Vaktechniek. Uittreksel van De Onderneming nr November Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vaktechniek. Uittreksel van De Onderneming nr. 915 - November 2014. Inleiding"

Transcriptie

1 Prestaties van een combinatie thermische zonnecollectoren en een warmtepomp Impact van regelstrategie en hydraulische aansluiting van doorslaggevend belang Door J. Veeken, J. Verheyen en M. Sourbron Dit artikel gaat in op het rendement van de combinatie van thermische zonnecollectoren en een warmtepomp, verbonden via een buffervat. Uit de resultaten blijkt dat een juiste hydraulische configuratie en regelstrategie van het buffervat van doorslaggevend belang zijn. De juiste verbruikstemperaturen en een aangepaste oplaadmethode kunnen de opbrengst drastisch verhogen: uit een simulatie-onderzoek bleek dat de Seasonal Performance Factor van een systeem kon stijgen van 3,72 tot 5,56. Die stijging is te danken aan een grotere zonnefractie, een beter rendement van de warmtepomp en lagere stilstandverliezen. Uit deze studie blijkt dat het buffervat een cruciale rol speelt in de goede werking van dergelijke gecombineerde systemen. Inleiding Dit onderzoek past in het streven naar systemen voor verwarming en sanitair warm water met een lagere ecologische voetafdruk. Het werd uitgevoerd in het kader van IEA Solar Heating and Cooling Programme task 44, die liep van 2010 tot 2013 met als doel de interactie tussen zonnecollectoren en warmtepomp beter te begrijpen. Zowel thermische zonnecollectoren als warmtepompen kennen een groeiende belangstelling, zowel in België als in Europa in het algemeen. Er zijn echter weinig cijfers over de prestaties van installaties waarin dergelijke technieken gecombineerd werden. Gecombineerde installaties met zonnecollectoren en een warmtepomp kunnen een interessante bijdrage leveren tot de Europese klimaatdoelstellingen. De gecombineerde installatie moet warmte leveren aan de juiste voorwaarden (figuur 1): de juiste hoeveelheid de juiste temperatuur op het juiste moment De vraag naar sanitair warm water kent typisch een piekverloop, waarbij relatief hoge vermogens en temperaturen vereist zijn (45-60 C). De verwarmingsbehoefte verloopt gelijkmatiger, aan lagere temperaturen (25-45 C). Naarmate woningen beter geïsoleerd worden, wordt de energievraag voor SWW stilaan even belangrijk als die voor verwarming. 24

2 Vaktechniek Figuur 1: Twee warmte-opwekkers (thermische zonnecollectoren en een warmtepomp) leveren warmte aan twee temperaturen voor verwarming en SWW. Vergeleken met klassieke fossiele brandstoffen is de warmte van warmtepompen of zonnecollectoren beperkt in hoeveelheid en vermogen. Bovendien is zonne-energie niet altijd voorhanden. Deze factoren hebben belangrijke gevolgen voor het ontwerp en regeling van zonnethermische warmtepompsystemen. De SPF (geleverde warmte ten opzichte van elektrisch verbruik) van warmtepompen varieert tussen 2,5 en 5. Zonnecollectoren hebben daarentegen een SPF van ongeveer 40 tot 100 (hoewel er ook pieken tot 250 gemeten werden). Daarom moet het gecombineerde systeem zo ontworpen en geregeld worden dat de zonnecollectoren voorrang krijgen. Omdat SWW-vraag gekenmerkt is door pieken, terwijl het aanbod van zonne-energie varieert met het tijdstip van de dag, is er een vorm van buffering noodzakelijk. Van de verschillende configuraties die opgenomen zijn in het task 44 project, concentreren we ons op de opstelling in figuur 2. Een versie van deze configuratie was opgesteld in het laboratorium, terwijl er ook een digitale uitvoering gemaakt werd in de Polysun software (figuur 2). Figuur 2: Configuratie van het systeem met zonnepanelen en warmtepomp met een buffervat, zoals ingegeven in de Polysun Designer software. 25

3 Simulatiemodel Tabel 1: parameters van het simulatiemodel Systeemcomponent Waarde Woning Verwarmd oppervlak (m 2 ) 140 Specifieke warmtevraag (kwh/m 2 ) 15,6 Verbruik sanitair warm water (l/dag) 140 Taptemperatuur SWW ( C) Geothermische Warmtepomp Verwarmingsvermogen (B0/W35) (kw) 5 Lengte U bodemsonde (m) 86 zonnecollector Oppervlakte vlakcollector (m 2 ) 8,6 buffervat Inhoud (l) 512 Als tappatroon werd een gemiddeld gezinsprofiel genomen van IEA SHC Task 44. Als klimaaten bodemtype werden representatieve gegevens voor België genomen. Het buffervat van 512 liter werd ingedeeld in 12 lagen in het simulatiemodel. Het bovenste gedeelte (lagen 8-12) is bestemd voor SWW productie, het onderste deel (lagen 1-7) voor verwarming. De warmtewisselaar van de zonnecollectoren is aan de zijkant opgesteld en is met het buffervat verbonden door middel van vier aansluitingen. Zo wordt de warmte steeds gestuurd naar de laag met de overeenkomstige temperatuur (figuur 3). In het referentiegeval werd er geen aparte koude zone voorzien voor de aansluiting van het zonnecircuit. De SWW productie gebeurt volgens het doorstroomprincipe met een interne RVS spiraal van 25 m lengte en een oppervlakte van 6,45 m 2. Figuur 3: Indeling van het buffervat in het simulatiemodel. 26

4 Parameters van het referentiegeval In het referentiegeval wordt de SWW-productie gecontroleerd door een temperatuursensor boven in het buffervat (laag 12), met een instelwaarde van 55 C en een dode zone van +1/+5 C. Concreet betekent dit dat de warmtepomp opstart als de temperatuur in laag 12 lager is dan 56 C en stopt bij een temperatuur van 60 C. De regeling van de verwarming is analoog met die van het SWW, maar dan met een sensor in laag 7, een insteltemperatuur van 35 C en een dode zone van +1/+5 C. De SWW productie heeft voorrang op de verwarming. In de simulatie is er geen klokschakeling die de SWW productie zou beperken tot specifieke uren. Zowel de regeling voor verwarming als voor SWW is constant in werking. Evaluatiecriteria De prestaties worden geëvalueerd aan de hand van de Seasonal Performance Factor (SPF). Dat is de geleverde thermische energie voor verwarming en sanitair warm water, gedeeld door de elektrische energie voor de aandrijving van de warmtepomp en circulatoren. Die factor houdt rekening met alle elektrische verbruikers in het systeem (compressor van de warmtepomp en de circulatoren voor de zonnecollectoren, de warmtepomp en de bodemsonde): Om de installaties correct met elkaar te kunnen vergelijken, wordt er nagegaan of ze het gevraagde comfort voor warm water en verwarming kunnen leveren. Bovendien werd er een parameter beschikbaarheid gedefinieerd. Die geeft aan hoe lang het systeem SWW aan de gewenste temperatuur kan leveren, als maat voor het gebruikerscomfort warm water. Bij alle simulaties wordt aan de warmtevraag voor verwarming voldaan. Thermisch comfort is dus geen probleem. Daarom wordt dit criterium verder buiten beschouwing gelaten. Parameters van de hydraulische aansluiting, regeling en simulatie De prestaties van het systeem werden in verschillende stappen verbeterd, door de hydraulische aansluiting en de regeling aan te passen. Het is belangrijk om op te merken dat er aan de dimenionering van de installatie niets werd veranderd. Tabel 2: Aanpassingen van de parameters van hydraulische aansluiting en regeling voor een beter rendement Aanpassing Configuratie van het buffervat Warmtepomp Warmtepomp Buffervat naar SWW laag naar verwarmingslaag naar verwarming Laag in - Volume Laag in - Volume Laag in - Volume laag uit (liter) laag uit (liter) laag uit (liter) Referentie

5 Vaktechniek Deze stappen waren als volgt: Correctie van een regelfout waarbij de warmtepomp opstartte wanneer ofwel verwarming ofwel SWW nodig was (OF functie), maar pas uitschakelde wanneer er geen van de twee vereist was (EN functie). Verder werd de regeling aangepast van een hysteresisregeling op één laag naar een regeling op twee lagen met een insteltemperatuur. Vermindering en verschuiving van het volume voor verwarming naar lagen 7-4 (161 liter in plaats van 296 liter) Sturing van het buffervolume voor verwarming met een stooklijn in plaats van een vaste insteltemperatuur. Verlaging van de insteltemperatuur van SWW van 55 C naar 50 C Verminderen van het volume voor SWW tot lagen 9-12 (176 l in plaats van 216 l) Vermindering van het volume voor SWW tot lagen (135 l in plaats van 216 l) Tabel 2 toont de impact van de ingrepen op het buffervolume. Analyse van de resultaten Algemeen overzicht De verbetering van het seizoensrendement is opvallend (figuur 4). De SPF van het systeem stijgt van 3,72 naar 5,56, zonder dat er wijzigingen zijn aangebracht aan de voornaamste systeemcomponenten, zoals het collectoroppervlak of het buffervolume. De enige wijzigingen betroffen de hydraulische aansluiting en regelparameters. We overlopen even de verschillende stappen om het effect op het gedrag van het systeem te verklaren. GROHE SMART GROOTSTE LOYALITEITSPROGRAMMA VOOR INSTALLATEURS REGISTREER NU OP GROHESMART.COM 1. SCAN DE QR-CODE 2. VERZAMEL PUNTEN -4č) )'5%*'0-'0 SMART INFO 235 SCAN DEZE QR-CODE EN ONTVANG 25 WELKOM-SMARTS 29

6 Figuur 4: Algemeen overzicht van de simulatieresultaten, met SPF en elektrisch verbruik van de systemen. Fouten in de regeling corrigeren Het referentiesysteem bevatte een fout in het regelalgoritme waardoor het volledige buffervat werd opgewarmd totdat het setput voor SWW was bereikt (laag 12 op 60 C). Dat gebeurde ook indien er alleen de lagen voor verwarming (laag 4 tot 1 in dit geval) moest opgewarmd worden tot het verwarmingsetpunt (laag 4 op 40 C). Deze fout werd gecorrigeerd. Bovendien werd de regeling voor warm water en verwarming aangepast. In plaats van te werken met één temperatuurvoeler per zone, respectievelijk in laag 12 voor SWW en laag 4 voor verwarming, werden er twee voelers per toepassing aangebracht, telkens in de onderste en bovenste laag van elke zone (12 en 8 voor SWW, 4 en 1 voor verwarming). Zo wordt de hele laag beter opgewarmd. Dat vergt wel een extra investering in voelers en regeling. Deze aanpassingen tonen het belang van een correct uitgewerkte regeling aan: de SPF van het systeem stijgt van 3,7 naar 4,3, en het elektrisch verbruik van de installatie daalt met 15% van 1182 kwh tot 1008 kwh. Figuur 5: Temperatuurniveaus in het buffervat in het referentiegeval, met fout in de regeling. 30

7 Figuur 6: Het effect van een koude zone voor de afgifte van de zonnecollector op het temperatuurprofiel in het buffervat voor 5-6 februari. Voldoende koud volume voorzien voor de zonnecollectoren en de zone voor verwarming beperken In de referentie-opstelling wordt het bovenste deel van het buffervat verwarmd voor SWW, terwijl het onderste deel op temperatuur wordt gehouden voor verwarming via de aansluiting van de warmtepomp voor verwarming onderaan de tank. De warmtewisselaar van de zonnecollectoren onderaan in het buffervat staat dus altijd in contact met warm water, wat de opslag van zonnewarmte hindert. Dit probleem werd opgelost in de tweede aanpassing, met een koude zone in het onderste deel van het buffervat, zodat de warmtewisselaar van de zonnecollector er zijn warmte aan kon af- 32

8 Figuur 7: Verminderde beschikbaarheid van SWW door verkleining van de SWW-zone in het buffervat. geven. Het buffervolume voor verwarming werd verminderd van de zone van laag 7-1 tot de zone van laag 7-4 (van 296 liter tot 161 liter) Figuur 6 toont het effect van aanpassing 1 op het temperatuurprofiel in het buffervat op twee typische winterdagen, allebei met een significante periode zonneschijn. Het bovenste deel van figuur 6 toont systeem 1, terwijl het onderste deel de aangepaste installatie toont. De gemiddelde temperatuur in het vat daalt, terwijl er meer zonnewarmte werd opgeslagen: 17 kwh tegenover 15,4 kw, een toename met 10%. Op jaarbasis neemt de zonnefractie (het aandeel van zonnewarmte in de totale verwarmingsbehoefte) toe van 45,2% tot 45,7 %. Hoewel de impact op jaarbasis eerder beperkt is, toont dit voorbeeld het effect van de ingreep op koude dagen met weinig zonneschijn. De installatie kan meer zonnewarmte opvangen, wat resulteert in een stijging van de SPF van 4,3 naar 4,8. Het elektriciteitsverbruik vermindert met 11%. Deze verhoging is niet alleen een gevolg van een hogere zonnefractie, maar ook van 2% lagere stilstandsverliezen en vooral door een stijging van de SPF van de warmtepomp, door gemiddeld lagere buffertemperaturen. De SPF van de warmtepomp alleen stijgt van 3,5 naar 3,9. Deze maatregel heeft geen invloed op de prestaties in verwarming of SWW-comfort van het systeem. Regeling met stooklijn In de derde aanpassing werd niet langer gewerkt met een vaste insteltemperatuur van 35 C voor het verwarmingswater, maar met een stooklijn. Dat deed de gemiddelde temperatuur van het buffervat opnieuw dalen, en verhoogde de SPF van de hele installatie tot 4,9. De stilstandsverliezen van het buffervat verminderen met nog eens 4% en de SPF van de warmtepomp zelf haalt dan 4,3 in plaats van 3,9. Volume en temperatuur van SWW De laatste drie aanpassingen betroffen de SWW parameters. Eerst werd de insteltemperatuur verminderd van 55 C tot 50 C. Dat verhoogde de SPF tot 5,4. Door in de laatste twee aanpassingen het opslagvolume voor SWW te verminderen, kwam de SPF van het systeem uiteindelijk op 5,56. Daarbij bereikt de SPF van de warmtepomp zelf 4,7, met een zonnefractie van 48,7%. De stilstandsverliezen zijn nog eens 6% lager dan bij de tweede aanpassing, waarbij een koud volume voor de zonnecollectoren werd geïntroduceerd. Bij deze laatste ingreep moeten er twee opmerkingen gemaakt worden. De oorspronkelijke insteltemperatuur van 55 C was gekozen om legionella te vermijden, hoewel er geen wettelijke verplichting daartoe is voor residentiële toepassingen. Een temperatuur van 50 C verhoogt dus wel het risico op bacteriegroei. 34

9 Verder betekent het kleinere volume voor SWW productie dat er een beetje minder SWW beschikbaar is. Dat is vooral zo in de winter bij lage bezonning (figuur 7). Men moet dus voorzichtig zijn om deze ingreep door te voeren, omdat het SWW comfort eronder kan lijden. Het hogere rendement moet dus afgewogen worden tegenover een eventueel gebrek aan comfort. Conclusie De simulatie toonde duidelijk hoe groot de invloed is van het buffervat op het algemene systeemrendement. Zonder te raken aan de basisparameters van het systeem, zoals het vermogen van de warmtepomp, oppervlakte van de zonnecollectoren of het volume van het buffervat, kon men toch de SPF laten stijgen van 3,72 in het referentiegeval naar 5,56 in het geoptimaliseerde systeem. Dat werd bereikt door de hydraulische aansluitingen van het buffervat aan te passen, de zones binnen het buffervat voor verwarming en SWW aan te passen, en de regeling en temperatuurinstelling te wijzigen. Voor het ontwerp en installatie is het van belang dat er altijd een koud volume in het buffervat is om de opbrengst van de zonnecollectoren te maximaliseren. Die hebben immers een veel hoger rendement dan de warmtepomp. Verder moet de menging van de lagen aan verschillende temperaturen vermeden worden, en moet men zo weinig mogelijk volume aan hoge temperatuur opslaan. Bij dat laatste moet men er wel op letten dat het comfort niet in het gedrang komt. E r P ready 2015 E r P ready 2015 State-of-the-art technologie! Een breed scala van hoog rendement circulatiepompen beschikbaar, voor meer informatie contacteer uw groothandel of AUBIA nv tel , mail : INFO 85 36

Thermische zonnecollectoren en warmtepompen werken samen?

Thermische zonnecollectoren en warmtepompen werken samen? Thermische zonnecollectoren en warmtepompen werken samen? Leen Goovaerts, Jan Verheyen, Dries Van Aken, John Veeken, Maarten Sourbron, KULeuven-Technologiecampus De Nayer, Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen,

Nadere informatie

Œrtli ŒCOSUN. Gecombineerde zonnesystemen

Œrtli ŒCOSUN. Gecombineerde zonnesystemen Œrtli ŒCOSUN Gecombineerde zonnesystemen Zonneboilers voor de productie van sanitair warm water en de ondersteuning van verwarming ŒCOSUN Gegarand De zon is een onuitputtelijke energiebron die 1,4 kw/m

Nadere informatie

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER EOS PLUS HP DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER Lucht-water warmtepomp voor de productie van Sanitair Warm Water zonder gebruik van gas. Deze pomp, speciaal

Nadere informatie

IWT-WP-DIRECT: De impact van regelparameters op de prestatie van residentiële warmtepompinstallaties aan de hand van simulaties

IWT-WP-DIRECT: De impact van regelparameters op de prestatie van residentiële warmtepompinstallaties aan de hand van simulaties IWT-WP-DIRECT: De impact van regelparameters op de prestatie van residentiële warmtepompinstallaties aan de hand van simulaties Jan Hoogmartens (K.U.Leuven) Lieve Helsen (K.U.Leuven) Geeraart Franck (De

Nadere informatie

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER: ONTWERP HERFST 2017 Overzicht van de belangrijkste warmteopwekkers Danielle MAKAIRE Op basis van de presentatie van CENERGIE Doelstelling(en)

Nadere informatie

Alle ins en outs van warmtepompen

Alle ins en outs van warmtepompen Alle ins en outs van warmtepompen nu en in de toekomst Rimme van der Ree Zonder (lucht)warmtepomp geen 0 op de meter! Nul op de meter Standaard elektriciteitsverbruik + verbruik warmtepomp = capaciteit

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Verwarming en sanitair warm water: ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Overzicht van de belangrijkste warmteopwekkers Jonathan FRONHOFFS CENERGIE Doelstelling(en) van de presentatie

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Verwarming en sanitair warm water: ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Overzicht van de belangrijkste warmteopwekkers Jonathan FRONHOFFS CENERGIE Doelstelling(en) van de presentatie

Nadere informatie

Smart Heat Pumps vs. Smart Grids

Smart Heat Pumps vs. Smart Grids Smart Heat Pumps vs. Smart Grids Laurent Vercruysse Technical Director Energie toekomst =? Verwarming - Elektriciteit Blz. 3 September 2013 Energie toekomst =? We zullen ons nieuwe vragen moeten stellen

Nadere informatie

Remeha Neptuna. Comfort het hele jaar door 4/6/8/11/16/22/27. the comfort innovators

Remeha Neptuna. Comfort het hele jaar door 4/6/8/11/16/22/27. the comfort innovators Neptuna 4/6/8/11/16/22/27 Comfort het hele jaar door the comfort innovators Comfort het hele jaar door Neptuna Een natuurlijke energiebron zoals lucht, water of zonlicht levert besparing op. Kies je voor

Nadere informatie

Centrale stookplaatsen

Centrale stookplaatsen Centrale stookplaatsen Ludo Thijs Product Coördinator Heating TOP SECRET SECRET INTERNAL USE ONLY PUBLIC 2 Werking van warmtepomp Expansie ventiel Aangezogen buitenlucht Verdamper Condensor Watercircuit

Nadere informatie

Verwarmingsoplossingen in appartementsbouw

Verwarmingsoplossingen in appartementsbouw Verwarmingsoplossingen in appartementsbouw Ludo Thijs Product Coördinator Heating All Seasons CLIMATE COMFORT Heating Air/air Heat Pumps Applied Systems Refrigeration TOP SECRET SECRET INTERNAL USE ONLY

Nadere informatie

PHAROS Gamma combi-condensatievloerketels

PHAROS Gamma combi-condensatievloerketels Gas Zonne-energie PHAROS Gamma combi-condensatievloerketels > Energiebesparingen > Optimaal comfort bij verwarming en productie van sanitair warm water > Beperkt gebruik vloeroppervlak > Ideaal bij intensief

Nadere informatie

Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW)

Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW) Energiebesparingspotentieel door isolatie Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW) Het is bekend dat de CO 2 uitstoot tegen 2020 fors naar omlaag moet. In Duitsland zijn

Nadere informatie

Verwarming & Sanitair DuraHome warmtepompen

Verwarming & Sanitair DuraHome warmtepompen Verwarming & Sanitair DuraHome warmtepompen Bosta... a perfect fit! Waarom een warmtepomp? Fossiele brandstoffen worden schaars en daardoor kostbaar. Bovendien veroorzaakt het gebruik van fossiele brandstoffen

Nadere informatie

SolarFreezer. Comfort zonder aardgas. Maart 2018

SolarFreezer. Comfort zonder aardgas. Maart 2018 SolarFreezer Comfort zonder aardgas Maart 2018 Wie zijn we? Geschiedenis: 2013 SolarFreezer BV opgericht 2015 Investeringsronde 2016 SolarFreezer systeem volledig functionerend 2017 7 systemen operationeel

Nadere informatie

Casestudie: Geothermics, Lochristi

Casestudie: Geothermics, Lochristi Casestudie: Geothermics, Lochristi Auteurs: Jad Al Koussa, Koen Allaerts Datum: 16-02-2016 Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het IWT-VIS traject Smart Geotherm (2011-2017) Geothermics-Lochristi

Nadere informatie

verwarming, sanitair warm water en koeling drievoudig comfort.

verwarming, sanitair warm water en koeling drievoudig comfort. verwarming, sanitair warm water en koeling drievoudig comfort. Uw woning verwarmen zonder gas of stookolie... Een verwarming die geen gebruik maakt van fossiele brandstoffen, dat was de aanleiding tot

Nadere informatie

Energieconcepten voor duurzame woningen met PV-T

Energieconcepten voor duurzame woningen met PV-T Energieconcepten voor duurzame woningen met PV-T U overweegt te investeren in een nieuwe verwarmingsinstallatie voor uw woning, en bent op zoek naar een opstelling die u optimaal comfort biedt maar ook

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

SolarFreezer. Comfort zonder aardgas

SolarFreezer. Comfort zonder aardgas SolarFreezer Comfort zonder aardgas Jacques Mathijsen April 2017 1 Energie per woning Gemiddeld energie verbruik in Nederland woning met 2.2 personen Elektrische energie 100% = 3.500 kwh Thermische energie

Nadere informatie

De warmtepomp, een niet te onderschatten potentieel in Brussel!

De warmtepomp, een niet te onderschatten potentieel in Brussel! Seminarie Duurzaam Bouwen: De warmtepomp, een niet te onderschatten potentieel in Brussel! 4 maart 2016 Leefmilieu Brussel Integratie, regeling en link van warmtepompen met andere hernieuwbare energieën

Nadere informatie

M-Thermal warmtepompen

M-Thermal warmtepompen M-Thermal warmtepompen Lucht/water warmtepompen De systemenen: M-Thermal Introductie Zonnecollectoren Lage temperatuur radiator M-Thermal Monobloc Monobloc unit Zonnecollector Toepassing Verwarmen, koelen,

Nadere informatie

M-Thermal warmtepompen

M-Thermal warmtepompen M-Thermal warmtepompen Lucht/water warmtepompen De systemenen: M-Thermal Introductie Zonnecollectoren Lage temperatuur radiator M-Thermal Monobloc Monobloc unit Zonnecollector Toepassing Warmtepomp type

Nadere informatie

M-Thermal warmtepompen

M-Thermal warmtepompen M-Thermal warmtepompen Lucht/water warmtepompen De systemenen: M-Thermal Introductie Zonnecollectoren Lage temperatuur radiator M-Thermal Monobloc Monobloc unit Zonnecollector Toepassing Warmtepomp type

Nadere informatie

Caleffi academy. Dimensionering SWW-systemen

Caleffi academy. Dimensionering SWW-systemen Caleffi academy jef.de.schutter@thomasmore.be bart.bleys@bbri.be Pagina 1 Inleiding Evolutie aandeel SWW in totale energieverbruik Verhouding energiebehoe-e ruimteverwarming sanitair warm water Vroeger

Nadere informatie

ROL VAN INSTALLATIETECHNIEKEN EN IMPACT OP UW ONTWERP. Dirk Saelens. Afdeling Bouwfysica, Departement Burgerlijke Bouwkunde, K.U.

ROL VAN INSTALLATIETECHNIEKEN EN IMPACT OP UW ONTWERP. Dirk Saelens. Afdeling Bouwfysica, Departement Burgerlijke Bouwkunde, K.U. NAV STUDIENAMIDDAG MASSIEF PASSIEFBOUW IN DE PRAKTIJK: AANPAK VAN ONTWERP TOT REALISATIE NAAR EEN PASSIEVE WONING OP BASIS VAN TRADITIONELE BOUWMETHODES ROL VAN INSTALLATIETECHNIEKEN EN IMPACT OP UW ONTWERP

Nadere informatie

Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies

Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies 2013 Inleiding In het kader van de CO 2 prestatieladder is een ketenanalyse uitgevoerd naar de CO 2 productie door verwarming

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Referent. Workshop Verwarmen met een ijswaterbuffervat. Jef Smits Viessmann Akademie. Viessmann Werke. Titel des Vortrags

Hartelijk welkom. Referent. Workshop Verwarmen met een ijswaterbuffervat. Jef Smits Viessmann Akademie. Viessmann Werke. Titel des Vortrags Pagina 1 Hartelijk welkom Workshop Verwarmen met een ijswaterbuffervat Referent Jef Smits Viessmann Akademie Pagina 2 Vergeet na de les uw GSM niet terug in te schakelen AUB. Pagina 4 EPB-eisen : isoleren

Nadere informatie

tapwater warmtepompen - overzicht Warmtepompen voor warm tapwater Voordelen die overtuigen :

tapwater warmtepompen - overzicht Warmtepompen voor warm tapwater Voordelen die overtuigen : - overzicht Warmtepompen voor warm tapwater Voordelen die overtuigen : GECERTIFICEERD RENDEMENTRECORD Het hoogste rendement ooit, zo blijkt uit de testen. Het is de eerste ventilatiewarmtepomp met EHPA-label.

Nadere informatie

H e t W A d u s E P C p a k k e t

H e t W A d u s E P C p a k k e t Uw partner in duurzame energie H e t W A d u s E P C p a k k e t De ultieme oplossing voor uw woning v1.0 april 2009 Voorwoord WAdus BV is een jong en dynamisch bedrijf. Het bedrijf is opgericht in 2008

Nadere informatie

Comfort en gerustheid. Warmte is ons element. Warmtepompen Glycolwater/water Vermogenbereik : 6 tot 17 kw. Logatherm WPS/WPS K. [ Lucht ] [ Water ]

Comfort en gerustheid. Warmte is ons element. Warmtepompen Glycolwater/water Vermogenbereik : 6 tot 17 kw. Logatherm WPS/WPS K. [ Lucht ] [ Water ] [ Lucht ] [ Water ] Warmtepompen Glycolwater/water Vermogenbereik : 6 tot 17 kw [ Aarde ] [ Buderus ] Comfort en gerustheid Logatherm WPS/WPS K De Logatherm glycolwater/water warmtepompen WPS van Buderus

Nadere informatie

Het Nieuwe Telen van Amaryllis Amazone Amaryllis Deel 2 : energiemonitoring

Het Nieuwe Telen van Amaryllis Amazone Amaryllis Deel 2 : energiemonitoring Het Nieuwe Telen van Amaryllis Amazone Amaryllis 2011-2012. Deel 2 : energiemonitoring Het Nieuwe Telen Amaryllis : Deel 2 Energiemonitoring projectnummer 1400007415 Januari 2013 Energiemonitoring Plantmonitoring

Nadere informatie

HeatMaster 25 C 25 TC 35 TC 45 TC 70 TC 85 TC 120 TC

HeatMaster 25 C 25 TC 35 TC 45 TC 70 TC 85 TC 120 TC made in Belgium With the future in mind HeatMaster 25 C 25 TC 35 TC 45 TC 70 TC 85 TC 120 TC Condenserende gasketel met dubbele functie HeatMaster condensatie op CV HeatMaster condensatie op CV en sanitair

Nadere informatie

Diffusiedicht wereldwijd de eerste en unieke composiet thermotank met een aluminium diffusielaag

Diffusiedicht wereldwijd de eerste en unieke composiet thermotank met een aluminium diffusielaag Thermotank Quadroline de drukstabiele kunststoffen warmte-opslagtank Prijsgroep Roth thermotank Quadroline Drukvast wereldwijd de eerste en unieke thermische tank in een composiet materiaal (glasvezel/kunststof

Nadere informatie

Energieconcepten voor duurzame woningen met PV-T

Energieconcepten voor duurzame woningen met PV-T Facilitair Advies Bureau Troost Zesde Slagen 28 5233VJ 'S- Hertogenbosch Tel: 06 46 95 44 49 E. info@f-a-t.nl Energieconcepten voor duurzame woningen met PV-T U overweegt te investeren in een nieuwe verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

Notitie Betreft Power2Nijmegen Inleiding figuur 1: overzicht ecodorp Vraagstelling

Notitie Betreft Power2Nijmegen Inleiding figuur 1: overzicht ecodorp Vraagstelling Notitie Aan : Ad Vlems, Bert Lagerweij Van : Arjan van Bon Datum : 28 augustus 2012 Kopie : Anne Pronk Onze referentie : 9X3809.A2/N00001/110412/Nijm2 HASKONING NEDERLAND B.V. BUILDINGS Betreft : Power2Nijmegen

Nadere informatie

Solvis staat voor kwaliteit: alleen de branderkamer weegt zo veel als een wandketel.

Solvis staat voor kwaliteit: alleen de branderkamer weegt zo veel als een wandketel. SOLVISBEN DE BETERE KETEL met of zonder de zon! Wanneer men een Solvis installatie in zijn woning heeft hoeft men zich de volgende 20 tot 30 jaar geen zorgen meer te maken om zijn verwarming. Solvis staat

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

+ + WERKINGSPRINCIPE. Met een volledig gamma van 2 oplossingen past Arianext zich aan elke installatieconfiguratie aan:

+ + WERKINGSPRINCIPE. Met een volledig gamma van 2 oplossingen past Arianext zich aan elke installatieconfiguratie aan: WERKINGSPRINCIPE De Arianext oplossingen verzekeren de productie van verwarming en sanitair warm water. Ze bestaan uit twee modules: > De buitenmodule : deze haalt, zelfs hartje winter, de energie uit

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE Leefmilieu Brussel Productie van thermische zonne-energie in individuele en collectieve woningen (< 10 eenheden) Gregory NEUBOURG APERe Doelstellingen van de presentatie

Nadere informatie

Comfort in optima forma // M-Thermal warmtepompen

Comfort in optima forma // M-Thermal warmtepompen Comfort in optima forma // M-Thermal warmtepompen Lucht/water warmtepompen Geniet u ook zo van de zon? De warmte van de zon is niet alleen een bron voor leven maar ook een bron voor. Een MDV lucht/water

Nadere informatie

Warmwaterboilers VARIANTEN AFMETINGEN

Warmwaterboilers VARIANTEN AFMETINGEN Een boiler is een goed geïsoleerd voorraadvat waarin een bepaalde hoeveelheid drinkwater wordt opgewarmd, opgeslagen en op temperatuur gehouden. De boiler is met leidingen aangesloten op de tapwaterpunten

Nadere informatie

AT TEC WARMTEPOMPEN AARDWARMTEPOMP 4-18 KW TECHNEA WARMTEPOMPEN HOGE COP & SUPER STIL MODULEREND ONLINE (STEM)BEDIENING INTELLIGENTE REGELING

AT TEC WARMTEPOMPEN AARDWARMTEPOMP 4-18 KW TECHNEA WARMTEPOMPEN HOGE COP & SUPER STIL MODULEREND ONLINE (STEM)BEDIENING INTELLIGENTE REGELING TECHNEA duurzaam AARDWARMTEPOMP 4-18 KW HOGE COP & SUPER STIL MODULEREND ONLINE (STEM)BEDIENING INTELLIGENTE REGELING Specialist duurzame installatietechniek 058-288 47 39 info@technea.nl www.technea.nl

Nadere informatie

Alezio. >> Een winnende investering >> Tot 70% energiebesparing >> Behoud van het milieu. Warmte in al zijn éénvoud, warmte uit de lucht!

Alezio. >> Een winnende investering >> Tot 70% energiebesparing >> Behoud van het milieu. Warmte in al zijn éénvoud, warmte uit de lucht! ZONNESYSTEMEN HOUT WARMTEPOMPEN CONDENSATIE OLIE/GAS Alezio WARMTEPOMPEN LUCHT/WATER EASYLIFE Warmte in al zijn éénvoud, warmte uit de lucht! >> Een winnende investering >> Tot 70% energiebesparing >>

Nadere informatie

Hout heat storage stoof op hybrid buffervat

Hout heat storage stoof op hybrid buffervat Hout heat storage stoof op hybrid buffervat Het beste is maar goed genoeg 2/17 Het beste is maar goed genoeg 3/17 Het beste is maar goed genoeg 4/17 a) Buffervat 1000 Liter Technische specificaties Solarboiler

Nadere informatie

Warmtepompen en warmtebronnen. Warmtepompen

Warmtepompen en warmtebronnen. Warmtepompen Warmtepompen en warmtebronnen (augustus 2006) Warmtepompen Wat is een warmtepomp? Warmtepompen zijn duurzame energiesystemen die energie uit de omgeving, zoals buitenlucht, bodem of grondwater, omzetten

Nadere informatie

Smart Line Multi-Energy. With the future in mind

Smart Line Multi-Energy. With the future in mind With the future in mind Smart Line Multi-Energy Hybride tank voor het efficiënt opslaan van warm water. Het centrale punt voor hernieuwbare energiesystemen. Ideaal voor zonnepanelen, warmtepompen, haarden,

Nadere informatie

Workshop De praktijk: aandachtspunten bij de installatie van een hybride verwarmingsoplossing op mazout

Workshop De praktijk: aandachtspunten bij de installatie van een hybride verwarmingsoplossing op mazout Workshop De praktijk: aandachtspunten bij de installatie van een hybride verwarmingsoplossing op mazout 26/02/2019 Jan Bral, Jan Bral Verwarming Airco & Sanitair 1 Wat is een hybride verwarmingsoplossing?

Nadere informatie

PLAN VAN DE UITEENZETTING

PLAN VAN DE UITEENZETTING INADEQUE COMFORTVERHOGING VAN SANITAIR WARM WATER EN EEN LAGERE VERWARMINGSBEHOEFTE? Expert Day HVAC & Renovatie 15/06/2017 Ivan Piette Product Manager Viessmann Belgium 14/06/2017 1 PLAN VAN DE UITEENZETTING

Nadere informatie

Verwarming en sanitair warm water

Verwarming en sanitair warm water 1 Installatie-eisen bij renovatie Verwarming en sanitair warm water Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. TOEPASSING... 2 2. KETEL... 2 2.1 Energieverbruiksmeters... 3 3. WARMTEPOMP... 4 3.1

Nadere informatie

SolvisMax, warmtepomp en etank. De zomer bewaren. Het nieuwe verwarmen

SolvisMax, warmtepomp en etank. De zomer bewaren. Het nieuwe verwarmen SolvisMax, warmtepomp en etank. De zomer bewaren. Het nieuwe verwarmen De zomerzon verwarmt uw woning: ook in de Winter De etank is het antwoord op de laatste grote vraag van het energiebeleid nl. de energie

Nadere informatie

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING INLEIDING Vanwege de oprakende fossiele brandstoffen worden we met zijn alle gedwongen op zoek te gaan naar verbeterde of alternatieve energieopwekkers. Van hout naar kolen naar olie naar gas en nu naar

Nadere informatie

Warmtepompboiler AX7.1B

Warmtepompboiler AX7.1B Warmtepompboiler AX7.1B Warmtepompboiler (260 liter) Inhoud sanitaire watertank: 260 liter Geschikt voor een woning van 2 à 6 personen pagina 3 Warmtepompboiler (260 liter) 3 Wat is een warmtepompboiler?

Nadere informatie

JORIS VAN DYCK JORIS VAN DYCK WARMTEPOMPTECHNIEKEN JVD WARMTEPOMPTECHNIEKEN B.V.B.A.

JORIS VAN DYCK JORIS VAN DYCK WARMTEPOMPTECHNIEKEN JVD WARMTEPOMPTECHNIEKEN B.V.B.A. WARMTEPOMPTECHNIEKEN Verwarmen met een warmtepomp de energie van natuurelementen JVD warmtepomptechnieken bvba Oostmalsebaan 5 B-2960 Brecht Tel.: +32 (0) 3 313 85 39 info@warmtepomptechnieken.be www.warmtepomptechnieken.be

Nadere informatie

Geniet van de DHP-AQ, de stilste en energiezuinigste lucht/water-warmtepomp ooit Zekerheid, comfort en energiebesparing in elk seizoen

Geniet van de DHP-AQ, de stilste en energiezuinigste lucht/water-warmtepomp ooit Zekerheid, comfort en energiebesparing in elk seizoen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Geniet van de DHP-AQ, de stilste en energiezuinigste lucht/water-warmtepomp ooit Zekerheid, comfort en energiebesparing in elk seizoen kleincomforttechniek.nl Danfoss warmtepomptechnologie:

Nadere informatie

Warmtepompboiler AX7.1B

Warmtepompboiler AX7.1B Warmtepompboiler AX7.1B Warmtepompboiler (260 liter) 260 liter 4 à 6 personen pagina 3 Warmtepompboiler (260 liter) 3 Wat is een warmtepompboiler? Een warmtepompboiler is een milieuvriendelijk alternatief

Nadere informatie

Resultaten monitoring

Resultaten monitoring RenoseeC: renovaties met sociale, ecologische en economische meerwaarde via collectieve aanpak Resultaten monitoring Afdeling Bouwfysica KU Leuven / EnergyVille Evi Lambie & Dirk Saelens Cayman 1 Uitgevoerde

Nadere informatie

De zon is een onuitputtelijke bron van energie, geniet ervan! Remeha RemaSol. Zonnesysteem. the comfort innovators

De zon is een onuitputtelijke bron van energie, geniet ervan! Remeha RemaSol. Zonnesysteem. the comfort innovators Remeha RemaSol De zon is een onuitputtelijke bron van energie, geniet ervan! Zonnesysteem RemaSol De natuurlijke kracht voor warm water De zon is een onuitputtelijke energiebron en in België kunnen alle

Nadere informatie

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen Agenda Wie is HRsolar Zonnewarmte V1.0 De markt Zonnewarmte V2.0 Zonnewarmte NOM Wie is HRsolar Nederlandse fabrikant van complete

Nadere informatie

Waarop letten bij het kiezen van een zonneboiler?

Waarop letten bij het kiezen van een zonneboiler? Waarop letten bij het kiezen van een zonneboiler? Inleiding Een zonneboiler bestaat uit de drie volgende hoofdbestanddelen: - de zonnecollector(en): het meest zichtbare onderdeel - de boiler of opslagvat

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Energie voor het leven

Energie voor het leven Energie voor het leven De warmtepomp van IDM verwarmt en koelt voor nu en in de toekomst Warmtepomp van Aarde... betekent voor ons allemaal zekerheid, warmte en thuis Horizontale bodemwisselaar Op een

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Verwarming en sanitair warm water: ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Energiestromen in het systeem voor verwarming/sww op basis van drie voorbeelden Jonathan FRONHOFFS CENERGIE

Nadere informatie

Lucht / Water warmtepomp

Lucht / Water warmtepomp Lucht / Water warmtepomp buiten Werkingsprincipe binnen Vloerverwarming statische radiatoren Ventilo-convectoren Omgezette energie WATER VRIJGEKOMEN ENERGIE Buitengroep Binnenunit Cobal boiler

Nadere informatie

Bespaar meer energie. met uw luchtgordijn

Bespaar meer energie. met uw luchtgordijn Bespaar meer energie met uw luchtgordijn Doe nu de entreecheck! Entreecheck Test uw eigen luchtgordijn installatie Vul indien A het best past in uw situatie 10 punten, B: 5 punten en C: 1 punt in de desbetreffende

Nadere informatie

Maximalisering zonne-energie per vierkante meter met PVT

Maximalisering zonne-energie per vierkante meter met PVT innovatie Wim van Helden, Bart Roossien, Jan Mimpen Duurzaam verwarmingssysteem Rijksgebouwendienst Zoetermeer Maximalisering zonne-energie per vierkante meter met Om de haalbaarheid van t-panelen ten

Nadere informatie

De Energie Revolutie

De Energie Revolutie De Energie Revolutie Proof, not promises Maximale CO2-reductie Maximaal Rendement Review Mijnsheerenland Type woning: Vrijstaande woning Locatie woning: Mijnsheerenland Systeem: HONE 501T Ligging: Oost

Nadere informatie

Energiesystemen Lucht/water warmtepomp ThermoAura NIEUW. Energie-efficiëntie en een stille werking - een onklopbare combinatie.

Energiesystemen Lucht/water warmtepomp ThermoAura NIEUW. Energie-efficiëntie en een stille werking - een onklopbare combinatie. Energiesystemen Lucht/water warmtepomp ThermoAura NIEUW Energie-efficiëntie en een stille werking - een onklopbare combinatie Leven vol energie Lucht/water warmtepomp ThermoAura Energie-efficiëntie en

Nadere informatie

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN WARMTEPOMP: ONTWERP HERFST 2017 De productie van sanitair warm water Danielle MAKAIRE 2 DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE N N N Herinneren aan de ordegrootten m.b.t. het SWW-verbruik

Nadere informatie

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN WARMTEPOMP: ONTWERP HERFST 2018 De productie van sanitair warm water Danielle MAKAIRE 2 DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE N N N Herinneren aan de ordegrootten m.b.t. het SWW-verbruik

Nadere informatie

Zonneboiler-systemen. Comfort-lijn Hygiëne-lijn Systemen op maat

Zonneboiler-systemen. Comfort-lijn Hygiëne-lijn Systemen op maat Zonneboiler-systemen Comfort-lijn Hygiëne-lijn Systemen op maat Maatwerk in zonneboilers De zonneboiler-systemen van TechniQ Energy zijn perfect in balans en van hoge kwaliteit. Naast de standaard systemen,

Nadere informatie

1. Gebouwen en installaties in De toekomst begint nu 3. Benoveren

1. Gebouwen en installaties in De toekomst begint nu 3. Benoveren 1. Gebouwen en installaties in 2050 2. De toekomst begint nu 3. Benoveren ALL ELECTRIC? Bronnen wind PV Omzetten in warmte via warmtepompen warmte ALL ELECTRIC? Problematiek Onbalans vraag aanbod Op dagbasis

Nadere informatie

TECHNEA. duurzaam WARMTEPOMPEN AT TEC WARMTEPOMPEN AARDWARMTEPOMP 2-4 KW HOGE COP & SUPER STIL MODULEREND ONLINE (STEM)BEDIENING INTELLIGENTE REGELING

TECHNEA. duurzaam WARMTEPOMPEN AT TEC WARMTEPOMPEN AARDWARMTEPOMP 2-4 KW HOGE COP & SUPER STIL MODULEREND ONLINE (STEM)BEDIENING INTELLIGENTE REGELING TECHNEA duurzaam AARDWARMTEPOMP 2-4 KW HOGE COP & SUPER STIL MODULEREND ONLINE (STEM)BEDIENING INTELLIGENTE REGELING OVER AT-TEC Al 35 jaar zijn we gespecialiseerd in het produceren van warmtepompen van

Nadere informatie

MAGASRO HOUTGESTOOKTE CV KETELS

MAGASRO HOUTGESTOOKTE CV KETELS MAGASRO HOUTGESTOOKTE CV KETELS MAGASRO VERBRANDINGSPRINCIPE STOKEN MET COMFORT Hout vullen, aansteken en al het andere verloopt automatisch. De grote verbrandingsruimte zorgt voor een lange verbrandingsduur.

Nadere informatie

EPB STAVINGSCERTIFICAAT

EPB STAVINGSCERTIFICAAT Atlantic Belgium Avenue du Château Jaco 1 1410 Waterloo Tel: +32 (0)2 357 28 28 - Fax: +32 (0)2 353 21 82 www.atlantic-belgium.be versie 8/2016 EPB STAVINGSCERTIFICAAT Gegevens installateur Naam : Adres

Nadere informatie

Aardwarmte / Luchtwarmte

Aardwarmte / Luchtwarmte 2015 Aardwarmte / Luchtwarmte Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel kun je meer leren over het onderwerp Aardwarmte/Luchtwarmte. Pagina 1 Inhoud 1.Aardwarmte / luchtwarmte...3 1.1 Doel van de

Nadere informatie

Verdeling gemiddeld energieverbruik NL. Auto (benzine)

Verdeling gemiddeld energieverbruik NL. Auto (benzine) Warmtepomp Het gebruik van verwarming en warm water bepalen een zeer groot deel van het energieverbruik van een woning. Het gebruik van een warmtepomp is een (gedeeltelijk of volledig) alternatief voor

Nadere informatie

BOILERTECHNIEK BOILERTECHNIEK UIT DUITSLAND www.warmtepomp-online.eu OEG buffervaten OEG buffervaten worden in verwarmingsinstallaties toegepast als, een met warmwater gevulde, opslag wiens taak het is

Nadere informatie

Inhoud. Hernieuwbare energie voor gebouwen 18/09/2012

Inhoud. Hernieuwbare energie voor gebouwen 18/09/2012 18/09/2012 Hernieuwbare energie voor gebouwen Meetcampagne op DX warmtepomp met verticale boringen Inhoud» VITO» met verticale boringen» DX warmtepomp» Beschrijving meetcampagne» Resultaten meetcampagne»»

Nadere informatie

PRO GAHP ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN

PRO GAHP ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN PRO GAHP ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN CoolingWays ontwikkelt en levert, in samenwerking met Robur, verwarmingssystemen die werken op aardgas. Hierdoor kunnen wij zeer hoge

Nadere informatie

DE MEEST EFFICIËNTE OPLOSSING OM TE GENIETEN VAN MAXIMAAL COMFORT

DE MEEST EFFICIËNTE OPLOSSING OM TE GENIETEN VAN MAXIMAAL COMFORT DE MEEST EFFICIËNTE OPLOSSING OM TE GENIETEN VAN MAXIMAAL COMFORT VERWARMING, KOELING EN WARM WATER IN ÉÉN SYSTEEM DE RVL- l PLUS WARMTEPOMP VAN FERROLI IS ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: Schoon Duurzaam Geen

Nadere informatie

DE MEEST EFFICIËNTE OPLOSSING OM TE GENIETEN VAN MAXIMAAL COMFORT

DE MEEST EFFICIËNTE OPLOSSING OM TE GENIETEN VAN MAXIMAAL COMFORT DE MEEST EFFICIËNTE OPLOSSING OM TE GENIETEN VAN MAXIMAAL COMFORT VERWARMING, KOELING EN WARM WATER IN ÉÉN SYSTEEM DE RVL1 PLUS WARMTEPOMP VAN FERROLI IS ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: Schoon Duurzaam Geen

Nadere informatie

De natuurlijke combinatie

De natuurlijke combinatie De natuurlijke combinatie DAIKIN ALTHERMA HYBRIDE WARMTEPOMP 2 Een nieuwe opportuniteit in residentiële verwarming! Steeds meer huiseigenaars willen hun verwarmingssysteem, met name hun gasketel, vervangen

Nadere informatie

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam GREEN PACKAGE Energie uit de lucht - 100% duurzaam Het comfort van vloerverwarming, koeling en warmtapwater in een duurzaam energiesysteem voor bij u thuis. Frisse Lucht Green Package, duurzame energie

Nadere informatie

Introductie voorstelling

Introductie voorstelling ÖkoFEN Produktinnovatie 2010 ÖkoFEN PELLEMATIC SMART Introductie voorstelling ing. Ludwig Van Wonterghem, ÖkoFEN Belgium Hoe verwarmen in een LEW of PH? Vaak toegepaste technologie : -Elektrische (directe)

Nadere informatie

Mozaïekpark. Groeien in het groen. Woningen Wageningen. Toelichting op het klimaatsysteem Wageningen 30 augustus 2012 Ronald Scheffer

Mozaïekpark. Groeien in het groen. Woningen Wageningen. Toelichting op het klimaatsysteem Wageningen 30 augustus 2012 Ronald Scheffer Mozaïekpark Groeien in het groen Woningen Wageningen Toelichting op het klimaatsysteem Wageningen 30 augustus 2012 Ronald Scheffer Onderwerpen NIBE organisatie Installatie in uw woning Warmte- en koudeopslag

Nadere informatie

Solenco zonlichtsystemen programma 2011

Solenco zonlichtsystemen programma 2011 zonlichtsystemen programma 2011 voor toepassing in: Woonhuizen in de laagbouw Gestapelde woningen Grootverbruik Zwembad en vloerverwarming 2011 Energie uit zonlicht Zonlicht kunt u passief gebruiken om

Nadere informatie

ENERGIE MET RESPECT VOOR DE TOEKOMST

ENERGIE MET RESPECT VOOR DE TOEKOMST ENERGIE MET RESPECT VOOR DE TOEKOMST Duurzame energie helpt klimaatverandering tegen te gaan en voorkomt dat energie opraakt. De bronnen van duurzame energie, zoals de wind en de zon, kunnen niet opraken.

Nadere informatie

Warm water in een oogwenk. Remeha Azorra. Thermodynamische warmtepompboiler. the comfort innovators

Warm water in een oogwenk. Remeha Azorra. Thermodynamische warmtepompboiler. the comfort innovators Remeha Azorra Warm water in een oogwenk Thermodynamische warmtepompboiler Remeha Azorra Energiezuinig warmwater comfort De Remeha Azorra, Remeha s gloednieuwe warmtepompboiler draagt met zijn hoge energiebesparing

Nadere informatie

DE WERKING VAN DE WARMTEPOMP

DE WERKING VAN DE WARMTEPOMP De duurzame energiebron is onuitputtelijk, maar heeft een te laag temperatuurniveau om de CV rechtstreeks op aan te kunnen sluiten. De temperatuur zal dus eerst verhoogd moeten worden, waardoor wij onze

Nadere informatie

Monitoring en simulatie van een GEOTABS kantoorgebouw nabij Brussel: doorgedreven opvolging bevestigt en verbetert de verwachte performantie

Monitoring en simulatie van een GEOTABS kantoorgebouw nabij Brussel: doorgedreven opvolging bevestigt en verbetert de verwachte performantie Monitoring en simulatie van een GEOTABS kantoorgebouw nabij Brussel: doorgedreven opvolging bevestigt en verbetert de verwachte performantie Wim Boydens, Boydens engineering Het GEOTABS concept Gebruik

Nadere informatie

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

Hoe kiest u een zonneboiler?

Hoe kiest u een zonneboiler? Hoe kiest u een zonneboiler? Frank Lannoit In de zonneboiler wordt het warme water bewaard, de boiler is uiteraard zeer goed geïsoleerd zodat het water dagenlang op temperatuur kan blijven. Normaal gesproken

Nadere informatie

De best renderende zonnecollectoren!

De best renderende zonnecollectoren! Een verwarmd zwembad betekent dubbel genieten. Investeren in zwembadverwarming is dus zeker in het Belgische klimaat een absolute must. Zonnecollectoren zullen het zwembadwater zonder enig verbruik van

Nadere informatie

M-Thermal Voordelen lucht/water warmtepompen

M-Thermal Voordelen lucht/water warmtepompen Warmtepompen M-Thermal Voordelen lucht/water warmtepompen Elektrische verwarming Minder CO2 uitstoot Stookolie CV Ketel M-Thermal Het verwarmen met een lucht/water zorgt veruit voor het minste CO2 uitstoot.

Nadere informatie

SolvisMax, warmtepomp en etank. De zomer bewaren. Het nieuwe verwarmen

SolvisMax, warmtepomp en etank. De zomer bewaren. Het nieuwe verwarmen SolvisMax, warmtepomp en etank. De zomer bewaren. Het nieuwe verwarmen De zomerzon verwarmt uw woning: ook in de Winter De etank is het antwoord op de laatste grote vraag van het energiebeleid nl. de energie

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding Micro-WKK in woningen Technologieën Aandachtspunten Toekomstperspectieven Conclusies 15-11-2010

Overzicht. Inleiding Micro-WKK in woningen Technologieën Aandachtspunten Toekomstperspectieven Conclusies 15-11-2010 Voor kwaliteitsvolle WarmteKrachtKoppeling in Vlaanderen WKK voor ruimteverwarming Toepassingen in de woningbouw Tine Stevens COGEN Vlaanderen Studiedag VIBE 12 november 2010 1 Overzicht Inleiding Micro-WKK

Nadere informatie

Bespaar geld en energie met

Bespaar geld en energie met Bespaar geld en energie met MasterTherm warmtepompen. Neringstraat 10 8263 BG Kampen www.geoholland.nl De voordelen van een MasterTherm warmtepomp MasterTherm doet eigen research, productie en ontwikkeling

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE Leefmilieu Brussel Productie van thermische zonne-energie in individuele en collectieve woningen (< 10 eenheden) Gregory NEUBOURG APERe Doelstellingen van de presentatie

Nadere informatie