01 week 40 29 september 2014 29 september intro-gesprekken (groep 3-8) 30 september intro-gesprekken (groep 3-8) 01 oktober feestelijke opening Kinderboekenweek Theatervoorstellen

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

Het Wilgenblaadje. Editie 7: 16.10.2015. Belangrijke data:

Het Wilgenblaadje. Editie 7: 16.10.2015. Belangrijke data: Het Wilgenblaadje Editie 7: 16.10.2015 Belangrijke data: 16 oktober oud papier 22 oktober fietsverlichtingscontrole 23 oktober studiedag 26-30 oktober herfstvakantie 2 november vanaf deze week start schoolfruit

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

BEHEERDER ZIJN BIJ DE DORPSBOERDERIJ IN WASPIK Het is inmiddels al een jaar geleden (maart 2012) dat onze Dorpsboerderij haar deuren officieel opende. Dankzij de inzet van een team van ongeveer 30 beheerders

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Ik wens je veel succes met het vinden van een leuke stageplaats en veel plezier bij het stage lopen.

Ik wens je veel succes met het vinden van een leuke stageplaats en veel plezier bij het stage lopen. Beste leerling, Ben je dit schooljaar op zoek naar een leuke en leerzame maatschappelijke stageplaats? Kijk dan snel in deze folder. Je vindt er stageplaatsen dichtbij de natuur. Je kunt als stagiair meehelpen

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens).

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens). Nieuwsbrief OBS De 't Iekeblattie Schooljaar 2015-2016 Nummer 118 9 maart 2016 Agenda: Maandag 14 maart Donderdag 17 maart Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Vrijdag 25 maart Maandag 11 april Woensdag

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013

locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013 KlimtorenNieuws locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013 In dit nummer: Informatieavonden Website Schoolfruit Schoolmelk

Nadere informatie

Opening bibliotheek. Agenda. 12 december 2014

Opening bibliotheek. Agenda. 12 december 2014 12 december 2014 Opening bibliotheek Vorige week vrijdag is de bibliotheek in It Bynt geopend door Sinterklaas. Sinterklaas was speciaal wat langer op school gebleven om de openingshandeling te kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) GELUKKIG NIEUWJAAR Namens het team van de Gerardus Majella wensen wij u en uw gezin een gelukkig en gezond 2017. Wij hebben er weer veel zin in! Na een leuke start op het

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014 Kringgesprek Beste ouders, Na drie schoolweken is de kop van het schooljaar er echt af. U hebt deze week de informatieavond kunnen bijwonen waarin het jaarprogramma met u is gedeeld en waarbij de leerkrachten

Nadere informatie

BESTE OUDERS EN VERZORGERS,

BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Nieuwsbrief 15 BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Het is zover: de zomervakantie staat voor de deur! Een moment om terug te kijken en te denken aan alle mooie herinneringen van het afgelopen jaar. Voor mijzelf

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Beste vrienden en vriendinnen, EDITIE 7, november 2012 De koude dagen staan weer voor de deur. Maar de heeft genoeg positieve energie om er de winter mee door te komen!

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

De eerste activiteiten op het plein

De eerste activiteiten op het plein Nieuwsbrief Agenda week 20 t/m 21 vrijdag 13 mei 2016 nummer 371 week 19 16 mei tweede Pinksterdag-de school is gesloten 17 mei inloopochtend (9.00-10.00 en van 10.15-11.15) ********************************************************************

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr 2 november 2015

Nieuwsbrief Nr 2 november 2015 Nieuwsbrief Nr 2 november 2015 Voorwoord Beste betrokkene bij Ons Thuis Voor U ligt de tweede nieuwsbrief van de Stichting Prader-Willi Participatie Zorg en Wonen Ons Thuis. Inmiddels zijn er nu 5 bewoners

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief Week 44 Vrijdag 30 oktober 2015

Nieuwsbrief Week 44 Vrijdag 30 oktober 2015 Nieuwsbrief Week 44 Vrijdag 30 oktober 2015 OBS Het Palet Dorpsweg 33 8051 XS Hattem Tel. 444 1924 www.hetpalethattem.nl Contact: brieven@hetpalethattem.nl Sociaal emotionele vaardigheden De aankomende

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw ma 4 09.30-12.00 uur Nieuwjaarsreceptie voor bewoners, familie, vrijwilligers en personeel

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Januari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Gastles muziek groep 5/6

Gastles muziek groep 5/6 Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Schooljaar 2014 2015 02 maart 2015 Inhoud: Pagina 1: Daltondag Aanmelden

Nadere informatie

Transvaal. Ontmoetingscentrum. Activiteiten- en ondersteuningsprogramma. Elke facet telt

Transvaal. Ontmoetingscentrum. Activiteiten- en ondersteuningsprogramma. Elke facet telt Transvaal Activiteiten- en ondersteuningsprogramma Elke facet telt Welkom Welkom Woont u in de buurt van WZH Transvaal en heeft u behoefte aan sociale contacten of een zinvolle invulling van uw dag? Dan

Nadere informatie

Nieuwtjes van de Stampertjes

Nieuwtjes van de Stampertjes april 2017 Agenda 27-3 t/m 21-4 thema lente 13-4 Paasbrunch 14-4 t/m 17-4 april Goede vrijdag, Pasen gesloten 20-4 Kinderboerderij 24-4 t/m 7-5 Meivakantie en Koningsdag Nieuwtjes van de Stampertjes Jantje

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

11e jaargang, nummer 14

11e jaargang, nummer 14 11e jaargang, nummer 14 Maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei : meivakantie Maandag 20 mei: Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij Maandag 3 juni en dinsdag 4 juni: studiedagen: alle leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

Nummer 8, 2 december 2016 AGENDA HOERA! EEN GEZELLIGE DAG!!!

Nummer 8, 2 december 2016 AGENDA HOERA! EEN GEZELLIGE DAG!!! Nummer 8, 2 december 2016 AGENDA 5 december Sinterklaasfeest 12.00 uur vrij 6 december Speelgoedshow groep 1 t/m 8 8 december Versieren Kerst 9 december Groepsmail Middag vrij 14 december gr 7/8 naar Erasmus

Nadere informatie

Uw Kind daar gaan we voor! Nieuwsbrief. Nummer 6, februari 2015

Uw Kind daar gaan we voor! Nieuwsbrief. Nummer 6, februari 2015 Nieuwsbrief Nummer 6, februari 2015 Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. We wensen u veel leesplezier en ook alvast een heel fijne vakantie. Nieuwkomers in

Nadere informatie

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar.

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Agenda 14 september inloopspreekuur GGD/CJZ 14 september informatieavond groep 8 15 september informatieavond groep 1 t/m 7 21 september t/m

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL KONINGIN WILHELMINASCHOOL NIEUWBOUWNIEUWS STAND VAN ZAKEN Donderdagmiddag zijn we weer in d nieuwe school om te kijken of alles goed wordt afgeleverd. Dan zal ook de Kunstenaar, Elmo Vermijs aanwezig zijn.

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

1. Hoe vaak heeft u contact met uw buren of buurtgenoten?

1. Hoe vaak heeft u contact met uw buren of buurtgenoten? 1. Rechte tellingen Buren Sommige mensen hebben een goede relatie met hun buren, andere buurtgenoten zien elkaar eigenlijk niet zoveel. 6 1. Hoe vaak heeft u contact met uw buren of buurtgenoten? 51% 5

Nadere informatie

KBS De Schothorst CONTINUROOSTER, NU ECHT! WELKOM: PAPA EN MAMADAG! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. We zijn nu echt begonnen!

KBS De Schothorst CONTINUROOSTER, NU ECHT! WELKOM: PAPA EN MAMADAG! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. We zijn nu echt begonnen! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 2, 28-09-2016 Nieuwsbrief 2015-2016 NB 2, 28-09-2016 In dit nummer: Continurooster 1 1 MR 2 Vakantiespelen Hengelo Sport Buitenschoolse

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie

met activiteiten van Savant Ik ben blij dat ik nu mee doe. Gewoon gezellig en lekker actief.

met activiteiten van Savant Ik ben blij dat ik nu mee doe. Gewoon gezellig en lekker actief. met activiteiten van Savant Ik ben blij dat ik nu mee doe. Gewoon gezellig en lekker actief. Gewoon gezellig, lekker actief! Met de activiteiten van Savant Zorg kunt u samen met anderen veel plezier beleven.

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Oranjevereniging Middenmeer

Oranjevereniging Middenmeer Koningsnacht 2017 K on i n g s d a g Oranjevereniging Middenmeer Vernieuwd programma! Het is bijna zover!! Voor u ligt het vernieuwde programmaboekje van de koningsfestiviteiten 2017. Dit jaar een bijzonder

Nadere informatie

Nieuwsbrief 25 juni Beste lezers van onze Nieuwsbrief,

Nieuwsbrief 25 juni Beste lezers van onze Nieuwsbrief, 160625 Nieuwsbrief 25 juni 2016 Beste lezers van onze Nieuwsbrief, Inloopavond De hoeken gaan er steeds meer uitnodigend uit zien nu de aankleding ook aardig voor elkaar is. Het is echter nog niet klaar!

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015 Toermalijnnieuws Nummer 1 23 september 2015 Algemene informatie We zitten inmiddels in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Als moeder van twee kinderen weet ik dat een nieuw schooljaar opnieuw weer

Nadere informatie

Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016

Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016 Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016 De maand oktober is alweer aan zijn laatst stukje begonnen. Komende zondag gaat de tijd alweer een uurtje terug! Wat gaat de tijd toch snel! Ik hoop van harte dat

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie

Donderdag 18 september 2014

Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Informatieavonden op de Vroonhoeve Beste ouders en verzorgers, de leden van de MR en de AC nodigen u bij deze van harte uit voor de informatieavonden van a.s. maandag (onderbouw)

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 8 Regio Waardenlanden December 2016 Van de redactie Prettige feestdagen allemaal!!!! Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. De laatste alweer van dit jaar. In deze nieuwsbrief natuurlijk

Nadere informatie

PAULUSPRAAT 3. Januari 2017

PAULUSPRAAT 3. Januari 2017 PAULUSPRAAT 3 Januari 2017 Inhoudsopgave - Van de directie - Even voorstellen Nieuwe leerkrachten in groep 3 - Even voorstellen Nieuwe leerkracht in de taalklas - Even voorstellen Jeugdteam IJsselstein

Nadere informatie

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Nieuwsbrief d.d. 19 september 2013 Uw hulp gevraagd Kent u ouders bij ons in de wijk met jonge kinderen?

Nadere informatie

Obs de Regenboog vrijdag 19 februari 2016

Obs de Regenboog vrijdag 19 februari 2016 INFO Obs de Regenboog vrijdag 19 februari 2016 Algemeen Zo vlak voor de vakantie de nieuwsbrief van maart. Afgelopen donderdag 18 februari is juf Linda begonnen in groep 7/8. Zij vervangt juf Isabelle

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

VACATURES Shalom Creatief

VACATURES Shalom Creatief VACATURES Creatief Atelier zoekt 2 rechterhanden Creatief bezig zijn voor ca. 4 uur per week Ben je actief met hout of kan je goed schilderen? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zoeken twee actieve, creatieve

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Beste ouders De afgelopen maanden hebben er heel wat leuke en leerzame activiteiten plaatsgevonden op de Voorschool. In het kader van Koningsdag hebben de kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 7 Regio Waardenlanden Oktober 2016 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. In deze nieuwsbrief natuurlijk weer kort nieuws met daarin een oproep voor Superhelpers.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Geslaagde Open Dag. Van harte gefeliciteerd!! April 2017 Nummer 13

Geslaagde Open Dag. Van harte gefeliciteerd!! April 2017 Nummer 13 April 2017 Nummer 13 Geslaagde Open Dag Zondag 26 maart stond de deur voor iedereen open. Vele buurtgenoten, opa s, oma s, ouders en andere geïnteresseerde hebben een bezoek gebracht. Iedereen heeft mogen

Nadere informatie

Kerstkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes

Kerstkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes Kerstkrant OBS De Ster en psz De Sterretjes Kerst 2015 Dit is de feestkrant van 2015. In deze krant vindt u alle informatie rondom Sinterklaas en Kerst. Deze krant is voor iedereen, zowel voor ouders/verzorgers

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

TIJD VOOR NIEUWS. 2 e JAARGANG NUMMER 3 december 2012

TIJD VOOR NIEUWS. 2 e JAARGANG NUMMER 3 december 2012 TIJD VOOR NIEUWS 2 e JAARGANG NUMMER 3 december 2012 Beste ouders, Hier ontvangt u de 6 e nieuwsbrief. Al snel na de laatste nieuwsbrief maar het is de bedoeling om bij ieder thema van Piramide de nieuwsbrief

Nadere informatie

TSO pagina. Hallo allemaal.

TSO pagina. Hallo allemaal. TSO pagina Hallo allemaal. Na de laatste vrije dagen zijn we beland in de laatste race naar de zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij, he. En wat is er nog veel te doen de laatste weken. Volop meeluisteren

Nadere informatie