Stichting Obork Ens JAARVERSLAG Jaarverslag Stichting Obork 2014 versie 1.1 Pagina 1 van 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Obork Ens JAARVERSLAG 2014. Jaarverslag Stichting Obork 2014 versie 1.1 Pagina 1 van 9"

Transcriptie

1 Stichting Obork Ens JAARVERSLAG 2014 Pagina 1 van 9

2 Van het bestuur Ens, juni 2015 Bijgaand treft u het jaarverslag aan van de stichting Obork te Ens over het jaar Activiteiten ALGEMEEN VERSLAG Het doel van de stichting is het bieden van structurele hulp en hulp op projectbasis aan hulpbehoevenden, weduwen, wezen en kinderen. Het financieren of meefinancieren van projecten voor hulpbehoevenden, weduwen, wezen en kinderen. Hieronder het chronologische verslag over onze activiteiten in Roemenie en daarna de ondersteunende activiteiten bij zoekacties van Signi. Afsluitende oriëntatiereis in januari/februari Na de oriëntatiereizen naar Roemenie in 2013 is in februari 2014 de afsluitende oriëntatiereis gemaakt. Op 29 januari is Hans de Kroon samen met Jan Booij naar Roemenie gegaan voor een afsluitende oriëntatiereis. We zijn voor deze reis per vliegtuig naar Roemenie gegaan en hebben daar een auto gehuurd voor lokaal vervoer. Jan Booij heeft samen met zijn vrouw Elly meerdere jaren in Roemenie gewoond en heeft daar diverse projecten gedaan welke in lijn liggen met de doelstelling van Obork. Jan heeft een groot netwerk in Roemenie waar we gebruik van mogen maken. Tijdens deze reis zijn vele projecten bezocht en is veel geleerd wat kritische succesfactoren zijn voor het ondersteunen van projecten. Scholing Tijdens de reis hebben een project bezocht waar men zich richt op de bijscholing van Roma-kinderen. Vele kinderen komen dagelijks naar huis voor bijscholing. Na de bijscholingslessen krijgen de kinderen een maaltijd zodat ze goed gevoed thuis kunnen slapen om de volgende dag weer fris naar school te gaan. Met dit bezoek hebben we geleerd dat het van het hebben van een betrouwbaar en toegewijd contact ter plaatse een basisvoorwaarde is om iets te bereiken. We moeten bereid zijn om kleine succesjes te vieren en te waarderen en grote teleurstellingen te verwerken. We hadden 2 meisjes op het oog uit verschillende Roma dorpen voor het stimuleren en ondersteunen van hen voor het gaan volgen van vervolgonderwijs. We hebben tijdens deze reis geanalyseerd wat de concrete mogelijkheden waren. Helaas voor de meisjes hebben we vast moeten stellen dat een vervolgstudie er niet in zal zitten. Suzanna bleek al 16 jaar te zijn en het laatste jaar van de basisschool over te moeten gaan doen. Dit is het gevolg dat haar beide ouders in het buitenland werken en ze bij haar oma moet logeren. Gisella Pagina 2 van 9

3 bleek al een jaar niet meer naar school te gaan. Tijdens de reis hebben we tot onze spijt moeten vaststellen dat we op het gebied van scholing een pas de plaats moeten maken en er eerst voor moeten zorgen dat we een betrouwbaar contact moeten hebben ter plaatse om teleurstellingen te voorkomen. Werkervaringsproject wezen In Tirgu Mures is een werkervaringsproject voor wezen bezocht. Wezen worden geacht op hun 18 de het weeshuis te verlaten en op eigen benen te gaan staan. Dit is voor de meeste wezen niet haalbaar. Het bezochte project wil door middel van het openen en in stand houden van tweedehands winkels zo veel mogelijk weesmeisjes een toekomst te bieden. Daarnaast wordt vanuit dit project hulp geboden aan Roma s in een buitenwijk in Tirgu Mures. Tijdens ons bezoek hebben we dit project kunnen voorzien van 30 Nieuw Testament Bijbels. Bejaardentehuis Tijdens de reis is een bejaardentehuis bezocht welke gerund wordt door een Nederlands echtpaar. Het doel van het bejaardentehuis is om door middel van gelden uit Nederland goede zorg te verlenen aan ouderen en te zorgen voor werkgelegenheid. Tevens ondersteunen ze vanuit het surplus aan inkomsten enkele sociaal werkers bij een daklozenopvang. Individuele zorg Tijdens het bezoek is een oude vrouw Oma station opgezocht. Ze woont in een leegstaande opslagruimte bij het station. Jan Booij had al zorg voor Oma station toen hij nog in Roemenie woonde en wilde weten hoe het met haar ging. Toen we er aankwamen was ze er erg slecht aan toe. Jan heeft eten, medicijnen en hout voor de kachel voor haar gekocht. Bij de twee volgende bezoeken, welke we bij haar gedaan hebben tijdens deze reis, ging het gelukkig al wat beter met Oma station. Uit dit bezoek hebben we geleerd dat incidentele individuele zorg van grote waarde kan zijn. Kinderwerk Tijdens onze reis heeft Jan Booij Hans kennis laten maken met Anisoara en haar zus. Anisoara en haar zus doen regelmatig kinderwerk. Met hen hebben we in 2 plaatsen een kinderprogramma bij Roma-kinderen kunnen organiseren. Hieruit is geleerd dat met veel toewijding doch met zeer weinig middelen een voor kinderen opbouwend programma te doen is. Daklozenzorg Tijdens de reis hebben we Daan en Debora ontmoet. Ze hebben een opvangproject voor daklozen in Tirgu Mures. In de opvang komen zowel volwassenen als kinderen. Gezien hoe blij mensen zonder dak boven hun hoofd, zonder toekomstperspectief kunnen worden van het zingen van liederen en het horen voorlezen uit de Bijbel. Ook zijn we bij Peter en Marjolijn Vos in Reghin geweest. Peter en Marjolijn hebben een opvanghuis voor daklozen met de naam Adãpost (schuilplaats). Daarnaast is Peter in de zomer actief in het begeleiden van groepen om betonvloeren te storten in huisjes van Roma s. Ook zijn ze actief in het bezoeken van mensen in ziekenhuizen en in de gevangenis. Tijdens deze bezoeken zijn ze een luisterend oor en bemoedigen ze de mensen door het brengen van het Pagina 3 van 9

4 evangelie. Marjolijn is daarnaast ook betrokken bij een voedselproject onder Roma-kinderen. Peter en Marjolijn leven van giften, maar deze zijn tot op heden niet voldoende zodat ze niet in staat zijn om een zorgverzekering af te sluiten. Tijdens ons bezoek hebben we Peter en Marjolijn kunnen voorzien van ruim 90 Nieuw Testament Bijbels en is hen een wasdroger gegeven voor Adãpost De afspraak is gemaakt dat binnenkort weer een bezoek vanuit Obork gedaan worden om na te gaan of en op welke wijze Obork Peter en Marjolijn zal kunnen gaan steunen. Samenwerkingsovereenkomst afgesloten met stichting Woonwagenzending Nederland Met stichting Woonwagenzending Nederland is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het gezamenlijk opstarten en realiseren van huizenbouwprojecten voor Roma-gezinnen in Roemenie. Kennismakingsreis 12 tot en met 15 maart Ter inlossing van de belofte welke tijdens de afsluitende oriëntatiereis aan Peter en Marjolijn is gedaan zijn Geert Jan en Hans de Kroon per auto naar Roemenie geweest. Bij de reis is voor de auto gekozen om zo de door Peter en Marjolijn benodigde goederen mee te nemen. Zo zijn tijdens deze reis ruim vele Nieuw Testament zakbijbels, groot letter Nieuw Testament Bijbels, volledige Bijbels, tafels, 20 sets heren winterkleding, 20 sets heren zomer kleding, 20 paar heren schoenen, 2 key boards, een lap top, kinderkleding, shampoo, tandpasta, tandenborstel, zeep en vele andere goederen meegenomen. Tijdens dit kennismakingsbezoek is openhartig gesproken met Peter en (kort met) Marjolijn. Tijdens dit gesprek hebben we voldoende vertrouwen gekregen dat de kritische succesfactoren welke in de vorige reis zijn geleerd hier aanwezig zijn. Wederzijds is vertrouwen naar elkaar uitgesproken. Dit kennismakingsbezoek heeft er toe geleid dat Geert Jan, als voorzitter van Obork, aan Peter en Marjolijn de toezegging gedaan dat Obork hen financieel zal gaan ondersteunen zodat ze geen financiële zorgen voor het eigen gezin hebben (en een zorgverzekering kunnen afsluiten) en zich daardoor optimaal kunnen richten op het werk voor de diverse projecten. De financiële toezegging is opgenomen in het overzicht van lopende en aangegane verplichtingen in dit verslag. Ook hebben we toegezegd dat we de komende keer 42 stoelen mee zullen brengen voor Adãpost. De kosten voor deze reis zijn nagenoeg geheel voor eiegn rekening genomen door de reisgangeres. Eén tankgang is op kosten van Obork gedaan. Bouwcontractenreis 23 tot en met 25 maart Ter invulling van de samenwerkingsovereenkomst met stichting Woonwagenzending Nederland is de voorzitter van Obork, Geert Jan de Kroon, met een bestuurslid van stichting Woonwagenzending Nederland, Koop Wolters, naar Roemenie gereisd om afspraken te maken met SC GELUK TRADE SRL. SC GELUK TRADE SRL maakt prefabhuisjes van sandwichpanelen. Tijdens dit bezoek zijn prijsafspraken gemaakt en afspraken over de vorm van de huisjes welke we voor onze gezamenlijke projecten via hen willen betrekken. De kosten voor deze reis zijn geheel voor eigen rekening genomen door de reisgangers. Pagina 4 van 9

5 Bestelling eerste 3 huisjes in april Voortvloeiend uit de reis van maart zijn op 3 april 2014 de eerste 3 huisjes besteld voor het gezamenlijke huizenbouw project. Hiervoor is in april een aanbetaling gedaan. Participatie in betonproject van Mfcare in april Op 3 april 2014 is een toezegging gedaan voor de een 50% participatie van 3.000,-- in een betonproject van Mfcare welke door Peter Vos geleid wordt. Van dit geld zal de komende maanden in 50 huizen van Roma-gezinnen een betonvloer gestort worden. Bouw- en voorbereidingsreis april In april is een reis gemaakt om 2 huizen te bouwen en de funderingen gereed te maken voor de bouw van de 3 huisjes. Naast het aanleggen van de funderingen zijn ook herstelwerkzaamheden verricht aan diverse andere huisjes. Bouwreis en hulpgoederenreis in mei In mei zijn 2 transporten gedaan. Het ene transport heeft er voor gezorgd dat de 3 huisjes geplaatst zijn en door het andere transport zijn onder andere de toegezegde stoelen naar het opvanghuis in Reghin gebracht. Afrondingsreis juli In juli is een afrondingsreis gemaakt ten aanzien van de eerste bouwprojecten en is een voorbereiding gedaan op de bouw van 2 huisjes in Caliminesti i.s.m. stichting Irina. De verkennende gesprekken waren reeds in februari gedaan. In juli zijn de bouwlocaties bezocht. Tevens zijn tijdens deze reis enkele kinderbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze kinderbijeenkomsten zijn vele kinderen bereikt met Bijbelverhalen en is veel gezongen. In augustus zijn de 2 huisjes gebouwd door een jeugdgroep van de stichting Irina uit Amersfoort. In augustus van het verslagjaar hebben we een Transporterbus om niet op naam van de stichting gekregen. Hierdoor is het mogelijk gemaakt om de nodige transporten te doen. De verwachting was dat de stichting in aanmerking zou komen voor het lage belastingtarief voor de wegenbelasting. Helaas bleek dit niet mogelijk bij de belastingdienst, waardoor we de bus begin 2015 weer terug hebben gedaan aan de schenker. We vonden dat de beheerskosten een te groot aandeel zouden gaan vormen in de vaste kostenstructuur. Per 1 september is een renteloze lening verstrekt met een looptijd van 4 jaar aan een evangelisatie-initiatief in Marokko. Vanuit dit initiatief zijn al enkele positieve nieuwsbrieven ontvangen. We hebben veel bewondering voor de christenen die in een moslim-omgeving hun evangelisatietaak praktiseren. In het verslagjaar is geen loon of vacatiegeld betaald. Pagina 5 van 9

6 Zoekacties van Signi Op verzoek van stichting Signi zoekhonden is materiële ondersteuning geboden bij diverse zoekacties door het beschikbaar stellen en inzetten van boten uitgerust met sonarapparatuur en het benodigde transport. In 2014 is ondersteuning geboden bij vele zoekacties. De kosten die zijn gemaakt in dit kader zijn brandstofkosten. De details van de zoekacties staan op de website van stichting Signi zoekhonden: Pagina 6 van 9

7 Samenstelling bestuur Het bestuur is volgt samengesteld: - de heer G.J. de Kroon, voorzitter - mevrouw G. Dunnink, penningmeester - de heer J.C. de Kroon, secretaris Pagina 7 van 9

8 Balans FINANCIEEL VERSLAG ACTIVA Vlottende activa Vorderingen op korte termijn ,00 0,00 Liquide middelen Kas 0,00 0,00 Betaalrekening , ,00 Spaarrekening ,00 0, , ,00 PASSIVA Eigen vermogen Overige liquide reserves , ,00 Uitstaande liquide middelen ,00 Langlopende schulden Leningen 0,00 0,00 Kortlopende schulden Overige schulden 0,00 0,00 Reserveringen 0,00 gezamenlijke huizenbouw , , ,00 Pagina 8 van 9

9 Staat van baten en lasten Baten Subsidies 0,00 0,00 Giften t.b.v. Roemenie ,00 Giften t.b.v. zoekacties 2.720, ,00 Giften algemeen 5.700, ,00 Storting WWZ NL tbv gez. huizenbouw ,00 0,00 Totaal opbrengsten , ,00 Lasten Roemenie projecten 3 huisjes i.s.m. WZ NL 9.161,00 aanleg 50 betonvloeren i.s.m. WZ NL 3.000,00 2 huisjes i.s.m. WZ NL 5.457,00 2 huisjes st Irina i.s.m. WZ NL 6.550,00 gezamenlijke huizenbouw ,00 aanschaf bijbels voor Adapost 75,00 aanschaf kinderboeken 360,00 wasdroger voor Adapost 295,23 Peter en Marjolijn 5.400,00 0,00 stichting Coming Home Reghin 200,00 Lening uitgegegven aan Vlijn Marokko ,00 Totaal Obork projecten ,23 0,00 reis- en verblijfskosten reis februari 1.277,75 reis- en verblijfskosten reis maart 89,90 reis- en verblijfskosten reis april 3.000,00 reis- en verblijfskosten reis mei 4.138,57 reis- en verblijfskosten reis juli 1.588,91 eigenaarskosten kosten auto 2.328,34 Totaal reis- en verblijfskosten ,47 Zoekacties 499,55 0,00 Websitehosting 25,41 beheerskosten 393,25 Bankkosten 137,41 39,00 Totaal uitgaven ,32 39,00 Eploitatieresultaat , ,00 Rente baten 0,00 0,00 Rente lasten -0,20 0,00 Financieel resultaat -0,20 0,00 Netto resultaat , ,00 Pagina 9 van 9

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden. 2.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Colofon

JAARVERSLAG 2013. Colofon JAARVERSLAG 2013 Colofon Correspondentieadres: Gerard van Noort Bornsestraat 63 7556 BC Hengelo Telefoon: 074 2434152 E-mail: gavannoort@hetnet.nl Rekeningnummer: NL38 INGB 0007618686 tnv St Manengouba

Nadere informatie

Ria van der Linde naar Haïti (deel 1)

Ria van der Linde naar Haïti (deel 1) Ria van der Linde naar Haïti (deel 1) Weekblad Westvoorne volgt sinds januari de stichting Vrienden van Haïti Westvoorne. Ria van der Linde-Pollemans uit Rockanje heeft al jarenlang contact met het weeshuis

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD

EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD Periode 01-05-2012 / 30-06-2013 Stichting WereldWijd Klompenstraat 1a 6251 NE Eckelrade wwijd@xs4all.nl www.stichtingwereldwijd.nl 1 Inleiding:

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 13 December 2013

NIEUWSBRIEF 13 December 2013 NIEUWSBRIEF 13 December 2013 Familie He He Lu Huisvesting Hulpvraag voor het huis Fuling Senior High School nr. 1 Fuling Middle School nr. 5 Nieuwe leerling Ni Ni Dashun Junior High School Stagiairs Regius

Nadere informatie

De eetgroep Elke 2de donderdag van de maand is er een eetgroep in café de Hollandse kus. Het eten is goed en de sfeer is prima.

De eetgroep Elke 2de donderdag van de maand is er een eetgroep in café de Hollandse kus. Het eten is goed en de sfeer is prima. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Jaarverslag over het jaar 2014 PROCES VAN OPRICHTING In het voorjaar van 2014 wil de initiatiefgroep, bestaande uit Margret Vlaar, Geertje Colman, Johannes van der

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 1 l Kom over en help Jaarverslag 2013 Beleid en strategie Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 Op de voorkant Hade wordt door haar ouders de straat op gestuurd. In de kinderopvang

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Winter in Oekraïne. We geven om elkaar! In dit nummer:

Winter in Oekraïne. We geven om elkaar! In dit nummer: December 2013 14e jaargang nummer 3 + 4 We geven om elkaar! In dit nummer: Winter in Oekraïne Van de voorzitter School helpt school Internationaal medeleven Nieuwe wasdrogers Basisschool Járok Boerderij

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie