HoGent. IT-management Postgraduaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HoGent. IT-management Postgraduaat"

Transcriptie

1 HoGent IT-management Postgraduaat

2 01 Inleiding 02 Twee keuzetrajecten 03 Opleidingsprogramma 05 Doelstellingen en leerinhouden 10 Praktisch Vrijstellingen op basis van EVC en EVK Diploma Toelatingsvoorwaarden Inschrijving Contact Studentenvoorzieningen en -faciliteiten 13 Opendeurdag - infosessies

3 Inleiding Als afgestudeerde bachelor toegepaste informatica vind je snel je weg op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek bij onze alumni blijkt echter dat er een verschuiving van een eerder technische functie naar een sterk managementsgeoriënteerde functie zich voltrokken heeft. Een groot deel van onze alumni groeit na enkele jaren door naar beleidsmatige functies: analist, projectmanager, enz. Om je te helpen met het uitbouwen van je carrière en extra kansen op de arbeidsmarkt te scheppen, organiseert HoGent faculteit Bedrijf en Organisatie een uniek postgraduaat IT-Management. Tijdens dit postgraduaat verwerf je zowel technische als managementinzichten en -vaardigheden om informaticaprojecten te begeleiden. Hierdoor vergroten de kansen op een leidinggevende functie aanzienlijk. Anita Bernard Decaan 1

4 Twee keuzetrajecten: Niet-informatici In eerste instantie richt dit postgraduaat zich tot bachelors toegepaste informatica. Ook niet-informatici worden in hun loopbaan vaak geconfronteerd met informatica en het begeleiden van informatica-projecten. Daarom is dit postgraduaat ook geschikt voor bachelors en masters die in hun loopbaan in aanraking komen met ICT-projecten. Voor wie afstudeerde in een niet- informaticaopleiding wordt een basiscursus informatica voorzien. Je komt terecht in het keuzetraject voor niet-informatici: Requirements Analyse en Business Intelligence Je bepaalt zelf of je gaat voor een beleidsfunctie of voor een technisch georiënteerde en uitvoerende functie. Informatici De afgestudeerden met een informatica-diploma zijn experten in het ondersteunen en automatiseren van bedrijfsprocessen, maar tegenwoordig moet men nooit meer van nul beginnen. Bedrijven zijn al in grote mate geïnformatiseerd via software voor Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM), Manufacturing Execution Systems (MES), enz. De laatste decennia is men meer en meer geëvolueerd naar gestandaardiseerde oplossingen. Kennis van de bestpractices en architectuur van dit soort systemen is onontbeerlijk om goed te functioneren in een beleidsfunctie binnen de ICT. Bijzondere topics in de IT Tijdens het academiejaar worden bijzondere topics in de IT ingericht. Zij worden ingevuld door een gespecialiseerd team van gastdocenten, professionals in management en IT. Dit is een bijkomende waarborg voor de kwaliteit en het actualiteitsgehalte van de opleiding. Informatici volgen het keuzetraject Supply Chain Management en Business Software. 2

5 Opleidingsprogramma Opleidingsonderdelen studiepunten uren per week semester Methoden en technieken van onderzoek Projectmanagement I Open systemen Business Process Management Informatiemanagement Kwaliteitsmanagement Testcoördinatie en -management Projectmanagement II Bijzondere Topics IT-management Onderzoek en onderzoeksthesis opleidingsonderdeel kiezen uit: Requirements Analyse - Business Intelligence partim Requirements Analyse partim Business Intelligence Supply Chain Management - Business Software partim Supply Chain Management partim Business Software Totaal

6

7 Doelstellingen en leerinhouden Methoden en Technieken voor Onderzoek De student voorbereiden op het uitvoeren van een gefundeerd onderzoek steunend op wetenschappelijk verantwoorde methodologieën en strategieën. Het aanreiken van verschillende technieken om gegevens te verzamelen en deze te verwerken. (Van probleem naar onderzoek) Formuleren van onderzoeksonderwerp Schrijven van literatuuroverzicht Onderzoeksmethoden Onderzoeksstrategieën Onderzoeksethiek Nemen van steekproeven Gebruik van secundaire gegevens Verzamelen van kwalitatieve gegevens via waarneming en interview Verzamelen van kwantitatieve gegevens via waarneming, interview en vragenlijsten Analyseren van kwantitatieve gegevens Analyseren van kwalitatieve gegevens Projectmanagement I Een theoretische en praktische basis vormen voor de deelname aan ICT projecten in een technologische omgeving. Projecten uitwerken, communiceren en afwerken volgens algemene standaarden zoals PMBOK, ITIL en Prince2. Naast de theoretische achtergrond, is er ook aandacht voor oefeningen, opvolgen met behulp van Tools en forms zoals MS-Project, time-sheets. Voorbereiding op functies als project medewerker, IT-systeemmanager, project office manager, project consultant. Overzicht van de verschillende processen en controlestappen bij projectmanagement Het meewerken aan projecten Project management frameworks en controle middelen (project forms, tools zoals MS-project, V- model) kunnen gebruiken Project Risk management Project communicatie Typische eigenschappen van ICT projecten Hardware en systeem ondersteuning Project team vorming Open systemen Deze cursus geeft een uitgebreide inleiding op Open Systemen. Daaronder verstaan we computersystemen die de gebruiker interoperabiliteit, portabiliteit (overdraagbaarheid) en/of vrijheid van gesloten standaarden bieden. We bespreken een aantal onderwerpen die een it-manager of cto zeker zou moeten weten over open systemen, en meer bepaald over open standaarden en open source software. Na deze cursus is de student in staat het belang van open systemen voor de hedendaagse it-dienst of -onderneming in te schatten en er in een bedrijfsomgeving strategisch voordeel uit te halen. 5

8 Open source software en open standaarden Voordelen van open systemen: interoperabiliteit, portabiliteit, beheersbaarheid en onafhankelijkheid van leveranciers Open standaarden voor informatie-opslag en -uitwisseling, standaardorganisaties Open source toepassingen in het bedrijfsleven: van server over desktop tot embedded systemen Bij de aankoop van software of it-diensten kiezen tussen open source en commerciële software Mythes rond open source software Open source = open sores? Fear, Uncertainty, and Doubt. Mythes over open source software Open source licentiemodellen leren kennen, eigenschappen, juridische en stragegische gevolgen Businessmodellen gebaseerd op open systemen: strategisch belang van open systemen in hedendaagse it-ondernemingen Belang van open systemen in IT-beveiliging Business Process Management De studenten inzicht geven in de Process Management cyclus en in de verschillende stappen die er deel van uitmaken. Inzicht geven in de belangrijkste elementen van het modelleren van processen. Praktische toepassing van de belangrijkste tools en technieken. Algemeen raamwerk, concepten en definities van BPM De BPM cyclus en bijhorende technieken Ontwerp en modellering van processen Inleiding tot het modelleren van processen Voorbereiding Informatie verzamelen (inclusief Brown Paper) Modelleertechnieken BPMN Requirements Analyse - Business Intelligence Partim Requirements Analyse De studenten inzicht geven in en het belang aantonen van requirements. Partim Business Intelligence De student inzicht geven in de mogelijkheden van BI en praktische introductie tot apsecten van een BI project. Partim Requirements Analyse Deel I: Positionering requirements Deel II: Typen requirements Deel III: Requirementsproces Deel IV: Technieken Deel V: Niet-functionele softwarerequirements, functionele softwarerequirements 6

9 Partim Business Intelligence Bestuurlijke informatie Business Intelligence en de bedrijfsprocessen Business Intelligence en datawarehousing De BI-omgeving ETL Architectuur en topografie Project- en programma-aanpak Exploitatie van BI-omgeving Supply Chain Management-Business Software Het Partim SCM beoogt de student algemeen vertrouwd te maken met het beheer van de bedrijfsgoederenstroom, door de verschillende aspecten binnen Supply Chain Management (vraagbeheer, productie, voorraadbeheer, inkoop, distributie en transport) te leren formuleren, analyseren, implementeren en ook toe te passen in een spreadsheet. Het Partim Business Software heeft tot doel om studenten inzicht te geven in hoe een ERP-pakket (Enterprise Resource Planning) kan leiden tot een volledig geïntegreerd beheer (logistiek, commercieel, financieel, ) van een organisatie. De studenten krijgen een antwoord op de vraag hoe ze continue beheersing en verbetering van de verschillende bedrijfsprocessen kunnen inrichten. Partim Supply chain mangement Vraagbeheer - Voorspellingstechnieken Voorraadbeheer - Voorraadmodellen en aanvulsystemen - De A.B.C.-classificatie Inkoopbeheer - Materiaalbehoefteplanning - Onafhankelijke versus afhankelijke vraag Productiebeheer - KOOP - Hoofdproductieplanning en ATP - Just In time Distributieplanning en transport - Distributiebehoefteplanning - Transportplanning (in verschillende transportwijzen) - Eigen vervoer of uitbesteden - Oefeningen en cases in spreadsheets Partim Business Software ERP-pakket Bedrijfsprocessen Kwaliteitsmanagement 7

10 Een theoretische en praktische basis vormen voor kwaliteitsmanagement binnen een ICT omgeving. De studenten leren om kritisch om te gaan met het begrip kwaliteit. Begrip Kwaliteit Productkwaliteit versus proceskwaliteit Statische proceskwaliteitsmodellen Dynamische proceskwaliteitsmodellen Kwaliteit in de praktijk (opzetten van verbeterprojecten) Kwaliteit van de resources Informatiemanagement De studenten bekijken IT niet vanuit een technisch vlak maar als deel van de organisatie. De student leert via verschillende invalshoeken en technieken de bijdrage van IT beoordelen binnen de globale doelstellingen van de organisatie. Voorbereiding op functies als IT-systeemmanager, IT-evangelist, IT-strategie-manager, CIO, IT portfoliomanager, IT-productmanager, IT-consultant. Veranderingen in het bedrijf realiseren door bedrijfsorganisatie en IT op te lijnen Oplijning tussen bedrijfs- en IT strategie Maturiteit Strategische oplijning : Rol van IT Manager Strategische, tactische en operationele IT processen Planning IT processen, 38 IT processen Opkomst en beheer nieuwe technologiën Organisatie van IT Kennisbeheer en collaboratie : ondernemingsbrede en netwerk kennis systemen, Learning Mgt Systemen. Beslissingstechnieken Veranderingsbeheer IT Governance Meten, Rapporteren en Controleren Evalueren van de IT waarde Klantbinding en bekomen van operationele excellentie via ERP oplossingen, aangevuld met andere software. Bedrijven afstemmen op ICT via hun bedrijfsprocessen Testcoördinatie en -management De student inzicht geven in de noodzakelijkheid van testen, het aanleren van diverse teststrategieën en het beheer van testprocessen. Nood aan procesmatige aanpak van software testen Software test basisconcepten en taxonomie Testplanning Testontwerp Testimplementatie Testuitvoering Testevaluatie Testmetrieken 8

11 Rollen en verantwoordelijkheden in het testproces Unittesten Automatiseren van software testen Specifieke aspecten van OO-software testen Projectmanagement II Een theoretische en praktische basis vormen om de leiding van ICT projecten in een technologische omgeving op zich te nemen..algemene standaarden zoals PMBOK, ITIL en Prince2 en 3 gebruiken en positioneren ten opzichte van andere methodes. Voorbereiding op functies als IT-systeemmanager, Project manager, Project Leider, Project Portfoliomanager. One minute manager, leiderschaps capaciteiten ontwikkelen Leiding nemen in projecten Project management frameworks en controle middelen kunnen hanteren en positioneren t.o.v. andere methodes Project Risk management, zowel naar bedrijfsrisico s, als naar technische of wettelijke risico s. Project communicatie als project leider Typische eigenschappen van ICT projecten Hardware- en systeemondersteuning Project team-vorming en -ontwikkeling Bijzondere Topics IT-management Het doel van de opleiding TIM is studenten die willen doorgroeien naar een verantwoordelijke functie in het bedrijfsleven de nodige bagage te geven en een kick start als manager mogelijk te maken. Contact met het bedrijfsleven is daarin onontbeerlijk. Daarom nodigen we specialisten uit het werkveld uit om een lezing te geven die verband houdt met andere vakken uit de opleiding TIM of IT-management in het algemeen. Verder bezoeken we regelmatig vakbeurzen om daar lezingen bij te wonen, contacten te leggen, enz. Studenten dienen van alle lezingen een korte commentaar te schrijven en van een één lezing een meer uitgebreide kritische paper. Lezingen door professionals Bezoeken van vakbeurzen Onderzoek en Onderzoeksthesis De student voert een gefundeerd onderzoek uit steunend op wetenschappelijk verantwoorde methodologieën en strategieën en rapporteert de resultaten. Uitvoeren van een concreet onderzoek naar een IT-gerelateerd onderwerp binnen de onderzoekslijnen van de faculteit Bedrijf en Organisatie. 9

12 Praktisch Vrijstellingen op basis van EVC/EVK Op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC) en Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) kan je voor bepaalde onderdelen een vrijstelling krijgen. Contact HoGent Bedrijf en Organisatie Valentin Vaerwyckweg Gent T 09/ E Eerder Verworven Competenties (EVC) Je bent een student met enkele jaren relevante werkervaring. Je wil graag opnieuw studeren en de competenties die je opgedaan hebt op de arbeidsmarkt valoriseren in een diploma. Die competenties kunnen heel vaak omgezet worden in Bewijzen van bekwaamheid, die op hun beurt vaak in aanmerking worden genomen voor vrijstellingen. Denk je in aanmerking te komen voor een EVC? Neem voor meer info contact op met EVC-begeleider: Charlotte Vandenberghe Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) Je hebt al een diploma, misschien al jaren geleden behaald, en wil opnieuw studeren. Als je een studie kiest die in dezelfde lijn ligt, zijn er misschien wel enkele opleidings- onderdelen die overeenstemmen met je nieuwe studieprogramma. Om na te gaan of je voor deze opleidingsonderdelen recht hebt op een vrijstelling kan je contact opnemen met de trajectbegeleider: Veerle Bosmans 10

13 Diploma Als je het postgraduaat met succes afrondt, ontvang je een getuigschrift. Toelatingsvoorwaarden Om te kunnen starten met het postgraduaat IT- Management, moet je in het bezit zijn van een bachelordiploma. Inschrijving Inschrijven kan je vanaf de infodag op zaterdag 28 juni 2014 van 9.30 tot u. Ook op zaterdag 6 september 2014 kan je inschrijven. Daarnaast kan je je elke werkdag inschrijven op Campus Schoonmeersen - gebouw B van u. Breng hiervoor je diploma secundair onderwijs mee, je originele bachelordiploma en je identiteitskaart. Bij druk is het inschrijvingsgeld voor nog niet gekend. De kostprijs voor het academiejaar bedroeg Contact Heb je nog vragen of wil je meer informatie over het postgraduaat? Neem contact op met de trajectbegeleider: Veerle Bosmans of de opleidingsvoorzitter: Martine Van Audenrode 11

14 Studentenvoorzieningen en faciliteiten Studentenvoorzieningen HoGent (SOVOREG) Voor al je vragen over studietoelagen, opleidingscheques, educatief verlof kan je terecht bij SOVOREG vzw, Voskenslaan 38, 9000 Gent, tel Financiële ondersteuning via SOVOREG vzw Als je geen recht hebt op een studie-toelage van de Vlaamse Overheid of als de toelage onvoldoende is, kan SOVOREG vzw je financieel helpen bij het betalen van je studiekosten (studiegeld, boeken, vervoer, laptop, ). Iedere vraag tot financiering wordt individueel met de nodige discretie behandeld. Een financiële studieondersteuning kan je ook digitaal aanvragen. Surf naar Studietoelage van de Vlaamse overheid De voorwaarden waaraan je moet voldoen om een studietoelage van de Vlaamse Overheid te verkrijgen, vind je op Je kan een aanvraagformulier downloaden op of online je aanvraag indienen. Voldoe je aan de financiële voorwaarden voor een studiefinanciering, maar niet aan de studievoorwaarden dan kan je terecht bij SOVOREG voor het bekomen van het beurstarief. Voor meer info omtrent opleidingscheques, tijdskrediet, educatief verlof,... kan je terecht bij de RVA en VDAB 12

15 opendeurdag Op zaterdag 26 april 2014, van 10 tot 17 uur, houdt de Hogeschool Gent haar opendeurdag. De faculteit Bedrijf en Organisatie plant dan heel wat activiteiten. Er zijn informatiesessies over de opleiding, je kunt de cursussen inkijken en vragen stellen aan de docenten en studenten. infosessies Op de infosessies stellen alle faculteiten van de HoGent hun opleidingen en afstudeerrichtingen voor. Je kunt een kijkje nemen op de campus, de cursussen inkijken en vragen stellen aan docenten en studenten. De infosessies vinden plaats op: woensdag 27 februari 2014 van 14 tot 17 uur zaterdag 28 juni 2014 van 9.30 tot uur zaterdag 6 september 2014 van 9.30 tot uur Zowel de opendeurdag als de infosessies vinden plaats op campus Schoonmeersen, gebouw B. afstudeerbeurs Op dinsdag 1 april 2014, van 12 tot 18 uur, kan je ook terecht op onze stand op de afstudeerbeurs. (ICC Gent)

16 Opleidingen faculteit Bedrijf en Organisatie Bachelorpoleidingen Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen KMO-management logistiek management marketing miliemanagement rechtspraktijk Office Management management assistant bedrijfsvertaler-tolk medical management assistant Retailmanagement Toegepaste Informatica Vervolgopleidingen Afstandsleren Accountancy-fiscaliteit Afstandsleren Toegepaste Informatica Bedrijfsmanagement in studieomvangvermindering Banaba Internationaal bedrijfsmanagement Banaba Toegepaste fiscaliteit CVO-aanvullingstraject Management assistant CVO-aanvullingstraject Toegepaste informatica Postgraduaat IT-management Postgraduaat Trendwaching Verkort traject medical management assistant HoGent.be/fbo HoGent Bedrijf en Organisatie V. Vaerwijckweg Gent 09/

HoGent. IT-management Postgraduaat

HoGent. IT-management Postgraduaat HoGent IT-management Postgraduaat 2015-2016 01 Inleiding 02 Doekgroep 02 Praktijkgericht 03 Opleidingsprogramma 05 Doelstellingen en leerinhouden 10 Praktisch Vrijstellingen op basis van EVC en EVK Diploma

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL* ICT CONSULTANT*

TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL* ICT CONSULTANT* TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL* ICT CONSULTANT* BRUGGE 2014-2015 *UNIEK IN VLAANDEREN PROFI Je bent geïnteresseerd

Nadere informatie

Master Business Process Management and IT

Master Business Process Management and IT Master Business Process Management and IT wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De wo-masteropleiding Business Process Management and IT begeleid kijkt naar de inrichting

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1 Office management bedrijfsvertaler-tolk / management assistant medical management assistant Bachelor Kortrijk howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA

TOEGEPASTE INFORMATICA TOEGEPASTE INFORMATICA Bachelor in DE TOEGEPASTE INFORMATICA SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL* BRUGGE *UNIEK IN VLAANDEREN profi Je bent geïnteresseerd in de complexe

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE OFFICE MANAGEMENT. Management assistant Medical management assistant

BACHELOR BRUGGE OFFICE MANAGEMENT. Management assistant Medical management assistant BACHELOR BRUGGE OFFICE MANAGEMENT Management assistant Medical management assistant 2015 2016 profiel Je houdt het hoofd koel, ook als iedereen anders onder stress staat, je schept meteen orde in de chaos,

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

Catalogus Opleidingen 2015-2016

Catalogus Opleidingen 2015-2016 Training, advies en begeleiding voor excellent management. Catalogus Opleidingen 2015-2016 QUALITY HEALTH & SAFETY ENVIRONMENT PEOPLE Over Amelior U hebt de catalogus van Amelior in handen, een handig

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening 10 Od mei 2013 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie