De internationale handel in goederen van Nederland in 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De internationale handel in goederen van Nederland in 2011"

Transcriptie

1 121 De internationale handel in goederen van Nederland in 2011 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: Den Haag/Heerlen

2 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen tot en met /2012 het gemiddelde over de jaren 2011 tot en met / 12 oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2011 en eindigend in / / 12 oogstjaar, boekjaar enz., 2009/ 10 tot en met 2011/ 12 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Grafimedia Omslag Teldesign, Rotterdam Inlichtingen Tel. (088) Fax (070) Via contactformulier: Bestellingen Fax (045) Internet Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

3 De internationale handel in goederen van Nederland in 2011 Samenvatting De internationale handel in goederen is in 2011 in waarde toegenomen, maar minder fors dan in Zowel de invoer als uitvoer is in 2011 met 10 procent in waarde gestegen. In 2010 konden we nog stijgingen van respectievelijk 22 procent (invoer) en 21 procent (uitvoer) noteren. Door de nog steeds hoge prijzen voor aardolie en aardolieproducten is het aandeel van minerale brandstoffen in de totale goederenhandel wederom met enkele procentpunten toegenomen. Het aandeel van minerale brandstoffen in de totale Nederlandse invoer was 22 procent in 2011 (aandeel 2010: 18 procent). Bij de uitvoer bedroeg het aandeel minerale brandstoffen 17 procent (2010: 14 procent). Duitsland blijft ook in 2011 met afstand de belangrijkste handelspartner voor Nederland. Maar het aandeel van Duitsland in de Nederlandse goederenhandel loopt terug. Dit geldt met name voor de invoer. Sinds 2010 is dit aandeel met meer dan een procentpunt per jaar afgenomen. Het aandeel van Duitsland in de uitvoer is in 2010 gelijk gebleven en in 2011 licht gedaald. De goederenuitvoer naar China is in 2011 voor het dertiende jaar op rij gestegen. In 2011 bedroeg de exportstijging 24 procent. Hierdoor staat China voor het eerst in de top-10 van belangrijkste exportlanden. De invoer uit China lag in 2011 op vrijwel hetzelfde niveau als in In 2010 zag het er naar uit dat China in 2011 België van de tweede plaats zou verdringen op de ranglijst van belangrijkste importlanden. Maar door de pas op de plaats van China en de flinke toename van de invoer uit België is de positie van België voorlopig niet in gevaar. België en China hadden in 2011 een aandeel van 10 procent respectievelijk 8,5 procent in de totale Nederlandse invoer. 1 De internationale handel van Nederland 500 mld euro Invoer Uitvoer De internationale handel in goederen van Nederland in

4 2 De internationale handel van Nederland op jaar- en kwartaalbasis Invoer Uitvoer Saldo Mutatie t.o.v. zelfde periode het jaar ervoor invoer uitvoer mld euro % ) 307,3 347,5 40,2 7,7 9,0 I 74,7 84,9 10,1 7,2 7,6 II 76,0 84,3 8,3 7,3 7,4 III 75,4 84,8 9,4 7,6 9,8 IV 81,1 93,5 12,4 8,4 10, ,9 370,5 34,6 I 84,1 93,7 9,6 II 85,9 94,4 8,6 III 85,9 93,4 7,5 IV 80,1 88,9 8, ,0 309,4 35,3 18,4 16,5 I 67,7 76,2 8,6 19,5 18,7 II 65,3 73,5 8,2 24,0 22,1 III 67,8 77,0 9,2 21,1 17,6 IV 73,3 82,7 9,4 8,5 7, ,9 371,5 39,6 21,1 20,1 I 76,8 87,2 10,4 13,4 14,4 II 83,8 91,1 7,3 28,3 23,9 III 82,1 92,9 10,8 21,1 20,6 IV 89,3 100,4 11,2 21,8 21, ,9 409,4 44,4 9,9 10,2 I 90,8 102,3 11,6 18,2 17,4 II 90,4 101,5 11,2 7,9 11,5 III 91,0 101,2 10,2 10,9 8,9 IV 92,8 104,3 11,5 3,9 3,8 1) De in- en uitvoercijfers over 2008 zijn op een andere wijze tot stand gekomen dan in voorgaande jaren. Het jaar 2007 is op macroniveau gecorrigeerd voor deze methodebreuk. In- en uitvoer stijgen met 10 procent In 2011 werd voor 365 miljard euro aan goederen ingevoerd (+33 miljard euro; +10 procent). De uitvoer had een waarde van 409 miljard euro (+38 miljard euro; +10 procent). Hierdoor stijgt het handelsoverschot naar 44 miljard euro. Dit is bijna 5 miljard euro meer dan in Nederland genereert dit positieve saldo op de handelsbalans vooral uit chemische producten (+27 miljard euro), voeding (+15 miljard euro) en machines en vervoermaterieel (+9 miljard euro). De handel in minerale brandstoffen leverde in 2011 een tekort op van 12 miljard euro. Geringe stijging laatste kwartaal 2011 De procentuele toename van 4 procent in het 4e kwartaal voor zowel de invoer als uitvoer steekt schril af bij de stijgingen in de eerste drie kwartalen. Het 1e kwartaal noteerde met 18 procent voor de invoer en 17 procent voor de uitvoer meer dan gemiddelde stijgingen. De toenames in het 2e en 3e kwartaal lagen op het niveau van de totale Nederlandse in- en uitvoerstijging. 4 Centraal Bureau voor de Statistiek

5 3 In- en uitvoer per kwartaal 120 mld euro Invoer Uitvoer Uitvoer van goederen In 2011 werd voor 38 miljard euro méér aan goederen uitgevoerd dan een jaar eerder. Hiervan heeft 17 miljard betrekking op minerale brandstoffen. In 2011 bedroeg de exportwaarde van minerale brandstoffen 68 miljard euro. Dit is 33 procent meer dan in Deze stijging komt vooral door de hoge olieprijs. Aan machines en vervoermaterieel werd voor 112 miljard euro uitgevoerd (+5 procent; +5 miljard euro). In 2010 vond bij deze categorie nog de grootste stijging plaats. Ook de uitvoer van belangrijke goederencategorieën zoals voeding, chemie en fabrikaten is in 2011 in waarde gestegen. 4 Aandeel producten in de uitvoer in % 12% 9% 17% 26% 18% Voeding/levende dieren Minerale brandstoffen Chemische producten Elektrische apparaten Machines/vervoermat. Div. gefabriceerde goed. Overige 1) 9% 1) Onder Overige zijn de goederencategorieën dranken en tabak, niet-eetbare grondstoffen, dierlijke en plantaardige oliën en vetten en niet afzonderlijk genoemde goederen opgenomen. De internationale handel in goederen van Nederland in

6 Het aandeel in de totale export van de belangrijkste goederencategorie, machines en vervoermaterieel bedroeg in 2011 ruim 27 procent. In 2010 was dit nog bijna 29 procent. Binnen de groep machines en vervoermaterieel vallen belangrijke stijgingen te constateren bij onder andere de export van gespecialiseerde machines (+3 miljard euro; +23 procent) en voertuigen voor het wegvervoer (+3 miljard euro; +25 procent). Daarentegen nam de uitvoer van kantoormachines, computers en computeronderdelen ( 2 procent; 0,7 miljard euro) en telecommunicatietoestellen ( 3 procent; 0,6 miljard euro) in 2011 af. 5 Uitvoer machines en vervoermaterieel 30 mld euro Verklaring codes 71 = generatoren en motoren 72 = gespecialiseerde machines (landbouw-, delf- en graafmachines etc.) 73 = machines voor metaalbewerking 74 = diverse machines n.a.g. (verwarmings- en koelmachines etc.) 75 = kantoor- en gegevensverwerkende machines 76 = toestellen voor telecommunicatie en geluid 77 = elektrische apparaten n.a.g. (huishoudelijke apparaten, microprocessors etc.) 78 = voertuigen voor wegvervoer 79 = ander vervoermaterieel Wanneer we naar de ontwikkeling van de verschillende goederencategorieën per kwartaal kijken dan zien we dat het aandeel van sectie 3 (minerale brandstoffen) in de totale Nederlandse export in 2011 in elk kwartaal is toegenomen. Dit in tegenstelling tot de andere belangrijke categorieën chemie (sectie 5) en machines en vervoermaterieel (sectie 7) die hun aandeel zagen teruglopen. 6 Centraal Bureau voor de Statistiek

7 6 Uitvoer per kwartaal naar SITC-secties I II III IV I II III IV aandeel van het totaal in % Sectie 0 12,0 12,7 12,3 11,8 11,5 12,1 11,7 11,6 1 1,7 1,8 1,7 1,5 1,6 1,9 1,8 1,7 2 5,4 5,7 4,8 4,7 5,5 5,4 4,8 4,7 3 14,2 13,0 13,2 14,4 16,8 15,9 15,5 18,0 4 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 5 19,7 19,9 18,7 17,8 17,7 18,7 18,6 16,8 6 8,6 9,2 9,3 8,6 9,1 9,3 8,9 8,5 7 27,8 27,9 28,6 30,1 27,1 26,8 27,4 27,9 8 9,3 8,4 10,0 9,6 9,2 8,3 9,5 9,0 9 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,9 0,9 Verklaring secties 0 voeding en levende dieren 1 dranken en tabak 2 grondstoffen, niet eetbaar, behalve brandstoffen 3 minerale brandstoffen 4 dierlijke en plantaardige oliën en vetten 5 chemische producten 6 fabrikaten 7 machines en vervoermaterieel 8 diverse gefabriceerde goederen 9 niet afzonderlijk genoemde goederen Invoer van goederen In 2011 werd er voor 365 miljard euro aan goederen ingevoerd. Dit is 33 miljard euro meer dan in Vooral de invoerwaarde van minerale brandstoffen (+20 miljard euro) is fors omhoog geschoten. Hier spelen hoge olieprijzen een belangrijke rol. Ook de invoer van machines en vervoermaterieel (+3 miljard euro) en voeding (+4 miljard euro) is in waarde gestegen. De enige goederencategorie die bij de invoer in waarde is afgenomen is chemie ( 4 miljard euro). Tegenover een stijging van de organische chemische producten (+3 miljard euro) stond een daling van de medicinale en farmaceutische producten ( 9 miljard euro). Verklaring secties 0 voeding en levende dieren 1 dranken en tabak 2 grondstoffen, niet eetbaar, behalve brandstoffen 3 minerale brandstoffen 4 dierlijke en plantaardige oliën en vetten 5 chemische producten 6 fabrikaten 7 machines en vervoermaterieel 8 diverse gefabriceerde goederen 9 niet afzonderlijk genoemde goederen De internationale handel in goederen van Nederland in

8 7 Aandeel producten in de invoer in % 9% 11% 22% 28% 13% Voeding/levende dieren Minerale brandstoffen Chemische producten Elektrische apparaten Machines/vervoermat. Div. gefabriceerde goed. Overige 1) 10% 1) Onder Overige zijn de goederencategorieën dranken en tabak, niet-eetbare grondstoffen, dierlijke en plantaardige oliën en vetten en niet afzonderlijk genoemde goederen opgenomen. In 2011 is het aandeel van machines en vervoermaterieel in de totale invoer met 2 procentpunten gezakt naar 28 procent. De invoerwaarde van machines en vervoermaterieel is ten opzichte van 2010 met 3 procent toegenomen tot 103 miljard euro. De invoer van de grootste goederencategorie binnen de machines, kantoor- en automatische gegevensverwerkende machines, is met 5 procent in waarde gedaald tot 26 miljard euro. Binnen deze categorie vormen computers de grootste groep. Er werd in 2011 voor 19 miljard euro aan computers en onderdelen ingevoerd. Dit is 6 procent minder dan in De invoer van kantoormachines is met 3 procent in waarde gedaald. Het aandeel in de totale invoer van minerale brandstoffen is, door hogere olieprijzen, met 4 procentpunten toegenomen tot 22 procent. Het aandeel van chemie in de Nederlandse import bedroeg 13 procent. In 2010 was dit nog 15 procent. 8 Invoer per kwartaal naar SITC-secties I II III IV I II III IV aandeel van het totaal in % Sectie 0 8,7 8,4 8,3 8,7 8,9 9,0 8,4 8,8 1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 2 3,8 4,1 4,0 4,1 4,5 4,5 4,2 4,2 3 18,5 17,5 18,1 18,3 20,7 21,5 22,6 22,9 4 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,2 1,1 1,0 5 15,7 17,0 14,7 14,2 13,2 13,3 12,9 12,0 6 9,8 10,4 10,3 10,1 10,6 11,1 10,4 10,0 7 30,1 29,9 29,9 30,7 28,6 27,9 27,5 29,0 8 11,4 10,3 12,5 11,4 11,4 10,3 11,2 10,4 9 0,3 0,6 0,3 0,7 0,3 0,3 0,7 0,7 8 Centraal Bureau voor de Statistiek

9 Verklaring codes 71 = generatoren en motoren 72 = gespecialiseerde machines (landbouw-, delf- en graafmachines etc.) 73 = machines voor metaalbewerking 74 = diverse machines n.a.g. (verwarmings- en koelmachines etc.) 75 = kantoor- en gegevensverwerkende machines 76 = toestellen voor telecommunicatie en geluid 77 = elektrische apparaten n.a.g. (huishoudelijke apparaten, microprocessors etc.) 78 = voertuigen voor wegvervoer 79 = ander vervoermaterieel Op kwartaalbasis vond de grootste procentuele toename bij de invoer van machines en vervoermaterieel plaats in het 1e kwartaal van 2011 (+12 procent). De kwartalen 2 en 3 waren nagenoeg gelijk aan hetzelfde kwartaal in In het 4e kwartaal werd het meest aan machines en vervoermaterieel uitgevoerd, namelijk 27 miljard euro. Maar dit is ook het enige kwartaal in 2011 dat, vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2010, in waarde is gedaald ( 2 procent). Deze daling komt door een lagere export van kantoormachines (-3 procent), computers (-8 procent) en telecommunicatietoestellen ( 1 procent). 9 Invoer machines en vervoermaterieel tweede kwartaal mld euro Uitvoer naar landen In 2011 behoort Italië niet meer tot de vijf belangrijkste exportlanden. De voorgaande twee jaren stond Italië steeds op de vijfde plaats. Nu is het echter gezakt naar de zesde plaats en moet het de VS van Amerika voor laten gaan. Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk blijven de eerste vier plaatsen bezetten. De uitvoer naar Duitsland is in vergelijking met 2010 met 10 procent gestegen tot bijna 100 miljard euro. Net zoals in 2010 steeg ook in 2011 de uitvoer naar Duitsland bijna net zo hard als de De internationale handel in goederen van Nederland in

10 totale Nederlandse uitvoer. Het aandeel van onze belangrijkste handelspartner in de Nederlandse export is in 2011 licht gedaald. Nederland exporteert vooral machines naar Duitsland. In 2011 is de export van machines met 5 procent toegenomen tot 22 miljard euro. Met name kantoormachines (+4 procent), computers (-14 procent) en microprocessors (+6 procent) vinden hun weg naar Duitsland. Daarnaast is Duitsland een belangrijke afnemer van zuivel, groenten en fruit, kaas, bloemen en planten en kleding. België heeft zijn positie als tweede belangrijkste handelspartner van Nederland in 2011 versterkt. Het aandeel van België in de totale Nederlandse uitvoer is gestegen naar bijna 12 procent. In 2011 is, evenals in 2010, de uitvoer naar België flink toegenomen. Deze forse toenames worden veroorzaakt door de export van minerale brandstoffen en de daaraan gekoppelde hoge olieprijs. De export naar China is in 2011 met 10 Uitvoer top 5 landen, aandeel in % Duitsland België Frankrijk Verenigd Koninkrijk VS Amerika Uitvoer naar Continenten, % 1% 7% 3% Europa Afrika Amerika Azië Oceanië 81% 10 Centraal Bureau voor de Statistiek

11 12 Uitvoer naar belangrijke landen(groepen) Verandering t.o.v Aandeel van het totaal mld euro % Totaal 409,4 10,2 100,0 Europa 328,3 10,0 80,2 Europese Unie 302,9 9,9 74,0 w.v. Frankrijk 36,2 11,6 8,9 Duitsland 99,2 9,9 24,2 Italië 19,5 5,0 4,8 Verenigd Koninkrijk 32,3 9,0 7,9 Ierland 2,9 3,1 0,7 Denemarken 5,2 9,8 1,3 Griekenland 2,3 9,2 0,6 Portugal 2,5 12,3 0,6 Spanje 12,2 2,9 3,0 België 48,7 18,0 11,9 Luxemburg 1,4 1,4 0,3 Zweden 7,2 8,2 1,8 Finland 4,3 10,6 1,1 Oostenrijk 5,2 5,6 1,3 Malta 0,3 2,6 0,1 Estland 0,4 21,8 0,1 Letland 0,4 26,5 0,1 Litouwen 0,7 27,3 0,2 Polen 8,4 14,0 2,1 Tsjechië 5,9 11,8 1,5 Slowakije 1,2 1,9 0,3 Hongarije 2,7 14,6 0,6 Slovenië 0,8 23,0 0,2 Cyprus 0,5 20,3 0,1 Bulgarije 0,5 9,3 0,1 Roemenië 1,6 6,8 0,4 Overig West-Europa 16,8 9,2 4,1 Noorwegen 3,3 9,5 0,8 Zwitserland 5,1 4,6 1,3 Turkije 4,7 5,8 1,2 Oost-Europa 8,7 14,5 2,1 Russische Federatie 6,4 13,5 1,6 Afrika 13,0 14,3 3,2 Amerika 29,9 15,6 7,3 w.v Noord-Amerika 21,4 16,9 5,2 VS van Amerika 19,6 16,3 4,8 M.- en Z.-Amerika 8,5 11,8 2,1 Azië 33,8 8,2 8,3 Saoedi-Arabië 1,7 3,6 0,4 Thailand 0,9 9,6 0,2 Maleisië 0,7 5,2 0,2 Singapore 2,9 0,2 0,7 China 6,7 24,2 1,6 Japan 3,4 7,0 0,8 Korea (Republiek) 3,7 13,3 0,9 Taiwan 2,3 8,4 0,6 HongKong 1,6 18,2 0,4 India 1,9 8,6 0,5 Australië, Oceanië en overig 4,3 4,4 1,0 De internationale handel in goederen van Nederland in

12 13 Uitvoer naar belangrijke landen(groepen), per kwartaal, e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. mld euro Totaal 102,3 101,5 101,2 104,3 Europa 83,5 81,0 80,4 83,4 Europese Unie 76,8 75,2 73,9 76,9 w.v. Frankrijk 9,4 9,0 8,6 9,3 Duitsland 25,0 24,5 24,5 25,2 Italië 5,3 4,9 4,6 4,8 Verenigd Koninkrijk 7,9 7,9 8,0 8,5 Ierland 8,0 7,1 6,5 7,1 Denemarken 1,3 1,3 1,3 1,3 Griekenland 0,6 0,6 0,6 0,5 Portugal 0,7 0,6 0,6 0,6 Spanje 3,2 3,1 2,9 3,1 België 12,4 12,3 11,8 12,2 Luxemburg 0,4 0,4 0,3 0,3 Zweden 1,8 1,8 1,8 1,8 Finland 1,1 1,1 1,0 1,1 Oostenrijk 1,4 1,3 1,2 1,2 Malta 0,1 0,0 0,1 0,1 Estland 0,1 0,1 0,1 0,1 Letland 0,1 0,1 0,1 0,1 Litouwen 0,2 0,2 0,2 0,2 Polen 2,0 2,1 2,1 2,2 Tsjechië 1,4 1,5 1,5 1,6 Slowakije 0,3 0,3 0,3 0,3 Hongarije 0,6 0,6 0,7 0,7 Slovenië 0,2 0,2 0,2 0,2 Cyprus 0,1 0,1 0,1 0,1 Roemenië 0,4 0,4 0,4 0,4 Bulgarije 0,1 0,1 0,1 0,1 Overig West-Europa 4,6 3,9 4,2 4,1 Noorwegen 0,8 0,8 0,8 0,9 Zwitserland 1,3 1,2 1,4 1,3 Turkije 1,2 1,1 1,3 1,2 Oost-Europa 2,1 2,0 2,2 2,4 Russische Federatie 1,6 1,4 1,7 1,7 Afrika 3,1 3,2 3,6 3,1 Amerika 6,6 8,1 7,7 7,6 w.v Noord-Amerika 5,0 5,7 5,3 5,4 VS van Amerika 4,6 5,3 4,8 4,9 M.- en Z.-Amerika 1,6 2,4 2,5 2,1 Azië 8,2 8,1 8,4 9,1 Saoedi-Arabië 0,4 0,4 0,4 0,5 Thailand 0,2 0,2 0,2 0,2 Maleisië 0,2 0,2 0,2 0,2 Singapore 0,6 0,8 0,8 0,8 China 1,7 1,5 1,6 1,9 Japan 0,7 0,9 0,9 0,9 Korea (Republiek) 0,8 0,9 0,9 0,9 Taiwan 0,7 0,7 0,4 0,5 HongKong 0,4 0,3 0,4 0,5 India 0,4 0,4 0,5 0,5 Australië, Oceanië en overig 1,0 1,1 1,1 1,1 12 Centraal Bureau voor de Statistiek

13 24 procent gestegen tot bijna 7 miljard euro. Dit is voor het dertiende jaar op rij dat de uitvoer naar China is gestegen. Vooral de uitvoerwaarde van papierstof, papierafval en metaalafval is flink gestegen. Naar China gaat bijna een vijfde van ons metaalafval. Daarnaast is de uitvoer van gespecialiseerde machines in twee jaar tijd meer dan verdubbeld. Nederland heeft in 2011 voor 38 miljard euro meer uitgevoerd in vergelijking met een jaar eerder. De export naar Europa nam met 30 miljard toe, terwijl binnen de Europese Unie voor 27 miljard euro meer aan goederen werd afgezet. In het 1e kwartaal was de toename met 15 miljard euro het grootst. Het 4e kwartaal had met een stijging van 4 miljard euro de minste groei. Invoer naar landen In 2011 heeft Nederland voor bijna 17 miljard euro aan goederen uit Frankrijk ingevoerd. Dit is 16 procent meer dan in Deze invoerstijging ligt ruim boven de totale Nederlandse importstijging van 10 procent. Vooral lichte oliën en stookolie werden meer uit Frankrijk ingevoerd. Ook de invoer uit België is in 2011 meer dan gemiddeld gestegen. Hier gaat het vooral om gasolie en stookolie die, in combinatie met de hoge olieprijzen, voor deze stijging zorgen. De Russische Federatie is met een aandeel van 28 procent in de olie-import onze belangrijkste olieleverancier. De Nederlandse invoer uit de Russische Federatie is met 21 procent in waarde toegenomen tot 17 miljard euro. Omdat de invoer voor 90 procent uit minerale brandstoffen bestaat, speelt de hoge olieprijs ook bij deze invoerstijging een grote rol. De ingevoerde hoeveelheid ruwe aardolie uit de Russische Federatie is in 2011 met 16 procent afgenomen. In de jaren 2009 en 2010 leverde de Russische Federatie meer ruwe aardolie aan Nederland dan de OPEC-landen samen. Doordat de OPEC 6 procent meer ruwe aardolie in 2011 leverde zijn de rollen nu weer omgedraaid. De invoer uit China lag in 2011 met 31 miljard euro ( 0,4 procent) op vrijwel hetzelfde niveau als in China is de belangrijkste leverancier van kantoormachines. Ruim een derde van alle in Nederland geïmporteerde kantoormachines komt hier vandaan. Daarna volgen Maleisië en Japan. China levert ook bijna net zo veel kleding als Duitsland, Turkije en Italië samen. In 2011 is de waarde van de ingevoerde kleding met 10 procent toegenomen tot ruim 2 miljard euro. Een groot deel van deze import wordt weer verder gedistribueerd binnen Europa. 14 Invoer top 5 landen, aandeel in % Duitsland België China Verenigd Koninkrijk VS van Amerika De internationale handel in goederen van Nederland in

14 15 Invoer uit belangrijke landen(groepen) Veranderingen t.o.v Aandeel van het totaal mld euro % Totaal 364,9 9,9 100,0 Europa 228,7 11,4 62,7 Europese Unie 193,6 9,6 53,0 w.v. Frankrijk 16,8 16,3 4,6 Duitsland 60,9 3,4 16,7 Italië 7,8 8,7 2,1 Verenigd Koninkrijk 24,5 10,7 6,7 Ierland 4,6 15,3 1,3 Denemarken 3,3 21,2 0,9 Griekenland 0,5 22,8 0,1 Portugal 1,6 11,3 0,4 Spanje 6,6 6,7 1,8 België 36,4 14,3 10,0 Luxemburg 0,7 14,6 0,2 Zweden 6,2 18,1 1,7 Finland 3,9 22,4 1,1 Oostenrijk 1,9 6,9 0,5 Malta 0,1 46,1 0,0 Estland 0,4 78,9 0,1 Letland 0,6 233,3 0,2 Litouwen 1,4 72,1 0,4 Polen 5,1 10,2 1,4 Tsjechië 5,2 13,4 1,4 Slowakije 1,1 12,9 0,3 Hongarije 1,9 14,0 0,5 Slovenië 0,3 2,8 0,1 Cyprus 0,1 4,0 0,0 Bulgarije 0,3 76,3 0,1 Roemenië 1,2 24,2 0,3 Overig West-Europa 15,7 20,8 4,3 Noorwegen 10,3 22,7 2,8 Zwitserland 2,2 4,6 0,6 Turkije 2,0 25,2 0,6 Oost-Europa 19,4 25,2 5,3 Russische Federatie 17,0 20,9 4,6 Afrika 12,6 13,7 3,5 Amerika 41,6 4,5 11,4 w.v Noord-Amerika 25,5 4,5 7,0 VS van Amerika 23,5 6,0 6,5 M.- en Z.-Amerika 16,1 22,9 4,4 Azië 80,3 7,7 22,0 Saoedi-Arabië 3,9 63,7 1,1 Thailand 2,7 5,8 0,7 Maleisië 5,6 0,2 1,5 Singapore 2,7 1,0 0,7 China 30,9 0,4 8,5 Japan 10,1 8,9 2,8 Korea (Republiek) 2,0 3,7 0,5 Taiwan 2,3 3,6 0,6 HongKong 1,8 13,8 0,5 India 3,6 9,0 1,0 Australië, Oceanië en overig 1,7 41,7 0,5 14 Centraal Bureau voor de Statistiek

15 16 Invoer uit belangrijke landen (groepen), per kwartaal, e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. mld euro Totaal 90,8 90,4 91,0 92,8 Europa 57,5 57,3 56,0 57,9 Europese Unie 48,5 48,4 47,7 48,9 w.v. Frankrijk 4,3 4,2 4,1 4,2 Duitsland 15,1 15,2 15,4 15,3 Italië 1,9 2,1 1,9 1,9 Verenigd Koninkrijk 6,0 6,1 6,0 6,4 Ierland 1,2 1,1 1,1 1,2 Denemarken 0,8 0,8 0,8 0,9 Griekenland 0,1 0,1 0,1 0,1 Portugal 0,4 0,4 0,4 0,4 Spanje 1,8 1,7 1,4 1,7 België 9,2 9,2 9,1 8,9 Luxemburg 0,2 0,2 0,2 0,2 Zweden 1,7 1,5 1,4 1,6 Finland 1,0 0,9 1,0 1,0 Oostenrijk 0,5 0,5 0,5 0,5 Malta 0,1 0,0 0,1 0,2 Estland 0,2 0,1 0,1 0,1 Letland 0,0 0,2 0,1 0,2 Litouwen 0,4 0,3 0,4 0,4 Polen 1,3 1,2 1,3 1,3 Tsjechië 1,3 1,3 1,3 1,3 Slowakije 0,3 0,3 0,2 0,3 Hongarije 0,5 0,5 0,4 0,5 Slovenië 0,1 0,1 0,1 0,1 Cyprus 0,0 0,0 0,0 0,0 Bulgarije 0,1 0,1 0,1 0,1 Roemenië 0,3 0,2 0,3 0,3 Overig West-Europa 3,7 3,9 4,0 4,2 Noorwegen 2,3 2,6 2,6 2,8 Zwitserland 0,6 0,5 0,6 0,6 Turkije 0,6 0,5 0,5 0,5 Oost-Europa 5,3 5,1 4,3 4,8 Russische Federatie 4,6 4,4 3,7 4,2 Afrika 3,5 2,7 3,2 3,2 Amerika 10,0 10,7 10,3 10,6 w.v Noord-Amerika 6,3 6,5 6,1 6,6 VS van Amerika 5,8 6,0 5,7 6,1 M.- en Z.-Amerika 3,7 4,2 4,2 4,0 Azië 19,5 19,0 21,1 20,7 Saoedi-Arabië 0,7 0,7 1,2 1,2 Thailand 0,7 0,6 0,7 0,6 Maleisië 1,4 1,4 1,4 1,4 Singapore 0,6 0,5 0,8 0,8 China 7,8 7,1 8,0 8,0 Japan 2,7 2,5 2,5 2,4 Korea (Republiek) 0,4 0,4 0,6 0,6 Taiwan 0,6 0,6 0,6 0,6 HongKong 0,4 0,4 0,5 0,5 India 0,9 0,8 0,8 1,0 Australië, Oceanië en overig 0,3 0,6 0,4 0,3 De internationale handel in goederen van Nederland in

16 Binnen de top-5 van belangrijkste invoerlanden is in 2011 alleen het aandeel van België toegenomen. Het aandeel van de VS van Amerika in de totale Nederlandse invoer is met een procentpunt afgenomen. Hierdoor hebben de VS en het Verenigd Koninkrijk weer stuivertje gewisseld voor wat betreft de plaatsen vier en vijf. 17 Invoer uit continenten, % 22% 11% 63% Europa Afrika Amerika Azië 4% Oceanië Wederuitvoer Wederuitvoer vormt een belangrijk onderdeel van de uitvoer. Het gaat hierbij om goederen die oorspronkelijk in Nederland zijn ingevoerd en ons land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlands ingezetene. Het aandeel van de waarde van de wederuitvoer in de totale uitvoerwaarde ligt in 2011 op 44 procent. Bij de grootste categorie, machines en vervoermaterieel, speelt wederuitvoer een belangrijke rol. Bijna 61 procent van de uitvoer van machines heeft betrekking op wederuitvoer. Onder andere de handel in computers speelt hierbij een belangrijke rol. Indien er geen sprake is van eigendomsoverdracht spreken we van doorvoer. Doorvoer wordt echter niet in de statistiek van de internationale handel opgenomen. Verklaring secties 0 voeding en levende dieren 1 dranken en tabak 2 grondstoffen, niet eetbaar, behalve brandstoffen 3 minerale brandstoffen 4 dierlijke en plantaardige oliën en vetten 5 chemische producten 6 fabrikaten 7 machines en vervoermaterieel 8 diverse gefabriceerde goederen 9 niet afzonderlijk genoemde goederen 16 Centraal Bureau voor de Statistiek

17 18 Aandeel wederuitvoer in de uitvoer Invoer Uitvoer Wederuitvoer Uitvoer Nederlands product Aandeel wederuitvoer in de uitvoer mld euro % Totaal ,9 370,5 157,9 212,5 42, ,0 309,4 139,9 169,4 45, ,9 371,5 171,6 199,9 46, ,9 409,4 178,3 231,1 43,6 Sectie ,0 42,1 10,4 31,6 24, ,7 40,2 10,1 30,0 25, ,3 45,2 11,5 33,7 25, ,1 48,0 12,4 35,7 25,8 Sectie ,1 6,1 0,8 5,3 13, ,2 5,9 0,7 5,2 11, ,3 6,2 0,7 5,4 11, ,7 7,0 1,1 6,0 15,7 Sectie ,9 18,1 5,7 12,4 31, ,8 15,4 4,1 11,3 26, ,3 19,1 6,6 12,5 34, ,9 20,8 6,7 14,1 32,2 Sectie ,1 56,8 10,7 46,1 18, ,0 38,3 9,2 29,1 24, ,0 51,0 13,4 37,6 26, ,0 67,8 20,6 47,2 30,4 Sectie ,3 4,0 1,1 3,0 27, ,2 3,0 0,6 2,4 20, ,7 3,0 0,6 2,4 20, ,9 4,0 0,8 3,1 20,0 Sectie ,5 66,0 26,7 39,2 40, ,0 59,3 26,3 32,9 44, ,0 70,6 29,7 40,9 42, ,9 73,5 26,6 46,9 36,2 Sectie ,7 35,3 13,4 21,9 38, ,3 26,7 9,9 16,8 37, ,6 33,2 13,7 19,5 41, ,3 36,7 15,3 21,3 41,7 Sectie ,0 107,4 66,4 40,9 61, ,0 88,3 57,4 30,8 65, ,1 106,5 69,7 36,7 65, ,0 111,8 67,7 44,1 60,6 Sectie ,3 32,7 22,4 10,3 68, ,8 30,5 21,1 9,4 69, ,8 34,6 24,5 10,1 70, ,4 36,9 25,6 11,3 69,4 Sectie ,0 1,9 0,2 1,7 10, ,1 1,8 0,4 1,4 22, ,6 2,2 1,2 1,0 54, ,7 2,8 1,4 1,4 50,0 De internationale handel in goederen van Nederland in

Internationale handel in goederen van Nederland 2012

Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Webartikel 2013 Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Wiel Packbier 11-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Samenvatting De internationale handel in goederen is in 2012 wederom minder hard gegroeid.

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2009

De internationale handel in goederen van Nederland in 2009 De internationale handel in goederen van Nederland in 2009 109 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: 23 december 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2004

De internationale handel in goederen van Nederland in 2004 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 27 september 26 De internationale handel in goederen van Nederland in 24 Wiel Packbier Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker

Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker 7 Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker Marjolijn Jaarsma Publicatiedatum CBS-website: 9 april 28 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 25 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 25 18 juni 2015 Inhoud 1. Internationale handel 3 Internationale handel in goederen 3 I. Buitenlandse handel in goederen 3 II. Aandeel wederuitvoer in de Nederlandse

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 44 29 oktober 2015 Inhoud 1. Internationale handel 3 Internationale handel in goederen 3 I. Buitenlandse handel in goederen 3 II. Aandeel wederuitvoer in de Nederlandse

Nadere informatie

het Nederlandse dse spoor?

het Nederlandse dse spoor? 08 e08 Hoe druk is 0h het nu werkelijk op het Nederlandse dse spoor? Het Nederlandse spoorgebruik in vergelijking met de rest van de EU-27 Pascal Ramaekers, Tessa de Wit en Maarten Pouwels Publicatiedatum

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België. - 9 maanden

De buitenlandse handel van België. - 9 maanden De buitenlandse handel van België - 9 maanden 2008-1 De buitenlandse handel van België na afloop van de eerste 9 maanden van 2008 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers m.b.t. de eerste

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België. - 2 de semester

De buitenlandse handel van België. - 2 de semester De buitenlandse handel van België - 2 de semester 2008-1 De buitenlandse handel van België tijdens het eerste semester van 2008 (Bron: NBB communautair concept) Analyse van de cijfers m.b.t. het eerste

Nadere informatie

Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007

Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007 08 Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007 Harold Kroeze en Ivo Gorissen Centrum voor Beleidsstatistiek Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België in 2008

De buitenlandse handel van België in 2008 De buitenlandse handel van België in 2008 1 De buitenlandse handel van België in 2008 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2008 In een moeilijke mondiale context, die gekenmerkt

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

De buitenlandse handel van. België

De buitenlandse handel van. België De buitenlandse handel van België Januari - maart 2011 Belgium foreign trade 2011 1 De buitenlandse handel van België na het eerste trimester van 2011 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de

Nadere informatie

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Publicatiedatum CBS-website: 24 juli 2007 Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Wegsstromen in relatie tot Nederlands grondgebied voor 2005 Pascal Ramaekers, Mathijs Jacobs en Marcel Seip Centraal

Nadere informatie

DE BUITENLANDSE HANDEL VAN BELGIË NA DE EERSTE 9 MAANDEN VAN 2011

DE BUITENLANDSE HANDEL VAN BELGIË NA DE EERSTE 9 MAANDEN VAN 2011 DE BUITENLANDSE HANDEL VAN BELGIË NA DE EERSTE 9 MAANDEN VAN 2011 De buitenlandse handel van België na de eerste 9 maanden van 2011 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van de eerste

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 6 maanden 2011 1 De buitenlandse handel van België na het eerste semester van 2011 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van de eerste 6 maanden van

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Maandbericht

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Maandbericht Instituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Maandbericht 2013-12 Inhoud van de publicatie De Europese verordeningen vermeld in de methodologische nota achteraan in deze publicatie,

Nadere informatie

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers,

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, 17 Eddy van de Pol Publicatiedatum CBS-website: 1 april 9 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil =

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Nederland-Verenigd Koninkrijk 1

Handels- en investeringscijfers Nederland-Verenigd Koninkrijk 1 Handels- en investeringscijfers Nederland-Verenigd Koninkrijk 1 1. Samenvatting Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de vijf belangrijkste exportmarkten van Nederland. De bilaterale goederenhandel met de

Nadere informatie

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers. http://economie.fgov.be

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers. http://economie.fgov.be De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers De goederenuitvoer naar de VS in 2014 De Belgische goederenuitvoer naar de VS bedroeg 19,18 miljard euro, een toename in lopende prijzen met

Nadere informatie

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen 0n07 07 Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen Florianne Matser en Wouter Jonkers Publicatiedatum CBS-website: 14 juli 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 21 26 mei 2016 Inhoud 1. Inkomen en bestedingen 3 Consumenten onveranderd positief 3 Consumentenconjunctuuronderzoek (17) 4 2. Internationale handel 5 Internationale

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 13 31 maart 2016 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek (9) 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (9) 4 III. Overledenen

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

VUT-fondsen kalven af

VUT-fondsen kalven af 132 VUT-fondsen kalven af Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Paff Publicatiedatum CBS-website: 03-07-2013 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

Nederland relatief sterk gedecentraliseerd

Nederland relatief sterk gedecentraliseerd Nederland relatief sterk gedecentraliseerd 11 0 Marten Jan van Rijn Publicatiedatum CBS-website: 25-11-2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t

Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t 07 Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t Publicatiedatum CBS-website: 24 november 2008 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Henk van Maanen, Mathilda Copinga-Roest en Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen 2009 Verklaring van tekens.

Nadere informatie

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen 08 Regionaal consistente 0o stente tijdreeksen 1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend 08 Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend Laurens Cazander Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2014

De agrarische handel van Nederland in 2014 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale Nederlandse handelsoverschot is in gelijk gebleven aan het niveau van ( 47,6 mld.); handelsoverschot agrarische producten komt

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 12

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 12 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 12 19 maart 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis

Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 12 december 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Litouwen-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Litouwen-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Litouwen-Nederland 1 1. Samenvatting Litouwen behoort tot de vijftig belangrijkste exportmarkten van Nederland. De bilaterale goederenhandel met Litouwen had in een omvang

Nadere informatie

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Bevolkingstrends 2013 Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Frank Bloot november 2013 Van de vier grootste gemeenten in ons land is het aantal inwoners in Utrecht de afgelopen tien

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Estland-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Estland-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Estland-Nederland 1 1. Samenvatting Estland behoort tot de vijftig belangrijkste exportmarkten van Nederland. De bilaterale goederenhandel met Estland had in een omvang

Nadere informatie

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten 07 Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 november 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

VUT wordt vervangen door langer werken. Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff

VUT wordt vervangen door langer werken. Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff 109 VUT wordt vervangen door langer werken Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 5 augustus 2010 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent. Huurstijging gemiddeld 3,1 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent. Huurstijging gemiddeld 3,1 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-121 5 augustus 2004 9.30 uur Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent De inflatie is in juli 2004 uitgekomen op 1,1 procent. Dat is 0,3 procentpunt lager

Nadere informatie

kennis en economie 2013 statistische bijlage

kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal bij de publicatie ICT, kennis en economie

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 30 23 juli 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Ruim 100 duizend werkenden meer dan jaar geleden 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Einde in zicht voor de VUT

Einde in zicht voor de VUT Einde in zicht voor de VUT 11 0 Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 1 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** =

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 0i08 08 Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 Maaike Hersevoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

De vergrijzing komt, de VUT gaat

De vergrijzing komt, de VUT gaat 0n08 08 De vergrijzing komt, de VUT gaat John Gebraad en Feny Pfaff Publicatiedatum CBS-website 28 augustus 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 52 24 december 2015 Inhoud 1. Macro economie 3 Koerswaarde van aandelen 3 2. Prijzen 3 Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex, 2010=100 3 3. Internationale handel 4 Internationale

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008 8 Financiële crisis r slaat gat in de beleggingen n van institutionele beleggers in 28 drs. J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 27 oktober 29 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Verschillen in cijfers over huisartscontacten. en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts

Verschillen in cijfers over huisartscontacten. en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts m0 Verschillen in cijfers over huisartscontacten tussen 0u sen POLS-Gezondheid en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts Publicatiedatum CBS-website: november 2009 Den Haag/Heerlen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 24 16 juni 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie blijft in mei 0 procent 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (19) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2010

De agrarische handel van Nederland in 2010 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Wereldhandel in agrarische producten daalde in met ruim 10%, maar vertoont in weer herstel Nederlandse agrarische export groeit in naar

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 21 22 mei 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije

De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije DO RESEARCH De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije Ontwikkeling handelsrelaties sinds toetreding beide landen tot de EU DO Research 9-8-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I Profiel Tsjechië

Nadere informatie

FACTSHEET CHAMPIGNONS

FACTSHEET CHAMPIGNONS AANTAL BEDRIJVEN M2 PER BEDRIJFl Factsheet champignons, mei 2017 FACTSHEET CHAMPIGNONS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Internationale handel champignons onder druk

Nadere informatie

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur 08 De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur Floris van Ruth Publicatiedatum CBS-website: 4 december 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

Kerncijfers KvK Midden-Nederland

Kerncijfers KvK Midden-Nederland Kerncijfers KvK Midden-Nederland 12 1 Nicole Braams, Kai Gidding, Noortje Pouwels-Urlings, Ralph Wijnen Publicatiedatum CBS-website: 16-01-2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

PT Marktbeeld Uien. Marktinformatie binnen- en buitenland

PT Marktbeeld Uien. Marktinformatie binnen- en buitenland Nummer 1, 12 februari 2010 Peter van der Salm 079-3470662 I. Beursprijzen PT Marktbeeld Uien Marktinformatie binnen- en buitenland Het jaar 2009 begon met lage uienprijzen, maar vanaf het voorjaar hebben

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012 11 Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 212 J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 16-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2006 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10%

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10% wereldhandel in 1000 ton Factsheet druiven oktober FACTSHEET DRUIVEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Groei wereldhandel in druiven, vooral nieuwe markten Zuid en

Nadere informatie

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen t7 7 Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen tweede kwartaal 28 Publicatiedatum CBS-website: 8 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 08 Wisselende 0s signalen bij grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 Frank Bonger en Hen Pustjens Publicatiedatum CBS-website: 17 juli 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2007 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-031 23 april 2007 10.00 uur Sterke stijging verkeersdoden onder fietsers In 2006 kwamen 811 mensen in het Nederlandse verkeer om. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie

VUT-fondsen op weg naar het einde

VUT-fondsen op weg naar het einde Webartikel 2014 VUT-fondsen op weg naar het einde Drs. J.L. Gebraad mw. T.R. Pfaff 05-03-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS VUT-fondsen op weg naar het einde 3 Inhoud 1. Minder VUT-fondsen in 2012 5 2. Kortlopende

Nadere informatie

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 1. Samenvatting en conclusies De Nederlandse uitvoerwaarde is in 2013 met 1,0% gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012 tot 433,8 miljard euro. De bescheiden

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 41 13 oktober 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie daalt naar 0,1 procent 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (37) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd Page 1 of 5 Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd 11-5-2016 / 02:00 In 2015 exporteerde Nederland een recordhoeveelheid van 944 miljoen kilo varkensvlees, 6 procent meer dan in 2014. Door de lage prijzen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Rendementen en CO -emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012

Rendementen en CO -emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012 Webartikel 2014 Rendementen en CO -emissie van 2 elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012 Reinoud Segers 31-03-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Rendementen en CO2-emissie elektriciteitsproductie

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling ing Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 27 maart 28 Voorburg/Heerlen, 28 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

FACTSHEET CHAMPIGNONS

FACTSHEET CHAMPIGNONS FACTSHEET CHAMPIGNONS Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com NEDERLAND VERLIEST STEEDS MEER TERREIN BIJ HANDEL IN VERSE CHAMPIGNONS Positie op wereldmarkt van champignonconserven

Nadere informatie

FACTSHEET FRESH VEGETABLES

FACTSHEET FRESH VEGETABLES miljoen dollar cq. 1000 ton Factsheet verse groenten januari 2016 FACTSHEET FRESH VEGETABLES Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL VERSE GROENTEN IN 2015

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie flink lager door goedkopere brandstof

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie flink lager door goedkopere brandstof Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-095 5 oktober 2006 9.30 uur Inflatie flink lager door goedkopere brandstof De inflatie is in september 2006 afgenomen tot 1,1 procent. In augustus lagen

Nadere informatie

Binnensteden en hun bewoners

Binnensteden en hun bewoners Binnensteden en hun bewoners 11 Bert Raets Publicatiedatum CBS-website: 23 september 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 28 14 juli 2016 Inhoud 1. Macro-economie 3 Koerswaarde van aandelen (25) 3 2. Prijzen 3 Inflatie in juni blijft ongewijzigd op 0 procent 3 I Consumentenprijsindex

Nadere informatie