Professionele master ICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionele master ICT"

Transcriptie

1 Professionele master ICT!

2

3 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren Algemene inleiding Organisatie van de faculteit Doelstellingen van de faculteit en waardenproject Faculteitsbestuur Medezeggenschap Bureau van de faculteit Onderwijsinstituut Afdelingen Onderzoek Commissies Onderwijs Jaarindeling Regelingen Studieadvies en studievoortgangscontrole Het begrip studiepunt Inschrijving voor colleges Regels en richtlijnen voor tentamens Algemene onderwijs- en examenregeling Regeling bachelor- en masterscriptie Recht van beroep Afgifte getuigschrift en dossierverklaring Inschrijving onderdelen andere universiteiten Voorzieningen Informatievoorziening, postvakken en Kwaliteitsbewaking en onderwijsevaluatie Oriëntatie op de arbeidsmarkt Studeren in het buitenland Computerfaciliteiten Gebouwvoorzieningen Tijdschrift voor de Faculteit der Letteren [Sic!] 30 2 Organisatie Engelse Taal en Cultuur Organisatie en regelingen Studiekosten Opleidingscommissies en examencommissie Examendata Voorzieningen Studieadvisering en mentoraat Studeren in het buitenland Stages Bibliotheek Engels Studieboeken / syllabi / boekhandels Studievereniging Wilde en toneelvereniging Funest Studentenblad WildeLIFE 37 Inhoudsopgave 5

4 3 Engelse taal en cultuur (Ba) Overzicht van de opleiding Facultair onderwijsconcept Toelating Opleiding in deeltijd Instroom vanuit het HBO Doelstellingen Eindtermen Opbouw van het programma Eerste jaar Tweede jaar Specialisatie Taalkunde Specialisatie Letterkunde Derde jaar Bachelorscriptie Specialisatie Taalkunde Specialisatie Letterkunde 47 4 Facultair minoraanbod Facultair minoraanbod Moderne Talen en Cultuur Literatuur algemeen: het hof Literatuur algemeen Literatuur algemeen: koloniale literatuur Duits: letterkunde Duits: taalkunde Duits: taalvaardigheid Engels: inleiding Engelse taalkunde Frans: taalvaardigheid Italiaans: taalverwerving Literatuurwetenschap: thema's uit de esthetica Nederlands: letterkunde Nederlands: nieuwere letterkunde Nederlands: oudere letterkunde Nederlands: taalbeheersing Spaans: taalverwerving Oriëntatie op het beroep van leraar Literatuur algemeen: literaire kritiek Mediëvistiek Engels: Engelstalige letterkunde De dood in de literatuur Ontwikkelingen in de literatuurwetenschap Literatuur en lezer: interculturele literatuurwetenschap Taal en Communicatie Taal en communicatie Van manuscript tot internet Document design Communicatie in kunst en maatschappij Inleiding taalverwerving Tweede- en vreemde-taalverwerving 53

5 4.3.7 Psycholinguïstiek en kindertaalverwerving Lexicologie: inleiding semantiek Syntaxis voor gevorderden Oriëntatie op het beroep van leraar Nederlands: taalbeheersing Oudheidstudies Letteren algemeen Grieks Latijn Oude geschiedenis: introductie Archeologie en cultuur van Griekenland en Rome Archeologie: Romeins Gallië en het Rijnland Antieke numismatiek en Latijnse epigrafie Biografie van het landschap Oriëntatie op het beroep van leraar Oude geschiedenis: verdieping Oude geschiedenis: Griekse documentaire en historiografische bronnen Architectuurgeschiedenis: receptie van de klassieke architectuur Visualisering van archeologische onderzoeksgegevens Kunst en Cultuur Letteren algemeen: historisch Amsterdam Letteren algemeen: het hof Kunstgeschiedenis: beeldende kunst Kunstgeschiedenis: architectuur Literatuurwetenschap: thema's uit de esthetica Digitalisering en ontsluiting van cultureel erfgoed Kunstgeschiedenis: beeldende kunst Kunstgeschiedenis: beeldende kunst 1800-heden Architectuurgeschiedenis: analyse van plan en ontwerp Architectuurgeschiedenis: receptie van de klassieke architectuur Biografie van het landschap Geschiedenis Oude geschiedenis: introductie Mediëvistiek Geschiedenis: nieuwe tijd Geschiedenis: nieuwste tijd Geschiedenis: economische en sociale geschiedenis Geschiedenis: niet-westerse geschiedenis Historische informatiekunde Oriëntatie op het beroep van leraar Oude geschiedenis: verdieping Oude geschiedenis: Griekse documentaire en historiografische bronnen Marokko-studies Architectuurgeschiedenis: receptie van de klassieke architectuur 60 5 English Language and Culture (Ma) Introduction Master degree in English Language and Culture: Literatures in English Master degree in English Language and Culture: English Language and Literature Master degree in English Language and Culture: English Linguistics 61 Inhoudsopgave 7

6 5.1.4 Master degree in English Language and Culture: Functional Grammar Admission Instroom vanuit het HBO Eindtermen Programme Literatures in English: Early Modern Literatures in English: Postcolonial Literature Postcolonial literature Literatures in English: Textuality English Language and Literature: Postcolonial Studies Postcolonial Studies Postcolonial Studies English Language and Literature: Text and Discourse Text and Discourse Text and Discourse English Linguistics: Variation English Linguistics: Variation and Interaction English Linguistics: Interaction 66 6 Letterkunde (MPhil) Inleiding Toelatingseisen Aanvullende toelatingseisen Profiel van de opleiding Arbeidsmarkt Doelstellingen en eindtermen Jaaroverzicht Opbouw programma Kernmodules (20 stp.) Onderwijsmodules subdisciplines (40 stp.) Tutorial (30 stp.) Scriptie (30 stp.) 71 7 Linguistics (MPhil) Linguistics (MPhil) 73 8 Ict en Vertalen (Ma) Inleiding Opbouw Toelatingseisen voor de professionele masteropleiding Aanvullende eisen voor ICT en Vertalen Doelstellingen en eindtermen Structuur van de opleiding Master ICT & Translation, Eerste jaar Master ICT & Translation, Tweede jaar 77 9 Lerarenopleiding Engelse Taal en Cultuur Inleiding Meer informatie 80

7 10 Examenonderdelen Engelse taal en cultuur (Ba) Exam parts English Language and Culture (Ma) Examenonderdelen ICT en vertalen Adressenlijst Engelse taal en cultuur Adressen medewerkers opleiding Literatuur Engelse taal en cultuur (Ba) English Language and Culture (Ma) Ict en Vertalen (Ma) 126 Inhoudsopgave 9

8 10 Engelse taal en cultuur

9 1 Faculteit der Letteren 1.1 Algemene inleiding De studiegids bevat alle informatie over universiteit, faculteit en opleiding die je voor je studie nodig hebt, zoals studentenvoorzieningen, praktische regels, opzet van de opleiding en een beschrijving van alle studieonderdelen. De teksten zijn speciaal voor studenten geschreven. De ervaring leert echter dat ze slecht gelezen worden. De informatie is bedoeld om dingen op te zoeken. Maak er dus gebruik van, anders mis je veel informatie die relevant is voor je studie. De informatie over opleiding en faculteit vormt het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut. Dit beschrijft hoe de zaken binnen de opleiding en faculteit geregeld zijn. Het schept geen rechten of plichten, maar geeft louter de bestaande regelgeving weer. In het vervolg van de studiegids worden het programma van de opleiding en de inhoud van vakken behandeld. Het rooster staat niet in de studiegids, maar wordt apart op Internet gezet (www.let.vu.nl -> Studenten -> Roosters). We wensen je een succesvol studiejaar! De opleidingen en studiegebieden De Faculteit der Letteren, waartoe ook jouw opleiding behoort, biedt 13 bachelor- en aansluitende masteropleidingen aan. Bovendien worden 5 onderzoekmasters en 3 professionele masteropleidingen aangeboden. Ook kan het oude doctoraalprogramma van de 13 oude opleidingen nog afgemaakt worden. Naast het onderwijs binnen de verschillende opleidingen zijn er drie studiegebieden die onderwijs verzorgen ten behoeve van alle studenten van de faculteit. De contactpersonen van de opleidingen en studiegebieden zijn opgenomen in onderstaand overzicht. Faculteit der Letteren 11

10 Opleiding of studiegebied studieadviseur Kamernr. telnr. Studentenbalie 10A Algemene dr. M.J.E. van 11A-28 Cultuurwetenschappen: Tooren Woord en Beeld Archeologie en Prehistorie drs. S.S.J. Mol 10A Communicatie- en drs. C.E. Stoffelsma 10A-19 Informatiewetenschappen Duitse Taal en Cultuur dr. M.L.M.J. Vliegen 11A Engelse Taal en Cultuur drs. E. Abraas 10A Franse Taal en Cultuur dr. M.J.E. van 11A-28 Tooren Geschiedenis drs. S.S.J. Mol 10A Griekse en Latijnse Taal en drs. S.S.J. Mol 10A-26 Cultuur Italiaans drs. A.H.A. van 11A-17 Leeuwen-Janus Kunstgeschiedenis drs. A. Schaafsma 10A Literatuurwetenschap prof.dr. D.H. Schram 08A Nederlandse Taal en J. Putters 10A-23 Cultuur Oudheidkunde drs. S.S.J. Mol 10A Spaans drs. M.B.F. de 11A-18 Bakker Taalwetenschap dr. A.J. van Berkel 11A Toegepaste Informatica drs. E. Akkerman 10A-24 Letteren Erfgoedstudies drs. A. Schaafsma 10A ICT & Vertalen prof.dr. M. Hannay 09A Museumconservator drs. A. Schaafsma 10A Geschiedenis (MPhil) drs. MC. Last 10A Kunstgeschiedenis (MPhil) drs. MC. Last 10A Letterkunde (MPhil) drs. MC. Last 10A Linguistics (MPhil) dr. P.H.F. Bos 11A Oudheidstudies (MPhil) drs. MC. Last 10A Organisatie van de faculteit Doelstellingen van de faculteit en waardenproject De faculteit stelt zich ten doel aan studenten een academische vorming te geven door middel van onderwijs in een verscheidenheid van vormen, op het niveau van bachelor-, master- en onderzoeksmaster-opleidingen in voltijd en deeltijd; de wetenschap op de disciplinevelden van de faculteit verder te ontwikkelen zowel door eigen onderzoek van docenten en onderzoekmedewerkers als door opleiding van promovendi en andere onderzoekers, zowel binnen de faculteit als in het samenwerkingsverband van onderzoekscholen; 12 Engelse taal en cultuur

11 en daardoor tevens bij te dragen aan overdracht van culturele waarden aan een groter publiek, door vergroting van kennis op het gebied van taal, beeld, kunst en cultuur, en geschiedenis, met name ook voor praktische doeleinden als het onderwijs, het bedrijfsleven, de journalistiek, de media, de musea en de zorg voor het erfgoed. Deze doelstelling wordt binnen de faculteit vormgegeven doordat specifieke vakkennis geplaatst wordt in een breed cultureel en wetenschappelijk perspectief van academisch niveau. Het doel hiervan is de student kennis en inzicht te geven in, en kritisch en reflectief te leren staan tegenover de wetenschapsbeoefening zelf, de betekenis van zijn of haar vak voor mens en maatschappij, en de rol van de academicus in de samenleving. Waardenproject Aan de Vrije Universiteit bestaat al een aantal jaren het project Van Waarden Weten. Ook de Faculteit der Letteren participeert daarin. Het algemene doel van dit project is te streven naar onderwijs dat studenten ertoe brengt zich verantwoord en verantwoordelijk te gedragen niet alleen in het beoefenen van de wetenschap, maar ook in andere beroepen waarbij zij hun kennis en vaardigheden zullen gaan inzetten. Studenten moeten hun overtuiging en handelwijze in ethisch opzicht goed kunnen onderbouwen en zich rekenschap geven van de gevolgen van hun handelen. Voor docenten betekent dit dat ze zich ervan bewust moeten zijn dat het overdragen van waarden - zingevende oriëntaties voor het menselijk bestaan - in elke onderwijsvorm voorkomt en bepalend is voor het onderwijsresultaat waar het attitudevorming van de studenten betreft. Voor studenten houdt het project in dat ernaar gestreefd wordt dat een letterenstudent zich ontwikkelt tot een integere wetenschapper, een verantwoordelijk wetenschapsbeoefenaar en een verantwoordelijk lid van de maatschappij. In de algemene doelstelling van de faculteit zijn deze voornemens verwerkt. De concrete uitwerking ervan zal per college verschillend zijn Faculteitsbestuur Het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit is het faculteitsbestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en onderzoek in de faculteit. Dit betekent dat het faculteitsbestuur de Onderwijs- en Examenregelingen (OERs) van de opleidingen vaststelt en toezicht houdt op de uitvoering hiervan. Verder stelt het faculteitsbestuur de algemene richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening vast en het (meerjaarlijkse) onderzoekprogramma van de faculteit. Het faculteitsbestuur benoemt tevens de leden van de examencommissies en opleidingscommissies. Het faculteitsbestuur bestaat uit de decaan en twee andere leden. De decaan is voorzitter van het faculteitsbestuur en hoogleraar. De andere twee leden behoren tot de wetenschappelijke staf (hoogleraren, universitaire hoofddocenten en universitaire docenten). Het bestuur wordt bijgestaan door de directeur bedrijfsvoering van de faculteit. Een student woont de vergaderingen van het faculteitsbestuur bij met raadgevende stem. Samenstelling faculteitsbestuur: Prof.dr. W.Th.M. Frijhoff (decaan/voorzitter, portefeuillehouder bedrijfsvoering en onderzoek) Dr. J.H.C. Bel (onderwijsdirecteur, portefeuillehouder ICT en onderwijs) Prof.dr. C.H.M. Kroon (portefeuillehouder internationalisering, emancipatie en voorlichting) Faculteit der Letteren 13

12 student (benoeming wisselt per jaar) (studentzaken; adviserend lid) dr. B. Weltens (directeur bedrijfsvoering, adviserend lid) Medezeggenschap De faculteit wordt bestuurd door het faculteitsbestuur. Er zijn twee medezeggenschapsorganen: de facultaire studentenraad en de onderdeelcommissie van de ondernemingsraad. Deze twee vormen tezamen de gezamenlijke vergadering. Facultaire Studentenraad De facultaire Studentenraad (fsr) bestaat uit vijf studenten, die worden gekozen door de studenten van de Faculteit der Letteren. De raad heeft een zittingstermijn van een jaar. Een student met klachten over tentamens, faciliteiten, docenten of andere zaken kan bij de fsr terecht. Je kunt mailen naar of je klacht deponeren in de klachtenbus tegenover de Helpdesk Letteren (10A-12). Wanneer de fsr je niet zelf kan helpen kan ze je doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie. Daarnaast heeft de fsr regulier overleg met het faculteitsbestuur en de onderdeelcommissie. Hierin komen onder andere zaken zoals internationalisering, onderwijs, computer(ruimte)s en onderwijs- en examenregelingen aan bod. Mocht je interesse hebben in de functie van facultair studentenraadslid, dan kun je mailen naar Onderdeelcommissie Letteren De onderdeelcommissie Letteren bestaat uit 9 leden van zowel het ondersteunend als het wetenschappelijk personeel. Onderdeel wil zeggen dat deze commissie deel uitmaakt van en samenwerkt met de centrale Ondernemingsraad van de Universiteit. Op facultair niveau behartigt zij de belangen van het personeel bijvoorbeeld op het gebied van de werkomstandigheden. Onderwijszaken komen vooral aan de orde in de gezamenlijke vergadering met de studentenraad. Meer informatie over deze regelingen kun je vinden in: Statuut VU Universiteitsreglement Vrije Universiteit Regeling Medezeggenschap Studenten Faculteitsreglement Reglement Gezamenlijke Vergadering Letteren Deze regelingen zijn op te vragen bij het bestuurssecretariaat (10A-40) Bureau van de faculteit Het faculteitsbureau verzorgt de ondersteuning van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Aan het hoofd van deze organisatie staat de directeur bedrijfsvoering. De volgende eenheden maken deel uit van het faculteitsbureau: Directeur Bedrijfsvoering Dr. B. Weltens, tel. (020) Hij is te bereiken via het bestuurssecretariaat. Bestuurssecretariaat Secretaresses: M.H. Blom, P.A.M. di Summa kamer 10A-40, tel. (020) , 14 Engelse taal en cultuur

13 Personeelsfunctionaris Drs. M. Portier, kamer 10A-33, tel. (020) Bureau Planning en Control Hoofd: Drs. E. Warda, kamer 10A-32, tel. (020) Bureau Informatisering Coördinator: Drs. E. Akkerman, kamer 10A-24, tel. (020) Bureau Systeembeheer Coördinator: A. Schoonenboom, kamer 10A-37, tel. (020) Helpdesk: kamer 10A-12, tel. (020) , Beleidsmedewerker Onderzoek Drs. M. Last, kamer 10A-37, tel. (020) Onderwijsbureau Hoofd: Dr. E. Vester, kamer 10A-28, tel. (020) Onderwijscoördinatie: drs. E. Geudeke (roosters), kamer 10A-30, tel. (020) drs. R.F. Hogervorst (lokaal beheer ISIS, TIS; studiegidsen), kamer 10A-30, tel. (020) A. Bongenaar (kwaliteitszorg, studiegidsen), kamer 10A-30, tel. (020) J. Putters (tentamenroosters), kamer 10A-23, tel. (020) Studentenadministratie: Hoofd: S. Hilpisch, kamer 10A-14, tel. (020) kamer 10A-14 en 10A-16, ; Studentenbalie: kamer 10A-14, tel. (020) , Studieadvisering: zie par. Studieadvisering Voorlichting: M.W.J. Sleegers kamer 10A-26, tel. (020) , Internationalisering: Drs. A. Schaafsma, drs. C.E. Stoffelsma, drs. E. Abraas kamer 10A-21, tel. (020) , Stagecoördinatie en arbeidsmarkt: Drs. R. Klaase kamer 10A-26, tel. (020) , Opleidingensecretariaat Letteren Hoofd: Drs. E.W. de Bruin, kamer 10A-22, tel. (020) Secretaresses: kamers 10A-20, 10A-22 tel. (020) , , Audiovisuele ondersteuning: P. Bossenbroek (audiovisuele ondersteuning), kamer 9A-05a, tel. (020) J. Orton (reprografie), kamer 9A-15, tel. (020) M. van de Bunt (diatheek), kamer 8A-11, tel. (020) B. Brouwensteijn (Arch. tekenaar), kamer 8A-42, tel. (020) Faculteit der Letteren 15

14 1.2.5 Onderwijsinstituut De faculteit kent een Onderwijsinstituut dat onder leiding staat van een onderwijsdirecteur. Deze wordt bijgestaan door het hoofd van het onderwijsbureau. De onderwijsdirecteur is tevens lid van het faculteitsbestuur (portefeuille onderwijs). Onderwijsdirecteur Dr. J.H.C. Bel Hoofd Onderwijsbureau Dr. E. Vester De onderwijsdirecteur heeft tot taak ervoor zorg te dragen dat de onderwijsprogramma s van de verschillende opleidingen optimaal op elkaar zijn afgestemd. Dit betekent dat de onderwijsdirecteur, binnen het vastgestelde facultaire onderwijsbeleid en de vastgestelde onderwijs- en examenregelingen, de planning en programmering van het onderwijs en de kwaliteitszorg en evaluatie van het onderwijs bewaakt. De onderwijsdirecteur kan de leden van de afdelingen, na overleg met het afdelingshoofd, aanwijzingen geven ten aanzien van de uitvoering van het onderwijs. Daarnaast adviseert de onderwijsdirecteur over het te voeren onderwijsbeleid binnen de faculteit, over de onderwijs- en examenregelingen en over de gewenste inhoud van te vervullen vacatures op het gebied van onderwijs. De onderwijsdirecteur laat zich adviseren door het Overlegorgaan Onderwijs dat bestaat uit de voorzitters van de opleidingscommissies en vertegenwoordigers van de onderwijsgevenden op het gebied van Spaans, Italiaans en Toegepaste Informatica Letteren Afdelingen De faculteit staat op het punt een nieuwe afdelingsstructuur in te voeren. Er zullen vijf afdelingen komen: Moderne Talen en Culturen Oudheidstudies Taalwetenschap en Communicatie Kunst en Cultuur Geschiedenis Tot een afdeling behoren diegenen wier taken op hetzelfde wetenschapsgebied liggen. De afdeling staat onder leiding van een hoofd dat belast is met de organisatie en coördinatie van de werkzaamheden van de afdeling. Het hoofd van de afdeling verdeelt, na overleg met de leden van de afdeling, de directeur onderzoek, de onderwijsdirecteur en de betrokken hoogleraar, de taken over de leden van de afdeling Onderzoek De faculteit kent een directeur onderzoek. Deze coördineert de uitvoering van het facultaire onderzoek volgens het door het faculteitsbestuur vastgestelde onderzoekprogramma en wordt daarin bijgestaan door de beleidsmedewerker onderzoek. Directeur Onderzoek Prof.dr. L.J.de Vries 16 Engelse taal en cultuur

15 Beleidsmedewerker Onderzoek Drs. M. Last De directeur onderzoek adviseert het faculteitsbestuur over het te voeren onderzoekbeleid. De directeur wordt in deze taak ondersteund door de beleidsmedewerker onderzoek. De directeur onderzoek overlegt regelmatig met en laat zich adviseren door een tweetal adviesorganen: de onderzoekscommissie en het overlegplatform onderzoek. De onderzoekscommissie bestaat, naast de onderzoeksdirectie en de portefeuillehouder onderzoek in het faculteitsbestuur, uit een viertal leden afkomstig uit de verschillende disciplines. Zij speelt een belangrijke rol bij de beleidsvoorbereiding. Het overlegplatform onderzoek is een breder orgaan: het bestaat uit de onderzoekscommissie, de coördinatoren van de facultaire onderzoekszwaartepunten en vertegenwoordigers van de negen interuniversitaire onderzoeksscholen waarin de faculteit participeert. Ook een vertegenwoordiger van de aan de faculteit verbonden postdocs en promovendi woont de vergaderingen bij. Het overlegplatform speelt een rol bij de toetsing van beleidsvoornemens en biedt tevens de gelegenheid aan alle betrokkenen elkaar over en weer te informeren over de organisatie van het onderzoek. De vier facultaire onderzoekszwaartepunten zijn: De architectuur van het menselijk taalvermogen. Nederlandse identiteit als resultante van de interactie van religie, cultuur en kunst (ca ca. 1700). Waarden en normen in literatuur, kunst en nieuwe media sinds 1800 Transformatie van stad en land: Stad - landrelaties in vergelijkend perspectief De Faculteit der Letteren participeert in de volgende onderzoekscholen: LOT, OSL, Mediëvistiek, Kunstgeschiedenis, Posthumus Instituut, Huizinga Instituut, ARCHON, CNWS en OIKOS Commissies De faculteit kent een aantal commissies, die het faculteitsbestuur adviseren en/of eigen werkzaamheden en bevoegdheden hebben. In veel commissies zitten studentleden; in beginsel is elke student van een opleiding benoembaar in een commissie van die opleiding. Opleidingscommissie en examencommissies Voor de student zijn vooral van belang de opleidingscommissie en de examencommissie. Opleidingscommissie Iedere opleiding (bachelor- en masteropleiding, en oude doctoraalopleiding) in de faculteit heeft een eigen opleidingscommissie (oc), die in feite de organisatie van de opleiding regelt. De opleidingscommissie adviseert onderwijsdirecteur en faculteitsbestuur over zaken die betrekking hebben op het onderwijs, waaronder de Onderwijs- en Examenregeling (OER). In de oc is het aantal docenten en studenten gelijk. De oc stelt jaarlijks de conceptonderwijsprogramma s op, beoordeelt de OER en draagt na afloop zorg voor een evaluatie. De samenstelling van de opleidingscommissie is te vinden onder het kopje Opleidingscommissie en examencommissies. Faculteit der Letteren 17

16 De opleidingscommissies worden benoemd door het faculteitsbestuur. Examencommissie Voor elke opleiding stelt het faculteitsbestuur een examencommissie in. De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken bij tentamens en stelt de uitslag van de examens vast. Zij wijst examinatoren aan en kan aan hen richtlijnen geven m.b.t. de beoordeling van tentamens. Deze zijn vastgelegd in de Nadere Regels voor de Examens (NRvE). De opleidingscommissie raadpleegt de examencommissie alvorens het faculteitsbestuur te adviseren over de OER. De samenstelling van de examencommissie van de opleiding is te vinden onder het kopje Opleidingscommissie en examencommissies. De examencommissies worden benoemd door het faculteitsbestuur. Overige facultaire commissies Stuurgroep Informatisering en Systeembeheer De Stuurgroep Informatisering en Systeembeheer adviseert het faculteitsbestuur over het beleid op het gebied van de informatisering van onderwijs, onderzoek en administratie, met betrekking tot de omvang van de benodigde personele en materiële ondersteuning op dit gebied, formuleert een concept voor een facultair informatiseringsbeleidsplan en zorgt voor de jaarlijkse bijstelling van dit plan. Commissie Voorlichting De Commissie Voorlichting adviseert het faculteitsbestuur over voorlichtingsactiviteiten en -materialen. Zij coördineert en organiseert de deelname aan voorlichtingsactiviteiten, zowel van de VU als geheel als van de faculteit, ontwikkelt facultair voorlichtingsmateriaal en adviseert over het gebruik. Voorts voert zij het alumnibeleid uit, stelt een voorlichtingsplan op en stelt dit jaarlijks bij. Commissie Internationalisering (CIA) De taak van de commissie is het bestuur en de opleidingen te informeren en te adviseren over de beleidsvorming met betrekking tot de internationalisering van het onderwijs. Voorts heeft de commissie tot taak (voorstellen te ontwikkelen voor) de coördinatie van de uitvoering van goedgekeurde plannen. Facultaire Bibliotheekcommissie De FBC wordt benoemd door het faculteitsbestuur. De bibliothecaris draagt één of meer medewerkers van de bibliotheek voor als adviserende leden. De commissie fungeert als een gebruikersplatform waar bibliotheekgebruikers en bibliotheekvertegenwoordigers elkaar informeren en met elkaar overleggen over zaken van wederzijds belang. Afspraken worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst tussen UBVU en de faculteit. Voorts adviseert de FBC het faculteitsbestuur en, via het faculteitsbestuur, de bibliothecaris over alle zaken die de documentaire informatievoorziening ten behoeve van het facultaire onderwijs en onderzoek betreffen. Commissie voor de Toelating De commissie voor de toelating behandelt verzoeken van personen van 21 jaar of ouder die willen gaan studeren maar geen diploma bezitten dat toelating verleent tot een opleiding binnen de Faculteit der Letteren. Men kan worden toegelaten na het afleggen van een toelatingsexamen, het colloquium doctum. Informatie over het 18 Engelse taal en cultuur

17 colloquium doctum is te verkrijgen bij de Centrale Studentenbalie in de hal van het Hoofdgebouw van de VU. 1.3 Onderwijs Jaarindeling Alle opleidingen in de faculteit hebben een zelfde jaarindeling. Het jaar is ingedeeld in twee semesters. Ieder semester bestaat uit 3 perioden, 2 perioden van 8 weken en 1 periode van 4 weken. De perioden van 8 weken bevatten 7 weken college gevolgd door een tentamenweek. Week 7 van de 8-weekse perioden kan ingevuld worden als inhaalweek, herhalingsweek, voor proef- of deeltentamen, dagexcursie of vragenuurtje. De stof moet dan ingedeeld worden in 6 weken. De periode van vier weken is bestemd voor zelfstudie, het voorbereiden van tentamens, het afronden van werkstukken en voor intensieve cursussen of excursies. Er worden 6 tentamenweken per jaar georganiseerd, aan het eind van iedere periode één. Het verplichte onderwijs wordt zo geprogrammeerd dat een student nooit meer dan twee tentamens per tentamenweek heeft. Bij keuzevakken of minormodules kan de student zelf bekijken of deze qua toetsing passen in het gekozen onderwijsprogramma. Bovendien hebben zoveel mogelijk modules interne toetsmomenten die meetellen voor het eindresultaat. Voor ieder tentamen wordt één herkansing georganiseerd: voor periode 1 in week 3 van periode 3, voor periode 2, 3 en 4 in week 3 van periode 6, voor periode 5 en 6 in de laatste week van augustus. De docenten kunnen in overleg met de onderwijsdirectie een extra herkansing organiseren vóór de reguliere herkansing. De perioden, de college-, zelfstudie- en tentamenweken en de inhaaldagen i.v.m. vrije dagen zijn aangegeven in het jaarschema. Om te zorgen dat er zo min mogelijk overlap is tussen colleges die tot een en hetzelfde pakket behoren, is een aantal maatregelen genomen. Om te beginnen worden alle opleidingsroosters door de facultaire roosteraar bekeken en getoetst op eventuele overlappingen. Ook de opleidingscommissies van de interdisciplinaire opleidingen Algemene Cultuurwetenschappen, Communicatie- en Informatiewetenschappen en Oudheidkunde bekijken of de pakketten voor hun studenten roostertechnisch mogelijk zijn. Op grond van hun bevindingen en in overleg met de opleidingen worden de roosters aangepast. Een andere maatregel om afstemming tussen roosters te bevorderen is een zelfde dagindeling bij alle roosters met vaste tijdstippen voor 2-uurs colleges. Ten slotte is de dag waarop tentamen of herkansing valt, gerelateerd aan het tijdstip van het bijbehorende college op grond van de redenering dat als je het college hebt kunnen volgen, je ook in de gelegenheid bent het tentamen af te leggen. Let op: Vanaf 1 september 2004 zijn de collegetijden veranderd! De colleges beginnen precies op de aangegeven tijd. De collegeblokken zijn ; ; en uur. De tentamenblokken zijn ; en uur. Bij heel grote tentamens wijken de laatste twee blokken hiervan iets af. Als je twee keer per week een college van hetzelfde studieonderdeel hebt, wordt voor het tentamen de beste dag uitgezocht. In principe wordt het vermeden voor een groep Faculteit der Letteren 19

18 2 tentamens op één dag te roosteren. In dat geval wordt naar een andere dag uitgeweken. Bij colleges met parallelgroepen wordt in principe één tentamentijdstip gekozen. Mocht je hierdoor toch twee overlappende tentamens hebben, meldt dit dan zo spoedig mogelijk bij je studieadviseur of docent, zodat er naar een oplossing gezocht kan worden. Jaarindeling Tentamen Herkansing Semester 1 Per. 1 6 sept. t/m 31 okt. wk 8 per. 1 (of wk 4 per.3 (jan.)) wk 3 per. 3 (jan.) Per. 2 1 nov. t/m 26 dec. wk 8 per. 2 (of wk 4 per.3 (jan.)) wk 3 per. 6 (juni) Per jan. t/m 6 febr. wk 4 per. 3 (januari) wk 3 per. 6 (juni) Semester 2 Per. 4 7 febr. t/m 3 apr. wk 8 per. 4 (of wk 4 per.6 (juni)) wk 3 per. 6 (juni) Per. 5 4 apr. t/m 5 juni wk 9 per. 5 (of wk 4 per.6 (juni)) laatste wk aug. Per. 6 6 juni t/m 3 juli wk 4 per. 6 (juni) laatste wk aug. Feestdagen Vrije dag Inhaaldag(en) Goede Vrijdag vrijdag 25 maart Pasen zondag 27 maart maandag 28 maart Bevrijdingsdag donderdag 5 mei week 8 per. 5 Hemelvaart donderdag 5 mei week 8 per. 5 Pinksteren zondag 15 mei maandag 16 mei week 8 per Regelingen Studieadvies en studievoortgangscontrole Studieadvies in het eerste jaar De examencommissie brengt, namens het College van Bestuur, aan iedere student die voor het eerste studiejaar staat ingeschreven van een voltijdse opleiding in het hoger onderwijs, vóór 1 juli van dat jaar advies uit over het al dan niet voortzetten van zijn studie binnen of buiten de opleiding. Dit studieadvies is aan de Vrije Universiteit niet bindend, maar moet niet zomaar ter zijde worden gelegd. Wie daartoe behoefte voelt, kan zich naar aanleiding van het uitgebrachte advies wenden tot de studieadviseur. Het kan overigens geen kwaad al eerder contact op te nemen, wanneer er problemen met de studie zijn. Dit wordt zelfs met nadruk geadviseerd. Beëindigen studiefinanciering per 1 februari van het eerste studiejaar Studenten die voor het eerst in het hoger onderwijs zijn ingeschreven en vermoedelijk de norm van de prestatiebeurs niet halen, kunnen hun studiefinanciering vóór 1 februari stop laten zetten bij de Informatiebeheergroep (IBG), om te voorkomen dat aan het eind van het studiejaar hun studiebeurs in een lening wordt omgezet. Via de studieadviseur of mentor worden deze studenten in december of januari voor een gesprek uitgenodigd om over het al of niet voortzetten van de studie te worden geadviseerd. Studievoortgangscontrole Elke student ontvangt elk jaar omstreeks maart een tussentijds overzicht van zijn studievoortgang. Vóór 1 oktober ontvangt iedere student een volledig overzicht van zijn studievoortgang in het voorafgaande studiejaar. De vaststelling hiervan gebeurt 20 Engelse taal en cultuur

19 door de examencommissie, namens het College van Bestuur, op grond van de voor de opleiding bij de onderwijsadministratie geregistreerde studieresultaten. In het bericht wordt aangegeven dat de student beroep kan aantekenen in geval zijn studieresultaten niet of onjuist zijn geregistreerd. Van studenten die geen 30 studiepunten hebben behaald, worden vóór 1 november de namen doorgegeven aan de Informatie Beheer Groep. De betrokken studenten worden hierover vóór 1 november geïnformeerd door het bureau Studentenadministratie van de VU, namens het College van Bestuur. Hierbij wordt aangegeven wat de consequenties zijn voor de in het voorafgaande jaar ontvangen studiefinanciering en welke beroepsgang voor hen open staat Het begrip studiepunt De omvang van de opleiding en van de onderdelen die tot de opleiding behoren, wordt uitgedrukt in studiepunten. Tot 1 september 2002 werd er gerekend met 42 studiepunten per jaar en een studiebelasting van 40 uur per week (dat wil zeggen colleges, tentames en zelfstudie). Met ingang van 1 september 2002 wordt er gerekend met studiepunten volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Een studiepunt in dit systeem komt overeen met een studiebelasting voor een gemiddelde student van 28 uur. Een studiejaar bestaat uit 60 studiepunten; de bacheloropleiding bedraagt 3 x 60 studiepunten (3 jaar) en de masteropleiding 1 x 60 (1 jaar) en in enkele gevallen 2 x 60 studiepunten (2 jaar). In de beschrijving van elk examenonderdeel wordt het aantal studiepunten vermeld. Alle examenonderdelen hebben een omvang van 5 of 10 studiepunten, met uitzondering van onderdelen die uitsluitend behoren tot de oude doctoraalprogramma s. De omvang van al eerder behaalde onderdelen van de oude programma s is omgerekend in nieuwe studiepunten en afgerond tot 1 decimaal achter de komma. Een nieuwe studiepunt (stp) is 1,43 x een oude studiepunt, dus een eerstejaarsstudie van 42 oude studiepunten bedraagt nu 42 x 1,43 = 60 stp Inschrijving voor colleges Studenten zijn verplicht zich in te schrijven voor alle colleges die ze gaan volgen, ook de verplichte. Inschrijven voor de colleges gaat door middel van het programma TISVU. Dit Tentamen Informatie Systeem VU kan bereikt worden via de homepage van de Faculteit der Letteren waar ook een uitgebreide handleiding is te vinden voor het verkrijgen van toegang tot TISVU. Toegang wordt verkregen middels een combinatie van studentnummer en pincode. De pincode kan zelf worden aangevraagd. Tot uiterlijk twee weken voor het begin van de collegeperiode is aanmelden mogelijk. Bij problemen, bijvoorbeeld omdat een student nog niet ingeschreven is bij de VU, kan deze zich wenden tot de studentenbalie, kamer 10A- 14. Er kan ook een mailtje worden gestuurd aan de studentenbalie In september 2004 wordt overgegaan op een nieuw systeem. Studenten krijgen tijdig bericht over de werking van dit systeem Regels en richtlijnen voor tentamens Tentamens mogen alleen worden afgelegd als je in het huidige studiejaar bij de centrale studentenadministratie van de VU bent ingeschreven als student, extraneus of bijvakstudent en collegegeld hebt betaald. Bovendien is er alleen recht op deelname aan een tentamen als aan een eventuele aanwezigheidsplicht bij de colleges is voldaan. Zie ook Algemene onderwijs- en examenregeling. Faculteit der Letteren 21

20 De laatste week van elke periode is bestemd voor het afleggen van tentamens. Ieder tentamen kan één maal herkanst worden. De herkansingen worden georganiseerd in de derde week van januari, de derde week van juni en de laatste week van augustus. Zie voor de tentamenweken en herkansingsweken Jaarindeling Aanvragen tentamens, registratie en bekendmaken tentamenresultaten Alle tentamens, werkstukken, verslagen en scripties waar een beoordeling voor wordt gegeven, dienen voorzien te zijn van naam en studentnummer. Schriftelijke tentamens Het is voor alle studenten verplicht (dus ook voor studenten van buiten de faculteit) zich aan te melden voor collectieve tentamens. Inschrijven voor de tentamens gaat door middel van het programma TISVU. Dit Tentamen Informatie Systeem VU kan bereikt worden via de homepage van de Faculteit der Letteren waar ook een uitgebreide handleiding is te vinden voor het verkrijgen van toegang tot TISVU. Toegang wordt verkregen middels een combinatie van studentnummer en pincode. De pincode kan zelf worden aangevraagd. Tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum kan een student zich aanmelden. Als de uitslagen van tentamens bekend zijn en ingevoerd zijn in de computer, zijn deze te raadplegen via TISVU. De student kan zelf een uitdraai maken van zijn resultaten. Bij problemen, bijvoorbeeld omdat een student nog niet ingeschreven is bij de VU, kan deze zich wenden tot de studentenbalie, kamer 10A-14. Er kan ook een mailtje worden gestuurd aan de studentenbalie In september 2004 wordt overgegaan op een nieuw systeem. Studenten krijgen tijdig bericht over de werking van dit systeem. Mondelinge tentamens, werkstukken, verplichte colleges etc. Voor de afronding van alle andere studieonderdelen neemt de student contact op met de betreffende docent. De student vult bij de docent zijn gegevens (naam, studentnummer, opleiding en eerste studiejaar) in op een tentamenbriefje of op een namenlijst waarop de docent later de resultaten aangeeft Algemene onderwijs- en examenregeling De Onderwijs- en Examenregeling (OER) ligt samen met de Nadere Regels voor de Examens (NRvE) ter inzage bij de studentenbalie en bij de studieadviseur. Op aanvraag is een kopie te verkrijgen. Voor studenten die met de studie begonnen zijn vóór september 2002 blijft de OER van augustus 2001 van kracht. Voor studenten die in september 2002 met een bachelor- of masteropleiding zijn begonnen, is de bachelor- c.q. master-oer, vastgesteld zomer 2002, van kracht. Voor studenten die van het oude programma overstappen naar de bacheloropleiding wordt per opleiding een overgangsregeling vastgesteld. De belangrijkste punten zijn hieronder aangegeven. Voor studenten die met de studie begonnen zijn vóór september 2002 geldt dat het doctoraalexamen is behaald als alle onderdelen die in de OER van 2001, art. 8 genoemd zijn, met goed gevolg zijn afgelegd. Voor studenten die de bachelor- c.q. masteropleiding volgen geldt dat de bachelor- c.q. mastergraad behaald is als alle onderdelen genoemd in bijlage 1 van de bachelor- c.q. master-oer met goed gevolg zijn afgelegd. 22 Engelse taal en cultuur

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en OER 2014-2015 Masteropleidingen IM, OML, HTI en IS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDINGEN INNOVATION MANAGEMENT OPERATIONS MANAGEMENT & LOGISTICS HUMAN-TECHNOLOGY INTERACTION INNOVATION

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum Studiegids 12 13 Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 MISSIE... 4 DOELSTELLING... 4 DE KEMPELSTUDENT... 5 DE KEMPELMEDEWERKER... 5 IDENTITEIT... 6 INTERACTUM...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie