De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije"

Transcriptie

1 DO RESEARCH De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije Ontwikkeling handelsrelaties sinds toetreding beide landen tot de EU DO Research

2 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I Profiel Tsjechië en Slowakije 1 A] Kerngegevens B] Recente geschiedenis C] Economie en handel 2 II De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije 4 III De handelsbalans met Tsjechië en Slowakije 5 IV De handel met Tsjechië en Slowakije naar samenstelling 6 A] De export naar Tsjechië B] De import uit Tsjechië 7 C] De export naar Slowakije 8 D] De import uit Slowakije 9 V Samenvatting en bronnen 10

3 1 I Profiel Tsjechië en Slowakije Kerngegevens*: Algemeen Tsjechië Slowakije Oppervlakte km² km² Aantal inwoners** 10,5 miljoen 5,4 miljoen Hoofdstad Praag Bratislava Taal Tsjechisch (95,4%) Slowaaks (83,9%), Hongaars (9,7%) Munteenheid Tsjechische kroon koruna Slowaakse kroon koruna Bevolkingsgroep(en) Tsjechen (90,4%), Moraven (3,7%), Slowaken (2%) Grootste Religie(s) Rooms Katholiek (72%), Protestants (2,5%) EU-lid sinds 1 mei mei 2004 *bron: CIA World Fact Book, ** bron: Eurostat, bevolking per Slowaken (85,8%), Hongaren (9,7%), Roma (1,7%) Rooms Katholiek (69%), Protestants (10,8%) Recente geschiedenis Voor de Eerste Wereldoorlog waren Tsjechië en Slowakije onderdeel van de Oostenrijk-Hongarije. Na de val van de Dubbelmonarchie in 1918 ontstond een zelfstandig Tsjecho-Slowakije. In de Tweede Wereldoorlog verloor de republiek echter alweer haar zelfstandigheid toen het werd geannexeerd door Duitsland. Ook de hernieuwde zelfstandigheid van na de Tweede Wereldoorlog bleek van korte duur omdat het land snel onder toenemende Sovjet-Russische invloed kwam. In 1948 werd Tsjecho-Slowakije feitelijk een vazalstaat van de Sovjet-Unie, gedomineerd door de Communistische Partij. Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 en het verdwijnen van de Russische greep op Oost- en Midden-Europa werd de Derde Tsjecho- Slowaakse Republiek opgericht. De naam van de staat werd veranderd in Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek. Men voerde een parlementaire democratie in en voerde economische hervormingen door. De etnische verschillen bleken echter politiek onoverbrugbaar en per 1 januari 1993 splitste Tsjecho-Slowakije zich vreedzaam in de republieken Tsjechië en Slowakije. Op 1 mei 2004 traden Tsjechië en Slowakije, met nog 8 acht andere landen, toe tot de Europese Unie.

4 2 Economie en handel Tsjechië en Slowakije Kerncijfers Tsjechië Groei BBP 6,1% 2,5% -4,1% 2,3% 1,7% Inflatie% 2,9% 6,3% 1,0% 1,5% 2,0% Werkloosheid% 5,3% 4,4% 6,7% 7,3% 7,1% Overheidsschuld (%BBP) 29,0% 30,0% 35,4% 39,6% 41,6% Import van goederen (groei p.j.) 15,0% 4,0% -15,5% 19,1% 8,0% Export van goederen (groei p.j.) 15,8% 5,7% -14,6% 19,1% 11,1% Bron: IMF Tussen 2004 en 2010 groeide de Tsjechische export van goederen met ongeveer 54% en de import met 43%. De economische recessie van 2009 had een sterke impact op de handel van Tsjechië. De export van goederen daalde met 14,6%, terwijl de invoerwaarde van goederen kromp met 15,5%. In 2010 herstelden echter zowel de export als de import zich sterk (circa 19%). De economie van Tsjechië laat na de economische krimp van 4,1% in 2009 ook weer een bescheiden groei zien. Volgens cijfers van het Tsjechische bureau voor de Statistiek steeg in het eerste halfjaar van 2011 de export met 14% en de import met 6% ten opzichte van het laatste halfjaar van De belangrijkste industrieën van Tsjechië zijn onder andere de machinebouw, de ijzer- en staalproductie, automobielindustrie, metaalbewerking, chemische productie, elektronica, bier, glas en keramiek. De belangrijkste exportproducten van Tsjechië (2010) zijn auto s (9,7%), computers (3,7%), auto-onderdelen (2,7%), overige onderdelen (2,5%) en televisieontvangers (2,3%). De naar waarde belangrijkste producten die door Tsjechië worden ingevoerd zijn olie en diverse onderdelen voor de productie van onder meer auto s en computers. Het grootste deel van de handel van Tsjechië heeft plaats met landen van de Europese Unie. Van de totale import kwam in ,4% uit de overige EU-landen, terwijl 83,9% van de export een bestemming vond binnen de EU. Daarbinnen is Duitsland verreweg de belangrijkste handelspartner van Tsjechië. Belangrijkste Aandeel import Aandeel export handelspartners (2010) Duitsland 25,5% 31,9% Slowakije 5,2% 8,8% China 12,2% 0,9% Polen 6,4% 6,2% Frankrijk 3,3% 5,4% Bron: Tsjechisch Statistisch Bureau

5 3 Kerncijfers Slowakije Groei BBP 10,5% 5,8% -4,8% 4,0% 3,8% Inflatie % 1,9% 3,9% 0,9% 0,7% 3,4% Werkloosheid% 11,0% 9,6% 12,1% 14,4% 13,3% Overheidsschuld (%BBP) 29,6% 27,8% 35,4% 42,0% 45,0% Import van goederen (groei p.j.) 8,6% 1,5% -19,5% 19,0% 7,5% Export van goederen (groei p.j.) 15,1% 3,6% -15,2% 18,8% 8,5% Bron: IMF De economie van Slowakije liet tussen 2004 en 2008 mooie groeicijfers zien van boven de 5%. Na de economische krimp van 4,8% in 2009, herstelde het groeicijfer in 2010 zich weer. De groeicijfers liggen boven die van Tsjechië. Wat de handel betreft laat Slowakije in grote lijnen hetzelfde beeld zien als Tsjechië. In de jaren tussen 2004 en 2010 steeg de export met 54% en de import met 40%. Ook hier sloeg de recessie hard toe met een daling van de import van bijna 20% en de export met 15,2%. Net als in Tsjechië herstelde de export en import zich in 2010 met groeicijfers van rond de 19%. Cijfers over het eerste halfjaar van 2011 zijn voor Slowakije nog niet beschikbaar. Gegevens van het Slowaakse bureau voor de Statistiek over de eerste vier maanden van dit jaar laten echter ook hier een verdere stijging van zowel de import als de export zien. De industrie is goed voor ongeveer een derde van het BBP van Slowakije. Het land is een belangrijke exporteur van auto s geworden. Onderdelen voor de productie van verschillende soorten apparaten en machines en brandstoffen zijn andere belangrijke handelsproducten. De andere landen binnen de Europese Unie zijn de belangrijkste handelspartners van Slowakije. In 2010 ging in totaal circa 85,4% van de Slowaakse export naar andere EU-landen en kwam hier ook 64,6% van de totale import vandaan. Belangrijkste Aandeel in import Belangrijkste Aandeel in export importlanden* exportlanden* Duitsland 16,9% Duitsland 20,1% Tsjechië 12,3% Tsjechië 12,9% Rusland 9,0% Frankrijk 7,8% China 5,8% Polen 7,2% Hongarije 5,3% Hongarije 6,3% * cijfers 2009, bron: Atradius

6 4 I De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije is na de toetreding van beide landen tot de Europese Unie in mei 2004 sterk gegroeid. Terwijl de totale handel van Nederland met het buitenland in die periode een groei liet zien van 44%, groeide de handel met Tsjechië en Slowakije met respectievelijk 148% en 147%. Ontwikkeling Nederlandse handel, (2004=100) Nederlandse handel totaal Tsjechie Slowakije *, bewerking DO Research Zowel de import als de export naar beide landen lieten een sterke groei zien. Wel is bij beide landen een verschil te zien naar de richting van de handel. Zo groeide de export vanuit Nederland naar Tsjechië in de periode 2004 tot en met 2010 met 123% en de import met 185%. De export naar Slowakije groeide in dezelfde periode met 171% en de import met 128%. De export naar Slowakije en de import uit Tsjechië lieten dus de snelste groei zien. De totale handel met Tsjechië bedroeg in 2010 circa 9,8 mrd. Daarmee is de handel met Tsjechië naar waarde vier keer zo groot als die met Slowakije, die in 2010 uitkwam op 2,4 mrd. De totale handel met Tsjechië is goed voor een aandeel van 1,5% in de totale handel van Nederland. Voor Slowakije ligt dat cijfer op 0,4. Beide landen samen hebben een aandeel van 1,9% in de Nederlandse handel. Ook hieruit blijkt het toenemende belang van beide landen voor Nederland want in 2004 waren beide landen goed voor slechts 1% van de Nederlandse handel. Omgekeerd is Nederland voor Tsjechië goed voor 3,5% van de handel en voor Slowakije ligt dat cijfer op 2,5%.

7 Handelsstromen 2010 (in mrd) % Nederland totaal Export naar Tsjechië 5,3 1,6 Import uit Tsjechië 4,5 1,5 Totale handel met Tsjechië 9,8 1,5 Export naar Slowakije 1,2 0,4 Import uit Slowakije 1,2 0,4 Totale handel met Slowakije 2,4 0,4 Export naar beide landen 6,5 1,9 Import uit beide landen 5,7 1,9 Totale handel met beide landen 12,3 1,9, bewerking DO Research 5 III De handelsbalans met Tsjechië en Slowakije De handelsbalans van Nederland met Tsjechië is al jaren positief. In de periode voor de kredietcrisis liep het Nederlandse handelsoverschot zelfs fors op tot een piek van ruim 2,6 mrd in Daarna nam het weer snel af en in 2010 werd ongeveer hetzelfde niveau bereikt als in De omvang van het handelsoverschot komt overeen met circa 8% van de totale handel van Nederland met Tsjechië Handelsbalans met Tsjechië en Slowakije Tsjechië Slowakije * Met Slowakije heeft Nederland juist een handelstekort, al is deze naar omvang zeer gering. Hier liep het tekort in de jaren voor het uitbreken van de kredietcrisis op terwijl het in de jaren daarna weer afnam. In 2010 bedroeg het handelstekort slechts 30 mln. Dat is 1,2% van de totale handel van Nederland met Slowakije.

8 6 IV De handel met Tsjechië en Slowakije naar samenstelling A] De export naar Tsjechië De Nederlandse export naar Tsjechië bestaat voor meer dan 60% uit machines. Hiermee was in 2010 een bedrag gemoeid van circa 3,3 mrd. Nederlands export naar Tsjechië, % 7% 8% 11% 4% 62% Machines en vervoermaterieel Chemische producten Voeding en levende dieren Diverse gefabriceerde goederen Fabrikaten Grondstoffen (niet eetbaar) Wanneer we de export naar Tsjechië onderverdelen naar de meest relevante goederengroepen blijkt dat computers, printers en bijbehorende onderdelen het meest worden uitgevoerd. In 2010 was hier bijna 2 mrd mee gemoeid. Vooral onderdelen behorende bij computers en printers, die bijna een kwart van de totale uitvoer uitmaken, doen het goed. Tsjechië is hiermee de belangrijkste afnemer van deze onderdelen (20% van de totale export van Nederland). Goederengroep Uitvoerwaarde Aandeel in export 2010 (x 1.000) Elektronische assemblages van ,9% computers e.d. Computers e.d ,3% Delen voor accu s e.d ,6% Delen van telefoontoestellen ,7% Elektr. assemblages kopieerapparaten e.d ,2%

9 7 B] De import uit Tsjechië De Nederlandse import is naar goederencategorie relatief eenzijdig. Deze bestaat voor bijna 80% uit machines en vervoermaterieel. Hiermee was in 2010 een bedrag gemoeid van ruim 3,5 mrd. Dat is een stijging van ruim 200% ten opzichte van de invoerwaarde in Nederlands import uit Tsjechië, % 2% 1% Machines en vervoermaterieel 7% Fabrikaten 9% Diverse gefabriceerde goederen Chemische producten 79% Voeding en levende dieren Grondstoffen (niet eetbaar) Binnen de categorie machines en vervoermaterieel zijn toestellen voor telecommunicatie en auto s het belangrijkst. Voor beide productgroepen staat Tsjechië in de top-5 van belangrijkste leveranciers. Met een aandeel van 8,3% is Tsjechië bij telecommunicatie goed voor een vierde plaats. Goederengroep Invoerwaarde 2010 Aandeel in import (x 1.000) Delen van telefoontoestellen ,8% Computers e.d ,4% Auto s ,5% Elektr. Assemblages voor ,6% computers e.d. cd-spelers, telefoonbeantwoorders ,4% Uit Tsjechië werden in 2010 ruim nieuwe personenauto s ingevoerd. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van Met dit aantal staat Tsjechië op de vijfde plaats van de belangrijkste autoleveranciers. Dit komt door de invoer van de kleine auto s Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 107 die sinds 2005 in dezelfde fabriek in het Tsjechische Kolin worden gefabriceerd.

10 8 C] De export naar Slowakije De Nederlandse uitvoer naar Slowakije bestaat voor ruim 40% uit machines. Daarnaast bestaat 40 procent van de export uit chemie, voeding en fabrikaten. Grondstoffen hebben een bescheiden aandeel in de export naar Slowakije. Ten opzichte van 2004 nam de export van dierlijke en plantaardige oliën (+700%), minerale brandstoffen (+450%) en dranken en tabak (+319%) het snelst toe. In absolute termen is het aandeel van deze categorieën echter relatief beperkt. Nederlands export naar Slowakije, % 1% 13% 10% 14% 16% 41% Machines en vervoermaterieel Chemische producten Fabrikaten Diverse gefabriceerde goederen Voeding en levende dieren Grondstoffen (niet eetbaar) Dierlijke en plantaardige oliën Vooral computers, printers, telecommunicatietoestellen, printers en andere elektrische apparaten vinden hun weg naar Slowakije. De export van computers nam in 2010 met 53% toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook de export van (delen van) telefoontoestellen steeg met 40% ten opzichte van 2009 maar de exportwaarde daarvan ligt nog wel onder die van de jaren 2007 en Goederengroep Uitvoerwaarde 2010 (x 1.000) Aandeel in export Computers e.d ,7% Elektr. assemblages ,2% kopieerapparaten e.d. Delen van telefoontoestellen ,2% Elektronische assemblages van ,2% computers e.d. Printers ,9%

11 9 D] De invoer uit Slowakije De Nederlandse invoer uit Slowakije bestond in 2010 voor meer dan 80% uit machines en vervoermaterieel. Vooral telecommunicatie en auto s zijn belangrijke importproducten. De invoer van deze groep goederen steeg sinds 2004 met 161% tot een waarde van ruim 1 mrd in De invoer van chemische producten nam met 67% toe. Nederlands import uit Slowakije, % 2% 2% 1% 9% 83% Machines en vervoermaterieel Fabrikaten Diverse gefabriceerde goederen Voeding en levende dieren Chemische producten Grondstoffen (niet eetbaar) Belangrijkste invoerproduct zijn televisieontvangtoestellen. De invoerwaarde daarvan bedroeg in 2010 bijna 600 mln. Dat is 13% van de totale Nederlandse import van deze goederengroep. Tevens werden er ruim nieuwe personenauto s ingevoerd. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van Sinds 2004 is het aantal ingevoerde auto s verzesvoudigd. De invoer van grondstoffen, brandstoffen en plantaardige oliën nam echter af in de afgelopen jaren. Goederengroep Invoerwaarde 2010 Aandeel in import (x 1.000) Televisies ,1% Auto s ,2% Airbags ,8% Gewalste platte producten van ijzer ,2% cd-spelers, telefoonbeantwoorders ,1%

12 10 V Samenvatting De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije is na de toetreding van beide landen tot de Europese Unie in mei 2004 sterk gegroeid. Terwijl de totale handel van Nederland met het buitenland in die periode een groei liet zien van 44%, groeide de handel met Tsjechië en Slowakije met respectievelijk 148% en 147%. Zowel de import uit als de export naar beide landen liet een sterke groei zien. Naar land liet de export naar Slowakije en de import uit Tsjechië de snelste groei zien. Naar waarde is de handel met Tsjechië vier keer zo groot als die met Slowakije. Relatief gezien is het aandeel van beide landen in de totale handel van Nederland met het buitenland verdubbeld van 1% in 2004 naar bijna 2% in 2010 (Tsjechië 1,5% en Slowakije 0,4%). Omgekeerd is Nederland voor Tsjechië goed voor 3,5% van de handel en voor Slowakije ligt dat cijfer op 2,5%. Bronnen artikelen en data: Atradius Country Report, Slovak Republic February 2011 (www.atradius.nl) CBS - Tsjechië: aandeel in handel 1,4% - 1 juni 2011 (cbs.nl) CBS Slowakije: in- en uitvoer nagenoeg even groot 12 mei 2011 (cbs.nl) CBS Statline database (statline.cbs.nl) CIA World Factbook Czech Republic and Slovakia (www.cia.gov) Eurostat database (ec.europa.eu/eurostat) IMF World Economic Outlook Database April 2011 (www.imf.org) Slowaaks Statistisch Bureau (portal.statistics.sk) Tsjechisch Statistisch Bureau (www.czso.cz) Wikipedia (www.wikipedia.nl)

Internationale handel in goederen van Nederland 2012

Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Webartikel 2013 Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Wiel Packbier 11-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Samenvatting De internationale handel in goederen is in 2012 wederom minder hard gegroeid.

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2011

De internationale handel in goederen van Nederland in 2011 121 De internationale handel in goederen van Nederland in 2011 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: 18-12-2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2014

De agrarische handel van Nederland in 2014 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale Nederlandse handelsoverschot is in gelijk gebleven aan het niveau van ( 47,6 mld.); handelsoverschot agrarische producten komt

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 1. Samenvatting en conclusies De Nederlandse uitvoerwaarde is in 2013 met 1,0% gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012 tot 433,8 miljard euro. De bescheiden

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET NIEUW-ZEELAND

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET NIEUW-ZEELAND HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET NIEUW-ZEELAND De handelsbetrekkingen van België met Nieuw-Zeeland 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren - 2011... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SURINAME

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SURINAME HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SURINAME De handelsbetrekkingen van België met Suriname 0 Bron: CIA World Factbook De handelsbetrekkingen van België met Suriname 1 1 Enkele economische indicatoren -

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia

Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia Handelsbalans Vlaanderen - Colombia Onze handel met Colombia is steevast in een handelstekort geëindigd. Dat tekort was op zijn hoogst in 2008: zowat een half miljard

Nadere informatie

De handelsbetrekkingen van België met Bolivia

De handelsbetrekkingen van België met Bolivia De handelsbetrekkingen van België met Bolivia Algemeen: 2010 (schattingen) BBP 19,4 miljard USD Groeipercentage van het BBP 4,2% Inflatie 7,2% Uitvoer van goederen (FOB) Invoer van goederen (FOB) Handelsbalans

Nadere informatie

BBP Inflatie Lopende rekening Werkloosheid Europa 2,0 0,1 0,8 3,3 2,8 2,1 0,4 0,8 1,0

BBP Inflatie Lopende rekening Werkloosheid Europa 2,0 0,1 0,8 3,3 2,8 2,1 0,4 0,8 1,0 Prognose IMF voor Midden-Europa en de Balkan Jan Limbeek Twee keer per jaar, in april en in september of oktober, publiceert het IMF zijn World Economic Outlook, waarin het zijn economische verwachtingen

Nadere informatie

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers. http://economie.fgov.be

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers. http://economie.fgov.be De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers De goederenuitvoer naar de VS in 2014 De Belgische goederenuitvoer naar de VS bedroeg 19,18 miljard euro, een toename in lopende prijzen met

Nadere informatie

NEDERLAND. Handelsbetrekkingen van België met

NEDERLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Koper flink in de lift

Koper flink in de lift Publicatiedatum CBS-website: 9 juli 7 Koper flink in de lift Wiel Packbier Centraal Bureau voor de Statistiek Koper flink in de lift Wiel Packbier Samenvatting Mede door de toegenomen vraag naar koper,

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN Los Angeles, San Francisco/Silicon Valley HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN HANDELSBETREKKINGEN 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PARAGUAY

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PARAGUAY HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PARAGUAY De handelsbetrekkingen van België met Paraguay 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen in de import

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

RUSLAND. Handelsbetrekkingen van België met

RUSLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met RUSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

CANADA. Handelsbetrekkingen van België met

CANADA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met CANADA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 11.30 13.00 uur ECONOMIE CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit

Nadere informatie

DE BUITENLANDSE HANDEL IN LAND- EN TUINBOUWPRODUCTEN

DE BUITENLANDSE HANDEL IN LAND- EN TUINBOUWPRODUCTEN FOCUS DE BUITENLANDSE HANDEL IN LAND- EN TUINBOUWPRODUCTEN STAND VAN ZAKEN IN 2013 Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Monitoring en Studie Blik op de buitenlandse agrohandel 1.

Nadere informatie

MEYS Emerging Markets Research MEYSFocus

MEYS Emerging Markets Research MEYSFocus MEYSFocus juli 1 MEYSFocus Juli 1 Geachte relatie, In deze MEYSFocus staan we uitgebreid stil bij de gevolgen van het WK voetbal voor de Zuid- Afrikaanse economie, kijken we naar Brazilië als de opkomende

Nadere informatie

FARMACIJFERS 2014. De geneesmiddelenindustrie in België : een vector voor groei. De kerncijfers

FARMACIJFERS 2014. De geneesmiddelenindustrie in België : een vector voor groei. De kerncijfers FARMACIJFERS 214 De geneesmiddelenindustrie in België : een vector voor groei De kerncijfers Verantwoordelijke uitgever : Catherine Rutten voor pharma.be, Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO Handelsbetrekkingen van België met de DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

2011 7,842 5,235 2,606. Handel Vlaanderen - India (x EUR miljard)

2011 7,842 5,235 2,606. Handel Vlaanderen - India (x EUR miljard) Bilaterale handel Vlaanderen India Handelsbalans: Vlaanderen - India Sinds 2002, het jaar waarin er voor het eerst handelscijfers beschikbaar waren op het niveau van de gewesten, werd de handelsbalans

Nadere informatie

Informatieve notitie voor de Dutch Trade Board over de Nederlandse internationale handel

Informatieve notitie voor de Dutch Trade Board over de Nederlandse internationale handel Informatieve notitie voor de Dutch Trade Board over de Nederlandse internationale handel Samenvatting: Deze notitie beschrijft het belang, de samenstelling en de ontwikkeling van de Nederlandse internationale

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

8. De rol van de Nederlandse industrie in internationale productieketens. Auteurs Frank Notten Rutger Hoekstra Jan-Pieter Smits

8. De rol van de Nederlandse industrie in internationale productieketens. Auteurs Frank Notten Rutger Hoekstra Jan-Pieter Smits 8. De rol van de Nederlandse industrie in internationale productieketens Auteurs Frank Notten Rutger Hoekstra Jan-Pieter Smits De groei van de Duitse uitvoer werd de laatste jaren gestimuleerd door de

Nadere informatie

Exportprestaties van het industriële MKB in 2003

Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 M200410 Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 Exportthermometer Jolanda Hessels Kees Bakker Zoetermeer, november 2004 Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 In 2003 laat de export

Nadere informatie

Prognose IMF voor Midden-Europa en de Balkan

Prognose IMF voor Midden-Europa en de Balkan Prognose IMF voor Midden-Europa en de Balkan Jan Limbeek Twee keer per jaar, in april en in september of oktober, publiceert het IMF zijn World Economic Outlook, waarin het zijn economische verwachtingen

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Nederland-Soedan

Handels- en investeringscijfers Nederland-Soedan Handels- en investeringscijfers Nederland-Soedan 1. Samenvatting en conclusie Soedan is een bescheiden handelspartner van Nederland. In 2013 bedroeg de waarde van de wederzijdse goederenhandel ruim 100

Nadere informatie

- De herexamenvragen mag u houden! -

- De herexamenvragen mag u houden! - Datum : donderdag 30 juni 2011 Opleiding : CCM16 Herexamen : Module 3 IB&CM Tijd : 3 klokuren Herexamen: Dit herexamen bestaat uit 5 opgaven, verdeeld over 8 pagina s. Controleer dit! De vragen van dit

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Cyprus

Bilaterale handel Vlaanderen - Cyprus Bilaterale handel Vlaanderen - Cyprus Handelsbalans Vlaanderen Cyprus (2008 2015) x EUR miljoen export % jaarverloop import % jaarverloop handelsbalans 2002 79,10 29,01 50,1 2003 71,42-9,71% 36,91 +27,24%

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Handelsbetrekkingen van België met de BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker

Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker 7 Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker Marjolijn Jaarsma Publicatiedatum CBS-website: 9 april 28 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland

2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland 2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland 02 Krimp mondiale economie in 2009 Aziatische landen als eerste uit het dal Economie eurozone krimpt nog sterker dan wereldeconomie Krimp in 2009

Nadere informatie

GRIEKENLAND. Handelsbetrekkingen van België met

GRIEKENLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met GRIEKENLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met. angola

Handelsbetrekkingen van België met. angola Handelsbetrekkingen van België met angola handelsbetrekkingen 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische indicatoren 6 2 index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de export voor België met de wereld

Nadere informatie

CHINA. Handelsbetrekkingen van België met

CHINA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met CHINA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

JAPAN. Handelsbetrekkingen van België met

JAPAN. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met JAPAN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

FACTSHEET CHAMPIGNONS

FACTSHEET CHAMPIGNONS FACTSHEET CHAMPIGNONS Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com NEDERLAND VERLIEST STEEDS MEER TERREIN BIJ HANDEL IN VERSE CHAMPIGNONS Positie op wereldmarkt van champignonconserven

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen Polen

Bilaterale handel Vlaanderen Polen Bilaterale handel Vlaanderen Polen Handelsbalans Vlaanderen Polen (2010 2014) Sinds 2002, het jaar waarin een aanvang werd genomen met Vlaamse in- en uitvoercijfers, is de totaalhandel tussen Vlaanderen

Nadere informatie

Internationaliseringsmonitor

Internationaliseringsmonitor Internationaliseringsmonitor 2014 Tweede kwartaal Internationaliserings- monitor 2014 Tweede kwartaal Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil

Nadere informatie

Persconferentie: De Nederlandse economie derde kwartaal 2009.

Persconferentie: De Nederlandse economie derde kwartaal 2009. Persconferentie: De Nederlandse economie derde kwartaal 2009. Sheet 1: Opening Dames en heren goedemorgen. Welkom op het Centraal Bureau voor de Statistiek bij de presentatie van de cijfers over het derde

Nadere informatie

Turken in Kreuzberg. Bram Vrielink en Jens Barendsen (2de)

Turken in Kreuzberg. Bram Vrielink en Jens Barendsen (2de) Turken in Kreuzberg Bram Vrielink en Jens Barendsen (2de) 1 OPDRACHT 1 Waarom werd de Berlijnse muur opgericht? Na de 2 e Wereldoorlog werd Duitsland in 2 gedeeltes opgesplitst, te weten West-Duitsland

Nadere informatie

Handels- en investeringsoverzicht Kazachstan- Nederland

Handels- en investeringsoverzicht Kazachstan- Nederland Handels- en investeringsoverzicht Kazachstan- Nederland 1. Samenvatting en conclusies Kazachstan is vooralsnog geen heel belangrijke handelspartner van Nederland. De bilaterale goederenhandel bedroeg in

Nadere informatie

BURKINA FASO. Handelsbetrekkingen van België met

BURKINA FASO. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met BURKINA FASO Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang

Nadere informatie

Samenvatting Internationaliseringsmonitor 2010

Samenvatting Internationaliseringsmonitor 2010 Samenvatting Internationaliseringsmonitor 2010 1. Inleiding Globalisering is een onderwerp dat regelmatig in het maatschappelijke debat opduikt. Het gaat dan om de gevolgen van de internationale economische

Nadere informatie

Handel Vlaanderen - Nieuw-Zeeland ( miljoen)

Handel Vlaanderen - Nieuw-Zeeland ( miljoen) Bilaterale handel Vlaanderen - Nieuw-Zeeland Handelsbalans Vlaanderen - Nieuw-Zeeland Vlaanderen kampt met een chronisch handelsdeficit met Nieuw-Zeeland. Wel dook dat tekort in 2012 en 2013 voor het eerst

Nadere informatie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie Productiviteit, concurrentiekracht en economische ontwikkeling Concurrentiekracht wordt vaak beschouwd als een indicatie voor succes of mislukking van economisch beleid. Letterlijk verwijst het begrip

Nadere informatie

M200612. Positieve exportontwikkeling zet door. Exportthermometer 2006. drs. S.C. Oudmaijer

M200612. Positieve exportontwikkeling zet door. Exportthermometer 2006. drs. S.C. Oudmaijer M200612 Positieve exportontwikkeling zet door Exportthermometer 2006 drs. S.C. Oudmaijer Zoetermeer, november 2006 Exportthermometer Het gaat goed met de Nederlandse export, zowel in het grootbedrijf als

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met Thailand THAILAND

Handelsbetrekkingen van België met Thailand THAILAND Handelsbetrekkingen van België met Thailand THAILAND Bilaterale handelsbetrekkingen 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische indicatoren - 2011 6 2 Index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de

Nadere informatie

Duitsland in cijfers. Analyse van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Duitsland

Duitsland in cijfers. Analyse van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Duitsland Duitsland in cijfers Analyse van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Duitsland 3e kwartaal 214 Duitsland in cijfers - analyse handelsbetrekkingen Nederland - Duitsland Colofon Uitgever Nederlandse

Nadere informatie

QATAR. Handelsbetrekkingen van België met Qatar

QATAR. Handelsbetrekkingen van België met Qatar QATAR Handelsbetrekkingen van België met Qatar Francisco Anzola CC BY 2.0 INHOUDSTAFEL 1. BELANG VAN BELGIË EN DE ANDERE EU-LANDEN IN DE HANDEL MET QATAR 4 1.1 EXPORT 4 1.2 IMPORT 5 2. BELANG VAN QATAR

Nadere informatie

Vervolg en einde van De Koude Oorlog: 1953-1995 (10.1 & 10.3)

Vervolg en einde van De Koude Oorlog: 1953-1995 (10.1 & 10.3) Vervolg en einde van De Koude Oorlog: 1953-1995 (10.1 & 10.3) Na de dood van Stalin leek de Sovjet greep op het Oost Europa wat losser te worden. Chroesjtsjov maakte Stalins misdaden openbaar (destalinisatie),

Nadere informatie

Effecten van Russische boycot op invoer van Europees vlees, zuivel, groente en fruit. Stand van zaken in juni 2015.

Effecten van Russische boycot op invoer van Europees vlees, zuivel, groente en fruit. Stand van zaken in juni 2015. Effecten van Russische boycot op invoer van Europees vlees, zuivel, groente en fruit. Stand van zaken in juni 2015. Siemen van Berkum en Gerben Jukema, LEI Wageningen UR, 24 juni 2015. Hoofdpunten De Nederlandse

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 8 Over de grens?

Samenvatting Economie Hoofdstuk 8 Over de grens? Samenvatting Economie Hoofdstuk 8 Over de grens? 8.1 Waarom handel met het buitenland? Importeren = het kopen van goederen en diensten uit het buitenland. Waarom? -Goedkoper of van betere kwaliteit -Bepaalde

Nadere informatie

Toetsopgaven VWO bij de euro-editie van het Onderdeel Geld van Percent Economie voor de tweede fase

Toetsopgaven VWO bij de euro-editie van het Onderdeel Geld van Percent Economie voor de tweede fase Toetsopgaven VWO bij de euro-editie van het Onderdeel Geld van Percent Economie voor de tweede fase Opgave 1 Sinds 1 juni 1998 maakt De Nederlandsche Bank (DNB) samen met de centrale banken van andere

Nadere informatie

In miljard Export Var in % Import Var in % 2010 4,916 11,141-6,224 2011 6,735 +36,99% 12,917 +15,95% -6,183 2012 7,104 +5,48% 11,876-8,06% -4,772

In miljard Export Var in % Import Var in % 2010 4,916 11,141-6,224 2011 6,735 +36,99% 12,917 +15,95% -6,183 2012 7,104 +5,48% 11,876-8,06% -4,772 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met China Sinds 2002, het jaar waarin er voor het eerst handelscijfers beschikbaar waren op het niveau van de gewesten, heeft Vlaanderen steeds een handelstekort

Nadere informatie

DUITSLAND. Handelsbetrekkingen van België met

DUITSLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met DUITSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

TSJECHISCHE REPUBLIEK. Handelsbetrekkingen van België met de

TSJECHISCHE REPUBLIEK. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de TSJECHISCHE REPUBLIEK Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE EN HAAR HANDELSPARTNERS

DE EUROPESE UNIE EN HAAR HANDELSPARTNERS DE EUROPESE UNIE EN HAAR HANDELSPARTNERS De Europese Unie neemt als grootste exporteur van goederen en diensten ter wereld en als 's werelds grootste bron van directe buitenlandse investeringen een leidinggevende

Nadere informatie

Stijging van export en exportkansen in industrie, diensten en groothandel

Stijging van export en exportkansen in industrie, diensten en groothandel M200515 Stijging van export en exportkansen in industrie, diensten en groothandel Exportthermometer drs. S.C. Oudmaijer Zoetermeer, januari 2006 Exportprestaties en exportpotentieel van de industrie, de

Nadere informatie

In miljard Export Var in % Import Var in % 2010 48,116 39,400 8,716 2011 52,161 8,41% 40,752 3,43% 11,409 2012 51,032-2,16% 38,268-6,10% 12,764

In miljard Export Var in % Import Var in % 2010 48,116 39,400 8,716 2011 52,161 8,41% 40,752 3,43% 11,409 2012 51,032-2,16% 38,268-6,10% 12,764 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met Duitsland Sinds 2002, het aanvangsjaar van de regionale handelsstatistieken, heeft Vlaanderen steeds een surplus gerealiseerd in zijn handel met Duitsland.

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen Italië

Bilaterale handel Vlaanderen Italië Bilaterale handel Vlaanderen Italië Handelsbalans Vlaanderen - Italië 2007 is tot heden het jaar dat de handel tussen Vlaanderen en Italië zijn historische hoogtepunt kende: de som van de uiten de invoer

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - december 2015 De wereldhandel liet bij alle zuivelproducten een groei zien in het vierde kwartaal. Kaas nam fors toe in de laatste drie maanden

Nadere informatie

CBS-project. Ferry Lapré (links) en Ron van Weel zijn werkzaam bij het servicepunt European Statistical Data Support van het CBS

CBS-project. Ferry Lapré (links) en Ron van Weel zijn werkzaam bij het servicepunt European Statistical Data Support van het CBS CBS-project Ferry Lapré (links) en Ron van Weel zijn werkzaam bij het servicepunt European Statistical Data Support van het CBS 38 Servicepunt biedt heldere blik op Europese statistiek Europese cijfers

Nadere informatie

Hoofdstad: Ankara Diensten: 65 % Regeringsvorm: Republiek Industrie: 26 % Munteenheid: Turkse lira (TRY) Landbouw: 9 %

Hoofdstad: Ankara Diensten: 65 % Regeringsvorm: Republiek Industrie: 26 % Munteenheid: Turkse lira (TRY) Landbouw: 9 % AtradiusLandenrapport Turkije oktober2012 Istanboel Ankara TurkijeAtradiusSTERRENratingbetreffendePolitiekRisico*: 5(Voldoende)-Stabiel *DeSTERRENratingwerktopeenschaalvan1tot10,waarbij1staatvoorhetlaagsteen10voorhethoogsterisico.

Nadere informatie

Over Turkije. Officiële naam van het land Capital City Overheid

Over Turkije. Officiële naam van het land Capital City Overheid Over Turkije Officiële naam van het land Capital City Overheid Republiek Turkije Ankara Parlementaire democratie Bevolking 74 miljoen (2010) Beroepsbevolking (de bevolking) 25900000 (oktober 2010) Mediaan

Nadere informatie

De naoorlogse economische ontwikkeling van Nederland en Duitsland

De naoorlogse economische ontwikkeling van Nederland en Duitsland 10 De naoorlogse economische ontwikkeling van en Recente conjuncturele ontwikkelingen Ongekende groei tussen 1950 en 1973 Stagflatie en herstel tussen 1973 1994 Economische vertraging in door de eenwording

Nadere informatie

KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË

KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË ECONOMISCH JAARRAPPORT 27 Federplast.be Vereniging van Producenten van Kunststof- en Rubberartikelen VZW Association des Producteurs d Articles en Matières Plastiques

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

Persbericht. Hoop op een einde aan de crisis. Bevindingen van het GfK-onderzoek naar het consumentenklimaat in Europa in het derde kwartaal van 2013

Persbericht. Hoop op een einde aan de crisis. Bevindingen van het GfK-onderzoek naar het consumentenklimaat in Europa in het derde kwartaal van 2013 Persbericht 21 oktober 2013, 0:00 Hoop op een einde aan de crisis 21 oktober 2013 Rolf Bürkl T +49 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Corporate Communications T +49 911 395-2745 F +49

Nadere informatie

BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE. 24 > 31 Oktober 2015 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CANADA CANADA

BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE. 24 > 31 Oktober 2015 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CANADA CANADA BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE 24 > 31 Oktober 2015 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CANADA CANADA CANADA INHOUDSTAFEL 1 Belang van België en de andere EU-landen in de handel met Canada 5 1.1 Export 6

Nadere informatie

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN. Handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Arabische Emiraten

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN. Handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Arabische Emiraten VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN Handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Arabische Emiraten Ralf Roletschek, CC BY-SA 3.0 INHOUDSTAFEL 1. BELANG VAN BELGIË EN DE ANDERE EU-LANDEN IN DE HANDEL MET DE

Nadere informatie

BUITENLANDSE HANDEL VAN AGRARISCHE PRODUCTEN MET RUSLAND IN 2014

BUITENLANDSE HANDEL VAN AGRARISCHE PRODUCTEN MET RUSLAND IN 2014 FOCUS BUITENLANDSE HANDEL VAN AGRARISCHE PRODUCTEN MET RUSLAND IN 2014 INHOUD 1. Oorzaak van de crisis 2. Algemene evolutie in de EU- 28 3. Algemene evolutie in België 4. Kwantificering van de export naar

Nadere informatie

NEDERLAND. Handelsbetrekkingen van België met

NEDERLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Relaties binnen

Nadere informatie

Duurzame energie in Japan

Duurzame energie in Japan Duurzame energie in Japan Rob Stroeks (Project Officer, TWA Tokio) - 8-3-2004 Samenvatting Japan heeft van oudsher weinig natuurlijke energiebronnen. De daarmee samenhangende afhankelijkheid van buitenlandse

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Jaarverslag 2014 Niet-preferentiële certificaten van oorsprong afgeleverd door de Belgische kamers van koophandel Jaarverslag 2014 De opdracht van de FOD

Nadere informatie

Economische prognose IMF voor het GOS

Economische prognose IMF voor het GOS Economische prognose IMF voor het GOS Jan Limbeek Twee keer per jaar, in april en september of oktober, publiceert het IMF zijn World Economic Outlook, waarin het zijn economische verwachtingen voor de

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Schuivende panelen. Petra Berkhout

Schuivende panelen. Petra Berkhout Schuivende panelen Petra Berkhout Kerncijfers agrocomplex Nederland, 2012 2 Aandeel (%) van deelcomplexen in TW en werkgelegenheid, 2012 Deelcomplex Toegevoegde waarde Werkgelegenh eid 2012 2012 Akkerbouw

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

Nederland Handelsland IV. Toegenomen risico s maar nog steeds kansen voor export naar opkomende markten

Nederland Handelsland IV. Toegenomen risico s maar nog steeds kansen voor export naar opkomende markten Nederland Handelsland IV Toegenomen risico s maar nog steeds kansen voor export naar opkomende markten ING Economisch Bureau / mei 1 Toenemend verschil tussen opkomende markten vergt scherpe keuzes exporteurs

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

FACTSHEET STRAWBERRIES

FACTSHEET STRAWBERRIES FACTSHEET STRAWBERRIES Aardbeien: Nederland teelt- én handelsland Jaarlijks worden er in Nederland tegenwoordig tussen de 45 en 50.000 ton aardbeien geproduceerd. Vergeleken met de periode daarvoor is

Nadere informatie

% verloop jaar-op-jaar 2010 20,4 49,1-28,7 2011 27,0 +32,45% 34,5-29,68% -7,5 2012 57,0 +111,13% 14,9-56,86% +42,1

% verloop jaar-op-jaar 2010 20,4 49,1-28,7 2011 27,0 +32,45% 34,5-29,68% -7,5 2012 57,0 +111,13% 14,9-56,86% +42,1 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met Macedonië Voor het eerst sinds 2002, het jaar waarin regionale handelscijfers beschikbaar werden, realiseerde Vlaanderen in 2012 een handelsoverschot met

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 Remko Ybema en Pieter Boot Den Haag 7 oktober 2014 www.ecn.nl Inhoud Opzet van de Nationale Energieverkenning (NEV) Omgevingsfactoren Resultaten Energieverbruik Hernieuwbare

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SAOEDI-ARABIË

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SAOEDI-ARABIË HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SAOEDI-ARABIË De handelsbetrekkingen van België met Saoedi-Arabië 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren - 2012... 3 2. Bilaterale relaties... 4 2.1 Economische

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie