EO Jongerendag Op 4 juni bezocht de scriba de EO Jongerendag in het Gelredome te Arnhem.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EO Jongerendag Op 4 juni bezocht de scriba de EO Jongerendag in het Gelredome te Arnhem."

Transcriptie

1 I. Activiteiten preses, scriba en overige moderamenleden Juni 2011 Deutsche Kirchentag te Dresden Van 1 tot en met 5 juni bezochten de preses en okr. B.van Bokhoven de Deutschen Kirchentag van de Evangelische Kirche (EKD) in Dresden, Duitsland. Zo n deelnemers konden kiezen uit vele honderden bijeenkomsten, Bijbelstudies, workshops, uitvoeringen, lezingen, drama en expressie etc. Thema van deze Kirchentag was daar zal ook uw hart zijn, afgeleid van Matteüs 6:21 (zie bijlage 1). EO Jongerendag Op 4 juni bezocht de scriba de EO Jongerendag in het Gelredome te Arnhem. Spreken over God Op 6 juni gaf de scriba een lezing over Spreken over God tijdens een ambtsdragersvergadering te Zoetermeer. Afscheid ds. H. van Wijnen van de HGJB Op donderdag 9 juni was de preses in de Opstandingskerk in Houten aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) en het afscheid van zijn directeur ds. H. van Wijnen (zie bijlage 2). Okr. B. van Bokhoven was hierbij tevens aanwezig. Bezoek hoofdkantoor WCC De scriba bracht op 8 juni een bezoek aan het hoofdkantoor van de WCC (en WCRC) te Genève (zie bijlage 3). Bezoek classis Zeist Op 15 juni bezocht de scriba de classis Zeist in verband met de reactie op de ontwerp-visienota. Nederlands Bijbelgenootschap Op donderdag 16 juni bracht de preses een bezoek aan het Nederlands Bijbelgenootschap in Haarlem. Jaarvergadering GZB Op donderdag 16 juni was de preses aanwezig bij de jaarvergadering van de GZB in gebouw Eben Haëzer in Woudenberg waar hij een toespraak hield (zie bijlage 4). Bestuursvergadering Federatie van Diaconieën Op 16 juni was diaken B. Broekhuizen aanwezig bij de bestuursvergadering van de Federatie van Diaconieën. Afscheid Mgr. A.H. van Luyn De scriba was op 18 juni aanwezig bij het afscheid van Mgr. A.H. van Luyn als bisschop van Rotterdam. Ondertekening convenant Ruimte voor geven Op 21 juni was de scriba aanwezig bij de ondertekening door het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) van het convenant Ruimte voor geven. Inleiding voor studenten seminarium Hydepark Op woensdag 22 juni hield de preses een inleiding voor studenten op het seminarium Hydepark, onderwerpen waren onder meer: de synode, de Dienstenorganisatie, welke nieuwe ontwikkelingen zijn er, wat verwacht de kerk van predikanten en wat mogen predikanten van de kerk verwachten? 40-jarig bestaan VGVZ Op 22 juni was ouderling mw. M. Lichtenbelt in de Domkerk te Utrecht aanwezig bij de viering van het 40-jarig bestaan van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ). De scriba was tevens aanwezig en gaf namens het CIO een toespraak (zie bijlage 5).

2 In ontvangst nemen Geen Tittel of Jota Op donderdag 23 juni nam de preses in het Gasthuis in Amsterdam het eerste exemplaar van Geen Tittel of Jota van de Toraleesroostergroep in ontvangst (zie bijlage 6). Start KIDS Express Op 29 juni waren de preses en okr. B. van Bokhoven aanwezig bij de start van de KIDS Expres, een samenwerkingsproject van JOP, het Nederlands Bijbelgenootschap en KiA. Door middel van vijf Bijbelverhalen met 15 uitdagende opdrachten in vijf zeer fraaie caravans laat KIDS Expres kinderen ervaren dat ze een verschil kunnen maken in de wereld om hen heen, waarbij ze ontdekken dat de Bijbel nog steeds heel actueel is! Kennismaking met de fractievoorzitter van het CDA Op 30 juni was de scriba aanwezig bij een kennismakingsgesprek van het moderamen van de Raad van Kerken met de fractievoorzitter van het CDA. Juli 2011 In bezit nemen bisschopszetel Mgr. J.H.J. van den Hende De scriba was op 2 juli aanwezig bij het in bezit nemen van de bisschopszetel van Rotterdam door Mgr. J.H.J. van den Hende. Ontmoeting met studenten Op 5 juli ontmoette de scriba studenten van de PThU op het seminarium Hydepark. Augustus 2011 Interview met dr. Vermeulen Op 15 augustus gaf de scriba een interview aan dr. Vermeulen namens project Religiare (religie in het publieke domein). Interview voor Spirit24/NCRV Op 16 augustus gaf de scriba een interview voor Spirit 24/NCRV tijdens een terugblik op 50 jaar religie in Nederland. Interview met mw. A.M. van Briemen De scriba had op 17 augustus een interview met mw. A.M. van Brieven voor de HGJB. Xnoizz Flevo Festival Op 20 augustus bezocht ouderling mw. M. Engelbert het Xnoizz Flevo Festival. Afscheid dr. F.T. Bos van BNP Op 24 augustus was okr. B. van Bokhoven aanwezig op de receptie ter gelegenheid van het afscheid van Tobias Bos als directeur van de Bond van Nederlandse Predikanten. Christelijk Sociaal Congres Op 24 en 25 augustus participeerde okr. B. van Bokhoven in dit congres en de workshops, waarvan het thema was Schepping & samenleving, een duurzame relatie. Onder gelijknamige titel werd vooraf de congresbundel gepubliceerd, waarin wordt teruggeblikt op 120 jaar christelijk-sociale beweging. Tijdens de conferentie werd de bundel EEN SCHRIJNEND GEBREK, een begin van een christelijke visie op rentmeesterschap gepresenteerd. Honderdste Zendingsdag van de GZB Op 27 augustus was okr. B. van Bokhoven aanwezig bij de honderdste Zendingsdag van de GZB, die sinds een aantal jaren wordt gehouden op Hydepark. Het thema van deze dag was Samen gezonden. Bezoek Presbyterian Church Ghana

3 Van 18 tot en met 29 augustus bezocht de scriba de Presbyterian Church Ghana (zie bijlage 7). Evaluatiebijeenkomst met IZB Op 31 augustus namen de scriba en okr. B.van Bokhoven deel aan een tussentijdse evaluatie van de in 2009 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de Protestantse Kerk en in het bijzonder de programmalijn Missionair Werk & Kerkgroei, en de IZB - voor zending in Nederland. September 2011 Ambtsjubileum dr. A.J. Plaisier Op zondag 4 september was de preses in Amersfoort aanwezig bij de dienst waarin werd stilgestaan bij het 25-jarig ambtsjubileum van dr. A.J. Plaisier (zie bijlage 8).

4 De scriba ging in de verslagperiode voor in kerkdiensten in de volgende gemeenten: 2 juni, Montfoort 5 juni, Soest, Willeminakerk 12 juni, Boskoop, Zijdekerk 12 juni, Utrecht, Jacobikerk 2 juli, Amersfoort, De Hoeksteen 2 juli, Amstelveen, Gereja Kristen in Nederland 14 augustus, Amsterdam Zuid-Oost, Persekutuaan Kristen De preses ging in de verslagperiode voor in kerkdiensten in de volgende gemeenten: 9 januari, Alkmaar 30 januari, Alkmaar 20 februari, Heiloo 20 maart, Velserbroek 10 april, Alkmaar 24 april (Pasen), Alkmaar 29 mei, Amsterdam, Westerkerk 6 juni, Alkmaar 20 juni, Naarden 10 juli, Alkmaar 24 juli, Uitgeest/Akkersloot

5 II. Besluiten moderamen, benoemingen A. Bestuurlijke besluiten genomen door moderamen en kleine synode tussen 15 juni 2011 en 15 september 2011 Toepassing van ordinantie (beroepen van een predikant In algemene dienst) Ds. C. van Dam te Utrecht voor de arbeid ten dienste van Kerk in Actie buitenland als coördinator van het Hendrik Kraemer Instituut Toepassing van ordinantie (toetsing oordeel werkzaamheden predikant met een bijzondere opdracht) op verzoek van Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Zevenbergen t.b.v. beroeping ds. H. Hummel als geestelijk verzorger bij Verpleeguuis Sancta Maria te Zevenbergen Classicale vergadering van de classis Leeuwarden t.b.v. beroeping mw.ds. K. Kwint-de Kleine als geestelijk verzorger bij Zorggroep Noorderbreedte locatie Abbingahiem te Leeuwarden Toepassing van ord , verlenging bevoegdheid om als proponent te staan naar het het ambt van predikant Mw.ds. S.C. Leene te Sneek Mw. Drs. M. Nijman te Lelystad Verlenging van preekconsent krachtens overgangsbepaling 1 Gen.Reg. Preekconsenten Dhr. C.G. Hoogendoorn te Amersfoort (met terugwerkende kracht) Dhr. J.E.G. Baars te Dinxperlo Dhr. C.M. Cornelisse te Nieuwerkerk aan den IJssel Toepassing van Artikel 4 Gen.Reg. Preekconsenten (preekconsent in het kader van de opleiding) Dhr. B. Bloemendal te Kampen Mw. S.A. Blok te Kampen Mw. P.A. de Jong te Kampen Dhr. G. van Zanden te Zwolle Dhr. R.P.M. Braakhuis te Utrecht Mw. A.P. Donker-Kremer te Tiendeveen Dhr. R.P. van der Plicht te Waddinxveen

6 Dhr. W.J. Westland te Renswoude Toepassing van Artikel 5 Gen.Reg. Preekconsenten (preekconsent vanwege voltooide opleiding) Dr. H.C. van der Sar te Zwolle Drs. G. Brandorff te Hardenberg Mw.drs. L. van der Laan-van der Wilden te Ede Toepassing van Artikel 6 Gen.Reg. Preekconsenten (kerkelijk werker in gemeente) Dhr. C.A.M. Vernooij te Culemborg (met terugwerkende kracht) Mw. W.G. Jansen-Baltink te Doezum (met terugwerkende kracht) Mw. J. Kooman te Zierikzee

7 B. Benoemingen en afvaardigingen In de verslagperiode zijn door het moderamen en de kleine synode geen benoemingen verricht.

8 Bijlage 1 Impressie van de 33. Deutsche Evangelischer Kirchentag te Dresden van 1 tot en met 5 juni 2011 okr. B. van Bokhoven da wird auch dein Herz sein (Matthäus 6,21) 1. Bij de inschrijving blijkt al een grondige voorbereiding: een programmaboek van 640 pagina s waarin alle onderdelen tot in detail chronologisch en thematisch zijn aangegeven, uitvoerige plattegronden met locaties, openbaarvervoertickets enz. 2. Opvallend is het zeer grote aantal jongeren dat overal in de stad en op locaties aanwezig is om hand en spandiensten te verrichten.(blijkt mee te tellen als maatschappelijke stage) 3. Het aantal aangemelde deelnemers bedraagt , het totaal aantal bezoekers wordt geschat op , dus dat bepaalt het straatbeeld in de stad. Als teken van verbondenheid schaft bijna iedereen zich een kleurig groen sjaaltje aan, zelfs een hond deelt daarin. Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd, zelfs ouders met jonge kinderen zijn moeiteloos aanwezig bij soms ellenlange toespraken. De hele stad ademt een ontspannen Koninginnedagsfeer, terwijl veel bijeenkomsten diepteboringen zijn. Gelaten wacht men bij de tramhaltes, telkens pogend een wereldrecord te vestigen op het onderdeel: hoeveel mensen kunnen er in een tram? 4. Als Gedenken zu Begin is er in het centrum van Dresden een rondgang langs gedenkstenen: Ein Gedenkweg vom Altmarkt zur Synagoge - zur Erinnerung an die Vernichtung Jüdischen Lebens in Dresden, an die Schuld der Kirche und den Mut der unbesungenen Helden. 5. De Eröffnungsgottesdienst vindt plaats aan de oever van de Elbe, waar zeer grote tribunes plaats bieden aan de talrijke deelnemers, en overigen de dienst volgen vanaf de nabijgelegen bruggen en de overzijde. In prediking, theater, muziek en gezang wordt ingegaan op het thema van deze dagen. Daarbij wordt o.a. ook het woord gevoerd door Bondspresident Christiaan Wulff uit Berlijn, deelstaatminister-president Tillich uit Dresden en 1 e Burgemeester Hilbert uit Dresden. Opvallend daarbij is dat in de Duitse context de officials niet schromen om ook inhoudelijk in te gaan op de betekenis van het Evangelie. 6. De Frauenkirche ( ca zitplaatsen) staat letterlijk en figuurlijk centraal. Weer in gebruik sinds de afronding van de restauratie in 2009 wil iedereen wel een programmaonderdeel volgen in deze prachtige kerk. We vinden met veel moeite een plekje in een loge op de 6 e verdieping. Iedere dag staan er lange rijen te wachten, waarbij zich een uitzonderlijke situatie voordoet: jongeren staan voortdurend met borden bij de ingangen: Kirche überfüllt. Bij een avondbijeenkomst die om gaat beginnen staan er om uur al lange rijen, waarbij de wachttijd spontaan wordt getransformeerd tot een volkszangdienst. 7. Tijdens ons verblijf nemen we onder andere deel aan de volgende bijeenkomsten/workshops: a. Welcome for international visitors, concluded with a sea of lights from candles on both sides of the River Elbe.

9 b. Bibelarbeiten durch Prof. Dr. Margot Kässmann, voormalig preses EKD (P. Verhoeff) c.q. Dr. Najla Kassab, predikante National Evangelical Synod te Beirut/Libanon (B. van Bokhoven). c. Wie viel Frau verträgt das Pfarrambt? d. Wie viel Integration braucht die Demokratie? e. Das wird man wohl noch sagen dürfen! Israel und wir Markt der Möglichkeiten, gehouden op het grote tentoonstellingsterrein. Speciaal voor de Kirchentag heeft de overheid de trambaan hierheen verlengd. Te midden van de honderden stands bezoeken we o.a. die van de geassocieerde kerk E.A.K., en spreken met het echtpaar Heetderks (inderdaad, familie van...).

10 Bijlage 2 Lezing bij de algemene ledenvergadering van de HGJB op 9 juni 2011 in de Opstandingskerk te Houten ds. P. Verhoeff Graag maak ik gebruik van de gelegenheid die aan mij geboden wordt om u als ALV van de HGJB een hartelijke groet over te brengen namens de synode en het moderamen. Het is een goede mogelijkheid om elkaar weer eens te ontmoeten en het goede toe te wensen. Ik wil u wel verklappen dat ik mij daarbij aanzienlijk gemakkelijker voel dan de laatste keer dat wij elkaar spraken. Ook u zult die laatste keer nier vergeten zijn, en anders roep ik die in herinnering.het was bij het 100-jarig bestaan van de HGJB. Wij spraken elkaar wel, maar wij zagen elkaar niet. U zat in Utrecht, in de Jacobikerk en wij als generale synode vergaderden in Lunteren. Ik mocht u namens de kerk een mooi bedrag als cadeau aanbieden, maar wij werden ernstig gehandicapt door de verbinding. Er zat een behoorlijke vertraging in die verbinding, zodat het geheel in ieder geval op de synode nogal kolderiek overkwam. Ik bood u het cadeau aan, maar hoorde aan de andere kant niets dan stilte.en dat duurde lang. Toen ik in arren moede dan zelf nog maar iets zei, brak er in de Jacobi juist op dat moment een donderend applaus los. En daarop bulderde de synode weer van het lachen. Ik kreeg het er warm van, en ik voelde mij ongelukkiger en ongelukkiger. Ik weet nog dat ik tegen de scriba zei dat ik liever twee dagen een synode voorzat dan dat ik eenmaal een paar minuten een cadeau aan moest bieden. Enfin, het leed is geleden en het is goed om elkaar dan nu in levende lijve te spreken, van aangezicht tot aangezicht. Dat biedt mij namelijk ook de mogelijkheid om uit te spreken hoezeer kerk, synode en moderamen prijs stellen op de goede contacten die tussen u en ons in de laatste jaren tot betere en nog steeds betere contacten zijn uitgegroeid. Er is sprake van een vruchtbare samenwerking van DO en HGJB. Natuurlijk is daar de persoon van ds van Wijnen niet vreemd aan. In hem is er als directeur van uw HGJB en als programmamanager JOP van de DO een soort personele unie ontstaan, waar wij beiden inmiddels veel vruchten van hebben mogen plukken. Nu hij vandaag van de HGJB afscheid neemt is het ook goed om de dankbaarheid en de waardering van de kerk daarvoor uit te spreken. Ik weet dat ik daarmee een beetje op de zaak vooruitloop, maar ik dank je Harmen, namens de gehele kerk voor je baanbrekende werk in deze. Met een personele unie in de persoon van ds van Wijnen is het begonnen, maar ik geloof het vertrouwen te mogen uitspreken dat er meer gebeurd is dan zijn persoon. Als JOP en HGJB hebben wij een samenwerking gevonden die voor beiden profijtelijk is. Wij doen samen wat kan, en dat is veel. Maar er blijft ook voor beide organisaties een bepaald deel aan eigenheid over die goed is voor elk van beiden en die we elkaar ook van harte gunnen.zo is het goed en zo is de samenwerking HGJB- DO ook een voorbeeld geworden voor andere MUO s. Nu dan ook de tijd van het afscheid voor ds van Wijnen van de HGJB is gekomen, is er bij de kerk en de DO alle vertrouwen dat die goede samenwerking gecontinueerd zal worden. Daarbij is het nogmaals belangrijk dat wij eenheid en samen optrekken zoeken waar dat kan. Maar dat wij ook de eigenheid van beide partijen als kracht erkennen en daar gebruik van maken. Ik spreek dan ook de hoop en het vertrouwen uit dat het zo zal gaan en dat het jeugd- en jongerenwerk in onze kerk én over de grenzen daarvan heen, er van zal profiteren. Men heeft mij verzocht het niet te lang te maken, en ik zal het dus hierbij laten. Wij wensen ds van Wijnen alle goeds toe, maar die zullen wij nog vaak genoeg zien. De kerk wenst echter ook de HGJB alle goeds toe. Zo begon ik, met een groet en u namens synode en moderamen alle goeds toe te wensen. Graag sluit ik af met een bede om de zegen. Moge de Heer van alle leven, de vader van onze Heer Jezus Christus u zegenen in al uw werk.

11 Bijlage 3 Verslag van het werkbezoek aan de Wereldraad van Kerken op 8 juni 2011 te Genève (Zwitserland) dr. A.J. Plaisier Dr. Hielke Wolters haalt mij op. Hij vertelt mij over zijn werk in de wereldraad van kerken als Actin Associate General Secretary for Programmes, een verbindende schakel tussen de Program Directors en de General Director. Wij spreken over het verzoek om in een volgende periode een afgevaardigde van de Protestantse kerk in het Central Comité te benoemen die tot de kerkleiding behoort (overigens sprak hij, en later ook Tveit, met veel waardering over Marloes Keller). Ik opperde dat dan de quorum-discussie wellicht wat minder rigide gevoerd zou moeten worden. Ik ontmoet Mr. Michel Nseir, programme executive Middle East en Mrs. Carla Khijoyan, programme executive regional relations ME. Zij staan op het punt af te reizen naar Egypte. We wisselen van gedachte over de vraag of het opportuun is te spreken met radicale moslims, die voor de Koptische Kerk zo ongeveer de vijand is. Uitgebreid komen we te spreken over de wijze waarop wij als kerk ons op het zogenaamde IP-veld begeven. Wat de PKN in deze doet geschiedt niet in het verborgene. Het overleg met het OJC is niet onopgemerkt gebleven en roept meteen allerlei vragen op. Ik heb hen duidelijk gemaakt dat spreken ook voor christenpalestijnen en het Palestijnse volk aan gezag en invloed inboet wanneer de relaties met de joodse partners worden verbroken, maar dat wij nog even beslist achter onze brief aan de Israëlische regering staan. Ik lunch met Dr. Martin Robra, programma director en Dr. John Gibaut, director Faith and Order. We spreken o.a. over de rol van F&O in de verklaring van Kingston over Just Peace. Deze is toch nogal marginaal, maar ik kreeg niet de indruk dat zij hier erg mee zaten. Met waardering werd gesproken over prof. Leo Koffeman en Kirsten Storch. Vervolgens heb ik een ontmoeting met Dr. Olav Tveit. Ik vertel hem dat onze afgevaardigde in het CC veel waardering heeft voor zijn voortvarende aanpak. Ik leg hem twee dingen voor: 1. de theologie van Kingston en 2. de toekomst van de relatie tussen WCC en Global Christian Forum. Ad 1: de imperatief, die bovendien nogal dik is ingevuld (45 x must) rust maar marginaal in de indicatief van de verkregen vrede in Christus en heeft wel een erg los verband met de hoop op de komst van Gods koninkrijk door God zelf. Ad 2. Als GCF geen vernieuwing van WCC gaat geven, zal WCC weinig nieuw elan krijgen en wellicht verder bureaucratiseren, omgekeerd zal GCF zonder WCC een keer kunnen doodlopen. Wij hebben over beide zaken een open en indringend gesprek over. In een volgende sessie spreek ik met Rev. Dr. Deenabandhu Manchala, programme executive voor unity, mission, evangelism and spirituality, met Mrs. Sydia Nduna, programme director migration en met Mrs Maria Chávez Quispe, indegenous People en Just and Inclusiive Communities. Hier gaat het vooral over de positie van migrantenkerken, juist voor de Nederlandse situatie van groot belang. Er is een mooie studie, Mapping Migration, mapping churches responses, dat kan helpen. In een ontmoeting met Dr, Setri Nyomi en Dr. Douwe Visser vraag ik of WCRC ook echt een samengaan van WARC en REC behelst. Daar wordt positief op gereageerd. Ik kom terug op de assemblee en kaart aan dat heel snel een dictaat van de meerderheid ontstaat en een sfeer waarin open discussie moeilijk is. Dit wordt met name door Douwe Visser onderkend. Het zal een uitdaging zijn een echt vrije en open ruimte te creëren, dat is immers typsich reformed s Avonds ben ik te gast bij de Nederlandstalige gemeente te Genève, waar Lia Wolters de voorganger is. Er zijn ongeveer veertig deelnemers. Op verzoek leid ik het onderwerp Spreken over God in. Het blijkt dat Klaas Hendrikse recentelijk in Frankrijk geweest is voor de presentatie van zijn boek in Franse vertaling. Ik vermijd polemiek, maar zet positieve accenten. Mijn verhaal vindt weerklank en er volgt een mooie discussie. De volgende dag neem ik alvorens terug te vliegen de kans waar nog even oud Genève in te lopen, de St. Pierre en het Reformatiemuseum te bezoeken en uiteraard de Reformatiemuur te bekijken...

12 Bijlage 4 Toespraak bij de jaarvergaderging van de GZB op donderdag 16 juni 2011 in gebouw Eben Haëzer te Woudenberg ds. P. Verhoeff Graag dank ik u voor de gelegenheid mij geboden door het bestuur om namens het moderamen van de generale synode een groet uit te spreken. Dat groeten is een goede bijbelse gewoonte. U weet dat de brieven in het Nieuwe Testament, zo zij er niet mee beginnen, toch in ieder geval eindigen met een hartelijke groet, uitgesproken door de schrijver aan zijn lezers. Er spreekt wat mij betreft in ieder geval verbondenheid uit zo n bijbelse groet.ook al ken je elkaar niet, of niet allemaal persoonlijk, je bent met elkaar verbonden als broeders en zusters in de ene Heer. Zo zijn wij ook in de kerk met elkaar verbonden. Als broeders en zusters die elkaar lang niet allemaal niet persoonlijk kennen. Als broeders en zusters ook met een verschillende achtergrond. Met een andere geschiedenis die leven, geloven en plaats in de kerk ontegenzeggelijk mede bepaald heeft. Maar met alle verschillen die er zijn, zijn wij toch innig met elkaar verbonden.kinderen van één Vader, zegt het kinderliedje dat ik lang geleden leerde. Ik geloof dat ik het niet beter kan zeggen. Graag groet ik u dus namens het moderamen van de generale synode. U als een van de modalitaire uitvoeringsorganisaties binnen onze kerk. Een organisatie met heel oude rechten. Al meer dan 100 jaar staat de GZB voor de zending. Kerk en zending, dat hoort bij elkaar. Ds Ouwehand memoreerde dat vorige week nog in zijn artikel in de Waarheidsvriend. Hoort de zending-ver-weg bij de roeping van de gemeente of is dat alleen weggelegd voor bijzondere christenen? De vraag stellen is haar beantwoorden. In de Schrift zijn gemeenten tot zending geroepen. Handelingen, de Romeinenbrief, 1 en 2 Corinthe worden in het artikel aangehaald. Natuurlijk ook de laatste woorden van het evangelie naar de beschrijving van Mattheus. Maak alle volken tot mijn discipelen door hen te dopen hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. De Schrift roept ons dus tot zending, maar de theologie niet minder. Ik noem in dit verband graag de naam van Hendrik Kramer. Hij zei de kerk doet niet aan zending, de kerk is zending. Zonder zending kan de kerk niet, zonder zending is de kerk geen kerk. En toch constateert ook de directeur van de GZB dat er een hoop veranderd is. Allereerst is Nederland zelf zendingsgebied geworden. Onvermijdelijk is dat ook aan de kerk te zien, aan haar focus. Niet alleen is zij kleiner, maar ook heeft het feit dat Nederland zelf zendingsgebied is geworden gevolgen voor de zending overzee. De aandacht verschuift als het om zending gaat. De neiging is minder daar, meer hier. Een en ander is ook niet zonder gevolgen gebleven voor de verhoudingen in de wereld. Het is niet meer zo dat wij uit het Noorden bij hen in het Zuiden kunnen komen vertellen hoe het moet. Terecht is in veel landen veel meer zelfbewustzijn gegroeid dan er vroeger was. De voorzitter sprak zojuist in zijn gloedvolle betoog over wederkerigheid. Principieel zijn we als christenen op elkaar aangewezen. Dat alles heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de zending. Niet alleen voor de omvang, maar ook voor de aard. Dat zending verkondiging van Christus is, staat voor mij als een paal boven water.maar er zijn daarvoor in de loop der jaren ook meerdere modellen ontwikkeld en gegroeid. Het stemt mijn hoopvol dat de kerk en de GZB daarbij samenwerken en veel meer dan vroeger samen optrekken. Natuurlijk moet ieder daarbij zijn eigenheid bewaren. Dat spreekt vanzelf, want daarin ligt de kracht. Maar het is ook zonde om op die gebieden waarin je overeenstemt langs elkaar heen te werken. De dienstenorganisatie van de kerk en de GZB zijn elkaar daarin steeds meer aan het ontdekken als partners. Wij doen samen wat kan. Maar er blijft ook voor beide organisaties een bepaald deel aan eigenheid over die goed is voor elk van beiden en die we elkaar ook van harte gunnen. Zo werkt de kerk ook steeds meer samen met de andere MUO s IZB en HGJB. En zo willen wij ook de samenwerking met de GZB graag verder ontwikkelen. Ik spreek vandaag mijn vertrouwen uit dat we elkaar daarin zullen blijven vinden, en daarbij elkaar steeds in de waarde zullen laten. Nog eenmaal haal ik daarbij de worden van ds Ouwehand aan. Zo wordt de kerk tot zegen, en wordt ze zelf ook gezegend. Daarmee wil ik deze groet ook beëindigen. Ik doe dat in het voetspoor van de briefschrijvers van het Nieuwe Testament. Want ik wil u niet alleen groeten, maar ook afsluiten met het uitspreken van het

13 besef dat wij allen leven onder de hoede van de Heer. Wij bidden dan ook om zijn zegen. Voor de landelijke kerk. Voor de kerk overal in de wereld. Voor de GZB en de zending. En voor elk van ons persoonlijk.

14 Bijlage 5 Toespraak bij het 40-jarig jubileum van de VGVZ op 22 juni 2011 dr. A.J. Plaisier Bij het thema zorg denken we vandaag vooral aan bezuinigingen. De vraag naar zorg is hypertrofisch gegroeid en de betaalbaarheid is een reëel probleem. Dus moet er worden bezuinigd. En vervolgens is er een terechte zorg dat hiermee veel noodzakelijke zorg is wegbezuinigd. Wat daarbij in de hele discussie opvalt, is dat zorg vaak exclusief als een product beschouwd, een product dat aangeboden of afgenomen wordt. Zo spreken we over het inkopen van zorg, over zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Dat zijn markttermen. Ik begrijp goed dat deze terminologie onvermijdelijk en ga daar op zich niet tegen protesteren. Waar ik wel bezwaar tegen aanteken is, dat het spreken over zorg hiermee in hoge mate verengd is geworden. Erger nog: het resulteert vaak in een mensbeeld, waarin voor de zorgende mens geen plaats is. Waarin de mens niet meer de hoeder is van zijn broeder of zuster, maar waarin hij gefixeerd is op zichzelf en het eigen levensproject. Zorg is dan iets wat door een aantal professionals moet worden verricht, maar waar mijn leven geen verhouding mee heeft. Natuurlijk komt iedereen er vroeg of laat achter dat dit niet werkt, het leven is sterker dan deze leer, maar als ideaal blijft het staan; een ideaal dat mijns inziens onze samenleving afbreuk doet. Maar niet alleen de zorgende mens blijft buiten beeld. Ook de mens die zorg nodig heeft. De mens als patiënt, die ondergáát, die behoeftig is en aangewezen is op zorg. Het ideaal is de gezonde mens, die niets ondergáát maar die maximaal acteert en zich ontplooit. Ook dat is niet houdbaar. Vroeg of laat zijn we patiënt. Daar zijn we echter slecht op voorbereid. We komen terecht aan een kant die er eigenlijk niet zou moeten zijn. Wat dan dreigt is, dat we daarin alleen als consumenten op reageren. Consumenten die zich met argusogen op de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder richten. Dat het ook een levensituatie is die een appel doet op mijzelf, verdwijnt uit het zicht. Dat ziekte en nood ook een vraag is naar mijn eigen bestaan en de oproep om daarmee in een nieuwe verhouding te komen, is verdwenen. Ik meen dat hier nu juist een betekenis van geestelijke zorg ligt, met name geestelijke zorg zoals die vanuit een religieuze of daarmee verwant levensbeschouwelijke traditie wordt gegeven. Ik laat me daarin zelf door een christelijk perspectief leiden. Daarin komt zorg in een breder en dieper verband te staan. In de eerste plaats omdat de mens hier wel wordt geroepen de hoeder van zijn broeder te zijn. Omdat hier gesproken wordt over de werken van de barmhartigheid, die dan niet een hobby voor begaafde christenen zijn, maar een levenshouding uitdrukken. Wij zijn elkaar gegeven, we zijn elkaar een zorg. Niet als restpost, als lastpost, maar als roeping, omdat dit wezenlijk is voor mens-zijn. In de tweede plaats om te leren patiënt te zijn. Dat stelt ons voor levensvragen. Levensvragen die in een eenzijdig activistisch menszijn, waarin het gaat om succes en zelfontplooiing, vaak verdrongen worden. Geestelijke zorg is deze mens nabij en helpt deze mens een dieper verstaan van zichzelf. Het is leren patiënt te zijn, zonder slachtoffer te worden. Geestelijke zorg zet zorg in een breder kader. In een menselijk kader. In een kader waarin de hele mens serieus wordt genomen. Bij deze gelegenheid wil ik dan ook graag benadrukken dat ik geestelijke zorg graag ambtelijk gebonden zie. De zendende instantie is uitdrukking van een zorgende gemeenschap. Er staat iets achter de geestelijke verzorging. Een gemeenschap die iemand zendt. Ambtelijke binding staat ook voor de ruimte van vragen die opkomen in grenssituaties. Het is uitdrukking van een weerstand tegen een wereld waarin alleen functionaliteit telt. Uitdrukking van een wereld van barmhartigheid en mededogen, van reflectie en bezinning, van verdieping en vergeving. De ambtelijke binding is voor mij uitdrukking dat er meer is dan het enkelvoudige discours waartoe de zorg zo snel kan worden gereduceerd. Na dit gezegd te hebben in de krappe zeven minuten, heb ik net nog de tijd de VGVZ feliciteren met haar 40 jarige bestaan. Zij heeft belangrijk werk gedaan. Ik hoef hier haar verdienste niet breed uit te meten maar volsta te zeggen dat zonder de VGVZ het er met de geestelijke zorg aanmerkelijk minder voor zou staan. Ik wens haar toe de rol te blijven spelen die zij ook in de afgelopen 40 jaar heeft

15 gehad, een sterke vereniging die staat voor kwaliteit en die zich sterk maakt voor een kant van ons menszijn, die niet verloren mag gaan.

16 Bijlage 6 In ontvangst nemen van het eerste exemplaar Geen Tittel of Jota van de Toraleesroostergroep op 23 juni 2011 in het Gasthuis te Amsterdan ds. P. Verhoeff Graag neem ik dit boekje vanmiddag in ontvangst, het eerste exemplaar. Geen Tittel of Jota, is de intrigerende titel. Niets maar dan ook niets van de Schriften mag aan onze aandacht ontsnappen. U zult begrijpen dat ik als voorzitter van de generale synode alleen al tegen de titel van het boekje van harte ja zeg. Maar er is meer. Want natuurlijk zijn wij christenen. Ook ditmaal als voorzitter van de synode van een kerk kunt u van mij niets anders verwachten dan dat ik dat beaam. Toch is een van de vruchten van met name niet alleen, maar met name de twintigste eeuw dat wij als kerken, als gelovigen, als christenen zijn gaan ontdekken dat ons christen-zijn oorsprong elders vindt. Alle christelijke geloof is ondenkbaar zonder dat er een Israël en een God van Israël zijn voorgegaan. Wie zijn identiteit wil kennen kan nooit volstaan met de wetenschap wie hij is. Dat weet je pas, als je weet waar je vandaan komt. Die rijkdom van Israël is de laatste eeuw steeds meer mee gaan klinken. Dit boekje is van die gedachte een van de vruchten. Geen titel of jota van de wet zal vergaan, zegt Jezus in Mattheüs 5: 18. En zo zijn wij als kerken gehouden Tenach te lezen, te blijven lezen en tot in het kleinste detail te laten meewegen, zoals de inleiding van het boekje dat zo kernachtig uitdrukt. Ik onderstreep namens de synode dan ook graag vandaag het belang van dit boekje.wie christen wil zijn, kan nooit zonder de joodse aarde waarin hij staat. Namens moderamen en synode spreek ik dan ook graag onze vreugde uit over het verschijnen van Geen Tittel of Jota. Wij hopen dat het zijn weg zal vinden naar de gemeente. Daar immers wordt het geloof geleefd, beleden en gevierd. Daar ook zal dit boekje zijn waarde moeten bewijzen. Natuurlijk mogen wij verwachten dat predikanten daarvoor het doorgeefluik zullen zijn. Zij zijn de theologen, zij zijn de voorgangers in de vieringen, van hen hopen wij dat zijn de rijke schat van dit rooster zullen doorgeven. Wat ik mijn daar precies van voor moet stellen weet ik nog niet. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik er tot op dit moment niet meer van gezien had dan het voorwoord en de inleiding. Zo gaat dat met boeken, de auteurs houden graag tot op het laatst de kaarten tegen de borst en voeren zo de spanning op. En geef hun eens ongelijk. Voorlopig houd ik mij vast aan wat het Woord Vooraf belooft: Een en ander (bedoeld is het boekje) een en ander levert verrassende nieuwe perspectieven op. Voor mij belooft dat genoeg om met veel nieuwsgierigheid straks verder te gaan lezen dan Woord Vooraf en Inleiding tot nu toe toelieten. Ik maak ook nog graag melding van het feit dat de redacteuren uitspreken dat zijn de PKN dankbaar zijn voor de geldelijke middelen die ter beschikking werden gesteld. Hoeveel dat precies was weet ik niet, en dat hoef ik ook niet te weten. Wel spreek ik graag uit dat ik er trots op ben dat ook dit werk mede is mogelijk gemaakt door de kerk. Tot slot, maar eigenlijk als belangrijkste: ik hoop dat dit boekje zijn weg zal vinden. Naar predikanten, naar gemeente, naar de kerk. Dat het gebruikt mag worden tot het stukgelezen is en er nodig een opvolger moet komen. Omdat het kleinste detail van de tora moet worden meegewogen. Geen tittel of jota mag worden vergeten.

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

De kerk die toekomst heeft

De kerk die toekomst heeft De kerk die toekomst heeft De redactie van het Contactblad heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de kerk van de toekomst, met als achtergrond de opgedane ervaring in Colombia en Rwanda. In Colombia

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Familie als gegeven Leven in een web van relaties

Familie als gegeven Leven in een web van relaties Familie als gegeven Leven in een web van relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Ethische bezinning, nummer 2, Protestantse Kerk in Nederland

Nadere informatie

Jaargang 20 no 3 maart 2013. Onschuld en sluwheid. Verder in dit nummer o.a.: - De vervloekte ring - HC: vaste grond - Genade is spannend

Jaargang 20 no 3 maart 2013. Onschuld en sluwheid. Verder in dit nummer o.a.: - De vervloekte ring - HC: vaste grond - Genade is spannend Jaargang 20 no 3 maart 2013 Onschuld en sluwheid Verder in dit nummer o.a.: - De vervloekte ring - HC: vaste grond - Genade is spannend Jaargang 20 no 3 maart 2013 Duif en slang in één persoon Schriftlicht

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Leven in een Web van Relaties

Leven in een Web van Relaties 16 Familie als Gegeven Leven in een Web van Relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Generale Synode November 2013 LWK 13-02 16 Pagina 3 van 16

Nadere informatie

Het kenmerk van de christen

Het kenmerk van de christen Het kenmerk van de christen Hoofdstuk 8 uit The Great Evangelical Disaster 1 Dr. Francis A. Schaeffer Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Voetnoten door M.V. INHOUD 1. Het kenmerk

Nadere informatie

Als de moederkerk zwanger wordt

Als de moederkerk zwanger wordt Als de moederkerk zwanger wordt Protestantse Pioniers Plekken als uitdaging voor de gemeente. Ds. Hans Eschbach Uitgave van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Hoofdstraat

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Gemeentegids. maart t/m april 2014

Gemeentegids. maart t/m april 2014 Gemeentegids Grace Communion International Nederland en Vlaanderen maart t/m april 2014 Als de bloemen het met hun kleuren tonen, En met lentegeuren het leven bewijzen, Als de vogels de Heere loven, Dan

Nadere informatie

Theologische handreiking aan predikanten, kerkenraden en gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland

Theologische handreiking aan predikanten, kerkenraden en gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland 22 Brandpunten in de Verkondiging Theologische handreiking aan predikanten, kerkenraden en gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland Opgesteld door dr. C. van der Kooi en dr. G. van den Brink November

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014 1 BURGERSCHAP Verdieping Gevorderd 1 Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord Hoofdstuk 1: Sociaal-maatschappelijke dimensie inleiding Thema 1: De grote wereldgodsdiensten uit het Midden-Oosten 6 Thema

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie