Praktijkopleider in de gezondheidszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkopleider in de gezondheidszorg"

Transcriptie

1 Praktijkopleider in de gezondheidszorg

2 Vicky Veenman, anesthesiemedewerker en praktijkopleider, Franciscus Gasthuis & Vlietland, locatie Gasthuis, Operatiekamercomplex, afdeling anesthesie, past maskerventilatie fictief toe op collega Celina de Bus. Jouw toekomst met de opleiding Praktijkopleider in de gezondheidszorg (OPO) De opleiding Praktijkopleider is een éénjarige deeltijdopleiding, je voorbereidt op tot het beroep van praktijkopleider. De opleiding heeft tot doel studenten te bekwamen in het uitoefenen van de functie van praktijkopleider binnen initiële opleidingen in de gezondheidszorg. De opleiding Praktijkopleider is door de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) geaccrediteerd. Getuigschrift Na afloop van de opleiding ontvang je het getuigschrift Praktijkopleider als: aan alle gestelde eisen van de opdrachten is voldaan minimaal 80% van de lesdagen is gevolgd. Als praktijkopleider kun je leerprocessen vormgeven gebruik makend van actuele onderwijsmethoden waarbij het zelfstandig leren, van leerlingen/stagiaires, centraal staat. Je kunt leerprocessen aansturen en leerlingen individueel of in groepsverband (zowel op school als in het praktijkveld) begeleiden. Deskundigheid in het vakgebied, met als doel het kunnen verlenen van zorg op maat in meerdere settingen van de gezondheidszorg is een belangrijke eis die gesteld wordt aan het beroep van praktijkopleider. Het vormgeven van leerprocessen voor leerlingen zal dan ook steeds moeten worden afgestemd op de beroepspraktijk van de betrokkenen. Er wordt daarom van de praktijkopleider verwacht dat kennis en vaardigheden actueel worden gehouden. Een ander aspect van het beroep van praktijkopleider is het initiëren van onderwijs, zowel individueel als in samenwerking met anderen. Bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld beroepsgerichte leereenheden zullen meerdere disciplines, zowel van het opleidingsinstituut als het praktijkveld, betrokken worden. Het kunnen functioneren in samenwerkingsverbanden is dan ook een vereiste. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij. De meest actuele informatie is te vinden op hsleiden.nl. Daarnaast is reflecteren een essentiële vaardigheid die een praktijkopleider nodig heeft. Naarmate je als praktijkopleider beter in staat bent het eigen handelen te onderzoeken, ben je in staat blijvend je eigen leerproces te sturen en jezelf bij te scholen. 3

3 Carrière en toekomst Praktijkopleiders zijn sinds de start van de eerste opleiding niet meer weg te denken uit de zorgpraktijk. Het aantal praktijkopleiders groeit gestaag. Het vak ontwikkelt zich voortdurend. Als praktijkopleider kun je binnen verschillende settingen in de gezondheidszorg de leerlingbegeleiding vormgeven. Waarbij je in staat bent (nieuwe) leersituaties te creëren en (bestaande) leerprocessen van zowel de leerlingen/stagiaires als de werkbegeleiders te coachen. Je voert dit uit binnen de domeinen van: de leeromgeving de organisatie van de leeromgeving het beroep Binnen de leeromgeving richt de opleider zich op het leerproces van de leerlingen/stagiaires in de groep, individueel en tijdens het leren in de praktijk of op school. Bij de organisatie van de leeromgeving gaat het om het beroepsmatig handelen in de organisatie, het samenwerken met collega s om de voorwaarden voor het opleiden van de leerlingen/stagiaires gestalte te geven. En binnen het domein van het beroep vervult de opleider een actieve rol in de vernieuwing van het beroep, die mede van invloed is op de leer-/ werkomgeving van de leerling. Wat vindt Dewi? Dewi Kreunen volgt de Opleiding Praktijkopleider in de gezondheidszorg (OPO). Zij werkt bij het HagaZiekenhuis locatie Leyweg als praktijkbegeleider op de afdeling Acute Opname en Diagnostiek Afdeling (AODA) en als verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp. Na mijn ervaring als verpleegkundige op de afdeling interne geneeskunde en bij de spoedeisende hulp, was ik toe aan een extra uitdaging. Ik ben met deze opleiding gestart omdat ik een coachende rol wilde vervullen en omdat ik het leuk vind om trainingen te geven. Ook spraken de regelmatige uren me aan. Mijn werkgever en ik zijn een traject op maat ingegaan. Het eerste half jaar draaide ik een pilot om te ervaren of de functie van praktijkbegeleider mij interessant leek en of ik de capaciteiten in me had om deze uit te voeren. Mijn manager en ik waren enthousiast en ik ben de opleiding gestart. Tegelijkertijd met een directe collega. Dit heeft als voordeel dat je ook met elkaar van gedachten kunt wisselen over bepaalde vraagstukken. Opbouw van de studie Het onderwijs is gericht op de drie competentiegebieden uit het competentieprofiel van de praktijkopleider van Hogeschool Leiden. Het onderwijs wordt verzorgd door een aantal docenten van Hogeschool Leiden en gastdocenten. De theoretische achtergrond van de onderwerpen wordt aangevuld met casuïstiek uit de leer-/ werksituatie van de praktijk. De competentiegebieden en kerncompetenties De functie van praktijkopleider kent drie competentiegebieden: het faciliteren en coachen van leerprocessen leerplanontwerp, leerplanontwikkeling uitvoering kwaliteitszorg Voor elk van de drie competentiegebieden zijn algemene en specifieke competenties verreist. Het algemene deel maak je je eigen door onderwijs op de hogeschool. De specifieke competenties kun je alleen verwerven in de beroepspraktijk met hulp van patiënten en de begeleider. Op vastgestelde momenten laat je jouw vorderingen met betrekking tot het verwerven van competenties zien. En toon je jouw competenties op meerdere manieren en momenten aan. ontvangen, ontwikkel je jezelf tot een professionele beroepsbeoefenaar. Daarnaast leer je van elkaars leer-/ werksituatie en de karakteristieke problemen die daar spelen. Studiebelasting De duur van de opleiding is 1 jaar. Het totale studieprogramma heeft een studiebelasting van 672 uur. Dit staat gelijk aan 24 EC (European Credits). 1 EC staat voor 28 studiebelastingsuren. In de studiebelastingsuren zijn inbegrepen de lesdagen en de voorbereiding voor de lesdagen door middel van studieopdrachten en de praktijkdagen. Onderwijsvormen Afhankelijk van de stof wordt gekozen voor colleges, werk(groep)colleges en/of trainingen. Zeer leerzaam zijn de methodieken voor effectieve coaching en communicatie. Hoe vraag je door in bepaalde situaties en hoe haal je het talent in een cursist naar boven? Natuurlijk zonder zelf al een antwoord te verpakken in de vraag. Persoonlijk vind ik dit de leukste vakken. In het begin zocht ik als praktijkbegeleider naar mijn rol binnen het team. De opleiding heeft mij hier actief bij geholpen. Begeleiding Omdat het onderwijs en de praktijk zo nauw met elkaar verweven zijn, heb je vanaf de start een persoonlijke begeleider op de werkvloer. Hij begeleidt je met en heeft een adviserende rol in de beoordeling van de praktijkopdrachten. Je maakt een individueel praktijkleerplan om het praktijkleren te ondersteunen. In dit plan formuleer je leerdoelen en leeractiviteiten voor jouw leer-/werksituatie. In het digitale portfolio neem je bewijslast op van de competenties die je hebt verworven. Je krijgt een coach van de opleiding toegewezen, die de onderdelen van je portfolio beoordeelt. Tijdens de opleiding is ook samenwerken met medestudenten belangrijk. Door feedback te geven en te 4 5

4 Onderwijsprogramma Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit zeven onderwijsleereenheden, modulen, waarbij de algemene - en specifieke competenties vanuit het competentieprofiel de leidraad vormen. In de modulen staan de volgende thema s centraal: intervisie, samen reflecteren begeleidingsvaardigheden leersituaties in theorie en praktijk attitude & beoordelen leerplanontwikkeling de praktijkopleider als coach Daarnaast is er nog een generieke module: handleiding portfolio Intervisie; samen reflecteren (module 1) Reflecteren doe je niet zomaar; er is een aanleiding voor. Veelal is dit een betekenisvolle gebeurtenis, een situatie die je hebt meegemaakt en waar je bewust over nadenkt. Door te reflecteren leer je het eigen handelen beter te doorgronden en hiervan te leren. Reflecteren leidt tot de ontwikkeling van een kritische en analytische beroepsbeoefenaar. In deze module wordt daarom aandacht besteed aan zowel het individueel reflecteren, als het reflecteren in groepsverband. Begeleidingsvaardigheden (module 2) Tot de taak van de praktijkopleider hoort het begeleiden van leerlingen en werkbegeleiders. Daarbij staat het doelgericht leren centraal. Essentiële onderdelen uit het takenpakket van de praktijkopleider zijn daarbij onder andere het geven van methodische praktijkbegeleiding en het voeren van begeleidingsgesprekken. Training in communicatieve vaardigheden, practica en thuisopdrachten vormen belangrijke elementen in deze module. Leersituaties in theorie en praktijk (modulen 3a en 3b) Deze modulen vormen één geheel, waarbij module 3a ingaat op de theoretische achtergronden en module 3b de uitvoering daarvan betreft. Het creëren van leersituaties en het geven van praktijklessen behoort tot de taken van de praktijkopleider. Deze modulen zijn er dan ook op gericht om je op leersituaties voor te bereiden, deze uit te voeren en te evalueren. Hierbij zijn veel aspecten van belang zoals uitgangspunten voor leren en onderwijzen. En het maken van een les- en/of begeleidingsplan. Attitude & beoordelen (module 4) In het leerproces van de leerling speelt het toetsen van houding en vaardigheid, alsmede het evalueren met de praktijkopleider een grote rol. Met name in deze module wordt speciale aandacht besteed aan de ontwikkeling en het begeleiden van de attitude van de leerling en praktijkopleider. Leerplanontwikkeling (module 5) Door veranderende opvattingen met betrekking tot het begeleiden van leerlingen zijn al veel opleidingen in de gezondheidszorg bezig met het ontwikkelen of verbeteren van een praktijkleerplan. Deze module geeft aan hoe een praktijkleerplan (of een deel daarvan) te ontwerpen. De praktijkopleider als coach (module 6) In deze module wordt aandacht besteed aan de analyse van het leerklimaat, de kenmerken van coachen, hantering van weerstanden en oplossingsgericht & situationeel coachen. Handleiding Portfolio (module 7) In deze handleiding wordt beschreven wat een portfolio is, hoe deze wordt opgebouwd en wat de rol van de begeleider hierbij is. Ook wordt aangegeven op welke wijze het portfolio wordt geëvalueerd en beoordeeld. De docent geeft je uitleg over het belang van het portfolio voor nu, de toekomst en de wijze waarop je deze vorm kunt geven. Je werkt aan dit portfolio gedurende de gehele opleiding. 6 7

5 Iets voor jou? Je wilt binnen de gezondheidszorginstelling waar je nu werkzaam bent zelfstandig op hbo-niveau zorg dragen voor de praktijkbegeleiding op de praktijkafdeling(en). Je wilt een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de praktijkbegeleiding. Je bent toe aan een volgende stap in je loopbaan. Heb je een relevante stage- of werkplek met een praktijkbegeleider die jou kan coachen en kijk je niet op tegen een pittige opleiding? Dan is de opleiding Praktijkopleider wellicht iets voor jou. Mensenwerk Je wilt dichtbij de praktijk blijven staan en van daaruit een brug vormen naar het theoretische deel van de opleiding van de leerlingen en stagiaires die in opleiding zijn. Je hebt oog voor de opleidingsbehoeften van de leerlingen en stagiaires. Daarbij kun je goed samenwerken met andere professionele medewerkers in het kader van de leerlingbegeleiding. En je hebt daarbij specifiek aandacht voor vragen van de werkbegeleiders. Studieadvies De keuze voor een opleiding is één van de belangrijkste beslissingen in je leven. Denk er daarom goed over na. Bezoek één van onze Open Dagen. Kijk op onze site voor meer informatie en het programma. Je kunt tijdens deze dagen het opleidingsmateriaal inzien en terecht met vragen over je studiekeuze, eventuele twijfels en persoonlijke omstandigheden, zoals studeren met een functiebeperking. Onder een functie-beperking verstaan we alle aandoeningen die chronisch van aard zijn en die tot studievertraging kunnen leiden. Bijvoorbeeld een motorische of zintuiglijke handicap, psychische belemmeringen, spraakstoornis, dyslexie/ dyscalculie, autismespectrumstoornis of AD(H)D. Hogeschool Leiden biedt voorzieningen die je ondersteunen bij het volgen van de studie, zoals tentamentijdverlenging. Wil je hierover meer weten kijk dan op hsleiden.nl/decaan. Goed om te weten voordat je kiest De opleiding Praktijkopleider is een éénjarige deeltijdopleiding die opleidt voor de functie van praktijkopleider in de gezondheidszorg. De opleiding heeft tot doel de studenten voor te bereiden, dan wel te bekwamen in het uitoefenen van de functie van praktijkopleider binnen initiële opleidingen in de gezondheidszorg. Toelatingsvoorwaarden Als deelnemer aan de opleiding beschik je over de mogelijkheid om de praktijkopdrachten uit te voeren. Je kunt je voor de opleiding inschrijven als je één van de volgende opleidingen hebt afgerond: verpleegkunde radiodiagnostisch- en/of therapeutisch laborant operatieassistent/anesthesiemedewerker hartfunctielaborant/longfunctieanalist sociaal pedagogisch hulpverlener Of een ander (hbo)-diploma/getuigschrift en/of werkervaring als praktijkopleider in de gezondheidszorg. Dit is ter beoordeling van de opleidingscoördinator. De overige toelatingsvoorwaarden zijn: (voor verpleegkundigen) ingeschreven staan in het BIG-register voor verpleegkundigen gedurende de hele opleiding de beschikking hebben over een werkplek (van minimaal 16 uur per week) of een stageplaats (van minimaal één dag per week) in een gezondheidszorginstelling. Toelatingsprocedure en inschrijving Je meldt je aan door het aanmeldingsformulier op hsleiden.nl/opo te downloaden, in te vullen en op te sturen. Nadat wij het aanmeldingsformulier hebben ontvangen, krijg je binnen twee weken een brief van bevestiging van aanmelding. Denk je in aanmerking te komen voor een eventuele vrijstelling, dan kun je een afspraak maken met de opleidingscoördinator. In dit gesprek stellen we vast waaraan je tijdens de opleiding nog moet werken. En of er op basis van eerder gevolgd onderwijs en werkervaring, een deel van het programma zal worden vrijgesteld. Toelatingsprocedure en inschrijving Je hebt om de week één hele dag les van half 9 tot half 5. De lesdag is altijd op donderdag. De schoolvakanties van regio Midden-Nederland zijn vrij gepland van lesdagen. Kijk voor de meest actuele informatie over toelating en inschrijving voor de studie van jouw keuze op hsleiden.nl 8 9

6 Haal het beste uit jezelf: kies voor Hogeschool Leiden Kies jij voor een studie waarin je de kans krijgt om het beste uit jezelf te halen? Met kwalitatief en inspirerend onderwijs dagen we je bij Hogeschool Leiden uit om jezelf maximaal te ontwikkelen. Je leert van én met onze docenten, je medestudenten en organisaties uit het vakgebied waar je voor wordt opgeleid. Menselijke maat en persoonlijk contact staan hierin bij ons centraal. Bij Hogeschool Leiden voel jij je thuis. Structuur en flexibiliteit Wij willen je inspireren, stimuleren en ondersteunen om het maximale uit je studie te halen. Door te kiezen voor onze hogeschool, maak jij dus ook de keuze om écht te studeren: actief en voltijds. Daar staat tegenover dat je van ons mag verwachten dat wij je weten te binden en boeien, zodat jij ook gaat én blijft leren. We bieden je structuur waar dat nodig is, maar ook de ruimte om je eigen keuzes te maken. In de inhoud van je studie, maar ook in de werkvormen, het soort leeromgeving en het tempo. Jij krijgt in de loop van je studie steeds meer de regie over jouw leerproces. Talentontwikkeling in de praktijk Uit ervaring weten we dat je jouw competenties en talenten het beste ontwikkelt door te werken met realistische vraagstukken en situaties uit jouw toekomstige beroepspraktijk. In ons onderwijs is hier dan ook veel aandacht voor. Wij leiden jou op tot die beginnende professional waar werkgevers behoefte aan hebben. Dat doen we niet alleen door het overdragen van kennis. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame samenleving, waarin respect voor de ander vanzelfsprekend is en diversiteit het uitgangspunt. Meer dan een studie Op onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Wij geloven in individuele talentontwikkeling naast het reguliere programma. Zo bieden we een Honoursprogramma aan, faciliteiten voor topsporters en extra ruimte voor ondernemerschap in de vorm van de Topondernemersregeling. Ook kun je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs door lid te worden van je opleidingscommissie of de Studentenraad. Vrijwel alle opleidingen hebben een studievereniging, die leuke evenementen en studiegerelateerde activiteiten organiseert. Studeren in Leiden Als aankomend student in één van de oudste studentensteden van Nederland staat je veel te wachten. Leiden heeft niet voor niets de bijnaam: stad van ontdekkingen. Zowel de hogeschool als de karakteristieke stad hebben jou veel moois en interessants te bieden. Denk daarbij aan de viering van 3 oktober, het culturele leven tijdens evenementen als de Nacht van Kunst & Kennis en Museumnacht Leiden, maar ook het sociale leven bij de verschillende studentenverenigingen. Meer info? Meer weten over de opleiding Praktijkopleider in de gezondheidszorg? hsleiden.nl/opo Toch een andere studie? Bekijk ook eens deze opleidingen: Praktijkondersteuner/ -verpleegkundige Huisartsenpraktijk Kom kijken en ervaren! Kijk op hsleiden.nl voor actuele data voor Open Dagen voor deze opleiding. Hier kun je je ook aanmelden voor deze activiteit [Layar!]

7 Hogeschool Leiden Zernikedreef CK Leiden Postbus AJ Leiden hsleiden.nl facebook.com/hsleidennl twitter.com/hsleidennl linkedin.com/company/hogeschool-leiden John Otto Opleidingscoördinator

Praktijkondersteuner/- verpleegkundige Huisartsenpraktijk

Praktijkondersteuner/- verpleegkundige Huisartsenpraktijk Praktijkondersteuner/- verpleegkundige Huisartsenpraktijk Jouw toekomst met de opleiding Praktijkondersteuner/- verpleegkundige (Somatiek) Huisartsenpraktijk De Nederlandse bevolking vergrijst en de medische

Nadere informatie

Master Advanced Nursing Practice

Master Advanced Nursing Practice Master Advanced Nursing Practice Alumnus Rosaline Theeuwen bij Alrijne Leiderdorp Jouw toekomst met de Master Advanced Nursing Practice (ANP) De gezondheidszorg is volop in beweging. De Nederlandse bevolking

Nadere informatie

Management in de Zorg. Bachelor of Health Care Management / duaal

Management in de Zorg. Bachelor of Health Care Management / duaal Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in Leiden Jouw toekomst met Management in de Zorg Je werkt in de zorg- of welzijnssector

Nadere informatie

Brede Propedeuse Zorg & Welzijn. Propedeuse - Voltijd

Brede Propedeuse Zorg & Welzijn. Propedeuse - Voltijd 2018 2019 Brede Propedeuse Zorg & Welzijn Propedeuse - Voltijd In het kort Heb jij de ambitie om mensen verder te helpen? Spreekt het jou aan om in de zorg of hulpverlening te werken? Hogeschool Leiden

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Management in de Zorg - Bachelor degree. Bachelor of Health Care Management - Duaal

Management in de Zorg - Bachelor degree. Bachelor of Health Care Management - Duaal 2018 2019 Management in de Zorg - Bachelor degree Bachelor of Health Care Management - Duaal In het kort Wat heb jij nodig om optimaal te functioneren als leidinggevende of manager in de zorg, maatschappelijke

Nadere informatie

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work - Voltijd

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work - Voltijd 2018 2019 Sociaal Werk Bachelor of Social Work - Voltijd In het kort Als sociaal werker bied jij ondersteuning aan mensen die in de problemen zitten en er, ook met hulp van familie en bekenden, niet meer

Nadere informatie

Management in de Zorg - Associate degree. Associate degree in Health Care Management - Duaal

Management in de Zorg - Associate degree. Associate degree in Health Care Management - Duaal 2018 2019 Management in de Zorg - Associate degree Associate degree in Health Care Management - Duaal In het kort Wat heb jij nodig om optimaal te functioneren als professional in de zorg, maatschappelijke

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd 2018 2019 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology - Voltijd In het kort Als toegepast psycholoog ben je geïnteresseerd in het gedrag van mensen, maar ben je geen hulpverlener. Jij bent expert

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Ben jij geïnteresseerd in gezondheid,

Nadere informatie

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work / voltijd

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work / voltijd Sociaal Werk Bachelor of Social Work / voltijd Alumna Tara Polane bij Curium in Oegstgeest Jouw toekomst met Sociaal Werk Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat,

Nadere informatie

Master Advanced Nursing Practice

Master Advanced Nursing Practice Master Advanced Nursing Practice Alumnus Rosaline Theeuwen bij Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat, bedoelen we ook zij.

Nadere informatie

Management in de Zorg - Associate degree. Associate degree in Health Care Management - Duaal

Management in de Zorg - Associate degree. Associate degree in Health Care Management - Duaal 2018 2019 Management in de Zorg - Associate degree Associate degree in Health Care Management - Duaal In het kort Wat heb jij nodig om optimaal te functioneren als professional in de zorg, maatschappelijke

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin

Nadere informatie

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work / voltijd

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work / voltijd Sociaal Werk Bachelor of Social Work / voltijd Alumna Tara Polane bij Curium in Oegstgeest Jouw toekomst met Sociaal Werk Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat,

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Management in de Zorg - Bachelor degree. Bachelor of Health Care Management - Duaal

Management in de Zorg - Bachelor degree. Bachelor of Health Care Management - Duaal 2018 2019 Management in de Zorg - Bachelor degree Bachelor of Health Care Management - Duaal In het kort Wat heb jij nodig om optimaal te functioneren als leidinggevende of manager in de zorg, maatschappelijke

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills -

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin begeleiden?

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd 2018 2019 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology - Voltijd In het kort Als toegepast psycholoog ben je geïnteresseerd in het gedrag van mensen, maar ben je geen hulpverlener. Jij bent expert

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Omgangskunde

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Omgangskunde Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care Bachelor of Teacher Education Social Skills Associate degree of Education

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science - Voltijd

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science - Voltijd 2018 2019 Opleiding tot Fysiotherapeut Bachelor of Science - Voltijd In het kort Als fysiotherapeut ben jij specialist op het gebied van het menselijk bewegingsapparaat. Alles draait om beweging. Waarom

Nadere informatie

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science - Voltijd

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science - Voltijd 2018 2019 Opleiding tot Fysiotherapeut Bachelor of Science - Voltijd In het kort Als fysiotherapeut ben jij specialist op het gebied van het menselijk bewegingsapparaat. Alles draait om beweging. Waarom

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master het zorgonderwijs Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het zorgonderwijs? Of ben je werkzaam in de zorg en wil je toekomstige zorgprofessionals

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma Lerarenopleidingen Amsterdam Volg een versneld programma Versie juni 2016 Pabo-afgestudeerden Je bent in het bezit van een pabogetuigschrift* > versneld studieprogramma van 2 tot 3 jaar afhankelijk van

Nadere informatie

Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd

Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Vrijeschool Pabo Bachelor of Education in Primary Schools / voltijd - deeltijd Jouw toekomst met Vrijeschool Pabo De Vrijeschool Pabo is het startpunt voor een veelzijdige carrière in het basisonderwijs.

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 bus 7 1000 Brussel t. 02 412 31 6 f. 02 412 31 69 info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be ond. nr. 821.4.683 DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk.

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. Post-hbo forensische psychiatrie Werken in

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Management in de Zorg. Bachelor of Health Care Management / duaal

Management in de Zorg. Bachelor of Health Care Management / duaal Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in Leiden Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar

Nadere informatie

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang]

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang] 1. Eisen aan het onderwijs 1. Er wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar manschap A en/of bevelvoerder. 2. Er is sprake van beroepspraktijkvorming: - er is sprake van een stevige integratie tussen

Nadere informatie

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals.

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Management in de Zorg Flex Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Landelijke bijeenkomst Pilots flexibilisering 7 september 2016 Cilia Born Inhoud - Waarom en wat - Doelgroep

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Bachelor of Science - Voltijd

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Bachelor of Science - Voltijd 2018 2019 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Bachelor of Science - Voltijd In het kort Onderzoek doen om ziekteverwekkers goed en snel op te sporen, zoeken naar oorzaken en oplossingen voor ernstige

Nadere informatie

31/08/2015 WERKPLEKLEREN BRUGOPLEIDING. Karen Vansteenkiste WERKPLEKLEREN. Definitie Werkvorm in de brugopleiding Voordelen Kenmerken Voorbeeld

31/08/2015 WERKPLEKLEREN BRUGOPLEIDING. Karen Vansteenkiste WERKPLEKLEREN. Definitie Werkvorm in de brugopleiding Voordelen Kenmerken Voorbeeld WERKPLEKLEREN BRUGOPLEIDING Karen Vansteenkiste WERKPLEKLEREN Definitie Werkvorm in de brugopleiding Voordelen Kenmerken Voorbeeld 1 Wat is werkplekleren? Werkpleklerenstaat voor leren op en via de leeromgeving

Nadere informatie

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Bachelor of Science - Voltijd

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Bachelor of Science - Voltijd 2018 2019 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Bachelor of Science - Voltijd In het kort Onderzoek doen om ziekteverwekkers goed en snel op te sporen, zoeken naar oorzaken en oplossingen voor ernstige

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC September 2014 Inhoud Algemene informatie vrijstellingen 2 Inleiding 2 Wat is een vrijstelling

Nadere informatie

Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools - Voltijd

Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools - Voltijd 2018 2019 Vrijeschool Pabo Bachelor of Education in Primary Schools - Voltijd In het kort De Vrijeschool Pabo kun je het beste karakteriseren als een mix van een kunstacademie, een reguliere pabo en een

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Creatieve Therapie Opleidingen Praktijkleren hoofdfase 2

Creatieve Therapie Opleidingen Praktijkleren hoofdfase 2 Creatieve Therapie Opleidingen Praktijkleren hoofdfase 2 December 2015 1 Beste lezer, Voor u ligt de brochure praktijkleren hoofdfase 2 van de opleiding Creatieve Therapie in Nijmegen. Deze brochure geeft

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Intercultureel vakmanschap in de stage

Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking C Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking voor hsao-opleidingen en stageverlenende instellingen in de jeugdzorg HBO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer 2013-2014 Opleiding tot mindfulnesstrainer 1 Opleiding tot mindfulness trainer Inleiding Mindfulness wordt in toenemende mate onderdeel van behandelingen in de algemene en geestelijke gezondheidszorg.

Nadere informatie

Opleiden in het zorgonderwijs? Modules leergangen master

Opleiden in het zorgonderwijs? Modules leergangen master het zorgonderwijs? Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het hoger gezondheidszorg onderwijs (HGZO)? Of ben je werkzaam in de zorg en

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

Commerciële Economie. Bachelor of Business Administration - Voltijd

Commerciële Economie. Bachelor of Business Administration - Voltijd 2018 2019 Commerciële Economie Bachelor of Business Administration - Voltijd In het kort Dynamisch, boeiend en elke dag anders: dát is Commerciële Economie. Ben jij nieuwsgierig naar hoe het er binnen

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL)

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25477 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

Post-mbo opleiding autisme

Post-mbo opleiding autisme Post-mbo opleiding autisme mensenkennis De docent zocht aansluiting bij onze wensen en dat is erg prettig. Post-mbo opleiding autisme Wie werkt met mensen met autisme, weet dat zij een heel eigen benadering

Nadere informatie

Schets van de cursus. voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING. voor. docenten van de Hogeschool Saxion Next

Schets van de cursus. voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING. voor. docenten van de Hogeschool Saxion Next Schets van de cursus voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING voor docenten van de Hogeschool Saxion Next Informatiebrochure voor het cursusjaar 2007/2008 Brochure DVC

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC Juli 2017 2017 Alle rechten voorbehouden LUMC Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Anders kijken, anders leren, anders doen

Anders kijken, anders leren, anders doen Anders kijken, anders leren, anders doen Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk HOOFDLIJN 5 Hoofdlijn 5. Consistente en op elkaar aansluitende leertrajecten in

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie