De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije"

Transcriptie

1 DO RESEARCH De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije Ontwikkeling handelsrelaties sinds toetreding beide landen tot de EU DO Research

2 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I Profiel Tsjechië en Slowakije 1 A] Kerngegevens B] Recente geschiedenis C] Economie en handel 2 II De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije 4 III De handelsbalans met Tsjechië en Slowakije 5 IV De handel met Tsjechië en Slowakije naar samenstelling 6 A] De export naar Tsjechië B] De import uit Tsjechië 7 C] De export naar Slowakije 8 D] De import uit Slowakije 9 V Samenvatting en bronnen 10

3 1 I Profiel Tsjechië en Slowakije Kerngegevens*: Algemeen Tsjechië Slowakije Oppervlakte km² km² Aantal inwoners** 10,5 miljoen 5,4 miljoen Hoofdstad Praag Bratislava Taal Tsjechisch (95,4%) Slowaaks (83,9%), Hongaars (9,7%) Munteenheid Tsjechische kroon koruna Slowaakse kroon koruna Bevolkingsgroep(en) Tsjechen (90,4%), Moraven (3,7%), Slowaken (2%) Grootste Religie(s) Rooms Katholiek (72%), Protestants (2,5%) EU-lid sinds 1 mei mei 2004 *bron: CIA World Fact Book, ** bron: Eurostat, bevolking per Slowaken (85,8%), Hongaren (9,7%), Roma (1,7%) Rooms Katholiek (69%), Protestants (10,8%) Recente geschiedenis Voor de Eerste Wereldoorlog waren Tsjechië en Slowakije onderdeel van de Oostenrijk-Hongarije. Na de val van de Dubbelmonarchie in 1918 ontstond een zelfstandig Tsjecho-Slowakije. In de Tweede Wereldoorlog verloor de republiek echter alweer haar zelfstandigheid toen het werd geannexeerd door Duitsland. Ook de hernieuwde zelfstandigheid van na de Tweede Wereldoorlog bleek van korte duur omdat het land snel onder toenemende Sovjet-Russische invloed kwam. In 1948 werd Tsjecho-Slowakije feitelijk een vazalstaat van de Sovjet-Unie, gedomineerd door de Communistische Partij. Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 en het verdwijnen van de Russische greep op Oost- en Midden-Europa werd de Derde Tsjecho- Slowaakse Republiek opgericht. De naam van de staat werd veranderd in Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek. Men voerde een parlementaire democratie in en voerde economische hervormingen door. De etnische verschillen bleken echter politiek onoverbrugbaar en per 1 januari 1993 splitste Tsjecho-Slowakije zich vreedzaam in de republieken Tsjechië en Slowakije. Op 1 mei 2004 traden Tsjechië en Slowakije, met nog 8 acht andere landen, toe tot de Europese Unie.

4 2 Economie en handel Tsjechië en Slowakije Kerncijfers Tsjechië Groei BBP 6,1% 2,5% -4,1% 2,3% 1,7% Inflatie% 2,9% 6,3% 1,0% 1,5% 2,0% Werkloosheid% 5,3% 4,4% 6,7% 7,3% 7,1% Overheidsschuld (%BBP) 29,0% 30,0% 35,4% 39,6% 41,6% Import van goederen (groei p.j.) 15,0% 4,0% -15,5% 19,1% 8,0% Export van goederen (groei p.j.) 15,8% 5,7% -14,6% 19,1% 11,1% Bron: IMF Tussen 2004 en 2010 groeide de Tsjechische export van goederen met ongeveer 54% en de import met 43%. De economische recessie van 2009 had een sterke impact op de handel van Tsjechië. De export van goederen daalde met 14,6%, terwijl de invoerwaarde van goederen kromp met 15,5%. In 2010 herstelden echter zowel de export als de import zich sterk (circa 19%). De economie van Tsjechië laat na de economische krimp van 4,1% in 2009 ook weer een bescheiden groei zien. Volgens cijfers van het Tsjechische bureau voor de Statistiek steeg in het eerste halfjaar van 2011 de export met 14% en de import met 6% ten opzichte van het laatste halfjaar van De belangrijkste industrieën van Tsjechië zijn onder andere de machinebouw, de ijzer- en staalproductie, automobielindustrie, metaalbewerking, chemische productie, elektronica, bier, glas en keramiek. De belangrijkste exportproducten van Tsjechië (2010) zijn auto s (9,7%), computers (3,7%), auto-onderdelen (2,7%), overige onderdelen (2,5%) en televisieontvangers (2,3%). De naar waarde belangrijkste producten die door Tsjechië worden ingevoerd zijn olie en diverse onderdelen voor de productie van onder meer auto s en computers. Het grootste deel van de handel van Tsjechië heeft plaats met landen van de Europese Unie. Van de totale import kwam in ,4% uit de overige EU-landen, terwijl 83,9% van de export een bestemming vond binnen de EU. Daarbinnen is Duitsland verreweg de belangrijkste handelspartner van Tsjechië. Belangrijkste Aandeel import Aandeel export handelspartners (2010) Duitsland 25,5% 31,9% Slowakije 5,2% 8,8% China 12,2% 0,9% Polen 6,4% 6,2% Frankrijk 3,3% 5,4% Bron: Tsjechisch Statistisch Bureau

5 3 Kerncijfers Slowakije Groei BBP 10,5% 5,8% -4,8% 4,0% 3,8% Inflatie % 1,9% 3,9% 0,9% 0,7% 3,4% Werkloosheid% 11,0% 9,6% 12,1% 14,4% 13,3% Overheidsschuld (%BBP) 29,6% 27,8% 35,4% 42,0% 45,0% Import van goederen (groei p.j.) 8,6% 1,5% -19,5% 19,0% 7,5% Export van goederen (groei p.j.) 15,1% 3,6% -15,2% 18,8% 8,5% Bron: IMF De economie van Slowakije liet tussen 2004 en 2008 mooie groeicijfers zien van boven de 5%. Na de economische krimp van 4,8% in 2009, herstelde het groeicijfer in 2010 zich weer. De groeicijfers liggen boven die van Tsjechië. Wat de handel betreft laat Slowakije in grote lijnen hetzelfde beeld zien als Tsjechië. In de jaren tussen 2004 en 2010 steeg de export met 54% en de import met 40%. Ook hier sloeg de recessie hard toe met een daling van de import van bijna 20% en de export met 15,2%. Net als in Tsjechië herstelde de export en import zich in 2010 met groeicijfers van rond de 19%. Cijfers over het eerste halfjaar van 2011 zijn voor Slowakije nog niet beschikbaar. Gegevens van het Slowaakse bureau voor de Statistiek over de eerste vier maanden van dit jaar laten echter ook hier een verdere stijging van zowel de import als de export zien. De industrie is goed voor ongeveer een derde van het BBP van Slowakije. Het land is een belangrijke exporteur van auto s geworden. Onderdelen voor de productie van verschillende soorten apparaten en machines en brandstoffen zijn andere belangrijke handelsproducten. De andere landen binnen de Europese Unie zijn de belangrijkste handelspartners van Slowakije. In 2010 ging in totaal circa 85,4% van de Slowaakse export naar andere EU-landen en kwam hier ook 64,6% van de totale import vandaan. Belangrijkste Aandeel in import Belangrijkste Aandeel in export importlanden* exportlanden* Duitsland 16,9% Duitsland 20,1% Tsjechië 12,3% Tsjechië 12,9% Rusland 9,0% Frankrijk 7,8% China 5,8% Polen 7,2% Hongarije 5,3% Hongarije 6,3% * cijfers 2009, bron: Atradius

6 4 I De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije is na de toetreding van beide landen tot de Europese Unie in mei 2004 sterk gegroeid. Terwijl de totale handel van Nederland met het buitenland in die periode een groei liet zien van 44%, groeide de handel met Tsjechië en Slowakije met respectievelijk 148% en 147%. Ontwikkeling Nederlandse handel, (2004=100) Nederlandse handel totaal Tsjechie Slowakije *, bewerking DO Research Zowel de import als de export naar beide landen lieten een sterke groei zien. Wel is bij beide landen een verschil te zien naar de richting van de handel. Zo groeide de export vanuit Nederland naar Tsjechië in de periode 2004 tot en met 2010 met 123% en de import met 185%. De export naar Slowakije groeide in dezelfde periode met 171% en de import met 128%. De export naar Slowakije en de import uit Tsjechië lieten dus de snelste groei zien. De totale handel met Tsjechië bedroeg in 2010 circa 9,8 mrd. Daarmee is de handel met Tsjechië naar waarde vier keer zo groot als die met Slowakije, die in 2010 uitkwam op 2,4 mrd. De totale handel met Tsjechië is goed voor een aandeel van 1,5% in de totale handel van Nederland. Voor Slowakije ligt dat cijfer op 0,4. Beide landen samen hebben een aandeel van 1,9% in de Nederlandse handel. Ook hieruit blijkt het toenemende belang van beide landen voor Nederland want in 2004 waren beide landen goed voor slechts 1% van de Nederlandse handel. Omgekeerd is Nederland voor Tsjechië goed voor 3,5% van de handel en voor Slowakije ligt dat cijfer op 2,5%.

7 Handelsstromen 2010 (in mrd) % Nederland totaal Export naar Tsjechië 5,3 1,6 Import uit Tsjechië 4,5 1,5 Totale handel met Tsjechië 9,8 1,5 Export naar Slowakije 1,2 0,4 Import uit Slowakije 1,2 0,4 Totale handel met Slowakije 2,4 0,4 Export naar beide landen 6,5 1,9 Import uit beide landen 5,7 1,9 Totale handel met beide landen 12,3 1,9, bewerking DO Research 5 III De handelsbalans met Tsjechië en Slowakije De handelsbalans van Nederland met Tsjechië is al jaren positief. In de periode voor de kredietcrisis liep het Nederlandse handelsoverschot zelfs fors op tot een piek van ruim 2,6 mrd in Daarna nam het weer snel af en in 2010 werd ongeveer hetzelfde niveau bereikt als in De omvang van het handelsoverschot komt overeen met circa 8% van de totale handel van Nederland met Tsjechië Handelsbalans met Tsjechië en Slowakije Tsjechië Slowakije * Met Slowakije heeft Nederland juist een handelstekort, al is deze naar omvang zeer gering. Hier liep het tekort in de jaren voor het uitbreken van de kredietcrisis op terwijl het in de jaren daarna weer afnam. In 2010 bedroeg het handelstekort slechts 30 mln. Dat is 1,2% van de totale handel van Nederland met Slowakije.

8 6 IV De handel met Tsjechië en Slowakije naar samenstelling A] De export naar Tsjechië De Nederlandse export naar Tsjechië bestaat voor meer dan 60% uit machines. Hiermee was in 2010 een bedrag gemoeid van circa 3,3 mrd. Nederlands export naar Tsjechië, % 7% 8% 11% 4% 62% Machines en vervoermaterieel Chemische producten Voeding en levende dieren Diverse gefabriceerde goederen Fabrikaten Grondstoffen (niet eetbaar) Wanneer we de export naar Tsjechië onderverdelen naar de meest relevante goederengroepen blijkt dat computers, printers en bijbehorende onderdelen het meest worden uitgevoerd. In 2010 was hier bijna 2 mrd mee gemoeid. Vooral onderdelen behorende bij computers en printers, die bijna een kwart van de totale uitvoer uitmaken, doen het goed. Tsjechië is hiermee de belangrijkste afnemer van deze onderdelen (20% van de totale export van Nederland). Goederengroep Uitvoerwaarde Aandeel in export 2010 (x 1.000) Elektronische assemblages van ,9% computers e.d. Computers e.d ,3% Delen voor accu s e.d ,6% Delen van telefoontoestellen ,7% Elektr. assemblages kopieerapparaten e.d ,2%

9 7 B] De import uit Tsjechië De Nederlandse import is naar goederencategorie relatief eenzijdig. Deze bestaat voor bijna 80% uit machines en vervoermaterieel. Hiermee was in 2010 een bedrag gemoeid van ruim 3,5 mrd. Dat is een stijging van ruim 200% ten opzichte van de invoerwaarde in Nederlands import uit Tsjechië, % 2% 1% Machines en vervoermaterieel 7% Fabrikaten 9% Diverse gefabriceerde goederen Chemische producten 79% Voeding en levende dieren Grondstoffen (niet eetbaar) Binnen de categorie machines en vervoermaterieel zijn toestellen voor telecommunicatie en auto s het belangrijkst. Voor beide productgroepen staat Tsjechië in de top-5 van belangrijkste leveranciers. Met een aandeel van 8,3% is Tsjechië bij telecommunicatie goed voor een vierde plaats. Goederengroep Invoerwaarde 2010 Aandeel in import (x 1.000) Delen van telefoontoestellen ,8% Computers e.d ,4% Auto s ,5% Elektr. Assemblages voor ,6% computers e.d. cd-spelers, telefoonbeantwoorders ,4% Uit Tsjechië werden in 2010 ruim nieuwe personenauto s ingevoerd. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van Met dit aantal staat Tsjechië op de vijfde plaats van de belangrijkste autoleveranciers. Dit komt door de invoer van de kleine auto s Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 107 die sinds 2005 in dezelfde fabriek in het Tsjechische Kolin worden gefabriceerd.

10 8 C] De export naar Slowakije De Nederlandse uitvoer naar Slowakije bestaat voor ruim 40% uit machines. Daarnaast bestaat 40 procent van de export uit chemie, voeding en fabrikaten. Grondstoffen hebben een bescheiden aandeel in de export naar Slowakije. Ten opzichte van 2004 nam de export van dierlijke en plantaardige oliën (+700%), minerale brandstoffen (+450%) en dranken en tabak (+319%) het snelst toe. In absolute termen is het aandeel van deze categorieën echter relatief beperkt. Nederlands export naar Slowakije, % 1% 13% 10% 14% 16% 41% Machines en vervoermaterieel Chemische producten Fabrikaten Diverse gefabriceerde goederen Voeding en levende dieren Grondstoffen (niet eetbaar) Dierlijke en plantaardige oliën Vooral computers, printers, telecommunicatietoestellen, printers en andere elektrische apparaten vinden hun weg naar Slowakije. De export van computers nam in 2010 met 53% toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook de export van (delen van) telefoontoestellen steeg met 40% ten opzichte van 2009 maar de exportwaarde daarvan ligt nog wel onder die van de jaren 2007 en Goederengroep Uitvoerwaarde 2010 (x 1.000) Aandeel in export Computers e.d ,7% Elektr. assemblages ,2% kopieerapparaten e.d. Delen van telefoontoestellen ,2% Elektronische assemblages van ,2% computers e.d. Printers ,9%

11 9 D] De invoer uit Slowakije De Nederlandse invoer uit Slowakije bestond in 2010 voor meer dan 80% uit machines en vervoermaterieel. Vooral telecommunicatie en auto s zijn belangrijke importproducten. De invoer van deze groep goederen steeg sinds 2004 met 161% tot een waarde van ruim 1 mrd in De invoer van chemische producten nam met 67% toe. Nederlands import uit Slowakije, % 2% 2% 1% 9% 83% Machines en vervoermaterieel Fabrikaten Diverse gefabriceerde goederen Voeding en levende dieren Chemische producten Grondstoffen (niet eetbaar) Belangrijkste invoerproduct zijn televisieontvangtoestellen. De invoerwaarde daarvan bedroeg in 2010 bijna 600 mln. Dat is 13% van de totale Nederlandse import van deze goederengroep. Tevens werden er ruim nieuwe personenauto s ingevoerd. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van Sinds 2004 is het aantal ingevoerde auto s verzesvoudigd. De invoer van grondstoffen, brandstoffen en plantaardige oliën nam echter af in de afgelopen jaren. Goederengroep Invoerwaarde 2010 Aandeel in import (x 1.000) Televisies ,1% Auto s ,2% Airbags ,8% Gewalste platte producten van ijzer ,2% cd-spelers, telefoonbeantwoorders ,1%

12 10 V Samenvatting De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije is na de toetreding van beide landen tot de Europese Unie in mei 2004 sterk gegroeid. Terwijl de totale handel van Nederland met het buitenland in die periode een groei liet zien van 44%, groeide de handel met Tsjechië en Slowakije met respectievelijk 148% en 147%. Zowel de import uit als de export naar beide landen liet een sterke groei zien. Naar land liet de export naar Slowakije en de import uit Tsjechië de snelste groei zien. Naar waarde is de handel met Tsjechië vier keer zo groot als die met Slowakije. Relatief gezien is het aandeel van beide landen in de totale handel van Nederland met het buitenland verdubbeld van 1% in 2004 naar bijna 2% in 2010 (Tsjechië 1,5% en Slowakije 0,4%). Omgekeerd is Nederland voor Tsjechië goed voor 3,5% van de handel en voor Slowakije ligt dat cijfer op 2,5%. Bronnen artikelen en data: Atradius Country Report, Slovak Republic February 2011 (www.atradius.nl) CBS - Tsjechië: aandeel in handel 1,4% - 1 juni 2011 (cbs.nl) CBS Slowakije: in- en uitvoer nagenoeg even groot 12 mei 2011 (cbs.nl) CBS Statline database (statline.cbs.nl) CIA World Factbook Czech Republic and Slovakia (www.cia.gov) Eurostat database (ec.europa.eu/eurostat) IMF World Economic Outlook Database April 2011 (www.imf.org) Slowaaks Statistisch Bureau (portal.statistics.sk) Tsjechisch Statistisch Bureau (www.czso.cz) Wikipedia (www.wikipedia.nl)

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Een nieuwe maatstaf biedt een beter beeld. Hein Vrolijk en Geert Vissers* Groningen/Enschede, maart 2014 Een toenemende export kan heel goed samengaan

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Bevolkingstrends 2013 Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een nieuwe update beschikbaar met de meest recente

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

De handelsbetrekkingen van België met Bolivia

De handelsbetrekkingen van België met Bolivia De handelsbetrekkingen van België met Bolivia Algemeen: 2010 (schattingen) BBP 19,4 miljard USD Groeipercentage van het BBP 4,2% Inflatie 7,2% Uitvoer van goederen (FOB) Invoer van goederen (FOB) Handelsbalans

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Smakelijk weten. Trends in voeding en gezondheid

Smakelijk weten. Trends in voeding en gezondheid Smakelijk weten Trends in voeding en gezondheid Voorwoord De tijd dat de zoektocht naar voedsel een groot deel uitmaakte van het dagelijks bestaan, ligt ver achter ons. Ook in de periode 1950 2012 is

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2013

ICT, kennis en economie 2013 ICT, kennis en economie 2013 ICT, kennis en economie 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen)

Nadere informatie

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002 Institutionele beleggers De gepubliceerde cijfers en artikelen van de institutionele beleggers bevatten fouten. Dientengevolge zijn publicaties over dit onderwerp in deze maandstatistiek niet correct.

Nadere informatie

Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015

Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015 Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone 2 e editie, maart 2015 VK, VS en China handelspartners nummer 2, 3 en 4 VK, VS en China heel belangrijk voor Nederlandse

Nadere informatie

Transport. tussen Nederland en Rusland. Josien Fremouw Amsterdam, Juli 2005. Hogere Europese Beroepen Opleiding, Den Haag. Stedenband Nijmegen-Pskov

Transport. tussen Nederland en Rusland. Josien Fremouw Amsterdam, Juli 2005. Hogere Europese Beroepen Opleiding, Den Haag. Stedenband Nijmegen-Pskov Transport tussen Nederland en Rusland Josien Fremouw Amsterdam, Juli 2005 Hogere Europese Beroepen Opleiding, Den Haag Stedenband Nijmegen-Pskov Voorwoord Dit rapport is geschreven voor de Stedenband Nijmegen-Pskov.

Nadere informatie

Rotterdamse economie komt weer op stoom

Rotterdamse economie komt weer op stoom Essay Rotterdamse economie komt weer op stoom Hoewel geopolitieke risico s het herstel bedreigen, zijn de groeiverwachtingen voor Rotterdam positief. Met een relatief jonge, beter opgeleide en ook ondernemendere

Nadere informatie

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Stichting Techniek Talent.nu Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Maikel Volkerink Ernest Berkhout Paul Bisschop Arjan Heyma

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

Toeleveren aan de Duitse maakindustrie. Een wereld te winnen

Toeleveren aan de Duitse maakindustrie. Een wereld te winnen Toeleveren aan de Duitse maakindustrie Een wereld te winnen Colofon Auteur Jurjen Witteveen, ING Economisch Bureau Redactieraad Peter van den Bergh, ING Corporate Clients Roland Boekhout, ING-DiBa Carsten

Nadere informatie

Nederland Handelsland

Nederland Handelsland Nederland Handelsland Herziening ranglijst belangrijkste exportlanden voor Nederland 10 10% Verenigd Koninkrijk Zweden 9 Rusland Verenigde staten 10% % België % Frankrijk Duitsland 1% % Spanje ING Economisch

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

MARKTMONITOR 2007 CHINA

MARKTMONITOR 2007 CHINA MARKTMONITOR 2007 SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN CHINA Rapportnummer: PT 2007-88 Auteur: Productschap Tuinbouw Peter van der Salm Afdeling marktonderzoek Bloemenbureau Holland Rokus Hassefras Areamanager China

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ROA-R-2015/2 Ruud Gerards Andries de Grip Marloes de Hoon Annemarie Künn-Nelen Davey Poulissen De Arbeidsmarktmonitor wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit

Nadere informatie

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01 Begrotingstekort Lage economische 2,9% in 2013 groei tot 2017 Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 Juni 2012 ISBN 978-90-5833-555-5 CPB Policy Brief

Nadere informatie

De Wisselverlieszaak: Analyse en schadeberekening

De Wisselverlieszaak: Analyse en schadeberekening De Wisselverlieszaak: Analyse en schadeberekening Hoe de Nederlandse burgers en bedrijven ernstig benadeeld zijn én nog steeds worden, als gevolg van de in 1998 door de Europese Unie (EU) onjuist vastgestelde

Nadere informatie

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Bedrijfsleven 2014 Samenvatting Het aantal bedrijven groeit gestaag met 5%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal zzp ers. Vergeleken met het jaar

Nadere informatie