Geitenboerderij De Horst biedt structuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geitenboerderij De Horst biedt structuur"

Transcriptie

1 Geitenboerderij De Horst biedt structuur Thema: Verandering van perspectief DEBUUT NR.1 V O O R J A A R 2008

2 Inhoud Inhoud T H E M A D E B U U T V O O R J A A R 2008 Pagina 2 Column Rob de Jong Pagina 3 Pluryn, kort en krachtig Blij met het HKZ-certificaat Column Rob de Jong Wat je belooft, moet je doen Pagina 4 Pionierswerk brengt saamhorigheid in Limburg Pagina 6 Doelgroepenbeleid zorgt voor duidelijkheid Pagina 8 Geitenboerderij De Horst biedt structuur Pagina 10 Een week uit het leven van Sylvia Wijnen Pagina 12 De lange weg naar het nieuwe Hietveld Jan van de Water, nieuwe vastgoedmanager Pagina 14 Coffyn gaat (h)eerlijk Ronald Blom, nieuwe manager P&O Pagina 15 Sportief Tour landelijk succes Cardo organiseert Noord Nodigt Uit Programma Cultureel i-seizoen Pagina 16 Michelle Lauhau vindt zeggenschap belangrijk Eind vorig jaar hebben we binnen Pluryn ons nieuwe beleidsplan vastgesteld: Verandering van perspectief. Daarmee maken we als het ware een doorstart. We namen de afgelopen periode grote stappen op de weg naar eenwording van onze voormalige fusieorganisatie. Het proces dat leidde tot het HKZ-certificaat bracht uniformiteit. Begin dit jaar veranderden we bovendien onze naam Pluryn Werkenrode Groep in kortweg Pluryn, ook al om aan te geven dat we één geheel zijn. Nu is het tijd om verder vooruit te kijken en verandering van perspectief in het beleid te implementeren. Heel belangrijk daarin zijn het versterken van durf en het veranderen van de aanspreekcultuur. Ook staan enkele wijzigingen in de organisatie op het programma. De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad hebben positief geadviseerd. De medezeggenschapsorganen wijzen ons er wel op dat er extra aandacht moet zijn voor verankering van de beleidswijzigingen. Dat laatste durven we wel aan. We hebben ook de HKZ weten te implementeren met een positief evaluatierapport van de auditors als resultaat. We hebben concreet afgesproken om het versmarten van de aanspreekcultuur en durf dit jaar te implementeren. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de onderlinge relaties: het eerlijk en duidelijk naar elkaar zijn. Het doen wat we beloven. Het betekent ook dat er meer ruimte komt voor ondernemerschap bij managers. Tot nu toe was hun inzet meer gericht op beheer. Logisch, het was een gevolg van de fusie. Maar Pluryn staat wat dat betreft nu als een huis. We moeten meer werk gaan maken van de synergie tussen de zes centrale vestigingen. Samen met partijen in het veld gaan we dat realiseren. Als voorbeeld noem ik het vermaatschappelijken van de dagbesteding. We gaan bij cliënten precies na wat ze willen doen en vervolgens zoeken we een individuele oplossingen. Dat kan dagbesteding of werken in een buurtkroeg zijn maar ook bijvoorbeeld in een kantine van een sportvereniging of bij een bakker om de hoek. Maar altijd in samenwerking met de samen leving. Bij iedere samenwerking die we aangaan geldt maar één uitgangspunt: het belang van de cliënt. Dat beloven we en dat doen we ook. Want dat is het credo van 2008: doen wat we beloven! Rob de Jong Bestuurder Pluryn Colofon DeBuut is een uitgave van Pluryn en verschijnt 2 keer per jaar. Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd vanuit een groot aantal locaties in Gelderland, Noord- en Midden-Limburg en Noordoost-Brabant. Kopij voor volgend nummer: Inleveren voor 30 augustus Redactie: Marianne Dupont, Wim Mulder en Rite Derksen. Redactie coördinatie: Wim Mulder, tel. (024) Redactieadres: Ruijs Draaisma Reclamebureau FS t.a.v.: Redactie DeBuut Postbus BJ Nijmegen Lay-Out: Ruijs Draaisma Reclamebureau FS Drukwerk: Drukkerij Rosmalen, Wijchen

3 Nieuws Pluryn, kort en krachtig Pluryn is sinds begin dit jaar de nieuwe naam voor Pluryn Werkenrode Groep. De oude naam vond zijn oorsprong in fusies die in het verleden plaatsvonden. Inmiddels heeft de organisatie zich sterk vernieuwd en is er sprake van een hechte eenheid. Vandaar de nieuwe naam Pluryn. Tegelijkertijd met de nieuwe naam introduceerde Pluryn een nieuw logo. In de afgelopen periode zijn alle uitingen aangepast. Het hoofdgebouw van De Winckelsteegh met de nieuwe banieren. Leidende thema's in de organisatie zijn momenteel de versterking van de zelfstandigheid en zeggenschap van de cliënt en een marktgerichte strategie. Dat uit zich op een op cliëntvragen gebaseerd doelgroepenbeleid. Uitgangspunt van het doelgroepenbeleid is dat Pluryn in de toekomst expliciet aangeeft welke zorgprogramma's ze aan haar doelgroepen aanbiedt. Dit element komt voort uit de nieuwe beleidsvisie Verandering van Perspectief van Pluryn. Ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd Blij met het HKZ-certificaat Pluryn voldoet aan de eisen die aan HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) worden gesteld. Dat is gebleken uit de toetsing door het onafhankelijke Keurmerkinstituut. Onlangs is het HKZ-certificaat uitgereikt. Zelfvertrouwen is kenmerkend voor deze organisatie. De mensen die we spraken, zijn zelfbewust. Ze hebben een heldere focus van wat ze doen en wat ze gaan doen. En ze willen en kunnen daar ook over vertellen. Wat de organisatie wil, is voor iedereen duidelijk, zo stelden de auditoren vast. Diversiteit Pluryn kenmerkt door diversiteit. De zes centrale vestigingen Werkenrode en Groesbeekse Tehuizen (Groesbeek), De Winckelsteegh (Nijmegen), Jan Pieter Heije (Oosterbeek), Het Hietveld (Beekbergen) en De Beele (Voorst), kennen elk hun eigen doelgroepen. Het HKZ-systeem en het vernieuwde kwaliteitshandboek maken één geheel van die verscheidenheid. Ze verschaffen eenduidigheid bij alle verschillen die er tussen de diverse doelgroepen bestaan, zo bleek uit de toetsing. Belangrijke kapstokken voor die uniformiteit zijn het doelgroepenbeleid op cliëntvragen gebaseerde zorgprogramma s en competentiegericht werken. Deze methodiek is gericht op het gebruik maken van de eigen sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Geen verplichting maar een kans Die eenheid in systematiek en documentatie was er niet vanzelfsprekend na een periode van fusies tussen uiteenlopende locaties. Na het behalen van opstapcertificaten voor twee locaties is een half jaar hard gewerkt door veel mensen in de organisatie om alle regels en protocollen binnen één kader te plaatsen. We hebben de noodzaak om aan de HKZeisen te voldoen niet beschouwd als een lastige verplichting of bedreiging, maar als een kans, aldus Rob de Jong, bestuurder van Pluryn. De relatieve achterstand die we hadden, gaf ons een gelegenheid om het nu ook echt goed aan te pakken. Zo hebben we een heldere en doordachte systematiek kunnen creëren, waar breed draagvlak voor is. Dat is mogelijk gemaakt dankzij de grootse inzet van veel medewerkers van Pluryn, maar met name van het kwaliteitsteam dat de centrale regie voerde en van de kwaliteitscoördinatoren op de locaties. DeBuut voorjaar

4 ... T H E M A Pionierswerk brengt saamhorigheid in Limburg Pluryn is sinds twee jaar actief in Noord- en Midden-Limburg, in het kader van een uitruil met de Limburgse zorgaanbieder Dichterbij. Het begon in oktober 2006 met de opening van twee woningen in Venlo en Velden. In januari 2007 volgde een eerste woning in Horst, in november een tweede. Onlangs, in februari, werd een derde huis in Horst in gebruik genomen, in april openen er nog twee huizen. Op dit moment zijn bovendien nog vier woningen in Meerlo in aanbouw. Deze zijn eind van dit jaar klaar. Op dat moment zijn de 55 beoogde plaatsen in Limburg een feit, binnen de afgesproken tijd van drie jaar. Manager Ben Sanders en stafmedewerker projecten Willem Vink staan in al die dynamiek even stil bij de voortgang. We zijn uiterst tevreden met wat we voor cliënten bereikt hebben. We onderscheiden ons met kwaliteit van onze concurrent ter plekke. Dat vinden we niet alleen zelf, dat horen we ook van ouders, onlangs nog op de ouderdag. Ze waarderen vooral de kleinschaligheid. Het vertrouwen van ouders moesten Sanders en Vink aanvankelijk nog wel zien te winnen. Ouders waren niet ontevreden met Dichterbij. Maar zij ervaren nu hoe prettig het is dat bij ons de lijnen kort zijn, aldus Sanders. De cliënten worden zoveel mogelijk overal bij betrokken. Voor de inrichting van de huizen stappen we bijvoorbeeld niet naar een afdeling inkoop, maar we gaan met cliënten naar een leverancier van projectmeubelen. Ze mogen daar zelf kiezen. De woningen zijn op hun wens aangepast, binnen de geldende kaders uiteraard. Maaltijden koken we in de huizen zelf, mits het niet ten koste gaat van dure begeleidingsuren. Gemoedelijke sfeer Vooraf was ook helder: als we wat gaan doen in die regio, als nieuwe aanbieder in een bestaande markt, moeten we echt iets goeds leveren. Ik denk dat dat redelijk lukt, aldus Willem Vink. Dat zoeken naar kwaliteit begon al met het aantrekken van personeel. Veel solli citanten melden zich spontaan. Ze vinden het aantrekkelijk om samen iets nieuws op te zetten. Zelfs als niet alles meteen naar wens verloopt. Dat pionieren geeft juist veel saamhorigheid. Het cultuurverschil is alleen maar prettig, vinden Vink en Sanders. Het is hier heel gemoedelijk. En deze regio biedt heel veel mogelijkheden en kansen. Woning stichtingen benaderen ons zelf of we niet met hen in zee willen voor een nieuwe woonvorm. Kleinschaligheid heeft zo zijn charmes, maar het kan soms ook lastig zijn op zo n buitenlocatie, ver weg van de grote moederorganisatie. Voor hulpmiddelen kun je niet even langs bij de fysio. 4 - DeBuut winter 2007

5 Kleinschaligheid Maar het is met name de financiering die nog niet echt soepel loopt. Wij zijn een soort onderaannemer. Wij kunnen zelf geen productieafspraken maken, want Dichterbij heeft de toelating. En dat is feitelijk onze concurrent. Binnen Pluryn wordt dat soms als lastig ervaren, maar daar doe je de cliënt geen recht mee, vinden Vink en Sanders. Nieuwe kijk op dagbesteding De meeste cliënten die in de Limburgse vestigingen wonen zijn verstandelijk gehandicapt, maar er is ook een tiental lichamelijk gehandicapte cliënten. Jongvolwassenen die na hun schooltijd in Werkenrode weer terug naar hun eigen regio wilden en die toch gesteld zijn geraakt op het wonen met lotgenoten. De huizen die in april in Horst opengaan, krijgen zowel verstandelijk als lichamelijk gehandicapte bewoners. Dagbesteding voor de cliënten wordt ingekocht bij Dichterbij. Maar de nieuwe kijk op de dagbesteding volgend, wordt ook samen met de cliënt gezocht naar andere vormen van dagbesteding, in de samenleving. We komen steeds meer in de rol van makelaar, zegt Willem Vink. We doen niet meer alles zelf, maar kijken welke dagbesteding het best bij de cliënt past. Intussen hoort ook ambulante begeleiding tot het aanbod. Dat gebeurt vanuit een huis in Venlo. De huizen van Pluryn in Limburg: Horst Van Bronckhorststraat 88 Van Bocholtzstraat 36 Van Bocholtzstraat 34 Frans Woltersstraat 18 Frans Woltersstraat 20 Velden Pastoor Joostenstraat 3 en 8 Venlo Hogeweg 307a Van Postelstraat 29 DeBuut voorjaar

6 T H E M A Doelgroepenbeleid zorgt voor duidelijkheid Tot nu toe presenteerde Pluryn zich naar buiten toe via de zes centrale vestigingen, met elk hun eigen aanbod. Dat wordt anders. Pluryn wil zo goed mogelijk op de vraag van de cliënt kunnen reageren. Daarom is er gekozen voor invoering van het doelgroepenbeleid. Toon Rutjes, manager behandeling. Aanleiding voor deze koerswijziging is dat Pluryn een duidelijk gezicht wil krijgen naar potentiële cliënten en verwijzers. Het moet helder zijn wat we kunnen, waar we ons sterk voor maken en waar we goed in zijn. Om dat te bereiken, zetten we in op doelgroepenbeleid. Er komt een directere lijn tussen wat de cliënt vraagt of verwacht en wat we te bieden hebben. De cliënt die een bepaalde zorgvraag heeft, zal bijvoorbeeld binnenkort op de website op voorhand kunnen zien of Pluryn een goed antwoord heeft op een groot deel van zijn zorgvraag. Iedere doelgroep krijgt een zorgprogramma. Daarin staat het doel van het programma met de activiteiten en werkwijzen. Maar ook de gang van de cliënt door het programma, van start tot finish, en de voorwaarden die moeten worden ingevuld. De cliënt moet zich kunnen herkennen in een zorgprogramma: Dit is het antwoord dat bij mijn vraag past. Daarnaast moeten cliënten gaan merken dat bij de invulling van de diverse zorgprogramma s naar hun mening wordt gevraagd en dat ze invloed hebben. Heldere boodschap Manager Behandeling Toon Rutjes leidt de omschakeling. Hij legt uit: De centrale vestigingen van Pluryn zijn verzame lingen van gebouwen en soms van doelgroepen. De namen van de centrale vestigingen verdwijnen niet, maar spelen ook niet meer zo n grote rol. Het is de doelgroep die voorop staat. Als voorbeeld noemt Toon Rutjes de doelgroep licht verstandelijk gehandicapten jeugd. Daarvoor hebben we goede zorgprogramma s in Voorst en Oosterbeek, maar ook in Arnhem, Nijmegen, Dieren, Tiel, Doetinchem en Apeldoorn. Voorheen was niet altijd helder wat Pluryn binnen het grote geheel allemaal te bieden had. Door dit nadrukkelijker in de etalage te zetten ontstaat er meer herkenbaarheid. De boodschap wordt duidelijker. We zullen bijvoorbeeld zeggen: We leveren goede zorg aan mensen met een verstandelijke handicap, waarbij we ons met name richten op mensen met gedragsproblemen. Maar ook op oudere mensen met bijkomende problemen en op mensen met een meervoudig complexe handicap. Die zorg leveren we vanuit drie centrale vestigingen. Zo zijn cliënten, familie en verwijzers ons sneller op het spoor. Gemeenschappelijke taal Dit doelgroepbeleid heeft ook andere voordelen dan herkenbaarheid, vraaggerichtheid en goede zorgprogramma s. Het maakt uitwisselen van kennis en kunde makkelijker, we kunnen onze krachten beter bundelen. We spreken een gemeenschappelijke taal en kunnen het werk effi ciënter organiseren. Dat alles leidt tot een hogere kwaliteit van zorg. Het maakt ons krachtiger. We gaan ook borgen: we doen wetenschappelijk onderzoek naar het effect van onze activiteiten. En we meten of cliënten tevreden zijn. Programmaleiders coördineren het geheel. Onze opdracht is om elke vraag als vraag van een individu te zien. Als we op een vraag geen antwoord paraat hebben, proberen we een antwoord te zoeken. Als meerdere cliënten eenzelfde vraag stellen, kan zich een nieuwe doelgroep aftekenen. Dat zouden bijvoorbeeld LVG-volwassenen met een psychiatrische problematiek kunnen zijn die in landelijke instellingen uitbehandeld zijn en bij Pluryn willen wonen, terwijl ze nog altijd een vorm van behandeling nodig hebben. Dan kunnen we ervoor kiezen uit te breiden of te differentiëren. Bovendien willen we ketenzorg bieden. We kunnen niet alles zelf en zoeken dwarsverbanden en partners op om het gezamenlijke aanbod zo compleet mogelijk te maken. Het betreft met name samen werking met de geestelijke gezondheidszorg verpleeghuiszorg, jeugdzorg, jeugd psychiatrie, scholen en woonzorgcentra. 6 - DeBuut voorjaar 2008

7 Doelgroepenbeleid De doelgroepen van Pluryn: Pluryn kent vier doelgroepen die samenvallen met een zorgprogramma: Licht Verstandelijk Gehandicapten Lichamelijk Gehandicapten jeugd Lichamelijk Gehandicapten volwassenen Verstandelijk Gehandicapten algemeen Daarnaast zijn er vier specifieke VG-doelgroepen met een bijbehorend zorgprogramma: Meervoudig Complex Gehandicapten (MCG) Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapten (SGLVG) VG-verpleging/geriatrie Sterk Gedragsgestoorde Ernstig Verstandelijk Gehandicapten (SGEVG) Tenslotte zijn er nog twee specialties : Arbeidsintegratie Behandelcentrum voedselweigering/ander probleemgedrag DeBuut voorjaar

8 T H E M A Geitenboerderij De Horst biedt s Mensen kun hun energie Duidelijkheid en ruimte. Dat biedt geitenboerderij De Horst de mensen die er werken. De zorgboerderij is een gezamenlijke onder neming van het echtpaar Gerard en Wilma Poelen en Pluryn. Er is plaats voor achttien cliënten met een verstande lijke beperking. 8 - DeBuut voorjaar 2008

9 Sociaal ondernemen tructuur nen kwijt De drie stallen zien er goed onderhouden uit. Zo n 250 geiten en lammeren lopen er rond. Buiten maakt een Australische gans veel lawaai. De agressiefste soort die er bestaat, merkt activiteitenbegeleider Paul de Werd glimlachend op. Sommige geiten durven daarom nu niet naar buiten. De boerderij geeft de mensen structuur, vertelt Paul. Een aantal van hen heeft gedragsproblemen. Zij kunnen vaak slecht tegen te veel prikkels. Hier hebben ze een vaste dagindeling. De mensen kunnen door de lichamelijke inspanningen hun energie kwijt. Je ziet ze rustiger worden. Geiten zijn erg aaibaar, dat stimuleert ook. De mensen hebben baat bij de ruime opzet, voegt Paul eraan toe. Ze zitten niet op elkaars huid. En de mensen kunnen ook even iets anders te doen. Er is een hobbyruimte, waar ze kunnen beeldhouwen, houtbewerken en schilderen. Aanstekelijk De boerderij is op biologische leest geschoeid. De melk en kazen worden in winkels en op enkele markten verkocht. In de ruimte waar de kazen worden gemaakt, is Klasina Posthumus druk in de weer. Ze is in vaste dienst bij de boerderij. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk. Ik ben slagersdochter en werk graag in de agrarische sector. Maar de zorg heeft me ook altijd getrokken. Dit is de perfecte combinatie voor mij. Henk Schaeffer en Manuela Jansen helpen vaak een handje mee in de kaasmakerij. Beiden vinden het erg leuk om te doen. Henk: Ik kom nu al tien jaar. Ik plastificeer de kazen. Heel afwisselend. Tussendoor kan ik een sjekkie roken. Ik werk twee ochtenden in de week. Ik begin om negen uur en ben rond elf uur klaar. Dan poets ik mijn laarzen en ga naar huis. Nog een vraagje: is de kaas eigenlijk lekker? Zeker, heel lekker! Opfleuren Manuela is de enige vrouw onder de deelnemers. Ze houdt zich goed staande, vertelt Klasina over haar. Vroeger werkte Manuela in de stallen, maar dat vond ze zelf minder prettig. Nu doet ze allerlei werkzaamheden in de kaasmakerij. Kazen omdraaien, onder de pers zetten, plastificeren. Ik maak zelfs bestellingen klaar. Manuela heeft met iedereen veel contact. Ik kan ook goed met boer Gerard kletsen. We maken vaak grapjes. Soms wordt-ie knorrig: Zo kan die wel weer. Klasina tot besluit: Je ziet mensen opfleuren. Sommigen vertrekken omdat ze betaald werk hebben gevonden. Vorig jaar iemand die nu nog steeds werkt. Dat vind ik knap! Zelf een kijkje nemen? Dat kan. U bent altijd welkom voor een rondleiding. Wel graag van te voren afspreken: T De Horst is open op alle werkdagen behalve woensdag van 9.00 tot uur. Het adres is Ketelstraat 19, De Horst (gemeente Groesbeek). DeBuut voorjaar

10 Dagboek Een week uit het leven van Silvia Wijnen Silvia Wijnen werkt vier dagen per week als woonbegeleider binnen de IWIB Nijmegen van Jan Pieter Heije. IWIB staat voor Individueel Wonen Intensief Begeleid. Cliënten met een licht verstandelijke handicap vanaf 18 jaar worden begeleid in het zelfstandig wonen. Grotendeels wonen zij achter een eigen voordeur in Nijmegen, Velden, Venlo en Tiel. Elke woonbegeleider heeft over een aantal cliënten het persoonlijk begeleiderschap en over een aantal cliënten een schaduw begeleiderschap. De cliënten worden een- tot vijfmaal per week bezocht. Maandag Na het ontbijt zet ik mijn werktelefoon aan; de week begint. Thuis log ik in op het netwerk van Pluryn. Ik lees de ingekomen post en het logboek. Daarna zijn de logboeken van de cliënten aan de beurt die in mijn cluster zitten en die ik bezoek. Ik schrijf een verslag van een bespreking en stuur dat door. Na de middag vertrek ik naar Velden, naar Paul. Doordat Paul nog geen dagbesteding heeft, is zijn dag- en nachtritme behoorlijk verstoord. Ik bel aan. Binnen zie ik de afwas van het hele weekend staan Begeleidingmogelijkheden te over. Maar we starten met positieve zaken. Twee uur later vertrek ik naar Venlo naar de flat van Peter: een cliënt met ADHDproblematiek. Samen evalueren we eerst zijn weekend, zowel de enthousiaste verhalen over het bezoek aan zijn vriendinnetje als de verhalen van zorgen rond problemen met zijn ouders, zijn financiën en schulden. Het laatste veroorzaakt veel onrust. Daarna koken. Peter kookt en ik assisteer. Om 19 uur vertrek ik. In de auto bel ik mijn directe collega om wat dingen door te spreken. Ook bel ik de cliënten die ik morgen ga bezoeken om tijdsafspraken te maken. Wat een uitkomst een carkit. Bellen in de auto scheelt me een hoop tijd. Zo kan ik de reistijd functioneel besteden. Thuis log ik op het netwerk van IWIB in om de logboeken te schrijven van de cliënten die ik bezocht heb. Dinsdag Om 11 uur heb ik de eerste afspraak in Nijmegen. Echter om uur krijg ik een sms je van Patty dat ze er niet is. Ik stuur een sms je terug en prijs haar dat ze me het heeft laten weten. Maar eigenlijk baal ik, het is niet de eerste keer dat Patty afbelt. Ze vindt begeleidingsmomenten prettig maar mist de verantwoordelijkheid om zich aan afspraken te houden. Ik besluit een afspraak te maken met onze orthopedagoog om te kijken of die nog handvaten voor me heeft hoe ik hier het beste mee om kan gaan. Op ons kantoor in Nijmegen heb ik nu tijd om wat regelzaken te doen. Ik regel een afspraak met een verzekeringsagent voor een cliënt, stuur nota s van de woningen door, kopieer dingen voor in de dossiers van de cliënten. Meermaals gaat mijn telefoon en dan zit ik al weer in de auto naar mijn volgende afspraak. Petra is een borderliner. Ze staat op de wachtlijst voor psychiatrie. Een vlugge blik in de badkamer leert dat er weer een lading was ligt en in de keuken is de afwas hoog opgestapeld. Het verslonzen van haar huishouden vertelt me al een beetje hoe het met haar gaat. Ook haar hoofd is een chaos. Ze vertelt dat ze zich niet goed voelt, op een geïrriteerde toon. Met Petra moet je weten om te gaan, ze vraagt een engelengeduld van me. Gelukkig heb ik dat wel aardig ontwikkeld door te werken met de doelgroep LVG. Samen gaan we afwassen. Daarna volgt een afspraak bij de huisarts omdat ze eten slecht kan binnenhouden. Na 2,5 uur kan ik door naar mijn volgende afspraak. Woensdag Vandaag start de dag om 9.00 uur met een teamvergadering. We beginnen met het algemene stuk, vele zaken komen aan bod en na de pauze komt de orthopedagoog erbij en hebben we methodiekbespreking. Vandaag gaat het over het schrijven van behandelingsplannen, wie welke verantwoordelijkheid daarin heeft. Daarna vlug weer in de auto van Nijmegen naar Velden. Met Paul ga ik boodschappen doen. Bij het opruimen van de boodschappen blijkt het lastig te bedenken wat wel/niet in de koelkast kan. Ik steek de straat over naar Theo die achter zijn pc zit te msn en. Ga bij hem zitten zodat hij zijn verhaal kwijt kan over school waar weer het nodige gebeurd is. Samen spreken we de middag door. Vandaag gaan we douche en wc poetsen. Wat heel logisch lijkt, blijkt dat in de praktijk niet altijd te zijn. Want wat doe je in het water en wat heb je nodig? Later op de dag koken, stap voor stap en er op letten dat Theo het doet; dus ik leer hem verpakkingen te lezen. Als hij zit te eten, ga ik terug naar de overkant kijken of ik Paul kan helpen bij het eten koken. Die is intussen zelf een eind op weg. Dus vertrek ik naar Venlo naar Peter. Bel hem in de auto dat ik er aan kom. Weet dat het een latertje wordt vandaag Maar ik geniet van wat ik doe. Donderdag Gisteravond nog logboeken geschreven en de afspraken voor vandaag gemaakt. Suzan in Nijmegen bezoek ik als eerste. Ze heeft weinig begeleiding nodig, regelt haar zaakjes zelf goed. De meeste cliënten laten hun geld beheren waardoor ze weke lijks een vast bedrag aan leefgeld krijgen. De hoogte is in overleg met hun bepaald. Geldbeheer zorgt ervoor dat ze elke maand hun vaste lasten kunnen voldoen. Daarna naar Patty die thee al klaar heeft staan. Ze vertelt over nu en vroeger DeBuut voorjaar 2008

11 Het wordt een latertje vandaag Maar ik geniet van wat ik doe. Samen bekijken we hoe we haar kunnen helpen bij halen van de theorie voor haar scooter, iets wat ze erg graag wil. Nathalie is de volgende in mijn agenda. Ze is druk en chaotisch; springt van de hak op de tak maar we krijgen samen de tijd vruchtbaar ingevuld. Door naar kantoor kijken of mijn lijstje van wat ik nog moet doen wat korter kan maken. De tijd vliegt voorbij maar ik schiet aardig op, de telefoon laat zich veelal horen. Vrijdag Vrij maar wel piket. Dus om 9.00 uur schakel ik de piketdienst in; 24 uur lang ben ik nu bereikbaar voor iedereen. In de ochtenduren enkele telefoontjes; de huismeester van de flat waar veel cliënten wonen, een andere instantie, een cliënt met een vraagje. En dan blijft het rustig. s Avonds nog een telefoontje van een ongeruste cliënte maar na 15 minuten haar aangehoord te hebben, kan ze gerust de telefoon weer ophangen en dan blijft het stil. Tot zaterdag 9.00 uur. Sms je van een collega: ik heb je piket overgenomen. Dan kan de telefoon uit en de tas opgeborgen worden Weekend! DeBuut voorjaar

12 Bouwen De lange weg naar het nieuwe Hietveld Jarenlang is er over gesoebat. Eindelijk is het zover. De tijdelijke verhuizing van veertig cliënten begin maart betekent het startsein voor een grootscheepse vernieuwing van Het Hietveld. In een paar jaar krijgt Het Hietveld in Beekbergen een totaal nieuw gezicht. Vijftien jaar geleden lagen de eerste plannen voor nieuwbouw er al, verzucht Astrid Oosting, manager Dienstverlening van Het Hietveld. Maar wet- en regelgeving en in- en externe functiewisselingen maakten het proces stroperig. Nu het werk echt begint, overheerst de opluchting. Ik zal blij zijn als de eerste schep de grond in gaat. Als we straks aan het bouwen zijn, wordt het allemaal zichtbaar. Ook voor cliënten. Die geloofden er al bijna niet meer in. Er wordt al zolang over gepraat. Het Hietveld is er voor (jong) volwassenen met een licht tot matig verstandelijke handicap met (sterke) gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. De 132 cliënten woonden tot voor kort allemaal in paviljoens verspreid over het bosrijke terrein, in een beschermde omgeving. De tijden dat mensen met een handicap in gesloten instellingen in de bossen woonden, is echter definitief voorbij. Maatschappelijke integratie staat nu voorop. Ook Het Hietveld startte jaren geleden al met decentralisatie. Er zijn diverse buitenlocaties geopend in dorpen in de omgeving. Beschermde omgeving Zeventig cliënten wonen nu nog op het terrein zelf, in ouderwetse sterpaviljoens met in het midden een zusterpost. De paviljoens zijn sterk verouderd, temeer daar er vanwege de aangekondigde nieuwbouw de laatste jaren nauwelijks nog onderhoud gepleegd is. Eén van de paviljoens was er zelfs zo slecht aan toe dat deze twee jaar geleden is gesloopt en vervangen door tijdelijke huisvesting. Op de plaats van de oude paviljoens verrijzen nu nieuwe appartementen en studio s voor in totaal veertig cliënten. Dat betekent dat voor nog 32 cliënten huisvesting buiten het terrein wordt gerealiseerd. Alleen cliënten met een ernstige gedrags- problematiek blijven achter op het terrein. Voor hen is het belangrijk dat ze in een beschermde omgeving blijven, legt Astrid Oosting uit. Het Hietveld kocht onlangs nog enkele woningen aan de rand van het terrein. Deze zijn verbouwd tot woonvorm. Hier wonen straks cliënten voor wie de stap naar een huis in de wijk nog te groot is. Zij kunnen later eventueel doorstromen. Zo beschikt Het Hietveld over woningen met diverse gradaties van begeleiding. Samenwerking De vrijgekomen ruimte op het Hietveldterrein zal worden ingenomen door cliën ten van collega-instellingen Hanzeborg en J.P. van de Bent. Astrid: Een voorwaarde van het College Bouw bij de Eén van de buitenlocaties van Het Hietveld is De Moerbeek in Loenen. De benedenetage is het domein van 24 Hietveld-cliënten, op de bovenetage wonen mensen zonder handicap. Achter het huis bevindt zich een grote gemeenschappelijke achtertuin DeBuut voorjaar 2008

13 Jan van de Water, manager Vastgoed. nieuwbouw was dat andere zorgaanbieders een plaats op het terrein krijgen. Hanzeborg en J.P. van de Bent leveren ook ondersteuning aan verstandelijke gehandicapten. Zij komen bij ons op het terrein wonen. We gaan bekijken op welke gebieden we verder kunnen samenwerken. Te denken valt aan de terreinwacht, een gezamenlijke afzondering, receptie en misschien ook voeding. Dagbesteding brengen we onder in een nieuw gebouw op het terrein en dat kopen de twee organisaties bij ons in. Hoe ver de samenwerking gaat? We zien wel hoe het zich ontwikkelt. In de uiteindelijke situatie telt Het Hietveld diverse locatie, waarvan het oude terrein er één is. Het hoofdkantoor is inmiddels van het terrein af en heeft zijn intrek genomen in een nabijgelegen mooie oude villa die voorheen in gebruik was bij de Hoogeland Zorggroep. Het voormalige kantoor op het terrein puilde uit. Nieuwe teams In mei begint het sloopwerk. Momenteel zijn we nog bezig met het zoeken van alternatieve woonruimte buiten het terrein, voor de laatste twintig cliënten. Het is alles bij elkaar een hele operatie. Samen met teamleiders en behandelaars hebben we gekeken hoe en in welke samenstelling we groepen cliënten verhuizen. Ook zijn nieuwe teams van medewerkers samengesteld. Er zijn infobijeenkomsten voor het personeel gehouden en er is een adviesaanvraag bij de OR en de Cliëntenraad ingediend. Daarna is er een compleet plan aan de cliënten en hun verwanten voorgelegd. Zij zijn overigens tussentijds op de hoogte gehouden van de vorderingen door middel van nieuwsbrieven en bijeenkomsten. We werken er met z n allen hard aan. Er is een projectstructuur opgezet met een stuurgroep en per bouwtraject een werkgroep. Daar zitten mensen uit de werkvloer in. Zij komen met nuttige tips. Verder is er een communicatiewerkgroep die ervoor zorgt dat iedereen op de hoogte blijft. Groeiende belangstelling De onderhandelingen met gemeente en provincie over herinrichting van het natuurlijke terrein vergden veel energie en geduld. Maar het gaat nu echt gebeuren. Het Hietveld verandert de komende jaren totaal, van structuur én van gezicht. Dat de verbouwing van Het Hietveld niet onopgemerkt blijft, blijkt wel uit de groeiende belangstelling. Astrid Oosting tot slot: We merken nu al dat het uitstraling heeft. Nieuwe cliënten melden zich al voor de nieuwbouw. De vraag naar appartementen groeit. Zij kunnen straks mooi en beschermd wonen. Flexibel bouwen Jan van de Water is sinds 1 februari de nieuwe manager Vastgoed van Pluryn. Voorheen was hij directeur van een verzorgingstehuis in Culemborg. En hij had een adviesbureau voor woningcorporaties, gemeentes en zorgorganisaties. Hij heeft altijd affiniteit gevoeld met bouwprojecten. Maar altijd in relatie met zorg, vertelt hij. Vaak wordt vergeten voor wie je bouwt. Cliënten moeten hun hele leven in hun woning kunnen blijven wonen. Het mag nooit zo zijn dat ze om zorgredenen moeten verhuizen. Je moet dus flexibel bouwen. Daar moet je vooraf rekening mee houden. Als je naderhand moet aanpassen of verbouwen kost het tien keer zoveel. Nieuwe visie Zijn afdeling heet nu Vastgoed, voorheen Bouw en huisvesting. De naamsverandering heeft te maken met de nieuwe visie en met veranderingen in vastgoedbeheer, met normatieve huisvestingscomponent en kapitaallasten. Vastgoedkosten moeten nu binnen de productie gevonden worden. Dat biedt mogelijkheden tot integrale bedrijfsvoering, maar het betekent ook dat het risico van de exploitatie van het vastgoed bij zorginstellingen zelf komt te liggen. Om kansen te benutten en risico s te beperken, is een gedegen vastgoedstrategie noodzakelijk. Er komen veel grote projecten aan bij Pluryn. Voor al die projecten geldt: de managers willen het beste voor hun doelgroep, maar het budget van het bouw college is beperkt. Het is een gezamenlijke uitdaging om toch zoveel mogelijk van dat budget te doen, vindt Van de Water. DeBuut voorjaar

Stage lopen bij Pluryn. Informatie voor toekomstige stagiairs

Stage lopen bij Pluryn. Informatie voor toekomstige stagiairs Stage lopen bij Pluryn Informatie voor toekomstige stagiairs Volg je een MBO- of HBO-opleiding? Denk dan aan Pluryn! Welkom bij Pluryn. Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren,

Nadere informatie

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH)

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Werkenrode Volwassenen Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Mensen met een handicap willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Iets voor jou? Sterker in de samenleving.

Vrijwilligerswerk. Iets voor jou? Sterker in de samenleving. Vrijwilligerswerk. Iets voor jou? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Monique is maatje van Ellen. Een aantal keren per maand gaan ze samen leuke dingen doen. Dingen die Ellen door haar beperking

Nadere informatie

OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding

OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding Training Begeleid Wonen training begeleid WONeN de beste voorbereiding voor LAter Wil je als jongere of volwassene graag zelfstandig wonen? Maar moet je daarvoor eerst

Nadere informatie

JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN. Werk voor mensen met een (arbeids)handicap

JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN. Werk voor mensen met een (arbeids)handicap JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN Werk voor mensen met een (arbeids)handicap JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN Koffiehuis & branderij Coffyn is al jaren een geliefde plek in Nijmegen. Gasten komen bij Coffyn genieten

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

DE BEELE. Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen

DE BEELE. Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen DE BEELE Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen DE BEELE Zoeken naar de juiste aanpak Bij De Beele wonen jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving.

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De blijdschap bij Charley was groot toen er een plek voor haar vrijkwam in een woongroep van Pluryn in Horst. Zij voelt zich

Nadere informatie

Ontdekken wat je wél kan, in een aangepaste omgeving Sterker in de samenleving.

Ontdekken wat je wél kan, in een aangepaste omgeving Sterker in de samenleving. Ontdekken wat je wél kan, in een aangepaste omgeving Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Emma woont sinds kort bij een woongroep van Pluryn. Onderwijs krijgt zij in het gebouw van haar woongroep.

Nadere informatie

Autisme Spectrum Stoornis. Zo gewoon mogelijk verder leven

Autisme Spectrum Stoornis. Zo gewoon mogelijk verder leven Autisme Spectrum Stoornis Zo gewoon mogelijk verder leven Wat is ASS? ASS is een afkorting voor Autisme Spectrum Stoornissen. Het is een verzamelnaam voor verschillende stoornissen. Klassiek autisme, Asperger

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK)

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) JONGEREN ONTDEKKEN WAT ZE WEL KUNNEN Jongeren met een IQ tussen 40 en 60 en ernstige

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Inspraak van de cli nt bij Pluryn. Medezeggenschap

Uitgebreide versie. Inspraak van de cli nt bij Pluryn. Medezeggenschap Uitgebreide versie Inspraak van de cli nt bij Pluryn Inspraak van de clint bij Pluryn De besluiten van Pluryn hebben invloed op het leven van clinten. Ben jij een clint van Pluryn? Dan kun je meedenken

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Op weg naar zelfstandigheid Beschermd en begeleid wonen voor jongeren

Op weg naar zelfstandigheid Beschermd en begeleid wonen voor jongeren Op weg naar zelfstandigheid Beschermd en begeleid wonen voor jongeren Brochure voor jongeren ribw arnhem & veluwe vallei 3 Voorwoord Voorwoord Werkwijze Wonen Stap voor stap naar zelfstandigheid Contactgegevens

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou?

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? WAT JE IN DEZE BROCHURE LEEST 1 RIBW AVV in het kort 2 Zo gaan we met jou aan de slag 3 Behandeling

Nadere informatie

Dat is mensenwerk. Wonen met ondersteuning en zorg bij Reinaerde. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Ambulante Begeleiding

Dat is mensenwerk. Wonen met ondersteuning en zorg bij Reinaerde. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Ambulante Begeleiding REINAERDE Dat is mensenwerk 1 met ondersteuning en zorg bij Reinaerde Voor volwassenen met een verstandelijke beperking Ambulante Begeleiding Op zoek naar een woning Individueel met begeleiding in de buurt

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past WAT IS NAH? NAH is de afkorting van Niet-Aangeboren Hersenletsel. Iedereen, jong of oud, kan hersenletsel oplopen door ziekte of ongeval, bijvoorbeeld door

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Ondersteuning bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd

Ondersteuning bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd Ondersteuning bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd Voor mensen met een handicap en complexere problematiek en jongeren met gedragsproblemen Sterker in de samenleving Een mens kijkt van

Nadere informatie

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate Borgsate, uw persoonlijke keuze laurens Borgsate Borgsate Laurens Borgsate is een woonzorglocatie voor ouderen, gelegen in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. De locatie kenmerkt zich door de open

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Op weg naar zelfstandigheid Onze dochter heeft een visuele beperking en een ontwikkelingsachterstand. Kan ze een paar

Nadere informatie

BEGELEID WONEN VOOR MOEDER EN KIND. Voor jonge moeders met een licht verstandelijke beperking

BEGELEID WONEN VOOR MOEDER EN KIND. Voor jonge moeders met een licht verstandelijke beperking BEGELEID WONEN VOOR MOEDER EN KIND Voor jonge moeders met een licht verstandelijke beperking DOE WAT HET BESTE IS VOOR JOU EN JE KIND Heb je net een kindje gekregen of ga je binnenkort bevallen? Als moeder

Nadere informatie

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus Aesopus, uw persoonlijke keuze laurens Aesopus Aesopus Laurens Aesopus is een woonbehandelcentrum voor ouderen met psychiatrische problemen en fysieke beperkingen, met veelal ook een verslavingsachtergrond.

Nadere informatie

SDWNIEUWS. > En nog meer! Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers september 2011

SDWNIEUWS. > En nog meer! Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers september 2011 SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers september 2011 MET BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR JOU, LEES DIT BLAD GOED! Veranderingen in zorg en veiligheid Sneller antwoord op jouw

Nadere informatie

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban Laurens Den Hoogenban is een woonzorglocatie voor ouderen, die is gelegen in de wijk Overschie. De locatie kenmerkt zich door de

Nadere informatie

Kansen voor jongeren met een laag IQ Sterker in de samenleving.

Kansen voor jongeren met een laag IQ Sterker in de samenleving. Kansen voor jongeren met een laag IQ Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Emma woont sinds kort bij een woongroep van Pluryn. Onderwijs krijgt zij in het gebouw van haar woongroep. Zij ontdekt

Nadere informatie

Woonondersteuning die bij je past Sterker in de samenleving.

Woonondersteuning die bij je past Sterker in de samenleving. Woonondersteuning die bij je past Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De plaats waar en de manier waarop je woont, kies je zorgvuldig. Je huis is immers je thuis. Hier wil je je prettig voelen.

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De zorgbehoefte van jongeren en hun gezin staat centraal. Pluryn onderschrijft deze stelling uit het huidige zorgstelsel.

Nadere informatie

De kracht zit in onze mensen

De kracht zit in onze mensen De kracht zit in onze mensen BliXem Eetcafé In BliXem Eetcafé geniet u van een bijzonder ontbijt, lunch of diner, of van een heerlijk kopje koffie met de krant. Bij BliXem draait het om de gasten. De medewerkers

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen Passend Vertrouwd Dichtbij Wonen Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Een groot deel van het dagelijks leven speelt zich thuis af. Voor mensen met een handicap is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Wonen op de Groppe. Doelstelling woonvorm:

Wonen op de Groppe. Doelstelling woonvorm: Wonen op de Groppe Hier wonen 6 tot 8 mensen die veel begeleiding nodig hebben. Het gebouw is gelegen naast de stallen en is dicht bij alle dieren. Er is een grote gezamenlijke woonkamer en keuken, waar

Nadere informatie

Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen

Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen ALGEMENE BROCHURE WOONZORGNET Jezelf zijn, deelnemen aan de maatschappij, je talenten ontdekken, contacten onderhouden, een zin volle dagbesteding. Op jouw manier, in

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze. laurens De Oudelandse Hof

De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze. laurens De Oudelandse Hof De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze laurens De Oudelandse Hof De Oudelandse Hof Laurens De Oudelandse Hof is een nieuw woonzorgcentrum voor ouderen. De locatie is gelegen in de wijk Meerpolder in

Nadere informatie

Wonen bij Markenhof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Markenhof u? Waar vindt u Markenhof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Markenhof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Markenhof u? Waar vindt u Markenhof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Een rustige plek in een bosrijke omgeving Verpleeghuis ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De dennenbomen

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Wonen, werken, meedoen

Wonen, werken, meedoen Wonen, werken, meedoen zoals jíj dat wilt Bij Prezzent is er van alles te doen Wij zíjn er voor jou Bij Prezzent kun je wonen, werken en meedoen zoals jij dat wilt. Wij hebben woonlocaties met zelfstandige

Nadere informatie

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Vrijwilligers om cliënten te bezoeken voor een praatje of evt. een spelletje doen; Vrijwilligers

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens De Tuinen

uw persoonlijke keuze laurens De Tuinen De Tuinen, uw persoonlijke keuze laurens De Tuinen De Tuinen Laurens De Tuinen is een modern woonzorgcentrum voor ouderen in Bleiswijk. De locatie kenmerkt zich door de gemoedelijke en open sfeer. Door

Nadere informatie

ditie E Berkenhove www.atlant.nl

ditie E Berkenhove www.atlant.nl Wonen in Berkenhove Berkenhove ligt op een prachtige locatie Vlakbij appartementencomplex Berkenhove vindt u de binnenstad van Apeldoorn. Theater Orpheus ligt op loopafstand, net als de gezellige winkels

Nadere informatie

Op 22 juni 2011 heeft Zorgcentrum Antonia haar intrek genomen in een nieuw onderkomen aan de Knotwilg in Almkerk. De karakteristieken voor Antonia

Op 22 juni 2011 heeft Zorgcentrum Antonia haar intrek genomen in een nieuw onderkomen aan de Knotwilg in Almkerk. De karakteristieken voor Antonia Zorgcentrum Antonia Op 22 juni 2011 heeft Zorgcentrum Antonia haar intrek genomen in een nieuw onderkomen aan de Knotwilg in Almkerk. De karakteristieken voor Antonia zijn gezelligheid en saamhorigheid.

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens Simeon en Anna

uw persoonlijke keuze laurens Simeon en Anna Simeon en Anna, uw persoonlijke keuze laurens Simeon en Anna Simeon en Anna Laurens Simeon en Anna is het bekende woonzorgcentrum in de deelgemeente Feijenoord, waar alles erop is gericht om tot op hoge

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

ditie E Markenhof www.atlant.nl

ditie E Markenhof www.atlant.nl Wonen in Markenhof Markenhof ligt op een prachtige locatie Verpleeghuis Markenhof ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De geur van dennenbomen maakt deze locatie tot een bijzonder rustige

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 2 - maart/april 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 2 Inhoud: 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot 4 Puzzel 5 Nieuwbouwrubriek

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Thuis in de Hoeksche Waard

Thuis in de Hoeksche Waard 1 Thuis in de Hoeksche Waard 2 De rust en ruimte van de Hoeksche Waard is onze plek, ons thuis. Hier betekenen wij al bijna vijftig jaar met kleinschalige zorg iets groots in het persoonlijke leven van

Nadere informatie

DE AMETHYST DE AMETHYST

DE AMETHYST DE AMETHYST DE AMETHYST Adres: 'T Veld 4, 6687 LV ANGEREN contact : Linda Struyk / Stephan Tiebosch Mobiel : 06 22788271 / 06-226 943 80 Email: info@deamethyst.nl Website: www. deamethyst.nl DE AMETHYST Ambulante

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente.

Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente. Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente. Wil jij ook iets extra s betekenen voor een ander? Kijk op www.vilente.nl/vrijwilligers voor de vacatures! Als vrijwilliger geef je kleur

Nadere informatie

Gezinspsychiatrie in Beilen

Gezinspsychiatrie in Beilen informatie voor kinderen Gezinspsychiatrie in Beilen Dagbehandeling, kliniek en centrum voor gezinshereniging www.ggzdrenthe.nl Met het hele gezin in behandeling Jouw gezin komt misschien in behandeling

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011 Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Algemene informatie

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

KOFFIE MET ZORG. JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN

KOFFIE MET ZORG. JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN KOFFIE MET ZORG. JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN WELKOM BIJ COFFYN De geur van versgebrande koffie komt je tegemoet als je het koffiehuis binnenstapt. Naast ambachtelijk gebrande koffie hebben we gebak en

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 6 Inschrijfformulier

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus

uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus Huize Sint Petrus, uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus Huize Sint Petrus Laurens Huize Sint Petrus is een woonzorgcentrum voor ouderen in Berkel en Rodenrijs. De locatie kent een lange traditie

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Vrijetijdsbesteding voor jongeren Sterker in de samenleving.

Vrijetijdsbesteding voor jongeren Sterker in de samenleving. Vrijetijdsbesteding voor jongeren Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Eén ding is zeker: voor verveling heb je geen tijd bij Pluryn. Of je nu lekker wil sporten, hobbyen, muziek maken of uitgaan

Nadere informatie

Zo gewoon mogelijk verder met ASS Sterker in de samenleving.

Zo gewoon mogelijk verder met ASS Sterker in de samenleving. Zo gewoon mogelijk verder met ASS Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Froukje is een vlotte, jonge meid. Ze staat midden in het leven. Maar soms worden mensen heel boos om haar opmerkingen. Froukje

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

Joachim en Anna, uw persoonlijke keuze. laurens JOACHIM EN ANNA

Joachim en Anna, uw persoonlijke keuze. laurens JOACHIM EN ANNA Joachim en Anna, uw persoonlijke keuze laurens JOACHIM EN ANNA Joachim en Anna Laurens Joachim en Anna is een gezellig woonzorgcentrum aan de Slinge in Rotterdam. Er heerst een ongedwongen en open sfeer.

Nadere informatie

dat ik aan mijn baas en collega s moet doorgeven welke werkzaamheden ik heb gedaan en wat nog gedaan moet worden.

dat ik aan mijn baas en collega s moet doorgeven welke werkzaamheden ik heb gedaan en wat nog gedaan moet worden. CP26 rapporteren Als u in Nederland in de Handel & Dienstverlening werkt, bijvoorbeeld in een winkel of op een kantoor, moet u doorgeven aan uw baas en/of uw collega wat u gedaan heeft en wat er nog moet

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Jongeren met complexe problemen krijgen bij voorkeur ondersteuning thuis en in de wijk. Zo kort en effectief mogelijk. Soms is tijdelijk verblijf in een behandelcentrum

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum Secretariaat Meldpunt: Vangnetteam Parkstad Extra ondersteuning voor wie dat gebruiken kan... 1 2 3 4 5 9 10 6 Soms kunnen mensen wel eens wat extra hulp gebruiken. Al vinden veel mensen het lastig om

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Wij willen graag van u leren De medewerkers van de CvZG verlenen aan veel mensen diverse soorten zorg. In verreweg de meeste gevallen verloopt die zorg naar tevredenheid

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

Dorpsveld, uw persoonlijke keuze. laurens Dorpsveld

Dorpsveld, uw persoonlijke keuze. laurens Dorpsveld Dorpsveld, uw persoonlijke keuze laurens Dorpsveld Dorpsveld Laurens Dorpsveld is een klein woonzorgcentrum voor ouderen in het zuiden van Rotterdam. De locatie kenmerkt zich door de gemoedelijke en open

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

Maak kennis met Nieuwmarke

Maak kennis met Nieuwmarke Maak kennis met Nieuwmarke 1 LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Perspectief voor jongeren en samenleving LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Welkom bij Nieuwmarke Iedere jongere is uniek in zijn ontwikkeling.

Nadere informatie

JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN. Rapport over de toetsing van zorgplannen. Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys

JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN. Rapport over de toetsing van zorgplannen. Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN Rapport over de toetsing van zorgplannen Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys Jij èn jouw zorgplan 01-09-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderzoek 4

Nadere informatie