Sociaal Werk. Bachelor of Social Work / voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Werk. Bachelor of Social Work / voltijd"

Transcriptie

1 Sociaal Werk Bachelor of Social Work / voltijd

2 Alumna Tara Polane bij Curium in Oegstgeest Jouw toekomst met Sociaal Werk Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele informatie is te vinden op hsleiden.nl. Als sociaal werker bied je ondersteuning, advies en hulp aan mensen die in de problemen zitten en er ook met hulp van familie en bekenden niet meer uitkomen. Het kan zijn dat mensen te maken hebben met problemen op het werk of in het gezin, ruzie hebben met de buren, kampen met schulden, of met de sociale gevolgen van een ziekte. Ook kan het zijn dat mensen psychische problemen of een (licht) verstandelijke handicap hebben. Sommige jongeren krijgen verkeerde vrienden en komen hierdoor in aanraking met justitie of raken verslaafd. Vaak is er sprake van een opeenstapeling van problemen. Het één is vaak een gevolg van het ander. Als sociaal werker moet je stevig in je schoenen staan om mensen die (tijdelijk) in de knel zitten te ondersteunen. De sociaal werker heeft naast individuele verantwoordelijkheid voor zijn cliënt, een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen zijn team. Je hebt veel contact met mensen uit andere organisaties en instellingen. Je werkt ontwikkelingsgericht, herstelgericht en rehabilitatiegericht. Om het werk goed te kunnen uitvoeren heb je onder andere lef, creativiteit, doorzettingsvermogen en assertiviteit nodig. Het is belangrijk dat je het leuk vindt om voor de belangen van anderen op te komen. Beroep centraal Het toekomstige beroep staat centraal in de opleiding. Dit zorgt ervoor dat je actief studeert en begrijpt waar je mee bezig bent. Tijdens de opleiding bereiden we je voor op een dynamisch beroep, waar geen dag het zelfde is. Leren is een proces dat nooit ophoudt. In de beroepssituatie denk je na over de casus, zoek je een passende en verantwoorde manier van werken, deze voer je uit en evalueer je. Deze elementen kom je telkens weer tegen in ons hele programma, van de eerste tot de laatste dag. 3 Je krijgt concrete, echte problemen voorgeschoteld en krijgt aanwijzingen voor verschillende manieren om die aan te pakken. De problematiek wordt tijdens de opleiding steeds complexer. Doelen en doelgroepen De sociaal werker gebruikt methoden en technieken om mensen die in de knel zitten te helpen. Je kunt op een creatieve manier omgaan met cliënten, hun partner, ouders, vrienden, buren en werkgever. Je zult ook samenwerken met andere hulp- en dienstverleners, vrijwilligers en mantelzorgers. Het uiteindelijke doel van de sociaal werker is om de eigen regie van de cliënt tot stand te brengen. Met andere woorden: je bevordert het sociaal functioneren van de cliënt. Het kan ook zijn dat mensen langdurige ondersteuning nodig hebben als het gaat om zelfstandig wonen, werken of samenleven met anderen. Ook hierin houdt de cliënt de regie en maakt zoveel mogelijk eigen keuzes. De doelgroepen in het sociaal werk zijn, wat betreft achtergrond en cultuur, zeer gevarieerd. Natuurlijk besteden we daar in de opleiding veel aandacht aan. Je leert naar het gedrag van mensen te kijken en dit beter te begrijpen. Carrière en toekomst De beroepspraktijk van een sociaal werker is divers. Denk bijvoorbeeld aan: sociale wijkteams, vluchtelingenwerk, reclassering, jeugdzorg, verslavingszorg, gehandicaptenzorg, psychiatrie, algemeen ziekenhuis of ouderenzorg. Je kunt gaan werken in de volgende functies: jeugdzorgwerker, casemanager, maatschappelijk werker, GGZ-agoog, groepsleider, sociotherapeut, medewerker D in de gehandicaptenzorg of preventiemedewerker.

3 Wat vindt Fanny? Alle kanten op met Sociaal Werk Na afronding van je studie krijg je het internationaal erkende getuigschrift Bachelor of Social Work. Je kunt je specialiseren in een profiel, waarvoor je na afronding een certificaat ontvangt. Wil je na het behalen van je hbo-bachelor getuigschrift nog verder studeren, dan kan dit. Veel hogescholen en universiteiten bieden vervolgopleidingen aan. Onze faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie heeft sinds 2008 de tweejarige masteropleiding Jeugdzorg. Deze deeltijdopleiding is geaccrediteerd en wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Je kunt deze masteropleiding volgen als je na afronding van je studie ongeveer 20 uur per week in de jeugdzorg werkt. Voor meer informatie zie hsleiden.nl/masterjeugdzorg. Ik ben eerst de pabo gaan doen, ik kwam er al snel achter dat ik eigenlijk kinderen met problemen helpen interessanter vond dan lesgeven. De overstap naar SW was dan ook snel gemaakt. Ik heb voor deze hogeschool gekozen omdat deze goed staat aangeschreven. Dat blijkt te kloppen, de lessen in combinatie met de praktijk van je stages zijn goed op elkaar afgestemd. Je bent na de opleiding echt klaar om aan het werk te gaan. En de sfeer is heel prettig, dat merkte ik al op de Open Dag. Zowel met je medestudenten als met de docenten heb je echt contact, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik maar een nummer was. Het werk vraagt dat je stevig in je schoenen staat. Daar wordt op de opleiding veel aandacht aan besteed. Je leert jezelf echt goed kennen, ook de punten waar je nog aan moet werken. Of je nu in een projectgroep zit of een individuele opdracht moet maken; je gaat echt aan de slag. Je krijgt natuurlijk goede begeleiding, maar zelfstandig kunnen werken, plannen, thuis studeren, dat ligt bij jezelf. Fanny Donders, student Sociaal Werk Ik heb stage gelopen bij een stichting voor opvang van kinderen met epilepsie in combinatie met gedragsproblemen, (zoals autisme, ADHD of verstandelijke beperking). Ik ging meteen in het team aan de slag, ik merkte dat ik echt als mens in het team en bij de bewoners als onderdeel van deze bijzondere gemeenschap werd opgenomen. En als ik dan zag dat één van de bewoners een bepaald doel haalde en dan op zijn of haar manier gelukkig was, dan was ik echt tevreden. 4 5

4 Opbouw van de studie Tijdens de opleiding Sociaal Werk maak je kennis met de brede basis van het werk en drie profielen waaruit je kunt kiezen. De profielen zijn: 1. Welzijn & maatschappelijk werk 2. De zorg 3. Het jeugddomein Projecten In bijna elke onderwijsperiode staat een project centraal. Bij de projecten werk je aan een beroepsproduct met een groep van zes tot acht studenten. In de projecten wordt een beroep gedaan op al jouw talenten als beginnende beroepskracht. De opdrachten worden, naarmate de studie vordert, complexer. Trainingen De trainingen zijn vooral bedoeld om jezelf beter te leren kennen en je vaardigheden te vergroten. Je leert samenwerken, communiceren, verschillende soorten gesprekken te voeren én hoe je jouw ideeën en je persoonlijkheid aan anderen kunt laten zien. Je leert jezelf profileren. Ook hierop word je beoordeeld. Het onderwijs is ingedeeld in projecten, trainingen en cursussen. Het studiejaar bestaat uit vier periodes van 10 weken. In de laatste weken van een periode heb je tentamens en presentaties. Gemiddeld krijg je 12 uur per week les. De resterende tijd ben je zelfstandig aan het werk in groepjes of alleen. In het hbo wordt gewerkt met studiepunten (European Credits, afgekort EC). Een studiejaar bestaat uit 60 EC. Het eerste studiejaar (60 EC) sluit je af met een getuigschrift, de propedeuse. In de drie jaar van de hoofdfase haal je nog eens 180 EC. Daarna krijg je, feestelijk, het bachelor getuigschrift uitgereikt. In het eerste studiejaar bieden we veel begeleiding. En hoe verder je komt, hoe groter de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Propedeuse In het eerste jaar oriënteer je je op het brede werkveld van Sociaal Werk. Je werkt aan projecten waarin je kennismaakt met doelgroepen en werkveld. Gedurende het studiejaar doe je praktijkervaring op door te werken als vrijwilliger. Aan het eind van het studiejaar heb je een beeld gekregen van het werkveld en kun je goed inschatten of de studie en het toekomstig beroep bij je passen. Je wordt begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Cursussen Per periode volg je twee of drie cursussen. Voorbeelden van cursussen zijn: pedagogiek, psychologie, sociologie, ethiek en recht en onderzoeksmethodologie. De cursussen sluit je af met een schriftelijke toets. Studiebegeleiding Studiebegeleiding (SLB) vinden wij heel belangrijk. De eerste twee jaar heb je daarom iedere onderwijsperiode een individueel gesprek met de studieloopbaanbegeleider. Zie het als een soort functioneringsgesprek, waarbij je niet alleen de stand van zaken met elkaar bespreekt, maar ook afspraken maakt over hoe je de studie aan kunt pakken. Studeren, samenwerken, talentontwikkeling en de ontwikkeling van je beroepshouding komen aan de orde tijdens begeleidingsgesprekken over je studieloopbaan. Dat gebeurt in groepsbijeenkomsten met veertien studenten tegelijk. Studieadvies Aan het eind van het eerste jaar krijg je van je begeleidend docent een studieadvies. Je krijgt een bindend afwijzend studieadvies van de examencommissie wanneer je niet het vereiste aantal studiepunten hebt behaald. Kijk voor meer informatie op hsleiden.nl 6 7

5 De hoofdfase In het tweede jaar van de opleiding maak je op een verdiepende wijze kennis met de basis van Sociaal Werk en de drie profielen. De thema s die in het tweede studiejaar centraal staan zijn: hulpverlenen, netwerken, positioneren en de uiteindelijke keuze voor een profiel (en de stage in het derde jaar). Passend bij de thema s worden er drie projecten aangeboden, waarin duidelijk de koppeling is gemaakt met een profiel op basis van casuïstiek en waarbij parallel cursussen en trainingen worden aangeboden. Hierbij is er ook aandacht voor de samenwerking tussen professionals. In de laatste periode maak je jouw keuze voor een eigen profiel. Gedurende het hele studiejaar werk je aan het opdoen van praktijkervaring, reflectie en studieloopbaanbegeleiding. In het vierde en laatste jaar komt wat je geleerd hebt tijdens de studie en stages samen. In het eerste semester werk je aan een minor. Je kunt kiezen voor een van onze eigen minoren: Jeugdzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Werken in Gedwongen Kader, Ouderschap, Opvoeding & Preventie, Gehandicaptenzorg en Sociaal Ondernemen of een andere minor binnen of buiten Hogeschool Leiden. Tegelijkertijd werk je aan je afstudeeronderzoek. Met dit onderzoek toon je jouw praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden aan en laat je zien dat je goed voorbereid bent op een loopbaan in het sociaal werk. In het derde jaar volg je stage van zo n 30 uur per week gedurende 10 maanden. Je hebt zelf de praktijkplaats gevonden en deze past bij jouw profiel. Op jouw stage werk je onder andere aan opdrachten die passen binnen het profiel. Je kunt de laatste vijf maanden van het stagejaar ook naar het buitenland. Je kunt voor het vinden van een goede stageplaats in het buitenland gebruik maken van het netwerk van de opleiding.je komt in het derde jaar op school voor trainingen, cursussen en supervisie. Tijdens supervisie kijk je kritisch naar je eigen handelen in de praktijk en wat dit met jou als persoon te maken heeft. 8 9

6 Iets voor jou? Wanneer je geïnteresseerd bent in Sociaal Werk ga dan bij jezelf na of het vak bij je past. Er zijn diverse eigenschappen en kwaliteiten die je (meer) geschikt maken voor het werk. Herken je jezelf in onderstaande? Je bent geïnteresseerd in mensen. Je bent nieuwsgierig naar het gedrag van mensen en naar wat mensen zelf willen en kunnen. Je wilt mensen ondersteunen en opkomen voor mensen die het moeilijk hebben. Je wilt mensen begeleiden om hun leven zinvol te laten zijn. Je begeleidt graag kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen. Je staat stevig in je schoenen. Je wilt weten hoe iets zit en je bent bereid daar hard voor te studeren. Je wilt jezelf ontwikkelen, weten wat je kunt betekenen voor anderen en je durft kritisch naar jezelf te kijken. Je bent bereid jouw manier van doen te veranderen als je daardoor beter met anderen om kunt gaan en je bent flexibel. Je vindt het leuk om dingen goed te organiseren. Je kunt goed samenwerken en durft in nieuwe situaties op anderen af te stappen. Nederlandse taal Een goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk voor het volgen van de studie en de uitvoering van beroepstaken. Als sociaal werker moet je goed en helder kunnen rapporteren. Alle studenten worden in de loop van de studie op verschillende momenten getoetst op Nederlands. Hiermee wordt bepaald of de beheersing van de Nederlandse taal voldoende is. Brede propedeuse Zorg & Welzijn Wil je mensen ondersteunen maar weet je nog niet of je dat als verpleegkundige of als hulpverlener wilt doen? Misschien is dan een brede oriëntatie iets voor jou. Hogeschool Leiden biedt je een uniek propedeusejaar waarin je kennismaakt met de bachelor opleidingen Verpleegkunde en Sociaal Werk. Tijdens deze brede propedeuse krijg je vakken uit beide opleidingen en ontdek je wat het beste bij je past. Na het behalen van de propedeuse stroom je door in het tweede jaar van de bacheloropleiding Verpleegkunde of Sociaal Werk. Voor de brede propedeuse Zorg & Welzijn geldt een intakeprocedure. Kijk voor meer informatie op hsleiden.nl Wat vindt Mieke? Mieke Emmen, onderwijsbegeleider op mytylschool De Thermiek. Alumnus van de voltijdopleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Mijn derdejaarsstage liep ik op kinderdagcentrum De Walnoot, op een groep met meervoudig beperkte jongeren. Vlak na mijn afstuderen tipte mijn stagebegeleider me voor mijn huidige baan. SPH leidt breed op. Dat ook het speciaal onderwijs een vakgebied is, weet echter lang niet iedereen. Ik heb nu een groep van 5 jongeren met een ontwikkelingsleeftijd van 2 tot 4 jaar, maar een kalenderleeftijd tussen 16 en 18 jaar. Ze vragen veel begeleiding en zorg. Daar hoort ook intensief contact met de ouders bij: leerplanbesprekingen, tussenevaluaties en telefonisch contact bij opvallend gedrag of bijvoorbeeld een epileptische aanval. Gelukkig besteedt de opleiding veel aandacht aan observeren en gesprekstechnieken, al vanaf het eerste jaar. Die vaardigheden gebruik ik echt elke dag. Tijdens de opleiding leer je ook om te gaan met eigen emoties

7 Goed om te weten voordat je kiest Toelatingsvoorwaarden Voor de meeste hbo-bacheloropleidingen word je toegelaten met een diploma havo of vwo of mbo-4. Voor masters en post-hbo-opleidingen is in de meeste gevallen een afgeronde hbo-opleiding voldoende. Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen voor het profiel of het vakkenpakket of andere bijzondere toelatingseisen. Kies bewust Naast de toelatingsvoorwaarden is deelname aan het oriëntatieprogramma Kies bewust ook een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure. Kiezen voor een opleiding die bij je past is niet gemakkelijk. Dit blijkt ieder collegejaar opnieuw. Meer dan 25% van de studenten kiest voor een studie die uiteindelijk niet goed blijkt te passen. Zonde van inzet, tijd en geld. Het stappenplan van Kies bewust helpt jou daarom bij het maken van de juiste studiekeuze. Om te starten met dit programma surf je naar hsleiden.nl/kies-bewust Toelatingsvoorwaarden 21+ Als je niet in het bezit bent van één van de vereiste diploma s en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan is er de mogelijkheid om een toelatingsonderzoek aan te vragen. Wil je meer weten over dit onderzoek kijk dan op onze website of mail naar Loting Voor sommige opleidingen is het aantal opleidingsplaatsen beperkt. Bij een studie met een loting kan maar een bepaald aantal studenten de opleiding volgen. Meestal gelden hiervoor geen aanvullende opleidingseisen. Numerus fixus Voor sommige opleidingen mogen we een beperkt aantal studenten toelaten. Voor deze opleidingen gelden vaak aanvullende opleidingseisen of geldt een selectieprocedure. Kosten Voor het volgen van een hbo-opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Naast collegegeld betaal je nog kosten voor studiemateriaal, zoals boeken en syllabi. De kosten hiervoor verschillen per opleiding. Studieadvies De keuze voor een opleiding is een van de belangrijkste beslissingen in je leven. Denk er daarom goed over na. Bezoek een van onze Open Dagen en kom Proefstuderen. Tijdens Open Dagen zijn onze studentendecanen aanwezig. Je kunt bij hen terecht met vragen over je studiekeuze, eventuele twijfels en persoonlijke omstandigheden, zoals studeren met een functiebeperking. Onder een functiebeperking verstaan we alle aandoeningen die chronisch van aard zijn en die tot studievertraging kunnen leiden. Bijvoorbeeld een motorische of zintuiglijke handicap, psychische belemmeringen, spraakstoornis, dyslexie/dyscalculie, autismespectrumstoornis of AD(H)D. Hogeschool Leiden biedt voorzieningen die je ondersteunen bij het volgen van de studie, zoals tentamentijdverlenging. Wil je hierover meer weten kijk dan op hsleiden.nl/ studentenvoorzieningen/decaan Kijk voor de meest actuele informatie over toelating en inschrijving voor de studie van jouw keuze op

8 Haal het beste uit jezelf: kies voor Hogeschool Leiden Kies jij voor een studie waarin je de kans krijgt om het beste uit jezelf te halen? Met kwalitatief en inspirerend onderwijs dagen we je bij Hogeschool Leiden uit om jezelf maximaal te ontwikkelen. Je leert van én met onze docenten, je medestudenten en organisaties uit het vakgebied waar je voor wordt opgeleid. Menselijke maat en persoonlijk contact staan hierin bij ons centraal. Bij Hogeschool Leiden voel jij je thuis. Structuur en flexibiliteit Wij willen je inspireren, stimuleren en ondersteunen om het maximale uit je studie te halen. Door te kiezen voor onze hogeschool, maak jij dus ook de keuze om écht te studeren: actief en voltijds. Daar staat tegenover dat je van ons mag verwachten dat wij je weten te binden en boeien, zodat jij ook gaat én blijft leren. We bieden je structuur waar dat nodig is, maar ook de ruimte om je eigen keuzes te maken. In de inhoud van je studie, maar ook in de werkvormen, het soort leeromgeving en het tempo. Jij krijgt in de loop van je studie steeds meer de regie over jouw leerproces. Talentontwikkeling in de praktijk Uit ervaring weten we dat je jouw competenties en talenten het beste ontwikkelt door te werken met realistische vraagstukken en situaties uit jouw toekomstige beroepspraktijk. In ons onderwijs is hier dan ook veel aandacht voor. Wij leiden jou op tot die beginnende professional waar werkgevers behoefte aan hebben. Dat doen we niet alleen door het overdragen van kennis. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame samenleving, waarin respect voor de ander vanzelfsprekend is en diversiteit het uitgangspunt. Meer dan een studie Op onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Wij geloven in individuele talentontwikkeling naast het reguliere programma. Zo bieden we een Honoursprogramma aan, faciliteiten voor topsporters en extra ruimte voor ondernemerschap in de vorm van de Topondernemersregeling. Ook kun je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs door lid te worden van je opleidingscommissie of de Studentenraad. Vrijwel alle opleidingen hebben een studievereniging, die leuke evenementen en studiegerelateerde activiteiten organiseert. Studeren in Leiden Als aankomend student in één van de oudste studentensteden van Nederland staat je veel te wachten. Leiden heeft niet voor niets de bijnaam: stad van ontdekkingen. Zowel de hogeschool als de karakteristieke stad hebben jou veel moois en interessants te bieden. Denk daarbij aan de viering van 3 oktober, het culturele leven tijdens evenementen als de Nacht van Kunst & Kennis en Museumnacht Leiden, maar ook het sociale leven bij de verschillende studentenverenigingen. In deze video vertellen Rosanne, Yannick en Willemijn over hun ervaringen op Hogeschool Leiden. Wat bevalt ze aan de studie, wat vonden ze lastig en hoe heeft de hogeschool ze hierbij geholpen? Meer info? Meer weten over Sociaal Werk? hsleiden.nl/sw facebook.com/hsleidennl Toch een andere studie? Bekijk ook eens deze opleidingen: Leraar Basisonderwijs (Pabo) Toegepaste Psychologie Maak een goede keuze Je opleiding is van grote invloed op je carrière. Bereid je dus goed voor. Kom bijvoorbeeld naar de Open Dag, zoek extra informatie online en praat eens met iemand met een beroep dat aansluit op de studie. Meer weten? Vraag het onze studentendecaan Kom kijken en ervaren! Kijk op hsleiden.nl voor actuele data voor Open Dagen en Proefstuderen voor deze opleiding. Op hsleiden.nl kan je je ook aanmelden voor Open Dagen en Proefstuderen

9 Hogeschool Leiden Zernikedreef CK Leiden Postbus AJ Leiden hsleiden.nl facebook.com/hsleidennl twitter.com/hsleidennl linkedin.com/company/hogeschool-leiden klimaatneutraal natureoffice.com NL gedrukt

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work / voltijd

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work / voltijd Sociaal Werk Bachelor of Social Work / voltijd Alumna Tara Polane bij Curium in Oegstgeest Jouw toekomst met Sociaal Werk Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat,

Nadere informatie

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work - Voltijd

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work - Voltijd 2018 2019 Sociaal Werk Bachelor of Social Work - Voltijd In het kort Als sociaal werker bied jij ondersteuning aan mensen die in de problemen zitten en er, ook met hulp van familie en bekenden, niet meer

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Bachelor of Social Work / voltijd

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Bachelor of Social Work / voltijd Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor of Social Work / voltijd Alumna Tara Polane bij Curium in Oegstgeest Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen

Nadere informatie

Brede Propedeuse Zorg & Welzijn. Propedeuse - Voltijd

Brede Propedeuse Zorg & Welzijn. Propedeuse - Voltijd 2018 2019 Brede Propedeuse Zorg & Welzijn Propedeuse - Voltijd In het kort Heb jij de ambitie om mensen verder te helpen? Spreekt het jou aan om in de zorg of hulpverlening te werken? Hogeschool Leiden

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bekijk de video van Rick met Layar 2015 2016 Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor of Social Work / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Tara Polane bij Curium in Oegstgeest Interactive

Nadere informatie

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor of Social Work / voltijd

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor of Social Work / voltijd Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor of Social Work / voltijd Alumnus Daan Peters voor het Gerechtsgebouw in Rotterdam Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd 2018 2019 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology - Voltijd In het kort Als toegepast psycholoog ben je geïnteresseerd in het gedrag van mensen, maar ben je geen hulpverlener. Jij bent expert

Nadere informatie

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bekijk de video van Mitchel met Layar 2015 2016 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor of Social Work / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Daan Peters voor het Gerechtsgebouw in Rotterdam

Nadere informatie

Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd

Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Vrijeschool Pabo Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Jouw toekomst met Vrijeschool Pabo De Vrijeschool Pabo is het startpunt voor een veelzijdige carrière in het basisonderwijs.

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd 2018 2019 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology - Voltijd In het kort Als toegepast psycholoog ben je geïnteresseerd in het gedrag van mensen, maar ben je geen hulpverlener. Jij bent expert

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Ben jij geïnteresseerd in gezondheid,

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology / voltijd

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology / voltijd Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology / voltijd Afgestudeerden kunnen terecht bij vernieuwende ondernemingen als I am Progrez, Den Haag. Jouw toekomst met Toegepaste Psychologie Op welke

Nadere informatie

Jij maakt het verschil

Jij maakt het verschil Social Work Social work is precies wat ik omschreef als mensen vroegen wat ik wilde gaan studeren. Jack Jij maakt het verschil Wat is social work? Vaak loopt het in het leven niet zoals mensen zouden willen.

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige. Bachelor of Nursing / voltijd - duaal

Opleiding tot Verpleegkundige. Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam Jouw toekomst met Verpleegkunde Als hbo-verpleegkundige ben je de

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin

Nadere informatie

Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools - Voltijd

Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools - Voltijd 2018 2019 Vrijeschool Pabo Bachelor of Education in Primary Schools - Voltijd In het kort De Vrijeschool Pabo kun je het beste karakteriseren als een mix van een kunstacademie, een reguliere pabo en een

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills -

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin begeleiden?

Nadere informatie

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Bachelor of Science - Voltijd

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Bachelor of Science - Voltijd 2018 2019 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Bachelor of Science - Voltijd In het kort Onderzoek doen om ziekteverwekkers goed en snel op te sporen, zoeken naar oorzaken en oplossingen voor ernstige

Nadere informatie

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Bachelor of Science - Voltijd

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Bachelor of Science - Voltijd 2018 2019 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Bachelor of Science - Voltijd In het kort Onderzoek doen om ziekteverwekkers goed en snel op te sporen, zoeken naar oorzaken en oplossingen voor ernstige

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd

Leraar Basisonderwijs. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Leraar Basisonderwijs Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Jouw toekomst als leraar in het basisonderwijs Wanneer is iemand een goede leraar? Daar heb je vast wel een mening over.

Nadere informatie

Bio-informatica. Bachelor of Bio-informatics / voltijd

Bio-informatica. Bachelor of Bio-informatics / voltijd Bio-informatica Bachelor of Bio-informatics / voltijd Jouw toekomst met Bio-informatica Puzzelen achter de computer met gegevens over plant, mens en dier. Dat is de kern van de Bio-informatica. Vind je

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH voltijd de opleiding en het werkveld... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) voltijd Een pension voor dak- en thuisloze jongeren.

Nadere informatie

Management in de Zorg. Bachelor of Health Care Management / duaal

Management in de Zorg. Bachelor of Health Care Management / duaal Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in Leiden Jouw toekomst met Management in de Zorg Je werkt in de zorg- of welzijnssector

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Omgangskunde

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Omgangskunde Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care Bachelor of Teacher Education Social Skills Associate degree of Education

Nadere informatie

Bioinformatica. Bachelor of Science - Voltijd

Bioinformatica. Bachelor of Science - Voltijd 2018 2019 Bioinformatica Bachelor of Science - Voltijd In het kort Puzzelen achter de computer met gegevens over plant, mens en dier. Dat is de kern van de Bio-informatica. Als Bio-informaticus help je

Nadere informatie

Docent Dans/ Euritmie. Bachelor of Dance in Education - Voltijd

Docent Dans/ Euritmie. Bachelor of Dance in Education - Voltijd 2018 2019 Docent Dans/ Euritmie Bachelor of Dance in Education - Voltijd In het kort Met euritmie kun je bewegen op een gedicht van Ida Gerhardt, op een tekst van Goethe, op de muziek van Bach, Mozart

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige. Bachelor of Nursing - Voltijd

Opleiding tot Verpleegkundige. Bachelor of Nursing - Voltijd 2018 2019 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing - Voltijd In het kort Als verpleegkundige met een hboopleiding ben jij de spil in de zorg aan patiënten. Je verleent zorg aan patiënten die vaak

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Praktijkondersteuner/- verpleegkundige Huisartsenpraktijk

Praktijkondersteuner/- verpleegkundige Huisartsenpraktijk Praktijkondersteuner/- verpleegkundige Huisartsenpraktijk Jouw toekomst met de opleiding Praktijkondersteuner/- verpleegkundige (Somatiek) Huisartsenpraktijk De Nederlandse bevolking vergrijst en de medische

Nadere informatie

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science / voltijd

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science / voltijd Opleiding tot Fysiotherapeut Bachelor of Science / voltijd Jouw toekomst met Fysiotherapie Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest

Nadere informatie

Pedagogische Wetenschappen

Pedagogische Wetenschappen Pedagogische Wetenschappen Bachelordag Universiteit van Amsterdam dr. Machteld Hoeve Sabine Nijbroek Geke Meessen, MSc. Zaterdag 18 maart 2017 Programma Welkomstwoord Minicollege door dr. Machteld Hoeve

Nadere informatie

Communicatie. Bachelor of Communication - Voltijd

Communicatie. Bachelor of Communication - Voltijd 2018 2019 Communicatie Bachelor of Communication - Voltijd In het kort Ben jij flexibel, creatief, nieuwsgierig en neem je makkelijk initiatief? Heb je een open en kritische houding en beschik je over

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening. Bachelor of Laws - Voltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening. Bachelor of Laws - Voltijd 2018 2019 Sociaal Juridische Dienstverlening Bachelor of Laws - Voltijd In het kort Op het snijvlak van hulpverlening en recht: daar werkt de sociaal juridisch dienstverlener. Wanneer heb ik recht op een

Nadere informatie

Commerciële Economie. Bachelor of Business Administration - Voltijd

Commerciële Economie. Bachelor of Business Administration - Voltijd 2018 2019 Commerciële Economie Bachelor of Business Administration - Voltijd In het kort Dynamisch, boeiend en elke dag anders: dát is Commerciële Economie. Ben jij nieuwsgierig naar hoe het er binnen

Nadere informatie

Human Resource Management. Bachelor of Human Resource Management - Voltijd

Human Resource Management. Bachelor of Human Resource Management - Voltijd 2018 2019 Human Resource Management Bachelor of Human Resource Management - Voltijd In het kort Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit over 10 jaar? Welke consequenties heeft dat voor een organisatie? En voor

Nadere informatie

Praktijkopleider in de gezondheidszorg

Praktijkopleider in de gezondheidszorg Praktijkopleider in de gezondheidszorg Vicky Veenman, anesthesiemedewerker en praktijkopleider, Franciscus Gasthuis & Vlietland, locatie Gasthuis, Operatiekamercomplex, afdeling anesthesie, past maskerventilatie

Nadere informatie

Sociaal-Juridische Dienstverlening. Bachelor of Social Legal Services / voltijd

Sociaal-Juridische Dienstverlening. Bachelor of Social Legal Services / voltijd Sociaal-Juridische Dienstverlening Bachelor of Social Legal Services / voltijd Student Debora Pol bij MeerWaarde, organisatie voor welzijnswerk in de Haarlemmermeer Jouw toekomst met Sociaal-Juridische

Nadere informatie

Kunstzinnige Therapie beeldend, muziek of spraak & drama. Bachelor of Arts Therapies / voltijd

Kunstzinnige Therapie beeldend, muziek of spraak & drama. Bachelor of Arts Therapies / voltijd Kunstzinnige Therapie beeldend, muziek of spraak & drama Bachelor of Arts Therapies / voltijd Jouw toekomst met Kunstzinnige Therapie Het doel van kunstzinnige therapie is mensen sterker te maken; zorgen

Nadere informatie

Docent Muziek. Bachelor of Music in Education - Voltijd

Docent Muziek. Bachelor of Music in Education - Voltijd 2018 2019 Docent Muziek Bachelor of Music in Education - Voltijd In het kort Of het nu gaat om kinderen of volwassenen: een goede muziekdocent weet de kern van iemands persoonlijkheid naar buiten te lokken.

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd

Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Vrijeschool Pabo Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele

Nadere informatie

Management in de Zorg - Associate degree. Associate degree in Health Care Management - Duaal

Management in de Zorg - Associate degree. Associate degree in Health Care Management - Duaal 2018 2019 Management in de Zorg - Associate degree Associate degree in Health Care Management - Duaal In het kort Wat heb jij nodig om optimaal te functioneren als professional in de zorg, maatschappelijke

Nadere informatie

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OOG VOOR KINDEREN Je wil graag met kinderen werken. Dat weet je zeker, want jij ziet kinderen en je wilt graag

Nadere informatie

Bekijk de video van Marijke met Layar. Docent Muziek. Bachelor of Music in Education / voltijd

Bekijk de video van Marijke met Layar. Docent Muziek. Bachelor of Music in Education / voltijd Bekijk de video van Marijke met Layar 2015 2016 Docent Muziek Bachelor of Music in Education / voltijd Deze brochure is verrijkt met Interactive Print Download de gratis Layar App via de app-store Scan

Nadere informatie

Associate Degree. Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Associate Degree. Pedagogisch Professional Kind en Educatie Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie AANLEIDING ONTWIKKELING OPLEIDING PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE Vraag om pedagogisch professionals in de verschillende sectoren met

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

HBO- Rechten. Bachelor of Laws - Voltijd

HBO- Rechten. Bachelor of Laws - Voltijd 2018 2019 HBO- Rechten Bachelor of Laws - Voltijd In het kort Het aantal wetten en regels neemt de laatste decennia enorm toe. Meer regels betekent meer werk voor juristen. Hou jij van puzzelen en ben

Nadere informatie

Chemie. Bachelor of Science - Voltijd

Chemie. Bachelor of Science - Voltijd 2018 2019 Chemie Bachelor of Science - Voltijd In het kort Vind jij het leuk om stoffen helemaal uit te pluizen? Ben je nieuwsgierig naar wat er nodig is om van slootwater drinkwater te maken? Wil jij

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science - Voltijd

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science - Voltijd 2018 2019 Opleiding tot Fysiotherapeut Bachelor of Science - Voltijd In het kort Als fysiotherapeut ben jij specialist op het gebied van het menselijk bewegingsapparaat. Alles draait om beweging. Waarom

Nadere informatie

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science - Voltijd

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science - Voltijd 2018 2019 Opleiding tot Fysiotherapeut Bachelor of Science - Voltijd In het kort Als fysiotherapeut ben jij specialist op het gebied van het menselijk bewegingsapparaat. Alles draait om beweging. Waarom

Nadere informatie

HBO-Rechten. Bachelor of Laws / voltijd

HBO-Rechten. Bachelor of Laws / voltijd HBO-Rechten Bachelor of Laws / voltijd Alumnus Myrna Lindeboom bij SRK Rechtsbijstand in Zoetermeer Jouw toekomst met HBO-Rechten Onze maatschappij is een stuk ingewikkelder dan vroeger; het aantal wetten

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Bekijk de video van Krista met Layar. Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd

Bekijk de video van Krista met Layar. Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Bekijk de video van Krista met Layar 2015 2016 Vrijeschool Pabo Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Deze brochure is verrijkt met Interactive Print Download de gratis Layar App

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDE. November 2017 Opleiding Verpleegkunde

VERPLEEGKUNDE. November 2017 Opleiding Verpleegkunde VERPLEEGKUNDE November 2017 Opleiding Verpleegkunde Inhoud presentatie Over het beroep Verpleegkunde in beeld Over de opleiding Praktische informatie Gelegenheid voor vragen Het beroep Wat doet een verpleegkundige?

Nadere informatie

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma Lerarenopleidingen Amsterdam Volg een versneld programma Versie juni 2016 Pabo-afgestudeerden Je bent in het bezit van een pabogetuigschrift* > versneld studieprogramma van 2 tot 3 jaar afhankelijk van

Nadere informatie

Bekijk de video van Niniane met Layar. Docent Dans/Euritmie. Bachelor of Dance in Education / voltijd - deeltijd

Bekijk de video van Niniane met Layar. Docent Dans/Euritmie. Bachelor of Dance in Education / voltijd - deeltijd Bekijk de video van Niniane met Layar 2015 2016 Docent Dans/Euritmie Bachelor of Dance in Education / voltijd - deeltijd Deze brochure is verrijkt met Interactive Print Download de gratis Layar App via

Nadere informatie

HBO- Rechten. Bachelor of Laws - Voltijd

HBO- Rechten. Bachelor of Laws - Voltijd 2017 2018 HBO- Rechten Bachelor of Laws - Voltijd In het kort Het aantal wetten en regels neemt de laatste decennia enorm toe. Meer regels betekent meer werk voor juristen. Hou jij van puzzelen en ben

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen?

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen? Gaan studeren Wil je na je havo-, vwo- of mbo-diploma graag verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Maar weet je niet zeker of dat kan vanwege je functiebeperking? Dan helpt deze folder je

Nadere informatie

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015 DECANAAT OUDERAVOND 5 HAVO 14 september 2015 Even voorstellen. De decaan W. Bardoul Je studententijd = méér dan studeren alleen! Je feest met je jaarclubje, sport fanatiek in de avonduren, vult vakken

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening. Bachelor of Laws - Voltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening. Bachelor of Laws - Voltijd 2017 2018 Sociaal Juridische Dienstverlening Bachelor of Laws - Voltijd In het kort Op het snijvlak van hulpverlening en recht: daar werkt de sociaal juridisch dienstverlener. Wanneer heb ik recht op een

Nadere informatie

Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen

Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen Wat houdt de opleiding Toegepaste Psychologie (TP) in? Toegepaste Psychologie is het in de praktijk gebruik maken van de

Nadere informatie

Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Pedagogisch Professional Kind en Educatie Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie Voorlichting 21 juni 2016 AANLEIDING ONTWIKKELING OPLEIDING PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE Nieuwe onderwijsvormen (IKC, SLIMfit, Sterrenscholen)

Nadere informatie

Management in de Zorg - Bachelor degree. Bachelor of Health Care Management - Duaal

Management in de Zorg - Bachelor degree. Bachelor of Health Care Management - Duaal 2018 2019 Management in de Zorg - Bachelor degree Bachelor of Health Care Management - Duaal In het kort Wat heb jij nodig om optimaal te functioneren als leidinggevende of manager in de zorg, maatschappelijke

Nadere informatie

Pedagogische wetenschappen (BSc)

Pedagogische wetenschappen (BSc) Pedagogische wetenschappen (BSc) Bachelor Bij ons leer je de wereld kennen Type Bachelor Voertaal Nederlands Plaats Leiden Als je Pedagogische Wetenschappen in Leiden studeert, dan houd je je bezig met

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

Katholieke Pabo Zwolle. Studeren met een functiebeperking

Katholieke Pabo Zwolle. Studeren met een functiebeperking Katholieke Pabo Zwolle Studeren met een functiebeperking Wil ik leraar basisonderwijs worden? 22-3-2016 2 Wat doet een leraar basisonderwijs? 1. Lessen voorbereiden 2. Lesgeven (groep 1 t/m 8) 3. Gemaakt

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OOG VOOR KINDEREN Je wilt graag met kinderen werken. Dat weet je zeker, want jij ziet kinderen en je wilt bijdragen aan

Nadere informatie

PEDAGOGISCH & SOCIAAL WERK, MAATSCHAPPELIJKE ZORG

PEDAGOGISCH & SOCIAAL WERK, MAATSCHAPPELIJKE ZORG PEDAGOGISCH & SOCIAAL WERK, MAATSCHAPPELIJKE ZORG PEDAGOGISCH & SOCIAAL WERK, MAATSCHAPPELIJKE ZORG In de wereld van Pedagogisch & Sociaal Werk, Maatschappelijke Zorg draait het om mensen. Mensen die iets

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2018-2019 JOHAN CRUYFF ACADEMY GRONINGEN INSTITUTE COLLEGE ALGEMENE INFORMATIE Diploma: HBO-diploma van de

Nadere informatie

Studiebegeleiding aan de TU Delft

Studiebegeleiding aan de TU Delft aan de TU Delft Pascal de smidt, Studieadviseur CiTG Ouderavond 1 in de bachelor Wat kan uw kind verwachten? Begeleiding in het eerste bachelorjaar (propedeuse) Begeleiding in het tweede en derde bachelorjaar

Nadere informatie

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science / voltijd

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science / voltijd Opleiding tot Fysiotherapeut Bachelor of Science / voltijd Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele informatie is te vinden

Nadere informatie

Chemie. Bachelor of Science - Voltijd

Chemie. Bachelor of Science - Voltijd 2018 2019 Chemie Bachelor of Science - Voltijd In het kort Vind jij het leuk om stoffen helemaal uit te pluizen? Ben je nieuwsgierig naar wat er nodig is om van slootwater drinkwater te maken? Wil jij

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL JIJ ZIET WAT IEMAND NODIG HEEFT In de sector welzijn is veel werk! En het is ook mooi werk. Want je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij helpt.

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Plus

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Plus BACHELOR OPLEIDING VOLTIJD 2017-2018 Sociaal Pedagogische Hulpverlening Plus Kennismaken Welkom bij SPH met een Plus! Werk je graag met (groepen) mensen? Sta je stevig in je schoenen? Inhoud Wat ga je

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies IPS EXCELLENTIE STUDIEJAAR 2014-2015 Domein Health Instituut Paramedische Studies 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Excellentieprogramma s Paramedische Studies Uitdagende talentprogramma s

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd

Leraar Basisonderwijs. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Leraar Basisonderwijs Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2018-2019 JOHAN CRUYFF ACADEMY AMSTERDAM INSTITUTE COLLEGE ALGEMENE INFORMATIE Diploma: HBO-diploma van de

Nadere informatie

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL)

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25477 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Begeleiding. novacollege.nl/welzijn. Kinderopvang. Onderwijs. Sociaal werk. Welzijn 2016/2017

Begeleiding. novacollege.nl/welzijn. Kinderopvang. Onderwijs. Sociaal werk. Welzijn 2016/2017 novacollege.nl/welzijn Begeleiding Kinderopvang Onderwijs Sociaal werk Welzijn 2016/2017 Van jongs af weet ik al dat ik wil werken met verstandelijk beperkte jongeren. Dat is vanwege mijn broertje, ik

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Opleiding tot Fysiotherapeut

Opleiding tot Fysiotherapeut Bekijk de video van Stefan met Layar 2015 2016 Opleiding tot Fysiotherapeut Bachelor of Physiotherapy / voltijd Deze brochure is verrijkt met Interactive Print Download de gratis Layar App via de app-store

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs. Oktober 2013

Studeren in het hoger onderwijs. Oktober 2013 Studeren in het hoger onderwijs Oktober 2013 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie Dorine Roestenberg, studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars

Nadere informatie